Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, Praha 4. Řízení ve školství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství"

Transkript

1 Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, Praha 4 Řízení ve školství Ročník: dvacátý první Číslo: 6/

2 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází 6 x ročně Šéfredaktor: Dr. Vítězslav Žiška, CSc. Zástupce šéfredaktora: Mgr. Tomáš Mikeska, tel.: Adresa vydavatelství a redakce: Učitelská unie Dr. Vítězslav Žiška, CSc. IČ: Metodějova 1466, Praha 4 telefon, fax, záznamník Autorské příspěvky a objednávky předplatného přijímá redakce Učitelská unie Evidenční číslo: MK ČR E 6713 z Dohoda o zpracování periodického tisku Česká pošta, s.p. ze dne ID klienta: Placeno převodem. 2

3 O b s a h 1. Úvodní slovo 4 2. Novinky ze školských paragrafů Změny právních předpisů 5 Platby DPH 7 Vyhláška č. 329/2013 Sb. o DVPP 9 Nemocenské pojištění 11 Vyhláška č. 354/2013 Sb., ze dne 1. listopadu 2013 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Zákonné opatření Senátu Parlamentu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 16 Změna zákona o důchodovém pojištění 16 Zákonné opatření senátu č. 342/2013 ze dne 10. října 2013, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Nové metody ve škole Celoroční program Googlu zaměřený na podporu změn ve vzdělávání v Česku 29 Meta o. s. sdružení pro příležitosti mladých emigrantů Zajímavosti z internetu Vzdělávací systém Japonska Projekty ve školách Příběhy našich sousedů, projekt ZŠ 62 3

4 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, další rok utekl jako voda a vy dostáváte do ruky vánoční číslo časopisu Řízení ve školství, které opět nabízí zajímavé články. Nově jsme do našeho časopisu zařadili seriál o občanských sdruženích, která pomáhají školám a školským zařízením. Jako první jsme vybrali občanské sdružení META, které pomáhá s integrací cizinců na našich školách. Pokud Vaši školu navštěvují cizinci a potřebujete s nimi pomoci, neváhejte využít služeb této organizace. Mezi dalšími novinkami je ukázka Vašich projektů, které děláte se žáky, a samozřejmě okénko nové legislativy, které je stálicí našeho časopisu. Po drobných peripetiích jsme rozjeli webové stránky časopisu Jejich vývoj stále není ukončen a budeme rádi za jakékoli připomínky. Vytvořili jsme novou ovou schránku kam nám můžete posílat Vaše názory a připomínky. Dále bychom chtěli v příštím roce vytvořit diskuzní profil na facebooku. O všem Vás budeme informovat prostřednictvím nových webových stránek. Chtěli bychom Vám touto cestou popřát klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2014 pro Vás a Vaše školní zařízení. Dr. Vítězslav Žiška a celá redakce časopisu Řízení ve školství PF

5 2. NOVINKY ZE ŠKOLSKÝCH PARAGRAFŮ Změny právních předpisů Na úvod zařazujeme aktuální povinnosti plátců z hlediska povinné elektronické komunikace v roce Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb., se záměrem vytvoření jednoho inkasního místa. Sociální pojištění (Zdroj ČSSZ říjen 2013) Od jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje. Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML): Evidenční list důchodového pojištění. Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění. Přehled o výši pojistného. Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti, nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění - 71 % všech podání - a oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - 54 % všech podání. Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstnavatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny v běžných formátech jako je např. PDF. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou připraveni poradit a poskytovat všem klientům v souvislosti s elektronickým 5

6 podáním maximální pomoc. Podrobné informace o elektronickém podání ve formě datové věty, tzv. e Podání, jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží při e podání pomůže specializované call centrum pro e Podání na telefonické lince Zdroj ČSSZ !!!!!! Povinnost komunikovat ve stanovených případech s Českou správou6 sociálního zabezpečení (ČSSZ) výhradně elektronicky ukládá zaměstnavatelům, stejně jako lékařům a OSVČ, zákon č. 470/2011 Sb. Těm zaměstnavatelům, kteří se nestihli dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od , ČSSZ ještě v příštím roce umožní splnit tuto povinnost i prostřednictvím tiskopisu v klasické papírové podobě. Po projednání závěrů monitorovací zprávy k zavedení elektronické komunikace s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem rozhodl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun o udělení roční výjimky vztahující se na všechny tiskopisy podávané ze zákona zaměstnavateli. Dříve udělené výjimky pro lékaře a osoby samostatně výdělečně činné samozřejmě zůstávají v platnosti. Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení mě v uplynulých dnech seznámil s výsledky zprávy mapující připravenost zaměstnavatelů komunikovat s úřadem pouze elektronicky. Ve zprávě se hovoří o tom, že především skupina zaměstnavatelů s malým počtem zaměstnanců není prozatím připravena na povinné zavedení elektronické komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení, konstatuje ministr práce a sociálních věcí František Koníček a ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun jej doplňuje: Řada z nich je současně v postavení osob samostatně výdělečně činných nebo lékařů, kterým již výjimka udělena byla, proto jsem roční odklad připustil. Je třeba chápat, že udělení výjimky je výrazem porozumění k početné skupině zaměstnavatelů, která by jen s velkými obtížemi plnila zákonné povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. V žádném případě mé rozhodnutí neznamená, že Česká správa sociálního zabezpečení ustupuje od elektronické komunikace a výjimky bude udělovat donekonečna, zdůrazňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun 6

7 a dodává: Celý rok a zejména uplynulé dva měsíce pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení elektronickou komunikaci intenzivně v terénu prosazovali a vysvětlovali. Získali přitom poznatky o aktuální situaci, které jsem zohlednil ve svém rozhodnutí. To, že Česká správa sociálního zabezpečení je klientsky orientovanou organizací, není jen prázdné heslo, existuje-li legislativní rámec pro racionálnější přístup, který garantuje podmínky k plnění zákonných povinností, pak považuji za správné jej aplikovat. Úkolem ČSSZ je zavést povinnou elektronickou komunikaci. To rovněž znamená, že ČSSZ bude nadále monitorovat vývoj spojený s elektronickým podáním zákonem stanovených formulářů a průběžně vyhodnocovat přechodné období, zda jej povinné subjekty využívají efektivně k přechodu na elektronickou komunikaci. Ústřední ředitel ČSSZ současně uložil zpracovat podklad pro úpravu stávající legislativy, aby jej předložil Ministerstvu práce a sociálních věcí. Z monitorovací zprávy v zásadě vyplývá, že jsou patrné velké rozdíly mezi malými zaměstnavateli (do 10 zaměstnanců) a velkými zaměstnavateli. Malí zaměstnavatelé ČSSZ zpravidla zasílají své dokumenty v listinné podobě, velcí zaměstnavatelé v naprosté většině případů využívají elektronickou komunikaci. Malí zaměstnavatelé s celkovým počtem cca 650 tisíc zaměstnanců tvoří v evidenci ČSSZ zhruba 80 %. Na druhé straně 9 % velkých zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnává přes 3 miliony lidí. Technicky je ČSSZ na elektronickou komunikaci již několik let připravena. Jako první ze státních institucí umožnila tzv. e - Podání formulářů. Systém pro elektronickou komunikaci funguje od roku 2005 a elektronicky se přijímají miliony formulářů. V uplynulých letech se ČSSZ podařilo dojednat s vývojáři programů pro účetnictví a správu mezd, aby součástí těchto aplikací byly i moduly umožňující přímé odesílání nejčastějších povinných formulářů do systému ČSSZ ke zpracování. Obdobná jednání proběhla i s výrobci software pro lékaře a zdravotnická zařízení. Platby DPH - pozor již na úhrady na neregistrované účty! , Zdroj: Česká daňová správa Tisková zpráva na webu České daňové správy připomíná, že zaplatíte-li od příštího roku na neregistrovaný účet plátce DPH, riskujete, že se stanete ručitelem. 7

8 Pokud příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění. Správce daně zveřejňuje čísla bankovních účtů poskytovatelů zdanitelných plnění v Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy Daňového portálu na adrese V návaznosti na Informaci Generálního finančního ředitelství ze dne č.j.: /13/ k ručení za nezaplacenou daň podle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH (viz Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň) Finanční správa upozorňuje, že od bude ručení za nezaplacenou daň dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH správcem daně aplikováno v plném rozsahu dle platné a účinné úpravy v této době. Zdroj: Finanční správa Od budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Elektronicky budou podávat plátci DPH také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda budou svá podání zasílat správci daně elektronicky, v papírové podobě poštou či doručovat osobně. K uvedeným změnám došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 8

9 znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), kdy začal platit nový 101a zákona o DPH. Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro daňovou správu"na adrese Pro úplnost je třeba dodat, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti ( 92a odst. 5 zákona o DPH). Nový občanský zákoník a již dříve přijatá úsporná opatření od 1. ledna 2014 způsobily tzv. Legislativní smršť týkající se zhruba 75 zákonů a přes 100 vyhlášek. Podstatné změny týkající se školství budou uveřejněny v lednovém čísle! 1. Vyhláška č. 329/2013 Sb., ze dne 15. října 2013, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 6, 28 odst. 2 a 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.: Čl. I Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., se mění takto: 1. V 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Studium se uskutečňuje a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, 9

10 b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin, c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.. Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec V 4 odst. 2 se slova v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zrušují. 3. Za 6 se vkládají nové 6a a 6b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí: 6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace^8) získává jeho absolvent a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo b) způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga. (2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin. (3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 650 vyučovacích hodin. (4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 10

11 6b Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka (1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka 9) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. (2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin. (3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení. 8) 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. 4. V 9 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: e) specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 5. V 11 odst. 2 se věta druhá zrušuje. Čl. II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu (Úplné znění bude umístěno na našem webu v lednu 2014) 2. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 331/2013 Sb., ze dne 11. října 2013 kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí podle 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2014 výše a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 865 Kč, b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí Kč, 11

12 c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí Kč. 3. Vyhláška č. 354/2013 Sb., ze dne 1. listopadu 2013 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. 2 Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, se zrušuje. 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Příloha Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014 Země Měnový kód Měna Afghánistán EUR Euro 35 Austrálie a Oceánie - USD americký dolar 50 ostrovní státy 1) Belgie EUR Euro 45 Bělorusko EUR Euro 45 Bulharsko EUR Euro 35 Čína EUR Euro 40 Dánsko EUR Euro 50 Estonsko EUR Euro 40 Finsko EUR Euro 45 Francie EUR Euro 45 Základní sazby zahraničního stravného 12

13 Chorvatsko EUR euro 35 Irsko EUR euro 45 Island EUR euro 55 Itálie včetně Vatikánu a EUR euro 45 San Marina Izrael USD americký dolar 55 Kuba EUR euro 45 Litva EUR euro 40 Lotyšsko EUR euro 40 Lucembursko EUR euro 45 Maďarsko EUR euro 35 Německo EUR euro 45 Nizozemsko EUR euro 45 Norsko EUR euro 55 Polsko EUR euro 35 Rakousko EUR euro 45 Rumunsko EUR euro 35 Rusko EUR euro 45 Řecko EUR euro 40 Slovensko EUR euro 35 Slovinsko EUR euro 35 Spojené státy americké USD americký dolar 50 Srbsko EUR euro 35 Španělsko EUR euro 40 Švédsko EUR euro 50 Švýcarsko CHF švýcarský 75 frank Ukrajina EUR euro 45 Velká Británie GBP anglická libra 40 ostatní neuvedené země EUR euro 35 2) 1) Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, 13

14 Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa. 2) Například Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. 4. Rozhodnutí prezidenta republiky č.378/2013 Sb., ze dne 29. listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti Na základě zmocnění daného mi ustanovením 366 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto rozhodnutí: I. Přenáším na ministra spravedlnosti svou pravomoc 1. provádět řízení o žádostech o milost 2. zamítat žádosti o milost s výjimkou žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení 327 odst. 4 trestního řádu. II. Ruším rozhodnutí prezidenta republiky č. 254 ze dne 4. srpna 2003 o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. III. Vyřízení žádostí o milost podaných přede dnem 8. března 2013 se řídí dosavadním rozhodnutím. Prezident republiky: Zeman v. r. 14

15 5. Částka 134 Sbírky 2013 Zákonná opatření Senátu a o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Sněmovna schválila tato zákonná opatření Senátu: Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů o dani z nabytí nemovitých věcí kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem: 344/2013 Sb. 340/2013 Sb. 342/2013 Sb. 341/2013 Sb. Podle čl. 33 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření, dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, a to ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda. Přitom platí, že zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Pokud Poslanecká sněmovna zákonné opatření Senátu neschválí, pozbývá další platnosti. Dne 24. dubna 2014 předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách, která ho jako sněmovní tisk č schválila dne 8. srpna Následně dne 19. září 2013 však byl návrh zákona Senátem Parlamentu zamítnut jako senátní tisk č V důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu nebylo jeho projednání v obvyklém legislativním procesu dokončeno. 15

16 Bylo rozhodnuto, že celá záležitost bude řešena formou zákonného opatření Senátu, přičemž budou provedeny takové změny oproti dřívějšímu návrhu právní úpravy, aby zákonné opatření bylo Senátem schváleno. Vláda návrh zákonného opatření Senátu schválila a dne 25. září 2013 byl postoupen Senátu parlamentu, který jej jako senátní tisk č. 184 schválil dne 10. října Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů bylo uveřejněno ve Sbírce předpisů pod číslem 344. Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 (s výjimkou části čtyřicáté první, tj. Změna zákona o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení), avšak za podmínky, že bude schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Nově ustavená Poslanecká sněmovna Parlamentu zákonné opatření Senátu schválila na své první schůzi dne 27. listopadu Zákonné opatření Senátu Parlamentu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Jde o 41 novel zákonů zejména z oblasti daní a sociálního zabezpečení. Kromě toho obsahuje i novely zákonů v působnosti Ministerstva vnitra (např. zákon o pobytu cizinců) a dalších resortů (např. Ministerstva zemědělství). Cílem je především přizpůsobit zákony z uvedených oblastí novému občanskému zákoníku a zákonům, které jsou či byly přijímány k jeho provedení (např. zákon o obchodních korporacích) a provést změny pojmosloví. Ne všechny novelizace lze však charakterizovat jako změny prováděné v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, protože jde v převažující míře o věcné či technické změny prováděné z jiných důvodů (např. realizace jednoho inkasního místa). Změna zákona o důchodovém pojištění Pokud jde o zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o důchodovém pojištění ), byly schváleny, kromě legislativně technických a zpřesňující změn, tyto významnější změny. 16

17 1. Okruh pojištěných osob a jeho rozšíření - 5 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění Okruh osob důchodově pojištěných se sjednocuje s okruhem osob nemocensky pojištěných. Důsledně se zavádí zásada, že osoba účastná nemocenského pojištění je zároveň účastna i důchodového pojištění. Výjimka zůstává u osob dobrovolně pojištěných podle 6 zákona o důchodovém pojištění 1) a osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ ). Vzhledem k nové koncepci vymezení okruhu důchodově (a nemocensky) pojištěných osob, kdy tato účast bude záviset (kromě osob samostatně výdělečně činných) na tom, zda jsou poskytovány příjmy mající charakter závislé činnosti a podléhající dani z příjmu fyzických osob ( 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), se nově vymezuje okruh důchodově pojištěných osob v 5 zákona o důchodovém pojištění. Přitom se vychází z dosavadní úpravy, která se 1 Důchodového pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v ČR, výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, činnosti v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem, výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území ČR, pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách ČR. Důchodového pojištění jsou účastny též ostatní osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění těchto osob uvedených je však možná v rozsahu nejvýše 15 let; za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je přitom možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod. 17

18 však vzhledem k nové koncepci pojištěných osob přeskupuje do dvou odstavců, kdy se důsledně rozlišuje účast osob na důchodovém pojištění z titulu výdělečné činnosti vykonávané ve stanoveném rozsahu (odstavec první), a účast osob na důchodovém pojištění z titulu tzv. náhradních dob pojištění (odstavec druhý). V zásadě lze uvést, že nemocenského pojištění a tedy automaticky i důchodového pojištění jsou účastny fyzické osoby (nevztahuje se na osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění a na OSVČ viz shora), u nichž sjednaná částka započitatelného příjmu ze závislé činnosti činí za kalendářní měsíc aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen rozhodný příjem ). Rozhodný příjem činí v současné době Kč. V této souvislosti se podotýká, že částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (v podstatě hrubá průměrná mzda v národním hospodářství), který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. Rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného příjmu vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Osoby uvedené v odstavci prvním lze rozdělit na (A.) osoby účastné důchodového pojištění na základě jednotlivých pracovních vztahů a na (B.) ostatní osoby (jde o jakési sběrné obecné ustanovení). Konkrétní členění odstavce prvního 5 zákona o důchodovém pojištění lze tedy konkretizovat takto: A. taxativní výčet osob účastných důchodového pojištění podle jednotlivých pracovních vztahů tj. a) zaměstnanci v pracovním poměru, b) příslušníci ozbrojených sil (tj. Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, vojáci z povolání), c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 18

19 d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o) až s), e) osoby samostatně výdělečně činné, f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, g) soudci, h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hl. m. Prahy, ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí, l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 19

20 m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, o) prokuristé, p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení (o tyto osoby se dosavadní okruh osob taxativně vyjmenovaných rozšiřuje), q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s), r) likvidátoři, s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v ČR, B. ostatní osoby účastné důchodového pojištění z titulu výdělečné činnosti vykonávané ve stanoveném rozsahu Jde o osoby, které budou účastny důchodového pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti v jiném vztahu, než je již v zákoně o důchodovém pojištění výslovně vyjmenován za předpokladu, že jim v souvislosti s touto výdělečnou činností plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmu ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny (jedná se o dobu účasti na pojištění, která se hodnotí při splnění zákonem stanovených podmínek jako doba pojištění). 20

21 V odstavci druhém je vymezen okruh osob účastných důchodového pojištění z titulu náhradních dob pojištění (jedná se o doby účasti na pojištění, které se započítávají při splnění zákonem stanovených podmínek do doby pojištění, i když za tyto doby není odváděno pojistné ani jiné platby jde o nepříspěvkové doby). Z titulu náhradní doby pojištění jsou důchodového pojištění účastny: 1. osoby vedené v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod; přitom platí, že doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, přičemž se však do ní nezapočítává jiná náhradní doba pojištění, která se kryje s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, 2. osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 3. osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejsou vojáky z povolání, 4. osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, 5. osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV, pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu, 6. poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek (finanční náležitosti související se skončením služebního poměru) podle zvláštních zákonů, 21

22 7. osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě, po dobu nařízené karantény v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem, h) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost. 2. Souběh náhradní doby pojištění z titulu evidované nezaměstnanosti, po kterou nenáleží dávky v nezaměstnanosti, s jinou náhradní dobou pojištění - 5 odst. 2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění Maximální doba vedení u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, po kterou není vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, započitatelná pro účely důchodového pojištění jako náhradní doba pojištění činí 3 roky. Podle dosavadní právní úpravy platí, že dojde-li k souběhu této náhradní doby pojištění s jiným druhem náhradní doby pojištění, započítává se tato jiná náhradní doba pojištění do maximální délky doby 3 roků. Bylo navrženo a schváleno, že doba vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, po kterou nenáleží dávky v nezaměstnanosti, nebude započítávána do období tří let, které lze hodnotit jako náhradní dobu pojištění, pokud se tato doba bude krýt s jiným druhem náhradní doby pojištění. Nebude tak docházet k dosavadnímu pohlcování náhradní doby pojištění z titulu evidence uchazečů o zaměstnání jiným druhem náhradní doby pojištění a tedy ke zkracování shora uvedeného období 3 roků. Jde o opatření ve prospěch pojištěnců, v důsledku něhož vznikne nárok na důchod, protože po této změně bude v řadě případů splněna podmínka potřebné doby pojištění. 22

23 3. Prodloužení doby možné dobrovolné účasti na důchodovém pojištění - 6 zákona o důchodovém pojištění Podle 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění je dosud možná účast osoby na dobrovolném důchodovém pojištění na základě přihlášky nejvýše v rozsahu deseti let, pokud je tato osoba starší 18 let. Do této maximální doby se nezahrnuje doba dobrovolné účasti na důchodovém pojištění v případě existence kvalifikovaných skutečností, tj. že doba dobrovolného důchodového pojištění pokrývá trvání konkrétních dob taxativně vyjmenovaných v 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění (viz poznámka pod čarou č. 2). Institut dobrovolného důchodového pojištění znovu zavedl až zákon o důchodovém pojištění, a to s účinností od 1. ledna Přitom se vycházelo z toho, že jedním z hlavních principů základního důchodového pojištění je povinná účast na důchodovém pojištění a pouze vedle toho byla umožněna i tato dobrovolná účast na tomto pojištění. Znovuzavedení tohoto institutu bylo reakcí na požadavky důchodově pokrýt, avšak pouze v určitém rozsahu, i doby, ve kterých nebyl pojištěnec výdělečně činný a které nebyly považovány ani za náhradní doby pojištění, přičemž nebylo záměrem umožnit, aby si pojištěnec koupil celý nárok na důchod. Při přípravě příslušné právní úpravy pak bylo dosaženo shody v tom, že v případě kvalifikovaných důvodů uvedených v 6 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění (viz poznámka pod čarou č. 2) nebude délka doby dobrovolné účasti na základním důchodovém pojištění omezena a omezení délkou deseti let bude platit pouze pro ostatní případy ( 6 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění). Dosavadní maximální možná délka doby dobrovolného důchodového pojištění deseti let byla stanovena v době, kdy podmínkou vzniku nároku na starobní důchod bylo získání potřebné doby pojištění nejméně 25 let. Zákonem č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, došlo s účinností od 1. ledna 2010 k postupnému prodlužování délky dosavadní potřebné doby pojištění o jeden rok za každý rok s tím, že cílového stavu, tj. potřebné doby pojištění v délce 35 roků, bude dosaženo u pojištěnců, kteří dosáhnou důchodového věku po roce Vzhledem k tomu se nyní přiměřeně prodlužuje i dosavadní maximální délka doby dobrovolného důchodového pojištění o pět let, tedy na patnáct let. To se týká i osob, které již dosavadní maximum, tj. 10 let dobrovolného důchodového pojištění, získaly ty tak budou mít možnost získat za účinnosti schválené novely zákona o důchodovém pojištění (tj. od 1. ledna 2014) ještě dalších 5 let tohoto pojištění. Jde rovněž o 23

24 opatření ve prospěch pojištěnců, které umožní splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na důchod dalším tzv. zákupem chybějící doby pojištění. Pro úplnost se podotýká, že původní další podmínka spočívající v tom, že podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění může jen osoba, která získala aspoň jeden rok doby faktického pojištění, byla vypuštěna již dříve, a to s ohledem na zkušenosti z praktického provádění. 4. Samostatná výdělečná činnost hlavní a vedlejší - 9 zákona o důchodovém pojištění Faktorem, který ovlivňuje účast OSVČ na důchodovém pojištění je, zda jde samostatnou výdělečnou činnost hlavní nebo samostatnou výdělečnou činnost vedlejší. Podle 10 zákona o důchodovém pojištění je OSVČ v kalendářním roce účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a to bez ohledu na výši příjmů ze samostatné výdělečné činnosti, tedy v případě, kdy je OSVČ ve ztrátě. Naopak OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, je účastna důchodového pojištění pouze v případě, jestliže její příjem ze samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň minimální částky stanovené podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud příjem OSVČ minimální částky nedosáhne, není účastna důchodového pojištění povinně, ale může se přihlásit k účasti na důchodovém pojištění za kalendářní rok dobrovolně. Podle dosavadní úpravy je OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud důvod pro označení této činnosti za vedlejší 2) trval po celou dobu, v níž byla v kalendářním 2) Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, v kalendářním roce a) vykonávala zaměstnání, b) měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, c) měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží 24

25 měsíci samostatná výdělečná činnost vykonávána. Pokud OSVČ nastoupila například 2. září do zaměstnání, protože 1. září byla neděle, není v září považována její činnost za vedlejší, protože 1. září netrval důvod pro vedlejší činnost (tj. souběžné trvání zaměstnání). Na základě nesouhlasného stanoviska Veřejného ochránce práv s takovou úpravou byl proto navržen a schválen opačný postup při posuzování vedlejší činnosti. Bude-li důvod pro vedlejší činnost trvat v kalendářním měsíci v době výkonu samostatné výdělečné činnosti, bude v tomto měsíci považována OSVČ za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Například nastoupí-li OSVČ do zaměstnání 31. května, bude v květnu její činnost považována za vedlejší. V případě, že z důvodu nízkých příjmů v tomto roce nebude z vedlejší činnosti účastna důchodového pojištění, nebude 30 dnů v květnu účastna důchodového pojištění. V lednu až dubnu bude povinně účastna důchodového pojištění jako OSVČ z hlavní činnosti, od 31. května bude účastna důchodového pojištění jako zaměstnanec. Tato OSVČ se samozřejmě může přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění a za měsíc nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo e) byla nezaopatřeným dítětem, pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo e) byla nezaopatřeným dítětem, nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo e) byla nezaopatřeným dítětem, pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV, pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou, d) vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo e) byla nezaopatřeným dítětem. 25

26 květen zaplatit pojistné na toto dobrovolné pojištění. Také toto opatření lze charakterizovat jako opatření ve prospěch pojištěnců. 5. Změna podmínky účasti některých osob, za které jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést - 11 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění Podmínkou pro hodnocení doby účasti na důchodovém pojištění je, že mělo být zaplaceno pojistné, nikoliv však to, zda skutečně odvedeno bylo. Zaměstnancům sráží pojistné jejich zaměstnavatel, a proto je odůvodněné ochránit zaměstnance v případech, kdy jejich zaměstnavatel poruší tuto svou povinnost. Proto obecně platí, že v takovýchto případech se podmínka zaplacení pojistného považuje za splněnou. Zákonem č. 363/2002 Sb. byl s účinností od 1. července 2002 novelizován zákon o důchodovém pojištění v tom smyslu, že se za dobu důchodového pojištění u zaměstnanců v pracovním poměru nebo činných na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), u společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah pro ni vykonávají práci, za kterou jsou touto společností odměňováni a prokuristů, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné na důchodové pojištění, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost nebo družstvo a tyto osoby jsou současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo družstva. Účelem této (dosavadní) právní úpravy bylo zamezit tomu, aby osoby, které mají vliv na činnost obchodní společnosti nebo družstva (tyto osoby jsou fakticky v pozici zaměstnance pojištěnce a zároveň svého zaměstnavatele), a tedy i na odvod na pojistné na důchodové pojištění, zneužívaly toho, že neplacení tohoto pojistného zaměstnavatelem není na újmu pojištěncům. Dosavadní už tak složitá právní úprava byla přijetím tohoto poslaneckého návrhu ještě více zkomplikovaná a její realizace představuje značnou administrativní zátěž, aniž by to bylo vyváženo efektem původně zamýšleným 26

27 navrhovateli (poslanci). Vzhledem k tomu byla tato speciální úprava pro shora vyjmenované pojištěnce zrušena, takže byl vrácen původní stav. Jde o opatření ve prospěch pojištěnců, které navíc zjednoduší právní úpravu a sníží administrativní náročnost. 6. Počítání doby výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod, za kterou se poživatelům tohoto důchodu vypláceného v plné výši zvyšuje jeho procentní výměra za 360 kalendářních dnů o 0,4 % výpočtového základu - 34 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění. Podle 34 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění se výše procentní výměry starobního důchodu zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu má však pojištěnec vždy po 2 letech, pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti. Tato podmínka (tj. že nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu vzniká vždy po dvou letech, pokud nepřetržitá výdělečná činnost trvala po tuto dobu) se však z hlediska výkladu v praxi ukázala jako značně problematická. Proto bylo navrženo a schváleno tuto podmínku vypustit. To tedy znamená, že nárok na zvýšení vznikne vždy po získání 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti bez jakýchkoli dalších podmínek, tedy i v případě, že výdělečná činnost trvá i po dosažení tohoto počtu dnů. Současně se pro odstranění pochybností výslovně stanoví, že řízení v této věci se zahajuje výhradně na základě žádosti pojištěnce. Jde o opatření ve prospěch pojištěnců, které i zjednodušuje dosavadní právní úpravu. 2. Zákonné opatření senátu č. 342/2013 ze dne 10. října 2013, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 27

28 Čl. I V 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb., se částka "5 355 Kč" nahrazuje částkou "5 829 Kč". ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST Čl. II Toto zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 28

29 3. NOVÉ METODY VE ŠKOLE Celoroční program Googlu zaměřený na podporu změn ve vzdělávání v Česku Český Google se v rámci celoročního programu Google pro vzdělávání v Česku společně s partnery zaměří na podporu změn v českém vzdělávání, a to zejména prostřednictvím nových technologií i přístupů. Vzdělaná populace je pilířem konkurenceschopnosti každé země. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se české školy a univerzity vrátily tam, kam dříve patřily, tedy k evropské špičce. A bez internetu a nových technologií to určitě nepůjde, jelikož stejně důležité jako číst, psát a počítat je dnes umět rychle vyhledat kvalitní informace, říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Googlu. Veřejnosti budou jednotlivé projekty a iniciativy postupně představovány v průběhu roku, a to ve třech oblastech: 1. Podpora STEM vzdělávání 2. Rozvoj internetové gramotnosti 3. Vývoj nových technologií a zařízení Projekty realizujeme ve spolupráci s partnery. Dvě nejnovější iniciativy, které podpoří učitele i žáky, jsou: Kurzy pro učitele a pedagogické fakulty ve spolupráci s Institutem pro další vzdělávání a organizací E-Bezpečí. Zaměříme se na rozvoj internetové gramotnosti učitelů, kteří se do projektu mohou hlásit. Kurzy jsou určeny také zájemcům z pedagogických fakult VŠ. V případě zájmu o více informací pište na Web Rangers ve spolupráci s Google Edu Group, komunitou nadšenců pro služby Googlu. Žáci a studenti mohou díky svým zkušenostem a nadšení pro nové technologie šířit mezi vrstevníky informace o tom, jak internet využívat smysluplně a bezpečně. Více informací o obou iniciativách najdete v části Rozvoj internetové gramotnosti. 29

30 1. Podpora STEM vzdělávání Podpora technických a vědeckých oborů včetně matematiky, které mají přispět ke zvýšení zájmu a rozvoji znalostní ekonomiky v Česku ve prospěch konkurenceschopnosti. Novinka: Po stopách vědy k vynalézavosti a objevování Ve spolupráci se Scio se nám povedlo odstartovat nový projekt Po stopách vědy. Rádi bychom nadchli žáky pro vědu, poznávání a objevování, a to prostřednictvím představení významných českých vynálezců a jejich zajímavých objevů. Na stránkách projektu (http://www.postopachvedy.cz/) můžete i vy rozhodnout, o kterých osobnostech a jejich objevech se chcete dozvědět více prostřednictvím krátkých zfilmovaných příběhů. Hlasování poběží ode dneška až do 2. října. Kromě méně známých, ale svou prací významných současných osobností české vědy, můžete také nahlédnout do tzv. Síně slávy a dozvědět se více o dalších Češích a Češkách, kteří se zapsali do historie světové vědy a techniky. Google RISE Awards Pokud patříte mezi neziskové organizace, které se zaměřují na vzdělávací projekty v oblasti STEM, můžete se zapojit do globálního programu Google RISE Awards, a kromě jiného získat finanční podporu ve výši dolarů. Zapojit se může jakákoliv neziskovka, která podporuje vzdělávání dětí ve věku od 7 do 18 let (zejména pak dívky a méně zastoupené skupiny), a to v oblasti vědy, nových technologií a výpočetní techniky. Po splnění podmínek stačí vyplnit formulář v jednom z jazyků, který je uveden na webových stránkách programu. Přihlášky lze podávat do 30. září Khanova škola v češtině Projekt Khan Academy se v České republice podařilo rozjet díky společnosti Scio, dobrovolníkům a studentům, kteří se zapojili do překladů. Jde o online projekt, jehož cílem je poskytnout přístup ke kvalitnímu vzdělávání komukoli, kdekoliv a kdykoliv. 30

31 Česká verze projektu khanovaskola.cz v současné době přináší 353 videí matematiky, z toho přes 90 z nich bylo nadabováno. Největší výzvou projektu je lokalizace a proto každý, kdo by se rád zapojil, může využít kontaktní Google Science Fair Zahajujeme 3. ročník Google Science Fair pod názvem Tvoje šance změnit svět. V této největší online vědecké soutěži mohou i čeští žáci a mladí studenti ve věku od 13 do 18 let ukázat své vědecké dovednosti, ale také si procvičit cizí jazyk. Přihlásit se je možné ve 13 jazycích včetně angličtiny na Registrace je otevřena od 30. ledna a končí 30. dubna Vítězové se mohou těšit na zajímavé ceny. Získat mohou například stipendium, výlet na Galapágy nebo exkurzi do Googlu, CERNu a Lega. Více informací najdete i na Google+ stránce Google Science Fair. Matematika s chutí Projekt ISEA: Matematika s chutí je zaměřen na zlepšení výuky matematiky na základních školách. Zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu jsou dnes doložitelné řadou mezinárodních výzkumů. Matematické dovednosti jsou přitom velmi důležité pro dlouhodobou konkurenceschopnost české společnosti. Stipendia pro mladé vědkyně Prostřednictvím komunitních grantů Google podpořil Slovensko-český ženský fond, a tím pádem i další mladé vědkyně. Ty se totiž věnují oborům, které jsou zatím považované za tradičně mužské. V roce 2012 umožnil fond díky stipendiím Ludmily Čuchranové vycestovat 15 vědkyním na světové konference, jakými jsou například Mezinárodní konference o feroelektrických kapalných krystalech v Německu, Millerova konference o radiační chemii v Izraeli, Mezinárodní konference o řízení systémů na Havaji, Mezinárodní konference chemického a procesního inženýrství v Itálii nebo Mezinárodní konference o číslicovém zpracování informací a komunikaci v Turecku. 31

32 Nové dívčí talenty v oblasti vědy a techniky Díky programu "Holky, pozor!" (dívčí komunita na ČVUT) v Praze jsme podpořili soutěž pro studentky gymnázií a středních škol od 15 do 19 let, které se v rámci školy nebo mimo ni věnují projektům z oblasti techniky a vědy. Pět finalistek pak mělo možnost své projekty prezentovat v Národní technické knihovně před členy odborné komise. 2. Rozvoj internetové gramotnosti Rozvoj internetové gramotnosti na školách - směrem k učitelům i žákům - včetně pravidel bezpečného používání internetu. Web Rangers: Teenageři, zapojte se! Tento unikátní projekt motivuje teenagery z celé České republiky, aby sami šířili své znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu mezi sebou. Je ti let a zrodil se ti v hlavě nápad, jak bezpečně používat internet? Díky projektu Web Rangers se o něj můžeš podělit se svými kamarády, být ve spojení s odborníky a ostatními studenty. Chce to jen myšlenku! Pokud tě zajímá víc nebo už víš, že se chceš stát součástí projektu, neváhej a přihlas se prostřednictvím tohoto registračního formuláře. Pak se můžeš zúčastnit speciálního srazu nadšenců v českém Googlu, kde se naučíš, jak svojí ideu uchopit a šířit dál. Autoři nejlepších projektů je budou moct veřejně prezentovat a sdílet s dalšími teenagery. Buď mezi prvními českými Web rangery! Vzdělávací granty pro učitele a pedagogické fakulty pokračují! Navazujeme na pilotní projekt z léta a ve spolupráci s Institutem pro další vzdělávání a organizací E-Bezpečí organizujeme kurzy pro učitele. Iniciativa cílí zejména na studenty pedagogických fakult (budoucí učitele) a lektory, kteří by rádi své znalosti šířili dál mezi svými kolegy. Kurzy nabízí možnost zdarma se naučit, jak používat internetové nástroje a služby v samotné výuce. Smyslem je také nashromáždit konkrétní výukové materiály, sdílet je a inspirovat tak řadu dalších 32

33 pedagogů. Do konce roku připravujeme šest seminářů, které proběhnou v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Děčíně a Hradci Králové. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Projekt IN-Generation odstartoval (ELAI) První ucelený projekt IN-Generation, který připravil a realizuje institut ELAI ve spolupráci s námi a pod záštitou MŠMT, nabídne rodičům, učitelům i dětem nástroje pro zvýšení internetové gramotnosti. Hlavním cílem projektu je přinést dětem ve věku 9-15 let vzdělávání v oblastech etického, efektivního, pokročilého a bezpečného užívání internetu. Projekt má sloužit jako pilot pro širší užití v zemích EU. Lukáš Sedláček, ředitel ELAI Před více než dvěma lety jsme začali připravovat tento komplexní projekt, který od počátku vytváříme ve spolupráci s experty v oblasti ICT, učiteli informatiky i dětmi samotnými. Spojením těchto skupin a místních komunit vytváříme projekt, který se bude moci jedinečně adaptovat na výuku v oblasti digitální gramotnosti a internetu v následujících letech. Proto věříme, že se projekt IN-Generation stane inspirací pro vzdělávání v oblasti ICT jak v České republice, tak i po celém světě. Vzdělávací granty nabídnou šanci téměř třem stovkám českých učitelů Google podpoří semináře pro učitele, kteří mají zájem o rozvoj internetové gramotnosti a využití technologií ve výuce. Učitelé se shodují, že internet a jeho nástroje nevyužívají v rámci vyučování v odpovídající míře a uvítali by v tomto směru pomoc. Český Google proto společně s Institutem pro další vzdělávání vyhlašuje bezplatné semináře pro české učitele, kteří mají zájem se vzdělávat v rámci využití nových technologií ve vzdělávání. Pět pilotních seminářů pod názvem "Služby Google ve škole" se v průběhu května uskuteční v jednotlivých částech České republiky. V Českých Budějovicích (21. května), Plzni (22. května), Praze (23. května), Liberci (28. května) a Ústí nad Orlicí (27. května). Jiří Havlík z Institutu pro další vzdělávání: Pro učitele je velmi náročné zachytit trend rychlého rozvoje technologií a jejich zapojení do běžného života. Našim cílem proto je učitelům pomoci se zorientovat ve světě ICT, pochopit, jak mohou technologie - tak blízké 33

34 jejich žákům - ve výuce využít. Ty představují přínos nejenom pro vzdělávací proces jako takový, ale také pro vzájemný vztah učitel - žák. Google zároveň i letos dotuje osm kurzů pro učitele pod názvem "Google, media, komunikace", které organizuje Akademie moderního vzdělávání. Čtyři kurzy proběhnou do konce školního roku, a to: v Praze (22. května), Olomouci (29. května), Ostravě (3. června) a Slaném (5. června), další čtyři pak v období od září do listopadu. Ředitelka Akademie moderního vzdělávání, Jitka Pokorná: Ohlasy od učitelů na tyto semináře jsou velice pozitivní, protože jim skutečně pomáhají snáze držet krok s jejich žáky. A ještě jedna zkušenost učitelů byla pro nás při setkání s nimi zajímavá - učitelé s delší praxí si začínají stěžovat na své mladé kolegy-absolventy nebo s krátkou praxí, že nové technologie odmítají. Do hodin chodí zásadně pouze s papírovou učebnicí. Takže jek je vidět, na věku nezáleží, důležitá je chuť. Průzkum: Učitelé uvítají pomoc Ve spolupráci s Millward Brown jsme zpracovali průzkum mapující internetovou gramotnost na školách. Učitelé se podle něj shodují v tom, že internet a jeho nástroje nevyužívají v rámci vyučování v odpovídající míře a uvítali by v tomto směru pomoc. Nikdo je na to nepřipravil a chybí jim odborné tipy a triky "jak na to". Průzkum také potvrdil, že problém s bezpečným a efektivním či smysluplným využitím internetu pro získávání informací (i jejich následné analyzování), mají i samotní žáci. Online prostředí využívají spíše pro zábavu a jako rychlé řešení (kopírování) domácích úkolů. Michal Zachar, marketingový manažer Googlu V rámci průzkumu s Millward Brown jsme chtěli identifikovat slabá místa nebo mezery, které brání intenzivnějšímu využití bezplatných online nástrojů na školách, a to na straně učitelů i žáků. Kromě podpory projektu IN-Generation v současné době ve spolupráci s firmou SCIO distribuujeme do pěti a půl tisíce českých škol více než 11 tisíc návodů pro chytré vyhledávání na internetu. Zároveň ve spolupráci s partnery již brzy plánujeme vyhlásit vzdělávací granty pro české učitele, kteří mají zájem se dozvědět, jak vyučování pomocí internetu usnadnit a zpříjemnit. 34

35 ELAI: Spuštění projektu IN(ternet) Generation se blíží! Klíčovou a námi podporovanou iniciativou v rámci rozvoje internetové gramotnosti je první komplexní projekt IN-Generation který European Leadership Academic Institute (ELAI) zaměří na základní školy. Projekt se zabývá otázkami, jak být zodpovědným a etickým uživatelem internetu, či jakým způsobem efektivně vyhledávat a využívat informace. Dalšími tématy jsou bezpečnost, prevence kyberšikany a dalších nebezpečných forem komunikace na internetu. Žákům a rodičům poskytne projekt informace, soutěže, hry a další aktivity. Učitelům nabídne metodicky zpracované materiály, výukové plány, worksheety a další podklady pro samostatnou výuku. Projekt se spustí ve spolupráci s experty, rodiči a dětmi v květnu a bude sloužit jako pilot pro širší užití v zemích EU. Lukáš Sedláček, zakladatel a ředitel společnosti ELAI V Česku se zatím nepodařilo realizovat žádný ucelený koncepční přístup k internetové gramotnosti dětí, a to ani z operačních programů Evropské unie. Víte, co je dobré vědět? U příležitosti Světového dne bezpečného internetu uvádíme do češtiny lokalizovanou stránku pro uživatele internetu pod názvem "Co je dobré vědět" google.cz/goodtoknow. Stránka je zdrojem užitečných informací, tipů a rad o tom, jak internet a online služby využívat bezpečně, jak se chránit a předcházet rizikům. Její důležitou součástí je také Centrum bezpečnosti pro rodiče a děti. Google v Česku spolupracuje s organizacemi Národní centrum bezpečnějšího internetu a E-Bezpečí. Janka Zichová, PR manažerka českého Googlu Internet nabízí spoustu výhod a příležitostí: usnadňuje život, šetří čas, umožňuje sdílet a komunikovat na dálku, zpřístupňuje informace, ke kterým bychom se jinak nedostali. Ale tak, jako je pro příjemnou jízdu důležité znát pravidla silničního provozu, stejně důležité je znát pravidla bezpečného používání internetu. 35

36 Jak umět lépe vyhledávat? Ve spolupráci se společností SCIO do základních škol distribuujeme speciální Návod pro chytré vyhledávání na internetu, která učitelům i žákům pomůže naučit se lépe a chytřeji vyhledávat potřebné informace. Pokud o ni máte zájem, můžete si ji stáhnout zde. 3. Vývoj nových technologií a zařízení Cílem je přinášet nástroje, které vzdělávání a získávání informací usnadní a zároveň zatraktivní pro žáky, učitele, rodiče i uživatele. Khanova škola vyzývá: Umíš učit? Ukaž se! Projekt neziskovky Khanova škola, která navazuje na celosvětový fenomén alternativní výuky Khan academy, dává prostor novým talentům v oblasti vzdělávání. Cílem je objevit šikovné lidi z Česka, kteří chtějí pomocí výukových online videí předat své vědomosti dál a umožnit učit se každému, kdo má zájem, a to bez ohledu na to, kde se právě nachází. Na stránce umis-ucit.cz mohou zájemci svá videa nahrávat. Veřejnost bude od 8. října hlasovat pro ty nejlepší "české Khany" a vybere 10 nejlepších. Technologie & humor: Viral Brothers opět "útočí" vtipem Pokud ještě neznáte Viral Brothers, tak vězte, že jde o jeden z nejoblíbenějších YouTube kanálů z Česka. Oblíbená dvojice se tentokrát s nadsázkou zaměřila na vtipné situace ze školy a jenom pouhý den stačil na to, aby spustili další zcela virální reakci a upozornili na vzdělávání. Hangout on Air: Budoucnost ekonomiky s laureátem Nobelovy ceny Česko a Slovensko navštívil laureát Nobelovy ceny za ekonomii, americký ekonom a akademik, profesor Eric Maskin. Tuto velmi 36

37 zajímavou osobnost "přivezli" CERGE-EI ve spolupráci s Nadací Tatra banka. Souhlasil také s nápadem udělat speciální Vysílaný Hangout pod názvem Budoucnost ekonomiky ve světě a v Evropské Unii, který proběhl v pátek 26. dubna a vy můžete jeho záznam zhlédnout na YouTube kanálu CERGE-EI. Diskuse, kterou moderoval Lukáš Kovanda, se zúčastnil i známý ekonom David Marek a zástupce CERGE-EI Jakub Steiner. O profesorovi Maskinovi Narodil se v New Yorku, mládí prožil ve státě New Jersey. V roce 1976 absolvoval Ph.D v oblasti aplikované matematiky na Harvardu. Působil na Cambridge University, MIT, Harvardu a Princetonu. Svět jej zná zejména jako nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Android aplikace: Mobilní encyklopedie v kapse Nové technologie nejen zpřístupňují informace, které bychom jinak k dispozici neměli, ale v mobilním podání je nabízejí bez ohledu na to, kde se nacházíme, ale hlavně ve chvíli, kdy je právě potřebujeme. Mezi aplikace, které se mohou hodit studentům a rozšiřují obzory i mimo školní lavice patří například Překladač Google, Street View, Google Earth, ale i praktické aplikace jako Disk Google nebo Rozvrh hodin. Přehled aplikací pro studenty, ale i vzdělávacích her pro rodiče, kteří používají mobily či tablety s Androidem, najdete na webu Svět Androida. Školy, tvořte a spolupracujte v cloudu Znáte Google Apps pro vzdělávání? Jde o cloudové řešení s bezplatným em pro výuku, komunikaci a spolupráci na školách. Implementujeme ho ve spolupráci se společností Netmail. Společnost školám nabízí také zařízení, jejichž srdcem je internet, pod názvem Chromebook (zařízení s OS Chrome). Pokud využíváte 37

38 prohlížeč Chrome, v Chrome webstore zároveň najdete spoustu vzdělávacích aplikací a her. Michal Procházka, marketingový manager firmy Netmail Jsme přesvědčeni, že zavedení služby Google Apps na českých školách nejen ušetří stamilióny korun, ale také přispěje k lepší spolupráci mezi studenty a profesory. Jednoduché sdílení a spolupráce, velká kapacita, žádné reklamy nebo spam, to vše přední světové univerzity na této službě oceňují. Online reklama pomůže vzdělávání Již několik let udělujeme Google Grants pro neziskové organizace. V rámci tematických kol vybíráme několik organizací, které pak mohou pro své iniciativy a projekty využívat online reklamu ve vyhledávání. Tentokrát jsme vybrali až patnáct organizací podporujících zlepšování úrovně vzdělávání nebo zvyšování zájmu o něj. Profesor Internet aneb demokratizace vzdělávání Yale nebo Cambridge. Zdá se, že uzavřeným akademickým elitám prestižních univerzit odzvonilo, jelikož internet obecně, ale také speciální vzdělávací kanál na YouTube (youtube.com/edu), teď umožňuje přístup k přednáškám z Harvardu, Standfordu, Nezaostává ani Google+. Díky Vysílaným Hangoutům se 80 dětí z Indie mohlo zúčastnit hodiny angličtiny, která by pro ně jinak byla nedostupná. A živě přenášené přednášky dorazily už i do Česka! Studenti či zájemci mohli přes Vysílaný Hangout zhlédnout přednášky "Digital humanities" pod vedením Josefa Šlerky v rámci Studií nových médií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Josef Šlerka (Studia nových médií na FF UK) Vysílaný Hangout je teď pro učitele nejdostupnější a nejsnadnější formou, jak přednášku nebo lekci zpřístupnit veřejnosti. Potřebujete 38

39 pouze laptop s kamerou a mikrofonem a internetové připojení. Velmi jednoduše můžete v případě potřeby sdílet i vaši obrazovku. Efektivnější audiovizuální a interaktivní učení Interaktivní tabule s online službami Googlu od Nakladatelství Fraus využívají geo-aplikace (Mapy Google a Google Earth), video portál YouTube a internetový vyhledávač Google, který umožňuje rychlou práci s dostupnými informacemi. Učitelům se tak otevírají nové možnosti rozšíření stávajícího obsahu i- učebnic, které umožní mnohem zábavnější a snadnější učení dějepisu, zeměpisu či přírodovědy. zdroj: https://sites.google.com/site/provzdelavani2013/home 39

40 Meta o. s. sdružení pro příležitosti mladých emigrantů Mgr. Lucie Procházková, Mgr. Gabriela Gańczarczyk, Mgr. Lucie Zrůstová Dlouho jsem přemýšlel, jaké další zajímavosti Vám nabídnout prostřednictvím tohoto časopisu. V celé republice existuje spousta organizací, které se zabývají podporou vzdělání dětí. V novém seriálu Vám představuji prvního zástupce, na kterého se mohou obracet ředitelé škol, výchovní poradci, školní psychologové i rodiče. Sdružení Meta o. s. Vám pomůže s mladými cizinci a jejich začleňování do české školy. Posláním sdružení je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. Naše vize je společnost, která zaručuje všem rovné příležitosti a rozvíjí a využívá jejich potenciál. Cílová skupina a hlavní cíle První cílovou skupinou jsou migranti bez rozdílu pobytu a země původu. Migrantem rozumíme osoby s migrační zkušeností (osobní či v rodině), které mají jedno z následujících znevýhodnění: jazykové, sociokulturní, limity pobytového statusu. Jako hlavní cíl u této skupiny považujeme vytváření příležitostí pro migranty k začlenění do společnosti a odstraňování bariér, které tomu brání (jazyk, sociokulturní odlišnost, sítě, informace). Naše sdružení se dále zaměřuje na práci s pedagogickými pracovníky všech typů škol. Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků v rozvoji kompetencí pro práci s žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Nedílnou součástí našich aktivit je komunikace s odbornou a laickou veřejností. V těchto oblastech se snažíme o institucionální zajištění procesu začleňování migrantů a dosažení systémové změny ve vzdělávání žáků s OMJ směrem k inkluzi a zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci. 40

41 Krátce z historie META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce 2004 jako reakce na stav, kdy počet nevládních organizací zabývajících se pomocí migrantům (žadatelům o azyl, azylantům, cizincům s jiným druhem pobytu) byl de facto ustálený a činnost těchto organizací velmi široká a do značné míry se překrývající. Zakladatelky sdružení se na základě dlouholeté pracovní zkušenosti v již existujících organizacích rozhodly zaměřit svou činnost na podporu mladých migrantů a nabídnout této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením. Sdružení META bylo jako občanské sdružení (o. s.) zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR v prosinci roku 2004 a bylo mu přiděleno identifikační číslo (IČ) Od roku 2007 je dále registrovaným poskytovatelem sociálních služeb odborného sociálního poradenství. Sociální pracovníci sdružení META nabízejí klientům odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání a uplatnění na trhu práce formou osobních, telefonických a ových konzultací. Klienty centra se mohou stát cizinci bez rozdílu typu pobytu v ČR, kteří mají zájem řešit své vzdělávání a následné pracovní uplatnění. Poradenství je poskytováno bezplatně. V současné době META realizuje čtyři hlavní projekty, jejichž prostřednictvím naplňuje stanovené cíle. Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT (EIF ). 41

42 Doba realizace: Místo realizace: celá ČR Kontaktní osoba: Lucie Procházková, Tento projekt pokračujeme v úspěšném programu podpory pedagogů. V minulém roce prošlo našimi semináři 335 pedagogů, dalších pracovníků státní správy a studentů pedagogických oborů, poskytli jsme takřka 50 hodin metodické podpory a 316 hodin asistence. Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem V současné době navštěvuje mateřské, základní i střední školy množství dětí cizinců, kteří neprocházejí před nástupem do českých škol žádným přípravným jazykovým kurzem, který by jim pomohl zvládnout základy vyučovacího jazyka. Do škol tudíž nastupují s nulovou či zanedbatelnou znalostí češtiny a ani po nástupu se jim zpravidla nedostává systematické jazykové průpravy. Základním školám vyplývá ze zákona povinnost tyto žáky přijímat a vzdělávat, avšak kulturní a jazyková bariéra jejich integraci do českého vzdělávacího systému komplikuje. Žáci cizinci velmi často přicházejí v různých fázích vzdělávacího cyklu (mnohdy v průběhu školního roku) poté, co byli po dobu několika let vzděláváni v rámci zcela odlišného vzdělávacího systému v zemi svého původu. Školy pak stojí před otázkou, do jakého ročníku žáka zařadit, jak jej hodnotit, jak navázat na vzdělání osvojené v cizím jazyce, když pochopení výkladu předpokládá dobrou znalost češtiny. Nově příchozí žáci jsou v situaci, kdy se očekává zvládání učiva v jazyce, který se teprve začínají učit. To pochopitelně klade zvýšené nároky nejen na samotné žáky, ale také na učitele. Ti musí při výuce věnovat těmto žákům více pozornosti a velmi často upravovat učivo tak, aby odpovídalo dosažené úrovni češtiny. Kromě praktické roviny výuky představuje další problematickou oblast též komunikace mezi školou a rodiči, která velmi často nefunguje, jak by bylo zapotřebí. Mnohé školy, které mají se vzděláváním většího počtu žáků cizinců zkušenost z předchozích let, dokážou již využívat i dostupné finanční zdroje na jazykové vzdělávání, tvorbu materiálů apod. Mnoho škol však má tendenci tuto problematiku odkládat až do chvíle, kdy se žák cizinec 42

43 na škole objeví. V takových případech se pak škole nedostává kapacity k dosažení uspokojivé míry začlenění nově příchozího žáka. META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů sekce služeb pro pedagogy reaguje na výše uvedené problémy množstvím aktivit, které podporují pedagogy v jejich pedagogické činnosti v multikulturním prostředí školy. Aktivity probíhají v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Inkluzivní škola.cz Metodickou podporu nabízí učitelům i ředitelům škol informační portál který vznikl v roce Na tomto portálu jsou v několika základních sekcích soustředěny informace o vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. O legislativě, informacích o zemích původu a charakteristice žáků s OMJ pojednává hned první sekce portálu Úvod aneb Cizinci v ČR. Výuce češtiny jako cizího jazyka, výukovým materiálům, učebnicím a podobně je věnována sekce Čeština jako cizí jazyk. Učitelé v ní naleznou kromě odkazů na různé zdroje také tipy na komunikaci s cizincem a především velké množství pracovních listů přímo do výuky. Sekce Organizace aneb Cizinci ve škole je věnována mateřským, základním i středním školám a připraví učitele a zejména ředitele škol na samotné přijetí cizinců a následná opatření v podobě zajištění kurzů češtiny, asistenta pedagoga nebo vyrovnávacího plánu. Sekce Pedagogika aneb Cizinec ve třídě obsahuje úvod do inkluzivní výuky, tipy na práci v jednotlivých předmětech i s kolektivem a seznámí učitele s průřezovým tématem multikulturní výchovy. Nedílnou součástí portálu jsou také Zdroje a inspirace, kde jsou soustředěny užitečné odkazy, dokumenty ke stažení a studijní materiály spojené s konkrétními tématy a zároveň jsou k dispozici také příklady dobré praxe, kazuistiky a užitečné kontakty. Metodická podpora a poradenství Z dosavadní praxe vyplývá, že pedagogové nejčastěji potřebují základní informační poradenství, které probíhá většinou telefonicky nebo 43

44 em. Odborní pracovníci s pedagogy konzultují problematické případy začleňování nově příchozích žáků, zprostředkovávají informace o využitelných materiálech, vzdělávacích příležitostech, poskytují kontakty na instituce, zařízení a organizace, na které se mohou školy obrátit. Odborní pedagogičtí pracovníci mohou, zejména v Praze a okolí, nabídnout i komplexnější formu metodické podpory. Takové intervence spočívají v návštěvě pedagoga v dané škole, při které proběhne hospitace v hodině, rozhovor s učiteli, případně s žáky, následný rozbor a hledání možností výuky a podpory žáka. Součástí může být také diagnostika potřeb samotného žáka. Velmi žádaná je společná tvorba vyrovnávacího plánu pro dané žáky. Takové setkání se může následně dle potřeby periodicky opakovat. Vzdělávání pedagogů META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých cizinců nabízí zájemcům z řad pedagogů širokou paletu akreditovaných seminářů s různou časovou dotací. Zpravidla dvakrát do roka proběhne cyklus tří seminářů věnujících se vzdělávání žáků s OMJ. Konkrétně se jedná o semináře: Úvod do problematiky začleňování žáků cizinců, Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a Čeština jako cizí jazyk. Časová dotace každého ze seminářů je 8 vyučovacích hodin. Na jaře je realizace tohoto cyklu plánována v Praze. Mezi semináře s nižší hodinovou dotací (4 vyučovací hodiny) patří dva semináře věnované výuce češtiny jako cizího jazyka. První se věnuje individuální výuce a výuce v jazykovém kurzu, druhý poté výuce češtiny jako cizího jazyka ve třídě. Z další nabídky zkrácených seminářů uvádíme Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce, Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, Strategie školy při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. V neposlední řadě je možné si objednat i semináře věnované tématům multikulturní výchovy či asistentům pedagoga pro žáky s OMJ. Pro mateřské školy jsou aktuálně realizované semináře k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem na míru. Na jaře 2014 jsou chystané otevřené semináře, které proběhnou v Praze a Brně. Součástí těchto seminářů bude seznámení a ověření vznikající metodiky pro začleňování dětí s OMJ do mateřských škol. 44

45 Podrobné anotace seminářů jsou k dispozici na webových stránkách sdružení V případě zájmu je možné připravit seminář na klíč. META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů pořádá rovněž semináře pro studenty pedagogických fakult vysokých škol a iniciuje setkávání mezirezortní platformy, která se věnuje právě začleňování dětí a žáků s OMJ. Další informace o činnosti META o.s. naleznete na informačním portálu a na našich faceboových stránkách. Lucie Procházková Tel.: , Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění II Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF ) Doba realizace: 1. červenec červen 2014 Místo realizace: Praha, Středočeský kraj Kontaktní osoba: Linda Tutterová, Projekt navazuje na předcházející roční projekt sdružení META Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění. Poradenství a asistence ve vzdělávání a pracovním uplatnění jsou doplněny o kurzy češtiny pro cizince. Tento projekt nabízí podporu naší cílové skupiny hned v několika směrech. Klientům z řad migrantů nabízí pomoc při výběru, zápisech či přípravě na přijímací řízení do všech typů škol. Sociální pracovníci nabízejí možnost pomoci při začleňování se do školního prostředí, řešení problémů spojených se samotným studiem. V rámci této služby se na nás obracejí jak klienti z řad migrantů, tak pedagogičtí pracovníci. Pracovníci našeho sdružení jsou schopni zprostředkovat služby 45

46 tlumočníka, zajistit individuální či skupinové doučování, doporučit odpovídající kurz českého jazyka apod. V rámci projektu dále nabízíme pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání, vyhledávání doplňkového či rekvalifikačního kurzu, vyhledávání informací o dalším vzdělání a možnostech pracovního uplatnění. Během léta 2013 proběhly dva letní intenzivní kurzy pro žáky, kteří se od nového školního roku zapojili do české školy. Od června realizujeme dva nízkoprahové kurzy češtiny pro žáky základních škol. Pro ostatní zájemce z řad cizinců ze třetích zemí se v roce 2014 uskuteční jeden kurz češtiny pro pokročilé. Kurzy češtiny jsou doplněné podporou dobrovolníka ve formě doučování pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím učiva z důvodu odlišného vyučovacího jazyka. Služby dobrovolníků mohou využívat i dospělí zájemci, kteří pro úspěšné zapojení na trh práce potřebují prohloubit odbornou terminologii jejich oboru, nebo se připravit na nostrifikační, či jiné zkoušky. Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze Projekt podpořený v rámci programu OPPA, tedy z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy (CZ.2.17/2.1.00/35231) Doba realizace: 1. července prosince 2014 Místo realizace: Praha Kontaktní osoba: Lucie Zrůstová, Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy a plynně navazuje na již úspěšně ukončený projekt Cizinci jako asistenti pedagogů. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění. Projekt má za cíl s nimi pracovat po celou dobu procesu jejich návratu na pracovní místa, která odpovídají jejich kvalifikaci a schopnostem. Klienti využívají služby aktivity Job Klubu, 46

47 jehož součástí je individuální pracovní poradenství, individuální či skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností, zprostředkování rekvalifikačního kurzu a jeho případná úhrada a možnost jazykového dovzdělání. Tento projekt nabízí pracovní poradenství stovce klientů, padesáti z nich poskytneme rekvalifikační kurz z pěti oblastí trhu práce, na které se projekt zaměřuje: školství, zdravotnictví, sociální služby, účetnictví a cestovní ruch. Následně vytvoříme až dvacet pracovních míst po dobu osmi měsíců, na něž budeme poskytovat mzdový příspěvek. Součástí projektu je dále 5 zdokonalovacích kurzů češtiny zaměřených na již zmíněné oblasti trhu práce. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Cizinci jako asistenti pedagogů Občanské sdružení META již dlouhodobě pracuje s konceptem inkluzivního školství, jehož hlavním cílem je rovnocenné zapojení různě znevýhodněných žáků do výuky. Naši pracovníci podporují a pracují s pedagogy, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému a české společnosti. Na tento trend navazoval i projekt Cizinci jako asistenti pedagogů, plně sponzorovaný z OPPA (Operační program Praha adaptabilita), který META realizovala od března Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvořit pracovní místa asistentů pedagoga na pražských základních školách a nabídnout je cizincům žijícím nebo studujícím v Praze. Těm, kteří o tento projekt projevili zájem a byli pro něj na základě několikakolového výběrového řízení vybráni, byl poskytnut speciální kurz Asistenti

48 pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem a kurz Specifika pozice asistenta pedagoga pro žáky-cizince. Patnácti proškoleným pracovníkům META v rámci projektu hradila po dobu minimálně šesti měsíců mzdu na deseti různých pražských školách. Projekt na jedné straně podporoval pracovní uplatnění cizinců a zároveň poskytoval základním školám neocenitelnou pomoc při jejich práci s žáky se speciálními potřebami. Musíme si uvědomit, že žák-cizinec musí v novém prostředí překonávat obrovský stres. Neznalost českého jazyka, absence přátel a odlišný školní systém ho nejen znevýhodňuje ve vzdělávacím procesu, ale mnohdy staví mezi něj a jeho okolí obrovské bariéry, které se bez pomoci překonávají jen velice obtížně. Cizinci jako asistenti pedagoga pomáhají žákovi s těmito překážkami a urychlují proces jeho začlenění do výuky. Jejich přítomnost ve třídě zvyšuje kvalitu vzdělávání a možnosti učitele zohledňovat individuální potřeby jednotlivých žáků. Cizinec pracující jako asistent pedagoga ve třídě plní hned několik úloh: plánuje a vytváří přípravu na hodinu společně s učitelem a podle potřeb žáků pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchově a vzdělávací činnosti, pomáhá při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci a komunitou, ze které žák pochází, podporuje žáky při přizpůsobení se školnímu prostředí je přítomen ve třídě a pomáhá žákům při výuce a při přípravě na výuku v případě potřeby pracuje s žákem i individuálně zapojuje jazykovou výuku do všech předmětů V současnosti je jen velmi málo pražských škol, které neřeší problematiku žáků cizinců ve svých třídách. Samotná pozice asistenta pedagoga je však v českém školství poměrně čerstvým pojmem. Jakým způsobem co nejefektivněji zapojit asistenta při výuce a její přípravě je stále úkolem, na kterém je potřeba pracovat. Velkým přínosem tohoto projektu byla metodická podpora pedagogických pracovníků zapojených do realizace projektu, kteří byli v neustálém kontaktu jak se školami, tak se samotnými asistenty. Pomáhali řešit konkrétní problémy a situace a napomáhali k ukotvení pozice asistentů na školách. Na tento projekt plynně navazuje projekt Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze, podporovaného z OPPA, který jsme zahájili v červenci Díky těmto projektům může META i nadále podporovat migranty v 48

49 jejich pracovním uplatnění a na školách podporovat aktivní přístup, který předpokládá ocenění odlišnosti jako obohacení kolektivu ve třídě. Lucie Zrůstová Tel.: , Cizinci jako komunitní tlumočníci Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (CZ.1.04/2.1.01/ ) Doba realizace: 1. červenec prosinec 2013 Místo realizace: Hl. město Praha, Královéhradecký a Karlovarský kraj. Kontaktní osoba: Petra Kozílková, Projekt je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců ze třetích zemí (tzn. mimo EU) s trvalým pobytem z Prahy, Karlovarského, Královéhradeckého kraje. V rámci projektu, který bude trvat 18 měsíců ( ), bude podpořeno celkem 100 klientů a budou vytvořena pracovní místa sociálních tlumočníků v rámci migračních NNO. Celá cílová skupina získá v průběhu projektu podporu v podobě aktivity Job klub (individuální pracovní poradenství, v odůvodněných případech bilanční diagnostika, individuální a skupinový nácvik komunikačně prezentačních dovedností). Skupině 30 osob bude nabídnut rekvalifikační kurz Komunitní tlumočníci ve styku s cizinci a menšinami a následné dovzdělání v oblastech běžného života v ČR. Kritérium pro zapojení do kurzu bude především znalost češtiny adekvátní pro výkon tlumočníka. Po dobu 6 měsíců budou v partnerských organizacích žadatele či u samotného žadatele vytvořena pracovní místa komunitních tlumočníků. Žadatel garantuje vytvoření (v přepočtu) 10 míst, počet a výše úvazků v jednotlivých organizacích bude reagovat na aktuální potřebu samotných organizací a klientů. S ohledem na výše uvedené zprostředkuje žadatel co nejvyššímu počtu proškolených klientů pracovní uplatnění (žadatel za tímto účelem požádá o povolení ke zprostředkování zaměstnání). V realizačním týmu žadatele bude kromě pracovních poradců i metodik komunitního tlumočení, který bude klientům při jejich práci poskytovat odbornou metodickou podporu. Klienti projektu, kteří nebudou podpořeni rekvalifikačním kurzem KT, budou mít možnost absolvovat jiný rekvalifikační kurz a bude jim věnována intenzivní individuální podpora v rámci Job klubu s cílem najít a udržet si pracovní uplatnění. Důvodem realizace projektu je 49

50 skutečnost, že mnoho vzdělaných cizinců má z důvodu vyplývajících z jejich statusu omezenou možnost pracovního uplatnění a zároveň faktu, že pro NNO je obtížné zajistit jejich klientům bezplatného tlumočníka při styku s úřady. Komunitní tlumočníci napomáhají integraci cizinců Komunitní tlumočníci ovládají plynule češtinu a tlumočí ze/do svého rodného jazyka, případně do jiného cizího jazyka, který velmi dobře ovládají. Úlohou komunitních tlumočníků je vedle tlumočení v běžných situacích v institucionálním prostředí, kde klient a zástupci instituce nehovoří stejným jazykem, také zprostředkování porozumění těm, kteří se kromě neznalosti českého jazyka nedostatečně orientují v reáliích České republiky. Komunitní tlumočník zprostředkovává však nejen jazyk, ale i kulturu. Často se také musí vyrovnávat s různými druhy sociálních, etnických a rasových napětí, ke kterým patří rovněž společenské a institucionální stereotypy a předsudky. Jedná se proto o typ tlumočení, jenž vyžaduje od tlumočníka citlivý přístup ke klientovi a k celé tlumočené situaci. Zároveň je úkolem tlumočníka zvolení vhodných jazykových prostředků, neboť se velmi často jedná o interakci mezi cizincem, který si není plně vědom svých práv a jeho komunikačním partnerem, který není zvyklý jak na komunikaci s cizinci, tak na přítomnost tlumočníka. Jejich nejčastějším působištěm jsou školy, kde tlumočí u zápisu do škol, během rodičovských schůzek, během výchovné komise či u nostrifikačních zkoušek, nemocnice a lékařské ordinace a celá škála úřadů, a to nejen spojených s cizineckou agendou, jako je Oddělení 50

51 azylové a migrační politiky, ale také na např. na Úřadu práce, v zdravotních pojišťovnách, na Živnostenském úřadu, ale také v bance nebo na exekutorském úřadu. Tlumočníci pracují také pro neziskové organizace, kde často tlumočí během sociálních nebo právního poradenství, a také v jiných situacích, kdy komunikace bez tlumočníka není možná. Během svého působení se komunitní tlumočníci řídí Etickým kodexem komunitního tlumočníka, který je možné najít pod článkem. Všichni komunitní tlumočníci proškolení v rámci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se rekrutují z řad cizinců a jsou úspěšnými absolventy rekvalifikačního kurzu Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami pořádaného Ústavem translatologie Univerzity Karlovy. Klientům našeho občanského sdružení jsou služby komunitních tlumočníků poskytované zcela zdarma jako součást výše zmiňovaného projektu. V současné době na území Hlavního města Prahy působí tlumočníci těchto jazyků: arabština, mongolština, ruština, španělština, ukrajinština a vietnamština. V Karlovarském a Královéhradeckém kraji působí komunitní tlumočnice ruského a ukrajinského jazyka. V Pardubicích působí tlumočnice ruštiny a čečenštiny, v Plzni tlumočnice ruštiny. Do konce prosince 2013 je možné bezplatně využit služeb komunitních tlumočníků zaměstnaných v rámci projektu Cizinci jako komunitní tlumočníci v o.s META., Ukrajinském odborovém svazu a v Integračním centru Praha. Klientům jsou k dispozici tlumočnické služby z a do následujících jazyků: španělština, vietnamština, ruština a ukrajinština. Nadále je také možné využívat služeb ostatních komunitních tlumočníků, kteří absolvovali kurz a praxi v rámci projektu. Jejich služby jsou ale placené. Pro objednání tlumočnických služeb kontaktujte přímo komunitní tlumočníky (víz níže), nebo v případě pochybností, zda se jedná o komunitní tlumočení metodičku komunitního tlumočení: Gabriela Gańczarczyk Tel.: , Dále realizujeme: 51

52 Registrovaná sociální služba - Odborné sociální poradenství Projekt podpořený ze státního rozpočtu (dotace MPSV - sociální služby) a rozpočtu MHMP (sociální služby) Číslo registrace: Doba realizace: 1. duben 2008 XX Místo realizace: Praha Kontaktní osoba: Zuzana Vodňanská META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je od registrovaným poskytovatelem sociálních služeb odborného sociálního poradenství (služba je poskytována od ). Klientům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme informace o českém vzdělávacím systému, podporu při výběru školy, vyplňování přihlášek, zprostředkování komunikace se školou a dalšími relevantními institucemi a organizacemi (doprovody, tlumočení), asistenci během procesu uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání a kvalifikace, informace o návazných službách a kurzech a možnostech pracovního uplatnění. META dobrovolníci Projekt podpořený z dotace MV (dobrovolnická služba) Doba realizace: 1. leden prosinec 2013 Místo realizace: Praha Kontaktní osoba: Štefánia Kubincová Cílem projektu je rozvíjení sítě dobrovolníků, kteří jsou s klienty sdružení v pravidelném kontaktu a jsou jim nápomocni při řešení problémů vyplývajících z jejich sociálního a právního postavení, neznalosti českého prostředí, vzdělávacího systému či obtížné dostupnosti informací. Dobrovolníci sdružení se v rámci dobrovolnického programu věnují širokému spektru aktivit, které jsou převážně cíleny na podporu vzdělávání a osobnostní růst mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. 52

53 Veškeré informace o službách občanského sdružení META najdete na Tel.: , 53

54 4. ZAJÍMAVOSTI Z INTERNETU Vzdělávací systém Japonska Základní japonský školský systém se skládá ze základní školy (trvá 6 let), nižší střední školy (3 roky), vyšší střední školy (3 roky) a univerzity (4 roky). Povinná školní docházka trvá 9 let (základní a nižší střední škola), ale 97% žáků pokračuje dále ve studiu na vyšší střední škole. Žáci skládají zkoušky, které jim umožňují pokračovat ve studiu na vyšších středních školách a univerzitách. Nejnovějším trendem je spojování některých nižších a vyšších středních škol, které tak spolu formují šestileté střední školy. Učební osnovy Japonské děti nastupují do prvního ročníku základní školy v dubnu po dovršení šesti let. V běžné třídě se učí dětí. Základními předměty jsou japonský jazyk, matematika, přírodovědné a společenskovědní předměty, hudební výchova, výtvarná a umělecká výchova, tělesná výchova a nauka o vedení domácnosti (děti se zde učí základem vaření a ručních prací). Na mnoha základních školách se vyučuje anglický jazyk. Školy využívají výpočetní techniku a většina je připojena na Internet. Žáci se seznamují s tradičními japonskými uměními jako je sodo (kaligrafie) či haiku. Sodo je umělecké psaní kandži (znaky pocházející z Číny) a dosny (fonetické znaky odvozené z kandži) štětcem a tuší. Haiku je specifickou formou japonské poezie. Vznikla přibližně před 400 lety. Jde o krátký, 17 slabičný útvar, který je rozdělen do tří slabičných veršů. Na zprostředkování hlubokých myšlenek čtenáři haiku využívá jednoduché metafory. 54

55 Mateřská škola Přibližně 63 % 3-5letých dětí navštěvuje mateřské školy. Celkem je necelých 15 tisíc mateřských škol, z toho více než 8 tisíc soukromých. Vzdělávací priority se zaměřují na nezávislost dětí, rozvoj sebekontroly tím, že se: vytváří zvyky chování učí pozdravy učí rozpoznat dobro od zla Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 1. Přírodopis Japonský jazyk Nauka o vedení domácnosti Výtvarná výchova Nauka o společnosti 2. Přírodopis Matematika Matematika Výtvarná výchova Všeobecná nauka 3. Tělesná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Matematika Matematika 4. Matematika Nauka o společnosti Japonský jazyk Nauka o společnosti Japonský jazyk 5. Japonský jazyk Všeobecná nauka Hudební výchova Japonský jazyk Etika 6. Všeobecná nauka Setkání klubu a výboru Typický rozvrh žáků 6. ročníku: Povinná školní docházka Děti musí absolvovat vzdělávání na primárních a nižších sekundárních školách ve věku od 6 do 15 let. Po ukončení povinného vzdělávání, přecházení na vyšší sekundární školy, pokud chtějí. Více než 95 % žáků však pokračují. 55

56 Hlavní cíle primárního vzdělávání duševně bohatý člověk, který může žít naplno základní kvality občana kreativní schopnosti přizpůsobit se sociálním změnám spontánní vůle studovat respekt k tradicím a kultuře být Japoncem v mezinárodní společnosti Výuka anglického jazyka na primární škole V některých soukromých školách je vyučována angličtina. Výuka angličtiny na tomto stupni je v současné době diskutována a začíná se ověřovat například ne jako předmět, ale jako součást internacionálního vzdělávání. Hlavní cíle nižšího sekundárního vzdělávání schopnost vybrat si vlastní budoucnost využíváním sebeporozumění volbou předmětů smysl posoudit vlastní školní kariéru Soukromé školy Na soukromých školách je pouze necelé 1 % žáků základních škol, 5,5 % žáků nižších středních škol a 43,2 % studentů vyšších středních škol. Je tendence posílat děti do soukromých škol z následujících důvodů: vzdělávací "duch" na soukromých školách očekávání přijetí na univerzity bez přijímacích zkoušek očekávání dobrých vzdělávacích výsledků charakteristických na čistě chlapeckých nebo dívčích školách Demografická situace Počet dětí v MŠ od roku 1978 klesl z 2,5 milionu na 75 %. Po roce 1981, kdy děti z tzv. "baby Boom" byly v základních školách, jejich počet klesá a je na 68 % roku Na nižších středních školách je 62 % vzhledem 56

57 k roku 1962 a 74 % vzhledem k roku V roce 1989 byl největší počet studentů na vyšších středních školách Pak následoval pokles až na současných 74 % tohoto stavu. Přebytek učeben je řešen jejich jiným využitím. Hodnocení studentů Je používán tzv. "report card". Asi jako naše žákovská knížka. Informace se ale posílají třikrát za rok. Tato informační knížka je obyčejně vlastnictví rodičů a obsahuje: jména (škola, student, rodiče, ředitel, třídní učitel podpisové vzory docházka a absence poznámky a poznatky zprávy z předmětů zprávy o chování obecné připomínky Pro hodnocení je používána pětistupňová stupnice založená na všeobecném posouzení výsledků aktivit žáka, jejich postoje během vyučovacích hodin, hodnocení písemných prací, výsledky menších testů a závěrečných zkoušek po každém trimestru. Školní život V japonských školách jsou žáci rozděleni do menších skupin, které se zapojují do různých aktivit. Součástí výuky je například úklid tříd, chodeb i celého školního areálu. V mnoha základních školách se žáci stravují společně ve třídách. Stravu připravuje škola nebo místní "školní stravovací centrum". Malé skupiny žáků se střídají ve službách a obsluze svých spolužáků. Školní obědy jsou velmi oblíbené. Sestávají ze širokého sortimentu zdravých a výživných jídel. Během roku školy organizují mnoho akcí. Žáci například soutěží v přetahování se lanem a štafetovém závodě během sportovních dnů, navštěvují historické památky, pořádají umělecké a kulturní festivaly, na kterých děti vystupují. Žáci nejvyšších ročníků základních, nižších a vyšších středních škol 57

58 chodí na několikadenní výlety do kulturních center jako Tokio a Nara nebo do lyžařských středisek. Většina studentů nižších a vyšších středních škol nosí školní uniformy. Chlapci nosí kalhoty a saka se stojatým límcem, dívky kabátek a sukni. Klubové aktivity Téměř všichni studenti nižších středních škol se účastní mimoškolních klubových aktivit podle vlastního výběru (sportovní, hudební, umělecké, vědecké, apod.). Mezi chlapci je mimořádně populární baseball. Oblibu si postupně získává fotbal. Kluby judo, tradičního bojového umění, navštěvují stejně dívky i chlapci možná i proto, aby se vyrovnaly slavným japonským džudistům, kteří vybojovali mnoho medailí na mistrovstvích světa a olympijských hrách. Další oblíbené sporty jsou tenis, basketbal, volejbal, gymnastika. V každém z těchto sportů školy soupeří na regionální úrovni. Z kulturní orientovaných klubů jmenujme alespoň kluby go. Go je strategická desková hra, která se hraje s černými a bílými kameny. Popularita hry stoupla poté, co o ní vyšla manga (kniha komiksů). Jinými oblíbenými kulturními aktivitami žáků a studentů jsou pěvecké sbory, umělecké kroužky, dechové orchestry, kroužky ikebany a čajového obřadu. Mimoškolní aktivity Japonské děti tráví svůj volný čas velmi rozmanitě. Populární jsou videohry produkované společnostmi Sony a Nintendo, ale děti jsou stejně rádi venku, hrají fotbal, baseball, nebo skáčou přes švihadlo. Některé sbírají nálepky nebo gumy a vyměňují si je s kamarády. Menší děti rádi sledují animované show (anime) v televizi. Starší dívají zábavné programy a divadelní hry. Japonské děti si také kupují cédéčka a zdobí si stěny svých pokojů plakáty oblíbených hvězd. Velmi populární jsou komiksy manga. Mnohé hračky a hry fascinují japonské děti již po staletí. Každé z nich si alespoň jednou skládalo origami. Origami je skládání barevného čtvercového papíru do různých tvarů (lodě, jeřáby, feudální vojenské přilby, aj.). Hra beigoma je oblíbená zejména mezi chlapci. Při této hře se roztočí hračka zvaná vlk a ten, koho hračka se kroutí nejdéle, vyhrává. Dívky hrávají o-hadžiki, japonskou verzi hry kuličky. Děti tráví volný čas i se svými rodiči. Oblíbené jsou letní prázdniny, kdy chodíval na koupaliště nebo k moři. Od léta do podzimu pěstují mnohé rodiny turistiku a chodí kempovat do přírody. V zimě cestují do horských středisek, kde se věnují lyžování a snowboardingu. Mimo školy děti 58

59 navštěvují soukromé hodiny plavání, hru na klavír nebo jsou členy baseballových a fotbalových týmů. Pro zlepšení školních výsledků docházejí mnohé do soukromých doučovacích škol (džuku). Vyučovací metody učitelů jenom pro zajímavost. Japonci byli schopni sledovat statisticky následující vyučovací metody a postupy svých učitelů. Výsledky neuvádím, myslím, že nejsou statisticky důležité. "one.on-one teaching", kdy učitel chodí uličkami a komunikuje "after class teaching", což je totéž, ale učitel využívá přestávek problémová výuka skupinová výuka, kdy studenti pomáhají jeden druhému použití některých vzdělávacích plánů používání speciálně programovaných učebnic individuální domácí výuka Kvalifikace učitelů Obecně, základní kvalifikací učitele je tzv. učitelská licence. V současné době jsou ale hojně povolovány výjimky. Existuje celkem pět učitelských kvalifikací - učitel, asistent učitele, učitel v jeslích. asistent učitele v jeslích, lektor. Ředitel není v kategorii pedagogických pracovníků /učitelů). Zástupce ředitele je vybírán z učitelů a tím potřebuje učitelskou licenci. Učitelská licence je uznávána krajskými orgány, které jsou v souladu s podmínkami univerzit. Učitelská licence je platná v celé zemi. Původně "produkovaly" učitele pouze učitelské fakulty. V současné době mohou získat i studenti jiných fakult učitelskou licenci na základě splněných kreditů. Počet potřebných učitelů je v současné době menší v závislosti na klesajícím počtu dětí, ale zájem o učitelské fakulty je stále velký - téměř šestinásobek kapacity fakult. Podíl žen ucházejících se o studium na učitelských fakultách roste - 48% v roce 1981, 61% v roce Podobně jako u nás, jenom část absolventů odchází učit - kolem 31%. 59

60 Ekonomická situace učitelů Učitelé dostávají měsíční pat. Jeho výše je nad zaměstnanecký průměr v Japonsku. Kromě měsíčního platu dostávají bonus asi třikrát ročně. Navíc dostávají různé příplatky jako například na bydlení, v průmyslových oblastech, příspěvky na kurzy, rodinné přídavky apod. Ředitelé a zástupci ředitele dostávají tzv. administrátorský příplatek. Platové stupnice se liší v jednotlivých prefekturách (krajích). V postatě jsou 4 kategorie platů učitelé na univerzitách, vyšších středních školách, povinném stupni vzdělávání (MŠ, elementární a nižší střední školy) a technické školy. V každé kategorii se rozlišují 4 třídy (asistent učitele, učitel, zástupce ředitele, ředitel). Počáteční plat učitele na stupni povinného vzdělávání je asi 200 tisíc jenů ( Kč). Platy rostou každý rok, někdy i dvakrát ročně. Tento růst se opět liší v jednotlivých prefekturách (krajích). V průměru se dá uvést, že po deseti letech je uvedený plat od 260 do 300 tisíc jenů a po třiceti letech 360 až 400 tisíc jenů ( Kč). Ředitelé a zástupci dostávají administrativní funkční příplatek, který opět závisí na prefektuře a také na velikosti školy. Pracovní doba Učitelé většinou začínají ve škole v 8 hodin. Ve velkých městech často bydlí v oblastech vzdálených skoro dvě hodiny cesty, takže jejich pracovní den začíná ranním vstáváním kolem páté hodiny. Většina škol začíná den poradou. Pravidelných šest vyučovacích hodin zpravidla trvá až do téměř půl čtvrté (přestávky, polední přestávka). Následují krátké doučovací kurzy a úklid školy. Doučovací kurzy (homeroom hours) probíhají i o přestávkách v průběhu dne. Do letošního roku byla i pravidelná sobotní výuka do hodin soustředěná hlavně do doučovacích hodin a aktivit v klubech. I po zrušení sobotní výuky probíhají nadále doučovací hodiny ve školách o sobotách. Odborové organizace učitelů V Japonsku je celkem pět odborových organizací ve školství. Jedna z nich The Council of All Japan Administrators Organization je pravděpodobně i pro ředitele škol. Procento učitelů, kteří jsou členové odborů, klesá. V současné době je to necelých 50 %. Průměrný členský příspěvek činí asi 7 tisíc jenů měsíčně (asi 3 % mzdy). 60

61 Jak se stát ředitelem, zástupcem, nebo inspektorem Podstatné je studium a samostudium učitelů (nijak specializované), jejich zásluhy o školu, účast na různých aktivitách (demonstrační hodiny, otevřené třídy atd.) Ministerstvo školství a školské úřady prefektur také organizují kurzy. Někteří učitelé mohou navštěvovat kurzy organizované univerzitami. Ž dosáhnout příslušný věk a jsou schopni doložit uvedené aktivity, mohou požádat o zkoušky na administrátora. Výsledek zkoušky je pro získání této pozice podstatný. Požadovaný věk se liší v jednotlivých prefekturách. Obecně ale platí, že nejnižší požadovaný věk je pro inspektory, následuje požadovaný věk pro zástupce ředitele. Každý ředitel musí být nejméně tři roky ve funkci zástupce ředitele. zdroj: japanesse-blog.blog.cz/1006/vzdelavaci-system-japonska, INZERCE Pomáháme školám při zapojeni moderních technologii do výuky Spolupracujeme s tymem zkušených lektorů Nabízíme individuální přístup, časovou flexibilitu Máme dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním učitelů Specializujeme se na nové trendy ve výuce / / telefon

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 446. USNESENÍ SENÁTU z 19. schůze, konané dne 20. března 2014 k návrhu senátního návrhu senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti. Účast na pojištění

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti. Účast na pojištění 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění

Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Metodická pomůcka k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění Tiskopis ČSSZ č. 89 383 0 II/ 2003 Úvod Tato metodická pomůcka je určena pro pracovníky organizací, pověřené agendou vedení evidenčních

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD ) PRO OBDOBÍ OD

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD ) PRO OBDOBÍ OD METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2017 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného od

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová

VI.2.2 Zaměstnanci. VI. Sociální pojištění. Ing. Olga Krchovová Ing. Olga Krchovová VI. Sociální pojištění VI.2.2 Zaměstnanci 3 odst. 1 písm. b) Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 rozumějí zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 156/5 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 156/5 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2).

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2). Zákon o nemocenské pojištění v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen pojištění) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. c) a d)]. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění v platném znění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje

Více

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Žádost o zprostředkování zaměstnání ne_13zadzprostzam.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR ZAM UCHAZEČ EVIDENCE Záznam o dni podání žádosti: OSÚ S 15 Žádost o zprostředkování zaměstnání 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 5.7.2016 do částky 81/2016 Sb. a 18/2016 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 8.2017 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 528/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 211 USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2005, o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

8 Nemocenské pojištění

8 Nemocenské pojištění 8 Nemocenské pojištění 8.1 Přehled dávek Druh dávky Popis dávky při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karanténě od 15. kalendářního dne (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 to bylo od 22. kalendářního

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016

USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 39 USNESENÍ z 18. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti ze dne 14. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4560 Sbírka zákonů č. 306 / 2008 306 ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5.

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854) 1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 72 Sbírka zákonů č. 200 / 2017 Strana 2057 200 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více