BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium zve na oslavy výročí Zprávy ze základních škol Nový vyvolávací systém na odboru dopravy Lapač v proměnách času Kulturní tipy Program kina Máj Program Domu kultury Sport Už čtyřicet let pracuje v Uherském Brodě Dům dětí a mládeže. Slavnostní program k tomuto výročí se konal v sobotu 20. května v Domě kultury. Návštěvníci zhlédli pestrý blok vystoupení. Představili se kroužky mažoretek, tanečního aerobiku, rokenrolu, moderního tance a aerobiku, ale také folklorní Rozmarýnek, malí flétnisté a kytaristé či pěvecký sbor Esperanto. Krásné bylo vystoupení roztleskávaček a mladých mažoretek z DDM Hluk. Na slavnostním odpoledni, které uváděl Josef Koller, se sešli také současní a bývalí pracovníci DDM. Libor Milička vzpomněl na prvního ředitele a zakladatele domečku Otu Goldmanna. Ve finále večera podtrhl starosta Ladislav Kryštof výbornou práci Domu dětí a mládeže a popřál ředitelce DDM Soni Kunčarové ještě více spokojených dětí v řadě kroužků. Slavnostní program byl doplněn výstavou fotografií z minulé i současné činnosti Domu dětí a mládeže. -es-

2 Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 2. června 2006 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. června 2006 od 8 do 14 hodin. Voličem do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. V případě potřeby je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK ke 40. výročí zahájení činnosti Domu dětí a mládeže UB foyer Domu kultury pá až ne VÝSTAVA LENKA JUREČKOVÁ OBRAZY Vernisáž výstavy v pátek 2.6. v hodin. V kulturním programu vystoupí cimbálová muzika OLŠAVA. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč so 3. 6., ne I. ROČNÍK MODELÁŘSKÉ VÝSTAVY letadla, kosmická technika spojená s pozorováním Slunce Hvězdárna DK hod hod. 10 Kč ne ADÁMEK MEZI BROUČKY Příběh neposlušného chlapce, který se po začarování stane broučkem, aby poznal cenu přátelství. Loutková pohádka v podání Divadla BROD. malý sál DK hod. Představení zadáno pro Azylový dům Volební okrsky pro Uherský Brod Okrsek číslo 1 Střední odborné učiliště a OU Svat. Čecha Okrsek číslo 2 Základní škola Na Výsluní Okrsek číslo 3 Dům kultury Okrsek číslo 4 Základní škola Mariánské náměstí Okrsek číslo 5 Střední odborná škola Předbranská Okrsek číslo 6 Mateřská škola Olšava Okrsek číslo 7 Ubytovací zařízení Větrná 2060 Okrsek číslo 8 Mateřská škola Obchodní skupina 1 Okrsek číslo 9 Mateřská škola Obchodní skupina 2 Okrsek číslo 10 Základní škola Pod Vinohrady skupina 1 Okrsek číslo 11 Základní škola Pod Vinohrady skupina 2 Okrsek číslo 12 Okrsek číslo 13 Okrsek číslo 14 Sportovní hala Havřice Mateřská škola Těšov Základní škola Újezdec o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě volebních lístků. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Do úřední obálky je možno vložit jen jeden hlasovací lístek ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Ten může zakroužkování pořadového čísla nejvýš u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič hlasuje osobně, zastupování není přípustné. Volič může požádat ze závažných důvodů obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Více informací o volbách najdete na V průběhu konání voleb můžete průběžné výsledky sledovat na Upozorňujeme na změnu volební místnosti u 8. a 9. volebního okrsku! Obě volební místnosti budou v MŠ Obchodní. (Volební okrsek č Družstevní, Hlavní a U Plynárny a okrsek č nám. 1. máje, Obchodní a Šaripova). Ostatní místnosti jsou beze změny. Placení daně z nemovitostí V tomto roce vznikly nové způsoby placení daně z nemovitostí. Ministerstvo financí vydalo letos nové tzv. daňové složenky, pomocí nichž mohou daňoví poplatníci zaplatit své daňové povinnosti na jakékoliv pobočce České pošty, a.s., a to bez poštovního poplatku. Možnost zaplacení daně na pokladně Finančního úřadu v Uherském Brodě zůstává. Pokladna je otevřena každé pondělí a středu od 8.00 do a od do hodin. Další možností je také zaplacení daňové povinnosti bezhotovostním převodem z účtu. Daňové složenky k zaplacení daně z nemovitostí budou rozesílány dne 10. května 2006, termín pro zaplacení je 31. květen v MAPY MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ NA INTERNETU h t t p : / / m a p y. u b. c z Napište nám, které mapy se vám líbí. Své názory posílejte na Děkujeme.

3 Gymnázium oslavuje jubileum Na vernisáži výtvarných prací studentů gymnázia nemohla chybět cimbálová muzika Jakub Výstavou výtvarných prací studentů zahájilo v pátek v galerii Panský dům Gymnázium J. A. Komenského oslavy svého kulatého výročí. Již 110 let uplynulo od okamžiku, kdy začala tato střední škola v Uherském Brodě vyučovat. V sobotu 3. června od 9 do 16 hodin pak budou mít všichni zájemci možnost si prohlédnout školu. Jistě především bývalí absolventi školy si nenechají ujít možnost porovnat nynější moderní prostor pro výuku, nové informační centrum školy s velkou knihovnou a internetovými stanovišti s tím, jak si pamatují třídy a odborné učebny ze svých studentských let. Vyvrcholením oslav bude slavnostní večer s akademií, který se uskuteční 3. června 2006 ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě. Začátek je stanoven na 18 hodin. Ke 110. výročí vydává škola Sborník a drobné upomínkové předměty s emblémem školy, které bude možno zakoupit při prohlídce školy ve vestibulu i při slavnostním večeru v předsálí hlavního sálu. -es- Oznámení o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace V souvislosti s dlouhodobým a podrobným monitorováním kanalizační sítě kamerovým vozidlem upozorňujeme majitele nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci, že vypouštění odpadních vod bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod je neoprávněným vypouštěním odpadních vod ve smyslu 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je přestupkem nebo správním deliktem, za který může být příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (MěÚ Uh. Hradiště, MěÚ Uherský Brod) uložena pokuta až do výše Kč. Z toho důvodu budou od příslušnému vodoprávnímu úřadu, případně i Policii ČR, ohlašovány všechny zjištěné případy neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, provozované Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s., a dále může být za dobu neoprávněného vypouštění odpadních vod zpětně doúčtováno stočné. Do mohou majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejnou kanalizaci provozovanou Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a. s., přihlásit kanalizační přípojku v úřední dny na provozu kanalizací (tel.: ) a uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod na útvaru prodeje vody (tel.: ) bez jakékoliv sankce nebo zpoplatnění. Úřední hodiny: Pondělí Středa Informace o provozované kanalizační síti, o smlouvách s odběrateli a o zpoplatnění odvodu odpadních vod je možné získat v sídle firmy Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, případně na ČOV Uherský Brod. Setkání seniorů se vydařilo Začátkem května se v Domě kultury uskutečnilo setkání seniorů, které poprvé uspořádaly Sociální služby města Uherský Brod. Sešlo se na něm více než dvě sta důchodců z Uherského Brodu, Bojkovic, Starého Hrozenkova, Nezdenic a dalších obcí regionu. Když ředitelka Sociálních služeb UB Marie Vaškovicová vítala hosty, byl velký sál zaplněný do posledního místa. V úvodu přítomné pozdravil starosta Ladislav Kryštof i místostarosta Stanislav František Zápeca, který má sociální otázky ve své kompetenci. Pozvání přijali také zástupkyně odboru sociálních věcí MěÚ a zastupkyně Sociálních služeb z Uherského Hradiště. Pro všechny byl připraven bohatý kulturní program. Nejprve se p ř e d s t a v i l y roztomilé malé m a ž o r e t k y z Domu dětí a mládeže. Pak potěšil seniory blok lidových písní a tanců v podání cimbálové muziky Jakub z Gymnázia J. A. Komenského. Samozřejmě zde nemohla chybět ani kapela, která všem zahrála k poslechu i k tanci. Vystoupil Taneční orchestr ZUŠ pod vedením S. Sládka. Program zakončilo divadelní a šermířské vystoupení skupiny Los Pupkos. Příjemnou atmosféru doplňovalo bohaté občerstvení a tombola. Na tvářích většiny přítomných byla vidět spokojenost z odpoledne prožitého s přáteli a dobrou zábavou. -es- Vzpomínka Před dvaceti lety, 23. května 1986, ukončil svou životní pouť pan Antonín Coufalík z Uherského Brodu. Byl to vynikající herec a režisér divadelního souboru ZKP a stálý solista PS Dvořák. Poslední opona se zatáhla, mistr se děkovačky již nezúčastnil. vděčné publikum Manželé Beránkovi Už je to padesát let, co jste se brali. Ve zlém i v dobrém zůstali jste spolu. Tehdy jste si věčnou lásku přísahali. Ta láska přetrvala a my Vám přejeme, ať jste ještě dlouho v duu. Maminko, tatínku, děkujeme Rosťa, Radka a Roman a rodinami w

4 10 Nový výtah na radnici si vyzkoušel i místopředseda vlády Zdeněk Škromach, který pomohl se zajištěním dotace na jeho realizaci. Každý ví, a nemusí být zaměstnancem České zbrojovky, že DESÍTKA je nejúspěšnější trefa. J I S T O T Y A P R O S P E R I T A Občané by při volbách měli hájit především svoje zájmy Nadcházející volby do PSP ČR budou důležité pro budoucnost naší země. Občané se budou rozhodovat, zda dají hlas sociální demokracii, která hájí zachování sociálního státu i pro další generace, nebo podpoří radikální reformy opoziční ODS, která hodlá sociální stát zbourat. Jsem přesvědčen, že nejvhodnější formou státu je ten, kde ekonomika nejen funguje, ale kde jsou lidé i nejspokojenější. Sociální stát je zárukou efektivního a transparentního přerozdělování bohatství vytvořeného v naší zemi, které zaručí vysoký životní standard pro naše občany. Mým cílem je moderní stát, který stojí na principech solidarity, který slouží lidem a garantuje kvalitní a dostupné veřejné služby. Pro mne osobně jsou základními službami především moderní systém sociálního zabezpečení, veřejné zdravotnictví, solidární penzijní systém a systém bezplatného vzdělávání. O tom všem jsou nadcházející volby. Myslím si, že občané by při volbách měli hájit především svoje zájmy a zájmy svých blízkých. Přijďte k volbám. Nenechte za sebe volit jiné. Ing. Antonín Seďa Poslanec a kandidát za ČSSD do PSP ČR x

5 ZŠ Na Výsluní našla Super Star Jistě se mnou budete souhlasit, že hudba je něco jako lék. Při hudbě se dá odpočívat i pracovat. A co teprve, když si při ní můžete pořádně zabékat! I Karel Gott zpívá rád a je to na něm znát. Děti z naší školy zpívají rovněž rády a předvedly to v pátek 28. dubna při pěvecké soutěži ZŠ Na Výsluní hledá Super Star, která se konala v malé tělocvičně. Do finále se z třídních kol prozpívalo 33 zpěváků. Toto číslo vypovídá nejen o tom, že u nás na Slovácku se zpívá hodně, ale i dobře. V 10 hodin již zmiňovaného dne to všechno začalo. Třída 5. A pod vedením paní učitelky Hrubošové připravila tělocvičnu tak, aby se divákům dobře sedělo, soutěžícím dobře zpívalo a porotě dobře hodnotilo. V rolích moderátorů se nám představila Vendula Vaculová a David Hedbávný. Trému jim pomáhala zahnat paní učitelka Garžíková, která svým vtipným vystupováním rozesmála obecenstvo i přísnou porotu. A co se poroty týká, byla tvořena dětmi (zástupci z jednotlivých tříd) i osobami staršími (paní učitelky). Hodnotil se samozřejmě zpěv, výběr písně, kostým a celkový projev. Jeden z finalistů (Martin Dvořák) nám dokonce zahrál na harmoniku, zasoutěžila si i ježibaba (Lucka Jeglová) a jedna děvčica přišla v kroji (Katka Myšinská). Po dvouhodinovém snažení se porotě podařilo vybrat hned dvě Super Star. V kategorii prvních a druhých tříd získala prvenství Děvčica z Javorova - Katka Hrabalová (1. B). Na Parníku si pro druhé místo doplula Bětka Hasoňová (1. B), této mety v klídku dosáhl i pohodový Kuba Votava (2. B, píseň Tabáček ). Na třetím místě skončila s písní Zpívajte děvčice Aneta Lekešová (2. A) a Eliška Nováková (2. A) se Třemi čuníky. Druhou první hvězdou v kategorii třetích až pátých tříd se stala Šárka Lukešová (3. A), i když si stále pobrukovala Pátá. Aničce Talašové (4. B) na druhou pozici Spadla šablička a tu se jí snažil podat Ríša Fojtík (5. A), který se právě vrátil z Montgomery. A kdyby Klárka Balajková (4. B), získala třetí místo, nebyla Popletená holka, kdo ví, jak by to dopadlo. Zvláštní soutěžní skupinu tvořily dvojice. Z nich byly nejúspěšnější Holky z naší škol(k)y - Verča Galušková a Kája Knotková (3. B). Myslím, že první ročník této soutěže se vydařil. Už nyní se těšíme na ten příští. Michaela Žáková Městská knihovna Uherský Brod, oddělení pro děti vás zve u příležitosti Mezinárodního dne dětí na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KNIHOVNĚ pro děti a jejich rodiče Kdy: 1. června 2006 od a Po celý den bude registrace nových dětských čtenářů BEZ POPLATKU, pro ostatní čtenáře INTERNET ZDARMA! Školáci z Rakouska na návštěvě na ZŠ Mariánské náměstí V posledním dubnovém týdnu proběhla na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě jedna z mnoha zajímavých akcí, které tato škola nabízí. V rámci pokračování a prohlubování vzájemných kontaktů s partnerskou školou z rakouského městečka Etsdorf poblíž města Krems a místní školou se domácí žáci s rakouskými kamarády iniciativně zapojili již podruhé do projektu s názvem Ty mluvíš německy, já česky, ale přesto si rozumíme a jsme kamarádi. Od prvního dne bylo vidět, že se školákům i jejich pedagogům projekt líbil, velmi rychle se spřátelili a společně prožili hodiny němčiny a češtiny, jejímž základům vyučuje své žáky v Etsdorfu nadšený kolega Berthold Bauer. Děti se učily zajímavou formou celý týden i mimo školu při sportování, soutěžích, plavání, při návštěvě hvězdárny, radnice, výletech do Buchlovic, Uherského Hradiště a Luhačovic a pořádně si užily také diskotéky. Pro obě strany měl projekt velký význam také v oblasti pochopení reálií a v osobnostním rozvoji dětí. Velkým přínosem byla rovněž skutečnost, že se na celé akci podílelo mnoho žáků školy. Výstupem z této aktivity bude společný časopis. Všechny činnosti mohly být uskutečněny díky zájmu dětí na obou stranách, podpoře rodičů a vedení školy. Touto cestou také děkujeme sponzorům, kteří mají zásluhu na úspěchu projektu. Mezinárodní spolupráce mezi oběma školami se úspěšně rozvíjí 3 roky i mezi učiteli. 28. září 2005 navštívila skupina deseti pedagogů z Uherského Brodu školu v Etsdorfu. V současné době se připravujeme na návštěvu rakouských učitelů v Uherském Brodě, která se uskuteční ve dnech 25. a Naši žáci se velmi těší na konec září, kdy odcestují za svými kamarády na týden do Etsdorfu. Mgr. Jana Nožičková čtvrtek TURNAJ VE TWISTERU soutěž jednotlivců, klubovna č. 108 od 14.00, startovné 10 Kč sobota BAMBIRIÁDA přehlídka dětské zájmové činnosti ve Zlíně + výlet do ZOO Lešná, info + přihlášky PŘEDEM u M. Kadlecové (Chrpa) POWERCVIČENÍ (poweryoga + pilates), velký sál DDM Svět , poplatek: 80 Kč/perm. Přihlášky předem na DDM ( ) nebo L. Kočovská ( ) NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME sobota 3.6. POHÁDKOVÝ LES tajemné putování pro malé i velké, od u muzea sobota 3.6. J. A. Komenského UB, 40. výročí založení DDM y

6 Úspěšní žáci ZUŠ Uherský Brod Výtvarný a taneční obor se pravidelně prezentuje společnými projekty z historie a zeměpisu. Poslední výstava byla věnována Japonsku. Školní rok 2005/2006 se pomalu chýlí ke svému konci a to je čas bilancování. Podělíme se s vámi o výsledky v celostátních soutěžích základních uměleckých škol, které každoročně vyhlašuje MŠMT. Letos bylo vyhlášeno mimo jiné soutěžní klání ve zpěvu, v nástrojích dechových, v cimbálu a v tanečním oboru. Základní umělecká škola v Uherském Brodě se samozřejmě soutěží v těchto oborech zúčastnila a v konkurenci dalších škol se neztratila. Z okresního kola ve zpěvu jsme si z Uherského Hradiště přivezli pět 1. míst s postupem do kola krajského. Krajské kolo proběhlo v Karolínce 17. března a také zde byly naše zpěvačky úspěšné. 2. místa si ve svých kategoriích přivezly: Klára Balajková, Karolína Kukolová, Petra Vlková, Lenka Řehořová a Veronika Gajdůšková. Ocenění 3. místa získala Dorota Javnická. Prvním místem v okresním kole dechových nástrojů žesťových z v Uherském Hradišti postoupil do kola krajského Ondřej Parýzek. V Kroměříži pak získal opět 1. místo bez postupu. Úspěšní byli i žáci v dřevěných dechových nástrojích. Postup do krajského kola získali svými prvními místy 4 žáci. Z nich se pak tři umístili následovně: 3. místo Lucie Mošťková (zobcová flétna), 1. místo bez postupu Štěpán Smetana a 3. místo Martin Marášek (klarinet). Dalším nástrojem, ve kterém si změřili žáci své dovednosti, byl cimbál. V okresním kole získali čtyři žáci 1. místo s postupem do kola krajského a i odtud si přivezli vysoká ocenění. Jana Vichorcová obsadila 3. místo, Martin Flekač a Václav Jordán místa druhá a velkého úspěchu dosáhl Jan Malina, který vyhrál nejen 1. místo, ale postupuje i do kola ústředního. Ani naše soubory se v konkurenci neztratily. Ze soutěže ve hře houslových a smyčcových souborů si přivezly z krajského kola 2. místo. K tomuto výčtu výsledků soutěží hudebního oboru je nutné připsat ještě jeden výsledek z oboru tanečního. V krajském kole koncem měsíce dubna nás reprezentovala pódiová skladba, která v okresním kole získala první místo. Všem blahopřeji k jejich umístění a děkuji žákům i pedagogům za jejich trpělivost, píli a nadšení. V dnešním světě plném techniky je potěšující vědět, že jsou lidé, kteří umí děti nadchnout pro něco tvořivého a dovedou je připravit k takovým výkonům a úspěchům. Pro nás učitele je radost vidět, že samotní žáci mají pořád dost chuti na sobě pracovat, rozvíjet fantazii a umělecky růst. Přijďte se sami přesvědčit, že tomu tak doopravdy je. Zveme vás srdečně na náš již tradiční Galakoncert na závěr školního roku, který se koná v úterý 30. května v sále Domu kultury v Uherském Brodě. Uvidíte ukázky ze všech oborů a určitě i některé letošní vítěze soutěží. Tímto Galakoncertem Základní umělecká škola v Uherském Brodě začíná oslavy 60. výročí svého založení. Irena Bandriová, ZUŠ Uherský Brod Podpora boje proti rakovině K akcím každoročně pořádaným ZO ČSŽ společně s obecním úřadem v Rudicích patří i jedna humanitární, která se konala v sobotu 13. května. Dvě stě padesát lidí nejrůznějšího věku se prostřednictvím Běhu Terryho Foxe rozhodlo přispět na výzkum a léčbu rakovinových onemocnění. Mezi účastníky akce, která se v Rudících konala už posedmé, byl i místní rodák, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, zástupkyně Sdružení Uherskobrodsko Kateřina Kubínová a zástupci partnerské obce Modrová ze Slovenska. Letošní sbírka vynesla více než 11 tisíc korun. Za uplynulé ročníky se podařilo vybrat sto dvacet tisíc korun. Rudice mají velmi dobré vztahy s kanadskou nadací Terryho Foxe, dokonce přímo od matky slavného sportovce obdrželi knihu. Jak prozradila hlavní organizátorka běhu Zdenka Lukášová, pro místní obyvatele je Běh Terryho Foxe zároveň příležitostí k setkávání přátel a příbuzných z jiných koutů světa. Předešlých ročníků se tak zúčastnili i rodáci žijící v Kanadě či Rakousku. -red-

7 Zpráva z 28. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemku p. č. 273/8 o vým m2 v k. ú. Uh. Brod p. Antonínu Kročilovi. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej pozemku p. č. 315/157 v k. ú. Uh. Brod pí Ludmile Mjartanové. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části (zastavěné lodžiemi a okapovými chodníky, vým. dle GP) z pozemku p. č v k. ú. Uh. Brod do podílového spoluvlastnictví jednotlivým spolumajitelům domu čp. 1827, UB v souvislosti s realizací stavby Revitalizace panelového domu čp. 1827, ul. Za Humny, Uh. Brod do doby prodeje pozemků. Kupní cena dle znaleckého posudku a Pravidel v době prodeje. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN. Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději ke dni kolaudace stavby. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemku p. č. 3462/1 o vým m2 a nezbytně nutné části (vým. dle GP) z pozemku p. č. 6485/2 v k. ú. Uh. Brod pro cyklostezku Uh. Brod Nivnice za cenu smluvní 40,- Kč/m2 včetně zřízení bezúplatného věcného břemene práva přechodu přes pozemek p. č. 3462/1 ve prospěch vlastníka zbývající části (tj. mimo nezbytně nutnou část pozemku pro cyklostezku) pozemku p. č. 6485/2 v k. ú. Uh. Brod. Město ponese náklady spojené s uzavřením smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene, vkladem vlastnického práva do KN, vyhotovením znaleckého posudku a uhradí daň z převodu nemovitostí v případě, že cena smluvní bude nižší než cena úřední. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje demolici domu čp. 121 na pozemku p. č. 492 v k. ú. Havřice. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje bezúplatný převod stavby občanského vybavení čp. 65 na pozemku p. č. st. 85, stavby občanského vybavení bez čp. na pozemku p. č. st. 86/2, pozemků p. č. st. 85 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 86/2 - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 49/1 zahrada, vše v obci a k. ú. Uherský Brod, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Uherský Brod s rozvazovací podmínkou využití nemovitostí po dobu 10 let ode dne právní účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro potřeby školství působícího na území města. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí ponese město Uh. Brod. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání pro výstavbu komunikace ul. Jabloňová schvaluje přijetí daru - pozemku p. č. 1721/1 o vým. 100 m2 a části o vým. 173 m2 (dle GP nová p. č. 1721/ 227) z pozemku p. č. 1721/150, pozemku p. č. 1721/97 o vým. 84 m2 a částí o celk. vým. 178 m2 (dle GP nová p. č. 1721/223) z pozemků p. č. 1721/95, 1721/96, 1721/94, vše v k. ú. Uherský Brod, které musí být ke dni převodu prosty práv třetích osob s výjimkou věcných břemen cesty, chůze a jízdy. Město Uh. Brod ponese náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN. V případě, že nebude možné z objektivních důvodů uzavřít darovací smlouvy, budou uzavírány pro účely stavebního řízení budoucí darovací smlouvy s podmínkou uzavření darovacích smluv do 2 let od podpisu smluv o budoucích darovacích smlouvách. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje změnu usnesení č. 485/Z27/05 ze dne následovně: text úřední (dle ZP) se ruší a nahrazuje textem.smluvní ve výši ,- Kč s tím, že město uhradí daň z převodu nemovitostí. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje výkup pozemku p. č o vým m2 v k. ú. Prakšice za cenu 800,- Kč/m2 s podmínkou uhrazení nájemného ve výši 300,- Kč/m2/ rok za 3 roky zpětně od data převodu. ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce ze dne mezi městem Uherský Brod, IČ a Oblastní charitou Uherský Brod, IČ v předloženém znění. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Oblastní charitě Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, Uherský Brod, zastoupené Bc. Jarmilou Tomancovou, ředitelkou, IČ ve výši ,- Kč za účelem realizace projektů Projekt ošetřovatelské a pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů a Projekt sociální intervence pro matky s dětmi, které se ocitly v mimořádně nepříznivé životní situaci a jsou bez přístřeší pro rok ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Spartak Uherský Brod, se sídlem Uherský Brod, U Stadionu 2295, zastoupené Ing. Radkem Hladilem, předsedou, IČO ve výši ,- Kč za účelem krytí výdajů na energie (elektrická energie, plyn) pro rok ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smlouvy. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory firmě Hokej Uh. Brod, s. r. o., se sídlem Záhorovice 140, PSČ , zastoupené p. Vladislavem Hečou, jednatelem, IČO ve výši ,- Kč za účelem krytí výdajů na energie zimního stadionu v Uherském Brodě (voda, plyn) pro rok ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smlouvy. ZM zřizuje organizační složku města Místní hospodářství. ZM schvaluje 1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení ze dne uzavřené mezi městem Uh. Brod a obchodní společností VOMA, s. r. o., se sídlem Uherský Brod, Moravská 94, IČ v předloženém znění, 2. uzavření Darovací smlouvy mezi městem Uh. Brod a obchodní společností VOMA, s. r. o., se sídlem Uherský Brod, Moravská 94, IČ v předloženém znění. ZM schvaluje přijetí daru Projektové dokumentace cyklotrasy Uherský Brod Luhačovice Polichno v celkové hodnotě ,- Kč od Slováckých strojíren, a. s., Uherský Brod. ZM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. D 06/2006 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Kryštofa podpisem smlouvy. 1. ZM stanovuje pravomoci RM provádět rozpočtová opatření v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v tomto rozsahu: a) zařazování dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU a kraje obdržené v průběhu roku na základě závazného rozhodnutí o dotaci do výše 5 mil. Kč/akci, b) provádění přesunů do výše 10 % za rok v rámci schváleného rozpočtu jednotlivých odborů u provozních výdajů, c) použití finančních prostředků do výše 1 mil. Kč vyčleněných v položce Rozpočtová rezerva provozních výdajů kdykoliv v průběhu roku k odstranění mimořádných a havarijních situací. 2. ZM ukládá RM povinnost informovat ZM o provedených rozpočtových opatřeních a o použití rozpočtové rezervy na nejbližším zasedání ZM. ZM zvolilo p. Karla Šabršulu na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební období od do ZM bere na vědomí zprávy Výboru životního prostředí a Finančního výboru. ZM schvaluje Dodatky č. 1, 2, 3, 4 ke Smlouvě č o poskytnutí podpory uzavřené se Státním fondem životního prostředí ČR v předloženém znění (Výstavba krytého bazénu v Uherském Brodě, TČ + solární systém). {

8 Nový vyvolávací systém na odboru dopravy Město Uherský Brod vychází vstříc klientům, kteří vyřizují své záležitosti na odboru dopravy, a rozhodlo se nainstalovat na tomto pracovišti tzv. vyvolávací systém. Ostrý provoz tohoto systému bude spuštěn 1. června Do tohoto termínu se uskutečňuje tzv. testovací provoz, kdy jsou již všechny technologické náležitosti spuštěné, ale probíhá ověřování funkčnosti systému v praxi. Po ukončení tohoto testovacího provozu se provede analýza, na základě které bude upřesněna konfigurace systému a tento bude následně uvedený do ostrého provozu. Tímto však aktivity města v této oblasti nekončí a bude i nadále hledat způsoby, jak občanům návštěvu úřadu zpříjemnit. Ve velmi krátké době bude následovat rozšíření tohoto vyvolávacího systému o webovou aplikaci elektronická řada. Prostřednictvím této aplikace si občan bude moci z pohodlí domova prostřednictvím internetu objednat návštěvu na odboru dopravy na vybraný den a hodinu, a to až 3 měsíce předem. Po úspěšné registraci v elektronické řadě bude občan obratem informován zprávou na zadaný . V případě, že se tento systém na odboru dopravy osvědčí, tak budeme velmi intenzivně pracovat na zavedení tohoto systému i na jiné pracoviště Městského úřadu, např. na odbor sociálních věcí, na vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů. Budeme velmi rádi, když nám vaše názory na tento nově zavedený systém sdělíte. Takto budeme moct i na základě vašich podnětů systém neustále zdokonalovat. Ing. Hynek Sušil, tajemník MěÚ Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky Proč vyvolávací systém? Obvyklá situace Všude tam, kam přichází množství klientů, kteří požadují stejnou službu a musí čekat než přijdou na řadu, vznikají fronty. Nervozita v čekárně vyvolá podobnou atmosféru na straně obsluhy. Navíc zde není přesná informace o pořadí jednotlivých klientů, ti se pak přou o pořadí, dochází k hádkám a předbíhání. Situace je ještě složitější tam, kde jsou konkrétní služby jsou poskytovány na více místech. Klient pak pátrá kam má vstoupit, nakukuje do dveří, ptá se. Stresem vyčerpávaný personál může poskytovat své služby s úsměvem jen těžko. Rozhodne-li se vedení úřadu zvýšit výkonnost svých úředníků, musí jim, mimo jiné, zpříjemnit i pracovní atmosféru. V této spojitosti nelze ignorovat ani negativní pocity klientů. Analýza vzniklé situace Podrobme situaci popsanou v předcházejícím odstavci rozboru a hledejme základní třecí plochy mezi stranami a navrhněme jejich odstranění. Především je nutné zorganizovat hlouček lidi v čekárně tak, aby každý klient měl své číslo a přistupoval k přepážce jednotlivě. Co bychom měli udělat pro klienta? * Musí mít možnost vybrat si konkrétní službu z nabídky služeb. * Musí obdržet identifikační prostředek s informací o službě, kterou si vybral a jaké číslo klienta mu bylo přiděleno. Je zde údaj o čase, kdy se při výběru služby zařadil do virtuální fronty. * Musí se dovědět, kdy a kam má jít, případně jakým směrem. * V průběhu čekání by měl být informován o blížícím se okamžiku jeho odbavení. Co bychom měli udělat pro obsluhu (přepážky)? * Musí jednoduchým způsobem zvát klienty v takovém pořadí, ve kterém přišli. * Musí mít možnost volat klienty podle svého možného pracovního tempa. * Měla by mít možnost zavolat konkrétního klienta mimo pořadí (ZTP). * Musí mít možnost práci dočasně přerušit (odejít z pracoviště), avšak tak, aby virtuální fronta nebyla porušena. * Měla by mít možnost převzít klienty za kolegyni, která práci z nějakého důvodu přerušila, opět bez narušení kontinuity fronty. * Měla by mít k dispozici informaci o množství čekajících klientů. * Měla by mít informaci o své výkonnosti (průměrná čekací doba). Co systém přinese řídícím pracovníkům provozovateli? * Přehled o zatížení jednotlivých služeb. * Přehled o zatížení jednotlivých přepážek. * Přehled o odpracovaném čase na jednotlivých přepážkách. * Snadné řešení stížností klientů, kteří si často neoprávněně stěžují na dlouhé čekání. K dispozici jsou záznamy, kdy klient přišel, kdy a kolikrát byl volán k odbavení. Vzhledem k tomu, že každá akce systému je monitorována a zaznamenána, lze tato data podrobně analyzovat a provoz systému optimalizovat. Prostřednictvím těchto dat lze získat i přehled o výkonnosti jednotlivých pracovnic. Každý den je k dispozici perfektní přehled o počtu a druhu poskytnutých služeb. Vyvolávací systém očima klienta (občana) Klient si po příchodu zvolí na klávesnici výdejny lístků druh služby, kterou požaduje. Tiskárna vytiskne lístek s číslem klienta a označením služby, která je klientem požadována. Tím je klient jednoznačně dále identifikovatelný a zařazen do pořadí k poskytnutí vybrané služby. Číselné informace na zobrazovačích informují čekající klienty o tom, jak se blíží okamžik jejich odbavení. Zobrazovány jsou tyto údaje: * pořadové číslo klienta, * číslo odbavovacího místa, * označení místa odbavení. Vyvolávací systém očima operátora Operátor ovládá přepážkový terminál s klávesnicí a displejem. Vestavěný displej mu poskytuje veškeré informace, které potřebuje ke své práci (počet čekajících klientů, reálný čas, průměrná odbavovací doba klienta, atd.). Při automatickém režimu je klient přidělován řídícím počítačem a terminál je ovládán jen stlačením klávesy ENTER. Při manuálním režimu řídí odbavení přímo operátor, který zadává číslo konkrétního klienta. Operátor může odesílat klienty i k jiným odbavovacím místům. Volbou priorit může operátor poskytovat i další služby. Monitor řídícího počítače poskytuje informace o činnosti systému v reálném čase. Veškeré události systému jsou ukládány do datových souborů a jsou zde k dispozici pro případnou analýzu. Na základě analýz je možné systém optimalizovat, rekonfigurovat. Systém je kdykoli rozšiřitelný o další periferie. Obrazovka na dotykovém LCD monitoru, kde si klient vybírá požadovanou službu. Množství služeb (tlačítek) se může kdykoliv jednoduchým softwarovým zásahem navýšit.

9 Komponenty vyvolávacího systému Výdejna lístků Po příchodu do haly si klient zvolí službu stisknutím virtuálního tlačítka na LCD monitoru s dotykovou vrstvou. Tento LCD monitor je mechanicky uzpůsoben tak, aby vydržel i hrubší zacházení ze strany klientů. Toto výdejové místo má řadu výhod: * motivy a služby se dají měnit dle potřeby, * zdali je služba poskytována či nikoliv je okamžitě zřejmé z barev jednotlivých tlačítek, * stisk tlačítka je doprovázen jeho grafickou změnou a akustickým signálem, * na monitoru si mohou zobrazovat další informace pro klienta, * možnost umístění takřka libovolného počtu tlačítek, Přepážkový displej Slouží pro zobrazování čísla přepážky a pro zobrazení pořadového čísla vyvolaného klienta. Běžně je umístěn nad přepážkou. Pokud je přepážka obsluhována, svítí na displeji její zelené číslo. Je-li přepážka bez obsluhy, je panel zcela temný. Po přihlášení pracovnice se na displeji zeleně rozsvítí číslo přepážky, klient tak okamžitě po příchodu vidí kolik a jaké přepážky jsou aktivní. Po vyvolání čísla klienta se zobrazí červenými číslicemi a bliká. Blikání slouží k upoutání pozornosti aktuální údaj. Při odbavování klienta svítí jeho číslo stále. Po vyvolání dalšího klienta je toto číslo nahrazeno novým, nebo není-li další klient ve frontě, svítí jen zelené číslo přepážky. Hlavní zobrazovač Slouží pro zobrazování pořadových čísel klientů a čísel přepážek, ke kterým jsou přivoláváni. Číslo přepážky je doplněno šipkami, které udávají směr (doprava / doleva), kde se přepážka nachází. Zobrazovač je vybaven gongem, který zazní se zobrazením nového čísla. Hlavní dvojitý zobrazovač Slouží pro zobrazování pořadových čísel klientů a čísel přepážek, ke kterým jsou přivoláváni. Číslo přepážky je doplněno šipkami, které udávají směr (doprava / doleva), kde se přepážka nachází. Zobrazovač je vybaven gongem, který zazní se zobrazením nového čísla. První klient je vyvolán a zobrazí se na displeji vlevo, po vyvolání dalšího klienta se předchozí přesune na pozici doprava a vlevo je zobrazen klient nový. Předchozí klient má tak 2x tolik času se zorientovat. * ultra rychlá tiskárna lístků (180mm/s), klient okamžitě obdrží již uříznutý lístek, netahá tak za něj a odpadají dílčí mechanické problémy s tiskárnou, * po výběru služby je okamžitě vytištěn a odříznut lístek, který si klient odebere. Obrazovky systému GIS, jak je může vidět občan Klienty je možné vyvolávat buď v přesném pořadí v jakém přišli, nebo manuálně (například těhotné ženy, ZTP, atd.). Volbu si vždy určuje referent za přepážkou. Za použití materiálů dodavatelské společnosti vypracoval Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky Seznam vrstev GIS Celkový náhled na mapu UB se zobrazením rozmístění nádob na komunální odpad Mapa s čísli popisnými a umístěním dětských hřišť }

10 Zpráva z 29. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM zvolilo členkou Rady města Ing. Jarmilu Válkovou. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města. ZM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o zajištění plynofikace obce, dodávky zemního plynu a provozování plynárenského zařízení č. 08/Uh/2006 mezi městem UB a firmou Jihomoravská plynárenská, a. s., Brno na vybudování plynárenského zařízení v k. ú. Uherský Brod STL Babí louka dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města Ing. Kryštofa podpisem smlouvy. ZM schvaluje investiční akci Středisko environmentálního vzdělávání a osvěty ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na kulturní aktivity z rozpočtu města na rok 2006: 1. Pěvecký sbor Dvořák Uh. Brod, Mariánské náměstí 2187, Uh. Brod, IČO , zastoupený Ing. Irenou Koubovou, předsedkyní sboru, ve výši ,- Kč na zajištění oslav 60. výročí založení PS Dvořák a 80. výročí založení Hudebního spolku Dvořák, koncertní činnost, organizaci V. Festivalu sborových písní. 2. Regionální pobočka MSKA Uherský Brod, Masarykovo náměstí 68, Uh. Brod, IČO , zastoupená Ing. Zdenkem Hanzelkou, CSc., předsedou pobočky, ve výši ,- Kč na přednáškovou činnost pro veřejnost a exkurze. 3. Soubor písní a tanců OLŠAVA, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupený Radkem Všetečkou, vedoucím souboru, ve výši ,- Kč na nákup krojů a rekvizit, výdaje spojené s 55. výročím založení souboru, propagační materiál, na činnost cestovné, doprava, oprava a čištění krojů. 4. Folklorní sdružení Uherskobrodska, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupené Radkem Všetečkou, předsedou sdružení, ve výši ,- Kč na konání přehlídek, soutěží souborů, odborné semináře pro vedoucí souborů, cestovné, občerstvení. 5. Skupina historického šermu Los Pupkos Bronislav Haluza, Pastýřská, 1425, Uherský Brod, zastoupená Bronislavem Haluzou, jednatelem, nar , ve výši ,- Kč na základní vybavení nových členů, nákup materiálu pro přípravu výukového historického šermu, nákup historického stanu, na ozvučení akcí. 6. Divadlo BROD, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupené Romanem Švehlíkem, principálem, ve výši ,- Kč na vydání prvního multimediálního CD nosiče O studánce Ohloběnce a pořízení vybavení. 7. Dětský pěvecký sbor COMENIUS Uherský Brod, Rtm. Křivdy 2079, Uherský Brod, IČO , zastoupený Mgr. Marcelou Burešovou, vedoucí sboru, ve výši ,- Kč na dopravu, soustředění sboru, mezinárodní soutěže, festivaly, propagační materiál, vzdělávací činnost. 8. Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA I Uh. Brod, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupená Věrou Galuškovou, organizační vedoucí souboru, ve výši ,- Kč na krojové dovybavení souboru, na šití krpců, soustředění dětí, dopravu. 9. Občanské sdružení OLdŠAVA, Mariánské náměstí 2187, Uherský Brod, IČO , zastoupené Ing. Ivanou Sušilovou, předsedkyní, ve výši ,- Kč na krojové vybavení. 10. Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, U Sboru 1293, Uherský Brod, IČO , zastoupené Milanem Boudou, předsedou sdružení, ve výši ,- Kč na vydání almanachu, katalogů k výstavám, pořádání výstav, propagaci. 11. Klub přátel Základní umělecké školy, Mariánské náměstí 61, Uherský Brod, IČO , zastoupený Ing. Jaroslavem Borýskem, předsedou, ve výši ,- Kč na pořádání koncertů převážně vážné hudby pro potřebu Základní umělecké školy. 12. Folklorní soubor ROZMARÝN, Újezdec 40, IČO , zastoupený Miroslavem Jančářem, organizačním vedoucím souboru, ve výši ,- Kč na opravy a čištění krojů, pořízení nových krojových součástí, opravy nástrojů a rekvizit, poštovné, propagaci. ut 13. Základní umělecká škola, Mariánské náměstí 61, Uherský Brod, IČO , zastoupená Mgr. Hanou Mahdalovou, ředitelkou, ve výši ,- Kč na zakoupení dvou kusů odposlechů. ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smluv. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na sportovní aktivity z rozpočtu města na rok 2006: 1. TJ Spartak Uherský Brod, U Stadionu 2295, Uherský Brod, IČO , zastoupený Ing. Radkem Hladilem, předsedou, ve výši ,- Kč na energie a ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 2. ČSK Uh. Brod, fotbalový oddíl, Stadion U Olšavy, Uherský Brod, IČO , zastoupený Josefem Hamšíkem, jednatelem, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravy majetku, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 3. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, Uherský Brod, IČO , zastoupená Ing. Jiřím Krejčiříkem, starostou, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravy majetku, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 4. Hokej Uherský Brod, Záhorovice 140, Záhorovice, zastoupený Vladislavem Hečou, jednatelem, IČO , ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč zvýšené výdaje energie roku In-line hokejový klub Uh. Brod, Lipová 1, , zastoupený Vladislavem Hečou, jednatelem, IČO , ve výši ,- Kč na pořízení umělé plochy na in-line hokej, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 6. Hokejový klub Uherský Brod, ul. Lipová 1, Uherský Brod, zastoupený Ing. Stanislavem Pražákem, předsedou, IČO , ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 7. Sportovní klub 1. AC Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod, IČO , zastoupený Mgr. Tomášem Králíkem, předsedou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, vybavení oddílu. 8. TJ Tatran Havřice, Havřice 362, Uh. Brod Havřice, IČO , zastoupený Pavlem Slavíčkem, předsedou, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravu majetku, ,- Kč na startovné, cestovné a nájem. 9. TJ Sokol Újezdec Těšov, Uh. Brod Újezdec, IČO , zastoupený Miroslavem Sovišem, předsedou, ve výši ,- Kč na energie, ,- Kč na opravy majetku, ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 10. OREL Jednota Uherský Brod, Orelský stadion U Olšavy, Uherský Brod, IČO , zastoupený Josefem Lekešem, starostou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 11. SKM VÝSLUNÍ ČASPV, Základní škola Na Výsluní 2047, Uherský Brod, IČO , zastoupený Mgr. Janem Hýžďalem, sekretářem, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, nájem. 12. Lyžařský klub Uherský Brod, Na Chmelnici 1694, Uherský Brod, IČO , zastoupený Jaroslavem Pančochou, předsedou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné a nájem. 13. Tenisový klub Uherský Brod, Žitná 1955, Uherský Brod, IČO , zastoupený Karlem Sadílkem, předsedou, ve výši ,- Kč na startovné, cestovné, zajištění turnajů. 14. Marek Junaštík, Uherský Brod Újezdec, Lúčky 239, nar , ve výši ,- Kč na dopravu. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smluv. ZM pozastavuje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč Tenisovému klubu Uherský Brod do doby prověření členské mládežnické základny. ZM vydává v předloženém znění Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, Požární řád města Uherský Brod.

11 Středoškolská odborná činnost má stále vyšší úroveň Odbornou činnost svých studentů prezentuje Střední průmyslová škola také na každoroční akci Pramokon, kde mají zájemci možnost zhlédnout závěrečné práce maturantů Je jistě potěšitelné, že se mladí lidé, studenti středních škol, zajímají o vážné odborné problémy, mají zájem se něco nového dovědět, vybádat, objevit souvislosti mezi jednotlivými událostmi a jevy, rozšířit své duševní obzory a také poměřit své znalosti se svými vrstevníky. K tomu slouží středoškolákům řada soutěží, olympiád a také středoškolská odborná činnost (SOČ). Je to dobrovolná zájmová činnost žáků, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních nebo individuálně. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení. Studenti musí odborné komisi formou obhajoby práce srozumitelně vysvětlit své názory a podstatu řešeného problému, ale dokázat také v diskusi odpovídat na dotazy. Soutěž SOČ probíhá ve čtyř kolech, od školních až po celostátní přehlídku, která letos proběhne v červnu v Karlových Varech. A právě krajské kolo SOČ, které je předstupněm celostátní přehlídky, se konalo začátkem května ve Střední průmyslové škole v Uh. Brodě. Své práce sem přijelo prezentovat více než 120 studentů z dvaceti středních škola a učilišť Zlínského kraje. Na odborné poroty čekalo neuvěřitelných 83 prací z tak rozdílných oborů jako matematika, fyzika, chemie, biologie, ale také ze zdravotnictví, zemědělství, stavebnictví, ekonomiky, historie, umění, ekologie, filozofie a dalších. Student naší školy Adam Vacula z oboru Technické lyceum jako vítěz okresního kola na SOČ představuje svou práci z oboru pedagogiky, psychologie, sociologie a problematiky trávení volného času s názvem Vnímání pocitů naplnění smyslu života a syndromu vyhoření středoškolské mládeže, řekl ředitel pořádající školy Rostislav Šmíd. Bylo příjemné pozorovat, s jakým nadšením a zaujetím většina studentů vystupovala a jakými odbornými znalostmi se mohla pochlubit. Přestože spoustu práce odvedli všichni, vyhrát a postoupit do celostátního kola mohli jen ti skutečně nejlepší. Přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci našeho kraje. Elen Sladká Brodští plavci na závodech Z Aprílových vlnek ve Znojmě si Zdeněk Daněk přivezl 3. místo na 50 m kraul, 4. místo na 50 m motýlek a 6. místo na 50 m znak. Doplnily jej Klára Marášková 6. místem na 50 m kraul a 6. místem na 50 m znak a Klára Miklášová, která zaplavala 6. místo na 50 m prsa. Z Vyškova z Ceny osvobození si Jan Kubiš přivezl 6. místo na 100 m motýlek a na výborném 8. místě na 100 m znak doplavala Alžběta Zlochová. V domácím 41. ročníku Poháru Javořiny, který se konal 13. května na CPA Delfín, se TJ Spartak umístil na 5. místě. Družstvo žáků dokonce na 3. místě z 11 zúčastněných oddílů. Soutěžilo 165 dětí. Nejvíce bodoval Zdeněk Daněk, který se umístil na 1. místě na 100 m motýlek, 1. místě na 100 m znak, 2. místo na 100 m kraul a 2. místo na 100 m polohový závod. Další dobré umístění bylo na 4. místě 200 m kraul a 7. místo na 200 m prsa. Doplnili jej Jan Kubiš na 8. místě na 100 m motýlek a 7. místem na 100 m znak a Radek Řezníček, který zaplaval 8. místo na 100 m prsa. Z nových plavců se vyznamenala Martina Indrová 10. místem na 50 m znak a překvapila 14. místem z 29 závodnic na 50 m motýlek. -ai- Kamenictví Tel , p. Kondel uu

12 Lapač v proměnách času Když se v našem městě vysloví slovo Lapač, každému se asi vybaví jeden ze dvou objektů v horní části města sportovní stadion nebo stejnojmenná restaurace. Asi je i nemálo těch, kteří mají obě zařízení spojena v jedno, neboť jít na fotbal a současně se zastavit na jedno patřilo a snad bude i dále patřit k tradičním nedělním rituálům v nejedné sportovně založené rodině. Ostatně je zajímavé, že např. zimní stadion, na němž vsetínští hokejisté dobyli před pár lety řadu mistrovských titulů, nese rovněž stejný název. Byl tento název dříve předurčen pro pojmenování sportovních zařízení? Nevím, a kdyby snad někdo znal tuto odpověď stejně jako celou historii našeho městského zařízení, byl bych rád, kdyby se o svoje znalosti podělil. Moje první vzpomínka na toto hřiště je z období kolem roku Tehdy mne vzal otec jako dítě předškolního věku na tradiční fotbalové derby Uherský Brod Vlčnov. V tu dobu hrála skoro všechna okolní mužstva ve stejné skupině, takže o derby, a byla to derby se vším všudy i se souboji fanoušků, nebyla nouze. Ostatně mnohdy to nebyly souboje mezi obcemi, ale spíše mezi určitými rody. Většinu družstva Vlčnova tvořily Křapové, Koníčci a Mošťci, v dresu Nivnice to zase byl samý Trtek, Výmola, Soukeník, když hlasatel ohlásil několik Stojaspalů a zbytek Kadlčků, jednalo se o Dolní Němčí, v Hluku zase nemohli scházet Šimčíkové, Prajzové atd. Nejsilnější vzpomínkou na toto utkání je časté vbíhání do hrací plochy nějaké paní s bílou brašnou s červeným křížem. Byla to paní, které se, jak jsem později zjistil, říkalo Andělka. Ona se tak asi jmenovala a byla řadou let jakousi ikonou brodského fotbalu a hlavně starší hráči, kteří ji ještě pamatují, jistě s humorem vzpomínají na její léčebné metody. Vzpomínám si, že jsem tenkrát seděl na stařičké dřevěné tribuně a že hosté zvítězili. Parta kolem mého strýce Lojzy se nadechovala do nejslavnější éry, která vyvrcholila postupem do tehdy třetí nejvyšší soutěže v polovině 60-tých let. To samozřejmě motivovalo i všechny kluky školního věku a každý chtěl být fotbalistů. Kvantita se brzy proměnila v kvalitu a když starší kluci postoupili do tehdy nejvyšší soutěže okresního přeboru, byl prostor pro založení mladších žáků, kteří mohli zaujmout uvolněné místo v okresní soutěži. Bylo to kolem roku 1966, patřil jsem k řadě šťastlivců, kterým nevadilo, že nastupují proti o 2-3 roky starším a o několik hlav vyšším žákům. K našim soupeřům patřil i Uherský uv Brod. Vzpomínám si, jak jsme jeli k utkání s tímto soupeřem na kolech, jelo nás snad dvacet. Soupeř nám umožnil, abychom se vystřídali všichni, ale nepomohlo to prohráli jsme 13:0 a odjeli domů. Ne každý měl své kolo, některé vezl kamarád na růlce. Vybavuji si, že tenkrát proti nám nastoupil o několik hlav vyšší Jožka Hrabica a nejvíc branek nám dal Bob Havránek a Jenda Kočař, s nimiž jsem se o několik let později potkával na chodbách gymnázia. A právě v době studií na gymnáziu, tedy v letech , jsem toto hřiště asi navštěvoval nejčastěji. Na podzim a na jaře jsme zde trávili takřka všechny hodiny tělocviku, v posledních ročnících jsme se stihli seznámit i se stejnojmenným restauračním zařízením v sousedství (kdepak je konec kulečníku z dřevěné verandy). Stále zde byla dřevěná tribuna a škvárové hřiště. Z dnešního pohledu nemohu pochopit, jak jsme to mohli stihnout přesunout se z hodiny TV zpět do budovy gymnázia a ještě stihnout z těla smýt škváru (nebo že bychom se tehdy nemyli?). Po několikaleté pauze jsem měl opět možnost na tomto hřišti nastoupit v roce Areál byl stále v nezměněné podobě. Coby absolvent jsem si odbýval vojenskou služby v RH Holešov a v rámci zimní přípravy jsme přijeli na Lapač. Ten byl ostatně místem, kde se odbývala zimní příprava všech mužstev Spartaku a kde hrával rezervní tým celoročně. První mužstvo se stěhovalo při zahájení vegetačního období na Orlák. Rok 1981 byl jedním z nejlepších v historii brodské kopané muži tenkrát postoupili do třetí celostátní ligy. S námi vojáky si parta kolem bači Pavlíčka, Ladi Beníčka a ostatních (vyjmenovávání by bylo zdlouhavé, na každé místo měl tenkrát Spartak dva výborné rovnocenné hráče) pohrála a se šesti banány jsme se vraceli do Holešova. Když jsem se v roce 1988 přistěhoval do Uherského Brodu, byla rekonstrukce Lapače před dokončením. Byla zhotovena nová tribuna a položen travnatý povrch. Jeho slavnostní otevření se konalo a pro tuto příležitost byl pozván tým exmistra ČSSR Bohemians Praha. Přestože to již nebyla ta slavná Bohemka z éry trenéra Pospíchala, nastoupili v jeho dresu ještě reprezentanti Hruška, Jakubec, Siva aj. Pražané zvítězili 5:1.Nová tribuna slouží dodnes, tráva zde dlouho nevydržela. Moje údaje jsou přesné z toho důvodu, že jsem tehdy již jako rozhodčí I. třídy toto utkání řídil a zápis z něho mám uchovaný. V tuto doby na tomto těžkém povrchu začínali pod vedením osvědčené trenérské dvojice Gazda Kreisl Kopeček řada talentovaných žáčků, z nichž někteří to dotáhli až do první ligy. Takže v mých záznamech jsou starty Luboše Blahy ml, Broňka Červenky, Dušana Tesaříka, Mirka Ondrůška, hokejisty Miloše Gureně, ale třeba i Grygery či Holeňáka, kteří zde hráli v dresu Zlína. To byl počátek 90-tých let a stav hrací plochy byl snad ještě horší než předtím, kdy bylo hřiště škvárové. Proto když se začaly podporovat umělé povrchy, bylo naše město mezi těmi, která dosáhla na dotační titul a v minulém volebním období byl položen na nový propustný podklad nový umělý povrch. Přesto, že dotace nakonec byla nižší než vlastní prostředky vložené do této stavby, byla to podle mého názoru investice správná. V tomto volebním období došlo nejdříve před dvěma lety k dokončení změny povrchu i na atletickém ovále a za brankami. Před dvěma roky byl převeden na ČSK zcela vybydlený objekt původních kabin. Díky iniciativě předsedy tohoto klubu Jožky Hamšíka byl postaven ještě v tomtéž roce takřka nový moderní objekt kabin i s rehabilitačním zařízením. V minulém roce, kdy předseda ČSK opět pomohl se zajištěním finančních prostředků, došlo k výměně povrchu za trávu třetí generace, bylo instalováno nové umělé osvětlení. V prostoru za tribunou, v místě, kde měla předtím ZŠ políčka, byly zhotoveny dvě minihřiště pro fotbal, která čekají již jen na položení umělé trávy, která byla předtím na hlavním hřišti. Tolik tedy moje vzpomínky na přeměnu tohoto sportovního zařízení takřka v průběhu posledního půlstoletí. Nezbývá než doufat, že toto dnes jedno z nejmodernějších sportovních zařízení ve zlínském kraji bude dále sloužit široké sportovní veřejnosti a že na něm vyrostou noví Zálešákové, Studeníkové, Bláhové, Tesaříci, Ondrůškové či Gureňové, kteří začínali na našem stadioně v daleko bojovnějších podmínkách. Takže pověstná škvára dnes již zůstala pouze pod kůží asi každého z desítek uherskobrodských fotbalistů, kteří však na tento stánek budou rádi vzpomínat. Ing. Pavel Josefík, místostarosta města MĚSTO UHERSKÝ BROD a ČSK UHERSKÝ BROD Vás srdečně zvou na zápas osobností proti veteránům u příležitosti předání umělého povrchu fotbalového hřiště nové generace, které se uskuteční v pátek 26. května 2006 na stadionu Lapač v Uherském Brodě Program: hod. koncert Tanečního orchestru Základní umělecké školy hod. fotbalové utkání osobností a veteránů Slavnostní výkop provede držitel zlatého míče a účastník MS v kopané v Chile v roce 1962 pan Josef Masopust

13 Soutěž týmů v aerobiku V sobotu 29. dubna byla zaplněna Sportovní hala v Uherském Brodě dětmi, mládeží a dospělými z blízkého i dalekého okolí. Od rána zde probíhala Soutěž týmů v aerobiku. Soutěže se zúčastnilo 27 týmů, v nichž bylo kolem 400 cvičenců. Nebyla nouze ani o diváky, kterých přišlo kolem stovky. U předávání cen byl přítomen i starosta města Ladislav Kryštof. Nelehký úkol při rozhodování měla porota ve složení: Mgr. Hana Bubníková předsedkyně Naďa Zatloukalová, Barbora Kelíšková a Gábina Mojžíšová. Děkuji všem, kteří pomáhali na akci a sponzorům Město Uherský Brod, Potraviny Jirda, Čerpací stanice plynu pí Janíčková, Kosmetika Barbora Kelíšková a Tekoo Uherský Brod. Výsledková listina: I. kategorie (do 8 let) 1. ŽABKY DDM Veselí nad Mor. 2. POPELKY SVČ Šipka Kroměříž II. kategorie (8 10 let) 1. JEN TAK ŠD II. ZŠ Uherský Brod 2. BOŘEK STAVITEL SVČ Šipka Kroměříž 3. KVĚTINOVÉ DĚTI DDM Sluníčko Otrokovice III. kategorie (11 13 let) 1. MICKEY DDM Uherský Brod 2. BRODSKÉ ŽÁBY 1. AC Uherský Brod 3. ŠÁLA Šipka Kroměříž IV. kategorie (14 18 let) 1. FIRE 1. AC Uherský Brod 2. EDEN TEAM DDM Uherský Brod 3. CRAZY FROG DDM Otrokovice Děvčata kroužku aerobiku působí na ZŠ v Újezdci u Luh. a úspěšně reprezentovala DDM Uherský Brod nejen na této akci. Mladší děvčata zde získala 1. místo a starší 2. místo. V závěru školního roku se děvčata zúčastnila těchto soutěží: Tlumačov Uherské Hradiště Otrokovice Veselí nad Moravou 3.místo, starší děvčata 2 x 2. místo 5. místo, starší děvčata, postup do republikového finále v Praze 2. místo mladší děvčata, 3. místo starší děvčata I když děvčata trénují 1x týdně, přesto dosahují skvělých výsledků. Velkou zásluhu na jejich výkonnosti má především trenérka Denisa Jančářová. Bydlíme tu správně? Jarní sluneční paprsky probouzí přírodu a zároveň všechny živočichy, kteří na první sluneční pohlazení netrpělivě čekali. Příroda láká k prvním jarním procházkám. Jednou z našich toulek byla i procházka kolem vinohradského rybníka. Pozorujeme živé dění na vodní hladině. Ale co to, objevuje se tvor, který určitě není přirozeným obyvatelem daného biotopu. Pěkná urostlá želva. A není jediná, která v našem rybníku žije. Svým predátorským způsobem života bude opět nepřirozeným nepřítelem všech, kteří do biotopu rybníka zákonitě patří. Zamysleme se už při nákupu mazlíčka pro naše děti nebo pro své přátele, zda je to ten správný a vhodný dárek, který má někoho potěšit. Nebo opět skončí nechtěně v příkopu, popelnici či ve vinohradském rybníku? Raději své nechtěné mazlíčky věnujte lidem, kteří mají zájem se o zvířátko starat nebo se obraťte na naši ekoporadnu. ZO ČSOP Centaurea Julius Kunčar Ř á d k o v á i n z e r c e Peníze ihned: Galerista koupí obrazy od těchto malířů: Ottmar Otto, Žádník Karel, Heřman Jiří, Lolek St., Benka M., Úprka J., Černý V., Jiránek M., Kalvoda A., Mucha A., Švabinský M., Vaculka V., Jaroněk B., Hroch V., Goth J., Mandel C. Hlavica F. a jiní. Tel Pronajmu byt od v Uherském Brodě Pod Vinohrady. Tel Nabízím levné ubytování pěti studentům nebo studentkám od září Bližší informace ve večerních hodinách na tel Koupím dámské jízdní kolo za rozumnou cenu. I starší. Tel formou SMS. Centrum seniorů Pokračování ve vzdělávání z astronomie, které se bude konat na hvězdárně s Ing. Jiřím Veselým. Datum včas upřesníme. Út Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 10 hod. na Charitě. Připravujeme Exercicie na Velehradě v termínu od Exercitátor P. Stanislav Peroutka. Přihlášky už teď! uw

14 Okresní kolo sportovních her mládeže Dne proběhlo v krásném prostředí stadionu Lapač sportovních her žáků speciálních škol. V lehkoatletickém čtyřboji reprezentovali své školy závodníci ze ZŠ praktické Bojkovice, ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště a ZŠ praktické a ZŠ speciální Uherský Brod, která soutěž pořádala ve spolupráci s DDM Uherský Brod. Celou akci financovalo Středisko služeb školám Zlínského kraje se sídlem v Uh. Hradišti, jehož ředitel pan Peřestý i paní Polášková se akce rovněž zúčastnili. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií družstev: družstva dívek a družstva chlapců. Všichni účastníci s velkým nasazením porovnávali své síly v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a ve vytrvalostním běhu, dívky 800 m a chlapci m. Za své výkony byli odměněni hodnotnými cenami. Vyhodnocení kategorie dívek: 1. místo ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod 2. místo ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště 3. místo ZŠ praktická Bojkovice Vyhodnocení kategorie chlapců: 1. místo ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod 2. místo ZŠ praktická Bojkovice 3. místo ZŠ a MŠ Palackého nám. Uh. Hradiště Po vyhlášení umístění družstev všichni s napětím očekávali, kteří nejlepší jednotlivci budou reprezentovat okres Uh. Hradiště v krajském kole SHM, které proběhne v Uherském Brodě. Vyhodnocení dívek: 1. místo Veronika Jurásková, Uherský Brod 2. místo Hana Tomešková, Uh. Hradiště 3. místo Jana Hofhanzlová, Uherský Brod Vyhodnocení chlapců: 1. místo Dušan Kumpa, Uherský Brod 2. místo Ladislav Herák, Uherský Brod 3. místo Jakub Petřivalský, Bojkovice Sportovnímu klání přálo krásné počasí a dobrá nálada všech. Po mnoha letech se pořadatelská škola pyšní výbornými sportovními výsledky svých žáků. Nejde jenom o umístění družstev na 1. místech, ale také o postup dvou dívek a dvou chlapců do krajského finále. Ráda bych poděkovala všem porotcům i pedagogickému doprovodu za svědomitý přístup k plnění zadaných povinností. Zvláštní poděkování patří Bistru Lucie v Uh. Hradišti, které připravilo pro závodníky naší soutěže výborné občerstvení. Lenka Habartová ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod, ředitelka závodu ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ NABÍZÍ dva letní rekondiční tábory od do v Horském hotelu Luka Soláň a penzionu Eva Hutisko Solanec Jedná se o ozdravné pobyty pro děti od 7 do 15 let s menšími zdravotními problémy (vadné držení těla, ploché nohy, skolioza páteře, poúrazové stavy, alergie, astma aj). Tábora se mohou zúčastnit děti na základě potvrzení od odborného lékaře. Bližší informace na sekretariátě ČČK, Palackého nám. 293, Uherské Hradiště nebo na tel a ux Den plný tance V pátek 28. dubna 2006 se uskutečnila v uherskobrodském Domě kultury taneční přehlídka pódiových skladeb krajské soutěže základních uměleckých škol. ZUŠ Uherský Brod tuto přehlídku zaštítila jako hostitel a celou ji zorganizovala. Sestavit harmonogram celé akce nebylo nijak jednoduché, protože bylo přihlášeno asi 200 účastníků, ať už samotných soutěžících, nebo jejich pedagogických dozorů a spolupracovníků, o které bylo nutné se po všech stránkách postarat. Proto byli k tomuto úkolu povoláni všichni učitelé a zaměstnanci školy. Od rána probíhala v prostorách DK prezentace všech účastníků, kteří se sjížděli z Uherského Hradiště, Starého Města, Zlína, Malenovic, Valašského Meziříčí, Luhačovic, Vsetína, Valašských Klobouků a Kroměříže. Dopoledne proběhla zkouška prostoru, hudby, nasvícení pódia apod. V poledne byl pro všechny připraven oběd a po příjezdu a poradě poroty byla soutěž ředitelkou ZUŠ v Uherském Brodě Hanou Mahdalovou zahájena. Pozvání do poroty přijali odborníci z jiných uměleckých škol. Předsedkyní poroty se stala Jana Neubergerová z Brna. Dále v porotě zasedali Marie Nováková z Frýdku Místku, Elvíra Němečková z Prahy, Svatava Haluzová z Uherského Brodu, která sledovala soutěž po výtvarné stránce, a Jiří Lössl také z Prahy. Celá soutěž, vyhlášená MŠMT, probíhala podle přesných kritérií. Také porota měla vymezená určitá pravidla pro hodnocení. Porotci zhlédli 26 pódiových skladeb rozdělených do 5 věkových kategorií. A jak všechno dopadlo? Porota jednohlasně vybrala jako vítěze krajského kola s postupem do kola ústředního, které se bude konat v Pardubicích, skladbu s názvem Hadroplet ze ZUŠ Uherské Hradiště. Další dvě skladby vybrala jako návrhy na postup Povídání o mráčku ze ZUŠ Malenovice a Alfa a Kentaur ze ZUŠ Valašské Klobouky. Členové poroty byli s výkony soutěžících natolik spokojeni, že udělili ještě dalších 15 zvláštních ocenění. Po velmi radostně laděném vyhlášení vítězů a předání cen proběhl ještě hodinový rozborový seminář, který je vždy velkým přínosem pro pedagogy. Troufáme si říct, že všichni účastníci odjížděli sice unaveni, ale spokojeni. Potvrdili to i členové poroty, kteří se velmi pochvalně vyslovili o perfektní organizaci a bezproblémovém průběhu celé soutěže. K výše jmenovaným kvalitám organizace přispěli rovněž sponzoři celé akce. Naše poděkování patří starostovi L. Kryštofovi, firmám KASVO, DITIPO, bankovním ústavům Česká spořitelna a Komerční banka a vedení Tesco UB. Rovněž děkujeme pracovníkům Domu kultury za vstřícnost, s níž se podíleli na hladkém průběhu celé soutěže. Irena Bandriová, ZUŠ Uherský Brod V programu koncertu duchovní hudby k 10. výročí úmrtí ak. mal. F. Peňáze, čestného člena Pěveckého sboru Dvořák zazní melodie Zdeňka Lukáše, W. A. Mozarta, Miloše Ruppeldta, P. I. Čajkovského, E. Kullberga, F. Lambilotteho, F. Schuberta a dalších. Účinkují J. Veselý basové sólo, Pěvecký sbor Dvořák, Komorní sbor Dvořák, dirigent A. Veselka Koncert se koná v neděli 11. června 2006 v 15 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě Dobrovolné vstupné bude použito na opravy kostela

15 Program kina Máj květen st /00 BIO SENIOR 20 Kč PÝCHA A PŘEDSUDEK Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších knižních bestsellerů Pýcha a předsudek britské spisovatelky Jane Austen se po více než šedesáti letech vrací na filmové plátno. Snová výprava do Anglie konce 18. století s hvězdným obsazením, okouzlující kamerou a nesmrtelným příběhem dokáže alespoň na dvě hodiny zpomalit zběsilé tempo moderní doby. Hrají: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Donald Sutherland ad. Režie: Joe Wright. VB/USA/Francie. 123 min. Přístupný. Romantický. čt /00 BIO MÁG zdarma/ 54+1 Kč PLECHOVÝ BUBÍNEK Děj se odehrává v letech a sleduje osudy postav na pozadí proměn města Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má podle Schlöndorfa dvě typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se účasti ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne vyrůst. Protestuje tak hlasitě, že jeho hlas rozbíjí sklo. Jedním z mnoha problémů realizace bylo obsazení hlavní role. Po dohodě s autorem bylo rozhodnuto, že Oskar musí být chlapec, nikoli lilipután. Hrají: David Bennet, Mario Adolf, Angela Winkler, Katharina Thalbach a další. Německo min. Od 15 let. Titulky. Drama. pá /00 so /00 ne / Kč SYRIANA Bob Barnes je dlouholetým agentem CIA. Během Bobovy poslední mise - atentátu na dva dealery zbraní, út /00 ART 59+1 Kč/ 49+1 Kč SUPER SIZE ME Newyorský dokumentarista Morgan Spurlock se rozhodl k experimentu, při němž se 30 dnů bude stravovat pouze u Mc Donald s. Jednou z podmínek je, že si musí koupit porci Super size vždy, když mu bude nabídnuta. Výsledkem této fastfoodové diety je 11 kilogramů nadváhy a závažné zdravotní problémy, ze kterých se bude ještě dlouho zotavovat. Super Size Me je nový pohled na jeden z našich největších národních zdravotních problémů - na obezitu. USA min. Dokument. st /00 čt / Kč PRVNÍ PO BOHU Příběh nás zavede do Finska roku Na ruskou základnu ponorek v Baltském moři přijíždí z osvobozeného Leningradu mladičká Táňa. Poznává zde i svou první platonickou lásku, charismatického velitele ponorky Alexandra Marinina, který ještě v boji nepoznal prohru. Neohroženého velitele však začíná pronásledovat agent zvláštního oddělení NKVD, kterému se nelíbí Marininův šlechtický původ. Hrají: Dmitri Orlov, Irina Björklund, Liza Bojarskaja. Režie: Vasili Chiginski. Rusko min. Válečný. Úspěchy dívek z aerobiku ŠD Pod Vinohrady Skupina děvčat z kroužku aerobiku jen tak, vedeného pí vychovatelkou Bronislavou Bujáčkovou, zaznamenala v posledním období řadu pěkných úspěchů v soutěžích, ze kterých vybíráme: Bílovice 4. místo Uherský Brod 1. místo Veselí nad Moravou 4. místo Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší ŠD děvčatům Mandové L., Mošťkové T., Madajové K., Urubčíkové B., Tomalové P., Strnadové M., Kočicové B., Švehlíkové A., Šupinové R. a Walderové K. padne do rukou tajemného modrookého Egypťana moderní řízená střela Stinger. Bob se vrací do Washingtonu, kde je mu slíbeno povýšení. Pokud se pod rouškou tajné mise vydá zpět na Východ a spáchá atentát na prince Nasira. Celá akce se ale zkomplikuje, když Boba zradí jeden z místních kontaktů... Hrají: George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright ad. Režie: Stephen Gaghan. USA min. Od 12 let. Titulky. Thriller. út /00 BIJÁSEK 25 Kč/ 15 Kč SAMETKA Animované pohádky, které potěší: Devět kuřátek, Zatoulaná ovečka, Cvrček a slepice, Sametka, Krakonoš a správce Markvart, Štaflík a Špagetka Vášnivý čtenář. Od 15/15 MALOVÁSEK s Martinou!! ČR. 1959/ min. st / Kč STRINGS Strings je bájný příběh o královském synovi Hal Tarovi, který se vydává na cestu, aby pomstil smrt svého otce. Ke svému překvapení objevuje pravdu o svém lidu a tam, kde to nejméně čeká nachází opravdovou lásku. Režie: Anders Ronnov-Klarlund. Dánsko/ Švédsko/ Norsko/ VB min. Loutkový. Fotografie byly použity ze serveru Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Třetí muž v republice Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Poslední dubnovou sobotu se v Kašavě konalo Mistrovství ČR v tlaku na lavici, na kterém se závodník Oddílu kulturistiky a silového trojboje TJ Spartak Uh. Brod Radim Hruška umístnil na výborném třetím místě v kategorii do 110 kg výkonem 232,5 kg. Tento výkon ho zařadil na desáté místo v absolutním pořadí ve všech váhových kategoriích. S. Sedláček uy

16 Festival orientačního běhu ve Zlínském kraji Od soboty do pondělí na přelomu dubna a května si dali ve Zlínském kraji sraz nejlepší čeští (ale i slovenští a maďarští) orientační běžci, aby se zúčastnili akce s názvem Festival orientačního běhu ve Zlínském kraji, a to s podporou Evropské unie prostřednictvím Iniciativy Společenství (Program INTERREG IIIA). Celá akce začala Mistrovstvím ČR v OB ve sprintu. Pořadatelé ze Slovanu Luhačovice a SKOB Zlín připravili přímo v Luhačovicích tratě, které vedly lázeňským parkem, přilehlým příměstským lesem a lázeňskou zástavbou. Bohužel celý závod provázela velká nepřízeň počasí, od rána pršelo a nepřestalo po celou dobu závodu. To značně narušilo atmosféru šampionátu a jeho publicitu v lázeňském městě, také terén se stal kluzkým. Tratě byly dost běžecké, ale chyby se na nich dělaly snadno. Na medailových pozicích se z našich závodníků umístili: Studio LiNiE zdraví krása rekondice Přiďte si vylepšit postavu na léto Nechejte svůj tuk u nás! D10C 1. místo Jana Kunčarová 3. místo Alena Gračková H10C 2. místo Jan Slíva Výsledky dalších závodníků: H10C 10. místo Vojtěch Sýkora H14C 24. místo Patrik Doležel H12C 6. místo Dominik Brogowski H14C 29. místo Šimon Brogowski T1 4. místo Juraj Bencúr H14C 32. místo Jakub Otruba T1 6. místo Radek Gračka Na další dva dny se závodníci přesunuli do nádherného prostředí na Všeminu. V neděli byla na pořadu krátká trať, která byla postavena v členitém, podhorském terénu, se sítí cest, kde byl převážně smíšený les. Součástí terénu byly i místní erozní svahy a rýhy. A navíc dost klacků a podrostu pod nohama, hodně podmáčený terén po tání sněhu a dvoudenním dešti. Počasí také nepřálo, teplota kolem nuly, mlha, jemný déšť - to vše ztěžovalo již tak obtížný terén. Výsledky: D10C 10. místo Alena Gračková H12B 26. místo Jan Slíva D12B 13. místo Jana Kunčarová H14B 35. místo Patrik Doležel H10C 10. místo Vojtěch Sýkora H14B 44. místo Jakub Otruba V pondělí se ve Všemině běžel závod na klasické trati. Celou dobu lilo a byla hrozná zima a občas i mlha. Přibyly i kopce a tak DO PLAVEK! Přijďte si zacvičit na 6 REKONDIČNÍCH STOLECH s regulovatelnou rychlostí a zátěží! Cvičení: * snížuje nadváhu a objem * zpevňuje postavu, odstraňuje bolesti zad * při potížích s artritidou * při křečových žílách a vodnatelnosti podmínky byly velmi těžké. Stavitelům se podařilo vymyslet výborné tratě, kde byla mezi kontrolami spousta variant postupů a žádná z nich nebyla fyzicky ani orientačně zadarmo. Pro orientační běžce pěkný, ale velmi a velmi náročný zážitek. Výsledky: D12B 13. místo Jana Kunčarová H12B 21. místo Jan Slíva Přestože spousta dospělých a zkušených závodníků v tomto extrémně špatném počasí závody vzdala, musím podotknout, že všichni naši mladí běžci závod dokončili a prokázali tak výbornou morálku. V. Kunčar, J. Hauerlandová, J. Kovářová Vyzkoušejte masážní stroj ROLLETIC! * odbourává a mírní celulitidu * odbourává tukové polštáře * účinně tvaruje postavu * zmenšuje objem masírovaných partií Přijďte a vyzkoušejte první hodinu cvičení zdarma! Uherský Brod, nová Poliklinika, od dětského odd. tel: , mob více na: Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uz

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Uherský Brod č. 26/23/3464/12,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Uherský Brod č. 26/23/3464/12, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Uherský Brod č. 26/23/3464/12, kterou uzavřeli dne 7. 1. 2013 podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Uherský Brod č. 26/23/4014/13,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Uherský Brod č. 26/23/4014/13, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Uherský Brod č. 26/23/4014/13, kterou uzavřeli dne 15. 1. 2014 podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne

U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 1. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 425/R22/03 RM doporučuje ZM schválit změnu odst. 3 čl. V a odst. 2 čl. VII Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 43. schůze ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2016 R A D A M Ě S T A N E J D K U 43. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Jaromír Trtík, Bc. Zdeněk Plas Omluveni:

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 Zápis z 53. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 31. července 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Josef Šnábl (příchod v 18.15.hod.), Pavel Havelka, Marie Machová, Hynek Čada,

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne 26. 4. 2006 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit přijetí překlenovacího úvěru na realizaci investičních

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více