REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Autor výzkumu Filip Rozsíval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Autor výzkumu Filip Rozsíval"

Transkript

1 Závěrečná zpráva z výzkumu REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Autor výzkumu Filip Rozsíval září 0 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

2 . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na vzorku populace ČR starší let Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = 0 respondentů Cílová skupina: populace ČR ve věku a více let Způsob výběru vzorku: kvótní výběr na základě dat ČSÚ, 0 a pozdější aktualizace. Termín sběru dat:.. srpna 0 Nástroj sběru dat - dotazník Délka vyplnění: přibližně minut Metodika sběru a zpracování dat CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) tazatelů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS. Školení tazatelé agentury FOCUS zaznamenávají odpovědi respondenta při interview do elektronického dotazníku v notebooku. Data jsou odeslána do agentury FOCUS, agregována a datová matice je podrobena formální a logické kontrole. Zpracování proběhlo v programu SPSS / PC. Interval spolehlivost: max. ± % na 9 % hladině významnosti REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

3 DESIGN VÝZKUMU NUTS II Kvóta pro výběr vzorku, která zajišťuje reprezentativnost výběrového vzorku ve vztahu k cílové populaci, je konstruována na úrovni krajů (NUTS III). Při standardním reprezentativním vzorku cca 000 respondentů však výstupy za některé kraje mohou být méně přesné v důsledku malého vzorku respondentů v daném regionu, což se týká zejména menších krajů, jako je Karlovarský či Liberecký. Proto ve zprávě pracujeme s většími celky na úrovni NUTS II, čímž tento problém eliminujeme. Interval spolehlivosti pro populaci ČR N % / 9 % % / % 0/% / 90 % % / % 0 % / 0 % % / % 0 % / 0 % % / 60 % % / % 00,, 6,0,,0, 9, 9, 0,0 00,,,,0, 6, 6, 6,9, 00,0,,,,6,0,,, 0,,,0,6,0,,6,9,0 0,,9,,,6,9,,, 00,,6,,6,9,,,6, 000,,,9,,,,9,, REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

4 ČESKÝ REKLAMNÍ TRH ROK 0 Český reklamní trh v loňském roce meziročně posílil o pět procent na téměř 66 miliard korun. Z mediatypů nejvíce rostla televize, ve které zadavatelé utratili o miliardy více než v roce 0 (nárůst o %). Jedním z hlavních důvodů byl návrat zadavatelů na TV Nova. O necelá čtyři procenta loni posílila i rozhlasová reklama. Displejová reklama monitorovaná v rámci projektu AdMonitoring meziročně stagnuje. Mírně poklesly výdaje do OOH a o tři procenta se snížily výdaje do tištěných médií. Největším inzerentem byla v loňském roce společnost Unilever, následovaná Lidlem a firmou Procter & Gamble. Z první desítky největších zadavatelů výrazněji omezili investice pouze zmíněný Procter & Gamble a Henkel, mírně i Sazka. Ostatní velcí inzerenti své výdaje v roce 0 navyšovali. AKTUÁLNÍ VÝVOJ Objem hrubých monitorovaných reklamních investic v českých médiích dosáhl podle monitoringu Admosphere v letošním září 6, mld. Kč, což bylo o téměř 6 % víc než ve stejném období loňského roku. Téměř % nárůst si připsala televize, dařilo se také rádiím s monitorovaným % navýšením. Za první tři letošní čtvrtletí celkový hrubý objem představuje téměř mld. Kč, což je o % více než za období tří čtvrtletí v roce 0. Nejvyšší nárůst se opět týká televizní reklamy (+ %).. Zdroj: Admosphere, AdMonitoring, Mediaguru, MAM REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

5 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Z výzkumu agentury Focus plyne, že více než čtyři pětiny české dospělé populace ( %) jsou reklamou přesyceny, mají pocit, že reklamy je všude příliš mnoho. Polovina dotázaných ( %) vnímá reklamu jako užitečnou v tom smyslu, že jim přináší informace o nabídce produktů. Necelá třetina populace (0 %) si o reklamě povídá s přáteli. Reklamním sdělením a informacím obsažených v reklamě důvěřuje pouze čtvrtina české dospělé populace. 0 % obsahu reklamních sdělení nedůvěřuje. Vyšší důvěru mají lidé k reklamě v místě prodeje a klasickým, tiskovým či tištěným formátům jako jsou letáky a katalogy, print, outdoor, a k reklamě v televizi a rádiu. Podprůměrnou míru důvěryhodnosti mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií. Ovlivnění nákupního chování reklamou zcela vylučuje jen % dotázaných, zbývající dvě třetiny připouští nějakou míru ovlivnění reklamou ( % přímo - rozhodně/spíše ovlivňuje, % nepřímo - spíše neovlivňuje). Celkově nejvyšší vliv na nákupní rozhodnutí či kupní chování respondenti přisuzují tištěným letákům a katalogům, dále komunikaci v místě prodeje a TV reklamě. Na základě vztahu k reklamě lze českou dospělou populaci rozdělit do pěti segmentů mladých otevřených ( % v populaci ), zralých otevřených ( %), pasivních ( %), rezervovaných (6 %) a odmítajících (6 %). REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

6 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE zjištění omnibusového výzkumu agentury FOCUS, Marketing & Social Research REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 6

7 Důvěra v reklamu Důvěřujete obsahu reklamních sdělení a informacím, které se v reklamách objevují? (q) důvěřuje % v %, N = 0, repre ČR + rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví Reklamním sdělením a informacím obsažených v reklamě důvěřuje pouze čtvrtina české dospělé populace. 0 % obsahu reklamních sdělení nedůvěřuje ( % spíše, % velmi nedůvěřuje). Důvěra vůči informacím v reklamě se snižuje s rostoucím vzděláním, vyšší nedůvěřivost vykazují i lidé s vyšším profesním statusem. Vyšší důvěru v reklamu vykazují ženy, senioři (6+), studenti a osoby z domácností s nižšími až středními příjmy (-0 tisíc Kč). REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

8 Důvěra v reklamu dle typu média Důvěřujete obsahu reklamních sdělení a informacím, které se v reklamách objevují? Odpovězte pro každý uvedený typ média na škále od 0 do 0, kde 0=vůbec nedůvěřuji a 0=zcela důvěřuji, =dané médium nevyužívám. (q) rozhodně důvěřuji spíše spíše důvěřuji ani důvěřuji, ani nedůvěřuji spíše nedůvěřuji rozhodně nedůvěřuji nevyužívám reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky 6 9 reklama v televizi 0 reklama v novinách reklama v časopisech 9 venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky hromadné dopravy apod.) 9 reklama v rádiu 0 6 reklama na internetu (ne em) 0 reklama na sociálních sítích (facebook, linkedin apod.) 6 nabídky zaslané elektronicky do vaší ové schránky 6 0 mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) 0 v %, N = 0, repre ČR + SMS reklama 0 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

9 nadprůměrná míra důvěry Důvěra v reklamu dle typu média Důvěřujete obsahu reklamních sdělení a informacím, které se v reklamách objevují? Odpovězte pro každý uvedený typ média na škále od 0 do 0, kde 0=vůbec nedůvěřuji a 0=zcela důvěřuji, =dané médium nevyužívám. (q) reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v televizi reklama v novinách reklama v časopisech venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky MHD apod.) reklama v rádiu reklama na internetu (ne em) reklama na sociálních sítích 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji 0 0 ing mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) SMS reklama,,,9,,6,,,,9,,, Celková průměrná míra důvěry =, podprůměrná míra důvěry Vyšší důvěru mají lidé k reklamě v místě prodeje a klasickým, tiskovým či tištěným formátům jako jsou letáky a katalogy, print, outdoor, dále k TV a rádio reklamě. Podprůměrnou míru důvěryhodnosti mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií. Mladí lidé (- let) vykazují vyšší důvěru v reklamu na internetu a sociálních sítích, ta však není vyšší než v případě klasických formátů. Aritmetický průměr na škále od 0 do 0. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra důvěryhodnosti důvěra reklamy v rámci daného média. v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 9

10 nadprůměrná míra vlivu Vliv reklamy na nákupní chování Ovlivňuje Vás reklama při nákupním chování? (q) Do jaké míry vás následující formy reklamy nebo propagace ovlivňují při nákupním chování? (q6) 0 = vůbec mě neovlivňuj 0 = zásadně mě ovlivňuje přiznává vliv % 9 tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) reklama v televizi reklama v časopisech reklama v novinách 0 0,,,,0, rozhodně ano spíše ne neví spíše ano rozhodně ne venkovní reklama (plakáty, billboardy apod.) reklama v rádiu,,9 Celková průměrná míra vnímaného ovlivnění =,0 Ovlivnění nákupního chování reklamou zcela vylučuje jen % dotázaných, zbývající dvě třetiny připouští nějakou míru ovlivnění reklamou ( % přímo rozhodně / spíše ovlivňuje, % nepřímo - spíše neovlivňuje). reklama na internetu (ne em) v %, N = 0, repre ČR + reklama na sociálních sítích ing mobilní reklama SMS reklama,,,,, podprůměrná míra vlivu Aritmetický průměr na škále od 0 do 0. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra vlivu reklamy v rámci daného typu média. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 0

11 vnímané ovlivnění Důvěra a přiznaný vliv reklamy dle typu média nejméně nejvíce Nadprůměrná přiznaná míra ovlivnění, ale nižší důvěra průměr:,0 Vyšší důvěra i přiznaná míra ovlivnění Nadprůměrnou důvěryhodnost i schopnost ovlivnit nákupní chování respondenti celkově přisuzují komunikaci prostřednictvím tištěných letáků a katalogů, dále komunikaci v místě prodeje a TV reklamě. O něco nižší důvěryhodností i schopností ovlivnění disponuje printová reklama, outdoor a reklama v rádiu. reklama v televizi tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v místě prodeje průměr:, outdoor reklama v časopisech reklama v novinách reklama na internetu (ne em) sociálních sítě ing reklama v rádiu SMS reklama mobilní reklama Podprůměrná důvěra i míra ovlivnění nejméně Podprůměrnou míru důvěryhodnosti i vnímané schopnosti ovlivnit nákupní rozhodování mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií důvěra Vyšší míra důvěry, ale podprůměrná přiznaná míra ovlivnění nejvíce REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

12 Očekávání od reklamy Od reklamy lidí zejména očekávají, že jim přinese informace o nabízeném produktu či značce. S informativní funkci reklamy koresponduje pravdivost, kterou u komunikovaných sdělení očekává % dotázaných. Zajímavé je, že pětina respondentů pravdivost od reklamy neočekává, další pětina má vůči pravdivosti reklamy nevyjasněná očekávání. Více než třetina dotázaných dále od reklamy očekává humor a pobavení (6 %) a čtvrtina také nadsázku ( %). Co od reklamy očekáváte? (q) rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne neví 0 = vůbec neočekávám 0 = rozhodně očekávám 0 0 informace o nabízeném výrobku, službě či značce 9 informace o nabízeném výrobku, službě či značce 6, pravdivost 0 pravdivost 6,6 pobavení, humor pobavení, humor, nadsázku 6 nadsázku, v %, N = 0, repre ČR + Aritmetický průměr na škále od 0 do 0. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra očekávání. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

13 Vnímaní reklamy Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? (q) rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím neví, neodpověděl/a Reklamy je všude kolem příliš mnoho. Reklamě se snažím vyhýbat nebo ji nevnímám. % % 0 9 Více než čtyři pětiny české dospělé populace ( %) jsou reklamou přesyceny, mají pocit, že reklamy je všude příliš mnoho. Více než polovina dotázaných se reklamě snaží vyhýbat nebo ji nevnímat. Reklama je užitečná, přináší lidem informace o nabídce výrobků a služeb. % Polovina dotázaných ( %) vnímá reklamu jako užitečnou v tom smyslu, že jim přináší informace o nabídce produktů. Povídám si s přáteli o reklamách, které mě zaujmou. Reklamy, které mě zaujmou, sdílím na sociálních sítích. 0 % % 6 6 Necelá třetina populace (0 %) si o reklamě povídá s přáteli, % zajímavé reklamy sdílí na sociálních sítích. v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

14 Typologie respondentů dle vztahu reklamě ODMÍTAJÍCÍ K reklamě mají jasně negativní vztah, silně jí nedůvěřují, vadí jim a odmítají ji. 6% % OTEVŘENÍ MLADÍ Reklamě věří, poskytuje užitečné informace, nevyhýbají se jí. % OTEVŘENÍ ZRALÍ Reklama je užitečná, důvěřují jí a nechávají se ovlivnit. Oproti mladým mají jiné mediální chování. REZERVOVANÍ Reklamě nevěří a nevidí v ní přínos, je lepší ji ignorovat. 6% % PASIVNÍ Reklama je sice užitečná, ale moc jí nedůvěřují, snaží se jí spíše nevšímat. v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

15 Typologie respondentů dle vztahu reklamě VZTAH REKLAMĚ OTEVŘENÍ MLADÍ ( %) Reklamě nejvíce věří a přiznávají jí vliv na své kupní chování. Silně vnímají informační užitečnost reklamy, reklamě se nevyhýbají. Pokud se jim reklama líbí, komunikují o ní. Od reklamy kromě pravdivých informací očekávají humor a pobavení KDO JSOU? ženy (6 %), lidé do let (6 %), častější výskyt mladých lidí do let ( %) a studentů ( %). střední a vyšší příjmové skupiny, častěji z domácností s nezaopatřenými dětmi ( %), denně na internetu ( %), využívají sociální sítě (6 %) a chytré telefony. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA (průměrný čas denně) televize (h min), internet (h 6 min), rádio ( h min). VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ (konzum., důvěra, ovlivnění) celkově nadprůměrná míra akceptace všech kanálů (nejvíce TV, letáky a katalogy, POS), vhodní i pro komunikaci v rámci internetu (sociální sítě, ing, display reklama). VZTAH REKLAMĚ OTEVŘENÍ ZRALÍ ( %) Reklamě důvěřují a přiznávají jí vliv na své kupní chování. Reklamu vnímají jako užitečnou, cítí se jí nicméně přesyceni, nemají však dominantní tendenci se jí vyhýbat. Od reklamy očekávají zejména pravdivost (nejsilněji ze všech) a informace o produktu. KDO JSOU? lidé ve věku + (6 %) a starobní důchodci ( %), ženy (6 %), častěji lidé s nižším vzděláním (vyučeni, ZŠ, 60 %) a z nižších příjmových kategorií. častěji žijí na vesnici či v malých městech, výrazně méně používají internet. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize ( h denně), rádio ( h min), noviny a časopisy ( min). VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ letáky, katalogy, komunikace v místě prodeje, TV reklama, tisková reklama. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

16 Typologie respondentů dle vztahu reklamě VZTAH REKLAMĚ PASIVNÍ ( %) Reklamě nevěří, ani nemají pocit, že by je ovlivňovala, snaží se jí spíše vyhýbat nebo ji ignorovat, cítí se jí přesyceni. Vnímají ji však jakou užitečnou. Od reklamy chtějí informace, pravdivost i pobavení VZTAH REKLAMĚ REZERVOVANÍ (6 %) Reklamě nevěří, ani nemají pocit, že by je ovlivňovala, snaží se jí vyhýbat nebo ji ignorovat, o její užitečnosti nejsou příliš přesvědčeni. Od reklamy očekávají zejména pravdivé informace. KDO JSOU? muži ( %) i ženy ( %), zejména ve věku - let ( %), častěji také mladí ve věku - let ( %), s nižším a nižším středním ekonomickým statusem (6 %), častěji mají děti. vysoký podíl uživatelů internetu (90 %), včetně mobilního. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize (h min denně), internet (h 6 min), rádio ( h min). KDO JSOU? lidé ve středním a vyšším věku ( + ), častěji s nižším vzděláním (ZŠ, vyučeni), ze středních příjmových skupin. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize ( h 6 min denně), rádio (h 0 min), internet ( min). VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ místo prodeje VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ televize, místo prodeje. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

17 Typologie respondentů dle vztahu reklamě VZTAH REKLAMĚ ODMÍTAJÍCÍ (6 %) K reklamě mají jasně negativní vztah, silně jí nedůvěřují, vadí jim a odmítají ji. Pokud od reklamy něco očekávají, pak informativnost a pravdivost. 6% % % KDO JSOU? častěji muži (6 %), lidé ve věku - a - let ( %), s maturitou či VŠ vzděláním (celkem %), častěji než v obecné populaci lidé s vyšším profesním i ekonomickým statusem. 6% % NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize (h min denně), internet (h), rádio ( h 0 min) VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ žádný kanál výrazněji nepřipouští, velmi málo TV a letáky REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

18 Reklamní motivy stereotypy, erotika a reklama zaměřená na děti Téměř polovině české dospělé populace ( %) vadí zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů a mužů jako sexuálních lovců. Objektifikace vadí 60 % žen, problematicky ji vnímají také osoby v seniorském věku (vadí 6 %). Více než třetině mužů ( %) vadí zobrazování mužů jako sexuálních lovců, % vadí i zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů. % dotázaných rovněž problematicky vnímá přítomnost erotických motivů v reklamě. Erotické motivy v reklamě vadí nadpoloviční většině žen (6 %), podobný postoj vykazuje třetina mužů ( %). Negativně erotiku v reklamě vnímají senioři (vadí 6 %), kritičtěji než zbytek populace se k ní staví i lidé s nejvyšším socioekonomickým statusem - A (vadí %). % respondentů dále vadí reklama zaměřená na děti. U respondentů z domácností s nezaopatřenými dětmi dosahuje podíl těchto osob nižší a dosahuje %. Naopak poměrně neproblematicky je českou dospělou populaci přijímáno zobrazování žen v reklamě jako pečovatelek o domácnost a rodinu (vadí %, nevadí %) a zobrazování mužů jakožto živitelů rodiny (vadí %, nevadí %). REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

19 Stereotypy a erotika v reklamě a reklama zaměřená na děti Do jaké míry Vám vadí (q6) rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví, neodpověděl/a zobrazování mužů v reklamě jako sexuálních lovců % 6 zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů % 6 erotické motivy v reklamě 0 % reklama zaměřená na děti % zobrazování žen v reklamě jako nepraktických v situacích mimo domácnost % zobrazování mužů v reklamě jako nepraktických v situacích v domácnosti % zobrazování žen v reklamě jako pečovatelek o domácnost a rodinu % zobrazování mužů v reklamě jako živitelů rodiny % v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

20 PŘÍLOHA DOPLŇUJÍCÍ GRAFY A STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 0

21 Důvěra v reklamní sdělení dle sociodemografických charakteristik rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví A 96 celek B 9 0 C muž pohlaví C 6 6 žena status D 6 - let E - let 0 jednočlenná domácnost 0 - let 6 6 typ dospělé osoby bez dětí věk - let rodina s nezaop. dětmi 0 6 rodiny - 6 let 6 9 jiný typ domácnosti mají děti do let 0 6 a více let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 6 několikrát týdně vzdělání používání 6 SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc 6 9 VŠ internetu méně často 6 vysoce kvalif. odborníci, top manag 6 66 vůbec 6 stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem 6 využívá aplikace i internet 9 smart využívá jen aplikace úředníci, nemanuální pracující 9 phone používá jej k telefonování a sms manuálně pracující nepoužívám takový typ telefonu 9 důchodci 6 ek. aktivita do 999 obyvatel 6 6 studenti velikost obyvatel osoby v domácnosti sídla obyvatel nezaměstnaní a více obyvatel 9 do 000 Kč 0 Praha Kč 0 Střední Čechy Jihozápad Kč 0 čistý měsíční Severozápad Kč NUTS II Severovýchod příjem dom. nad 000 Kč Jihovýchod 6 0 neví, nechce uvést Střední Morava 6 % z dané skupiny, N = Moravskoslezsko 0, repre ČR + 6 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

22 Důvěra v reklamní sdělení dle typu média POHLAVÍ 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji 6 celek muži ženy reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v televizi reklama v novinách reklama v časopisech venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky hromadné dopravy apod.) reklama v rádiu reklama na internetu (ne em) reklama na sociálních sítích nabídky zaslané elektronicky do ové schránky mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) SMS reklama VZDĚLÁNÍ 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji 6 ZŠ SŠ bez maturity maturita VŠ REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

23 Důvěra v reklamní sdělení dle typu média VĚK 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v televizi reklama v novinách reklama v časopisech venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky hromadné dopravy apod.) reklama v rádiu reklama na internetu (ne em) reklama na sociálních sítích nabídky zaslané elektronicky do ové schránky mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) SMS reklama REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

24 Přiznané ovlivnění reklamou dle sociodemografických charakteristik rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví A celek 0 B C muž pohlaví C žena 9 status D - let E - let jednočlenná domácnost - let věk typ dospělé osoby bez dětí - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti 6 a více let mají děti do let 0 děti nemají děti do let ZŠ 0 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně vzdělání používání SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc VŠ 9 internetu méně často vysoce kvalif. odborníci, top manag 9 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující 6 nepoužívám takový typ telefonu ek. aktivita čistý měsíční příjem dom. důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 6 Praha 6 0 Střední Čechy 6 Jihozápad 6 Severozápad 9 9 Severovýchod 6 Jihovýchod 0 Střední Morava 6 Moravskoslezsko 6 9 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

25 Názor na zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A celek 6 0 B C muž C žena 9 status D - let E - let 0 jednočlenná domácnost - let typ dospělé osoby bez dětí - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 9 jiný typ domácnosti 6 a více let 6 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 používání několikrát týdně SŠ s maturitou 0 66 několikrát za měsíc VŠ internetu méně často vysoce kvalif. odborníci, top manag 66 vůbec pohlaví věk vzdělání stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem ek. aktivita úředníci, nemanuální pracující čistý měsíční příjem dom. manuálně pracující důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést smart phone využívá aplikace i internet 6 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms 6 nepoužívám takový typ telefonu 0 0 do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha 0 9 Střední Čechy 0 Jihozápad 6 0 Severozápad Severovýchod Jihovýchod 9 Střední Morava 6 Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR

26 Názor na zobrazování mužů v reklamě jako sexuálních lovců dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A celek 6 0 muž žena 9 status - let - let - let typ - let rodiny - 6 let 9 6 a více let děti ZŠ 6 SŠ bez maturity 6 používání 0 SŠ s maturitou 66 6 VŠ internetu pohlaví věk vzdělání vysoce kvalif. odborníci, top manag stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem ek. aktivita úředníci, nemanuální pracující čistý měsíční příjem dom. manuálně pracující důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést smart phone velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + B C C D E jednočlenná domácnost dospělé osoby bez dětí rodina s nezaop. dětmi jiný typ domácnosti mají děti do let nemají děti do let denně několikrát týdně několikrát za měsíc méně často vůbec využívá aplikace i internet využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms nepoužívám takový typ telefonu do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha 0 9 Střední Čechy Jihozápad 9 Severozápad Severovýchod Jihovýchod 9 9 Střední Morava 6 Moravskoslezsko 0 0 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

27 Názor na zobrazování žen v reklamě jako pečovatelek o domácnost a rodinu dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 9 celek 0 muž žena 9 status - let - let - let typ let 6 rodiny - 6 let 9 6 a více let děti 6 9 pohlaví věk vzdělání ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ vysoce kvalif. odborníci, top manag stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem ek. aktivita čistý měsíční příjem dom. úředníci, nemanuální pracující manuálně pracující důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést používání internetu smart phone velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + B C C D E jednočlenná domácnost dospělé osoby bez dětí rodina s nezaop. dětmi jiný typ domácnosti mají děti do let nemají děti do let denně několikrát týdně několikrát za měsíc méně často vůbec využívá aplikace i internet využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms nepoužívám takový typ telefonu do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

28 Názor na zobrazování mužů v reklamě jako živitelů rodiny dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 6 celek 0 B C 6 muž 9 pohlaví C žena 9 status D 6 - let E - let 6 jednočlenná domácnost - let 9 věk typ dospělé osoby bez dětí - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 6 9 jiný typ domácnosti 6 a více let mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně 6 vzdělání používání SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc VŠ internetu méně často 9 vysoce kvalif. odborníci, top manag 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující 0 nepoužívám takový typ telefonu důchodci 6 6 ek. aktivita čistý měsíční příjem dom. studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

29 Názor na zobrazování žen v reklamě jako nepraktických v situacích mimo domácnost dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 96 celek 0 B C 0 muž 9 pohlaví C 0 6 žena 9 9 status D 6 - let 0 E 9 - let 9 jednočlenná domácnost - let 0 typ dospělé osoby bez dětí věk - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti 6 6 a více let 0 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně 9 vzdělání používání 6 SŠ s maturitou 0 66 několikrát za měsíc 6 9 VŠ internetu méně často 0 0 vysoce kvalif. odborníci, top manag 9 66 vůbec 0 stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet 0 9 smart phone úředníci, nemanuální pracující využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms 0 9 manuálně pracující 0 nepoužívám takový typ telefonu 6 důchodci 0 6 ek. aktivita do 999 obyvatel 6 studenti velikost obyvatel 6 osoby v domácnosti 0 sídla obyvatel 6 0 nezaměstnaní a více obyvatel 9 do 000 Kč 6 0 Praha Kč 9 Střední Čechy Kč Jihozápad čistý měsíční Severozápad Kč 0 NUTS II příjem dom. Severovýchod nad 000 Kč 9 0 Jihovýchod 6 0 neví, nechce uvést 0 Střední Morava % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + Moravskoslezsko 6 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 9

30 Názor na zobrazování mužů v reklamě jako nepraktických v situacích v domácnosti dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 9 96 celek 0 B 0 C muž pohlaví C žena 9 status D 6 - let E let 6 jednočlenná domácnost 6 - let typ dospělé osoby bez dětí věk - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti a více let 9 6 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 6 denně 0 SŠ bez maturity 6 několikrát týdně 0 vzdělání používání 6 SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc 9 VŠ 6 internetu méně často 9 0 vysoce kvalif. odborníci, top manag 9 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující 9 nepoužívám takový typ telefonu důchodci 0 6 ek. aktivita do 999 obyvatel 6 studenti 6 velikost obyvatel osoby v domácnosti sídla obyvatel 0 nezaměstnaní a více obyvatel 9 do 000 Kč 0 Praha Kč Střední Čechy Kč Jihozápad čistý měsíční Severozápad Kč NUTS II příjem dom. Severovýchod nad 000 Kč 0 0 Jihovýchod 0 neví, nechce uvést Střední Morava 6 % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 0

31 Názor na erotické motivy v reklamě dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A pohlaví celek 0 0 B C muž 9 C žena status D - let E - let 0 6 jednočlenná domácnost - let věk typ dospělé osoby bez dětí - let 0 rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti 6 a více let 6 6 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně vzdělání používání SŠ s maturitou 6 66 několikrát za měsíc VŠ 6 internetu méně často vysoce kvalif. odborníci, top manag 0 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem 9 využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 6 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující nepoužívám takový typ telefonu důchodci 9 6 ek. aktivita studenti velikost osoby v domácnosti 0 sídla nezaměstnaní 0 0 čistý měsíční příjem dom. do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad 0 Severozápad Severovýchod Jihovýchod 9 Střední Morava Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

32 Názor na reklama zaměřená na děti dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A celek 0 B C muž 9 0 pohlaví C žena 9 status D - let 0 E - let 6 jednočlenná domácnost 0 - let 0 věk typ dospělé osoby bez dětí - let 6 rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let jiný typ domácnosti 6 a více let 0 9 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně vzdělání používání SŠ s maturitou 0 66 několikrát za měsíc VŠ 0 internetu méně často 0 vysoce kvalif. odborníci, top manag 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem 0 využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující nepoužívám takový typ telefonu důchodci 9 6 ek. aktivita do 999 obyvatel studenti 6 velikost obyvatel osoby v domácnosti 0 0 sídla obyvatel 6 nezaměstnaní a více obyvatel do 000 Kč 0 Praha Kč 9 0 Střední Čechy Kč Jihozápad 6 0 čistý měsíční Severozápad Kč 9 NUTS II příjem dom. Severovýchod nad 000 Kč 0 Jihovýchod neví, nechce uvést 6 Střední Morava % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

33 Profil výběrového souboru muž pohlaví žena - let - let - let věk - let - 6 let 6 a více let ZŠ SŠ bez mat. vzdělání SŠ s mat. VŠ vysoce kvalif., top management stř. řídící pracovníci, majitelé menších úředníci, nemanuální pracující manuálně pracující ekonomická důchodci aktivita studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč čistý měsíční příjem domácnosti Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést A socioekonomický C B status C D E typ jednočlenná domácnost domácnosti rodina bez dětí děti velikost obce region NUTS II rodina s nezaop. Dětmi jiný typ domácnosti mají děti do let nemají děti do let do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko 9 0 v %, N = 0, repre ČR REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen září 0

34 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Projekt ihned.cz profil uživatelů

Projekt ihned.cz profil uživatelů Projekt profil uživatelů výzkum realizovala společnost STEM/MARK září říjen 21 ÚVOD Společnost Economia OnLine realizovala v průběhu října 21 výzkum, jehož cílem bylo zjistit sociodemografický profil návštěvníků

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií

Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií Komunikace vědy a výzkumu prostřednictvím médií 6. 3. 2012, Univerzita Pardubice, budova FChT European Commission Enterprise and Industry Nikomu není hej 2010 vs 2009 2011 vs 2010 Základní proces plánu

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce. Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Průzkumy dopravního chování: základní zdroj dat o dopravní poptávce Petr Šenk Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Metodika aktivitně-cestovního průzkumu Vytvořena v rámci projektu VaV DOPIKOT ve spolupráci

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST Kvantitativní výzkum pro MF ČR Červenec 2 / Závěrečná zpráva z výzkumu / Client Service Director: Pavel Šimoník / Senior Analyst: Iva Ryznerová / STEM/MARK, a.s. OBSAH Hlavní zjištění

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Prezentace výzkumných projektů SPIR

Prezentace výzkumných projektů SPIR 1 Prezentace výzkumných projektů SPIR - zkrácená verze - Výsledky za září (NM) a říjen (AdM) 2011 15. listopadu 2011, Klub cestovatelů 2 1. Výsledky AdMonitoring 2. Výsledky NetMonitor 3. Kontinuální výzkum

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014 Časopis roku 2013 v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů První čistě tabletový týdeník nejen v ČR, ale i v Evropě Společensko-publicistický týdeník

Více

Makroprostředí. září 2004

Makroprostředí. září 2004 Makroprostředí září 2004 Demografická data Rozloha 78.866 km 2 Počet obyvatel ve věku 4+ let 9.690.823 Počet obyvatel ve věku 15+ let 8.481.309 z toho Muži 4.087.500 (48%) Ženy 4.393.800 (52%) Hospodyně

Více

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice

Praha 10. Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Praha 1 Průzkum veřejného mínění na téma rekonstrukce Moskevské ulice Obsah Metodologie.......... 3 Executive summary......... Všichni respondenti......... 5 Všichni respondenti (ženy)........ Všichni

Více

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností.

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Zpráva ze šetření Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Praha, 23. 3. 2010 Na základě zadání oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky byl

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy 1 Monitoring internetové reklamy Trendy internetové reklamy leden 2008 březen 2010 www.admonitoring.cz www.spir.cz Autor: Petr Kolář, analytik SPIR, petr.kolar@spir.cz, 13.4.2010 Miliardy Kč 2 Trendy v

Více

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

Multiplex Cinemas Monitoring Typičtí návštěvníci multikin:

Multiplex Cinemas Monitoring Typičtí návštěvníci multikin: Typičtí návštěvníci multikin: jsou mladí jsou bohatí jsou chytří jsou muži i ženy jsou krásní aktivní a zdraví rádi se baví a nakupují mají rádi značkové oblečení používají internet stravují se ve fast-foodech

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH

Fakta a čísla o internetu. Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH Fakta a čísla o internetu Hana Friedlaenderová, MEDIARESEARCH MEDIARESEARCH PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Výzkumná agentura - široké portfolio produktů a služeb: Analýzy Zpracování dat Elektronické měření sledovanosti

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více