ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST"

Transkript

1 ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI IDEÁLY HLAVNÍ TÉMA: FINANCE ČESKÁ UČEBNICE OCENĚNÁ BRITSKOU RADOU FINANCE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOL JAK NA ŽÁDOST O GRANT EKONOMIE DOBRA A ZLA PENĚZŮM NA STOPĚ PŘEMÝŠLEJ A BER ZNAČKY, CO JSOU FÉR POKŘIVENÁ ZRCADLA SVĚTA PŘÍLOHA: KDO JE ZA VODOU

2 Zanskar v severozápadní části indického Himaláje je jedna z nejvýše položených obydlených oblastí na světě. Nadmořská výška se pohybuje mezi m n. m., krajina je zde drsná, nepříliš úrodná, avšak majestátní. Na obou stranách ledovcových říček se v oblasti pěstuje zejména ječmen a v letních měsících i malé množství zeleniny. Lidé závislí na částečně kočovné ekonomice chovají ovce, kozy a jaky. Oblast je známá unikátní přírodou a starou buddhistickou kulturou. Zanskar je jednou z částí převážně muslimského indického státu Jammu a Kašmír a hraničí s Afghánistánem a severním Pákistánem. Místní lidé Zanskařané usilují o zachování své vlastní buddhistické kultury a jazyka. Jedno z posledních míst, kde přežívá původní tibetská kultura, je vesnice Kargyak v severní části indického Himaláje, v pohoří Zanskar. Leží zcela izolovaná v nadmořské výšce 4200 m. Nejbližší silnice končí 60 km daleko, do nejbližšího správního centra městečka Padum trvá cesta čtyři dny chůze. Obyvatelé vesnice, kteří se živí převážně zemědělstvím, se musí potýkat s drsnými klimatickými podmínkami. I když tu slunce svítí v průměru více než 300 dní v roce, v zimě teploty klesají až na 40 C a Kargyak je na celých pět měsíců zcela odříznut od okolního světa. Řekněme, že se píše rok Ve vesnici žije kolem 200 obyvatel, z toho pouze deset lidí umí číst a psát. Některé děti odcházejí do vzdálených internátních škol, ale do rodného kraje se po ukončení školy většinou nevracejí. Tím se narušují rodinné vazby, které jsou základem místní kultury. V září 2008 se ale v Kargyaku stalo něco nebývalého: České občanské sdružení Surya tu pod vedením Jana Tilingera postavilo a otevírá ekologickou školu přímo vytápěnou sluneční energií... Čtěte na str. 10 S využitím -qá- Foto

3 EDITORIAL Vážené čtenářky, vážení čtenáři, FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÁ KRIZE JE DOBRÁ K TOMU, ŽE SI PŘIPUSTÍME NEOBVYKLÉ, BA NEPOHODLNÉ OTÁZKY. A hledání odpovědí na takové otázky je správný pohon změny, možná i pokroku. Populární ekonom Tomáš Sedláček se ve své knize Ekonomie dobra a zla, jejíž doporučení najdete v rubrice Nabídka, vrací ke starozákonnímu: Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok... Stejný motiv začala zkoumat Naďa Johanisová z Masarykovy univerzity v Brně ještě v době, kdy po ekonomické krizi nebylo ani vidu ani slechu, jak sama říká. Pod titulem Peníze, které slouží, najdete v Bedrníku dvě její nekonvenční a prozíravé statě z počátku tisíciletí o hlubších souvislostech. Autorka vyzývá k diskusi, jak převést komplexní a centralizovanou industriální civilizaci do post-fosilní fáze. Jak vrátit tvorbu peněz pod demokratickou kontrolu občanů?... Jak přejít z fáze expanze (růstu) do fáze stabilizace ekonomiky v éře, kdy na fosilní paliva, která růst poháněla, nelze z více důvodů spoléhat?... Politici začnou hledat odpovědi na tyto otázky, až jim je položí občané. Aby občané byli schopni klást důležité otázky, potřebují rozvíjet kompetence už od dětství. Přečtěte si, jak na to jdou v základní škole v Horce nad Moravou. Dokázali využít peníze z evropských fondů například na realizaci školních projektových dnů. Jak se dětem líbí V neznámém městě nebo den, kdy se seznamují s tím, Jak založit s. r. o., Co budou děti potřebovat za 10 let jen otočte bedrníkový list a budete vědět. V Horce uměli získat prostředky i na vybavení školy, na projekt Moderní výuka v moderním prostředí. Nu a nyní, opět s pomocí evropských fondů, inovují školní vzdělávací program cestou smysluplné integrace předmětů. V základní škole v Dukelské ulici v Příboru zase dokázali svým projektem přesvědčit nadaci významného průmyslového podniku a s pomocí grantu vybudovali školní ekologické středisko Větrník, které slouží nejen žákům školy, ale je otevřené i široké veřejnosti. Jak to v těch školách dělají? Jak na žádost o grant, vám ze svých zkušeností poradí Milica Vojtíšková z brněnského Rezekvítku. Další možné pohledy na finanční toky najdete v zeměpisně zajímavém článku Pokřivená zrcadla světa a také v didaktické příloze, která se zabývá tím, Kdo je za vodou. Ale trochu jinak, než vytane na mysli: My, bohatí seveřané spotřebováváme v nepoměru přírodní zdroje Jihu, například virtuální vodu. To jsou ty tisíce litrů vody na jedno tričko z vyprahlého Uzbekistánu, kde zmizelo celé jedno moře, Aralské, na závlahy bavlníku. Z jiného konce světa si vychutnejte nádherný projekt solární školy v Himálaji, vybudované a provozované českým občanským sdružením Surya. Středoškolský pedagog nizozemského původu, držitel Ceny ministra životního prostředí ČR Jan W. Jongepier předkládá málo známé informace o bance s ekologickými ideály skutečné nizozemské bance, která úspěšně využívá peníze klientů k podpoře podniků, projektů a zemí, které odpovídají přísným sociálním, etickým a ekologickým kritériím. Mimochodem, víte, že existují i zelené podílové fondy? Třeba akciový fond ESPA WWF Stock Umwelt investuje pouze do podniků, na jejich výběr dohlíží poradní sbor mezinárodně uznávaných odborníků v oblasti životního prostředí, a fond se také vzdává části svých příjmů ve prospěch Světového fondu na ochranu přírody World Wildlife Fund (ano, ten, co má ve znaku medvídka pandu). Nu a to už jsme skoro v tématu příštího čísla: DIVOČINA WILDERNESS. Nikoli divokou jízdu a když, tak jedině pro adrenalinovou potěchu finančním světem současnosti přeje Hana Kolářová Kresba: Omar Alberto Figueira Turcius, Španělsko. Připraveno ve spolupráci s Českou unií karikaturistů. OBSAH SURYA...2 NÁZORY INSPIRACE PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU...4 ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE...6 VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO...7 ŘEŠME TO SPOLEČNĚ...8 POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME?...9 SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI...10 PROMĚNY SPOLEČNÉ STANOVISKO AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ...17 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA JINAK...18 DIDAKTIKA EKOLOGICKÁ STOPA ŠKOLY...19 ČESKÁ UČEBNICE OCENĚNÁ BRITSKOU RADOU...21 KDO JE ZA VODOU...23 FINANCE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOL...25 CO JSOU A KDE SE VZALY PENÍZE, KTERÉ SLOUŽÍ...12 BANKA S EKOLOGICKÝMI IDEÁLY...16 NABÍDKA...26 POKŘIVENÁ ZRCADLA SVĚTA

4 INSPIRACE ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU Filozofie naší školy je založená na partnerství, vzájemném respektu a spolupráci. Naživo Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou se nachází na okraji obce, asi 7 km severozápadně od Olomouce, v těsném sousedství Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Sluňákova centra ekologických aktivit města Olomouce. Základní školu každoročně navštěvuje kolem tří set dětí z Horky a okolních obcí. Součástí školy je jídelna a mateřská škola. Asi před osmi lety se celý učitelský sbor začal společně vzdělávat, absolvovali jsme semináře RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), Respektovat a být respektován, kooperativní učení a postupně další. Společné vzdělávání pro nás bylo velmi důležité, vyjasnili jsme si priority, cíle a potřeby, naučili se spolupracovat. Pak přišla únavná práce na tvorbě školního vzdělávacího programu, ale my jsme si ji oživili projektem Naživo Najdi si své místo v životě cestou udržitelného rozvoje, který jsme začali realizovat od ledna Projekt byl založen na základní myšlence, že právě vzdělávání je nezbytným předpokladem k dosažení udržitelného rozvoje. Cílem bylo připravit absolventa školy na život, vybavit ho znalostmi a dovednostmi tak, aby byl kompetentní a dokázal se aktivně zapojit do naší společnosti profesně i občansky. Vytvořili jsme dokument školy s přehlednou metodikou dvanácti projektových dnů, které zpracovávají průřezová témata. Od MŠMT a ESF z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů jsme získali finanční prostředky na podporu projektových dnů pro děti, na vzdělávání učitelů a na zlepšení technického zázemí a učebních pomůcek. Projekt trval 18 měsíců a byl určen pro děti a učitele 2. stupně. Moderní výuka v moderním prostředí Také díky tomuto měkkému projektu, který vypovídal o tom, že se ve škole modernizuje obsah práce, vznikl velký investiční projekt Moderní výuka v moderním prostředí. Projekt byl podán obcí do Regionálního operačního programu Střední Morava a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na základě dlouhodobých plánů a potřeb školy byl napsán projekt, který vychází z filozofie Školního vzdělávacího programu Naživo a připravuje vhodné prostředí školy k jeho naplnění. V březnu 2009 začala ve škole probíhat realizace. Je rozdělena na tři hlavní aktivity: 1. Rekonstrukce a modernizace budovy školy, 2. Modernizace venkovního areálu školy, 3. Modernizace a vybavení učeben pro zkvalitnění výuky. Proběhla rekonstrukce a modernizace spojovacího koridoru a výstavba centrálních šaten, modernizace dvou počítačových pracoven, odborných učeben přírodopisu a zeměpisu, chemie, jazykové pracovny, dílen a relaxační místnosti. V učebnách jsou umístěny interaktivní tabule a hlasovací zařízení, zcela nová je učebna a kabinet chemie. Vznikl sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, tenisovými kurty, atletickým zázemím, šatnami, venkovní učebnou a pergolou, altánem s hracími prvky pro malé děti a školními pozemky pro výuku. Celá rekonstrukce bude představena veřejnosti na Dnu otevřenách dveří ke Dni Země v sobotu 24. dubna Naživo+ Od února 2010 jsme uspěli s projektem Naživo+ (finanční prostředky ESF a MŠMT z OPVK), který navazuje na předchozí, je tříletý, inovuje školní vzdělávací program, je založený na vzdělávání pro udržitelný rozvoj cestou smysluplné integrace předmětů tak, aby ŠVP odrážel proměny společnosti i dosažený stupeň poznání. ŠVP zároveň nabízí i alternativní cestu ke vzdělání na 1. stupni metodou Montessori (to je to plus v názvu projektu). Navazujeme tak na oddělení Montessori, které nabízíme v naší mateřské škole už třetí rok. Projekt vytváří dva komplexy projektových dnů pro žáky 1. a 2. stupně, které budou zakomponovány do výuky za pomoci integrace některých předmětů. Projektové dny budou sloužit buď jako úvodní motivace, nebo jako závěrečná reflexe, či součást výuky během měsíčního tématu. Opakování v cyklech zajistí, aby každé dítě od 1. do 9. ročníku prošlo všemi průřezovými tématy a dalšími oblastmi (finanční gramotnost, životní dovednosti, zdravý životní styl), a tím byla zajištěna podmínka vyplývající z RVP. Získané finanční prostředky budou použity na vzdělávací semináře a letní školy pro učitele, vzdělávací kurzy met- Nový altán ve školní zahradě Hudebně-relaxační místnost 4

5 INSPIRACE odou Montessori a techniku a pomůcky pro žáky na projektové dny. Projekty nekončí Ještě jsme napsali projekty a získali finanční prostředky na: Což takhle dát si les? Projekt EVVO na 1. stupni, realizovaný , finanční prostředky od MŠMT. Celoroční projekt pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ zaměřený na environmentální výchovu. Cílem bylo dostat žáky z lavic do přírody. Těžištěm byly projektové dny, terénní exkurze, pozorování, pokusy a setkávání s odborníky. Cílem bylo ovlivňovat postoje žáků a jejich vztah ke krajině regionu a životnímu prostředí vůbec. Na zelenou Projekt s dopravní tematikou, realizace , finanční prostředky z nadace Partnerství. Cílem projektu bylo zvýšit dopravní bezpečnost dětí na cestě do školy, podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu, zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování, zvýšení zájmu o věci veřejné, zlepšení životního prostředí v okolí školy. Navrhli a získali jsme do areálu školy stojan na kola pro žáky. Proč pracujeme projektovou metodou, proč připravujeme jedenkrát měsíčně projektové dny? Některá hodnocení našich žáků: Projektový den, finanční gramotnost Rozumíme penězům Já měla to štěstí a byla v dobře zabezpečené rodině. Avšak zdání klame. Po výpočtech, kolik naše rodina zaplatí za zájmové aktivity, elektřinu, oblečení jsme zjistili, že je naše rodiny v mínusu. Tento malér se stal ve více skupinách. Učitelé nám tedy řekli, že musíme některé věci (zejména elektroniku) prodat jiným rodinám, které si to mohou dovolit. A tak začala taková burza, kdo prodá za víc. Byla to sranda Myslím si, že to byl velice dobrý projekt, i když kdo ví, jak to bude příště. V tomto školním roce má totiž ještě pokračovat. Jiřina, 8. třída KTERÝ PROJEKTOVÝ DEN SE VÁM NEJVÍCE LÍBIL A PROČ? (číslice označuje počet stejných odpovědí) V NEZNÁMÉM MĚSTĚ (36): Stanoviště. Angličtina, pohyb venku, zajímavá a různá stanoviště. Studenti, jiný jazyk. Rozdělení na skupiny kluci a holky. Mluvilo se tam anglicky, bavilo mě to, učil jsem se AJ. Bylo to venku. Dobrá skupina. Nemuseli jsme na nic čekat, fungovalo to jak na běžícím pásu. Procvičil jsem si angličtinu. Mluvili jsme anglicky, a to mě baví, i když mně to nešlo, ale aspoň vím, že se mám víc učit, a taky vím, že bych se domluvila. Zábava. Noví lidé. Zopakoval jsem si angličtinu, měl jsme dobrou skupinu. Na konci byla dobrá aktivita. Byli jsme venku, měl jsem dobrou skupinu, procvičil jsem si AJ, byl nej. Už o sobě vím, že bych se nedomluvila. Chodili jsme po stanovištích, dělali jsme různé aktivity. Byl v poho, aspoň jsme se naučili více komunikovat v AJ. JAK ZALOŽIT S. R. O. (32): Studenti. Nejlépe propracovaný projekt. Možnost vyzkoušet si úřadování. Budeme to potřebovat. Nebyla nuda. Pohyb. Mohli jsme dostávat peníze, zjistili jsme něco o zakládání firmy, nebyli jsme ve třídě. Nenudil jsem se, nemusel jsme se učit. Zábava, vyzkoušeli jsme si založit firmu. Bylo to, jako kdyby to bylo doopravdy. Nejvíc promyšlené, nejvíc si z toho pamatuji a určitě mi to pomůže, když si budu chtít založit firmu. Zajímavé. Bavilo mě shánět si všelijaké potřebné dokumenty a pohybovat se volně po škole. Mohla jsme si vyzkoušet vyplňování formulářů. Měli jsme pořád co dělat, chodili jsme po škole, velmi zábavné. Bavilo mě lítat po úřadech jak na závodech a taky jsem měla dobrou skupinu. Nové informace. Skuteční právníci, platili jsme penězi, poznali jsme i finanční krizi. Bylo to reálné, bavil jsem se, měla jsem dobrou skupinu, byla sranda, chaos, zkusili jsme si, jak tu firmu založit. Zvládali jsme to, nebyla nuda. Dozvěděl jsme se nejvíc nových věcí. Chodilo se, měli jsme peníze. Byla to zábava chovali se k nám jako na úřadu. Byla sranda vyplňovat ty papíry. CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT ZA 10 LET (16): Nebyli jsme jen ve škole, bavili jsme se s cizími lidmi. Nic jsme nemuseli psát, vyplňovat, dělat. Super. Odměna, jídlo, které nikdo nečekal. Návštěva ve firmě. Zábava. Viděli jsme práci cizích lidí. Firmy. Zjistili jsme, jak se zakládá firma. Byla to jen naše třída. Budeme to potřebovat. Bylo to poučné. Dělali jsme loga z víček. MÍSTO, KDE ŽIJEME (3): Byli jsme v divadle, mimo školu. MENŠINY (3): Mohli jsme víc poznat jejich tradice, informace o historii a hudbě. Hudba. OUTSIDER ANEB JAK Z TOHO VEN (3): Dramatická výchova. Líbilo se mi to, nebyli jsme rozděleni do skupin. Rád hraji. DŽBÁN PLNÝ KULTUR (2): Něco nového jsem se naučil. Nové informace. KELLY A ANNA (2): Víc pro dívky. Zajímavé a pravdivé příběhy. Projektový den, mediální výchova V šesté třídě jsme se hlavně dozvídali o počítačových hrách. Po rozdělení do skupin u nás byla odbornice na hekerství a na PC hry. Povídala nám, jak přehnané hraní poškozuje naše tělo. Protože když neustále budeme sedět u počítače a nebudeme jíst, pít a chodit na WC, tak se v nás něco pokazí a můžeme na to i umřít!!! Druhou hodinu jsme předváděli několik obrazů: pantomimu na hádanky a přátelství. Ta hodina byla fakt dobrá. Vstupní hala školy Počítačová učebna 5

6 INSPIRACE Další hodinu jsme se dívali na druhy počítačových her (arkády, strategie atd.). Na tuto hodinu k nám přišel mladý pán. Hodina se nám určitě všem líbila. Pak přišlo to nejlepší: měli jsme navrhnout vlastní hru. Byly tam hry jako například: strašidelný dům, to byla hra, že jste se objevili v jednom domě a tam jsme se po vyznačené trase měli dostat přes překážky až k dalším dveřím. Po dokončení kola jsme se dostali do dalšího domu. Nebo hra, kde jste jako chudý farmář a k narozeninám dostanete uniformu vojáka. Jeden den si tento oblek oblečete. A z ničeho nic přijdou vaši vojáci, v domněnce, že jste voják, vás vezmou s sebou do bitvy. V této hře se snažíte dostat na co nejvyšší místo (generál atd.). Byla tam hra o robotech: každý druh robota má svou planetu a navzájem mezi sebou zápasí. Můžete hrát za jeden druh robotů nebo za jednoho robota. Byly tam ještě tři další hry, ale na ty si už nevzpomenu :(. Po návrhu her jsme je museli prezentovat. Touto prezentací jsme dokončili projektový den Multimediální výchova a šli jsme na oběd. Lukáš Projektový den, osobnostní a sociální výchova Kelly a Anna V první listopadové pondělí se osmáci a deváťáci sešli u projektového dne Osobní a sociální výchova. Ve třech smíšených skupinách prožili dva skutečné příběhy. První se týkal americké dívky Kelly, která se dostala do nelehké situace týkající se jejího přítele. On a jeho parta surově zmlátili nevinného keňského studenta. Kelly se to dozvěděla a nevěděla, jestli má jít na policii, nebo ne. Druhý příběh se Moderní výuka v moderním prostředí: spojovací koridor včera a dnes. Venkovní hřiště školy v Horce nad Moravou včera a dnes. odehrával za druhé světové války. Anna Franková a její nejbližší byli nuceni kvůli židovskému původu opustit Německo a uchýlit se do Holandska. Ani tam nebyli v bezpečí. Dva roky se schovávali v úkrytu, ale byli prozrazeni a odvezeni do koncentračního tábora, odtud se vrátil pouze Annin otec. Lucie a Lukáš Projektový den, anglický jazyk Škola jako neznámé město Neznámým anglickým městem provázeli svého fiktivního hrdinu v rámci projektového dne dívky i chlapci druhého stupně v úterý 13. května. Na jedenácti stanovištích (např. pošta, restaurace, obchod), které byly rozmístěny v celém areálu školy, plnili zadané úkoly. Studenti FF UP a Gymnázia Hejčín představovali obyvatele neznámého města a komunikovali s žáky výhradně v angličtině. Bylo to docela dobré, vyzkoušel jsem si angličtinu v praxi, zhodnotil den Lukáš, žák 8.A. Bavilo mě to. Naučil jsem se pár nových slovíček, přiznal Vojtěch z 6. třídy. Kateřina Glosová, ředitelka školy Foto archív ZŠ a MŠ Horka nad Moravou ZŠ BOROVSKÉHO, KARVINÁ-RÁJ ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Je 4:35. Bojovný úkol pro dnešní den: Vyzvednout si v Praze na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR certifikát Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, který Základní škola Borovského dostala za znovu obhájení titulu na další tři roky. Tento titul, který byl škole propůjčen na tři roky, byl udělen nejen za práci v oblasti ekologie, ale i za účast v různých ekologických projektech, za výtvarné a literární soutěže s ekologickou tematikou, uplatňování ekologických aspektů ve všech předmětech. Tři zástupci školy Ivona Martynková, Daniela Walová v čele s paní učitelkou Libušou Machurovou právě přešlapují navlečené stovkami vrstev oblečení v hale karvinského nádraží a čekají na Pendolino, které by je do hlavního města mělo zavést. O chvíli později se z amplionu dozvědí, že Pendolino z Karviné do Prahy je z technických důvodů zrušeno! Na nádraží se strhne galimatyáš, lidé pobíhají jistě pomůže i k získání titulu Ekoškola, o který budeme žádat. často, a tak se cvalem celý dav, který čekal na zrušené Pendolino, řítí na perónu k vlaku jedoucímu přes Bohumín a Ostravu. I bez akční hudby a Bruse Willise je to napínavé. Naše tři zástupkyně vlak stihnou a do Prahy se dostanou včas. V 10:00 v konferenčním sále MŠMT startuje valná hromada Klubu ekologické výchovy, kde se hodnotí předchozí kalendářní rok 2009, co se týče členské základny, projektu, spolupráce mezi školami v České republice i v zahraničí. A následuje předávání Certifikát Škola udržitelného rozvoje 1., 2. nebo 3. stupně. Naše škola certifikát po letech přebírá i na léta Škola udržitelného rozvoje je škola pro dlou- Daniela Walová a Ivona Martynková, 6 sem a tam. Ovšem vlaky jezdí poměrně hodobou budoucnost. Certifikát nám členky Ekotýmu ZŠ Borovského

7 INSPIRACE ZŠ PŘÍBOR, DUKELSKÁ VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO Základní škola Příbor, Dukelská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uspěla se svým projektem Větrník ekologické vzdělávací a informační centrum při Ekoškole Příbor. Inkluze neboli zapojování Projekt vypracovaný ředitelkou školy byl zaslán do grantové výzvy Pro budoucnost Nadace OKD (Ostravskokarvinské doly). Náš projekt byl ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo dalších 155 žadatelů, schválen a Nadace OKD poskytla finanční částku korun na vybudování a činnost tohoto střediska. Projekt je vlastně zúročením všech dosavadních ekologických aktivit, které škola doposud realizovala v oblasti ekologické výchovy a za které již podruhé obhájila mezinárodní titul Ekoškola a získala i titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje v soutěži vyhlašované Moravskoslezským krajem. Cílem projektu Větrník ekologické vzdělávací a informační centrum při Ekoškole Příbor bude realizace netradičních aktivit a činností se zaměřením na získávání nových ekologických informací, na posun v hodnotových systémech a životních postojích, praktických schopnostech a dovednostech v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičů, ale i dětí bez postižení a široké veřejnosti. Tím bude naplňována i myšlenka inkluze, tj. zapojení, společného setkávání a vzdělávání dětí a dospělých s určitým handicapem i bez něj. Pro název střediska jsme vybrali slovo Větrník, protože se chceme v projektu věnovat ve zvýšené míře větrné energii. Průmysl větrné energetiky zaznamenává v Evropě rychlý rozvoj a zaujímá velmi silné postavení na světovém trhu. Podmínkou pro budování větrných elektráren je rychlost větru větší než 5m/s. My jsme s našimi žáky zjistili při analýzách prováděných v hodinách zeměpisu, informatiky a ekologické výchovy, že roční průměrná rychlost větru na Lysé hoře je 6,7 m/s a roční průměrná rychlost větru v okrese Nový Jičín byla v rozmezí 3 6 m/s. Moravskoslezský kraj a především jeho horské oblasti jsou proto vhodným územím pro budování větrných elektráren. Jedna z takových elektráren je v našem blízkém okolí, a to ve Veselí u Oder. Otevřené eko-dveře Potřebnost realizace projektu však spatřujeme i v tom, že chceme otevřít pomyslné eko-dveře ze střediska i směrem k rodičům, žákům ostatních mateřských, základních a středních škol města, okresu i široké veřejnosti, která má zájem o ekologické dění a životní prostředí. Ve městě ani v okresním měřítku není žádné podobné školní ekologické vzdělávací středisko, které by bylo pro návštěvníky zdarma a ve kterém by mohli shlédnout praktické ukázky modelů obnovitelných zdrojů energie, ekologizaci školy v praxi a mnohé další konkrétní výsledky dosažené při realizaci programu Ekoškola. Školy ve městě, okresu, kraji, které budou mít zájem, mohou po předchozím nahlášení ve škole strávit celé dopoledne, shlédnout a využít veškeré možnosti střediska i doprovodné součásti školy, které se vztahují k projektu: chov zvířátek v zookoutku školy, ekologizaci provozu, systematické třídění odpadů, naučnou zvířátkovou a rostlinnou ekostezku v prostorách školní zahrady, vytvoření ekokodexu školy, šetření energiemi, dlouhodobý výchovně vzdělávací projekt Zachraňme Zemi před odpady, projekt Stará řemesla. Mohou se zapojit do každoroční oblastní přírodovědné soutěže Poznej a chraň pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, účastnit se výtvarných a literárních soutěží, ekologických programů a projektových dnů s environmentální tematikou, vyzkoušet si solární stavebnice, experimenty, ekologické počítačové programy atd. Veřejnost, ale především žáci školy a všech ostatních škol města mohou využít pravidelného otevření střediska Větrník vždy ve čtvrtek od do hodin a provádět zde pod vedením odborného pedagoga ekologické činnosti, které je zajímají, využít počítačové vybavení, vybavenou knihovnu, vypracovat si seminární práci či připravit prezentaci a zúčastnit se rovněž odborných přednášek, besed a projekcí zajímavých filmů s tematikou udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Doposud byla za finance poskytnuté Nadací OKD zakoupena interaktivní tabule pro odbornou výuku a prezentaci, středisko bylo vybaveno dataprojektorem, výpočetní technikou, byly zakoupeny modely obnovitelných zdrojů energie, solární stavebnice, hračky a odborná literatura. K dispozici bude rovněž kopírka, pořídíme kvalitní meteostanici ke sledování vývoje počasí v naší oblasti a další zařízení pro ekologizaci provozu a šetření energiemi. Projekt, který stojí za to Slavnostní otevření střediska proběhlo 3. prosince 2009 za účasti místostarosty města Bohuslava Majera, který pronesl úvodní slovo a přestřihl symbolickou pásku. Dále hovořila ředitelka školy s vedoucím střediska Petrem Klaudou o významu Větrníku pro žáky, studenty, veřejnost, o cílech, možnostech a náplni jeho činnosti. Součástí programu byla projekce nového unikátního dokumentu Home francouzského režiséra Y. A. Bertranda o krásách, ale i globálních problémech planety Země. Následovala diskuze k fil- Čertík batertík schránka na použité baterie. Seznamování s energiemi. 7

8 INSPIRACE mu a zajímavý výklad nejen o globálních problémech planety, ale i o stavu životního prostředí a způsobech jeho ochrany ve městě Příboře s pracovnicemi odboru životního prostředí města Libuší Volnou a Andreou Novákovou. Projekt Větrník bude jistě obohacením, zpestřením výuky a přispěje ke zvýšení ekologického povědomí a informovanosti o stavu životního prostředí a jeho ochraně nejen u žáků a studentů, ale též u široké veřejnosti. Díky projektu a náplni činnosti střediska bude umožněno, aby škola prezentovala nejen svoji činnost, ale i město Příbor v regionu a kraji. Proto si velmi ceníme přístupu Nadace OKD a toho, že jsou podporovány třeba i malé školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které nemohou poskytnout vlastní spoluúčast financování. Věříme, že projekt Větrník přispěje k tomu, aby i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a ostatní zájemci měli možnost se environmentální výchově věnovat ve vhodných, kvalitních, dostatečných a vybavených prostorách i podmínkách. Aby se mohli všichni dále výrazně a kvalitně starat o přírodu, o zvířata, o rostliny, o přírodní zdroje, aby přírodu mohli poznávat a chránit, zvelebovat okolí školy i města. Příroda jim to potom mnohokrát vrátí svými plody, krásou vod, čistotou vzduchu a zvířaty, která budou přáteli lidí. Proto chceme pokračovat v záslužné činnosti pro krásnou a čistou Zemi. Aby na ní mohla žít ještě mnohá pokolení dětí, se kterými dnes pracujeme. Těchto dětí, se kterými dnes dosahujeme výborných výsledků v environmentální výchově, je v naší škole více než těch, kterým je ochrana přírody lhostejná, a proto stojí za to se jim věnovat. Mgr. Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Příbor, Dukelská Foto archív školy SOŠ VEŘEJNOSPRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ, STĚŽERY ŘEŠME TO SPOLEČNĚ Na Střední odborné škole veřejnosprávní a sociální ve Stěžerách začal ve školní roce projekt Člověka v tísni Globální rozvojové vzdělání. Škola mu dala název Řešme to společně. Cílem projektu je motivovat žáky k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa, která by vedla ke změně jejich postojů, případně i jejich chování a jednání. V rámci tohoto projektu se škola bude soustředit na tato jednotlivá témata: lidská práva a migrace, změna klimatu a udržitelný rozvoj, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, světový obchod a globalizace, chudoba a nerovnost ve světě. Projekt má několik částí: Zapracování této problematiky do školních vzdělávacích programů, a to v rámci předmětů Geografie, Občanská nauka, Ekologie a Speciální pedagogika a humanitární výchova. Ve škole postupně proběhnou besedy a projektové dny zaměřené na rozvojové země subsaharské Afriky a výstava Etiopie začarovaný kruh, program pro veřejnost a pro školy Škola hrou v Africe. Škola má také záměr navázat spoluprá- ci s některou zemí v Africe a uskutečnit adopci na dálku. Ve škole se také uskutečnila veřejná sbírka Postavme školu v Africe formou DMS. Projekt začal již loni v listopadu akcí Jeden den pro Afriku. Škola byla vyzdobena a žáci i učitelé byli oblečeni v africkém stylu, proběhla velká soutěž o největší stádo slonů, ve škole zněla africká hudba a žáci třetích ročníků měli připravený v rámci předmětů program dvouhodinových bloků na témata: práva dětí v rozvojových zemích, fair trade obchod, Afrika a voda. V rámci tohoto dne byl kladen velký důraz na pomoc zemím prostřednictvím prodeje výrobků fair trade. Jeden den pro Afriku splnil svůj cíl a rozšířil obzory všem účastníkům. Další akce budou postupně navazovat. Mgr. Lubomíra Moravcová, koordinátorka EVVO Foto archív SOŠVS Stěžery 8

9 INSPIRACE POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? Ekocentrum Šípek v současné době realizuje projekt Potřebujeme vše, co spotřebujeme? aneb veřejná osvěta o udržitelném spotřebitelství. Jeho cílem je seznámit obyvatele jižních Čech s možnostmi výběru potravin a zboží denní potřeby nejen podle ceny, ale také podle kvality, šetrnosti k životnímu prostředí a sociálních dopadů na ostatní zúčastněné, např. malopěstitele z rozvojových zemí nebo tuzemské farmáře. Putovní výstava Pro občany jihočeského regionu jsme připravili několik akcí, do kterých se mohou přímo či nepřímo zapojit. Stěžejní aktivitou je putovní výstava, která sestává z pěti oboustranných informačních roll up panelů, na nichž jsou pomocí obrazového materiálu a doprovodných textů představeny značky Fair Trade, Bio, FSC dřevo, Ekologicky šetrný výrobek, Klasa a Šumava originální produkt, ale i problémy klasické výroby. Výstava je postupně instalována v českobudějovických obchodních centrech (Nákupní centrum Géčko, Obchodní a zábavní centrum Čtyři dvory, Dopravně obchodní centrum Merkury a také Terno Český Krumlov). Výstava pobyla týden v Jihočeské vědecké knihovně a v menze Jihočeské univerzity. Po skončení projektu se objeví na dalších místech v jižních Čechách. Vždy v první a poslední den pobytu výstavy ve výše uvedených nákupních centrech probíhá doprovodná propagačně-motivační aktivita: stanoviště výtvarné soutěže na téma Nakupuji šetrně, zábavné kvízy a ochutnávka Fair Trade čokolády. Zájemci mají též možnost oslovit přítomného pracovníka Ekocentra Šípek s dotazy či připomínkami a postřehy. Po celou dobu jsou u výstavy k dispozici letáky a záložky se zkrácenou verzí výstavy, které obsahují též základní informace o projektu a odkazy na internetové zdroje. Reakce a otazníky Zkušenosti z míst, kde byla výstava dosud instalována, nejsou příliš povzbuzující. Lidé, hemžící se kolem s nákupními košíky, si panelů nevšímají, pokud je V rámci projektu Potřebujeme vše, co spotřebujeme? vytvořilo Ekocentrum Šípek i tematický motivační kalendář Okýnka. Ta jsou vytvořena na způsob adventních kalendářů obsahují 31 otvíracích okýnek, která skrývají čokoládovou odměnu. Otevření okénka je podmíněno splněním úkolu. Motivační kalendáře jsou obsahově určeny dětem od 10 let. Úkoly a otázky se věnují udržitelné spotřebě, odpadům, energii v domácnosti, přírodě. Otázky a hledání odpovědí, úkoly a jejich plnění mohou být někdy náročné, ale o to více zajímavé. Pomohou vám a vašim studentům: dozvědět se nové, někdy i šokující skutečnosti, o něž byste se možná jinak nezajímali; zamyslet se nad věcmi, které by vás možná ani nenapadly; dělat věci, které by se vám jinak zdály nesmyslné či marné; zjistit, že zdaleka ne vše, co spotřebujeme, opravdu potřebujeme. Jak si ověřit, zda byl úkol splněn? Splnění některých úkolů je na čestnosti pověřených a na vaší vzájemné důvěře. I to je však možné brát jako jeden z cílů okýnek. Správné odpovědi či návod pro splnění úkolů najdete na Objednávat motivační kalendář za 50 korun a poštovné můžete na adrese Ekocentra Šípek. 9

10 INSPIRACE nepřivedou jejich děti, které zlákají pastelky a Fair Trade čokoládky za odměnu. Někteří rodiče, kteří jsou ochotni zkrátit si čekání na svou malující ratolest vyplněním kvízu, si pak panely prohlédnou, aby získali potřebné informace. Ovšem čtení textu je pro většinu lidí dostatečně odrazující představa. Kde je problém? Je téma šetrné spotřeby českým spotřebitelům natolik neznámé a cizí, až nesrozumitelné? Nebo snad máme pocit, že odpovědné spotřebitelství je něco, co omezuje naši svobodu i ekonomický růst? Osobně se domnívám, že největším problémem je celková informační přesycenost. Když na nás na každém kroku křičí reklamní slogany a za každým rohem číhá reklamní agent s exkluzivní nabídkou, jakékoli další informace a nabídky již preventivně odmítáme. Na druhou stranu můžete namítnout, že přece některé lidi tato témata zajímají. To je pravda, ovšem tito lidé zjevně netráví víkendy v nákupních centrech. Výstava je určena především široké veřejnosti, která nemá velké povědomí o možnostech šetrného spotřebitelství. Nakupuji šetrně Výtvarná soutěž pro děti na téma Nakupuji šetrně byla vyhlášena ve spolupráci s COOP Jednotou Kaplice, která přislíbila dodat věcné odměny pro výherce. Navíc v prostorách prodejen a supermarketů Jednoty jsme umístili stálé informační materiály, jež budou ve zkrácené formě informovat o zmíněných ekologicky šetrných značkách zboží. Zajímavostí a zpestřením bude jistě flashová hra Nechci slevu zadarmo. Návštěvníci našich webových stránek nebo některého z herních serverů si tak budou moci vyzkoušet interaktivní nákup, při kterém se dozvědí množství zajímavých informací nejen o nakupovaném zboží, ale také zjistí, jaké důsledky může jejich nákup představovat v širším měřítku. Okýnka Pro děti z prvních stupňů základních škol jsme připravili motivační úkolové kalendáře Okýnka. Předlohou pro jejich vytvoření byly adventní kalendáře s čokoládovými odměnami. Zde děti čokoládu získají, jakmile splní zadaný úkol nebo zodpoví otázku. Úkoly a otázky se tématem věnují udržitelné spotřebě a jsou formulovány tak, aby děti měly možnost něco zajímavého se dozvědět či si některé věci prakticky vyzkoušet. Kalendáře budeme nabízet školám po celé republice. Žákům druhého stupně ZŠ pak nabízíme výukové programy zabývající se šetrnou spotřebou: Supermarket, Cukr, káva, čokoláda, Papírování a Neviditelná ruka trhu. Realizace environmentálních výukových programů pro školy je základní činností Ekocentra Šípek. Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu pro životní prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí a města Český Krumlov. Mgr. Kristýna Čapková, Ekocentrum Šípek, třída Míru 144, Český Krumlov, tel , SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI 17. září 2008 se slavnostně otevřela Sluneční škola v Kargyaku, malé vesnici v severní části indického Himálaje. Vedle místních obyvatel jsou tu i buddhističtí mniši z kláštera Fuktál, kteří provoněli školu santalovým dřevem a požádali bohy o náklonnost. Nechybí ani ti, kdo školu vymysleli, postavili a financují jsou to Češi. Jedinečný projekt Impulsem pro spolupráci s obyvateli Kargyaku byly opakované návštěvy studenta stavební fakulty ČVUT Jana Tilingera, výzkum regionu a zájem o místní unikátní architekturu a kulturu. Na základě setkání s obyvateli a navázáním kontaktů s regionálním úřadem školství a místními nevládními organizacemi započala spolupráce na výstavbě školy, Jan založil s přáteli občanské sdružení Surya pro realizaci stavby Sluneční školy. Stavba solární školy vychází z Janovy diplomové práce. Při realizaci autor spolupracuje s kolegy a specialisty z blízkých oborů při ČVUT, jako jsou matematické modely cirkulace vzduchu, varianty zasklení, územní rozvoj. Konstrukce školy je vyprojektována v souladu s místní architekturou a s využitím přírodních materiálů a potenciálu sluneční radiace. Na stavbě, která začala na jaře 2007, se podíleli sami vesničané z Kargyaku. Už od léta 2006 ale strávil tým v Zanskaru několik měsíců a podařilo se mu mimo jiné vybrat správné místo pro stavbu sluneční školy, informovat vesničany a místní autority o přínosech projektu, nakoupit a dopravit dřevo pro stavbu, podepsat dohody o budoucí spolupráci s místními nevládními organizacemi a uzavřít s vesničany dohodu o poskytnutí pozemku pro stavbu. Pozemek byl zapsán do vlastnictví vesnice Kargyak. Část přípravných prací, jako je kopání základů, nošení kameniva na místo základů a výroba hliněných cihel, byly dokončeny na podzim Hlavními stavebními materiály jsou hlína, jíl, kamení, sláma, místní křovina yakzee, písek, dřevo, sklo a voda. Práce nekončí Přesně podle plánu výuka ve škole začala na podzim 2008 a je zajištěna samotným sdružením Surya. Sluneční 10

11 INSPIRACE škola je vybudována pro zajištění celoroční výuky 60 dětí z vesnice a přilehlých osad. Speciální konstrukce stavby zajišťuje minimální teplotu 15 C po celý rok. Výuka tak je možná i v zimě a prázdniny se mohou částečně přesunout na léto, kdy většina dětí pomáhá při sklizni a běžně školní docházku zanedbává. Možnost vzdělávat se mají i dospělí vesničané. Pomůže jim to využít jejich schopností k nalezení nových pracovních a finančních příležitostí a z dlouhodobého hlediska tak eliminovat stále větší problém, kterým je migrace do větších měst. Vše dohromady by mělo za ideálních podmínek vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích. Nízkoenergetická škola v indickém Himálaji se stala i tématem doktorské disertační práce Jana Tilingera. Jeho prezentace projektu získala první cenu na konferenci doktorandů na Vídeňské technické univerzitě, jíž se zúčastnilo na 160 studentů z Evropy a USA. Stavba vedle tradičních místních ekologických materiálů využívá i nejmodernější prvky. Například pro osvětlení učebny úsporkami a pro napájení počítačů je použit fotovoltaický systém. Autor projektu připravil rovněž rozsáhlý systém měření parametrů vnějšího i vnitřního prostředí, který má ověřit správnost použitého architektonického a technického řešení budovy školy a získat upřesněná klimatická data pro další výpočtová hodnocení. Po značnou část roku je budova energeticky soběstačná. Nadšení pro učení Sdružení Surya začalo ve vesnici vyučovat ještě před započetím stavby školy, v roce V současné době pět dětí dokončuje čtvrtý ročník znalostí základní školy a především starší děti úspěšně dohánějí úroveň svých vrstevníků v běžných indických školách. Občanské sdružení Surya zaměstnává učitele a provozuje budovu školy, čímž plnohodnotně zastupuje stát. Ve škole působí stálý tým pěti učitelů složený ze tří Tibeťanů a dvou Evropanů. Vystřídali se tu například dobrovolní učitelé Tiago Pedrosa, Josef Hrubec, Ondřej Marvánek, Jiří Nešpor, Martin Kalabis, Pyru Humlová a dnes v Kargyaku učí Petra Kykalová a Radim Špilka. Milým překvapením pro sdružení je, že všichni tibetští učitelé požádali o prodloužení smlouvy. Zdá se tedy, že tamější učitelé práci sdružení respektují a chtějí se na dalším rozvoji školy podílet. Portugalský učitel Tiego Pedrosa vypráví: V srpnu byla jeho svátost Dalajláma v Padumu. Všichni žáci ze školy se na něj jeli podívat a poslechnout si jeho přednášky. Pro mnohé to bylo poprvé, co byli pryč z vesnice, poprvé viděli tolik lidí pohromadě a poprvé jeli autem. Tohle velké dobrodružství určitě ještě zvýší jejich nadšení učit se novým věcem a lépe komunikovat s okolním světem. Zpáteční cesta do vesnice byla také příjemná. Během dvoudenního pochodu jsme potkávali známé a studenty, kteří se také vraceli z Padumu a nikdo nemluvil o ničem jiném než o návštěvě Dalajlámy. Také nás navštívil zástupce místního Úřadu pro vzdělání (ZEO) pan Bhutto. Jsme rádi, že jsme mu mohli ukázat, jak škola funguje. Zdálo se, že je příjemně překvapen vysokou úrovní. Byl to šok, když jsem si uvědomil, že už za týden budu muset opustit Kargyak a odjet zpátky do Evropy. Je mi z toho smutno. Tolik věcí se podařilo udělat, ale ještě hodně je toho potřeba. Jsem si jistý, že noví dobrovolníci snadno vymyslí a zrealizují nové projekty. Já bych teď měl začít balit a připravit se na loučení s dětmi. To nebude vůbec lehké. Nade všechny peníze Vzdělávání dětí však není jedinou aktivitou, kterou se občanské sdružení Surya zabývá. Vystavělo s vesničany skleník, který je provozován společně s asociací matek a vzbudil u místních velký zájem. Zástupci sdružení ve vesnici poskytují celoročně také první pomoc a pomáhají s ošetřením běžných denních, ale i závažnějších zranění, což se ukázalo jako nezbytná součást působení evropských učitelů v místní komunitě. Surya organizuje i filmové večery a pracuje na vzdělávání dospělých. Jedinečný projekt Sluneční školy, jejímž investorem je občanské sdružení Surya, a další aktivity v Kargyaku se realizují díky nevyčíslitelné podpoře dobrovolníků, drobným finančním darům jednotlivců i velkorysým sponzorským darům. Významný dárce Jaroslav Sklenář, který na budování školy a výuku poskytl milion korun a vlastníma rukama se na stavbě podílel, obdržel v září 2009 prestižní cenu Nadace Via za firemní a individuální filantropii. Výuka ve škole probíhá mimo jiné i díky finanční podpoře formou adopcí na dálku. Více na Proč to všichni dělají? Možná jako odpověď stačí podívat se na fotografie z Kargyaku. Autenticita, která vyzařuje z očí Tibeťanů, a emocionální síla tamní krajiny jsou nade všechny peníze. S využitím a -qá- Foto Jan Tilinger, Surya, o. s. 11

12 PROMĚNY CO JSOU A KDE SE VZALY PENÍZE, KTERÉ SLOUŽÍ Poté, co svět v roce 2008 vstoupil do nejhlubší poválečné finanční a hospodářské krize, klademe si otázky, které by nás ještě v roce 2007 asi ani nenapadly. Týkají se ekonomiky, bank, peněz, ale i sociálních a ekologických souvislostí. Žijí ale mezi námi lidé, kteří si takové otázky kladou a hledají na ně odpovědi už daleko delší dobu. Činí tak i Naďa Johanisová, která učí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ekonomicko-environmentální předměty. V časopisu Sedmá generace publikovala sérii článků Z ekonomického kapsáře Nadi Johanisové, které vyšly i knižně. Dva z nich autorka na přání redakce Bedrníku vybrala i pro vás. Poprvé vyšly už v roce 2003; budete-li je číst s tímto vědomím, možná vás také překvapí, oč zajímavější a naléhavější je učinila hospodářská realita posledních dvou let. O BANKÁCH, PENĚZÍCH A ZÁLUDNOSTECH EXPONENCIÁLNÍHO RŮSTU Jsou banky neutrální instituce? Proč by ne? Jsou užitečné. Člověk si do nich uloží peníze, nemusí se o ně starat, z účtu mu jdou platby i nějaká ta koruna úroku. Banka sídlí v příjemné, moderní budově, personál se na vás usmívá a ještě vám nabídne plejádu služeb od spotřebního úvěru, přes internet banking, po kreditní kartu. Banky se zvětšují, propojují s mezinárodním kapitálem a penzijními fondy, spekulují na burzách a devizových trzích. Je na tom něco špatného? Má snad bankovnictví nějaké negativní ekonomické, sociální či ekologické dopady, o kterých bychom měli vědět? A pokud ano, jsou tyto dopady nutnou daní pokroku, anebo k bankám, jak je dnes známe, existují reálné a etičtější alternativy? Podle ekonomické teorie je banka firma téměř jako každá jiná. Jen na rozdíl od jiných společností, které obchodují s hmotným zbožím, obchoduje s penězi. Je důležitým prostředníkem mezi těmi, kdo mají peníze nazbyt, a těmi, kdo si zrovna potřebují peníze půjčit. Peníze banka půjčuje na úrok a tento úrok, který vybere, je po odečtení nákladů, jako jsou platy zaměstnancům či úroky střadatelům, jejím ziskem. Malý bankovní zázrak Právě v úroku je ale podle některých kritiků zakopán pes, který vede k neudržitelnosti západního způsobu života. Komerční banky (což jsou vlastně všechny běžné banky, se kterými jako spotřebitelé přicházíme do styku) totiž při půjčování peněz firmám i občanům tvoří nové peníze. Dochází k tomu tak, že banka si půjčené peníze z žádného účtu, který vede, neodepíše, i když se půjčka objeví v její bilanci pasív a aktív ( jako aktívum). Vy si za peníze, které jste si od banky půjčili, něco koupíte a ten, od koho jste si kýžený riál, opatřili, peníze opět uloží do některé banky. Banka opět většinu těchto peněz půjčí dál, ale na účtu, kam přišly a který spravuje, přitom zůstanou. Takže se tak trochu rozdvojí a zase dorostou jako buňka. A to celé se opakuje, i když každá banka vždy půjčí dál o něco méně, než dostala, takže celý proces není nekonečný. Z jednoho původního vkladu ve výši 1000 Kč může přesto touto řetězovou reakcí vzniknout třeba 9000 Kč v oběhu, resp. na účtech různých bank. Učeným jazykem se tomu říká multiplikovaná expanze depozit a není to žádné tajemství učívá se o tom již v prvním ročníku na ekonomických fakultách. Přesto se to všeobecně neví a ten, kdo se o tom dozví poprvé a začne promýšlet důsledky, z toho bývá dost zaskočen. Skutečnost, že většina peněz vzniká prostřednictvím dluhu, má totiž podivné dopady. Jedním z nejpodivnějších je neustálé zvyšování množství peněz v oběhu. Zeměkouli křižuje daleko víc peněz než před pouhými pár desítkami let. A na všechny tyto peníze, které sedí v té či oné bance, je tlak, aby vydělaly ještě další peníze, jednak proto, že vznikly původně tak, že si je někdo půjčil a ten někdo je musí splatit i s úroky, jednak proto, že i banka, kde právě peníze jsou, se většinou bude snažit půjčit je zase dál, aby uhradila úrok spořiteli a měla příjmy pro svou další činnost. Peníze rostou, chudoba trvá Když je to tak jednoduché a peníze lze tvořit prakticky z ničeho, možná vás napadne, jak to, že na světě vůbec ještě existují chudí lidé a chudé země? Hm. On je v tom totiž háček, a možná i háčků několik. První háček: když se to s množstvím peněz v oběhu přežene a nejsou kryty EKONOMICKÁ KRIZE, EKOLOGICKÁ KRIZE A ODVAHA VĚDĚT Články, které najdete na těchto stránkách, vznikaly před lety, v době, kdy po ekonomické krizi nebylo vidu ani slechu. Tomu, kdo trošku nahlédl pod pokličku systému, který v prvním z nich popisuji, bylo ale již tehdy jasné, že systém je nestabilní, množství peněz v oběhu i spekulace s nimi roste a nějaká forma krachu je i u nás jen otázkou času. Ve Wikipedii i v mainstreamovém tisku najdeme zdánlivě zasvěcená poučení, která z nastartování krize viní americkou hypoteční krizi, vysokou cenu ropy či jiné dílčí faktory. Hypoteční krize je ale jen důsledek snahy stále více peněz vydělávat množit se a přinášet další úroky; ani nárůst cen ropy nebyl náhodnou fluktuací odráží skutečnost, že ropa začíná zvolna docházet. Žijeme v době nejenom ekonomické, ale i energetické a ekologické krize, které se navzájem složitým způsobem ovlivňují. Je to doba, která klade mimořádné nároky na politiky i na veřejnost: je třeba zahájit diskusi o hlubších příčinách krize a o tom, jak převést komplexní a centralizovanou industriální civilizaci do post-fosilní fáze. Jak vrátit tvorbu peněz pod demokratickou kontrolu občanů? Jak omezit ekonomickou moc bank a investičních gigantů? Měly by se peníze prohlásit za veřejně prospěšný statek? Jak přejít z fáze expanze (růstu) do fáze stabilizace ekonomiky v éře, kdy na fosilní paliva, která růst poháněla, nelze z více důvodů spoléhat? Jak stabilizovat tvorbu peněžní zásoby tak, aby při každém zpomalení růstu nehrozil krach? Politici začnou hledat odpovědi na tyto otázky, až jim je položí občané. I proto je důležité neschovávat před zdánlivě složitými otázkami kolem peněz hlavu do písku. Naďa Johanisová, březen 2010, psáno pro Bedrník nastává inflace, peníze se znehodnocují, ekonomika trpí. Odtud jeden z tlaků na spotřebu zboží: ekologové se radují, ale ekonomové vraští čelo, když spotřeba klesne. Výroba a spotřeba musí stále 12 předmět, třeba pračku či stavební mate- příslušným množstvím zboží a služeb, stoupat, aby udržela krok s nárůstem pe-

13 PROMĚNY něz v oběhu. Takže první háček spočívá v tom, že peníze se sice mohou dělit jako buňky, ale bez odpovídajícího zboží či služeb jsou k ničemu. Proto, nedaří-li se podpořit produkci a spotřebu, snaží se centrální banky nárůst obíhajících peněz tlumit, třeba výdejem státních dluhopisů. Tím ale roste vnitřní zadluženost zemí: nejen Česká republika, ale i řada dalších států včetně USA je zadlužena vůči svým občanům a jednou z příčin této situace je nejspíš i snaha regulovat peníze, které pouštějí do oběhu komerční banky. Druhý důvod, proč máme stále více peněz, ale rozdíly mezi chudými a bohatými se zvětšují, spočívá v tom, že peníze sice narůstají, ale drží se bohatých. Ten, kdo má dlouhodobě uložené peníze v bance, třeba i na poměrně malý úrok, zákonitě dříve nebo později vydělá opravdu hodně. Příčina je v tom, že vklady v bankách jsou úrokovány tzv. složeným úrokem. Pro ty, kdo nemají termínovaný vklad v bance ani ekonomickou školu: složený úrok je vyplácen jak z původně uložených peněz, tak z nabíhajících úroků. To znamená, že i když procentuálně zůstává stejný, fakticky se stále zvyšuje. Peníze, které jste si uložili na tříprocentní úrok, se vám při složeném úroku zdvojnásobí za 24 let. Je-li úrok šestiprocentní, doba zdvojnásobení je poloviční. Dříve nebo později ale začnou všechny vaše peníze, byť uložené na jedno procento, růst exponenciálně. nedokázaly splatit. Pokud splácí jen úroky, budou dluh splácet do nekonečna. Obecně platí, že ten, kdo půjčuje, bohatne, a ten, kdo si půjčuje pokud svůj úvěr nepoužije k výhodné investici, která znásobí jeho příjmy chudne. Tento mechanismus je jednou z příčin hromadění peněz ve stále menším počtu rukou a rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými lidmi, zeměmi a oblastmi. Jestliže mají tři nejbohatší muži světa víc peněz než 48 nejchudších zemí dohromady a jestliže na každý dolar, který obdrží země třetího světa formou grantů, jsou nuceni vynaložit 13 dolarů na splátky dluhů, začíná člověk tušit, že něco někde není v pořádku. Mimochodem pokud jste chudí a máte podnikatelský záměr, třeba na docela skromný projekt, je dost možné, že vám banka peníze nepůjčí vůbec. Ona totiž raději půjčuje na velké projekty bohatým než na malé projekty chudým. Je to pochopitelné: chudí často nemají ručení a kromě toho s většími projekty mají banky větší zisk při stejných administrativních nákladech. Zlé banky? Banky nejsou zlé. Spíše jsou tlačeny systémem, který se vymkl z ruky, i když na něm zároveň profitují. Zmínila jsem se už Přitom v oblasti jsou mnohde zoufale potřeba úvěry pro drobné obchodníky, stavitele či obce. Banka bude argumentovat, že je povinna vyhledat co nejlukrativnější investici, i kdyby byla na druhém konci světa. Je tím povinována svým akcionářům i dotyčným drobným střadatelům v regionu. Střadatelé by zase mohli argumentovat tím, že jsou nejenom střadateli, ale současně i oněmi drobnými obchodníky, staviteli či rodiči dětí, které chodí do obecní školy. A proč by se neměly jejich vlastní peníze použít k investování do jejich vlastních projektů? Stále častěji však jak banky, tak další investoři, včetně obřích hedge-fondů, nehledají rychlou návratnost v investování do reálných, skutečných projektů, jako jsou domy, továrny či spalovny, natož biofarmy či obecní školy. Namísto toho přecházejí do sféry spekulace, kde bývá návratnost řádově větší. Spekulace je navzdory svému vznešenému názvu vlastně hazard. Často tu jde o sázení na budoucí vývoj cen akcií, surovin, měn či peněz. Spekulativní kapitál je vysoce nestabilní: jakmile je náznak, že se ceny pohybují jiným směrem, než si spekulant představuje, rychle svou investici či sázku stáhne, a tím loď ještě více rozhoupá. Banky svou spekulací přispívají k nestabilitě světového peněžního systému, který je už tak dost vratký vinou skutečnosti, že Pence svatého Josefa Exponenciální růst, říká německá ekologická ekonomka Margrit Kennedy, je v přírodě velkou vzácností. Stromy, zvířata, lidé ti všichni rostou nejprve rychleji, pak pomaleji, nakonec většinou růst přestávají. Exponenciála je pravý opak: roste stále rychleji. Jedním z mála příkladů exponenciálního růstu v přírodě je rakovina. Složený úrok, tvrdí Kennedyová, je taková rakovina našeho sociálního a ekonomického systému. Jako ilustraci dopadu složeného úroku na materiální svět uvádí známý příklad Josefovy pence: pokud by svatý Josef v době Ježíškova narození investoval při 5% úroku jednu penci a vrátil by se do stejné banky v roce 1990, mohl by si koupit za peníze, které se mu mezitím nahromadily na účtu, 134 bilionů zlatých koulí o váze planety Země. Možná vám připadá, že by nebylo tak špatné mít nějakou tu zlatou zeměkouli. Ale představte si, že tu penci před dvěma tisíci lety Josef neinvestoval, ale naopak si ji vypůjčil. V tom případě by jeho syn ty biliony zlatých zeměkoulí nevyfasoval, nýbrž by je musel začít splácet. V trochu podobné situaci jsou dnes země Třetího světa, které si kdysi půjčily peníze od Světové banky, jež dodnes Recese, devalvace měn, nezaměstnanost, balíčky opatření a deflace mohou nastat v dnešním nestabilním systému, kde všichni dluží všem, velmi rychle. o tom, že v oběhu, a tudíž v bankách, je díky takzvané multiplikované expanzi depozit stále více a více peněz. Tyto peníze je z pohledu bank třeba investovat tak, aby pracovaly, tedy aby měly co největší a nejrychlejší návratnost, jinými slovy, aby z nich plynuly co nejvyšší úroky. To je ale stále těžší, jednak proto, že peněz je stále víc, a jednak proto, že svět je stále plnější, občané křičí hlasitěji a zelených luk, kde je možné postavit továrnu, Disneyland, spalovnu či golfové hřiště, už není tak mnoho. Samozřejmě, bylo by možné půjčit obci na opravu místní školy, investovat do obnovitelných zdrojů energie nebo poskytnout úvěr biofarmáři na koupi stáda ovcí, ale úroky z takovýchto projektů bývají nízké a administrativní náklady vysoké. Richard Douthwaite v knize Short Circuit (Zkratky) vysledoval, že z chudého irského venkova úspory místních obyvatel odtékají do velkých měst. Jinak řečeno: banka jejich peníze investuje nikoliv do jejich vlastního regionu, ale do metropolí, kde jsou možnosti vyšších úroků. peníze vznikají jako dluh: pokud se dost lidí a firem v daném období a oblasti nezadluží, může množství peněz v oběhu, ač předtím stále rostlo, náhle a nečekaně poklesnout, a tak nadělat vrásky na čele nejen centrálním bankám, které mají za úkol peníze v oběhu regulovat, ale i obyčejným lidem, kteří třeba o hedge-fondech, bankovní spekulaci či devizových trzích v životě neslyšeli. Recese, devalvace měn, nezaměstnanost, balíčky opatření a deflace mohou nastat v dnešním nestabilním systému, kde všichni dluží všem, velmi rychle. Dokladem toho jsou nedávné krize v jihovýchodní Asii, Argentině, ale do určité míry i v České republice v roce Bezdomovci a mrakodrapy To, že se banky vrhly na spekulace, které mají s reálným světem pramálo společného, má vedle nestability dva další důsledky. O jednom z nich jsem se už zmínila: peníze, ačkoliv je jich stále víc, se postupně mění z prostředku na 13

14 PROMĚNY uspokojování potřeb lidí a na rozvoj regionů v nehmotné jednotky na modravých obrazovkách počítačů, které už nemají s reálným světem a jeho problémy nic společného. Britský ekologický ekonom amerického původu Pat Conaty ilustruje tento problém v textu z roku 1996: Dvě velkoměsta, New York a Londýn, jsou současně baštami nejkoncentrovanější finanční moci i místy s největším výskytem bezdomovců na svých příslušných kontinentech. V londýnské City sedí ve svých mrakodrapech z reflexního skla dealeři a horečně přesunují po světě marky, dolary, jeny a franky v denní hodnotě téměř trilionu liber. Je to velmi dobře placená hazardní hra,kdo s koho, přitom méně než pět procent těchto peněz je spojeno se světovým obchodem či jakoukoliv jinou skutečnou ekonomickou aktivitou. Jen pár kroků od těchto hnízd hazardních hráčů se v průjezdech choulí bezdomovci, žebrají o drobné, aby měli co jíst, a přispívají k rostoucí kastě,nedotknutelných, stejné v Londýně jako v Mexico City. Navlas stejný kontrast panuje v New Yorku. Stačí, když se z Wall Street projdete do Bowery v Manhattanu. Spekulační činnosti bank mají i druhý důsledek. V situaci, kdy hlavním příjmem bank se stávají spekulace a úvěry a kdy bohatší klienti dávno přešli na internetové či telefonní bankovnictví, zavírají banky své pobočky, alespoň v Británii, jednu za druhou. Jako důvod uvádějí vysoké mzdové náklady a nájmy poboček. Jak jsem poznala na vlastní kůži, dělají navíc velké drahoty, když jejich pobočku přece jen objevíte a chcete si u nich účet otevřít. Banky jsou velmi mocní hráči nejen na světových finančních trzích, ale i v každodenním životě v Británii, kde se kreditní karta stala větší nezbytností než stranická knížka za minulého režimu. Kreditní karty vůbec jsou zvláštní fenomén, který by si zasloužil podrobné studium. Komu vlastně nejvíc prospívají? Určitě ne prodejcům, kteří nejen že si museli pořídit drahé čtecí zařízení, ale z každého bezhotovostního prodeje jsou povinni platit mocným finančním sdružením desátek. Opravdu se při bližším ohledání zdá, že v peněžním systému a v komerčních bankách, které ho udržují v chodu a profitují z něj, je cosi prapodivného, ba zlověstného. Jeho kritika z řad přemýšlivých finančních,disidentů sílí. Přitom s bankami se již i u nás volky nevolky zapletla většina občanů, i když možná dosud ne do té míry jako třeba v Británii. Je možné se z těchto peněžních sítí nějak vyplést a přitom si stále uchovat možnost úvěrů, úspor, běžných plateb? Existují etické a demokratické peněžní instituce? PŮJČOVÁNÍ PENĚZ BEZ ÚROKU: SEN, ČI SKUTEČNOST? Podle neoklasické ekonomické teorie je úrok něco naprosto normálního. Pokud mám peníze, mohu se rozhodnout, že odložím užitek z nich plynoucí a nabídnu je na trhu s penězi, pokud mi za ně někdo nabídne dosti vysokou cenu. Peníze jsou zboží jako každé jiné, a když je někomu dočasně poskytnu k užívání, mám nárok na finanční odměnu. Peníze mají svou cenu. Té ceně se říká úrok. Je to prosté. Ale je to opravdu tak prosté? Bible i středověká teologie úrok odmítá či alespoň problematizuje. Také muslimové považují úrok za nemorální a mnoho dalších kritiků v jeho všudypřítomnosti vidí důležitou příčinu nestability ekonomiky, prudkého nárůstu peněžní zásoby a přesunu ekonomické moci na obtížně kontrolovatelné nadnárodní společnosti komerční banky. Bohatí lidé i země v tomto systému dále bohatnou, chudí naopak chudnou. Praktická alternativa? (www.jak.se) má přes dvacet tisíc střadatelů a vklady v hodnotě zhruba 50 milionů eur. Jejím hlavním posláním je půjčování peněz bez úroku. Jak je to ale možné? Banky přece žijí z rozdílu mezi úrokem, vypláceným střadatelům, a úrokem, inkasovaným od klientů, kterým poskytly úvěr. Jak jsme si řekli, jsou to firmy jako každé jiné a bez uvedeného zisku by tedy dle teorie nemohly existovat. Není to s tou bankou JAK nějaká kachna, asi tak věrohodná jako zpráva v Blesku o indickém poustevníkovi, který již šedesát osm let nepozřel jídlo ani pití, a přece žije? Šedivá je teorie, zelený strom života K fakírovi se vyjádřit nemohu, ale bájná švédská banka skutečně žije, a dokonce vzkvétá. Zprávy mně známých, očitých svědků hovoří jasně: mezi švédskými jezery Vänern a Vättern leží městečko Skövde, v něm stojí úřad a z něj řídí Oscar Kjellberg a dvacítka zaměstnanců banku JAK s klienty roztroušenými po celé zemi. A oni to vlastně nejsou ani tak klienti, jako spíše členové. Podobně jako jiní ekonomičtí alternativci na Západě, nedotčení reálným socialismem století dvacátého a navazující přímo na kooperativní socialismus století devatenáctého, jsou tito klienti banky JAK zároveň družstevníky. Jinými slovy: JAK Medlemsbank je družstvo plně vlastněné svými členy. Na rozdíl od jiných bank, které jsou většinou akciové společnosti, často vlastněné ještě dalšími akciovými společnostmi a v každém případě kontrolované těmi, kdo v nich mají největší finanční podíl, vychází řízení této banky z demokratického Členové nejen že banku de facto vlastní a nepřímo se podílejí na jejím řízení; každý z nich navíc při přijetí za člena zaplatí malý členský podíl, každoročně platí členské příspěvky a co je asi nejpozoruhodnější stovky členů se dobrovolně podílejí na osvětové činnosti banky. Pracují ve čtyřiadvaceti regionálních centrech, vydávají bankovní čtvrtletník, pořádají výstavy, organizují studijní skupiny a všemožně se snaží přispívat k druhému velkému cíli švédské banky JAK k reformě ekonomického systému, který vnímají jako trvale neudržitelný. Nadšení členové, z nichž část je ochotna pro banku pracovat zadarmo zde máme asi jeden z faktorů, který umožňuje bance JAK přežít navzdory šedivé ekonomické teorii. Druhý faktor s tím prvním souvisí tito lidé jsou natolik motivovaní, že bance svěřují své peníze, a to i na termínované vklady, aniž by vyžadovali úrok Nepraktičtí idealisté? Ačkoliv více než dvacet tisíc členů JAK Medlemsbank nesplňuje představu konvenčních ekonomů o tom, že každý, kdo půjčuje své peníze, bude za ně vyžadovat peníze další, nejsou to tak nepraktičtí idealisté, jak by se mohlo zdát. Oni totiž za své úspory namísto úroků dostávají bodíky, které jim umožní po minimálním spořicím období šesti měsíců požádat banku o tzv. základní půjčku. Její výše závisí na bodech, které jim banka přiznala, a tyto opět závisejí na množství peněz, které měli v bance uložené, a na době, po kterou peníze v bance byly. Přesněji: výše naspořených bodíků Ekonomika založená na úrokových mírách zvyšuje nezaměstnanost, inflaci a ekologickou destrukci, řekl Oscar Kjellberg, ředitel švédské banky JAK. Každé zvýšení úrokových měr znamená, že firmy musejí najít peníze, aby mohly splácet vyšší úrok. Aby tomuto finančnímu tlaku čelily, musejí buď snížit mzdové náklady, což vede k nezaměstnanosti, anebo zvýšit ceny, a to znamená inflaci. Anebo se musejí snažit navýšit produkci, jinými slovy zvýšit tlak na přírodní zdroje. Zatímco většina kritiků o problémech úroků jen mluví, Oscar Kjellberg řídí instituci, která již téměř čtyřicet let k úročeným úvěrům nabízí praktickou alterna- 14 tivu. Švédská banka JAK Medlemsbank principu jeden člen jeden hlas. se rovná množství uspořených peněz,

15 PROMĚNY vynásobenému množstvím měsíců, po které úspory v bankovní kase spočívaly. (To všechno se ještě vynásobí faktorem mezi nulou a jedničkou, který zohledňuje termínovanost vkladu ten však pro jednoduchost nechme stranou.) Žádat o základní půjčku může každý, kdo absolvoval minimální spořicí období, a sám může rozhodnout, kolik peněz si půjčí a na jak dlouho samozřejmě, pokud mu na to stačí body. Příklad: pokud jste si během roku uspořili dvacet tisíc, můžete si buď vypůjčit dvacet tisíc a splatit je během nejbližšího roku, nebo si můžete vypůjčit deset tisíc a splácet je dva roky. Zároveň si můžete také vybrat svých již naspořených dvacet tisíc. Kromě toho můžete v této fázi požádat i o dodatkovou půjčku, jejíž výše bude záviset jednak na vašich dosavadních bodících (tj. na tom, jak dlouho jste členem, jak dlouho již u banky spoříte a kolik máte uspořeno) a jednak na aktuální situaci: pokud má banka nadbytek vkladů a málo úvěrů, nabídne vám úvěr vyšší, v období, kdy podíl úvěrů oproti vkladům vzrostl, bude nabízený úvěr nižší. Dodatečné bodíky, potřebné pro tuto další půjčku (která může být i dost vysoká), si ale musíte během jejího splácení vysloužit. Banka vám spočítá, kolik bodů přesně potřebujete, a vy si budete během splácení dluhu povinně spořit dohodnutou částku. V den, kdy bude úvěr splacen, budete mít splněny i body a k tomu slušnou částku vlastních peněz v bance. Připadá vám to trochu abstraktní, teoretické, složité? Banka uvádí konkrétní příklad člověka, který si vzal úvěr u banky JAK, aby unikl tíživé hypotéce: Tento muž původně v roce 1989 získal hypotéku od komerční banky ve výši 22 tisíc švédských korun s dobou splatnosti 30 let a s proměnlivou úrokovou sazbou. Hypotéku začal splácet čtvrtletní sumou zhruba 800 korun, ale po čtyřech letech, v roce 1993, kdy již bance uhradil korun, se ukázalo, že dluh se mu snížil o pouhých 300 korun. Zbytek, celkem 98 % uhrazené částky, šlo na platbu úroků. Ty totiž zrovna v té době extrémně stouply. Vzhledem k tomu, že byl od roku 1991 členem banky JAK, za posledních 18 měsíců měl na kontě v průměru částku korun a sehnal si dva ručitele, obdržel v roce 1993 od JAK půjčku ve výši švédských korun. Z toho tvořily poplatky za půjčku, takže čistá půjčka činila Mohl tak splatit původní dluh komerční bance. Začal splácet dluh bance JAK (513 korun čtvrtletně) a zároveň zahájil dohodnuté (povinné) čtvrtletní spoření ve výši 488 korun. V roce 2005, za 12 a čtvrt roku, si mohl ze svého konta vyzvednout švédských korun. Není třeba být bankovním odborníkem, a dokonce ani příliš dobrým počtářem, aby člověk vytušil, která varianta byla pro dotyčného příznivější. Ostatně i v současnosti je nejběžnější důvod úvěru u JAK Medlemsbank snaha splatit s jeho pomocí půjčku, nejčastěji hypotéku, poskytnutou komerční bankou. Bílá vrána Švédská bezúročná banka takto zcela konkrétně pomáhá lidem vybřednout z chudoby, do které je uvrhl konvenční bankovní systém, tak dobře popsaný v ekonomických učebnicích a považovaný za normu. Banka JAK se normám vymyká. Plní tak odkaz dánského zakladatele alternativního ekonomického hnutí JAK (zkratka slov jord, arbeide, kapital půda, práce, kapitál) Kristiana Kristiansena, který byl v dětství svědkem nezasloužené chudoby svých rodičů, dřících do úmoru na poli, aby splatili bance úvěr. Z hlediska peněžního systému je banka JAK také bílou vránou. Půjčuje již existující peníze a nepřispívá k tvorbě peněz nových, k narůstání peněžní zásoby a s tím spojeným nepříznivým důsledkům. V hlubším pohledu funguje tato banka na základě staronového principu: svépomoci spojené se vzájemnou pomocí. Zisk nepotřebuje, protože nemá akcionáře, kteří by do ní investovali peníze a nyní by vyžadovali úrok. Namísto toho je spolkem těch, kteří mají peníze nazbyt, a těch, kdo peníze potřebují. Ti, kdo mají peníze nazbyt, vědí, že dříve nebo později budou sami potřebovat úvěr, a jsou proto ochotni dát své peníze ostatním k dispozici bez úroku proto, aby si mohli sami peníze bezúročně půjčit. Body za spoření, které k půjčce opravňují, jsou přenosné, a členové je tak mohou dát k dispozici třeba svým dětem. (Banka zdůrazňuje, že darování bodů mezi členy je v pořádku, prodej bodů je však v rozporu s jejími principy.) Ačkoliv banka nepotřebuje zisky, kterými by krmila akcionáře, potřebuje příjmy, z nichž by platila zaměstnance, nájem a další režii. Příjmy získává banka JAK především z poplatků, které platí členové splácející úvěr. Poplatky se vypočítávají tak, aby hradily provozní náklady banky a činí okolo 3 % půjčené částky. Je tu tedy přeci jakýsi úrok, byť mnohem nižší než u bank ostatních. Navíc každý, kdo obdrží půjčku, musí hned na začátku složit na konto částku odpovídající 6 % vypůjčené sumy. Těchto 6 % slouží jako jakési pojištění vkladu, záruka pro případ, že některý vklad splacen nebude. Naprostá většina vkladů však splacena je jak díky motivaci členů, tak i proto, že na větší půjčky banka zatím požaduje různé formy záruky či ručitele. V tomto směru je tedy docela konvenční. Malé je milé Banka JAK se vyvíjí a vymýšlí nové přístupy. Nedávno se rozhodla, že bude podporovat lokální ekonomiku. Nejzajímavější projekt, který takto podpořila, pomůže drobným rolníkům na ostrovech severně od Göteborgu. Jde o malá jatka s vysokými ekologickými a etickými standardy, která obtížně získávala půjčku na rozjezd od konvenčních bank. Členové JAK, kteří chtěli jatkám pomoci, převedli své bodíky za uspořené peníze na účet jatek, aby si tato mohla u banky vzít (bezúročný) úvěr de facto jim tedy prostřednictvím banky půjčili své peníze. Mezi členy, kteří jatka takto podpořili, byli i místní drobní zemědělci, pro které jatka znamenají šanci chovat dobytek tradičním způsobem na obecních pastvinách. Naďa Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Kniha vyšla v Nakladatelství Stehlík, Volary ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost a dalšími organizacemi. Najdete v ní pojednání mj. o tématech: Bezúročné bankovnictví?, Lokalizace jako alternativa globalizace?, Trojitý namísto jednoduchého zisku? aj. Odlehčené texty s ilustracemi Vladimíra Jiránka a předmluvou Táni Fischerové nabízejí průhled do světa zmizelých družstev i dnešních sociálních podniků, ale také nové ekonomické nápady a náměty, zvláště aktuální v době hypoteční krize. Pokud si ji chcete přečíst celou a neseženete ji u svého knihkupce, objednejte si ji přímo u vydavatele: Zdroj: 15

16 PROMĚNY V budoucnosti by banka také ráda přešla na financování projektů podle muslimského vzoru: banka vloží prostředky do podnikatelského záměru, a pokud nový podnik uspěje, bude se banka podílet na zisku v předem dohodnutém poměru. Pokud ale firma zkrachuje, banka nebude požadovat splácení úvěru bude se tedy podílet i na ztrátách, jak je prý zvykem v mnoha bankách v muslimských zemích. Nevýhoda nejenom švédské banky JAK, ale i některých dalších etických bank podobného typu je skutečnost, že většinou nemají klasické místní pobočky a je buď obtížné, nebo nemožné otevřít si u nich běžný účet, vyzvednout hotovost, poukázat platbu a podobně. Banka JAK uvažuje o zavedení platebních karet a některých dalších služeb pro své členy v blízké budoucnosti tak, aby alespoň někteří již nemuseli mít další účet u některé komerční banky. Sen či skutečnost? Odpověď na otázku položenou v úvodu tohoto článku, zní: ve Švédsku skutečnost, u nás zatím jen sen. Švédská banka JAK vznikla v roce 1965 a měla čas vyrůst v poměrně velký peněžní ústav dřív, než vešla v osmdesátých letech v platnost evropská směrnice, která pod hesly jako harmonizace podmínek, rovné hrací pole a ochrana spotřebitele podstatně ztížila vznik nekonvenčních bankovních institucí v Evropské unii. Jednou z překážek je požadavek velmi vysokého základního jmění, prakticky nedosažitelného pro jakoukoliv začínající etickou finanční instituci. V zemích, jako jsou Španělsko či Německo (kolébka družstevních záložen včetně našich kampeliček), znamenala direktiva prakticky likvidaci alternativního bankovnictví. Británie a Irsko získaly pro svá úvěrová družstva (credit unions) výjimku z evropského předpisu. Ještě další země své drobné záložny chrání s tím, že neslouží veřejnosti, ale pouze svým členům, a tudíž se na ně evropský předpis nevztahuje. To je případ Belgie či Dánska, kde přežívají malí pohrobci původní slavné dánské banky JAK, která v roce 1973 fúzovala s komerční bankou Bikuben. U nás jsou přežívající slušné kampeličky, představující alespoň v některých případech skutečnou alternativu klasickému bankovnímu sektoru, právě dnes ve smrtelném nebezpečí, pokud v lednu parlament schválí novelu zákona č. 87/1995 o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění navrženém vládou. Domnívám se ale, že nelze dlouhodobě, či dokonce trvale podvázat snahu lidí o svépomoc, o ekonomickou demokracii a o ekonomiku, která řečeno slovy ředitele švédské banky JAK Oscara Kjellberga je spravedlivá, bere v úvahu ekologické náklady a zisky a nevykořisťuje ani lidi, ani přírodu. BANKA S EKOLOGICKÝMI IDEÁLY Většinou se ekologové finančním a ekonomickým otázkám vyhýbají. Považují peníze za špinavé? Vidí obory ekonomie a ekologie jako navzájem neslučitelné? Dobré ekonomické nástroje by třídění odpadů, šetření energií a dalším environmentální aktivitám rozhodně pomohly! Také by světu pomohlo, kdyby se ekonomické investice více směřovaly do trvale udržitelných projektů a podniků. Otázkou však je, jak by tomu zasvěcený jednotlivec mohl pomoct. V Nizozemí na tuto otázku mají již téměř padesát let odpověď: banka s jinou filosofií než ostatní banky, banka s ideály. Tato banka se jmenuje ASN Bank (Algemene Spaarbank Nederland Všeobecná spořitelna Nizozemí), sídlí v Haagu a, možná ku podivu našich čtenářů, je velmi úspěšná v roce 2008 měla klientů, kteří ji svěřili téměř 5 miliard eur. Je to banka, která peníze svých zákazníků používá výhradně k podpoře podniků, projektů i rozvoje těch zemí, které odpovídají přísným kritériím sociálním, etickým, ekologickým nebo kritériím trvalé udržitelnosti či lidských práv. Protože ji (spolu s jejími zákazníky) považuji za vzor a naději i pro další země, přístup této banky stručně představím. ASN vznikla 1. května 1960 díky iniciativě jednoho odborového svazu a pojišťovny s cílem svěřené peníze investovat sociálně uvědoměle a přitom zákazníkům poskytnout slušné úroky. Později se profilovala tím, že odmítla své peníze posílat do Chile za doby diktátora Pinocheta nebo do Jihoafrické republiky, kde dříve vládly diskriminační zákony pod jménem apartheid. V osmdesátých letech, kdy se v Nizo- zemí objevila hromada ilegálních chemických skládek, ASN začala do své investiční politiky zahrnovat i aspekty životního prostředí. Od roku 1993 zavedla různé peněžní fondy, o dva roky později například fond na zelené projekty, v roce 2001 Fond životního prostředí. K tomu je třeba dodat, že nizozemská vláda investice do zelených projektů daňově zvýhodňuje, a tím nepřímo tuto banku podporuje. ASN Bank také organizuje každoročně Den etického investování. Delší dobu vydává i zpravodaj a stojí za internetovou společností s názvem Pro zítřejší svět, kam se posílají realizovatelné trvale udržitelné nápady od nového způsobu zahradničení po stavbu počítačové školy v Ghaně. Zkrátka jak na domácí půdě, tak i jinde na světě ASN Bank svými miliardami půjčenými od svých zákazníků, kterým stav současného svět není lhostejný, značně pomáhá k vytvoření trochu lepšího světa. Doufejme, že se i Česká republika brzo dočká banky s filosofií, že je třeba sloučit ekonomii s ekologií. Jan W. Jongepier Ilustrační foto František Novotný 16 Naďa Johanisová

17 NÁZORY SPOLEČNÉ STANOVISKO AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V poslední době se v tisku objevila série článků napadajících financování environmentálního vzdělávání a výchovy z fondů Evropské unie v souvislosti s prací Ondřeje Lišky v čele MŠMT. Na politickou kulturu tohoto typu si v naší zemi již bohužel pomalu začínáme zvykat; nedávné výpady zaměřené na oblast ekologické výchovy ovšem tak dalece zkreslují reálnou situaci, že na ně nelze nereagovat. Především je třeba uvést, v jakém kontextu se v současné době nalézáme. Potřebnost environmentální výchovy vyplývá z reality současného světa, souvisí s problémy, kterým naši potomci budou muset čelit a na něž musí být připraveni, ale s rozvojem vědních oborů, které předmět svého bádání nalezly na pomezí tradičních oborů, v oblasti interdisciplinární. Ignorovat tyto všeobecné trendy by znamenalo vyloučit se z širokého společenského dialogu o základních etických otázkách týkajících se budoucnosti lidstva: Co to (dnes s naší přírodou i se sebou samými) děláme, co naše činnost způsobuje? Kam směřujeme? Jak bychom mohli vlastní rozvoj vědomě ovlivnit? Znamenalo by to ale také rezignovat na dialog odborný v mnoha perspektivních oblastech, neboť podstatné odpovědi má stále více přinášet věda, jejíž vývoj je tak zásadním způsobem ovlivněn. Výše zmíněné otázky si kladou odpovědní lidé ve všech zemích euroamerické civilizace, ke které chceme patřit i my a řeší je prostřednictvím politických strategií v různých oblastech včetně sféry vzdělání. Potřebnost environmentálního vzdělání (EV) či vzdělání pro udržitelný rozvoj (VUR) je tak předmětem četných mezinárodních dokumentů, jejichž platnost ČR uznává. Jsme nyní uprostřed Dekády vzdělávání pro udržitelný rozvoj UNESCO ( ), která celosvětově ovlivňuje rozvoj školství všech stupňů v jednotlivých zemích. Přijali jsme Vilniuskou strategii EHK OSN pro VUR a její zásady transformovali do národních dokumentů: Strategie VUR České republiky byla přijata vládou předloni, na podobě jejího akčního plánu se pracuje v současné době. Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) byl schválen v r a nyní je v platnosti již čtvrtý akční plán k tomuto dokumentu. V České republice se výuka na základních a středních školách řídí platnými kurikulárními dokumenty, především tzv. rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) obsahuje Environmentální výchovu jako jedno z šesti průřezových témat. Podle dalších dokumentů je od 1. září 2007 poprvé v historii výuka environmentální výchovy v ČR ze zákona povinná, neboť průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání (RVP ZV, 6. kap.). Jak je ovšem tato povinnost naplňována v praxi? Jakožto průřezové téma není environmentální výchova součástí běžné aprobace učitele, jako je tomu u jiných oborů, například dějepisu nebo občanské výchovy. Pokud se na pedagogických fakultách vyučuje, jde spíše o nepovinný doplněk oborových studií. Kvalifikace učitele EV, v tomto případě se mu říká školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), se upravuje jako výkon specializovaných činností Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO. Tito koordinátoři mají být školeni akreditovanými pracovišti, z velké části středisky ekologické výchovy. Tento vývoj není pro EV úplně nepříznivý střediska ekologické výchovy mají velmi dobrou úroveň i tradici a jsou přirozeným zázemím pro tvorbu školních programů i mimoškolních aktivit. Navíc je EV vzdělávací či výchovnou metodou, které se nedaří ve školních lavicích, je pro ni nezbytná živá zkušenost s přírodou, významné jsou praktické aktivity v místě bydliště a hlavním cílem je rozvoj tzv. akčních kompetencí, tedy schopnosti se rozhodovat a jednat v souladu s rozmyšlenými etickými principy a v kontextu reálných situací. Střediska ekologické výchovy jsou zcela přirozeným prostředím pro pěstování výše zmíněných charakterových vlastností, a protože fungují stále více jako zázemí pedagogických fakult, rodí se z jejich spolupráce i zcela přirozené propojení akademické sféry s praxí. Má to ale háček: ekologickým střediskům nejdou pravidelné finanční příspěvky, které se vyčleňují pro rozvoj tradičních učitelských oborů prostřednictvím institucionálního financování, a jsou tak odkázány na grantovou podporu, o kterou samy požádají. Činí tak například i v případě, že se uchází o realizaci vzdělávacích programů, kterými by měli projít školní koordinátoři EVVO. Tyto úvahy můžeme uzavřít: pokud se argumentuje tím, že ekologické výchově by se měla věnovat stejná pozornost jako například moderním dějinám, mohl by to být požadavek pro rozvoj tohoto oboru opravdu příznivý. Znamenalo by to, že průřezové téma EV, které nejen posiluje všeobecnou gramotnost v různých oborech, ale též příznivě formuje hodnoty a postoje ve smyslu úcty k přírodnímu i kulturnímu dědictví, ohleduplnosti a skromnosti, získá konečně uznání jako svébytný předmět, jemuž se věnuje adekvátní pozornost v přípravě učitelů. Vždyť přece mezi výchovou environmentální a občanskou není nakonec takový rozdíl obě jsou pro obecné vzdělání v současném světě nezbytné, obě jsou svým způsobem interdisciplinární jedna více společenskovědně zaměřená, druhá spočívající na základech přírodních věd. Rozdíl je v tom, že občanská výchova je více tradiční (o její potřebnosti nikdo nepochybuje), environmentální zase přináší nové impulzy zajímavé z hlediska rozvoje pedagogiky jako takové (možnost přinášet podněty učitelské praxi by se v zemi Komenského rozhodně neměla opomíjet). A je tu ještě jeden rozdíl: aby občanskou výchovu měly plně na starosti organizace typu Člověk v tísni nebo Amnesty International a financovaly ji ze svých prostředků, to je představa pro většinu z nás poněkud absurdní. U výchovy environmentální to ale pokládáme za přirozené. Environmentální vzdělání (podobně jako jakákoli jiná oblast školství) by se nemělo stát obětí nepříliš čestných a sportovních předvolebních praktik to by se mohlo přímo dotknout výchovy budoucích generací. Ta je totiž postavena na hodnotách dlouhodobě osvědčených, v případě výchovy ekologické na práci středisek, která si know-how v okruhu svého zájmu a působení systematicky pěstují. Mechanismus pravidelného podávání projektů a skládání závěrečných účtů, který tyto organizace musí pravidelně podstupovat, je současně mechanismem výběru těch nejkvalitnějších, kteří dokážou dlouhodobě poměrně tvrdá kritéria naplňovat. Nedůvěra v korektní využití poskytnutých prostředků, vzhledem k přísným podmínkám pro čerpání evropských fondů, není na místě míra naplnění projektových cílů se poměřuje množstvím aktivit, které se realizují přímo v terénu v době vyučování i nad jeho rámec (tedy nemizí například v rozmanitých podnikatelských tunelech). Situace, kdy celá jedna oblast vzdělávání/výchovy není financována systematicky institucionálními penězi, nýbrž pouze náhodně formou grantů, je neudržitelná a politické spory různého typu by zde mohly způsobit nenapravitelné škody. Na základě těchto argumentů žádáme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby reálně prověřilo možnost vyčlenění stálých 17

18 NÁZORY zdrojů pro financování systému výchovy/ vzdělání EVVO i VUR, které jsou dnes již povinnými složkami vzdělání na nižších stupních škol v České republice, a to způsobem, který by zachoval zásadní roli nevládních organizací pro dobré fungování tohoto systému. Na úplný závěr je ovšem třeba podotknout, že argumentaci článků, které navrhují restriktivní opatření vůči ekologickým střediskům žádajícím o granty z fondů ministerstev dočasně spravovaných zelenými ministry, nelze brát vůbec vážně: nepodávají přehled o celkovém objemu fondů, o množství podaných projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, podílu úspěšných žádostí ani jejich kvalitě, a s daty o poskytnutých prostředcích manipulují zcela účelově. Je dále třeba vidět, že politická angažovanost je jevem zcela přirozeným, a pokud by automaticky vyřazovala příslušníky různých stran z možnosti žádat o dotace, jistě by tím naše politická scéna nezískala. Už jenom proto, že pak by se všechna občanská sdružení mohla octnout mimo hru o budoucnost naší země. Publikováno 16. února 2010 v Envigogice, ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA JINAK K 16. březnu 2010 podepsali: Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, s.r.o., lektor seminářů pro učitele Otevřený dopis redakci Učitelských novin. a studenty, UP v Olomouci V Učitelských novinách 8/2010 byly ekologické výchovy, prospěch z nich budou Prof. RNDr. Martin Braniš, CSc., Ústav zveřejněny šokující články Lukáše Doubravy věnované environmentální výchově. nost školit se zadarmo nebo přihlásit děti mít především učitelé, protože získají mož- pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK v Praze Domníváme se, že k dobré novinařině na program za dotovanou cenu. Pokud PhDr. Jan Činčera, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity patří především snaha o zachycení skutečnosti v celém jejím kontextu, nikoliv k razantnímu poklesu kvality environmen- by školy tuto možnost neměly, vedlo by to v Liberci její účelová dezinterpretace. Té se pan tální výchovy v České republice. Mgr. Lenka Daňková, ředitelka Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Doubrava dopouští v několika ohledech. Článek dále neuvádí dvě důležité skutečnosti. Peníze z evropských fondů u nás Ve svém komentáři na str. 3 zcela RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Centrum pro scestně definuje environmentální výchovu nerozdělují pouze ministerstva, ale i kraje. otázky životního prostředí UK v Praze jako jakousi výchovu ekologických ak- Zatímco ministerstva logicky financují celo- Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., Katedra tivistů. Na základě tohoto svého dojmu státní projekty, kraje se soustředí na projek- pedagogiky Pedagogické fakulty MU pak vyvozuje, že jde o výchovu snadnou ty regionální, tedy typicky menší a možnostivistů. v Brně a nenáročnou. Obě tato tvrzení jsou tem škol bližší. Zvolený systém tedy konzistentně PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Katedra zcela mylná. Cílem environmentální pokrývá velké i malé projekty a dává biologie a ekologické výchovy Peda- výchovy není vykonávat ideologickou stejnou šanci všem. gogické fakulty UK v Praze, vedoucí Centra masáž, ale jednoduše řečeno vést lidi V kontextu dále chybí rozvaha o různých environmentálního vzdělávání a výchovy k tomu, aby do svého každodenního způsobech financování škol i středisek Mgr. Hana Kolářová, šéfredaktorka časopisů rozhodování zahrnovali také environ- ekologické výchovy. Zatímco pro školy jsou Bedrník, Zpravodaj MŽP mentální perspektivu. Na jednoduchém hlavním zdrojem státní peníze a granty zna- Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, Šéfredaktorka příkladě budou-li v obchodě zvažovat, menají jen přilepšení, střediska ekologické časopisu Psychologie dnes, doktorand- zda si koupí biojablko z Rakouska nebo výchovy jsou placena převážně z grantů ka Katedry filozofie a dějin přírodních věd nebio jablko z Čech, zváží kromě chuti a ostatní zdroje jsou pro ně jen okrajové. Je Přírodovědecké fakulty UK v Praze a peněz také dopady obou možných rozhodnutí proto logické, že jsou v žádostech o granto- Mgr. Jan Krajhanzl, Vedoucí klubu pro na životní prostředí. Takové rozvou podporu zkušenější, protože je to pro rizikové skupiny dětí a mládeže na pražském hodnutí samozřejmě není jednoduché, ně existenční otázka. Žižkově, doktorand Katedry psycho- bude asi vypadat jinak ve Znojmě a jinak Lukáš Doubrava na závěr své glosy píše logie Filozofické fakulty UK v Praze (zaměření v Liberci a vstupují do něj i další faktory. o trestuhodném luxusu. Domníváme se, že ekopsychologie) K tomu je potřeba u dětí rozvíjet jejich pokud je tu něco trestuhodného, tak pub- Ing. Dana Křivánková, Lipka školské kritické myšlení, vést je k reflexi svých likovat články tak hrubě zkreslující skutečnost, zařízení pro environmentální vzdělávání hodnot (ale nikoliv k přebírání hodnot jako je tomu v jeho vlastním článku. v Brně, externí pedagog na Pedagogické pana učitele!), porozumění základním Je politováníhodné, že si redakční rada fakultě MU v Brně ekologickým principům a k přesvědčení, neuvědomila riziko politického zneužití že takové rozhodování vůbec má smysl. takto jednostranně prezentovaných názorů v předvolebním boji. Nechápeme také, Ing. Aleš Máchal, Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně, V tomto procesu je možné udělat spoustu chyb, v důsledku kterých mohou být proč v článku zcela chybí pohled protistrany, o které se nejvíce píše tedy středisek externí pedagog na Pedagogické fakultě děti vystresované, frustrované, cynické MU v Brně a Přírodovědecké fakultě UP či apatické. Udělat dobrý program environmentální výchovy tedy vyžaduje dost ronmentální výchovu. ekologické výchovy či odborníků na envi- v Olomouci Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., Katedra biologie Pedagogické fakulty Univerzity rozsáhlé znalosti, jeho příprava trvá měsíce a jeho ladění a vyhodnocování roky. kou ukázalo uvedené číslo, nezbude, než Bude-li kvalita článků UN taková, ja- Hradec Králové Pedagogické fakulty u nás bohužel studenty odkazovat na serióznější zdroje Mgr. et Mgr. Michal Medek, externí pedagog Filozofické fakulty a Fakulty sociál- až na výjimky studenty didaktiku environmentální výchovy neučí. Učitelé si matice. vyváženěji referující o pedagogické probleních studií MU v Brně s ní proto (opět až na výjimky) neumějí PhDr. Jan Činčera, Ph.D., Prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult., příliš poradit, a často proto nevědomky Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta UK, bývalý rektor UK volí postupy, které jsou nefunkční nebo Fakulta přírodovědně-humanitní v Praze kontraproduktivní. Řešením tedy je, že a pedagogická, PhDr. Tereza Vošahlíková, Pedagogická využívají nabídek středisek ekologické Technická univerzita v Liberci fakulta, UK v Praze, Česká Republika / výchovy, které se na tuto oblast speci- Publikováno v Envigogice Institut für integrative Studien, Leuphana alizují a školám nabízejí školení či programy 8. března 2010, na Universität Lüneburg, Deutschland pro žáky. Pokud tedy byla z ev- cuni.cz najdete jména dalších, kteří se ropských fondů podpořena střediska k otevřenému dopisu připojili 18

19 DIDAKTIKA EKOLOGICKÁ STOPA ŠKOLY Za vším, co člověk, město, stát, škola nebo podnik potřebuje k životu, je kus země. Analýza ekologické stopy umožňuje tuto plochu spočítat. Je to vlastně takové ekologické účetnictví. Jen místo s penězi počítá s globálními hektary. To znamená, že každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s globálně průměrnou produktivitou. Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa. Praktický nástroj EVVO Že to zní složitě? Na první pohled se to takové může zdát, ale na ten druhý zjistíme, že je to vlastně logické. Každá biologicky produktivní plocha (les, pole, rybník ) má produktivitu jinak vysokou, a tak abychom nesrovnávali nesrovnatelné, se musí jednotlivé plochy přepočítat na společného jmenovatele, kterým je právě globálně průměrná produktivita. Odtud pramení jednotky ekologické stopy globální hektary. Jak velkou ekologickou stopu svým životním stylem zanechává každý z nás, si již 6 let můžeme spočítat na internetových stránkách cz/ekostopa. Ale napadlo by vás, že ekologickou stopu může zanechávat také škola? Škola přeci nemůže zanechávat stopy, když stojí na místě, mohli byste namítnout. Školu si ale můžeme představit jako živoucí organismus, která stejně jako ostatní organismy spotřebovává energii a produkuje odpady. Na začátek školního roku 2009/2010 připravila Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., (zkráceně TI- MUR) pro základní a střední školy projekt Ekologická stopa školy jako praktický nástroj EVVO. Pomocí tohoto projektu mají přihlášené školy možnost využít stávající on-line kalkulátor pro výpočet své ekologické stopy a zapojit téma ekologické stopy do výuky pomocí metodických materiálů, obojí na internetových stránkách Kalkulátor byl vytvořen ve spolupráci s Agenturou Koniklec, která externě zajišťuje jeho provoz. Pomocí elektronického letáku bylo osloveno základních a středních škol. Do projektu se zatím přihlásilo 200 škol, z nichž 95 shromažďuje data k výpočtu ekologické stopy a 21 si již ekologickou stopu spočítalo. K výpočtu ekologické stopy je potřeba množství dat o školní budově a jejím provozu, jejích přilehlých pozemcích, o spotřebě potravin, energií, vody a různých materiálů ve škole, o dopravě žáků a personálu ze školy a do školy a o odpadech a jejich recyklaci. Všechna data je možné získat v hospodářské evidenci školy nebo pomocí měření či pozorování, přičemž míra zapojení studentů je plně na pedagozích, pracujících s kalkulátorem. Metodické listy Zájemci o výpočet ekologické stopy školy a její promítnutí do výuky mají zdarma k dispozici také metodické materiály. Bylo jich vytvořeno celkem pět Metodický list pro pedagogy, Pracovní listy pro žáky ZŠ a Pracovní listy pro studenty SŠ, dále Tahák a Hry k výuce ekologické stopy. Primárně jsou určené pro pedagogy, kteří chtějí své studenty seznámit s ekologickou stopou a s vybranými tématy, která s ekologickou stopou úzce souvisí. V Metodickém listu pro pedagogy jsou základní informace o ekologické stopě a výpočtu ekologické stopy školy a dále náměty k výuce v jednotlivých kapitolách (Energie, Potraviny, Voda, Doprava a Odpady). Pracovní listy jsou rozděleny do dvou úrovní (ZŠ a SŠ) a dále členěny do jednotlivých kapitol stejně, jako je tomu v Metodickém listu pro pedagogy. V každém pracovním listu nalezneme výkladovou část, úkoly, použitou literaturu a internetové odkazy. S pracovními listy tak mohou studenti pracovat samostatně a případné doplňující informace dohledat pomocí uvedených zdrojů. V jednotlivých kapitolách je vždy nastíněna podstata tématu a dále jeho vliv na životní prostředí. V kapitole Energie zjistí studenti, jaké existují formy energie, a seznámí se se základními zdroji, jejich využíváním a vý- Ukázka z manuálu Hry. 19

20 DIDAKTIKA 1 Ukázka z metodického listu pro pedagogy. 2 Jeden z pracovních listů pro žáky. 3 Ukázka z oblíbeného manuálu Tahák. hodami či nevýhodami z hlediska vlivu na životní prostředí. V kapitole Potraviny je nastíněno velmi obsáhlé téma výživa a dále životní dráha výrobků. V kapitole Voda se studenti seznamují s pojmy, jako jsou: koloběh vody, pitná voda, vodní zdroje, eutrofizace a čistírna odpadních vod. Kapitola Doprava je strukturována podobně jako kapitola Energie, studenti se zde dozví o jednotlivých formách dopravy a jejich vlivu na životní prostředí, zejména o emisích ze silniční a letecké dopravy. Kapitola Odpady je zaměřená nejen na třídění a recyklaci odpadů, ale také na výrobky, které se z recyklovaných, tzv. druhotných, surovin vyrábějí. Tahák a hry Dalším metodickým materiálem je Tahák. Je to malá kapesní učebnice vytvořená především pro pedagogy, ale využít ji mohou také studenti. Text je shodný s výkladovou částí Pracovních listů pro studenty SŠ. Hry k výuce ekologické stopy uzavírají pětici metodických materiálů. Jsou čerpány z různých zdrojů globální výchovy s environmentální tematikou a ačkoliv jsou členěny opět podle úrovně výuky na hry pro žáky ZŠ a studenty SŠ, je možné je po menší úpravě kombinovat napříč jednotlivými úrovněmi. Jejich použití je vhodné zejména pro ekologické kroužky nebo školy v přírodě. Časová dotace jednotlivých her se pohybuje v rozmezí 20 až 90 minut. Zaujalo vás téma ekologické stopy školy a chtěli byste se o něm dozvědět více? Navštivte naše internetové stránky nebo nám napište na ovou adresu: Na přelomu roku jsme uspořádali tři školící semináře o projektu, do budoucna plánujeme na tuto úspěšnou aktivitu navázat semináři přímo v partnerských školách. Projekt, který podpořilo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže a Magistrát hlavního města Prahy, oficiálně skončil v prosinci roku 2009, zatím jej tedy financujeme z jiných zdrojů a dál sháníme podporu pro jeho stávající využití i rozvíjení. Veškeré aktivity ale školám poskytujeme zdarma, takže neváhejte a přihlaste se! Božena Svobodová a Viktor Třebický, Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Všechny otištěné ukázky pocházejí z manuálů 20 dostupných na

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ?

ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Strategie rozvoje základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov Le Thi 5. třída starosta + ředitel: ČÍM MŮŽEME ZAČÍT V potůčkách A PROČ? Karta rozvoje vzdělávání v obci Ostrovsko společnou cestou ke kvalitnímu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Prezentace 1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A DOTACÍ Ing. Jaroslav Brzák Ing. Radmila Fingerová Ing. Arch. Veronika Zahrádková Realizace projektů školních zahrad možnosti financování

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více