Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v rozhovoru s předsedkyní organizace Women in Nuclear Czech Larisou Dubskou. strana 4 ŠKODA JS SPOLUPRACUJE SE SPRÁVOU ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ ŠKODA JS zvítězila v tendru na Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia NA TRANSFORMÁTORECH PRO JE TEMELÍN JIŽ NYNÍ PRACUJEME Přinášíme vám rozhovor s generálním ředitelem společnosti ETD Transformátory Zdeňkem Ryklem nejen o úspěších jeho společnosti na zahraničních trzích. strana 6 SIGMA GROUP DODÁ ČERPADLA PRO LE- NINGRADSKOU JADERNOU ELEKTRÁRNU Společnost Sigma Group slaví další úspěch na ruském trhu a upevňuje svoji spolupráci s Rosatomem. realizace vzorku. strana 5 strana 7 Editorial Drazí přátelé, před několika týdny skončil rok 2013, který byl z hlediska tuzemské jaderné energetiky určitě důležitý. Původně právě tento rok měl zodpovědět otázku zásadní pro celý tuzemský průmysl, a to, kdo dostaví třetí a čtvrtý blok Jaderné elektrárny Temelín. Jak již všichni dobře víte, v současnosti se operuje s termínem poloviny roku Navíc se v posledních dnech vyrojily nepodložené zprávy o ukončení tendru a potenciálním vyhlášení nového tendru. Mohu vás ubezpečit, že navzdory různým nepříznivým informacím naše cíle zůstávají nezměněny. Stále bojujeme za náš projekt dostavby Temelína, který bez debat přinese výraznou vzpruhu celému hospodářství České republiky. V následujícím období bude proto důležité sledovat počínání nové politické reprezentace země. Nová vláda složená z ČSSD, ANO a KDU-ČSL má před sebou mnoho závažných rozhodnutí. Jedním z nich je určitě otázka dostavby Temelína a s tím související garance návratnosti temelínské investice, kterou požaduje ČEZ. Je logické, že vláda se k tomuto horkému tématu bude muset vyjádřit. Doufejme, že Sobotkův kabinet nalezne takové řešení, které povede k dostavbě Temelína. Abych ale nemluvil jen o nepříjemných tématech, rád bych zmínil i ta, která celému Konsorciu MIR.1200 dělají radost. V první řadě se jedná o nedávné úspěchy Rosatomu, jehož dvě společnosti jsou součástí našeho Konsorcia. Rosatom výrazně zabodoval v Maďarsku a ve Finsku. Konkrétní informace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky naleznete právě v tomto bulletinu. Vedle toho si můžete přečíst o dalších úspěších Konsorcia MIR.1200 a jeho partnerů např. o uzavření kontraktu mezi společností ŠKODA JS a Správou úložišť radioaktivních odpadů či o novinkách společnosti ETD Transformátory, která našemu bulletinu poskytla zajímavý rozhovor. Hodně zdaru do nového roku s bulletinem Věcně o jádru v ruce přeje Miroslav Fiala, předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA JS a.s. Aktualita Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty > Prohlédněte si schéma bezpečnostních systémů jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200 > Z čeho se skládá primární okruh reaktoru VVER-1200? > Jaké jsou základní principy uspořádání reaktoru VVER-1200 a proč může reaktor sloužit až 60 let? > Jaký je princip fungování parogenerátoru? VÍCE SE DOZVÍTE NA STRANÁCH 2 3 Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks V polovině ledna podepsali generální ředitel ruské státní korporace Rosatom Sergej Kirijenko a ministryně národního rozvoje Maďarska Zsuzsanna Nemeth Laszlone dohodu o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. Podpisu byli přítomni ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán. Strany se ve smlouvě zavázaly, že na maďarské jaderné elektrárně Paks budou vybudovány dva bloky s reaktory VVER o výkonu MW. Výstavba dvou nových bloků a jejich uvedení do provozu bezesporu zvýší energetickou nezávislost Maďarska a přispěje k vyřešení problémů spojených se zajištěním bezpečnosti. Pokračování na straně 7 Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku 1

2 Systém odstraňování vodíku ano ano ano Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 Tab. 2 Porovnání reaktorů VVER-640, AES-91 a AES-2006 *K dispozici na základě projektovaných vlastností Téma Schéma bezpečnostních systémů jaderné elektrárny s reaktorem VVER čerpadla chladící vody důležité (nebo užitkové vody ) 2 tepelné výměníky vloženého okruhu chlazení pro prioritní spotřebiče 3 čerpadlo vloženého okruhu 4 tepelný výměník bazénu vyhořelého paliva 5 systém havarijního vstřikování, nízkotlaké čerpadlo 6 systém havarijního vstřikování, vysokotlaké čerpadlo 7 havarijní čerpadlo napájecí vody 8 skladovací nádrže pro vysoce koncentrovanou kyselinu boritou 9 nouzové čerpadlo pro systém kyseliny borité 10 skladovací nádrže vysoce koncentrované kyseliny borité 11 havarijní čerpadlo systému kyseliny borité 12 skladovací nádrže pro chemická činidla 13 podávací čerpadlo pro chemická činidla 14 čerpadlo sprchového systému kontejnmentu 15 filtr 16 odplyňovák systému regulace objemu a chemických procesů 17 čerpadlo systému regulace objemu a chemických procesů 18 ventilační komín 19 čerpadlo řízených úniků 20 nádrž řízených úniků 21 vnější kontejnment 22 parogenerátor 23 úpravna vody 24 dochlazovač 25 bazén vyhořelého paliva 26 barbotážní nádrž 27 regenerační tepelný výměník systému regulace objemu a chemických procesů 28 reaktor 29 hlavní cirkulační čerpadlo reaktoru 30 lapač roztavené aktivní zóny 31 jímka havarijního dochlazování aktivní zóny a skladovací nádrž vody pro výměnu paliva 32 havarijní rezervní nádrž NaOH 33 MISV, montáž bezpečnostních a pojistných ventilů Soubor hlavního odpojovacího ventilu ostré páry, pojistného a přetlakového ventilu 34 kontejnment 35 kompenzátor objemu 36 hydroakumulátory havarijního dochlazování aktivní zóny 37 nádrž pasivního systému odvodu tepla 38 kondenzátor pro pasivní systém odvodu tepla kontejnmentu 39 sprchový systém 40 pasivní rekombinátor vodíku 41 vysokotlaké ohříváky 42 pomocné čerpadlo napájecí vody s elektrickým pohonem 43 odplyňovák 44 čerpadlo napájecí vody s elektrickým pohonem 45 kondenzátor 46 nízkotlaké ohříváky 47 kondenzátní čerpadla, první stupeň 48 bloková úpravna demineralizované vody 49 úprava hlavního kondenzátu50 přehřívač 51 oběhová čerpadla chladící vody 52 čerpadlo chladící vody pro spotřebiče strojovny 53 spotřebiče strojovny 54 záložní snižovací transformátor 55 generátor 56 nízkotlaké části turbíny 57 středotlaké části turbíny 58 vysokotlaké části turbíny 59 plnicí čerpadlo 60 kondenzátní čerpadla pro blokovou úpravnu demineralizované vody 61 havarijní napájecí čerpadlo 62 skladovací nádrž demineralizované vody Obr. 2 Základní technologické schéma Základní zařízení primárního okruhu s reaktorem VVER-1200 V případě vítězství Konsorcia MIR.1200 v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín bude na Temelíně využita ruská technologie, která úspěšně funguje na všech českých jaderných elektrárnách. Jednou z hlavních výhod nabízeného projektu je zvýšená životnost reaktoru až na šedesát let. Projekt elektrárny s reaktorem VVER o výkonu 1200 MW navazuje na více než 1300 let bezhavarijního provozu reaktorů typu VVER v Rusku a dalších zemích světa. V Rusku je v současné době v různých fázích výstavby šest bloků VVER Technologie VVER-1200 ale slaví úspěchy po celém světě. Byla vybrána pro plánovou výstavbu jaderných elektráren v Bělorusku, Jordánsku, Finsku, Turecku či Maďarsku. Z čeho se tedy skládá základní zařízení primárního okruhu s reaktorem VVER-1200? Uspořádání hlavních komponentů Základní principy uspořádání reaktoru VVER-1200 jsou následující: > koncentrace všech budov jaderného ostrova kolem budovy reaktoru, > fyzické oddělení budov obsahující bezpečnostní prvky do čtyř bezpečnostních tras, > minimální délky potrubí a kabeláže mezi budovami, > optimalizované uspořádání zajišťující lepší průběh prací a snížení nákladů. Reaktor Projektovaná životnost reaktoru je 60 let. Pro zvýšení projektové životnosti nádoby reaktoru byla použita nová řešení, mj. omezení obsahu niklu ve svarech, omezení škodlivých příměsí v základním kovu a ve svarech, snížení kritické teploty křehkosti materiálu prstenců zóny nátrubků na mínus 35 C, použití osvojené technologie výroby, snížení fluence neutronů na nádobu reaktoru díky zvětšení jejího průměru. K vnitřním částem reaktoru patří šachta, plášť aktivní zóny, blok ochranných trub, aktivní zóna, řídící tyče a čidla vnitroreaktorového měření neutronového toku a teploty. Víko reaktorové nádoby je konstrukčně spojeno s horním blokem. Pouzdra pohonů řídicích tyčí jsou umístěna na horním bloku reaktoru. Možnému zvedání šachty, pláště aktivní zóny a bloku ochranných trub v podmínkách normálního provozu brání velká hmotnost uvedených komponentů a rovněž přítlačné jednotky s pružnými komponentami vyrobenými z expandovaného grafitu. Aktivní zóna se skládá ze 163 palivových souborů se 121 řídicími tyčemi s absorbérem. Řídicí tyče jsou rozděleny do skupin pro havarijní ochranu a řízení. Do měřicích kanálů v palivových souborech je umístěno 54 čidel vnitroreaktorového měření, která monitorují neutronový tok, teplotu a hladinu chladiva (fázové rozhraní směsi vody, páry a plynů). Palivový soubor VVER-1200 obsahuje svazek 312 palivových proutků a palivových proutků s gadoliniem. Hlavní cirkulační potrubí. Hlavní cirkulační potrubí (primární) má čtyři chladicí smyčky, které spojují reaktor s parogenerátory a hlavními cirkulačními čerpadly, Má jmenovitý průměr Dnom= 850 mm a životnost 60 let. Vnější průměr potrubí je 990 mm a tloušťka stěny 70 mm. Celková délka potrubí je 146 m. Cirkulační čerpadlo reaktoru Hlavní cirkulační čerpadlo (HCČ) reaktoru je typu GCNA Kromě cirkulace chladiva v primárním okruhu při normálním provozu má také další funkci při zajišťování doběhu cirkulace během havarijních scénářů se ztrátou napájení. To umožňuje hladký přechod k chlazení přirozenou cirkulací. Základní údaje tohoto čerpadla jsou: > výkon m 3.h -1, > výtlak 0,588 MPa, > jmenovitý tlak na sání 16,02 MPa, > otáčky 1000 min -1, > příkon v horkém stavu <5 MW, > příkon ve studeném stavu < 6,8 MW, > frekvence napájení 50 Hz, > hmotnost (bez motoru) 75,5 t, > životnost 60 let. Při vývoji projektu čerpadla byla věnována zvláštní pozornost opravitelnosti a sníženým nárokům na údržbu. Čerpadlo GCNA-1391 je vertikální sestava skládající se z odstředivého jednostupňového čerpadla s mechanicky utěsněnou hřídelí, sférické ulity svařované z asynchronního dvourychlostního elektrického motoru se setrvačníkem. Mazání ložisek je bezolejové. Projekt ucpávek zajišťuje, že v případě výpadku čerpadla nebude po dobu 24 hodin překročen nominální únik. Projekt čerpadla umožňuje výměnu hlavních komponent bez roztěsnění hlavní dělicí roviny, což výrazně usnadňuje údržbu a opravy. Parogenerátor Parogenerátor je typu PGV-1000M- KP a jako horizontální parogenerátor používá koridorové uspořádání teplosměnných trubek v potrubním svazku. Toto společně s etanolaminovým chemickým režimem sekundárního okruhu a vyloučením komponent obsahujících měď na sekundární straně umožňuje dosažení očekávané životnosti 60 let. Primární chladivo proudí potrubím o průměru Dnom 850 mm do hlavního vstupu chladiva (v dokumentaci VVER nazývaného kolektor ), odkud se rozděluje do svazku trubek. Chladivo v trubkách předává své teplo napájecí vodě parogenerátoru a po ochlazení přechází do hlavního výstupu chladiva ( kolektoru ). Parogenerátor vyrábí sytou páru. Ta prochází otvory v děrovaném ponořeném plechu a opouští odpařovací plochu. V parním prostoru se pára suší působením gravitace. Proudí k děrovanému rozdělovači v horní části parogenerátoru a dále odchází deseti hrdly do parního kolektoru, který je umístěn nad parogenerátorem. Objem vyrobené páry se po délce parogenerátoru vyrovnává pomocí děrovaných plechů. Pára zbavená vlhkosti proudí z parního kolektoru do parovodu a dále k turbíně. Napájecí voda přitéká potrubím o průměru Dnom 400 mm do rozdělovacího kolektoru napájecí vody parogenerátoru. Při havarijním dochlazování je napájecí voda zajišťována systémem havarijního napájení. Nad parogenerátorem je umístěn parní kolektor o průměru 630 mm a tloušťce stěny 25 mm. K tomuto parnímu kolektoru je připojen hlavní parovod (průměr 630 mm, tloušťka stěny 25 mm) a potrubí PHRS (systém pasivního odvodu tepla) o průměru 219 mm, tloušťce stěny 13,5 mm. Opěrná konstrukce parogenerátoru a hydraulický tlumicí systém jsou projektovány tak, aby byly schopné kompenzovat svislou a vodorovnou složku seismického zatížení vyplývající ze zadání zemětřesení umožňující bezpečné odstavení. Výňatek z časopisu Nuclear Engineering International, autoři jsou D. E. Kolčinský, A. V. Molčanov, V. V. Bezlepkin, A. M. Altschuller ve spolupráci s J. Laaksonenem. 2 3

3 Téma Ženy v jaderné energetice Co znamená zkratka WiN Global a jaké je poslání této organizace? WiN Global neboli Women in Nuclear je celosvětová nezisková organizace žen pracujících v jaderné energetice nebo oborech souvisejících s využíváním radionuklidů a ionizujícího záření. Organizace byla založena v roce 1992 a klade si za cíl zvýšení podpory těchto oborů u veřejnosti. V současnosti tvoří členskou základnu asi zástupců ze 102 zemí. WiN Global má po celém světě více než 30 národních, regionálních a mezinárodních poboček a jejich počet neustále roste. Hlavním cílem organizace je zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti, především mladých lidí a žen, o oboru jaderné energetiky, jaderné vědy a jaderných technologií. Mezi činnosti WiN Global patří organizace každoroční konference, kde si členky vyměňují nejnovější poznatky z oboru a porovnávají situace v členských zemích. Dalším zajímavým počinem je mentoring mladé generace jaderných expertů, kteří studují jaderný obor nebo jsou na počátku své profesní kariéry. Každoročně je udílena cena za přínos v komunikaci o jaderném oboru WiN Award. V roce 2013 tuto cenu obdržela Elizabeth Dipuo Peters z Jihoafrické republiky, která se zasadila o možnost účasti jaderných odborníků, včetně mladých odborníků a žen, na diskuzích týkajících se rozhodovacích procesů o jaderném sektoru v zemi. WiN Global je přidruženým členem Světové jaderné asociace se sídlem v Londýně. Členem se může stát každý, muž i žena, kdo svou činností podporuje jaderné aktivity. Od roku 2009 je prezidentkou organizace Dr. Se-Moon Park z Jižní Korey. Předsedkyní za Českou republiku je paní Larisa Dubská, se kterou vám přinášíme rozhovor. Rozhovor Žádná vyspělá země se neobejde bez rozvoje jaderné energetiky Rozhovor s předsedkyní Women in Nuclear Czech a ředitelkou pro HR a marketing ve společnosti ENVINET Larisou Dubskou Jaké jsou aktivity Women in Nuclear v České republice? Organizace WiN Czech je součástí České nukleární společnosti. Účastníme se tedy profesních i vzdělávacích aktivit, které společnost pořádá. V rámci našeho působení se samozřejmě snažíme plnit poslání, kvůli kterému celá organizace vznikla, a tím je objektivní informování laické veřejnosti o jádře. Vydáváme informační měsíčník infowin, který přináší zajímavosti ze světa jádra a seznamuje čtenáře s ženami zajímavých profesí. Některé naše členky se účastní vzdělávacího programu pro studenty středních škol. Dále pořádáme setkání, kde prezentujeme vlastní profesní zkušenosti. Věřím, že každá z mých kolegyň dělá osvětu ve svém okolí prostě tím, že mluví o své práci spojené s jadernou energetikou, měřením ionizujícího záření, výzkumem či výukou studentů. Věřím, že každá z mých kolegyň dělá osvětu ve svém okolí prostě tím, že mluví o své práci spojené s jadernou energetikou, měřením ionizujícího záření, výzkumem či výukou studentů. Jak se angažujete v rámci globální sítě Women in Nuclear? Co vám přináší spolupráce v rámci globální sítě Women in Nuclear? To, že jsme součásti celosvětové organizace WiN Global, nám pomáhá získat větší přehled o tom, jak působí ženy v jaderné oblasti v jiných zemích. Nejlepší možností je samozřejmě výměna zkušeností při osobních setkáních. V rámci WiN Global se každý rok konají konference, kde je kromě odborného programu věnován čas aktivitám jednotlivých organizací. Kromě osobních setkání nám při výměně poznatků pomáhá také internet. Jakým způsobem pomáhá organizace Women in Nuclear ve zvýšení počtu žen v oboru jaderné energetiky? Doufám, že pomáháme tím, že mluvíme o své profesi s mladými lidmi, studenty i studentkami středních škol. Máme při tom možnost ukázat, jak zajímavá, rozmanitá a perspektivní může být práce v jaderné elektrárně nebo ve výzkumu. Larisa Dubská, předsedkyně Women in Nuclear Czech a ředitelka pro HR a marketing ve společnosti ENVINET Vedle Vašich aktivit ve sdružení Women in Nuclear Czech je nutné zmínit i Vaši práci ředitelky ve firmě ENVINET, která je jedním z dodavatelů Konsorcia pro plánovanou dostavbu Temelína. Jak vnímáte tento významný projekt? Napomůže zvýšit prestiž oboru? Je to velmi těžká otázka. Samozřejmě, že jsem jako správná jaderná žena přesvědčena o tom, že se žádná vyspělá země neobejde bez rozvoje jaderné energetiky. Proto podporuji výstavbu nových jaderných bloků. Věřím, že jaderná energetika je a bude prestižním oborem pro studium i pro zaměstnání. Ženy dokážou snáze sdělit technické informace řečí, která je srozumitelná všem a pomohou tak překonat iracionální obavy z jaderné elektrárny. Jak jste sama uvedla, považujete se za jadernou ženu. Jakou výhodu může podle Vás přinést ženský element do tak výhradně mužského světa jako je jaderná energetikay? Pominu-li obecné pravdy o tom, že smíšený pracovní kolektiv má plus nad ryze ženským nebo ryze mužským, dostáváme se k jádru věci. Muži v tomto oboru skutečně převažují nejen u nás, ale i ve světě. Právě díky tomuto faktu jsou ženy více vidět. Když potom mluví k veřejnosti z pozice těch, kdo se v oboru pohybují, mohou k odborným zkušenostem přidat vlastní pocity představitelky něžného pohlaví. Dokážou snáze sdělit technické informace řečí, která je srozumitelná všem a pomohou tak překonat iracionální obavy z jaderné elektrárny. Co Vám působení v organizaci přineslo v profesní i soukromé rovině? Díky aktivitám ve WiN a obecně i v České nukleární společnosti jsem poznala nové zajímavé lidi z oboru a navštívila mnoho zajímavých míst. 4

4 Aktuality ŠKODA JS zvítězila v tendru Správy úložišť radioaktivních odpadů ŠKODA JS zvítězila v tendru na Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku. Ten v první polovině roku 2013 vyhlásila Správa úložišť radioaktivních odpadů. Projekt v hodnotě téměř 50 milionů korun je rozvržen na pět let a je další významnou zakázkou ve strategickém oboru výroby technologického zařízení pro skladování použitého jaderného paliva. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou výzkumně-vývojové práce vedoucí k návrhu a realizaci ukládacího obalového souboru typu D pro ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva z jaderných elektráren Dukovany a Temelín a z nových jaderných zdrojů. Hlubinné úložiště má předpokládanou projektovou životnost ukládacího obalového souboru let. Bude také prokázáno zajištění dlouhodobé bezpečnosti úložiště pro navržené obalové soubory. Nedílnou součásti zakázky je realizace jednoho vzorku obalového souboru pro použité jaderné palivo typu VVER-440. V případě českého konceptu pro ukládání vyhořelého jaderného paliva bude obalový soubor uložen v podobě tzv. superkontejneru do ukládacích vrtů v hlubinném úložišti. ŠKODA JS bude na této zakázce spolupracovat se svými subdodavateli, společnostmi Energovýzkum Brno a ÚJV Řež. Ty disponují špičkovými odborníky v oblasti materiálového výzkumu, resp. materiálové koroze v aerobním (kyslíkovém) a anaerobním (bez vzdušného kyslíku) prostředí. ŠKODA JS zúročí své dlouholeté zkušenosti z dodávek transportních a skladovacích obalových souborů pro použité jaderné palivo z jaderných elektráren a výzkumných reaktorů, které jsou základem jejího unikátního know-how. ŠKODA JS testuje akustickou emisí zásobníky LPG Již více než deset let testují pracovníci ŠKODA JS akustickou emisí zásobníky LPG (propan- -butan). Testy probíhají na základě licence, kterou společnost získala od zkušebního úřadu TÜV Austria. Pro účely testování bylo vyvinuto speciální servisní vozidlo obsahující měřicí systém akustické emise a tlakovací zařízení. Celá investice byla asi z 50 procent hrazena grantem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ve společnosti ŠKODA JS se této činnosti věnuje středisko Provozní prohlídky a kontroly. Jedná se o nedestruktivní zkoušení materiálu, kdy při vlastní zkoušce se na povrch pláště zásobníku LPG připevní piezoelektrické snímače detekující odezvy vznikající při namáhání materiálu tlakem. Výstupní elektrické signály jsou snímány a vyhodnocovány měřicím systémem akustické emise v servisním vozidle. Plášť zásobníku je zatěžován tlakem pomocí čerpadla, které pracuje v uzavřeném cyklu. Zařízení čerpá kapalnou fázi LPG ze zásobníku. Kapalina se v servisním autě ohřevem ve výparníku přemění na plyn a ohřátá plynná fáze LPG je tlačena zpět do zásobníku. V roce 2002 firma začínala s technologií instalovanou v nástavbě na podvozku vozidla Peugeot Boxer. Pracovníci skupiny postupně absolvovali školení u TÜV Austria, získali osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení a certifikaci v oboru nedestruktivních zkoušek pro metodu akustické emise. V průběhu let byl průběžně modernizován hardware i software měřícího systému včetně metodiky vyhodnocování výsledků měření. Na základě předchozích provozních zkušeností byla celá technologie výrazně modernizována a instalována v nové dodávce Mercedes-Benz Sprinter. K dnešnímu datu se uskutečnilo již více než 1500 zkoušek Speciální servisní vozidlo pro testování zásobníků LPG zásobníků LPG na území České republiky, Slovenska a Maďarska. Současná technologie umožňuje zkoušet nadzemní i podzemní zásobníky LPG do objemu litrů. U zákazníků i u revizních techniků se pracovníci ŠKODA JS zpočátku setkávali se zvědavostí, neznalostí metody i jistou nedůvěrou. Během let se však pro většinu z nich zkoušky akustickou emisí a nabízené služby staly samozřejmostí. Ing. Vlastimil Kraus středisko Provozní prohlídky a kontroly, skupina Akustická emise ŠKODA JS a.s. Kdo je kdo Konsorcium MIR.1200 vzniklo v říjnu 2009 a je jedním ze tří uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Lídrem česko-ruského konsorcia je společnost ŠKODA JS, která ke spolupráci přizvala firmy Atomstrojexport a OKB Gidropress. Obě jsou dceřinými společnostmi státního podniku Rosatom. Konsorcium MIR.1200 nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200, který byl kontinuálně vyvíjen po celou dobu existence jaderné energetiky. Těží ze zkušeností více než 1300 reaktorových let provozu jaderných elektráren typu VVER. Vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností a je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí jednoho z nejlepších reprezentantů generace III+. ŠKODA JS stála u zrodu české a slovenské jaderné energetiky (JS znamená jaderné strojírenství) a je jednou z předních inženýrských a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Společnost Škoda JS byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné energetice. Za dobu své existence firma zajišťovala inženýring a dodávala zařízení i servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě. ŠKODA JS je členem skupiny OMZ. Dle předběžného hodnocení dosáhla ŠKODA JS v roce 2012 zisku před zdaněním více než 300 milionů Kč a tržeb téměř 5 miliard korun, z nichž přes 50 % představují exportní aktivity. ATOMSTROJEXPORT (ASE) je přední ruskou státní inženýringovou společností, která realizuje mezistátní a obchodní dohody na výstavbu objektů jaderné energetiky v celosvětovém měřítku. V současné době ASE plní zakázky v rozsahu přibližně 20 % objemu světového trhu. Společnost při své práci těží z půlstoleté zkušenosti ruského jaderného průmyslu a staví jaderné elektrárny nové generace plně odpovídající mezinárodním požadavkům a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii. OKB GIDROPRESS realizuje komplexní projektové práce, výpočty, teoretický a experimentální výzkum pro realizaci jaderných závodů (jaderných systémů dodávky páry) a výrobu zařízení pro jaderné elektrárny založené na technologii VVER, které se v současné době vyznačují zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, účinností a konkurenceschopností jak v Ruské federaci, tak v zahraničí. Rusatom Overseas je dceřinou společností státního podniku Rosatom. Byla založena za účelem rozvoje ruských jaderných technologií ve světě a globálních obchodních aktivit Rosatomu. Rusatom Overseas integruje široké spektrum nabídky společnosti Rosatom v oblasti jaderné energie. To zahrnuje širokou škálu produktů a služeb, počínaje těžbou uranu přes výstavbu jaderných elektráren, přípravu právních dokumentů, rozvoj národních regulací a právního rámce až po vzdělávání a školení, investice projektu. Jedním z poslání společnosti je vytvořit síť globálního zastoupení. Společnost Rusatom Overseas vystupuje ale i v roli zákazníka, investora a vlastníka zahraničních projektů státního podniku Rosatom realizovaných podle modelu build own operate (postav vlastni provozuj). 5

5 Představujeme partnery ETD TRANSFORMÁTORY a.s., dodavatel transformátorů Zdeněk Rykl: Na transformátorech pro JE Temelín již nyní pracujeme Rozhovor s generálním ředitelem společnosti ETD TRANSFORMÁTORY Zdeňkem Ryklem. Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2013? Byl pro Vaši společnost úspěšný? Musím říci, že rok 2013 nebyl pro naši společnost příliš úspěšný, zejména co se týče dosažených tržeb. Až do roku 2012 se naše společnost významným objemem produkce podílela na velkých energetických projektech, jako bylo zvyšování výkonu JE Dukovany nebo dostavba třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce. V roce 2013 bohužel žádný z takových projektů zahájen nebyl. Skutečnosti, že tyto velké projekty v Česku i na Slovensku končí, jsme si byli vědomi už v roce 2010 a od té doby navyšujeme objem produkce zvýšeným exportem. Procentuálně se nám to v roce 2013 podařilo, ale objem tržeb exportu byl ještě malý. Přes problémy s výpadkem produkce se společnosti podařilo v roce 2013 udržet kladný hospodářský výsledek. Jak se export v současné době podílí na celkových tržbách? Řekl bych, že zvládnutí zahraničního obchodu je v případě naší firmy priorita číslo jedna. Trh České republiky je pro nás malý, proto intenzivně expandujeme na zahraniční trhy. V minulém roce jsme našli nové obchodní zástupce firmy pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Začali jsme pracovat i na polském či finském trhu a jsme velmi aktivní v Ruské federaci. Podíl exportu na našich tržbách roste, v loňském roce se na tržbách podílel ze 70 procent. Loni na podzim dostala Vaše společnost ocenění Štika českého byznysu v Plzeňském kraji. Může takové ocenění pomocí při získávání nových zakázek? Toto ocenění je pro nás velkou morální podporou a povzbuzením zejména v dobách, kdy se byznysu až tak nedaří. Skutečnost, že v hodnocení posledního ročníku jsme za sebou nechali mnoho významných firem, svědčí o tom, že naši konstruktéři, dělníci i technici jdou správnou cestou a svojí pílí nám zajistili místo mezi těmi nejlepšími. Myslím, že toto ocenění podporuje v jednotlivých firmách snahu udržet se mezi nejlepšími a zároveň přispívá k pozitivnímu vnímání oceněné firmy jako seriózní a úspěšné. Dá se tedy říci, že ocenění nepřímo podporuje obchodní úspěch. Pro nás je velmi důležité, že toto ocenění jsme dokázali obhájit dva roky po sobě. Jste jedním z partnerů Konsorcia MIR.1200 a pro potenciální dostavbu Temelína byste dodali transformátory. Je už nyní na takovou zakázku Vaše firma připravená nebo by potřebovala ještě některé věci vylepšit? Např. zvýšit výrobní kapacitu, nabrat nové lidi Když jsme se zapojili do dodavatelského řetězce Konsorcia, dali jsme jasně najevo, že transformátory pro dostavbu Temelína jsme schopni vyprojektovat a dodat. Tyto transformátory včetně technických specifikací jsme již také nabídli. Naši technici a výpočtáři na nich již pracují a některá dílčí řešení postupně zkoušíme aplikovat na podobných typech transformátorů. Konstrukční novinky (týkají se vinutí transformátorů) byly úspěšně odzkoušeny při výrobě autotransformátoru 250 MVA pro lotyšskou Rigu. Některé konstrukční uzly budeme aplikovat i u dalších zakázek, které budou napěťově podobné. V případě, že k výrobě transformátorů pro Temelín opravdu dojde, bude to pro nás znamenat přijmout zhruba 25 manuálních pracovníků. Některé dělnické profese ale musíme postupně posilovat již nyní, abychom zajistili zapracování nového personálu. Jedná se zejména o navíječe, kteří musí projít alespoň dvouletou přípravou, aby byli dostatečně odborně připraveni složitá vinutí transformátorů vyrábět. Průběžně také nabíráme inženýry pro konstrukční a výpočtářské oddělení, kde je nutnost zapracování do dané oblasti ještě naléhavější. Základní informace o společnosti Firma ETD TRANSFORMÁTORY a.s. je významný výrobce řadových i speciálních výkonových transformátorů, tlumivek a reaktorů s vlastním vývojem, konstrukcí, komplexní technologií výroby a speciálním vybavením zkušebny v regionu střední Evropy. Má přes 90 let zkušeností v oboru, z velké části pod značkou ŠKODA, Partnerem strany je ETD TRANSFORMÁTORY a.s. V oblasti výrobních technologií jsme objednali nový vertikální navíjecí stroj, který již v letošním roce navýší kapacitu naší navijárny. Domníváme se, že celá firma pracuje krok za krokem k tomu, že na dodávky pro Temelín bude připravena na sto procent. V posledních dnech se objevily tři úspěšné investiční akce Rosatomu, jehož dvě společnosti jsou členy Konsorcia MIR Rosatom by se měl podílet na dostavbě JE Paks v Maďarsku, JE Hanhikivi ve Finsku, ale zvažuje se i jeho účast na projektu výstavby nového jaderného zdroje ve slovenských Jaslovských Bohunicích. Myslíte, že by se to mohlo brát i jako pozitivní impuls směrem k Česku a jeho politické elitě, která se nedokáže rozhodnout, co dál s Temelínem? své výrobky vyváží do celého světa. Tržby společnosti v roce 2012 činily 610,7 mil. Kč, počet zaměstnanců 180. Je součástí nadnárodní skupiny Myslím, že Rosatom je firma, která má za sebou hodně referencí z výstavby jaderných zařízení. To, že v současné době se svými projekty uspěla v Maďarsku a ve Finsku jen potvrzuje fakt, že nabízí kvalitní produkt, který je atraktivní i pro trhy mimo Ruskou federaci. Čekají Vás letos nějaké zajímavé zakázky, ať v České republice nebo zahraničí? Nejzajímavější zakázky, které nás v letošním roce čekají, jsou dodávky dvou kusů autotransformátorů 350 MVA/420 kv pro rozvodnu Slovenská Voľa, tří kusů 40 MVA/ 110 kv v nízkohlukovém provedení do Rakouska, čtyř kusů jednofázových transformátorů 90 MVA / 420 kv pro přečerpávací elektrárnu Dalešice nebo dvou kusů 75 MVA / 220 kv pro Egypt.70 procent. Zdeněk Rykl, generální ředitel společnosti ETD TRANSFORMÁTORY International BEZ Group. Tato skupina poskytuje široký sortiment výkonových a distribučních transformátorů, tlumivek a reaktorů, včetně příslušenství a dalších služeb dle požadavků zákazníků. ETD TRANSFOR- MÁTORY a.s. je partnerem Konsorcia MIR.1200 uchazeče o dostavbu Temelína. 6

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l listopad 2013 www.mir1200.cz ŠKODA JS MODERNIZUJE BELGICKÝ REAKTOR ŠKODA JS vyhrála v tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2. Vyrobí

Více

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU: BULLETIN 3 2012 MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 Konsorcium MIR.1200 Mezinárodní česko-ruské sdružení Konsorcium MIR.1200, složené ze společností ŠKODA JS a. s., Atomstroyexportu a OKB Gidropress, bylo

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Seminář Temelínský den 10. ledna 2012, ČVUT Praha Prezentuje Ing. Jan Zdebor, CSc. - technický ředitel ŠKODA JS a.s. Prezentace

Více

ZPRAVODAJ 04/2013. Vietnam

ZPRAVODAJ 04/2013. Vietnam ZPRAVODAJ 04/2013 V čísle: - Vietnam - Jihovýchodní Asie a Blízký východ hledají nové zdroje energie a volí jádro - Malé jaderné elektrárny budoucnost moderní energetiky? - Finsko sází na jádro a biomasu

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

ZPRAVODAJ 04/2012. Zemřel profesor Čestmír Šimáně

ZPRAVODAJ 04/2012. Zemřel profesor Čestmír Šimáně ZPRAVODAJ V čísle: - Zemřel profesor Čestmír Šimáně - Evropská komise a Rada Evropy mají problém s komunikací výsledků stress testů JE v Evropské unii - Jižní Afrika plánuje rozvoj jaderné energetiky -

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Autosalon Brno 2011. článek ze strany 10

Autosalon Brno 2011. článek ze strany 10 Autosalon Brno 2011 článek ze strany 10 Součástí doprovodného programu bylo setkání klasických automobilů. Slunné počasí přálo i této více než šedesátileté Škodě Spartak. Momentka z prohlídky VIP: Ing.

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více