REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Autor výzkumu Filip Rozsíval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Autor výzkumu Filip Rozsíval"

Transkript

1 Závěrečná zpráva z výzkumu REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Autor výzkumu Filip Rozsíval září 0 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

2 . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na vzorku populace ČR starší let Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = 0 respondentů Cílová skupina: populace ČR ve věku a více let Způsob výběru vzorku: kvótní výběr na základě dat ČSÚ, 0 a pozdější aktualizace. Termín sběru dat:.. srpna 0 Nástroj sběru dat - dotazník Délka vyplnění: přibližně minut Metodika sběru a zpracování dat CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) tazatelů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS. Školení tazatelé agentury FOCUS zaznamenávají odpovědi respondenta při interview do elektronického dotazníku v notebooku. Data jsou odeslána do agentury FOCUS, agregována a datová matice je podrobena formální a logické kontrole. Zpracování proběhlo v programu SPSS / PC. Interval spolehlivost: max. ± % na 9 % hladině významnosti REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

3 DESIGN VÝZKUMU NUTS II Kvóta pro výběr vzorku, která zajišťuje reprezentativnost výběrového vzorku ve vztahu k cílové populaci, je konstruována na úrovni krajů (NUTS III). Při standardním reprezentativním vzorku cca 000 respondentů však výstupy za některé kraje mohou být méně přesné v důsledku malého vzorku respondentů v daném regionu, což se týká zejména menších krajů, jako je Karlovarský či Liberecký. Proto ve zprávě pracujeme s většími celky na úrovni NUTS II, čímž tento problém eliminujeme. Interval spolehlivosti pro populaci ČR N % / 9 % % / % 0/% / 90 % % / % 0 % / 0 % % / % 0 % / 0 % % / 60 % % / % 00,, 6,0,,0, 9, 9, 0,0 00,,,,0, 6, 6, 6,9, 00,0,,,,6,0,,, 0,,,0,6,0,,6,9,0 0,,9,,,6,9,,, 00,,6,,6,9,,,6, 000,,,9,,,,9,, REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

4 ČESKÝ REKLAMNÍ TRH ROK 0 Český reklamní trh v loňském roce meziročně posílil o pět procent na téměř 66 miliard korun. Z mediatypů nejvíce rostla televize, ve které zadavatelé utratili o miliardy více než v roce 0 (nárůst o %). Jedním z hlavních důvodů byl návrat zadavatelů na TV Nova. O necelá čtyři procenta loni posílila i rozhlasová reklama. Displejová reklama monitorovaná v rámci projektu AdMonitoring meziročně stagnuje. Mírně poklesly výdaje do OOH a o tři procenta se snížily výdaje do tištěných médií. Největším inzerentem byla v loňském roce společnost Unilever, následovaná Lidlem a firmou Procter & Gamble. Z první desítky největších zadavatelů výrazněji omezili investice pouze zmíněný Procter & Gamble a Henkel, mírně i Sazka. Ostatní velcí inzerenti své výdaje v roce 0 navyšovali. AKTUÁLNÍ VÝVOJ Objem hrubých monitorovaných reklamních investic v českých médiích dosáhl podle monitoringu Admosphere v letošním září 6, mld. Kč, což bylo o téměř 6 % víc než ve stejném období loňského roku. Téměř % nárůst si připsala televize, dařilo se také rádiím s monitorovaným % navýšením. Za první tři letošní čtvrtletí celkový hrubý objem představuje téměř mld. Kč, což je o % více než za období tří čtvrtletí v roce 0. Nejvyšší nárůst se opět týká televizní reklamy (+ %).. Zdroj: Admosphere, AdMonitoring, Mediaguru, MAM REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

5 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Z výzkumu agentury Focus plyne, že více než čtyři pětiny české dospělé populace ( %) jsou reklamou přesyceny, mají pocit, že reklamy je všude příliš mnoho. Polovina dotázaných ( %) vnímá reklamu jako užitečnou v tom smyslu, že jim přináší informace o nabídce produktů. Necelá třetina populace (0 %) si o reklamě povídá s přáteli. Reklamním sdělením a informacím obsažených v reklamě důvěřuje pouze čtvrtina české dospělé populace. 0 % obsahu reklamních sdělení nedůvěřuje. Vyšší důvěru mají lidé k reklamě v místě prodeje a klasickým, tiskovým či tištěným formátům jako jsou letáky a katalogy, print, outdoor, a k reklamě v televizi a rádiu. Podprůměrnou míru důvěryhodnosti mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií. Ovlivnění nákupního chování reklamou zcela vylučuje jen % dotázaných, zbývající dvě třetiny připouští nějakou míru ovlivnění reklamou ( % přímo - rozhodně/spíše ovlivňuje, % nepřímo - spíše neovlivňuje). Celkově nejvyšší vliv na nákupní rozhodnutí či kupní chování respondenti přisuzují tištěným letákům a katalogům, dále komunikaci v místě prodeje a TV reklamě. Na základě vztahu k reklamě lze českou dospělou populaci rozdělit do pěti segmentů mladých otevřených ( % v populaci ), zralých otevřených ( %), pasivních ( %), rezervovaných (6 %) a odmítajících (6 %). REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

6 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE zjištění omnibusového výzkumu agentury FOCUS, Marketing & Social Research REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 6

7 Důvěra v reklamu Důvěřujete obsahu reklamních sdělení a informacím, které se v reklamách objevují? (q) důvěřuje % v %, N = 0, repre ČR + rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví Reklamním sdělením a informacím obsažených v reklamě důvěřuje pouze čtvrtina české dospělé populace. 0 % obsahu reklamních sdělení nedůvěřuje ( % spíše, % velmi nedůvěřuje). Důvěra vůči informacím v reklamě se snižuje s rostoucím vzděláním, vyšší nedůvěřivost vykazují i lidé s vyšším profesním statusem. Vyšší důvěru v reklamu vykazují ženy, senioři (6+), studenti a osoby z domácností s nižšími až středními příjmy (-0 tisíc Kč). REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

8 Důvěra v reklamu dle typu média Důvěřujete obsahu reklamních sdělení a informacím, které se v reklamách objevují? Odpovězte pro každý uvedený typ média na škále od 0 do 0, kde 0=vůbec nedůvěřuji a 0=zcela důvěřuji, =dané médium nevyužívám. (q) rozhodně důvěřuji spíše spíše důvěřuji ani důvěřuji, ani nedůvěřuji spíše nedůvěřuji rozhodně nedůvěřuji nevyužívám reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky 6 9 reklama v televizi 0 reklama v novinách reklama v časopisech 9 venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky hromadné dopravy apod.) 9 reklama v rádiu 0 6 reklama na internetu (ne em) 0 reklama na sociálních sítích (facebook, linkedin apod.) 6 nabídky zaslané elektronicky do vaší ové schránky 6 0 mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) 0 v %, N = 0, repre ČR + SMS reklama 0 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

9 nadprůměrná míra důvěry Důvěra v reklamu dle typu média Důvěřujete obsahu reklamních sdělení a informacím, které se v reklamách objevují? Odpovězte pro každý uvedený typ média na škále od 0 do 0, kde 0=vůbec nedůvěřuji a 0=zcela důvěřuji, =dané médium nevyužívám. (q) reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v televizi reklama v novinách reklama v časopisech venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky MHD apod.) reklama v rádiu reklama na internetu (ne em) reklama na sociálních sítích 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji 0 0 ing mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) SMS reklama,,,9,,6,,,,9,,, Celková průměrná míra důvěry =, podprůměrná míra důvěry Vyšší důvěru mají lidé k reklamě v místě prodeje a klasickým, tiskovým či tištěným formátům jako jsou letáky a katalogy, print, outdoor, dále k TV a rádio reklamě. Podprůměrnou míru důvěryhodnosti mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií. Mladí lidé (- let) vykazují vyšší důvěru v reklamu na internetu a sociálních sítích, ta však není vyšší než v případě klasických formátů. Aritmetický průměr na škále od 0 do 0. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra důvěryhodnosti důvěra reklamy v rámci daného média. v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 9

10 nadprůměrná míra vlivu Vliv reklamy na nákupní chování Ovlivňuje Vás reklama při nákupním chování? (q) Do jaké míry vás následující formy reklamy nebo propagace ovlivňují při nákupním chování? (q6) 0 = vůbec mě neovlivňuj 0 = zásadně mě ovlivňuje přiznává vliv % 9 tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) reklama v televizi reklama v časopisech reklama v novinách 0 0,,,,0, rozhodně ano spíše ne neví spíše ano rozhodně ne venkovní reklama (plakáty, billboardy apod.) reklama v rádiu,,9 Celková průměrná míra vnímaného ovlivnění =,0 Ovlivnění nákupního chování reklamou zcela vylučuje jen % dotázaných, zbývající dvě třetiny připouští nějakou míru ovlivnění reklamou ( % přímo rozhodně / spíše ovlivňuje, % nepřímo - spíše neovlivňuje). reklama na internetu (ne em) v %, N = 0, repre ČR + reklama na sociálních sítích ing mobilní reklama SMS reklama,,,,, podprůměrná míra vlivu Aritmetický průměr na škále od 0 do 0. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra vlivu reklamy v rámci daného typu média. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 0

11 vnímané ovlivnění Důvěra a přiznaný vliv reklamy dle typu média nejméně nejvíce Nadprůměrná přiznaná míra ovlivnění, ale nižší důvěra průměr:,0 Vyšší důvěra i přiznaná míra ovlivnění Nadprůměrnou důvěryhodnost i schopnost ovlivnit nákupní chování respondenti celkově přisuzují komunikaci prostřednictvím tištěných letáků a katalogů, dále komunikaci v místě prodeje a TV reklamě. O něco nižší důvěryhodností i schopností ovlivnění disponuje printová reklama, outdoor a reklama v rádiu. reklama v televizi tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v místě prodeje průměr:, outdoor reklama v časopisech reklama v novinách reklama na internetu (ne em) sociálních sítě ing reklama v rádiu SMS reklama mobilní reklama Podprůměrná důvěra i míra ovlivnění nejméně Podprůměrnou míru důvěryhodnosti i vnímané schopnosti ovlivnit nákupní rozhodování mají reklamní sdělení komunikovaná s využitím nových médií důvěra Vyšší míra důvěry, ale podprůměrná přiznaná míra ovlivnění nejvíce REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

12 Očekávání od reklamy Od reklamy lidí zejména očekávají, že jim přinese informace o nabízeném produktu či značce. S informativní funkci reklamy koresponduje pravdivost, kterou u komunikovaných sdělení očekává % dotázaných. Zajímavé je, že pětina respondentů pravdivost od reklamy neočekává, další pětina má vůči pravdivosti reklamy nevyjasněná očekávání. Více než třetina dotázaných dále od reklamy očekává humor a pobavení (6 %) a čtvrtina také nadsázku ( %). Co od reklamy očekáváte? (q) rozhodně ano spíše ano ani ano, ani ne spíše ne rozhodně ne neví 0 = vůbec neočekávám 0 = rozhodně očekávám 0 0 informace o nabízeném výrobku, službě či značce 9 informace o nabízeném výrobku, službě či značce 6, pravdivost 0 pravdivost 6,6 pobavení, humor pobavení, humor, nadsázku 6 nadsázku, v %, N = 0, repre ČR + Aritmetický průměr na škále od 0 do 0. Čím vyšší hodnota, tím vyšší míra očekávání. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

13 Vnímaní reklamy Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? (q) rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím neví, neodpověděl/a Reklamy je všude kolem příliš mnoho. Reklamě se snažím vyhýbat nebo ji nevnímám. % % 0 9 Více než čtyři pětiny české dospělé populace ( %) jsou reklamou přesyceny, mají pocit, že reklamy je všude příliš mnoho. Více než polovina dotázaných se reklamě snaží vyhýbat nebo ji nevnímat. Reklama je užitečná, přináší lidem informace o nabídce výrobků a služeb. % Polovina dotázaných ( %) vnímá reklamu jako užitečnou v tom smyslu, že jim přináší informace o nabídce produktů. Povídám si s přáteli o reklamách, které mě zaujmou. Reklamy, které mě zaujmou, sdílím na sociálních sítích. 0 % % 6 6 Necelá třetina populace (0 %) si o reklamě povídá s přáteli, % zajímavé reklamy sdílí na sociálních sítích. v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

14 Typologie respondentů dle vztahu reklamě ODMÍTAJÍCÍ K reklamě mají jasně negativní vztah, silně jí nedůvěřují, vadí jim a odmítají ji. 6% % OTEVŘENÍ MLADÍ Reklamě věří, poskytuje užitečné informace, nevyhýbají se jí. % OTEVŘENÍ ZRALÍ Reklama je užitečná, důvěřují jí a nechávají se ovlivnit. Oproti mladým mají jiné mediální chování. REZERVOVANÍ Reklamě nevěří a nevidí v ní přínos, je lepší ji ignorovat. 6% % PASIVNÍ Reklama je sice užitečná, ale moc jí nedůvěřují, snaží se jí spíše nevšímat. v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

15 Typologie respondentů dle vztahu reklamě VZTAH REKLAMĚ OTEVŘENÍ MLADÍ ( %) Reklamě nejvíce věří a přiznávají jí vliv na své kupní chování. Silně vnímají informační užitečnost reklamy, reklamě se nevyhýbají. Pokud se jim reklama líbí, komunikují o ní. Od reklamy kromě pravdivých informací očekávají humor a pobavení KDO JSOU? ženy (6 %), lidé do let (6 %), častější výskyt mladých lidí do let ( %) a studentů ( %). střední a vyšší příjmové skupiny, častěji z domácností s nezaopatřenými dětmi ( %), denně na internetu ( %), využívají sociální sítě (6 %) a chytré telefony. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA (průměrný čas denně) televize (h min), internet (h 6 min), rádio ( h min). VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ (konzum., důvěra, ovlivnění) celkově nadprůměrná míra akceptace všech kanálů (nejvíce TV, letáky a katalogy, POS), vhodní i pro komunikaci v rámci internetu (sociální sítě, ing, display reklama). VZTAH REKLAMĚ OTEVŘENÍ ZRALÍ ( %) Reklamě důvěřují a přiznávají jí vliv na své kupní chování. Reklamu vnímají jako užitečnou, cítí se jí nicméně přesyceni, nemají však dominantní tendenci se jí vyhýbat. Od reklamy očekávají zejména pravdivost (nejsilněji ze všech) a informace o produktu. KDO JSOU? lidé ve věku + (6 %) a starobní důchodci ( %), ženy (6 %), častěji lidé s nižším vzděláním (vyučeni, ZŠ, 60 %) a z nižších příjmových kategorií. častěji žijí na vesnici či v malých městech, výrazně méně používají internet. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize ( h denně), rádio ( h min), noviny a časopisy ( min). VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ letáky, katalogy, komunikace v místě prodeje, TV reklama, tisková reklama. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

16 Typologie respondentů dle vztahu reklamě VZTAH REKLAMĚ PASIVNÍ ( %) Reklamě nevěří, ani nemají pocit, že by je ovlivňovala, snaží se jí spíše vyhýbat nebo ji ignorovat, cítí se jí přesyceni. Vnímají ji však jakou užitečnou. Od reklamy chtějí informace, pravdivost i pobavení VZTAH REKLAMĚ REZERVOVANÍ (6 %) Reklamě nevěří, ani nemají pocit, že by je ovlivňovala, snaží se jí vyhýbat nebo ji ignorovat, o její užitečnosti nejsou příliš přesvědčeni. Od reklamy očekávají zejména pravdivé informace. KDO JSOU? muži ( %) i ženy ( %), zejména ve věku - let ( %), častěji také mladí ve věku - let ( %), s nižším a nižším středním ekonomickým statusem (6 %), častěji mají děti. vysoký podíl uživatelů internetu (90 %), včetně mobilního. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize (h min denně), internet (h 6 min), rádio ( h min). KDO JSOU? lidé ve středním a vyšším věku ( + ), častěji s nižším vzděláním (ZŠ, vyučeni), ze středních příjmových skupin. NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize ( h 6 min denně), rádio (h 0 min), internet ( min). VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ místo prodeje VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ televize, místo prodeje. REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

17 Typologie respondentů dle vztahu reklamě VZTAH REKLAMĚ ODMÍTAJÍCÍ (6 %) K reklamě mají jasně negativní vztah, silně jí nedůvěřují, vadí jim a odmítají ji. Pokud od reklamy něco očekávají, pak informativnost a pravdivost. 6% % % KDO JSOU? častěji muži (6 %), lidé ve věku - a - let ( %), s maturitou či VŠ vzděláním (celkem %), častěji než v obecné populaci lidé s vyšším profesním i ekonomickým statusem. 6% % NEJVÍCE KONZUMOVANÁ MÉDIA televize (h min denně), internet (h), rádio ( h 0 min) VHODNÉ KANÁLY K OSLOVENÍ žádný kanál výrazněji nepřipouští, velmi málo TV a letáky REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

18 Reklamní motivy stereotypy, erotika a reklama zaměřená na děti Téměř polovině české dospělé populace ( %) vadí zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů a mužů jako sexuálních lovců. Objektifikace vadí 60 % žen, problematicky ji vnímají také osoby v seniorském věku (vadí 6 %). Více než třetině mužů ( %) vadí zobrazování mužů jako sexuálních lovců, % vadí i zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů. % dotázaných rovněž problematicky vnímá přítomnost erotických motivů v reklamě. Erotické motivy v reklamě vadí nadpoloviční většině žen (6 %), podobný postoj vykazuje třetina mužů ( %). Negativně erotiku v reklamě vnímají senioři (vadí 6 %), kritičtěji než zbytek populace se k ní staví i lidé s nejvyšším socioekonomickým statusem - A (vadí %). % respondentů dále vadí reklama zaměřená na děti. U respondentů z domácností s nezaopatřenými dětmi dosahuje podíl těchto osob nižší a dosahuje %. Naopak poměrně neproblematicky je českou dospělou populaci přijímáno zobrazování žen v reklamě jako pečovatelek o domácnost a rodinu (vadí %, nevadí %) a zobrazování mužů jakožto živitelů rodiny (vadí %, nevadí %). REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

19 Stereotypy a erotika v reklamě a reklama zaměřená na děti Do jaké míry Vám vadí (q6) rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví, neodpověděl/a zobrazování mužů v reklamě jako sexuálních lovců % 6 zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů % 6 erotické motivy v reklamě 0 % reklama zaměřená na děti % zobrazování žen v reklamě jako nepraktických v situacích mimo domácnost % zobrazování mužů v reklamě jako nepraktických v situacích v domácnosti % zobrazování žen v reklamě jako pečovatelek o domácnost a rodinu % zobrazování mužů v reklamě jako živitelů rodiny % v %, N = 0, repre ČR + REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

20 PŘÍLOHA DOPLŇUJÍCÍ GRAFY A STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 0

21 Důvěra v reklamní sdělení dle sociodemografických charakteristik rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví A 96 celek B 9 0 C muž pohlaví C 6 6 žena status D 6 - let E - let 0 jednočlenná domácnost 0 - let 6 6 typ dospělé osoby bez dětí věk - let rodina s nezaop. dětmi 0 6 rodiny - 6 let 6 9 jiný typ domácnosti mají děti do let 0 6 a více let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 6 několikrát týdně vzdělání používání 6 SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc 6 9 VŠ internetu méně často 6 vysoce kvalif. odborníci, top manag 6 66 vůbec 6 stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem 6 využívá aplikace i internet 9 smart využívá jen aplikace úředníci, nemanuální pracující 9 phone používá jej k telefonování a sms manuálně pracující nepoužívám takový typ telefonu 9 důchodci 6 ek. aktivita do 999 obyvatel 6 6 studenti velikost obyvatel osoby v domácnosti sídla obyvatel nezaměstnaní a více obyvatel 9 do 000 Kč 0 Praha Kč 0 Střední Čechy Jihozápad Kč 0 čistý měsíční Severozápad Kč NUTS II Severovýchod příjem dom. nad 000 Kč Jihovýchod 6 0 neví, nechce uvést Střední Morava 6 % z dané skupiny, N = Moravskoslezsko 0, repre ČR + 6 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

22 Důvěra v reklamní sdělení dle typu média POHLAVÍ 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji 6 celek muži ženy reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v televizi reklama v novinách reklama v časopisech venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky hromadné dopravy apod.) reklama v rádiu reklama na internetu (ne em) reklama na sociálních sítích nabídky zaslané elektronicky do ové schránky mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) SMS reklama VZDĚLÁNÍ 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji 6 ZŠ SŠ bez maturity maturita VŠ REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

23 Důvěra v reklamní sdělení dle typu média VĚK 0= vůbec nedůvěřují 0 = zcela důvěřuji reklama v místě prodeje (prezentace, upoutávky v regálech apod.) tištěné letáky či katalogy do schránky reklama v televizi reklama v novinách reklama v časopisech venkovní reklama (plakáty, billboardy, zastávky hromadné dopravy apod.) reklama v rádiu reklama na internetu (ne em) reklama na sociálních sítích nabídky zaslané elektronicky do ové schránky mobilní reklama (reklama v mobilních telefonech a mobilních aplikacích) SMS reklama REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

24 Přiznané ovlivnění reklamou dle sociodemografických charakteristik rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne neví A celek 0 B C muž pohlaví C žena 9 status D - let E - let jednočlenná domácnost - let věk typ dospělé osoby bez dětí - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti 6 a více let mají děti do let 0 děti nemají děti do let ZŠ 0 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně vzdělání používání SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc VŠ 9 internetu méně často vysoce kvalif. odborníci, top manag 9 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující 6 nepoužívám takový typ telefonu ek. aktivita čistý měsíční příjem dom. důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel 6 Praha 6 0 Střední Čechy 6 Jihozápad 6 Severozápad 9 9 Severovýchod 6 Jihovýchod 0 Střední Morava 6 Moravskoslezsko 6 9 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

25 Názor na zobrazování žen v reklamě jako sexuálních objektů dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A celek 6 0 B C muž C žena 9 status D - let E - let 0 jednočlenná domácnost - let typ dospělé osoby bez dětí - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 9 jiný typ domácnosti 6 a více let 6 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 používání několikrát týdně SŠ s maturitou 0 66 několikrát za měsíc VŠ internetu méně často vysoce kvalif. odborníci, top manag 66 vůbec pohlaví věk vzdělání stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem ek. aktivita úředníci, nemanuální pracující čistý měsíční příjem dom. manuálně pracující důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést smart phone využívá aplikace i internet 6 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms 6 nepoužívám takový typ telefonu 0 0 do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha 0 9 Střední Čechy 0 Jihozápad 6 0 Severozápad Severovýchod Jihovýchod 9 Střední Morava 6 Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR

26 Názor na zobrazování mužů v reklamě jako sexuálních lovců dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A celek 6 0 muž žena 9 status - let - let - let typ - let rodiny - 6 let 9 6 a více let děti ZŠ 6 SŠ bez maturity 6 používání 0 SŠ s maturitou 66 6 VŠ internetu pohlaví věk vzdělání vysoce kvalif. odborníci, top manag stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem ek. aktivita úředníci, nemanuální pracující čistý měsíční příjem dom. manuálně pracující důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést smart phone velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + B C C D E jednočlenná domácnost dospělé osoby bez dětí rodina s nezaop. dětmi jiný typ domácnosti mají děti do let nemají děti do let denně několikrát týdně několikrát za měsíc méně často vůbec využívá aplikace i internet využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms nepoužívám takový typ telefonu do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha 0 9 Střední Čechy Jihozápad 9 Severozápad Severovýchod Jihovýchod 9 9 Střední Morava 6 Moravskoslezsko 0 0 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

27 Názor na zobrazování žen v reklamě jako pečovatelek o domácnost a rodinu dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 9 celek 0 muž žena 9 status - let - let - let typ let 6 rodiny - 6 let 9 6 a více let děti 6 9 pohlaví věk vzdělání ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ vysoce kvalif. odborníci, top manag stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem ek. aktivita čistý měsíční příjem dom. úředníci, nemanuální pracující manuálně pracující důchodci studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést používání internetu smart phone velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + B C C D E jednočlenná domácnost dospělé osoby bez dětí rodina s nezaop. dětmi jiný typ domácnosti mají děti do let nemají děti do let denně několikrát týdně několikrát za měsíc méně často vůbec využívá aplikace i internet využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms nepoužívám takový typ telefonu do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

28 Názor na zobrazování mužů v reklamě jako živitelů rodiny dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 6 celek 0 B C 6 muž 9 pohlaví C žena 9 status D 6 - let E - let 6 jednočlenná domácnost - let 9 věk typ dospělé osoby bez dětí - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 6 9 jiný typ domácnosti 6 a více let mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně 6 vzdělání používání SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc VŠ internetu méně často 9 vysoce kvalif. odborníci, top manag 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující 0 nepoužívám takový typ telefonu důchodci 6 6 ek. aktivita čistý měsíční příjem dom. studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést velikost sídla NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

29 Názor na zobrazování žen v reklamě jako nepraktických v situacích mimo domácnost dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 96 celek 0 B C 0 muž 9 pohlaví C 0 6 žena 9 9 status D 6 - let 0 E 9 - let 9 jednočlenná domácnost - let 0 typ dospělé osoby bez dětí věk - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti 6 6 a více let 0 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně 9 vzdělání používání 6 SŠ s maturitou 0 66 několikrát za měsíc 6 9 VŠ internetu méně často 0 0 vysoce kvalif. odborníci, top manag 9 66 vůbec 0 stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet 0 9 smart phone úředníci, nemanuální pracující využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms 0 9 manuálně pracující 0 nepoužívám takový typ telefonu 6 důchodci 0 6 ek. aktivita do 999 obyvatel 6 studenti velikost obyvatel 6 osoby v domácnosti 0 sídla obyvatel 6 0 nezaměstnaní a více obyvatel 9 do 000 Kč 6 0 Praha Kč 9 Střední Čechy Kč Jihozápad čistý měsíční Severozápad Kč 0 NUTS II příjem dom. Severovýchod nad 000 Kč 9 0 Jihovýchod 6 0 neví, nechce uvést 0 Střední Morava % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + Moravskoslezsko 6 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 9

30 Názor na zobrazování mužů v reklamě jako nepraktických v situacích v domácnosti dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A 9 96 celek 0 B 0 C muž pohlaví C žena 9 status D 6 - let E let 6 jednočlenná domácnost 6 - let typ dospělé osoby bez dětí věk - let rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti a více let 9 6 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 6 denně 0 SŠ bez maturity 6 několikrát týdně 0 vzdělání používání 6 SŠ s maturitou 66 několikrát za měsíc 9 VŠ 6 internetu méně často 9 0 vysoce kvalif. odborníci, top manag 9 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující 9 nepoužívám takový typ telefonu důchodci 0 6 ek. aktivita do 999 obyvatel 6 studenti 6 velikost obyvatel osoby v domácnosti sídla obyvatel 0 nezaměstnaní a více obyvatel 9 do 000 Kč 0 Praha Kč Střední Čechy Kč Jihozápad čistý měsíční Severozápad Kč NUTS II příjem dom. Severovýchod nad 000 Kč 0 0 Jihovýchod 0 neví, nechce uvést Střední Morava 6 % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0 0

31 Názor na erotické motivy v reklamě dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A pohlaví celek 0 0 B C muž 9 C žena status D - let E - let 0 6 jednočlenná domácnost - let věk typ dospělé osoby bez dětí - let 0 rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let 9 jiný typ domácnosti 6 a více let 6 6 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně vzdělání používání SŠ s maturitou 6 66 několikrát za měsíc VŠ 6 internetu méně často vysoce kvalif. odborníci, top manag 0 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem 9 využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 6 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující nepoužívám takový typ telefonu důchodci 9 6 ek. aktivita studenti velikost osoby v domácnosti 0 sídla nezaměstnaní 0 0 čistý měsíční příjem dom. do 000 Kč Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést NUTS II % z dané skupiny, N = 0, repre ČR do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad 0 Severozápad Severovýchod Jihovýchod 9 Střední Morava Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

32 Názor na reklama zaměřená na děti dle sociodemografických charakteristik rozhodně vadí spíše vadí spíše nevadí rozhodně nevadí neví A celek 0 B C muž 9 0 pohlaví C žena 9 status D - let 0 E - let 6 jednočlenná domácnost 0 - let 0 věk typ dospělé osoby bez dětí - let 6 rodina s nezaop. dětmi rodiny - 6 let jiný typ domácnosti 6 a více let 0 9 mají děti do let děti nemají děti do let ZŠ 6 denně SŠ bez maturity 6 několikrát týdně vzdělání používání SŠ s maturitou 0 66 několikrát za měsíc VŠ 0 internetu méně často 0 vysoce kvalif. odborníci, top manag 66 vůbec stř. říd. pracovníci, majitelé menších firem 0 využívá aplikace i internet smart phone úředníci, nemanuální pracující 9 využívá jen aplikace používá jej k telefonování a sms manuálně pracující nepoužívám takový typ telefonu důchodci 9 6 ek. aktivita do 999 obyvatel studenti 6 velikost obyvatel osoby v domácnosti 0 0 sídla obyvatel 6 nezaměstnaní a více obyvatel do 000 Kč 0 Praha Kč 9 0 Střední Čechy Kč Jihozápad 6 0 čistý měsíční Severozápad Kč 9 NUTS II příjem dom. Severovýchod nad 000 Kč 0 Jihovýchod neví, nechce uvést 6 Střední Morava % z dané skupiny, N = 0, repre ČR + Moravskoslezsko REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září

33 Profil výběrového souboru muž pohlaví žena - let - let - let věk - let - 6 let 6 a více let ZŠ SŠ bez mat. vzdělání SŠ s mat. VŠ vysoce kvalif., top management stř. řídící pracovníci, majitelé menších úředníci, nemanuální pracující manuálně pracující ekonomická důchodci aktivita studenti osoby v domácnosti nezaměstnaní do 000 Kč čistý měsíční příjem domácnosti Kč Kč Kč nad 000 Kč neví, nechce uvést A socioekonomický C B status C D E typ jednočlenná domácnost domácnosti rodina bez dětí děti velikost obce region NUTS II rodina s nezaop. Dětmi jiný typ domácnosti mají děti do let nemají děti do let do 999 obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel Praha Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko 9 0 v %, N = 0, repre ČR REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen září 0

34 REKLAMA OPTIKOU ČESKÉ POPULACE září 0

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize

duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize duben 2014 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2 Analýza modelů sledování televize OBSAH I. DESIGN VÝZKUMU... 3 Cíle výzkumu... 3 Metoda výzkumu... 3 II. VÝSLEDKY... 4 Sledování televize... 4 Zpracovatel: Blanka Franková

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

REFLEXE PRODEJCŮ POTŘEB PRO DŮM A ZAHRADU

REFLEXE PRODEJCŮ POTŘEB PRO DŮM A ZAHRADU Závěrečná zpráva z marketingového výzkumu REFLEXE PRODEJCŮ POTŘEB PRO DŮM A ZAHRADU květen 0 Reflexe prodejců potřeb pro dům a zahradu květen 0 OBSAH CÍLE VÝZKUMU DESIGN VÝZKUMU HLAVNÍ ZÁVĚRY ZNALOST PRODEJCŮ

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

ČEŠI A REKLAMA 2017 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Základní údaje o výzkumu:

ČEŠI A REKLAMA 2017 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Základní údaje o výzkumu: ČEŠI A REKLAMA 07 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Základní údaje o výzkumu: CÍLOVÁ SKUPINA Obecná populace ČR ve věku 5 let + METODA CAPI

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice

Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice Výzkum znalosti evropských fondů a vnímání jejich přínosu v České republice pro září 2011 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Tisková zpráva PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Výdaje do internetové reklamy přesáhly v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Prezident Václav Havel Praha 22. prosinec 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing &

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

Závěrečná zpráva z výzkumu

Závěrečná zpráva z výzkumu Zhodnocení kampaně Březen měsíc Internetu Závěrečná zpráva z výzkumu v rámci akce: Březen - měsíc Internetu připravil: Heřmanova 22, 17 PRAHA 7 Tel.: 2 19 58, Fax: 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Duben

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Češi a reklama v roce 2013

Češi a reklama v roce 2013 Češi a reklama v roce 2013 Nakupujeme na základě reklamy? Která reklama nám nejvíce vadí? Nákup na základě reklamy Nákup na základě reklamy tuto kategorii sledujeme od roku 1994 přiznání nákupu se pohybuje

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

PRAHA, 11/9/2013 Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů

PRAHA, 11/9/2013 Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů Tisková zpráva PRAHA, 11/9/2013 Internetová reklama získala loni v Evropě čtvrtinu mediálních rozpočtů Internetová reklama loni v Evropě rostla nejrychleji ze všech mediatypů a míří do ní již čtvrtina

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro:

Dopravní přestupky Zpracováno exkluzivně pro: Dopravní přestupky 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky Koncesionářské poplatky Srpen 9 Nobody s Unpredictable Pozadí a cíle výzkumu Výzkum má sloužit jako případný argumentační nástroj návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. V případě pozitivní

Více

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

STORE KOMUNIKACE. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA IN STORE KOMUNIKACE doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 NÁKLADY NA CELEK MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ ÚDOBÍ CELKEM NÁKLADY

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Vnímání činnosti ÚOOZ

Vnímání činnosti ÚOOZ Vnímání činnosti ÚOOZ 14. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 0 OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva z kvantitativního sociologického výzkumu pro Českou televizi květen 0 DESIGN VÝZKUMU VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 0 OČIMA ČESKÉ

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin

ČTENÁŘI SERVERU lidovky.cz. Zpravodajský server Lidových novin ČTENÁŘI SERVERU SERVER LIDOVKY.CZ Lidovky.cz vznikly jako zpravodajský server Lidových novin v červnu roku 2000. Od té doby se výrazně rozrostly a nyní jsou webem, který kromě nepřetržitého aktuálního

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Interaktivní aplikace a Set-top-boxy

Interaktivní aplikace a Set-top-boxy Interaktivní aplikace a Set-top-boxy výsledky marketingového výzkumu HERMES,o.s. Zdeněk Picek Hospodářská komora hl.města Prahy, 16.června 2006 Cíle projektu: Monitoring vstupní fáze digitalizace televizního

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

Or120229b. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: Or09b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 9 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

REKLAMU. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

REKLAMU. doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ NÁZORY MAMINEK A DĚTÍ NA REKLAMU doc.phdr. Dušan Pavlů, CSc. 2005 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 1 VÝCHODISKA ÚVAHY 1. NAVZDORY VEŠKERÉ KRITIČNOSTI S REKLAMOU ŽÁCI

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Krajské volby 2012 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ období sběru dat: 27. 9. 2012 30. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 ZÁKLADNÍ

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více