Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko a Rakousko nevyjímaje. Ačkoliv každoročně absolvují stovky studentů technických škol, pracovní trh v některých oblastech o nové nástupce doslova bojuje. A mnohdy bez větších úspěchů. Proto připravily Jihočeská hospodářská komora a Hornorakouská hospodářská komora projekt Úspěšná mládež CZ-AT, jehož cílem je podpora přeshraniční spolupráce škol a firem, včetně mobility pracovní síly mezi oběma státy. Česko-rakouské příhraničí má hodně společných potřeb. Jednou z nich je i klesající zájem mladé generace o technické a řemeslné odborné obory. Úbytek studentů odborných a řemeslných oborů má za následek nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech a řemeslech. Projektem Úspěšná mládež chceme zábavnou formou motivovat zájem žáků i jejich rodičů o tyto obory, řekla Michaela Fouňová, zástupkyně ředitele Jihočeské hospodářské komory. Součástí projektu jsou workshopy - soutěže žáků českých a rakouských škol na výstavě Vzdělání a řemeslo, která letos proběhla ve dnech listopadu v Českých Budějovicích. Výstavu každoročně navštěvují jak budoucí studenti škol, tak jejich rodiče, pedagogové i zástupci firem. V rámci výstavy proběhla celá řada workshopů neboli soutěží a prezentací českých a rakouských škol, jejichž prostřednictvím mohli návštěvníci získat informace o aktivitách, vyučovaných odborných oborech a pracích na daných školách. Tyto aktivity mezi českými a rakouskými žáky mají navíc přispět k navázání a rozvoji partnerství a také porovnání jejich dovedností, řekla Michaela Fouňová. Žáci českých a rakouských škol porovnají své dovednosti v rámci odborných workshopů - soutěží v oborech kovářství, truhlářství, programování jednočipů PIC a další. Během exkurzí do zahraničí pak žáci, pedagogové a management českých škol navštíví rakouské školy a firmy s cílem navazování kontaktů, rozvíjení spolupráce, sdílení know-how a rozvíjení jazykových dovedností za hranicemi regionů. Podobné akce proběhnou i v Rakousku, tentokrát za účasti škol z ČR. Po dobu tří let se budou setkávat také pedagogové, personalisté a zástupci firem z obou zemí. Smyslem setkávání u kulatého stolu je výměna zkušeností, diskuze nad aktuálními tématy a představení duálního systému vzdělávání v odborných oborech v obou zemích a srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Výstupy budou prezentovány prostřednictvím tiskovin a při závěrečné konferenci. Dotazy k projektu Úspěšná mládež můžete směrovat na Ing. Michaelu Fouňovou ( tel.: ). Realizace projektu Úspěšná mládež probíhá od 1. července 2011 do 31. prosince Projekt je financován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl3 OP Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR V centru pozornosti jsou lidé a trh práce Českokrumlovský starosta Dalibor Carda a starosta Kaplice Pavel Talíř navštívili společně dvě firmy, aby s jejich zástupci pohovořili o aktuální situaci na trhu. Setkání zprostředkovala českokrumlovská oblastní kancelář JHK. Kaplická společnost HAUSER spol. s.r.o. Kaplice vyrábí chladicí nábytek, firma Oknotherm se zabývá především výrobou oken a dveří do bytových, panelových a rodinných domů. Po představení podnikatelských aktivit se návštěva vydala na krátkou exkurzi, kde si za výkladu zástupců firem prohlédla provozy a technologie. Starostové se zajímali o ekonomickou situaci, situaci na trhu práce, ale také o bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a ekologické zpracování odpadů. Setkávání s podnikateli nám přináší cenné informace o každodenním podnikatelském životě a možnostech dalšího rozvoje podnikání v regionu. Český Krumlov a Kaplice navíc patří k oblastem s vyšší mírou nezaměstnanosti, proto je podpora podnikání v současné době tématem, na které se v maximální míře zaměřujeme, přiblížil návštěvu obou firem předseda oblastní kanceláře JHK v Českém Krumlově Otakar Veselý. Návštěva firmy Hauser. Zleva: starosta Kaplice Pavel Talíř, předseda ObHK Český Krumlov Ing. Otakar Veselý, jednatel firmy HAUSER spol. s r.o. Ing. Pavel Mrzena a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda

2 Výjezdní zasedání představenstva HK ČR Ke grémiu hovoří předseda HK ČR Petr Kužel, MBA, po jeho pravici je člen představenstva HK ČR a předseda představenstva JHK Ing. Miroslav Dvořák. Gastschuljahr seznamuje gymnazisty rozdílných kultur Již 16 let umožňuje projekt Gastschuljahr výměnné pobyty českých a bavorských gymnazistů a řadí se tak k významným příhraničním projektům Euroregionu Šumava Bavorský les. Ten tyto takzvané hostitelské výměny nejen zastřešuje, ale také finančně podporuje. Představenstvo Hospodářské komory České republiky (HK ČR) jednalo v září v Hluboké Nad Vltavou. Vrcholní reprezentanti HK ČR při té příležitosti diskutovali s 1. náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Martinem Kubou, starostou Hluboké nad Vltavou Tomášem Jirsou a předsedou Regionální agrární komory Jihočeského kraje Pavlem Dlouhým. Hovořilo se nejen o činnosti komory a oblastních kanceláří, ale zejména o aktuální ekonomice, situaci na trhu práce, legislativě i problematice daňové zátěže. Zasazujeme se o aktivní řešení priorit ve všech oblastech, které mají dopad na podnikatelskou sféru. Ať už se jedná o financování podniků ze strany bank, exportní politiku, nezaměstnanost a školství, dopravní infrastrukturu nebo nedostatek pracovníků nejen v technických oborech. V dnešní době, kdy je situace na českých i světových trzích nejistá, je podpora malých a středních podniků obzvlášť důležitá, vyjádřil se k jednání člen představenstva HK ČR a předseda představenstva JHK Miroslav Dvořák. Hospodářská komora sdružuje po celé ČR oblastní kanceláře, ve kterých mohou podnikatelé v jednotlivých regionech získat jak informace potřebné pro svoji činnost, tak využívat další služby, jako je provozování sítě kontaktních míst, poradenství, vidimace či legalizace dokumentů a další. Hospodářská komora ČR zastupuje podnikatelskou veřejnost a podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření přispívající k rozvoji podnikání a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. HK ČR sdružuje téměř členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR. HK ČR je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME (Evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů). Projekt je složen ze dvou částí, a sice pobytu českých studentů v Bavorsku a pobytu německých studentů v českých hostitelských rodinách. Poměrně dlouhodobý pobyt v zahraničí je pro studenty skvělá příležitost jak si zdokonalit jazykové schopnosti a poznat kulturu a tradice jiné země, včetně každodenního koloritu hostitelské rodiny, řekla Růžena Štemberková, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory. Součástí programu hostitelského roku jsou také tzv. regionální exkurze v rámci daného euroregionu a dvě studijní cesty do Berlína a Mnichova, kde se stipendiáti mohou seznámit s politickým systémem Spolkové republiky Německo a Zemského státu Bavorsko. Je to rovněž příležitost potkat se a pohovořit přímo se zástupci státu. Jednou z tradic projektu je slavnostní zahájení Gastschuljahru, které probíhá vždy v jedné ze zemí. Letos se role hostitele slavnostního zahájení ujalo české Gymnázium v Prachaticích. Sešli se zde představitelé krajské i místní samosprávy, zástupci JHK i představitelé nadací z obou stran, dodala Růžena Štemberková. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inzerce 2

3 Vážené dámy, vážení pánové, zimní měsíce jsou obdobím, kdy více než jindy bilancujeme, hodnotíme uplynulé období a zamýšlíme se nad plány do dalších týdnů, měsíců, let. Přicházející zimní měsíce jsou ale také ve znamení společenských akcí. Oblastní hospodářská komora České Budějovice organizuje pro své členské firmy již řadu let například tzv. podnikatelská fóra v široké škále témat. V roce 2008 proběhlo v Malé scéně kulturního domu Metropol podnikatelské fórum na téma kultura, v rámci kterého vystoupil mj. Petr Dopita s velmi působivou hrou na pilu. Hlavním hostem večera byl ředitel Jihočeského divadla Mgr. Jiří Šesták a hlavním partnerem firma E-ON Česká republika s.r.o. V roce 2009 byla nosnou linií doba renesenace, která je pro jižní Čechy obzvláště výjimečná a stejně i její spojení s podnikatelskou sférou. Hlavním partnerem akce byla firma Lumen. Hosty loňského podnikatelského setkání v retrostylu 30. let byli mj. senátor Parlamentu České republiky a starosta města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa a člen bankovní rady a vrchní ředitel České národní banky Prof. Ing. Kamil Janáček CSc. Hlavním partnerem večera byla firma KPMG Česká republika s.r.o. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří výše zmíněné akce finančně podpořili. Bez jejich podpory bychom nebyli schopni takováto setkání zorganizovat. Děkuji také všem návštěvníkům a hostům za jejich osobní účast, neboť tak má naše práce ten pravý smysl a efekt. Již nyní je v plném proudu příprava společenského, plesového, večera, který se uskuteční v Českých Budějovicích 24. února I tento večer koncipujeme do jednotného uceleného tématu, které si s dovolením zatím nechám jako malé překvapení. O programu vás budeme podrobněji informovat v příštím čísle zpravodaje, ráda bych vás ale již dnes na tuto akci pozvala. Věřím, že se nám i tentokrát podaří připravit zajímavý a příjemný večer, který rádi navštívíte a podpoříte tak naši snahu osobní účastí. Budeme rovněž velmi rádi za jakoukoliv finanční i věcnou podporu do tomboly či na samotnou realizaci. Těším se na setkání s vámi. Klára Vitásková ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice Pracujeme v kancelářích, kongresových sálech i na palubě lodi Jindřichohradecký hotel s prvky renesance V úterý 20. září se sešli zástupci jindřichohradeckých členských firem Jihočeské hospodářské komory s vedením města Jindřichův Hradec. V kongresovém sále hotelu Concertino debatovali o aktuálních ekonomických tématech, efektivní podpoře podnikání, problematice školství i nedostatku kvalifikovaných pracovníků v některých oborech. Hosty setkání byli zástupci města Jindřichův Hradec, starosta města Stanislav Mrvka a místostarostové Bohumil Komínek a Na snímku místostarosta města Jindřichův Hradec Bohumil Komínek, starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka, předseda rady oblasti Jihočeské hospodářské komory Bohdan Soukup a ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Jana Ježková Pavel Vejvar, kteří představili mj. možnosti spolupráce podnikatelů s městem, pracovní příležitosti, plánované akce pro příští rok a nejzásadnější změny v nově připravovaném územním plánu města Jindřichův Hradec. Pozvání na akci přijali také zástupci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické, aby přítomné podnikatele seznámili s novým projektem Regionalizace bez hranic, který je zaměřen především na nové příležitosti podnikatelů v příhraničí. Na programu jednání byl dále přehled činností a hospodářské výsledky oblastní kanceláře za loňský rok a odsouhlasení plánu činností na další období. Hlavním záměrem těchto setkání je diskutovat o efektivní podpoře, zvýšení zaměstnanosti a problémech podnikání, ve kterých může být nápomocné právě město, řekla Jana Ježková, ředitelka oblastní kanceláře Jindřichův Hradec JHK. Setkání zorganizovala jindřichohradecká oblastní kancelář JHK ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec v rámci projektu Město v rozletu. Obchodní kontakty lze navázat i na palubě lodi V úterý 20. září proběhlo setkání členských firem i na Písecku, tentokrát v duchu více výletním. Písecká oblastní kancelář JHK totiž pozvala své členy na plavbu lodí. Při plánování tohoto setkání jsme chtěli jít tentokrát trochu méně formální cestou. Hledali jsme způsob spojení pracovních povinností a odpočinku, kdy se mohou podnikatelé jednoho regionu blíže poznat, navázat osobní či obchodní kontakty a strávit čas v příjemném prostředí. Plavba lodí z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou vyhrála, řekla Kateřina Stávková, ředitelka písecké oblastní kanceláře JHK. Na palubě lodi se sešly tři desítky podnikatelů z Písku a Milevska, kteří během diskuzí o aktuální situaci na trhu a otázkách ve vazbě na podnikatelskou činnost projeli první dokončený devítikilometrový úsek Vltavské vodní cesty. Celkem počítá projekt Dokončení Vltavské vodní cesty se splavněním Vltavy v délce 33 km, z jihočeské metropole do Týna nad Vltavou. Nalodili jsme se v Lannově loděnici, pojmenované po významném budějovickém podnikateli a předsedovi Obchodní a živnostenské komory Vojtěchu Lannovi. Velkým zážitkem během plavby bylo překonání jezu v Českém Vrbném pomocí plavební komory, kdy loď najede do zdymadla a přepuštěním vody klesne na výšku hladiny za jezem o 7 metrů. Počasí nám moc nepřálo, přesto vládla na lodi příjemná atmosféra, vyjádřila se k akci Kateřina Stávková. Zvláštní poděkování patří akciové společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, která organizačně i sponzorsky zajistila dopravu do Českých Budějovic a zpět. 3

4 Mezinárodní filmový festival Voda, moře, oceány prezentuje a oceňuje filmovou tvorbu o světě sladkých a slaných vod z oblastí celého světa. Organizátoři festivalu přivítali letos tvůrce filmových dokumentů, potápěče, fotografy, ekology, novináře a filmové fanoušky ve dnech září v Hluboké nad Vltavou. Hosty festivalu byli například prezident festivalu, potápěč, dobrodruh a filmař Steve Lichtag a jihoafrický kameraman, potápěč a ekolog Michael Rutzen, který natáčí podvodní snímky například pro BBC nebo National Geography. Do festivalové soutěže se přihlásilo 30 snímků ze 13 zemí. Hlavní cenu si z Hluboké nad Získat ocenění v soutěži Best Business Award znamená pro organizaci zvýšení prestiže a velmi zajímavé posílení marketingu. Do soutěže se mohou zapojit soukromé i veřejné organizace všech velikostí. Porotu od letošního roku zastupuje i Jihočeská hospodářská komora. Do soutěže se přihlašují ty organizace, které mají co říct o kvalitě, dynamičnosti, inovativnosti i manažerských schopnostech. Soutěží chtějí ukázat, že jsou dobré v tom, co dělají. Cena Best Business Award je bezesporu prestižní a jeho majiteli může výrazně pomoci při získávání nových obchodních příležitostí, říká vedoucí oddělení zahraničních vztahů JHK Růžena Štemberková. V letošním ročníku se na prvních místech umístily tyto organizace: Kategorie velkých podniků (nad 100 zaměnstnanců) 1. Rohde-Schwarz Firma s tradicí z padesátých let, zabývající se výrobou elektronických a mechanických součástek 2. VSP-DATA Firma podniká v oblasti servisu zařízení, logistiky a dalších speciálních služeb. Jedná se o největší firmu svého druhu ve střední Evropě. 3. Huber Evropská akciová společnost, která se profiluje v oblasti odpadních vod Festival vodního živlu v Hluboké nad Vltavou Vltavou odvezl maďarsko-německý film režiséra Zoltana Töröka Divoké Maďarsko - Země vodních zázraků. Ačkoliv byla většina tvůrců soutěžních filmů ze zahraničí, ve dvou kategoriích získali ceny čeští filmaři Vlasta Urban a Hugo Habrman a slovenský režisér Pavel Barabáš uspěl v kategorii volná tvorba s dokumentem Trou de fer, sdělila Růžena Štemberková z Jihočeské hospodářské komory. Festival zavedl diváky i na jihovýchod Asie. Česko-indonéská obchodní komora uspořádala totiž ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a CzechTrade informační a diskusní panel o obchodních možnostech mezi ČR a Indonésií. MFF Voda-moře-oceány je členem evropského sdružení festivalů EUIFA (European Underwater Images Festivals Association). Vyhlašovatelem akce je Nadační fond Crystal Planet. Hlavní myšlenkou festivalu je celosvětově podněcovat zájem lidí o vodní svět a ochranu životního prostředí. 4. Guttenberger Výrobce světelné reklamy, tradice od roku 1994 Kategorie středně velkých podniků 1. MyMuesli Firma s nejkratší historií v této soutěži, založena roku 2007, podnikání v oboru zdravá výživa 2. Maier Vorduletschgruppe Firma s novodobou historií podniká v oblasti alternativní topení - výroba štěpky jako paliva a jeho prodej 3. Rolladen Braun Výrobce oken, skleněných produktů a zimních zahrad, má vlastní vzdělávací akade- Panelová diskuse o obchodních možnostech mezi ČR a Indonésií. Zleva: regionální manažer agentury CzechTrade pro Jihočeský kraj Mgr. Pavel Šimánek, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory Mgr. Růžena Štemberková, konzul Indonéské ambasády Guntur Setyawan, tajemnice česko-indonéské obchodní komory Mgr. Veronika Láchová a předseda česko - indonéské obchodní komory Jindřich Soukal Představujeme vítěze soutěže Best Business Award 2011 mii pro své zaměstnance 4. Zeitkoncept Firma s novodobou tradicí z roku 2002 podniká v oblasti personální poradenství a firemní vzdělávání Kategorie malých podniků 1. Webutex Zpracovatel umělé hmoty a výrobce různých produktů z plastů 2. OPTICON Výroba profilů z umělé hmoty 3. Klughammer Výroba mikroskopických součástí a adaptérů pro fotoaparáty, antivibrovací platformy a medicínské přístroje inzerce 4

5 CO DĚLAT, KDYŽ LIDEM CHYBÍ PENÍZE V RODINNÉM ROZPOČTU Začátek školního roku, zákonem stanovená výměna letních pneumatik za zimní, nadcházející Vánoce. To je jen zlomek výdajů, které mohou pro české domácnosti znamenat značný zásah do rodinných rozpočtů. A přestože v posledních letech se Češi naučili myslet tzv. na horší časy, občas se dostanou do situace, kdy jim úspory nestačí. Co v takové situaci dělat? O tom jsme si povídali s Janou Humpálovou, ředitelkou pobočky ČSOB v Písku. Co byste doporučila lidem, kteří na konci měsíce pravidelně zjišťují, že na účtu nemají peníze na nákup věcí, které potřebují, nebo které si přáli? První cesta k řešení spočívá v tom, že by se měli zamyslet, zda některé položky ve svých pravidelných výdajích nemohou snížit, případně omezit. Každý z nás takové položky ve svých pravidelných výdajích má. Druhou cestou, kterou se mohou vydat, je pravidelné ukládání části výplaty na spořicí produkty, které v čase nabízejí výhodné zhodnocení. Na to bohužel Češi v poslední době zapomínají a zbytečně veliké částky drží na běžných účtech, kde doslova leží ladem a nevydělávají jim. A co když člověk potřebuje peníze okamžitě? Například na nové auto nebo na elektroniku? V takových případech je nejlepší variantou neúčelová půjčka. Zvolil jste přitom správné příklady. Půjčovat bychom si totiž měli vždy především na věci dlouhodobého charakteru, které potřebujeme k výkonu práce nebo pro zajištění chodu domácnosti. ČSOB prý v současné době nabízí půjčku, kterou lze využít na jakýkoliv nákup zboží. Je to pravda? Ano, jde o ČSOB Půjčku na cokoliv, která umožňuje půjčku až korun s výhodnou úrokovou sazbou. Její výhodou je, že si klient může výši splátek určit sám pod- le svých možností s rozložením až na sedm let. Až do 16. prosince 2011 navíc trvá akční nabídka, která nabízí možnost částečného nebo úplného předčasného splacení bez jakýchkoliv poplatků. Zároveň lidé mohou čerpat i řadu jiných výhod. Existují nějaká pravidla pro výběr úvěru? V první řadě je důležité, aby si každý ujasnil, kolik peněz potřebuje, aby nemusel v průběhu splácení čerpání půjčky úvěr navyšovat. Ze své zkušenosti bych také doporučila být obezřetný, od koho si půjčovat. Je nerozumné půjčovat si od nesolidních lichvářů, kteří půjčí komukoliv bez ohledu na to, jestli bude mít na splácení nebo ne. Často pak takové případy končí u exekutorů. Banky jsou solidní, a kromě toho, že nabízejí výhodnější podmínky, ke každému úvěru také nabízejí pojištění schopnosti splácet v případě nepříznivých a neočekávaných životních událostí. Toto pojištění si lze v ČSOB zřídit přímo v okamžiku zřizování půjčky. Naším cílem totiž je, aby u nás klienti měli vše pod jednou střechou. Více informací získáte na pobočce: ČSOB pobočka Písek, Karlova 107, tel.: , VÝZNAMNÁ ZMĚNA V BEZPEČNOSTI PRÁCE Od musíte mít osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik 31. prosince 2011 uplyne pět let od účinnosti zákona číslo 309/2006 Sb. (zákona o BOZP), kdy mohli prevenci rizik podle Zákoníku práce provádět všichni bezpečáci, kteří v minulosti získali osvědčení bezpečnostního technika. Od podle zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnává-li zaměstnavatel více než 26 zaměstnanců, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Pokud má do 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik musí mít osvědčení odborné způsobilosti od akreditované společnosti. Seznam osob, které toto osvědčení mají, naleznete na webových stránkách Odborná způsobilost je opakovaně vyžadována akreditovanými společnostmi vždy jednou za 5 let. Ve vlastním zájmu si proto ověřte, zda váš bezpečák splňuje odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Jinak již nesmí činnosti v prevenci rizik vykonávat. A věřte, že nová odborně způsobilá osoba by měla pro vás dělat něco úplně jiného, než se dělalo před dvaceti lety. Irena Adensamová Komora BOZP a PO České republiky 5

6 I úroveň podnikatelského prostředí je vizitkou města, říká Vladimír Hokr Město Nové Hrady má bohaté zkušenosti s cestovním ruchem, pořádáním kulturních a společenských akcí, s přeshraničními projekty i rozvojem vědy a výzkumu. O projektech, radostech i problémech jsme si povídali se starostou Nových Hradů Mgr. Vladimírem Hokrem. Pane starosto, Nové Hrady mají silnou vazbu na cestovní ruch. Statistiky ale uvádí, že zájem veřejnosti o cestovní ruch v posledních letech klesá... S poklesem cestovního ruchu se potýkají všechny tuzemské destinace a naše město samozřejmě není výjimkou. Letošní turistickou sezónu ale přesto vnímám jako úspěšnou. Na začátku sice byla poznamenána špatným počasím, jinak však turisté naše město velmi hojně navštěvovali až do podzimu. Stejně jako v jiných oborech podnikání i zde platí, že o zákazníky musíte bojovat. Proto vyvíjíme tlak na aktivní propagaci regionu prostřednictvím internetu, tiskovin i účastí na veletrzích cestovního ruchu, úzce spolupracujeme se Sdružením Růže a provozujeme informační centrum. Návštěvníkům nabízíme nejen krásnou přírodu, památky, síť cyklostezek a turistických tras, ale také kulturní programy, koncerty, výstavy a sportovní vyžití. Součástí letní nabídky jsou již tradičně městské a hradní slavnosti, koncerty, divadelní pohádkové čtvrtky, své příznivce má i tvůrčí rodinná dílna pro děti i dospělé v místní Koželužně. Nabízíme celoroční program za každého počasí a nejlepší vizitkou pro nás je, že se k nám turisté a návštěvníci vracejí. Řekneme-li Nové Hrady, většina lidí si představí i blízké Tereziino údolí. A právem. Přírodní park Tereziino údolí je jakási výkladní skříň Nových Hradů a jeden z hlavních symbolů Novohradska. V nedávné soutěži Strom roku, kterou vyhlásila Nadace partnerství, mezi nejlepší desítku postoupil dub právě z Tereziina údolí a veřejnost ho nakonec s počtem 5375 hlasů posunula v celkovém pořadí na krásné 4. místo. Osobně ale vidím určité rezervy v péči o tuto významnou přírodní a kulturní památku, která nedosahuje potřebné kvality ze strany správce parku. Bez nadsázky můžeme říct, že Nové Hrady jsou i městem vědy... Ano, punc akademičnosti dává městu Akademie věd ČR a jeden z ústavů Jihočeské univerzity sídlící v prostorách zámku. Pracují zde odborníci z různých vědních oborů a zkušenosti u nás získávají také středoškolští a vysokoškolští studenti z celého světa. Probíhají zde semináře, mezinárodní konference a další prestižní akce. Z pohledu města je samozřejmě důležité i to, že stabilizace těchto institucí přináší významný počet pracovních míst. Snažíme se též iniciovat společné projekty, příkladem může být dlouhodobá snaha o využití objektu bývalých jeslí. Otázka pracovních příležitostí je jedním z citlivých témat příhraničních oblastí. Jaká je aktuální situace na trhu práce na Novohradsku? Statistiky hovoří o nezaměstnanosti na Novohradsku kolem 4,5 až 5 procent, což je pod celostátním průměrem. Je ale nutné podívat se, co se pod těmito čísly skrývá. Pracovních příležitostí je v příhraničí skutečně méně a většina zdejších lidí musí za prací dojíždět. Ne každý si to ale může dovolit. Proto jsme uvítali vznik padesáti nových pracovních míst ve firmě MO- TOR JIKOV Group a.s., která zde rozšířila provoz letos v létě. Věříme, že firma bude i nadále prosperovat a nabídka pracovních míst se bude zvyšovat. Nečekáme však pouze pasivně na investory, snažíme se být připraveni a potenciálním partnerům nabídnout pozemky či objekty k podnikání. V rámci pozemkových úprav jsme tak např. získali pozemky v lokalitě Štipoň, které jako součást uvažované průmyslové zóny můžeme nabídnout investorům. Zapojili jsme se také do projektu Jihočeské hospodářské komory Standort: Aktiv Interregional zaměřeného na příliv investic do jihočeského regionu. Podporujete nějak začínající podnikatele? I úroveň podnikatelského prostředí je vizitkou města. S podnikateli se setkáváme, hovoříme s nimi o jejich problémech a společně pak hledáme řešení. Nabízíme pronájem městských objektů za velmi zajímavé ceny a navíc služby malých podnikatelů prezentujeme při jednáních se zástupci větších a velkých firem. Veškerá výběrová řízení zveřejňujeme na internetu a snažíme se oslovovat místní podnikatele k zapojení do těchto výběrových řízení. Jako pozitivní příklad mohu uvést místní truhláře, kteří prokázali konkurenceschopnost výrobou kvalitního zboží za příznivé ceny. Mladí lidé ale mají přece jen tendence stěhovat se do větších a rušnějších měst. Co děláte pro mladé lidi a rodiny, abyste je udrželi doma? Nutno říct, že v centru naší pozornosti jsou všechny věkové kategorie, od dětí, přes produktivní věk až po seniory. Co se týká mladých rodin s dětmi, máme zde nově zrekonstruovanou nejen mateřskou školu, ale také obě budovy základní školy a školní družinu. Připravujeme další parcely na výstavbu domů a financujeme rekonstrukce bytů. Podporujeme i volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura), prostě se snažíme nabídnout maximum toho, co lidé ke spokojenému aktivnímu životu potřebují. Nacházíte se v těsné blízkosti hranice s Rakouskem. Jak hodnotíte česko-rakouskou spolupráci? Přeshraniční spolupráce má v našem regionu tradici. Máme na kontě celou řadu krásných projektů nejen s naším partnerským městem Weitrou, ale i s dalšími subjekty, se kterými spolupracujeme při přípravě a realizaci kulturních, sportovních i společenských akcí. Nezůstáváme ale jen u přeshraniční spolupráce. Podařilo se nám zahájit spolupráci se severofrancouzským městem Vaulx-Vraucourt. Z této oblasti pocházejí Buquoyové, rod, který je velmi úzce spjat s historií Nových Hradů, a my tímto partnerstvím chceme na historii měs- 6

7 ta navázat a otevřít nové možnosti spolupráce. O Vašem blízkém vztahu k Novohradsku svědčí i skutečnost, že jste autorem a spoluautorem několika knih s touto tématikou. Tou nejnovější je kniha Příběhy novohradských domů. V Nových Hradech jsem se narodil a měl jsem to štěstí, že mě rodiče a babička často brali na výlety po zdejším okolí a vyprávěli mi zajímavé příběhy. Znám historii mnoha míst a lidských osudů a vybudoval jsem si tak k tomuto území velmi blízký vztah. Přestože jsem ve svém životě jako průvodce hodně cestoval, nejkrásnější cestou pro mě vždy byla cesta zpět do Nových Hradů. Kniha Příběhy novohradských domů vznikla v roce 2006 a vypráví o domech, jejich obyvatelích a řemeslech z před a poválečných let. Mým cílem nebylo napsat odbornou publikaci, ale čtivou formou zaznamenat vyprávění pamětníků a připomenout události a lidské osudy, které by neměly upadnout v zapomnění. Kniha navíc díky jednomu z přeshraničních projektů vyšla i v německé mutaci, což nyní přináší odezvu původních obyvatel a tedy i další příběhy od rodin, které po roce 1945 odešly a na dlouhou dobu ztratily kontakt s naším městem. Je velmi zajímavé, že se česky i německy mluvící obyvatelé shodují v tom, že Nové Hrady byly velmi krásným až pohádkovým městem, o které až do poloviny třicátých let obě jazykové skupiny bez větších svárů společně pečovaly. Naším úkolem dnes je na tuto minulost navázat Blíží se závěr roku a další rok Vašeho starostování v Nových Hradech. Jaké máte plány do dalšího období? Již v letošním roce jsme realizovali několik velkých stavebních akcí (zateplení školy, opravy a výstavba komunikací a chodníků, úpravy veřejných prostranství, dostavba kuželny). V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukci objektu bývalého Statku, který chceme využít jako zázemí pro spolky a k pořádání kulturních a společenských akcí. Čeká nás též rekonstrukce náměstí, komunikací a chodníků ve městě i v osadách, dokončení výměny oken v Domě s pečovatelskou službou a další akce. Věřím, že v příštím rozpočtu najdeme dostatek financí i na další rekonstrukce bytů a rozšíření rybníka Olejový, kde by mělo vzniknout přírodní koupaliště. Rádi bychom též udrželi pestrou nabídku kulturních a společenských akcí tak, aby byla zajímavá nejen pro naše občany, ale také pro návštěvníky města a okolí. Naše aktivita však nebude vázána pouze na Nové Hrady a naše osady. Společně s okolními obcemi bychom i nadále měli bojovat o zlepšení a zkapacitnění dopravy ve směru na Třeboň a České Budějovice, které je důležité pro další rozvoj celého regionu. Tuto otázku řešíme na úrovni obcí i kraje, a ačkoliv se zdá, že všichni vnímáme nutnost zlepšení dopravní infrastruktury stejně, nebo přinejmenším podobně, nejdou všechny kroky tak rychle, jak bychom si představovali. Věřím však, že i zde se dočkáme a minimálně ve směru do Českých Budějovic budeme brzy jezdit po lepší silnici Motor Jikov získal jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR vyznamenává energeticky úsporné projekty a patří mezi nejuznávanější soutěže v oblasti ochrany životního prostředí. Do letošního ročníku se zapojily stovky firem z celé České republiky, aby zde v sedmi kategoriích - Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil - představily projekty, které šetří energii a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. vyhrála v kategorii Vzduch s plnicím zařízením na stlačený zemní plyn CNG. Naše společnost vyvinula a vyrábí zařízení pro plnění vozů s pohonem na stlačený zemní plyn, které mohou využívat jak jednotlivci, tak firmy s větším vozovým parkem, řekl Jiří Slíva, ředitel divize Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Zatímco pohon na CNG patří celosvětově již k samozřejmé součásti dopravy a v některých zemích jezdí na tento pohon již miliony aut, Česká republika se s tímto alternativním pohonem teprve seznamuje. Plnička CNG z dílny Motoru Jikov, jejímiž největšími přednostmi jsou hlavně ekonomičnost, ekologičnost a jednoduchá obsluha, si dává za cíl zvýšit zájem široké veřejnosti o toto palivo. Sériovou výrobu jsme zahájili v roce 2010, tedy v době hospodářské recese. Přes počáteční obavy jsme se ujistili, že jsme na trh vstoupili ve správný čas. Kdy jindy myslí jednotlivci i firmy na úsporu nákladů víc, než v době krize. Ta je motorem hospodárnosti. A díky plničce CNG Motor Jikov je možné ušetřit za pohonné hmoty až polovinu nákladů. Návratnost vstupní investice cca do dvou let je také velmi příznivá. Ve firmě Motor Jikov se nám již podařilo část vozového parku obměnit, v horizontu několika málo let už budeme mít vozy jen na pohon CNG a ušetříme ročně miliony, vyjádřil se k projektu CNG generální ředitel a předseda představenstva společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Dodal, že převod poloviny vysokozdvižných vozíků a zhruba pětiny osobních a užitkových vozidel přineslo firmě již nyní roční úsporu 400 tisíc korun a snížení vypouštěného CO2 do ovzduší o deset tun. Po převodu celého vozového parku na CNG bude roční úspora 2,5 milionu korun a snížení CO2 o 50 tun. Zařízení motoristům umožňuje tankovat v pohodlí domova nebo v jejich firmách a poskytuje jim nezávislost na síti veřejných čerpacích stanic, kterých jsou v republice pouze tři desítky. Plničku si může majitel umístit na zahradě, v garáži či areálu firmy. Jedinou podmínkou je dosah na přívod zemního plynu, připojení je stejné jako u běžných plynových spotřebičů. Jednou z velkých předností je její variabilita, neboť se dokáže přizpůsobit rostoucí flotile zákazníka. Návratnost počáteční investice a další úspory závisejí na počtu ujetých kilometrů. Platí, že čím větší flotilu máme a čím více kilometrů najedeme, tím víc uspoříme a tím dřív se nám vrátí vstupní investice. To však platí v případě optimálně navržených kapacit plnicích technologií, řekl Václav Král, manažer pro prodej firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Pro CNG hraje i bezpečnost. Zemní plyn není jedovatý a ve voze je uložen v ocelové nádrži odolné proti nárazu a destrukci, což zabraňuje vzplanutí a výbuchu při dopravních nehodách. Plníme-li vozidlo přímo z malé plničky, trvá několik hodin, než je nádrž zcela natlakována, po naplnění se zařízení automaticky vypne. Denní kapacita jedné plničky je dostatečná až pro šest vozidel. Kde tento výkon nestačí, instalujeme buď více plniček nebo vybudujeme vnitropodnikovou čerpací stanici. Zájem o naše řešení projevují jednotlivci, živnostníci, malé a střední firmy i města a obce. V současné době se rozbíhá komunikace se zdravotnickými zařízeními. Vzhledem k počtu sanitek a dalších vozů záchranných služeb by úspora v těchto zařízeních byla ohromná, dodal Jiří Slíva. 7

8 České Budějovice jako město vědy Vážení čtenáři, v průběhu letošního roku vám, v rámci projektu Prezentace Českých Budějovic jako města vědy, na stránkách Zpravodaje Jihočeské hospodářské komory představujeme pětici významných regionálních výsledků vědy, výzkumu a inovací. Projekt na Českobudějovicku realizovala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP) o.p.s., s finanční podporou města České Budějovice, s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o stavu vědy a výzkumu, prezentovat vědecké výsledky populárně-vědeckou formou a představit jihočeskou metropoli nejen jako historické město tužek a piva, ale i jako město vědy, výzkumu a inovací. Štěrbinový kypřič PH Zemědělství je oblast, která nabízí širokou škálu možností pro pozitivní změny jak v oblasti biologické, tak technickotechnologické. Největším motivem pro tvůrčí zlepšovatelskou a vynálezeckou činnost je, jak říká prof. Váchal, vlastní prožitek, který si to poprvé uvědomil asi v 15 letech. Umět pozorovat, naslouchat, nebát se zeptat, pracovat manuálně, mít úctu ke zkušenému stáří, zachovat si progresivní myšlení, sledovat výzkum a vývoj v tuzemsku a v zahraničí. To jsou podle jeho slov ty základní předpoklady pro práci v oblasti duševního vlastnictví. Ještě jeden atribut v oblasti vynálezectví může sehrát významnou roli týmová práce. V obecné rovině individualismus až na malé výjimky nemá v této oblasti své místo. V této souvislosti bych rád zmínil kolegu Ing. Petra Ehrlicha, který již není mezi námi, ale bez kterého bychom nedokázali to, co jsme spolu s ním a dalšími kolegy dokázali. Tisíce hodin v kanceláři, na polích, v dílnách včetně sobot a nedělí byly pracovním dlouholetým rytmem celého týmu, říká Prof. Ing. Jan Váchal, CSc., ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tak jak přicházejí nové poznatky, dochází k jejich uplatňování v praktickém životě. V minulosti, v době neúměrné intenzifikace zemědělství, docházelo na polích ke zhoršování fyzikálně-půdních vlastností, tzv. zhutňování půd. Ke zhutňování dochází geneticky, vlastní vahou půdy, nebo průjezdem těžkých cisteren a velkých strojů. Důsledkem toho se na polích tvořily velké kaluže, nebylo možné se na pozemek dostat, snižoval se průnik vody i živin do půdy. Míra utuženosti půd se měřila ručně, což bylo namáhavé a pomalé. Výzkumný tým vyvinul mobilní penetrometrickou sondu, s jejíž pomocí motor traktoru plynule zatlačuje sondu do půdy a měří odpor, který mu dané místo klade. Zařízení automaticky vypočítává a digitálně zapisuje míru utužení. Za jeden den se touto metodou oproti ruční metodě podaří proměřit ha. Sonda se stala evropským unikátem. V roce 1987 získala na výstavě Země Živitelka cenu Zlatý klas a v roce 1988 byla vyhodnocena v rámci celoevropské soutěže jako jeden z vynálezů Evropy. Její využití je nejen v zemědělství, ale například také v oblastech dopravních a průmyslových staveb a rybníkářství. Je využívána také při povodních pro měření vsakovacích schopností půd, vysvětluje Jan Váchal. V praxi je nejznámějším průmyslově vyráběným patentem hloubkový meliorační kypřič PH Kypřič se skládá ze železné slupice, na dolním konci opatřené botkou a dlátem. Kypřič se zaryje do půdy a traktor zařízení táhne a rozrývá půdu. Podstatou vynálezu je, že kypřič je ve směru pohybu dutý, díky sadou šikmo dolů vedoucími otvory, kterými při tažení kypřiče v půdě prochází hlína. Když se nad kypřič umístí násypka se štěrkem nebo nadrcenou slámou, materiál štěrbinami prochází a padá do rozryté půdy. Na povrchu pole není nic vidět a v hloubce drcená sláma půdu vylehčuje, nebo do řádku nasypaný štěrk odvádí přebytečnou vodu. Ve spolupráci s kolegy prof. Váchala bylo podáno a přiznáno 16 vynálezů a patentů, 21 užitných a průmyslových vzorů a více než 30 zlepšovacích návrhů. A více než třetina z nich byla prakticky využita. Portál o podnikání na Písecku má novou adresu Informace o podnikání na Písecku se z původní adresy přesouvají na adresu Průvodce podnikáním nadále nabízí informace o činnosti komory, pozvánky na akce, výherce soutěží Živnostník a Firma Písecka, registry firem či nabídky a poptávky. Nová doména nese výstižnější označení a je pro veřejnost lépe k nalezení. Portál o podnikání prošel již loni grafickou úpravou a další úpravy jej čekají i letos. Postupně budeme stránky doplňovat mj. o fotografie z akcí Jihočeské hospodářské komory v Písku a loga všech členských firem. Podnikatelé zde naleznou také formuláře, informace o aktuálních výzvách dotačních programů a prostřednictvím stránek mají rovněž možnost přímého zadávání dotazů týkajících se podnikatelské činnosti, řekla Kateřina Stávková, ředitelka písecké oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory. 8

9 Vodní elektrárna Lipno zve návštěvníky do podzemí Českokrumlovská oblastní kancelář JHK organizuje pro členské firmy celou řadu zajímavých exkurzí, mezi něž patří i návštěva Vodní elektrárny Lipno. Nádrž elektrárny v krásném prostředí šumavské přírody představuje rozlohou téměř 50 km 2 a obsahem 306 mil. m 3 vody největší umělé jezero v Čechách. Myšlenka vytvořit na Vltavě záchytnou přehradu vznikla už v roce Výstavba byla nakonec zahájena až v roce 1953 a do provozu byla lipenská vodní elektrárna uvedena v roce Během prohlídky se návštěvníci dozvědí nejen o historii a současnost vlastní elektrárny, ale celé elektrárenské společnosti. Exkurze je zajímavá už tím, že samotná vodní elektrárna se nachází v podzemní klimatizované kaverně v hloubce 160 m pod zemí a návštěvníci jsou na místo dopraveni tunelem, uvedla Zdenka Doleželová, ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře JHK. V podzemí jsou umístěny i dvě plně automatizované Francisovy turbíny. V nich zanechá voda svou energii a odtéká odpadním tunelem o průměru 7,5m a délce 3,6 km do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodu. Vyrobená elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny a zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií. Pozornost si zaslouží i názorný model elektrárny zobrazující její podobu z doby bezprostředně po zahájení provozu v roce Původně ležel dlouhé roky v depozitáři českokrumlovského muzea, ale pak se ho podařilo zrekonstruovat a zapůjčit právě do této expozice. Patří mezi její nejzajímavější části, řekla Zdenka Doleželová. Dodala, že Vodní elektrárnu Lipno bude možné v rámci exkurzí JHK navštívit opět na jaře inzerce 9

10 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA David Čermák: Zákazníků si vážíme Více než tři desítky jihočeských provozoven, které získaly nejvíc hlasů v soutěži o nejpřívětivější turistickou provozovnu v jižních Čechách, zdobí od letošního léta usměvavé logo. Soutěž vyhrála Restaurace Lanovka v Lipně nad Vltavou, na dalším místě je City restaurant v Českých Budějovicích. O provoz obou restaurací se stará David Čermák, kterého jsem v této účetní semináře souvislosti požádala o rozhovor. Jste provozním ředitelem dvou restaurací, které získaly v soutěži Usmějme se na turisty největší přízeň od svých klientů. Co to pro Vás znamená? Získané ocenění pro mne znamená dvě věci. Za prvé z něj mám velkou radost, protože je to ocenění přímo od zákazníků, tedy od lidí, kteří vyzkoušeli naše služby takzvaně na vlastní kůži. Je to vizitka naší práce, ukazatel, že jdeme správným směrem. Za druhé je to velký závazek. Závazek, že se i nadále budeme snažit být nejpřívětivější provozovnou v kraji a že si toto ocenění zasloužíme. Věřím, že i veškerý personál chápe, že se nejedná jen o nějaký kus papíru a nadále bude chodit do práce s tím, že rodinné starosti se nechávají doma a v práci se usmíváme. Vím, že je to někdy těžké, ale lidem říkám, že restaurace je divadlo a personál jsou herci, kteří vstupují na podium s cílem pobavit a potěšit diváka. líte vážně. Ale potřebujete mít v týmu lidi, kteří chtějí pracovat, chtějí se stát součástí celku. Je to o součinnosti managementu s personálem a je to dlouhodobý proces. Dávají klienti svou spokojenost najevo? Věděl jste o oblíbenosti zařízení i před soutěží? Jsem člověk, kterého zpětná vazba od zákazníka zajímá. Chci, aby se personál ptal, jestli jsou spokojeni, případně kde by uvítali jakou změnu. Někteří se ozvou sami, zavolají a poděkují za kvalitní služby. Takže ano, o spokojenosti zákazníků jsem věděl. Ale samozřejmě, práce v pohostinství je práce s lidmi a lidský faktor není bezchybný. Ne vždy je všechno stoprocentní. Kritika není příjemná, ale umím ji přijmout a dělám okamžité kroky k její nápravě. Co se za takovým oceněním skrývá? Práce mnoha lidí. Spokojenost klientů v našich provozovnách nestojí na jedincích, ale na celém kolektivu. Úkolem manažera je sestavit kvalitní tým, umět s personálem spolupracovat, vysvětlit k jakému cíli jdete, čeho chcete dosáhnout a co pro to musí udělat. A dokázat jim, že to co děláte, mys- 10

11 Jak dlouho jste v branži? Prakticky celý život. Už od malička jsem byl zapálený do vaření, rád jsem pomáhal mamince v kuchyni, a co si pamatuji, tak jsem odjakživa chtěl být kuchařem. Takže nebylo divu, že jsem šel tímto směrem i při volbě školy a musím přiznat, že mě škola opravdu bavila. Praxi jsem získával v Čechách i zahraničí. Hned v osmnácti jsem odjel do Kazachstánu, kde jsem půl druhého roku vařil pro českou ambasádu, a osm let jsem vařil v restauracích na severu Itálie. Tam jsem získal i mnoho cenných zkušeností s vedením restaurace. A právě tam jsem si uvědomil, že mám ambice profesně postupovat. Co nejvíc Vám dala práce v zahraničí? Asi sebevědomí. V cizině je naprostou samozřejmostí pochválit personál a vyzvat kuchaře, aby předstoupil před hosty a mohl říct: Ano, toto jídlo jsem pro vás připravil a jsem rád, že vám chutnalo. To je něco, co vám dodá sebevědomí a chuť do další práce. Ti, kdo si myslí, že úkolem majitelů a šéfů je jen vybírat tržby, daleko nedojdou. Je potřeba jít do provozu, zkontrolovat čistotu, kvalitu jídel a pohovořit se zákazníky. A když je potřeba, dojet pro zboží, natočit pivo nebo uvařit oběd. Zkrátka postavit se k práci a ukázat, že ji umíte. To je pro zaměstnance ta nejlepší motivace. Dobrý nadřízený je součástí týmu, umí zaměstnance pokárat i pochválit a problémy řeší okamžitě a s těmi, kterých se týkají. Dobrý nadřízený je v první řadě spravedlivý. Restaurace Lanovka na Lipně i českobudějovický City restaurant jsou členy Jihočeské hospodářské komory. V čem vidíte největší přínos? Jihočeskou hospodářskou komoru vnímám pozitivně hned z několika důvodů. Za prvé dělá velký kus práce v podpoře podnikání a přílivu investic do regionu, za druhé realizuje celou řadu zajímavých přeshraničních projektů se subjekty v Rakousku a Bavorsku. Líbí se mi to propojování rozdílných kultur a vytváření vazeb mezi národy. Je příjemné vidět, že to funguje, že městečka spolupracují a lidé na sebe nekoukají takzvaně skrz prsty. Co Vy a Vaše přání? Oslovuje mě jídelníček napříč celým gastronomickým světem. Zároveň mám ale velmi rád českou kuchyni, mám rád tradice a mým přáním je tradice udržovat. Proto učím lidi vařit tradiční regionální česká jídla. Naši zákazníci mohou ochutnat na jaře jehněčí, v době houbové sezony ragú z pravých lišek, na podzim domácí švestkové knedlíky a v zimě kachnu na mnoho způsobů. Mým velkým přáním je, aby lidé nezapomínali na své historické kořeny a na tradice, pěkně se oblékli, když jdou za kulturou a uměli si víc užívat každodenních maličkostí. inzerce Osvětovou kampaň Usmějme se na turisty inicializovaly v rámci stejnojmenného projektu Jihočeský kraj a Jihočeská centrála cestovního ruchu, s myšlenkou upozornit na důležitost vstřícnějšího chování k návštěvníkům jižních Čech. Říká se totiž, že příčinou nižší návštěvnosti je právě nepřívětivost personálu vůči zákazníkům. Co si o tom myslíte? Donedávna jsem s tím názorem také souhlasil. Tak jednoduché to ale není. Nemůžeme všechno svést jen na neochotné a neusměvavé zaměstnance v cestovním ruchu. Myslím, že hlavní příčinou menší návštěvnosti v dnešní době je situace na trhu, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize lidé víc přemýšlejí, za co své peníze utratí. Někde v pozadí toho všeho stojí i neshody v politických kruzích. Nutnost zlepšit přístup k návštěvníkům a turistům ale nezpochybňuji. Zaznamenali jste úbytek návštěvníků ve vašich restauracích? Jak si vede srovnání návštěvnosti na Lipensku a v centru jihočeské metropole? V centru Českých Budějovic jsme pokles zákazníků zaznamenali, lidé dnes chodí do restaurací opravdu méně. Na Lipně je situace jiná. Lidé tam jedou strávit čas dovolené, odpočinout si, relaxovat s rodinou a přáteli. Jakkoliv jsou ochotni odříct si mnohé ve všedních dnech, dovolenou si chtějí užít a počítají s tím, že to bude něco stát. Co Vy sám vidíte jako největší problém provozoven a co byste poradil těm, které mají o zákazníky nouzi? Každý majitel a manažer by si měl v první řadě uvědomit, že zákazník je ten, kdo přináší zisk. Zákazník zaplatí v restauraci za jídlo, v hotelu za ubytování, atd. A právem očekává, že za vynaložené peníze dostane služby v odpovídající kvalitě. NABÍDKA NEJEN PRO ČLENY JHK Provozujeme komplexní stravovací provoz CITYgastro v administrativněobchodním centru CITY CENTER CB v Českých Budějovicích. Zajišťujeme rovněž externí firemní stravování. CITYrestaurant CITYcafé kavárna v přízemí budovy CITY CENTER CB u zimního stadionu vlastní cukrářská výroba, originální dorty, minidezerty toasty, bagety, sandwiche snídaňové menu již od 7.00 hodin CITYcatering moderní restaurace v prvním patře budovy CITY CENTER CB u zimního stadionu s kapacitou 90 míst a výhledem na ledovou plochu polední menu v pracovní dny večerní restaurace s českou a mezinárodní kuchyní a výběrem vín z Farkatéky sezónní speciality po celý rok při on-line rezervaci stolu v CITYrestaurant mezi hodinou sleva 5 % na konzumaci kompletní zajištění akce na klíč (včetně dopravy, obsluhy, vlastního o inventáře) po celé ČR i v zahraničí kapacita od malých akcí až po velké společenské události (fi remní í akce a večírky, občerstvení na semináře, konference, kongresy, svatby, coffee breaky, rauty, bankety, offi ce catering, číše vína, koktejly) možnost pronájmu vlastních prostor pro 400 osob, pronajatých prostor or s kapacitou 950 osob vlastní výroba, včetně cukrářských výrobků a dortů poradenství na základě osobního setkání profesionální přístup dle Vašich přání prezentační technika, překladatelské vybavení květinová výzdoba, zajištění živé i reprodukované hudby ZVÝHODNĚNÍ PRO ČLENY JHK: 5% sleva na cateringové služby Provozovna: F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice Telefon: , , VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH SLUŽBÁCH NAJDETE NA 11

12 Akce JHK České Budějovice Time management Seminář pro ženy s Gábinou Holejšovskou Prodejní komunikace a psychologie prodeje Emoční inteligence ve firemní praxi Vedení, budování a rozvoj týmu II. Český Krumlov Odborná exkurze: TPCA Kolín + ŠKODA AUTO Ml. Boleslav Exkurze TPCA Kolín + ŠKODA AUTO Mladá Boleslav Novinky pro podnikatele od roku 2012 Odborná exkurze: Kosmetická firma RYOR a.s. Aktuální otázky v oblasti účetnictví a daní Písek Diskuzní setkání se zástupci města Burza škol Starostenská cesta MS Outlook DPH 2012 v příkladech Podnikatelské fórum Daňové aktuality Milevsko Elektronické nástroje nákupu Elektronic ké aukce DPH 2011 v příkladech Zákoník práce Zákon o odpadech Strakonice Fórum podnikatelů Prezentace středních škol a firem DPH 2012 v příkladech Praktické provádění Intrastatu Daňové aktuality Daň z příjmu a další zákony 2012 Novela zákona o DPH 2012 Velká novela zákoníku práce Jindřichův Hradec Podnikatelské fórum - Dačice Burza škol - přehlídka SŠ a SOU Prezentační výstava škol DPH 2012 v příkladech Podnikatelské fórum Účetní aktuality inzerce Prachatice Exkurze do závodu Rohde&Schwarz Vimperk Kurz podvojného účetnictví VI.část DPH v příkladech Nemocenské pojištění Daňové aktuality Zákon o DPH VII. Společenský ples Zákoník práce Daň z příjmu Závěrka, vyplňování daňových přiznání Tábor Prezentace středních škol a odborných učilišť Podniková ekologie DPH 2012 v příkladech Podmínky pro podnikání 2012 Daňové aktuality Třeboň Jednání u kulatého stolu - stavební firmy ObHK Třeboň Jednání u kulatého stolu - cestovní ruch Zákoník práce Bezpečně a lépe- škola smyků Nemocenské pojištění Aktuální problémy v oblasti účetnictví a daní Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 28. listopadu Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta

Podnikejme. jinak. Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně. Malá domů. Co najdete uvnitř. Vision 21. Návštěva v Cardiffu u Steva Garretta Podnikejme jinak sociální ekonomický environmentální Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov číslo 4 Malá domů Toto sousloví patřilo kdysi snad výhradně ke sportovnímu slangu, dnes se

Více

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí

Trh mobilního internetu se u nás za příští čtyři roky zdvojnásobí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () TESCAN představil světový unikát Jaroslav Klíma, předseda představenstva společnosti TESCAN, s pokorou o tom, jak dojít k úspěchu www.prosperita.info

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Ficlová. Dana. V rybářské síti. ALBION HOTEL s lidmi omládl str. 1, 10 11. rozhovor měsíce s Ing. Danou Ficlovou, generální ředitelkou ALBION HOTELu

Ficlová. Dana. V rybářské síti. ALBION HOTEL s lidmi omládl str. 1, 10 11. rozhovor měsíce s Ing. Danou Ficlovou, generální ředitelkou ALBION HOTELu č e r v e n 2 0 1 0 / 6 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í V rybářské síti Markéta Bartíková Do rybářské sítě chytili jsme tolik

Více

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů

ale jedná se o kvalitu celého procesu, či spíše všech firemních procesů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Kvalita výrobku nekončí www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je S kreditní kartou AURA další výhody Společnost Cetelem

Více

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá

ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá ROZHOVOR: Osobnost Českého Goodwillu 2013: Michaela Hustá TÉMA: Za vším hledej ženu, aneb Jsou skutečně kvóty pro ženy potřeba? PROFIL TÜV SÜD: Velký třesk před 150 lety SLOUPEK INVESTORAge, aneb Co přidat

Více