Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II."

Transkript

1 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, Malé Svatoňovice, IČ : Zadavatel obdržel tyto dotazy (1-16) k zadávací dokumentaci: 1. Dovolujeme si Vás upozornit, že CPV pro poskytování úvěrů je , zatímco v Oznámení na je uvedeno Žádáme o zjednání nápravy, tj. opravu tohoto údaje v Oznámení na ISVZ. ISVZ Poznámka: viz též rozhodnutí ÚOHS S079/07: uvedení chybného CPV mělo za následek zrušení zadávacího řízení (ze zdůvodnění: Chybná klasifikace veřejné zakázky může mít za následek diskriminaci potenciálních uchazečů, kteří byli uvedeni v omyl právě chybným CPV kódem, přičemž u zahraničních dodavatelů je jediným srozumitelným a rozlišujícím vodítkem v databázi veřejných zakázek právě tento CPV kód. ) 2. V zadávací dokumentaci je uvedeno: "Obec. povede platební styk na BÚ u peněžních ústavů v dosavadním rozsahu." "Zadavatel připouští podmiňování plnění VZ vedením platebního styku v rozsahu odpovídajícím míře úvěrové angažovanosti" Žádáme o potvrzení, zda je skutečně možné požadovat vedení platebního styku v rozsahu odpovídajícím míře úvěrové angažovanosti. 3. V zadávací dokumentaci je uvedeno: "Splátky úroků pravidelně měsíčně, vždy k 25. dni měsíce." "Splácení úroků z úvěru k ultimu měsíce, v němž došlo k prvnímu čerpání úvěru." Žádáme o potvrzení, zda je skutečně možné požadovat splácení úroků vždy k 25. dni měsíce (s ohledem na to, že i splátky jistiny jsou splatné vždy k 25. dni měsíce). 4. V zadávací dokumentaci je uvedeno, že připouštíte zajištění úvěru nemovitostí. Žádáme o specifikaci nemovitosti, kterou jste ochotní poskytnout k zajištění. 5. V zadávací dokumentaci je uvedeno, že připouštíte zajištění úvěru nemovitostí, ale případné náklady na odhad včetně dalších souvisejících poplatků hradí poskytovatel úvěru /banka. Žádáme o upřesnění, zda tím míníte:

2 a) náklady na odhad včetně dalších poplatků souvisejících s odhadem, nebo b) náklady na odhad a současně další poplatky, zejména související se zřízením zástavního práva (poplatek za vklad). 6. Žádáme o vysvětlení, co znamenají neúrokové náklady dle bodu D odst. 2). Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru, přičemž cenami souvisejícími s poskytnutím úvěru obvykle bývá vedle úroku zejména cena za rezervaci zdrojů (závazková provize), cena za zpracování, cena za správu úvěru (za vedení úvěrového účtu) apod. Vámi uvedené položky pod bodem a) až d) jsou typické ceny spojené s vedením běžného účtu. Vedení běžného účtu ale není předmětem této zakázky. Žádáme proto o úpravu ustanovení tak, aby byly zohledněny pouze neúrokové náklady spojené s poskytnutím úvěru. Pokud trváte na znění bodu D odst. 2), pak prosím upřesněte modelový příklad, na jehož základě lze provést kalkulaci (např. počet položek došlo a vyšlo v rámci banky a mimo banku atd.). 7. V rozpočtovém výhledu obce jsou uvedeny dlouhodobé úvěry ve výši 17 mil. Kč, obec však žádá o dva dlouhodobé úvěry v celkové výši 18,034 mil. Kč. Žádáme o vysvětlení tohoto rozdílu. 8. Provedl jsem propočet jen splátek úvěrů (nejsou tam platby úroků, které nejsou zanedbatelné) pro další období. Jaké jsou zdroje pro splácení tohoto dluhu? Zdrojem by měl být přebytek rozpočtu (opakující se příjmy mínus opakující se výdaje). V příloze č. 7 to není zřejmé. Prosím o propočet, aby bylo vidět, že je na splátky a na úroky. Splátky úvěrů Tis. Kč Hypotéka Úvěr na 10 let Úvěr na 20 let Celkem splátky Úvěr na 10 let by měl být úročen fixní sazbou. Splátky mají být lineární (všechny splátky stejné jako ve výše uvedené tabulce) nebo anuitní (splátka + úrok je stále stejná částka po dobu trvání úvěru)? 10. Fixní sazba u tohoto úvěru na 10 let by měla být i na dobu čerpání, nebo jen na dobu splácení?

3 11. S jakou lze počítat dotací k úrokům u úvěru na 10 let? Je na to dotační smlouva? 12. U projektu počítáte s dotacemi ve výši tis. Kč. Předloženy jsou smlouvy na dotace ve výši tis. Kč. Na zbývající dotaci je smlouva? 13. V zadání je uvedeno splácení úroků k 25. dni měsíce a dále k ultimu měsíce. K jakému dni to má být? 14. V roce 2008 byly výrazné výdaje za neinvestiční nákupy, které způsobily, že nebyly žádné přebytky z rozpočtu jako v minulosti. O co se jednalo? Nějaké investiční výdaje? 15. Nedaňové příjmy byly v roce 2011 výrazně vyšší oproti minulosti. Co je příčinou? 16. Prosím vysvětlit, čeho se v rozvaze za rok 2011 týká účtování v dlouhodobých přijatých transferech hodnota Kč. Odpovědi zadavatele ( 1-16): 1. Dne byl zveřejněný na IS VZ US opravný formulář, kde je CPV kód Zároveň k vaší poznámce uvádíme, že v oznámení TED EU je kód , tudíž případní zahraniční dodavatelé měli informace již po počátku, že se jedná o bankovní služby. 2. Zadavatel potvrzuje, že je skutečně možné požadovat vedení platebního styku v rozsahu odpovídajícím míře úvěrové angažovanosti. 3. Zadavatel potvrzuje, že je skutečně možné požadovat splácení úroků vždy k 25. dni měsíce. Termín splácení úroků z úvěru k ultimu měsíce byl uveden omylem. 4. Zadavatel je ochoten poskytnout k zajištění tyto nemovistosti: budova čp.1 na nám. K. Čapka. Jedná se o budovu kulturního klubu, je po rekonstrukci. 5. Zadavatel tímto míní náklady na odhad včetně dalších poplatků souvisejících s odhadem viz. dotaz 5 a).

4 6. Zadavatel potvrzuje, že nabídková cena za plnění příslušné části veřejné zakázky je vyčíslena jako souhrn úroků a všech dalších poplatků, provizí, odměn - např. za rezervaci zdrojů (závazková provize), cena za zpracování, cena za správu úvěru (za vedení úvěrového účtu) a ostatních nákladů po celou dobu trvání úvěrové smlouvy výpočet v závislosti na předloženém harmonogramu. 7. Tento rozdíl vznikl až po upřesnění skutečných potřeb zadavatele, ve výhledu nebyla známá konečná výše. 8. Obec pracuje na změně rozpočtového výhledu v části příjmové i v části výdajové. Výdajová část bude snížena o úspory energií dle energetického auditu. V průběhu měsíce března bude výpočet porovnán se skutečností a výsledek bude zapracován do výhledu. Lze předpokládat, že po rekonstrukci budov čp. 1 a čp. 147 dojde k výrazným úsporám. Do výdajové části budou doplněny splátky jistiny a splátky úroků dle předpokladu. Rozpočtový výhled připravuje finanční výbor a Rada obce. Schvalován bude na příštím zasedání zastupitelstva obce v dubnu Splátky budou lineární. 10. Fixní sazba je jen na dobu splácení, na dobu čerpání může uchazeč uvést pohyblivou nebo pevnou sazbu. Rozhodující je nabídková cena za poskytnutí úvěru. 11. Lze počítat s dotací do 4 % a je to součástí Rozhodnutí z Mze. 12. Uvedená čísla jsou pouze dotace z Kraje KHK, dotace jsou uvedeny v Rozhodnutí z Mze v příloze č.9 na str. 2 každého rozhodnutí. 13. Viz odpověď v bodě 3. Splácení úroků vždy k 25. dni měsíce. 14. Byly provedeny opravy komunikací ve výši Kč. 15. Příčinou je příjem od naší příspěvkové organizace VaK Malé Svatoňovice odvod 2 mil. Kč do rozpočtu obce na investiční akci vodovod a kanalizace. 16. Jedná se o dlouhodobé zálohy na transfery k vyúčtování - přijaté zálohy v roce 2011:

5 Kč SFŽP Soubor opatření ke snížení energenické náročnosti v kulturním klubu Kč Královéhradecký kraj dostavba vodovodu a kanalizace 8286 Kč - Královéhradecký kraj sčítání lidu Kč MZe - dostavba vodovodu a kanalizace, celkem Kč. V Malých Svatoňovicích dne Zpracoval : Jan Tomek, administrátor VZ Přílohy : Schválený rozpočet na rok 2012

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

6. Závěrečný účet Státního fondu kultury

6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 198 Státní fond kultury České republiky Maltézské nám. 471/1 118 01 Praha 1 Obsah 1. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu kultury České republiky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa.

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: Kněževes - ČOV a splašková kanalizace - I etapa. .' KS 99007275594 regístrační Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen.banka") a číslo Obec / Krai (dále jen.klient")

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1

Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Nezávislá zpráva o ověření smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí v Praze 1 Název zadavatele Městská část Praha 1 Úřad městské části Praha 1 Sídlo Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové Město IČ 063410

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Účinná od 7. dubna 2015

Účinná od 7. dubna 2015 Účinná od 7. dubna 2015 Obsah: 1. Úvod... 5 2. Kdo zpracovává hypoteční úvěry... 5 3. Žadatel... 5 3.1. Pravidla pro úvěrování žadatelů z rizikových zemí s ověřitelnými příjmy v ČR... 11 3.2. Warning systém...

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více