Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003"

Transkript

1 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003 Z obsahu: Složení komisí Rady SMO Reforma veřejné správy Návštěva velvyslance USA Rozpočet Opavy na rok 2003 Z historie Informace pro cestující ČD Pomoc zrakově postiženým Krátké zprávy Kulturní kalendář Do roku 2003 Milí Opavané, na začátku nového roku 2003 Vás chci pozdravit jménem zastupitelstva našeho města, které jsme si zvolili v listopadu minulého roku. Stojíme na začátku čtyřletého volebního období, plni ideálů, sil a nápadů, jak přispět k rozvoji Opavy. Mnohé plány lze uskutečnit pouze s porozuměním a pomocí Vás, občanů Opavy a městských částí. Věřím, že naše spolupráce přinese užitek všem. Opava bude během následujících čtyř let nadále měnit svou tvář, stane se moderním městem 21. století při zachování jedinečné atmosféry metropole Slezska. Jsem hrdý na historii a současnost Opavy. Doufám, že tento pocit sdílíte se mnou. Vím, že jen spokojení občané tvoří město, kde stojí za to žít. Opava takovým městem určitě je. Přeji Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Ing. Zbyněk Stanjura primátor Z jednání Rady statutárního města Opavy Radní na svém 2. zasedání Rady statutárního města Opavy dne mj. schválili upravenou obecně závaznou vyhlášku Stanovení spádových obvodů základních škol v Opavě. Tato vyhláška ještě musí být předložena ke schválení zastupitelstvu města. umístění pracoviště sociálního odboru v budovách Janská 2 a Březinova 6 a pracoviště odboru školství a kultury v budově Březinova 6. Podrobnější informace o rozmístění odborů Magistrátu města Opavy v rámci reformy veřejné správy k najdete v samostatném článku v tomto čísle Hlásky. zřídili jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise: komisi prevence kriminality, školskou komisi, investiční komisi, majetkovou a dislokační komisi a bytovou komisi. Podrobnější informace naleznete v samostatném článku v tomto čísle Hlásky. rozhodli o zavedení obřadu Vítání občánků od a uložili tajemníkovi magistrátu předložit návrh zajištění tohoto obřadu. Radní na svém 3. zasedání Rady statutárního města Opavy dne mj. odsouhlasili rozmístění odborů Magistrátu města Opavy a uložili tajemníkovi realizovat přesuny v určených termínech. Podrobnější informace opět naleznete v samostatném článku v tomto čísle Hlásky. doporučili žádat o rozšíření provozu o osobní dopravu na hraničních přechodech Opava-Pilszcz a Vávrovice Wiechovice. Záležitost musí být ještě schválena zastupitelstvem města. Rozdělení dohledu nad oblastmi v řízení města V novém volebním období došlo ke změnám v dohledu uvolněných funkcionářů nad jednotlivými oblastmi v řízení města. Primátor města Ing. Zbyněk Stanjura dohlíží nad oblastí financování, zahraničních vztahů, bezpečnosti a informačních systémů. Náměstek primátora Ing. arch. Pavel Mališ má ve své kompetenci rozvoj města, dopravu a dohled nad Technickými službami Opava, s.r.o. Náměstek primátora Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., dohlíží nad oblastí školství, kultury, sportu a životního prostředí. vzali na vědomí stávající zastupování města Opavy v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města: Ø SFC, a.s. Ing. Václav Klučka (místopředseda představenstva) a Ing. Pavel Král (člen dozorčí rady) Ø BK Opava, a.s. Mgr. Jan Píšala (člen představenstva) Ø Městské tržnice a výstavnictví, a.s. Ing. Václav Klučka (člen představenstva) Ø ELIO Slezsko, a.s. Karel Bureš (člen představenstva) a Ing. Oldřich Vagner (člen dozorčí rady) Ø SmVaK, Ostrava, a.s. Ing. Miroslav Krajíček (člen dozorčí rady). rezignaci Ing. Zbyňka Stanjury na zastupování města Opavy v SFC, a.s. byl členem představenstva a rezignaci Ing. Marka Veselého na zastupování města Opavy v BK Opava, a.s. byl členem dozorčí rady. navrhli Ing. Marka Veselého k zastupování města Opavy v dozorčí radě SFC, a.s. a Mgr. Pavla Czudka k zastupování města Opavy v dozorčí radě BK Opava, a.s. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo města. Radní na své 2. mimořádné Radě statutárního města Opavy dne mj. schválili formou hlasování per rollam poskytnutí finančních příspěvků na bytovou výstavbu. Celkem se jedná o zřízení 43 nových bytových jednotek, přičemž na každou z nich byl poskytnut příspěvek ve výši 50 tisíc Kč. doporučili poskytnutí investiční dotace na Městskou víceúčelovou halu ve výši 24 milionů Kč s tím, že záležitost bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. Ing. Ivan Štencl, vedoucí odboru vnitřní správy Náměstek primátora Ing. Václav Klučka má v dohledu oblast sociální, majetku města, investic a výstavby. Vzhledem k předpokládané změně organizační struktury magistrátu může v budoucnu dojít k částečným posunům v kompetencích jednotlivých uvolněných funkcionářů. O případných změnách budeme občany města informovat. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora 1 HLÁSKA leden 2003

2 Složení komisí Rady statutárního města Opavy Rada statutárního města Opavy ve smyslu 102/2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zřídila j ako své iniciativní a poradní orgány s účinností od tyto komise: komisi prevence kriminality, školskou komisi, investiční komisi, majetkovou a dislokační komisi a bytovou komisi. Dále rada města jmenovala předsedy a členy těchto komisí. Komise prevence kriminality: předseda - MUDr. Petr Herman, členové Ing. Zbyněk Obdržálek, Mgr. Pavlína Němcová, Miroslav Ficek, Bc. Jindřich Berka, Antonín Plachý, Mgr. Zdeňka Gélová, Bc. Petr Borunský, MUDr. Václav Vlček. Školská komise: předsedkyně Mgr. Pavlína Hejduková, členové Jan Mainuš, Mgr. Isabela Hobzová, Mgr. Jan Píšala, Mgr. Jan Škrabal, Mgr. Pavel Czudek, Ing. Pavla Šidáková, Ing. David Slavata, Marie Heisigová. Investiční komise: předseda Ing. Miroslav Krajíček, členové MUDr. Ivan Drábek, Ing. Vladimír Schreier, Ing. Jiří Klíma, Ing. Oldřich Vagner, Ing. Pravdomil Gebauer, Ing. arch. Věra Sukeníková, Ing. arch. Pavel Mališ, Ing. Marek Veselý. Majetková a dislokační komise: předseda Ing. Marek Veselý, členové MUDr. Eva Dratvová, Ing. Petr Vícha, Ing. Bedřich Lešenar, Ing. František Zdražil, Marie Jedličková, Jiří Krčmář, Karel Bureš, Ota Dohnal. Bytová komise: předseda Ota Dohnal, členové Jaroslav Podbiera, Marie Mžyková, Pavla Štenclová, David Horák, Jiří Sýkora, Michal Urbánek, Tomáš Ovčáček, Ing. David Slavata. Reforma veřejné správy K byla ukončena činnost okresních úřadů. Jejich působnosti budou ve větší míře přeneseny na obce s rozšířenou působností a kraje, v některých případech pak na jiné orgány státní správy. Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávající státní správu v přenesené působnosti. Přenosem kompetencí dojde k výraznému přiblížení výkonu veřejné správy směrem k občanovi. Vážení občané, v souvislosti s ukončením činnosti Okresního úřadu Opava a přenosem jeho kompetencí na Magistrát města Opavy si Vás dovolujeme požádat o pochopení při vyřizování Vašich záležitostí v začátku roku Jednotlivé odbory magistrátu budou rozmístěny takto: HLÁSKA KOLÁŘSKÁ 13 HORNÍ NÁM. 47 HORNÍ NÁM. 49 Vedení města Přestupkové Personální a mzdové Odbor majetku oddělení oddělení města Kancelář tajemníka Odbor kontroly Odbor rozvoje města Odbor výstavby Živnostenský Euroregion Silesia Odbor hlavního odbor architekta a ÚP Městská policie HORNÍ NÁM. 67 Matrika Odbor finanční Středisko informačních a rozpočtový služeb Oddělení Městské informační informatiky centrum MEZI TRHY 2 JANSKÁ 2 BŘEZINOVA 6 KRNOVSKÁ Odbor životního Odbor státní sociální Odbor školství Odbor dopravy prostředí podpory a kultury Odbor vnitřních Odbor investic Odbor sociálních věcí věcí Bytové oddělení Velvyslanec USA navštívil Opavsko V pondělí 9. prosince 2002 odpoledne přijal opavský primátor Zbyněk Stanjura velvyslance Spojených států amerických v České republice Craiga Stapletona. Přijetí se zúčastnili též náměstci primátora Václav Klučka, Pavel Mališ a Jan Mrázek, členové Rady statutárního města Opavy a senátor Parlamentu ČR Josef Jařab. Primátor velvyslanci jako dar předal originální skulpturu řezbáře Břetislava Tvarůžka vyrobenou ze stopadesátileté lípy, která znázorňuje slunce bojující nad přívaly vody. Před návštěvou Opavy se velvyslanec Stapleton, jehož senátor Jařab pozval na odhalení památníku amerických letců v Raduni, setkal na zámku v Hradci nad Moravicí se starostou Hradce Karlem Valuškem, s představiteli okolních obcí a se zástupci ČSOL, ČSBS i Armády ČR. Památník před raduňským kostelem připomíná tragický osud posádky amerického bombardéru B 24 H Liberator, který se 22. srpna 1944 vracel z náletu na rafinerii v Horním Slezsku se dvěma poškozenými motory. Východně od Hradce n. M. byl napaden dvěma německými stíhačkami, z nichž jednu Američané ještě sestřelili před pádem svého stroje. Z deseti amerických letců přežilo jen pět a dva byli pohřbeni v Raduni. V prosinci 1946 jejich pozůstatky převezli do USA. Událost podrobně popsal hradecký kronikář Ladislav Sonnek ve Vlastivědných listech Slezska a severní Moravy, 1994, č. 1. jb Foto: Jana Kravarová Ing. Ingrid Jurmanová, vedoucí kanceláře vedení města Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora HLÁSKA leden

3 Rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2003 Předkládáme Vám k seznámení schválený rozpočet Statutárního města Opavy v závazných ukazatelích, tak jak jej schválilo 18. prosince 2002 Zastupitelstvo statutárního města Opavy a doplněný o významné položky příjmů a výdajů. Pokud máte zájem o podrobnější údaje, naleznete je rovněž na internetových stránkách města včetně původního výchozího materiálu návrhu rozpočtu na rok 2003 na adrese KA 06 Odbor výstavby a dopravy 1,01 KA 08 Odbor hlavního architekta a ÚP 12,30 KA 10 Odbor investic 109,00 KA 11 Městská policie 24,58 KA 12 Odbor vnějších vztahů 3,31 I. Příjmy (v mil. Kč) 1. Daňové příjmy 484,65 z toho - správní, místní a ostatní poplatky 23,35 - poplatek za svoz a likvidaci 22,00 komunálních odpadů - daně 439,30 KA 13 Odbor životního prostředí 35,41 KA 18 Kancelář vedení města 0,41 KA 19 Kancelář tajemníka 122,94 KA 20 Odbor interního auditora 0,05 KA 55 Podniky a organizace 242,19 KA 22 Městské části 14,45 2. Nedaňové příjmy 31,47 z toho - příjmy z vlastní činnosti 2,93 - pronájem majetku 15,03 - úroky 6,00 - jiné 7,51 3. Kapitálové příjmy 116,67 z toho - prodej nemovitého majetku 116,67 - jiné 0,00 4. Přijaté dotace 243,91 z toho - dotace na sociální dávky 152,50 - dotace na školství 8,95 - dotace na státní správu 75,87 - ostatní 6,59 5. Financování 37,50 z toho - převody přebytků hospodaření 50,32 z minulých let - splátky úvěrů a půjček - 17,92 - ostatní 5,10 Celkové finanční zdroje města pro rok ,20 V rozpočtu příjmů je zahrnut předpokládaný zůstatek fondu rezerv a rozvoje. 1. Vybrané provozní výdaje města v roce Provozní příspěvek na činnost Slezského divadla 40,50 - Dopravní podnik: dotace na dopravní obslužnost 56,00 - Příspěvek na činnost Knihovny Petra Bezruče 11,50 - Úhrada ztráty provozu měst. krytého bazénu 6,00 - Provoz Zimního stadionu 7,64 - Provoz fotbalového stadionu 4,70 - Údržba komunikací včetně zimní údržby (cesty, chodníky) 25,30 - Čištění města 15,50 - Údržba veřejné zeleně 11,60 - Provoz veřejného osvětlení 6,60 - Sběr a svoz komunálních odpadů 26,50 - Provoz mateřských škol 10,74 - Provoz základních škol, včetně družin a klubů 30,76 - Provoz školních jídelen 28,33 - Údržba a opravy ZŠ, MŠ, ŠJ 17,40 - Provoz jeslí 2,00 - Provoz Magistrátu města Opavy bez MP 152,25 (tj., provoz objektů MMO, mzdy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění aj.) - Provoz Městské policie 24,18 II. Výdaje (v mil. Kč) Celkové výdaje města 914,20 Výdaje města dle jednotlivých kapitol: KA 01 Odbor vnitřní správy 38,54 - Sociální dávky (zcela hrazeny státní dotací) 151,20 - Příspěvky různým subjektům 19,30 - Daně z převodu nemovitostí 10,40 - Úroky z úvěrů a půjček 8,21 KA 02 Odbor finanční a rozpočtový 30,85 KA 03 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 94,76 KA 04 Odbor sociálních věcí 154,34 Ing. Miroslav Drössler vedoucí finančního a rozpočtového odboru KA 05 Odbor majetkoprávní 30,06 3 HLÁSKA leden 2003

4 Žádost o pronájem obecního bytu Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o podání žádosti pro zařazení do seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu na platný pořadník na rok 2003/2004, že termín podání této žádosti je od do Dále bytové oddělení MMO informuje, že podání žádosti je podmíněno úhradou poplatku ve výši 500 Kč. Poplatek se vybírá v hotovosti v pokladně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, III. patro, o pokladních hodinách - v úřední dny v pondělí a ve středu od 9.00 do hod. a od do16.00 hod. Ing. Jiří Lehnert, vedoucí bytového oddělení Vlastivědná vzdělávací společnosti StOpa v roce 2002 Výroční besedou 4. prosince 2002 ukončila Vlastivědná vzdělávací společnosti Stará Opava StOpa založená v roce 1990 panem Josefem Rožnovským, třináctý rok svého působení. V roce 2002 uskutečnila 21 akcí, především přednášek a besed s významnými osobnostmi Opavy. Témata se týkala historie našeho města a Opavska a také současných událostí, problémů či výročí. Uskutečnily se i tři exkurze: do Státní slezské nemocnice, Zemského archivu a knihovny Petra Bezruče a dva zájezdy: do Raduně s prohlídkou zámku a dalších pamětihodností a do Hrabyně s prohlídkou Památníku II. světové války a kostela. Výbor a členové StOpy děkují všem, kteří přispěli k rozšíření historických a aktuálních vědomostí účastníků. I v dalších letech bude StOpa ve své činnosti pokračovat. Prvním přednášejícím v roce 2003 bude ve středu 22. ledna nový opavský primátor, Ing. Zbyněk Stanjura, který pohovoří na téma Budoucnost Opavy. Přednáška se uskuteční v 15 hodin v Klubu důchodců na Masarykově třídě čís. 25. Jiří Jany, předseda StOpy HLÁSKA leden 2003 Z HISTORIE Město Opava a změny jeho hranic Počátkem 13. století byla osada Opava povýšena na město. Není známo, kterého roku se tak stalo, ale roku 1224 již získala jako město významná práva od českého krále Přemysla Otakara I. Tehdy měla v držbě i vsi Otice, Skřipov, Slavkov a od počátku 16. století též Jakubčovice. V těchto držbách však docházelo ke změnám. Jako město byla Opava zhruba od poloviny 13. století opevněna valy, později hradbami. Od počátku byla střediskem holasické kastelánie, její vrchnostenská správa však sídlila na nedalekém Hradci. Počátkem 14. století se stala centrem opavského knížectví, uděleného v léno vedlejší přemyslovské větvi. Ta si počátkem 15. století vybudovala díky knížeti Přemkovi svůj sídelní zámek přímo v Opavě. Území a správní vývoj opavského knížectví se měnil podle potřeb vládnoucího knížecího rodu. Od počátku 16. století bylo Opavsko včetně města Opavy podřízeno českému králi. Šlo o neklidnou dobu růstu reformace, vrcholící počátkem 17. století, kdy se Opava dostala na několik let do nelítostné císařské klatby. Poté přechází do držení katolického knížecího rodu Lichtenštejnů. Dramatický průběh 18. století, století slezských válek, kdy větší část území Slezska byla odloučena od Rakouska a připojena k vítěznému Prusku, vyzvedl Opavu jako sídelní město. Marie Terezie zde zřídila Královský úřad, který byl v letech správním orgánem celé zbylé části rakouského (českého) Slezska, zahrnujícího knížectví těšínské a části knížectví opavského, krnovského a niského. Hlavním městem tohoto Slezska se tedy stala Opava. Ne však nadlouho. Roku 1782 bylo české Slezsko připojeno k Moravě. Teprve v roce 1850 se Slezsko stalo opět samostatnou zemí a statutární město Opava jeho hlavním městem, sídlem slezské zemské vlády. K žilo v Opavě obyvatel v 852 domech. Město mělo předměstí hradecké, ratibořské a jaktařské a osadu Karlovec. Od počátku 19. století bylo bouráno opevnění města a rozšiřovalo se jeho území. Výstavba je přibližovala k okolním obcím: od Kateřinek už je dělilo jen koryto řeky Opavy, nové domky na Krnovské ulici se přibližovaly k obci Jaktař a zástavba Kylešovského kopce postupně Opavu propojovala s obcí Kylešovice. Přesto však zůstávaly tyto obce až do roku 1939 samostatné. Počátkem 20. století (k ) bydleli v Opavě obyvatelé v domech. Do dalšího sčítání v roce 1921 vyrostl počet obyvatel města na Po vzniku ČSR 28. října 1918 byla Opava nakrátko vyhlášena sídlem provincie Sudetenlandu, jedné ze zemí tzv. Německého Rakouska však bylo město obsazeno čsl. vojskem a začleněno do ČSR. Až do roku 1928 byla Opava v postavení zemského hlavního města země Slezské, což ztratila po zřízení země Moravskoslezské, jejímž sídlem se stalo Brno. Opava si však ponechala až do roku 1938 statut. K obývalo Opavu osob. Počátkem října 1938 po obsazení německou armádou se stává Opava hlavním městem jednoho ze tří vládních obvodů sudetské župy. Následujícího roku byly k ní připojeny Jaktař, Kateřinky a Kylešovice a byla vytvořena Velká Opava. 4 Členky a členy StOpy přivítala hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová

5 Po osvobození v dubnu 1945 se nakrátko tyto obce opět osamostatnily s vlastními správními orgány místními národními výbory. Opavu spravoval Místní národní výbor. V říjnu 1945 byl obnoven statut města. Opava tak tvořila samostatný okres, podléhající přímo ostravské expozituře. K došlo opět k integraci zmíněných tří obcí s Opavou a od následujícího roku byl městským správním orgánem Ústřední národní výbor zemského hlavního města Opavy, v letech už jen ÚNV Opava. V letech však Opava svůj samostatný správní orgán ztratila a spravoval ji společně okresní orgán Jednotný národní výbor Opava. Po hlavním odsunu Němců z Opavy v roce 1946 zbylo ve městě jen osob. Už k však stoupl tento počet na Od roku 1954 spravoval Opavu místní, v letech Městský národní výbor. V 70. letech 20. století dochází k rozsáhlé integraci obcí. K se k Opavě připojují obce Komárov s částí Komárovské Chaloupky a Kravařov (do 1945 Hadrunek) a Malé Hoštice s částí Pusté Jakartice. K je přičleněna k městu obec Podvihov. K Vávrovice s částí Držkovice (do 1951 obec) a Palhanec, Vlaštovičky s částí Jarkovice (do 1964 obec) a k Chvalíkovice, Milostovice a Zlatníky. K byly připojeny Suché Lazce a místní část Přerovec. K se městská část Opava rozdělila na Opavu-město a Opavu-předměstí. Integrovaná Opava dosáhla obyvatel. V roce 1990 získala Opava opět statut města. V letech byl jejím orgánem Úřad města v čele s primátorem, od Magistrát města Opavy. K se osamostatnily Chvalíkovice. Od listopadu 1994 má Opava 15 městských částí, z nichž 8 má vlastní volená zastupitelstva a starosty. Sbor osmi starostů je poradním orgánem primátora města Opavy. K bylo v Opavě obyvatel, katastrální výměra města činila ha a ke bylo v Opavě obyvatel. Po zrušení okresu Opava k vznikl k Správní obvod Opava o rozloze 555 km 2 se obyvatelem ve 40 obcích. PhDr. Magda Plačková mapky vyhotovil RNDr. Ronald Raszka Střelecká soutěž pro mládež Dne připravil Sportovní klub Městské policie Opava ve spolupráci se Stanicí mladých turistů a přírodovědců pro žáky 8. a 9. tříd základních škol střeleckou soutěž SUPER TREFA. Zúčastnilo se jí 25 chlapců a 10 dívek 8. tříd a 27 chlapců a 8 dívek 9. tříd opavských základních škol. Soutěž spočívala ve střelbě ze vzduchovky na 10 m, při třech nástřelných a deseti soutěžních střelách, v poloze vleže. Místem konání soutěže byla vzduchovková střelnice v objektu budovy Stanice mladých turistů a přírodovědců na Husově ulici v Opavě. V kategorii chlapců bez rozdílu věku zvítězil Marek Hepper (8. tř. ZŠ Komenského) s nástřelem 93 bodů, druhé místo obsadil Ondřej Jirásek (9. tř. ZŠ E. Beneše) s 92 body a třetí místo obsadil Martin Kuček (9. tř. ZŠ Mařádkova ) s 91 body. V kategorii dívek zvítězila Milada Vondráčková (9. tř. ZŠ Otická) s nástřelem 81 bodů, druhé místo obsadila Zuzana Olšovcová (9. tř. ZŠ Mařádkova) se ziskem 77 bodů a třetí místo obsadila Darja Stříbná (8. tř. ZŠ E. Beneše) se 75 body. V kategorii družstev 8. tříd zvítězila ZŠ Ochranova (384 bodů), druhá skončila ZŠ Mařádkova (374 bodů) a třetí místo získala ZŠ Otická (355 bodů). V kategorii 9. tříd zvítězila ZŠ Mařádkova (404 body), druhé místo obsadila ZŠ E. Beneše (372 body) a třetí míst obsadila ZŠ Otická (371 bodů). V doprovodné soutěži pedagogických pracovníků zvítězila Eva Kociánová ze ZŠ Englišova s nástřelem 91 bodů. Pro soutěžící byl pracovníky stanice připraven program, který představil činnost a aktivity Stanice mladých turistů a přírodovědců. Poděkování organizátorů a startujících za příjemně strávené dopoledne patří Magistrátu města Opavy a firmě OP Control, kteří finančně i hodnotnými dary podpořili uspořádání tohoto závodu. Bc. Zdeněk Zabloudil, velitel směny MP Opava Návštěvnost internetových stránek Statutárního města Opavy Stránky byly poprvé zaregistrovány na serveru NAVRCHOLU.cz 8. září Od této doby začalo měření a vyhodnocování návštěvnosti www stránek Statutárního města Opavy. V roce 2002 do dne bylo zaznamenáno přístupů z celkového počtu přístupů od počátku sledování. Denně průměrně navštíví naše stránky čtenářů nejčastěji mezi 8 16 hodinou během pracovního týdne. Přes soboty a neděle je to v průměru 46 přístupů. Nejúspěšnějším dnem těchto stránek byl 4. listopad s 401 přístupy. Nejúspěšnějším měsícem byl listopad 2002 s přístupy. Mezi informace, které návštěvníky zajímají, jsou mimo informací o činnosti Magistrátu města Opavy informace o kulturních akcí v Opavě, o možnostech stravování a ubytování. Ing. Zdenka Galgonková, odbor vnějších vztahů Podzimní úklid úspěšně za námi Ve dnech až byly na území města přistavovány kontejnery na zelený odpad v rámci podzimního úklidu. Řada občanů již pochopila, že za zelený odpad nepovažujeme např. matrace, láhve či oděvy v zelené barvě a kontejnery byly plněny převážně určeným materiálem v podobě listí, větví a zeminy. Na dodržování řádného třídění odpadů dohlíželi dle již ověřené dobré zkušenosti žáci 6. až 9. tříd ZŠ a studenti středních škol - členové Sdružení ekologické výchovy (SEV) Areka Opava, kterým touto cestou děkujeme. Nejen že vykonávali funkci strážců, ale pomáhali i radami, kam odvést materiály, pro něž kontejnery nebyly určeny, a pomáhali občanům přemis ovat přivezený zelený odpad do kontejnerů za každého počasí a bez nároku na odměnu. Omlouváme se občanům, kterým nevyhovoval časový harmonogram rozmístění kontejnerů. Zejména z finančních a organizačních důvodů nebylo možné zvýšení počtu míst s kontejnery ani prodloužení či změna doby jejich umístění. Bohužel, také tentokrát jsme se setkali s občany, kteří i přes poučení členů SEV Areka plnili kontejnery odpadem, pro který nebyly určeny a přidávali tak práci členům SEV Areka, kteří obětavě odpad třídili. Našim dětem na budoucnosti planety Země opravdu záleží a úkolem nás dospělých je předat jim ji alespoň v takové podobě, v jaké jsme ji převzali od našich rodičů. Prosíme Vás o sdělení dalších připomínek a námětů týkajících se podzimního úklidu na odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy. Stanou se vodítkem pro pořádání obdobných aktivit v budoucnosti. Ing. Jiří Plura, odbor životního prostředí 5 HLÁSKA leden 2003

6 Informace pro cestující Českých drah Dne v 0.00 hod vstoupil v platnost nový jízdní řád Českých drah, který bude platit do V této souvislosti dochází k některým změnám v jízdním řádu a v tarifech. V jízdním řádu se jedná o převedení všech spěšných vlaků, které v našem obvodu jezdily, do kategorie rychlíků, dále pak k převedení vlaků ve směru Ostrava-Svinov a Hlučín do částečné taktové dopravy. V této souvislosti dochází na všech tratích k určitým posunům v odjezdech a příjezdech vlaků. V tarifech dochází k těmto změnám: zlevnění ceny jízdného v 1. a 2. tarifním pásmu zákaznického a zlevněného jízdného, přepravného pro psy, tra ové jízdenky a sleva PAJ (automaty) sjednocení příplatků pro vlaky vyšší kvality EC/IC na 60 Kč Junior pas pouze roční známka zvýšení cen za přepravu cestovních zavazadel (u spoluzavazadel se cena nemění) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo Informace o tarifních změnách podá každá výdejna jízdenek, nebo jsou vyvěšeny v nádražních prostorách. Informace o jízdním řádu podá pracoviště v ČD centru Opava-Východ nebo telefonicky na čísle , , případně je možno si koupit jízdní řád celosí ový, oblastní, kapesní jízdní řád Opavska, nebo jízdní řád v elektronické verzi. Vše co chcete vědět o ČD, najdete také na adrese Ing. Jiří Valeček, přednosta stanice Opava-Východ Pomoc občanům s velmi těžkým zrakovým postižením Občanské sdružení KAFIRA nabízí, v rámci projektu podporovaného a spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, kur zy v nově zřizovaných multifunkčních školicích střediscích v Moravskoslezském kraji. Kurzy začnou probíhat od ledna Zaměření a cíle kurzů kurzy jsou určeny občanům, kterým jejich zraková vada přináší závažná omezení v samostatném životě a v pracovním uplatnění, a kteří mají nebo chtějí používat elektronickou kompenzační pomůcku cílem je naučit se spolehlivě ovládat počítačovou lupu s hlasovým výstupem a tím jim napomoci využívat vlastní potenciál a aktivně se zapojit do pracovního života klientům budou k dispozici odborníci v oblastech - sociálně právní, speciálně pedagogické a psychologické, řešení individuálních pracovních problémů klienta Obsah kurzů V rámci projektu budou probíhat dva typy kurzů: 1. kurz základních dovedností (zvládnutí práce se scannerem, získání a úprava textového souboru, porozumění syntetickému hlasu, práce v textovém editoru, tisk, využití internetu) 2. kurz pro zájemce o práci (školení podle vlastních požadavků klientů nebo dle konkrétní nabídky pracovní činnosti) Kurzy jsou zdarma a klientům, kteří se nemohou dopravit do školicích středisek sami, je možno dopravu zajistit. Kontakt KAFIRA, Olomoucká 24, Opava, telefon: , nebo Úspěch studenta Slezské univerzity Dne 19. prosince 2002 se v hrabyňském Památníku II. světové války konalo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže O cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tematikou II. světové války. Vítězem se letos stal Martin Krčál, student 5. ročníku Slezské univerzity v Opavě, s prací nazvanou Příspěvek k činnosti vedení Zbrojovky Brno v protinacistickém odboji. jb Změny v opavském tisku V minulém roce došlo k několika významným změnám v opavském tisku. Počátkem roku 2002 získala Vltava-Labe-Press, a.s., České Budějovice, týdeník Naše Opavsko, který skončil 2. května 2002 a byl sloučen s týdeníkem Opavský a Hlučínský Region téhož majitele. Od 3. prosince 2002 pak tento týdeník vychází pouze jako úterní příloha Moravskoslezského deníku, která není prodejná samostatně. Forma i obsah Regionu se zatím nezměnily, jeho šéfredaktorkou je nadále Zuzana Urbánková. V Opavě též vychází čtrnáctideník Opavský Inzert a rektorát Slezské univerzity vydává Noviny Slezské univerzity. jb KRÁTKÉ ZPRÁVY KULTURNÍ KALENDÁŘ NA MĚSÍC LEDEN 2003 Nové vedení Matice slezské V minulém roce Matice slezská vzpomenula 125. výročí vzniku své předchůdkyně Matice opavské. 9. listopadu se v Českém Těšíně uskutečnilo zasedání vrcholného matičního orgánu Shromáždění zástupců oblastí. Vyslechlo zprávy o činnosti Ústředního výboru MS, o majetku a hospodaření, zprávu revizní komise i zprávy z obou oblastí Opavské a Těšínské. Po diskuzi byly na další dvě léta zvoleny nové ústřední orgány Matice slezské. Předsedou jejího Ústředního výboru se opět stal PhDr. Artur Sommer ze Slezské univerzity v Opavě. jb Pozvání pro rodiče Vedení a učitelé ZŠ Opava, Otická 18 zvou rodiče budoucích prvňáčků dne od 8.00 hodin do školy a školní družiny. Rodiče uvidí práci dětí v první třídě, ostatní práci učitelů a žáků v ročníku, počítačových učebnách a činnosti ve školní družině. SLEZSKÉ DIVADLO SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Stará Sk MADAME BUTTERFLY Sk VIŠŇOVÝ SAD Sk. M PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk DON PASQUALE Sk. S PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk DOBŘE UŠITÝ FRAK Sk. D PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk DOBŘE UŠITÝ FRAK - premiéra Sk. P NA TÝ LOUCE ZELENÝ Pro školy DOBŘE UŠITÝ FRAK Sk TRISTAN A ISOLDA Pro školy PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk. O UBOHÝ VEČER klub Sk. M NA TÝ LOUCE ZELENÝ Pro školy DOBŘE UŠITÝ FRAK Sk BEDŘICH SMETANA Pro školy UBOHÝ VEČER klub Sk. S MADAME BUTTERFLY Sk BEDŘICH SMETANA Pro školy MADAME BUTTERFLY Sk PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA Mimo LOUPEŽNÍCI Mimo A AŽ KRÁLEM A AŽ KATEM BUDEŠ Sk. O PEER GYNT Sk SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Uzav. předst LOUPEŽNÍCI Sk VEČER S K. Srubkovou - klub Mimo PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk. 3 HLÁSKA leden

7 KINO MÍR DOBA LEDOVÁ K 19: STROJ NA SMRT QUO VADIS a HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA a DNES NEUMÍREJ PLANETA POKLADŮ HOLKA NA ROZTRHÁNÍ a DĚVČÁTKO a LEPŠÍ JE BÝT BOHATÝ A ZDRAVÝ NEZ CHUDÝ A NEMOCNÝ KINO ELEKTRA HOLKY TO CHTĚJ TAKY PIANISTKA FIMFÁRUM JANA WERICHA BLANCHE KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ BOMBAKŠEFT AMORES PERROS LÁSKA JE KURVA CHARLOTTA GRAY K 19: STROJ NA SMRT a BRAK a DOBA LEDOVÁ MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA ČERVENÝ DRAK HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA a ROAD TO PERDITION (CESTA DO PEKEL) KINO ELEKTRA - FILMOVÝ KLUB MUŽ, KTERÝ NEBYL USA, Velká Británie 2001, Joel Coen. Černobílý film zřetelně inspirovaný Alfredem Hitchcockem vypráví příběh stárnoucího kadeřníka, kterého jeho nevinně vyhlížející plán přivedl na elektrické křeslo. Film oceněn mnoha prestižními filmovýmicenami! MEXICKÁ JÍZDA Mexiko, 2001, režie Alfonso Cuarón. Tato kombinace road movie a erotické tragikomedie dokazuje, že o mexické kinematografii se právem hodně mluví (připomeňme i film Amores perros). Film byl oceněn na MFF v Benátkách scénář, herecký výkon ZLOČIN A TREST Finsko 1983, režie Aki Kaurismäki. Románem Dostojevského se režisér inspiroval jen velmi volně. Děj příběhu zasadil do Helsinek osmdesátých let a ze studenta Raskolnikova udělal pracovníka na jatkách Rahikainena, který je společenským outsiderem, podivínem, avšak jeho vzpoura proti společnosti, manifestovaná provedeným zločinem, je spíše pudová. Kaurismäkimu se podařilo natočit originální, autentické a myšlenkově pozoruhodné dílo o odcizení, mravních hodnotách a také o zvláštní lásce DOBRODRUŽSTVÍ PRISCILLY, KRÁLOVNY POUŠTĚ Austrálie 1994, režie Stephan Elliott. Hrdiny svérázného road movie jsou dva transvestité a jeden transsexuál, kteří se ze Sydney vypraví v rozhrkaném autobuse s ženským jménem Priscilla přes pouš do australského vnitrozemí, aby v městečku Alice Springs účinkovali se svou show. Cestou se setkávají s nejrůznějšími lidmi. Jen někteří jsou však ochotni jejich odlišnost akceptovat. VÝSTAVY SLEZSKÁ SOCHAŘSKÁ RODINA KUTZERŮ. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. TOMÁŠ NOVÁK OBRAZY. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do ROZMARY ZUZANY SLOVÁKOVÉ - výstava loutek, kreseb a scénografických návrhů. Vernisáž v hodin. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. ČÁRY A KOUZLA V ČESKÉ HISTORII A KULTUŘE. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. EDGAR BARAN OBRAZY. Arboretum Nový Dvůr výstavní síň. Od LOUTKY RODINY PFLÉGRŮ Z BRUŠPERKA. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do ROZMANITOST KŘEMENE. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Od DUŠAN CHLÁDEK POLE (kresby) Vernisáž v hod., DU. PETR NIKL ČERNÝ RÁJ (obrazy) Vernisáž v hod., DU. MARTIN KOLLÁR EVROPA (fotografie) Vernisáž v hod., DU. UNIVERZITNÍ KLUB - ČAJOVNA BLUDNÝ KÁMEN Pekařská 97, Opava 5 (tel.: ) Láska jménem hory. Z Jeseníků po Himaláje (expedice krnovského horského spolku). Komponovaný cestopisný pořad provází Ivan Foltýn. Moravská kaple Domu umění Večerní Jařabiny. Pravidelný pořad senátora Josefa Jařaba a jeho hostů. Refektář Domu umění Symbolismus ve výtvarném umění přednáška s diapozitivy Mgr. Jiřího Siostrzonka z pravidelného cyklu Výtvarné umění pro začátečníky. Ve spolupráci se Spolkem přátel Domu umění. Refektář Domu umění Smrtelníci v zemi bohů aneb barvy Bali komponovaný cestopisný pořad o běžném životě lidí na jednom ostrově. Pořadem provází rodina Tjokordova. Moravská kaple DU MCH Band (Praha). Jako hosté vystoupí Peří (Opava). Vinárna U Přemka. Programy budou doplněny a upřesněny na výlepových plochách a v UK - čajovně Bludný kámen. One brain kineziologie mandala života reiki Tomáš Gřešek a Kája Gřešková ( , ) Leknínová 5, Opava, tel.: , Po pá Poradna osobního rozvoje, odblokování příčiny problémů metodou One brain a Mandala života. Reiki masáže, kineziologické cvičení pro lepší učení, numerologie, měření meridiánových drah. (Po telefonické domluvě.) Řízení času I. lepší organizace sebe sama. Jak mít více času pro sebe? Jak mít více času pro rodinu? Jak se zbavit stresu z nedostatku času? Poradna osobního rozvoje, Leknínová 5, Opava Mandala života úvodní kurz, kineziologické testování. Základní nástroje kineziologie svalový test, využití svalového testování k získávání informací pro odblokování. Základy odblokování podle Mandaly života. Zúčastníte se vzdělávacího projektu, který vám pomůže převzít odpovědnost za to, co se děje ve vašich životech, abyste mohli změnit vše, co se Vám ve vašem životě nelíbí,a abyste mohli být vládci svých životů! Poradna osobního rozvoje, Leknínová 5, Opava HOLOS - Centrum alternativní léčby, Čapkova 13, Opava tel , tel.+fax , HOLOS centrum - poradenská a léčebná činnost v oborech psychosomatiky, psychologie a psychiatrie. Objednávky denně telefonicky. Krizová linka 24 hodin Začátek cyklu přednášek z oboru transpersonální psychologie. Téma: úvod do oboru, osobnost Stanislava Grofa a jeho přínos pro světovou psychiatrii a Zážitkový seminář holotropního dýchání. V rámci transpersonální psychologie vede MUDr. Milan Hrabánek, žák prof. S. Grofa. Vedlejší téma: Vliv porodního traumatu na náš život. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2. Taneční škola při Holos Centru: Mistři ČR pro rok 2002 v latinskoamerických formacích zvou do svých řad děti a mládež od 6 do 100 let. Ti z Vás, kteří mají rádi moderní pohyb, latinskoamerické a standardní sportovní tance, jazzové tance a dobrý kolektiv budou u nás přivítáni vždy v po, čt, pá od na Střední zdravotnické škole v Opavě, Dvořákovy sady 2. Čajovna U Konvičky při Holos Centru: Pozvání do nové čajovny a kafírny v prostorech našeho Centra HOLOS, Čapkova 13, Opava. Srdečně zveme. 7 HLÁSKA leden 2003

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

RADA STATUTARNfHO MESTA OPAVY USNESENI. z mimoradne 3. schuze. RADY STATUTARNiHO MESTA OPAVY. dne 22. 12. 2014

RADA STATUTARNfHO MESTA OPAVY USNESENI. z mimoradne 3. schuze. RADY STATUTARNiHO MESTA OPAVY. dne 22. 12. 2014 RADA STATUTARNfHO MESTA OPAVY, USNESENI z mimoradne 3. schuze RADY STATUTARNiHO MESTA OPAVY dne 22. 12. 2014 2 3. MRMO 22. 12. 2014 Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 22. 12. 2014

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 6.10. 2012 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 17. 4. 2013 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing.

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing. Usnesení z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 15. 11. 2010 2/M/10 8/M/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 2/M/10 OFR M. č. 2/2

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13.

POZVANKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. v.'; f~o-- %rf-1. 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy. na pondělí dne 4. března 2013 ve 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 21. 2. 2013, POZVANKA Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy na

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY RADA STATUTARNIHO MESTA OPAVY USNESENi z mimoradne 7. schuze RADY,, v STATUTARNIHO MESTA OPAVY dne 5. 5. 2015 2 7. MRMO 5. 5. 2015 Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 5. 5. 2015 se

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově ZM města KRNOVA SS 03/15/Ko U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 11. února v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 48/3-85/3 Obdrží:

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/12/Za ZM města KRNOVA SS 10/12/Za U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. února 2012 v 16.30 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 283/10-327/10

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více