BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium zve na oslavy výročí Zprávy ze základních škol Nový vyvolávací systém na odboru dopravy Lapač v proměnách času Kulturní tipy Program kina Máj Program Domu kultury Sport Už čtyřicet let pracuje v Uherském Brodě Dům dětí a mládeže. Slavnostní program k tomuto výročí se konal v sobotu 20. května v Domě kultury. Návštěvníci zhlédli pestrý blok vystoupení. Představili se kroužky mažoretek, tanečního aerobiku, rokenrolu, moderního tance a aerobiku, ale také folklorní Rozmarýnek, malí flétnisté a kytaristé či pěvecký sbor Esperanto. Krásné bylo vystoupení roztleskávaček a mladých mažoretek z DDM Hluk. Na slavnostním odpoledni, které uváděl Josef Koller, se sešli také současní a bývalí pracovníci DDM. Libor Milička vzpomněl na prvního ředitele a zakladatele domečku Otu Goldmanna. Ve finále večera podtrhl starosta Ladislav Kryštof výbornou práci Domu dětí a mládeže a popřál ředitelce DDM Soni Kunčarové ještě více spokojených dětí v řadě kroužků. Slavnostní program byl doplněn výstavou fotografií z minulé i současné činnosti Domu dětí a mládeže. -es-

2 Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 2. června 2006 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8 do 14 hodin. Voličem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě potřeby je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK ke 40. výročí zahájení činnosti Domu dětí a mládeže UB foyer Domu kultury pá až ne VÝSTAVA LENKA JUREČKOVÁ OBRAZY Vernisáž výstavy v pátek 2.6. v hodin. V kulturním programu vystoupí cimbálová muzika OLŠAVA. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč so 3. 6., ne I. ROČNÍK MODELÁŘSKÉ VÝSTAVY letadla, kosmická technika spojená s pozorováním Slunce Hvězdárna DK hod hod. 10 Kč ne ADÁMEK MEZI BROUČKY Příběh neposlušného chlapce, který se po začarování stane broučkem, aby poznal cenu přátelství. Loutková pohádka v podání Divadla BROD. malý sál DK hod. Představení zadáno pro Azylový dům Volební okrsky pro Uherský Brod Okrsek číslo 1 Střední odborné učiliště a OU Svat. Čecha Okrsek číslo 2 Základní škola Na Výsluní Okrsek číslo 3 Dům kultury Okrsek číslo 4 Základní škola Mariánské náměstí Okrsek číslo 5 Střední odborná škola Předbranská Okrsek číslo 6 Mateřská škola Olšava Okrsek číslo 7 Ubytovací zařízení Větrná 2060 Okrsek číslo 8 Mateřská škola Obchodní skupina 1 Okrsek číslo 9 Mateřská škola Obchodní skupina 2 Okrsek číslo 10 Základní škola Pod Vinohrady skupina 1 Okrsek číslo 11 Základní škola Pod Vinohrady skupina 2 Okrsek číslo 12 Okrsek číslo 13 Okrsek číslo 14 Sportovní hala Havřice Mateřská škola Těšov Základní škola Újezdec o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě volebních lístků. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Do úřední obálky je možno vložit jen jeden hlasovací lístek ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Ten může zakroužkování pořadového čísla nejvýš u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič hlasuje osobně, zastupování není přípustné. Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Více informací o volbách najdete na V průběhu konání voleb můžete průběžné výsledky sledovat na Upozorňujeme na změnu volební místnosti u 8. a 9. volebního okrsku! Obě volební místnosti budou v MŠ Obchodní. (Volební okrsek č Družstevní, Hlavní a U Plynárny a okrsek č nám. 1. máje, Obchodní a Šaripova). Ostatní místnosti jsou beze změny. Placení daně z nemovitostí V tomto roce vznikly nové způsoby placení daně z nemovitostí. Ministerstvo financí vydalo letos nové tzv. daňové složenky, pomocí nichž mohou daňoví poplatníci zaplatit své daňové povinnosti na jakékoliv pobočce České pošty, a.s., a to bez poštovního poplatku. Možnost zaplacení daně na pokladně Finančního úřadu v Uherském Brodě zůstává. Pokladna je otevřena každé pondělí a středu od 8.00 do a od do hodin. Další možností je také zaplacení daňové povinnosti bezhotovostním převodem z účtu. Daňové složenky k zaplacení daně z nemovitostí budou rozesílány dne 10. května 2006, termín pro zaplacení je 31. květen v MAPY MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ NA INTERNETU h t t p : / / m a p y. u b. c z Napište nám, které mapy se vám líbí. Své názory posílejte na Děkujeme.

3 Gymnázium oslavuje jubileum Na vernisáži výtvarných prací studentů gymnázia nemohla chybět cimbálová muzika Jakub Výstavou výtvarných prací studentů zahájilo v pátek v galerii Panský dům Gymnázium J. A. Komenského oslavy svého kulatého výročí. Již 110 let uplynulo od okamžiku, kdy začala tato střední škola v Uherském Brodě vyučovat. V sobotu 3. června od 9 do 16 hodin pak budou mít všichni zájemci možnost si prohlédnout školu. Jistě především bývalí absolventi školy si nenechají ujít možnost porovnat nynější moderní prostor pro výuku, nové informační centrum školy s velkou knihovnou a internetovými stanovišti s tím, jak si pamatují třídy a odborné učebny ze svých studentských let. Vyvrcholením oslav bude slavnostní večer s akademií, který se uskuteční 3. června 2006 ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě. Začátek je stanoven na 18 hodin. Ke 110. výročí vydává škola Sborník a drobné upomínkové předměty s emblémem školy, které bude možno zakoupit při prohlídce školy ve vestibulu i při slavnostním večeru v předsálí hlavního sálu. -es- Oznámení o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monitorováním kanalizační sítě kamerovým vozidlem upozorňujeme majitele nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci, že vypouštění odpadních vod bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod je neoprávněným vypouštěním odpadních vod ve smyslu 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (MěÚ Uh. Hradiště, MěÚ Uherský Brod) uložena pokuta až do výše Kč. Z toho důvodu budou od příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně i Policii ČR, ohlašovány všechny zjištěné případy neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, provozované Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s., a dále může být za dobu neoprávněného vypouštění odpadních vod zpětně doúčtováno stočné. Do mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejnou kanalizaci provozovanou Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a. s., přihlásit kanalizační přípojku v úřední dny na provozu kanalizací (tel.: ) a uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod na útvaru prodeje vody (tel.: ) bez jakékoliv sankce nebo zpoplatnění. Úřední hodiny: Pondělí Středa Informace o provozované kanalizační síti, o smlouvách s odběrateli a o zpoplatnění odvodu odpadních vod je možné získat v sídle firmy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, případně na ČOV Uherský Brod. Setkání seniorů se vydařilo Začátkem května se v Domě kultury uskutečnilo setkání seniorů, které poprvé uspořádaly Sociální služby města Uherský Brod. Sešlo se na něm více než dvě sta důchodců z Uherského Brodu, Bojkovic, Starého Hrozenkova, Nezdenic a dalších obcí regionu. Když ředitelka Sociálních služeb UB Marie Vaškovicová vítala hosty, byl velký sál zaplněný do posledního místa. V úvodu přítomné pozdravil starosta Ladislav Kryštof i místostarosta Stanislav František Zápeca, který má sociální otázky ve své kompetenci. Pozvání přijali také zástupkyně odboru sociálních věcí MěÚ a zastupkyně Sociálních služeb z Uherského Hradiště. Pro všechny byl připraven bohatý kulturní program. Nejprve se p ř e d s t a v i l y roztomilé malé m a ž o r e t k y z Domu dětí a mládeže. Pak potěšil seniory blok lidových písní a tanců v podání cimbálové muziky Jakub z Gymnázia J. A. Komenského. Samozřejmě zde nemohla chybět ani kapela, která všem zahrála k poslechu i k tanci. Vystoupil Taneční orchestr ZUŠ pod vedením S. Sládka. Program zakončilo divadelní a šermířské vystoupení skupiny Los Pupkos. Příjemnou atmosféru doplňovalo bohaté občerstvení a tombola. Na tvářích většiny přítomných byla vidět spokojenost z odpoledne prožitého s přáteli a dobrou zábavou. -es- Vzpomínka Před dvaceti lety, 23. května 1986, ukončil svou životní pouť pan Antonín Coufalík z Uherského Brodu. Byl to vynikající herec a režisér divadelního souboru ZKP a stálý solista PS Dvořák. Poslední opona se zatáhla, mistr se děkovačky již nezúčastnil. vděčné publikum Manželé Beránkovi Už je to padesát let, co jste se brali. Ve zlém i v dobrém zůstali jste spolu. Tehdy jste si věčnou lásku přísahali. Ta láska přetrvala a my Vám přejeme, ať jste ještě dlouho v duu. Maminko, tatínku, děkujeme Rosťa, Radka a Roman a rodinami w

4 10 Nový výtah na radnici si vyzkoušel i místopředseda vlády Zdeněk Škromach, který pomohl se zajištěním dotace na jeho realizaci. Každý ví, a nemusí být zaměstnancem České zbrojovky, že DESÍTKA je nejúspěšnější trefa. J I S T O T Y A P R O S P E R I T A Občané by při volbách měli hájit především svoje zájmy Nadcházející volby do PSP ČR budou důležité pro budoucnost naší země. Občané se budou rozhodovat, zda dají hlas sociální demokracii, která hájí zachování sociálního státu i pro další generace, nebo podpoří radikální reformy opoziční ODS, která hodlá sociální stát zbourat. Jsem přesvědčen, že nejvhodnější formou státu je ten, kde ekonomika nejen funguje, ale kde jsou lidé i nejspokojenější. Sociální stát je zárukou efektivního a transparentního přerozdělování bohatství vytvořeného v naší zemi, které zaručí vysoký životní standard pro naše občany. Mým cílem je moderní stát, který stojí na principech solidarity, který slouží lidem a garantuje kvalitní a dostupné veřejné služby. Pro mne osobně jsou základními službami především moderní systém sociálního zabezpečení, veřejné zdravotnictví, solidární penzijní systém a systém bezplatného vzdělávání. O tom všem jsou nadcházející volby. Myslím si, že občané by při volbách měli hájit především svoje zájmy a zájmy svých blízkých. Přijďte k volbám. Nenechte za sebe volit jiné. Ing. Antonín Seďa Poslanec a kandidát za ČSSD do PSP ČR x

5 ZŠ Na Výsluní našla Super Star Jistě se mnou budete souhlasit, že hudba je něco jako lék. Při hudbě se dá odpočívat i pracovat. A co teprve, když si při ní můžete pořádně zabékat! I Karel Gott zpívá rád a je to na něm znát. Děti z naší školy zpívají rovněž rády a předvedly to v pátek 28. dubna při pěvecké soutěži ZŠ Na Výsluní hledá Super Star, která se konala v malé tělocvičně. Do finále se z třídních kol prozpívalo 33 zpěváků. Toto číslo vypovídá nejen o tom, že u nás na Slovácku se zpívá hodně, ale i dobře. V 10 hodin již zmiňovaného dne to všechno začalo. Třída 5. A pod vedením paní učitelky Hrubošové připravila tělocvičnu tak, aby se divákům dobře sedělo, soutěžícím dobře zpívalo a porotě dobře hodnotilo. V rolích moderátorů se nám představila Vendula Vaculová a David Hedbávný. Trému jim pomáhala zahnat paní učitelka Garžíková, která svým vtipným vystupováním rozesmála obecenstvo i přísnou porotu. A co se poroty týká, byla tvořena dětmi (zástupci z jednotlivých tříd) i osobami staršími (paní učitelky). Hodnotil se samozřejmě zpěv, výběr písně, kostým a celkový projev. Jeden z finalistů (Martin Dvořák) nám dokonce zahrál na harmoniku, zasoutěžila si i ježibaba (Lucka Jeglová) a jedna děvčica přišla v kroji (Katka Myšinská). Po dvouhodinovém snažení se porotě podařilo vybrat hned dvě Super Star. V kategorii prvních a druhých tříd získala prvenství Děvčica z Javorova - Katka Hrabalová (1. B). Na Parníku si pro druhé místo doplula Bětka Hasoňová (1. B), této mety v klídku dosáhl i pohodový Kuba Votava (2. B, píseň Tabáček ). Na třetím místě skončila s písní Zpívajte děvčice Aneta Lekešová (2. A) a Eliška Nováková (2. A) se Třemi čuníky. Druhou první hvězdou v kategorii třetích až pátých tříd se stala Šárka Lukešová (3. A), i když si stále pobrukovala Pátá. Aničce Talašové (4. B) na druhou pozici Spadla šablička a tu se jí snažil podat Ríša Fojtík (5. A), který se právě vrátil z Montgomery. A kdyby Klárka Balajková (4. B), získala třetí místo, nebyla Popletená holka, kdo ví, jak by to dopadlo. Zvláštní soutěžní skupinu tvořily dvojice. Z nich byly nejúspěšnější Holky z naší škol(k)y - Verča Galušková a Kája Knotková (3. B). Myslím, že první ročník této soutěže se vydařil. Už nyní se těšíme na ten příští. Michaela Žáková Městská knihovna Uherský Brod, oddělení pro děti vás zve u příležitosti Mezinárodního dne dětí na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ pro děti a jejich rodiče Kdy: 1. června 2006 od a Po celý den bude registrace nových dětských čtenářů BEZ POPLATKU, pro ostatní čtenáře INTERNET ZDARMA! Školáci z Rakouska na návštěvě na ZŠ Mariánské náměstí V posledním dubnovém týdnu proběhla na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě jedna z mnoha zajímavých akcí, které tato škola nabízí. V rámci pokračování a prohlubování vzájemných kontaktů s partnerskou školou z rakouského městečka Etsdorf poblíž města Krems a místní školou se domácí žáci s rakouskými kamarády iniciativně zapojili již podruhé do projektu s názvem Ty mluvíš německy, já česky, ale přesto si rozumíme a jsme kamarádi. Od prvního dne bylo vidět, že se školákům i jejich pedagogům projekt líbil, velmi rychle se spřátelili a společně prožili hodiny němčiny a češtiny, jejímž základům vyučuje své žáky v Etsdorfu nadšený kolega Berthold Bauer. Děti se učily zajímavou formou celý týden i mimo školu při sportování, soutěžích, plavání, při návštěvě hvězdárny, radnice, výletech do Buchlovic, Uherského Hradiště a Luhačovic a pořádně si užily také diskotéky. Pro obě strany měl projekt velký význam také v oblasti pochopení reálií a v osobnostním rozvoji dětí. Velkým přínosem byla rovněž skutečnost, že se na celé akci podílelo mnoho žáků školy. Výstupem z této aktivity bude společný časopis. Všechny činnosti mohly být uskutečněny díky zájmu dětí na obou stranách, podpoře rodičů a vedení školy. Touto cestou také děkujeme sponzorům, kteří mají zásluhu na úspěchu projektu. Mezinárodní spolupráce mezi oběma školami se úspěšně rozvíjí 3 roky i mezi učiteli. 28. září 2005 navštívila skupina deseti pedagogů z Uherského Brodu školu v Etsdorfu. V současné době se připravujeme na návštěvu rakouských učitelů v Uherském Brodě, která se uskuteční ve dnech 25. a Naši žáci se velmi těší na konec září, kdy odcestují za svými kamarády na týden do Etsdorfu. Mgr. Jana Nožičková čtvrtek TURNAJ VE TWISTERU soutěž jednotlivců, klubovna č. 108 od 14.00, startovné 10 Kč sobota BAMBIRIÁDA přehlídka dětské zájmové činnosti ve Zlíně + výlet do ZOO Lešná, info + přihlášky PŘEDEM u M. Kadlecové (Chrpa) POWERCVIČENÍ (poweryoga + pilates), velký sál DDM Svět , poplatek: 80 Kč/perm. Přihlášky předem na DDM ( ) nebo L. Kočovská ( ) NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME sobota 3.6. POHÁDKOVÝ LES tajemné putování pro malé i velké, od u muzea sobota 3.6. J. A. Komenského UB, 40. výročí založení DDM y

6 Úspěšní žáci ZUŠ Uherský Brod Výtvarný a taneční obor se pravidelně prezentuje společnými projekty z historie a zeměpisu. Poslední výstava byla věnována Japonsku. Školní rok 2005/2006 se pomalu chýlí ke svému konci a to je čas bilancování. Podělíme se s vámi o výsledky v celostátních soutěžích základních uměleckých škol, které každoročně vyhlašuje MŠMT. Letos bylo vyhlášeno mimo jiné soutěžní klání ve zpěvu, v nástrojích dechových, v cimbálu a v tanečním oboru. Základní umělecká škola v Uherském Brodě se samozřejmě soutěží v těchto oborech zúčastnila a v konkurenci dalších škol se neztratila. Z okresního kola ve zpěvu jsme si z Uherského Hradiště přivezli pět 1. míst s postupem do kola krajského. Krajské kolo proběhlo v Karolínce 17. března a také zde byly naše zpěvačky úspěšné. 2. místa si ve svých kategoriích přivezly: Klára Balajková, Karolína Kukolová, Petra Vlková, Lenka Řehořová a Veronika Gajdůšková. Ocenění 3. místa získala Dorota Javnická. Prvním místem v okresním kole dechových nástrojů žesťových z v Uherském Hradišti postoupil do kola krajského Ondřej Parýzek. V Kroměříži pak získal opět 1. místo bez postupu. Úspěšní byli i žáci v dřevěných dechových nástrojích. Postup do krajského kola získali svými prvními místy 4 žáci. Z nich se pak tři umístili následovně: 3. místo Lucie Mošťková (zobcová flétna), 1. místo bez postupu Štěpán Smetana a 3. místo Martin Marášek (klarinet). Dalším nástrojem, ve kterém si změřili žáci své dovednosti, byl cimbál. V okresním kole získali čtyři žáci 1. místo s postupem do kola krajského a i odtud si přivezli vysoká ocenění. Jana Vichorcová obsadila 3. místo, Martin Flekač a Václav Jordán místa druhá a velkého úspěchu dosáhl Jan Malina, který vyhrál nejen 1. místo, ale postupuje i do kola ústředního. Ani naše soubory se v konkurenci neztratily. Ze soutěže ve hře houslových a smyčcových souborů si přivezly z krajského kola 2. místo. K tomuto výčtu výsledků soutěží hudebního oboru je nutné připsat ještě jeden výsledek z oboru tanečního. V krajském kole koncem měsíce dubna nás reprezentovala pódiová skladba, která v okresním kole získala první místo. Všem blahopřeji k jejich umístění a děkuji žákům i pedagogům za jejich trpělivost, píli a nadšení. V dnešním světě plném techniky je potěšující vědět, že jsou lidé, kteří umí děti nadchnout pro něco tvořivého a dovedou je připravit k takovým výkonům a úspěchům. Pro nás učitele je radost vidět, že samotní žáci mají pořád dost chuti na sobě pracovat, rozvíjet fantazii a umělecky růst. Přijďte se sami přesvědčit, že tomu tak doopravdy je. Zveme vás srdečně na náš již tradiční Galakoncert na závěr školního roku, který se koná v úterý 30. května v sále Domu kultury v Uherském Brodě. Uvidíte ukázky ze všech oborů a určitě i některé letošní vítěze soutěží. Tímto Galakoncertem Základní umělecká škola v Uherském Brodě začíná oslavy 60. výročí svého založení. Irena Bandriová, ZUŠ Uherský Brod Podpora boje proti rakovině K akcím každoročně pořádaným ZO ČSŽ společně s obecním úřadem v Rudicích patří i jedna humanitární, která se konala v sobotu 13. května. Dvě stě padesát lidí nejrůznějšího věku se prostřednictvím Běhu Terryho Foxe rozhodlo přispět na výzkum a léčbu rakovinových onemocnění. Mezi účastníky akce, která se v Rudících konala už posedmé, byl i místní rodák, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, zástupkyně Sdružení Uherskobrodsko Kateřina Kubínová a zástupci partnerské obce Modrová ze Slovenska. Letošní sbírka vynesla více než 11 tisíc korun. Za uplynulé ročníky se podařilo vybrat sto dvacet tisíc korun. Rudice mají velmi dobré vztahy s kanadskou nadací Terryho Foxe, dokonce přímo od matky slavného sportovce obdrželi knihu. Jak prozradila hlavní organizátorka běhu Zdenka Lukášová, pro místní obyvatele je Běh Terryho Foxe zároveň příležitostí k setkávání přátel a příbuzných z jiných koutů světa. Předešlých ročníků se tak zúčastnili i rodáci žijící v Kanadě či Rakousku. -red-

7 Zpráva z 28. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemku p. č. 273/8 o vým m2 v k. ú. Uh. Brod p. Antonínu Kročilovi. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemku p. č. 315/157 v k. ú. Uh. Brod pí Ludmile Mjartanové. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části (zastavěné lodžiemi a okapovými chodníky, vým. dle GP) z pozemku p. č v k. ú. Uh. Brod do podílového spoluvlastnictví jednotlivým spolumajitelům domu čp. 1827, UB v souvislosti s realizací stavby Revitalizace panelového domu čp. 1827, ul. Za Humny, Uh. Brod do doby prodeje pozemků. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel v době prodeje. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN. Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději ke dni kolaudace stavby. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemku p. č. 3462/1 o vým m2 a nezbytně nutné části (vým. dle GP) z pozemku p. č. 6485/2 v k. ú. Uh. Brod pro cyklostezku Uh. Brod Nivnice za cenu smluvní 40,- Kč/m2 včetně zřízení bezúplatného věcného břemene práva přechodu přes pozemek p. č. 3462/1 ve prospěch vlastníka zbývající části (tj. mimo nezbytně nutnou část pozemku pro cyklostezku) pozemku p. č. 6485/2 v k. ú. Uh. Brod. Město ponese náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene, vkladem vlastnického práva do KN, vyhotovením znaleckého posudku a uhradí daň z převodu nemovitostí v případě, že cena smluvní bude nižší než cena úřední. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje demolici domu čp. 121 na pozemku p. č. 492 v k. ú. Havřice. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje bezúplatný převod stavby občanského vybavení čp. 65 na pozemku p. č. st. 85, stavby občanského vybavení bez čp. na pozemku p. č. st. 86/2, pozemků p. č. st. 85 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 86/2 - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 49/1 zahrada, vše v obci a k. ú. Uherský Brod, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Uherský Brod s rozvazovací podmínkou využití nemovitostí po dobu 10 let ode dne právní účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro potřeby školství působícího na území města. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí ponese město Uh. Brod. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání pro výstavbu komunikace ul. Jabloňová schvaluje přijetí daru - pozemku p. č. 1721/1 o vým. 100 m2 a části o vým. 173 m2 (dle GP nová p. č. 1721/ 227) z pozemku p. č. 1721/150, pozemku p. č. 1721/97 o vým. 84 m2 a částí o celk. vým. 178 m2 (dle GP nová p. č. 1721/223) z pozemků p. č. 1721/95, 1721/96, 1721/94, vše v k. ú. Uherský Brod, které musí být ke dni převodu prosty práv třetích osob s výjimkou věcných břemen cesty, chůze a jízdy. Město Uh. Brod ponese náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN. V případě, že nebude možné z objektivních důvodů uzavřít darovací smlouvy, budou uzavírány pro účely stavebního řízení budoucí darovací smlouvy s podmínkou uzavření darovacích smluv do 2 let od podpisu smluv o budoucích darovacích smlouvách. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje změnu usnesení č. 485/Z27/05 ze dne následovně: text úřední (dle ZP) se ruší a nahrazuje textem.smluvní ve výši ,- Kč s tím, že město uhradí daň z převodu nemovitostí. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje výkup pozemku p. č o vým m2 v k. ú. Prakšice za cenu 800,- Kč/m2 s podmínkou uhrazení nájemného ve výši 300,- Kč/m2/ rok za 3 roky zpětně od data převodu. ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce ze dne mezi městem Uherský Brod, IČ a Oblastní charitou Uherský Brod, IČ v předloženém znění. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Oblastní charitě Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, Uherský Brod, zastoupené Bc. Jarmilou Tomancovou, ředitelkou, IČ ve výši ,- Kč za účelem realizace projektů Projekt ošetřovatelské a pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů a Projekt sociální intervence pro matky s dětmi, které se ocitly v mimořádně nepříznivé životní situaci a jsou bez přístřeší pro rok ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Spartak Uherský Brod, se sídlem Uherský Brod, U Stadionu 2295, zastoupené Ing. Radkem Hladilem, předsedou, IČO ve výši ,- Kč za účelem krytí výdajů na energie (elektrická energie, plyn) pro rok ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smlouvy. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory firmě Hokej Uh. Brod, s. r. o., se sídlem Záhorovice 140, PSČ , zastoupené p. Vladislavem Hečou, jednatelem, IČO ve výši ,- Kč za účelem krytí výdajů na energie zimního stadionu v Uherském Brodě (voda, plyn) pro rok ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smlouvy. ZM zřizuje organizační složku města Místní hospodářství. ZM schvaluje 1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení ze dne uzavřené mezi městem Uh. Brod a obchodní společností VOMA, s. r. o., se sídlem Uherský Brod, Moravská 94, IČ v předloženém znění, 2. uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uh. Brod a obchodní společností VOMA, s. r. o., se sídlem Uherský Brod, Moravská 94, IČ v předloženém znění. ZM schvaluje přijetí daru Projektové dokumentace cyklotrasy Uherský Brod Luhačovice Polichno v celkové hodnotě ,- Kč od Slováckých strojíren, a. s., Uherský Brod. ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. D 06/2006 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Kryštofa podpisem smlouvy. 1. ZM stanovuje pravomoci RM provádět rozpočtová opatření v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v tomto rozsahu: a) zařazování dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU a kraje obdržené v průběhu roku na základě závazného rozhodnutí o dotaci do výše 5 mil. Kč/akci, b) provádění přesunů do výše 10 % za rok v rámci schváleného rozpočtu jednotlivých odborů u provozních výdajů, c) použití finančních prostředků do výše 1 mil. Kč vyčleněných v položce Rozpočtová rezerva provozních výdajů kdykoliv v průběhu roku k odstranění mimořádných a havarijních situací. 2. ZM ukládá RM povinnost informovat ZM o provedených rozpočtových opatřeních a o použití rozpočtové rezervy na nejbližším zasedání ZM. ZM zvolilo p. Karla Šabršulu na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební období od do ZM bere na vědomí zprávy Výboru životního prostředí a Finančního výboru. ZM schvaluje Dodatky č. 1, 2, 3, 4 ke Smlouvě č o poskytnutí podpory uzavřené se Státním fondem životního prostředí ČR v předloženém znění (Výstavba krytého bazénu v Uherském Brodě, TČ + solární systém). {

8 Nový vyvolávací systém na odboru dopravy Město Uherský Brod vychází vstříc klientům, kteří vyřizují své záležitosti na odboru dopravy, a rozhodlo se nainstalovat na tomto pracovišti tzv. vyvolávací systém. Ostrý provoz tohoto systému bude spuštěn 1. června Do tohoto termínu se uskutečňuje tzv. testovací provoz, kdy jsou již všechny technologické náležitosti spuštěné, ale probíhá ověřování funkčnosti systému v praxi. Po ukončení tohoto testovacího provozu se provede analýza, na základě které bude upřesněna konfigurace systému a tento bude následně uvedený do ostrého provozu. Tímto však aktivity města v této oblasti nekončí a bude i nadále hledat způsoby, jak občanům návštěvu úřadu zpříjemnit. Ve velmi krátké době bude následovat rozšíření tohoto vyvolávacího systému o webovou aplikaci elektronická řada. Prostřednictvím této aplikace si občan bude moci z pohodlí domova prostřednictvím internetu objednat návštěvu na odboru dopravy na vybraný den a hodinu, a to až 3 měsíce předem. Po úspěšné registraci v elektronické řadě bude občan obratem informován zprávou na zadaný . V případě, že se tento systém na odboru dopravy osvědčí, tak budeme velmi intenzivně pracovat na zavedení tohoto systému i na jiné pracoviště Městského úřadu, např. na odbor sociálních věcí, na vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů. Budeme velmi rádi, když nám vaše názory na tento nově zavedený systém sdělíte. Takto budeme moct i na základě vašich podnětů systém neustále zdokonalovat. Ing. Hynek Sušil, tajemník MěÚ Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky Proč vyvolávací systém? Obvyklá situace Všude tam, kam přichází množství klientů, kteří požadují stejnou službu a musí čekat než přijdou na řadu, vznikají fronty. Nervozita v čekárně vyvolá podobnou atmosféru na straně obsluhy. Navíc zde není přesná informace o pořadí jednotlivých klientů, ti se pak přou o pořadí, dochází k hádkám a předbíhání. Situace je ještě složitější tam, kde jsou konkrétní služby jsou poskytovány na více místech. Klient pak pátrá kam má vstoupit, nakukuje do dveří, ptá se. Stresem vyčerpávaný personál může poskytovat své služby s úsměvem jen těžko. Rozhodne-li se vedení úřadu zvýšit výkonnost svých úředníků, musí jim, mimo jiné, zpříjemnit i pracovní atmosféru. V této spojitosti nelze ignorovat ani negativní pocity klientů. Analýza vzniklé situace Podrobme situaci popsanou v předcházejícím odstavci rozboru a hledejme základní třecí plochy mezi stranami a navrhněme jejich odstranění. Především je nutné zorganizovat hlouček lidi v čekárně tak, aby každý klient měl své číslo a přistupoval k přepážce jednotlivě. Co bychom měli udělat pro klienta? * Musí mít možnost vybrat si konkrétní službu z nabídky služeb. * Musí obdržet identifikační prostředek s informací o službě, kterou si vybral a jaké číslo klienta mu bylo přiděleno. Je zde údaj o čase, kdy se při výběru služby zařadil do virtuální fronty. * Musí se dovědět, kdy a kam má jít, případně jakým směrem. * V průběhu čekání by měl být informován o blížícím se okamžiku jeho odbavení. Co bychom měli udělat pro obsluhu (přepážky)? * Musí jednoduchým způsobem zvát klienty v takovém pořadí, ve kterém přišli. * Musí mít možnost volat klienty podle svého možného pracovního tempa. * Měla by mít možnost zavolat konkrétního klienta mimo pořadí (ZTP). * Musí mít možnost práci dočasně přerušit (odejít z pracoviště), avšak tak, aby virtuální fronta nebyla porušena. * Měla by mít možnost převzít klienty za kolegyni, která práci z nějakého důvodu přerušila, opět bez narušení kontinuity fronty. * Měla by mít k dispozici informaci o množství čekajících klientů. * Měla by mít informaci o své výkonnosti (průměrná čekací doba). Co systém přinese řídícím pracovníkům provozovateli? * Přehled o zatížení jednotlivých služeb. * Přehled o zatížení jednotlivých přepážek. * Přehled o odpracovaném čase na jednotlivých přepážkách. * Snadné řešení stížností klientů, kteří si často neoprávněně stěžují na dlouhé čekání. K dispozici jsou záznamy, kdy klient přišel, kdy a kolikrát byl volán k odbavení. Vzhledem k tomu, že každá akce systému je monitorována a zaznamenána, lze tato data podrobně analyzovat a provoz systému optimalizovat. Prostřednictvím těchto dat lze získat i přehled o výkonnosti jednotlivých pracovnic. Každý den je k dispozici perfektní přehled o počtu a druhu poskytnutých služeb. Vyvolávací systém očima klienta (občana) Klient si po příchodu zvolí na klávesnici výdejny lístků druh služby, kterou požaduje. Tiskárna vytiskne lístek s číslem klienta a označením služby, která je klientem požadována. Tím je klient jednoznačně dále identifikovatelný a zařazen do pořadí k poskytnutí vybrané služby. Číselné informace na zobrazovačích informují čekající klienty o tom, jak se blíží okamžik jejich odbavení. Zobrazovány jsou tyto údaje: * pořadové číslo klienta, * číslo odbavovacího místa, * označení místa odbavení. Vyvolávací systém očima operátora Operátor ovládá přepážkový terminál s klávesnicí a displejem. Vestavěný displej mu poskytuje veškeré informace, které potřebuje ke své práci (počet čekajících klientů, reálný čas, průměrná odbavovací doba klienta, atd.). Při automatickém režimu je klient přidělován řídícím počítačem a terminál je ovládán jen stlačením klávesy ENTER. Při manuálním režimu řídí odbavení přímo operátor, který zadává číslo konkrétního klienta. Operátor může odesílat klienty i k jiným odbavovacím místům. Volbou priorit může operátor poskytovat i další služby. Monitor řídícího počítače poskytuje informace o činnosti systému v reálném čase. Veškeré události systému jsou ukládány do datových souborů a jsou zde k dispozici pro případnou analýzu. Na základě analýz je možné systém optimalizovat, rekonfigurovat. Systém je kdykoli rozšiřitelný o další periferie. Obrazovka na dotykovém LCD monitoru, kde si klient vybírá požadovanou službu. Množství služeb (tlačítek) se může kdykoliv jednoduchým softwarovým zásahem navýšit.

9 Komponenty vyvolávacího systému Výdejna lístků Po příchodu do haly si klient zvolí službu stisknutím virtuálního tlačítka na LCD monitoru s dotykovou vrstvou. Tento LCD monitor je mechanicky uzpůsoben tak, aby vydržel i hrubší zacházení ze strany klientů. Toto výdejové místo má řadu výhod: * motivy a služby se dají měnit dle potřeby, * zdali je služba poskytována či nikoliv je okamžitě zřejmé z barev jednotlivých tlačítek, * stisk tlačítka je doprovázen jeho grafickou změnou a akustickým signálem, * na monitoru si mohou zobrazovat další informace pro klienta, * možnost umístění takřka libovolného počtu tlačítek, Přepážkový displej Slouží pro zobrazování čísla přepážky a pro zobrazení pořadového čísla vyvolaného klienta. Běžně je umístěn nad přepážkou. Pokud je přepážka obsluhována, svítí na displeji její zelené číslo. Je-li přepážka bez obsluhy, je panel zcela temný. Po přihlášení pracovnice se na displeji zeleně rozsvítí číslo přepážky, klient tak okamžitě po příchodu vidí kolik a jaké přepážky jsou aktivní. Po vyvolání čísla klienta se zobrazí červenými číslicemi a bliká. Blikání slouží k upoutání pozornosti aktuální údaj. Při odbavování klienta svítí jeho číslo stále. Po vyvolání dalšího klienta je toto číslo nahrazeno novým, nebo není-li další klient ve frontě, svítí jen zelené číslo přepážky. Hlavní zobrazovač Slouží pro zobrazování pořadových čísel klientů a čísel přepážek, ke kterým jsou přivoláváni. Číslo přepážky je doplněno šipkami, které udávají směr (doprava / doleva), kde se přepážka nachází. Zobrazovač je vybaven gongem, který zazní se zobrazením nového čísla. Hlavní dvojitý zobrazovač Slouží pro zobrazování pořadových čísel klientů a čísel přepážek, ke kterým jsou přivoláváni. Číslo přepážky je doplněno šipkami, které udávají směr (doprava / doleva), kde se přepážka nachází. Zobrazovač je vybaven gongem, který zazní se zobrazením nového čísla. První klient je vyvolán a zobrazí se na displeji vlevo, po vyvolání dalšího klienta se předchozí přesune na pozici doprava a vlevo je zobrazen klient nový. Předchozí klient má tak 2x tolik času se zorientovat. * ultra rychlá tiskárna lístků (180mm/s), klient okamžitě obdrží již uříznutý lístek, netahá tak za něj a odpadají dílčí mechanické problémy s tiskárnou, * po výběru služby je okamžitě vytištěn a odříznut lístek, který si klient odebere. Obrazovky systému GIS, jak je může vidět občan Klienty je možné vyvolávat buď v přesném pořadí v jakém přišli, nebo manuálně (například těhotné ženy, ZTP, atd.). Volbu si vždy určuje referent za přepážkou. Za použití materiálů dodavatelské společnosti vypracoval Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky Seznam vrstev GIS Celkový náhled na mapu UB se zobrazením rozmístění nádob na komunální odpad Mapa s čísli popisnými a umístěním dětských hřišť }

10 Zpráva z 29. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM zvolilo členkou Rady města Ing. Jarmilu Válkovou. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města. ZM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o zajištění plynofikace obce, dodávky zemního plynu a provozování plynárenského zařízení č. 08/Uh/2006 mezi městem UB a firmou Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno na vybudování plynárenského zařízení v k. ú. Uherský Brod STL Babí louka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Kryštofa podpisem smlouvy. ZM schvaluje investiční akci Středisko environmentálního vzdělávání a osvěty ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na kulturní aktivity z rozpočtu města na rok 2006: 1. Pěvecký sbor Dvořák Uh. Brod, Mariánské náměstí 2187, Uh. Brod, IČO , zastoupený Ing. Irenou Koubovou, předsedkyní sboru, ve výši ,- Kč na zajištění oslav 60. výročí založení PS Dvořák a 80. výročí založení Hudebního spolku Dvořák, koncertní činnost, organizaci V. Festivalu sborových písní. 2. Regionální pobočka MSKA Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uh. Brod, IČO , zastoupená Ing. Zdenkem Hanzelkou, CSc., předsedou pobočky, ve výši ,- Kč na přednáškovou činnost pro veřejnost a exkurze. 3. Soubor písní a tanců OLŠAVA, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupený Radkem Všetečkou, vedoucím souboru, ve výši ,- Kč na nákup krojů a rekvizit, výdaje spojené s 55. výročím založení souboru, propagační materiál, na činnost cestovné, doprava, oprava a čištění krojů. 4. Folklorní sdružení Uherskobrodska, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupené Radkem Všetečkou, předsedou sdružení, ve výši ,- Kč na konání přehlídek, soutěží souborů, odborné semináře pro vedoucí souborů, cestovné, občerstvení. 5. Skupina historického šermu Los Pupkos Bronislav Haluza, Pastýřská, 1425, Uherský Brod, zastoupená Bronislavem Haluzou, jednatelem, nar , ve výši ,- Kč na základní vybavení nových členů, nákup materiálu pro přípravu výukového historického šermu, nákup historického stanu, na ozvučení akcí. 6. Divadlo BROD, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupené Romanem Švehlíkem, principálem, ve výši ,- Kč na vydání prvního multimediálního CD nosiče O studánce Ohloběnce a pořízení vybavení. 7. Dětský pěvecký sbor COMENIUS Uherský Brod, Rtm. Křivdy 2079, Uherský Brod, IČO , zastoupený Mgr. Marcelou Burešovou, vedoucí sboru, ve výši ,- Kč na dopravu, soustředění sboru, mezinárodní soutěže, festivaly, propagační materiál, vzdělávací činnost. 8. Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA I Uh. Brod, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupená Věrou Galuškovou, organizační vedoucí souboru, ve výši ,- Kč na krojové dovybavení souboru, na šití krpců, soustředění dětí, dopravu. 9. Občanské sdružení OLdŠAVA, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupené Ing. Ivanou Sušilovou, předsedkyní, ve výši ,- Kč na krojové vybavení. 10. Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, U Sboru 1293, Uherský Brod, IČO , zastoupené Milanem Boudou, předsedou sdružení, ve výši ,- Kč na vydání almanachu, katalogů k výstavám, pořádání výstav, propagaci. 11. Klub přátel Základní umělecké školy, Mariánské náměstí 61, Uherský Brod, IČO , zastoupený Ing. Jaroslavem Borýskem, předsedou, ve výši ,- Kč na pořádání koncertů převážně vážné hudby pro potřebu Základní umělecké školy. 12. Folklorní soubor ROZMARÝN, Újezdec 40, IČO , zastoupený Miroslavem Jančářem, organizačním vedoucím souboru, ve výši ,- Kč na opravy a čištění krojů, pořízení nových krojových součástí, opravy nástrojů a rekvizit, poštovné, propagaci. ut 13. Základní umělecká škola, Mariánské náměstí 61, Uherský Brod, IČO , zastoupená Mgr. Hanou Mahdalovou, ředitelkou, ve výši ,- Kč na zakoupení dvou kusů odposlechů. ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smluv. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na sportovní aktivity z rozpočtu města na rok 2006: 1. TJ Spartak Uherský Brod, U Stadionu 2295, Uherský Brod, IČO , zastoupený Ing. Radkem Hladilem, předsedou, ve výši ,- Kč na energie a ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 2. ČSK Uh. Brod, fotbalový oddíl, Stadion U Olšavy, Uherský Brod, IČO , zastoupený Josefem Hamšíkem, jednatelem, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravy majetku, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 3. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, Uherský Brod, IČO , zastoupená Ing. Jiřím Krejčiříkem, starostou, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravy majetku, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 4. Hokej Uherský Brod, Záhorovice 140, Záhorovice, zastoupený Vladislavem Hečou, jednatelem, IČO , ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč zvýšené výdaje energie roku In-line hokejový klub Uh. Brod, Lipová 1, , zastoupený Vladislavem Hečou, jednatelem, IČO , ve výši ,- Kč na pořízení umělé plochy na in-line hokej, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 6. Hokejový klub Uherský Brod, ul. Lipová 1, Uherský Brod, zastoupený Ing. Stanislavem Pražákem, předsedou, IČO , ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 7. Sportovní klub 1. AC Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod, IČO , zastoupený Mgr. Tomášem Králíkem, předsedou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, vybavení oddílu. 8. TJ Tatran Havřice, Havřice 362, Uh. Brod Havřice, IČO , zastoupený Pavlem Slavíčkem, předsedou, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravu majetku, ,- Kč na startovné, cestovné a nájem. 9. TJ Sokol Újezdec Těšov, Uh. Brod Újezdec, IČO , zastoupený Miroslavem Sovišem, předsedou, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravy majetku, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 10. OREL Jednota Uherský Brod, Orelský stadion U Olšavy, Uherský Brod, IČO , zastoupený Josefem Lekešem, starostou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 11. SKM VÝSLUNÍ ČASPV, Základní škola Na Výsluní 2047, Uherský Brod, IČO , zastoupený Mgr. Janem Hýžďalem, sekretářem, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 12. Lyžařský klub Uherský Brod, Na Chmelnici 1694, Uherský Brod, IČO , zastoupený Jaroslavem Pančochou, předsedou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné a nájem. 13. Tenisový klub Uherský Brod, Žitná 1955, Uherský Brod, IČO , zastoupený Karlem Sadílkem, předsedou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, zajištění turnajů. 14. Marek Junaštík, Uherský Brod Újezdec, Lúčky 239, nar , ve výši ,- Kč na dopravu. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smluv. ZM pozastavuje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč Tenisovému klubu Uherský Brod do doby prověření členské mládežnické základny. ZM vydává v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, Požární řád města Uherský Brod.

11 Středoškolská odborná činnost má stále vyšší úroveň Odbornou činnost svých studentů prezentuje Střední průmyslová škola také na každoroční akci Pramokon, kde mají zájemci možnost zhlédnout závěrečné práce maturantů Je jistě potěšitelné, že se mladí lidé, studenti středních škol, zajímají o vážné odborné problémy, mají zájem se něco nového dovědět, vybádat, objevit souvislosti mezi jednotlivými událostmi a jevy, rozšířit své duševní obzory a také poměřit své znalosti se svými vrstevníky. K tomu slouží středoškolákům řada soutěží, olympiád a také středoškolská odborná činnost (SOČ). Je to dobrovolná zájmová činnost žáků, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení. Studenti musí odborné komisi formou obhajoby práce srozumitelně vysvětlit své názory a podstatu řešeného problému, ale dokázat také v diskusi odpovídat na dotazy. Soutěž SOČ probíhá ve čtyř kolech, od školních až po celostátní přehlídku, která letos proběhne v červnu v Karlových Varech. A právě krajské kolo SOČ, které je předstupněm celostátní přehlídky, se konalo začátkem května ve Střední průmyslové škole v Uh. Brodě. Své práce sem přijelo prezentovat více než 120 studentů z dvaceti středních škola a učilišť Zlínského kraje. Na odborné poroty čekalo neuvěřitelných 83 prací z tak rozdílných oborů jako matematika, fyzika, chemie, biologie, ale také ze zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví, ekonomiky, historie, umění, ekologie, filozofie a dalších. Student naší školy Adam Vacula z oboru Technické lyceum jako vítěz okresního kola na SOČ představuje svou práci z oboru pedagogiky, psychologie, sociologie a problematiky trávení volného času s názvem Vnímání pocitů naplnění smyslu života a syndromu vyhoření středoškolské mládeže, řekl ředitel pořádající školy Rostislav Šmíd. Bylo příjemné pozorovat, s jakým nadšením a zaujetím většina studentů vystupovala a jakými odbornými znalostmi se mohla pochlubit. Přestože spoustu práce odvedli všichni, vyhrát a postoupit do celostátního kola mohli jen ti skutečně nejlepší. Přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci našeho kraje. Elen Sladká Brodští plavci na závodech Z Aprílových vlnek ve Znojmě si Zdeněk Daněk přivezl 3. místo na 50 m kraul, 4. místo na 50 m motýlek a 6. místo na 50 m znak. Doplnily jej Klára Marášková 6. místem na 50 m kraul a 6. místem na 50 m znak a Klára Miklášová, která zaplavala 6. místo na 50 m prsa. Z Vyškova z Ceny osvobození si Jan Kubiš přivezl 6. místo na 100 m motýlek a na výborném 8. místě na 100 m znak doplavala Alžběta Zlochová. V domácím 41. ročníku Poháru Javořiny, který se konal 13. května na CPA Delfín, se TJ Spartak umístil na 5. místě. Družstvo žáků dokonce na 3. místě z 11 zúčastněných oddílů. Soutěžilo 165 dětí. Nejvíce bodoval Zdeněk Daněk, který se umístil na 1. místě na 100 m motýlek, 1. místě na 100 m znak, 2. místo na 100 m kraul a 2. místo na 100 m polohový závod. Další dobré umístění bylo na 4. místě 200 m kraul a 7. místo na 200 m prsa. Doplnili jej Jan Kubiš na 8. místě na 100 m motýlek a 7. místem na 100 m znak a Radek Řezníček, který zaplaval 8. místo na 100 m prsa. Z nových plavců se vyznamenala Martina Indrová 10. místem na 50 m znak a překvapila 14. místem z 29 závodnic na 50 m motýlek. -ai- Kamenictví Tel , p. Kondel uu

12 Lapač v proměnách času Když se v našem městě vysloví slovo Lapač, každému se asi vybaví jeden ze dvou objektů v horní části města sportovní stadion nebo stejnojmenná restaurace. Asi je i nemálo těch, kteří mají obě zařízení spojena v jedno, neboť jít na fotbal a současně se zastavit na jedno patřilo a snad bude i dále patřit k tradičním nedělním rituálům v nejedné sportovně založené rodině. Ostatně je zajímavé, že např. zimní stadion, na němž vsetínští hokejisté dobyli před pár lety řadu mistrovských titulů, nese rovněž stejný název. Byl tento název dříve předurčen pro pojmenování sportovních zařízení? Nevím, a kdyby snad někdo znal tuto odpověď stejně jako celou historii našeho městského zařízení, byl bych rád, kdyby se o svoje znalosti podělil. Moje první vzpomínka na toto hřiště je z období kolem roku Tehdy mne vzal otec jako dítě předškolního věku na tradiční fotbalové derby Uherský Brod Vlčnov. V tu dobu hrála skoro všechna okolní mužstva ve stejné skupině, takže o derby, a byla to derby se vším všudy i se souboji fanoušků, nebyla nouze. Ostatně mnohdy to nebyly souboje mezi obcemi, ale spíše mezi určitými rody. Většinu družstva Vlčnova tvořily Křapové, Koníčci a Mošťci, v dresu Nivnice to zase byl samý Trtek, Výmola, Soukeník, když hlasatel ohlásil několik Stojaspalů a zbytek Kadlčků, jednalo se o Dolní Němčí, v Hluku zase nemohli scházet Šimčíkové, Prajzové atd. Nejsilnější vzpomínkou na toto utkání je časté vbíhání do hrací plochy nějaké paní s bílou brašnou s červeným křížem. Byla to paní, které se, jak jsem později zjistil, říkalo Andělka. Ona se tak asi jmenovala a byla řadou let jakousi ikonou brodského fotbalu a hlavně starší hráči, kteří ji ještě pamatují, jistě s humorem vzpomínají na její léčebné metody. Vzpomínám si, že jsem tenkrát seděl na stařičké dřevěné tribuně a že hosté zvítězili. Parta kolem mého strýce Lojzy se nadechovala do nejslavnější éry, která vyvrcholila postupem do tehdy třetí nejvyšší soutěže v polovině 60-tých let. To samozřejmě motivovalo i všechny kluky školního věku a každý chtěl být fotbalistů. Kvantita se brzy proměnila v kvalitu a když starší kluci postoupili do tehdy nejvyšší soutěže okresního přeboru, byl prostor pro založení mladších žáků, kteří mohli zaujmout uvolněné místo v okresní soutěži. Bylo to kolem roku 1966, patřil jsem k řadě šťastlivců, kterým nevadilo, že nastupují proti o 2-3 roky starším a o několik hlav vyšším žákům. K našim soupeřům patřil i Uherský uv Brod. Vzpomínám si, jak jsme jeli k utkání s tímto soupeřem na kolech, jelo nás snad dvacet. Soupeř nám umožnil, abychom se vystřídali všichni, ale nepomohlo to prohráli jsme 13:0 a odjeli domů. Ne každý měl své kolo, některé vezl kamarád na růlce. Vybavuji si, že tenkrát proti nám nastoupil o několik hlav vyšší Jožka Hrabica a nejvíc branek nám dal Bob Havránek a Jenda Kočař, s nimiž jsem se o několik let později potkával na chodbách gymnázia. A právě v době studií na gymnáziu, tedy v letech , jsem toto hřiště asi navštěvoval nejčastěji. Na podzim a na jaře jsme zde trávili takřka všechny hodiny tělocviku, v posledních ročnících jsme se stihli seznámit i se stejnojmenným restauračním zařízením v sousedství (kdepak je konec kulečníku z dřevěné verandy). Stále zde byla dřevěná tribuna a škvárové hřiště. Z dnešního pohledu nemohu pochopit, jak jsme to mohli stihnout přesunout se z hodiny TV zpět do budovy gymnázia a ještě stihnout z těla smýt škváru (nebo že bychom se tehdy nemyli?). Po několikaleté pauze jsem měl opět možnost na tomto hřišti nastoupit v roce Areál byl stále v nezměněné podobě. Coby absolvent jsem si odbýval vojenskou služby v RH Holešov a v rámci zimní přípravy jsme přijeli na Lapač. Ten byl ostatně místem, kde se odbývala zimní příprava všech mužstev Spartaku a kde hrával rezervní tým celoročně. První mužstvo se stěhovalo při zahájení vegetačního období na Orlák. Rok 1981 byl jedním z nejlepších v historii brodské kopané muži tenkrát postoupili do třetí celostátní ligy. S námi vojáky si parta kolem bači Pavlíčka, Ladi Beníčka a ostatních (vyjmenovávání by bylo zdlouhavé, na každé místo měl tenkrát Spartak dva výborné rovnocenné hráče) pohrála a se šesti banány jsme se vraceli do Holešova. Když jsem se v roce 1988 přistěhoval do Uherského Brodu, byla rekonstrukce Lapače před dokončením. Byla zhotovena nová tribuna a položen travnatý povrch. Jeho slavnostní otevření se konalo a pro tuto příležitost byl pozván tým exmistra ČSSR Bohemians Praha. Přestože to již nebyla ta slavná Bohemka z éry trenéra Pospíchala, nastoupili v jeho dresu ještě reprezentanti Hruška, Jakubec, Siva aj. Pražané zvítězili 5:1.Nová tribuna slouží dodnes, tráva zde dlouho nevydržela. Moje údaje jsou přesné z toho důvodu, že jsem tehdy již jako rozhodčí I. třídy toto utkání řídil a zápis z něho mám uchovaný. V tuto doby na tomto těžkém povrchu začínali pod vedením osvědčené trenérské dvojice Gazda Kreisl Kopeček řada talentovaných žáčků, z nichž někteří to dotáhli až do první ligy. Takže v mých záznamech jsou starty Luboše Blahy ml, Broňka Červenky, Dušana Tesaříka, Mirka Ondrůška, hokejisty Miloše Gureně, ale třeba i Grygery či Holeňáka, kteří zde hráli v dresu Zlína. To byl počátek 90-tých let a stav hrací plochy byl snad ještě horší než předtím, kdy bylo hřiště škvárové. Proto když se začaly podporovat umělé povrchy, bylo naše město mezi těmi, která dosáhla na dotační titul a v minulém volebním období byl položen na nový propustný podklad nový umělý povrch. Přesto, že dotace nakonec byla nižší než vlastní prostředky vložené do této stavby, byla to podle mého názoru investice správná. V tomto volebním období došlo nejdříve před dvěma lety k dokončení změny povrchu i na atletickém ovále a za brankami. Před dvěma roky byl převeden na ČSK zcela vybydlený objekt původních kabin. Díky iniciativě předsedy tohoto klubu Jožky Hamšíka byl postaven ještě v tomtéž roce takřka nový moderní objekt kabin i s rehabilitačním zařízením. V minulém roce, kdy předseda ČSK opět pomohl se zajištěním finančních prostředků, došlo k výměně povrchu za trávu třetí generace, bylo instalováno nové umělé osvětlení. V prostoru za tribunou, v místě, kde měla předtím ZŠ políčka, byly zhotoveny dvě minihřiště pro fotbal, která čekají již jen na položení umělé trávy, která byla předtím na hlavním hřišti. Tolik tedy moje vzpomínky na přeměnu tohoto sportovního zařízení takřka v průběhu posledního půlstoletí. Nezbývá než doufat, že toto dnes jedno z nejmodernějších sportovních zařízení ve zlínském kraji bude dále sloužit široké sportovní veřejnosti a že na něm vyrostou noví Zálešákové, Studeníkové, Bláhové, Tesaříci, Ondrůškové či Gureňové, kteří začínali na našem stadioně v daleko bojovnějších podmínkách. Takže pověstná škvára dnes již zůstala pouze pod kůží asi každého z desítek uherskobrodských fotbalistů, kteří však na tento stánek budou rádi vzpomínat. Ing. Pavel Josefík, místostarosta města MĚSTO UHERSKÝ BROD a ČSK UHERSKÝ BROD Vás srdečně zvou na zápas osobností proti veteránům u příležitosti předání umělého povrchu fotbalového hřiště nové generace, které se uskuteční v pátek 26. května 2006 na stadionu Lapač v Uherském Brodě Program: hod. koncert Tanečního orchestru Základní umělecké školy hod. fotbalové utkání osobností a veteránů Slavnostní výkop provede držitel zlatého míče a účastník MS v kopané v Chile v roce 1962 pan Josef Masopust

13 Soutěž týmů v aerobiku V sobotu 29. dubna byla zaplněna Sportovní hala v Uherském Brodě dětmi, mládeží a dospělými z blízkého i dalekého okolí. Od rána zde probíhala Soutěž týmů v aerobiku. Soutěže se zúčastnilo 27 týmů, v nichž bylo kolem 400 cvičenců. Nebyla nouze ani o diváky, kterých přišlo kolem stovky. U předávání cen byl přítomen i starosta města Ladislav Kryštof. Nelehký úkol při rozhodování měla porota ve složení: Mgr. Hana Bubníková předsedkyně Naďa Zatloukalová, Barbora Kelíšková a Gábina Mojžíšová. Děkuji všem, kteří pomáhali na akci a sponzorům Město Uherský Brod, Potraviny Jirda, Čerpací stanice plynu pí Janíčková, Kosmetika Barbora Kelíšková a Tekoo Uherský Brod. Výsledková listina: I. kategorie (do 8 let) 1. ŽABKY DDM Veselí nad Mor. 2. POPELKY SVČ Šipka Kroměříž II. kategorie (8 10 let) 1. JEN TAK ŠD II. ZŠ Uherský Brod 2. BOŘEK STAVITEL SVČ Šipka Kroměříž 3. KVĚTINOVÉ DĚTI DDM Sluníčko Otrokovice III. kategorie (11 13 let) 1. MICKEY DDM Uherský Brod 2. BRODSKÉ ŽÁBY 1. AC Uherský Brod 3. ŠÁLA Šipka Kroměříž IV. kategorie (14 18 let) 1. FIRE 1. AC Uherský Brod 2. EDEN TEAM DDM Uherský Brod 3. CRAZY FROG DDM Otrokovice Děvčata kroužku aerobiku působí na ZŠ v Újezdci u Luh. a úspěšně reprezentovala DDM Uherský Brod nejen na této akci. Mladší děvčata zde získala 1. místo a starší 2. místo. V závěru školního roku se děvčata zúčastnila těchto soutěží: Tlumačov Uherské Hradiště Otrokovice Veselí nad Moravou 3.místo, starší děvčata 2 x 2. místo 5. místo, starší děvčata, postup do republikového finále v Praze 2. místo mladší děvčata, 3. místo starší děvčata I když děvčata trénují 1x týdně, přesto dosahují skvělých výsledků. Velkou zásluhu na jejich výkonnosti má především trenérka Denisa Jančářová. Bydlíme tu správně? Jarní sluneční paprsky probouzí přírodu a zároveň všechny živočichy, kteří na první sluneční pohlazení netrpělivě čekali. Příroda láká k prvním jarním procházkám. Jednou z našich toulek byla i procházka kolem vinohradského rybníka. Pozorujeme živé dění na vodní hladině. Ale co to, objevuje se tvor, který určitě není přirozeným obyvatelem daného biotopu. Pěkná urostlá želva. A není jediná, která v našem rybníku žije. Svým predátorským způsobem života bude opět nepřirozeným nepřítelem všech, kteří do biotopu rybníka zákonitě patří. Zamysleme se už při nákupu mazlíčka pro naše děti nebo pro své přátele, zda je to ten správný a vhodný dárek, který má někoho potěšit. Nebo opět skončí nechtěně v příkopu, popelnici či ve vinohradském rybníku? Raději své nechtěné mazlíčky věnujte lidem, kteří mají zájem se o zvířátko starat nebo se obraťte na naši ekoporadnu. ZO ČSOP Centaurea Julius Kunčar Ř á d k o v á i n z e r c e Peníze ihned: Galerista koupí obrazy od těchto malířů: Ottmar Otto, Žádník Karel, Heřman Jiří, Lolek St., Benka M., Úprka J., Černý V., Jiránek M., Kalvoda A., Mucha A., Švabinský M., Vaculka V., Jaroněk B., Hroch V., Goth J., Mandel C. Hlavica F. a jiní. Tel Pronajmu byt od v Uherském Brodě Pod Vinohrady. Tel Nabízím levné ubytování pěti studentům nebo studentkám od září Bližší informace ve večerních hodinách na tel Koupím dámské jízdní kolo za rozumnou cenu. I starší. Tel formou SMS. Centrum seniorů Pokračování ve vzdělávání z astronomie, které se bude konat na hvězdárně s Ing. Jiřím Veselým. Datum včas upřesníme. Út Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 10 hod. na Charitě. Připravujeme Exercicie na Velehradě v termínu od Exercitátor P. Stanislav Peroutka. Přihlášky už teď! uw

14 Okresní kolo sportovních her mládeže Dne proběhlo v krásném prostředí stadionu Lapač sportovních her žáků speciálních škol. V lehkoatletickém čtyřboji reprezentovali své školy závodníci ze ZŠ praktické Bojkovice, ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště a ZŠ praktické a ZŠ speciální Uherský Brod, která soutěž pořádala ve spolupráci s DDM Uherský Brod. Celou akci financovalo Středisko služeb školám Zlínského kraje se sídlem v Uh. Hradišti, jehož ředitel pan Peřestý i paní Polášková se akce rovněž zúčastnili. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií družstev: družstva dívek a družstva chlapců. Všichni účastníci s velkým nasazením porovnávali své síly v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu, dívky 800 m a chlapci m. Za své výkony byli odměněni hodnotnými cenami. Vyhodnocení kategorie dívek: 1. místo ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod 2. místo ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště 3. místo ZŠ praktická Bojkovice Vyhodnocení kategorie chlapců: 1. místo ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod 2. místo ZŠ praktická Bojkovice 3. místo ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště Po vyhlášení umístění družstev všichni s napětím očekávali, kteří nejlepší jednotlivci budou reprezentovat okres Uh. Hradiště v krajském kole SHM, které proběhne v Uherském Brodě. Vyhodnocení dívek: 1. místo Veronika Jurásková, Uherský Brod 2. místo Hana Tomešková, Uh. Hradiště 3. místo Jana Hofhanzlová, Uherský Brod Vyhodnocení chlapců: 1. místo Dušan Kumpa, Uherský Brod 2. místo Ladislav Herák, Uherský Brod 3. místo Jakub Petřivalský, Bojkovice Sportovnímu klání přálo krásné počasí a dobrá nálada všech. Po mnoha letech se pořadatelská škola pyšní výbornými sportovními výsledky svých žáků. Nejde jenom o umístění družstev na 1. místech, ale také o postup dvou dívek a dvou chlapců do krajského finále. Ráda bych poděkovala všem porotcům i pedagogickému doprovodu za svědomitý přístup k plnění zadaných povinností. Zvláštní poděkování patří Bistru Lucie v Uh. Hradišti, které připravilo pro závodníky naší soutěže výborné občerstvení. Lenka Habartová ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod, ředitelka závodu ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ NABÍZÍ dva letní rekondiční tábory od do v Horském hotelu Luka Soláň a penzionu Eva Hutisko Solanec Jedná se o ozdravné pobyty pro děti od 7 do 15 let s menšími zdravotními problémy (vadné držení těla, ploché nohy, skolioza páteře, poúrazové stavy, alergie, astma aj). Tábora se mohou zúčastnit děti na základě potvrzení od odborného lékaře. Bližší informace na sekretariátě ČČK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště nebo na tel a ux Den plný tance V pátek 28. dubna 2006 se uskutečnila v uherskobrodském Domě kultury taneční přehlídka pódiových skladeb krajské soutěže základních uměleckých škol. ZUŠ Uherský Brod tuto přehlídku zaštítila jako hostitel a celou ji zorganizovala. Sestavit harmonogram celé akce nebylo nijak jednoduché, protože bylo přihlášeno asi 200 účastníků, ať už samotných soutěžících, nebo jejich pedagogických dozorů a spolupracovníků, o které bylo nutné se po všech stránkách postarat. Proto byli k tomuto úkolu povoláni všichni učitelé a zaměstnanci školy. Od rána probíhala v prostorách DK prezentace všech účastníků, kteří se sjížděli z Uherského Hradiště, Starého Města, Zlína, Malenovic, Valašského Meziříčí, Luhačovic, Vsetína, Valašských Klobouků a Kroměříže. Dopoledne proběhla zkouška prostoru, hudby, nasvícení pódia apod. V poledne byl pro všechny připraven oběd a po příjezdu a poradě poroty byla soutěž ředitelkou ZUŠ v Uherském Brodě Hanou Mahdalovou zahájena. Pozvání do poroty přijali odborníci z jiných uměleckých škol. Předsedkyní poroty se stala Jana Neubergerová z Brna. Dále v porotě zasedali Marie Nováková z Frýdku Místku, Elvíra Němečková z Prahy, Svatava Haluzová z Uherského Brodu, která sledovala soutěž po výtvarné stránce, a Jiří Lössl také z Prahy. Celá soutěž, vyhlášená MŠMT, probíhala podle přesných kritérií. Také porota měla vymezená určitá pravidla pro hodnocení. Porotci zhlédli 26 pódiových skladeb rozdělených do 5 věkových kategorií. A jak všechno dopadlo? Porota jednohlasně vybrala jako vítěze krajského kola s postupem do kola ústředního, které se bude konat v Pardubicích, skladbu s názvem Hadroplet ze ZUŠ Uherské Hradiště. Další dvě skladby vybrala jako návrhy na postup Povídání o mráčku ze ZUŠ Malenovice a Alfa a Kentaur ze ZUŠ Valašské Klobouky. Členové poroty byli s výkony soutěžících natolik spokojeni, že udělili ještě dalších 15 zvláštních ocenění. Po velmi radostně laděném vyhlášení vítězů a předání cen proběhl ještě hodinový rozborový seminář, který je vždy velkým přínosem pro pedagogy. Troufáme si říct, že všichni účastníci odjížděli sice unaveni, ale spokojeni. Potvrdili to i členové poroty, kteří se velmi pochvalně vyslovili o perfektní organizaci a bezproblémovém průběhu celé soutěže. K výše jmenovaným kvalitám organizace přispěli rovněž sponzoři celé akce. Naše poděkování patří starostovi L. Kryštofovi, firmám KASVO, DITIPO, bankovním ústavům Česká spořitelna a Komerční banka a vedení Tesco UB. Rovněž děkujeme pracovníkům Domu kultury za vstřícnost, s níž se podíleli na hladkém průběhu celé soutěže. Irena Bandriová, ZUŠ Uherský Brod V programu koncertu duchovní hudby k 10. výročí úmrtí ak. mal. F. Peňáze, čestného člena Pěveckého sboru Dvořák zazní melodie Zdeňka Lukáše, W. A. Mozarta, Miloše Ruppeldta, P. I. Čajkovského, E. Kullberga, F. Lambilotteho, F. Schuberta a dalších. Účinkují J. Veselý basové sólo, Pěvecký sbor Dvořák, Komorní sbor Dvořák, dirigent A. Veselka Koncert se koná v neděli 11. června 2006 v 15 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě Dobrovolné vstupné bude použito na opravy kostela

15 Program kina Máj květen st /00 BIO SENIOR 20 Kč PÝCHA A PŘEDSUDEK Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších knižních bestsellerů Pýcha a předsudek britské spisovatelky Jane Austen se po více než šedesáti letech vrací na filmové plátno. Snová výprava do Anglie konce 18. století s hvězdným obsazením, okouzlující kamerou a nesmrtelným příběhem dokáže alespoň na dvě hodiny zpomalit zběsilé tempo moderní doby. Hrají: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Donald Sutherland ad. Režie: Joe Wright. VB/USA/Francie. 123 min. Přístupný. Romantický. čt /00 BIO MÁG zdarma/ 54+1 Kč PLECHOVÝ BUBÍNEK Děj se odehrává v letech a sleduje osudy postav na pozadí proměn města Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má podle Schlöndorfa dvě typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se účasti ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne vyrůst. Protestuje tak hlasitě, že jeho hlas rozbíjí sklo. Jedním z mnoha problémů realizace bylo obsazení hlavní role. Po dohodě s autorem bylo rozhodnuto, že Oskar musí být chlapec, nikoli lilipután. Hrají: David Bennet, Mario Adolf, Angela Winkler, Katharina Thalbach a další. Německo min. Od 15 let. Titulky. Drama. pá /00 so /00 ne / Kč SYRIANA Bob Barnes je dlouholetým agentem CIA. Během Bobovy poslední mise - atentátu na dva dealery zbraní, út /00 ART 59+1 Kč/ 49+1 Kč SUPER SIZE ME Newyorský dokumentarista Morgan Spurlock se rozhodl k experimentu, při němž se 30 dnů bude stravovat pouze u Mc Donald s. Jednou z podmínek je, že si musí koupit porci Super size vždy, když mu bude nabídnuta. Výsledkem této fastfoodové diety je 11 kilogramů nadváhy a závažné zdravotní problémy, ze kterých se bude ještě dlouho zotavovat. Super Size Me je nový pohled na jeden z našich největších národních zdravotních problémů - na obezitu. USA min. Dokument. st /00 čt / Kč PRVNÍ PO BOHU Příběh nás zavede do Finska roku Na ruskou základnu ponorek v Baltském moři přijíždí z osvobozeného Leningradu mladičká Táňa. Poznává zde i svou první platonickou lásku, charismatického velitele ponorky Alexandra Marinina, který ještě v boji nepoznal prohru. Neohroženého velitele však začíná pronásledovat agent zvláštního oddělení NKVD, kterému se nelíbí Marininův šlechtický původ. Hrají: Dmitri Orlov, Irina Björklund, Liza Bojarskaja. Režie: Vasili Chiginski. Rusko min. Válečný. Úspěchy dívek z aerobiku ŠD Pod Vinohrady Skupina děvčat z kroužku aerobiku jen tak, vedeného pí vychovatelkou Bronislavou Bujáčkovou, zaznamenala v posledním období řadu pěkných úspěchů v soutěžích, ze kterých vybíráme: Bílovice 4. místo Uherský Brod 1. místo Veselí nad Moravou 4. místo Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší ŠD děvčatům Mandové L., Mošťkové T., Madajové K., Urubčíkové B., Tomalové P., Strnadové M., Kočicové B., Švehlíkové A., Šupinové R. a Walderové K. padne do rukou tajemného modrookého Egypťana moderní řízená střela Stinger. Bob se vrací do Washingtonu, kde je mu slíbeno povýšení. Pokud se pod rouškou tajné mise vydá zpět na Východ a spáchá atentát na prince Nasira. Celá akce se ale zkomplikuje, když Boba zradí jeden z místních kontaktů... Hrají: George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright ad. Režie: Stephen Gaghan. USA min. Od 12 let. Titulky. Thriller. út /00 BIJÁSEK 25 Kč/ 15 Kč SAMETKA Animované pohádky, které potěší: Devět kuřátek, Zatoulaná ovečka, Cvrček a slepice, Sametka, Krakonoš a správce Markvart, Štaflík a Špagetka Vášnivý čtenář. Od 15/15 MALOVÁSEK s Martinou!! ČR. 1959/ min. st / Kč STRINGS Strings je bájný příběh o královském synovi Hal Tarovi, který se vydává na cestu, aby pomstil smrt svého otce. Ke svému překvapení objevuje pravdu o svém lidu a tam, kde to nejméně čeká nachází opravdovou lásku. Režie: Anders Ronnov-Klarlund. Dánsko/ Švédsko/ Norsko/ VB min. Loutkový. Fotografie byly použity ze serveru Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Třetí muž v republice Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Poslední dubnovou sobotu se v Kašavě konalo Mistrovství ČR v tlaku na lavici, na kterém se závodník Oddílu kulturistiky a silového trojboje TJ Spartak Uh. Brod Radim Hruška umístnil na výborném třetím místě v kategorii do 110 kg výkonem 232,5 kg. Tento výkon ho zařadil na desáté místo v absolutním pořadí ve všech váhových kategoriích. S. Sedláček uy

16 Festival orientačního běhu ve Zlínském kraji Od soboty do pondělí na přelomu dubna a května si dali ve Zlínském kraji sraz nejlepší čeští (ale i slovenští a maďarští) orientační běžci, aby se zúčastnili akce s názvem Festival orientačního běhu ve Zlínském kraji, a to s podporou Evropské unie prostřednictvím Iniciativy Společenství (Program INTERREG IIIA). Celá akce začala Mistrovstvím ČR v OB ve sprintu. Pořadatelé ze Slovanu Luhačovice a SKOB Zlín připravili přímo v Luhačovicích tratě, které vedly lázeňským parkem, přilehlým příměstským lesem a lázeňskou zástavbou. Bohužel celý závod provázela velká nepřízeň počasí, od rána pršelo a nepřestalo po celou dobu závodu. To značně narušilo atmosféru šampionátu a jeho publicitu v lázeňském městě, také terén se stal kluzkým. Tratě byly dost běžecké, ale chyby se na nich dělaly snadno. Na medailových pozicích se z našich závodníků umístili: Studio LiNiE zdraví krása rekondice Přiďte si vylepšit postavu na léto Nechejte svůj tuk u nás! D10C 1. místo Jana Kunčarová 3. místo Alena Gračková H10C 2. místo Jan Slíva Výsledky dalších závodníků: H10C 10. místo Vojtěch Sýkora H14C 24. místo Patrik Doležel H12C 6. místo Dominik Brogowski H14C 29. místo Šimon Brogowski T1 4. místo Juraj Bencúr H14C 32. místo Jakub Otruba T1 6. místo Radek Gračka Na další dva dny se závodníci přesunuli do nádherného prostředí na Všeminu. V neděli byla na pořadu krátká trať, která byla postavena v členitém, podhorském terénu, se sítí cest, kde byl převážně smíšený les. Součástí terénu byly i místní erozní svahy a rýhy. A navíc dost klacků a podrostu pod nohama, hodně podmáčený terén po tání sněhu a dvoudenním dešti. Počasí také nepřálo, teplota kolem nuly, mlha, jemný déšť - to vše ztěžovalo již tak obtížný terén. Výsledky: D10C 10. místo Alena Gračková H12B 26. místo Jan Slíva D12B 13. místo Jana Kunčarová H14B 35. místo Patrik Doležel H10C 10. místo Vojtěch Sýkora H14B 44. místo Jakub Otruba V pondělí se ve Všemině běžel závod na klasické trati. Celou dobu lilo a byla hrozná zima a občas i mlha. Přibyly i kopce a tak DO PLAVEK! Přijďte si zacvičit na 6 REKONDIČNÍCH STOLECH s regulovatelnou rychlostí a zátěží! Cvičení: * snížuje nadváhu a objem * zpevňuje postavu, odstraňuje bolesti zad * při potížích s artritidou * při křečových žílách a vodnatelnosti podmínky byly velmi těžké. Stavitelům se podařilo vymyslet výborné tratě, kde byla mezi kontrolami spousta variant postupů a žádná z nich nebyla fyzicky ani orientačně zadarmo. Pro orientační běžce pěkný, ale velmi a velmi náročný zážitek. Výsledky: D12B 13. místo Jana Kunčarová H12B 21. místo Jan Slíva Přestože spousta dospělých a zkušených závodníků v tomto extrémně špatném počasí závody vzdala, musím podotknout, že všichni naši mladí běžci závod dokončili a prokázali tak výbornou morálku. V. Kunčar, J. Hauerlandová, J. Kovářová Vyzkoušejte masážní stroj ROLLETIC! * odbourává a mírní celulitidu * odbourává tukové polštáře * účinně tvaruje postavu * zmenšuje objem masírovaných partií Přijďte a vyzkoušejte první hodinu cvičení zdarma! Uherský Brod, nová Poliklinika, od dětského odd. tel: , mob více na: Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uz

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Výstava krojů Dolního Poolšaví

Výstava krojů Dolního Poolšaví ROČNÍK 24 10/2013 Výstava krojů Dolního Poolšaví CENA 10 Kč Území Mikroregionu Dolní Poolšaví nazývají obyvatelé hornatějších východních částí Slovácka uherskohradišťským Dolňáckem. Některými projevy tradiční

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude...

Vydává město Uherský Brod únor 2013 číslo 2 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Fašanku, fašanku, Veliká noc bude... Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Fašanku, fašanku, Veliká noc bude Na sedmdesát účinkujících se představilo v krásném pořadu s živým betlémem v atriu Muzea J. A.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012

Prosinec 2013. Z obsahu HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ. www.halenkovice.cz. č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 1 č. 67 68 / ZÁŘÍ 2012 71 72 Prosinec 2013 Vánoèní strom opìt svítí Od září probíhají organizační přípravy, telefonuje se, shání a zajíždí se na všechna možná místa, aby se v předvečer první adventní neděle

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více