Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Nechybě dne Žaneta Drahokoupilová 2

3 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Heleně Cetlové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Žaneta Drahokoupilová 3

4 Jméno a příjmení autora: Žaneta Drahokoupilová Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název díla: Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Počet stran: 79 Počet příloh: 6 Počet titulů bibliografie: 71 Klíčová slova: Platební karta Kreditní karta Asociace VISA a MasterCard Bezpečnost Bezkontaktní technologie Anotace Bakalářská práce pojednává o dosavadním vývoji trhu platebních karet v České republice s možnostmi jeho budoucího rozvoje, včetně vlivu SEPA na tuto oblast. Vybrané kapitoly jsou dále věnovány základní charakteristice platební karty, výhodám a nevýhodám jejich použití a bezpečnosti. Součástí práce je i porovnání vybraných produktů dvou konkurenčních bank z hlediska poplatků. Annotation The Bachelor work deals with existing progression of payment cards market in the Czech Republic with possibilities of his future development. This also includes influence of SEPA. Selected chapters focus on basic parameters of payment cards, their benefits and disadvantages of their use and safety. Constituent part of this Work is also comparison of selected products of two competitive banks in terms of bank fees. 4

5 OBSAH Úvod Základní charakteristika platebních karet Historie platebních karet Náležitosti platební karty Výhody a nevýhody platebních karet Základní členění platebních karet Dle druhu záznamu Dle způsobu zúčtování Další členění platebních karet Bezpečnost platebních karet Druhy rizik Ochrana karet Právní předpisy v ČR Dosavadní vývoj trhu platebních karet v ČR po roce Analýza trhu platebních karet v současnosti Analýza trhu v ČR Analýza vybraných platebních nástrojů Platební karty Bankomaty Platby u obchodníků Podvody s platebními kartami Skimming Phishing a pharming SEPA Porovnání nabídky platebních karet dvou vybraných bank z hlediska cen Trendy budoucího vývoje na trhu platebních karet Alternativní platební systémy M-commerce Bezkontaktní platby Biometrika Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků, grafů, tabulek a příloh Přílohy

6 Úvod Platební karty se staly běžnou součástí života mnoha lidí. Znamenají pro ně pohodlí, bezpečnost, svobodu a osobní prestiž. Rostoucí zájem veřejnosti vede banky k širší nabídce karet na trhu, k jejich vyšší bezpečnosti a jejich vyšší užitné hodnotě. V posledních letech zaznamenaly velmi dynamický rozvoj. Zvýšil se nejen počet držitelů karet, ale i počet obchodních míst, která akceptují platební karty. Cílem této práce je zanalyzovat trh platebních karet v České republice, porovnat a vyhodnotit nabídku dvou konkurenčních bank a odhadnout další vývoj trhu platebních karet v České republice. První kapitola je věnována základní charakteristice platebních karet, jejich výhodám a nevýhodám, jaké jsou možnosti jejich členění a jaké právní předpisy v ČR tuto oblast regulují. V druhé kapitole je popsán dosavadní vývoj trhu platebních karet v ČR po roce Ve třetí kapitole je analyzován současný trh platebních karet v České republice. Čtvrtá kapitola se zabývá porovnáním nabídky platebních karet dvou vybraných bank z hlediska poplatků. Pátá kapitola je věnována budoucím trendům v oblasti platebních karet v České republice. 6

7 1 Základní charakteristika platebních karet 1.1 Historie platebních karet Předchůdcem platebních karet byly ve Spojených státech karty zvané Frank Card 1, které vybraným klientům vydávala dopravní a kurýrní společnost American Express. Karty byly z oboustranně potištěného papíru a klienti se jimi prokazovali při uplatnění bezplatné nebo zlevněné služby. Obdobné karty vydávala i společnost Western Union a pravděpodobně i další společnosti ve Spojených státech. První platební kartu na světě vydala v roce 1914 americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company. Protože karty byly vyrobeny z plechu a podobaly se vojenským identifikačním štítkům, získaly název metal money nebo shopers plate. Kartu nabízela společnost zdarma svým stálým zákazníkům, kteří mohli telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím poboček Western Union a náklady vyrovnali na konci měsíce na základě zaslané faktury. Jednalo se o první charge kartu 2 na světě. Snaha udržet si klienty a přimět je k častějšímu bezhotovostnímu placení za služby byly důvodem, proč Western Union začala vydávat Identification Card. Proto se tyto karty nazývají věrnostní. Věrnostní karty se staly jedním z prostředků konkurenčního boje a brzy je začaly nabízet i další společnosti (obchodní domy, telegrafní a železniční společnosti). Vlastnit věrnostní kartu bylo znakem osobní prestiže. Použití platební karty bylo velmi jednoduché. Klient v obchodě předložil svou kartu a podepsal účet. Prodávající následně ověřil, zda je předložená karta platná a porovnal podpis na účtu s podpisem na kartě. Pokud nebyl na kartě podpisový vzor, porovnal jméno klienta na kartě s průkazem totožnosti. Podepsaný účet byl odeslán do účtárny společnosti, kde byla vystavena měsíční faktura. Tento způsob placení byl oblíbený především u movitějších zákazníků. 1 JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie platebních karet Historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN Charge karta - platební karta s odloženou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s možností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny. 7

8 Hospodářská krize ve 30. letech a druhá světová válka zbrzdila rozvoj platebních karet. V roce 1941 americká vláda omezila čerpání spotřebních úvěrů, které odebíraly finanční prostředky potřebné pro vedení války a tím došlo k útlumu používání platebních karet. Jakmile byla zrušena omezení, většina společností začala karty opět nabízet. Např. v roce 1947 několik amerických železničních společností začalo vydávat tzv. Travel Card, která byla určena pro obchodní cestující a bohaté turisty. Letecké společnosti uvedly na trh ve stejném roce kreditní kartu Universal Air Travel Card. Výhody věrnostních karet bezhotovostní platby podněcování klientů ke spotřebě Nevýhody věrnostních karet použití omezeno pouze na obchodní síť vydavatelské společnosti Uvedená nevýhoda byla odstraněna až s příchodem univerzální charge karty od společnosti Diners Club International. Tak, jak byl rok 1914 významný pro vznik věrnostní karty od společnosti Western Union, tak byl rok 1950 významný pro vydání první univerzální platební karty od společnosti Diners Club International. Vznik společnosti Diners Club International je spojen s historkou jejího zakladatele Franka McNamary, který byl v oblíbené restauraci na obchodní večeři a zapomněl si hotovost v jiném saku. Protože ho v restauraci znali, nabídli mu, aby zaplatil příště. Nepříjemná situace ho vedla k myšlence založit klub Diners Club, který svým členům vydával úvěrové charge karty pro bezhotovostní platby v restauracích, později i u všech smluvních hotelů a obchodů, se kterými klub uzavřel smlouvu. Klub obchodním partnerům ručil za závazky svých členů, kterým jednou měsíčně zaslal výpis provedených transakcí k úhradě. Společnost začala svou činnost 28. ledna 1950 a již v únoru stejného roku vlastnilo papírovou Credit Identification Card asi 200 bonitních klientů. Obrat za první měsíc činil USD a zisk společnosti byl 140 USD. Několik měsíců poté založil přítel McNamary Alfred Bloomingdale podobný systém nazvaný Dine and Sign. Samotný obrat brzy dosáhl částky USD. Protože 8

9 Bloomingdale neměl dostatek finančních prostředků, aby tak velký projekt financoval, dohodl se s McNamarou na spojení společností. Na konci roku 1952 činil obrat společnosti Diners Club více jak 1 milion USD, počet klientů dosáhl , karty přijímaly restaurace, hotely, autopůjčovny a květinářství po celých Spojených státech a restaurace a hotely v Kanadě, Francii a na Kubě. Karta Diners Club se tak stala první mezinárodní kartou (obrázek č. 1). Obr. č. 1 První papírová karta Diners Club (1951) Zdroj: V roce 1958 vstoupila na trh karet americká finanční společnost a cestovní kancelář American Express. Pro novou kartu získala společnost více jak klientů Gourmet Club International a Travel Club a již v prvním roce vydala karet 3. Koncem 40. let se o platební karty začaly zajímat i americké banky, které v nich viděly možnost odstranění hotovosti a šeků u vybraných klientů a nové zisky (poplatek za kartu, příjmy z provizí aj.). V roce 1947 zavedla newyorská banka Flatsbush National Bank of Brooklyn papírový doklad Charg-It, kterým se platilo ve vybrané síti obchodů, ale první bankovní kartu vydala až The Franklin National Bank z New Yorku v roce Během několika dalších let karty vydávala asi stovka amerických bank. Zpočátku platební karty přinesly ztráty, protože banky zajistily příliš málo obchodníků a v malých lokalitách a dále nedostatečně informovay obchodníky a klienty o použití karet. 3 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. přepracované vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., ISBN

10 První skutečně úspěšný projekt bankovní platební karty zavedla až v roce 1958 Bank of America. Karta nesla název Bank Americard a jako první na světě byla vyrobena z plastu. Jen za jediný rok vlastnilo kartu přes milion klientů a obrat dosáhl 75 milionů dolarů. V roce 1966 Bank of America zpřístupnila svůj kartový program dalším americkým bankám. Ve stejném roce program pronikl i mimo území Spojených států. Jejím prvním neamerickým vydavatelem se stala Barclays Bank ve Velké Británii. Přidružené banky sice ušetřily vlastní náklady na vývoj a provoz kartového systému, ale všechny jejich karty nesly název Bank Amaricard a dále také požadovaly větší nezávislost na Bank of America. Výsledkem bylo oddělení operací s platebními kartami od Bank of America a vytvoření dvou neziskových sdružení: National Bank Americard Corporation (NABAN-CO) pro USA a IBANCO Ltd. pro ostatní státy světa. V roce 1977 přijala obě sdružení současné názvy: VISA USA a VISA International 4. Na úspěch Bank of America reagovali ostatní konkurenti a začali vydávat vlastní karty. V roce 1966 pak vytvořily přední kalifornské banky asociaci Interbank Card Association (ICA), která zabezpečovala mezibankovní autorizaci 5, clearing 6 a zúčtování transakcí. O rok později vytvořily čtyři velké kalifornské banky Western States Bancard Association (WSBA) a zavedly obchodní název pro své karty MasterCharge. Následně se spojily s ICA a později vznikla dnešní asociace MasterCard. S kartou Green Card vstoupila v roce 1958 na trh i americká cestovní společnost American Express. O několik let později svou nabídku jako první rozšířila o Gold Card. Oproti ostatním bankám měla výhodu v rozsáhlé síti poboček cestovních kanceláří (více jak sto zemí), jejichž služby využívaly velké obchodní společnosti a zámožní turisté. 4 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních karet. Praha: RADIX, spol s r.o., ISBN Autorizace - Proces, při kterém je vyžádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu. Pozn. Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí může schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem. 6 Clearing - Proces výměny údajů o finanční transakci mezi acquirerem a vydavatelem k umožnění zaúčtování transakce na účet držitele karty a rekonciliace pozice člena asociace k vypořádání. 10

11 Platební systémy amerických bank a společností Diners Club a American Express se staly příkladem pro ostatní banky v zahraničí, např.: Japan Credit Bureau (JCB) rok 1963; Japonsko Eurocard rok 1964; Švédsko 1.2 Náležitosti platební karty Platební karta je elektronickým platebním instrumentem i druhem identifikačních dokladů. Její rozměry a fyzikální vlastnosti stanoví mezinárodní norma ISO 3554 na 85,6 x 54,0 x 0,76 mm. Karta je vyrobena z třívrstvého PVC, který musí být schopen elasticky vyrovnat deformace při běžném používání, netoxický, odolný vůči chemickým vlivům, odolný proti rozmačkání a zkroucení prolisovaných částí (reliéfní písmo) a strukturálně spolehlivý při výrazném výkyvu teplot a vlhkosti vzduchu. Náležitosti platební karty jsou popsány na obrázku níže. Vydavatel 7. až 15. číslice identifikátor klienta Magnetický proužek Název kartové asociace a její hologram Podpisový proužek CVV kód Měsíc/rok začátku a konce platnosti karty 1. číslice identifikátor sektoru (4 VISA, 5 MasterCard) číslice identifikátor banky Jméno držitele karty BIN Čip Obr. č. 2 Náležitosti platební karty Zdroj: Kartové centrum České spořitelny, vlastní úprava 11

12 LÍC Pro použití karty v imprintrech (mechanické snímače) se na kartu vyrazí (Embossing) nezbytné identifikační údaje, a to písmem OCR 7B velikosti 3,63 mm. Pro tento typ písma je určena dolní polovina přední části karty, kterou norma dělí na čtyři řádky: Číslo karty - První dvě číslice určují druh karty (karty VISA začínají vždy číslicí 4, karty MasterCard číslicí 5). Za nimi následuje identifikace vydavatele karty (obvykle následujících 5 míst). Zbývajících 8 až 13 míst je určeno pro identifikaci držitele karty. Poslední číslice má kontrolní funkci. BIN - Bank Identification Number bankovní identifikační číslo, což je jedinečná série čísel přidělená platebním kartovým systémem hlavním členům asociace. BIN identifikuje typ kartového produktu a současně vydavatele karty Období platnosti karty uvádí se měsíc a rok a to buď se začátkem a koncem platnosti nebo pouze koncem platnosti karty. Jméno držitele karty - obvykle majitel účtu, případně osoba, která má oprávnění nakládat s prostředky na daném účtu (max. počet znaků 27) Logo společnosti, které je platební karta vydána tento řádek může být prázdný (max. počet znaků 27) Na líci lze nalézt i další údaje, které mají převážně bezpečnostní funkci, např. název, logo a ochranný hologram karetní asociace, embosovaný ochranný prvek (MC MasterCard, V VISA), název a logo banky, ochranný UV symbol, fotografie a podpis, čip a další. RUB Magnetický proužek slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Má dvě nebo tři záznamové stopy a může být zaznamenáno až bitů. Podpisový proužek je určen pro podpisový vzor držitele karty 12

13 Nad rámec normy využívají platební systémy podpisový proužek pro další bezpečnostní znaky, např. vytištěné číslo karty, doplněné CV kódy (CVC MasterCard, CVV VISA). 1.3 Výhody a nevýhody platebních karet RYSY UŽÍVÁNÍ HOTOVOSTI Anonymita Malá bezpečnost Nákladné zpracování, úschova a doprava pro obchodníka i banku Nepohodlí pro zákazníka i obchodníka Nákladný tisk a ochrana proti padělání Nutnost směny při cestách do zahraničí Nulový úrokový výnos VÝHODY PLATEBNÍCH KARET pro držitele pro obchodníka pro vydavatele karty Jednoduché použití Vyšší bezpečnost (odpadá potřeba hotovosti) Více klientů (udržení současných a získání nových) Větší obrat Zaručená platba Vyšší prestiž Udržení se v konkurenčním boji Jednoduché použití Vyšší bezpečnost (odpadá potřeba hotovosti) Vysoká disponibilnost prostředků na účtu Celostátní nebo mezinárodní použití Zúčtování probíhá až po obdržení zboží nebo služby Odpadají směnárenské poplatky a kursové ztráty při cestách do zahraničí Osobní prestiž Doplňkové služby (pojištění apod.) Nouzové služby při ztrátě nebo krádeži karty Přehledný soupis transakcí Snížení hotovostního obratu Získání nových klientů Marketingová segmentace klientů Udržení se v konkurenčním boji Odstranění nákladných provozů Nabídka komplexních služeb pro organizace a podnikatele Poplatek za kartu Poplatky za transakce s kartou Úrok ze spotřebního úvěru (jen u úvěrových karet) Tab. č. 1 Výhody platebních karet Zdroj: MARVANOVÁ Marie; JUŘÍK Pavel; Vítkovský Karel. Platební styk. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 1996, str. 191; vlastní úprava Záporným bodem platebních karet jsou poplatky, které musejí obchodníci odvádět bance, se kterou mají uzavřenou dohodu o akceptaci platebních karet. Obchodník odvádí své zúčtovací bance poplatek ve výši cca 1 3 % z provedené transakce. Poplatek banka použije na úhradu nákladů spojených s platbami kartami (autorizace transakcí, rizika, nákup platebních terminálů a další) a na úhradu tzv. interchange fee (tzv. výměnný poplatek), což je poplatek pro vydavatele karty, kterou 13

14 byla transakce uskutečněna. Tento poplatek slouží na úhradu nákladů a rizik spojených s používáním platebních karet k placení. Jeho výše se obvykle pohybuje mezi 0,5 1,2 % z částky transakce a liší se dle typu karty (VISA, MC, AmEx, apod.), druhu karty (debetní, kreditní) a dle země. 1.4 Základní členění platebních karet Dle druhu záznamu Druh záznamu údajů na kartě významně ovlivňuje použití karty: Reliéfní záznam - slouží pro transakce za použití mechanického snímače (imprinteru). Magnetický záznam rozšířen na začátku 70. let, kdy umožnil zavést službu výplaty hotovosti z bankomatu a později i elektronické placení. Údaje na magnetickém proužku jsou zakódovány a použití této karty v bankomatu (na terminálu) je podmíněno znalostí PIN 7. Nevýhodou záznamu je malá kapacita a vyšší riziko zneužití. Čipové karty k záznamu dat využívají paměťový čip nebo mikroprocesor. Existuje mnoho druhů čipů, které se využívají v bankovnictví, zdravotnictví, ve spojích apod. Z pohledu přístupu se klient může setkat s těmito druhy paměťová karta, logická karta a mikroprocesová karta. Čip má dostatečně velkou kapacitu a zvyšuje bezpečnost platební karty. Důvody pro zavedení čipových karet 8 : Úspora provozních nákladů čipová karta bezpečně uloží důvěrná data přímo do mikroprocesoru a tím sníží potřebu on-line autorizací a telekomunikačních poplatků (na rozdíl od karet s magnetickým proužkem) 7 PIN = Osobní identifikační číslo; Alfanumerický kód určený k autentizaci oprávněného držitele karty. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému držiteli karty, který má povinnost udržovat PIN v tajnosti. 8 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. přepracované vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., ISBN

15 Ochrana proti podvodům čipové karty nabízejí zvýšenou ochranu proti zneužití karty neoprávněnou osobou, podvodným duplicitním transakcím a proti výrobě padělků Úvěrový management vydavatel může do paměti čipové karty vložit finanční limity transakcí, které mohou být ověřeny off-line. Tyto limity lze kdykoliv změnit, např. v průběhu on-line transakce Doplňkové služby mohou přinést vyšší užitnou hodnotu bankám a uživatelům platebních karet. Paměť čipové karty je možno využít pro bankovní i nebankovní aplikace (bonusy obchodních domů, identifikace zdravotních pojišťoven atd.) Dálková změna aplikací možnost dodatečně doplňovat, nahrazovat, mazat, aktivovat jednotlivé aplikace karty Laserové karty jsou založeny na principu záznamu dat jako kompaktní disky. Výhodou této karty je vysoká kapacita, ale nevýhodou je možnost kopírování zaznamenaných dat. V oblasti platebních karet se laserové karty nevyužívají. Hybridní karty - jsou vybavené jak magnetickým proužkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály. Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým proužkem na ostatních terminálech. V současné době jsou nejvydávanějšími kartami v ČR. 15

16 1.4.2 Dle způsobu zúčtování Vývoj platebních karet z pohledu zúčtování se vyvíjel následovně: Charge karta úvěrová karta, historicky nejstarší. Klient získává bezúročné období (Grace Period) pro platby kartou a to v délce dnů (dle rozdílu mezi datem transakce a datem výpisu) až do výše povoleného úvěrového rámce. Celkovou částku uhradí na základě zaslaného výpisu vydavatelskou bankou. Podmínkou vydání karty je důvěryhodnost klienta, která se odvíjí od vyhodnocení scoringu 9. Kreditní karta na rozdíl od charge karty může být čerpaný úvěr splácen po částech nebo najednou. Vždy je stanovena minimální splátka úvěru, obvykle 3 10 % dlužné částky. I u této karty je bezúročné období a dlužná částka je hrazena na základě zaslaného výpisu. Zvláštním druhem kreditních karet jsou nákupní úvěrové karty, které vydávají úvěrové a leasingové společnosti. Obvykle platí jen v omezené síti obchodů a často neposkytují bezúročné období. Debetní karta vydávají se k běžným účtům klienta. Hlavním důvodem vzniku debetních karet byla snaha mít možnost ověřit, zda právě prováděnou transakcí klient nepřekračuje zůstatek na účtu nebo povolený úvěrový limit. Elektronická peněženka produkt z roku 1993 určený k drobným úhradám. Karta, kterou si klient nabije určitou částkou ze svého účtu a následně provádí platby, které mu snižují zůstatek na kartě. Tyto karty lze rozdělit na karty dárkové, dobíjitelné a virtuální, dále na elektronické, embossované, čipové a bezkontaktní. Karty jsou používány především v zemích, kde většina obyvatel nevlastní bankovní účet a k němu platební kartu. 9 Scoring metoda řízení rizika založená na statistickém odhadu pravděpodobnosti, že hodnocená skutečnost nastane, tedy, že klient bude splácet úvěr. Žádost o vydání karty obsahuje řadu údajů, kterým je přiřazeno určité bodové hodnocení. Součet těchto bodů, tzv. skóre, je zrcadlem úvěrového rizika vybraného klienta. 16

17 1.4.3 Další členění platebních karet Platební karty se dále člení: Dle způsobu použití Platební karty Bankomatové karty určeny pouze pro výběry z bankomatů Šekové záruční karty neslouží k placení, ale jsou pouze dokladem zaručujícím předložený šek Virtuální karty - klient nevlastní plastikovou kartu, ale 16-místné číslo, s kterým provádí výhradně internetové transakce. Od banky dále obdrží informace o době platnosti a kontrolní kód (CVC nebo CVC2). Dle uživatele Osobní karty určeny k soukromému používání držitelem. Všechny bankovní karty znějí na jméno držitele a jsou nepřenosné. Služební karty jsou vydávány na majitele a pracovníky společnosti a slouží k úhradám služebních výdajů (např. Corporate Card, Purchasing Card, atd.) Bez identifikace Dle rozsahu použití Síť vydavatele Regionální Vnitrostátní lze použít pouze k výběrům z bankomatů a platbám u obchodníků v dané zemi Mezinárodní kartu lze vyžívat jak na území státu vydavatelské banky, tak v zahraničí Dle asociace a emitenta VISA MasterCard American Express Diners Club International 17

18 Japan Credit Bureau finanční, obchodní, telekomunikační, letecké společnosti především mezinárodní Marketingové členění Základní karty dosažitelné pro většinu klientů. Jedná se především o elektronické debetní karty, které jsou vydávány k běžnému účtu a nejsou samostatným produktem. Prestižní karty určeny pro movité klienty. Až do 90. let byla nejprestižnější kartou ve světě karta American Express Platinum. Affinity karty jsou vydávané bankami nebo vybranými organizacemi ve spolupráci s nepodnikatelskými subjekty. Jejich cílem je oslovit skupinu osob, které spojuje např. společné povolání, zájmy, členství v klubech atd. Co-brandované karty - jedná se o platební karty, které banky vydávají spolu s jinými podnikatelskými subjekty, které mívají své logo umístěné na kartě. Některé banky mají místo loga partnera umístěné logo programu, které držiteli umožňují čerpat výhody a slevy u vybraných obchodních partnerů, kteří jsou do programu nasmlouváni. Držitel karty je současně dobrým zákazníkem partnera a často se jedná o bývalé držitele věrnostních karet. 18

19 1.5 Bezpečnost platebních karet Stejně jako jiné druhy platebních prostředků, ani platební karty neunikly zájmu podvodníků. Na zajištění ochrany proti zneužití vyvinuly a vyvíjejí kartové systémy řadu protiopatření. Požadavky vydavatelů karet lze rozdělit do několika skupin: Nenapodobitelnost karty (Card Authentication Method CAM) Výběr vhodných klientů (Credit Scoring, Behaviour Scoring) Ověření totožnosti držitele karty (Cardholder Verification Method CVM) Ověření oprávněnosti obchodního místa kartu přijmout (Merchant Verification Method MVM) 10 Společnosti (které se zabývají platebními systémy) a asociace zaměstnávají bezpečnostní specialisty, kteří se podílejí na vytváření stále lepších ochran proti zneužití. Samotná ochranná opatření mají pouze dočasný účinek, ale jejich hlavním cílem je, aby si překonání těchto bezpečnostních prvků vyžádalo vysoké finanční náklady podvodníka a aby firmy získaly více času na jejich zlepšení. Příkladem může být přechod bank na technologii karet s čipem. Banky jsou povinny dodržovat bezpečnostní předpisy mezinárodních asociací. V případě porušení mohou být pokutovány nebo mohou být vyloučeny ze systému. Riziko zneužití platební karty úzce souvisí s technickou, kulturní, sociální a právní úrovní dané země a turistikou. Základní nástroje úspěšného řízení rizika: 1. Lidé základem úspěchu je spolupráce bezpečnostních útvarů bank s dalšími peněžními ústavy. Účinek je ještě vyšší v případě mezinárodní spolupráce. 2. Technologie klíčem úspěšnosti je práce s on-line autorizacemi transakcí a jejich následný monitoring. A to nejen na straně vydavatele, ale i na straně zúčtovatele a mezinárodního systému. 10 JUŘÍK, Pavel. Svět platebních a identifikačních karet. 2. přepracované vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., ISBN

20 3. Spolupráce bank zneužívání platebních karet je globálním problém. Banky usilovně spolupracují a vyměňují si zkušenosti, zavádějí nové technologie Druhy rizik Úvěrové riziko (Credit Risk) Tato rizika způsobují nesolventní držitelé karet, kteří nejsou schopni uhradit své výdaje, které realizovali prostřednictvím platební karty (nejčastěji se jedná o kreditní, případně charge karty). Výše rizika je závislá na způsobu, jakým vydavatel karty provádí ověření bonity žádajícího klienta a na míře obchodního rizika. Riziko zneužití karty cizí osobou (Lost/Stolen Card) Největší ztráty vydavatelů tvoří zneužití platebních karet, které byly ztraceny nebo odcizeny. Odpovědnost za ztráty, které byly způsobeny odcizenou kartou, nese, dle všeobecných obchodních podmínek banky, držitel. V současné době lze u většiny bank sjednat pojištění zneužití platební karty. Velké procento na podvodných transakcích mají blízcí příbuzní, přátelé, děti a spolupracovníci. Zneužití nedoručené karty (Never Received Card) Většina bank zasílá platební karty klientům poštou, odděleně od PIN. Některé tyto zásilky jsou během přepravy odcizeny a následně zneužity. Platební karta má čistý podpisový proužek, takže podvodník může dle jména oprávněného držitele vytvořit vlastní vzorový podpis. V současnosti převážná část bank předává karty na svých pobočkách. Česká spořitelna v loňském roce zavedla nový mechanismus v zasílání karet. V případě, že si klient vyzvedává platební kartu na pobočce, zasílá banka PIN svým klientům obyčejnou zásilkou, pokud si klient vyžádá zaslání PIN doporučeně, je mu zaslán doporučeně. Důvodem zasílání PIN obyčejnou poštou byla především odezva klientů, kterým nevyhovovalo, že musejí pro zásilku zvlášť na poštu. 20

21 Padělky karet (Counterfeit Card) Výrobu padělku ztěžují ochranné prvky, které se banky a asociace snaží neustále zlepšovat. Mezi tyto prvky patří hologram, mikrotext, ceninový tisk, speciální podpisové proužky, citlivé chemikálie a gumování. Zvýšení ochrany přinesly čipové karty. Nejvíce se na padělatelství karet podílejí kriminální skupiny z Asie, Nigérie a západní Evropy. Postupně však převládají skupiny bývalého SSSR. Objednávkové služby (Mail/Telephone Order, Internet) Úhradu zboží lze provést i prostřednictvím telefonu, dopisu, faxu nebo internetu. Držitel sdělí dodavateli číslo své platební karty a konec její platnosti. Dodavatel následně provede autorizaci (ověření transakce) a své zúčtovací bance předá prodejní doklad. Právě získané údaje o platební kartě jsou velmi často zneužity. Podvodná žádost o kartu (Fraudulent Application) Prevencí tohoto rizika je ověřování osobních dokladů klientů. Za rok 2008 bylo Policií ČR zjištěno neoprávněných držení platební karty, z toho bylo uznáno jako trestný čin. 680 skutků spáchali recidivisté a je zarážející, že hned za nimi jsou děti ve věku 1-17 let. Neoprávněné držení platebních karet (přelom roku 2008 a 2009) červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor Graf č. 1 Neoprávněné držení platebních karet Zdroj: 21

22 Výše uvedený graf dokládá, jak se vyvíjel počet neoprávněné držby platební karty. Obdobně jako při instalaci skimmovacích zařízení, největší žně podvodníci zažívají v období prázdnin, tj. v červenci a v srpnu. Dalo by se předpokládat, že nárůst bude i v období Vánoc, ale statistika tomu nenasvědčuje Ochrana karet Ochrana karty proti zneužití držitelem (Credit Risk) Dobrá znalost klienta, schopnost včas zjistit zhoršení jeho finanční situace a rychlá reakce na ni, to vše patří mezi základní ochrany proti zneužití karty držitelem. Banky mají s klientem sjednané limity pro vybrané transakce a v případě jejich překročení (nebo překročení zůstatku na účtu) je odeslána negativní autorizační odpověď. Tato situace nastane v případě karetních transakcí, které jsou autorizovány. Ochrana karty proti zneužití cizí osobou (Lost/Stolen Card) Tato ochrana spočívá v ověření totožnosti držitele karty. V případě výběru hotovosti z bankomatu je vyžadována znalost PIN, v případě transakcí na pobočkách musí klient předložit průkaz totožnosti a podepsat účtenku dle podpisového vzoru na kartě. Při platbě za zboží nebo službu se zadává PIN nebo se podepisuje účtenka a podpisový vzor se opět musí shodovat s podpisovým vzorem na kartě. K identifikaci držitele slouží také tyto kódy (CVC MasterCard, CVV VISA): CVx1, který je umístěn na magnetickém proužku CVx2, který je umístěn na zadní straně karty a využívá se v případě transakcí bez přítomnosti karty (internetové transakce) Biometrika Je založena na skutečnosti, že každá část lidského těla je pro každou osobu specifická a může být použita k její verifikaci. Biometrika v širším významu je spíše otázkou budoucnosti, a proto o ni bude více popsáno v kapitole 5. V České republice se můžete setkat s ověřením držitele platební karty prostřednictvím fotografie na kartě (Citibank). 22

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami.

Mezinárodní společnost udílející bankám licence na vydávání a zpracovávání transakcí uskutečněných platebními kartami. Příloha č.19 3D-Secure Autentizační technologie používající šifrování Secure Sockets Layer (SSL) a Merchant Server Plug-in pro předávání informací a dotazování účastníků s cílem provést autentizaci držitele

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání

JJ Mois Année. KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání JJ Mois Année KOMERČNÍ BANKA partner pro podnikání Agenda Trh podnikatelů, malých a středních podniků v ČR Každodenní bankovnictví Balíčky Financování Operativní financování Úvěry Specifické programy financování

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK

SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SOUVISLOSTI PROBLEMATIKY KREDITNÍCH KARET U VYBRANÝCH BANK Credit Card Issue Related to Prefered Banks Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové

Platební karty Druhy platebních karet podle záznamu na kartě: a) elektronické b) embosované c) čipové Platební karty = moderní elektronický platební prostředek určený pro a) fyzické osoby - občany b) fyzické osoby - podnikatele (pro vlastní potřeby) Zde se jedná o tzv. osobní platební karty c) fyzické

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor:

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor: Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 13 ekonomika a řízení Platební karty Autor: Alexander Schlossberger Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 120 00 Praha 2, 3. ročník

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO!

PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! PLATIT JE HRAČKA, KDYŽ VÍME, JAK NA TO! Plán vyučovací hodiny (č. 7) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Platit je hračka, když víme, jak na to! VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12 Elektronické bankovnictví II. Platební karty Základní charakteristiky kreditních a debetních karet rozdíly principů debetních a kreditních karet cílové skupiny pro debetní a kreditní karty kreditní karta

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Podvody v bankovní praxi

Podvody v bankovní praxi Podvody v bankovní praxi Pavel Gernt Credit Fraud Manager Raiffeisenbank Obsah Hlavní rizika používání platebních karet Na co si dát pozor v transakčních podvodech Specifika úvěrových podvodů v segmentu

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík

Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments. Pavel Juřík Sdílená infrastruktura bezkontaktních plateb jako klíč k úspěchu Mobile Payments Pavel Juřík Global Accounts Manager 11. 10. 2012 20 let platebních služeb GPE v ČR 1990 I. S. C. MUZO bankovní společnost

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice

Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Porovnání kreditních karet na finančním trhu v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Denisa Jirouchová finance Vedoucí

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

bezhotovostní platby

bezhotovostní platby bezhotovostní platby II/III editorial Když americký spisovatel Edward Bellamy v roce 1887 psal vědecko-fantastický román Pohled do budoucího ráje, ve kterém popsal platební karty, které měly v roce 2000

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy budoucího vývoje Bakalářská práce Autor Eliška Kratochvílová Bankovní management Vedoucí práce

Více