Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917) s. 9, Adopce na dálku dopisy od dětí s. 11 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 1/2014 Ročník 5 Rok rodiny 2014 Ohňostroj se salesiánskými animátory na Staré Vodě Foto: Petr Matula Dětská půlnoční ve Vrahovicích Foto: Jiří Hasa Tříleté směřování farnosti : Motto: Ukotvit správně svou víru Heslo ročního směřování farnosti : Být na straně papeže Cíl na rok 2014: prohloubit znalosti o nástupcích sv.petra a inspirovat se

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v uplynulém roce 2013 bylo v naší farnosti pokřtěno 7 dětí, 9 dětí přijalo první svaté přijímání (z toho 2 děti ze sousední farnosti Kralice n.h.), uskutečnila se 1 svatba (Vrahovice), 87 krát byla udělena svátost pomazání nemocných, bylo pohřbeno 8 lidí (z toho byly 3 kremace). Ve farnosti fungovalo několik společenství: biblické společenství (1x za 14 dní); senioři (1x za měsíc); herní sobotní dopoledne pro děti (1x za měsíc); společenství starších manželů (1x za měsíc); modlitby matek (dle možností každý týden). Některá společenství se setkávala jen nepravidelně (společenství mládeže). Z pohledu ekonomiky farnost hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, přispívala na všechny možné sbírky a kromě mimořádného výdaje na výměnu reproduktorů ve farním kostele by do nového roku 2014 šla bez dluhů. Podařilo se splatit půjčku Kč na kanalizaci. Půjčka Kč na výměnu reproduktorů ve farním kostele se splatí v letošním roce jednorázově hned, jakmile farnost nashromáždí finanční prostředky. Celkový finanční obrat na farním na účtě za rok 2013 byl: výdaje ,74 Kč, příjmy ,70 Kč. Stav účtu farnosti byl k : ,81 Kč a stav pokladny k : 931 Kč. Uskutečnily se tyto sbírky: Likvidace lepry Kč; Haléř sv.petra Kč; Adopce na dálku (pro 2 děti v Indii) Kč (Postní almužna Kč byla použita na adopci); Velkopáteční na Zrenovované vstupní dveře farního kostela (prosinec 2013) Foto: Petr Matula Svatou Zemi Kč; Arcibiskupský seminář Kč; Křesťanská media Kč; Církevní školství Kč; Misie Kč; Charita Kč; Na povodně červen Kč. Farnost také odvádí Arcibiskupství olomouckému roční příspěvek Kč a přispívá do Havarijního fondu arcidiecéze 500 Kč. Za odvody na různé sbírky to tedy celkem činí Kč. Na energie bylo zaplaceno za rok 2013 celkem ,97 Kč: plyn fara ,97 Kč; voda fara Kč; elektřina celkem Kč (kostel Kč; fara Kč). Bartolomějské listy 1/2014 stránka 2

3 Nedělní sbírky: leden Kč; únor Kč; březen Kč; duben Kč; květen Kč; červen Kč; červenec Kč; srpen Kč; září Kč; říjen Kč; listopad Kč; prosinec Kč. Na výši sbírek v jednotlivých měsících mělo vliv vyhlášení konkrétní sbírky. Při nedělních nebo svátečních sbírkách se tedy celkem vybralo Kč. Velkou pomocí k uskutečnění mnohých oprav byly drobné i větší dary soukromých osob, za které jsem hodně vděčný. Dostali jsme dvě dotace z Ministerstva kultury: Kč na renovaci křtitelnice ( Program restaurování movitých kulturních památek v roce 2013 ) a Kč na renovaci vstupních dveří farního kostela ( Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností). Z nájmů získala farnost Kč a na dani z nemovitostí zaplatila Kč. V loňském roce 2013 proběhly tyto opravy a investice: čalounění židlí v kapli na faře Kč; pokrytí střechy garáže fary novou lepenkou Kč; pořízení nového světla do sakristie farního kostela Kč; kanalizace fary Kč (dílo papírově nepředáno, po převzetí díla bude ještě zaplaceno v roce Kč); oprava poškozeného svodu na farním kostele Kč; oprava svodu na faře v souvislosti s napojením na kanalizaci Kč; dokončení opravy atiky farní stodoly Kč; vypracování posudku stavu střech fary a farních stodol Kč; oprava elektrického zvonění na věži farního kostela po zásahu bleskem Kč ( Kč zaplatila pojišťovna); řezba postavičky do držovického betléma černoušek Kč; renovace harmonia v kapli sv.floriána v Držovicích Kč (Obec Držovice přispěla částkou Kč); renovace křtitelnice ve farním kostele Kč (dotace z Ministerstva kultury Kč); renovace vstupních dveří farního kostela Kč (dotace z Ministerstva kultury Kč); úprava mříže u vstupních dveří farního kostela Kč; výměna a doplnění reproduktorů ve farním kostele ,65 Kč (půjčka Kč od soukromé osoby bude splacena v roce 2014). V prosinci 2013 byla vydána pohlednice Držovického betléma v nákladu ks = Kč. Na farní zahradě bylo vysázeno 15 ovocných stromků, 7 tisů, 1 okrasný jehličnan, 4 vrby jívy a 1 lípa. V oblasti spolupráce proběhla komunikace se zástupci Statutárního města Prostějov (primátor, odbor památkové péče, odbor správy majetku). Byla vyjasněna otázka vlastnictví křížů a soch na území farnosti. Bylo domluveno, že pro sochu sv. Jana Sarkandra, která patří městu Prostějov, bude farnost hledat vhodné nové místo (původní umístění sochy již dnes není vhodné z důvodu nepřístupnosti terénu). S tímto konkrétním návrhem se pak otevřou jednání s městem Prostějov a Osadním výborem Vrahovice k doladění konkrétních kroků. Farnost připravila projektovou dokumentaci pro vybudování nového plotu mezi farním pozemkem a pozemkem města Prostějov, na kterém stojí ZŠ Prostějov, Bartolomějské listy 1/2014 stránka 3

4 Majakovského 1. Farnost požádala město Prostějov o příspěvek na realizaci. S Obcí Držovice probíhala spolupráce při pořádání Hodů na sv. Floriána, při opravě harmonia v kapli sv.floriána v Držovicích (Obec Držovice přispěla Kč), při pořádání koncertu na poděkování za opravu harmonia (Obec Držovice přispěla Kč na hudebníky), při pořádání 3 adventních koncertů v kapli sv. Floriána v Držovicích (Obec Držovice zajistila vše), při výstavě betlémů (Obec Držovice zajistila veškerou organizaci výstavy, která byla spojena s výstavou vánočních pohlednic). Farnost také průběžně komunikovala se Spolkem za Staré Vrahovice a započala spolupráce s Osadním výborem Vrahovice. Dobrá komunikace a spolupráce probíhá se ZŠ Prostějov, Majakovského 1. V roce 2013 se na faře uskutečnilo asi 12 duchovních obnov, přespávaly na faře různé společenství i jednotlivci. Fara sloužila také jako zázemí pro výuku náboženství, katecheze a přípravy, různá společenství, pro akce Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově a jako zázemí pro Církevní silvestr mládeže z prostějovského děkanátu. Na faře se uskutečnily také tři farní dny a několik brigád. Velkou změnou byla také výměna kostelníků (Jaroslava Navrátila vystřídal František Krátký) a varhaníka (odešel Jan Rada a na varhany začal hrát Jaroslav Navrátil). Ve školním roce 2013/2014 výuku náboženství navštěvuje ve třech skupinkách celkem 19 dětí. Velkou nadějí farnosti je zvyšující se počet malých dětí, kterým jsou věnovány mnohé katecheze. V roce 2014 prožíváme Rok rodiny. Je to velká výzva pro celou farnost, abych se mezi sebou cítili jako v jedné rodině, která si vzájemně pomáhá. Farnost se v tomto roce také zaměřuje na prohloubení znalostí a vztahu k papežské službě. V letošním roce se opět uskuteční první svaté přijímání dětí. Připravující se dospělí přijmou křest (asi 3 dospělí) a biřmování (asi 8 dospělých). Z pohledu oprav by se měla převzít po dokončení přípojka kanalizace na faru; dle schválených dotací se uskuteční nebo neuskuteční renovace bočních dveří kostela sv.bartoloměje; bude vybudován nový plot mezi farním pozemkem a ZŠ Majakovského 1; připraví se návrh k vyřešení pravidelného otevírání kostela i během dne; připraví se vše k vydání závazného stanoviska na renovaci stropních maleb a renovaci varhan v kostele sv.bartoloměje; začne se připravovat výběrové řízení na renovaci stropních maleb a renovaci varhan ve farním kostele. Rád bych také po domluvě se zástupci Statutárního města Prostějov uskutečnil na hody u sv.otýlie posvěcení Zvoničky v Čechůvkách a otevřel diskuzi k vyřešení přístupu ke kapli sv. Otýlie v Čechůvkách. Je to jen návrh, který se v průběhu roku bude různě utvářet. Tak to je jen malé ohlédnutí do minulého roku s výhledem do letošního roku Děkuji všem, kteří podporujete dění ve farnosti. Budu rád za každý dobrý podnět. Přeji vám všem do nového roku hodně Božího požehnání a milostí. Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Bartolomějské listy 1/2014 stránka 4

5 Když se jedná o službu tak dobrému Otci, jakým je Bůh, buďme pohotoví obětovat všechno. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Možnosti setkání s farářem dle osobní domluvy termínu po každé mši svaté nebo telefonicky (telefon: ) nebo přes P.Petr Matula SDB, administrátor farnosti Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty. Sbírka na opravy kostela zpravidla každou třetí neděli v měsíci: ( se vybralo 5850 Kč). Na potřeby farnosti můžete přispět také přímo na účet farnosti (Česká spořitelna č.ú /0800). Mohu vám na požádání za příslušný dar vystavit potvrzení k odpočtu daní. Děkuji vám všem za vaši štědrost a podporu, které si vážím. Pokud máte nějaké dotazy ohledně financí, tak se klidně zeptejte. P.Petr Matula SDB Sobotní herní dopoledne pro děti první sobotu v měsíci 9:00-11:30 na faře (4.1., 1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6.). Zvou Květa a Jarek Navrátilovi. Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Katecheze nebudou, když bude nedělní mše zaměřená pro rodiny s dětmi (5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 8.6.). Schola při nedělní mši svaté vedoucí scholy Eva Hasová, můžete se zapojit. Nácvik je vždy před nedělní mší na faře. Dětská schola své děti můžete přihlašovat u Veroniky Sekaninové nebo Andrei Jelínkové. Nácvik je na faře v sobotu v 11:00 hod. (4.1., 1.2., 1.3.). Výuka náboženství od do vždy v úterý: třída - úterý 13:00-13:45/3.třída - úterý 14:00-14: třída - úterý 15:00-15:45 Vyučuje P.Mgr.Petr Matula SDB. První a druhé úterý v měsíci je výuka na faře (sraz před farou ul.majakovského 3, Prostějov - Vrahovice), ostatní úterý je výuka v učebnách školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov (sraz před hlavním vchodem staré školy). Děti, které jsou v družině, budou na tento kroužek vyzvednuty. Přihlášky jsou k dispozici v kostele, na faře nebo na hodině náboženství. Výuka starších děti (od 6.třídy) probíhá na faře u Povýšení sv. Kříže ve městě nebo dle domluvy. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30) od (29.1., 12.2., 26.2., 5.3., 19.3.). Bartolomějské listy 1/2014 stránka 5

6 Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , 5.2. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 7.2. Svátek sv. Jana Boska slavnostní mše sv. s arcibiskupem Janem Graubnerem v sobotu v 16:00 u Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Svátosti a svátostiny Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:55) Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy) v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Příprava na křest dospělých a na biřmování - je vždy v pondělí na faře (19:00-20:00). Mohou přijít i dospělí, kteří by si chtěli prohloubit své znalosti o víře. Termíny: 6.1., není, 20.1., 27.1., 3.2. Příprava na 1.svaté přijímání dětí od vždy v neděli na faře (10:00-10:30); setkání je určeno pro připravující se děti a rodiče těchto dětí. Bohoslužby Držovice: pondělí v 18:00; Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne 7.2., 7.3. Ekonomická rada farnosti (ERF) Modlitba k Duchu svatému 2. Ekonomická situace farnosti Probíhající investice: - kanalizace fary průtlak pod silnicí - z celkové částky Kč bylo zaplaceno Kč; zbývá doplatit 10% = Kč bude zaplaceno až po dodání potřebných dokladů od zhotovitele Zdeňka Kopeckého - repase vstupních dveří farního kostela (cena Kč, dostali jsme dotaci z Ministerstva kultury Kč Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, spoluúčast farnosti je Kč) - dne byly předány dveře k renovaci firmě pana Zajíčka; termín dokončení , bude zjištěn aktuální stav zakázky. - výroba postavičky černouška do betléma v kapli v Držovicích (cena Kč, byla zaplacena záloha Kč, doplacení částky bude po dokončení díla) zhotovitel řezbář Martin Přikryl z Držovic; termín dokončení bude zhotovena pohlednice držovického betlému pro propagaci farnosti Účetnictví: Bartolomějské listy 1/2014 stránka 6

7 - Pokladna k : 1200 Kč - Běžný účet k : ,43 Kč - Dluh za půjčky Kč (kanalizace ,-Kč, ozvučení kostela ,-Kč) 3. Ozvučení farního kostela realizace do , vybrána firma pana Rychlíka (celková cena ,65 Kč) 4. Oprava oplocení farní zahrady mezi farou a školou podána žádost o příspěvek na město, realizace v roce Pastorační plán farnosti /roční a tříletý/ Seznámení se záměry pastoračního plánu Roční pastorační plán 2013/14; Tříletý pastorační plán Různé úprava mříže u vstupních dveří farního kostela (zlepšení otevírání po dokončení renovace dveří kostela sv.bartoloměje); Era projekt (podána žádost o příspěvek na opravu bočních dveří farního kostela); podána žádost o dotaci na Olomoucký kraj na boční dveře farního kostela; je třeba dořešit otázku vlastnictví sochy sv.jana Sarkandra a křížů na území farnosti (s městem Prostějov dojedná P.Matula); bylo vysazeno 15 ks ovocných stromků na farní zahradě; místnost ve farním kostele na katechezi sakristie zcela nevyhovuje, při výměně reproduktorů se instaluje reproduktor také na oratoř nad zimní kaplí (výhledově by tam mohla být místnost pro katecheze); předsíň farního kostela příprava podkladů pro návrh zabezpečení mříží, aby mohl být kostel i přes den otevřený k modlitbě (návrhy na řešení se připraví do příští pastorační rady) Příští zasedání ERF (příští zasedání PRF ) Logo tříletého směřování farnosti Logo je převzato ze zásobníku klipartů v běžném počítači a oslovilo mě svou jednoduchostí. Můžeme v logu vidět zrcadlení tříletého směřování farnosti. Loď s napnutými plachtami symbolizuje lodičku církve zmítanou momentálním počasím (různými postoji společnosti vůči církvi). Tato část symbolu nám připomíná směřování prvního roku tříletí (rok 2013/14 - Být na straně papeže, toho, který loď církve řídí. Být na palubě této lodi a být zapojený do fungování této lodi.). Vlny moře nám připomínají Pannu Marii, kterou si budeme připomínat v druhém roce tříletí (rok 2014/15 - Ukotvit se k Panně Marii). Maria nás nese jako moře nese loď. Obrys slunce na pravé straně loga nám může připomínat Eucharistii, která nás i naši loď zcela zahrnuje, přikrývá, ochraňuje (rok 2015/16 - Ukotvit se k Eucharistii). Symbolika loga vychází ze snu sv. Jana Boska z roku 1862 o osudu církve, který je inspirací tříletého směřování farnosti. P.Petr Matula SDB Slovníček Eucharistie slovo pochází z řečtiny a překládá se díkůvzdání. Když se věřící schází ke slavení mše svaté, tak přichází na prvním místě vzdát Bohu chválu Bartolomějské listy 1/2014 stránka 7

8 a dík. Říkáme, že se scházíme ke slavení eucharistie. Název eucharistie je také jiný název pro Nejsvětější svátost oltářní. Evangeliář liturgická kniha s texty čtyř evangelií, které se čtou při bohoslužbách. Používá se ke slavnostnějším bohoslužbám, kde je nesen v průvodu. Exorcista 1) před liturgickou reformou II.vatikánského koncilu ten, kdo přijal třetí stupeň nižších svěcení. Dnes se toto svěcení neuděluje. 2) kněz pověřený k vykonávání exorcismů (vymítání zlého ducha z člověka posedlého zlem). Exorcismus při křtu vykonává každý kněz a nemusí být přitom exorcista. E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha Přínos papežů pro život církve (sv.petr - František) Naše farnost se v roce 2014 dle schváleného pastoračního plánu farnosti zaměřuje na prohloubení vztahu k papežské službě (heslo roku: Být na straně papeže). Vztah k nástupci sv. Petra je jedním z opěrných bodů naší víry. Papež je znamením jednoty nebo nejednoty Kristovy církve. V roce 2014 bude v Bartolomějských listech vycházet na pokračování stručný přehled papežů. U význačnějších bude uvedeno ještě pár slov, čím obohatili život církve. Slovo papež vychází z latinského papa a řeckého papas a překládá se slovem otec (papež je duchovním otcem všech katolíků). Je nástupcem sv. Petra (první papež sv. Petr se stal prvním zástupcem Ježíše Krista v čele Kristovy církve), hlavou katolické církve, biskupem města Říma a hlavním představitelem státu Vatikán. Bílý oděv papežové nosí od 16. stol., kdy byl papežem zvolen dominikán (dominikáni nosí bílý oděv). Papež se volí při konkláve sborem kardinálů, kteří jsou mladší 80 let. Volbu papežského jména zavedl v roce 533 Mercurius, protože nechtěl své jméno (související s pohanským bohem Merkurem) spojovat se službou papeže (nazval se proto Janem II.). Současný papež František byl zvolen po té, co k odstoupil ze služby papeže Benedikt XVI. (který se tak stal emeritním papežem). Stručný přehled papežů (1.stol. 274 po Kr.) 1. díl 1) sv. Petr (+64/67), 2) sv. Linus (67-76), 3) sv. Anaklét (76-88), 4) sv. Klement I. (88-97), 5) Evarist (97-105), 6) Alexandr I. ( ), 7) Sixtus I. ( ), 8) Telesfor ( ), 9) Hyginus ( ), 10) Pius I. ( ), 11) Anicét ( ), 12) Soter ( ), 13) Eleuthér ( ), 14) Viktor I. ( ), 15) Zefyrin ( ), 16) Kalixt I. ( ) a protipapež Hippolyt ( ), 17) Urban I. ( ), 18) Poncián ( ), 19) Anterus ( ), 20) Fabián ( ), 21) Kornel I. ( ) a protipapež Novatian (251), 22) Lucius I. ( ), 23) Štěpán I. ( ), 24) Sixtus II. ( ), 25) Dionys ( ), 26) Felix I. ( ) Bartolomějské listy 1/2014 stránka 8

9 Význačné postavy papežů z tohoto období 1) sv. Petr (+64/67) patřil mezi 3 nejbližší Ježíšovy učedníky; Ježíš mu svěřil před svou smrtí na kříži vedení církve; jeho kázání se stalo základní inspirací pro sepsání evangelií a Skutků apoštolů; patří mezi největší svědky Ježíšova života, smrti a zmrtvýchvstání; z pokory a úcty k Ježíšově smrti na kříži se nechal ukřižovat hlavou dolů; zemřel v aréně na vatikánském pahorku s pohledem upřeným na obelisk, který nyní stojí uprostřed Svatopetrského náměstí ve Vatikáně; jeho hrob se nachází ve druhém patře podzemí Svatopetrské baziliky, přímo pod hlavní kupolí; při jmenování nového arcibiskupa se arcibiskupské palium (bílá látková štola s černými křížky) dotýká hrobu sv. Petra na znamení spojení se sv. Petrem. 4) sv. Klement I. (88-97) narodil se v Římě, přijal víru díky kázání apoštola Barnabáše a setkal se i se sv. Petrem. Je znám jeho dopis, ve kterém již jako papež řeší situaci neprávem sesazených církevních představených v Korintě. Na rozkaz císaře se dostal do vyhnanství do mramorových lomů v Chesronu na Krymu, kde také i zemřel. Jeho ostatky našel sv. Cyril s Metodějem na Krymu a přenesly je zpět do Říma. Přehled jednotlivých dílů: BL 1/2014: 1) sv. Petr (+64/67) až 26) Felix I. ( ); BL 2/2014: 27) Eutychian ( ) až 52) Hormisdas ( ); BL 3/2014: 53) Jan I. ( ) až 78) Donus ( ); BL 4/2014: 79) Agathon ( ) až 104) Benedikt III. ( ) a protipapež Anastasius (855); BL 5/2014: 105) Mikuláš I. ( ) až 130) Jan XXII. ( ); BL 6/2014: 131) Lev VIII. ( ) až 156) Alexandr II. ( ) a protipapež Honorius II. ( ); BL 7/2014: 157) Řehoř VII. ( ) až 182) Urban IV. ( ); BL 8/2014: 183) Klement IV. ( ) až 208) Mikuláš V. ( ); BL 9/2014: 209) Kalixt III. ( ) až 234) Řehoř XV. ( ); BL 10/2014: 235) Urban VIII. ( ) až 266) František (2013 ) Z farní kroniky rok 1917 Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 56 57) Rok 1917 byl rokem velikého sucha, následkem čehož obilí bylo méně a slámy (zrno neodnožilo), jeteliny pak a lucerky po první seči zaschly a druhé seče už nedaly, čímž nastala veliká nouze o píci, jejížto nedostatek pocítil v míře nebývalé dobytek a jsa krmen ponejvíce jen slámou onemocněl nedostatkem krmiva vydatnějšího v osadách mnohých téměř epidemicky tak zvaným měknutím kostí a nemohla se na nohy postaviti musil býti porážen, čímž na mnohých místech celý chlév byl vybit. A hovězí dobytek byl již dříve zdecimován v selských statcích, poněvadž z nařízení úřadů politických musily obce větší počet hovězího dobytka každý měsíc odváděti pro vojsko. A tak se stalo, že pro nedostatek masa ustanoveny byly v celé říši t. zv. Bezmasné dny, s nichž řezníci nesměli sekati a prodávati masa (v pondělí, ve středu, a v pátek) a též v hostincích Bartolomějské listy 1/2014 stránka 9

10 nikde nesměli v tyto dny masitých pokrmů prodávati, uzenářských krámů pak, z nichž přemnozí již dříve z nedostatku masa a jeho drahotou krámy své a živnosti uzenářské zavřeli, zůstalo jen několik a i ti neměli co prodávati. Bída se všeobecně vzmáhá a důsledky její zjevují se v četných krádežích zvláště na polích. Zemáky předčasně se musejí vykopávati, aby jich zloději nevykopali, z obilí na stojato stříhali zloději klásky dozrávající a při žních ztrácelo se obilí po celých mandelích z pole. Také řepa a jiné plodiny polní byla předmětem krádeží. S bídou v ruce dostavil se nedostatek topiva; uhlí nebylo vůbec k dokoupení a dříví v lesích kdo chtěl dostati koupiti, musil si je tam sám nasekati a zhotoviti, dobře zaplatiti a mimo to ještě hajném přinést darem mouku, sádlo a nebo jiné poživatiny. Metr dříví platil se v lese 40 koruna za dovoz z drahanských lesů, nebo kolem Plumlova, žádali vozkové od 1 metru 20 Adventní koncert v kapli v Držovicích pořádaný Obcí Držovice ( ) Foto: Zita Holbová korun. Uhlí bylo poukázáno jen prostřednictvím c. k. okres. Hejtmanství pro parní mlátičky, pak pro mlýny a ústavy školní a nemocniční. Světová válka, o níž nalezne laskavý čtenář ve farním archívu zdejším v příhradě VI i. (více příloh k poučení), přinesla ve svém průběhu mnoho překvapení, obě válčící strany počítaly s krátkým jejím trváním a válka trvá již tři léta nerozhodnuta, vyžadujíc nesmírných obětí na životech i jmění. Největší překvapení připravila ruskému caru. Anglie, bojíc se, aby car Mikuláš II. neuzavřel zvláštní mír s centrálními mocnostmi, neváhala jej odstraniti s trůnu. Byť v polovici března 1917 na cestě své do hlavního stanu ruského ve vlaku zajat a přinucen od zbouřenců vzdáti se trůnu za sebe a korunního prince Alexeje, a byl na zámku Carskoje Selo uzavřen. Zatím v Petrohradě za stálého sporu mezi vládou carskou a mezi po vládě toužícím povstala revoluce. Vzbouřenci spojili se s vojskem, postříleli četnictvo, pozavírali ministry a ustanovili prozatímní vládu s knížetem Lvovem v čele. Po velkém krveprolití a bouřích v Petrohradě i jinde v Rusku konečně se stal diktátorem Kerenský. Převrat v Rusku vzbudil u mnohých naději na konce války, ale za nedlouho se ukázalo, že tomu tak není, ba že nyní bude teprv tuhý boj proti centrálním mocnostem, když dne 3. dubna 1917 prohlásila i Severní Amerika válku proti Německu a jeho spojencům a počala posílati vojsko své do Evropy. Proto nastalo nové zbrojení a výroba zbraní a střeliva i u nás a ježto nebylo dostatečných kovů k tomu, přišlo nařízení na všechny farní úřady, aby daly zvony kostelní k dispozici k potřebám válečným na kanóny. Pokračování příště. Bartolomějské listy 1/2014 stránka 10

11 Adopce na dálku dopisy od dětí k Vánocům 2013 Adoptované dítě - Suhal A. Jogi Můj drahý Petře Matulo. Raději zopakuji, že se jmenuji Suhal A. Jogi a píšu Vám tento dopis. Mám se tu dobře. Přeji Vám velmi šťastné Vánoce a úspěšný nový rok 2014 jménem sebe i své rodiny. Jak se Vám daří? Zdravím všechny farníky! S vaší láskou a podporou pokračují má studia velmi dobře. Uspěl jsem u pololetních zkoušek na konci září. Po zkouškách jsem měl 15tidenní prázdniny. V průběhu prázdnin jsem pracoval na tréninku throwballu ( přehazovaná ). Pozn. Throwball je bezkontaktní míčová hra oblíbená hlavně v Asii, zejména pak v Indii. Je podobná volejbalu. Dva týmy postupně přehazují míč přes síť a cílem je, aby jej soupeř nechytil a míč spadl na zem. Původně šlo o ženský sport, nyní je oblíbený i mezi muži. Nyní se tento sport hraje na více než školách a vysokoškolských kolejích. Trénovali jsme přímo v Mangaloře. Moje babička žije v Mangaloře, takže odtud jsem chodíval na tréninky. Večer jsem tak pomáhal babičce s její prací. Vyhráli jsme krajské kolo a postoupili jsme do kola celostátního. Zápasy celostátního kola se budou konat 10. a 11. listopadu. Předejte moji úctu a srdečný pozdrav všem Vašim farníkům. Mám vyřídit, že i má rodina Vám posílá srdečné pozdravy. Tady katolíci oslavují Vánoce velkolepým způsobem. U nás doma udělají lidé jesličky a pověsí hvězdu u vstupu do svého domu. Připravují různé druhy cukroví a část pak rozdají příbuzným a sousedům. Zdravíme naše katolické přátele! Co se týká počasí, tento rok jsme měli velmi dobré monzunové deštné období. Začalo někdy na začátku června a pokračovala až do srpna. Teď začala zima a počasí je chladnější a příjemné. Od asociace Centrum Dharma Jyothi jsem obdržel oblečení na vánoce a pěkný dárek pro rodinu zaslaný Vaším jménem. Moc Vám za něj děkuji. Na závěr tohoto dopisu žádám Vás a Vaše farníky o požehnání pro sebe a svou rodinu. Kéž vám nový rok přinese dobré zdraví, lásku, radost i úspěch. Vaše milované dítě Suhal A. Jogi Životopis Suhal A. Jogi z Indie Narodil se Bydlí v Hoodushedde v Indii. Studuje ve St. Raymond s High School. Chce být doktorem. Je dobrý ve studiu. Má velkou touhu studovat a dosáhnout svého cíle. Je velmi pilný chlapec Dopis od zastřešující organizace podporující adopci dítěte (Suhal A. Jogi) Drahý Petře Matulo, Vánoce jsou skutečnými svátky, když je oslavujeme dáváním světla lásky těm, kteří ji nejvíce potřebují! Ruth Carter Stapleton Bartolomějské listy 1/2014 stránka 11

12 Během tohoto krásného období Vánoc vzpomínáme láskyplně na ty, kteří nám pomáhají udržovat kouzlo Vánoc živé po celou dobu. Vskutku naše myšlenky sahají až k Vám a my si velmi vážíme lásky, kterou sdílíte se svým sponzorovaným dítětem. A tak jako oslavujeme toto požehnané období s láskou, vírou a soudržností, posíláme i Vám radostné poselství a přejeme Vám radostné Vánoce a báječný nový rok! Při této radostné příležitosti Vám v příloze Vám posílám dopis a kresbu od Vámi sponzorovaného dítěte Suhal A. Jogi. Jako obvykle připravujeme společné Vánoce pro sponzorované děti. Vámi sponzorované dítě dostalo Vaším jménem oblečení a rodina obdržela jako dárek dvě ocelové mísy. Děkuji Vám za všechnu Vaši podporu a povzbuzení zlepšující život chudého dítěte, které potřebuje pomoci. Ráda bych Vás rovněž seznámila s aktivitami, které byly prováděny během posledních čtyř měsíců. U mládeže mezi 16 až 25 roky jsme se věnovali kariérnímu poradenství. Třicet mladých venkovských dívek bylo vyškoleno na švadleny a 42 dívek prošlo kurzem na kosmetičku. Dále, v blízkých obcích se konaly tři lékařské tábory, které zvyšovaly povědomí místních občanů o nemocech štítné žlázy, tuberkulóze a rakovině. Centrum také ve všední den poskytuje jídlo do 56 chudých škol, které navštěvují děti z obyčejných venkovských obcí. Díky tomu jsou děti schopny se dobře učit. 25 pacientů s tuberkulózou dostává týdně dávky vajec a rýže. Pomáháme jim v získávání volně dostupných léků ze státní nemocnice a kontrolovat jejich zdravotní stav, dělat nezbytné zásahy, podávat informace, provádíme výchovu ke zdraví a zajišťujeme služby související s dalším léčením. Podobně se Centrum zaměřilo na posílení postavení vdovy, kde jsme pro 25 mladých vdov s dětmi zorganizovali poradenství v získávání dovedností pro samostatnou výdělečnou činnost, jak získat alespoň malé úspory, povědomí o zdravotních kontrolách a právní povědomí. Upřímně děkujeme za vaši dobrou vůli a pomoc pomocnou ruku chudým a potřebným. S vřelým přáním šťastných Vánoc a radostného nového roku! S láskou Vaše Sr. Daphne D Souza SRA, Koordinátor Adoptované dítě - Ravi Kiran Můj drahý strýčku Petře. Skrze můj druhý dopis v tomto roce posílám přání k Vánocům a do nového roku 2014 Vám i všem členům Vaší rodiny. Prostřednictvím prvního dopisu jste mohl poznat mou rodinu. Nemůžu se dočkat Vašich komentářů k fotce mé rodiny, kterou jsem Vám poslal. Modlím se za všechny členy vaší rodiny. Jak jsem psal v předchozím dopise, podstupuji právě odbornou přípravu v Institutu průmyslového vzdělávání. Moje škola se jmenuje Sri Vinayaka ITI College. Studuji zde teprve prvním rokem. Zvolil jsem si obor zámečník/ montér. Pravidelně se účastním všech lekcí, pracuji zde velmi tvrdě. V říjnu naše společenství uspořádalo jednodenní kemp. Byl jsem moc šťastný, že jsem mohl potkat tety a strýčky z našeho společenství. V tomto kempu jsme mluvili hlavně o tom, jak rozvíjet dobré návyky v našem každodenním životě. Také jsme mluvili o tom, jak poděkovat Bohu za každý nový den, který nám dal. Bartolomějské listy 1/2014 stránka 12

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Adopce na dálku dopis od Suhala A. Jogi s. 4 a dopis od Ravi Kirana s. 6, Slovníček karner, katedra, katedrála s. 7, Přínos papežů 7. díl(rok 1073-1264) s. 8, Farní kronika (rok 1923-1926) s. 9, Fotokronika

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 14.5.2014 s. 4, ERF 28.5.2014 s. 7, Foto z Noci kostelů 23.5.2014 s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok 963-1073) s. 13, Farní kronika (rok 1921-1922) s.

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.

Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s. Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, PRF s.4, Podněty a úvahy s. 5, Adopce na dálku s.6, Tříletá příprava s. 7, Slovníček s. 7, Události, reportáže s.

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Zhodnocení roku 2014 s.4, Adopoce na dálku - dopisy s.7, Slovníček konsekrace, konzistoř, konvent s. 9, Panna Maria v našem životě - 1. díl - Panna Maria v Bibli s. 9, Farní kronika (rok 1934-1942) s.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Říjen 2010 Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 5, Redakční rada s. 5, Události, reportáže s. 6 Římskokatolické

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD)

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) Zpracoval Ing. Jan Weiser OBSAH Soutěžní prezentace žáků Studuj na ISŠ Rozvažování nad obsahem prezentace Volba vhodné formy prezentace Co se povedlo a co méně?

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Slovníček klerika, klérus, klobouk s. 5, Přínos papežů 9. díl (rok 1455-1623) s. 5, Farní kronika (rok 1930-1931) s. 7, Sčítání účastníků bohoslužeb s. 9, Nové hospodaření církve s.11, Fotogalerie z biřmování

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více