OSNOVNE KOMPONENTE BU OSNOVNE KOMPONENTE BARVNEGA UPRAVLJANJA. Tadeja Muck govorilne ure: ponedeljek 12:00 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSNOVNE KOMPONENTE BU OSNOVNE KOMPONENTE BARVNEGA UPRAVLJANJA. Tadeja Muck govorilne ure: ponedeljek 12:00 13:00"

Transkript

1 STANDARDIZACIJA GRAFIČNIH PROCESOV OSNOVNE KOMPONENTE BARVNEGA UPRAVLJANJA Tadeja Muck govorilne ure: ponedeljek 12:00 13:00 OSNOVNE KOMPONENTE BU q q PCS upodobitveni načini q profili q CMM 2

2 VEZNI BARVNI PROSTOR - PCS q prostor preko katerega potekajo preslikave med napravami q specifikacija ICC > PCS na osnovi CIELAB in CIEXYZ ICC barvni profil opisuje preslikavo v obe smeri: q1. korak s profilom prve naprave izvedemo preslikavo izvornih vrednosti v PCS q2. korak s profilom druge naprave izvedemo preslikavo iz PCS v ciljne barvne vrednosti Za eno preslikavo potrebujemo 2 barvna profila dveh naprav (izvorni, ciljni). qbela točka PCS > D50 3 UPODOBITVENI NAČINI percepcijski način z ohranjanjem nasičenja relativno kolorimetrični absolutno kolorimetrični 4

3 BARVNI PROFILI q datoteka, ki korelira barvne vrednosti naprave z ustreznimi vrednostmi neodvisnimi od naprave q informacije - kako naprava v določenem stanju reproducira barve q omogoča barvno komunikacijo, pretvarjanje barv med napravami Omejitve profilov: qinterpolacija qprofil ne more izboljšati naprave qnatančnost Profil je natančen le toliko, kolikor so natančne meritve (kalibracija merilnih naprav!!!!) 5 BARVNI PROFILI Profili vsebujejo informacije o treh glavnih spremenljivkah, ki opisujejo obnašanje naprave: qbarvni obseg (gamut) vse barve, ki jih lahko upodobi naprava qdinamično območje (dynamic range) barva in svetlost bele in črne točke qtonske reprodukcijske krivulje (tone response curve) Navedene informacije so v profilu zapisane po pravilih specifikacije ICC.1:2010 (Profile version ), ki je bila leta 2005 priznana kot standard ISO

4 BARVNI PROFILI ICC - OSNOVNE VRSTE PROFILOV NAPRAV qvhodni profil (input profile) qprofil zaslona (display profile) qizhodni profil (output profile) Poleg osnovnih profilov so določeni še DODATNI PROFILI qpovezovalni profil (device link profile) qprofil za pretvorbo med prostori (colour space conversion profile) qabstraktni profil (abstract profile) qprofil poimenovanih barv (named colour profile) 7 BARVNI PROFILI SMERNOST PROFILOV q osnovni profili naprav > enosmerni ali dvosmerni q vhodni profili določajo pretvorbo od barvnega prostora vhodne naprave do PCS - enosmerni profili q profili zaslona in izhodni profili - dvosmerni 8

5 BARVNI PROFILI MATRIČNI IN LUT-PROFILI Matrični q najlažja pot pretvorbe iz enega trikanalnega prostora v drugega q z uporabo matrike npr. 3 x 3 lahko pretvorimo vsako trojko števil, npr:(r=20;g=30;b=40) v (X=1,83;Y=2,0;Z=3,67) q poleg matrike vsebujejo gradacijske krivulje vsakega koloranta -TRC q so manjših zmogljivosti q PCS CIEXYZ q vključujejo informacije za posamezne up. načine, privzet relativno kolorimetričen Matrike so obojesmerne, potrebujemo le eno. Primerne za naprave s > skenerji, zasloni. 9 BARVNI PROFILI Profili na osnovi LUT tabel qvsebujejo zapis vhodnih in izhodnih barvnih vrednosti v obliki preglednic qso večji po obsegu in porabi prostora qpcs - CIELAB qlahko opišejo kompleksne naprave (večkanalne tiskalnike) qniso obojesmerni, zato vsebujejo po dve tabeli za vsako smer pretvorbe in za vsak upodobitveni način 6 LUT-tabel. Preslikava od naprave do PCS, se označuje kot tabela AtoB in obratno, preslikavo od PCS do naprave kot BtoA. 10

6 BARVNI PROFILI ICC, modeli algoritmov barvnih pretvorb AtoB: A B 11 BARVNI PROFILI ICC, modeli algoritmov pretvorb barv od B v A. B A 12

7 BARVNI PROFILI GENERIČNI PROFILI q pridobimo ob nakupu naprave s strani izdelovalcev naprav q opisujejo obnašanje serije določenega modela naprav, ne posamezne naprave V kolikor želimo zagotoviti BU s kontroliranim vodenjem barvnih pretvorb med napravami, generičnih profilov ne uporabljamo. Generični profili ISO papirji! 13 BARVNI PROFILI PROFILI BARVNIH PROSTOROV (prikazovalni RGB prostori) qizdelani kot profili zaslonov qod naprave neodvisni RGB qnatančni in sivinsko uravnoteženi. (srgb, Adobe RGB, ECI RGB.). 14

8 BARVNI PROFILI DODATNI PROFILI DOLOČENI S STRANI ICC Povezovalni profil (angl. device link profile) q neposredno preslikovanje barv med napravami q PCS ni uporabljen q pretvorba na podlagi korigiranja TRC q vključuje dva profila v eni datoteki q izvorno-ciljni profil q uporaba: pri pogostem pretvarjanju med dvema napravama zahteva po specifičnih pogojih za optimizacijo pretvarjanja barv med napravama (ohranjanje kanala K barve) 15 BARVNI PROFILI VRSTE PROFILOV GLEDE NA STRUKTURO Profil vhodne naprave input profile q skener, digitalna kamera q matrični (ali LUT) profili, q smer AtoB Profil zaslona display profile q matrični (ali LUT) profili, q smer BtoA (upodabljanje barv) in q AtoB (za simuliranje tiska»soft proof«) Profili izhodne naprave output profile q tiskalniki, tiskarski stroji, softproof q LUT profili q smer AtoB in BtoA 16

9 ANATOMIJA ICC PROFILA upodobitven načini 0 - percepcijski 1 - relativno kolorimetrični 2 - kromatični 3 - absolutno kolorimetrični

10 BARVNE PRESLIKAVE GMA je določen glede na medsebojno razmerje izvornega - ciljnega barvnega obsega in vrsto informacije o barvi MEDSEBOJNO RAZMERJE IZVORNEGA (S) IN CILJNEGA (D) OBSEGA ni preseka S delno prekrivanje S D D VRSTA INFORMACIJE O BARVI posamezna barva barva za barvo (translatacija) barva za barvo (adaptacija) barvna slika spekter zmanjševanje (redukcije / kompresija) S D barva za barvo (redukcija / kompresija) prostorska redukcija (zmanjšanje prostora) spektralna redukcija (zmanjšanje spektra) povečevanje (ekspanzija) D S barva za barvo (ekspanzija) J. Morović, Color Gamut Mapping, UPODOBITVENI NAČINI 0 -percepcijski 1 -relativno kol. 2 -kromatični 3 -absolutno kol. percepcijski način z ohranjanjem nasičenja relativno kolorimetrični absolutno kolorimetrični 20

11 UPODOBITVENI NAČINI V BU ICC se ciljna reprodukcija lahko doseže z uporabo 4 osnovnih upodobitvenih načinov: q percepcijski (fotografski) q upodobitveni način z ohranjanjem nasičenja q absolutni kolorimetrični način q relativni kolorimetrični način glede na medij 21 UPODOBITVENI NAČINI Relativni kolorimetrični način glede na medij q barve znotraj IzBP ostanejo nespremenjene, zunaje se pomaknejo na rob IzBP q preslikovanje barva za barvo q za OOG odrezovanje. q bela točka vhodnega medija se prestavi na belo točko (belino) izhodnega medija q pomik črne točke Za fotografije, pri katerih je večina barv v barvnem območju izhodne naprave. 22

12 UPODOBITVENI NAČINI Absolutno kolorimetrični q preslikovanje enako > relativno Kolorimetrični q bela točka vhodnega medija ostane bela točka izhodnega medija Digitalni poskusni tisk, simuliranje reprodukcije za namen proizvodnega tiska (npr. simuliranje časopisnega tiska na IJ). 23 UPODOBITVENI NAČINI Prehod iz relativne kolorimetrije XYZ podatkov, XYZr v absolutno-kolorimetrične podatke XYZa; Xa = (X mw /Xi) Xr Ya = (Y mw /Yi) Yr Za = (Z mw /Zi) Zr XYZmw bela točka medija, specificirana v mediawhite PointTag, XYZi bela svetloba PCS (D50; X = , Y = 1, Z = ).

13 UPODOBITVENI NAČINI Percepcijski (ali fotografski) q vse barve se spremenijo, stisnejo na barvni prostor ciljne naprave q relativne razlike ostanejo konstantne q uporablja se metoda kompresije q se ne osredotoča na posamezne barve q reprodukcija prilagojena sposobnosti adaptacije človeškega očesa q sivo ravnovesje se navadno ohrani Za fotografije > velika razlika vhbp izbp. 25 UPODOBITVENI NAČINI Način z ohranjanjem nasičenja (kromatični, saturacijski) q barve se pomaknejo k najbližji nasičeni barvi IzBP q doseči najbolj nasičene barve reprodukcije brez upoštevanja b. tona Poslovna grafika. 26

14 UPODOBITVENI NAČINI 27 UPODOBITVENI NAČINI 28

15 Percepcijski in kromatični upodobitveni sta obrnljiva! 29 30

16 DOLOČITVE PCS PCS obstaja v dveh oblikah: q prva za kolorimetrični, q druga za percepcijski (in nasičeni upodobitveni način) Kolorimetrični upodobitveni način imajo črno točko definirano kot L*a*b* = 0,0,0, belo točko pa kot absolutno (100, 100, 100) ali pa kot relativno (belina medija). Uporaba percepcijskega način zahteva PCS z definiranimi pogoji (okolica). Pri uporabi kolorimetričnega UN na vhodu in izhodu ni problem, pri uporabi percepcijskega pa je. Vhodni in izhodni profili so ločeni - ne»vedo«eden za drugega. 31 DOLOČITVE PCS ICC VERZIJA 4 (ICCV4) qpretvorba zuporabo percepcijskega UN poteka prek referenčnega barvnega prostora medija, RMG (reference medium gamut), določen kot: hipotetični odtis foto-kakovosti, na TM z 89 % refleksijo pogoji opazovanja > standard ISO 3664 BtoA percepcijska tabela, še vedno nima podatka oizvornem barvnem prostoru, a RMG določa, kako si omeji PCS. 32

TISK 1 Delovni zvezek za vaje

TISK 1 Delovni zvezek za vaje TISK 1 za vaje Študijsko leto 2011/12 Ime: Priimek: 1 ODDAJA IN POPRAVA VAJ Vaja Oddane vaje Popravljene vaje Opombe 1 2 3 4 5 6 7 Zaključene vaje: 2 VSEBINA VAJ 1. VAJA POMNILNIKI INFORMACIJ IN KAKOVOSTNE

Více

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE IZDAJATELJ: Državna volilna komisija, zanjo Dušan Vučko AVTORICA: Tanja Užmah, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani MENTOR: izr. prof. Boštjan

Více

INFORMATIKA. Uvod v HTML - 2. del

INFORMATIKA. Uvod v HTML - 2. del 1. Povezave Uvod v HTML - 2. del Del besedila lahko naredimo aktivnega. To pomeni, da se bo uporabniku, če bo kliknil nanj, odprla neka druga datoteka ali pa drug del istega dokumenta. Ta druga datoteka

Více

TISK 1. Navodila za vaje

TISK 1. Navodila za vaje TISK 1 Navodila za vaje Študijsko leto 2011/2012 Študijsko delovno gradivo doc. dr. Helena Gabrijelčič, asist. dr. Urška Vrabič Brodnjak OZNAKE, SIMBOLI IN SLOVAR Oznaka, simbol Pomen Angleški izraz KP

Více

Intervalna ocena parametra

Intervalna ocena parametra Psihologija UL,. st., Statistično 5.. Ocenjevanje araetrov Univerza v Ljubljani, ilozofska fakulteta, Oddelek za sihologijo Študij rve stonje Psihologija. seester, redet Statistično Izr. rof. dr. Anja

Více

Správa barev. Složky správy barev. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. prosince 2012. www.isspolygr.cz

Správa barev. Složky správy barev. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. prosince 2012. www.isspolygr.cz Složky správy barev www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 3. prosince 2012 Strana: 1/11 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200

Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200 Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200 Kratek povzetek navodil in uporabniški priročnik ste dobili zraven aparata. Tukaj bomo še enkrat omenili pomembnejše postopke uporabe. 1. Predpriprava Prižgite aparat

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Zakaj naše Krio savne? Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio savne proizvajajo

Více

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Úvod do správy barev a profilace monitorů a fotoaparátů Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Barva Barva je subjektivní zrakový vjem a je dána třemi aspekty Lidský zrak (subjektivní), záznamové médium sensor spektrofotometru,

Více

ČASOPISNE ROTACIJE UVOD

ČASOPISNE ROTACIJE UVOD UVOD ČASOPISNE ROTACIJE Tiskarske rotacije delimo glede na namen uporabe: komercialni tisk (akcidenčni tisk heat set) časopisni tisk (cold set) tisk embalaže tisk neskončnih obrazcev, etiket Tisk na zvitke

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE V COLOR MANAGEMENTU V Colormanagementu se neustále operuje s několika termíny: a) barevný gamut, b) barevné prostory CMYK a RGB, c) nezávislý barevný prostor, d) ICC profil S těmito

Více

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE, Ljubljana, 3. marec 2016 Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo Vzpostaviti enoten, enostaven in čitljiv sistem

Více

R NAGRADNA Igra KUPI IZDELKE ZA ŠOLO V VREDNOSTI 10 IN SODELUJ V NAGRADNI IGRI. POŠLJI SMS S KODO NA 4080 OD 3. 8. DO 3. 9. 2017 GLAVNA NAGRADA: DRUŽINSKI IZLET V GARDALAND 2. NAGRADA: 2 X ROLLJET NAHRBTNIK

Více

EKOLOGIJA - STISKANJE

EKOLOGIJA - STISKANJE EKOLOGIJA - STISKANJE Paketirke Paketirke so stiskalnice za predelavo paketiranje kovinskih ostankov ploèevine. Osnovna funkcija je zmanjševanje volumna odpadnim materialom. Oblikovani paketi, pa so enostavni

Více

Datotečni (zbirčni) sistem - File Management System

Datotečni (zbirčni) sistem - File Management System 1 Datotečni (zbirčni) sistem - File Management System OS upravlja tudi z datotekami (file management) - datotečni sistem omogoča, da uporabnik oz. program dela z datotekami kot z logičnimi bloki, namesto

Více

B-panel. C-panel. S-panel. Osnovni enobarvni paneli. Zasteklitve. strani strani strani

B-panel. C-panel. S-panel. Osnovni enobarvni paneli. Zasteklitve. strani strani strani Zgodba vaše hiše B-panel strani 8-11 Osnovni enobarvni 3020 3021 3023 paneli 3040 3041 Zasteklitve C-panel strani 12-20 S-panel strani 26-33 1012 1010 1013 2090 2091 1022 1023 1021 2020 1040 1041 1042

Více

Brez napora! Z močnostjo novega načina pomočnika

Brez napora! Z močnostjo novega načina pomočnika Brez napora! Z močnostjo novega načina pomočnika Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6g VR Osvetlitev: način prednostne nastavitve zaslonke, 1/200 sekunde, f/8 Nastavitev beline: samodejna Občutljivost

Více

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku

Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku Barevná shoda zákazníkovy představy a ofsetového tisku ing. Jan Smékal UGRA PSO Expert KomuniKace zadavatel/zhotovitel barevné problémy barvy různé CMYK: 0/80/20/0 CMYK: 0/80/20/0 % stejné nerozumí si

Více

1LA7, 1LG4 asinhronski motorji

1LA7, 1LG4 asinhronski motorji 1LA7, 1LG4 asinhronski motorji Tehniène informacije Standardi in specifikacije Naziv DIN/EN IEC Splošni predpisi za rotirajoèe elektriène stroje DIN EN 60 034-1 IEC 60 034-1, IEC 60 085 Asinhronski motorji

Více

Sistem interaktivne table SMART Board

Sistem interaktivne table SMART Board PROSIMO, RAZMISLITE PRED TISKANJEM Specifikacije Sistem interaktivne table SMART Board Model 685i3 Tehnični podatki SMART Board 685 interaktivna tabla Velikost Š 196,9 cm V 125,7 cm G 13 cm Aktivna površina

Více

Temno modra barva GZS, barvana. Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,13, a* = - 0,11, b* = - 4,95. Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* 2.

Temno modra barva GZS, barvana. Vrednosti L*a*b* ΔE* so naslednje: L* = 12,13, a* = - 0,11, b* = - 4,95. Odstopanje mora biti v skladu z ΔE* 2. GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE DOKOLENKE Standard kakovosti: GZS Datum: 13.4.2016 1. PREDMET STANDARDA Ta standard se nanaša na dokolenke, ki so sestavni del gasilske delovne obleke. Sestavni del standarda je

Více

Šolski center Celje. Srednja šola za gradbeništvo. Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI. Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B

Šolski center Celje. Srednja šola za gradbeništvo. Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI. Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B Šolski center Celje Srednja šola za gradbeništvo Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI Avtorji : Simona Žnidaršič, G-3B Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B Mentor: Arnold Ledl, univ.dip.inž.arh. Mestna

Více

ABO FLEKSO TISK R O P U O N 1 N UVOD R E T IN I A Z O M A S 2

ABO FLEKSO TISK R O P U O N 1 N UVOD R E T IN I A Z O M A S 2 UVOD FLEKSO TISK 1 2 UVOD UVOD Ofsetni tisk 50% (rahlo upadanje) Flekso (vse večji tržni delež) Globoki tisk Digitalni tisk Fleksotisk se v največji meri uporablja za tisk embalaže packaging printing.

Více

Uvod. Slika 1.1: Električna shema enostavne krmilne naloge (a) in njena rešitev z releji (b) a) b) Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Uvod. Slika 1.1: Električna shema enostavne krmilne naloge (a) in njena rešitev z releji (b) a) b) Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Uvod a) b) Slika 1.1: Električna shema enostavne krmilne naloge (a) in njena rešitev z releji (b) 1 Relejni sistemi Zasnova programirljivih krmilnikov Slika 5.1: Primer kontaktnega krmilja z releji 2 Zasnova

Více

3D SKENIRANJE in 3D TISKANJE

3D SKENIRANJE in 3D TISKANJE 3D SKENIRANJE in 3D TISKANJE Tehnologija 3D skeniranja 3D skeniranje je postopek digitalnega zajemanja oblike modela, na osnovi katerih se izrišejo površine modela, kar znatno prispeva k hitrejšemu modeliranju.

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

Ofsetni tisk 50% (rahlo upadanje). Flekso (vse večji tržni delež, tisk embalaže).

Ofsetni tisk 50% (rahlo upadanje). Flekso (vse večji tržni delež, tisk embalaže). FLEKSO TISK 1 UVOD Ofsetni tisk 50% (rahlo upadanje). Flekso (vse večji tržni delež, tisk embalaže). Trenutno FT obsega tisk 40% celotne embalaže: valoviti karton ~ 80% papirnate vreče ~ 95% fleksibilna

Více

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2

DTP 2. Radek Fiala. fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011. Radek Fiala DTP 2 DTP 2 Radek Fiala fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 PostScript Požadavky na obsah PS dokumentu PS dokument je program, který může být (stejně jako program v jiných programovacích jazycích)

Více

Cena / mesec Mesečna naročnina za paket Rumeni 92 digitalnih tv programov 18,90

Cena / mesec Mesečna naročnina za paket Rumeni 92 digitalnih tv programov 18,90 Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 13,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 16,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Více

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači

Multimediální systémy. 02 Reprezentace barev v počítači Multimediální systémy 02 Reprezentace barev v počítači Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Barvy

Více

CENIK OSTALIH STORITEV

CENIK OSTALIH STORITEV Velja od. 4. 208 CENIK OSTALIH STORITEV Vrsta storitve z Telegram - notranji promet 7,20 5,906 Storitve na telegram - notranji promet Prednostno - telegram 7,20 5,906 LXx telegram* ter Cenik LX daril Obvestilo

Více

Avtonomni mobilni sistemi. Izr. prof. dr. Gregor Klančar Planiranje poti

Avtonomni mobilni sistemi. Izr. prof. dr. Gregor Klančar Planiranje poti Avtonomni mobilni sistemi Izr. prof. dr. Gregor Klančar gregor.klancar@fe.uni-lj.si Planiranje poti 2013/2014 Uvod Robot deluje v okolju Mobilnost zahteva: načrtovanje premika iz točka A do točke B izračun

Více

LATEX barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

LATEX barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE LATEX barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) semestrální práce Petr Doušas

Více

Pracovní listy s komponentou ICT

Pracovní listy s komponentou ICT Téma: Dálkový průzkum Země Časová dotace: 3 hodiny Pracovní listy s komponentou ICT Cíl: Pochopení principu dálkového průzkumu Země, práce se snímkem v prostředí programu MultiSpec, zobrazování snímku

Více

Projekt. Projektna naloga Naprava za sušenje gela za nohte FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Projekt. Projektna naloga Naprava za sušenje gela za nohte FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Projekt Projektna naloga Naprava za sušenje gela za nohte Študenta: Klavdijo Repolusk Indeks št.: E5000713 Smer študija: Telekomunikacije MAG Letnik

Více

Panda - cenik v v LPG. 1.3 Multijet 16v TwinAir Turbo popust: s popustom:

Panda - cenik v v LPG. 1.3 Multijet 16v TwinAir Turbo popust: s popustom: Panda - cenik 0.9 TwinAir Turbo 1.2 8v 1.2 8v LPG 1.3 Multijet 16v 95 13.190 s popustom: 11.690 8.888 13.390 s popustom: 11.890 13.990 s popustom: 12.490 13.690 s popustom: 12.190 12.290 s popustom: 10.790

Více

Priimek in ime: Vpisna številka: Letnik vaj Obkroži smer študija:

Priimek in ime: Vpisna številka: Letnik vaj Obkroži smer študija: Predmet: Skupina: Rok Točke: OPISNA GEOMETRIJA A 18.3.2003 Priimek in ime: Vpisna številka: Letnik vaj Obkroži smer študija: GRA GEO UNI VSŠ VKI Ocena: Poskus: 1. (20) f 1 je gorišče elipse, AB pa ena

Více

UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov

UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov ČLAN La Prevention Routiere Internationale UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov Cilji: spoznavanje osnovnih skupin prometnih znakov, pomen posameznih prometnih znakov, spoznavanje različnih geometrijskih

Více

Panda 4x4 - cenik. 1.3 Multijet 16v popust: s popustom: popust: s popustom:

Panda 4x4 - cenik. 1.3 Multijet 16v popust: s popustom: popust: s popustom: Panda 4x4 - cenik 0.9 TwinAir Turbo 85 0.9 TwinAir Turbo 90 1.3 Multijet 16v 95 17.990 s popustom: 16.490 19.490 s popustom: 17.990 16.250 s popustom: 14.750 16.990 popust: 2.500 s popustom: 14.490 Cene

Více

Správa barev. Model CIE Lab. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 16. listopadu 2012. www.isspolygr.cz

Správa barev. Model CIE Lab. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 16. listopadu 2012. www.isspolygr.cz Model CIE Lab www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 16. listopadu 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Zahtevnejši nivo Kazalo:

Zahtevnejši nivo Kazalo: Microsoft Word / Skupinsko delo Zahtevnejši nivo Kazalo: Skupinsko delo 1 Dodajanje komentarjev 1 Sledenje spremembam 2 Shranjevanje različic 2 Razno 2 Zaščita dokumenta 2 Primerjava dokumenta 3 Obrazci

Více

Odkrijte veselje, ki ga prinaša Nikon. Povsem preprosto.

Odkrijte veselje, ki ga prinaša Nikon. Povsem preprosto. voboda izražanja Objektiv: AF- NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR Kakovost slike: NEF (RAW) Osvetlitev: način za nastavitev zaslonke, 1/320 sekunde, f/8 Ravnovesje beline: Auto Občutljivost IO: 200 Nadzor

Více

Razvoj seminarske naloge

Razvoj seminarske naloge Razvoj sistemov RIS VAJA 6 Podatkovni pogled: E-R model (model entiteta-povezava) Razvoj seminarske naloge 1. Predstavitev organizacije 1.1 Organiziranost organizacije Organigram 1.2 Predstavitev obravnavanega

Více

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev Správa barev Přenos barevné a obrazové informace I Každodenn dodenní problémy s přenosem... p en samý dokument vypadá jinak, když: je vytištěn na různých tiskárnách je vyobrazen na různých monitorech je

Více

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát

Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Mýty a omyly v systému správy barev aneb dodržováním několika principů se správy barev nemusím bát Jan Kaiser Fomei a.s., Hradec Králové Kaiser@fomei.com, +420 603 587 898 červen 2012 Který obraz je správný?

Více

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PODPORA V PISARNI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA MARKO KOMPARE TOMAŢ DULAR

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PODPORA V PISARNI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA MARKO KOMPARE TOMAŢ DULAR INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA PODPORA V PISARNI RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA MARKO KOMPARE TOMAŢ DULAR Višješolski strokovni program: Učbenik: Poslovni sekretar Varstvo okolja in komunala Informacijsko-komunikacijska

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Osnovna sredstva in drobni inventar

Osnovna sredstva in drobni inventar Osnovna sredstva in drobni inventar SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija Tel.: 05 393 40 00 Fax: 05 393 81 36 Spletna stran: http://www.saop.si 2 0. 1 1. 2 0 1

Více

Navodila za uporabo. Za upravljavca. Navodila za uporabo. calormatic 370. Sobni regulator temperature

Navodila za uporabo. Za upravljavca. Navodila za uporabo. calormatic 370. Sobni regulator temperature Navodila za uporabo Za upravljavca Navodila za uporabo calormatic 370 Sobni regulator temperature SI Kazalo Kazalo 1 Napotki k navodilom za uporabo... 3 1.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo... 3 1.2

Více

Í Ú é Á Á Ý Ť ř é é ř é ř é ř ř é ř é Ý Á ř ř ř ř ř ř é ř ř ř é ř é é ř ř é é ř é é ř é ř é ÍŽ é é é ř ř ř é é ř é Í é é ř é é ř ř ř é ř é ÍŽ é é é ř ŽÍ é ú é é Í Ž é é Ž Í ř ř ř é é ó ř é ť ř ř ř é é

Více

Barevné prostory a správa barev

Barevné prostory a správa barev 1 Barevné prostory a správa barev Oldřich Zmeškal 1 Michal Čeppan 2 a Petr Dzik 1 1 Ústav fyzikální a spotřební chemie Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 118 Brno 2 Katedra polygrafie

Více

MATEMATIKA PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA. Jana Draksler in Marjana Robič

MATEMATIKA PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA. Jana Draksler in Marjana Robič MATEMATIKA 6+ PRIPRAVA NA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA Jana Draksler in Marjana Robič ZBIRKA ZNAM ZA VEČ MATEMATIKA 6+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler in Marjana

Více

š š ú Ú ť š Ú ú Ž š Ú š š ú Ž Í ň Ž Ž Ž Ž ú Í Ž Í Í Ú Ú Ú Ž ú ú Ú Ú š ž š Ý ž ú ú ú Ů ú ú Ú Ú ú ú ň ú ž Ú ú Ú ú Ž ú ž š š Ý Ž ú ú Ú ž Á š ú Ý š š ž ň š š Š ž šť ž Ž šť ž š š É Ž ž š ú ú ú ú ú ú ú ú ž ú

Více

ě ě ě ě ě Ý ú ě ě Í ě ě ě ě ě š ů Ý ú ě ě ě ě Í ž š ú ú ó ě ď Č ě ě ě š š Č ě ě ě ě Č ě ě ě Ú Č ě úň ž ě Č ě ě ě ě Í ě ě ě ě Ý ú ě ě ž š ú ú ó ě Č ě ě ě š šť Č ě ě ě ě ě Ť ě ě ě ě š Š ě Ý ú ě ě ě ě ě Í

Více

Kapitola 11 / Barevný tisk

Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk Petr Lobaz, 2. 5. 2007 Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými

Více

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk

DTP1. Typy barev. Označení barevnosti. Barevný tisk. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 11 / Barevný tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Typy barev průhledné (ofset) neprůhledné (sítotisk) Kapitola 11 / Barevný tisk s běžnými pigmenty metalické výtažkové přímé s různými tiskařskými parametry (krytí,

Více

UPS Vodnik po storitvah in tarifah 2012

UPS Vodnik po storitvah in tarifah 2012 UPS Vodnik po storitvah in tarifah 2012 Za stranke z območja Slovenije Velja od 2. januarja 2012 dalje TARIFE SO V EUR Logistika je danes najmočnejša sila v poslovanju Odkrijte novo logistiko Pri logistiki

Více

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP I Up 68/2017 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Vladimir Balažic kot predsednik ter dr. Mile Dolenc in Franc

Více

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Merilnik dolžine kablov SeeSnake CountPlus Tools For The Professional Splošne varnostne informacije OPOZORILO Pred uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Nerazumevanje in neupoštevanje

Více

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OBČINA BOROVNICA

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OBČINA BOROVNICA PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 2014 2017 OBČINA BOROVNICA Žig in podpis odgovorne osebe mag. Brgita Šen Kreže Vrhnika, december 2013 JP KPV, d.o.o. 2 KAZALO: 1 OSNOVNI PODATKI...5 1.1 Izvajalec

Více

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU František Čermák Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi Inštitut za češki nacionalni korpus UDK 811.162.3 374.81 LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU V prispevku skušamo izpostaviti nekatere

Více

Akcija velja do

Akcija velja do Akcija velja do 14.4.2014. igra, sanje in zabava Didašport d.o.o. Cesta 24. junija 23 1231 Ljubljana Črnuče T:01 530 35 37 www.didasport.si info@didasport.si Blazinice napolnjene z plastičnimi kroglicami

Více

Workshop fotografického tisku Workshop fototisku

Workshop fotografického tisku Workshop fototisku Workshop fototisku Osnova Technologie rozdělení, možnosti, použití Doma nebo v Labu aneb naše očekávání? Barvy a jejich Správa Formáty a rozměry Editace fotografií a příprava Typy médií a jejich výběr

Více

Přednáška kurzu MPOV. Barevné modely

Přednáška kurzu MPOV. Barevné modely Přednáška kurzu MPOV Barevné modely Ing. P. Petyovský (email: petyovsky@feec.vutbr.cz), kancelář E512, tel. 1194, Integrovaný objekt - 1/11 - Barvy v počítačové grafice Barevné modely Aditivní modely RGB,

Více

Zvolte si správný monitor pro vaši práci

Zvolte si správný monitor pro vaši práci 1. Monitory pro fotografy, grafiky a postprodukci 2. Monitory pro reklamní agentury a vydavatele 3. Rozdělení monitorů podle použití 4. Monitory pro polygrafickou výrobu 6. Softwarová podpora monitorů

Více

Corporate Identity. Dodatek k manuálu města Pardubic pro městské obvody

Corporate Identity. Dodatek k manuálu města Pardubic pro městské obvody Corporate Identity Dodatek k manuálu města Pardubic pro městské obvody 1.1 Základní verze kombinované značky ZÁKLADNÍ výšková (vertikální) verze loga: Manuál kodifikuje dvě tvarové (kompoziční) verze loga

Více

ň Ý Á Ú ú ň Ó š š š ú ó ú ů ů ů š ů ů ů š ů ů ú ů ů ů ú ů ů ů ů ů ů ó ú ú ó ů ů ň ů ň ů ů ú ú ú ó š ó ú ú ó š ú š š š ú ú ů ň ú ů ú ú ú ů ú ú ň ů ú š ň ú š š š š ú ň ů ň ú š ů ů ň ů ů ů ů ú ů ú ú ň ú ú

Více

ď šť Ť Ž Ý Á é Š É íž í Ž í ř Í Í ý ř Á Á Čí í Ť Á š ů ď ý Ď Ž ř Ý Á é Š ř Ě í É Ú š éú ž ó ř í í ý ž ř í í Š ú é í í ž Ř ý Á Č Í é ř í Ě Ú é é ž í é Í í ř í ů ý í ř ý ří ý é í í í í ý ň ž ú í ž é é í

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

IZDELAVA FOTOKNJIGE. ali pa na

IZDELAVA FOTOKNJIGE. ali pa na Na spletni strani Hoferjeve foto storitve http://www.hoferfoto.si lahko najljubše slike obdelate, shranite, naročite Izbirate lahko med množico različnih izdelkov kot so slikarska platna, koledarji, fotoknjige,

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Color Management System

Color Management System Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Color Management System Autor: Lenka Bajusová, Stanislava Balcarová Editor: Václav Kysela Praha, červen 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Barva a barevné modely

Barva a barevné modely Počítačová grafika Elektromagnetické spektrum Barva a barevné modely Jana Dannhoferová (jana.dannhoferova@mendelu.cz) Ústav informatiky, PEF MZLU Zdroj: Svět barev, Albatros 2 Elektromagnetické spektrum

Více

PRILOŽNOST ZA NATANČNOST: MITUTOYO SPOMLADANSKA PROMOCIJA

PRILOŽNOST ZA NATANČNOST: MITUTOYO SPOMLADANSKA PROMOCIJA PRILOŽNOST ZA NATANČNOST: MITUTOYO SPOMLADANSKA PROMOCIJA OD 1. APRILA DO 31. MAJA 2015 SPLOŠNO PRE1316 U-WAVE Brezžični komunikacijski sistem merilnih podatkov Komunikacijska razdalja približoo 20 m Nevtralna

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. 7 9 linka 8 - - - Platnost od.. do 8.. 7 8 9 7 7 7 7 7 7 7 7 Neděle.. a 8.. Podvesná XVII/8, 7 Zlín, tel.: 77 7 9, fa: 77, http://www.dszo.cz Poznámky: Pracovní dny L a Z -.7.-.8., 9. a.. Provoz. a.. jako

Více

T105VF. T105-manual - 1 BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT BEZDRÔTOVÝ TERMOSTAT WIRELESS THERMOSTAT TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY TERMOSZTÁT VEZETÉK NELKÜLI

T105VF. T105-manual - 1 BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT BEZDRÔTOVÝ TERMOSTAT WIRELESS THERMOSTAT TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY TERMOSZTÁT VEZETÉK NELKÜLI T105-manual - 1 Zamenjava baterij Zamenjavo baterij priporočamo pri ponazoritvi ikone baterije. Pri zamenjavi baterij: 1. Izklopite dovod toka v sprejemno enoto. 2. Odstranite zadnji pokrov oddajne enote.

Více

2 3 4 5 8 9 10 12 112 13 14 17 18 19 20 4 5 8 9 21 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 30 31 Slog n karoserja Srednja všna strehe (H2) (n na voljo za zvedenke L4) Vsoka všna strehe (H3) (serjsko pr zvedenkah

Více

PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: ) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1)

PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: ) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1) PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: 2015-1611-0018) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1) I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1.1. Ocena stanja Zakon o množičnem vrednotenju

Více

JAZ SEM TVOJ FOTO POMOČNIK. iamnikon.com

JAZ SEM TVOJ FOTO POMOČNIK. iamnikon.com JAZ SEM TVOJ FOTO POMOČNIK iamnikon.com Uživajte v lepoti Uživajte v udobju Format DX, slikovni senzor CMOS s 14,2 milijona efektivnih slikovnih točk Nov Nikonov mehanizem za obdelavo slik EXPEED 2 Občutljivost

Více

É í í í í í í ů í Í ů í í í í í í í óíď í ží í ú í í í í Č É í ú í ů í í í í ň Í í í í í í ů í í ž í í Č ů í í íí ť í ž í ů ů í ž í í ú í í Č Í ží í í í í íř ů ů ů ů í í í í í Č í í ň Í í í í í ňť ž ň

Více

š ž Í ň č č ž Ť č š š č č Ť ž š Í ž š č ž žč Ť č ž č žď š ž š ž ž Ť Ť č č š š č Ý ž š Ť č Í č š š Í Ť š ž Ť č Ť č Ó č ž š ň Ť ž č Ť š š č č Ť Ť ž š ž Í č č ž ď Ť Ť č ž č ž č ú Ť Ť š Í ž Ť š ž š ž ž š Ť

Více

1.4 T-Jet 16v s popustom: s popustom: s popustom: s popustom: popust: s popustom: 10.

1.4 T-Jet 16v s popustom: s popustom: s popustom: s popustom: popust: s popustom: 10. Tipo - cenik 1.3 Multijet 16v 1.4 16v 1.4 T-Jet 16v 1.6 Multijet 16v 1.6 Multijet 16v TCT 13.990 14.990 17.390 s popustom: 15.890 15.390 s popustom: 13.890 17.290 s popustom: 15.790 18.390 s popustom:

Více

NKP VaV Závěrečná zpráva 2010

NKP VaV Závěrečná zpráva 2010 NP VaV Závěrečná zpráva 2010 Metody vyhodnocování digitalizovaných obrazů (3) Metodická příručka (2) S DICON pro automatizaci vyhodnocení testovacích parametrů 10.12.2010 A Úvod Tato část výzkumného úkolu

Více

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 2500 MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV Maribor, december 2016 VSEBINA STRAN I. SPLOŠNE DOLOČBE 5 vsebina 5 izvajanje drugih poštnih storitev 5 pojmi 5 II.

Více

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení Teorie barev 1. Barvený model Barevný model představuje metodu (obvykle číselnou) popisu barev. Různé barevné modely popisují barvy, které vidíme a se kterými pracujeme v digitálních obrazech a při jejich

Více

(UL L 157, , str. 49)

(UL L 157, , str. 49) 2003L0049 SL 01.05.2004 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B DIREKTIVA SVETA 2003/49/ES z dne 3. junija

Více

snažte umístit na slunném místě, bez převislých objektů. Místo musí být chráněné

snažte umístit na slunném místě, bez převislých objektů. Místo musí být chráněné Návod na montáž a údržbu fóliovníku Navodila za sestavo 794113 - fóliovník Dim. 250x179x211 Splošna navodila Rastlinjak poskušajte postaviti na sončnem mestu, brez objektov, ki bi zakrivali sonce. Mesto

Více

Panda 4x4 - cenik. 1.3 Multijet 16v popust: s popustom: Cross. s popustom:

Panda 4x4 - cenik. 1.3 Multijet 16v popust: s popustom: Cross. s popustom: Panda 4x4 - cenik 0.9 TwinAir Turbo 85 0.9 TwinAir Turbo 90 1.3 Multijet 16v 95 16.990 s popustom: 14.490 18.490 s popustom: 15.990 14.490 s popustom: 11.990 15.990 s popustom: 13.490 Cene so v EUR z DDV

Více

Okolje Okna 2000NT (Windows 2000NT) se pri običajnih nastavitvah računalnika aktivira ob vklopu računalnika.

Okolje Okna 2000NT (Windows 2000NT) se pri običajnih nastavitvah računalnika aktivira ob vklopu računalnika. UVOD: Okolje Okna 2000NT UVOD: Okolje Okna 2000NT Novi pojmi: okno program Raziskovalec (Windows Explorer) datoteka mapa nastavitve v programu Nadzorna plošča 0.1 Uvod v okolje Okna 2000NT Okolje Okna

Více

Aluminijasta vhodna vrata Uživajte udobje in varnost svojega doma

Aluminijasta vhodna vrata Uživajte udobje in varnost svojega doma NOVO: dvobarvni motivi vhodnih vrat z barvnimi aplikacijami W 2 Zertifizierte Sicherheit Aluminijasta vhodna vrata Uživajte udobje in varnost svojega doma Najboljša izbira za vaš dom Hörmann aluminijasta

Více

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR NAVODILA ZA DELO Z WEB APLIKACIJO POŠTNO OKENCE PRI VAS

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR NAVODILA ZA DELO Z WEB APLIKACIJO POŠTNO OKENCE PRI VAS POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 2500 MARIBOR NAVODILA ZA DELO Z WEB APLIKACIJO POŠTNO OKENCE PRI VAS Maribor, 28. marec 2014 1. UVOD... 4 2. NAMESTITEV APLIKACIJE... 4 2.1 Zahteve za strojno in programsko opremo...

Více

EIZO ColorNavigator 6

EIZO ColorNavigator 6 8.2011 EIZO ColorNavigator 6 stručný přehled vlastností Co je nového v ColorNavigator 6.0? Společnost EIZO NANAO Corp. uvolnila od srpna 2011 novou verzi kalibrační aplikace EIZO ColorNavigator 6.0 která

Více

1. VRSTE MOTIVOV, ENEGA OPIŠI Motiv: tisto, kar likovno delo predstavlja, kar umetnik upodobi.(enostaven, preprost ali sestavljen) FIGURA predstavlja

1. VRSTE MOTIVOV, ENEGA OPIŠI Motiv: tisto, kar likovno delo predstavlja, kar umetnik upodobi.(enostaven, preprost ali sestavljen) FIGURA predstavlja 1. VRSTE MOTIVOV, ENEGA OPIŠI Motiv: tisto, kar likovno delo predstavlja, kar umetnik upodobi.(enostaven, preprost ali sestavljen) FIGURA predstavlja likovne upodobitve človeka in ima podvrste motivov:

Více

Histogram a jeho zpracování

Histogram a jeho zpracování Histogram a jeho zpracování 3. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 24 Definice Co je to histogram? = vektor absolutních četností výskytu každé barvy v obrázku [H(1),H(2), H(c)] c m.n c

Více

Histogram a jeho zpracování

Histogram a jeho zpracování ... 3.. 5.. 7.. 9 Histogram a jeho zpracování 3. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová Definice Co je to histogram? = vektor absolutních četností výskytu každé barvy v obrázku [H(),H(),

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

UPS Vodnik po storitvah in tarifah 2008

UPS Vodnik po storitvah in tarifah 2008 UPS Vodnik po storitvah in tarifah 2008 Velja od 31. decembra 2007 Za komitente z območja Slovenije TARIFE SO V EUR Dobrodošli v UPS Vodnik po storitvah in tarifah za leto 2008. UPS je največje podjetje

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Računalništvo in informatika (vaje)

Računalništvo in informatika (vaje) EKONOMSKA GIMNAZIJA Komenskega 4, Kranj 04-20 10 600 SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA C. Staneta Žagarja 33, Kranj 04-20 10 620 Računalništvo in informatika (vaje) Pripravila: Tomo Grahek, Marjeta Barbo

Více