OCL a integritní omezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCL a integritní omezení"

Transkript

1 OCL a integritní omezení Karel Richta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 2011 Softwarové inženýrství I., BI-SI1 04/2011, Přednáška 9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 1/78

2 Proč OCL? Pomocí diagramů UML nelze popsat všechno proto je součástí specifikace UML i definice OCL. Co je zvláštní na následujícím obrázku? (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 2/78

3 Jiný příklad: Předměty a zkoušky class Studium bez omez... Student - jméno: string - příjmení: string studuje Předmět - kód: string - název: string si zapsal +z 1 +má Zkouškový termín - datum: Date - místnost: int (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 3/78

4 Předměty a zkoušky o něco lépe class Příklad Studium s omezením Student - jméno: string - příjmení: string studuje Předmět - kód: string - název: string si zapsal +z 1 Student/studentka si mohou zapsat zkouškový termín pouze z předmětů, které právě studují. {C1} +má Zkouškový termín - datum: Date - místnost: int (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 4/78

5 OCL -ObjectConstraintLanguage pochází z metodiky Syntropy(IBM) je čistě funkcionální (bez vedlejších efektů) není to programovací jazyk -je určen pro vyjádření invariantů - je to specifikační jazyk je silně typovaný (každý výraz OCL má definován typ) má předdefinovanou sadu typů (primitivní typy Integer, Boolean, String, Real, UnlimitedIntegera z nichutvořené kolekce) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 5/78

6 Jak vypadá zápis v OCL? context <jméno> [inv pre post]: <výraz> klíčové slovo contextslouží pro definici kontextu pro výraz v OCL, např. zápis: context Osoba inv : <výraz> označuje, že uvedený výraz se vztahuje k instancikontextu (třídy) Osoba (na kterou se lze odkazovat klíčovým slovem self) klíčová slova inv, pre, postzastupují stereotypy <<invariant>>, <<precondition>>, <<postcondition>> (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 6/78

7 Příklad zápisu v OCL context Osoba inv: self.příjem > tento zápis vyjadřuje, že pro každou instance třídy Osoba, musí mít atribut příjem hodnotu větší než context x:osoba inv: x.příjem > označuje totéž context x:osoba inv OK : x.příjem > zavádí pro toto integritní omezení jméno (OK) Příklad popisu metody: context Osoba::pridej(kolik:Integer):Integer pre : kolik > nemá smysl přidávat méně post : result = + kolik (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 7/78

8 Příklad: Předměty a zkoušky class Studium v OCL Student - jméno: string - příjmení: string studuje Předmět - kód: string - název: string si zapsal {C1} «Invariant» {-- Student/studentka si mohou zapsat zkouškový termín pouze z předmětů, které právě studují. inv C1 : is-element(self.si_zapsal.z, studuje)} +z 1 +má Zkouškový termín - datum: Date - místnost: int (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 8/78

9 EA vygeneruje tabulky, ale integritní omezení ne. (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 9/78

10 Příklad: Hypotéky Uvažme příklad světa hypoték - ukázka z katalogu požadavků: 1. Každá hypotéka bude vždy pro jednu osobu. 2. Osoba si může vzít několik hypoték. 3. Každou nemovitost vlastní právě jedna osoba. 4. Osoba může vlastnit libovolný počet nemovitostí. 5. Každá hypotéka musí být zajištěna nejméně jednou nemovitostí. 6. Nemovitost může být použita k zajištění více hypoték. (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 10/78

11 Příklad modelu evidence hypoték class Hypotéky bez omezení Nemovitost - označení: string - hodnota: penize +je_zajištěna 1..* +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 +zajišťuje +má_půjčenu Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_částka: peníze = ,- - měsíční_splátka: peníze (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 11/78

12 Příklad: Hypotékyo něco lépe class Hypotéky s omezením Nemovitost - označení: string - hodnota: penize +je_zajištěna 1..* +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 «Invariant» {Hypotéka může být zajištěna pouze takovými nemovitostmi, které daná osoba vlastní.} {C1} +zajišťuje +má_půjčenu Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_částka: peníze = ,- - měsíční_splátka: peníze (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 12/78

13 class DDL CASE (EA) vygeneruje tabulky, ale integritní omezení ne. Nemov itost «column» označení: VARCHAR2(50) hodnota: penize *pfk nemovitostid: Integer FK je_majetkem: Integer «PK» + PK_Nemovitost(Integer) «FK» + skládá se z(integer) + FK_je_majetkem(Integer) +PK_Nemovitost (nemovitostid = nemovitostid) «FK» +Nemovitost JoinHypotékaToNemov itost «column» *FK nemovitostid: Integer *FK hypotékaid: Integer +FK_je_majetkem +Hypotéka 1..* (je_majetkem = osobaid) «FK» (hypotékaid = hypotékaid) «FK» +PK_Osoba +PK_Hypotéka 1 Osoba «column» jméno: VARCHAR2(50) příjmení: VARCHAR2(50) příjem: peníze *PK osobaid: Integer «PK» + PK_Osoba(Integer) +PK_Osoba 1 (pro = osobaid) «FK» +FK_pro Hypotéka «column» od: datum do: datum celková_částka: peníze = ,- měsíční_splátka: peníze *PK hypotékaid: Integer FK pro: Integer «FK» + Nemovitost(Integer) + Hypotéka(Integer) «PK» + PK_Hypotéka(Integer) «FK» + FK_pro(Integer) 13 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 13/78

14 CASE vygenerujesql, aleio ne. DROP TABLE Hypotéka CASCADE CONSTRAINTS;... CREATE TABLE Hypotéka ( od DATE, do DATE, celková_částka NUMBER(12,2) DEFAULT ,-, měsíční_splátka NUMBER(12,2), hypotékaid Integer NOT NULL, pro Integer );... ALTER TABLE Hypotéka ADD CONSTRAINT PK_Hypotéka PRIMARY KEY (hypotékaid);... ALTER TABLE Hypotéka ADD CONSTRAINT FK_pro FOREIGN KEY (pro) REFERENCES Osoba (osobaid);... (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 14/78

15 Ale mohl by něco vygenerovat V popisu integritního omezení v jazyce OCL je dost informace pro vygenerování integritního omezení např. pro SQL: ALTER TABLE JoinHypotékaToNemovitost ADD CONSTRAINT C2 CHECK ( /* -- Hypotéky osoby mohou být zajištěny pouze nemovitostmi, které tato osoba vlastní. */ ); context inv: self.je_zajištěna.je_majetkem = self.pro nemovitostid.je_majetkem = hypotékaid.pro (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 15/78

16 Kdy použít OCL? pro vyjádření integritních omezení v datovém modelu (diagramu tříd) pro vyjádření typových omezení při definici stereotypů pro popis vstupních a výstupních podmínek operací, nebo pro popis operací (metod) ve tvaru: operace(x1,, xn) = výraz kde výrazmůže obsahovat x1,, xn jako navigační jazyk (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 16/78

17 self.příjem Výrazy v OCL hodnota vlastnosti objektu o kterém v daném kontextu mluvíme v tomtopřípadě se jedná o atribut a hodnotu typu peníze x.vlastní hodnota vlastnosti objektu o kterém v daném kontextu mluvíme v tomtopřípadě se jedná o vztah a hodnotu typu kolekce nemovitostí (případně prázdná) class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* Nemovitost se zde chápe jako + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 17/78

18 Příklad použití OCL I. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +ow ner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Kolik osob může vlastnit auto? Vlastníkem auta může být osoba, které je alespoň 18 let? context Car inv: self.owner.age >= 18 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 18/78

19 Příklad použití OCLII. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +ow ner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Co znamená podmínka? context Person inv: self.age >= 18 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 19/78

20 Příklad modelu evidence hypoték class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 +zajišťuje 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze +má_půjčenu (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 20/78

21 OCL lze použít pro navigaci class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Chceme označit Nemov itost měsíční splátky +vlastní - označení: string hypoték osoby Q: - hodnota: penize +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba Q.má_půjčenu.měsíční_splátka +je_zajištěna 1..* Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. (je to množina údajů výsledek je typu Bag(peníze) ) + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 +zajišťuje 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze +má_půjčenu (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 21/78

22 Integritní omezení v OCL class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* +zajišťuje Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 Hypotéka musí být zajištěna nemovitostí, jejíž cena není menší než celková zapůjčená částka (pokud je zajištěna +má_půjčenu jednou nemovitostí). context Hypotéka inv : self.celková_částka <= self.je_zajištěna.hodnota (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 22/78

23 Typy v OCL předefinované primitivní typy (s obvyklými operacemi): Integer Boolean String Real UnlimitedInteger konstruktory: Collection, Set, Bag, Sequence s operátory: collect, select, reject, forall, exists, iterate, include, count, union, intersect, isempty, notempty, isunique,... (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 23/78

24 Primitivní typy Typ Boolean Integer Operace and, or, xor, not, implies, if-then-else *, +, -, /, abs(), div(integer), mod(integer), min(integer), max(integer) Real String *, +, -, /, abs(), floor(), round(), max(real), min(real) size(), concat(string), toupper(), tolower(), substring(integer, Integer) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 24/78

25 Operace s primitivními typy size() : Integer (počet znaků v řetězci self) substring(lower : Integer, upper : Integer) : String (podřetězec self začínající na pozici lower a končící na pozici upper. Pozice se počítají od 1 do self.size(). pre: 1 <= lower pre: lower <= upper pre: upper <= self.size() concat(s : String) : String (spojení řetězců self a s) post: result.size() = self.size() + s.size() post: result.substring(1, self.size() ) = self post: result.substring(self.size() + 1, result.size() ) = s (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 25/78

26 Výčtové typy context Person inv: gender = Gender::male (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 26/78

27 Příklad použití OCLIII. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ow nership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Všechna vozidla osob jsou černá: context Person inv: self.fleet -> forall(v v.colour = Colour::black) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 27/78

28 Výrazy v OCL (pokr.) x.vlastní -> isempty() test, zda hodnota typu kolekce nemovitostí je prázdná x.vlastní.hodnota kolekce hodnot typu peníze představující cenu nemovitostí, které objekt x vlastní x.vlastní.hodnota -> sum() cena nemovitostí, které objekt x vlastní, spočítaná jako součet hodnot jednotlivých nemovitostí class Pøíklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemovitost - oznaèení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - pøíjmení: string - pøíjem: peníze Osoba +je_zajištìna 1..* + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean Nemovitost se zde chápe jako (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 28/78 jednotka vlatnictví. Pokud nějakou +pro 1

29 Vytváření kolekcí Set {2, 4, 1, 5, 7, 13, 11, 17 } OrderedSet {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Sequence {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Bag {1, 2, 3, 2, 1} (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 29/78

30 Pro všechny objekty jsou definovány metody: Typ Operace oclistypeof(t : OclType) : Boolean ocliskindof(t : OclType) : Boolean oclinstate(s : OclState) : Boolean oclisnew() : Boolean oclastype(t : OclType) : instance of OclType (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 30/78

31 Kolekce Typ Collection Operace ->size(), ->includes(object), ->includesall(collection), ->excludes(object), ->excludesall(collection), ->count(object), ->isempty(), ->notempty(), ->sum(), ->exists(expression), ->forall(expression), ->isunique(expression), ->sortedby(expression), ->iterate(expression), ->any(expression), ->one(expression) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 31/78

32 Příklad použití OCLIV. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +ow ner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Nikdo nemůže vlastnit více než 3 vozidla context Person inv: self.fleet -> size <= 3 nebo změníme násobnost v diagramu to je ale statické, nemůže se to dynamicky měnit. (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 32/78

33 Kolekce typu Set Typ Collection::Set Operace ->union(set), ->union(bag), ->intersection(set), ->intersection(bag), ->including(object), ->excluding(object), ->symmetricdifference(set), ->select(expression), ->reject(expression), ->collect(expression), ->count(object), ->assequence(), ->asbag() (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 33/78

34 Kolekce typu Bag Typ Collection::Bag Operace ->union(bag), ->union(set), ->intersection(bag), ->intersection(set), ->including(object), ->excluding(object), ->symmetricdifference(set), ->select(expression), ->reject(expression), ->collect(expression), ->count(object), ->assequence(), ->asset() (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 34/78

35 Kolekce typu Sequence Typ Collection::Sequence Operace ->union(bag), ->union(set), ->intersection(bag), ->intersection(set), ->including(object), ->excluding(object), ->symmetricdifference(set), ->select(expression), ->reject(expression), ->collect(expression), ->count(object), ->assequence(), ->asset() (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 35/78

36 Přesnější vyjádření IO class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean Hypotéka musí být zajištěna +pro 1 Nemovitost se zde chápe jako nemovitostmi, jejichž součet jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí cen není menší než celková se na samostatné části dle podílu vlastníků. zapůjčená částka. +zajišťuje 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze +má_půjčenu context Hypotéka inv : self. celková_částka <= self. je_zajištěna.hodnota -> sum() Y36SIN - Jazyk OCL (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 36/78 36

37 A obráceně class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* +zajišťuje Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +má_půjčenu +pro 1 Nemovitost může zajišťovat pouze tolik hypoték, jejichž součet celkových částek není větší, než cena nemovitosti. context Nemovitost inv : self.zajišťuje.celková_částka -> sum() <= self.hodnota Richta: NSWI041 - Jazyk OCL 37 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 37/78

38 object Hypotéky bez hranic Důležitá podmínka class Příklad modelu pro hypotéky H-123 :Hypotéka Karlštejn :Nemovitost pro Josef :Osoba zajištěna? vlastní Bouda :Nemovitost skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* +zajišťuje Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +má_půjčenu +pro 1 Hypotéky osoby mohou být zajištěny pouze nemovitostmi, které tato osoba vlastní. context Hypotéka inv : self.je_zajištěna.je_majetkem = self.pro Richta: NSWI041 - Jazyk OCL 38 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 38/78

39 Vlastnosti operací v OCL class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost +vlastní - označení: string Osoby - mohou hodnota: penize žádat o hypotéky, pokud suma +je_zajištěna 1..* měsíčních splátek osoby nepřesáhne 30% příjmu osoby. +je_majetkem Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 +zajišťuje 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze +má_půjčenu context Osoba::žádost(částka:peníze,zajištění:Nemovitost) pre : (self.má_půjčenu.měsíční_splátka -> sum()) + částka/počet_splátek <= self.příjem * 0.3 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 39/78 39

40 Typická vlastnost hierarchie class Příklad modelu pro hypotéky skládá se z 1 Nemov itost - označení: string - hodnota: penize +vlastní +je_majetkem 1 - jméno: string - příjmení: string - příjem: peníze Osoba +je_zajištěna 1..* Nemovitost se zde chápe jako jednotka vlatnictví. Pokud nějakou nemovitost vlatsní více osob, rozdělí se na samostatné části dle podílu vlastníků. + žádost(peníze, Nemovitost) : boolean +pro 1 Nemovitost se nemůže skládat sama ze sebe. +zajišťuje 1..* Hypotéka - od: datum - do: datum - celková_č ástka: peníze - měsíční_splátka: peníze +má_půjčenu context Nemovitost inv : not (self.skládá_se_z iselement(self)) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 40/78

41 Příklad použití OCLV. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +ow ner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Nikdo nevlastní víc než 3 černá vozidla: context Person inv: self.fleet -> select(v v.colour = Colour::black)-> size <= 3 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 41/78

42 Příklad použití OCLVI. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Co znamená podmínka? context Person inv: self.fleet -> iterate(v ; acc:integer=0 if (v.colour = Colour::black) then acc+1 else acc endif) <= 3 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 42/78

43 Příklad použití OCLVII. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Co znamená podmínka? context Person inv: self.fleet -> age < 18 implies forall(v not v.ocliskindof(car)) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 43/78

44 Příklad použití OCLVIII. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Existuje červené auto: context Car inv: Car.allInstances -> exists(c c.colour = Colour::red) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 44/78

45 Příklad použití OCLIX. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Metoda setage třídy Person pro nezáporný argument newage nastaví atribut age: context Person::setAge(newAge:Integer):Integer pre: newage >= 0 post: self.age = newage (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 45/78

46 Příklad použití OCLX. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Vyvolání metody birthday třídy Person zvýší věk osoby o 1: context Person::birthday() post: self.age = + 1 (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 46/78

47 Příklad použití OCLXI. class Auta Person - name: String - birthdate: Date - /age: int + getname() : String {query} + birthday() : Date + setage(int) : int +owner 1 ownership Vehicle +fleet - colour: Colour «enumeration» Colour black white red Date - day: int - month: int - year: int Car Bike Výsledek volání metodygetnametřídy Person je hodnota atributu name: context Person::getName():String post: result = self.name nebo, protože getname je {query}: context Person inv: self.getname = self.name (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 47/78

48 Úrovně modelů (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 48/78

49 Příklad využití OCL (metamodeluml) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 49/78

50 Příklad podmínky v OCL (metamodel) class Model elementu «metaclass» Element - mustbeowned: boolean +owner 0..1 Element, který musí mít vlastníka, musí mít vlastníka. +ownedelement context Element inv: self.mustbeowned() implies owner->notempty() (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 50/78

51 Příklad: definice odvozené vlastnosti Elementy, které vlastní daný element (je to odvozené sjednocení). /ownedelement: Element[*] (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 51/78

52 Příklad: definice odvozené vlastnosti Element, který vlastní tento element (owner) je to odvozené sjednocení (union). /owner: Element [0..1] (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 52/78

53 Příklad: popis operace v OCL Operace allownedelements() vrací všechny elementy, které přímo či nepřímo vlastní daný element context Element::allOwnedElements(): Set(Element) post: result = ownedelement -> union( ownedelement->collect(e e.allownedelements() ) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 53/78

54 Příklad: podmínky v OCL Element nemůže přímo, nebo nepřímo vlastnit sám sebe context Element inv: not self.allownedelements() -> includes(self) (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 54/78

55 The End (ČVUT) OCL a integritní omezení BI-SI1, 2011, Přednáška 9, 55/78

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

Materiál ke cvičením - SQL

Materiál ke cvičením - SQL Materiál ke cvičením - 1. Stručná syntaxe vybraných příkazů jazyka (detailní syntaxe příkazů je uvedena on-line manuálech přístupných z prostředí sítě VŠE) SELECT výběr a zobrazení hodnot z databáze: SELECT

Více

Kapitola 4: SQL. Základní struktura

Kapitola 4: SQL. Základní struktura - 4.1 - Kapitola 4: SQL Základní struktura Množinové operace Souhrnné funkce Nulové hodnoty Vnořené poddotazy (Nested sub-queries) Odvozené relace Pohledy Modifikace databáze Spojené relace Jazyk definice

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP V DATABÁZOVÉ TECHNOLOGII

OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP V DATABÁZOVÉ TECHNOLOGII OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP V DATABÁZOVÉ TECHNOLOGII Vojtěch Merunka Katedra informačního inženýrství, PEF, ČZU Praha merunka@pef.czu.cz Abstrakt Příspěvek seznamuje s objektovým datovým modelem a popisuje, jaký

Více

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ

APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ APLIKACE NÁVRHOVÝCH VZORŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FRANTIŠEK HUŇKA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Dynamické programovací jazyky Groovy

Dynamické programovací jazyky Groovy Groovy.doc, verze 0.02.2412, uloženo po 3.12.2012 08:45 1 z 133 Dynamické programovací jazyky Groovy Mnohé příklady jsou převzaty z knihy Groovy in Action a nebo jsou touto knihou silně inspirovány Groovy.doc,

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Funkcionální programování

Funkcionální programování Funkcionální programování Scheme ale i trochu C#, Boo, Perlu, Smalltalku apod. Jiří Fišer MMVIII Funkcionální paradigma funkcionální paradigma je jedním z klasických paradigmat programování (podobně jako

Více

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server.

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bakalářská práce Autor:

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Diagram tříd (class diagram)

Diagram tříd (class diagram) Diagramy tříd 1 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění

Více

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Základní pojmy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Základní pojmy ČSN 36900/1-1987 Data mn. Č údaje obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace význam, který člověk

Více