Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003"

Transkript

1 HLÁSKA Zpravodaj Magistrátu města Opavy Leden 2003 Z obsahu: Složení komisí Rady SMO Reforma veřejné správy Návštěva velvyslance USA Rozpočet Opavy na rok 2003 Z historie Informace pro cestující ČD Pomoc zrakově postiženým Krátké zprávy Kulturní kalendář Do roku 2003 Milí Opavané, na začátku nového roku 2003 Vás chci pozdravit jménem zastupitelstva našeho města, které jsme si zvolili v listopadu minulého roku. Stojíme na začátku čtyřletého volebního období, plni ideálů, sil a nápadů, jak přispět k rozvoji Opavy. Mnohé plány lze uskutečnit pouze s porozuměním a pomocí Vás, občanů Opavy a městských částí. Věřím, že naše spolupráce přinese užitek všem. Opava bude během následujících čtyř let nadále měnit svou tvář, stane se moderním městem 21. století při zachování jedinečné atmosféry metropole Slezska. Jsem hrdý na historii a současnost Opavy. Doufám, že tento pocit sdílíte se mnou. Vím, že jen spokojení občané tvoří město, kde stojí za to žít. Opava takovým městem určitě je. Přeji Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Ing. Zbyněk Stanjura primátor Z jednání Rady statutárního města Opavy Radní na svém 2. zasedání Rady statutárního města Opavy dne mj. schválili upravenou obecně závaznou vyhlášku Stanovení spádových obvodů základních škol v Opavě. Tato vyhláška ještě musí být předložena ke schválení zastupitelstvu města. umístění pracoviště sociálního odboru v budovách Janská 2 a Březinova 6 a pracoviště odboru školství a kultury v budově Březinova 6. Podrobnější informace o rozmístění odborů Magistrátu města Opavy v rámci reformy veřejné správy k najdete v samostatném článku v tomto čísle Hlásky. zřídili jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise: komisi prevence kriminality, školskou komisi, investiční komisi, majetkovou a dislokační komisi a bytovou komisi. Podrobnější informace naleznete v samostatném článku v tomto čísle Hlásky. rozhodli o zavedení obřadu Vítání občánků od a uložili tajemníkovi magistrátu předložit návrh zajištění tohoto obřadu. Radní na svém 3. zasedání Rady statutárního města Opavy dne mj. odsouhlasili rozmístění odborů Magistrátu města Opavy a uložili tajemníkovi realizovat přesuny v určených termínech. Podrobnější informace opět naleznete v samostatném článku v tomto čísle Hlásky. doporučili žádat o rozšíření provozu o osobní dopravu na hraničních přechodech Opava-Pilszcz a Vávrovice Wiechovice. Záležitost musí být ještě schválena zastupitelstvem města. Rozdělení dohledu nad oblastmi v řízení města V novém volebním období došlo ke změnám v dohledu uvolněných funkcionářů nad jednotlivými oblastmi v řízení města. Primátor města Ing. Zbyněk Stanjura dohlíží nad oblastí financování, zahraničních vztahů, bezpečnosti a informačních systémů. Náměstek primátora Ing. arch. Pavel Mališ má ve své kompetenci rozvoj města, dopravu a dohled nad Technickými službami Opava, s.r.o. Náměstek primátora Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., dohlíží nad oblastí školství, kultury, sportu a životního prostředí. vzali na vědomí stávající zastupování města Opavy v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města: Ø SFC, a.s. Ing. Václav Klučka (místopředseda představenstva) a Ing. Pavel Král (člen dozorčí rady) Ø BK Opava, a.s. Mgr. Jan Píšala (člen představenstva) Ø Městské tržnice a výstavnictví, a.s. Ing. Václav Klučka (člen představenstva) Ø ELIO Slezsko, a.s. Karel Bureš (člen představenstva) a Ing. Oldřich Vagner (člen dozorčí rady) Ø SmVaK, Ostrava, a.s. Ing. Miroslav Krajíček (člen dozorčí rady). rezignaci Ing. Zbyňka Stanjury na zastupování města Opavy v SFC, a.s. byl členem představenstva a rezignaci Ing. Marka Veselého na zastupování města Opavy v BK Opava, a.s. byl členem dozorčí rady. navrhli Ing. Marka Veselého k zastupování města Opavy v dozorčí radě SFC, a.s. a Mgr. Pavla Czudka k zastupování města Opavy v dozorčí radě BK Opava, a.s. Návrh ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo města. Radní na své 2. mimořádné Radě statutárního města Opavy dne mj. schválili formou hlasování per rollam poskytnutí finančních příspěvků na bytovou výstavbu. Celkem se jedná o zřízení 43 nových bytových jednotek, přičemž na každou z nich byl poskytnut příspěvek ve výši 50 tisíc Kč. doporučili poskytnutí investiční dotace na Městskou víceúčelovou halu ve výši 24 milionů Kč s tím, že záležitost bude předložena ke schválení zastupitelstvu města. Ing. Ivan Štencl, vedoucí odboru vnitřní správy Náměstek primátora Ing. Václav Klučka má v dohledu oblast sociální, majetku města, investic a výstavby. Vzhledem k předpokládané změně organizační struktury magistrátu může v budoucnu dojít k částečným posunům v kompetencích jednotlivých uvolněných funkcionářů. O případných změnách budeme občany města informovat. Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora 1 HLÁSKA leden 2003

2 Složení komisí Rady statutárního města Opavy Rada statutárního města Opavy ve smyslu 102/2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zřídila j ako své iniciativní a poradní orgány s účinností od tyto komise: komisi prevence kriminality, školskou komisi, investiční komisi, majetkovou a dislokační komisi a bytovou komisi. Dále rada města jmenovala předsedy a členy těchto komisí. Komise prevence kriminality: předseda - MUDr. Petr Herman, členové Ing. Zbyněk Obdržálek, Mgr. Pavlína Němcová, Miroslav Ficek, Bc. Jindřich Berka, Antonín Plachý, Mgr. Zdeňka Gélová, Bc. Petr Borunský, MUDr. Václav Vlček. Školská komise: předsedkyně Mgr. Pavlína Hejduková, členové Jan Mainuš, Mgr. Isabela Hobzová, Mgr. Jan Píšala, Mgr. Jan Škrabal, Mgr. Pavel Czudek, Ing. Pavla Šidáková, Ing. David Slavata, Marie Heisigová. Investiční komise: předseda Ing. Miroslav Krajíček, členové MUDr. Ivan Drábek, Ing. Vladimír Schreier, Ing. Jiří Klíma, Ing. Oldřich Vagner, Ing. Pravdomil Gebauer, Ing. arch. Věra Sukeníková, Ing. arch. Pavel Mališ, Ing. Marek Veselý. Majetková a dislokační komise: předseda Ing. Marek Veselý, členové MUDr. Eva Dratvová, Ing. Petr Vícha, Ing. Bedřich Lešenar, Ing. František Zdražil, Marie Jedličková, Jiří Krčmář, Karel Bureš, Ota Dohnal. Bytová komise: předseda Ota Dohnal, členové Jaroslav Podbiera, Marie Mžyková, Pavla Štenclová, David Horák, Jiří Sýkora, Michal Urbánek, Tomáš Ovčáček, Ing. David Slavata. Reforma veřejné správy K byla ukončena činnost okresních úřadů. Jejich působnosti budou ve větší míře přeneseny na obce s rozšířenou působností a kraje, v některých případech pak na jiné orgány státní správy. Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávající státní správu v přenesené působnosti. Přenosem kompetencí dojde k výraznému přiblížení výkonu veřejné správy směrem k občanovi. Vážení občané, v souvislosti s ukončením činnosti Okresního úřadu Opava a přenosem jeho kompetencí na Magistrát města Opavy si Vás dovolujeme požádat o pochopení při vyřizování Vašich záležitostí v začátku roku Jednotlivé odbory magistrátu budou rozmístěny takto: HLÁSKA KOLÁŘSKÁ 13 HORNÍ NÁM. 47 HORNÍ NÁM. 49 Vedení města Přestupkové Personální a mzdové Odbor majetku oddělení oddělení města Kancelář tajemníka Odbor kontroly Odbor rozvoje města Odbor výstavby Živnostenský Euroregion Silesia Odbor hlavního odbor architekta a ÚP Městská policie HORNÍ NÁM. 67 Matrika Odbor finanční Středisko informačních a rozpočtový služeb Oddělení Městské informační informatiky centrum MEZI TRHY 2 JANSKÁ 2 BŘEZINOVA 6 KRNOVSKÁ Odbor životního Odbor státní sociální Odbor školství Odbor dopravy prostředí podpory a kultury Odbor vnitřních Odbor investic Odbor sociálních věcí věcí Bytové oddělení Velvyslanec USA navštívil Opavsko V pondělí 9. prosince 2002 odpoledne přijal opavský primátor Zbyněk Stanjura velvyslance Spojených států amerických v České republice Craiga Stapletona. Přijetí se zúčastnili též náměstci primátora Václav Klučka, Pavel Mališ a Jan Mrázek, členové Rady statutárního města Opavy a senátor Parlamentu ČR Josef Jařab. Primátor velvyslanci jako dar předal originální skulpturu řezbáře Břetislava Tvarůžka vyrobenou ze stopadesátileté lípy, která znázorňuje slunce bojující nad přívaly vody. Před návštěvou Opavy se velvyslanec Stapleton, jehož senátor Jařab pozval na odhalení památníku amerických letců v Raduni, setkal na zámku v Hradci nad Moravicí se starostou Hradce Karlem Valuškem, s představiteli okolních obcí a se zástupci ČSOL, ČSBS i Armády ČR. Památník před raduňským kostelem připomíná tragický osud posádky amerického bombardéru B 24 H Liberator, který se 22. srpna 1944 vracel z náletu na rafinerii v Horním Slezsku se dvěma poškozenými motory. Východně od Hradce n. M. byl napaden dvěma německými stíhačkami, z nichž jednu Američané ještě sestřelili před pádem svého stroje. Z deseti amerických letců přežilo jen pět a dva byli pohřbeni v Raduni. V prosinci 1946 jejich pozůstatky převezli do USA. Událost podrobně popsal hradecký kronikář Ladislav Sonnek ve Vlastivědných listech Slezska a severní Moravy, 1994, č. 1. jb Foto: Jana Kravarová Ing. Ingrid Jurmanová, vedoucí kanceláře vedení města Ing. arch. Pavel Mališ, náměstek primátora HLÁSKA leden

3 Rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2003 Předkládáme Vám k seznámení schválený rozpočet Statutárního města Opavy v závazných ukazatelích, tak jak jej schválilo 18. prosince 2002 Zastupitelstvo statutárního města Opavy a doplněný o významné položky příjmů a výdajů. Pokud máte zájem o podrobnější údaje, naleznete je rovněž na internetových stránkách města včetně původního výchozího materiálu návrhu rozpočtu na rok 2003 na adrese KA 06 Odbor výstavby a dopravy 1,01 KA 08 Odbor hlavního architekta a ÚP 12,30 KA 10 Odbor investic 109,00 KA 11 Městská policie 24,58 KA 12 Odbor vnějších vztahů 3,31 I. Příjmy (v mil. Kč) 1. Daňové příjmy 484,65 z toho - správní, místní a ostatní poplatky 23,35 - poplatek za svoz a likvidaci 22,00 komunálních odpadů - daně 439,30 KA 13 Odbor životního prostředí 35,41 KA 18 Kancelář vedení města 0,41 KA 19 Kancelář tajemníka 122,94 KA 20 Odbor interního auditora 0,05 KA 55 Podniky a organizace 242,19 KA 22 Městské části 14,45 2. Nedaňové příjmy 31,47 z toho - příjmy z vlastní činnosti 2,93 - pronájem majetku 15,03 - úroky 6,00 - jiné 7,51 3. Kapitálové příjmy 116,67 z toho - prodej nemovitého majetku 116,67 - jiné 0,00 4. Přijaté dotace 243,91 z toho - dotace na sociální dávky 152,50 - dotace na školství 8,95 - dotace na státní správu 75,87 - ostatní 6,59 5. Financování 37,50 z toho - převody přebytků hospodaření 50,32 z minulých let - splátky úvěrů a půjček - 17,92 - ostatní 5,10 Celkové finanční zdroje města pro rok ,20 V rozpočtu příjmů je zahrnut předpokládaný zůstatek fondu rezerv a rozvoje. 1. Vybrané provozní výdaje města v roce Provozní příspěvek na činnost Slezského divadla 40,50 - Dopravní podnik: dotace na dopravní obslužnost 56,00 - Příspěvek na činnost Knihovny Petra Bezruče 11,50 - Úhrada ztráty provozu měst. krytého bazénu 6,00 - Provoz Zimního stadionu 7,64 - Provoz fotbalového stadionu 4,70 - Údržba komunikací včetně zimní údržby (cesty, chodníky) 25,30 - Čištění města 15,50 - Údržba veřejné zeleně 11,60 - Provoz veřejného osvětlení 6,60 - Sběr a svoz komunálních odpadů 26,50 - Provoz mateřských škol 10,74 - Provoz základních škol, včetně družin a klubů 30,76 - Provoz školních jídelen 28,33 - Údržba a opravy ZŠ, MŠ, ŠJ 17,40 - Provoz jeslí 2,00 - Provoz Magistrátu města Opavy bez MP 152,25 (tj., provoz objektů MMO, mzdy zaměstnanců včetně sociálního a zdravotního pojištění aj.) - Provoz Městské policie 24,18 II. Výdaje (v mil. Kč) Celkové výdaje města 914,20 Výdaje města dle jednotlivých kapitol: KA 01 Odbor vnitřní správy 38,54 - Sociální dávky (zcela hrazeny státní dotací) 151,20 - Příspěvky různým subjektům 19,30 - Daně z převodu nemovitostí 10,40 - Úroky z úvěrů a půjček 8,21 KA 02 Odbor finanční a rozpočtový 30,85 KA 03 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 94,76 KA 04 Odbor sociálních věcí 154,34 Ing. Miroslav Drössler vedoucí finančního a rozpočtového odboru KA 05 Odbor majetkoprávní 30,06 3 HLÁSKA leden 2003

4 Žádost o pronájem obecního bytu Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o podání žádosti pro zařazení do seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu na platný pořadník na rok 2003/2004, že termín podání této žádosti je od do Dále bytové oddělení MMO informuje, že podání žádosti je podmíněno úhradou poplatku ve výši 500 Kč. Poplatek se vybírá v hotovosti v pokladně Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, III. patro, o pokladních hodinách - v úřední dny v pondělí a ve středu od 9.00 do hod. a od do16.00 hod. Ing. Jiří Lehnert, vedoucí bytového oddělení Vlastivědná vzdělávací společnosti StOpa v roce 2002 Výroční besedou 4. prosince 2002 ukončila Vlastivědná vzdělávací společnosti Stará Opava StOpa založená v roce 1990 panem Josefem Rožnovským, třináctý rok svého působení. V roce 2002 uskutečnila 21 akcí, především přednášek a besed s významnými osobnostmi Opavy. Témata se týkala historie našeho města a Opavska a také současných událostí, problémů či výročí. Uskutečnily se i tři exkurze: do Státní slezské nemocnice, Zemského archivu a knihovny Petra Bezruče a dva zájezdy: do Raduně s prohlídkou zámku a dalších pamětihodností a do Hrabyně s prohlídkou Památníku II. světové války a kostela. Výbor a členové StOpy děkují všem, kteří přispěli k rozšíření historických a aktuálních vědomostí účastníků. I v dalších letech bude StOpa ve své činnosti pokračovat. Prvním přednášejícím v roce 2003 bude ve středu 22. ledna nový opavský primátor, Ing. Zbyněk Stanjura, který pohovoří na téma Budoucnost Opavy. Přednáška se uskuteční v 15 hodin v Klubu důchodců na Masarykově třídě čís. 25. Jiří Jany, předseda StOpy HLÁSKA leden 2003 Z HISTORIE Město Opava a změny jeho hranic Počátkem 13. století byla osada Opava povýšena na město. Není známo, kterého roku se tak stalo, ale roku 1224 již získala jako město významná práva od českého krále Přemysla Otakara I. Tehdy měla v držbě i vsi Otice, Skřipov, Slavkov a od počátku 16. století též Jakubčovice. V těchto držbách však docházelo ke změnám. Jako město byla Opava zhruba od poloviny 13. století opevněna valy, později hradbami. Od počátku byla střediskem holasické kastelánie, její vrchnostenská správa však sídlila na nedalekém Hradci. Počátkem 14. století se stala centrem opavského knížectví, uděleného v léno vedlejší přemyslovské větvi. Ta si počátkem 15. století vybudovala díky knížeti Přemkovi svůj sídelní zámek přímo v Opavě. Území a správní vývoj opavského knížectví se měnil podle potřeb vládnoucího knížecího rodu. Od počátku 16. století bylo Opavsko včetně města Opavy podřízeno českému králi. Šlo o neklidnou dobu růstu reformace, vrcholící počátkem 17. století, kdy se Opava dostala na několik let do nelítostné císařské klatby. Poté přechází do držení katolického knížecího rodu Lichtenštejnů. Dramatický průběh 18. století, století slezských válek, kdy větší část území Slezska byla odloučena od Rakouska a připojena k vítěznému Prusku, vyzvedl Opavu jako sídelní město. Marie Terezie zde zřídila Královský úřad, který byl v letech správním orgánem celé zbylé části rakouského (českého) Slezska, zahrnujícího knížectví těšínské a části knížectví opavského, krnovského a niského. Hlavním městem tohoto Slezska se tedy stala Opava. Ne však nadlouho. Roku 1782 bylo české Slezsko připojeno k Moravě. Teprve v roce 1850 se Slezsko stalo opět samostatnou zemí a statutární město Opava jeho hlavním městem, sídlem slezské zemské vlády. K žilo v Opavě obyvatel v 852 domech. Město mělo předměstí hradecké, ratibořské a jaktařské a osadu Karlovec. Od počátku 19. století bylo bouráno opevnění města a rozšiřovalo se jeho území. Výstavba je přibližovala k okolním obcím: od Kateřinek už je dělilo jen koryto řeky Opavy, nové domky na Krnovské ulici se přibližovaly k obci Jaktař a zástavba Kylešovského kopce postupně Opavu propojovala s obcí Kylešovice. Přesto však zůstávaly tyto obce až do roku 1939 samostatné. Počátkem 20. století (k ) bydleli v Opavě obyvatelé v domech. Do dalšího sčítání v roce 1921 vyrostl počet obyvatel města na Po vzniku ČSR 28. října 1918 byla Opava nakrátko vyhlášena sídlem provincie Sudetenlandu, jedné ze zemí tzv. Německého Rakouska však bylo město obsazeno čsl. vojskem a začleněno do ČSR. Až do roku 1928 byla Opava v postavení zemského hlavního města země Slezské, což ztratila po zřízení země Moravskoslezské, jejímž sídlem se stalo Brno. Opava si však ponechala až do roku 1938 statut. K obývalo Opavu osob. Počátkem října 1938 po obsazení německou armádou se stává Opava hlavním městem jednoho ze tří vládních obvodů sudetské župy. Následujícího roku byly k ní připojeny Jaktař, Kateřinky a Kylešovice a byla vytvořena Velká Opava. 4 Členky a členy StOpy přivítala hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová

5 Po osvobození v dubnu 1945 se nakrátko tyto obce opět osamostatnily s vlastními správními orgány místními národními výbory. Opavu spravoval Místní národní výbor. V říjnu 1945 byl obnoven statut města. Opava tak tvořila samostatný okres, podléhající přímo ostravské expozituře. K došlo opět k integraci zmíněných tří obcí s Opavou a od následujícího roku byl městským správním orgánem Ústřední národní výbor zemského hlavního města Opavy, v letech už jen ÚNV Opava. V letech však Opava svůj samostatný správní orgán ztratila a spravoval ji společně okresní orgán Jednotný národní výbor Opava. Po hlavním odsunu Němců z Opavy v roce 1946 zbylo ve městě jen osob. Už k však stoupl tento počet na Od roku 1954 spravoval Opavu místní, v letech Městský národní výbor. V 70. letech 20. století dochází k rozsáhlé integraci obcí. K se k Opavě připojují obce Komárov s částí Komárovské Chaloupky a Kravařov (do 1945 Hadrunek) a Malé Hoštice s částí Pusté Jakartice. K je přičleněna k městu obec Podvihov. K Vávrovice s částí Držkovice (do 1951 obec) a Palhanec, Vlaštovičky s částí Jarkovice (do 1964 obec) a k Chvalíkovice, Milostovice a Zlatníky. K byly připojeny Suché Lazce a místní část Přerovec. K se městská část Opava rozdělila na Opavu-město a Opavu-předměstí. Integrovaná Opava dosáhla obyvatel. V roce 1990 získala Opava opět statut města. V letech byl jejím orgánem Úřad města v čele s primátorem, od Magistrát města Opavy. K se osamostatnily Chvalíkovice. Od listopadu 1994 má Opava 15 městských částí, z nichž 8 má vlastní volená zastupitelstva a starosty. Sbor osmi starostů je poradním orgánem primátora města Opavy. K bylo v Opavě obyvatel, katastrální výměra města činila ha a ke bylo v Opavě obyvatel. Po zrušení okresu Opava k vznikl k Správní obvod Opava o rozloze 555 km 2 se obyvatelem ve 40 obcích. PhDr. Magda Plačková mapky vyhotovil RNDr. Ronald Raszka Střelecká soutěž pro mládež Dne připravil Sportovní klub Městské policie Opava ve spolupráci se Stanicí mladých turistů a přírodovědců pro žáky 8. a 9. tříd základních škol střeleckou soutěž SUPER TREFA. Zúčastnilo se jí 25 chlapců a 10 dívek 8. tříd a 27 chlapců a 8 dívek 9. tříd opavských základních škol. Soutěž spočívala ve střelbě ze vzduchovky na 10 m, při třech nástřelných a deseti soutěžních střelách, v poloze vleže. Místem konání soutěže byla vzduchovková střelnice v objektu budovy Stanice mladých turistů a přírodovědců na Husově ulici v Opavě. V kategorii chlapců bez rozdílu věku zvítězil Marek Hepper (8. tř. ZŠ Komenského) s nástřelem 93 bodů, druhé místo obsadil Ondřej Jirásek (9. tř. ZŠ E. Beneše) s 92 body a třetí místo obsadil Martin Kuček (9. tř. ZŠ Mařádkova ) s 91 body. V kategorii dívek zvítězila Milada Vondráčková (9. tř. ZŠ Otická) s nástřelem 81 bodů, druhé místo obsadila Zuzana Olšovcová (9. tř. ZŠ Mařádkova) se ziskem 77 bodů a třetí místo obsadila Darja Stříbná (8. tř. ZŠ E. Beneše) se 75 body. V kategorii družstev 8. tříd zvítězila ZŠ Ochranova (384 bodů), druhá skončila ZŠ Mařádkova (374 bodů) a třetí místo získala ZŠ Otická (355 bodů). V kategorii 9. tříd zvítězila ZŠ Mařádkova (404 body), druhé místo obsadila ZŠ E. Beneše (372 body) a třetí míst obsadila ZŠ Otická (371 bodů). V doprovodné soutěži pedagogických pracovníků zvítězila Eva Kociánová ze ZŠ Englišova s nástřelem 91 bodů. Pro soutěžící byl pracovníky stanice připraven program, který představil činnost a aktivity Stanice mladých turistů a přírodovědců. Poděkování organizátorů a startujících za příjemně strávené dopoledne patří Magistrátu města Opavy a firmě OP Control, kteří finančně i hodnotnými dary podpořili uspořádání tohoto závodu. Bc. Zdeněk Zabloudil, velitel směny MP Opava Návštěvnost internetových stránek Statutárního města Opavy Stránky byly poprvé zaregistrovány na serveru NAVRCHOLU.cz 8. září Od této doby začalo měření a vyhodnocování návštěvnosti www stránek Statutárního města Opavy. V roce 2002 do dne bylo zaznamenáno přístupů z celkového počtu přístupů od počátku sledování. Denně průměrně navštíví naše stránky čtenářů nejčastěji mezi 8 16 hodinou během pracovního týdne. Přes soboty a neděle je to v průměru 46 přístupů. Nejúspěšnějším dnem těchto stránek byl 4. listopad s 401 přístupy. Nejúspěšnějším měsícem byl listopad 2002 s přístupy. Mezi informace, které návštěvníky zajímají, jsou mimo informací o činnosti Magistrátu města Opavy informace o kulturních akcí v Opavě, o možnostech stravování a ubytování. Ing. Zdenka Galgonková, odbor vnějších vztahů Podzimní úklid úspěšně za námi Ve dnech až byly na území města přistavovány kontejnery na zelený odpad v rámci podzimního úklidu. Řada občanů již pochopila, že za zelený odpad nepovažujeme např. matrace, láhve či oděvy v zelené barvě a kontejnery byly plněny převážně určeným materiálem v podobě listí, větví a zeminy. Na dodržování řádného třídění odpadů dohlíželi dle již ověřené dobré zkušenosti žáci 6. až 9. tříd ZŠ a studenti středních škol - členové Sdružení ekologické výchovy (SEV) Areka Opava, kterým touto cestou děkujeme. Nejen že vykonávali funkci strážců, ale pomáhali i radami, kam odvést materiály, pro něž kontejnery nebyly určeny, a pomáhali občanům přemis ovat přivezený zelený odpad do kontejnerů za každého počasí a bez nároku na odměnu. Omlouváme se občanům, kterým nevyhovoval časový harmonogram rozmístění kontejnerů. Zejména z finančních a organizačních důvodů nebylo možné zvýšení počtu míst s kontejnery ani prodloužení či změna doby jejich umístění. Bohužel, také tentokrát jsme se setkali s občany, kteří i přes poučení členů SEV Areka plnili kontejnery odpadem, pro který nebyly určeny a přidávali tak práci členům SEV Areka, kteří obětavě odpad třídili. Našim dětem na budoucnosti planety Země opravdu záleží a úkolem nás dospělých je předat jim ji alespoň v takové podobě, v jaké jsme ji převzali od našich rodičů. Prosíme Vás o sdělení dalších připomínek a námětů týkajících se podzimního úklidu na odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy. Stanou se vodítkem pro pořádání obdobných aktivit v budoucnosti. Ing. Jiří Plura, odbor životního prostředí 5 HLÁSKA leden 2003

6 Informace pro cestující Českých drah Dne v 0.00 hod vstoupil v platnost nový jízdní řád Českých drah, který bude platit do V této souvislosti dochází k některým změnám v jízdním řádu a v tarifech. V jízdním řádu se jedná o převedení všech spěšných vlaků, které v našem obvodu jezdily, do kategorie rychlíků, dále pak k převedení vlaků ve směru Ostrava-Svinov a Hlučín do částečné taktové dopravy. V této souvislosti dochází na všech tratích k určitým posunům v odjezdech a příjezdech vlaků. V tarifech dochází k těmto změnám: zlevnění ceny jízdného v 1. a 2. tarifním pásmu zákaznického a zlevněného jízdného, přepravného pro psy, tra ové jízdenky a sleva PAJ (automaty) sjednocení příplatků pro vlaky vyšší kvality EC/IC na 60 Kč Junior pas pouze roční známka zvýšení cen za přepravu cestovních zavazadel (u spoluzavazadel se cena nemění) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadlo Informace o tarifních změnách podá každá výdejna jízdenek, nebo jsou vyvěšeny v nádražních prostorách. Informace o jízdním řádu podá pracoviště v ČD centru Opava-Východ nebo telefonicky na čísle , , případně je možno si koupit jízdní řád celosí ový, oblastní, kapesní jízdní řád Opavska, nebo jízdní řád v elektronické verzi. Vše co chcete vědět o ČD, najdete také na adrese Ing. Jiří Valeček, přednosta stanice Opava-Východ Pomoc občanům s velmi těžkým zrakovým postižením Občanské sdružení KAFIRA nabízí, v rámci projektu podporovaného a spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, kur zy v nově zřizovaných multifunkčních školicích střediscích v Moravskoslezském kraji. Kurzy začnou probíhat od ledna Zaměření a cíle kurzů kurzy jsou určeny občanům, kterým jejich zraková vada přináší závažná omezení v samostatném životě a v pracovním uplatnění, a kteří mají nebo chtějí používat elektronickou kompenzační pomůcku cílem je naučit se spolehlivě ovládat počítačovou lupu s hlasovým výstupem a tím jim napomoci využívat vlastní potenciál a aktivně se zapojit do pracovního života klientům budou k dispozici odborníci v oblastech - sociálně právní, speciálně pedagogické a psychologické, řešení individuálních pracovních problémů klienta Obsah kurzů V rámci projektu budou probíhat dva typy kurzů: 1. kurz základních dovedností (zvládnutí práce se scannerem, získání a úprava textového souboru, porozumění syntetickému hlasu, práce v textovém editoru, tisk, využití internetu) 2. kurz pro zájemce o práci (školení podle vlastních požadavků klientů nebo dle konkrétní nabídky pracovní činnosti) Kurzy jsou zdarma a klientům, kteří se nemohou dopravit do školicích středisek sami, je možno dopravu zajistit. Kontakt KAFIRA, Olomoucká 24, Opava, telefon: , nebo Úspěch studenta Slezské univerzity Dne 19. prosince 2002 se v hrabyňském Památníku II. světové války konalo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže O cenu ministra obrany za nejlepší studentskou práci s tematikou II. světové války. Vítězem se letos stal Martin Krčál, student 5. ročníku Slezské univerzity v Opavě, s prací nazvanou Příspěvek k činnosti vedení Zbrojovky Brno v protinacistickém odboji. jb Změny v opavském tisku V minulém roce došlo k několika významným změnám v opavském tisku. Počátkem roku 2002 získala Vltava-Labe-Press, a.s., České Budějovice, týdeník Naše Opavsko, který skončil 2. května 2002 a byl sloučen s týdeníkem Opavský a Hlučínský Region téhož majitele. Od 3. prosince 2002 pak tento týdeník vychází pouze jako úterní příloha Moravskoslezského deníku, která není prodejná samostatně. Forma i obsah Regionu se zatím nezměnily, jeho šéfredaktorkou je nadále Zuzana Urbánková. V Opavě též vychází čtrnáctideník Opavský Inzert a rektorát Slezské univerzity vydává Noviny Slezské univerzity. jb KRÁTKÉ ZPRÁVY KULTURNÍ KALENDÁŘ NA MĚSÍC LEDEN 2003 Nové vedení Matice slezské V minulém roce Matice slezská vzpomenula 125. výročí vzniku své předchůdkyně Matice opavské. 9. listopadu se v Českém Těšíně uskutečnilo zasedání vrcholného matičního orgánu Shromáždění zástupců oblastí. Vyslechlo zprávy o činnosti Ústředního výboru MS, o majetku a hospodaření, zprávu revizní komise i zprávy z obou oblastí Opavské a Těšínské. Po diskuzi byly na další dvě léta zvoleny nové ústřední orgány Matice slezské. Předsedou jejího Ústředního výboru se opět stal PhDr. Artur Sommer ze Slezské univerzity v Opavě. jb Pozvání pro rodiče Vedení a učitelé ZŠ Opava, Otická 18 zvou rodiče budoucích prvňáčků dne od 8.00 hodin do školy a školní družiny. Rodiče uvidí práci dětí v první třídě, ostatní práci učitelů a žáků v ročníku, počítačových učebnách a činnosti ve školní družině. SLEZSKÉ DIVADLO SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Stará Sk MADAME BUTTERFLY Sk VIŠŇOVÝ SAD Sk. M PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk DON PASQUALE Sk. S PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk DOBŘE UŠITÝ FRAK Sk. D PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk DOBŘE UŠITÝ FRAK - premiéra Sk. P NA TÝ LOUCE ZELENÝ Pro školy DOBŘE UŠITÝ FRAK Sk TRISTAN A ISOLDA Pro školy PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk. O UBOHÝ VEČER klub Sk. M NA TÝ LOUCE ZELENÝ Pro školy DOBŘE UŠITÝ FRAK Sk BEDŘICH SMETANA Pro školy UBOHÝ VEČER klub Sk. S MADAME BUTTERFLY Sk BEDŘICH SMETANA Pro školy MADAME BUTTERFLY Sk PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA Mimo LOUPEŽNÍCI Mimo A AŽ KRÁLEM A AŽ KATEM BUDEŠ Sk. O PEER GYNT Sk SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Uzav. předst LOUPEŽNÍCI Sk VEČER S K. Srubkovou - klub Mimo PANÍ MARJÁNKA MATKA PLUKU Sk. 3 HLÁSKA leden

7 KINO MÍR DOBA LEDOVÁ K 19: STROJ NA SMRT QUO VADIS a HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA a DNES NEUMÍREJ PLANETA POKLADŮ HOLKA NA ROZTRHÁNÍ a DĚVČÁTKO a LEPŠÍ JE BÝT BOHATÝ A ZDRAVÝ NEZ CHUDÝ A NEMOCNÝ KINO ELEKTRA HOLKY TO CHTĚJ TAKY PIANISTKA FIMFÁRUM JANA WERICHA BLANCHE KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ BOMBAKŠEFT AMORES PERROS LÁSKA JE KURVA CHARLOTTA GRAY K 19: STROJ NA SMRT a BRAK a DOBA LEDOVÁ MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA ČERVENÝ DRAK HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA a ROAD TO PERDITION (CESTA DO PEKEL) KINO ELEKTRA - FILMOVÝ KLUB MUŽ, KTERÝ NEBYL USA, Velká Británie 2001, Joel Coen. Černobílý film zřetelně inspirovaný Alfredem Hitchcockem vypráví příběh stárnoucího kadeřníka, kterého jeho nevinně vyhlížející plán přivedl na elektrické křeslo. Film oceněn mnoha prestižními filmovýmicenami! MEXICKÁ JÍZDA Mexiko, 2001, režie Alfonso Cuarón. Tato kombinace road movie a erotické tragikomedie dokazuje, že o mexické kinematografii se právem hodně mluví (připomeňme i film Amores perros). Film byl oceněn na MFF v Benátkách scénář, herecký výkon ZLOČIN A TREST Finsko 1983, režie Aki Kaurismäki. Románem Dostojevského se režisér inspiroval jen velmi volně. Děj příběhu zasadil do Helsinek osmdesátých let a ze studenta Raskolnikova udělal pracovníka na jatkách Rahikainena, který je společenským outsiderem, podivínem, avšak jeho vzpoura proti společnosti, manifestovaná provedeným zločinem, je spíše pudová. Kaurismäkimu se podařilo natočit originální, autentické a myšlenkově pozoruhodné dílo o odcizení, mravních hodnotách a také o zvláštní lásce DOBRODRUŽSTVÍ PRISCILLY, KRÁLOVNY POUŠTĚ Austrálie 1994, režie Stephan Elliott. Hrdiny svérázného road movie jsou dva transvestité a jeden transsexuál, kteří se ze Sydney vypraví v rozhrkaném autobuse s ženským jménem Priscilla přes pouš do australského vnitrozemí, aby v městečku Alice Springs účinkovali se svou show. Cestou se setkávají s nejrůznějšími lidmi. Jen někteří jsou však ochotni jejich odlišnost akceptovat. VÝSTAVY SLEZSKÁ SOCHAŘSKÁ RODINA KUTZERŮ. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. TOMÁŠ NOVÁK OBRAZY. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do ROZMARY ZUZANY SLOVÁKOVÉ - výstava loutek, kreseb a scénografických návrhů. Vernisáž v hodin. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. ČÁRY A KOUZLA V ČESKÉ HISTORII A KULTUŘE. Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35. EDGAR BARAN OBRAZY. Arboretum Nový Dvůr výstavní síň. Od LOUTKY RODINY PFLÉGRŮ Z BRUŠPERKA. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do ROZMANITOST KŘEMENE. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Od DUŠAN CHLÁDEK POLE (kresby) Vernisáž v hod., DU. PETR NIKL ČERNÝ RÁJ (obrazy) Vernisáž v hod., DU. MARTIN KOLLÁR EVROPA (fotografie) Vernisáž v hod., DU. UNIVERZITNÍ KLUB - ČAJOVNA BLUDNÝ KÁMEN Pekařská 97, Opava 5 (tel.: ) Láska jménem hory. Z Jeseníků po Himaláje (expedice krnovského horského spolku). Komponovaný cestopisný pořad provází Ivan Foltýn. Moravská kaple Domu umění Večerní Jařabiny. Pravidelný pořad senátora Josefa Jařaba a jeho hostů. Refektář Domu umění Symbolismus ve výtvarném umění přednáška s diapozitivy Mgr. Jiřího Siostrzonka z pravidelného cyklu Výtvarné umění pro začátečníky. Ve spolupráci se Spolkem přátel Domu umění. Refektář Domu umění Smrtelníci v zemi bohů aneb barvy Bali komponovaný cestopisný pořad o běžném životě lidí na jednom ostrově. Pořadem provází rodina Tjokordova. Moravská kaple DU MCH Band (Praha). Jako hosté vystoupí Peří (Opava). Vinárna U Přemka. Programy budou doplněny a upřesněny na výlepových plochách a v UK - čajovně Bludný kámen. One brain kineziologie mandala života reiki Tomáš Gřešek a Kája Gřešková ( , ) Leknínová 5, Opava, tel.: , Po pá Poradna osobního rozvoje, odblokování příčiny problémů metodou One brain a Mandala života. Reiki masáže, kineziologické cvičení pro lepší učení, numerologie, měření meridiánových drah. (Po telefonické domluvě.) Řízení času I. lepší organizace sebe sama. Jak mít více času pro sebe? Jak mít více času pro rodinu? Jak se zbavit stresu z nedostatku času? Poradna osobního rozvoje, Leknínová 5, Opava Mandala života úvodní kurz, kineziologické testování. Základní nástroje kineziologie svalový test, využití svalového testování k získávání informací pro odblokování. Základy odblokování podle Mandaly života. Zúčastníte se vzdělávacího projektu, který vám pomůže převzít odpovědnost za to, co se děje ve vašich životech, abyste mohli změnit vše, co se Vám ve vašem životě nelíbí,a abyste mohli být vládci svých životů! Poradna osobního rozvoje, Leknínová 5, Opava HOLOS - Centrum alternativní léčby, Čapkova 13, Opava tel , tel.+fax , HOLOS centrum - poradenská a léčebná činnost v oborech psychosomatiky, psychologie a psychiatrie. Objednávky denně telefonicky. Krizová linka 24 hodin Začátek cyklu přednášek z oboru transpersonální psychologie. Téma: úvod do oboru, osobnost Stanislava Grofa a jeho přínos pro světovou psychiatrii a Zážitkový seminář holotropního dýchání. V rámci transpersonální psychologie vede MUDr. Milan Hrabánek, žák prof. S. Grofa. Vedlejší téma: Vliv porodního traumatu na náš život. Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2. Taneční škola při Holos Centru: Mistři ČR pro rok 2002 v latinskoamerických formacích zvou do svých řad děti a mládež od 6 do 100 let. Ti z Vás, kteří mají rádi moderní pohyb, latinskoamerické a standardní sportovní tance, jazzové tance a dobrý kolektiv budou u nás přivítáni vždy v po, čt, pá od na Střední zdravotnické škole v Opavě, Dvořákovy sady 2. Čajovna U Konvičky při Holos Centru: Pozvání do nové čajovny a kafírny v prostorech našeho Centra HOLOS, Čapkova 13, Opava. Srdečně zveme. 7 HLÁSKA leden 2003

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Město získá 420 milionů

Město získá 420 milionů Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2008 ČÍSLO 10 Město získá 420 milionů Jak město naloží s rekordní dotací Noc otevřených dveří na Hlásce Setkání s Beethovenem a lvicí Elsou Městská věž slaví

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště

Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva 2013 Město Uherské Hradiště Výroční zpráva města Uherské Hradiště za rok 2013 Obsah I. Textová část 1. Editorial....... 3 - starosta... 4 - tajemník městského úřadu... 5 2. Představení

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA

ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA Ž E L E Z N O B R O D S K Ý ZPRAVODAJ I LETOS V LEDNU SPOLEČNĚ VYBEREME SPORTOVCE ŽELEZNOBRODSKA LEDEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE... 2 Návštěva krajského radního... 3 Město pro byznys... 3 Usnesení

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté Červen 2015 / www.svitavy.cz CYKLISTICKÁ DISCIPLÍNA PUMPTRACK 5 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V KNIHOVNĚ PŘEHLÍDKA 12 13 DĚTSKÁ SCÉNA KOUPALIŠTĚ SE OTEVŘE KONCEM ČERVNA 15 Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 1 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Názory na Slezanku 3/2009 ČÍSLO 3. Co si myslí obyvatelé Opavy o Slezance. Plukovník v. v. Andrej Koba vzpomíná na válku

Názory na Slezanku 3/2009 ČÍSLO 3. Co si myslí obyvatelé Opavy o Slezance. Plukovník v. v. Andrej Koba vzpomíná na válku Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 3/2009 ČÍSLO 3 Názory na Slezanku Co si myslí obyvatelé Opavy o Slezance Veterán oslavil devadesátku Plukovník v. v. Andrej Koba vzpomíná na válku Sportovcem roku

Více