DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE WOODWORKING TOOLS HOLZLARBEITENDE WERKZEUGE ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE WOODWORKING TOOLS HOLZLARBEITENDE WERKZEUGE ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ"

Transkript

1 2017 DŘEVOORÁĚCÍ NÁSTROJE WOODWORKING TOOLS HOLZLAREITENDE WERKZEUGE ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2 OSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА STOPKOVÉ FRÉZY - MILLING CUTTERS - SCHAFTFRÄSER - КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ P/N 3530-P/N 3630-P/N DrážkOvací frézy GrOOvING cutters WENDEPLaTTEN NUTfrÄSEr ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ 5 TvarOvá fréza PrOfILE cutters PrOfILfrÄSEr ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 5 DrážkOvací frézy GrOOvING cutters WENDEPLaTTEN NUTfrÄSEr ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ 6 DrážkOvací frézy GrOOvING cutters WENDEPLaTTEN NUTfrÄSEr ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ 6 DrážkOvací frézy - DvOUbřITé GrOOvING cutters - DOUbLE-bLaDED WENDEPLaTTEN-NUTfrÄSEr zweischneidig ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ С ДВУМЯ РЕЗЦАМИ 7 ÚHLOvé frézy S LOžISkEM angle cutters WITH bearing fasenfräser MIT LaGEr УГЛОВЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ 7 ÚHLOvé frézy S LOžISkEM angle cutters WITH bearing fasenfräser MIT LaGEr УГЛОВЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ 8 rádiusové frézy S LOžISkEM radius cutters WITH bearing radiusfräser MIT LaGEr ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 9 OřEzávací frézy S LOžISkEM JEDNObřITé TrIMMING cutters WITH bearing SINGLE-bLaDED bündigfräser MIT EINEr ScHNEIDE ПРЯМЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ С ОДНИМ РЕЗЦОМ 9 OřEzávací frézy S LOžISkEM DvOUbřITé TrIMMING cutters WITH bearing DOUbLE-bLaDED beshneidfräser MIT zwei ScHNEIDEN ОбРЕЗКИ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ С ДВУМЯ РЕЗЦАМИ 10 OřEzávací frézy S LOžISkEM DvOUbřITé TrIMMING cutters WITH bearing DOUbLE-bLaDED bündigfräser MIT zwei ScHNEIDEN ПРЯМЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ С ДВУМЯ РЕЗЦАМИ 10 UNIvErzáLNí STOPkOvé frézy UNIvErSaL PrOfILE cutters PrOfILfrÄSEr УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 11 UNIvErzáLNí STOPkOvé frézy UNIvErSaL PrOfILE cutters PrOfILfrÄSEr УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 11 SPIráLOvé frézy HLaDké SPIraL cutters SMOOTH SPIraLfrÄSEr СПИРАЛЬНЫЕ ГЛАДКЫЕ ФРЕЗЫ SPIráLOvé frézy S LaMaČEM TříSky SPIraL cutters WITH chip breakers SPIraLfrÄSEr MIT SPaNTEILEr СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ЧЕРНОВАЯ ОбРАбОТКА SPIráLOvé frézy POzITIvNĚ NEGaTIvNí SPIraL cutters POSITIvE-NEGaTIvE SPIraLfrÄSEr POSITIv-NEGaTIv СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СМИРАЛИ 13 SPIráLOvé frézy MODELářSké SPIraL cutters MODEL SPIraLfrÄSEr СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 13 NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

3 OSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА strana Page Seite Cтраница ZAKÁZKOVÉ SPIRÁLOVÉ FRÉZY SPIRAL CUTTERS CUSTOM SONDER - SPIRALFRÄSER ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 14 MULTIPROFILOVÉ FRÉZY MULTI PROFILE CUTTERS PROFILFRÄSER многопрофильные ФРЕЗЫ 15 DLAbACí STOPKOVÁ FRÉZA CNC SLOT CUTTERS CNC STEMMENFRÄSER CNC СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ЗАмОЦНЫЕ 15 NOVINKA NOVINKA 3372 SADA FRÉZ NA VNĚJŠí PROFIL DVEŘí AL CUTTER SET FOR DOORS WING OUTER AL FRÄSERSATZ FÜR TÜREN AUSSENPROFIL AL КОмПЛЕКС ФРЕЗ ДЛЯ НАРУЖНОгО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ АЛЮмИНИЕВЫЙ СПЛАВ NOVINKA INFO SUKOVNíKY S VÁLCOVOU STOPKOU HINGE boring bits ZYLINDERKOPFbOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT СУКОВНИКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИм ХВОСТОВИКОм 17 NÁHRADNí DíLY PRO žiletkové FRÉZY SPARE PARTS FOR RAZOR blade CUTTERS ERSATZTEILE FÜR WSP FRÄSER ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 18 NÁSTRČNÉ FRÉZY - SHELL MILLS - aufstäckfräser - ФРЕЗЫ НАСАДНЫЕ /S /D FRÉZY NA ZÁSMOLKY RESIN POCKET CUTTERS HARZGALLENFRÄSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ЗАСмОЛКИ 19 FRÉZY NA LAMELOVÉ SPOJE SLOT CUTTERS FOR LAMELLO LAMELLO-NUTFRÄSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ШПОНОЧНОгО СОЕДИНЕНИЯ 19 FRÉZY NA LAMELOVÉ SPOJE S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI CUTTERS FOR LAMELLO WITH REVERSIbLE blades HW-WENDEPLATTEN-LAMELLO-NUTFRÄSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ШПОНОЧНОгО СОЕДИНЕНИЯ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ 20 FRÉZY DRÁžKOVACí S ROVNýMI ZUbY GROOVING CUTTERS WITH STRAIGHT TEETH NUTFRÄSER MIT GERADEN SCHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С РОВНЫмИ ЗУБЬЯмИ 20 FRÉZY DRÁžKOVACí S ROVNýMI ZUbY A PŘEDŘEZÁVAčI GROOVING CUTTERS WITH STRAIGHT TEETH AND SPURS NUTFRÄSER MIT GERADEN SCHNEIDEN UND VORSCHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С РОВНЫмИ ЗУБЬЯмИ И ПРЕДРЕЗЧИКАмИ 21 FRÉZY DRÁžKOVACí S ROVNýMI ZUbY A PŘEDŘEZÁVAčI GROOVING CUTTERS WITH STRAIGHT TEETH AND SPURS NUTFRÄSER MIT GERADEN SCHNEIDEN UND VORSCHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С РОВНЫмИ ЗУБЬЯмИ И ПРЕДРЕЗЧИКАмИ 21 FRÉZY DRÁžKOVACí S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI ADJUSTAbLE GROOVING CUTTERS WITH TC REVERSIbLE blades HW-VERSTELLbARE NUTFRÄSER MIT WENDEPLATTEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ 22 FRÉZY DRÁžKOVACí STAVITELNÉ ADJUSTAbLE GROOVING CUTTERS VERSTELLbARE NUTFRÄSER ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ СОСТАВНЫЕ 22 FRÉZY DRÁžKOVACí STAVITELNÉ - DOPLNĚK ADJUSTAbLE GROOVING CUTTERS - SUPPLEMENT VERSTELLbARE NUTFRÄSER - ZUSATZ ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ СОСТАВНЫЕ - ВАРИАНТ 23 NOVINKA FRÉZY FALCOVACí SE ŠIKMýMI ZUbY A PŘEDŘEZÁVAčI SKEW - TEETH REbATING CUTTERS WITH SPURS FALZFRÄSER MIT SCHRÄGEN SCHNEIDEN UND VORSCHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С КОСЫмИИ ЗУБЬЯмИ И ПРЕДРЕЗЧИКАмИ SPIRÁLOVÁ HObLOVACí HLAVA S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI АL SPIRAL CUTTER HEAD WITH TC REVERSIbLE blades АL HW-WENDEPLATTEN-SPIRAL-HObELMESSERKOPF АL ФРЕЗЫ ФУгОВАЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫм ЗУБОм АЛЮмИНИЕВЫЙ СПЛАВ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 1

4 OSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА strana Page Seite Cтраница HLAVY FALCOVACí S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI AI REbATING CUTTER HEADS WITH TC REVERSIbLE blades AI HW-WENDEPLATTEN-FALZMESSERKÖPFE AI головы НОЖЕВЫЕ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ АЛЮмИНИЕВЫЙ СПЛАВ HLAVY FALCOVACí S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI REbATING CUTTER HEADS WITH TC REVERSIbLE blades HW-WENDEPLATTEN-FALZMESSERKÖPFE головы НОЖЕВЫЕ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ HLAVY FALCOVACí S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI REbATING CUTTER HEADS WITH TC REVERSIbLE blades HW-WENDEPLATTEN-FALZMESSERKÖPFE головы НОЖЕВЫЕ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ HLAVY FALCOVACí S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI AI REbATING CUTTER HEADS WITH TC REVERSIbLE blades AI HW-WENDEPLATTEN-FALZMESSERKÖPFE AI головы НОЖЕВЫЕ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ АЛЮмИНИЕВЫЙ СПЛАВ HLAVY NOžOVÉ S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI SE SRÁžENíM A ZAObLOVÁNíM HRAN REbATING CUTTER HEADS WITH TC REVERSIbLE blades FOR EDGE CUTTING AND ROUNDING HW WENDEPLATTEN MESSERKÖPFE FÜR KANTENbRUCH UND AbRUNDEN НОЖЕВЫЕ головы СО СмЕННЫмИ РЕЖУЩИмИ НОЖАмИ С ОСАДКОЙ И ЗАКРУгЛЕНИЕм /S /S S FRÉZY čepovací MORTISING CUTTERS ZAPFENFRÄSER ФРЕЗЫ ПАЛЬЦЕВЫЕ 28 FRÉZY čepovací STAVITELNÉ MORTISING CUTTERS ADJUSTAbLE ZAPFENFRÄSER VERSTELLbAR ФРЕЗЫ ПАЛЬЦЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ 28 FRÉZY ZAObLOVACí PŮLKRUHOVÉ VYDUTÉ HALF ROUND CONCAVE SHAPER CUTTERS RADIUSFRÄSER-KONKAV ФРЕЗЫ ПОЛОКРУгЛЫЕ С ВНУТРЕННИм ПАЗОм 29 FRÉZY ZAObLOVACí PŮLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ HALF ROUND CONVEX SHAPER CUTTERS RADIUSFRÄSER-KONVEX ФРЕЗЫ ПОЛОКРУгЛЫЕ ВЫПУКЛЫЕ 29 FRÉZY ZAObLOVACí PŮLKRUHOVÉ VYPOUKLÉ HALF ROUND CONVEX SHAPER CUTTERS WSP-RADIUSFRÄSER ФРЕЗЫ ПОЛОКРУгЛЫЕ ВЫПУКЛЫЕ 30 FRÉZY ZAObLOVACí čtvrtkruhové VYDUTÉ QUARTER ROUND CONCAVE SHAPER CUTTERS RADIUSFRÄSER-KONKAV ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 30 TVAROVÉ FRÉZY KONKÁV / KONVEX PROFIL CUTTERS CONCAVE / CONVEX PROFILFRÄSER (FORMFRÄSER) KONKAV / KONVEX ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 31 TVAROVÉ FRÉZY PROFIL CUTTERS PROFILFRÄSER ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ 32 FRÉZY ÚHLOVÉ bevelling CUTTERS FASENFRÄSER ФРЕЗЫ УгЛОВЫЕ 33 FRÉZY ÚHLOVÉ STAVITELNÉ bevelling CUTTERS ADJUSTAbLE HW-WPL-SCHWENKMESSERKOPF ФРЕЗЫ УгЛОВЫЕ СОСТАВНЫЕ 33 FRÉZY NA OZDObNÉ LIŠTY DECORATIVE MOULDING CUTTERS FRÄSER FÜR ZIERLEISTEN ФРЕЗЫ НА ФИНУРНЫЕ НАЛИЧНИКИ 34 FRÉZY NA OZDObNÉ LIŠTY DECORATIVE MOULDING CUTTERS FRÄSER FÜR ZIERLEISTEN ФРЕЗЫ НА ФИНУРНЫЕ НАЛИЧНИКИ 34 FRÉZY NA OZDObNÉ LIŠTY DECORATIVE MOULDING CUTTERS FRÄSER FÜR ZIERLEISTEN ФРЕЗЫ НА ФИНУРНЫЕ НАЛИЧНИКИ 35 NOVINKA 2 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

5 OSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА strana Page Seite Cтраница HLAVY FRÉZOVACí NA PROFILOVÉ NOžE MAN/MEC PROFILE CUTTERHEADS MAN/MEC PROFILMESSERKÖPFE MAN/MEC голова ФРЕЗЕРОВОЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ MAN/MEC 36 HLAVY FRÉZOVACí NA PROFILOVÉ NOžE MAN/MEC SADA PROFILE CUTTERS HEADS MAN/MEC SET UNIVERSAL-MESSERKÖPFE MAN/MEC SATZ голова ФРЕЗЕРОВОЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ MAN/MEC 37 PROFILOVÉ NOžE PROFILE KNIVES PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ HLAVY FRÉZOVACí NA PROFILOVÉ NOžE INSERT PROFILE CUTTERS HEADS PROFIL MESSERKÖPFE голова ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ 46 HLAVY FRÉZOVACí NA PROFILOVÉ NOžE INSERT PROFILE CUTTERS HEADS PROFIL MESSERKÖPFE голова ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ 47 HLAVY FRÉZOVACí bezpečnostní, PROFILOVÉ SAFETY PROFILE CUTTERS HEADS SICHERHEITS PROFILMESSERKÖPFE головка ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ БЕЗОПАСНАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ / HLAVY NOžOVĚ SPÁROVACí S VYMĚNITELNýMI DESTIčKAMI GLUE JOINT PROFILE CUTTERS WITH TC REVERSIbLE blades HW-WENDEPLATTEN MESSERKÖPFE FÜR FUGEN НОЖЕВАЯ голова ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СмЕННЫмИ РЕЖУЩИмИ НОЖАмИ FRÉZY SPÁROVACí GLUE JOINT PROFILE CUTTERS FUGENFRÄSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ HLAVA NOžOVÁ SPÁROVACí S VYMĚNITELNýMI DESTIčKAMI GLUE JOINT PROFILE CUTTERS WITH TC REVERSIbLE blades HW-WENDEPLATTEN MESSERKÖPFE FÜR FUGEN НОЖЕВАЯ голова ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СмЕННЫмИ РЕЖУЩИмИ НОЖАмИ FRÉZY SPÁROVACí PRO PŘíčNý SPOJ GLUE JOINT PROFILE CUTTERS FUGENFRÄSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ / 8310 FRÉZA NA ROHOVý SPOJ S VYMĚNITELNýMI břitovými DESTIčKAMI 45 MITRE GLUE JOINT CUTTER HEAD WITH TC REVERSIbLE blades 45 HW-WENDEPLATTEN-GEHRUNGS-VERLEIMMESSERKOPF 45 ФРЕЗЫ ДЛЯ УгЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЕЙ СО СмЕННЫмИ НОЖАмИ 45 TVAROVÁ FRÉZA NA ZAObLOVÁNí HRAN NÁbYTKOVýCH DVíŘEK S VbD EDGE ROUNDING CUTTER FOR FURNITURE DOOR WITH TC REVERSIbLE blades HW-WENDEPLATTEN-MÖbELTÜRFRÄSER FÜR KANTENAbRUNDEN ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛНОЙ ОБРАБОТКИ /S 8152 R/L R/L FRÉZY NA NÁbYTKOVÁ DVíŘKA CUTTERS FOR FURNITURE DOOR FRÄSER FÜR MÖbELTÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ мебельных ДВЕРЕЙ 53 FRÉZY NA NÁbYTKOVÁ DVíŘKA CUTTERS FOR FURNITURE DOOR FRÄSER FÜR MÖbELTÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ мебельных ДВЕРЕЙ 53 SADA FRÉZ NA NÁbYTKOVÁ DVíŘKA CUTTER SET FOR FURNITURE DOOR FRÄSERSATZ FÜR MÖbELTÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ мебельных ДВЕРЕЙ 54 FRÉZY NA VýRObU DVEŘí CUTTERS FOR DOOR MAKING FRÄSER FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ 55 SADA FRÉZ NA VýRObU DVEŘí CUTTER SET FOR DOOR MAKING FRÄSERSATZ FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ 56 SADA FRÉZ NA VýRObU DVEŘí CUTTER SET FOR DOOR MAKING FRÄSERSATZ FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ 57 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 3

6 OSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА strana Page Seite Cтраница SADA FRÉZ NA VýRObU DVEŘí CUTTER SET FOR DOOR MAKING FRÄSERSATZ FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ 58 SADA FRÉZ NA VNĚJŠí PROFIL DVEŘí CUTTER SET FOR DOORS WING OUTER FRÄSERSATZ FÜR TÜREN AUSSENPROFIL КОмПЛЕКС ФРЕЗ ДЛЯ НАРУЖНОгО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ 59 FRÉZY NA VýPLNĚ DVEŘí PANEL RAISING CUTTERS block FOR DOORS FRÄSER FÜR TÜRFÜLLUNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ 60 FRÉZY NA VýPLNĚ DVEŘí PANEL RAISING CUTTERS block FOR DOORS FRÄSER FÜR TÜRFÜLLUNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ FRÉZY NA VýPLNĚ DVEŘí PANEL RAISING CUTTERS block FOR DOORS FRÄSER FÜR TÜRFÜLLUNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗгОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ /A 5062 SADA FRÉZ NA DVEŘNí ZÁRUbNĚ CUTTER SET FOR DOOR FRAMES FRÄSERSATZ FÜR TÜRRAHMEN КОмПЛЕКСЫ ФРЕЗ НА ДВЕРНЫЕ КОСЯКИ 63 SADA FRÉZ NA DVEŘNí ZÁRUbNĚ CUTTER SET FOR DOOR FRAMES FRÄSERSATZ FÜR TÜRRAHMEN КОмПЛЕКСЫ ФРЕЗ НА ДВЕРНЫЕ КОСЯКИ 64 FRÉZY NA OKENNí KOVÁNí (16,3/,3) CUTTERS FOR WINDOW FITTING (16,3/,3) KANTENGETRIEbEFRÄSER FÜR FENSTER (16,3/,3) ФРЕЗЫ ДЛЯ ОКОННОЙ ФУРНИТУРИ (16,3/,3) SADA FRÉZ NA EURO 68 PÁJENÁ brazed CUTTER SET FOR WINDOWS EURO 68 FRÄSERSATZ FÜR FENSTER EURO 68 GELÖTET КОмПЛЕКС ФРЕЗ НА EURO 68 ПАЯНАЯ SADA FRÉZ NA EURO 68 LIGHT CUTTER SET FOR WINDOWS EURO 68 LIGHT FRÄSERSATZ FÜR FENSTER EURO 68 LIGHT КОмПЛЕКС ФРЕЗ НА EURO 68 LIGHT SADA FRÉZ NA EURO CUTTER SET FOR WINDOWS EURO FRÄSERSATZ FÜR FENSTER EURO КОмПЛЕКС ФРЕЗ НА EURO Tk 14968/1 Tk 14968/2 USTAVOVAč NOžŮ DO HObLOVACíCH VÁLCŮ TYPU 5133 SETTING GAUGE FOR PLANER ROLLS 5133 EINSTELL LEHRE FÜR MESSEREINSTELLUNG, TYPE 5133 ВЫРАВНИВАНИЕ НОЖИ ДЛЯ СТРОгАНИЯ ЦИЛИНДРА ТИПА Tk USTAVOVAč NOžŮ DO HObLOVACíCH VÁLCŮ TK TYPU 5133 SETTING GAUGE TK FOR PLANER ROLLS 5133 EINSTELL LEHRE FÜR MESSEREINSTELLUNG TK4-5853, TYPE 5133 ВЫРАВНИВАНИЕ НОЖИ ДЛЯ СТРОгАНИЯ ЦИЛИНДРА TK ТИП , Tk Tk HObLOVACí VÁLCE DURALOVÉ S NOžI HSS PLANER ROLLS IN LIGHT ALLOY WITH HSS KNIVES ALUMINIUMHObELKÖPFE MIT HSS MESSER СТРОгАЛЬНЫЕ ВАЛЫ металлические 76 HObLOVACí VÁLCE DURALOVÉ PLANER ROLLS IN LIGHT ALLOY ALUMINIUMHObELKÖPFE СТРОгАЛЬНЫЕ ВАЛЫ-мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 77 HObLOVACí VÁLCE DURALOVÉ PLANER ROLLS IN LIGHT ALLOY ALUMINIUMHObELKÖPFE СТРОгАЛЬНЫЕ ВАЛЫ металлические 78 REFERENčNí FRÉZY REFERENCE CUTTERS FOR PLANER ROLLS FRÄSER FÜR HObELKÖPFE РЕФИРЕНТНАЯ ФРЕЗА 79 SADA FRÉZ NA PALUbKY CUTTER SET FOR FLOOR boards DIELENFRÄSERSATZ КОмПЛЕКС ФРЕЗ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДОСК 80 4 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

7 DRÁžkOVacÍ FRÉZY GROOVING cutters WENDEPLaTTEN NuTFRäSER ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт klín-wedge-keil-клин * x 4,1 x 1,1 US 62 KD 108 * x 5,5 x 1,1 US 62 KD x 5,5 x 1,1 US 19 KD 1 * x 5,5 x 1,1 US 19 KD 113 VbD-Mini reversible knife-mini-wsp-режушчая пластинка Upínací klín-wedge-spannkeil-прижимный клин Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T TVaROVÉ FRÉZY PROFILE cutters PROFILFRäSER ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ Detail 2 Profilová zóna/profile zone/ Profilzone/ Профильная зона SRK 4 - * Detail 1 SRK 4-17 D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт x x 1,5 M3,5 x x 17 x 1,5 M3,5 x 6,5 VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T15 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 5

8 DRÁžkOVacÍ FRÉZY GROOVING cutters WENDEPLaTTEN NuTFRäSER ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) d = (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт klín-wedge-keil-клин x 4,1 x 1,1 US 62 KD x 5,5 x1,1 US 62 KD x 5,5 x1,1 US 19 KD x 5,5 x1,1 US 19 KD x 5,5 x1,1 US 19 KD 113 VbD-Mini reversible knife-mini-wsp-режушчая пластинка Upínací klín-wedge-spannkeil-прижимный клин Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T DRÁžkOVacÍ FRÉZY GROOVING cutters WENDEPLaTTEN NuTFRäSER ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) d = (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт * 29,5 29,5 x 9 x 1,5 M3,5 x 6 TORX * 50,0 50,0 x 9 x 1,5 M3,5 x 6 TORX 14 50,0 50,0 x 9 x 1,5 M3,5 x 6 TORX *16 50,0 50,0 x 9 x 1,5 M3,5 x 6 TORX VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T15 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает 6 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

9 4551 DRÁžkOVacÍ FRÉZY - DVOuŘITÉ GROOVING cutters - DOuLE-LaDED WENDEPLaTTEN-NuTFRäSER ZWEIScHNEIDIG ПАЗОВЫЕ ФРЕЗЫ С ДВУМЯ РЕЗЦАМИ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) d = (mm) d = 20 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт x x 1,5 / 5 M3 x 5 TORX x x 1,5 / 5 M3 x 5 TORX 19 x x 1,5 M4 x 6 TORX VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T ÚHLOVÉ FRÉZY S LOžISkEM angle cutters WITH EaRING FaSENFRäSER MIT LaGER УГЛОВЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ 22 α 30 D d 45 I α ( ) D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-earing-Lager-Подшипник x x 1,5 M4 x 6 TORX 5 x 16 x x x 1,5 M4 x 6 TORX 5 x 16 x x x 1,5 M4 x 6 TORX 5 x 16 x 5 VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-bearing-Lager-Подшипник ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T15 ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 7

10 ÚHLOVÉ FRÉZY S LOžISkEM angle cutters WITH EaRING FaSEN FRäSER MIT LaGER УГЛОВЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ NOVINKA α D d I α (º) D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-earing-Lager-Подшипник x x 1,5 M3 x 5 TORX/M4 x 6 TORX 4 x 13 x 5 R2 28 x x 1,5 M3 x 5 TORX/M4 x 6 TORX 4 x 13 x 5 R3 28 x x 1,5 M3 x 5 TORX/M4 x 6 TORX 4 x 13 x 5 45º R2 / R3 VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка 001 R2 Tk R3 Tk x x1,5 x x1,5 x x1,5 Šroub-Screw-Schraube-Винт Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-bearing-Lager-Подшипник ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ M3 x 5 TORX M4 x 6 TORX 4 x 13 x 5 TORX T15 ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает 8 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

11 4653 RÁDIuSOVÉ FRÉZY S LOžISkEM RaDIuS cutters WITH EaRING RaDIuSFRäSER MIT LaGER ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ R D d l R (mm) D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-earing-Lager-Подшипник 2 22,8 19,5 19,5 x 9 x 1,5 R2 M4 x 3,5 TORX 6 x 19 x ,6 19,5 19,5 x 9 x 1,5 R3 M4 x 3,5 TORX 6 x 19 x ,6 19,5 19,5 x 9 x 1,5 R5 M4 x 3,5 TORX 6 x 19 x 6 6, x x 1,5 R6,35 M4 x 3,5 TORX 5 x 16 x x x 1,5 R8 M4 x 6 TORX 5 x 16 x 5 VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-bearing-Lager-Подшипник ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T OŘEZÁVacÍ FRÉZY S LOžISkEM JEDNOŘITÉ TRIMMING cutters WITH EaRING SINGLE-LaDED ÜNDIGFRäSER MIT EINER ScHNEIDE ПРЯМЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ С ОДНИМ РЕЗЦОМ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-earing- Lager-Подшипник Objímka-earing sleeve- Fassung-Державка 18 49,5 49,5 x 9 x 1,5 M3 x 5 IMbUS M4 x 3,5 TORX x 18 x 4 x 16 x 6 VbD-TC reversible knife-wsp- Режушчая пластинка Šroub-Screw-Schraube-Винт Ložisko-bearing- Lager-Подшипник ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает Objímka k ložisku-bearing sleeve- Lagerfassung-Державка подшипника ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ IMbUS 1,5 ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T15 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 9

12 4651 OŘEZÁVacÍ FRÉZY S LOžISkEM DVOuŘITÉ TRIMMING cutters WITH EaRING DOuLE-LaDED ÜNDIGFRäSER MIT ZWEI ScHNEIDEN ОБРЕЗКИ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ С ДВУМЯ РЕЗЦАМИ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) d = (mm) Šroub-Screw- Schraube-Винт Ložisko-earing- Lager-Подшипник Objímka-earing sleeve- Fassung-Державка x x 1,5 / 5 M3 x 3 IMbUS M4 x 6 TORX 8 x 19 x 6 8 x x x 1,5 / 5 M3 x 3 IMbUS M4 x 6 TORX x 18 x 4 x 16 x 6 VbD-TC reversible knife-wsp- Режушчая пластинка Šroub-Screw- Schraube-Винт Ložisko-bearing- Lager-Подшипник Objímka k ložisku-bearing sleeve- Lagerfassung-Державка подшипника ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ IMbUS 1,5 ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ TORX T OŘEZÁVacÍ FRÉZY S LOžISkEM - DVOuŘITÉ TRIMMING cutters WITH EaRING - DOuLE-LaDED ÜNDIGFRäSER MIT ZWEI ScHNEIDEN ПРЯМЫЕ ФРЕЗЫ С ПОДШИПНИКОМ - С ДВУМЯ РЕЗЦАМИ D d I D (mm) l (mm) VD (mm) d = 8 (mm) d = (mm) Šroub-Screw- Schraube-Винт Ložisko-earing- Lager-Подшипник Podložka -Washer - unterlägplatte -Подкладка 19 x x 1,5 M4 x 6 TORX 6 x 19 x x x 1,5 M4 x 6 TORX 6 x 19 x x x 1,5 M4 x 6 TORX 6 x 19 x 6 6,4 VbD-TC reversible knife-wsp-режушчая пластинка Šroub-Screw- Schraube-Винт ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает Ložisko-bearing- Lager-Подшипник Podložka b-washer b- ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ Unterlägplatte b-подкладка b TORX T15 10 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

13 4041 univerzální STOPkOVÉ FRÉZY universal PROFILE cutters PROFILFRäSER УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ I D (mm) l (mm) d = 25 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт klín-wedge-keil-клин M10 x 20 KD 309 0,5 45 H D d L S Upínací klín-wedge-spannkeil-прижимный клин Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ IMbUS 4 ** blanket-blank-blankett-одеяло 50x8 HSS 4060 univerzální STOPkOVÉ FRÉZY universal PROFILE cutters PROFILFRäSER УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ I D d D (mm) l (mm) d = 25 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт klín-wedge-keil-клин M10 x 16 KD 176 KD 176 Upínací klín-wedge-spannkeil-прижимный клин Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ IMbUS 4 ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает Nože viz str. 38 a 45-Profile knives see page 38 and 45-Universalmesser siehe Seite 38 und 45-Профилированные ножи смотрите страницу 38 и 45 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 11

14 3520-P/N 3530-P/N SPIRÁLOVÉ FRÉZY HLaDkÉ universal cutters SMOOTH SPIRaLFRäSER СПИРАЛЬНЫЕ ГЛАДКЫЕ ФРЕЗЫ NOVINKA P D d l N D = d (mm) (mm) l (mm) z P/N D = d (mm) (mm) l (mm) z P/N / / / / / / / / / / / / / 3630-P/N SPIRÁLOVÉ FRÉZY S LaMaČEM TŘÍSkY SPIRaL cutters WITH chip REakERS SPIRaLFRäSER MIT SPaNTEILER СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ - ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА NOVINKA P D d l N D = d (mm) (mm) l (mm) z P/N / / / / / / / / / / / Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

15 3536 SPIRÁLOVÉ FRÉZY POZITIVNĚ NEGaTIVNÍ SPIRaL cutters POSITIVE - NEGaTIVE SPIRaLFRäSER POSITIV - NEGaTIV СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ СО СМЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СМИРАЛИ NOVINKA D l d D = d (mm) (mm) l (mm) z SPIRÁLOVÉ FRÉZY MODELÁŘSkÉ SPIRaL cutters MODEL SPIRaLFRäSER СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ NOVINKA A D d R b D d Type D = d (mm) (mm) l (mm) z R A A A A b b b b ,5 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 13

16 3800 ZakÁZkOVÉ SPIRÁLOVÉ FRÉZY SPIRaL cutters custom SONDER - SPIRaLFRäSER ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ NOVINKA Tvarový profil - Shape profile - Formprofil - Профиль формы D d l Rovný profil - Straight profile - Gerade Profil - Прямой профиль D d l Pro specifikaci nástroje vyplňte údaje v tabulce - To specify the tool, fill in the data in the table - um das Werkzeug zu spezifizieren füllen Sie die Daten in der Tabelle aus - Чтобы указать инструмент, заполните данные в таблице d (mm) - upínací průměr - clamping diameter - Spanndurchmesser - зажимные диаметры D (mm) b (mm) l (mm) z - průměr nástroje - tool diameter - Werkzeugdurchmesser - диаметр инструмента - délka pracovní části - length of working part - Länge des Arbeitsteils - длина рабочей части - délka nástroje - tool length - Werkzeuglänge - длина инструмента - počet zubů - number of teeth - Anzahl der Zähne - количество зубов typ - type - Typ - тип 1 1 dokončovací - finishing - Schlicht - отделка 2 2 hrubovací - roughing - Schrupp - черновая обработка 3 3 up/down - up/down - up/down - вверх/ вниз čelo -forehead - Stirn - лоб rovné - straight - gerade - прямой sražené - knurling - rändeln - накатка zaoblené - round - runde - круглый 14 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

17 MuLTIPROFILOVÉ FRÉZY MuLTI PROFILE cutters PROFILFRäSER МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ d d d I I I D D D code D (mm) l (mm) d = 25 (mm) Šroub-Screw-Schraube-Винт klín-wedge-keil-клин M8 x 15 Pg L M8 x 15 Pg L M8 x 15 Pg L H Profilové nože Profile knives Profilmesser Профильные ножи Opěrka Support Stützplatte Подкладка L S code L (mm) H (mm) S (mm) Hp (mm) code L (mm) H (mm) S (mm) , ,5 20 L S H Upínací klín-wedge-spannkeil-прижимный клин Šroub-Screw-Schraube-Винт ** Klíč-Wrench-Schlüssel-Ключ IMbUS DLaacÍ STOPkOVÁ FRÉZa cnc SLOT cutters cnc STEMMENFRäSER cnc СПИРАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ЗАМОЦНЫЕ NOVINKA L D d h max D (mm) n max D (mm) h (mm) L (mm) d (mm) ot./min Šroub-Screw-Schraube-Винт TORX 16 x 7 x1,5 16 x 7 x1,5 M3 x 5 ** není součástí dodávky - not a part of a delivery - in die Lieferung nicht eingeschlossen - подача ето несодержает Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 15

18 3372 SaDa FRÉZ Na VNĚJŠÍ PROFIL DVEŘÍ al cutter SET FOR DOORS WING OuTER Al FRäSERSaTZ FÜR TÜREN aussenprofil Al КОМПЛЕКС ФРЕЗ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ NOVINKA A R2 R3 R3 Tk Tk18189 Tk D (mm) (mm) h (mm) z d (mm) D (mm) n max min -1 * * h R2 R2 * R2 R3 R3 13 Tk / Tk * b5 011 Tk-53s/ HSK 63F 30/vD x 25 M5 x Tk4-3599/2 M6 x 0,75-18 KU x 22 x 5/R3 D15 x 5,3-1 45/55 x 30 TOR1332 * Tk Tk * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 16 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

19 5038 SukOVNÍkY S VÁLcOVOu STOPkOu HINgE ORINg ITS ZYLINDERkOPFOHRER MIT ZYLINDERScHaFT СУКОВНИКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ l 1 L D (mm) n max min -1 TYP 5038 D (mm) L (mm) l 1 z + v d (mm) D (mm) L (mm) l 1 (mm) z d (mm) TYP D (mm) L (mm) l 1 (mm) z + v d (mm) TYP D (mm) L (mm) l 1 (mm) z + v d (mm) TYP TYP l 1 l 1 L L Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 17

20 INFO NÁHRaDNÍ DÍLY PRO žiletkové FRÉZY SPaRE PaRTS FOR RaZOR LaDE cutters ERSaTZTEILE FÜR WSP FRäSER ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ ŘITOVÉ DESTIČKY - LADE PLATES - SCHNEIDPLATTEN - РЕЖУШЧАЯ ПЛАСТИНКА VD Rozměr-Size- Mass-Размер Code (mm) Universal HDF, MDF Tvrdé dřevo Hardwood Hartholz Твёрдая древесина LOžISka+OJÍMkY - EaRINGS+EaRING SLEEVE - LaFGER+FaSSuNG - ПОДШИПНИКИ+ДЕРЖАВКИ Rozměr-Size- Mass-Размер (mm) Code NÁKRUŽEK - COLLAR - ANSATZ - ПОЯСОК Rozměr-Size- Mass-Размер (mm) Code 20x4,1x1, x19x6 626 ZZ 13x48,8x x5,5x1, x19x6 619/8 ZZ 13x44,8x x5,5x1, x18x ZZ 13x38,8x x30,8x 4010 xx1, x16x5 625 ZZ 13x26,8x 40 7,5xx1, ,6xx1, ,6xx1, xx1, x13x5 6x13x3,5 8x16 16xx6 695 ZZ 686 ZZ A8 Tk PODLOŽKA - WASHER - UNTERLÄGPLATTE - ПОДКЛАДКА 6,4 čsn KLÍČE - WRENCHS - SCHLÜSSELN - КЛЮЧИ Code 50xx1, ,5x9x1, ŠROUY - SCREWS - SCHRAUEN - ВИНТЫ Rozměr-Size- Mass-Размер Code M4 x 6 TORX T15 DIN 7380 TORX T8 TORX T15 IMbUS 4 49,5x9x1, xx1,5 / xx1,5 / ,5x9x1,5 / R ,5x9x1,5 / R ,5x9x1,5 / R xx1,5 / R6, xx1,5 / R M4 x 5 TORX T15 DIN 7380 M4 x 3,5 TORX T15 DIN 7380 M3 x 5 TORX T15 DIN 7380 M2,5 x 5,5 TORX T8 US 62 M2,5 x 7 TORX T8 US 19 M3 x 3 DIN 914 M8 x 15 čsn IMbUS 2,5 IMbUS 1,5 UPÍNACÍ KLÍN - WEDGE - SPANNKEIL - ПРИЖИМНЫЙ КЛИН Code KD 108 KD 109 KD 110 KD 1 KD x7x1, M10 x 16 čsn KD x7x1, M10 x 20 čsn Pg L 18 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

21 1756 FRÉZY Na ZÁSMOLkY RESIN POckET cutters HaRZGaLLENFRäSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ЗАСМОЛКИ D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min R FRÉZY Na LaMELOVÉ SPOJE SLOT cutters FOR LaMELLO LaMELLO-NuTFRäSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ D (mm) n D (mm) (mm) z v d (mm) min Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 19

22 1156/S FRÉZY Na LaMELOVÉ SPOJE S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI cutters FOR LaMELLO WITH REVERSILE LaDES HW-WENDEPLaTTEN-LaMELLO-NuTFRäSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ D (mm) n D (mm) (mm) z + v d (mm) min x 14 x 1,2 18/1,95 11,8 x 1,8 9,8 x1,65 M4/05 x 3,2 T FRÉZY DRÁžkOVacÍ S ROVNýMI ZuY GROOVING cutters WITH STRaIGHT TEETH NuTFRäSER MIT GERaDEN ScHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С РОВНЫМИ ЗУБЬЯМИ h max D (mm) n max D (mm) (mm) h max (mm) z d (mm) min (40)* min (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 20 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

23 1150 FRÉZY DRÁžkOVacÍ S ROVNýMI ZuY a PŘEDŘEZÁVaČI GROOVING cutters WITH STRaIGHT TEETH and SPuRS NuTFRäSER MIT GERaDEN ScHNEIDEN und VORScHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С РОВНЫМИ ЗУБЬЯМИ И ПРЕДРЕЗЧИКАМИ h max D (mm) n D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) min (40)* (40)* min (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* 5011 h max FRÉZY DRÁžkOVacÍ S ROVNýMI ZuY a PŘEDŘEZÁVaČI GROOVING cutters WITH STRaIGHT TEETH and SPuRS NuTFRäSER MIT GERaDEN ScHNEIDEN und VORScHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С РОВНЫМИ ЗУБЬЯМИ И ПРЕДРЕЗЧИКАМИ D (mm) n max D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) min (40)* (40)* min (40)* (40)* min (40)* (40)* min (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* (40)* * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 21

24 3381 FRÉZY DRÁžkOVacÍ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI adjustale GROOVING cutters WITH Tc REVERSILE LaDES HW-VERSTELLaRE NuTFRäSER MIT WENDEPLaTTEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ h max D (mm) n D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) min , (40)* x 14 x 1,2 18/1,95 11,8 x 1,8 9,8 x 1,65 M4/05 x 3,2 T 9 D70/30 x 0,1 D70/30 x 0,2 D70/30 x 0,5 D70/30 x 1, FRÉZY DRÁžkOVacÍ STaVITELNÉ adjustale GROOVING cutters VERSTELLaRE NuTFRäSER ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ СОСТАВНЫЕ h max D (mm) n D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) min , * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ čsn TORX 25 DIN x 14 x 2 7,5 x x 1,5 6,5 x 18 x M5 x 16 M5 x 8 S 2,5 D70/30 x 0,1 D70/30 x 0,2 D70/30 x 0,5 D70/30 x 1,0 22 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

25 3381/D FRÉZY DRÁžkOVacÍ STaVITELNÉ DOPLNĚk adjustale GROOVING cutters SuPPLEMENT VERSTELLaRE NuTFRäSER ZuSaTZ ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ СОСТАВНЫЕ ВАРИАНТ NOVINKA h max 50 FRÉZY FaLcOVacÍ SE ŠIkMýMI ZuY a PŘEDŘEZÁVaČI SkEW TEETH REaTING cutters WITH SPuRS FaLZFRäSER MIT ScHRäGEN ScHNEIDEN und VORScHNEIDEN ФРЕЗЫ ПАЗОВЫЕ С КОСЫМИИ ЗУБЬЯМИ И ПРЕДРЕЗЧИКАМИ D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min , min b = 15 b = 7,5 b = 7,5 b = čsn DIN x x 1,5 7,5 x x 1,5 6,5 x 8 x 13,5 x 8 x M5 x 16 0,25 S 2,5 D (mm) n max D (mm) (mm) z + v d (mm) min (40)* PÁJENÉ PŘEDŘEZÁVAčE - brazed SPURS - GELÖTETE VORSCHNEIDEN min (40)* - ПАЯНЫЕ ПРЕДРЕЗЧИКИ (40)* (40)* MECHANICKý PŘEDŘEZ - MECHANIC SPURS - MECHANISCHE VORSCHNEIDER - механический ПРЕДРЕЗ (40)* (40)* (40)* (40)* * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ L R čsn čsn M5 x 5,3 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 23

26 5135 SPIRÁLOVÁ HOLOVacÍ HLaVa S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI Аl SPIRaL cutter HEaD WITH Tc REVERSILE LaDES Аl HW-WENDEPLaTTEN-SPIRaL-HOELMESSERkOPF Аl ФРЕЗЫ ФУГОВАЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМ ЗУБОМ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min min D = ZZ TORX 20 TORX 14 x 14 x 2 M5 x HLaVY FaLcOVacÍ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI ai REaTING cutter HEaDS WITH Tc REVERSILE LaDES ai HW-WENDEPLaTTEN-FaLZMESSERkÖPFE ai ГОЛОВЫ НОЖЕВЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ h max D (mm) n D (mm) (mm) z + v d (mm) min min min KD 298 TORX 20 čsn TORX 14 x 14 x 2 50 x x 1,5 M5 x 8 M6 x Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

27 3550 HLaVY FaLcOVacÍ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI REaTING cutter HEaDS WITH Tc REVERSILE LaDES HW-WENDEPLaTTEN-FaLZMESSERkÖPFE ГОЛОВЫ НОЖЕВЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ h max D (mm) n D (mm) (mm) z + v d (mm) min KD 302 Tk TORX 60 x x 1,5 M6 x HLaVY FaLcOVacÍ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI REaTING cutter HEaDS WITH Tc REVERSILE LaDES HW-WENDEPLaTTEN-FaLZMESSERkÖPFE ГОЛОВЫ НОЖЕВЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ h max D (mm) n D (mm) (mm) z + v d (mm) min min KD 300 KD 298 TORX 20 čsn TORX 14 x 14 x 2 30 x x 1,5 50 x x 1,2 b = 30 b = 50 M5 x 8 M8 x Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 25

28 3520 HLaVY FaLcOVacÍ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI ai REaTING cutter HEaDS WITH Tc REVERSILE LaDES ai HW-WENDEPLaTTEN-FaLZMESSERkÖPFE ai ГОЛОВЫ НОЖЕВЫЕ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ h max D (mm) n max D (mm) (mm) d (mm) h max (mm) z + v min min Tk Tk Tk4-3559/ TORX b = 50 b = x 16 x 3 14 x 14 x 2/30 M5 x 8 50 x 16 x 3 26 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

29 3552 HLaVY NOžOVÉ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI SE SRÁžENÍM a ZaOLOVÁNÍM HRaN REaTING cutter HEaDS WITH Tc REVERSILE LaDES FOR EDGE cutting and ROuNDING HW WENDEPLaTTEN MESSERkÖPFE FÜR kantenruch und arunden НОЖЕВЫЕ ГОЛОВЫ СО СМЕННЫМИ РЕЖУЩИМИ НОЖАМИ С ОСАДКОЙ И ЗАКРУГЛЕНИЕМ R1,5 R D (mm) n D (mm) (mm) z + v d (mm) min (+ 4) 40 (30)* (+ 4) 40 (30)* R 1,5; 2; 3; 4; 5 45 Poznámka: nástroj je osazen radiusovými noži R3. Lze dokoupit rádiusové nože R1,5; R2; R4 nebo R5 k zaoblování hran nebo srážecí nože nože lze stavět v rozmezí 0 až 50 (60) mm. Notes: tool is equipped with blades R3. It is possible to buy blades R1,5; R2; R4 or R5 for edge rounding or blades for edge cutting. blades for edge rounding are adjustable 0 50 (60) mm. Anmerkung: das Werkzeug ist mit Radiusmessern R3 bestückt. die Radiusmesser R1,5; R2; R4 oder R5 zum Kantenabrunden oder Fassettenmesser sind nachkaufbar. die Radiusmesser kann man im Abstand 0-50 (60) mm einbauen. Примечание: инструмент оснащен ножом для фаски R3. есть возможность докупить радиальные ножи R1,5; R2; R4 или R5 для закругления профиля. радиальные ножи можно устанавливать в приделах 0 50 (60) мм TORX R 1, R R Tk b5 čsn KD 298 = b50 KD b302 = 60 R R x x 1,5 60 x x1,5 14 x 14 x 2 M5 x 8 22 x 16 x 5 22 x 16 x 5 M6 x 8 M5 x M6 x 20 Tk Tk Tk4-5815/8 IMbUS 3 TORX 20 Support R Support L Scale 0,8 IMbUS 4 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 27

30 2850 FRÉZY ČEPOVacÍ MORTISING cutters ZaPFENFRäSER ФРЕЗЫ ПАЛЬЦЕВЫЕ h max D (mm) n D (mm) (mm) h max (mm) z d (mm) min min /S FRÉZY ČEPOVacÍ STaVITELNÉ MORTISING cutters adjustale ZaPFENFRäSER VERSTELLaR ФРЕЗЫ ПАЛЬЦЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ h max h max 7,5 7,5 D (mm) n D (mm) (mm) h max (mm) z + v d (mm) min čsn TORX 20 čsn x 14 x 2 7,5 x x 1,5 M5 x 16 M5 X 6 4 x 8 D50/30 x 0,1 D50/30 x 0,2 D50/30 x 0,5 D50/30 x 1,0 28 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

31 R 5016 FRÉZY ZaOLOVacÍ PŮLkRuHOVÉ VYDuTÉ HaLF ROuND concave SHaPER cutters RaDIuSFRäSER-kONkaV ФРЕЗЫ ПОЛОКРУГЛЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПАЗОМ D (mm) n max D (mm) R (mm) (mm) z d (mm) min -1 * min min R FRÉZY ZaOLOVacÍ PŮLkRuHOVÉ VYPOukLÉ HaLF ROuND convex SHaPER cutters RaDIuSFRäSER-kONVEX ФРЕЗЫ ПОЛОКРУГЛЫЕ ВЫПУКЛЫЕ D (mm) n max D (mm) R (mm) (mm) z d (mm) min , min , min , min , , , , , , , , * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 29

32 5017/S FRÉZY ZaOLOVacÍ PŮLkRuHOVÉ VYPOukLÉ HaLF ROuND convex SHaPER cutters WSP-RaDIuSFRäSER ФРЕЗЫ ПОЛОКРУГЛЫЕ ВЫПУКЛЫЕ NOVINKA R D (mm) n D (mm) R (mm) (mm) z d (mm) min min min R = 3 R = 4 R = 5 R = 3 R = 4 R = M2,5 x 5 M3 x 6 M4 x 10 6 x 2,4 8 x 3,2 10 x 4 L R Detail A 10 R R R Detail A FRÉZY ZaOLOVacÍ ČTVRTkRuHOVÉ VYDuTÉ QuaRTER ROuND concave SHaPER cutters RaDIuSFRäSER-kONkaV ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ D (mm) n max D (mm) R (mm) (mm) z d (mm) D (mm) R (mm) (mm) z d (mm) min R/L R min R/L R min R/L min R/L R/L R/L R/L R R R R Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

33 8420 TVaROVÉ FRÉZY konkáv / konvex PROFIL cutters concave / convex PROFILFRäSER (FORMFRäSER) konkav / konvex ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ R3-6 R8- D (mm) n Typ D (mm) h (mm) z d (mm) R min /R (40-50)* R min /R (40-50)* R3 R5 R8 Tk Tk Tk R Tk R4 R6 R10 Tk Tk Tk Tk Tk TOR724 STAMPF 169 Tk4-3559/2 6 x 25 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 31

34 8320 TVaROVÉ FRÉZY PROFIL cutters PROFILFRäSER ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ D (mm) n D (mm) h (mm) z d (mm) min (40-50)* R5 R8 R6 R Tk Tk Tk Tk Tk TOR724 STAMPF 169 Tk4-3559/2 6 x 25 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 32 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

35 5015 FRÉZY ÚHLOVÉ EVELLING cutters FaSENFRäSER ФРЕЗЫ УГЛОВЫЕ L R D (mm) n max D (mm) (mm) z α d (mm) min R min L min R min L R L R S FRÉZY ÚHLOVÉ STaVITELNÉ EVELLING cutters adjustale HW-WPL-ScHWENkMESSERkOPF ФРЕЗЫ УГЛОВЫЕ СОСТАВНЫЕ max max D (mm) n Typ D (mm) D max /45 o (mm) d (mm) z + v 5015 S min S čsn x x1,5 38 x 6 x M6 x 8 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 33

36 8371 FRÉZY Na OZDONÉ LIŠTY DEcORaTIVE MOuLDING cutters FRäSER FÜR ZIERLEISTEN ФРЕЗЫ НА ФИНУРНЫЕ НАЛИЧНИКИ R R R10 R10 D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min FRÉZY Na OZDONÉ LIŠTY DEcORaTIVE MOuLDING cutters FRäSER FÜR ZIERLEISTEN ФРЕЗЫ НА ФИНУРНЫЕ НАЛИЧНИКИ 2,5 2, R6 14 R8 8 D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

37 8373 FRÉZY Na OZDONÉ LIŠTY DEcORaTIVE MOuLDING cutters FRäSER FÜR ZIERLEISTEN ФРЕЗЫ НА ФИНУРНЫЕ НАЛИЧНИКИ 2,5 2,5 R6 23 R8 8 D (mm) n D (mm) (mm) d (mm) z min Tk čsn čsn tl. 1, 2, x 25 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 35

38 HLaVY FRÉZOVacÍ Na PROFILOVÉ NOžE / PROFILE cutterheads / PROFILMESSERkÖPFE / ГОЛОВА ФРЕЗЕРОВОЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ / 3560 D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) MAN min min MEC min min D (mm) n max D (mm) (mm) z d (mm) MEC min (40)* Použití application enutzen Примечание Do hlav je možné vybrousit libovolný profil (omezeno výškou profilové zóny a šířkou destičky). Do hlav lze upínat nože šířky 40 mm a 50 mm. It is posible to cut any profile into the heads (limited by profile zone and TC blade width). It is possible to clamp knives (40 or 50 mm) into the heads. Es ist möglich in die Köpfe beliebige Profile einzuschleifen (durch die Höhe von Profilzone und Wendeplattenbreite begränzt). In die Köpfe ist möglich die Messer 40 mm und 50 mm einzuklemmen. Для голов можно изготовить любой профиль (ограничение высотой профильной зоны и шириной режущего ножа). В этих головах можно закрепить ножи шириной 40 мм и 50 мм. MAN MEC čsn čsn KD 175 KD 176 M10 x 16 6 x * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 36 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

39 HLaVY FRÉZOVacÍ Na PROFILOVÉ NOžE / SaDa PROFILE cutters HEaDS / SET universal-messerköpfe / SaTZ ГОЛОВА ФРЕЗЕРОВОЛЬНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ / D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) MAN min MEC min -1 Použití: Application: benutzen: Примечание: do hlav je možné vybrousit libovolný profil (omezeno výškou profilové zóny a šířkou destičky). do hlav lze upínat nože šířky 40 mm a 50 mm. it is posible to cut any profile into the heads (limited by profile zone and TC blade width). it is possible to clamp knives (40 or 50 mm) into the heads. es ist möglich in die Köpfe beliebige Profile einzuschleifen (durch die Höhe von Profilzone und Wendeplattenbreite begränzt). in die Köpfe ist möglich die Messer 40 mm und 50 mm einzuklemmen. для голов можно изготовить любой профиль (ограничение высотой профильной зоны и шириной режущего ножа). в этих головах можно закрепить ножи шириной 40 мм и 50 мм. Obsah sady Set includes tools Satzinhalt Комплекс содержит следующие компоненты Název Title ezeichnung Название Typ Type Typ Тип ks Pcs St. Количество Nástroj Tool Werkzeug Инструмент 0 x 50 x 30 1 x Klín Wedge Spannkeil Крепёжный клин KD x Klín Wedge Spannkeil Крепёжный клин KD x Klín Wedge Spannkeil Крепёжный клин KD x Šroub Screw Schraube Винт M10 x 16 4 x VbD TC blade HW-Messer Сменный режущий нож x Šroub Screw Schraube Винт M5 x 8 4 x VbD TC blade HW-Messer Сменный режущий нож x Opěrka Support Stützplatte Подкладка Tk x 014 SUPPORT MAN KD 175 MEC KD 176 MEC KD x x1,5 Tk x 14 x 2 Tk Tk Tk čsn TORX 20 čsn M6 x 20 M5 x 8 6 x Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 37

40 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile knives universal-messer Профилированныe ножи 40 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

41 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile cutters universal-messer Профилированныe ножи 40 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 39

42 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile cutters universal-messer Профилированныe ножи 40 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

43 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile knives universal-messer Профилированныe ножи 40 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 41

44 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile knives universal-messer Профилированныe ножи 40 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

45 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile knives universal-messer Профилированныe ножи 50 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 43

46 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile knives universal-messer Профилированныe ножи 50 4 mm Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

47 PROFILOVÉ NOžE PROFILE knives PROFILMESSER ПРОФИЛИРОВАННЫE НОЖИ Profilové nože Profile knives universal-messer Профилированныe ножи 50 x 4 mm POLOTOVaRY PROFILOVýcH NOžŮ HS LaNk knives HS MESSERLaNkETTEN HS ПОЛУ-ПРОФИЛЬНЫМИ НОЖАМИ HS 40 x 4 mm F4193 F4195 F4194 F x 4 mm F5196 F5194 F5199 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 45

48 3562 HLaVY FRÉZOVacÍ Na PROFILOVÉ NOžE HM (HW) INSERT PROFILE cutters HEaDS HM (HW) PROFIL MESSERkÖPFE HM (HW) ГОЛОВА ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ HM (HW) Fréza je standardně osazená variantou MEC The cutter is standard mounted by the version MEC Der Fräser ist mit der Variante MEC standartmässig ausgerüstet Фреза стандартно установэна вариантой MEC D (mm) n max D (mm) (mm) d (mm) h max (mm) t (mm) z + p min , R6 F 6000 SP a F 6001 SP a 6001 R25 R 60 F 6003 SP a x F 6004 SP a 6004 R38 R16 R15 60 F 6006 SP a 6006 R8 R6 R8 R6 60 F 6008 SP a 6008 R20 60 F 6009 SP a 6009 R25 60 F 6010 SP a 6010 R25 60 F 6011 SP a 6011 R25 R25 60 R8 F 60 SP a 60 R8 R15 60 F 6016 SP a 6016 R20 60 F 6019 SP a 6019 R20 R20 60 F 6020 SP a 6020 R20 R6 R15 R40 60R20 F 6021 SP a 6021 R10 R10 R5 R5 R8 60 F 6199 HS Ra čsn Tk Tk Tk TORX M10 x 16 M5 x 8 60 x x1,5 14 x 14 x 2/30 46 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

49 HLaVY FRÉZOVacÍ Na PROFILOVÉ NOžE HM (HW) INSERT PROFILE cutters HEaDS HM (HW) PROFIL MESSERkÖPFE HM (HW) ГОЛОВА ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НОЖЕЙ HM (HW) code D (mm) (mm) z d (mm) n max (40)* min code D (mm) (mm) z d (mm) n max 3557 R (40)* min L (40)* min code D (mm) (mm) z d (mm) n max 3558 R (40)* min L (40)* min H Profilové nože Profile knives Profilmesser Профильные ножи Opěrka Support Stützplatte Подкладка code L (mm) H (mm) S (mm) Hp (mm) code L (mm) H (mm) S (mm) , , L S L S H čsn čsn čsn Pg 0096 R/L M8 x 15 3 x 8 4 x * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 47

50 8341 HLaVY FRÉZOVacÍ EZPEČNOSTNÍ, PROFILOVÉ SaFETY PROFILE cutters HEaDS SIcHERHEITS PROFILMESSERkÖPFE ГОЛОВКА ФРЕЗЕРОВОЧНАЯ БЕЗОПАСНАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ L H = 2 1 max D (mm) n max D 1 (mm) (mm) z d (mm) min Profilové nože Profile knives Profillmesser Профильные ножи L (mm) H (mm) S (mm) code L (mm) H (mm) S (mm) code 0, bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk15040 L S bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk bk65070 S = MAXIMÁLNí HLOUbKA VYbROUŠENÉHO PROFILU MAX. HEIGHT OF PROFILE MAX. PROFIL HÖHE максимальная глубина ПРОФИЛЯ Poznámka : Notes : bemerkung: Заметка: H max 35 max 70 Nástroj je vybaven bočním dorazovým šroubem (Tk ) pro snadnější ustavení blankety. Tool is equipped with stop screw (Tk4 3468), for easy clamping of blankets. Werkzeug ist mit Anschlagschraube (Tk4 3468) ausgestattet, für die leichtere befestigung der blankette. Инструмент пользуется боковым упорным винтом (Тk4-3468) для простой установки бланкета. code code 40 KD KD KD 8 80 KD 9 čsn Tk KD 130 M10 x 20 M6 x 8 48 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

51 8340/ HLaVY NOžOVĚ SPÁROVacÍ S VYMĚNITELNýMI DESTIČkaMI GLuE JOINT PROFILE cutters WITH Tc REVERSILE LaDES HW-WENDEPLaTTEN MESSERkÖPFE FÜR FuGEN НОЖЕВАЯ ГОЛОВА ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СМЕННЫМИ РЕЖУЩИМИ НОЖАМИ 80 s D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) s (mm) min (40)* (40)* čsn x x 1,5 80 x 13 x 2,2 48 x 8 x x 8 x 10 M8 x FRÉZY SPÁROVacÍ GLuE JOINT PROFILE cutters FuGENFRäSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 5 A 30 D (mm) n D (mm) (mm) a (mm) z d (mm) min ,1 50 mm 60 mm * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 49

52 8340 HLaVa NOžOVÁ SPÁROVacÍ S VYMĚNITELNýMI DESTIČkaMI GLuE JOINT PROFILE cutters WITH Tc REVERSILE LaDES HW-WENDEPLaTTEN MESSERkÖPFE FÜR FuGEN НОЖЕВАЯ ГОЛОВА ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СО СМЕННЫМИ РЕЖУЩИМИ НОЖАМИ 5 D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min , Pg KD 67 Tk čsn čsn M6 x 8 M6 x 8 M8 x FRÉZY SPÁROVacÍ PRO PŘÍČNý SPOJ GLuE JOINT PROFILE cutters FuGENFRäSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ПАЗОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ D (mm) n max D (mm) (mm) z d (mm) min Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

53 8351/ FRÉZa Na ROHOVý SPOJ S VYMĚNITELNýMI ŘITOVýMI DESTIČkaMI 45 MITRE GLuE JOINT cutter HEaD WITH Tc REVERSILE LaDES 45 HW-WENDEPLaTTEN-GEHRuNGS-VERLEIMMESSERkOPF 45 ФРЕЗЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЕЙ СО СМЕННЫМИ НОЖАМИ 45 D (mm) n D (mm) (mm) z d (mm) min čsn IMbUS 3 40 x 23 x 2 38 x 5 x 19 M6 x 16 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 51

54 8310 TVaROVÁ FRÉZa Na ZaOLOVÁNÍ HRaN NÁYTkOVýcH DVÍŘEk S VD EDGE ROuNDING cutter FOR FuRNITuRE DOOR WITH Tc REVERSILE LaDES HW-WENDEPLaTTEN-MÖELTÜRFRäSER FÜR kantenarunden ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛНОЙ ОБРАБОТКИ profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 D (mm) n max D (mm) (mm) d (mm) z min R3 R30 R1, ,4 7,8 profil 1 profil 2 22 R70 R5 R70 R3 6 profil 3 profil 4 Tk 1086s čsn KU 201 profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 M8 x 1-20 M3 x Tk Tk Tk Tk Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

55 R6 8152/S FRÉZY Na NÁYTkOVÁ DVÍŘka cutters FOR FuRNITuRE DOOR FRäSER FÜR MÖELTÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 8152L R6 2,8 3, R6 R R4 R5 R4 R R4 R D (mm) n D (mm) (mm) d (mm) z min Profily 8152 S 40 x 26 x 2 mm Profil Profil Profil Profil R/L FRÉZY Na NÁYTkOVÁ DVÍŘka cutters FOR FuRNITuRE DOOR FRäSER FÜR MÖELTÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ R4 R5 R4 R R4 R5 26, R R6 8 5 R6 26,6 R6 26, ,6 8152R code D (mm) n code D (mm) (mm) d (mm) z 8152 R/L min R/L 5, R/L min R/L 160, Poznámka: výrobu různých profilů umožňuje kombinace fréz 8152 s dalšími nástroji (1150, 50.1) Notes: the combination of cutters 8152 with other tools makes possible to manufacture different profiles bemerkungen: die Herstellung von verschiedenen Profilen ermöglicht die Fräserkombination 8152 mit anderen Werkzeugen (z.b. 1150, 50) Примечание: производство различных профилей позволяет комбинации фрез 8152 со следующими инструментами (1150, 50.1) Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 53

56 8153 SaDa FRÉZ Na NÁYTkOVÁ DVÍŘka cutter SET FOR FuRNITuRE DOOR FRäSERSaTZ FÜR MÖELTÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ D (mm) n D (mm) (mm) d (mm) z min ,5 3 6,5 2,5 11 6, , Profil 1 Profil ,5 3 6,5 2,5 11 6, ,3 13 Profil 3 Profil Poznámka: Notes: Anmerkung: Примечание: Sada je osazena od výrobce profilem č. 1. Profily č. 2, 3 a 4 nejsou součástí výrobku a musí se objednávat zvlášť. Cutter set is standardly equipped with profile no. 1. Profiles no. 2, 3 and 4 aren t part of the product, they have to be extraordered. Der Satz ist vom Hersteller mit dem Profil 1 bestückt. Die Profile Nr. 2, 3,und 4 sind nicht Teil der Lieferung und sie müssen extra bestellt werden. Набор составлен от производителя профилoм 1. Профили 2, 3 и 4 невxодят в состав и дольжно их заказать особенно. čsn čsn Tk KD321 KD profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 M6 x 20 d6 x 35 M6 x 8 x x 1,5 Tk Tk Tk Tk Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

57 R8 8151R/L FRÉZY Na VýROu DVEŘÍ cutters FOR DOOR MakING FRäSER FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ 8151L 3,5 R8 8151R 4 h max 14 D (mm) n D (mm) Typ (mm) z d (mm) h max (mm) min -1 5 R / L min R min R / L min R / L min R / L Poznámka: Notes: jen samostatný tvarový nástroj výrobu různých profilů umožňuje kombinace fréz 8151 s dalšími nástroji (1150, 50.1) frézy D=305 (230) mm jsou určeny pro hluboký čep only single shaper cutter the combination of cutters 8151with other tools (1150, 50.1) makes possible to manufacture different profiles cutter D=305 mm (230 mm) is for deep joint bemerkungen: nur einzelnes Formwerkzeug die Herstellung den verschidenen Profilen ermöglicht die Fräserkombination 8151 mit anderen Werkzeugen (1150, 50.1) die Fräser D=305 (230) mm sind für Tiefezapfen bestimmt Примечание: только один профильный инструмент производство различных профилей позволяет комбинации фрез 8151 со следующими инструментами (1150, 50.1) фрезы Д=305 (230) мм предназначены для глубоких пазов 2,5 155 R L R L L 160 R max. 4 mm 277 L R Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 55

58 8752 SaDa FRÉZ Na VýROu DVEŘÍ cutter SET FOR DOOR MakING FRäSERSaTZ FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ D (mm) n Pozice D (mm) (mm) z + v d (mm) min , min , , Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

59 3391 SaDa FRÉZ Na VýROu DVEŘÍ cutter SET FOR DOOR MakING FRäSERSaTZ FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ R R R3 15 R7 R8 R3 15 R D (mm) n max Typ D (mm) (mm) d (mm) z Typ D (mm) (mm) d (mm) z min , * , * Profil Profil ,5 17,5 15,5 17, Profil ,5 17,5 15,5 17, , , ,5 17,5 23,5 32, , , Poznámka: Notes: bemerkungen: Примечание: - Sada je osazena od výrobce profilem č.1. Profily č. 2, 3 nejsou součástí výrobku a musí se objednat zvlášť. - Cutter set is standardly equipped with profile no. 1. Profiles no. 2, 3 aren t part of the product, they have to be extraordered. - Der Satz ist vom Hersteller mit dem Profil 1 bestückt. Die Profile Nr. 2, 3 sind kein Teil der Lieferung und sie müssen extra bestellt werden. - Набор составлен от производителя профилoм 1. Профили 2, 3 невxодят в состав и дольжно их заказать особенно. * * * * * * * * Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk Tk x x 1,5 7,5 x x 1,5 14 x 14 x 2 * KD 328 KD 329 KD 310 KD mm Tk4-3569/3 Tk4-3569/4 Tk4-3569/5 Tk4-3569/6 Tk4-3569/7 Tk4-3569/13 16 x 22 x 5 / R3 15 x 5,3 0,5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 15 mm Tk Tk čsn Pg b5 Pg čsn IMbUS 2,5 IMbUS 3 TORX 25 TORX 20 KLíč D70 M5 x 6,5 M6 x 8 M6 x 20 M5 x 0,8-18 M5 x 50/ KM 10 * není součástí základní sady - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 57

60 3391 SaDa FRÉZ Na VýROu DVEŘÍ cutter SET FOR DOOR MakING FRäSERSaTZ FÜR TÜREN ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ R R R3 15 R7 R8 R3 15 R D (mm) n max Typ D (mm) (mm) d (mm) z Typ D (mm) (mm) d (mm) z min , , * , Profil Profil ,5 17,5 15,5 17, , , Profil ,5 17,5 15,5 17, , , Poznámka: Notes: bemerkungen: Примечание: - Sada je osazena od výrobce profilem č.1. Profily č. 2, 3 nejsou součástí výrobku a musí se objednat zvlášť. - Cutter set is standardly equipped with profile no. 1. Profiles no. 2, 3 aren t part of the product, they have to be extraordered. - Der Satz ist vom Hersteller mit dem Profil 1 bestückt. Die Profile Nr. 2, 3 sind kein Teil der Lieferung und sie müssen extra bestellt werden. - Набор составлен от производителя профилoм 1. Профили 2, 3 невxодят в состав и дольжно их заказать особенно. * * * * profil 1 profil 2 profil 3 Tk KD 336 KD 337 KD Tk čsn b5 1 mm Tk Tk Tk x 22 x 5 / R3 M6 x 8 M6 x 20 M5 x 15 x 5,3 Tk4-3569/3 Tk4-3569/4 Tk4-3569/5 Tk4-3569/6 Tk4-3569/7 Tk4-3569/13 Pg čsn IMbUS 3 IMbUS 4 TORX 20 0,5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 15 mm 50/ KM 10 * není součástí základní sady - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 58 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

61 3273 SaDa FRÉZ Na VNĚJŠÍ PROFIL DVEŘÍ cutter SET FOR DOORS WING OuTER FRäSERSaTZ FÜR TÜREN aussenprofil КОМПЛЕКС ФРЕЗ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРОФИЛЯ ДВЕРИ D (mm) h (mm) z d (mm) D (mm) n max (40/50)* min -1 R h R2 R3 R2 R3 R3 R /2 Tk18089 Tk18087 Tk b5 011 Tk-53s/ čsn Tk čsn M5 x Tk4-3599/2 M6 x 0,75-18 KD x 22 x 5/R3 80 x 60-7 D60/30-80 KM * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 59

62 16 R FRÉZY Na VýPLNĚ DVEŘÍ PaNEL RaISING cutters LOck FOR DOORS FRäSER FÜR TÜRFÜLLuNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ ,5 R6 max D (mm) n Typ D (mm) h (mm) z d (mm) min ,5 R R5 R40 3 max R25 3 max FRÉZY Na VýPLNĚ DVEŘÍ PaNEL RaISING cutters LOck FOR DOORS FRäSER FÜR TÜRFÜLLuNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ D (mm) n max Profil D (mm) (mm) z d (mm) min R20 48 R5 R40 20 R5 P1 19,4 R5 P2 R40 19,4 P Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

63 FRÉZY Na VýPLNĚ DVEŘÍ PaNEL RaISING cutters LOck FOR DOORS FRäSER FÜR TÜRFÜLLuNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ "comfort" R hmax L * R R6 R6 R6 R hmax R6 R6 R6 hmax70 R L * R40 R6 hmax70 R40 R40 R R6 R40 R40 R6 R40 R hmax hmax70 D (mm) n max Typ D (mm) h (mm) z + v d (mm) min -1 R (40)* L (40)* R (40)* L (40)* * * Poznámka : Notes : bemerkungen : Внимание - Základní sada obsahuje 4 typy profilových břitových destiček a na přání lze vyrobit i další. - basic set includes 4 types of profile TC blades; it is possible to produce any profile. - Der Grundsatz enthält 4 Typen von Profilschneiden und gegen Anfrage weitere Profile möglich. - Базовый набор включает в себя 4 вида профилированных вставок и мы можем также сделать другие * Tk R Tk R Tk R Tk R Tk L 007 Tk R IMbUS 3 Tk L Tk L Tk L Tk L Tk R 60 x x 1,5 Tk L čsn čsn Tk KD 339 KD 340 KD 341 IMbUS 4 M6 x 20 M6 x 6 M6 x 8 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 61

64 FRÉZY Na VýPLNĚ DVEŘÍ PaNEL RaISING cutters LOck FOR DOORS FRäSER FÜR TÜRFÜLLuNG ФРЕЗЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ "ONE" R hmax L * R R6 R6 R6 R hmax R6 R6 R6 hmax70 R L * R40 R6 hmax70 R40 R40 R R6 R40 R40 R6 R40 R hmax hmax70 D (mm) n max Typ D (mm) h (mm) z + v d (mm) min -1 R (40)* L (40)* R (40)* L (40)* Poznámka : Notes : bemerkungen : Внимание : - Nástroj je osazen od výrobce profilem č.1. Profily č. 2, 3, 4 a 5 nejsou součástí výrobku a musí se objednávat zvlášť. - Cutter is furnished with profile no. 1. Profiles no. 2, 3, 4 and 5 aren t part of the product, they have to be extraordered. - Das Werkzeug ist vom Hersteller mit dem Profil 1 bestückt. Die Profile Nr. 2, 3, 4 und 5 sind kein Teil der Lieferung und sie müssen extra bestellt werden. - Прибор поставляется с завода Профиль 1. Профили 2, 3, 4 и 5 не являются частью продукта и должны заказываться отдельно * Tk R Tk R Tk R Tk R Tk L 007 Tk R IMbUS 3 Tk L Tk L Tk L Tk L Tk R 60 x x 1,5 Tk L čsn čsn Tk KD 339 KD 340 KD 341 IMbUS 4 M6 x 20 M6 x 6 M6 x 8 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 62 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

65 SaDa FRÉZ Na DVEŘNÍ ZÁRuNĚ cutter SET FOR DOOR FRaMES FRäSERSaTZ FÜR TÜRRaHMEN КОМПЛЕКСЫ ФРЕЗ НА ДВЕРНЫЕ КОСЯКИ mm D (mm) n max D (mm) (mm) z d (mm) min max Obsah sady Set includes tools Satzinhalt Комплекс содержит следующие компоненты Pozice Typ D (mm) (mm) z + v d (mm) kroužek 50 6,3-30 Poznámka: touto sadou lze vyrobit zárubně od šiřky 22 do 35 mm. Notes: this set allows to produce frames of width from 22 to 35 mm. bemerkungen: es ist möglich mit diesem Satz die Türrahmen von 22 mm bis zu 35 mm Tiefe zu fertigen. Примечание: этим комплексом фрез можно изготовить дверные косяки шириной от 22 до 35 мм. PROFIL DZ operace operace operace (14) (15) ( 141) 157 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 63

66 /A SaDa FRÉZ Na DVEŘNÍ ZÁRuNĚ cutter SET FOR DOOR FRaMES FRäSERSaTZ FÜR TÜRRaHMEN КОМПЛЕКСЫ ФРЕЗ НА ДВЕРНЫЕ КОСЯКИ 145 nula = ,8 3. 0, , nula = nula = a ,8 14 b , b D (mm) n max Typ D (mm) h (mm) z d (mm) min -1 Fréza č (40)* Fréza č (40)* Fréza č (40)* Fréza č (40)* Fréza č (40)* Součástí sady (3162/A): dist. kroužek s = 14 a ; záměna frézy č. 5 za dist. kroužek s = 14 a ; změna pozice dist. kroužku s = 7 b Parts of the set (3162/A): clearance ring s = 14 a ; displacement of the cutter No. 5 by clearance ring s = 14 a ; change of the position of the clearance ring s = 7 b bestandteile des Satzes (3162/A): Distanzring s = 14 a ; Austausch des Fräsers Nr. 5 gegen Distanzring s = 14 a, Positionswechsel von Distanzring s = 7 b Составной частью набора (3162/А): определительный кружок s = 14 a, подмена фрезы ч. 5 на место определительного кружка s = 14 a, подмена позиции определительного кружка s = 7 b /a Poznámka: touto sadou lze vyrobit zárubně od šiřky 22 do 43 mm. Notes: this set allows to produce frames of width from 22 to 43 mm. bemerkungen: es ist möglich mit diesem Satz die Türrahmen von 22 mm bis zu 43 mm Tiefe zu fertigen. Примечание: этим комплексом фрез можно изготовить дверные косяки шириной от 22 до 43 мм TOR TOR 1162 STAMPF Tk KD 156 Tk Tk 53s/2 Pg Tk čsn KD Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

67 5062 FRÉZY Na OkENNÍ kování (16,3/,3) cutters FOR WINDOW FITTING (16,3/,3) kantengetrieefräser FÜR FENSTER (16,3/,3) ФРЕЗЫ ДЛЯ ОКОННОЙ ФУРНИТУРИ (16,3/,3) 16,3,3 9,5 30H7 150 D (mm) n max D (mm) (mm) z + z d (mm) min ,3 / 16, ,3 9,5,3 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 65

68 5090 SaDa FRÉZ Na EuRO 68 PÁJENÁ RaZED cutter SET FOR WINDOWS EuRO 68 FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO 68 GELÖTET КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO 68 ПАЯНАЯ Základní profily Standard profiles Grundprofile Стандартный профиль D (mm) min -1 PROFILOVÁNí, PROFILLING PROFILIEREN, ПРОФИЛИРОТВАНИЕ min -1 čepování, MORTISING ZAPFEN, ШИПОВАНИЕ n , Sada obsahuje tyto nástroje. Set includes following tools. Der Satz enthält folgende Werkzeuge. Комплекс содержит следующие компоненты. 18 Typ D (mm) (mm) z d (mm) T T T T T T T T T , C C2 277 R2, C3 237 R2, C / ,3 0,85 C5 268, C C ,2 C Poznámky Notes emerkungen Примечание sada je stavebnicové konstrukce a při každé operaci je nutné skládat frézy do sestav sada dodržuje výškové linie it is necessary to assemble cutters after every step this set keeps zero lines der Satz ist eine baukonstruktion bei jedem комплекс является составной конструкцией Arbeitsgang ist notwendig eine Fräserzusammen- и при каждой операции необходимо umstellung zu machen. составлять фрезы в нужную комбинацию der Satz hält die Hochlinien ein комплекс поддерживает высотнонулевые линии 66 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

69 5090 SaDa FRÉZ Na EuRO 68 PÁJENÁ RaZED cutter SET FOR WINDOWS EuRO 68 FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO 68 GELÖTET КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO 68 ПАЯНАЯ Sraz dvoukřídlého okna a součást sady Double wing centre a part of satz Doppelflügen Mitte a Grundsätze Соединение двухстворчатого окна А составная комплекса Sraz dvoukřídlého okna součást sady Double wing centre part of satz Doppelflügen Mitte Grundsätze Соединение двухстворчатого окна составная комплекса Čepování rámu horizontálně Frame mortising across Rahmen zapfen Quer Шипование рамы Rám rozpor horní Frame upper Rahm oben Шипование рамы верхней - паз Rám rozpor dolní Frame bottom Rahm unten Шипование рамы нижней - паз R2,5 R2, Okenní lišta Windows moulding Fensterleiste Отрезание оконного наличника 15 R2, , ,5 2,6 R2, , ,5 8 7, , ,5 2,5,2 16,3 32 4,85 14,5 4 10,5 10 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 67

70 5090 SaDa FRÉZ Na EuRO 68 PÁJENÁ RaZED cutter SET FOR WINDOWS EuRO 68 FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO 68 GELÖTET КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO 68 ПАЯНАЯ Rám vnitřní spodní Frame inner, bottom Rahm inner, unten Рама внутренняя нижная R2, R1 R2, Čepování křídla Wing jointing Flügelzapfen Шипование окна Rám vnitřní, boční a horní Frame inner, side, upper Rahm inner, seitlich, oben Рама внутренняя боковая и верхняя křídlo vnitřní Wing inner Innenflügel Окно внутреннее R1 R1 R2,5 R R2,5 R1 Rozpor křídla Wing variance Flügel schlitz Шипование окна R1 R2,5 115 R1 18 R2, R Dvoukřídlo střed a Double wing centre a Doppelflügen Mitte a Стык двойных окон a , ,5 R1 R2,5 R ,5 53,5 R1 R2,5 R1 18, Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

71 5090 SaDa FRÉZ Na EuRO 68 PÁJENÁ RaZED cutter SET FOR WINDOWS EuRO 68 FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO 68 GELÖTET КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO 68 ПАЯНАЯ Dvoukřídlo střed Double wing centre Doppelflügen Mitte Стык двойных окон křídlo vnější (boční a horní) Wing outer, side, upper Innenflügel, seitlich, oben Окно наружное боковое и верхнее křídlo spodní vnější s okapnicí Wing outer bottom aussenflügel unten Окно наружное нижнее ,5 53,5 R1 R2,5 R R1 R2,5 R R2,5 R2, ,5 5 21, R1 R1 18 R2,5 R2, , ,5 R1 20 R ,3,2 9,5 2,5 91 0,85 Sada opěrných kroužků k výrobě obloukových oken 5090 Stützringe ogen Fenster 5090 Spacer set to arcwindow 5090 Набор стопорных колец для производства арочные окна 5090,2 9,5 2,5 87 Typ D (mm) (mm) L , ,3 4,85 L ,5 L ,5 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 69

72 3280 SaDa FRÉZ Na EuRO 68 LIGHT cutter SET FOR WINDOWS EuRO 68 LIGHT FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO 68 LIGHT КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO 68 LIGHT D (mm) n PROFILOVÁNí, PROFILLING min -1 PROFILIEREN, ПРОФИЛИРОВАНИЕ čepování, MORTISING min -1 ZAPFEN, ШИПОВАНИЕ Sada obsahuje tyto nástroje: Set includes following tools: Der Satz enthält folgende Werkzeuge: Комплекс содержит следующие компоненты: Typ D (mm) (mm) z + v d (mm) Typ D (mm) (mm) z + v d (mm) E (40)* E17 196,3/16, (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E7 247, (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* E (40)* pouze na zvláštní požadavek / only on special order / nur Sonderbestellung / только под заказ zdvojený vlys / double stile / doppelfries / блок балконныx двер Sada opěrných kroužků k výrobě obloukových oken 3280 Stützringe ogen Fenster 3280 Spacer set to arcwindow 3280 Набор стопорных колец для производства арочные окна 3280 Typ D (mm) (mm) M 2 6 8,5 M ,5 M ,5 M ,5 Poznámky Notes emerkungen Примечание sada je stavebnicové konstrukce a při každé operaci je nutné skládat frézy do sestav (sada obsahuje 1 kus náboje) sada dodržuje výškové nulové linie k sadě lze také přiobjednat sadu fréz na výrobu zdvojeného vlysu, parapetního plechu, drážky pro zapěnění a přídavného těsnění dodává se na nábojích s upínacím otvorem 30 nebo 40 mm výroba okna (včetnû srazu dvojkřídla) je na 13 operací seznam náhradních dílů je součástí manuálu, který je dodáván k sadě it is necessary to assemble cutters after every step this set keeps zero lines list of spare parts is a part and parcel of user s manual supplied with set window s production requires 13 steps it is possible to order a set for counterprofile for double stile, window sills sheet, foam groow, dustseal bore size is 30 or 40 mm für jeden Vorgang ist notwendig die Fräser in gewünschte Kombination zu bauen der Satz hält die Höhenlinien ein zu diesem Satz ist möglich ein Fräsersatz für doppeltes Fries, brüstungsblech, Nut für Schäumigung oder Zusatzstaubdichtung zubestellen es wird auf der Ladung von Spannloch 30 oder 40 mm mitgeliefert die Fensterherstellung wird durch 13 Arbeitsgänge gemacht die Anleitung enhält Verzeichniss von Ersatzteilen комплекс является составной конструкцией и при каждой операции необходимо составлять фрезы в нужную комбинацию комплекс поддерживаетвысотнонулевые линии к комплексу можно дополнительно заказать комплекс фрез для изготовления блока балконной двери, отливов, паза для запенивания, дополнительноепылезащитное уплотнение поставляется на патронах с крепежным отвором 30 или 40 мм изготовление окна (включая соединение двух оконных полотен) есть на 13 операций список запасных частей введен в инструкцию к комплексу * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 70 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

73 3280 SaDa FRÉZ Na EuRO 68 LIGHT cutter SET FOR WINDOWS EuRO 68 LIGHT FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO 68 LIGHT КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO 68 LIGHT Základní profily Standard profiles Grundprofile Стандартный профиль Sraz dvoukřídlého okna součást sady Double wing centre part of satz Doppelflügen Mitte Grundsätze Соединение двухстворчатого окна составная комплекса A (2:1) k sadě lze přiobjednat sadu fréz na výrobu zdvojeného vlysu It is possible to order a set for counterprofile for double stile Man kann den Fräsersatz für Doppelfries bestellen К каждому комплексу можно дополнительно заказать комплекс фрез для изготовления блока балконной двери Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 71

74 3280 SaDa FRÉZ Na EuRO LIGHT cutter SET FOR WINDOWS EuRO LIGHT FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO LIGHT КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO LIGHT Základní profily Standard profiles Grundprofile Стандартный профиль Sraz dvoukřídlého okna součást sady Double wing centre part of satz Doppelflügen Mitte Grundsätze Соединение двухстворчатого окна составная комплекса 78 16, A (2:1),3 1 2, code Pozice D (mm) (mm) D (mm) Z 3280 E2/II E10/II E18/II * E20/II * rozšíření zdvojeného vlysu - widening of the double block - Erweiterung des verdoppelten Frises - pазширение двойнойного бруска k sadě lze přiobjednat sadu fréz na výrobu zdvojeného vlysu It is possible to order a set for counterprofile for double stile Man kann den Fräsersatz für Doppelfries bestellen К каждому комплексу можно дополнительно заказать комплекс фрез для изготовления блока балконной двери Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

75 D (mm) n PROFILOVÁNí, PROFILLING min -1 PROFILIEREN, ПРОФИЛИРОВАНИЕ čepování, MORTISING min -1 ZAPFEN, ШИПОВАНИЕ SaDa FRÉZ Na EuRO cutter SET FOR WINDOWS EuRO FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO Obsah sady Set includes tools Satzinhalt Комплекс содержит следующие компоненты Typ d (mm) čepování rámu horní Frame jointing upper Rahmenzapfen oberrer Шипование рамы верхней /40/50 čepování rámu spodní narážecí okapnice Frame jointing bottom Rahmenzapfen unterer Шипование рамы нижней водоптводный желоб /40/50 čepování rámu rozpor Frame jointing variance Rahmenzapfen Schlitz Шипование рамы паз /40/50 Rám vnitřní boční a horní Frame inner,upper Seitlicher und oberrer Innenrahmen Рама внутренняя боковая и верхняя /40/50 Rám vnitřní spodní Frame inner, bottom Innerer Rahmen Рама внутренняя нижная /40/50 Křídlo vnitřní Inner wing Innenfensterflügel Окно внутреннее /40/50 Odřezání okenní lišty Windows strip Fensterleiste Отрезание оконного наличника /40/50 čepování křídla čep Wing jointing joint Flügelzapfen Zapfen Шипование окна /40/50 čepování křídla rozpor Wing jointing variance Flügelzapfen Schlitz Шипование окна паз /40/50 Křídlo vnější boční a horní L Wing outer, bottom, upper Seitlicher und oberrer Aussenfensterflügel Окно наружное боковое и верхнее /40/50 Sraz dvoukřídla Double wing centre Doppelflügen Mitte Стык двойных окон 0 30/40/50 Zdvojený vlys / profil Counterprofile for doors Doppelfries Блок балконовой двери / профиль /40/50 Poznámky Notes emerkungen Примечание seznam komponentů je obsažen v manuálu list of spare is part and parcel of user s sada je určena pro sériovou výrobu a každá ze manual sestav je sestavena na svém upínacím náboji mass production, every set is sada dodržuje výškové i průměrové nulové linie assembled on own hub příklad objednávky: sada fréz na okna Euro 68 set keeps height and averaging 0 lines Profi, , upínací otvor 50 mm, 5 ks bore size is 30, 40 or 50 mm dodává se na nábojích s upínacím otvorem windows production (incl.double wing 30, 40 nebo 50 mm centre) is composed of operation steps výroba okna (včetnû srazu dvoukřídla) je to basic set it is possible to order set na operací of bearings for arcwindows základní sada obsahuje sestav, které umožňují výrobu jednoduchého okna i dvoukřídla s možností přídavného těsnění k základní sadě lze přiobjednat i sadu ložisek pro výrobu obloukových oken Ersatzteilverzeichnis im Manual der Satz ist für Serienherstellung bestimmt und jede von der Sätzen ist auf eigener Ladung der Satz hält die Nulllinien ein. bestellbeispiel- Fräsersatz für Fenster EURO 68 Profi, , Ladung 50 mm, 5 Stück geliefert wird mit Ladungen mit Klammöffnung 30, 40 oder 50 mm Fensterherstellung (incl. Doppelfensterstoss) ist für Vorgänge grund Satz erhält Sätze, die die Herstellung von einfachen so wie dopplten Fenstern ermöglichen mit Möglichkeit des Dichtungzusatzes zum Grundsatz ist möglich einen Lagersatz für die bogenfensterherstellung nachzubestellen список составляющих частей введен в инструкцию к комплексу комплекс предназначен для серийного производства и каждый из вариантов составлен на своем патроне комплекс поддерживает высотные и диаметральные нулевые линии поставляется на патронах с крепежным отвором 30, 40 или 50 мм изготовление окна (включая стык двойных окон) предназначена для операций к предлагаемому комплексу можно заказать комплект подшипноков для изготовления арочных окон Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 73

76 SaDa FRÉZ Na EuRO cutter SET FOR WINDOWS EuRO FRäSERSaTZ FÜR FENSTER EuRO КОМПЛЕКС ФРЕЗ НА EuRO Základní profily Standard profiles Grundprofile Стандартный профиль Základní profily Standard profiles Grundprofile Стандартный профиль , , ,3 1, Okapnice GUTMANN Isar 25/24 F-TI ,3, Okapnice GUTMANN Okapnice Isar GUTMANN 25/24 F-TI Isar 25/24 F-TI ,3 16,3,3 16,3,3, ,3 1,3 1, ,5 79, RÁDIUS R6 RÁDIUS R3 RÁDIUS R2 RÁDIUS R1,5 RÁDIUS R6 RÁDIUS R2 RÁDIUS R3 RÁDIUS R1,5 74 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

77 Tk14968/1 Tk14968/2 ustavovač NOžŮ DO HOLOVacÍcH VÁLcŮ TYPu 5133 SETTING GauGE FOR PLaNER ROLLS 5133 EINSTELL LEHRE FÜR MESSEREINSTELLuNG, TYPE 5133 ВЫРАВНИВАНИЕ НОЖИ ДЛЯ СТРОГАНИЯ ЦИЛИНДРА ТИПА 5133 Poznámky / Notes / emerkungen / Заметки Přípravek je vyroben ze zušlechtěné oceli, takže je odolnější a hoblovací nože ho tolik nepoškodí. Je určen pro seřízení hoblovacích nožů v hlavách o řezném průměru 5 nebo 0 mm, které jsou vybaveny výtlačnými pružinami. Lze ho použít pro klasické hoblovací hlavy s výtlačnými pružinami. The gauge is made of hat treated steel, so it is more resistant against the damaging caused by planer rolls. It is intended for setting of planer knives in rolls of diameter 0 or 5 mm equipped with pushing springs. It can be also used for classic planer rolls with pushing springs. Die Vorrichtung ist aus vergütetem Stahl hergestellt, also ist widerstandsfähiger und die Hobelmesser beschädigt sie nicht so sehr. Die Vorrichtung ist für die Einstellung von Hobelmessern in den Hobelköpfen von Durchmesser 5 oder 0 mm bestimmt, die mit Druckfedern ausgestattet sind. Man kann sie in die klasische Hobelköpfe mit Druckfedern benutzen. Tk 14968/1 - d = 5 mm Tk 14968/2 - d = 0 mm Средство изготовлено из термически улучшенной стали, так что она выносливее и строгальные ножи его не столько повреждают. Он назначён для настроения строгальных ножей в головах режущего диаметра 5 или 0 мм, которые оборудованы накатывающими пружинами. Его можно использовать для класических строгальных голов с накатывающими пружинами. Tk ustavovač NOžŮ DO HOLOVacÍcH VÁLcŮ Tk TYPu 5133 SETTING GauGE Tk FOR PLaNER ROLLS 5133 EINSTELL LEHRE FÜR MESSEREINSTELLuNG Tk4-5853, TYPE 5133 ВЫРАВНИВАНИЕ НОЖИ ДЛЯ СТРОГАНИЯ ЦИЛИНДРА Tk ТИП 5133 Poznámky / Notes / emerkungen / Заметки Přípravek je vyroben ze zušlechtěné oceli, takže je odolnější a hoblovací nože ho tolik nepoškodí. Je určen pro seřízení hoblovacích nožů v hlavách 5133 o řezném průměru 5 mm, které jsou vybaveny bočními fixačními otvory. Toto technické řešení zaručuje rychlé a přesné seřízení nožů aniž by došlo k poškození jejich ostří. The gauge is made of hat treated steel, so it is more resistant against the damaging caused by planer rolls. It is intended for setting of planer knives in rolls 5133 of diameter 5 mm equipped with side guide holes. This technical solution guarantees fast and precise setting of planer knives without any danger of damaging the knives. Die Vorrichtung ist aus vergütetem Stahl hergestellt, also ist widerstandfähiger und die Hobelmesser beschädigt sie nicht so sehr. Die Vorrichtung ist für die Einstellung von Hobelmessern in den Hobelköpfen 5133 von Schnittdurchmesser von 5 mm bestimmt, die mit Seitenfixationöffnungen ausgestattet sind. Diese technische Lösung garantiert schnelle und genaue Messereinstellung, ohne die Scheide zu beschädigen. Средство изготовлено из термически улучшенной стали, так что она выносливее и строгальные ножи его не столько повреждают. Он назначён для настроения строгальных ножей в головах 5133 режущефо диаметра 5 мм, которые оборудованы боковыми фиксирующими отверствиями. Ето техническое решение гарантирует быстрыю и точную регулировку ножей, из за етого недойдёт к уничтожению режущего елемента. Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 75

78 5133 HOLOVacÍ VÁLcE DuRaLOVÉ S NOžI HSS PLaNER ROLLS IN LIGHT alloy WITH HSS knives aluminiumhoelköpfe MIT HSS MESSER СТРОГАЛЬНЫЕ ВАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 60 1 mm D (mm) n max D (mm) (mm) z d (mm) Přesné hoblovací nože Planer knives Falzmesser Точные строгальные ножи (18 % W) min L (mm) Typ H (mm) S min H L S Typ 130 KD KD 167 čsn Tk4 3599/2 Tk KD 177 M8 x 20 5,8 x 25 M x M KD Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

79 5330 HOLOVacÍ VÁLcE DuRaLOVÉ PLaNER ROLLS IN LIGHT alloy aluminiumhoelköpfe СТРОГАЛЬНЫЕ ВАЛЫ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 60 D (mm) n max D (mm) (mm) d (mm) z min * Přesné hoblovací nože Planer knives Falzmesser Точные строгальные ножи (18% W ) upínací klín clamping wedge Spannkeil Прижимный клин H L S L (mm) Typ (HSS) Typ (HW) H (mm) S (mm) Typ * KD * KD 332 * * *230 KD * KD x 25 M5 x 8 Tk4-3599/2 TORX T20 Tk * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 77

80 6133 HOLOVacÍ VÁLcE DuRaLOVÉ PLaNER ROLLS IN LIGHT alloy aluminiumhoelköpfe СТРОГАЛЬНЫЕ ВАЛЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 60 D (mm) n max D (mm) (mm) d (mm) z min * Přesné hoblovací nože Planer knives Falzmesser Точные строгальные ножи (18% W ) H L S L (mm) Typ (HSS) Typ (HW) H (mm) S * * * * * upínací klín clamping wedge Spannkeil Прижимный клин (mm) Typ 130 KD KD 332 *230 KD KD x22x5 Typ 16x22x5 Typ * R 1,5* R 2* R 2,5* R 3* R 4* R 5* R R M5 x M5 x 8 Tk b5 TORX T20 Tk *blanket HSS *blanket HSS 6 x 25 Tk Tk Tk KD 372 TORX 20 Tk4-3599/2 * pouze na zvláštní požadavek - only on special order - nur Sonderbestellung - только под заказ 78 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

81 5031 Tk Tk REFERENČNÍ FRÉZY REFERENcE cutters FOR PLaNER ROLLS FRäSER FÜR HOELkÖPFE РЕФИРЕНТНАЯ ФРЕЗА ,5 Tk Tk Příklady použití: Poznámka: Fréza se používá v kombinaci s hoblovacími válci 5132 a application example: Notes: Cutter is used only in combination with planer rolls 5132, Gebrauchsbeispiele: bemerkungen: Anwendung der Fräse nur in Kombination mit Hobelköpfe 5132, Примеры использования: Примечание: Фреза используется в комбинации со строгальными валами 5132 и Typ D (mm) (mm) z + v d (mm) Typ D (mm) (mm) z + v d (mm) Přesah frézy přes válec 0, Tk Tk L Hoblovací válec 140 (145) Referenční fréza čsn TORX TORX x 14 x 2 11,6 x x 1,5 KD 81 M6 x M5 x 8 14 x 14 x 2 11,6 x x 1,5 KD 156 M5 x 18 M5 x 8 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева 79

82 SaDa FRÉZ Na PaLukY cutter SET FOR FLOOR OaRDS DIELENFRäSERSaTZ КОМПЛЕКС ФРЕЗ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДОСК , TYP Typ D (mm) (mm) z d (mm) n max D03 min. 0,3 6 0,5 2 (4) P D08 13, ,5 P08 P (30)* min -1 D (30)* min -1 P (30)* min -1 D (30)* min -1 P (30)* min -1 D (30)* min -1 P (30)* min -1 D (30)* min -1 D01 0, ,5 4,5 14,5 P02 50 D05 min. 0, P TYP Typ D (mm) (mm) z d (mm) n max D03 min. 0,3 6 0,5 2 (4) P D05 min. 0, P P (30) min -1 D (30) min -1 P (30) min -1 D (30) min -1 Poznámka: Notes: Anmerkung: Примечание: * Na zvláštní požadavek lze vyrobit pouzdro na hřídel D30H7 * On special request it is possible to manufacture a shaft rusch D30 H7 * Auf Sonderwunsch ist möglich eine Spindelbuchse D30H7 herzustellen * По отдельному заказу можно изготовить корпус для осы дияметр 30 мм 80 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

83 PRACOVNÍ OTÁČKY FRÉZOVACÍCH NÁSTROJŮ WORKING Rpm OF milling CUTTERS ETRIESDREHZAHLEN DER FRÄSERWERKZEUGEN РАБОЧИЕ ОБОРОТЫ ФРЕЗОРОВОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Jmenovitý průměr nástroje / Nominal diameter of the tool / Durchmesser / Номинальный диаметр инструмента D (mm) zvýšené nebezpečí poškození nástroje (vylomení ostří) Increased danger of tool damage (breaking of teeth) Optimální pracovní otáčky Erhöhte Gefahr der Werkzeugbeschädigung ( aufbruch der Schneide) Optimum working rpm zvýšené nebezpečí zpětného rázu Optimale Drehzahlen Increased danger of reverse impact Повышенная опасность поломки инструмента (выкрашивание острия) Оптимальные рабочие обороты Erhöhte Gefahr eines rückschlages Повышунная опасность оборотного удара Pracovní otáčky / Working rpm / betriebsdrehzahlen / Рабочая частота оборотов n (min -1 ) Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева

84 KARNED TOOLS, s. r. o. Krokova 6, Děčín Tel.: Mobil: Fax: Distributor:

DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE WOODWORKING TOOLS HOLZLARBEITENDE WERKZEUGE ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE WOODWORKING TOOLS HOLZLARBEITENDE WERKZEUGE ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE WOODWORKING TOOLS HOLZLARBEITENDE WERKZEUGE ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ OBSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА 4450.1 6050 4450.2 4451 4450.3 4551 4553 4653 4653 4650 4651

Více

Karned Tools s.r.o. 2 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева OBSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА 1156/S 3553 S 2850/S

Karned Tools s.r.o. 2 Obrábění dřeva Woodworking Holzbearbeitung Обработка дерева OBSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА 1156/S 3553 S 2850/S OBSAH CONTENTS INHALT СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА 1756 FRÉZY NA ZÁSMOLKY RESIN SPOT REMOVING CUTTERS HARZGALLENFRÄSER ФРЕЗЫ ДЛЯ ЗАСМОЛКИ 6 1156 FRÉZY NA LAMELOVÉ SPOJE CUTTERS FOR LAMELO CONNECTION FRÄSER FÜR

Více

NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA TOOLS FOR WOODWORKING HOLZWERKZEUGE. s břitovými destičkami ze slinutého karbidu. with tungsten carbide teeth

NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA TOOLS FOR WOODWORKING HOLZWERKZEUGE. s břitovými destičkami ze slinutého karbidu. with tungsten carbide teeth NÁSTROJE NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA s břitovými destičkami ze slinutého karbidu TOOLS FOR WOODWORKING with tungsten carbide teeth HOLZWERKZEUGE mit Schneiden aus Hartmetall ISO 9001 Certifikační listina Certificate

Více

1044P 1245P 1255P OBSAH CONTENT INHALT СОДЕРЖАНИЕ

1044P 1245P 1255P OBSAH CONTENT INHALT СОДЕРЖАНИЕ 1 FRÉZY VÁLCOVÉ A VÁLCOVÉ ČELNÍ SE STOPKOU VÁLCOVOU END MILLS WITH STRAIGHT SHANK SCHAFTFRÄSER MIT ZYLINDERSCHAFT ФРЕЗЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТОРЦЕВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ a 1044P R P

Více

upínacínářadí clampingtools

upínacínářadí clampingtools upínacínářadí clampingtools VELKOOBCHOD NÁSTROJI, NÁŘADÍM A STROJI M&V, spol. s r. o., ulice 4. května 288, 755 01 VSETÍN Tel.: 571 484 888 Tel.: 00420 571 484 813 571 484 843 export 00420 571 484 812

Více

nástrojepro frézování toolsfor milling

nástrojepro frézování toolsfor milling nástrojepro frézování toolsfor milling Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 STANDARDNÍ PROVEDENÍ 15 30 31 36 37 42 43 48 49 54 55 57 58 69 70 76 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a NESTANDARDNÍ PROVEDENÍ 85 100 81

Více

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet.

Pramet Tools, s.r.o., Uničovská 2, CZ-787 53 Šumperk, CZECH REPUBLIC BRAZIL GERMANY CHINA HUNGARY INDIA ITALY POLAND RUSSIA SLOVAKIA www.pramet. VRTÁNÍ / DRILLING PR rev. 04/2011 ZNAČENÍ, POPIS A PŘEHLED VRTÁKŮ MARKING, DESCRIPTION AND OVERVIEW OF DRILLS Strana/Page: 2 Strana/Page: 8 Strana/Page: 28 VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY (VBD) INDEXABLE

Více

Katalog. Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding

Katalog. Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding Katalog Nástroje pro soustružení, dělení a broušení Tools for turning, cutting and grinding Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 119 124 14 16 28 34 35 45 46 54 17 27 1 13 55 118 Třetí vydání / Third Edition

Více

Nástroje pro CNC obrábění

Nástroje pro CNC obrábění NÁSTROJE CNC Nástroje pro CNC obrábění Upínací přípravky a hlavy 189 Kleštiny 194 Spirálové frézy 195 Frézy žiletkové HM 198 Rádiusové frézy 200 V-uhlová fréza 200 Diamantové frézy 202 CNC frézy na dvířka

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE KATALOG 2011. Clever Tools s.r.o.

DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE KATALOG 2011. Clever Tools s.r.o. DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE KATALOG 11 Clever Tools s.r.o. Úvodem: Vážení obchodní přátelé, Dovolte nám stručně představit společnost Clever Tools s.r.o., firmu s ryze českým kapitálem, jejíž katalog se Vám

Více

YukonLine: pro perfektní opracování dřeva. YukonLine: shaping wood to perfection. YukonLine: für perfekte Holzbearbeitung.

YukonLine: pro perfektní opracování dřeva. YukonLine: shaping wood to perfection. YukonLine: für perfekte Holzbearbeitung. Yukonine: pro perfektní opracování dřeva. Yukonine: shaping wood to perfection. Yukonine: für perfekte Holzbearbeitung. Ceník nástroj STK - ada YUKON INE Str. Typ nástroje Ozna ení Cena v K bez PH rážkovací

Více

DODÁVÁNÍ: - nákupem přímo ve výrobním závodě - zasláním na dobírku - nákupem prostřednictvím našich prodejců (třetí strana obálky)

DODÁVÁNÍ: - nákupem přímo ve výrobním závodě - zasláním na dobírku - nákupem prostřednictvím našich prodejců (třetí strana obálky) Vážený zákazníku, firma RH+ se věnuje výrobě nástrojů pro spodní a vícestranné frézky, zejména pro použití ve stavebním truhlářství. Katalog obsahuje současný sortiment sériových výrobků, který průběžně

Více

nástrojepro soustruženídělenía broušení toolsfor turningcuttingand grinding

nástrojepro soustruženídělenía broušení toolsfor turningcuttingand grinding nástrojepro soustruženídělenía broušení toolsfor turningcuttingand grinding Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 88 92 13 15 27 33 34 43 44 52 1 12 16 26 53 87 Druhé vydání / Second edition Soustružnické

Více

RH+ Ing. Jaromír Horský. výroba dřevoobráběcích nástrojů

RH+ Ing. Jaromír Horský. výroba dřevoobráběcích nástrojů RH+ Ing. Jaromír Horský výroba dřevoobráběcích nástrojů 2011 Novinky najdete na stránkách: 6... Zakázkové nože š.80 do kuželové hlavy 7... Zakázkové nože do hlav Flury 14... Interiérové dveře na kolíky

Více

www.ham-final.cz Katalog výrobků / Product catalogue / Produktionskatalog

www.ham-final.cz Katalog výrobků / Product catalogue / Produktionskatalog www.ham-final.cz Version: 05/2007 Distributor HAM-FINAL s. r. o., Vlárská 22, CZ 627 00 Brno tel.: +420 548 127 314 fax: +420 548 127 315 e-mail: ham-final@ham-final.cz Katalog výrobků / Product catalogue

Více

Katalog. Upínací nářadí Clamping tool. NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4

Katalog. Upínací nářadí Clamping tool. NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4 Katalog Upínací nářadí Clamping tool NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4 Katalog Upínací nářadí Clamping tool NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 4 Obsah Content 1 2 3 4

Více

VÝROBCA ZÁKAZKOVÝCH NÁSTROJOV

VÝROBCA ZÁKAZKOVÝCH NÁSTROJOV www.boto pro.eu VÝROCA ZÁKAZKOVÝCH NÁSTROJOV odbornos zázemie korektnos kvalita cena... ruku na to! Ing. oris ršel majite¾ Kto sme? Viac než 20. roèná história spoloènosti OTO zaväzuje našich 50 zamestnancov,

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

Frézy speciální Special Milling Cutters

Frézy speciální Special Milling Cutters Frézy speciální FRÉZY PRO ČTYŘDRÁŽKOVÉ HŘÍDELE CUTTERS FOR FOUR SPLINE SHAFTS 9141 ON 222732 s přídavkem na broušení with grinding allowance Jm. rozměry profilu hř. D S d Z F 914170 x dh x Dh x bh js 16

Více

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ

STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ STOPKOVÉ FRÉZY ŽILETKOVÉ Drážkovací frézy 89 Ořezávací frézy 91 Ůhlové frézy 92 Falcovací frézy 93 Radiusové frézy 93 Náhradní HM žiletky 95 88 Drážkovací žiletkové frézy Fréza

Více

CENY: V katalogu uvedené ceny jsou bez DPH. Platí nejméně do konce roku 2013.

CENY: V katalogu uvedené ceny jsou bez DPH. Platí nejméně do konce roku 2013. Vážený zákazníku, firma RH+ se věnuje výrobě nástrojů pro spodní a vícestranné frézky, zejména pro použití ve stavebním truhlářství. Katalog obsahuje současný sortiment sériových výrobků, který průběžně

Více

břity - SK pájené plátky

břity - SK pájené plátky strana břity - H S S EXTRA, pájené plátky černá barva FRÉZY DRÁŽKVACÍ, FALCVACÍ FRÉZY ČEPVACÍ FRÉZY ÚHLVÉ FRÉZY RÁDIUSVÉ - PŮLKRUHVÉ VYDUTÉ FRÉZY RÁDIUSVÉ - PŮLKRUHVÉ VYPUKLÉ FRÉZY RÁDIUSVÉ - ČTVRTKRUHVÉ

Více

Výběrový mini katalog stopkových fréz. Již 7 let. Jsme Váš otisk kvality!

Výběrový mini katalog stopkových fréz. Již 7 let. Jsme Váš otisk kvality! Výběrový mini katalog stopkových fréz Již 7 let Jsme Váš otisk kvality! 2014/2015 Nyní držíte v rukou náš výběrový mini katalog stopkových fréz 2014/2015 O nás : Společnost Habilis spol. s r.o. vznikla

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

STRANA : SEKCE : 020 "D"

STRANA : SEKCE : 020 D 020 "D" VIVAX - NOŽE L x W x T HM ST2 HSS 18%W 80X16X3 H1D0262 H1D0268 H1D0274 100X16X3 H1D0263 H1D0269 H1D0275 130X16X3 H1D0264 H1D0270 H1D0276 150X16X3 H1D0265 H1D0271 H1D0277 180X16X3 H1D0266 H1D0272

Více

FRÉZY NA KOV. počet zubů Z VÝROBCE ks CENA. SLEVA do % šíře s. NÁZEV FRÉZY ČSN (PN) DIN průměr D průměr d řezná délka l

FRÉZY NA KOV. počet zubů Z VÝROBCE ks CENA. SLEVA do % šíře s. NÁZEV FRÉZY ČSN (PN) DIN průměr D průměr d řezná délka l Ing. Schuhmeier Pavel CONSULTA 460 05 LIBEREC 5 Kosmonautů 362 Tel.fax: +420 608 169 829, +420 48 511 0610 E-mail: consulta@seznam.cz FRÉZY NA KOV NÁZEV FRÉZY ČSN (PN) DIN průměr D průměr d řezná délka

Více

FRÉZY NA KOV A FRÉZOVACÍ HLAVY

FRÉZY NA KOV A FRÉZOVACÍ HLAVY Ing. Schuhmeier Pavel CONSULTA 460 05 LIBEREC 5 Kosmonautů 362 Tel.fax: +420 608 169 829, +420 48 511 0610 E-mail:consulta@seznam.cz FRÉZY NA KOV A FRÉZOVACÍ HLAVY NÁZEV FRÉZY ČSN (PN) DIN průměr D průměr

Více

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors.

Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. Kompaktní vyvrtávací stroj pro výrobce oken a dveří Compact boring machine for manufacturers of windows and doors. VERSA DRILLING Vrtací verze stroje je navržena pro vrtání kolíkovacích otvorů ve schématu

Více

Katalog. Nástroje pro frézování Tools for milling

Katalog. Nástroje pro frézování Tools for milling Katalog Nástroje pro frézování Tools for milling NAREX Consult, a. s., mobil: 777 767 760; edition: 3 Skupiny materiálů - doporučené řezné rychlosti Material Groups - Recommended Cutting Speed Skupina

Více

nástrojepro frézování toolsfor milling

nástrojepro frézování toolsfor milling nástrojepro frézování toolsfor milling Skupiny materiálů - doporučené řezné rychlosti Material Groups - Recommended Cutting Speed Skupina Group Materiál Material Pevnost Strength Příklad Example HSS HSSE

Více

K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma.

K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma. FORMÁTOVACÍ PILY SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY K formátovací pile 2 sady kotoučů zdarma. Odhlučněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového kotouče - pro průmyslové

Více

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS

UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS UPÍNAČE ROTAČNÍCH NÁSTROJŮ TOOLING SYSTEMS PR rev. 02/2011 HSK 63A DIN 69871 JIS B 6339 (MAS BT) DIN 2080 9 22 23 46 47 60 61 68 69 73 75 86 87 96 1 DIN 2080 JIS B 6339 DIN 69871 HSK 63A DIN 2080 JIS B

Více

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX

Nové rohové frézy WIDIA M6800S, M, LX ředstavujeme ové rohové frézy WIDIA 6800,, LX OVIA!...navržené speciálně pro urychlení operací při frézování čelní válcovou frézou! Hloubka řezu 7-17 mm! Široký rozsah nájezdových úhlů při sestupném frézování!

Více

ÚVOD. Palubky Palubkové frézy mechanicky upínané, pájené... 17

ÚVOD. Palubky Palubkové frézy mechanicky upínané, pájené... 17 1 ÚVOD Hoblovací program Hoblovací hlavy.................................................. 2 Hoblovací hlavy z lehké slitiny...................................... 4 Falcovací hlavy...................................................

Více

KOTOUČOVÉ FRÉZY FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE HM ŽILETKY

KOTOUČOVÉ FRÉZY FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE HM ŽILETKY KOTOUČOVÉ FRÉZY FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE HM ŽILETKY TOOL COMPANY Kotoučové frézy s výměnnými HM žiletkami Drážkovací frézy 65 Falcovací frézy se šikmými zuby 65 Úhlové stavitelné

Více

Habilis Tools přípravky

Habilis Tools přípravky Habilis Tools přípravky HK400 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních a koupelnových desek všemi typy horních frézek. Systém značení a důmyslných otvorů v šabloně zjednodušuje a zrychluje

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

DIN 206 Form A (ISO 236)

DIN 206 Form A (ISO 236) PROI ZVSE 221420 DIN 206 orm A (ISO 236) Výstružníky ruční s válcovou stopkou, s přímými zuby Hand reamers with straight shank Hand-Reibahlen mit Zylinderschaft Materiál výkonná rychlořezná ocel. Provedení

Více

ČSN 24 1126 Vratidlo stavitelné na závitníky Tap Holder Windeisen für Gewindobohrer

ČSN 24 1126 Vratidlo stavitelné na závitníky Tap Holder Windeisen für Gewindobohrer ČSN 24 1126 Vratidlo stavitelné na závitníky Tap Holder Windeisen für Gewindobohrer Katalogové Upínací Délka Váha číslo rozsah v kg For squares Length Weight From - to Bereich der gespannten Länge Masse

Více

FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE

FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE FRÉZOVACÍ HLAVY PROFILOVÉ NOŽE SP HOBLOVACÍ NOŽE MAN Frézovací hlavy, profilové nože a žiletky BEZPEČNOST PRÁCE F20-10030 100(136)x40/50x30 n 5800-9000 Drážkovací frézy 99 Falcovací frézy Srovnávací a

Více

STRANA : SEKCE : 054 "J" drážkovací 16 50 120 1+1 18 50 120 20. Náhradní žiletky: HC05 - universal. HC05 - universal

STRANA : SEKCE : 054 J drážkovací 16 50 120 1+1 18 50 120 20. Náhradní žiletky: HC05 - universal. HC05 - universal 054 "J" drážkovací D B L Z S 16 50 120 1+1 18 50 120 20 2+1 50 120 2+1 20 x 50 20 x 50 20 x 50 22 50 120 2+1 20 x 50 50 x 12 x 1,5 30 x 12 x 1,5 7,65 x 12 x 1,5 H1J0001 H1J0002 H1J0003 H1J0004 H1J0005

Více

CENÍK BROUŠENÍ KOVOOBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ

CENÍK BROUŠENÍ KOVOOBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ Na Moráni 5480, CZ-43001 Chomutov Tel.: +420 474 400 471 Fax: +420 474 400 472 IČ: 27260607 DIČ: CZ27260607 CENÍK BROUŠENÍ KOVOOBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ 1. Stopkové frézy HSS končovací / hrubovací 2. Stopkové

Více

Kleště kombinované. Kleště ploché s dlouhými čelistmi. Langbeck - Flachzangen Flat nose pliers. Kleště s kulatými čelistmi

Kleště kombinované. Kleště ploché s dlouhými čelistmi. Langbeck - Flachzangen Flat nose pliers. Kleště s kulatými čelistmi Made in Germany NK 545xxx DIN ISO 5746 Kleště kombinované Kombizangen Combination pliers NK 545105 160 NK 545110 180 NK 545115 200 NK 518005 Kleště ploché s dlouhými čelistmi Langbeck - Flachzangen Flat

Více

Závitové nože na vnější metrické závity

Závitové nože na vnější metrické závity 1 Ubírací nůž přímý - 45 2 Ubírací nůž přímý - 60 3 Ubírací nůž ohnutý 4 Ubírací nůž stranový P pravý, L levý, V vnitřní 223514 P 223515 L 223516 P 223517 L 223520 P 223521 L 223524 P 223525 L 5 Nabírací

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R Predator Predator Predator ÚPRV RMENE - Predátor P50R RM-DJUSTIERUNG - Predator P50R RM DJUSTMENT - Predator P50R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2011 2 Pokyny k objednávání

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0025: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16 RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 16 70 69 68 67 66 65 64 18 19 17 16 21 27

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

SP 350 C KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Pila stolová. Table saw

SP 350 C KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Pila stolová. Table saw KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Pila stolová Table saw SP 350 C NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420 401

Více

Nové produkty New products Neue Produkte Новые продукты

Nové produkty New products Neue Produkte Новые продукты Nové proukty New proucts Neue Proukte Новые продукты 1 1215 IN 844 ISO 1641 FRÉY VÁCOVÉ ČENÍ - OUHÉ, 1 břit přes stře EN MIS - ONG, 1 tooth cut over centre SCHAFTFRÄSER - ANG, 1 Schneie über Mitte ФРЕЗЫ

Více

Frézy pro drážky per - krátké, nesouměrné CODE 2204 ČSN 222192.1

Frézy pro drážky per - krátké, nesouměrné CODE 2204 ČSN 222192.1 pro drážky per - krátké, nesouměrné 2204 ČSN 222192.1 IN 327 ISO 1641 Pro speciální použití lze nástroje z materiálu HSS Co8 opatřit tvrdými povlaky TiN, TiCN, TiAIN. d Identif. e 8 I L h 6 číslo 2 4 48

Více

TYP TYP

TYP TYP Standardní čelist Abgestufte Hartbacke Solid hard jaw Máchoire standard Каленный кулачок Tvrdá vnější čelist SCV Aussenhartbacke SCV Hard outside jawe SCV Máchoire dure extérieure SCV Внешний SCV TYP 243849.0

Více

Ceník pilových kotoučů s SK plátky 04/2008 Radomír Baran, BA Trading Včelín 1169, Hulín tel. 573 351406 fax 573 352092 provozovna: Kostelní 988, Hulín

Ceník pilových kotoučů s SK plátky 04/2008 Radomír Baran, BA Trading Včelín 1169, Hulín tel. 573 351406 fax 573 352092 provozovna: Kostelní 988, Hulín Ceník pilových kotoučů s SK plátky 04/2008 Radomír Baran, BA Trading Včelín 1169, Hulín tel. 573 351406 fax 573 352092 provozovna: Kostelní 988, Hulín Pilový kotouč rozřezávací pro podélný řez, code 6001

Více

Vyvrtávací hlavy universální Vhu Universal boring heads Vhu

Vyvrtávací hlavy universální Vhu Universal boring heads Vhu Vyvrtávací hlavy universální Vhu Universal boring heads Vhu ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY BASIC TECHNICAL DATA Pohyb saní Slide motion Obráběný průměr čela Rozměr. Vhu6 Vhu56 Vhu80 Vhu110 Vhu125 Vhu160

Více

Profile Cutters Heads and Profile Cutters and Planing Knives Universalprofilfräskopf, Hobelkopf, Profilmesser und Hobelmesser Frézovací a hoblovací

Profile Cutters Heads and Profile Cutters and Planing Knives Universalprofilfräskopf, Hobelkopf, Profilmesser und Hobelmesser Frézovací a hoblovací Profile Cutters Heads and Profile Cutters and Planing Knives Universalprofilfräskopf, Hobelkopf, Profilmesser und Hobelmesser Frézovací a hoblovací hlavy, blankety a profilové nože HISTORY AND PRESENT

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

Doplňkový sortiment Additional Product Line Zusatzlieferprogramm Дополнительный ассортимент

Doplňkový sortiment Additional Product Line Zusatzlieferprogramm Дополнительный ассортимент oplňkový sortiment Additional Product Line Zusatzlieferprogramm Дополнительный ассортимент O SPOLEČNOSTI THE COMPANY AS UNTERNEHMEN О ПРЕДПРИЯТИИ Vážení obchodní partneři, dovolte, abychom Vám představili

Více

Návod. pro. NOVÉ-IV 78 Falc 7. Balkonové dveře a zimní zahrady. kroků k perfektnímu oknu 04/2009 FELDER KG

Návod. pro. NOVÉ-IV 78 Falc 7. Balkonové dveře a zimní zahrady. kroků k perfektnímu oknu 04/2009 FELDER KG Návod 04/2009 FELDER KG pro Okna Balkonové dveře a zimní zahrady NOVÉ-IV 78 Falc 7 kroků k perfektnímu oknu Okenní sada Felder-WP-HW pro jakákoliv okna! Vážený zákazníku značky Felder! Tento návod je technickou

Více

16.5 mm. 34 mm. 34 mm

16.5 mm. 34 mm. 34 mm INSTRUMENTS FOR LABORATORY 02 NÁSTROJE PRO LABORATOŘ Types of shank Typy stopek Friction Grip Turbínka.5 mm FG SHORT ISO 313 Ø 1.60 mm 19 mm FG ISO 314 Ø 1.60 mm 21 mm FG L ISO 315 Ø 1.60 mm 25 mm FG XL

Více

FRÉZY NA OKNA - TYP A -ŠPALETOVÉ OKNO

FRÉZY NA OKNA - TYP A -ŠPALETOVÉ OKNO FRÉZY NA OKNA - TYP A -ŠPALETOVÉ OKNO 1020 Sada se skládá z 5 ks čtyřbřitých čepovacích kotoučů, 3 ks mezikroužků 8mm a dvou čtyřbřitých fréz. Nástroje jsou určeny na výrobu okenních křídel pro klasické

Více

FUH FRÉZOVACÍ ÚHLOVÉ HLAVY MILLING ANGLE HEADS WINKELFRÄSKÖPFE

FUH FRÉZOVACÍ ÚHLOVÉ HLAVY MILLING ANGLE HEADS WINKELFRÄSKÖPFE FRÉZOVACÍ ÚHLOVÉ HLAVY MILLING ANGLE HEADS WINKELFRÄSKÖPFE FRÉZOVACÍ ÚHLOVÉ HLAVY MILLING ANGLE HEADS WINKELFRÄSKÖPFE 12 5 Tabulka rozměrů Table of dimensions Tabelle der Abmessungen 10 8 1 9 4 MODEL PVI

Více

GRAPHITE FRÉZY SOLID CARBIDE. www.k-tools.cz PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU. - náš partner pro výkonné diamantové povlaky

GRAPHITE FRÉZY SOLID CARBIDE. www.k-tools.cz PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU. - náš partner pro výkonné diamantové povlaky GRAPHITE SOLID CARBIDE www.k-tools.c FRÉZY PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU AKTUÁLNÍ VÝŠE SLEV NA WWW.K-TOOLS.CZ - náš partner pro výkonné diamantové povlaky Ing. Zdeněk Krátký Tř. T. Bati 5334 760 01 Zlín Cech Republic

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Kantenanleimmaschine /poloautomatická olepovačka hran Marke und Typ / Značka a typ: Miniprof 100 Baujahr / Rok výroby: 2006 Hersteller / Výrobce:

Více

Pozice Model 2010 Model 2011 Model 2012 Název Name Ks poklice předního kola Front wheel cover

Pozice Model 2010 Model 2011 Model 2012 Název Name Ks poklice předního kola Front wheel cover 1 23600105103 23600105103 23600105103 poklice předního kola Front wheel cover 2 2 26800401601 26800401601 26800401601 ložisko kola bearing 8 3 25400200305 25400200305 25400200305 přední kolo Front wheel

Více

strana 29 strana 8 strana 28

strana 29 strana 8 strana 28 platnost do 30.09.202 strana 6 strana 6 strana 27 strana 9 strana 7 strana 8 strana 24 strana 5 strana 5 strana 28 strana 29 strana 3 strana 28 strana 28 2 strana 23 strana 38+39 strana 20-22 strana 25+26

Více

Název destička 90 pro nekalené oceli,ocelo-litinu,p35,tin destička 90, pro AL,neželez.mat.,nerez,K10F,TiAlN destička 90,Cermet pro kalené oceli do HRC 55 destička D=10,s=3,18mm, P25/M30,ALNI destička D=10,s=3,18mm,

Více

Horizont h a n d b o o k

Horizont h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Stolový systém je určen pro vybavování pracovišť administrativy. Základní stolová jednotka, která tvoří hlavní prvek tohoto systému je základním stavebním kamenem pro vytváření

Více

Nové produkty pro specialisty na třískové obrábění

Nové produkty pro specialisty na třískové obrábění Nové produkty pro specialisty na třískové obrábění Stopková fréa, typ N HSS-E Co 5 ĉĉ ĉĉ s kónicky stoupajícím jádrem s břity s nestejným dělením Stopková fréa e spékané oceli, typ N Strana 3 ĉĉ se vlněným

Více

EURO OKNO 68mm -DONAU

EURO OKNO 68mm -DONAU statní EUR KN 6mm -DNAU Euro 6mm - Donau HSS Sada ks kompaktních nástrojů se čtyřmi pájenými břity z HSS materiálu a ks distančních kroužků. Nástroje jsou opatřeny omezovačem třísky. Standartní upínací

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

J e m n á m e c h a n i k a

J e m n á m e c h a n i k a automobilová technika inženýrství hydraulické součásti upínací technika optika hodinářský průmysl zkušební a měřicí nástroje J e m n á m e c h a n i k a Představení Společnost Herbrig & Co GmbH Naše společnost

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Šroub Screw Vodící kolo Pulley Pouzdro Rotational cover guide sheath 1 4

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Šroub Screw Vodící kolo Pulley Pouzdro Rotational cover guide sheath 1 4 1 819900001 Šroub Screw 1 2 819900002 Vodící kolo Pulley 1 3 819900003 Pouzdro Rotational cover guide sheath 1 4 819900004 Držák krytu kotouče Rotational cover holder 1 5 819900005 Kryt kotouče Rotational

Více

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO

Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO Dveřní rám Palermo Glass door frame PALERMO PALERMO Dveřní rám ke skleněným dveřím, používaný u skleněných dělících příček Door frame, installed on glass partition walls Detail 1 / Detail 1 FCM nebo DRM

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Příslušenství, truhlářské svěrky, dlabačka Hoblovky s protahem Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo, sada dlát, hoblice 26 27 28 29 30 6 490,- SA Trade bestseller hoblovka

Více

Nové produkty pro specialisty na třískové obrábění

Nové produkty pro specialisty na třískové obrábění Nové produkty pro specialisty na třískové obrábění Digitální i analogové použití pro nový digitální vyvrtávací systém s externím digitálním flash diskem jsou charakteristické: ĉĉ snadná manipulace ĉĉ nízká

Více

Akciová společnost, Aktiengesellschaft, Joint Stock Company Jasenice 1254 755 37 VSETÍN Czech Republic

Akciová společnost, Aktiengesellschaft, Joint Stock Company Jasenice 1254 755 37 VSETÍN Czech Republic Kataog Cataogue 2009 STIM ZET a.s. je jedním z významných evropských výrobců řezných nástrojů na otvory. Vysokou a stáou kvaitou produkce navazuje na více než sedmdesátietou tradici výroby vrtáků, výstružníků,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

OBSAH KATALOGU. List è. 1

OBSAH KATALOGU. List è. 1 OBSAH KATALOGU Skupina Obsah Strana Úvod - o firmì, zpùsob objednání a dodání zboží, platební podmínky,... GRAF - volba velikosti posuvu GRAF - volba otáèek høídele Základní sortiment fréz 01 Drážkovací

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0084: Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0084: Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0084: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 12 84 33 32

Více

O SPOLEČNOSTI THE COMPANY DAS UNTERNEHMEN О ПРЕДПРИЯТИИ

O SPOLEČNOSTI THE COMPANY DAS UNTERNEHMEN О ПРЕДПРИЯТИИ O SPOLEČNOSTI THE COMPANY DAS UNTERNEHMEN О ПРЕДПРИЯТИИ Vážení obchodní partneři, dovolte, abychom Vám představili naši firmu: Společnost PS FRÉOVACÍ NÁSTROJE a.s. je výrobcem fréz a vybrušovaných vrtáků

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

KATALOG 2017 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4

KATALOG 2017 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4 KATALOG 2017 OBSAH KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 2 BŘITÉ OR201, OR202 3 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 3 BŘITÉ OR301 4 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ 4 BŘITÉ OR401, OR402 5 KARBIDOVÉ FRÉZY VÁLCOVÉ ČELNÍ

Více

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box

Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box Návod k obsluze/user manual LAD2 Propojovací krabička/cable junction box K zapojení/for connecting:! optického senzoru/optoelectronic safety edges! kontaktu průchozích dveří/es! lankového kontaktu/es pro

Více

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ 2015/08 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE ČESKÉ VÝROBKY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM MIKROFRÉZY 70 HRC KULOVÉ 70 HRC KULOVÉ 55 HRC KUŽELOVÉ 5 FRÉZY VÁLCOVÉ UNIVERZÁLNÍ HRUBOVACÍ DOKONČOVACÍ 70 HRC

Více

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.

ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30. ID Název položky Ks 07.0072/004 KOSTKA 34x16x45 3 07.0072/005 PRISMO 24x5x24 10 07.0072/006 KOSTKA 16x27x34 3 07.0072/007 TELESO 32x30.5 3 07.0072/008 DRZAK HODINEK 3 07.0072/009 CEP 2.5x18 3 07.0072/010

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec. для. Схема

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec. для. Схема SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0023: Rivetec заклепочник для вытяжных заклепок Заклепочник Rivetec RL-60 Схема запчастей Гермес Групп (499) 502-15-65 Germes Grupp www.moscvetmet.narod.ru

Více

position description popis QTY order no./ objednací číslo

position description popis QTY order no./ objednací číslo 405441 position description popis QTY order no./ objednací číslo 1 Screw Šroub 5 2 Motor cover Kryt motoru 1 3 Screw Šroub 4 4 Brush spring Přítlačná pružina uhlíkového kartáče 2 5 Brush holder Držák uhlíkového

Více

KATALOG 2011. Clever Tools DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE. dříve firma HOKINKA DOPRODEJ SORTIMENTU. platný od 1.2.2011

KATALOG 2011. Clever Tools DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE. dříve firma HOKINKA DOPRODEJ SORTIMENTU. platný od 1.2.2011 CTs Clever Tools KATALOG 0 OPOEJ OTIMENTU platný o..0 říve firma HOKINKA ŘEVOOÁĚCÍ NÁTOJE CTs - Clever Tools s.r.o. Průmyslová 9 0 Hoonín Cech epublic CTs - Clever Tools s.r.o. Kaštanová 9/ 0 00 rno Cech

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

KARNED TOOLS s.r.o. DR ÁŽKOVACÍ FRÉZY GROOVING CUTTERS DRÁŽKOVACÍ FRÉZY GROOVING CUTTERS DRÁŽKOVACÍ FRÉZY

KARNED TOOLS s.r.o. DR ÁŽKOVACÍ FRÉZY GROOVING CUTTERS DRÁŽKOVACÍ FRÉZY GROOVING CUTTERS DRÁŽKOVACÍ FRÉZY OBSAH CONTENS KARNE TOOLS s.r.o. STRANA PAGE 4450.2 4451 4450.3 RÁŽKOVACÍ FRÉZY GROOVNG CUTTERS 2 RÁŽKOVACÍ FRÉZY GROOVNG CUTTERS 2 RÁŽKOVACÍ FRÉZY - ZÁVRTNÉ GROOVNG CUTTERS - COLLARNG 3 4551 R ÁŽKOVACÍ

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0012

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí 99-0012 SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0012 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16, www.rivetec.cz, www.rivetec.eu RIVETEC E100517 Pg./Str. 1 / 8 13 14 12 11 10 9

Více

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování

Střední průmyslová škola, Jihlava. EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Střední průmyslová škola, Jihlava EMCO WinNC HEIDENHAIN TNC 426 frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základních prací

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: 241 722 218 Servisní práce otosch@volny.cz 39

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: 241 722 218 Servisní práce otosch@volny.cz 39 Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Tel.: 602 653 163 606 494 750 777 858 452 N N N N 40 42 43 46 48 50 54 56 58 63 64 66 67 68 70 77 78 80 92 93 94 102 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka

Více