Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější"

Transkript

1 ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko a Rakousko nevyjímaje. Ačkoliv každoročně absolvují stovky studentů technických škol, pracovní trh v některých oblastech o nové nástupce doslova bojuje. A mnohdy bez větších úspěchů. Proto připravily Jihočeská hospodářská komora a Hornorakouská hospodářská komora projekt Úspěšná mládež CZ-AT, jehož cílem je podpora přeshraniční spolupráce škol a firem, včetně mobility pracovní síly mezi oběma státy. Česko-rakouské příhraničí má hodně společných potřeb. Jednou z nich je i klesající zájem mladé generace o technické a řemeslné odborné obory. Úbytek studentů odborných a řemeslných oborů má za následek nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech a řemeslech. Projektem Úspěšná mládež chceme zábavnou formou motivovat zájem žáků i jejich rodičů o tyto obory, řekla Michaela Fouňová, zástupkyně ředitele Jihočeské hospodářské komory. Součástí projektu jsou workshopy - soutěže žáků českých a rakouských škol na výstavě Vzdělání a řemeslo, která letos proběhla ve dnech listopadu v Českých Budějovicích. Výstavu každoročně navštěvují jak budoucí studenti škol, tak jejich rodiče, pedagogové i zástupci firem. V rámci výstavy proběhla celá řada workshopů neboli soutěží a prezentací českých a rakouských škol, jejichž prostřednictvím mohli návštěvníci získat informace o aktivitách, vyučovaných odborných oborech a pracích na daných školách. Tyto aktivity mezi českými a rakouskými žáky mají navíc přispět k navázání a rozvoji partnerství a také porovnání jejich dovedností, řekla Michaela Fouňová. Žáci českých a rakouských škol porovnají své dovednosti v rámci odborných workshopů - soutěží v oborech kovářství, truhlářství, programování jednočipů PIC a další. Během exkurzí do zahraničí pak žáci, pedagogové a management českých škol navštíví rakouské školy a firmy s cílem navazování kontaktů, rozvíjení spolupráce, sdílení know-how a rozvíjení jazykových dovedností za hranicemi regionů. Podobné akce proběhnou i v Rakousku, tentokrát za účasti škol z ČR. Po dobu tří let se budou setkávat také pedagogové, personalisté a zástupci firem z obou zemí. Smyslem setkávání u kulatého stolu je výměna zkušeností, diskuze nad aktuálními tématy a představení duálního systému vzdělávání v odborných oborech v obou zemích a srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Výstupy budou prezentovány prostřednictvím tiskovin a při závěrečné konferenci. Dotazy k projektu Úspěšná mládež můžete směrovat na Ing. Michaelu Fouňovou ( tel.: ). Realizace projektu Úspěšná mládež probíhá od 1. července 2011 do 31. prosince Projekt je financován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl3 OP Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR V centru pozornosti jsou lidé a trh práce Českokrumlovský starosta Dalibor Carda a starosta Kaplice Pavel Talíř navštívili společně dvě firmy, aby s jejich zástupci pohovořili o aktuální situaci na trhu. Setkání zprostředkovala českokrumlovská oblastní kancelář JHK. Kaplická společnost HAUSER spol. s.r.o. Kaplice vyrábí chladicí nábytek, firma Oknotherm se zabývá především výrobou oken a dveří do bytových, panelových a rodinných domů. Po představení podnikatelských aktivit se návštěva vydala na krátkou exkurzi, kde si za výkladu zástupců firem prohlédla provozy a technologie. Starostové se zajímali o ekonomickou situaci, situaci na trhu práce, ale také o bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci a ekologické zpracování odpadů. Setkávání s podnikateli nám přináší cenné informace o každodenním podnikatelském životě a možnostech dalšího rozvoje podnikání v regionu. Český Krumlov a Kaplice navíc patří k oblastem s vyšší mírou nezaměstnanosti, proto je podpora podnikání v současné době tématem, na které se v maximální míře zaměřujeme, přiblížil návštěvu obou firem předseda oblastní kanceláře JHK v Českém Krumlově Otakar Veselý. Návštěva firmy Hauser. Zleva: starosta Kaplice Pavel Talíř, předseda ObHK Český Krumlov Ing. Otakar Veselý, jednatel firmy HAUSER spol. s r.o. Ing. Pavel Mrzena a starosta Českého Krumlova Dalibor Carda

2 Výjezdní zasedání představenstva HK ČR Ke grémiu hovoří předseda HK ČR Petr Kužel, MBA, po jeho pravici je člen představenstva HK ČR a předseda představenstva JHK Ing. Miroslav Dvořák. Gastschuljahr seznamuje gymnazisty rozdílných kultur Již 16 let umožňuje projekt Gastschuljahr výměnné pobyty českých a bavorských gymnazistů a řadí se tak k významným příhraničním projektům Euroregionu Šumava Bavorský les. Ten tyto takzvané hostitelské výměny nejen zastřešuje, ale také finančně podporuje. Představenstvo Hospodářské komory České republiky (HK ČR) jednalo v září v Hluboké Nad Vltavou. Vrcholní reprezentanti HK ČR při té příležitosti diskutovali s 1. náměstkem hejtmana Jihočeského kraje Martinem Kubou, starostou Hluboké nad Vltavou Tomášem Jirsou a předsedou Regionální agrární komory Jihočeského kraje Pavlem Dlouhým. Hovořilo se nejen o činnosti komory a oblastních kanceláří, ale zejména o aktuální ekonomice, situaci na trhu práce, legislativě i problematice daňové zátěže. Zasazujeme se o aktivní řešení priorit ve všech oblastech, které mají dopad na podnikatelskou sféru. Ať už se jedná o financování podniků ze strany bank, exportní politiku, nezaměstnanost a školství, dopravní infrastrukturu nebo nedostatek pracovníků nejen v technických oborech. V dnešní době, kdy je situace na českých i světových trzích nejistá, je podpora malých a středních podniků obzvlášť důležitá, vyjádřil se k jednání člen představenstva HK ČR a předseda představenstva JHK Miroslav Dvořák. Hospodářská komora sdružuje po celé ČR oblastní kanceláře, ve kterých mohou podnikatelé v jednotlivých regionech získat jak informace potřebné pro svoji činnost, tak využívat další služby, jako je provozování sítě kontaktních míst, poradenství, vidimace či legalizace dokumentů a další. Hospodářská komora ČR zastupuje podnikatelskou veřejnost a podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření přispívající k rozvoji podnikání a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. HK ČR sdružuje téměř členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR. HK ČR je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME (Evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů). Projekt je složen ze dvou částí, a sice pobytu českých studentů v Bavorsku a pobytu německých studentů v českých hostitelských rodinách. Poměrně dlouhodobý pobyt v zahraničí je pro studenty skvělá příležitost jak si zdokonalit jazykové schopnosti a poznat kulturu a tradice jiné země, včetně každodenního koloritu hostitelské rodiny, řekla Růžena Štemberková, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory. Součástí programu hostitelského roku jsou také tzv. regionální exkurze v rámci daného euroregionu a dvě studijní cesty do Berlína a Mnichova, kde se stipendiáti mohou seznámit s politickým systémem Spolkové republiky Německo a Zemského státu Bavorsko. Je to rovněž příležitost potkat se a pohovořit přímo se zástupci státu. Jednou z tradic projektu je slavnostní zahájení Gastschuljahru, které probíhá vždy v jedné ze zemí. Letos se role hostitele slavnostního zahájení ujalo české Gymnázium v Prachaticích. Sešli se zde představitelé krajské i místní samosprávy, zástupci JHK i představitelé nadací z obou stran, dodala Růžena Štemberková. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inzerce 2

3 Vážené dámy, vážení pánové, zimní měsíce jsou obdobím, kdy více než jindy bilancujeme, hodnotíme uplynulé období a zamýšlíme se nad plány do dalších týdnů, měsíců, let. Přicházející zimní měsíce jsou ale také ve znamení společenských akcí. Oblastní hospodářská komora České Budějovice organizuje pro své členské firmy již řadu let například tzv. podnikatelská fóra v široké škále témat. V roce 2008 proběhlo v Malé scéně kulturního domu Metropol podnikatelské fórum na téma kultura, v rámci kterého vystoupil mj. Petr Dopita s velmi působivou hrou na pilu. Hlavním hostem večera byl ředitel Jihočeského divadla Mgr. Jiří Šesták a hlavním partnerem firma E-ON Česká republika s.r.o. V roce 2009 byla nosnou linií doba renesenace, která je pro jižní Čechy obzvláště výjimečná a stejně i její spojení s podnikatelskou sférou. Hlavním partnerem akce byla firma Lumen. Hosty loňského podnikatelského setkání v retrostylu 30. let byli mj. senátor Parlamentu České republiky a starosta města Hluboká nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa a člen bankovní rady a vrchní ředitel České národní banky Prof. Ing. Kamil Janáček CSc. Hlavním partnerem večera byla firma KPMG Česká republika s.r.o. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří výše zmíněné akce finančně podpořili. Bez jejich podpory bychom nebyli schopni takováto setkání zorganizovat. Děkuji také všem návštěvníkům a hostům za jejich osobní účast, neboť tak má naše práce ten pravý smysl a efekt. Již nyní je v plném proudu příprava společenského, plesového, večera, který se uskuteční v Českých Budějovicích 24. února I tento večer koncipujeme do jednotného uceleného tématu, které si s dovolením zatím nechám jako malé překvapení. O programu vás budeme podrobněji informovat v příštím čísle zpravodaje, ráda bych vás ale již dnes na tuto akci pozvala. Věřím, že se nám i tentokrát podaří připravit zajímavý a příjemný večer, který rádi navštívíte a podpoříte tak naši snahu osobní účastí. Budeme rovněž velmi rádi za jakoukoliv finanční i věcnou podporu do tomboly či na samotnou realizaci. Těším se na setkání s vámi. Klára Vitásková ředitelka Oblastní hospodářské komory České Budějovice Pracujeme v kancelářích, kongresových sálech i na palubě lodi Jindřichohradecký hotel s prvky renesance V úterý 20. září se sešli zástupci jindřichohradeckých členských firem Jihočeské hospodářské komory s vedením města Jindřichův Hradec. V kongresovém sále hotelu Concertino debatovali o aktuálních ekonomických tématech, efektivní podpoře podnikání, problematice školství i nedostatku kvalifikovaných pracovníků v některých oborech. Hosty setkání byli zástupci města Jindřichův Hradec, starosta města Stanislav Mrvka a místostarostové Bohumil Komínek a Na snímku místostarosta města Jindřichův Hradec Bohumil Komínek, starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka, předseda rady oblasti Jihočeské hospodářské komory Bohdan Soukup a ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory Jana Ježková Pavel Vejvar, kteří představili mj. možnosti spolupráce podnikatelů s městem, pracovní příležitosti, plánované akce pro příští rok a nejzásadnější změny v nově připravovaném územním plánu města Jindřichův Hradec. Pozvání na akci přijali také zástupci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické, aby přítomné podnikatele seznámili s novým projektem Regionalizace bez hranic, který je zaměřen především na nové příležitosti podnikatelů v příhraničí. Na programu jednání byl dále přehled činností a hospodářské výsledky oblastní kanceláře za loňský rok a odsouhlasení plánu činností na další období. Hlavním záměrem těchto setkání je diskutovat o efektivní podpoře, zvýšení zaměstnanosti a problémech podnikání, ve kterých může být nápomocné právě město, řekla Jana Ježková, ředitelka oblastní kanceláře Jindřichův Hradec JHK. Setkání zorganizovala jindřichohradecká oblastní kancelář JHK ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec v rámci projektu Město v rozletu. Obchodní kontakty lze navázat i na palubě lodi V úterý 20. září proběhlo setkání členských firem i na Písecku, tentokrát v duchu více výletním. Písecká oblastní kancelář JHK totiž pozvala své členy na plavbu lodí. Při plánování tohoto setkání jsme chtěli jít tentokrát trochu méně formální cestou. Hledali jsme způsob spojení pracovních povinností a odpočinku, kdy se mohou podnikatelé jednoho regionu blíže poznat, navázat osobní či obchodní kontakty a strávit čas v příjemném prostředí. Plavba lodí z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou vyhrála, řekla Kateřina Stávková, ředitelka písecké oblastní kanceláře JHK. Na palubě lodi se sešly tři desítky podnikatelů z Písku a Milevska, kteří během diskuzí o aktuální situaci na trhu a otázkách ve vazbě na podnikatelskou činnost projeli první dokončený devítikilometrový úsek Vltavské vodní cesty. Celkem počítá projekt Dokončení Vltavské vodní cesty se splavněním Vltavy v délce 33 km, z jihočeské metropole do Týna nad Vltavou. Nalodili jsme se v Lannově loděnici, pojmenované po významném budějovickém podnikateli a předsedovi Obchodní a živnostenské komory Vojtěchu Lannovi. Velkým zážitkem během plavby bylo překonání jezu v Českém Vrbném pomocí plavební komory, kdy loď najede do zdymadla a přepuštěním vody klesne na výšku hladiny za jezem o 7 metrů. Počasí nám moc nepřálo, přesto vládla na lodi příjemná atmosféra, vyjádřila se k akci Kateřina Stávková. Zvláštní poděkování patří akciové společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, která organizačně i sponzorsky zajistila dopravu do Českých Budějovic a zpět. 3

4 Mezinárodní filmový festival Voda, moře, oceány prezentuje a oceňuje filmovou tvorbu o světě sladkých a slaných vod z oblastí celého světa. Organizátoři festivalu přivítali letos tvůrce filmových dokumentů, potápěče, fotografy, ekology, novináře a filmové fanoušky ve dnech září v Hluboké nad Vltavou. Hosty festivalu byli například prezident festivalu, potápěč, dobrodruh a filmař Steve Lichtag a jihoafrický kameraman, potápěč a ekolog Michael Rutzen, který natáčí podvodní snímky například pro BBC nebo National Geography. Do festivalové soutěže se přihlásilo 30 snímků ze 13 zemí. Hlavní cenu si z Hluboké nad Získat ocenění v soutěži Best Business Award znamená pro organizaci zvýšení prestiže a velmi zajímavé posílení marketingu. Do soutěže se mohou zapojit soukromé i veřejné organizace všech velikostí. Porotu od letošního roku zastupuje i Jihočeská hospodářská komora. Do soutěže se přihlašují ty organizace, které mají co říct o kvalitě, dynamičnosti, inovativnosti i manažerských schopnostech. Soutěží chtějí ukázat, že jsou dobré v tom, co dělají. Cena Best Business Award je bezesporu prestižní a jeho majiteli může výrazně pomoci při získávání nových obchodních příležitostí, říká vedoucí oddělení zahraničních vztahů JHK Růžena Štemberková. V letošním ročníku se na prvních místech umístily tyto organizace: Kategorie velkých podniků (nad 100 zaměnstnanců) 1. Rohde-Schwarz Firma s tradicí z padesátých let, zabývající se výrobou elektronických a mechanických součástek 2. VSP-DATA Firma podniká v oblasti servisu zařízení, logistiky a dalších speciálních služeb. Jedná se o největší firmu svého druhu ve střední Evropě. 3. Huber Evropská akciová společnost, která se profiluje v oblasti odpadních vod Festival vodního živlu v Hluboké nad Vltavou Vltavou odvezl maďarsko-německý film režiséra Zoltana Töröka Divoké Maďarsko - Země vodních zázraků. Ačkoliv byla většina tvůrců soutěžních filmů ze zahraničí, ve dvou kategoriích získali ceny čeští filmaři Vlasta Urban a Hugo Habrman a slovenský režisér Pavel Barabáš uspěl v kategorii volná tvorba s dokumentem Trou de fer, sdělila Růžena Štemberková z Jihočeské hospodářské komory. Festival zavedl diváky i na jihovýchod Asie. Česko-indonéská obchodní komora uspořádala totiž ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a CzechTrade informační a diskusní panel o obchodních možnostech mezi ČR a Indonésií. MFF Voda-moře-oceány je členem evropského sdružení festivalů EUIFA (European Underwater Images Festivals Association). Vyhlašovatelem akce je Nadační fond Crystal Planet. Hlavní myšlenkou festivalu je celosvětově podněcovat zájem lidí o vodní svět a ochranu životního prostředí. 4. Guttenberger Výrobce světelné reklamy, tradice od roku 1994 Kategorie středně velkých podniků 1. MyMuesli Firma s nejkratší historií v této soutěži, založena roku 2007, podnikání v oboru zdravá výživa 2. Maier Vorduletschgruppe Firma s novodobou historií podniká v oblasti alternativní topení - výroba štěpky jako paliva a jeho prodej 3. Rolladen Braun Výrobce oken, skleněných produktů a zimních zahrad, má vlastní vzdělávací akade- Panelová diskuse o obchodních možnostech mezi ČR a Indonésií. Zleva: regionální manažer agentury CzechTrade pro Jihočeský kraj Mgr. Pavel Šimánek, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory Mgr. Růžena Štemberková, konzul Indonéské ambasády Guntur Setyawan, tajemnice česko-indonéské obchodní komory Mgr. Veronika Láchová a předseda česko - indonéské obchodní komory Jindřich Soukal Představujeme vítěze soutěže Best Business Award 2011 mii pro své zaměstnance 4. Zeitkoncept Firma s novodobou tradicí z roku 2002 podniká v oblasti personální poradenství a firemní vzdělávání Kategorie malých podniků 1. Webutex Zpracovatel umělé hmoty a výrobce různých produktů z plastů 2. OPTICON Výroba profilů z umělé hmoty 3. Klughammer Výroba mikroskopických součástí a adaptérů pro fotoaparáty, antivibrovací platformy a medicínské přístroje inzerce 4

5 CO DĚLAT, KDYŽ LIDEM CHYBÍ PENÍZE V RODINNÉM ROZPOČTU Začátek školního roku, zákonem stanovená výměna letních pneumatik za zimní, nadcházející Vánoce. To je jen zlomek výdajů, které mohou pro české domácnosti znamenat značný zásah do rodinných rozpočtů. A přestože v posledních letech se Češi naučili myslet tzv. na horší časy, občas se dostanou do situace, kdy jim úspory nestačí. Co v takové situaci dělat? O tom jsme si povídali s Janou Humpálovou, ředitelkou pobočky ČSOB v Písku. Co byste doporučila lidem, kteří na konci měsíce pravidelně zjišťují, že na účtu nemají peníze na nákup věcí, které potřebují, nebo které si přáli? První cesta k řešení spočívá v tom, že by se měli zamyslet, zda některé položky ve svých pravidelných výdajích nemohou snížit, případně omezit. Každý z nás takové položky ve svých pravidelných výdajích má. Druhou cestou, kterou se mohou vydat, je pravidelné ukládání části výplaty na spořicí produkty, které v čase nabízejí výhodné zhodnocení. Na to bohužel Češi v poslední době zapomínají a zbytečně veliké částky drží na běžných účtech, kde doslova leží ladem a nevydělávají jim. A co když člověk potřebuje peníze okamžitě? Například na nové auto nebo na elektroniku? V takových případech je nejlepší variantou neúčelová půjčka. Zvolil jste přitom správné příklady. Půjčovat bychom si totiž měli vždy především na věci dlouhodobého charakteru, které potřebujeme k výkonu práce nebo pro zajištění chodu domácnosti. ČSOB prý v současné době nabízí půjčku, kterou lze využít na jakýkoliv nákup zboží. Je to pravda? Ano, jde o ČSOB Půjčku na cokoliv, která umožňuje půjčku až korun s výhodnou úrokovou sazbou. Její výhodou je, že si klient může výši splátek určit sám pod- le svých možností s rozložením až na sedm let. Až do 16. prosince 2011 navíc trvá akční nabídka, která nabízí možnost částečného nebo úplného předčasného splacení bez jakýchkoliv poplatků. Zároveň lidé mohou čerpat i řadu jiných výhod. Existují nějaká pravidla pro výběr úvěru? V první řadě je důležité, aby si každý ujasnil, kolik peněz potřebuje, aby nemusel v průběhu splácení čerpání půjčky úvěr navyšovat. Ze své zkušenosti bych také doporučila být obezřetný, od koho si půjčovat. Je nerozumné půjčovat si od nesolidních lichvářů, kteří půjčí komukoliv bez ohledu na to, jestli bude mít na splácení nebo ne. Často pak takové případy končí u exekutorů. Banky jsou solidní, a kromě toho, že nabízejí výhodnější podmínky, ke každému úvěru také nabízejí pojištění schopnosti splácet v případě nepříznivých a neočekávaných životních událostí. Toto pojištění si lze v ČSOB zřídit přímo v okamžiku zřizování půjčky. Naším cílem totiž je, aby u nás klienti měli vše pod jednou střechou. Více informací získáte na pobočce: ČSOB pobočka Písek, Karlova 107, tel.: , VÝZNAMNÁ ZMĚNA V BEZPEČNOSTI PRÁCE Od musíte mít osobu odborně způsobilou pro prevenci rizik 31. prosince 2011 uplyne pět let od účinnosti zákona číslo 309/2006 Sb. (zákona o BOZP), kdy mohli prevenci rizik podle Zákoníku práce provádět všichni bezpečáci, kteří v minulosti získali osvědčení bezpečnostního technika. Od podle zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnává-li zaměstnavatel více než 26 zaměstnanců, musí zajišťovat úkoly v prevenci rizik jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Pokud má do 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik musí mít osvědčení odborné způsobilosti od akreditované společnosti. Seznam osob, které toto osvědčení mají, naleznete na webových stránkách Odborná způsobilost je opakovaně vyžadována akreditovanými společnostmi vždy jednou za 5 let. Ve vlastním zájmu si proto ověřte, zda váš bezpečák splňuje odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Jinak již nesmí činnosti v prevenci rizik vykonávat. A věřte, že nová odborně způsobilá osoba by měla pro vás dělat něco úplně jiného, než se dělalo před dvaceti lety. Irena Adensamová Komora BOZP a PO České republiky 5

6 I úroveň podnikatelského prostředí je vizitkou města, říká Vladimír Hokr Město Nové Hrady má bohaté zkušenosti s cestovním ruchem, pořádáním kulturních a společenských akcí, s přeshraničními projekty i rozvojem vědy a výzkumu. O projektech, radostech i problémech jsme si povídali se starostou Nových Hradů Mgr. Vladimírem Hokrem. Pane starosto, Nové Hrady mají silnou vazbu na cestovní ruch. Statistiky ale uvádí, že zájem veřejnosti o cestovní ruch v posledních letech klesá... S poklesem cestovního ruchu se potýkají všechny tuzemské destinace a naše město samozřejmě není výjimkou. Letošní turistickou sezónu ale přesto vnímám jako úspěšnou. Na začátku sice byla poznamenána špatným počasím, jinak však turisté naše město velmi hojně navštěvovali až do podzimu. Stejně jako v jiných oborech podnikání i zde platí, že o zákazníky musíte bojovat. Proto vyvíjíme tlak na aktivní propagaci regionu prostřednictvím internetu, tiskovin i účastí na veletrzích cestovního ruchu, úzce spolupracujeme se Sdružením Růže a provozujeme informační centrum. Návštěvníkům nabízíme nejen krásnou přírodu, památky, síť cyklostezek a turistických tras, ale také kulturní programy, koncerty, výstavy a sportovní vyžití. Součástí letní nabídky jsou již tradičně městské a hradní slavnosti, koncerty, divadelní pohádkové čtvrtky, své příznivce má i tvůrčí rodinná dílna pro děti i dospělé v místní Koželužně. Nabízíme celoroční program za každého počasí a nejlepší vizitkou pro nás je, že se k nám turisté a návštěvníci vracejí. Řekneme-li Nové Hrady, většina lidí si představí i blízké Tereziino údolí. A právem. Přírodní park Tereziino údolí je jakási výkladní skříň Nových Hradů a jeden z hlavních symbolů Novohradska. V nedávné soutěži Strom roku, kterou vyhlásila Nadace partnerství, mezi nejlepší desítku postoupil dub právě z Tereziina údolí a veřejnost ho nakonec s počtem 5375 hlasů posunula v celkovém pořadí na krásné 4. místo. Osobně ale vidím určité rezervy v péči o tuto významnou přírodní a kulturní památku, která nedosahuje potřebné kvality ze strany správce parku. Bez nadsázky můžeme říct, že Nové Hrady jsou i městem vědy... Ano, punc akademičnosti dává městu Akademie věd ČR a jeden z ústavů Jihočeské univerzity sídlící v prostorách zámku. Pracují zde odborníci z různých vědních oborů a zkušenosti u nás získávají také středoškolští a vysokoškolští studenti z celého světa. Probíhají zde semináře, mezinárodní konference a další prestižní akce. Z pohledu města je samozřejmě důležité i to, že stabilizace těchto institucí přináší významný počet pracovních míst. Snažíme se též iniciovat společné projekty, příkladem může být dlouhodobá snaha o využití objektu bývalých jeslí. Otázka pracovních příležitostí je jedním z citlivých témat příhraničních oblastí. Jaká je aktuální situace na trhu práce na Novohradsku? Statistiky hovoří o nezaměstnanosti na Novohradsku kolem 4,5 až 5 procent, což je pod celostátním průměrem. Je ale nutné podívat se, co se pod těmito čísly skrývá. Pracovních příležitostí je v příhraničí skutečně méně a většina zdejších lidí musí za prací dojíždět. Ne každý si to ale může dovolit. Proto jsme uvítali vznik padesáti nových pracovních míst ve firmě MO- TOR JIKOV Group a.s., která zde rozšířila provoz letos v létě. Věříme, že firma bude i nadále prosperovat a nabídka pracovních míst se bude zvyšovat. Nečekáme však pouze pasivně na investory, snažíme se být připraveni a potenciálním partnerům nabídnout pozemky či objekty k podnikání. V rámci pozemkových úprav jsme tak např. získali pozemky v lokalitě Štipoň, které jako součást uvažované průmyslové zóny můžeme nabídnout investorům. Zapojili jsme se také do projektu Jihočeské hospodářské komory Standort: Aktiv Interregional zaměřeného na příliv investic do jihočeského regionu. Podporujete nějak začínající podnikatele? I úroveň podnikatelského prostředí je vizitkou města. S podnikateli se setkáváme, hovoříme s nimi o jejich problémech a společně pak hledáme řešení. Nabízíme pronájem městských objektů za velmi zajímavé ceny a navíc služby malých podnikatelů prezentujeme při jednáních se zástupci větších a velkých firem. Veškerá výběrová řízení zveřejňujeme na internetu a snažíme se oslovovat místní podnikatele k zapojení do těchto výběrových řízení. Jako pozitivní příklad mohu uvést místní truhláře, kteří prokázali konkurenceschopnost výrobou kvalitního zboží za příznivé ceny. Mladí lidé ale mají přece jen tendence stěhovat se do větších a rušnějších měst. Co děláte pro mladé lidi a rodiny, abyste je udrželi doma? Nutno říct, že v centru naší pozornosti jsou všechny věkové kategorie, od dětí, přes produktivní věk až po seniory. Co se týká mladých rodin s dětmi, máme zde nově zrekonstruovanou nejen mateřskou školu, ale také obě budovy základní školy a školní družinu. Připravujeme další parcely na výstavbu domů a financujeme rekonstrukce bytů. Podporujeme i volnočasové aktivity (spolky, sport, kultura), prostě se snažíme nabídnout maximum toho, co lidé ke spokojenému aktivnímu životu potřebují. Nacházíte se v těsné blízkosti hranice s Rakouskem. Jak hodnotíte česko-rakouskou spolupráci? Přeshraniční spolupráce má v našem regionu tradici. Máme na kontě celou řadu krásných projektů nejen s naším partnerským městem Weitrou, ale i s dalšími subjekty, se kterými spolupracujeme při přípravě a realizaci kulturních, sportovních i společenských akcí. Nezůstáváme ale jen u přeshraniční spolupráce. Podařilo se nám zahájit spolupráci se severofrancouzským městem Vaulx-Vraucourt. Z této oblasti pocházejí Buquoyové, rod, který je velmi úzce spjat s historií Nových Hradů, a my tímto partnerstvím chceme na historii měs- 6

7 ta navázat a otevřít nové možnosti spolupráce. O Vašem blízkém vztahu k Novohradsku svědčí i skutečnost, že jste autorem a spoluautorem několika knih s touto tématikou. Tou nejnovější je kniha Příběhy novohradských domů. V Nových Hradech jsem se narodil a měl jsem to štěstí, že mě rodiče a babička často brali na výlety po zdejším okolí a vyprávěli mi zajímavé příběhy. Znám historii mnoha míst a lidských osudů a vybudoval jsem si tak k tomuto území velmi blízký vztah. Přestože jsem ve svém životě jako průvodce hodně cestoval, nejkrásnější cestou pro mě vždy byla cesta zpět do Nových Hradů. Kniha Příběhy novohradských domů vznikla v roce 2006 a vypráví o domech, jejich obyvatelích a řemeslech z před a poválečných let. Mým cílem nebylo napsat odbornou publikaci, ale čtivou formou zaznamenat vyprávění pamětníků a připomenout události a lidské osudy, které by neměly upadnout v zapomnění. Kniha navíc díky jednomu z přeshraničních projektů vyšla i v německé mutaci, což nyní přináší odezvu původních obyvatel a tedy i další příběhy od rodin, které po roce 1945 odešly a na dlouhou dobu ztratily kontakt s naším městem. Je velmi zajímavé, že se česky i německy mluvící obyvatelé shodují v tom, že Nové Hrady byly velmi krásným až pohádkovým městem, o které až do poloviny třicátých let obě jazykové skupiny bez větších svárů společně pečovaly. Naším úkolem dnes je na tuto minulost navázat Blíží se závěr roku a další rok Vašeho starostování v Nových Hradech. Jaké máte plány do dalšího období? Již v letošním roce jsme realizovali několik velkých stavebních akcí (zateplení školy, opravy a výstavba komunikací a chodníků, úpravy veřejných prostranství, dostavba kuželny). V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukci objektu bývalého Statku, který chceme využít jako zázemí pro spolky a k pořádání kulturních a společenských akcí. Čeká nás též rekonstrukce náměstí, komunikací a chodníků ve městě i v osadách, dokončení výměny oken v Domě s pečovatelskou službou a další akce. Věřím, že v příštím rozpočtu najdeme dostatek financí i na další rekonstrukce bytů a rozšíření rybníka Olejový, kde by mělo vzniknout přírodní koupaliště. Rádi bychom též udrželi pestrou nabídku kulturních a společenských akcí tak, aby byla zajímavá nejen pro naše občany, ale také pro návštěvníky města a okolí. Naše aktivita však nebude vázána pouze na Nové Hrady a naše osady. Společně s okolními obcemi bychom i nadále měli bojovat o zlepšení a zkapacitnění dopravy ve směru na Třeboň a České Budějovice, které je důležité pro další rozvoj celého regionu. Tuto otázku řešíme na úrovni obcí i kraje, a ačkoliv se zdá, že všichni vnímáme nutnost zlepšení dopravní infrastruktury stejně, nebo přinejmenším podobně, nejdou všechny kroky tak rychle, jak bychom si představovali. Věřím však, že i zde se dočkáme a minimálně ve směru do Českých Budějovic budeme brzy jezdit po lepší silnici Motor Jikov získal jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR vyznamenává energeticky úsporné projekty a patří mezi nejuznávanější soutěže v oblasti ochrany životního prostředí. Do letošního ročníku se zapojily stovky firem z celé České republiky, aby zde v sedmi kategoriích - Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil - představily projekty, které šetří energii a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. vyhrála v kategorii Vzduch s plnicím zařízením na stlačený zemní plyn CNG. Naše společnost vyvinula a vyrábí zařízení pro plnění vozů s pohonem na stlačený zemní plyn, které mohou využívat jak jednotlivci, tak firmy s větším vozovým parkem, řekl Jiří Slíva, ředitel divize Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Zatímco pohon na CNG patří celosvětově již k samozřejmé součásti dopravy a v některých zemích jezdí na tento pohon již miliony aut, Česká republika se s tímto alternativním pohonem teprve seznamuje. Plnička CNG z dílny Motoru Jikov, jejímiž největšími přednostmi jsou hlavně ekonomičnost, ekologičnost a jednoduchá obsluha, si dává za cíl zvýšit zájem široké veřejnosti o toto palivo. Sériovou výrobu jsme zahájili v roce 2010, tedy v době hospodářské recese. Přes počáteční obavy jsme se ujistili, že jsme na trh vstoupili ve správný čas. Kdy jindy myslí jednotlivci i firmy na úsporu nákladů víc, než v době krize. Ta je motorem hospodárnosti. A díky plničce CNG Motor Jikov je možné ušetřit za pohonné hmoty až polovinu nákladů. Návratnost vstupní investice cca do dvou let je také velmi příznivá. Ve firmě Motor Jikov se nám již podařilo část vozového parku obměnit, v horizontu několika málo let už budeme mít vozy jen na pohon CNG a ušetříme ročně miliony, vyjádřil se k projektu CNG generální ředitel a předseda představenstva společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Dodal, že převod poloviny vysokozdvižných vozíků a zhruba pětiny osobních a užitkových vozidel přineslo firmě již nyní roční úsporu 400 tisíc korun a snížení vypouštěného CO2 do ovzduší o deset tun. Po převodu celého vozového parku na CNG bude roční úspora 2,5 milionu korun a snížení CO2 o 50 tun. Zařízení motoristům umožňuje tankovat v pohodlí domova nebo v jejich firmách a poskytuje jim nezávislost na síti veřejných čerpacích stanic, kterých jsou v republice pouze tři desítky. Plničku si může majitel umístit na zahradě, v garáži či areálu firmy. Jedinou podmínkou je dosah na přívod zemního plynu, připojení je stejné jako u běžných plynových spotřebičů. Jednou z velkých předností je její variabilita, neboť se dokáže přizpůsobit rostoucí flotile zákazníka. Návratnost počáteční investice a další úspory závisejí na počtu ujetých kilometrů. Platí, že čím větší flotilu máme a čím více kilometrů najedeme, tím víc uspoříme a tím dřív se nám vrátí vstupní investice. To však platí v případě optimálně navržených kapacit plnicích technologií, řekl Václav Král, manažer pro prodej firmy MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Pro CNG hraje i bezpečnost. Zemní plyn není jedovatý a ve voze je uložen v ocelové nádrži odolné proti nárazu a destrukci, což zabraňuje vzplanutí a výbuchu při dopravních nehodách. Plníme-li vozidlo přímo z malé plničky, trvá několik hodin, než je nádrž zcela natlakována, po naplnění se zařízení automaticky vypne. Denní kapacita jedné plničky je dostatečná až pro šest vozidel. Kde tento výkon nestačí, instalujeme buď více plniček nebo vybudujeme vnitropodnikovou čerpací stanici. Zájem o naše řešení projevují jednotlivci, živnostníci, malé a střední firmy i města a obce. V současné době se rozbíhá komunikace se zdravotnickými zařízeními. Vzhledem k počtu sanitek a dalších vozů záchranných služeb by úspora v těchto zařízeních byla ohromná, dodal Jiří Slíva. 7

8 České Budějovice jako město vědy Vážení čtenáři, v průběhu letošního roku vám, v rámci projektu Prezentace Českých Budějovic jako města vědy, na stránkách Zpravodaje Jihočeské hospodářské komory představujeme pětici významných regionálních výsledků vědy, výzkumu a inovací. Projekt na Českobudějovicku realizovala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP) o.p.s., s finanční podporou města České Budějovice, s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o stavu vědy a výzkumu, prezentovat vědecké výsledky populárně-vědeckou formou a představit jihočeskou metropoli nejen jako historické město tužek a piva, ale i jako město vědy, výzkumu a inovací. Štěrbinový kypřič PH Zemědělství je oblast, která nabízí širokou škálu možností pro pozitivní změny jak v oblasti biologické, tak technickotechnologické. Největším motivem pro tvůrčí zlepšovatelskou a vynálezeckou činnost je, jak říká prof. Váchal, vlastní prožitek, který si to poprvé uvědomil asi v 15 letech. Umět pozorovat, naslouchat, nebát se zeptat, pracovat manuálně, mít úctu ke zkušenému stáří, zachovat si progresivní myšlení, sledovat výzkum a vývoj v tuzemsku a v zahraničí. To jsou podle jeho slov ty základní předpoklady pro práci v oblasti duševního vlastnictví. Ještě jeden atribut v oblasti vynálezectví může sehrát významnou roli týmová práce. V obecné rovině individualismus až na malé výjimky nemá v této oblasti své místo. V této souvislosti bych rád zmínil kolegu Ing. Petra Ehrlicha, který již není mezi námi, ale bez kterého bychom nedokázali to, co jsme spolu s ním a dalšími kolegy dokázali. Tisíce hodin v kanceláři, na polích, v dílnách včetně sobot a nedělí byly pracovním dlouholetým rytmem celého týmu, říká Prof. Ing. Jan Váchal, CSc., ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tak jak přicházejí nové poznatky, dochází k jejich uplatňování v praktickém životě. V minulosti, v době neúměrné intenzifikace zemědělství, docházelo na polích ke zhoršování fyzikálně-půdních vlastností, tzv. zhutňování půd. Ke zhutňování dochází geneticky, vlastní vahou půdy, nebo průjezdem těžkých cisteren a velkých strojů. Důsledkem toho se na polích tvořily velké kaluže, nebylo možné se na pozemek dostat, snižoval se průnik vody i živin do půdy. Míra utuženosti půd se měřila ručně, což bylo namáhavé a pomalé. Výzkumný tým vyvinul mobilní penetrometrickou sondu, s jejíž pomocí motor traktoru plynule zatlačuje sondu do půdy a měří odpor, který mu dané místo klade. Zařízení automaticky vypočítává a digitálně zapisuje míru utužení. Za jeden den se touto metodou oproti ruční metodě podaří proměřit ha. Sonda se stala evropským unikátem. V roce 1987 získala na výstavě Země Živitelka cenu Zlatý klas a v roce 1988 byla vyhodnocena v rámci celoevropské soutěže jako jeden z vynálezů Evropy. Její využití je nejen v zemědělství, ale například také v oblastech dopravních a průmyslových staveb a rybníkářství. Je využívána také při povodních pro měření vsakovacích schopností půd, vysvětluje Jan Váchal. V praxi je nejznámějším průmyslově vyráběným patentem hloubkový meliorační kypřič PH Kypřič se skládá ze železné slupice, na dolním konci opatřené botkou a dlátem. Kypřič se zaryje do půdy a traktor zařízení táhne a rozrývá půdu. Podstatou vynálezu je, že kypřič je ve směru pohybu dutý, díky sadou šikmo dolů vedoucími otvory, kterými při tažení kypřiče v půdě prochází hlína. Když se nad kypřič umístí násypka se štěrkem nebo nadrcenou slámou, materiál štěrbinami prochází a padá do rozryté půdy. Na povrchu pole není nic vidět a v hloubce drcená sláma půdu vylehčuje, nebo do řádku nasypaný štěrk odvádí přebytečnou vodu. Ve spolupráci s kolegy prof. Váchala bylo podáno a přiznáno 16 vynálezů a patentů, 21 užitných a průmyslových vzorů a více než 30 zlepšovacích návrhů. A více než třetina z nich byla prakticky využita. Portál o podnikání na Písecku má novou adresu Informace o podnikání na Písecku se z původní adresy přesouvají na adresu Průvodce podnikáním nadále nabízí informace o činnosti komory, pozvánky na akce, výherce soutěží Živnostník a Firma Písecka, registry firem či nabídky a poptávky. Nová doména nese výstižnější označení a je pro veřejnost lépe k nalezení. Portál o podnikání prošel již loni grafickou úpravou a další úpravy jej čekají i letos. Postupně budeme stránky doplňovat mj. o fotografie z akcí Jihočeské hospodářské komory v Písku a loga všech členských firem. Podnikatelé zde naleznou také formuláře, informace o aktuálních výzvách dotačních programů a prostřednictvím stránek mají rovněž možnost přímého zadávání dotazů týkajících se podnikatelské činnosti, řekla Kateřina Stávková, ředitelka písecké oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory. 8

9 Vodní elektrárna Lipno zve návštěvníky do podzemí Českokrumlovská oblastní kancelář JHK organizuje pro členské firmy celou řadu zajímavých exkurzí, mezi něž patří i návštěva Vodní elektrárny Lipno. Nádrž elektrárny v krásném prostředí šumavské přírody představuje rozlohou téměř 50 km 2 a obsahem 306 mil. m 3 vody největší umělé jezero v Čechách. Myšlenka vytvořit na Vltavě záchytnou přehradu vznikla už v roce Výstavba byla nakonec zahájena až v roce 1953 a do provozu byla lipenská vodní elektrárna uvedena v roce Během prohlídky se návštěvníci dozvědí nejen o historii a současnost vlastní elektrárny, ale celé elektrárenské společnosti. Exkurze je zajímavá už tím, že samotná vodní elektrárna se nachází v podzemní klimatizované kaverně v hloubce 160 m pod zemí a návštěvníci jsou na místo dopraveni tunelem, uvedla Zdenka Doleželová, ředitelka českokrumlovské oblastní kanceláře JHK. V podzemí jsou umístěny i dvě plně automatizované Francisovy turbíny. V nich zanechá voda svou energii a odtéká odpadním tunelem o průměru 7,5m a délce 3,6 km do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodu. Vyrobená elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny a zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií. Pozornost si zaslouží i názorný model elektrárny zobrazující její podobu z doby bezprostředně po zahájení provozu v roce Původně ležel dlouhé roky v depozitáři českokrumlovského muzea, ale pak se ho podařilo zrekonstruovat a zapůjčit právě do této expozice. Patří mezi její nejzajímavější části, řekla Zdenka Doleželová. Dodala, že Vodní elektrárnu Lipno bude možné v rámci exkurzí JHK navštívit opět na jaře inzerce 9

10 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA David Čermák: Zákazníků si vážíme Více než tři desítky jihočeských provozoven, které získaly nejvíc hlasů v soutěži o nejpřívětivější turistickou provozovnu v jižních Čechách, zdobí od letošního léta usměvavé logo. Soutěž vyhrála Restaurace Lanovka v Lipně nad Vltavou, na dalším místě je City restaurant v Českých Budějovicích. O provoz obou restaurací se stará David Čermák, kterého jsem v této účetní semináře souvislosti požádala o rozhovor. Jste provozním ředitelem dvou restaurací, které získaly v soutěži Usmějme se na turisty největší přízeň od svých klientů. Co to pro Vás znamená? Získané ocenění pro mne znamená dvě věci. Za prvé z něj mám velkou radost, protože je to ocenění přímo od zákazníků, tedy od lidí, kteří vyzkoušeli naše služby takzvaně na vlastní kůži. Je to vizitka naší práce, ukazatel, že jdeme správným směrem. Za druhé je to velký závazek. Závazek, že se i nadále budeme snažit být nejpřívětivější provozovnou v kraji a že si toto ocenění zasloužíme. Věřím, že i veškerý personál chápe, že se nejedná jen o nějaký kus papíru a nadále bude chodit do práce s tím, že rodinné starosti se nechávají doma a v práci se usmíváme. Vím, že je to někdy těžké, ale lidem říkám, že restaurace je divadlo a personál jsou herci, kteří vstupují na podium s cílem pobavit a potěšit diváka. líte vážně. Ale potřebujete mít v týmu lidi, kteří chtějí pracovat, chtějí se stát součástí celku. Je to o součinnosti managementu s personálem a je to dlouhodobý proces. Dávají klienti svou spokojenost najevo? Věděl jste o oblíbenosti zařízení i před soutěží? Jsem člověk, kterého zpětná vazba od zákazníka zajímá. Chci, aby se personál ptal, jestli jsou spokojeni, případně kde by uvítali jakou změnu. Někteří se ozvou sami, zavolají a poděkují za kvalitní služby. Takže ano, o spokojenosti zákazníků jsem věděl. Ale samozřejmě, práce v pohostinství je práce s lidmi a lidský faktor není bezchybný. Ne vždy je všechno stoprocentní. Kritika není příjemná, ale umím ji přijmout a dělám okamžité kroky k její nápravě. Co se za takovým oceněním skrývá? Práce mnoha lidí. Spokojenost klientů v našich provozovnách nestojí na jedincích, ale na celém kolektivu. Úkolem manažera je sestavit kvalitní tým, umět s personálem spolupracovat, vysvětlit k jakému cíli jdete, čeho chcete dosáhnout a co pro to musí udělat. A dokázat jim, že to co děláte, mys- 10

11 Jak dlouho jste v branži? Prakticky celý život. Už od malička jsem byl zapálený do vaření, rád jsem pomáhal mamince v kuchyni, a co si pamatuji, tak jsem odjakživa chtěl být kuchařem. Takže nebylo divu, že jsem šel tímto směrem i při volbě školy a musím přiznat, že mě škola opravdu bavila. Praxi jsem získával v Čechách i zahraničí. Hned v osmnácti jsem odjel do Kazachstánu, kde jsem půl druhého roku vařil pro českou ambasádu, a osm let jsem vařil v restauracích na severu Itálie. Tam jsem získal i mnoho cenných zkušeností s vedením restaurace. A právě tam jsem si uvědomil, že mám ambice profesně postupovat. Co nejvíc Vám dala práce v zahraničí? Asi sebevědomí. V cizině je naprostou samozřejmostí pochválit personál a vyzvat kuchaře, aby předstoupil před hosty a mohl říct: Ano, toto jídlo jsem pro vás připravil a jsem rád, že vám chutnalo. To je něco, co vám dodá sebevědomí a chuť do další práce. Ti, kdo si myslí, že úkolem majitelů a šéfů je jen vybírat tržby, daleko nedojdou. Je potřeba jít do provozu, zkontrolovat čistotu, kvalitu jídel a pohovořit se zákazníky. A když je potřeba, dojet pro zboží, natočit pivo nebo uvařit oběd. Zkrátka postavit se k práci a ukázat, že ji umíte. To je pro zaměstnance ta nejlepší motivace. Dobrý nadřízený je součástí týmu, umí zaměstnance pokárat i pochválit a problémy řeší okamžitě a s těmi, kterých se týkají. Dobrý nadřízený je v první řadě spravedlivý. Restaurace Lanovka na Lipně i českobudějovický City restaurant jsou členy Jihočeské hospodářské komory. V čem vidíte největší přínos? Jihočeskou hospodářskou komoru vnímám pozitivně hned z několika důvodů. Za prvé dělá velký kus práce v podpoře podnikání a přílivu investic do regionu, za druhé realizuje celou řadu zajímavých přeshraničních projektů se subjekty v Rakousku a Bavorsku. Líbí se mi to propojování rozdílných kultur a vytváření vazeb mezi národy. Je příjemné vidět, že to funguje, že městečka spolupracují a lidé na sebe nekoukají takzvaně skrz prsty. Co Vy a Vaše přání? Oslovuje mě jídelníček napříč celým gastronomickým světem. Zároveň mám ale velmi rád českou kuchyni, mám rád tradice a mým přáním je tradice udržovat. Proto učím lidi vařit tradiční regionální česká jídla. Naši zákazníci mohou ochutnat na jaře jehněčí, v době houbové sezony ragú z pravých lišek, na podzim domácí švestkové knedlíky a v zimě kachnu na mnoho způsobů. Mým velkým přáním je, aby lidé nezapomínali na své historické kořeny a na tradice, pěkně se oblékli, když jdou za kulturou a uměli si víc užívat každodenních maličkostí. inzerce Osvětovou kampaň Usmějme se na turisty inicializovaly v rámci stejnojmenného projektu Jihočeský kraj a Jihočeská centrála cestovního ruchu, s myšlenkou upozornit na důležitost vstřícnějšího chování k návštěvníkům jižních Čech. Říká se totiž, že příčinou nižší návštěvnosti je právě nepřívětivost personálu vůči zákazníkům. Co si o tom myslíte? Donedávna jsem s tím názorem také souhlasil. Tak jednoduché to ale není. Nemůžeme všechno svést jen na neochotné a neusměvavé zaměstnance v cestovním ruchu. Myslím, že hlavní příčinou menší návštěvnosti v dnešní době je situace na trhu, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize lidé víc přemýšlejí, za co své peníze utratí. Někde v pozadí toho všeho stojí i neshody v politických kruzích. Nutnost zlepšit přístup k návštěvníkům a turistům ale nezpochybňuji. Zaznamenali jste úbytek návštěvníků ve vašich restauracích? Jak si vede srovnání návštěvnosti na Lipensku a v centru jihočeské metropole? V centru Českých Budějovic jsme pokles zákazníků zaznamenali, lidé dnes chodí do restaurací opravdu méně. Na Lipně je situace jiná. Lidé tam jedou strávit čas dovolené, odpočinout si, relaxovat s rodinou a přáteli. Jakkoliv jsou ochotni odříct si mnohé ve všedních dnech, dovolenou si chtějí užít a počítají s tím, že to bude něco stát. Co Vy sám vidíte jako největší problém provozoven a co byste poradil těm, které mají o zákazníky nouzi? Každý majitel a manažer by si měl v první řadě uvědomit, že zákazník je ten, kdo přináší zisk. Zákazník zaplatí v restauraci za jídlo, v hotelu za ubytování, atd. A právem očekává, že za vynaložené peníze dostane služby v odpovídající kvalitě. NABÍDKA NEJEN PRO ČLENY JHK Provozujeme komplexní stravovací provoz CITYgastro v administrativněobchodním centru CITY CENTER CB v Českých Budějovicích. Zajišťujeme rovněž externí firemní stravování. CITYrestaurant CITYcafé kavárna v přízemí budovy CITY CENTER CB u zimního stadionu vlastní cukrářská výroba, originální dorty, minidezerty toasty, bagety, sandwiche snídaňové menu již od 7.00 hodin CITYcatering moderní restaurace v prvním patře budovy CITY CENTER CB u zimního stadionu s kapacitou 90 míst a výhledem na ledovou plochu polední menu v pracovní dny večerní restaurace s českou a mezinárodní kuchyní a výběrem vín z Farkatéky sezónní speciality po celý rok při on-line rezervaci stolu v CITYrestaurant mezi hodinou sleva 5 % na konzumaci kompletní zajištění akce na klíč (včetně dopravy, obsluhy, vlastního o inventáře) po celé ČR i v zahraničí kapacita od malých akcí až po velké společenské události (fi remní í akce a večírky, občerstvení na semináře, konference, kongresy, svatby, coffee breaky, rauty, bankety, offi ce catering, číše vína, koktejly) možnost pronájmu vlastních prostor pro 400 osob, pronajatých prostor or s kapacitou 950 osob vlastní výroba, včetně cukrářských výrobků a dortů poradenství na základě osobního setkání profesionální přístup dle Vašich přání prezentační technika, překladatelské vybavení květinová výzdoba, zajištění živé i reprodukované hudby ZVÝHODNĚNÍ PRO ČLENY JHK: 5% sleva na cateringové služby Provozovna: F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice Telefon: , , VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH SLUŽBÁCH NAJDETE NA 11

12 Akce JHK České Budějovice Time management Seminář pro ženy s Gábinou Holejšovskou Prodejní komunikace a psychologie prodeje Emoční inteligence ve firemní praxi Vedení, budování a rozvoj týmu II. Český Krumlov Odborná exkurze: TPCA Kolín + ŠKODA AUTO Ml. Boleslav Exkurze TPCA Kolín + ŠKODA AUTO Mladá Boleslav Novinky pro podnikatele od roku 2012 Odborná exkurze: Kosmetická firma RYOR a.s. Aktuální otázky v oblasti účetnictví a daní Písek Diskuzní setkání se zástupci města Burza škol Starostenská cesta MS Outlook DPH 2012 v příkladech Podnikatelské fórum Daňové aktuality Milevsko Elektronické nástroje nákupu Elektronic ké aukce DPH 2011 v příkladech Zákoník práce Zákon o odpadech Strakonice Fórum podnikatelů Prezentace středních škol a firem DPH 2012 v příkladech Praktické provádění Intrastatu Daňové aktuality Daň z příjmu a další zákony 2012 Novela zákona o DPH 2012 Velká novela zákoníku práce Jindřichův Hradec Podnikatelské fórum - Dačice Burza škol - přehlídka SŠ a SOU Prezentační výstava škol DPH 2012 v příkladech Podnikatelské fórum Účetní aktuality inzerce Prachatice Exkurze do závodu Rohde&Schwarz Vimperk Kurz podvojného účetnictví VI.část DPH v příkladech Nemocenské pojištění Daňové aktuality Zákon o DPH VII. Společenský ples Zákoník práce Daň z příjmu Závěrka, vyplňování daňových přiznání Tábor Prezentace středních škol a odborných učilišť Podniková ekologie DPH 2012 v příkladech Podmínky pro podnikání 2012 Daňové aktuality Třeboň Jednání u kulatého stolu - stavební firmy ObHK Třeboň Jednání u kulatého stolu - cestovní ruch Zákoník práce Bezpečně a lépe- škola smyků Nemocenské pojištění Aktuální problémy v oblasti účetnictví a daní Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory Uzávěrka tohoto čísla byla v pondělí 28. listopadu Vydavatel: Jihočeská hospodářská komora Redaktorka: Bohdana Mrkáčková, tel.: Grafické zpracování: FP Print, s.r.o., České Budějovice Tisk: Hořická ofsetová tiskárna, s.r.o., Hořice na Šumavě Tisk povolen MK ČR E

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 21.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 31.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh rozšíření rozsahu spolupráce JHK Písek a města Písek ve

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu

Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu Smart Business Festival 2015 Termín konání: Praha, 20. 21. 10. 2015 Představení projektu CzechInno, z.s.p.o. Sdružení CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice

Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) Přeshraniční BURZA PARTNERŮ Slavonice 21. 4. 2010 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic

Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Hospodářská situace v Moravskoslezském kraji a podpora investic Miroslav Novák hejtman Ostrava, 8. 10. 2014 Čemu v kraji čelíme Očekávaný útlum těžby uhlí nejen na dole Paskov Uzavření OKD by znamenalo

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Exportní fórum Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Exportní fórum 10. 3. 2016 Mgr. Marcel Gondorčín REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE Právní základ: zákon č. 301/1992 Sb., o HK ČR Územní působnost

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY O nás KHK Střední Čechy zastupuje podnikatelskou veřejnost ve Středočeském kraji Zřízena dle zákona 301/92 Sb. (zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR) Sdružuje,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj

Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj Ing. Martin Benda koordinátor CSV pro Středočeský kraj Celostátní síť pro venkov Komunikační platforma Programu rozvoje venkova (marketingový, propagační nástroj). Byla zřízena Ministerstvem zemědělství

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza marketingu města Bechyně

Analýza marketingu města Bechyně Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Analýza marketingu města Bechyně Autor práce: Kateřina Maťhová Vedoucí práce: Ing. Marie Slabá, Ph.D. Oponent práce: Ing. Irena Janíková České

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Project Partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využívání solární energie pro technologické procesy v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 22.3.2010, Jihočeská

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více