Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917) s. 9, Adopce na dálku dopisy od dětí s. 11 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 1/2014 Ročník 5 Rok rodiny 2014 Ohňostroj se salesiánskými animátory na Staré Vodě Foto: Petr Matula Dětská půlnoční ve Vrahovicích Foto: Jiří Hasa Tříleté směřování farnosti : Motto: Ukotvit správně svou víru Heslo ročního směřování farnosti : Být na straně papeže Cíl na rok 2014: prohloubit znalosti o nástupcích sv.petra a inspirovat se

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v uplynulém roce 2013 bylo v naší farnosti pokřtěno 7 dětí, 9 dětí přijalo první svaté přijímání (z toho 2 děti ze sousední farnosti Kralice n.h.), uskutečnila se 1 svatba (Vrahovice), 87 krát byla udělena svátost pomazání nemocných, bylo pohřbeno 8 lidí (z toho byly 3 kremace). Ve farnosti fungovalo několik společenství: biblické společenství (1x za 14 dní); senioři (1x za měsíc); herní sobotní dopoledne pro děti (1x za měsíc); společenství starších manželů (1x za měsíc); modlitby matek (dle možností každý týden). Některá společenství se setkávala jen nepravidelně (společenství mládeže). Z pohledu ekonomiky farnost hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, přispívala na všechny možné sbírky a kromě mimořádného výdaje na výměnu reproduktorů ve farním kostele by do nového roku 2014 šla bez dluhů. Podařilo se splatit půjčku Kč na kanalizaci. Půjčka Kč na výměnu reproduktorů ve farním kostele se splatí v letošním roce jednorázově hned, jakmile farnost nashromáždí finanční prostředky. Celkový finanční obrat na farním na účtě za rok 2013 byl: výdaje ,74 Kč, příjmy ,70 Kč. Stav účtu farnosti byl k : ,81 Kč a stav pokladny k : 931 Kč. Uskutečnily se tyto sbírky: Likvidace lepry Kč; Haléř sv.petra Kč; Adopce na dálku (pro 2 děti v Indii) Kč (Postní almužna Kč byla použita na adopci); Velkopáteční na Zrenovované vstupní dveře farního kostela (prosinec 2013) Foto: Petr Matula Svatou Zemi Kč; Arcibiskupský seminář Kč; Křesťanská media Kč; Církevní školství Kč; Misie Kč; Charita Kč; Na povodně červen Kč. Farnost také odvádí Arcibiskupství olomouckému roční příspěvek Kč a přispívá do Havarijního fondu arcidiecéze 500 Kč. Za odvody na různé sbírky to tedy celkem činí Kč. Na energie bylo zaplaceno za rok 2013 celkem ,97 Kč: plyn fara ,97 Kč; voda fara Kč; elektřina celkem Kč (kostel Kč; fara Kč). Bartolomějské listy 1/2014 stránka 2

3 Nedělní sbírky: leden Kč; únor Kč; březen Kč; duben Kč; květen Kč; červen Kč; červenec Kč; srpen Kč; září Kč; říjen Kč; listopad Kč; prosinec Kč. Na výši sbírek v jednotlivých měsících mělo vliv vyhlášení konkrétní sbírky. Při nedělních nebo svátečních sbírkách se tedy celkem vybralo Kč. Velkou pomocí k uskutečnění mnohých oprav byly drobné i větší dary soukromých osob, za které jsem hodně vděčný. Dostali jsme dvě dotace z Ministerstva kultury: Kč na renovaci křtitelnice ( Program restaurování movitých kulturních památek v roce 2013 ) a Kč na renovaci vstupních dveří farního kostela ( Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností). Z nájmů získala farnost Kč a na dani z nemovitostí zaplatila Kč. V loňském roce 2013 proběhly tyto opravy a investice: čalounění židlí v kapli na faře Kč; pokrytí střechy garáže fary novou lepenkou Kč; pořízení nového světla do sakristie farního kostela Kč; kanalizace fary Kč (dílo papírově nepředáno, po převzetí díla bude ještě zaplaceno v roce Kč); oprava poškozeného svodu na farním kostele Kč; oprava svodu na faře v souvislosti s napojením na kanalizaci Kč; dokončení opravy atiky farní stodoly Kč; vypracování posudku stavu střech fary a farních stodol Kč; oprava elektrického zvonění na věži farního kostela po zásahu bleskem Kč ( Kč zaplatila pojišťovna); řezba postavičky do držovického betléma černoušek Kč; renovace harmonia v kapli sv.floriána v Držovicích Kč (Obec Držovice přispěla částkou Kč); renovace křtitelnice ve farním kostele Kč (dotace z Ministerstva kultury Kč); renovace vstupních dveří farního kostela Kč (dotace z Ministerstva kultury Kč); úprava mříže u vstupních dveří farního kostela Kč; výměna a doplnění reproduktorů ve farním kostele ,65 Kč (půjčka Kč od soukromé osoby bude splacena v roce 2014). V prosinci 2013 byla vydána pohlednice Držovického betléma v nákladu ks = Kč. Na farní zahradě bylo vysázeno 15 ovocných stromků, 7 tisů, 1 okrasný jehličnan, 4 vrby jívy a 1 lípa. V oblasti spolupráce proběhla komunikace se zástupci Statutárního města Prostějov (primátor, odbor památkové péče, odbor správy majetku). Byla vyjasněna otázka vlastnictví křížů a soch na území farnosti. Bylo domluveno, že pro sochu sv. Jana Sarkandra, která patří městu Prostějov, bude farnost hledat vhodné nové místo (původní umístění sochy již dnes není vhodné z důvodu nepřístupnosti terénu). S tímto konkrétním návrhem se pak otevřou jednání s městem Prostějov a Osadním výborem Vrahovice k doladění konkrétních kroků. Farnost připravila projektovou dokumentaci pro vybudování nového plotu mezi farním pozemkem a pozemkem města Prostějov, na kterém stojí ZŠ Prostějov, Bartolomějské listy 1/2014 stránka 3

4 Majakovského 1. Farnost požádala město Prostějov o příspěvek na realizaci. S Obcí Držovice probíhala spolupráce při pořádání Hodů na sv. Floriána, při opravě harmonia v kapli sv.floriána v Držovicích (Obec Držovice přispěla Kč), při pořádání koncertu na poděkování za opravu harmonia (Obec Držovice přispěla Kč na hudebníky), při pořádání 3 adventních koncertů v kapli sv. Floriána v Držovicích (Obec Držovice zajistila vše), při výstavě betlémů (Obec Držovice zajistila veškerou organizaci výstavy, která byla spojena s výstavou vánočních pohlednic). Farnost také průběžně komunikovala se Spolkem za Staré Vrahovice a započala spolupráce s Osadním výborem Vrahovice. Dobrá komunikace a spolupráce probíhá se ZŠ Prostějov, Majakovského 1. V roce 2013 se na faře uskutečnilo asi 12 duchovních obnov, přespávaly na faře různé společenství i jednotlivci. Fara sloužila také jako zázemí pro výuku náboženství, katecheze a přípravy, různá společenství, pro akce Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a jako zázemí pro Církevní silvestr mládeže z prostějovského děkanátu. Na faře se uskutečnily také tři farní dny a několik brigád. Velkou změnou byla také výměna kostelníků (Jaroslava Navrátila vystřídal František Krátký) a varhaníka (odešel Jan Rada a na varhany začal hrát Jaroslav Navrátil). Ve školním roce 2013/2014 výuku náboženství navštěvuje ve třech skupinkách celkem 19 dětí. Velkou nadějí farnosti je zvyšující se počet malých dětí, kterým jsou věnovány mnohé katecheze. V roce 2014 prožíváme Rok rodiny. Je to velká výzva pro celou farnost, abych se mezi sebou cítili jako v jedné rodině, která si vzájemně pomáhá. Farnost se v tomto roce také zaměřuje na prohloubení znalostí a vztahu k papežské službě. V letošním roce se opět uskuteční první svaté přijímání dětí. Připravující se dospělí přijmou křest (asi 3 dospělí) a biřmování (asi 8 dospělých). Z pohledu oprav by se měla převzít po dokončení přípojka kanalizace na faru; dle schválených dotací se uskuteční nebo neuskuteční renovace bočních dveří kostela sv.bartoloměje; bude vybudován nový plot mezi farním pozemkem a ZŠ Majakovského 1; připraví se návrh k vyřešení pravidelného otevírání kostela i během dne; připraví se vše k vydání závazného stanoviska na renovaci stropních maleb a renovaci varhan v kostele sv.bartoloměje; začne se připravovat výběrové řízení na renovaci stropních maleb a renovaci varhan ve farním kostele. Rád bych také po domluvě se zástupci Statutárního města Prostějov uskutečnil na hody u sv.otýlie posvěcení Zvoničky v Čechůvkách a otevřel diskuzi k vyřešení přístupu ke kapli sv. Otýlie v Čechůvkách. Je to jen návrh, který se v průběhu roku bude různě utvářet. Tak to je jen malé ohlédnutí do minulého roku s výhledem do letošního roku Děkuji všem, kteří podporujete dění ve farnosti. Budu rád za každý dobrý podnět. Přeji vám všem do nového roku hodně Božího požehnání a milostí. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Bartolomějské listy 1/2014 stránka 4

5 Když se jedná o službu tak dobrému Otci, jakým je Bůh, buďme pohotoví obětovat všechno. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Možnosti setkání s farářem dle osobní domluvy termínu po každé mši svaté nebo telefonicky (telefon: ) nebo přes P.Petr Matula SDB, administrátor farnosti Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty. Sbírka na opravy kostela zpravidla každou třetí neděli v měsíci: ( se vybralo 5850 Kč). Na potřeby farnosti můžete přispět také přímo na účet farnosti (Česká spořitelna č.ú /0800). Mohu vám na požádání za příslušný dar vystavit potvrzení k odpočtu daní. Děkuji vám všem za vaši štědrost a podporu, které si vážím. Pokud máte nějaké dotazy ohledně financí, tak se klidně zeptejte. P.Petr Matula SDB Sobotní herní dopoledne pro děti první sobotu v měsíci 9:00-11:30 na faře (4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6.). Zvou Květa a Jarek Navrátilovi. Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Katecheze nebudou, když bude nedělní mše zaměřená pro rodiny s dětmi (5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 8.6.). Schola při nedělní mši svaté vedoucí scholy Eva Hasová, můžete se zapojit. Nácvik je vždy před nedělní mší na faře. Dětská schola své děti můžete přihlašovat u Veroniky Sekaninové nebo Andrei Jelínkové. Nácvik je na faře v sobotu v 11:00 hod. (4.1., 1.2., 1.3.). Výuka náboženství od do vždy v úterý: třída - úterý 13:00-13:45/3.třída - úterý 14:00-14: třída - úterý 15:00-15:45 Vyučuje P.Mgr.Petr Matula SDB. První a druhé úterý v měsíci je výuka na faře (sraz před farou ul.majakovského 3, Prostějov - Vrahovice), ostatní úterý je výuka v učebnách školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov (sraz před hlavním vchodem staré školy). Děti, které jsou v družině, budou na tento kroužek vyzvednuty. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, na faře nebo na hodině náboženství. Výuka starších děti (od 6.třídy) probíhá na faře u Povýšení sv. Kříže ve městě nebo dle domluvy. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30) od (29.1., 12.2., 26.2., 5.3., 19.3.). Bartolomějské listy 1/2014 stránka 5

6 Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , 5.2. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 7.2. Svátek sv. Jana Boska slavnostní mše sv. s arcibiskupem Janem Graubnerem v sobotu v 16:00 u Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Svátosti a svátostiny Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55) Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy) v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Příprava na křest dospělých a na biřmování - je vždy v pondělí na faře (19:00-20:00). Mohou přijít i dospělí, kteří by si chtěli prohloubit své znalosti o víře. Termíny: 6.1., není, 20.1., 27.1., 3.2. Příprava na 1.svaté přijímání dětí od vždy v neděli na faře (10:00-10:30); setkání je určeno pro připravující se děti a rodiče těchto dětí. Bohoslužby Držovice: pondělí v 18:00; Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne 7.2., 7.3. Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba k Duchu svatému 2. Ekonomická situace farnosti Probíhající investice: - kanalizace fary průtlak pod silnicí - z celkové částky Kč bylo zaplaceno Kč; zbývá doplatit 10% = Kč bude zaplaceno až po dodání potřebných dokladů od zhotovitele Zdeňka Kopeckého - repase vstupních dveří farního kostela (cena Kč, dostali jsme dotaci z Ministerstva kultury Kč Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, spoluúčast farnosti je Kč) - dne byly předány dveře k renovaci firmě pana Zajíčka; termín dokončení , bude zjištěn aktuální stav zakázky. - výroba postavičky černouška do betléma v kapli v Držovicích (cena Kč, byla zaplacena záloha Kč, doplacení částky bude po dokončení díla) zhotovitel řezbář Martin Přikryl z Držovic; termín dokončení bude zhotovena pohlednice držovického betlému pro propagaci farnosti Účetnictví: Bartolomějské listy 1/2014 stránka 6

7 - Pokladna k : 1200 Kč - Běžný účet k : ,43 Kč - Dluh za půjčky Kč (kanalizace ,-Kč, ozvučení kostela ,-Kč) 3. Ozvučení farního kostela realizace do , vybrána firma pana Rychlíka (celková cena ,65 Kč) 4. Oprava oplocení farní zahrady mezi farou a školou podána žádost o příspěvek na město, realizace v roce Pastorační plán farnosti /roční a tříletý/ Seznámení se záměry pastoračního plánu Roční pastorační plán 2013/14; Tříletý pastorační plán Různé úprava mříže u vstupních dveří farního kostela (zlepšení otevírání po dokončení renovace dveří kostela sv.bartoloměje); Era projekt (podána žádost o příspěvek na opravu bočních dveří farního kostela); podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj na boční dveře farního kostela; je třeba dořešit otázku vlastnictví sochy sv.jana Sarkandra a křížů na území farnosti (s městem Prostějov dojedná P.Matula); bylo vysazeno 15 ks ovocných stromků na farní zahradě; místnost ve farním kostele na katechezi sakristie zcela nevyhovuje, při výměně reproduktorů se instaluje reproduktor také na oratoř nad zimní kaplí (výhledově by tam mohla být místnost pro katecheze); předsíň farního kostela příprava podkladů pro návrh zabezpečení mříží, aby mohl být kostel i přes den otevřený k modlitbě (návrhy na řešení se připraví do příští pastorační rady) Příští zasedání ERF (příští zasedání PRF ) Logo tříletého směřování farnosti Logo je převzato ze zásobníku klipartů v běžném počítači a oslovilo mě svou jednoduchostí. Můžeme v logu vidět zrcadlení tříletého směřování farnosti. Loď s napnutými plachtami symbolizuje lodičku církve zmítanou momentálním počasím (různými postoji společnosti vůči církvi). Tato část symbolu nám připomíná směřování prvního roku tříletí (rok 2013/14 - Být na straně papeže, toho, který loď církve řídí. Být na palubě této lodi a být zapojený do fungování této lodi.). Vlny moře nám připomínají Pannu Marii, kterou si budeme připomínat v druhém roce tříletí (rok 2014/15 - Ukotvit se k Panně Marii). Maria nás nese jako moře nese loď. Obrys slunce na pravé straně loga nám může připomínat Eucharistii, která nás i naši loď zcela zahrnuje, přikrývá, ochraňuje (rok 2015/16 - Ukotvit se k Eucharistii). Symbolika loga vychází ze snu sv. Jana Boska z roku 1862 o osudu církve, který je inspirací tříletého směřování farnosti. P.Petr Matula SDB Slovníček Eucharistie slovo pochází z řečtiny a překládá se díkůvzdání. Když se věřící schází ke slavení mše svaté, tak přichází na prvním místě vzdát Bohu chválu Bartolomějské listy 1/2014 stránka 7

8 a dík. Říkáme, že se scházíme ke slavení eucharistie. Název eucharistie je také jiný název pro Nejsvětější svátost oltářní. Evangeliář liturgická kniha s texty čtyř evangelií, které se čtou při bohoslužbách. Používá se ke slavnostnějším bohoslužbám, kde je nesen v průvodu. Exorcista 1) před liturgickou reformou II.vatikánského koncilu ten, kdo přijal třetí stupeň nižších svěcení. Dnes se toto svěcení neuděluje. 2) kněz pověřený k vykonávání exorcismů (vymítání zlého ducha z člověka posedlého zlem). Exorcismus při křtu vykonává každý kněz a nemusí být přitom exorcista. E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha Přínos papežů pro život církve (sv.petr - František) Naše farnost se v roce 2014 dle schváleného pastoračního plánu farnosti zaměřuje na prohloubení vztahu k papežské službě (heslo roku: Být na straně papeže). Vztah k nástupci sv. Petra je jedním z opěrných bodů naší víry. Papež je znamením jednoty nebo nejednoty Kristovy církve. V roce 2014 bude v Bartolomějských listech vycházet na pokračování stručný přehled papežů. U význačnějších bude uvedeno ještě pár slov, čím obohatili život církve. Slovo papež vychází z latinského papa a řeckého papas a překládá se slovem otec (papež je duchovním otcem všech katolíků). Je nástupcem sv. Petra (první papež sv. Petr se stal prvním zástupcem Ježíše Krista v čele Kristovy církve), hlavou katolické církve, biskupem města Říma a hlavním představitelem státu Vatikán. Bílý oděv papežové nosí od 16. stol., kdy byl papežem zvolen dominikán (dominikáni nosí bílý oděv). Papež se volí při konkláve sborem kardinálů, kteří jsou mladší 80 let. Volbu papežského jména zavedl v roce 533 Mercurius, protože nechtěl své jméno (související s pohanským bohem Merkurem) spojovat se službou papeže (nazval se proto Janem II.). Současný papež František byl zvolen po té, co k odstoupil ze služby papeže Benedikt XVI. (který se tak stal emeritním papežem). Stručný přehled papežů (1.stol. 274 po Kr.) 1. díl 1) sv. Petr (+64/67), 2) sv. Linus (67-76), 3) sv. Anaklét (76-88), 4) sv. Klement I. (88-97), 5) Evarist (97-105), 6) Alexandr I. ( ), 7) Sixtus I. ( ), 8) Telesfor ( ), 9) Hyginus ( ), 10) Pius I. ( ), 11) Anicét ( ), 12) Soter ( ), 13) Eleuthér ( ), 14) Viktor I. ( ), 15) Zefyrin ( ), 16) Kalixt I. ( ) a protipapež Hippolyt ( ), 17) Urban I. ( ), 18) Poncián ( ), 19) Anterus ( ), 20) Fabián ( ), 21) Kornel I. ( ) a protipapež Novatian (251), 22) Lucius I. ( ), 23) Štěpán I. ( ), 24) Sixtus II. ( ), 25) Dionys ( ), 26) Felix I. ( ) Bartolomějské listy 1/2014 stránka 8

9 Význačné postavy papežů z tohoto období 1) sv. Petr (+64/67) patřil mezi 3 nejbližší Ježíšovy učedníky; Ježíš mu svěřil před svou smrtí na kříži vedení církve; jeho kázání se stalo základní inspirací pro sepsání evangelií a Skutků apoštolů; patří mezi největší svědky Ježíšova života, smrti a zmrtvýchvstání; z pokory a úcty k Ježíšově smrti na kříži se nechal ukřižovat hlavou dolů; zemřel v aréně na vatikánském pahorku s pohledem upřeným na obelisk, který nyní stojí uprostřed Svatopetrského náměstí ve Vatikáně; jeho hrob se nachází ve druhém patře podzemí Svatopetrské baziliky, přímo pod hlavní kupolí; při jmenování nového arcibiskupa se arcibiskupské palium (bílá látková štola s černými křížky) dotýká hrobu sv. Petra na znamení spojení se sv. Petrem. 4) sv. Klement I. (88-97) narodil se v Římě, přijal víru díky kázání apoštola Barnabáše a setkal se i se sv. Petrem. Je znám jeho dopis, ve kterém již jako papež řeší situaci neprávem sesazených církevních představených v Korintě. Na rozkaz císaře se dostal do vyhnanství do mramorových lomů v Chesronu na Krymu, kde také i zemřel. Jeho ostatky našel sv. Cyril s Metodějem na Krymu a přenesly je zpět do Říma. Přehled jednotlivých dílů: BL 1/2014: 1) sv. Petr (+64/67) až 26) Felix I. ( ); BL 2/2014: 27) Eutychian ( ) až 52) Hormisdas ( ); BL 3/2014: 53) Jan I. ( ) až 78) Donus ( ); BL 4/2014: 79) Agathon ( ) až 104) Benedikt III. ( ) a protipapež Anastasius (855); BL 5/2014: 105) Mikuláš I. ( ) až 130) Jan XXII. ( ); BL 6/2014: 131) Lev VIII. ( ) až 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ); BL 7/2014: 157) Řehoř VII. ( ) až 182) Urban IV. ( ); BL 8/2014: 183) Klement IV. ( ) až 208) Mikuláš V. ( ); BL 9/2014: 209) Kalixt III. ( ) až 234) Řehoř XV. ( ); BL 10/2014: 235) Urban VIII. ( ) až 266) František (2013 ) Z farní kroniky rok 1917 Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 56 57) Rok 1917 byl rokem velikého sucha, následkem čehož obilí bylo méně a slámy (zrno neodnožilo), jeteliny pak a lucerky po první seči zaschly a druhé seče už nedaly, čímž nastala veliká nouze o píci, jejížto nedostatek pocítil v míře nebývalé dobytek a jsa krmen ponejvíce jen slámou onemocněl nedostatkem krmiva vydatnějšího v osadách mnohých téměř epidemicky tak zvaným měknutím kostí a nemohla se na nohy postaviti musil býti porážen, čímž na mnohých místech celý chlév byl vybit. A hovězí dobytek byl již dříve zdecimován v selských statcích, poněvadž z nařízení úřadů politických musily obce větší počet hovězího dobytka každý měsíc odváděti pro vojsko. A tak se stalo, že pro nedostatek masa ustanoveny byly v celé říši t. zv. Bezmasné dny, s nichž řezníci nesměli sekati a prodávati masa (v pondělí, ve středu, a v pátek) a též v hostincích Bartolomějské listy 1/2014 stránka 9

10 nikde nesměli v tyto dny masitých pokrmů prodávati, uzenářských krámů pak, z nichž přemnozí již dříve z nedostatku masa a jeho drahotou krámy své a živnosti uzenářské zavřeli, zůstalo jen několik a i ti neměli co prodávati. Bída se všeobecně vzmáhá a důsledky její zjevují se v četných krádežích zvláště na polích. Zemáky předčasně se musejí vykopávati, aby jich zloději nevykopali, z obilí na stojato stříhali zloději klásky dozrávající a při žních ztrácelo se obilí po celých mandelích z pole. Také řepa a jiné plodiny polní byla předmětem krádeží. S bídou v ruce dostavil se nedostatek topiva; uhlí nebylo vůbec k dokoupení a dříví v lesích kdo chtěl dostati koupiti, musil si je tam sám nasekati a zhotoviti, dobře zaplatiti a mimo to ještě hajném přinést darem mouku, sádlo a nebo jiné poživatiny. Metr dříví platil se v lese 40 koruna za dovoz z drahanských lesů, nebo kolem Plumlova, žádali vozkové od 1 metru 20 Adventní koncert v kapli v Držovicích pořádaný Obcí Držovice ( ) Foto: Zita Holbová korun. Uhlí bylo poukázáno jen prostřednictvím c. k. okres. Hejtmanství pro parní mlátičky, pak pro mlýny a ústavy školní a nemocniční. Světová válka, o níž nalezne laskavý čtenář ve farním archívu zdejším v příhradě VI i. (více příloh k poučení), přinesla ve svém průběhu mnoho překvapení, obě válčící strany počítaly s krátkým jejím trváním a válka trvá již tři léta nerozhodnuta, vyžadujíc nesmírných obětí na životech i jmění. Největší překvapení připravila ruskému caru. Anglie, bojíc se, aby car Mikuláš II. neuzavřel zvláštní mír s centrálními mocnostmi, neváhala jej odstraniti s trůnu. Byť v polovici března 1917 na cestě své do hlavního stanu ruského ve vlaku zajat a přinucen od zbouřenců vzdáti se trůnu za sebe a korunního prince Alexeje, a byl na zámku Carskoje Selo uzavřen. Zatím v Petrohradě za stálého sporu mezi vládou carskou a mezi po vládě toužícím povstala revoluce. Vzbouřenci spojili se s vojskem, postříleli četnictvo, pozavírali ministry a ustanovili prozatímní vládu s knížetem Lvovem v čele. Po velkém krveprolití a bouřích v Petrohradě i jinde v Rusku konečně se stal diktátorem Kerenský. Převrat v Rusku vzbudil u mnohých naději na konce války, ale za nedlouho se ukázalo, že tomu tak není, ba že nyní bude teprv tuhý boj proti centrálním mocnostem, když dne 3. dubna 1917 prohlásila i Severní Amerika válku proti Německu a jeho spojencům a počala posílati vojsko své do Evropy. Proto nastalo nové zbrojení a výroba zbraní a střeliva i u nás a ježto nebylo dostatečných kovů k tomu, přišlo nařízení na všechny farní úřady, aby daly zvony kostelní k dispozici k potřebám válečným na kanóny. Pokračování příště. Bartolomějské listy 1/2014 stránka 10

11 Adopce na dálku dopisy od dětí k Vánocům 2013 Adoptované dítě - Suhal A. Jogi Můj drahý Petře Matulo. Raději zopakuji, že se jmenuji Suhal A. Jogi a píšu Vám tento dopis. Mám se tu dobře. Přeji Vám velmi šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2014 jménem sebe i své rodiny. Jak se Vám daří? Zdravím všechny farníky! S vaší láskou a podporou pokračují má studia velmi dobře. Uspěl jsem u pololetních zkoušek na konci září. Po zkouškách jsem měl 15tidenní prázdniny. V průběhu prázdnin jsem pracoval na tréninku throwballu ( přehazovaná ). Pozn. Throwball je bezkontaktní míčová hra oblíbená hlavně v Asii, zejména pak v Indii. Je podobná volejbalu. Dva týmy postupně přehazují míč přes síť a cílem je, aby jej soupeř nechytil a míč spadl na zem. Původně šlo o ženský sport, nyní je oblíbený i mezi muži. Nyní se tento sport hraje na více než školách a vysokoškolských kolejích. Trénovali jsme přímo v Mangaloře. Moje babička žije v Mangaloře, takže odtud jsem chodíval na tréninky. Večer jsem tak pomáhal babičce s její prací. Vyhráli jsme krajské kolo a postoupili jsme do kola celostátního. Zápasy celostátního kola se budou konat 10. a 11. listopadu. Předejte moji úctu a srdečný pozdrav všem Vašim farníkům. Mám vyřídit, že i má rodina Vám posílá srdečné pozdravy. Tady katolíci oslavují Vánoce velkolepým způsobem. U nás doma udělají lidé jesličky a pověsí hvězdu u vstupu do svého domu. Připravují různé druhy cukroví a část pak rozdají příbuzným a sousedům. Zdravíme naše katolické přátele! Co se týká počasí, tento rok jsme měli velmi dobré monzunové deštné období. Začalo někdy na začátku června a pokračovala až do srpna. Teď začala zima a počasí je chladnější a příjemné. Od asociace Centrum Dharma Jyothi jsem obdržel oblečení na vánoce a pěkný dárek pro rodinu zaslaný Vaším jménem. Moc Vám za něj děkuji. Na závěr tohoto dopisu žádám Vás a Vaše farníky o požehnání pro sebe a svou rodinu. Kéž vám nový rok přinese dobré zdraví, lásku, radost i úspěch. Vaše milované dítě Suhal A. Jogi Životopis Suhal A. Jogi z Indie Narodil se Bydlí v Hoodushedde v Indii. Studuje ve St. Raymond s High School. Chce být doktorem. Je dobrý ve studiu. Má velkou touhu studovat a dosáhnout svého cíle. Je velmi pilný chlapec Dopis od zastřešující organizace podporující adopci dítěte (Suhal A. Jogi) Drahý Petře Matulo, Vánoce jsou skutečnými svátky, když je oslavujeme dáváním světla lásky těm, kteří ji nejvíce potřebují! Ruth Carter Stapleton Bartolomějské listy 1/2014 stránka 11

12 Během tohoto krásného období Vánoc vzpomínáme láskyplně na ty, kteří nám pomáhají udržovat kouzlo Vánoc živé po celou dobu. Vskutku naše myšlenky sahají až k Vám a my si velmi vážíme lásky, kterou sdílíte se svým sponzorovaným dítětem. A tak jako oslavujeme toto požehnané období s láskou, vírou a soudržností, posíláme i Vám radostné poselství a přejeme Vám radostné Vánoce a báječný nový rok! Při této radostné příležitosti Vám v příloze Vám posílám dopis a kresbu od Vámi sponzorovaného dítěte Suhal A. Jogi. Jako obvykle připravujeme společné Vánoce pro sponzorované děti. Vámi sponzorované dítě dostalo Vaším jménem oblečení a rodina obdržela jako dárek dvě ocelové mísy. Děkuji Vám za všechnu Vaši podporu a povzbuzení zlepšující život chudého dítěte, které potřebuje pomoci. Ráda bych Vás rovněž seznámila s aktivitami, které byly prováděny během posledních čtyř měsíců. U mládeže mezi 16 až 25 roky jsme se věnovali kariérnímu poradenství. Třicet mladých venkovských dívek bylo vyškoleno na švadleny a 42 dívek prošlo kurzem na kosmetičku. Dále, v blízkých obcích se konaly tři lékařské tábory, které zvyšovaly povědomí místních občanů o nemocech štítné žlázy, tuberkulóze a rakovině. Centrum také ve všední den poskytuje jídlo do 56 chudých škol, které navštěvují děti z obyčejných venkovských obcí. Díky tomu jsou děti schopny se dobře učit. 25 pacientů s tuberkulózou dostává týdně dávky vajec a rýže. Pomáháme jim v získávání volně dostupných léků ze státní nemocnice a kontrolovat jejich zdravotní stav, dělat nezbytné zásahy, podávat informace, provádíme výchovu ke zdraví a zajišťujeme služby související s dalším léčením. Podobně se Centrum zaměřilo na posílení postavení vdovy, kde jsme pro 25 mladých vdov s dětmi zorganizovali poradenství v získávání dovedností pro samostatnou výdělečnou činnost, jak získat alespoň malé úspory, povědomí o zdravotních kontrolách a právní povědomí. Upřímně děkujeme za vaši dobrou vůli a pomoc pomocnou ruku chudým a potřebným. S vřelým přáním šťastných Vánoc a radostného nového roku! S láskou Vaše Sr. Daphne D Souza SRA, Koordinátor Adoptované dítě - Ravi Kiran Můj drahý strýčku Petře. Skrze můj druhý dopis v tomto roce posílám přání k Vánocům a do nového roku 2014 Vám i všem členům Vaší rodiny. Prostřednictvím prvního dopisu jste mohl poznat mou rodinu. Nemůžu se dočkat Vašich komentářů k fotce mé rodiny, kterou jsem Vám poslal. Modlím se za všechny členy vaší rodiny. Jak jsem psal v předchozím dopise, podstupuji právě odbornou přípravu v Institutu průmyslového vzdělávání. Moje škola se jmenuje Sri Vinayaka ITI College. Studuji zde teprve prvním rokem. Zvolil jsem si obor zámečník/ montér. Pravidelně se účastním všech lekcí, pracuji zde velmi tvrdě. V říjnu naše společenství uspořádalo jednodenní kemp. Byl jsem moc šťastný, že jsem mohl potkat tety a strýčky z našeho společenství. V tomto kempu jsme mluvili hlavně o tom, jak rozvíjet dobré návyky v našem každodenním životě. Také jsme mluvili o tom, jak poděkovat Bohu za každý nový den, který nám dal. Bartolomějské listy 1/2014 stránka 12

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Červenokostelecká farnost po roce 2000

Červenokostelecká farnost po roce 2000 Červenokostelecká farnost po roce 2000 2001 Sprškami ohňostrojů se svět rozloučil s dvacátým stoletím a trochu neklidně vstoupil do prvního roku století nového. Také pro římskokatolickou církev začalo

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov 3/2014 10 Kč Čtvrtletník Občan 3/2014 vydává 1. 10. 2014 Obec Prusy-Boškůvky, IČO: 00292222, Povoleno ev.č. VY/01/94. OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov www.prusy-boskuvky.eu, prusy.boskuvky@iol.cz Příjem

Více

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme

7 8 /2011. Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme 7 8 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Jdeme-li po turistické cestě, nevíme, kdo tam ty značky namaloval. Stačí nám vědomí, že vedou tam, kam směřujeme (Výpisky z poutního deníku str. 8 9) Foto: DANIEL

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby?

Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 9 2/2012 Národní park Šumava - produkt, nebo oběť doby? V pondělí 13. 2. 2012 uspořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu

Více