Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v rozhovoru s předsedkyní organizace Women in Nuclear Czech Larisou Dubskou. strana 4 ŠKODA JS SPOLUPRACUJE SE SPRÁVOU ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ ŠKODA JS zvítězila v tendru na Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia NA TRANSFORMÁTORECH PRO JE TEMELÍN JIŽ NYNÍ PRACUJEME Přinášíme vám rozhovor s generálním ředitelem společnosti ETD Transformátory Zdeňkem Ryklem nejen o úspěších jeho společnosti na zahraničních trzích. strana 6 SIGMA GROUP DODÁ ČERPADLA PRO LE- NINGRADSKOU JADERNOU ELEKTRÁRNU Společnost Sigma Group slaví další úspěch na ruském trhu a upevňuje svoji spolupráci s Rosatomem. realizace vzorku. strana 5 strana 7 Editorial Drazí přátelé, před několika týdny skončil rok 2013, který byl z hlediska tuzemské jaderné energetiky určitě důležitý. Původně právě tento rok měl zodpovědět otázku zásadní pro celý tuzemský průmysl, a to, kdo dostaví třetí a čtvrtý blok Jaderné elektrárny Temelín. Jak již všichni dobře víte, v současnosti se operuje s termínem poloviny roku Navíc se v posledních dnech vyrojily nepodložené zprávy o ukončení tendru a potenciálním vyhlášení nového tendru. Mohu vás ubezpečit, že navzdory různým nepříznivým informacím naše cíle zůstávají nezměněny. Stále bojujeme za náš projekt dostavby Temelína, který bez debat přinese výraznou vzpruhu celému hospodářství České republiky. V následujícím období bude proto důležité sledovat počínání nové politické reprezentace země. Nová vláda složená z ČSSD, ANO a KDU-ČSL má před sebou mnoho závažných rozhodnutí. Jedním z nich je určitě otázka dostavby Temelína a s tím související garance návratnosti temelínské investice, kterou požaduje ČEZ. Je logické, že vláda se k tomuto horkému tématu bude muset vyjádřit. Doufejme, že Sobotkův kabinet nalezne takové řešení, které povede k dostavbě Temelína. Abych ale nemluvil jen o nepříjemných tématech, rád bych zmínil i ta, která celému Konsorciu MIR.1200 dělají radost. V první řadě se jedná o nedávné úspěchy Rosatomu, jehož dvě společnosti jsou součástí našeho Konsorcia. Rosatom výrazně zabodoval v Maďarsku a ve Finsku. Konkrétní informace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky naleznete právě v tomto bulletinu. Vedle toho si můžete přečíst o dalších úspěších Konsorcia MIR.1200 a jeho partnerů např. o uzavření kontraktu mezi společností ŠKODA JS a Správou úložišť radioaktivních odpadů či o novinkách společnosti ETD Transformátory, která našemu bulletinu poskytla zajímavý rozhovor. Hodně zdaru do nového roku s bulletinem Věcně o jádru v ruce přeje Miroslav Fiala, předseda představenstva a generální ředitel, ŠKODA JS a.s. Aktualita Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty > Prohlédněte si schéma bezpečnostních systémů jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200 > Z čeho se skládá primární okruh reaktoru VVER-1200? > Jaké jsou základní principy uspořádání reaktoru VVER-1200 a proč může reaktor sloužit až 60 let? > Jaký je princip fungování parogenerátoru? VÍCE SE DOZVÍTE NA STRANÁCH 2 3 Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks V polovině ledna podepsali generální ředitel ruské státní korporace Rosatom Sergej Kirijenko a ministryně národního rozvoje Maďarska Zsuzsanna Nemeth Laszlone dohodu o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. Podpisu byli přítomni ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orbán. Strany se ve smlouvě zavázaly, že na maďarské jaderné elektrárně Paks budou vybudovány dva bloky s reaktory VVER o výkonu MW. Výstavba dvou nových bloků a jejich uvedení do provozu bezesporu zvýší energetickou nezávislost Maďarska a přispěje k vyřešení problémů spojených se zajištěním bezpečnosti. Pokračování na straně 7 Jaderná elektrárna Paks v Maďarsku 1

2 Systém odstraňování vodíku ano ano ano Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 Věcně o jádru l Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 Tab. 2 Porovnání reaktorů VVER-640, AES-91 a AES-2006 *K dispozici na základě projektovaných vlastností Téma Schéma bezpečnostních systémů jaderné elektrárny s reaktorem VVER čerpadla chladící vody důležité (nebo užitkové vody ) 2 tepelné výměníky vloženého okruhu chlazení pro prioritní spotřebiče 3 čerpadlo vloženého okruhu 4 tepelný výměník bazénu vyhořelého paliva 5 systém havarijního vstřikování, nízkotlaké čerpadlo 6 systém havarijního vstřikování, vysokotlaké čerpadlo 7 havarijní čerpadlo napájecí vody 8 skladovací nádrže pro vysoce koncentrovanou kyselinu boritou 9 nouzové čerpadlo pro systém kyseliny borité 10 skladovací nádrže vysoce koncentrované kyseliny borité 11 havarijní čerpadlo systému kyseliny borité 12 skladovací nádrže pro chemická činidla 13 podávací čerpadlo pro chemická činidla 14 čerpadlo sprchového systému kontejnmentu 15 filtr 16 odplyňovák systému regulace objemu a chemických procesů 17 čerpadlo systému regulace objemu a chemických procesů 18 ventilační komín 19 čerpadlo řízených úniků 20 nádrž řízených úniků 21 vnější kontejnment 22 parogenerátor 23 úpravna vody 24 dochlazovač 25 bazén vyhořelého paliva 26 barbotážní nádrž 27 regenerační tepelný výměník systému regulace objemu a chemických procesů 28 reaktor 29 hlavní cirkulační čerpadlo reaktoru 30 lapač roztavené aktivní zóny 31 jímka havarijního dochlazování aktivní zóny a skladovací nádrž vody pro výměnu paliva 32 havarijní rezervní nádrž NaOH 33 MISV, montáž bezpečnostních a pojistných ventilů Soubor hlavního odpojovacího ventilu ostré páry, pojistného a přetlakového ventilu 34 kontejnment 35 kompenzátor objemu 36 hydroakumulátory havarijního dochlazování aktivní zóny 37 nádrž pasivního systému odvodu tepla 38 kondenzátor pro pasivní systém odvodu tepla kontejnmentu 39 sprchový systém 40 pasivní rekombinátor vodíku 41 vysokotlaké ohříváky 42 pomocné čerpadlo napájecí vody s elektrickým pohonem 43 odplyňovák 44 čerpadlo napájecí vody s elektrickým pohonem 45 kondenzátor 46 nízkotlaké ohříváky 47 kondenzátní čerpadla, první stupeň 48 bloková úpravna demineralizované vody 49 úprava hlavního kondenzátu50 přehřívač 51 oběhová čerpadla chladící vody 52 čerpadlo chladící vody pro spotřebiče strojovny 53 spotřebiče strojovny 54 záložní snižovací transformátor 55 generátor 56 nízkotlaké části turbíny 57 středotlaké části turbíny 58 vysokotlaké části turbíny 59 plnicí čerpadlo 60 kondenzátní čerpadla pro blokovou úpravnu demineralizované vody 61 havarijní napájecí čerpadlo 62 skladovací nádrž demineralizované vody Obr. 2 Základní technologické schéma Základní zařízení primárního okruhu s reaktorem VVER-1200 V případě vítězství Konsorcia MIR.1200 v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín bude na Temelíně využita ruská technologie, která úspěšně funguje na všech českých jaderných elektrárnách. Jednou z hlavních výhod nabízeného projektu je zvýšená životnost reaktoru až na šedesát let. Projekt elektrárny s reaktorem VVER o výkonu 1200 MW navazuje na více než 1300 let bezhavarijního provozu reaktorů typu VVER v Rusku a dalších zemích světa. V Rusku je v současné době v různých fázích výstavby šest bloků VVER Technologie VVER-1200 ale slaví úspěchy po celém světě. Byla vybrána pro plánovou výstavbu jaderných elektráren v Bělorusku, Jordánsku, Finsku, Turecku či Maďarsku. Z čeho se tedy skládá základní zařízení primárního okruhu s reaktorem VVER-1200? Uspořádání hlavních komponentů Základní principy uspořádání reaktoru VVER-1200 jsou následující: > koncentrace všech budov jaderného ostrova kolem budovy reaktoru, > fyzické oddělení budov obsahující bezpečnostní prvky do čtyř bezpečnostních tras, > minimální délky potrubí a kabeláže mezi budovami, > optimalizované uspořádání zajišťující lepší průběh prací a snížení nákladů. Reaktor Projektovaná životnost reaktoru je 60 let. Pro zvýšení projektové životnosti nádoby reaktoru byla použita nová řešení, mj. omezení obsahu niklu ve svarech, omezení škodlivých příměsí v základním kovu a ve svarech, snížení kritické teploty křehkosti materiálu prstenců zóny nátrubků na mínus 35 C, použití osvojené technologie výroby, snížení fluence neutronů na nádobu reaktoru díky zvětšení jejího průměru. K vnitřním částem reaktoru patří šachta, plášť aktivní zóny, blok ochranných trub, aktivní zóna, řídící tyče a čidla vnitroreaktorového měření neutronového toku a teploty. Víko reaktorové nádoby je konstrukčně spojeno s horním blokem. Pouzdra pohonů řídicích tyčí jsou umístěna na horním bloku reaktoru. Možnému zvedání šachty, pláště aktivní zóny a bloku ochranných trub v podmínkách normálního provozu brání velká hmotnost uvedených komponentů a rovněž přítlačné jednotky s pružnými komponentami vyrobenými z expandovaného grafitu. Aktivní zóna se skládá ze 163 palivových souborů se 121 řídicími tyčemi s absorbérem. Řídicí tyče jsou rozděleny do skupin pro havarijní ochranu a řízení. Do měřicích kanálů v palivových souborech je umístěno 54 čidel vnitroreaktorového měření, která monitorují neutronový tok, teplotu a hladinu chladiva (fázové rozhraní směsi vody, páry a plynů). Palivový soubor VVER-1200 obsahuje svazek 312 palivových proutků a palivových proutků s gadoliniem. Hlavní cirkulační potrubí. Hlavní cirkulační potrubí (primární) má čtyři chladicí smyčky, které spojují reaktor s parogenerátory a hlavními cirkulačními čerpadly, Má jmenovitý průměr Dnom= 850 mm a životnost 60 let. Vnější průměr potrubí je 990 mm a tloušťka stěny 70 mm. Celková délka potrubí je 146 m. Cirkulační čerpadlo reaktoru Hlavní cirkulační čerpadlo (HCČ) reaktoru je typu GCNA Kromě cirkulace chladiva v primárním okruhu při normálním provozu má také další funkci při zajišťování doběhu cirkulace během havarijních scénářů se ztrátou napájení. To umožňuje hladký přechod k chlazení přirozenou cirkulací. Základní údaje tohoto čerpadla jsou: > výkon m 3.h -1, > výtlak 0,588 MPa, > jmenovitý tlak na sání 16,02 MPa, > otáčky 1000 min -1, > příkon v horkém stavu <5 MW, > příkon ve studeném stavu < 6,8 MW, > frekvence napájení 50 Hz, > hmotnost (bez motoru) 75,5 t, > životnost 60 let. Při vývoji projektu čerpadla byla věnována zvláštní pozornost opravitelnosti a sníženým nárokům na údržbu. Čerpadlo GCNA-1391 je vertikální sestava skládající se z odstředivého jednostupňového čerpadla s mechanicky utěsněnou hřídelí, sférické ulity svařované z asynchronního dvourychlostního elektrického motoru se setrvačníkem. Mazání ložisek je bezolejové. Projekt ucpávek zajišťuje, že v případě výpadku čerpadla nebude po dobu 24 hodin překročen nominální únik. Projekt čerpadla umožňuje výměnu hlavních komponent bez roztěsnění hlavní dělicí roviny, což výrazně usnadňuje údržbu a opravy. Parogenerátor Parogenerátor je typu PGV-1000M- KP a jako horizontální parogenerátor používá koridorové uspořádání teplosměnných trubek v potrubním svazku. Toto společně s etanolaminovým chemickým režimem sekundárního okruhu a vyloučením komponent obsahujících měď na sekundární straně umožňuje dosažení očekávané životnosti 60 let. Primární chladivo proudí potrubím o průměru Dnom 850 mm do hlavního vstupu chladiva (v dokumentaci VVER nazývaného kolektor ), odkud se rozděluje do svazku trubek. Chladivo v trubkách předává své teplo napájecí vodě parogenerátoru a po ochlazení přechází do hlavního výstupu chladiva ( kolektoru ). Parogenerátor vyrábí sytou páru. Ta prochází otvory v děrovaném ponořeném plechu a opouští odpařovací plochu. V parním prostoru se pára suší působením gravitace. Proudí k děrovanému rozdělovači v horní části parogenerátoru a dále odchází deseti hrdly do parního kolektoru, který je umístěn nad parogenerátorem. Objem vyrobené páry se po délce parogenerátoru vyrovnává pomocí děrovaných plechů. Pára zbavená vlhkosti proudí z parního kolektoru do parovodu a dále k turbíně. Napájecí voda přitéká potrubím o průměru Dnom 400 mm do rozdělovacího kolektoru napájecí vody parogenerátoru. Při havarijním dochlazování je napájecí voda zajišťována systémem havarijního napájení. Nad parogenerátorem je umístěn parní kolektor o průměru 630 mm a tloušťce stěny 25 mm. K tomuto parnímu kolektoru je připojen hlavní parovod (průměr 630 mm, tloušťka stěny 25 mm) a potrubí PHRS (systém pasivního odvodu tepla) o průměru 219 mm, tloušťce stěny 13,5 mm. Opěrná konstrukce parogenerátoru a hydraulický tlumicí systém jsou projektovány tak, aby byly schopné kompenzovat svislou a vodorovnou složku seismického zatížení vyplývající ze zadání zemětřesení umožňující bezpečné odstavení. Výňatek z časopisu Nuclear Engineering International, autoři jsou D. E. Kolčinský, A. V. Molčanov, V. V. Bezlepkin, A. M. Altschuller ve spolupráci s J. Laaksonenem. 2 3

3 Téma Ženy v jaderné energetice Co znamená zkratka WiN Global a jaké je poslání této organizace? WiN Global neboli Women in Nuclear je celosvětová nezisková organizace žen pracujících v jaderné energetice nebo oborech souvisejících s využíváním radionuklidů a ionizujícího záření. Organizace byla založena v roce 1992 a klade si za cíl zvýšení podpory těchto oborů u veřejnosti. V současnosti tvoří členskou základnu asi zástupců ze 102 zemí. WiN Global má po celém světě více než 30 národních, regionálních a mezinárodních poboček a jejich počet neustále roste. Hlavním cílem organizace je zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti, především mladých lidí a žen, o oboru jaderné energetiky, jaderné vědy a jaderných technologií. Mezi činnosti WiN Global patří organizace každoroční konference, kde si členky vyměňují nejnovější poznatky z oboru a porovnávají situace v členských zemích. Dalším zajímavým počinem je mentoring mladé generace jaderných expertů, kteří studují jaderný obor nebo jsou na počátku své profesní kariéry. Každoročně je udílena cena za přínos v komunikaci o jaderném oboru WiN Award. V roce 2013 tuto cenu obdržela Elizabeth Dipuo Peters z Jihoafrické republiky, která se zasadila o možnost účasti jaderných odborníků, včetně mladých odborníků a žen, na diskuzích týkajících se rozhodovacích procesů o jaderném sektoru v zemi. WiN Global je přidruženým členem Světové jaderné asociace se sídlem v Londýně. Členem se může stát každý, muž i žena, kdo svou činností podporuje jaderné aktivity. Od roku 2009 je prezidentkou organizace Dr. Se-Moon Park z Jižní Korey. Předsedkyní za Českou republiku je paní Larisa Dubská, se kterou vám přinášíme rozhovor. Rozhovor Žádná vyspělá země se neobejde bez rozvoje jaderné energetiky Rozhovor s předsedkyní Women in Nuclear Czech a ředitelkou pro HR a marketing ve společnosti ENVINET Larisou Dubskou Jaké jsou aktivity Women in Nuclear v České republice? Organizace WiN Czech je součástí České nukleární společnosti. Účastníme se tedy profesních i vzdělávacích aktivit, které společnost pořádá. V rámci našeho působení se samozřejmě snažíme plnit poslání, kvůli kterému celá organizace vznikla, a tím je objektivní informování laické veřejnosti o jádře. Vydáváme informační měsíčník infowin, který přináší zajímavosti ze světa jádra a seznamuje čtenáře s ženami zajímavých profesí. Některé naše členky se účastní vzdělávacího programu pro studenty středních škol. Dále pořádáme setkání, kde prezentujeme vlastní profesní zkušenosti. Věřím, že každá z mých kolegyň dělá osvětu ve svém okolí prostě tím, že mluví o své práci spojené s jadernou energetikou, měřením ionizujícího záření, výzkumem či výukou studentů. Věřím, že každá z mých kolegyň dělá osvětu ve svém okolí prostě tím, že mluví o své práci spojené s jadernou energetikou, měřením ionizujícího záření, výzkumem či výukou studentů. Jak se angažujete v rámci globální sítě Women in Nuclear? Co vám přináší spolupráce v rámci globální sítě Women in Nuclear? To, že jsme součásti celosvětové organizace WiN Global, nám pomáhá získat větší přehled o tom, jak působí ženy v jaderné oblasti v jiných zemích. Nejlepší možností je samozřejmě výměna zkušeností při osobních setkáních. V rámci WiN Global se každý rok konají konference, kde je kromě odborného programu věnován čas aktivitám jednotlivých organizací. Kromě osobních setkání nám při výměně poznatků pomáhá také internet. Jakým způsobem pomáhá organizace Women in Nuclear ve zvýšení počtu žen v oboru jaderné energetiky? Doufám, že pomáháme tím, že mluvíme o své profesi s mladými lidmi, studenty i studentkami středních škol. Máme při tom možnost ukázat, jak zajímavá, rozmanitá a perspektivní může být práce v jaderné elektrárně nebo ve výzkumu. Larisa Dubská, předsedkyně Women in Nuclear Czech a ředitelka pro HR a marketing ve společnosti ENVINET Vedle Vašich aktivit ve sdružení Women in Nuclear Czech je nutné zmínit i Vaši práci ředitelky ve firmě ENVINET, která je jedním z dodavatelů Konsorcia pro plánovanou dostavbu Temelína. Jak vnímáte tento významný projekt? Napomůže zvýšit prestiž oboru? Je to velmi těžká otázka. Samozřejmě, že jsem jako správná jaderná žena přesvědčena o tom, že se žádná vyspělá země neobejde bez rozvoje jaderné energetiky. Proto podporuji výstavbu nových jaderných bloků. Věřím, že jaderná energetika je a bude prestižním oborem pro studium i pro zaměstnání. Ženy dokážou snáze sdělit technické informace řečí, která je srozumitelná všem a pomohou tak překonat iracionální obavy z jaderné elektrárny. Jak jste sama uvedla, považujete se za jadernou ženu. Jakou výhodu může podle Vás přinést ženský element do tak výhradně mužského světa jako je jaderná energetikay? Pominu-li obecné pravdy o tom, že smíšený pracovní kolektiv má plus nad ryze ženským nebo ryze mužským, dostáváme se k jádru věci. Muži v tomto oboru skutečně převažují nejen u nás, ale i ve světě. Právě díky tomuto faktu jsou ženy více vidět. Když potom mluví k veřejnosti z pozice těch, kdo se v oboru pohybují, mohou k odborným zkušenostem přidat vlastní pocity představitelky něžného pohlaví. Dokážou snáze sdělit technické informace řečí, která je srozumitelná všem a pomohou tak překonat iracionální obavy z jaderné elektrárny. Co Vám působení v organizaci přineslo v profesní i soukromé rovině? Díky aktivitám ve WiN a obecně i v České nukleární společnosti jsem poznala nové zajímavé lidi z oboru a navštívila mnoho zajímavých míst. 4

4 Aktuality ŠKODA JS zvítězila v tendru Správy úložišť radioaktivních odpadů ŠKODA JS zvítězila v tendru na Výzkum a vývoj ukládacího obalového souboru pro hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva do stádia realizace vzorku. Ten v první polovině roku 2013 vyhlásila Správa úložišť radioaktivních odpadů. Projekt v hodnotě téměř 50 milionů korun je rozvržen na pět let a je další významnou zakázkou ve strategickém oboru výroby technologického zařízení pro skladování použitého jaderného paliva. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou výzkumně-vývojové práce vedoucí k návrhu a realizaci ukládacího obalového souboru typu D pro ukládání vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva z jaderných elektráren Dukovany a Temelín a z nových jaderných zdrojů. Hlubinné úložiště má předpokládanou projektovou životnost ukládacího obalového souboru let. Bude také prokázáno zajištění dlouhodobé bezpečnosti úložiště pro navržené obalové soubory. Nedílnou součásti zakázky je realizace jednoho vzorku obalového souboru pro použité jaderné palivo typu VVER-440. V případě českého konceptu pro ukládání vyhořelého jaderného paliva bude obalový soubor uložen v podobě tzv. superkontejneru do ukládacích vrtů v hlubinném úložišti. ŠKODA JS bude na této zakázce spolupracovat se svými subdodavateli, společnostmi Energovýzkum Brno a ÚJV Řež. Ty disponují špičkovými odborníky v oblasti materiálového výzkumu, resp. materiálové koroze v aerobním (kyslíkovém) a anaerobním (bez vzdušného kyslíku) prostředí. ŠKODA JS zúročí své dlouholeté zkušenosti z dodávek transportních a skladovacích obalových souborů pro použité jaderné palivo z jaderných elektráren a výzkumných reaktorů, které jsou základem jejího unikátního know-how. ŠKODA JS testuje akustickou emisí zásobníky LPG Již více než deset let testují pracovníci ŠKODA JS akustickou emisí zásobníky LPG (propan- -butan). Testy probíhají na základě licence, kterou společnost získala od zkušebního úřadu TÜV Austria. Pro účely testování bylo vyvinuto speciální servisní vozidlo obsahující měřicí systém akustické emise a tlakovací zařízení. Celá investice byla asi z 50 procent hrazena grantem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ve společnosti ŠKODA JS se této činnosti věnuje středisko Provozní prohlídky a kontroly. Jedná se o nedestruktivní zkoušení materiálu, kdy při vlastní zkoušce se na povrch pláště zásobníku LPG připevní piezoelektrické snímače detekující odezvy vznikající při namáhání materiálu tlakem. Výstupní elektrické signály jsou snímány a vyhodnocovány měřicím systémem akustické emise v servisním vozidle. Plášť zásobníku je zatěžován tlakem pomocí čerpadla, které pracuje v uzavřeném cyklu. Zařízení čerpá kapalnou fázi LPG ze zásobníku. Kapalina se v servisním autě ohřevem ve výparníku přemění na plyn a ohřátá plynná fáze LPG je tlačena zpět do zásobníku. V roce 2002 firma začínala s technologií instalovanou v nástavbě na podvozku vozidla Peugeot Boxer. Pracovníci skupiny postupně absolvovali školení u TÜV Austria, získali osvědčení revizního technika vyhrazených tlakových zařízení a certifikaci v oboru nedestruktivních zkoušek pro metodu akustické emise. V průběhu let byl průběžně modernizován hardware i software měřícího systému včetně metodiky vyhodnocování výsledků měření. Na základě předchozích provozních zkušeností byla celá technologie výrazně modernizována a instalována v nové dodávce Mercedes-Benz Sprinter. K dnešnímu datu se uskutečnilo již více než 1500 zkoušek Speciální servisní vozidlo pro testování zásobníků LPG zásobníků LPG na území České republiky, Slovenska a Maďarska. Současná technologie umožňuje zkoušet nadzemní i podzemní zásobníky LPG do objemu litrů. U zákazníků i u revizních techniků se pracovníci ŠKODA JS zpočátku setkávali se zvědavostí, neznalostí metody i jistou nedůvěrou. Během let se však pro většinu z nich zkoušky akustickou emisí a nabízené služby staly samozřejmostí. Ing. Vlastimil Kraus středisko Provozní prohlídky a kontroly, skupina Akustická emise ŠKODA JS a.s. Kdo je kdo Konsorcium MIR.1200 vzniklo v říjnu 2009 a je jedním ze tří uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Lídrem česko-ruského konsorcia je společnost ŠKODA JS, která ke spolupráci přizvala firmy Atomstrojexport a OKB Gidropress. Obě jsou dceřinými společnostmi státního podniku Rosatom. Konsorcium MIR.1200 nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200, který byl kontinuálně vyvíjen po celou dobu existence jaderné energetiky. Těží ze zkušeností více než 1300 reaktorových let provozu jaderných elektráren typu VVER. Vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností a je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí jednoho z nejlepších reprezentantů generace III+. ŠKODA JS stála u zrodu české a slovenské jaderné energetiky (JS znamená jaderné strojírenství) a je jednou z předních inženýrských a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Společnost Škoda JS byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné energetice. Za dobu své existence firma zajišťovala inženýring a dodávala zařízení i servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě. ŠKODA JS je členem skupiny OMZ. Dle předběžného hodnocení dosáhla ŠKODA JS v roce 2012 zisku před zdaněním více než 300 milionů Kč a tržeb téměř 5 miliard korun, z nichž přes 50 % představují exportní aktivity. ATOMSTROJEXPORT (ASE) je přední ruskou státní inženýringovou společností, která realizuje mezistátní a obchodní dohody na výstavbu objektů jaderné energetiky v celosvětovém měřítku. V současné době ASE plní zakázky v rozsahu přibližně 20 % objemu světového trhu. Společnost při své práci těží z půlstoleté zkušenosti ruského jaderného průmyslu a staví jaderné elektrárny nové generace plně odpovídající mezinárodním požadavkům a doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii. OKB GIDROPRESS realizuje komplexní projektové práce, výpočty, teoretický a experimentální výzkum pro realizaci jaderných závodů (jaderných systémů dodávky páry) a výrobu zařízení pro jaderné elektrárny založené na technologii VVER, které se v současné době vyznačují zvýšenou bezpečností, spolehlivostí, účinností a konkurenceschopností jak v Ruské federaci, tak v zahraničí. Rusatom Overseas je dceřinou společností státního podniku Rosatom. Byla založena za účelem rozvoje ruských jaderných technologií ve světě a globálních obchodních aktivit Rosatomu. Rusatom Overseas integruje široké spektrum nabídky společnosti Rosatom v oblasti jaderné energie. To zahrnuje širokou škálu produktů a služeb, počínaje těžbou uranu přes výstavbu jaderných elektráren, přípravu právních dokumentů, rozvoj národních regulací a právního rámce až po vzdělávání a školení, investice projektu. Jedním z poslání společnosti je vytvořit síť globálního zastoupení. Společnost Rusatom Overseas vystupuje ale i v roli zákazníka, investora a vlastníka zahraničních projektů státního podniku Rosatom realizovaných podle modelu build own operate (postav vlastni provozuj). 5

5 Představujeme partnery ETD TRANSFORMÁTORY a.s., dodavatel transformátorů Zdeněk Rykl: Na transformátorech pro JE Temelín již nyní pracujeme Rozhovor s generálním ředitelem společnosti ETD TRANSFORMÁTORY Zdeňkem Ryklem. Jak byste zhodnotil uplynulý rok 2013? Byl pro Vaši společnost úspěšný? Musím říci, že rok 2013 nebyl pro naši společnost příliš úspěšný, zejména co se týče dosažených tržeb. Až do roku 2012 se naše společnost významným objemem produkce podílela na velkých energetických projektech, jako bylo zvyšování výkonu JE Dukovany nebo dostavba třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce. V roce 2013 bohužel žádný z takových projektů zahájen nebyl. Skutečnosti, že tyto velké projekty v Česku i na Slovensku končí, jsme si byli vědomi už v roce 2010 a od té doby navyšujeme objem produkce zvýšeným exportem. Procentuálně se nám to v roce 2013 podařilo, ale objem tržeb exportu byl ještě malý. Přes problémy s výpadkem produkce se společnosti podařilo v roce 2013 udržet kladný hospodářský výsledek. Jak se export v současné době podílí na celkových tržbách? Řekl bych, že zvládnutí zahraničního obchodu je v případě naší firmy priorita číslo jedna. Trh České republiky je pro nás malý, proto intenzivně expandujeme na zahraniční trhy. V minulém roce jsme našli nové obchodní zástupce firmy pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Začali jsme pracovat i na polském či finském trhu a jsme velmi aktivní v Ruské federaci. Podíl exportu na našich tržbách roste, v loňském roce se na tržbách podílel ze 70 procent. Loni na podzim dostala Vaše společnost ocenění Štika českého byznysu v Plzeňském kraji. Může takové ocenění pomocí při získávání nových zakázek? Toto ocenění je pro nás velkou morální podporou a povzbuzením zejména v dobách, kdy se byznysu až tak nedaří. Skutečnost, že v hodnocení posledního ročníku jsme za sebou nechali mnoho významných firem, svědčí o tom, že naši konstruktéři, dělníci i technici jdou správnou cestou a svojí pílí nám zajistili místo mezi těmi nejlepšími. Myslím, že toto ocenění podporuje v jednotlivých firmách snahu udržet se mezi nejlepšími a zároveň přispívá k pozitivnímu vnímání oceněné firmy jako seriózní a úspěšné. Dá se tedy říci, že ocenění nepřímo podporuje obchodní úspěch. Pro nás je velmi důležité, že toto ocenění jsme dokázali obhájit dva roky po sobě. Jste jedním z partnerů Konsorcia MIR.1200 a pro potenciální dostavbu Temelína byste dodali transformátory. Je už nyní na takovou zakázku Vaše firma připravená nebo by potřebovala ještě některé věci vylepšit? Např. zvýšit výrobní kapacitu, nabrat nové lidi Když jsme se zapojili do dodavatelského řetězce Konsorcia, dali jsme jasně najevo, že transformátory pro dostavbu Temelína jsme schopni vyprojektovat a dodat. Tyto transformátory včetně technických specifikací jsme již také nabídli. Naši technici a výpočtáři na nich již pracují a některá dílčí řešení postupně zkoušíme aplikovat na podobných typech transformátorů. Konstrukční novinky (týkají se vinutí transformátorů) byly úspěšně odzkoušeny při výrobě autotransformátoru 250 MVA pro lotyšskou Rigu. Některé konstrukční uzly budeme aplikovat i u dalších zakázek, které budou napěťově podobné. V případě, že k výrobě transformátorů pro Temelín opravdu dojde, bude to pro nás znamenat přijmout zhruba 25 manuálních pracovníků. Některé dělnické profese ale musíme postupně posilovat již nyní, abychom zajistili zapracování nového personálu. Jedná se zejména o navíječe, kteří musí projít alespoň dvouletou přípravou, aby byli dostatečně odborně připraveni složitá vinutí transformátorů vyrábět. Průběžně také nabíráme inženýry pro konstrukční a výpočtářské oddělení, kde je nutnost zapracování do dané oblasti ještě naléhavější. Základní informace o společnosti Firma ETD TRANSFORMÁTORY a.s. je významný výrobce řadových i speciálních výkonových transformátorů, tlumivek a reaktorů s vlastním vývojem, konstrukcí, komplexní technologií výroby a speciálním vybavením zkušebny v regionu střední Evropy. Má přes 90 let zkušeností v oboru, z velké části pod značkou ŠKODA, Partnerem strany je ETD TRANSFORMÁTORY a.s. V oblasti výrobních technologií jsme objednali nový vertikální navíjecí stroj, který již v letošním roce navýší kapacitu naší navijárny. Domníváme se, že celá firma pracuje krok za krokem k tomu, že na dodávky pro Temelín bude připravena na sto procent. V posledních dnech se objevily tři úspěšné investiční akce Rosatomu, jehož dvě společnosti jsou členy Konsorcia MIR Rosatom by se měl podílet na dostavbě JE Paks v Maďarsku, JE Hanhikivi ve Finsku, ale zvažuje se i jeho účast na projektu výstavby nového jaderného zdroje ve slovenských Jaslovských Bohunicích. Myslíte, že by se to mohlo brát i jako pozitivní impuls směrem k Česku a jeho politické elitě, která se nedokáže rozhodnout, co dál s Temelínem? své výrobky vyváží do celého světa. Tržby společnosti v roce 2012 činily 610,7 mil. Kč, počet zaměstnanců 180. Je součástí nadnárodní skupiny Myslím, že Rosatom je firma, která má za sebou hodně referencí z výstavby jaderných zařízení. To, že v současné době se svými projekty uspěla v Maďarsku a ve Finsku jen potvrzuje fakt, že nabízí kvalitní produkt, který je atraktivní i pro trhy mimo Ruskou federaci. Čekají Vás letos nějaké zajímavé zakázky, ať v České republice nebo zahraničí? Nejzajímavější zakázky, které nás v letošním roce čekají, jsou dodávky dvou kusů autotransformátorů 350 MVA/420 kv pro rozvodnu Slovenská Voľa, tří kusů 40 MVA/ 110 kv v nízkohlukovém provedení do Rakouska, čtyř kusů jednofázových transformátorů 90 MVA / 420 kv pro přečerpávací elektrárnu Dalešice nebo dvou kusů 75 MVA / 220 kv pro Egypt.70 procent. Zdeněk Rykl, generální ředitel společnosti ETD TRANSFORMÁTORY International BEZ Group. Tato skupina poskytuje široký sortiment výkonových a distribučních transformátorů, tlumivek a reaktorů, včetně příslušenství a dalších služeb dle požadavků zákazníků. ETD TRANSFOR- MÁTORY a.s. je partnerem Konsorcia MIR.1200 uchazeče o dostavbu Temelína. 6

Specifika technologie VVER

Specifika technologie VVER Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky

Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Spolupráce VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŠKODA JS v oboru jaderné energetiky Lubomír Gogela, ředitel pro jakost, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Plzeň Historie Delimitace kotlového programu do SES Tlmače

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Rusatom Overseas,a.s. Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4. Leoš Tomíček Výkonný vice-president, Rusatom Overseas, a.s. 11.04.2013 Praha Česká republika má historicky odborné znalosti jaderné výstavby

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom

BULLETIN. Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030. Investiční program státní korporace Rosatom BULLETIN 5 2014 Cestovní mapa výstavby jaderných elektráren na území Ruské Federace do roku 2030 Investiční program státní korporace Rosatom Státní korporace Rosatom je jedním z největších investorů v

Více

Bangladéš (JE Rooppur) Finsko (JE Hanhikivi) Indie (JE Kudankulam-3,4) Maďarsko (JE Pakš) Írán (JE Búšehr-3,4) Turecko (JE Akkuyu) Jordánsko

Bangladéš (JE Rooppur) Finsko (JE Hanhikivi) Indie (JE Kudankulam-3,4) Maďarsko (JE Pakš) Írán (JE Búšehr-3,4) Turecko (JE Akkuyu) Jordánsko BULLETIN 4 016 Na zámku Dukovany se 6. září konal ve spolupráci s em kulatý stůl na téma Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v jaderné elektrárny Dukovany. Jednání se zúčastnili představitelé u, českých

Více

Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Současnost 2 Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2015 43,9 mil EUR 100% 100% 100% ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY ELEKTRICKÉ STROJE

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren KONFERENCE STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2011 Česká republika země špičkových technologií 21.4.2011, Ostrava Prezentuje Ing. Roman Zdebor,

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Seminář Temelínský den 10. ledna 2012, ČVUT Praha Prezentuje Ing. Jan Zdebor, CSc. - technický ředitel ŠKODA JS a.s. Prezentace

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2013 43 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

BULLETIN. Dodavatelský řetězec Konsorcia MIR.1200. pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín

BULLETIN. Dodavatelský řetězec Konsorcia MIR.1200. pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín BULLETIN 5 2012 Dodavatelský řetězec Konsorcia MIR.1200 pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín Konsorcium MIR.1200 předalo dne 2. července 2012 společnosti ČEZ, a. s., nabídku do výběrového řízení na dostavbu

Více

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok 2014. Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2014 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2014 52 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz

Lidé na svém místě. Profil společnosti. www.cce.cz Lidé na svém místě Profil společnosti Lidé na svém místě CCE Group Základy CCE Group byly položeny v roce 1990, historie některých členů skupiny však sahá až do šedesátých let minulého století. Skupinu

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY PRO JEJICH INSTALACI O společnosti THERMIA Společnost THERMIA byla založena roku 1923 průmyslníkem Per Anderssonem. Firma se

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra

BULLETIN. Jaderná energie a průmysl v České republice. České hospodářství a potřeba energetického rozvoje. Stav české energetiky a role jádra BULLETIN 7 2012 Jaderná energie a průmysl v České republice Prezentace Stanislava Kázeckého, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky na Středoevropském fóru jaderného průmyslu ATOMEX Europe

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

Tepelná čerpadla HERZ. commotherm 5-15

Tepelná čerpadla HERZ. commotherm 5-15 I Tepelná čerpadla HERZ commotherm 5-15 Budoucnost vytápění - tepelná čerpadla HERZ Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

BULLETIN. Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice. Příležitosti českého jaderného průmyslu

BULLETIN. Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice. Příležitosti českého jaderného průmyslu BULLETIN 1 2012 Dodavatelský řetězec společnosti ROSATOM v České republice Státní korporace ROSATOM zahájila na jaře roku 2011 proces restrukturalizace řízení korporace, včetně mezinárodního obchodu. V

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Martin Vajnar 1/7 Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Jaderný reaktor VVER-1000 Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor Budovy jaderné elektrárny 1. Budova reaktoru skládá se ze dvou hlavních

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 158861 MPT G 21 c 15/16 ^ S á i Přihlášeno 07. VI. 1973 (PV 4118-73) PT 21 g 21/24 Zveřejněno 28. II. 1974 ÚŘAD PRO

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny

Údržba, opravy, renovace, ochrana. Řešení pro jaderné elektrárny Údržba, opravy, renovace, ochrana Řešení pro jaderné elektrárny Henkel komplexní řešení pro Vaši jadernou elektrárnu. KOMPLETNÍ PRODUKTOVÉ PORTFOLIO Široká paleta řešení pro jadernou energetiku TECHNICKÁ

Více

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 29. 12. 2013 Název zpracovaného celku: ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Energetická zařízení jsou taková zařízení, ve kterých

Více

Konsorcium MIR.1200 na MSV v Brně

Konsorcium MIR.1200 na MSV v Brně Obsah Stovky milionů pro český jaderný průmysl Hned tři významné české podniky Arako, Sigma Group a Vítkovice Machinery Group uzavřely v posledních týdnech smlouvy na dodávky pro ruské jaderné elektrárny

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE

DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE PREZENTACE DEL a.s. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Dodavatel technologií pro decommissioning JE Ing. Ivan Malec Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2016 26.5.2016, Důl Hlubina, Ostrava-Vítkovice Osnova prezentace Stručné

Více

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010

Stav zaměstnanců v letech 2008-2010 (stav k 31.1. 2010) 500 31.1.2008 31.1.2009 31.1.2010 Fakta a čísla Společnost ŠKODA JS se již více než padesát let zabývá inženýringem a dodávkami pro jadernou energetiku. Škoda byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné

Více

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921

Rok Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2016 Tradice, spolehlivost, kvalita od roku 1921 Rok 2016 Současnost Organizační struktura International BEZ Group Obrat za rok 2015 44 mil. EUR 100 % 100 % 100 % ETD TRANSFORMÁTORY BEZ TRANSFORMÁTORY

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor

atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor atomstroyexport.com New Clear Energy Modernized International Reactor Autorská práva: ASE JSC. Prohlášení obsažená v této brožuře mají pouze propagační účel. Společnost Rosatom MIR jde do světa Vůle a

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU:

BULLETIN. Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny OAO TVEL. ALTA, a. s. Z OBSAHU: BULLETIN 1 2013 Společnost TVEL výrobce a dodavatel paliva pro české jaderné elektrárny Společnost TVEL jako dodavаtel jaderného paliva je na trhu v České republice permanentně přítomna již téměř 30 let

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA KWTE NKKA Modellalternative AES-2006 2.4a KWTE NKKA MODELLALTERNATIVE AES-2006 - ANSICHTEN POHLED JIŽNÍ = SÜDANSICHT POHLED VÝCHODNÍ = OSTANSICHT POHLED SEVERNÍ = NORDANSICHT POHLED ZÁPADNÍ = WESTANSICHT

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy 21. září, 2016 JADERNÁ ENERGETIKA V ČR JE Dukovany 4 x VVER 440 MW JE

Více

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka

Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka Jaderná energetika podpora českých firem při exportu Jan Procházka 16. 5. 2016 EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Podpora exportu

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Int. Cl. 5. (40) Zveřejněno 12 07 90 (45) Vydáno 03 02 92 ČESKA A SLOVENSKA FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 273 433 (ID. (21) ŘV 8345-88.M (22) Přihlášeno 16 12 88 (13) (51) B1 Int. Cl. 5 G 21 С 17/06 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Základní charakteristika

Základní charakteristika Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně

Více

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 1 2 Spolupráce na řešení projektu Dlouhodobá spolupráce Mezinárodní přesah Interdisciplinarita Komplexní řešení 3 Rozsah

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201418 Montážní partner: Investor: Petr Nedvěd K Nové škole 1293 Praha 5,

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19 y POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 04 77 (21) pv 2473-77 189 348 (ii) B1] (51) Int. Cl.' P 01 K 3/08

Více

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG

Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22] Přihlášen-o 31 12 73 (21) (PV 9217-73) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 2 F 28 D 7/10 ŮRAD FRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2904201411 Investor: paní Klára Černá RD Veltrusy email: klara.cerna@rebo-n.cz

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2015 COM(2015) 78 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více