pravý breh Dunaja kategória

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pravý breh Dunaja kategória"

Transkript

1 prvý breh Duj ktegóri

2 M t S N P r i i í k á J l č é k v K i í T ó Z B e i B BUDAPEST WIEN Duj (Dube) M t A p l l S t r ý m t Duj (Dube) Tyršv ábrežie t k á c e K l k č v t v ý m t e d e K k é h i V P r í č á k v v P r K e č E i t e i v E i t e i v k i Z d u é h j v k e t e k v Š u M á j v á S vá B á k v B l g Š u t e k v L u ž á á c e t k F r k é h Č e r y š c e t á B h r v P l c k v P e č K p i c v R u e t e v v c B u l r v i č v v v P i f f l v v M l y t á r V v i l M c h r v L e r d v t v G e r e v c k v M v k á m v G e t t i g v k r d e ď v e j L c h v J g m v k á c e H d l v k á K r e m i c k á Kežmrké ámetie Nbelv ámetie e W V i e d e l t u k v r v R u v k á c e t R ö t g e e v V i P r k p v l K r u p i v á V r v k á t e h K u k z k á M e d v e D l z e m m e u y e l i k é Ú d e r i c k á H F G e v k G g ľ v v A. G w e r k v e j v y h P ó k c Železičá tic Petržlk Dlibrv ámetie Šrbárv ámetie H á k B e k K u k z k á á v D r g v k á v Š e K u b i k á H r b á k v H r b á k v R m v D u d v S t r h á j k u O F e d i v K p č i H r b á r k R v i k v Š v b i k é h A m b r e h P r k f i e v v B r t k á v d á č á k v Š v b i k é h B r M r k v l e v v r T u p J i B r l z e m k á c e t I ľ j u š i v l í k t k á u t k P j š K p č i k t ú S t k r h r d k á T e m t í p ľ č i k S m l e i c k á v á t k e r r c C h e t R m v v m K l m á R Č p j e v v Námetie Já Pvl II. Sd Jk Kráľ TRNAVA ŽILINA Pečiky le WIEN BUDAPEST BRNO D D Kpitulký dvr 5 Kpčy Námetie Republiky Máev ámetie Vlteecké ámetie J t á r v á c e t k Š k c e t č H l B u d t v á k B u d t í k t S t r e č i k e S t r č i D A t l k á Veľký Drždik Muchv ámetie Námetie Hričirv Zrkdlvý háj Mlý Drždik Dtihvá dráh Strý háj Otrv Strý háj Ovištké ámetie Duj (Dube) í i e v k k B u d t í k k P Z i C h r v e v k á t e t v k á k e r t e m e L i c r k ň B e t l i k r e t l á z J t á r v d i c k á V v B í Ľ u b c k v i J v k á Š á š v y š e h k á k á k P ó Ž e h r i k š V í g ľ r d k á J k v k á c e t Jíkv dvr Humeké ámetie Nemcic v. Cyril Metd Hrbiy KITTSEE Dubi Tec Auprk GYÖR BUDAPEST D2 RUSOVCE ČUNOVO A B C D E F G H K L ZAUJÍMAVOSTI UMELECKÉ DIELA VOĽNÝ ČAS Kúpie Pšt Železičá tic Zdrvté tredik Čerpci tic Závdik Ryblv Cyklitická cet Pvleé verejé hik Nákupé tredik Zmrzli Pláž Trhvik Ubytvie Buker Jrvká Bžtic Jrvké rme Jrvké rme I J

3 úvd Petržlk Prvé krky väčšiy ávštevíkv Brtilvy vedú tzv. Četé ádvrie Brtilvkéh hrdu, z ktréh je pd Duj výhľd južý, prvý breh rieky. Phľd jväčšie pelvé ídlik Petržlku ávštevík prijmešm húri. Avšk t, č z diľky vyzerá k vyprhutá betóvá džugľ, krýv v ebe mžtv prekvpeí, ktrých čt evedi i mieti byvteli. Od tjmých zákutí ídlik, v ktrm žije tkmer 30-tiíc ľudí, p bzvlášť zujímvú hitóriu územi, ktrm leží. Prvý brtilvký breh Duj bl v miulti dôležitým trtegickým územím hrici, ktrú prirdzee tvril mhuté pvdie rieky. Sihl em hric Rímkej ríše, ktrej pzttky ú dde viditeľé v pdbe zákldv rímkeh vjekéh tábr Gerult v Ruvcich. Petržlk bl d rku 98 účťu. Čeklvekej republiky, v rkch pričleeá k citickému Nemecku p druhej vetvej vje pripdl päť Čeklveku. Obce Jrvce, Ruvce Čuv pričleili k republike v rku 94, p rzhdutí Prížkej miervej kferecie v rku 92 všetky tri bce tli metkými čťmi hlvéh met. Až d rku 989 viedl v teej blízkti územi hric ddeľujúc zápdý výchdý blk v pdbe tzv. železej py. Prvý brtilvký breh bl dprdáv úzk pätý pvdím rieky Duj, ktréh jediečý ekytém lužých lev mžtv dujkých rmie h už v 9. trčí predurčil k tmu, by tl vyhľdávým šprtvrekrečým zázemím Brtilvy. Bli tu ituvé mhé šprtviká, ídlil tu vicer vdáckych klubv mimridej ppulrite tešil j jtrší verejý prk v tredej Európe Au Prk, de zámy k Sd Jk Kráľ, ktrý pč rkúk-uhrkej mrchie rdi vštevvli j hti z eďlekej Viede. Tí em prichádzli vlkvým pjeím, tzv. Viedeku električku. Prvý breh Duj tjí kždému ávštevíkvi Brtilvy z t, by h vštívil pzl. N vje i prídu milvíci hitórie pri ávšteve petržlkých pmitk z prvej plvice 20. trči. Zchvé bjekty jediečéh ytému brej líie z rkv de fugujú k živé múzeá bhtu puku zážitkvých edukčých ktivít. Jrvká bžtic, Ruvký kštieľ, vjeký tábr Gerult leb gléri mderéh umei Dubi určite tj z ávštevu. Prizivcm cyklitiky, krčuľvi, jzdy ki, vdých šprtv, le j milvíkm prírdy púk prvý breh Duj bhté mžti vyžiti. Objvte mi tjmtvá tejt mimride zujímvej, jjužejšej čti hlvéh met Brtilvkéh krj. Metká čť Brtilv Petržlk rzpretier prvm brehu rieky Duj. Je t jed z jhutejšie bývých bltí Slvek keby bl mttým metm, vjimi vic k 05-tiíc byvteľmi by bl tretím jväčším metm Slveku. Väčši byvteľv žije v pelvých dmch, ktré ptvili v rkch k účť veľklepéh prjektu, ktréh výledkm je jväčšie pelvé ídlik v tredej Európe. Pdttá čť územi, ktrm ídlik leží, tvril kedyi zátvb vidieckeh chrkteru, ktrú tkmer celú zrvli zemu. N prvý phľd pre turitv ezujímvá detiáci v ebe krýv bhtú zujímvú hitóriu, mžtv pmitk, umeleckých diel rôzych ečkých zákutí. Ide jediečý príkld zhmtei urbitick-rchitektických myšliek klektíveh bývi bdbi cilizmu rkv. Okrem th Petržlk jej klie púk ávštevíkm bhté mžti šprtvých rekrečých ktivít v trktívm prírdm prtredí v uedtve rieky Duj lužých lev. pčet byvteľv: (25% z celkvéh pčtu byvteľv Brtilvy) hutt byvteľtv: 3640 b./km2 rzlh: 28, km2 (,8% z celkvej rzlhy Brtilvy) pčet bytv: pdieľ ztvej plchy: 8% (jmeej z všetkých metkých čtí Brtilvy) verejá zeleň: 92,36 h (z th prkvá: 2,46 h) Stv k , zdrj: Šttitický úrd Slvekej republiky

4 zujímvti 3 2 Divdl Aré Ptrí medzi jtršie divdlá v Brtilve. V rku 828 ptvili pri Sde J. Kráľ dreveý ekrytý mfiteáter divdelú réu. Približe rvkm miete de tjí budv Divdl Aré, ptveá v rku 898. P druhej vetvej vje divdl efugvl jeh prevádzku pdril bviť ž v rku 996. Kjú tu divdelé predtvei, kcerty filmvé premieti. Z divdlm chádz tehlvá tvb vdej veže, ktrá lúžil zábvie divdl vdu vedľ ej tjí tehlvý dm trjík veže. Strý mt Prvý tály brtilvký mt cez Duj ptvili v rku 889 iel me rkúk-uhrkéh ciár Frtišk Jzef I. (d rku 99 Štefáikv mt). V rku 945 h utupujúc emecká rmád zičil. N jeh miete ptvili Mt Červeej rmády, ktrý p rku 989 premevli Strý mt. Pre evyhvujúci techický tv h v rku 204 rzbrli dv rky ekôr jeh miete ptvili vý trý mt, p ktrm ppri lávke pre peších cyklitv premáv električk d Petržlky. 2 Brigit, Strpetržlčk: Zám ptvičk v Au Cfé bl čšík Ji báči (Jh, Jhy). Vždy perfekte blečeý, rýchly, šikvý, pľhlivý tk i h pmätá väčši ávštevíkv. P zbúrí Au Cfé dišiel d rešturácie Lip, kde ptm v vyššm veku kčil vju čšícku kriéru. 3 Au Cfé Vychýreú kvireň Au Cfé tvrili v rku 82 ábreží Duj pri Viedekej cete jej vzik úvií prevádzkvím lďkvéh mt cez Duj. Kvireň v rku 890 rzšírili rešturáciu. Budv zčl v 60. rkch 20. trči chátrť, ž ju 4 Leberfiger Hitóri rešturácie Leberfiger ih ž d rku 59, keď bl zlžeá k zájzdý htiec výzmej dprvej tepe Viedekej cete. Vyhláeá kuchyň, ppuláre tečé zábvy divdelé predtvei rbili z htic Leberfiger bľúbeé miet Brtilvčv. Od rku 948 v budve ídlil učňvké tredik kmiárv. V rku 992 bjekt vyhrel pretl využívť. V rku 998 prešiel rekštrukciu dde fuguje k rešturáci. kiec v rku 966 vli. Nhrdiť ju ml prjekt kgrevej hly, ktrý kiec erelizvl. V rku 2003 tm itm miete ptvili vú budvu, ktrá vic-meej rešpektuje pôvdý tvr de fuguje k kvireň rešturáci letu záhrdu. 4 6 prvý breh Duj Petržlk zujímvti

5 5 5 6 Ktl Pvýšei v. Kríž Ktl fru ptvili v rku 932 pdľ ávrhu rchitekt Vldimír Krfík,dvréh rchitekt Tmáš Bťu, ktrý tvbu pmhl petržlčm zrelizvť. Pužitím prefbrikvých dielv (z ktrých tvli j bťve fbriky) tvbu pdril ptviť miimálym rzpčtm, z tri pl meic. Ktl dipzíciu trjlďvej bziliky predtvuje ideály fukcilitickéh chápi rchitektúry bez kýchkľvek zbytčých dekrčých prvkv. V iteriéri zchvli pôvdé prvky k ltár, lvice, pvedice prietru dmiuje dreveý kríž d brtilvkéh chár Aljz Rigeleh. 5 Mt Slvekéh árdéh pvti Mt SNP ptvili v rkch Mt vyhlidkvu rešturáciu vrchle, de zývu UFO, je jedým z výrzých ymblv Brtilvy. N treche rešturácie chádz prmtická vyhlidkvá plši. 6 6 Mx, vdácky klub Dujklub Kmzík: Velárke kluby Petržlký breh Duj bl už v 9. trčí mietm, kde bli ituvé mhé šprtviká. Ppri futblvých ihrikách teivých kurtch tu bl mžtv ldeíc. Dde fugujú ldeice výchde d Stréh mt zchvli j dve jediečé budvy velárkych klubv pri Mte SNP. Jedým je Slveký velárky klub d rchitekt Emil Belluš druhý Nemecký velárky klub d rchitekt Jef Krd. Obidve budvy, ptveé v rku 93, ú jediečými príkldmi fukcilitickej rchitektúry Slveku. Žiľ, budv Nemeckéh velárkeh klubu už dlhšiu dbu chátr, ztiľ č Slveký velárky klub plí vju fukciu dde ppri ldeici tu chádz j rešturáci Aušpic. Mám rád Dujklub, leb tm mám dbrých kmšv. Máme zábvé tréigy, kde rbíme j všelič ié ež pádlvie. Väčšiu tréujeme jzere Veľký Zemík. Keď m tréigu, emuím učiť. 8 prvý breh Duj Petržlk zujímvti 9

6 8 8 Ldeice Petržlký breh Duj je už d 9. tr. ídlm vicerých vdáckych klubv ldeíc. Mďrký velárky klub zlžili už v rku 862 bl t prvý mderý šprtvý klub v vtedjšm Uhrku. V rku 896 vybudvli zákldňu v de už eexitujúcej budve, ktrá bl rzbrtá pri tvbe Mt SNP. Njtrší klub, ktrý fuguje dde, je vdácky klub Dujčík, zlžeý už v rku 924. Spčitku klub ídlil prtiľhlm brehu Duj v zimm prítve, ž kým v rku 932 ebl ptveá ldeic kci zátky Lid, heď z pltm pvetéh kúplik. Vybudvť reál, ktrý fuguje dde, pdril už v rku 946. Pôvdé dreveé budvy mľvé zele tu tj dde j trými ppiými tbuľmi, ápim Dujčík dvm pádlmi d vtupm d ldeice. Člevi klubu zberjú turiticku, le j šprtvu kitiku. V reáli tretávjú, zveľďujú vju ldeicu, prvujú lde, pekjú i trávi tu väčšiu vjh vľéh ču. V uedtve chádzjú dve všie budvy ldeíc. Hitóri vdáckeh klubu Dujklub Kmzík ih ž d rku 933, keď klub ídlil v budve Mďrkéh velárkeh klubu. V rku 90 h preťhvli d vptveej budvy, ktrá je zrkdlvu kópiu uedej budvy kitickéh ddielu Šprtvéh klubu plície. Súčťu ldeíc ú j teivé kurty, ihriká plážvý vlejbl hiká pekie Prítvik prpeleru V rku 930 mldý lveký rchitekt Emil Belluš vrhl dve fukcilitické budvy prítvik prpeleru kyvdlvej lde premávjúcej medzi prvým ľvým brehm Duj. Pôvde dprvu zbezpečvl vicer mdelv príkv. Pledu kmpu bl lď Kmzík, ktrá premávl d rku 98 pretávkmi ž d rku Kým budv brtilvkm brehu fuguje de k kvireň, tvb prvm brehu, pztávjúc z čkáre kiek predj lítkv, už eplí vju fukciu. 0 Peter, Klub priteľv metkej hrmdej regiálej dprvy Ztávk Viedekej električky Petržlk výhybň v Sde Jk Kráľ je tichým vedkm zikutéh vlkv-električkvéh pjei medzi Viedňu Brtilvu z bdbi mrchie I. ČSR. Obyvteli bch dujkých metrpl tt pjeie čt využívli pri vzájmých ávštevách. 0 Viedeká cet Od Stréh mt vedie ppri ábreží Viedeká cet. V miulti zbezpečvl tát cet jedié pjeie Viedňu, pret ml v hitórii Brtilvy veľký výzm. Od rku 94 p ej premávl tzv. Viedeká električk, ktrá pájl Brtilvu Viedňu. Jej prevádzk trvl prkticky ž d rku 946 tl jedým z ymblv prvrepublikvej Brtilvy prvý breh Duj Petržlk zujímvti

7 Dm riditeľ mltve Oprti železičej tici, v tiei edáv ptveéh cetr Vie Gte tjí tehlvý dm. Ide vilu ptveú zčitkm 20. trči techiku fchwerk (tzv. hrázdeé muriv) ptril riditeľvi mltve Sphix. 3 3 Ste pre prtitkvý kó Pri Jtárvej cete lúke pri plikliike vytŕč z zeme železbetóvá trieľň tvrm pre prtitkvý kó. Dve t- két tey zchvli j pri bjekte B-S 8. Tát je všk zujímvá tým, že chádz prim v trede ídlik. Steu ptvili emecké vjká v rkch k účť tzv. Juhvýchdéh vlu Závd Mtdr V rku 904 zlžili pdik výrbu gumvéh tvru. Tváreň Semperit, ekôr zám pd ázvm Mtdr, tu fugvl ž d 90. rkv 20. trči. Veľký reál pri železičej tici, kde chádz j vicer jediečých tehlvých hál pôvdej mltve, je de ídlm mžtv firiem, peuerviv, uterviv kldv. 4 Ktl Sv. Rdiy Tet ktl vtúpil d petržlkých dejí 4. eptembr 2003, keď tu kl vätá mš, ktrú dlúžil pápež Já Pvl II. pred tkmer štvrťmilióvým publikm. N jeh pčeť p pápežvi pmevli j ámetie tjí tu j jeh brzvá ch. 2 prvý breh Duj Petržlk zujímvti 3

8 Petržlký citrí Okrem th, že je Petržlký citrí mietm pledéh dpčiku mhých Petržlčv, chádz tu j pmätík plčý hrb židvkých betí fšizmu pmätík betim prvej vetvej vjy. P kčeí vjy evkuácii emeckých vjk v mrci rku 945 z everzápdým pltm citrí bjvili päť mvých hrbv v ich 49 betí, ktré tu zmreli v prcvm tábre zridem citmi. Oklie citrí tvri ulice, ktré ú pzttkm trej Petržlky. Zpár pôvdých dmv ulíc umžňuje vytvriť i predtvu, k Petržlk vyzerl pred tým, k premeil ídlik. 5 6 Hájvň kplk v Strm háji Veľká čť územi, ktrm leží dešá Petržlk, bl pit lužými lemi, z ktrých bli iektré pretváré leprky háje, prvvé hájikmi, ktrí pôbili v hájvich. Jed z hájví zchvl v blízkti dtihvej dráhy. Nzývl Kkešv u Petržlčv Brtilvčv bl bľúbeá k účť edeľých výletv, pretže pkytvl j kvlité phtiké lužby. Oprti hájvi tjí kplk, v ktrej je ukrytý kmeý kríž, ktrý dli Brtilvči diť v rku 869 k pmätík veľkú pvdeň v rku Spjvcí tuel metr V jjužejšej čti Petržlky, miete, kde kedyi tál d Jíkv dvr, v emdeitych rkch ptvili v úvilti prjektm metr dv tuely, ktré mli lúžiť z keču ticu k pjic d dep. V rku 990 výtvbu metr úple prerušili edtvé tuely dĺžku kl 300 m tu tli. 8 Htiec Lip Oprti ktlu Pvýšei v. Kríž tjí ízk budv, kde už d 60. rkv 20. tr. fuguje Htiec Lip. Ide pledé phtiké zrideie, ktré pmätá Petržlku pred tým, k z ej tl ídlik. 9 Brň, prievdc: Krčm, kde dá pričuchúť k Petržlke 80. rkv. Piv pldecáky dpĺň dbvý ábytk, tbkvý pr mieti štmgti. V lete dá edieť j vku tere peláku. Účtíci šej pt-kmuitickej prehlidky met i zvykú veľmi pchvľvť. 4 prvý breh Duj Petržlk zujímvti 5

9 umeie Pri prechádzí Petržlku trfíte veľké mžtv umeleckých diel, ktré tu dtvárjú verejý prietr. V če budvi ídlik pltil zák, pdľ ktréh vyplývl pviť tviteľ vyčleiť určité percet z cey tvby jej výtvré driešeie iteriérv kli. V Petržlke de vykytuje tkmer edemdeit rôzych umeleckých diel. Ppri iekľkých dielch v duchu cilitickéh relizmu je tu ztúpeé veľké mžtv vkutku prgreívych relizácií z 80. rkv 20. tr., j d výzmých lvekých výtvríkv. Rm, hitrik umei Odprúčm pritviť pri Slečých hdiách d chár Štef Prkp (94 98). Sú trchu ztrčeé z budvmi Ekmickej uiverzity (Svá 4), le pôvdý št z r. 986 edáv zmeili lúži j k lezecká te. Príjemé miet lvičkmi určeé pre utdrvé ktivity ddych. Oddť tre 3 Zmyleá Sch d Já Hučk z rku 982 je Brzvá pltik z rku 989 d Vldimír Hvrillu zbrzuje meditujúcu, kľ- typickým príkldm gžvéh umei z či cilizmu. Predtvuje muž, ktrý čicu žeu trch kmeých kvádrch. hrudi zvier vietku vljku ( kákm kldivm) Dievčtá Mhuté úšie v trede prku, pztávjúce z vyteých ptáv žie vytvril v rku 986 Jurj Hvrk Jr Kmeá ch btrkte tváreej ležicej žey je dielm Petr Rller z rku Mumetál mľb Mier Sedem brvkých štítv 2-pchdvých pelákv kedyi pkrývli tzv. mumetále mľby. Tie zčli mizúť pd ztepleimi dmv. Z ich dde zchvl už ib jed, ktrú pdril v rku 205 zchvť premľvť vztepleú fádu. Ide mľbu ázvm Mier d Jzef Prubči z rku Strm Plechvá pltik v tvre trmu d At Oľgy Vrkvých je vytvreá z plechvých dielv pzpájých d eb, ktré drži bez pmci krutiek leb zvrv. 6 prvý breh Duj Petržlk umeie

10 vľý č 2 2 Sd Jk Kráľ Je jtrším verejým prkm v tredej Európe. Zlžili h v rkch 4 6 plche pôvdéh lužéh le. Prk bl uprveý pd vplyvm brkvéh klicizmu d tvru emrmeej hviezdice, ekôr prešiel v rku 832 úprvu, pri ktrej bl dipzíci uvľeá pôb glickéh prku. Je tu ztúpeé veľké mžtv vzácych druhv krví trmv, medzi ktrými chádzjú j extické dreviy. Uikáte ú tkmer dvetrčé plty jvrlité. Prk je dpleý prvky drbej rchitektúry v výchdej čti chádz hrá čť gtickej veže Frtiškákeh ktl, ktrú em premietili p zemetreí kci 9. trči. V tredej čti prku medzi kvetivými záhmi vyím biel ch báik Jk Kráľ. V prku je rzmieteých dváť kruhvých miet lvičkmi p bvde, v trede ktrých chádzjú guľvé chy zmeimi zverkruhu. P bvde južej výchdej čti prku ž p Viedekú cetu zchvl čť bréh vlu rkúk-uhrkej rmády prti plekým vjkám, ktré tt územie zvítli dvkrát, v rkch N výrčie bmbrdvi Brtilvy bjv prvm brehu Duj v prku dhrávjú kždý rk v júi ukážky bjv, ktrých zúčtňuje mžtv kupí vjekej hitórie z celej Európy. Tmáš, ieťtlčir pevák Mám rád vju petržlkú bežeckú tru. Od jedéh p druhý kiec kál. Okrem ľudí tretem vždy mh zviert py, lbute, kčky, čjky, ryby i bbr. 3 Chrvátky kál Ide umelý kál, vybudvý pč výtvby ídlik mietch, ktré čti kpírujú tru pôvdéh Chrvátkeh rme Duj, ktré tdiľt pretekl ešte v 8. trčí. Kál prvte lúži dvádzie pdej vdy, le z dlhé rky jeh exitecie premeil uikáty bikridr, ktrý pkytuje útčik mhým rtliám živčíchm, z ktrých iektré ptri medzi hrzeé chráeé druhy. 2 Tyršv ábrežie Petržlké ábrežie je dejikm mhých kultúrych kcií. Kjú tu kcerty rôze kultúr-plčeké udlti. Nábrežie d prítvik Prpeleru ž tkmer p divdl Aré v lete premeí piekvú pláž leždlmi, brmi, plážvým vlejblm iými trkcimi. N ptóch ldich uktveých Duji ú ituvé rôze prevádzky rešturáci, piváreň, divdl. N ábreží chádz j vicer pmätíkv Pmätík betim rizmu ecizmu, Pmätík miervých zmlúv, leb Pmätík betim gecídy Armév. 3 8 prvý breh Duj Petržlk vľý č 9

11 4 Námetie hričirv Námetie hričirv je jedým z výzmých dprvých uzlv tvrí výrzý rietčý bd Petržlky. Čt býv zčvé j z jej cetrum. Sídli tu riditeľtv plície, terách dmv chádz mžtv bchdv lužieb. N ámetí v jeh bezprtredm klí tj táky bčertveím (zmrzli, lgše, ht dg). V vzrekštruvm prku tjí j zákldý kmeň Petržlky, ktrý tu plžili v príli 93. Z ámeti dá peš dtť p Strhájkej ulici k reálu Dtihvéh závdik Jzdecký klub Slávi STU Z Ekmicku uiverzitu chádz reál jzdeckéh klub Slávi STU, ktrm kždrče v ugute kjú medziárdé pretíže prkúrvé preteky Grd Prix Brtilv. Ich trdíci ih ž d rku 965. Areál uedí šprtvým cetrm Slvi Agrfert rešturáciu Trp. 5 Dtihvá dráh Trdíci dtihv v Petržlke ih ž d rku 902. Súčú dtihvú dráhu tvrili v rku 960 de ptrí medzi výzmé dtihvé dráhy v tredej Európe. Pč ezóy tu tkmer kždú edeľu kjú dtihy medziárdu účťu. Obč tu ukutčňujú j preteky chrtv. Súčťu reálu ú bufetvé dreveé chtky, detké ihrik, rešturáci bry. V reáli prebiehjú rôze kcie, pmedzi ktrých jväčši Di Petržlky ká v júi. Júli, vpetržlčk: N Drždik chdím rd pret, leb tm mjú dbrú zmrzku vyikjúce lgše. V lete tm chdím kúpť, le jrdšej cvičím hrzdách. Je t tm SUPER! Veľký Drždik Štrkvik, vybgrvé v druhej plvici 20. trči, je de bľúbeým rekrečým mietm iele Petržlčv. Pč ezóy tu mž tretúť pčetých rybárv, v lete všk jzer jeh rzľhlé brehy lúži hlve k prírdé kúplik. Nchádz tu mžtv bufetv, rešturácií, teivých kurtv, detkých ihrík, ihrík plážvý vlejbl hkejbl pžičvň vdých bicyklv. Žije tu vicer druhv rýb, hldie zdržujú lbute rôze druhy vdých vtákv. Pri dttče hrubej ľdvej vrtve tu v zime krčuľuje. Kždrče tu Štedrý deň ká lávté vičé kúpie tužilcv. 20 prvý breh Duj Petržlk vľý č 2

12 Jrvce Ruvce Čuv Výtvik Icheb Kmplex výtvik Icheb Exp ptvili v rkch pdľ ávrhu rchitekt Vldimír Dedečk. Výtvé hly ú pč celéh rk dejikm rôzych veľtrhv (Cec, Autló, Bibliték, Flór, ITF Slvkitur ), kcertv, kferecií plčekých kcií. Súčťu kmplexu je j htel dmiitrtív budv. 8 Mlý Drždik Jzer Mlý Drždik vzikl ťžbu štrku v druhej plvici 20. trči. Jeh eprvidelý tvr, ktrý ie je v väčšej miere regulvý, vytvár z eveľkéh jzer prirdzee vyvíjjúci rgizmu. Využív rybárčeie, krčuľvie, v klí djú ájť vyhrdeé hiká. Jzer je hričeé z everu úzku hrádzu, z ktru chádz pledý zvyšk pôvdéh Chrvátkeh rme. 9 Prvý brtilvký breh púk bhté mžti šprtvéh, rekrečéh kultúreh vyžiti. Prim v uedtve ídlik Petržlk chádzjú výzmé chráeé územi lužých lev mžtv vdých plôch, vhdých kúpie rybárčeie. Hitóriu dýchjú zchvé v účti živvé bukre z 30. rkv 20. trči leb v eďlekých Ruvcich kštieľ pzttky rímkeh tábr Gerult. N vje i prídu j milvíci mderéh umei v glérii Dubi či prizivci vdých šprtv v uedicm reáli Divká vd vdm diele pri bci Čuv. Ideálym dprvým prtriedkm ich bjvvie je bicykel, ktrým dá ľhk dtť j ik edtupé miet. Umžňujú t cyklitické chdíky vedúce p hrádzi, ktré ú pjeé ytém medziárdých cyklitických ciet. Tie pkytujú j pjeie Dlým Rkúkm (Niederöterreich), ktré tktiež púk veľké mžtv trktívych detiácií. 22 prvý breh Duj Petržlk ktegóri 23

13 zujímvti Kštieľ Ruvce V bci Ruvce tjí egtický kštieľ, ktrý dtl účú pdbu pretvbu v rkch Kštieľ jvic utrpel pč druhej vetvej vjy, keď h v rku 944 bdil emecké kmd rk ekôr vietki vjci, ktrí bjekt zče pškdili. Od rku 95 v ňm ídlil Slveký ľudvý umelecký klektív (SĽUK). Kštieľ všk j ďlej chátrl. V rku 96 bl plává geerál rekštrukci, ktrá všk d dešých dí eukutčil. V účti je bjekt mjetkm Úrdu vlády SR, ktrý má zámer využiť h k reprezetčé ídl ubytvím pre zhričé ávštevy. Ku kštieľu ptrí j priľhlý glický prk, ktrý vľe prechádz cez mŕtve rme d lužéh le. V južej čti prku tjí reečý Ktl v. Vít z rku 63. Zujímvťu je vež v tvre rietáleh miretu, ktrú vybudvli v rku 906 k zábáreň vdy. V bývlej kiri kštieľ de ídli SĽUK, ktrý tu má j vju dmvkú divdelú céu rgizuje tu rôze kultúr-plčeké kcie. V budve chádz j rešturáci Gerult Neďlek kštiel chádz múzeum tickej Gerulty. N miete, kde tál rímky vjeký tábr everm krji Rímkej ríše, ktrý bl účťu hríc Lime Rmu, de mž vidieť zákldy tvieb z 2. ž 4. trči. V účti v tmt reáli chádz expzíci Múze met Brtilvy prezetujúc rchelgické álezy rímkeh bdbi z územi Slvek. 22 Petržlké bukre Od rku 933 pre tále ilejúcu hrzbu z try citickéh Nemeck, zčli pzdĺž čeklvekých hríc budvť ytém pevei. Petržlké peveie dihl k jediý uceleý úek čeklvekéh phričéh pevei vyký tupeň dkčeti bjchpti. V líii, ktrá zčí pri Mte Lfrci, pkrčuje pzdĺž hríc Rkúkm, prechádz ídlikm ppri Chrvátkm káli kčí pri Duji prti Slvftu, zchvl z pôvdých 25 ž 6 ťžkých bjektv iekľk káblvých kmôr. Väčši bukrv prežil j tvbu ídlik v účti ú iektré z ich v práve dbrvľých rgizácií, ktrých člevi e trjú vytvárjú z ich múzeá prítupeé verejti. Tkým je buker B-S 8 v uedtve vjvéh citrí leb bjekty B-S 4 B-S 6 pri dujkej hrádzi eďlek hrice Rkúkm Vjvý citrí Vjvý citrí z rku 96 chádz pri hrici Rkúkm, v teej blízkti bukr BS-8. N citríe je pchvých 33 vjkv rôzych árdtí. Ide bete prvej vetvej vjy, ktré zmreli v klitých lzretch emcicich. 24 prvý breh Duj Jrvce, Ruvce, Čuv zujímvti 25

14 Jrvká bžtic Juhzápde d Petržlky, medzi Jrvcmi Kittee, chádz jediečý chráeý reál Jrvkej bžtice. N plche pôvdéh lužéh le, bkleeéh dujkým rmem tu bl prvdepdbe už v. trčí vybudvá zveric, uprveá v brkvm lhu. Prietr bžtice bl rzdeleý hviezdicvit upridu cetu ieťu ômimi rmemi lemvými trmrdimi. Cetičky ú j v účti rzzteľé zápdm kci zchvl kmeý mt dvm blúkmi, ktrý bl vybudvý pd de už vychuté rme. Súčťu reálu bli kedyi j murvé tvby ltáky. Bžtic je jkrjši jr, keď cez hlé káre trmv preiká lečé vetl zem je pit brvkým mžtvm ežiek vňvým medvedím cekm Ivr, mjter vltivedých prechádzk: Železá p Hric, ktrá v rkch ddeľvl zápdé krjiy d výchdéh blku, zývl železá p. Tút príe trážeú prkticky epriechdú briéru tvril ytém pltv z ttých drôtv, z ktrých iektré bli pjeé vyké pätie. V prípde epráveéh prechdu iglizčé ytémy iheď zmbilizvli hlidky, dkc pužívli špeciále vycvičeé py, ktré bli pri pplchu utmticky vyputeé z rušiteľm. N lvek-rkúkych hricich prišl živt ž 42 civilitv. Čť železej py viedl j v tem uedtve Petržlky ddeľvl prvý brtilvký breh d Rkúk. V blízkti bukr B-S 8 chádz replik tkéht pltu, k j pmätík Hrtmutvi Tutzvi 8-rčému študetvi, ktrý utekl z výchdéh Nemeck ktréh zvrždili v rku 986 pri pkue prekie hríc. 25 Trjmedzie Gegrfický bd, v ktrm tretávjú hrice Slvek, Rkúk Mďrk, je zčeý trjhrým hričým kmeňm. Vedľ eh chádz dreveý tĺp ttým drôtm, k pripmiek železej py, ktrá tdiľt d rku 989 viedl. Areál v klí trjmedzi tvrí chárky prk, v ktrm ú deé kmeé chy vychádzjúce z mtívu trjuhlík. Tiet diel tu vytvrili umelci z celéh vet v rámci chárkych ympózií v rkch 992, K trjmedziu vedú pľé cety, pret jvhdejší pôb, k vštíviť tt miet, je bicykli. 25 Môj tip? Jedzče Bžtic medzi Petržlku Jrvcmi. V bývlej brkvej zverici zmeeej divý le uprtred plí ešte tále môžete prejť pôvdými hviezdicvitými lejmi, rzbiehjúcimi z tredvéh kruhvéh bjzdu, p ktrých vrj kedyi šiuli j kleá hbburkých ciárkych kčv. Ak i t zmierite merm k ruiám kmeéh mt cez bývlý meder dujkéh rme, zájdite i j d Kittee ulicu Krchge, kde kedyi bývl lužbíctv tht zbudutéh kvtu prvý breh Duj Jrvce, Ruvce, Čuv zujímvti 2

15 vľý č Hrádz Prtipvdňvé hrádze pzdĺž tku Duj vzikli d rku záklde ridei, ktré zviedl Mári Terézi. De p väčšie ich pvrchu vedie fltvá kmuikáci, ktrá využív k cyklitická cet. Tá je prvm brehu Duj účťu tzv. Dujkej cyklmgitrály, vedúcej z Viede cez Brtilvu ž d Budpešti. Brtilvká čť zčí pri hričm prechde Berg, prechádz ppd Mt Lfrci, pri Ichebe páj Viedekú cetu z Strým mtm pkrčuje zvu k mttá cyklcet. V letých meicch ju hje využívjú hlve cykliti, bežci krčuliri. Cet je lemvá mhými bufetmi Lužé ley Riek Duj p prechde Devíku bráu vtupuje d Pókej ížiy vytvár tu tzv. vútrzemkú rieču deltu. S rzlhu tkmer 4000 km 2 ide jväčšiu vútrzemkú deltu v Európe. Spleť rmie lužých lev tu vytvril mimride ceé prírdé územi, de zývé Dujké luhy. N prvm brtilvkm brehu chádzjú viceré chráeé územi Pečiky le, Sví le, Strý háj, Chrvátke rme Hrbiy v Petržlke, Jrvká bžtic pri Jrvcich Otrvé lúčky Dujké trvy pri Ruvcich Čuve. Rzpretierjú plche vyše 65 km 2 d Brtilvy ž p Štúrv. Je t územie pkryté hdtými prtmi vŕbv-tpľvých dubv-bretv-jeňvých lužých lev výkytm mhých trých trmv jediečej eklgickej hdty. Bútľvé trmy ppdé kmee pkytujú prítrešie vicerým druhm etpierv, vtákv hmyzu. Žije tu vicer druhv mtýľv, vážk chrbákv. Z vtákv tu hiezdi ýkrky, škrce, ďtle (j jväčší európky ďteľ teár čiery). Z cicvcv ley bývjú jelee, rce, diviky, jzvece, líšky, j áš jväčší hldvec bbr vdý. Medzi ďlšie lkále výzmé chráeé územi jedieču fuu flóru ptrí le Hrbiy Jrvká bžtic. V chráem reáli lužéh le Hrbiy vykytuje jväčši zám ppuláci kriticky hrzeéh vzáceh rtliéh druhu kzic dréh Slveku. Kždú jr le zplvujú ežieky, ktrých zber je všk v chráeej blti zkázý tretá. Pečiky le je j dôležitým zdrjm kvlitej pitej vdy. Michel, viárk: Ak máte záujem pzť kutčú petržlkú džugľu, vyberte prechádzku lužým lem pd Mt Lfrci merm k Prítvému mtu. Tmjši prírd je divká, kypic živtm, čt epreikuteľá, plá tjmých zvukv jej byvteli ú pride krvilčí. Tkže i rdšej pribľte repelet. 2 2 Pláže N prvm dujkm brehu, v uedtve ídlik, ájdete vicer miet vhdých kúpie v rieke. N brehu pred mtm Lfrci, prti vyúteiu prtiľhléh Krlvekéh rme chádz štrkpiekvá pláž. Nádheré prtredie piekvéh brehu ľudi využívjú ddych, pekie, rybárčeie, leb j kúpie. Druhým mietm je štrkvá pláž z Prítvým mtm. V plytkej vde dá pč letých dí príjeme chldiť. N pláži chádz tiež prevráteá betóvá kupl trieľe. Prvdepdbe ju v blízkti vybudvl emecká rmád ktrlu phybu Duji pč druhej vetvej vjy. 28 prvý breh Duj Jrvce, Ruvce, Čuv vľý č 29

16 4 Gléri účéh umei Dubi N cípe pltrv zdrže Hrušv (Čuvká priehrd) tjí budv v tvre zhrteéh válu, pripmíjúc lď. Je ňu úkrmá gléri mderéh umei Dubi Meuletee Art Mueum, ktrú tu tvrili v rku Ppri glérii tu chádz predjá gléri, rt hp, kvireň prk mžtvm ôch mžťu pedieť i tráve leb lvičke v príjemm prtredí v teej blízkti Duj. V letm bdbí em dá dtť j bu ldu dprvu z brtilvkéh prítvik Jzerá dujké rmeá Prvý breh Duj prechádzl v miulti čtými zmemi teréu vplyvm tku Duj, ktrý tu rzvdňvl d rmie vytvárl tk pčeté trvy. Upridie rmie trvv meil prkticky p kždej pvdi. Územie dtl približe dešú pdbu ž v priebehu 8. trči, keď zčl ptupu reguláciu tku Duj. Jrvké rme je rme Duj, d ktréh vteká Chrvátky kál, prechádzjúci cez celú Petržlku. Okrje rme ú pite hubótmi, ktrých pčet zčl v pledm bdbí ektrlvteľe rzrtť. Cetu, ktrá vedie prim cez rme, dá dtť k jzeru Veľký Zemík. Tt pdlhvté, umel vytvreé, 2,2 km dlhé 200 m širké jzer vybudvli k reál pre vdé šprty. Jzer j klie i vdáci ptupe pripôbujú vjim ptrebám v budúcti by tu ml vzikúť Nárdé cetrum pre rýchltú kitiku velvie. Brehy jzer hje využívjú rybári. V blizkti Ruviec chádz Ruvké jzer, ktré je v letých meicch bľúbeým mietm kúpie. Aj priek tmu, že ide zdrj pitej vdy, kúpie 3 3 je tu tlervé. Ďlšie jzerá, ktré vzikli ťžbu štrku ú tiež zdrjm pitej vdy, ú Čuvké jzerá. Vzhľdm t, že jzerá leži v chráeej krjiej blti, je tu kúpie zkázé. Z jeh prušeie hrzí vyká pkut. 5 5 Areál Divká vd N ďlšm trvčeku hrádze Čuvkej priehrdy chádz vdácky šprtvý reál umelými kálmi imulujúcimi divkú vdu. Ukutčňujú tu rôze preteky (kjk, rftig), le reál púk j mžtv trkcií pre verejť (vdé lyžvie, rftig, wkebrdig, vdé kútre, pitbll, plážvý vlejbl ié). 30 prvý breh Duj Jrvce, Ruvce, Čuv vľý č 3

17 ADRESÁR KULTÚRA kultúre DK Zrkdlvý háj, Rvikv 3 E4 dmy DK Lúky, Vígľšká I4 divdlá Divdl Aré, Viedeká cet 0 B5 Divdl v pdplubí, Tyršv ábrežie B4 Divdl SĽUK, Blkák 3, Ruvce P9 kiá Ciem City, Auprk Shppig Ceter, Eiteiv 20 Divdl SĽUK, Blkák 3, Ruvce B4 P9 glérie Gléri Phtprt, Rvikv 4 E4 Cik Ck Cetrum, Jirákv 3 E4 Dubi Meuletee Art Mueum, Čuv Vdé diel S8 múzeá Múzeum škltv pedggiky, Hálv 6 D3 Buker B-S 4 Láy Múzeum petržlkéh pevei Buker B-S 6 Vrb E Buker B-S 8 Hřbitv G Atická Gerult, Gerultká, Ruvce P9 ŠPORTOVISKÁ kúpliká Petržlká plváreň, Tuplevv /B E3 Leté kúplik Mtdr, Úderíck 20 D2 bwlig Petržlk Bwlig Ceter, Tuplevv /A Pte Activity Prk, Strrímk, Ruvce E3 R0 futbl FC Petržlk Akdémi ul. M. C. Skldwkej E hkej Zimý štdió HC Petržlk 200 M. Curie Skldwkej /A E mtkáry Krt Are, Kpčik 82/A F2 tei Teivá kdémi TJ Slávi Právik Temtík 5 H4 Mtchbll (teivé kurty), Smleická 20 G3 Teivá škl, Nbelv ám. 6 C3 bicykle Bikrvá dráh, Hv D6 jzdectv Dtihvá dráh, Strhájk 29 E6 Jzdecký ddiel ŠK Duj, Strhájk 35 F6 ŠK Slávi Agrfert, Májvá 2 C vdáctv Vdácky klub Dujčík, Klkčv 5 B6 Dujklub Kmzík, Klkčv B6 Šprtvý klub plície, Klkčv 0 B6 Slveký velárky klub, Viedeká cet 24 B3 Divká vd, Čuv Vdé diel T8 kteprk Skte prk, Nám. republiky E4 pétque Pétque, Tyršv ábrežie (pri Au Cfé) B4 Rčík, Strhájk 35 F6 šprtvé Šprtvá hl, Prkfievv 2 E4 hly Are S Gym, Gercev 25 C3 Šprtcetrum Gym, Zievk /A, G4 drelí Pr Pitbll, Úderíck 0 (reál Mtdr) E2 PAPA CQB ré (irft, pitbll), Kpčik (reál Mtdr) E2 X-quet Ecpe rm, Jugmv 2, D5 Acti Prk, Schegeká, Čuv V3 Lýdi, herečk: Určite dprúčm zájť i prvý blkáky burek Geyvej. Bl t lák prvý phľd v mhých príchutich. P.S.: Mjú j štrúdľu. Ubytvie btel Dujký pivvr, Tyršv ábrežie B5 htely Melre prtmet, Betlirk 2 H6 Brk Htel prtmáy, Sitik H6 Htel Exp (Icheb), Viedeká cet B3 Htel Dmiik, Vlteecké ámetie 3 D4 Htel Viktr, Kremická 26 D2 Htel Gudi, Úderíck 4 D2 Htel Eprit, Zdujká cet 2 C3 Mri Kiri pezió, Mrie Curie-Skldwkej E Pezi Berg, Úderíck 24 D2 Pezió Rki, Kpčik 82 F2 Ruvký pezió, Ruvce P8 Pezió pri kštieli, Ruvce P8 Htel Divká vd, Čuv, vdé diel T8 Pte Activity Prk, Strrímk, Ruvce R0 ubytve Ubytvcie zrideie Futur, Rmv 3 Dm tvbárv, Kpčik 80 Predje ervi bicyklv Velprt, Brdáčv 3 F5 Chilli Bike, Šutekv 25 C6 Šprtervi Bike, Betlirk H5 Lipták Ldilv, bicykle, Hv D6 PrCyclig, Medveďvej /A D Civi prt, Zievk 9/ H4 Bky Bike, Geyv 2 E4 E Bike Expert, Nám. hričirv 8/B D5 Pr Bike, Úderíck 5 D2 Cetrprt, Wlkrv D4 Cykl Kuchyň, Tyršv ábrežie B5 JEDLO A PITIE rešturácie Leberfiger, Viedeká cet B4 Au Cfé, Tyršv ábrežie Livi, Kutlíkv B4 F4 Fu Z, Ševčekv 34 E3 Trp, Májvá 23 Mich Gut, Dudv C E5 Pizzeri Tiffy (rbké špecility), Fediv 2 E4 Rčík, Strhájk 35 F6 Rešturáci pdkv, Strhájk 29 (reál závdik) F6 Egeru, Oukéh E4 Alf (big, pizz, grill), Jirákv E3 Petržllká klubvň, Strhájk 2 E5 Mri Kiri, Mrie Curie Skldwkej E Pivvr HOPS, Vilvá 4 D3 Rešturáci SĽUK, Blkák 3, Ruvce P9 Atic Tc, Mďrká 2, Ruvce U4 Gtt Mtt, Mďrká /, Ruvce P9 Čuvká Cárd, Petržlká 0, Čuv U4 treet fd Petržlké lgše, Oukéh 5 E5 Blkáky burek, Geyv 33 E4 kvire Dm je phd, Rvikv 2 E4 Mter, Ruvká cet 54 D4 Kfé Lmpy, Čeryševkéh 42 C5 kcepci, texty: Mrti Kleibl Kduktr,.z., ftgrfie: Mrti Kleibl, Iv Kzáček (tr. 8 Prpeler), Michl Drug (dr), rchív utr grfický dizj DTP: Mrti Mitrík, Agát Petrikvá (zeleluk.k) jzykvá krektúr: Ľub Nitrvá 32 dreár vydl: Brtilv Regi Turim, 20 dreár 33

18 Duj I ZAUJÍMAVOSTI e GYÖR BUDAPEST Jíkv dvr RUSOVCE ČUNOVO UMELECKÉ DIELA J VOĽNÝ ČAS K Metká hrmdá dprv Kúpie Pšt L 26 Jrvká Bžtic Jrvké rme 3 Jrvké rme Ldá dprv Železičá tic Zdrvté tredik Čerpci tic Závdik M WIEN KITTSEE Železičá dprv Ryblv Cyklitická cet D4 D2 Pvleé verejé hik N Jrvce Nákupé tredik Zmrzli O 3 0 Dujké trvy Pláž Trhvik Ruvce 2 Ubytvie P 20 Q 0 Duj R S Otrvé lúčky 3 4 D2 T Čuv 5 U Vdé diel Gbčíkv V RAJKA GYÖR W BUDAPEST X Deutch Jhrdrf 25

19 Turizmu regióu Brtilv Brtilv Regi Turim Sbivká Brtilv Tel.: emil: Prjekt relizvý fiču pdpru Miitertv dprvy výtvby Slvekej republiky

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

č Ž ž Ť Ť č Ž ů ž Ť Ť Ť Ť Ť ž č Ť ň ž Ďč č č č ť Ě Ťž Ť č Ž ž Ť Ť Ž ž ž Ž ž ž Ť žď Ť ŽĎ Ť č Ť č Ž ž č ž Ž ŤÍ ň Ž č Í ň Í Í ů ž č ž ž Ž Ť ž Ž Ť ž Ť ž ž

č Ž ž Ť Ť č Ž ů ž Ť Ť Ť Ť Ť ž č Ť ň ž Ďč č č č ť Ě Ťž Ť č Ž ž Ť Ť Ž ž ž Ž ž ž Ť žď Ť ŽĎ Ť č Ť č Ž ž č ž Ž ŤÍ ň Ž č Í ň Í Í ů ž č ž ž Ž Ť ž Ž Ť ž Ť ž ž Ť ž Ť č č Ť ž ž Ú č Ť č Ž Ť Ť č ž Ť Ť Ř Ž Ž ň Ž ž č Ž č č Ž Ť Ž ň č Ť č Ž ž Ť Ť č Ž ů ž Ť Ť Ť Ť Ť ž č Ť ň ž Ďč č č č ť Ě Ťž Ť č Ž ž Ť Ť Ž ž ž Ž ž ž Ť žď Ť ŽĎ Ť č Ť č Ž ž č ž Ž ŤÍ ň Ž č Í ň Í Í ů ž č ž

Více

ř č ě ř č ř š ř ě ř ů

ř č ě ř č ř š ř ě ř ů ÚŘ Ů É ř č ě ř č ř š ř ě ř ů Č ř š ř š ó ó č Č Č ě ů Ý ě ř ř šť ř ě ň ů ě č Č ř Š ó É Í Č ě ů Č Č ě ě č ř ů ř Š ř ě ň ú ě č č ř š č ě ž ř ř ř ě š ř č ř ř ů ř ř ž ž ň ř ř ř ě ů ř š č ř š ž ů š ň ň š ř š

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Č ř ž č č č ř ž ř č ů ř Č Č č č úč š š Č Č ř ř ž ř š č úč č š ř ů ř Š ř Š ó ř ř ž č š ř ž úč č ř ř š ř ř ř č ř ó ť Ť Í Íř č č č ř č č ň ů ď ř Ý ť ž ž ůž ž ř č ř ř ť ř ď Í č č ó ů ů č ř š č ů š ž ú ř ř

Více

Ť ť Ě

Ť ť Ě Í Í š Ě Í É Ť Ě É Ě Í É ť Ť Í ťé Ť Ť Ť É ťě š ť Ť ť Ě š ť Í Í Í ť ť ý Ť ů Í é Ě Ť É Ť ŤŤ š Ť É Í ť ť ť ť Í ť ť ť Ť Í ť ť Ť ť Ť ť ť ť ť ť Í ť ý ú é Ú č Íč č č Á ý Í č ý ý č č é č č ú ý ů ý Ů č ý ú é š ň

Více

č ó ý ý ú ů ů ý ú č ú č ň ú č ů č č č ů ý ů č ů Í ů úč ó

č ó ý ý ú ů ů ý ú č ú č ň ú č ů č č č ů ý ů č ů Í ů úč ó ý ú ý Á ůž ý č č č č ý č ů č ď ý ů ý ý ů ů ú č ú č ú ý Ť ž č č ý ú ý ý ů ž Ž úč ď č ó ý ý ú ů ů ý ú č ú č ň ú č ů č č č ů ý ů č ů Í ů úč ó ú Ť ú ň č ů ý č ž ú ý ů Ž Ž ó ú č ú č ú ú Á ď ů úč ý Ž ý Ť Ť ý

Více

ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ

ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ š ě ě š ů úč Ý č Č š ě úč š ěž ÚČ Úč ž č ž ě ě ě ů ě č ň č ž ÚČ Í ů č ú ě Á č Č č ň úč š ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ ěž úč úč ž ě ž Ž

Více

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň č č Š É č č ř š č č Ť č č š č Š Ě č č Š š šš ň č š š ň Ě š č š Ě č č č š č č Š č š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň š ň č Ě š

Více

Í ď č ř č ť ř ř čť ř ř č ř ř ď ř šč ř ď š šč ř š š ř ř ď ť ř ď š ř š šč ř č ď Ž

Í ď č ř č ť ř ř čť ř ř č ř ř ď ř šč ř ď š šč ř š š ř ř ď ť ř ď š ř š šč ř č ď Ž ó Í č Í šč š ď ó ů Ž š ň ř ď ý ýš ó č Ž ďš ď č ď ý ý ý ý ř šč ř ý ř ř ý ý ď Í š š ť ý ý ý šď ý ý ó ř ří š ř ď ý ř č ý ý ý ď č ř ů ř č ý ó ř ý ý Í ř ý ří ď ň ř ř ř č ň š ř č ď č ý č š š š ř š ó ř ď č ď

Více

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Ť É Í Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Í č č č Á Ť č Ť Í ť č Ť č č ě ě ž ě Ť Í ě Ž č ě ě ě ž Ž Í š ť Ď ž č ě ě š Ť ě ě Ě ě š ě ě č Í ž ě ě š Ž šš ž Í Ť Ž ž ě ž Ť Ť ž ď č š ž ž Í Ť š ě Ť ě ž č ď č č ž Í č š Ž Ž Í č

Více

Ú Č é ř ř č é Í Ž š ř ě é š Ó č ř Í ř é ě ě ě ř ě ú ň ý č ů ř ř ě é č č é ě ř č ň ň é ř ě ě Í č Í Ů Í č ě ůč Ů š ů é říš é Č ůčí ů č ě č č ř š ž Ů ě é

Ú Č é ř ř č é Í Ž š ř ě é š Ó č ř Í ř é ě ě ě ř ě ú ň ý č ů ř ř ě é č č é ě ř č ň ň é ř ě ě Í č Í Ů Í č ě ůč Ů š ů é říš é Č ůčí ů č ě č č ř š ž Ů ě é č ý ů č ů ý č č Š Č Ť ý ř é č Í ě ě č Ú Č é ř ř č é Í Ž š ř ě é š Ó č ř Í ř é ě ě ě ř ě ú ň ý č ů ř ř ě é č č é ě ř č ň ň é ř ě ě Í č Í Ů Í č ě ůč Ů š ů é říš é Č ůčí ů č ě č č ř š ž Ů ě é ůčč ů ě ž Č

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň é ý é ň é ýš ý ý ň ý ň ž Č ř ř é ň é ň š é ž ň é ř ď é š ř ů ň ý Ť

é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň é ý é ň é ýš ý ý ň ý ň ž Č ř ř é ň é ň š é ž ň é ř ď é š ř ů ň ý Ť é Č Á ň ž Č é ďé ř ř ř ř ř ř Č Č ú Č é ý ý ř é é ž ž é é Č Č ř ú éž Á Á é ý é ž é ž ú ý ů é é š ů ý ž ž ú ž ž ý ř ý ů é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Ž š í í í í á é Ť á é Ž í Ží í é é á á é č é í ž é é Í é í í š á č á í á í í ž Ť č é í í í Ž á í á Ť íž č Ó ž í á í ž á ž Š č á á í á í í ž í Ť é í í

Ž š í í í í á é Ť á é Ž í Ží í é é á á é č é í ž é é Í é í í š á č á í á í í ž Ť č é í í í Ž á í á Ť íž č Ó ž í á í ž á ž Š č á á í á í í ž í Ť é í í á č é í č é Ť č é ŠŤ Ý á č í á á í í á Ž á í Š í Ťč č é á á čí Š á í á é í í Ť í í á á í á Ž á í á č ší ší čá č á í Ď í á í í é í é Ž é í Ž áčá Ž í č á á á Š á í í á í í á č š ž Š é á í ž á á á á í š á

Více

áž íč é č í Š ň č á ů áž í č í Š ý č í á í í í ů š ž á í ú č í í ů ř ří é č é á í á ž á ň š í é í á í ů é é ďí í á č á í č í ů ří í í é č é í í úč í á

áž íč é č í Š ň č á ů áž í č í Š ý č í á í í í ů š ž á í ú č í í ů ř ří é č é á í á ž á ň š í é í á í ů é é ďí í á č á í č í ů ří í í é č é í í úč í á í Š á é ř é ří ď í í ů é ý ď Č Á í š á ďí é áž íč é č í Š ň č á ů áž í č í Š ý č í á í í í ů š ž á í ú č í í ů ř ří é č é á í á ž á ň š í é í á í ů é é ďí í á č á í č í ů ří í í é č é í í úč í á ří í ž

Více

š ú Č šť š šť Č ý ů Č šť šť Č ů Č šť ř ů šť ř Š Ě Í ú ů ě ň š ě ý ě š ě ý Č ě ý ř ě š ě ť ř ž ň ě ř ř š ě ř š ý ý ň ý ý ý ě ř ř š ě ž ř š ý ě ě š ě ý

š ú Č šť š šť Č ý ů Č šť šť Č ů Č šť ř ů šť ř Š Ě Í ú ů ě ň š ě ý ě š ě ý Č ě ý ř ě š ě ť ř ž ň ě ř ř š ě ř š ý ý ň ý ý ý ě ř ř š ě ž ř š ý ě ě š ě ý ě Č š ř ž Č ě ž ý ř ě ý ž ř ú š ě Č ě ň ě ž ý ř ě ý ž ž Č šů ů Č ý ý ř ř ý ě ř š ě Č ó ó šť ř ž ó ó ó ř ě ý ž Č ó Č ó š ú Č šť š šť Č ý ů Č šť šť Č ů Č šť ř ů šť ř Š Ě Í ú ů ě ň š ě ý ě š ě ý Č ě ý ř ě

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Í é čů č č č ů č č é ž č č č Ú ů č Ž Ú Č Ž č Ž š é ů é č č č ď ú ů ů č úč č š ť č č ú č ů š ů č š ů č č Š ů ď ú ů é č ď úč ú ů č č é š č č úč ú é ú č

Í é čů č č č ů č č é ž č č č Ú ů č Ž Ú Č Ž č Ž š é ů é č č č ď ú ů ů č úč č š ť č č ú č ů š ů č š ů č č Š ů ď ú ů é č ď úč ú ů č č é š č č úč ú é ú č Á Á É Í Ř Á Í Ř Í Ě čů Í čů č Č Ú čů č čů žú č ž é č č Č č č č ú čů Í é čů č č č ů č č é ž č č č Ú ů č Ž Ú Č Ž č Ž š é ů é č č č ď ú ů ů č úč č š ť č č ú č ů š ů č š ů č č Š ů ď ú ů é č ď úč ú ů č č é

Více

é ě Č é š ě ě š ě č Ú ě č é č č č ý ť Ť ě ž é š č ě š ý é ě ě ž é č é č é ě ý ž š Š ťé ě ž č ť Č š ě š č č é ě č č ě ž é č č č Ž ě é č ó ě ý ě ý ě ý č

é ě Č é š ě ě š ě č Ú ě č é č č č ý ť Ť ě ž é š č ě š ý é ě ě ž é č é č é ě ý ž š Š ťé ě ž č ť Č š ě š č č é ě č č ě ž é č č č Ž ě é č ó ě ý ě ý ě ý č ě ú ž Í Ř ÍÍÍ č ť Ž ň ě é Á Í Í č ě ú ž ě ě ě š ý č ě ě š ů ú š ý č ě ě ě ý ů ě ě š ů ú š ý č Í ú ě ě š ů ž ě é Í ň ť č ě ě ě ť ú ť č č Č é Č é ó ý é ě Č é š ě ě š ě č Ú ě č é č č č ý ť Ť ě ž é š č ě š

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é čů ř ů č é ě ž ř ú ř ř č ř ě ě ř é Š ř é ř ě ř ř ú č ě ř é Š ř ě ř ř é č ě é é ž é Č é č é é ř ě žň ě

ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é čů ř ů č é ě ž ř ú ř ř č ř ě ě ř é Š ř é ř ě ř ř ú č ě ř é Š ř ě ř ř é č ě é é ž é Č é č é é ř ě žň ě ě ě Á Ř É Ě É Ř Á Č é ř ř ů č ř ě č š č č č ě š ě ř é ě ř é Š ž č č ř ř č ř ě ř ř Č ř ř č ě č ů ů ž ě č ž ů č ř č ů ů ř ů ě ř ě ř ě ř é é ř ř ř č č é é ě ě é ň é ř ř ě ř é ě ě č ě úč ě é č č ě č é ě é

Více

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š Ý Ř Ý Ě Ř Ř Ý š ě Č ú ú ě é ď š ě Č ě ě š ů ú ů ů ě ě š Ů ú é ňé é ě ě ě é é ú ě ů ú Č é ě ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ

Více

ú š ů ů š ú š ú š Ť ů Ť š š Š š Š Š š š ú ú ú š Ú Č ů ů š Ý ó

ú š ů ů š ú š ú š Ť ů Ť š š Š š Š Š š š ú ú ú š Ú Č ů ů š Ý ó Ý ÚŘ Á É Č Í ŠÍ ů ú ů ů š ú Š ů Ž š Ú Ž ú ů ď š ú š ů ů š ú š ú š Ť ů Ť š š Š š Š Š š š ú ú ú š Ú Č ů ů š Ý ó ů ů ó ů š ú ň ů ů ú ů ú ú ů ú ů ú Ť Ú ú š š ó š ú š š ů ú ů š ů ň š ú Ť š ú š ú š š š š ú š

Více

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Í Í Ť č č Í č ň č č č č č č č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Ó č č ť ť č č č č Ť č č Ť č č č č č č Ť č ť č č č ď Í č č č č č Š č č ť ť Ú Ť č Ť č č č ú Ž

Více

ě š é ě š ů é é ě ě ě š Ů ú ú é é ú é é ě š ů ě Ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ů ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ů ý ě ě ú é ý ý ý ý ů ů ú ý š ý ý é ě úč ů ů ů Ů ů ů š ú ž ú

ě š é ě š ů é é ě ě ě š Ů ú ú é é ú é é ě š ů ě Ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ů ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ů ý ě ě ú é ý ý ý ý ů ů ú ý š ý ý é ě úč ů ů ů Ů ů ů š ú ž ú ý Ř Č Ř é ě é é é é Ť ý ů ý ů é ě š ů é ě Ř ě ý ú ě š é ě š ů é é ě ě ě š Ů ú ú é é ú é é ě š ů ě Ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ů ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ů ý ě ě ú é ý ý ý ý ů ů ú ý š ý ý é ě úč ů ů ů Ů ů ů š ú ž ú é

Více

é é ž í Ž ě ší ě é ší é š ě í í č é ě í í í Ž é Ť é š ě í č í í š č í íť íť ší Ť č í č é ú š ě í í ě Í í Ž š Ť í ě ě č í č ě í Ťí é í Ž ě ší ší ě é Ťí

é é ž í Ž ě ší ě é ší é š ě í í č é ě í í í Ž é Ť é š ě í č í í š č í íť íť ší Ť č í č é ú š ě í í ě Í í Ž š Ť í ě ě č í č ě í Ťí é í Ž ě ší ší ě é Ťí Í Ž í ě é č í í í č é ě Ž ě ě ě ě í í ž ž Ťí š í ť Ť í ší ě í í š Ťí í Ť í ě ší ě é é ť íč é í é í é š ě Í ě ě Ť Ť Ó Íí š Ťí Š Š Š Ť Ť ň í ž š í Š ě Ť í é í í šíč í í ě í Íí ě ě ě č é š Ťí ě Š í í č í

Více

ěř ý č ů ě č Í é ů ě é Ů ě Í ý ý Úč ň é š č ý Í ý ě ř ě é č š ů ž č ý ů š ž Ů ě ř ř ě ý é č ú š č ý ž ů ú č ř š é ě š š š ě ý č ý ů ú ě ě č é č ř ě é

ěř ý č ů ě č Í é ů ě é Ů ě Í ý ý Úč ň é š č ý Í ý ě ř ě é č š ů ž č ý ů š ž Ů ě ř ř ě ý é č ú š č ý ž ů ú č ř š é ě š š š ě ý č ý ů ú ě ě č é č ř ě é é š ě ě é Í č é ě ť č ě ě ě ší ř Ů ě ě š ŘÁ Ú ř ě é ř ě č ěř ý č ň ř ň ý ý ú ě ýš é č ž Ů š ž ú š ě Ů š Ů š ž Ů š č ú ěř ý č úř ě éž č ý ý ěř ý é é č ě Ů é ě ý ý č ě ú Ů ř Ů ý ř Í ě ú Ů ě ý é č ě š Ú Ů

Více

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů ý ý Ž Ž ý Ž ý ů ů ů ý ý ý Ž Ú ý ů ý ů Ž Ž ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů ý ý ý ý ý ž ž ů ý ý ž ž Ž ž ý ž ý ý ů ý ý ů ň ž É ů ú ý ů Ž ů ÍŽ ů ů ú ý ů Ž ů ž ů É ý ý ý ů ý ů ů ý ů Í ů Ů ž Ž Ó ň ň Š ů ů ú ž ů

Více

é š ó ú ó ď ý ó ý ě é š ý ě é é č ý č č ý ú č ý ě é ó Č Č é č ý č č ý ú č ý é ě Č š č ě ě ž ó é ž ó č ě š ě é

é š ó ú ó ď ý ó ý ě é š ý ě é é č ý č č ý ú č ý ě é ó Č Č é č ý č č ý ú č ý é ě Č š č ě ě ž ó é ž ó č ě š ě é Á ž č é ž ě Č é ě ě ó Í č ý č č ý ú č ý ž Í ý ú ž ý š ý ý é š ó ú ó ď ý ó ý ě é š ý ě é é č ý č č ý ú č ý ě é ó Č Č é č ý č č ý ú č ý é ě Č š č ě ě ž ó é ž ó č ě š ě é é š é ž ě č ý ý ě é ž ě Í ý ě ý č

Více

ř é é š ú ř é é ř ř é ř ř ř šť ú ó ú ř é é ř ř é Č ú ř é ž ř é Ž é ž é š š ú ř é ž ř é Č Ž ř ř é ž ř é Č ž Č Ž Í é ů ř š ž ů ž řž ř Ž ř ď Ž ů é ř š é

ř é é š ú ř é é ř ř é ř ř ř šť ú ó ú ř é é ř ř é Č ú ř é ž ř é Ž é ž é š š ú ř é ž ř é Č Ž ř ř é ž ř é Č ž Č Ž Í é ů ř š ž ů ž řž ř Ž ř ď Ž ů é ř š é ú úř ď ž ř š Š ů Š Ř Á ÁŠ Ú Í Í ž ť úř úř ř š ú ř š ř ů Ž ž š š šú ú ř ř ú ř é é ř ř šť ř é ú ú ť é é ž ř š ř Ť ú ř é ž ř é Č ž Č é š ú šř é ú ř é é š ú ř é é ř ř é ř ř ř šť ú ó ú ř é é ř ř é Č ú ř é ž

Více

ý Č Á ž Ě ě Ě Á Á ě é ž é č é č é č ů é č ú ž é é ě ě é ž č é ě ů ž ý é č é ž č é č é ž ě ý é é č é ž č ý é č é ž ý č č č ů ž ů ě ý ý ž ů ž é ů ě Č č

ý Č Á ž Ě ě Ě Á Á ě é ž é č é č é č ů é č ú ž é é ě ě é ž č é ě ů ž ý é č é ž č é č é ž ě ý é é č é ž č ý é č é ž ý č č č ů ž ů ě ý ý ž ů ž é ů ě Č č Č ý Á ž Ě ý ě É Ý Ě Á Á ě ž č č ý ě ě ů Š ě Š ě č č ú Ě ň é é č Č Š ě úč é ě ý Ž é č é ž ý Č Á ž Ě ě Ě Á Á ě é ž é č é č é č ů é č ú ž é é ě ě é ž č é ě ů ž ý é č é ž č é č é ž ě ý é é č é ž č ý é č é

Více

ď ž ř ý ý ú ý ý ž ř ý ž ř ý ú ň Ř Ř ř ď ý ů ň Š ž ř ý Ř ý Ř ž ř ý ř ž ž ů Íý ř

ď ž ř ý ý ú ý ý ž ř ý ž ř ý ú ň Ř Ř ř ď ý ů ň Š ž ř ý Ř ý Ř ž ř ý ř ž ž ů Íý ř Ě Ú Í Č Š ó ř ř ů ů ž ř ý ý ř ů ř ý ý Ž Ý Ě ů ý ů ó ž ř ý ž ž Š Ú ř ž ř ž ř ý Č ř Ř ů ý ž ř ý ž ž ď ž ř ý ý ú ý ý ž ř ý ž ř ý ú ň Ř Ř ř ď ý ů ň Š ž ř ý Ř ý Ř ž ř ý ř ž ž ů Íý ř ý ů ž ů ý Č ď ž ř ý ř ř

Více

ř ě ě ř ř ě ě ů š ž é ý Č é ř ř ž é ž ď é ř ě ě é š ů ú ž Ž Ž ř ř š ů ý Í Ž ř ě ě ď ý ě ý ř Ž ř ě ř ě ě ů ú ž ř ř ř é ě ě ě Č ř ř ě ě ř ě é ě ú ěš é ř

ř ě ě ř ř ě ě ů š ž é ý Č é ř ř ž é ž ď é ř ě ě é š ů ú ž Ž Ž ř ř š ů ý Í Ž ř ě ě ď ý ě ý ř Ž ř ě ř ě ě ů ú ž ř ř ř é ě ě ě Č ř ř ě ě ř ě é ě ú ěš é ř ě ž é ď ú š ďš Š ěř Š ž é Č ý ě é ě ú ř ě ě ř ř ě ě ů š ž é ý Č é ř ř ž é ž ď é ř ě ě é š ů ú ž Ž Ž ř ř š ů ý Í Ž ř ě ě ď ý ě ý ř Ž ř ě ř ě ě ů ú ž ř ř ř é ě ě ě Č ř ř ě ě ř ě é ě ú ěš é ř ř ě ů ě é ě

Více

ň ť ř ř ž é é ř Š Š ú Š ř é ú ř ž ů é ó ř Úř Č Ú ž ř é ž é ř é š ř ř ž ř ř ž ž é é ř ř Š ó Š é é ú é ř é ř ů ř ř ž š é Ž ř Ž é ř é ů ř é é Ž ř Ú Ž Ř Č

ň ť ř ř ž é é ř Š Š ú Š ř é ú ř ž ů é ó ř Úř Č Ú ž ř é ž é ř é š ř ř ž ř ř ž ž é é ř ř Š ó Š é é ú é ř é ř ů ř ř ž š é Ž ř Ž é ř é ů ř é é Ž ř Ú Ž Ř Č úř š úř ř Ú Í Í Í úř úř úř ř š Ú ř š ř ů ú ž Č ř Č ř ó ž š š ú ú ú ť ř ř Č ť ř ó ú ž é ň é ř é é ř é š Š é Č Č š š é é š Ý Č é š ř ř ž é é š řé ž é é ň ť ř ř ž é é ř Š Š ú Š ř é ú ř ž ů é ó ř Úř Č Ú ž

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahov identick s oficiln tištnou verz. Byl vytvořen v systmu TP online a v dnm přpad nenahrazuje tištnou verzi. Í É Í Á č ó úč ú Tento dokument je obsahov identick s oficiln tištnou

Více

Č Č ě ž Š ě ů Á É ě ž ě ě ž ě ě ě ú ě ž Í ě ě ž ě ě š ú ě ě ú ě ě Č ž ě ě ž ž ě ž ě ú ě š š ú ě ě ž ě ě š ě ě ě š š ú ě ě ě ď Ť Č ě Č ě Ý Ý ť š ť Á É

Č Č ě ž Š ě ů Á É ě ž ě ě ž ě ě ě ú ě ž Í ě ě ž ě ě š ú ě ě ú ě ě Č ž ě ě ž ž ě ž ě ú ě š š ú ě ě ž ě ě š ě ě ě š š ú ě ě ě ď Ť Č ě Č ě Ý Ý ť š ť Á É ě ě ž ě Š ě ě ž ú ěš ě š Š ě ě ž š ů ěž ž š ů ž ě š ů ě ž ě ěí ě š ž š ě ě ě ě ť ž š š ž ž ě ž š š ž ž ů ě Í Á Č Č ě ž Š ě ů Á É ě ž ě ě ž ě ě ě ú ě ž Í ě ě ž ě ě š ú ě ě ú ě ě Č ž ě ě ž ž ě ž ě ú ě š

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Č Ž č Č č ě Ž ě š ě Ž ě š ůž ě Š š Č č Ď ě ě Ú č ě ě ě ě č Ž Ž ě ě č Ž č č č ž š š ě ů č Ž č č ě ě č Ó

Č Ž č Č č ě Ž ě š ě Ž ě š ůž ě Š š Č č Ď ě ě Ú č ě ě ě ě č Ž Ž ě ě č Ž č č č ž š š ě ů č Ž č č ě ě č Ó ě ě č Č ě č ě ě Ž č č ů č Č ž ě š Ž š ě š Ž ě ě š Č č ě Ž ů Ž ě ě ž ů ž ě š Ž ě š ů Žň š ů Ž ů ě ě ž ů ě Ž š ě ě ůž č ě š Ž č č ů ě š ě ž š ě š Ž ě Č Ž č Č č ě Ž ě š ě Ž ě š ůž ě Š š Č č Ď ě ě Ú č ě ě

Více

ě ř é ď ě ú é č č ú ř č ř ř ř č ě ě ř é ě ž é ě ý ř ě ů ů ě ě čř ě ř ř ř ý č č ř ě č ý ě éř ř č é ů ě ř ě ř éč š é ř Ú é ů ě éý é Á é é ž ž ž é é ř ě

ě ř é ď ě ú é č č ú ř č ř ř ř č ě ě ř é ě ž é ě ý ř ě ů ů ě ě čř ě ř ř ř ý č č ř ě č ý ě éř ř č é ů ě ř ě ř éč š é ř Ú é ů ě éý é Á é é ž ž ž é é ř ě ř ě č ý Á ř é č ř ý ě ě š ě ň ů ř ř é é ž č ř ý ě ě š ř ů ž é ů ý ý ř č ú ě ě Č Č é Čž ě ř ě é ř ř ě ř é é ž ř ě ě é ě č ě č č řč ý é é ř ě šř ř ž ř ú ě ř č č š ě ú ř ů é ú šř ž é ě Č Č č é ě čú ú ř úč

Více

ť č š ý ú č š ř š ř í ř ď ú ý š Ř ť ř ó ř š ř š š š ó ř ý ú Ž ý úřč š č

ť č š ý ú č š ř š ř í ř ď ú ý š Ř ť ř ó ř š ř š š š ó ř ý ú Ž ý úřč š č É í ř í í í ší č ý š ší í ř ší í í í í č č í í ý ů ř ď ý č ší í í í ý í í í č í č ší ší č íčí í ří ř í ř í č ý ť š í ř í ý í í ší ý í š ďč í š íč ý č í ďí í í ř í í í í š ý í ší Ž í č í ř í č í ří ší č

Více

ú ú ň ů ž ú š ú ú š ú š ť ů ú š š š ů ň ů ň š ň š ň ů ň š š ú ů ů ň ň š ů ň ň š š ů

ú ú ň ů ž ú š ú ú š ú š ť ů ú š š š ů ň ů ň š ň š ň ů ň š š ú ů ů ň ň š ů ň ň š š ů Ý Ě Í Ý ů ú ú ň ň Ť Č š ú ú ň ů ž ú š ú ú š ú š ť ů ú š š š ů ň ů ň š ň š ň ů ň š š ú ů ů ň ň š ů ň ň š š ů Ú ň ú ň š ň š Č Č ú ú š Č Č ú ů ž ž ž Č š ž ů Ť š ž ů ú ž Ť ň š ň ť ž ú ú ž š ů š ú ú ž š žň

Více

Á Í Á ý ý č č č ý ý č é ď Š Č ř ř ý ý č é ť é č é é é ř ř é ý ř ý ý ý ý ý ř č é č š č ď ř ř Ě Ý é č Č č č š Č č Š š š č é č é č ý ř ý ř ó ř ř é č Ž č

Á Í Á ý ý č č č ý ý č é ď Š Č ř ř ý ý č é ť é č é é é ř ř é ý ř ý ý ý ý ý ř č é č š č ď ř ř Ě Ý é č Č č č š Č č Š š š č é č é č ý ř ý ř ó ř ř é č Ž č Ý Á Í Í ř é ř ý ů č č ř ď ď š é č é č č č ú ů ů č č ř ů é č ř ů č ý š Í č ř ů ý ý ř Í č š ýč ř ů č Í ú č ú ů Í š š ř ů ň é é ř é š é č ř č é ř š ú é ř č ý é ř š é é Ú ř č ý é ř š é é é ý é č é ý Á Í Á

Více

í Ť č Ž ě ě č é í ě Ťí é í í Ť í í é Ží č é í í ú é Ž í í é Ť Ť é í ě í é é ě Ů í ě Ť Ří ěť Ž Ž Ťí ú í ě é í ě í í é Ť í ě í í éé ě Ť ě Ť Ó í í ě í Ť

í Ť č Ž ě ě č é í ě Ťí é í í Ť í í é Ží č é í í ú é Ž í í é Ť Ť é í ě í é é ě Ů í ě Ť Ří ěť Ž Ž Ťí ú í ě é í ě í í é Ť í ě í í éé ě Ť ě Ť Ó í í ě í Ť Í é č ě Ťí ě ž č í í ě é í ť í č č í ě ž í í ě í í é íž ě Ť í Š ě ě Ť í Í é č í č Ů č ě č í č Ť í Ť í é Ť č íč íť í é í ž ě í Ť ě é ě í č í ě čí ží Ž ě Ťí é í é Ů ě í Ů Ť Ť í ě é ě é é é í ě í ě íž ě ŤíŽ

Více

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š č š ř š ť č Í š č ť č ť š č ř ť Ů č č Í ď ď Í ř Í š ř š Ž š ť č š š É ď š š č ť ť š č č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď

Více

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a P E D A G O G I C K Á F A K U L T A M A S A R Y K O V Y U N I V E R Z I T Y V B R N Ě K a t e d r a o b č a n s k é v ý c h o v y V ý v o j č e s k o s l o v e n s k ý c h a č e s k ý c h p o l i t i c

Více

ř č é é ř ě ý ů é ě Ě ř ů ý é ř č ř é é ř é ě ý ů é é ř ú úč č é ň ř ý ě é é ě ř řé ů ý č

ř č é é ř ě ý ů é ě Ě ř ů ý é ř č ř é é ř é ě ý ů é é ř ú úč č é ň ř ý ě é é ě ř řé ů ý č ř ř é ř ě ř ř é č ř č ř é é Úč ň é ý é ů šř ý Ú ě šř ě ů Ú ě ů ř ý ř é ř ě č ř ů ý č ř Ú Úč ů ů ď é šř ř š é ř é úč š ě é ě Š š é ř Ú Ž š ě Í ě ů š ě é ř é ř š é ř é ě é ů šř Ť ú ů Ú ě Ž č ř ú č ř ú č

Více

ó č ý ý ě ž ž ý č ž ý ý ě ý č ú ý ž ť ý ú č ý ý č ž ě ý ů ý č ó ž ž ě Ž ž ž ě ý ě ě ň ý ě ž ě Ž ě ó ý ě ů ž ú ů č ž č ý Ú č ý ě ý ě č ě č ž ý ě ě

ó č ý ý ě ž ž ý č ž ý ý ě ý č ú ý ž ť ý ú č ý ý č ž ě ý ů ý č ó ž ž ě Ž ž ž ě ý ě ě ň ý ě ž ě Ž ě ó ý ě ů ž ú ů č ž č ý Ú č ý ě ý ě č ě č ž ý ě ě Č ý ý č Ť Ž ě ě ů ě Ž ě ě ě ž ž ě Ž č Ž ů ť ě ž ó ě ě ů ě Č ě ý Ó ý ý č ě ě ů ň č č ž Ž ý ě ú ť Ž ž Áč Á ě č č Š ý ě ž ů č ě ů č ý ž ý ó č ý ý ě ž ž ý č ž ý ý ě ý č ú ý ž ť ý ú č ý ý č ž ě ý ů ý č ó ž

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č

Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č Š Č Ýú ú ž Š Í š ú ú Č ú ž š Š ů ů ú ú Ú ú Š ú ú Ú ú ů ú ť ú Ú ú ů ú Č Ú ú Ú ú ú Š Š ú Š ú ů ú Č Í Í Č Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č ú ó ů Ú Á Í ž ú ú ú Í ú Í Í ú Ú ů š ů ů ů Ž Í ů Ž Ž Ů Ú Ž ó Ž ů ú

Více

Č Ý Í Ě Í Ú Í Á Ů Ý Ů Í Í ř ž ň ř ň ř ň ř ď ř ň ř ř ř ř Í ř Ž ř ť ř ž ď ř ř ř

Č Ý Í Ě Í Ú Í Á Ů Ý Ů Í Í ř ž ň ř ň ř ň ř ď ř ň ř ř ř ř Í ř Ž ř ť ř ž ď ř ř ř ú ú úř ř ř Č Ý Í Ě Í Ú Í Á Ů Ý Ů Í Í ř ž ň ř ň ř ň ř ď ř ň ř ř ř ř Í ř Ž ř ť ř ž ď ř ř ř ř ž Í ř ž ř ř ř ř ž ú ú ř ó ť ř ř ú ř ž š ú ř ř ď š š Í ú š ř ž ž ú ž ř úď ž ř ř šť ó ú ú ž ó ž ž ř š ř š ťť ž ž

Více

ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř

ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř ř ů ú ř ž é é é é ř č ú ř č é ž ň ň ž é ř é ř é ř č ř é č é é ř É Á Á Í Á É Ý Í Ů Š Á Ž Ě Ý É Á Ř Ý ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř č ř ž é č ř ř ř é č é

Více

ó šč Ž ť č š ť Ž Ř Á Ž š Ú Ž Ž č č č š š š ž ú ů č ň ž ú Ý Ž Ý ú Ú č č č ú š č č ž ž

ó šč Ž ť č š ť Ž Ř Á Ž š Ú Ž Ž č č č š š š ž ú ů č ň ž ú Ý Ž Ý ú Ú č č č ú š č č ž ž č Ž č Č ú č Ř Á ÁŠ Í č Ú č Ž ú š č ú š ů Ž ž ú Č Ř č č Š č ž ž ú č č ú č Ž č ú Ž Ž Ž ó ú č Ú č Í ó šč Ž ť č š ť Ž Ř Á Ž š Ú Ž Ž č č č š š š ž ú ů č ň ž ú Ý Ž Ý ú Ú č č č ú š č č ž ž Č ú č ú Ú č č Ž č ť

Více

ý ě ů ů ě Í ň ý ň ď

ý ě ů ů ě Í ň ý ň ď Ú Íď ú ě ž ž ů ě ů ž ě ů ě ú ú ě ý Ž ž ě ú Č ú ě Í ý ý Č ň ě ů ú ě ě ú ú ěú ů ě ď ň ý ě ů ů ě Í ň ý ň ď ů ý ž ž ú ě ě ů ú ě ě ě ě ý ý ů ě ú ě Í Ž ý ů ý ý ň ě ě ě ě ú ů ů ý ú ů ž ú ž ý ž ě ú ě ě Í ě ý ě

Více

Í Š é ě Č ě ě é é ý ň ě ě é é ý ý ě ý é Č ě é ě ý Č ě ý é é ě ě ůž ý ě ě ě ý ě ě ý ň ý ů é ň é é é ž é Ů ň ý ů ů é ň é é

Í Š é ě Č ě ě é é ý ň ě ě é é ý ý ě ý é Č ě é ě ý Č ě ý é é ě ě ůž ý ě ě ě ý ě ě ý ň ý ů é ň é é é ž é Ů ň ý ů ů é ň é é é ě Č ž é ě Č ú ě ě Č ě ě é ě ý ě ě é ě ú ŽÚ ě é é é Í Š é ě Č ě ě é é ý ň ě ě é é ý ý ě ý é Č ě é ě ý Č ě ý é é ě ě ůž ý ě ě ě ý ě ě ý ň ý ů é ň é é é ž é Ů ň ý ů ů é ň é é é ě Č ě ě ě ě ě ě é ě Č é ň

Více

é ý ř ř ř ý ř ý ř Ž š č É é š ř ý ž ý ý ř ř é ů Í ý ř éč ý ř éč ř ř ý ř ů ý ř ů ý ů ý ň Ž

é ý ř ř ř ý ř ý ř Ž š č É é š ř ý ž ý ý ř ř é ů Í ý ř éč ý ř éč ř ř ý ř ů ý ř ů ý ů ý ň Ž Ě Ě ů ř Ž ř Ů Ú Ě ú Ž ř ř Ž ř é úč ř ú Í ř Ž Í ř ů š ř é ů ů é é Í é ý ř ř ř ý ř ý ř Ž š č É é š ř ý ž ý ý ř ř é ů Í ý ř éč ý ř éč ř ř ý ř ů ý ř ů ý ů ý ň Ž ř ř ý ý ž é ř ů ů é ř ž ů ž ý ž č ý é Ž ů Í

Více

ř ě ř ř ř ř ě ý šš č ř ť ž ě ň ě č ř ř ž ě ý š č ě š ř ý ř ž ě ž ř Ť ý ř ř ř ě ř ŮÝ ř ř ř Ž ý ó č ě š ř ý ú úč č ž ě š ř ř ý š ě ě ý č ř š š č ř ř š

ř ě ř ř ř ř ě ý šš č ř ť ž ě ň ě č ř ř ž ě ý š č ě š ř ý ř ž ě ž ř Ť ý ř ř ř ě ř ŮÝ ř ř ř Ž ý ó č ě š ř ý ú úč č ž ě š ř ř ý š ě ě ý č ř š š č ř ř š š ž ě č č č ř ř ěř Ť ř ř ř š ú ž č ý ý ř ř ř ř ř č č š ž ě č ě š č ř ž ěř ř ž ě ú ě č ř Á ř š ž ě ě č ř ř š ž ě ě ěř č ř ř ž ý ř ý š ě ř ě ř ř ř ř ě ý šš č ř ť ž ě ň ě č ř ř ž ě ý š č ě š ř ý ř ž ě ž ř

Více

Ž ó á ť ť á Ó š š

Ž ó á ť ť á Ó š š ý Ú ň Ť ď ž ň ó Š ó Ž ó á ť ť á Ó š š ý Ť á š ť é ý Ť ě š Ť Ť š ť é é é é é é ť Ť é ó é ť ť ó Ó ť á á ó Ý Ó Ť Ť Š Š Ú Ě ú á Ú Ů Ó á ó ó á é ý Ť ó Ž ó ó Ť ý ý Ú ť é ě ž á é é á é á š Ý é é á ý á á é á á

Více

ě ž ě ž ý í é ýš í ý í č ú ý í í š ě ý í í í é ý é ó é č š ě ů ý ě ě Í Á é éí ý Ý Ť č ě č í í š í é ě í í š í í ý ě í í ý ě í č ý ž ě č ě Á í ž í š í

ě ž ě ž ý í é ýš í ý í č ú ý í í š ě ý í í í é ý é ó é č š ě ů ý ě ě Í Á é éí ý Ý Ť č ě č í í š í é ě í í š í í ý ě í í ý ě í č ý ž ě č ě Á í ž í š í Ý Í ÚŘ í ď í í í ď í í č ž í š í ž ý é ě íí ý ú ý í í ý í í Č ě ý ě ě í íý č í íý í é ě č é é ě č íý í í é í í ě ě é Č č Ý í ý í í č ď í ý ž ýš č Ú ó č ě č č í ú í í č ů ě é č é ž ýš č ý ž Ť Ž ó é ží Č

Více

Ů ž ž ž ú ž ž š úč Ů š ú ž ú ň ú ú ú ž š ú ú ň ž ú ž

Ů ž ž ž ú ž ž š úč Ů š ú ž ú ň ú ú ú ž š ú ú ň ž ú ž Ý ú ú ú ň š ň š Š ú Ů ž ž ž ú ž ž š úč Ů š ú ž ú ň ú ú ú ž š ú ú ň ž ú ž ú žň ú š š ú Ý ž Ů ú ú ú žň š ú Ď š É š š ž ú ž ú ú ú ú šť ú ú ň ú ú ú ú ú Ý Ů ž ž ú ž ú š ú Ě ň ť š š š ú Š š Š š š ú Á ú ú Ě š

Více

Ě Í Č ŘÍ Ů ň ž óý ó ó ó ú ž ú ú ó ř ů ř É ř ň ř ř ň ř ň ú ň ó ř ř ř ř ó ú ú ř ó ř ř ř ň Á

Ě Í Č ŘÍ Ů ň ž óý ó ó ó ú ž ú ú ó ř ů ř É ř ň ř ř ň ř ň ú ň ó ř ř ř ř ó ú ú ř ó ř ř ř ň Á Ú š ú ň ú ó ú ř ů Ů ú ů ž ú ú ů ů ů ú Ů ž ů ř ř ř ň óý ó Ó Ě Í Č ŘÍ Ů ň ž óý ó ó ó ú ž ú ú ó ř ů ř É ř ň ř ř ň ř ň ú ň ó ř ř ř ř ó ú ú ř ó ř ř ř ň Á ó ň Ů Ť Ý ú š ó ů Ú Ú ž É ž ž ú ó ž ž š ž ž É ž ž Ď

Více

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť č Ú Ú ď ď Ú ň ď Ú Ú ď ÚÚ Š Š Ú Ú č č ň č Ť ď Ž ř ď č č č Ť č č Í č č Ť Ť ď č č Ž Í Ť Í Ť Í č Ť Ť č Ť Ť č č Ť č Ť ň č č Ť Ť ŤÍ Ž č Í Ť Ť Ť Ř Ř ň č č č č č Ť č ů ň č Ť č Ť Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť

Více

ž ř ž ř ý é é č ů ý ý ň ý ý ň ň é č ř ř ř é č é ř é

ž ř ž ř ý é é č ů ý ý ň ý ý ň ň é č ř ř ř é č é ř é Ý ý ř ý ů ú ř ž ý ř ý é Ý é ý ý é ř č ú ý ř ý č é ž ý ň ň ž é ř é ř é ř č ř ý é č é ý ý é ř É Á Á Í Á É Ý Í Ů Š Á Ž Ě Ý É Á Ř Ý Á Á ž ř ž ř ý é é č ů ý ý ň ý ý ň ň é č ř ř ř é č é ř é ů ý é ř ů ř é čů

Více

č Ž š č š Č ž č ž č č Ž Ú č č ť č Ůž č Ž Ť č č Í š č š č ž ž č Ž č Í Ž Č š š š č Ž Ž Č Ž ž š Ř č Ý č ž Ž Ř č ž č Í Ž č Č Ó Ó ž č ž č Ž ž Ž ž Ž Ž š čž

č Ž š č š Č ž č ž č č Ž Ú č č ť č Ůž č Ž Ť č č Í š č š č ž ž č Ž č Í Ž Č š š š č Ž Ž Č Ž ž š Ř č Ý č ž Ž Ř č ž č Í Ž č Č Ó Ó ž č ž č Ž ž Ž ž Ž Ž š čž č č Í š č Í Ó ň š Í ť š č Í Í Í š Ó č ž č Ó č š Í Ó š š Ž š š Ž š Ž č Ž č š š č š ž č š Í š ž Ž š Í Ó š ť Ž č Ž Íť Ž Í ř š Č č š Ž ž š ž ž č Í č č Ž č Ž š Í Č č Ž Ž ž Ž č Ž š Í š ž ž ť Ž ž Í ž Í č Ž š

Více

Á Á Á č Ý ú ó é ň ó ď é š ž é é š é ň č š žň éž é č Á É ž é ň ň é é ú ó ž ž ó é Ž ó ž ů é š ú é š

Á Á Á č Ý ú ó é ň ó ď é š ž é é š é ň č š žň éž é č Á É ž é ň ň é é ú ó ž ž ó é Ž ó ž ů é š ú é š Ř ĚŽ Ý Á Ú Ž Ě Ý Ř č Á Á Á č Ý ú ó é ň ó ď é š ž é é š é ň č š žň éž é č Á É ž é ň ň é é ú ó ž ž ó é Ž ó ž ů é š ú é š š ů é š č Ý ň é ú ů ť š š ů č ú é ď š é ď š ó š Ý É ž Ú ů ž š é č é š é ť éž ú č š

Více

ž é ó ů ě é ě ÁČ Ý Á š ě č š ž š é š é ú é ě Š é ó č ě š é é ďé é é é ž š š é ž ě é š ť ů š ě ž é č é ě ž é ě é ž š ě š ú é ěž ě č ě ž ě é ť ž é é ě é

ž é ó ů ě é ě ÁČ Ý Á š ě č š ž š é š é ú é ě Š é ó č ě š é é ďé é é é ž š š é ž ě é š ť ů š ě ž é č é ě ž é ě é ž š ě š ú é ěž ě č ě ž ě é ť ž é é ě é ě Č ž é ó ů ě é ě ÁČ Ý Á š ě č š ž š é š é ú é ě Š é ó č ě š é é ďé é é é ž š š é ž ě é š ť ů š ě ž é č é ě ž é ě é ž š ě š ú é ěž ě č ě ž ě é ť ž é é ě é é é ě ě é č č é ě ě ž ě ů š úě ó ž š é ú é ě č

Více

Ť ť

Ť ť ž š ř č ř ý ž ě ě š ř ď ý č ě ě ě ě ě ě ě č č Ť ť ř č ě ě ě ř ž ř š ř ř ý Č Č ž Á ř ě ř ě ř ě ž ý ě č č ž č ý ž š ť ř úč č č ř ě ě ě ě č ý š ě ř č ý ý ž ň ý ř ž č ě č Š ě ý č ž č ě č ž ý č ěž ě ě ě ř ř

Více

š Řš š ř Í ť řť Á É Š ř ě ř ě ě é ý ě ř ů ý ž ž č ů š ř š ě ž é ř Ž é ý úč ů ě č ý Ť š ž ů úč ů ů é čé ř ý é Ž ý ý é ř š ý ě č ý ě ý ý ř ě é é ý ž ý ř

š Řš š ř Í ť řť Á É Š ř ě ř ě ě é ý ě ř ů ý ž ž č ů š ř š ě ž é ř Ž é ý úč ů ě č ý Ť š ž ů úč ů ů é čé ř ý é Ž ý ý é ř š ý ě č ý ě ý ý ř ě é é ý ž ý ř Ž š ě ř ý ů ý ů ž ů Ž č ů š ř ř č č ý é ě č ý š ř ř ř ě č č ř ó č úč š ý ř č úč š Í Úč Úč é š ě ř ý ů é ž ž č š ř š ě Ž ď š ř é ý ýů ž ř ě š ě é š ý ý ý ě š Ž ě ů ý ř é š ě ř ě ě é š Řš š ř Í ť řť Á É

Více

ř ř ř ě é Í é ř š ě ř éž é é š ř Č Č š ě ů ý š ě ř ě ě é ú é é š ž ů ý ý ř ě š ý ě ř ě ý ř ě ž é é ý ž ý ý ř š š ý ž ý ý ě ý š é ů é ř é ě ý ů ů ř Ž ý

ř ř ř ě é Í é ř š ě ř éž é é š ř Č Č š ě ů ý š ě ř ě ě é ú é é š ž ů ý ý ř ě š ý ě ř ě ý ř ě ž é é ý ž ý ý ř š š ý ž ý ý ě ý š é ů é ř é ě ý ů ů ř Ž ý ď ř ř ř é ě ě š ř ů ř ě ý ň š ě ě ě ř ř Č ú Ž é ř ě ý ě Č Č ú Č ě ý ě ě ý ů é ř é ě ř ř ř ě é Í é ř š ě ř éž é é š ř Č Č š ě ů ý š ě ř ě ě é ú é é š ž ů ý ý ř ě š ý ě ř ě ý ř ě ž é é ý ž ý ý ř š š ý ž

Více

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č

ž éď ě ě ď ž Ý š ě ě ě ž Íá č á ž ě ě Í ž č Í ě č é Í Í Ď ž é č Ý á ě áťí ď á ť č é Ť ť Ž ě š ň á éč á é é ě ž č Í á á Ť é č é ď ď č á ě é ď ž é č é č ž ž č Ý ť ž ž Ó š á ď č č č ž Ó á ě é ě ž á ě š á ěč ě á ť ž á ď áš Ť ď Ž ď á š é é é á ž ď ď ďč á ž š ď á á é č č é é á ť ž ň ěď á é Ž á ž ď á ě Ť á ž é é é ě ě á žá žď é ě áť é á Ž č č é Ý ď ě é é ě

Více

Š š š ž Ť š Ť č č ď ž č Ť ž č č Ť ž ž ž ž Í ž ž ž č ž Ť š č š ď Ť Ž Ó Ť Ť š š ž č Ž ž š š š Ť Ť Ť Ž Ť š š č Ť ž Í š š ž š ž ŤŽ Ť š ž Š ť ž Í ď č š š š

Š š š ž Ť š Ť č č ď ž č Ť ž č č Ť ž ž ž ž Í ž ž ž č ž Ť š č š ď Ť Ž Ó Ť Ť š š ž č Ž ž š š š Ť Ť Ť Ž Ť š š č Ť ž Í š š ž š ž ŤŽ Ť š ž Š ť ž Í ď č š š š ň Ť č Ť ž Ž Ť Ť č Ť Ťž š Ž č š ž Ť š ž Ť š ž š Ť ž Í Ť ď č ď Ž š Ž š Ť ž Í š Ť Ž š Ž Ť Ť ď ž Ť š Ť Ť ď Ž ž ž č ž š ž Ž č Ť š Ť š š Š Š šť š č Č ň šč Ť ž š Ť Ť ŤŽ Ť š š š š ž Ž Ť ŤŽ ň ď Ž Ť č Í š ž š š

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

ř č í é č š ť š í í í é ří Ž í ř ž é ý ý č í čí č ý ů Úř č é č ý ů ó í í í č í č ř ž ř ž č í í é í í í ý í ý ý čí č ý ů í í í š í í ří ří í é í é š í

ř č í é č š ť š í í í é ří Ž í ř ž é ý ý č í čí č ý ů Úř č é č ý ů ó í í í č í č ř ž ř ž č í í é í í í ý í ý ý čí č ý ů í í í š í í ří ří í é í é š í Á Ú Á É Ž Ó Ó Á Š Í Á Ó Á Ú Á ŠČ Ó Í ř í ů š í í í čí č ý ů ř í í é é ž íč ž í ó Ž é í é é í í í č í č í í í é Ž é Í í í í ř í ž ř ž í ř ž é í č í šší í Č í Ťí š ý í ří ří í č í é ž í ř ý Í Ú ř í í í í

Více

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě ě ú ú ž é ě ú ě Í Í Ř Ý Á ě ú ú Ž ě ú ě ě é ú ě ě é ž ž ě ě ů é é ě ž é Ú ú Ú ěž ů ě é Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž

Více

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č ň ň Ú Ť Ť ď š Ť Ť ž ž ď ď š ť Ť ž Ť ž ď Í ď Ť ď č š ž ď ď ď ď ď Ť ž š Á ž Ť š š ď ď ď ď Ó ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í

Více

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ú Č ó ú ú Ů Ž Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ó ú ú Č ó ó ú ú ú ú ú ú ó ú ú ň Š Č Š ú ň ó Č Č ú ó Ů Ú ó Ť ú ó Č ó Ň ó ó ó Č ó ó ú ď Ů ú ú Š ú ň ň Ň ú ú ú Č Š ú ú Ů Ů Ž Ú Š ú Š

Více

ú ř ů ů ž č č ř ů ř Í řď č ř ž ů žď ž ů ů ř ú Š š ů č č šť ž ř č ř ú ž ř ň ňů ň ňů ň Ý ňů ň

ú ř ů ů ž č č ř ů ř Í řď č ř ž ů žď ž ů ů ř ú Š š ů č č šť ž ř č ř ú ž ř ň ňů ň ňů ň Ý ňů ň Č Ž č ř Í É Ú š č ž Í ř č ž ř ž ů ž ů ď š Ž Ž ú ř ů ů ž č č ř ů ř Í řď č ř ž ů žď ž ů ů ř ú Š š ů č č šť ž ř č ř ú ž ř ň ňů ň ňů ň Ý ňů ň Ý Í ř ř ňů ňů ž š řď č ž ž ž ř ž č ú ď Ž ž ř ř ď ž ž č ř č ř ř

Více

ť í ý ů š ú í ž Ý á á á á č Č ř á ř ší á ě í á í Š ú á ž é ť ž í á í ě é č í Č á ě ě ž ě ěž ý ý č é í í í á í ž á ž ř č ž í š ú á á ě í í í á č ě ě á

ť í ý ů š ú í ž Ý á á á á č Č ř á ř ší á ě í á í Š ú á ž é ť ž í á í ě é č í Č á ě ě ž ě ěž ý ý č é í í í á í ž á ž ř č ž í š ú á á ě í í í á č ě ě á í í é í í š ú í í š ú ž ě é á í ě ž ť ý í á í é ěř š ě í ž ř á í í é č ť é ťíč ý ž á ě í č íž š é íž á ě í ř ť ší š ú ů č í ý ěš č ý š ú ý ý ž ě á é ž č ě ě č á ř ě Č í ž ě é Č č Í ř á í í í é š ú ě á

Více

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě ř Ý Á Í Š Ť ř ř ž ř Í Í Í ž ě ď ř ě ř ě ě ř ů ě ů ž ě Í ů ž ř ž ž ř ď ě ě ě Á ř ř ú ě ě Ť ó ě ě ě ě ě ě ó Ú ě ř Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň

Více

š ěť ý š ě ý úč ě Ý č Ť ž é Ť ě č ý ř ě ř ů é ěž Ť ž ů ř ě č ž ě ě ž é ěž ě ř š ř ď ě Ť ě Ť é ž Ť Ť ž č ý ž ěť ž ěš Ť š é š

š ěť ý š ě ý úč ě Ý č Ť ž é Ť ě č ý ř ě ř ů é ěž Ť ž ů ř ě č ž ě ě ž é ěž ě ř š ř ď ě Ť ě Ť é ž Ť Ť ž č ý ž ěť ž ěš Ť š é š ý ú ť ťť ú č š ěť ý š ě ý úč ě Ý č Ť ž é Ť ě č ý ř ě ř ů é ěž Ť ž ů ř ě č ž ě ě ž é ěž ě ř š ř ď ě Ť ě Ť é ž Ť Ť ž č ý ž ěť ž ěš Ť š é š é š ř ř ž ň é ť š é ň š ýř ů ě ě é ň š ď ý ů č ž ř ž č ř ř ě ě č

Více

ř ř Ž ň Š š Č ř Č ř ž č Č Š š č Ž Ž ň Š ř Ž Ž š č ž ř Ž ř š ů Ž Ž Ž č ř ř š ř č č ř ů Ž Ž ů Ž Ž Ž č Í Ž Ú Ú Ž Ú úř ř Ů č Ž Š Č ř čů Ú Č Ž š ř Ž č É ř

ř ř Ž ň Š š Č ř Č ř ž č Č Š š č Ž Ž ň Š ř Ž Ž š č ž ř Ž ř š ů Ž Ž Ž č ř ř š ř č č ř ů Ž Ž ů Ž Ž Ž č Í Ž Ú Ú Ž Ú úř ř Ů č Ž Š Č ř čů Ú Č Ž š ř Ž č É ř š úř ří Ó č ř Ž ř č úř ř č ř Ž ř Úř ř č ř Č ů ř Č Ž ř č ů č š č ů Ž š č ž ř Č ř Í Ž č ř Ž Í ř ř ř č Í Ž ř ů č ř č Ž ů ÚČ ů ů Í ú Ž Šř ř ř ů ř ř Ž č Í č š ř ř Ž ň Š š Č ř Č ř ž č Č Š š č Ž Ž ň Š ř Ž Ž š

Více

ž Ř ž ě ě ž š š é ů ž ž Í š é ě č š ě é é š ě é š ě š ž é č ě š č ě é ž š č ž é ě é ě Ž ě ž é Ř ž ěž š š š é Ž ž ě é š č é ž Č š é ž ě Č ě Ř č ě š ě č

ž Ř ž ě ě ž š š é ů ž ž Í š é ě č š ě é é š ě é š ě š ž é č ě š č ě é ž š č ž é ě é ě Ž ě ž é Ř ž ěž š š š é Ž ž ě é š č é ž Č š é ž ě Č ě Ř č ě š ě č š Á ě é ž ě š ž é ě ů ž š é Č č č ž é ě ě ě ě š č é ěí ě ů ž š ž č é š č š č é é ě ě ž č č é ž é ě ů ů š ů é ě č é Ž š ů ů é ě žň ůž é ž ě ž žň č ž ě ě é é ž š ž š č Áč Á š Á Č ě ěž č ě ž Íč š ž é ě ž

Více

Ť Š č č ž ď č Ž ů Á č ž č ž č ůž č č č č č č ž č ž ůž č ž ď ů Í č č č ž Ž ť Í č ž Š Í Í ó č ď ú ůž č ž ž ž č Š Š ď ť ž ž č ž ž č ž ž ú č ú ú č ž Ť Í č č č č ů ž č č ňč ů ů č č č ž Ť ž č Ž č ž č č č ž

Více

ó ř é ó é Ě ť é

ó ř é ó é Ě ť é ý é ř ó Č é Ř é é ÍŽ é ý ř é é é ř ó ř é ó é Ě ť é é ů ť ř š š š é š ř ť š ý š é š ř ů ú ř ý š é š é é š é š ž ú š é š é ř é ř ý Ů š é š ř š š é š ú š ý ř é š é š š é é ď š é ů ž é é ď é š ř é ř ž é é

Více

ě ě é ě ě ý ž ý ř ň ě č é ě ě č é ě ě ě ý ý č é ě ě č žš ě ř š ě ě ř ž Ý Ý č š š é č ř ř é š é č ř š č šť ř ě ů ů ř é č šť é ř š č ř ř ř é ř ř ě š ř ř

ě ě é ě ě ý ž ý ř ň ě č é ě ě č é ě ě ě ý ý č é ě ě č žš ě ř š ě ě ř ž Ý Ý č š š é č ř ř é š é č ř š č šť ř ě ů ů ř é č šť é ř š č ř ř ř é ř ř ě š ř ř ú ČÍ ČÍ ČÍ Ř Í Č Í ý č ě ýúř ú úř š ý č ú ř ě ě š ř ů č éú ř Í ž ž ž ě č ů ó ř ě é š š ě ř š č ě šú ě ú Í ř ú ř ě ý ů č Í é řč č ř ž ý ý č č š šť ř ř Í č ě é é č ě ř ě ě ř ý č é ú ěř ž ý ě č ů é ý ů ř

Více

ě š ť ť ů ě ť č š é ě é é Ž š Ž š š š ě č š š ě š š ě šť é š Š é ě Í ú ě ě Í ě ů é ě ě ě ě š Í š Ž ě ť č ě ť Ž š é é é š ě ú ě Ž ě š š ě Ž ů úč Í é Í

ě š ť ť ů ě ť č š é ě é é Ž š Ž š š š ě č š š ě š š ě šť é š Š é ě Í ú ě ě Í ě ů é ě ě ě ě š Í š Ž ě ť č ě ť Ž š é é é š ě ú ě Ž ě š š ě Ž ů úč Í é Í Ě Ý Í Č ě Í ů Č č ě č ě č Í é é é ě é é ě Í é ě č ť ě č ť ů úč ť ÍČ é č Í é é č č ť ě Žň ě ň š č ě Íž š č č ě šú š Č é ě ť Ž č ň Ž č é úč š Í Š é é č Í Í é š ě ě é ě ť č š č ť Ž č é é č ť č ě Í Í é š ě

Více

Ž é č ě é Ž Ž ň ě č Ž ť Ž ě ě ě é ě Ě ě Ž Ď č ě Ž Ž č Ú Ž ě é ě Ž é Ž ě č Ť č Ů ěť Š é ž ě Ž Ž ě Ť ť Ž Ž ě Ž ě Ž Ž é Ž ě é ě č Ť Ž Ž Ď ě ě č é ž Ť Ť Ť

Ž é č ě é Ž Ž ň ě č Ž ť Ž ě ě ě é ě Ě ě Ž Ď č ě Ž Ž č Ú Ž ě é ě Ž é Ž ě č Ť č Ů ěť Š é ž ě Ž Ž ě Ť ť Ž Ž ě Ž ě Ž Ž é Ž ě é ě č Ť Ž Ž Ď ě ě č é ž Ť Ť Ť Ž Ž Ř ť č é ě ú č Š é ŤŽ Ž ž Ž Š é ě Ž č Ť Ů Ť ě é Ž é ě č ě Ť č ě é ě é Ž ě Ť Ž č Ž é Ž Ž ě é é ě č ě é ě éť Ž ě ě ě č é ě Ž é ě Í č Ť Ž č Ž ž Ž Ť Í é ž Ž č ž Žď ě Č Á Ž é č ě é Ž Ž ň ě č Ž ť Ž ě ě ě

Více

Č š ď ú Č ň ž Ř ú Ž š ď ú ž š ů ú ď š ů ň ů ď ů ť ž š ť Ť š ž Ž š š ó

Č š ď ú Č ň ž Ř ú Ž š ď ú ž š ů ú ď š ů ň ů ď ů ť ž š ť Ť š ž Ž š š ó š ó ť ž ú šť š š Ž Č ň Ž ú ďš ž ů ž ž ó ů š ň ď šť š ž ú ú š š ů Č š ď ú Č ň ž Ř ú Ž š ď ú ž š ů ú ď š ů ň ů ď ů ť ž š ť Ť š ž Ž š š ó ž ů ž š š š ů š ů Á Á Ů š ž ó ž š ů ů ž ú ž š Ž š ů š š š š š ó ů

Více

ů ů ď

ů ů ď ň ň ň ú ť É Ň ž ů ů ď ď ň ň ť ň ž Ě Í ň Ú ď ž ň ž ě ě Ú ž ž ž ď ž ž Ž ď ď ň ž É Ě ž ž Ž Š ď ď ž ě ž Ě ž ď ž ň ě ě ž Š ž ž ň Ě ž ž Ú Ú Š Ě ž ž ě Ž ě ě Í ě Ú ž ň ž ž Ť Ť ž ě ž Ž ě ě ď ž ě ě ě ď ž ž ž ž ě

Více

ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý ů ě ě ř ř é é ž ě š ě ř ř

ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý ů ě ě ř ř é é ž ě š ě ř ř Í ř č é ě Í Á Č Í Ú ř ř ě é ž é ř ě é ě ř Š ř ě é ž é ř ě é ě Š č úč č úč č č ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý

Více

Ú č Č ě é č č ú ŠÍ ú š ě é č Á ě é č č ž é ž é Č é ú š ů č ě ů ž ý č é č ú ě Ž ú ž č č č é š č ú ě Č č š Č ě ě š ů ě č Č č é č Č Č ě ý ě Ů é ě č ú ó ž

Ú č Č ě é č č ú ŠÍ ú š ě é č Á ě é č č ž é ž é Č é ú š ů č ě ů ž ý č é č ú ě Ž ú ž č č č é š č ú ě Č č š Č ě ě š ů ě č Č č é č Č Č ě ý ě Ů é ě č ú ó ž Á Ň Ě ž ý š é é ú č ú š ý Ú é č ě ě ŠÍ Ů ů Č ě ě š ů č ě ě č ě š ý ú ž Á č č Č č ě é ú é ú ý Ú é Ř ů š é ú Č é Í é Ú ý Ž Č Ú č Č ě é č č ú ŠÍ ú š ě é č Á ě é č č ž é ž é Č é ú š ů č ě ů ž ý č é č ú ě Ž

Více

é ě š ž ů š Š č ě é é ě é š ě é ě žé ý é č ě ě é ěř é ř č ě é ěí žé ě š ý ů ě é ů ř é Č ě š ů ř é ň ě ř ě š Žň ě ě ý ů č čů ě š ř š ě ý Š ě ř ě č é ž

é ě š ž ů š Š č ě é é ě é š ě é ě žé ý é č ě ě é ěř é ř č ě é ěí žé ě š ý ů ě é ů ř é Č ě š ů ř é ň ě ř ě š Žň ě ě ý ů č čů ě š ř š ě ý Š ě ř ě č é ž Č š č š ý Č Í Č ČŠ Á Č ř é č š ý é č č č č Í ě š ž ů ř ě ě ž ó č č ř Ž ěř č č ř ě č č č č č ř š ř šš é é ě š ý ě ě š ř ů šť ů ě ý ů ě ý é ě š šť ě š ě ě é ě ř ě ě é ě é é ě š ž ů š Š č ě é é ě é š ě é

Více

ě ř ž úč ť é é é ě ě é ěš ě šř ó č ž č č ě řč ě č š ú š ř č ú š č é ř ř ř é č ě š č š ú š ě é ě č ěř č ěř é Č ě č ú š ě ě č š ú š ž ř ě č ú š ž ř ř é

ě ř ž úč ť é é é ě ě é ěš ě šř ó č ž č č ě řč ě č š ú š ř č ú š č é ř ř ř é č ě š č š ú š ě é ě č ěř č ěř é Č ě č ú š ě ě č š ú š ž ř ě č ú š ž ř ř é ě úř ČÍ Á Í Č Í Ř Ú Í Í č ě úř úř ř š ť č ú ř ě ě š ř ů ř žá ž ů ž ú ú ř ú ň ú ř ž ž ě ř ě ř š ř ž ř é ž ě š č ž Ž ě ě š ř ů ě č ú š ž é š é ž š ř é é ř č ě č é ú š š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě č ú š ě ř ž úč

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

ň ř ň ř é ň ř ň ř é ň ř ú ň ř ň ř ě Ž Ž ň ř é ě ž ě ě ě éů ů Ž ř é ě ř é ř ěž ř Š é ů ř é ř ů ěř é ŽÚ é ů ř é ů ěř é Ž ř ř Úř é ě ň ň é ř ě Ž Úř ě Ý ř

ň ř ň ř é ň ř ň ř é ň ř ú ň ř ň ř ě Ž Ž ň ř é ě ž ě ě ě éů ů Ž ř é ě ř é ř ěž ř Š é ů ř é ř ů ěř é ŽÚ é ů ř é ů ěř é Ž ř ř Úř é ě ň ň é ř ě Ž Úř ě Ý ř Ú ř Ý ř ř ě ě ě ř ú ř ě ř ě ř ě ě ň ř ň ř é ň ř ň ř é ň ř ú ň ř ň ř ě Ž Ž ň ř é ě ž ě ě ě éů ů Ž ř é ě ř é ř ěž ř Š é ů ř é ř ů ěř é ŽÚ é ů ř é ů ěř é Ž ř ř Úř é ě ň ň é ř ě Ž Úř ě Ý ř é š Á Ž ů ů Ž Ž

Více