I místo má svou pamě. Po stopách historie mého regionu. Výběr prací středoškolských studentů v 7. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I místo má svou pamě. Po stopách historie mého regionu. Výběr prací středoškolských studentů v 7. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 I místo má svou pamě Po stopách historie mého regionu Výběr prací středoškolských studentů v 7. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY Občanské sdružení PANT

5 Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a Polanka nad Odrou A place can have memories too. Tracing my region s history. Series Eustory, Vol. 7 Občanské sdružení PANT, 2014 ISBN No part of this work may be reproduced in any form without permission in written form by the publisher. 5

6 Obsah Poznámka vyhlašovatele a hlavního organizátora...6 EUSTORY mezinárodní perspektivou...7 EUSTORY evropská historická soutěž pro studenty středních škol...8 Ohlédnutí za 7. ročníkem mezinárodní soutěže EUSTORY v České republice...10 Díky Eustory jsem se stal mnohem víc Evropanem Způsob a systém hodnocení prací v 7. ročníku soutěže EUSTORY...14 Havránek Jan Historie Sportovního domu v Chomutově...16 Boháčková Ester, Fričová Kateřina - Lucký mlýn v Chodovlicích...36 Poláčková Tereza Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století...49 Faistová Veronika Solnice č. p Feri Dominik Sesterská města Teplice a Šanov...69 Potužilová Tereza, Sedloňová Nikola Jak se město mění před objektivem...78 Trojan David Sběrný tábor Radiotrh PVV...85 Klůc Jiří - Sokolovo - Sokolov: spojitosti ukrajinské vesničky a města v z. Čechách...93 Krop David Vítkovice, dům č. p Vzestup a pád dobré adresy Jiříková Jana Budeč aneb Jak se žilo a žije pod hradištěm Pořadí nejúspěšnějších prací 7. ročníku středoškolské soutěže EUSTORY v ČR Abecední seznam účastníků 7. ročníku středoškolské soutěže EUSTORY v ČR Rady a tipy pro účastníky EUSTORY Téma pro VIII. ročník soutěže

7 Poznámka vyhlašovatele a hlavního organizátora Držíte v rukou sborník 7. ročníku studentské soutěže EUSTORY. Přináší nejlepší studentské práce a informace o soutěži jako takové, je ale také výrazem našeho poděkování všem, kteří se na tomto ročníku EUSTORY podíleli. Pochopitelně předně samotným účastníkům, tedy studentům, kteří věnovali své úsilí a snahu svým příspěvkům. Dále pak učitelům, kteří svým studentům pomáhali a radili. V neposlední řadě také hodnotitelům, organizátorům a partnerům. 7. ročník EUSTORY zaznamenal také určitou podstatnou změnu. Organizaci tohoto a dalších ročníků převzalo Občanské sdružení PANT. Poděkování dosavadním organizátorům, tedy Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a Asociaci učitelů dějepisu se nejen sluší, ale zejména si to zaslouží. Dali soutěži vše podstatné život, lásku a správný směr. Velice si vážíme, že Ústav pro soudobé dějiny zůstane i nadále soutěži na blízku, a to v roli odborného garanta a partnera. My se nyní snažíme, aby soutěž EUSTORY byla více živá a atraktivní, více studentská, ale přitom si zachovala svou úroveň. Vytvořili jsme novou grafiku, webovou stránku, získali podporu ministerstva školství, zažádali o zařazení soutěže do programu Excelence, vyjednáváme o partnerství univerzit. Pochopitelně také hledáme a oslovujeme finanční partnery, bez jejichž pomoci by všechna snaha byla marná. Věřím, že se nám realizované i další plánované kroky vydaří a EUSTORY bude prestižní a zajímavá soutěž, o kterou bude zájem. Petr Pánek, předseda Občanského sdružení PANT 7

8 EUSTORY mezinárodní perspektivou Zkoumáním historie určitého místa je možné naučit se mnoho o hlubším smyslu místa samotného, jeho roli v dějinách a o tom, jak se tento smysl a role v průběhu času měnily. Každé místo má svou historii. Místa jsou svědky historických událostí, a to, že s místy nemůžeme hovořit, neznamená, že nemůžeme jejich historii převyprávět. Jediné, co potřebujeme, abychom historii místa uvedli v život, je pokusit se ponořit trochu hlouběji, do archivů nebo do paměti lidí, kteří ta místa obývají. Z rozhovorů s oceněnými soutěžícími během slavnostního předávání cen jsem zjistila, že výuka historie za pomoci průzkumu historie místa, kde studenti žijí, dělá obecné dějiny mnohem méně abstraktními a mnohem hmatatelnějšími, a to nejen pro studenty. Například zkoumáním historie jednoho sportovního domu, jak tomu bylo v případě vítěze tohoto ročníku, bylo možné zjistit celou škálu informací o dějinách jeho rodného města a vůbec celého státu. Po zabrání Sudet před 2. světovou válkou sportovní dům sloužil jako neformální místo k setkávání politické strany sudetských Němců. Po válce se pak dům změnil v soudní síň, ve které Češi soudili Němce podezřelé z kolaborace s nacisty. Školní výuka může zřídkakdy učinit historii takto přítomnou. Tina Gotthard, Program Manager, Eustory, Hamburg 8

9 EUSTORY evropská historická soutěž pro studenty středních škol Od roku 2000 mají studenti středních škol České republiky možnost zapojit se do soutěže Eustory. V Evropě ji organizuje nadace Körber Foundation. Eustory je rozdělena na národní, zcela samostatné soutěže, jejichž vítězové se setkávají na mezinárodních letních akademiích. V současnosti se projektu účastní již 15 evropských států, mezi jinými např. Německo, Polsko, Rusko, Ukrajina, Švýcarsko, Slovinsko, Slovensko, Litva a Česká republika, které pravidelně vydávají hodnotící materiály, v nichž formulují přínos soutěže pro vlastní studenty a v širších souvislostech i pro vytváření evropského dialogu. Národní soutěže organizují jednotlivé země samostatně. Stanovují strukturu, organizační zajištění, způsoby zpracování projektů a jejich hodnocení, zapojení různých subjektů i témata. Körber Foundation poskytuje finanční pomoc a zajišťuje mezinárodní spolupráci. Cílem soutěže je nejen probuzení zájmu mladých lidí o historii a její studium, ale především na základě konkrétních historických bádání a vlastních závěrů mladých účastníků přispívá k pochopení národních odlišností i toho, co národy Evropy spojuje. Téma práce se vyhlašuje vždy pro daný ročník v každé národní soutěži. Poskytuje možnosti pro konkrétní badatelský výzkum v místě bydliště nebo studia soutěžících a vztahuje se určitým způsobem k současným problémům. Nejstarší tradici má soutěž v Německu. Zde je dokonce završena Cenou spolkového prezidenta, přijetím vítězů prezidentem a finanční odměnou pro pět nejlepších prací (a dalšími cenami). Výsledky soutěže jsou široce medializovány. Mezi tématy minulých ročníků nalezneme např. Německo: Každodenní život za nacionálního socialismu. Válečná léta v Německu; Příběhy Východ Západ; Od císařství k republice 1918; Od kolapsu k rekonstrukci. Každodenní život v poválečném Německu; Polsko: Každodenní život v epoše stalinismu; Občané versus státní moc v letech ; Nejdůležitější události v životě mého okolí. Svědci a vzpomínky ve 20. století; Rodina v dějinných bouřích 20. století; Rusko: Ruské dějiny v historii mé rodiny; Dítě a dějiny. Symboly dětství. Koncepce Eustory je prověřována již téměř 30 let. Mezi základní pozitiva soutěže patří: Pojetí soutěžních prací vybízí k maximálnímu využití nabytých znalostí z historie. Zaměření na moderní historii a její projevy v bezprostředním okolí studentů vedou k zájmu o samostatné studium současných problémů a hledání jejich řešení. 9

10 Klade důraz na ústní prameny, zapomenuté, opomíjené nebo neznámé zdroje rodinného dějepisu, na práci v regionálních archivech či knihovnách; to vyhovuje touze mladé generace po vlastním objevování dějin a působí pozitivně na růst zájmu o dějiny; zaměřením na konkrétní problémy z okolí studentů, jejichž vysvětlení často oficiální historie nenabídne, vznikne potřeba vyjasnit je vlastní interpretací a vysvětlením, což směřuje ke snazší orientaci ve vlastní minulosti. Témata podněcují k nacházení zapomenutých nebo potlačených historických epizod, které se ztrácejí na pozadí oficiálního výkladu historie; tento způsob bádání přispívá ke hledání alternativních způsobů myšlení o dějinách vlastní země, kraje, regionu. Obecná podpora historických aktivit, které mohou na základě poznání složitosti vlastních rodinných, regionálních či národních dějin vést k větší schopnosti pochopit tradice, odlišnosti i to, co může být společné v evropském dialogu, se jistě projeví v kvalitnější reflexi výsledků oficiálního výkladu dějin i v evropském rozměru. Vytváří se prostor i pro historii minorit, pro různé úhly pohledu na dějinné události. Neopominutelným je příspěvek k prohloubení vztahů mezi generacemi (spolupráce se svědky dějů) a k pochopení generačních stanovisek. Pojetí preferuje moderní metody historického bádání (práce s ústními prameny), forma historické studie poskytuje prostor pro rozvoj schopnosti samostatně formulovat závěry. Je třeba vyzdvihnout i příležitost k rozvoji osobních kontaktů se studenty z jiných zemí, poznání jejich práce, porovnání výsledků i seznámení se s historickými problémy z různých regionů a jejich pochopení. To vytváří tolik potřebný prostor pro formování povědomí o společné budoucnosti občanů Evropy. V České republice byl organizátorem prvních šesti ročníků soutěže Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu ČR a pod záštitou čestného předsedy Akademie věd České republiky prof. Rudolfa Zahradníka. Dosavadních ročníků se zúčastnilo na 700 studentů z více jak 150 středních škol ze všech krajů České republiky. Od roku 2013 soutěž v ČR organizuje Občanské sdružení PANT. (zdroj informací: 10

11 Ohlédnutí za 7. ročníkem mezinárodní soutěže EUSTORY v České republice Do sedmého ročníku EUSTORY, který se konal pod záštitou MŠMT, se přihlásila téměř stovka soutěžících, padesát tři z nich nakonec v termínu odevzdalo soutěžní práci, která splňovala podmínky uvedené v pravidlech. Během prosince 2013 a ledna 2014 hodnotila odborná komise pedagogů a historiků soutěžní práce podle osmi formálních a obsahových kritérií. Autoři deseti nejlépe hodnocených příspěvků byli pozváni spolu se svými pedagogy na slavnostní závěrečný ceremoniál s vyhlášením nejlepších prací a oceněním vítězů, jenž se konal ve čtvrtek 20. února 2014 v v kavárně Krásný ztráty (Náprstkova 10, Praha 1) v Praze. Slavnostní dopoledne proběhlo za účasti zástupců ministerstva školství, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, německé centrály EUSTORY, Ústavu pro studium totalitních režimů, partnerských nakladatelství, učitelské veřejnosti a členů Občanského sdružení PANT. Dopolední program zahájil předseda Občanského sdružení PANT Petr Pánek, který přivítal zúčastněné studenty, jejich učitele a vzácné hosty ze zahraničí i z domovských partnerských a spolupracujících institucí. Poté charakterizoval samotnou soutěž, její průběh, uvedl také potěšující počet odevzdaných prací (celkem 53), několikanásobný oproti poslednímu VI. ročníku. Následně na pódiu přivítal zahraničního hosta, Tinu Gotthardt z německé centrály EUSTORY v Hamburku. Ta představila veškeré aktivity mezinárodní sítě EUSTORY, studentům nabídla možnost účasti na mezinárodních táborech vítězů národních soutěží, které jsou pro vítěze jednou z dalších cen, protože jejich účastníci mají celý pobyt uhrazen z prostředků Körberovy nadace. V tomto roce vítězové vyjedou do Norska a Estonska, kde budou moci trávit dny se svými vrstevníky z dalších evropských zemí a věnovat se setkávání s pamětníky i vzdělávacím tvůrčím workshopům. Dalším řečníkem byl historik Zdeněk Hazdra (ÚSTR), který vzpomínal na svou účast v I. ročníku české EUSTORY a popřál studentům další úspěchy v historickém bádání. Za partnera soutěže (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), který byl zároveň organizátorem předcházejících šesti ročníků soutěže, přítomné pozdravil historik Vojtech Čelko. Za hodnotitelskou komisi shrnul kritéria i kvalitu jednotlivých prací Milan Hes (Občanské sdružení PANT). Závěr této oficiální části slavnostního dopoledne obstaral s humorem sobě vlastním Zdeněk Svěrák, který pozdravil zúčastněné a pronesl úryvek z bohatého myšlenkového odkazu Járy Cimrmana, tentokráte na téma defenestrací v dějinách. 11

12 Poté již došlo na očekávané oceňování vítězů. Milan Hes postupně zval na pódium finalisty soutěže spolu s jejich pedagogickým doprovodem. V krátkosti byly přečteny charakteristiky vítězných prací. Pánové Zdeněk Svěrák a Petr Pánek všem srdečně blahopřáli a předali ceny. Slavnostní dopoledne bylo zakončeno společným fotografováním. Vítězem VII. ročníku se stal Jan Havránek s prací Historie Sportovního domu v Chomutově z Gymnázia v Chomutově. Vedoucím práce byl Mgr. Jan Dvořák. Kromě hlavních cen EUSTORY byla udělena rovněž Cena revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovaný soutěžní příspěvek, kterou předávala šéfredaktorka ĎaSu Iveta Coufalová. Jejími laureáty se stali Jan Havránek z Chomutova a David Trojan z Prahy. V závěru slavnostního vyhlášení obdrželi tři letošní laureáti Cenu Evy Vláhové za svědectví o komunismu 50. let. Předal ji Petr Šimíček, člen Občanského sdružení PANT, které tuto cenu uděluje. I těmto oceněným blahopřál osobně Zdeněk Svěrák. Deset nejlépe hodnocených prací v VII. ročníku EUSTORY: 1. Jan Havránek - Historie Sportovního domu v Chomutově, Gymnázium Chomutov 2. Ester Boháčková, Kateřina Fričová - Lucký mlýn v Chodovlicích, Gymnázium Lovosice 3. Tereza Poláčková - Dějiny obce Černčice v dlouhém 19. století, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové 4. Veronika Faistová - Solnice č. p. 47, První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové 5. Dominik Feri - Sesterská města Teplice a Šanov, Gymnázium Teplice 6. Tereza Potužilová, Nikola Sedloňová - Jak se město mění před objektivem (historie Slaného zachycena na fotografiích), Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný 7. David Trojan - Sběrný tábor RADIOTRH PVV, Gymnázium Špitalská 700/2, Praha 9 - Vysočany 8. Jiří Klůc - Sokolovo - Sokolov: spojitosti ukrajinské vesničky a města v západních Čechách, Gymnázium Ostrov 9. David Krop - Vítkovice, dům č. p Vzestup a pád dobré adresy, AHOL - SOŠ, s.r.o., Ostrava-Vítkovice 10. Jana Jiříková - Budeč aneb Jak se žilo a žije pod hradištěm, Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická, Kralupy nad Vltavou Autoři tří nejlepších prací, které vybrala z deseti nejlépe hodnocených odborná komise profesionálních historiků partnerských institucí, byli oceněni chytrým telefonem (1. místo), dotykovým tabletem a řadou knižních cen. Autoři deseti nejlepších příspěvků obdrželi knižní ceny sponzorů soutěže EUSTORY: Barrister&Principal, Dějiny a současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Albatros, Radioservis, Mladá fronta, Nakladatelství EPOCHA, František Emmert - Nakladatelství CLIO, Ústav pro studium totalitních režimů, Academia, Post Bellum a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 12

13 Deset učitelů, jejichž studenti se umístili do desátého místa, získalo od partnera národního kola soutěže, kulturně historické revue Dějiny a současnost (NLN), roční předplatné, taktéž roční předplatné časopisu Paměť a dějiny (ÚSTR) a pestré knižní ceny od našich partnerů. Finalisté EUSTORY mohli spolu se svým doprovodem (pedagogy či rodiči) využít nabídku exkurze do Archivu bezpečnostních složek, kde se seznámili se zpracováním archivních svazků, chodem i celkovým posláním tohoto historického pracoviště. Téměř dvouhodinová exkurze se ke spokojenosti všech zúčastněných uskutečnila krátce po skončení slavnostního vyhlášení výsledků 7. ročníku středoškolské soutěže EUSTORY. Všem soutěžícím děkujeme za snahu a úsilí, které při vyhledávání či zpracovávání pramenů, samotném psaní i finální úpravě svých prací vyvinuli. Stejně tak si vážíme cenné pomoci a rad jejich učitelů, bez nichž by bylo bádání a sepisování jistě o poznání náročnější! V této publikaci, jež navazuje na původní ediční řadu vydávanou Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, jsou v plném znění zveřejněny první tři práce, následujících sedm textů (4. až 10. místo) bylo redakčně kráceno. Aktuální 7. svazek edice EUSTORY připravilo k vydání Občanské sdružení PANT. Informace o soutěži EUSTORY jsou všem zájemcům dostupné na internetových stránkách. Všem partnerům a sponzorům děkujeme za spolupráci. Vážíme si vaší přízně! Partneři, odborní spolupracovníci: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Dějiny a současnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav pro studium totalitních režimů Sponzoři cen pro vítěze: Barrister & Principal Nakladatelství CLIO Ústav pro studium totalitních režimů AWC Apple World Company Vydavatelství Mladá fronta Nakladatelství Lidové noviny Albatros nakladatelství literatury pro děti a mládež Radioservis, a. s. vydavatelství Českého rozhlasu Nakladatelství EPOCHA Nakladatelství Academia Post Bellum amethyst.cz, s.r.o. 13

14 Díky Eustory jsem se stal mnohem víc Evropanem Zamyšlení soutěžícího Ondřej Kolínský Přínos Eustory akademie bych rozdělil do tří oblastí; znalostní, osobní a společenské. Znalosti přicházejí v průběhu semináře prostřednictvím přednášek, rozhovorů, dokumentů, filmů, her i místa, kde se koná. V osobní rovině pro mě byla důležitá zkušenost týdne v zahraničí se skupinou do té doby neznámých vrstevníků, kdy jsem nemluvil jinak než anglicky. A konečně po stránce společenské jsem se seznámil se zajímavými lidmi z celé Evropy, s nimiž mnohdy zůstávám nadále v kontaktu a díky kterým jsem si o Evropě utvořil mnohem plnější a konkrétnější představu. To všechno může znít do určité míry banálně, ale ve všech třech bodech šlo o zážitek výrazně se vymykající mojí předchozí zkušenosti. Odborně jsem pochopil dějiny hlouběji z pozice badatele ve světle postupů a materiálů, které má k dispozici, a současně jsem si jasněji uvědomil, jak jednotlivé minulé události prorůstají do současnosti a tvoří tak něco jako charakter národa. Tyto aspekty historie lze pochopit v hodinách dějepisu, ale právě forma workshopu jim dodá na srozumitelnosti. Osobně jsem nikdy nezažil intenzivnější pracovní zkušenost. Sdílený zájem dával všem sílu se naplno účastnit aktivit trvajících až 12 hodin denně a po večerech se ještě scházet a probírat věci, na které přes den nezbyl čas. A konečně ostatní účastníci, se kterými jsem se zde seznámil, jsou nadaní myslící mladí lidé s chutí se učit a zájmem o své okolí, které člověk nehledá snadno ani ve vlastní zemi. Kdybych to měl shrnout, díky Eustory jsem se stal mnohem víc Evropanem. Seminář u mě zahájil proces, v průběhu kterého jsem se začal víc zajímat o evropské dění a chápat ho lépe v kontextu charakteristických rysů jednotlivých zemí i celého kontinentu. Čistě faktické znalosti ze střední a později i vysoké školy získaly hmatatelný obsah a osobní nádech a propojily se s mým vlastním životem. Všechno to vyžadovalo čas a aktivní přístup, který nemusí mít každý, ale i kdyby mělo jít jen o samotný týdenní seminář bez dalšího kontaktu jako jakýsi osamělý výkřik, pořád by to byla zajímavá a formující zkušenost. (zdroj informací: 14

15 Způsob a systém hodnocení prací v 7. ročníku soutěže EUSTORY Způsob hodnocení studentských prací 7. ročníku středoškolské soutěže EUSTORY vycházel z osvědčeného postupu předcházejících ročníků. Odborná komise hodnotitelů se skládala z historiků a pedagogů. Za historiky se práce posuzovatelů ujali doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., Mgr. Vojtěch Vlček, Mgr. Tomáš Bursík, Mgr. Jiří Sankot, Mgr. Miroslava Ludvíková, Mgr. Jana Horáková a Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. Z řad učitelů v komisi pracovali Mgr. Milan Hes, Ph.D., Mgr. Svatava Kučíková, Mgr. Andrea Kantorová, Mgr. Marcel Mahdal, Mgr. Petr Šimíček a PhDr. Jiří Sovadina. Hodnotitelé při posuzování prací vycházeli z předem určených kritérií, která zaručovala maximální možnou objektivitu přístupu. Členové komise měli k dispozici shodné bodové stupnice, prostřednictvím kterých byly práce ohodnoceny. V prvním hodnoticím kole byla každá práce posouzena dvojicí učitel historik. Nezávisle na sobě oba hodnotitelé obodovali studentskou práci. Možné maximum, které mohla práce od hodnotitele získat, činilo 32 bodů. Body byly následně sečteny, tím vzniklo pořadí prací po prvním kole hodnocení. Do druhého kola postoupilo prvních deset prací. Tyto texty byly posouzeny dvojicí hodnotitelů. Na základě hodnocení PhDr. Oldřicha Tůmy, Ph.D., (Ústav soudobých dějin Akademie věd České republiky), a doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., (Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy), bylo vytvořeno konečné pořadí deseti finálních prací. 15

16 Stručný přehled kritérií pro posuzování prací v 7. ročníku středoškolské soutěže EUSTORY I. Obsahová kritéria (maximum 20 bodů) 1) Původnost tématu, myšlenková úroveň, vnitřní soudržnost, samostatnost zpracování (maximum 5 bodů) 2) Práce s pramenným materiálem (maximum 5 bodů) 3) Schopnost zasazení tématu do obecných souvislostí, znalost literatury k tématu (maximum 5 bodů) 4) Stanovení a sledování cíle, celkový přínos práce (maximum 5 bodů) II. Formální kritéria (maximum 12 bodů) 1) Poznámkový aparát, vhodnost příloh a jejich využití (maximum 3 body) 2) Přehled pramenů a literatury (maximum 3 body) 3) Kompozice (úvod, stať, závěr), formální zpracování, rozsah (maximum 3 body) 4) Stylistická a jazyková úroveň (maximum 3 body) 16

17 Jan Havránek Gymnázium Chomutov Mostecká 3000, Chomutov Historie Sportovního domu v Chomutově Autor zpracoval zajímavé téma, které se dosud těšilo minimální pozornosti historii Sportovního domu v Chomutově od 19. století do současnosti. Ten má za sebou zajímavou, avšak téměř zapomenutou historii. Při bádání a psaní obsáhlé práce využil velké množství archivních pramenů, německy psaných periodik z první poloviny 20. století a literatury. Vedle regionální literatury se Jan opíral o základní literaturu týkající se vývoje sportu a života v pohraničí. Na počátku práce byl stanoven cíl, který autor po celou dobu pečlivě sledoval. Díky tomu působí kompozice textu kompaktním a vyrovnaným dojmem. Velmi kvalitně zpracoval rovněž poznámkový aparát, struktura textu a jeho formální i stylistická podoba jsou výborné. Úvod V práci, kterou právě čtete, jsem se rozhodl věnovat historii Sportovního domu v Chomutově. Tato budova má za sebou zajímavou, avšak téměř zapomenutou historii. Od dlouhého usilování chomutovského tělocvičného spolku o vlastní tělocvičnu, které začalo už v 19. století, přes výstavbu a slavnostní otevření ve 30. letech 20. století až po politické zneužití stranou SdP v předvečer mnichovské dohody a hrůzné excesy ve dnech bezprostředně po druhé světové válce. Důvodem k této volbě mi byla obyčejná zvědavost. Když jsem před pár lety narazil v jednom archivním spisu na jméno Jahnturnhalle, bylo pro mě zcela nové. Po pročtení literatury jsem zjistil, že se jedná o původní německý název chomutovského Sportovního domu ale téměř nic víc. O jeho roli v dějinách 30. let 20. století bylo napsáno jen velice málo, a i to pouze útržkovitě. Toto téměř nepopsané místo chomutovských dějin budilo můj zájem natolik, že jsem se pustil do vlastního bádání, jehož výsledkem je tato práce. Česká literatura tedy mlčela německá už byla sdílnější. Článek v Komotauer Jahrbuch se mi stal první odrazovou plochou. Dalšími zdroji mi byl hlavně dobový tisk spolu se zprávami chomutovské policie. Musíme však mít na paměti, že oba tyto zdroje byly zatíženy národnostní polarizací typickou pro svou dobu a že pravda leží nejspíše někde uprostřed. Bohužel ani archivní prameny nejsou úplné. Fond chomutovské policie je značně torzovitý a celkově se v okresním archivu nachází o Sportovním domě velice málo informací. Archiv chomutovského Turnvereinu se nedochoval a archiv TJ VTŽ 17

18 Chomutov, které nyní budova patří, po roce 1989 zmizel. Naštěstí se některé informace, včetně originálních plánů, dochovaly v archivu stavebního úřadu v Chomutově. Vzhledem k době, která od stavby Sportovního domu uplynula, a změnám, kterými chomutovské obyvatelstvo prošlo, nebylo bohužel možné najít žádného pamětníka z doby největší slávy této budovy. V této práci bude nejprve popsána historie německého tělocviku (turnerství), a to jak ve světě, tak v Chomutově. Následně zkusím popsat cestu, která vedla ke stavbě nové tělocvičny. Poté se pokusím z dobových pramenů o rekonstrukci toho, jak tělocvična v době svého vzniku vlastně vypadala a jak byla zařízená. Na to naváže kapitola o tom, jak byla v předválečné době využívána (a zneužívána). Na závěr budou uvedeny proměny, kterými si Sportovní dům prošel v poválečných letech. Hlavním cílem mé práce je zmapovat doposud v českém jazyce nesepsanou historii Sportovního domu v Chomutově, a to od prvních úvah o jeho výstavbě až po dnešní dny se zaměřením především na dobu před druhou světovou válkou. Dále bych se chtěl pokusit odpovědět na otázku, čím se stala nová tělocvična pro německé obyvatelstvo Chomutova v době svého vzniku tak významnou. Jazyková poznámka Veškeré německé tituly byly v textu zanechány v původním znění. Tam, kde to bylo možné, byly opatřeny hrubým českým překladem. Rovněž bylo použito německého označení pro členy tělocvičného spolku Turnbrüder (muži) a Turnschwester (ženy). Dále bylo užito zkratky 1. DTV Komotau 1864 pro chomutovský německý tělocvičný spolek Erster Deutscher Turnverein Komotau (gegründet) Stručná historie německého tělocviku Počátky Německé tělocvičné (turnerské) hnutí vzniklo na počátku 19. století, kdy Friedrich Ludwig Jahn ( ) začal pořádat veřejná cvičení. Konkrétně tak činil od roku 1811 a jeho ideje si záhy získaly velkou podporu napříč německými zeměmi, zejména mezi studenty. Zpočátku se cvičilo pod širým nebem, ale s rostoucí popularitou tělocviku začala města zakládat cvičiště (Turnplatz) a tělocvičny (Turnhalle). Vznikající tělocvičné spolky (Turnverein) měly vzhledem k francouzské okupaci v době vzniku často silné vlastenecké zaměření a jejich členové se účastnili bojů proti Napoleonovi. Heslem turnerů se stalo Frisch, Frei, Fröhlich, Fromm (svěží, svobodný, veselý, zbožný), což se promítlo i do jejich znaku turnerského kříže, který se skládá právě ze čtyř velkých písmen F. Charakteristický je pro ně i pozdrav Gut Heil. Jahnovy zásluhy však nekončí u zavedení veřejného cvičení. Přísluší mu vynález několikerého nového tělocvičného nářadí, přičemž turnerské hnutí je charakteristické právě důrazem na nářaďový tělocvik. Roku 1816 vydal učebnici tělocviku Die deutsche Turnkunst ( Německé umění tělocviku ), na které se podílel i jeho přítel Ernst Wilhelm Eiseln ( ). Jejich společné dílo se skládá z pěti oddílů: 18

19 - Tělesná cvičení - Tělocvičné hry - Zakládání a zřizování tělocvičného hřiště - Turnerská metodologie a ideologie - Tělocvičná bibliografie a výklad k plánu cvičiště Jak bylo zmíněno výše, turnerská ideologie byla silně vlastenecká, což je znát i z příslušného (čtvrtého) oddílu: Nejvyšší a nejsvětější povinností hochů a mladíků je, aby se stali a zůstali německými muži a mocně působili pro národ a vlast po vzoru svých předků, zachránců světa. 1 Dále je Jahnovým dílem i německé odborné tělocvičné názvosloví. Za všechny tyto zásluhy je často Němci nazýván otec tělocviku (Turnvater Jahn). Však i tělocvičné hnutí si brzy našlo své odpůrce. Ti argumentovali především ohrožením mravů a odtržením mládeže od školy a rodiny. Nejtěžší časy pro turnery však nastaly, když byl zavražděn pruský tajný rada von Kotzebue. Tento akt byl připsán právě jim, což vedlo k zákazu tělocviku v Prusku v letech (Turnsperre). Sám Jahn byl do roku 1825 vězněn za velezradu. Turnerské ideje však v této době úspěšně udržoval Ernst Eiseln. Po skončení zákazu pokračovalo hnutí v další nacionalizaci. Bylo to znát v odporu proti zahraničním tělocvičným systémům, zejména tomu švédskému. Zároveň se turnerství čím dál silněji militarizovalo. S růstem popularity turnerského hnutí vznikly i turnerské slavnosti (Turnfesty). První z nich se uskutečnil roku 1860 v Coburgu pod jménem 1. Deutsches Turnfest. Do první světové války jich bylo uspořádáno celkem 12. Roku 1868 pak vznikla první všeněmecká tělocvičná organizace Deutsche Turnerschaft (DT). Turnerské hnutí mezi světovými válkami Od roku 1917 zastřešoval sportovní spolky Německý říšský výbor pro tělesná cvičení (DRA). Do něj patřil i Deutsche Turnerschaft, který měl na chod výboru velký vliv. Německé bojové hry (Deutsche Kampfspiele) byly důkazem neklesající militantnosti a nacionalismu německých sportovních hnutí. Tyto hry byly pořádány DRA v letech 1922, 1926, 1930 a 1934, přičemž každý ročník se skládal z letní a zimní části. Hlavním cílem her byla demonstrace jednoty národa a schopností německé mládeže. Mimoto byly nadále pořádány Turnfesty. DRA byl zrušen po příchodu nacismu k moci roku Jako jeho náhrada byl o rok později založen Německý říšský svaz pro tělesná cvičení (DRL), do nějž byly dosavadní sportovní svazy začleněny jako odbory. 1. odbor byl utvořen z bývalého Turnerschaftu, který měl uvnitř svazu stále velký vliv. Olympijské hry konané roku 1936 v Garmisch-Partenkirchenu (zimní) a Berlíně (letní) přispěly svým úspěšným konáním k posílení nacistického režimu. 2 Ani Německá turnerská a sportovní slavnost pořádaná ve Vratislavi roku 1938 se neobešla bez politické manifestace kromě Adolfa Hitlera na ní vystoupil i Konrád Henlein. Na konci téhož roku se DRL přetransformoval v Nacionálně socialistický říšský 1 KRÁTKÝ, František. Dějiny tělesné výchovy I. Praha: Olympia, KÖSSL, Jiří, František KRÁTKÝ a Jaroslav MAREK. Dějiny tělesné výchovy II. Praha: Olympia,

20 svaz pro tělesná cvičení (NSRL), který přímo podléhal NSDAP. Proces militarizace německého tělocviku byl plně završen s druhou světovou válkou. Stručná historie chomutovského tělocviku Nejstarší tělocvičná událost v oblasti se datuje k Toho dne uspořádali obyvatelé měst Chomutova a Marienbergu německou slavnost, na které marienbergští předvedli s přineseným nářadím ukázkové cvičení. Organizovaný tělocvik byl v Chomutově zaveden roku 1894 a je spojován se jménem učitele Franze Albla. Ten od roku 1850 vyučoval na chomutovských školách tělesnou výchovu podle učebních osnov. Původně cvičení probíhalo v sále střelnice, později se přesunulo na špitální dvůr. Když si však gymnazista Vogtmann při cvičení zlomil nohu, muselo být cvičiště uzavřeno. Franz Albl kromě školské výuky pořádal každoroční ukázková cvičení, a to až do roku 1860, kdy odstoupil. Franz Albl byl sice zakladatelem, ale chomutovský tělocvik zaznamenal vzestup, až když se jej roku 1862 ujal tehdejší ředitel chomutovského gymnázia Thimoteus Faßl. Gymnázium mělo obecně na tehdejší tělovýchovu velký vliv. V té době dala městská rada cvičencům k dispozici přízemní halu radnice. Roku 1864 vznikl z iniciativy tehdejšího starosty Josefa Johna chomutovský Turnverein; toho roku proběhla volba jeho předsednictva. Tak byl položen základ 1. Deutscher Turnverein Komotau 1864 (1. německý tělocvičný spolek Chomutov 1864), který později stál za stavbou Sportovního domu. Pevné obrysy tento spolek nabral roku 1868 za působení Švýcara Jacoba Reymanna jako Turnwarta a Vorturnera (předcvičovatele) a mistra sklenáře Karla Schimedela. Na konci 19. století je Jacob Reymann zmiňován jako teoreticky i prakticky vynikající turner a je spojován s největším rozmachem spolku. 3 Probíhal nábor nových členů, hlavně na různých letních a tělocvičných slavnostech. Roku 1892 vznikla výstavbou školy císaře Františka Josefa Na Příkopech tělocvična odpovídající všem požadavkům nové doby. 4 V ní probíhala pravidelná cvičení gymnastických družstev. K počátku první světové války čítal spolek na 400 členů. Během bojů 25 z nich padlo. Po válce, roku 1919, začali Anton Hößl, Franz Keßler, Julius Feiler a Franz Tippmann s masivní náborovou kampaní. Na počátku roku 1920 čítal spolek na 1300 členů. Za Sprechwarta Bobba (rytmistr Richard Bobbe) a stavitele Kehrera byla později téhož roku uspořádána v Chomutově první slavnost poválečného Turnvereinu. Jednalo se o slavnost německých tělocvičných spolků župy Horní Poohří (Turngau Ober-Eger) a konala se od 10. do 12. července. V té době čítal spolek už 1790 členů, z toho 1250 mužů a 540 žen téhož roku bylo na hřišti 1. DTV Komotau 1864 otevřeno kluziště na přírodní led. Následující léta se pak nesla hlavně ve znamení budování nové tělocvičny. Toto období je popsáno v následující kapitole. Konec pro chomutovský Turnverein nastal během prvních pár měsíců po obsazení města Německem, kdy byl, stejně jako všechny ostatní spolky, zrušen. Jako náhrada za něj byla založena Turngemeinde Komotau (Tělocvičná obec Chomutov). 3 Heimatskunde des politischen Bezirkes Komotau. V překladu Zdeňka Vachaty. Chomutov: Im Verlage des Deutschen Bezirkslehrervereines, Ibid. 20

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?

Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás? Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás? *spojit podobné osudy obcí v ČR, které byly za 2. světové války vypáleny *doplnit školní osnovy *informovat, že nemáme v ČR JEN Lidice *upozornit na stejný

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC Seminář pro zájemce o výuku češtiny pro děti v zahraničí Praha, DZS, 28. 8. 2012 Lucie Slavíková Boucher, předsedkyně ČŠBH, o.s. www.csbh.cz Výuka v zahraničí: zájmová vs. školní

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA

PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PROJEKT SPECIFICKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2013 NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Název projektu: Učebnice fyziky v základním školství a na gymnáziu v Českých zemích Odpovědný řešitel: Mgr. Ing.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Strategie Junáka do roku 2022

Strategie Junáka do roku 2022 Strategie Junáka do roku 2022 Miloš Říha Šípek & Vít Rusňák Virus!! Mikulášský seminář Praha, 7. 12. 2013 K čemu slouží strategie? Vytváří rámec pro krátkodobé a střednědobé plánování Pomáhá rozvoji a

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce. Plán práce na projektu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce Plán práce na projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1. Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí

XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1. Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí XIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky 1 Ve dnech 21. 24. srpna 2006 se konal na Gymnáziu Velké Meziříčí XIII. seminář o filosofických otázkách

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni

VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni VÝSTAVA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Projekt společnosti Člověk v tísni Projekt Příběhy bezpráví: Příběhy bezpráví jsou projektem vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0 Božena Děcká Stručná historie knihovnického vzdělávání v Brně 1/2 1952 1954 knihovnická větev pedagogického gymnázia 1954 1961 osvětová škola 1961 1996 Střední

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství).

6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství). 6. ročník regionální soutěže Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 8. 3. 2013 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil již 6. ročník regionální soutěže

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. ~ podzim 2014 ~ NABÍDKA AKREDITOVANÝCH PROGRAMŮ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ pořádaných Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského ~ podzim 2014 ~ Přihlásit se můžete do 9. 10. 2014 na

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012

Přehled o činnosti. KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 2011 Přehled o činnosti KDP-DATEV, družstvo 1.2.2012 PŘEHLED O ČINNOSTI 2011 KDP-DATEV, družstvo pokračovalo v roce 2011 v aktivitách, které měly za cíl přinést na trh zajímavé produkty v oblasti vzdělávání

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 1. Cíle projektu 2. Realizace projektu na II. stupni ZŠ 3. Metodické materiály 4. Proč se do projektu zapojit ZVYŠOVÁNÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více