VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE výtisků Ročník 3 číslo / Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002 si nechal Karlovarský kraj zpracovat rozsáhlou studii o stavu školství, která obsahuje i analýzu toho, jak si kraj stojí v porovnání s ostatními kraji i s Českou republikou. Z té vyplývá, že Karlovarský kraj je na předposledním místě ve vzdělanosti. Není to o tom, že by v našem kraji bylo například málo inženýrů, ale záleží také na tom, zda jsou v regionu pracovní místa, kde by takto vzdělaní lidé mohli pracovat. V Karlovarském kraji dominují obory typu lázeňství, cestovního ruchu, gastronomie, těžebního průmyslu a průmyslu skla a porcelánu. Celková skladba tohoto oborového portfolia v současné době zatím nedává příliš velké možnosti uplatnění vysokoškolsky vzdělaným lidem. To je ale jen jeden z důvodů nízké vzdělanosti v kraji. Fyzická kapacita našich škol je taková, že bychom do prvního ročníku středních škol mohli v příštím školním roce přijmout žáků. Základní školy ale opustí pouze žáků. Část z nich navíc odchází studovat do soukromých škol, takže je zřejmé, že kapacita krajských středních škol převyšuje poptávku. V příštích letech navíc budou dospívat slabší ročníky, takže počet žáků se sníží na 2 700, říká radní pro oblast školství Kamil Řezníček. Proto se Karlovarský kraj rozhodl optimalizovat fungování středních škol. Prvořadým úkolem je zkvalitnění školství formou slučování škol, které nabízejí obdobné studijní obory, jež bude možné ukončit maturitou, vyučením nebo vyučením s maturitou. Chceme profilovat školy na jeden obor. Zedník potřebuje laboratoř stejně jako student průmyslovky. Pokud budou tyto obory pohromadě pod jednou střechou a jednou ekonomikou, bude reálné přijímat všechny žáky na maturitní obory s tím, že ten, kdo na maturitu nedosáhne, se alespoň vyučí v kvalitní škole. Toto slučování nám navíc sníží přebytečné kapacity. Když ze dvou škol uděláme jednu společnou v jednom areálu, do nadbytečných prostor nebudeme muset investovat a ušetřenými penězi můžeme zkvalitňovat ostatní školy, vysvětluje Kamil Řezníček. Karlovarský kraj se snaží rozšířit nabídku učebních oborů s maturitou také proto, že jejich absolventi mají větší šanci uspět na trhu práce. Optimalizace školství se částečně dotkne také pedagogů. Nejedná se o žádné dramatické změny. Pedagogů není rozhodně nadbytek a do nově zformovaných škol s větší nabídkou studijních oborů budeme učitele samozřejmě potřebovat. Peníze na mzdy učitelů dostáváme od státu na počet žáků, který zůstává takový, jaký je. Jde jen o to současný stav vyvážit, takže lze předpokládat, že ze středního školství odejdou zejména pedagogové v důchodovém věku a učitelé bez kvalifikace. To ale není dogma, dodává radní Řezníček. Záměr optimalizace školství už schválila krajská rada, o slučování jednotlivých škol bude rozhodovat zastupitelstvo, pravděpodobně na svém dubnovém zasedání. Předtím ale dostanou prostor k vyjádření obce, žáci i veřejnost. (HAD) Průměrná doba vzdělání populace včetně základní školy je v Karlovarském kraji 12,25 roku. To je 10% pod republikovým průměrem a náš kraj se tak řadí na předposlední místo. IDOK -- integrovaný dopravní systém opět vyšel vstříc cestujícím. Přinášíme změny platné od 1. března 2005 a příklady, jak ušetříte za cestovné. strana 7 Evropská unie Kraj připravuje finanční zdroje pro možnost financování projektů podporovaných z fondů EU. Vedení kraje se domnívá, že je třeba hledat nové moderní formy financování. strana 8 Cestovní ruch S loupek hejtmana Vážení čtenáři, vítejte nad prvním jarním vydáním měsíčníku vašeho kraje. Na jeho stránkách se dočtete mimo jiné o tom, že Karlovarský kraj chystá optimalizaci středního školství. Tento proces se dá popsat čísly: střední školství v našem kraji nabízí kapacitu šesti tisíc studijních míst, kterou v současné době využívají pouze tři tisíce studentů a v příštích letech jich bude díky demografickému vývoji ještě méně. Do budoucna se náš kraj bude muset soustředit na posílení maturitních oborů. Dnešní studenti jsou totiž už děti Evropy a pouze s výučním listem se na evropském pracovním trhu jen těžko uplatní. Díky tomu, že se kapacita škol přizpůsobí počtu studentů, bude možno vynaložit více prostředků například na technické vybavení škol, ale také odpovídající odměňování pedagogů. Student by měl dostat možnost seznámit se s technologiemi, které se v jeho oboru používají v reálném moderním provozu, jako například studenti Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, kteří mohou v rámci výuky již nyní pracovat na číslicově řízených strojích. Ve svém důsledku musí změny ve školství prospět především těm, kterým školství slouží -- studentům, našim dětem, budoucnosti našeho regionu. VÁŠ HEJTMAN JUDR. JOSEF PAVEL ISŠTE Sokolov nabízí studentům moderní dílny a odborné učebny Radní Kamil Řezníček a 1. náměstek ministryně školství ČR Václav Pícl (zprava) slavnostně otevírají zrekonstruované dílny ISŠTE Sokolov. KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny zrekonstruované prostory dílen Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově. Na rekonstrukci a modernizaci se finančně podílel stát, město Sokolov a Karlovarský kraj. Zástupci těchto institucí spolu s ředitelem školy Josefem Novotným rekonstruované prostory slavnostně otevřeli. Stavba byla zahájena 20. srpna 2004 a dokončena Je třeba pochválit vedení ISŠTE za to, že stavba byla dokončena v rekordně krátkém čase, řekl radní pro oblast školství Kamil Řezníček. Takových vzdělávacích center, jako je při ISŠTE, by mělo v kraji vzniknout víc, ovšem s jiným zaměřením. Jistě by to podpořilo počet vzdělaných lidí v regionu. V žebříčku vzdělanosti v rámci republiky opravdu nejsme na čelních místech, dodal radní Řezníček. Kraj podpořil rozšíření vzdělávacího centra ISŠTE Sokolov bezmála dvěma miliony korun. Město Sokolov poskytlo škole finanční dar ve výši 1,5 mil. a stát přispěl v roce 2004 částkou 24 mil korun. Na místě bývalé dílenské haly vyrostly moderní dílny a navíc, vytvořením dalšího poschodí, vznikl prostor pro odborné učebny a kabinety. Škola poskytuje možnosti dalšího vzdělávání nejen těm, kteří přicházejí z úřadu práce na rekvalifikaci, ale je připravena přijmout do prvního ročníku také studenty Fakulty strojní ZČU Plzeň v případě, že budou mít zájem. V dalších ročnících by pak studenti pokračovali ve studiu na ZČU v Plzni. Nová komunikace vytvoří důležité a kvalitní spojení mezi Prahou, Karlovými Vary a Chebem. Na základě iniciativy poslanců Parlamentu ČR za Karlovarský kraj Miloše Patery a Lubomíra Suka se uskutečnilo jednání hejtmanů Karlovarského a Středočeského kraje Josefa Pavla a Petra Bendla, jejich náměstků Jana Zborníka a Karla Vyšehradského, výše uvedených poslanců a poslance za Ústecký kraj Josefa Bíži. Předmětem jednání byl postup přípravných prací a výstavby rychlostní silnice R6. Všichni účastníci jednání se shodli na tom, že je vládou slíbený termín dokončení výstavby uvedené komunikace v roce 2010 ohrožen, a proto je nutné zahájit společné kroky vedoucí k realizaci této tak zásadní stavby pro kraje, jejichž území má v budoucnu protínat. Proto byl iniciován vznik občanského sdružení s názvem Monitorovací a podpůrný výbor pro výstavbu rychlostní silnice R6, jehož hlavním cílem je sledovat přípravné a realizační práce na této strategické stavbě a dosáhnout průběžného uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných zdrojů tak, aby mohla stavba plynule pokračovat a být dokončena s minimálním zpožděním oproti termínům deklarovaným všemi dosavadními vládami. Náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu Jiří Behenský drží cenu za nejpůsobivější stánek, kterou získal Karlovarský kraj na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha K této události přinášíme podrobné informace. strana 8 Hejtmani jednali o podpoře výstavby rychlostní silnice R6 Hejtmani Josef Pavel (vpravo) a Petr Bendl se shodli na vzniku občanského sdružení, které bude podporovat výstavbu rychlostní silnice R6. Členové přípravného výboru: JUDr. Josef Pavel, Ing. Petr Bendl, Ing. Miloš Patera, Lubomír Suk a Ing. Josef Bíža. Statut výboru Výbor je volným a dobrovolným sdružením fyzických osob, které chtějí vahou své osobnosti, vlivem svého postavení a za využití svých odborných a politických zkušeností podporovat urychlení výstavby rychlostní komunikace R6. Pro účast na práci výboru není podstatná politická ani profesní orientace. Zásadní je snaha a předpoklady konstruktivně pomoci společné věci. Každý člen výboru může postupovat a jednat v celé záležitosti samostatně, pokud tím sleduje cíle výboru. Cíle výboru 1. Všemi dostupnými legitimními prostředky prosazovat na všech úrovních státní správy výstavbu rychlostní komunikace R6 Praha--Karlovy Vary--Cheb s termínem dokončení v roce Pokračování na straně 8 Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH Zasílání měsíčníku přímo do osobních ových schránek lze žádat na adrese

2 Informace z úřadu KARLOVARSKÝ KRAJ strana 2 Březen S lovo zastupitele Ing.Václav Hanzl, zastupitel (ČSSD) Vážení spoluobčané, dlouho jsem váhal, zda je nutné vás unavovat slovy. Jsem přesvědčen, že za člověka, a tedy i za politika, který je často také člověk, mají mluvit především jeho činy, jeho práce a hlavně výsledky. Sebekrásnější slova, sebevětší sliby neznamenají nic. Od roku 1990 se v tom, čemu se říká politika, pohybuji, zažil jsem velké naděje a velká zklamání, dočkal se velké chvály i naprostého zatracení, stokrát jsem pochyboval o lidech a tisíckrát o sobě, ale nikdy jsem nepochyboval o tom, že je správné něco dělat pro občany, pro jejich lepší a spokojenější život, protože společnost bude taková, jakou si ji vytvoříme, a nikdo to za nás neudělá, jen my sami. Demokracie má své problémy, mám tím na mysli demokracii jako takovou, a ne sociální demokracii jako stranu. Problém je v tom, že často nevíme, co sami chceme. Tady bych se však dostal na půdu filozofie a to rozhodně přenechám fundovanějším a chytřejším, než jsem já. Chceme svobodu, svobodu osobnosti, projevu atd., ale chceme, aby se o nás někdo staral, často za nás i myslel. Chceme peníze, blahobyt, štěstí, chceme práci, dobře placenou, ale abychom zas nemuseli tolik dělat. Omlouvám se čtenářům, trochu jsem se přece jen zapletl do obecných úvah, situace na naší nejvyšší politické scéně k tomu svádí, ale já jsem především politik komunální a tady platí přece jen trochu jiná pravidla, i když se často setkáme se snahou hrát si, i na této úrovni, na vysokou politiku. Kraj i obec má především starost, jak zabezpečit pro lidi dobré silnice, dostupnou a úplnou zdravotní péči, bezpečnost občanů, péči o staré a nemohoucí, příležitost pro mladé ke kulturnému a sportovnímu vyžití, otázky bydlení, zejména pro mladé, opravu a údržbu obcí i kulturních památek a v neposlední řadě vytvářet podmínky, aby v daném regionu byla práce. To vše jsou jen obecná východiska. Kdybychom se chtěli zabývat postoji zastupitelstva k jednotlivým otázkám, nestačila by kniha. Nic totiž není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Například zdravotnictví. Tady jsme dosáhli v kraji podstatného úspěchu v minulém volebním období, nemocnice byly stabilizovány. To však zdaleka nestačí, je třeba hlídat, aby se kraj nevzdal podstatného vlivu na zajištění dostupné zdravotní péče. Při optimalizaci školství je zase třeba mít na zřeteli i jiná hlediska než čistě ekonomická. Optimalizovat je třeba, neboť každá koruna z veřejných prostředků musí být vynaložena racionálně, ale musíme přihlížet i k tomu, jaké jsou potřeby regionu, obce, co pro ně znamená např. zrušení školy. Kraj a obce se nemohou chovat jako podnikatelé, ale na druhé straně nemohou sociální hlediska upřednostňovat tak, aby to vedlo k populistickému mrhání společnými prostředky. Hledáme míru mezi solidaritou a racionalitou a to není jednoduchá věc. Zdá se, jako by někteří nepochopili, že rozdělovat společnost na levé a pravé, chudé a bohaté, hloupé a chytré nevede k ničemu, ale nalézt společný zájem, to je, oč tu běží. Protože jsem z Ostrova a protože již několik let usiluji o to, aby v Ostrově byla ledová plocha, mohu jen s radostí konstatovat, že letos bude, a to ne díky mně, ale všem, bez rozdílu stranické příslušnosti, a to jen proto, že zájmy obyvatel jsou důležitější než zájmy straníků. Můžete namítnout, že mezi nimi jsou i jiní než jen obětaví poctivci, a budete mít možná pravdu, ale chtěl bych skončit tím, čím jsem začal, politik je jen člověk a záleží na vás, komu dáte nebo nedáte důvěru. ING. VÁCLAV HANZL, ZASTUPITEL (ČSSD) Kurzy práce s počítačem za stovku : příležitost pro všechny Podstatným způsobem zvyšuje šanci najít uplatnění na trhu práce alespoň základní znalost práce s počítačem. Právě pro občany, pro které je práce s počítačem velkou neznámou, jsou určeny kurzy Národního programu počítačové gramotnosti dotované ministerstvem informatiky a v současnosti probíhají i v Karlovarském kraji. Tato školení, nabízejí celkem tři dvouhodinové kurzy, během kterých účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou. Na rozdíl od obdobných kurzů poskytovaných komerčními subjekty nabízí tento program cenově dostupné kurzy určené široké veřejnosti, a zejména starší generaci, která k počítači a internetu nemá snadný přístup, říká Petr Novák, ředitel společnosti Computer Help, která je koordinátorem projektu. Cena jednoho dvouhodinového kurzu činí totiž pouhých 100 korun. Jen v loňském roce prošlo kurzy více než lidí, z nich nejstarším bylo i přes 90 let. Z tohoto počtu se nejvíce lidí vyškolilo v Praze a v Jihomoravském kraji, Karlovarský byl vloni po Vysočině druhý kraj s nejnižší účastí. V Karlovarském kraji se zájemci mohou kurzů zúčastnit ve školicích střediscích v Karlových Varech, Chebu a v Sokolově, a to formou zaregistrování prostřednictvím bezplatné telefonní linky anebo pomocí centrálního on-line formuláře na stránkách koordinátora projektu: inzerce 30% SLEVA NA PLASTOVÁ OKNA Volejte naše obchodní zástupce: Jindřich Moudrý: Martin Atanasov: Ondřej Motlík: Radek Hloušek (ALU dveře a okna) Hroznětínská 183 KARLOVY VARY OTOVICE, Tel , Fax OKNA PŘÍMO OD VÝROBCE NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL Kompletní prezentace na ČSOB ví, jak na bydlení Stavíte, provádíte rekonstrukci či kupujete nemovitost? Pak kromě jiného přemýšlíte určitě i o tom, jak nejlépe a nejvýhodněji vyřešit její financování. O více informací na téma financování bydlení jsme požádali Elenu Tomanovou, regionální úvěrovou specialistku ČSOB. Jaký způsob financování bydlení čtenářům doporučíte? Protože nabízíme celou řadu možností, záleží na tom, co má být pořízeno. Podle toho pak zájemcům poradíme, co je pro ně nejvhodnější. Zjednodušeně lze říct, že v případě koupě již postaveného bytu či domu je pro klienty nejvýhodnější hypotéka, v případě méně náročných projektů, jako je například modernizace bydlení, doporučujeme ČSOB Půjčku na lepší bydlení. Tento typ půjčky naši klienti využívají rovněž při privatizaci obecních bytů, koupi družstevního podílu, předplacení nájmu u obecních bytů nebo při koupi stavebního pozemku. ČSOB Půjčku na lepší bydlení můžete ale využít třeba i při budování bazénu. Podle všeho je hypotéka mezi Čechy velmi oblíbená. Jaký očekáváte vývoj v této oblasti? Můžu potvrdit, že díky úlevám na daních je hypotéka atraktivním bankovním produktem. Díky konkurenci, která má příznivý dopad na kvalitu služeb i na ceny, a také díky dalšímu snížení úrokových sazeb, lze očekávat, že zájem o hypotéky i nadále poroste. Jaké výhody zájemcům o hypotéku nabízí ČSOB? Především je to tzv. fixace úrokové sazby. V případě ČSOB Hypotéky až na 30 let. Znamená to, že jako jediná banka na českém trhu nabízíme zachování výše úroků po celou dobu trvání hypotéky. Díky dočasně mimořádně nízkým úrokovým sazbám tedy platí, že kdo jich nyní využije, může je využívat po celou dobu splácení. Další výhodou pro klienty je síť smluvních odhadců, díky které zájemci o hypotéku výrazně ušetří na poplatcích spojených s odhadem nemovitosti. Aby si v naší nabídce vybral každý, přinášíme několik variant hypotečního úvěru. Nově například ČSOB Hypotéku na investici do družstevního bydlení, jež umožňuje vlastníkům družstevního bytu splácet úvěr po dobu pěti až třiceti let. Samozřejmostí je pro nás nabídka dalších služeb, například životního pojištění, pojištění nemovitosti či úvěru. V poslední době jsme se mohli setkat s termínem americká hypotéka. Co si pod tímto pojmem má čtenář představit? Největší a vlastně i jediný rozdíl spočívá v tom, že standardní hypotéku lze čerpat tzv. účelově, a to na pořízení nemovitosti. Oproti tomu americká hypotéka umožňuje využít půjčené peníze zajištěné nemovitostí na jakýkoliv účel. Například na koupi auta, dovolené, vypořádání děditství, zařízení nemovitosti apod. Předpokládám, že jedním z kritérií pro využití služeb banky je i její dostupnost. Kde Vás čtenáři najdou? SC-51089/1 V každém větším městě. Komplexní servis včetně poradenství přitom rádi poskytneme na kterékoliv pobočce. SC-51080/1 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU O ddělení správy Evropského sociálního fondu Úřadu práce v Karlových Varech vyhlásilo první kolo výzev k podávání žádostí o finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Pro první polovinu roku 2005 byla vyhlášena dvě grantová schémata: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti a Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací. Dne 25. února 2005 byla Úřadem práce v Karlových Varech vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem je zvýšit účinnost aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, zamezit růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů a zaměřit se na nezaměstnané, kteří jsou ohroženi Na internetovém portálu Karlovarského kraje byl umístěn Kulturní a sportovní kalendář na 2. čtvrtletí 2005, který je průběžně aktualizován. Na tento kalendář se dostanete přes odkaz Kulturní a sportovní kalendář v hlavní nabídce internetového portálu, v nabídce hlavního menu Pro návštěvníky kraje nebo přímo na internetové adrese: kr-karlovarsky. cz/kraj_cz/o_kraji_ turista/kalendar/. dlouhodobou nezaměstnaností. Grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací vyhlášené 15. února 2005 je zaměřené na podporu konkurenceschopnosti podniků a pomoc zaměstnavatelům, zaměstnancům i zájemcům o zahájení podnikání a adaptování se na probíhající strukturální, technologické a ekonomické změny. V rámci tohoto schématu budou podporovány zejména vzdělávací aktivity vedoucí ke zvyšování kvalifikace, zavádění nových forem organizace práce a vytváření nových pracovních míst. Projekty, které mohou trvat maximálně dva roky, budou realizovány na území Karlovarského kraje. V rámci 1. kola výzev je k dispozici 18,2 milionu korun. Maximální výše získaného grantu může být 6,2 milionu, minimální 310 tisíc korun. Své projekty pro Podporu aktivní politiky zaměstnanosti mohou žadatelé o finanční podporu předkládat do 7. dubna 2005 do 12 hodin, pro opatření Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací do 27. dubna 2005 do 12 hodin na karlovarský úřadu práce. Úplné texty výzev je možné nalézt na stránkách: nebo na Pro informace nebo případné konzultace kontaktujte oddělení správy ESF na úřadu práce v Karlových Varech: Kulturní a sportovní kalendář na portálu kraje

3 Březen strana 3 KARLOVARSKÝ KRAJ Informace z kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ing. Luboš Orálek, radní Vroce 2003 zahájil Karlovarský kraj zpracování koncepčního materiálu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Povinnost vypracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje vyplývá ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Plán navazuje na již dříve zpracované Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků. Jedná se o dokument, který si klade za cíl určit další směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu a je zpracován s výhledem na zhruba 15 let, tedy do roku Obsahuje koncepční řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území kraje. Cílem je analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury na území kraje, stanovit základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách DOVÁŽÍTE ZE SRN OJETÉ PNEUMATIKY? My vykupujeme Volejte: SC-51123/1 kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Obsahem je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky směrnic Evropského společenství. Plán bude podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro celou Českou republiku, říká radní pro oblast životního prostředí a revitalizace krajiny Luboš Orálek. Celá koncepce byla rozdělena do čtyř etap prací, které byly postupně předkládány zpracovatelem řídícímu výboru. Řídící výbor byl sestaven ze zástupců kraje, provozovatelů vodovodů a kanalizací, vodohospodářských sdružení měst a obcí, Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí a zástupců krajského úřadu. Vždy po schválení předložené etapy prací v řídícím výboru pokračovaly práce na další etapě. Plán byl dokončen a předán dle smlouvy koncem srpna roku Jedním z hlavních výstupů pro obce jsou karty obcí, které jsou velmi přehledné. Každá obec i její místní část má kartu, kde je charakteristika obce, podklady, z kterých bylo čerpáno, popis současného stavu vodovodů a kanalizací a návrh nové nebo dobudování a rekonstrukce staré infrastruktury vodovodů a kanalizací. Navrhovaný stav není dogma, ale je řešen koncepčně s ohledem na širší souvislosti a technické možnosti. V případě žádosti z evropských fondů je však konečný výstup z Plánu podkladem pro vyjádření k dotaci, pokračuje radní Orálek. Tento materiál byl projednán v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích s ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem zdravotnictví -- Českým inspektorátem lázní a zřídel, s vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, s obcemi a s vodoprávními úřady. Připomínky uplatněné od těchto subjektů byly vyhodnoceny a ty opodstatněné byly do plánu zapracovány. Při zadávání veřejné zakázky bylo jedním z požadavků zadavatele posouzení koncepce z hlediska jejího vlivu na životní prostředí. Součástí plánu byla i SEA dokumentace, která tento možný vliv posuzovala. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné vyjádření k návrhu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Dne 10. března 2005 byl plán schválen zastupitelstvem. Nejdéle na období 10 let bude tento dokument sloužit jako podklad pro územní plánovací dokumentace, pro činnost vodoprávních a stavebních úřadů a pro činnost obcí a kraje v samostatné a přenesené působnosti. Plán je svojí hloubkou zpracování dostatečným podkladem pro územní plánování na úrovni regionu nebo obce. Při zpracování územních plánů by proto měla být doporučení vyplývající z plánu respektována. I v těchto případech však bude nutné řešit otázku reálnosti očekávaného či žádaného rozvoje některých lokalit. Především nedostatek kvalitní a cenově přijatelné pitné vody bude mít vždy omezující vliv na rozvoj lokality, dodává radní Luboš Orálek. Předmětem plánu není řešit financování navrhovaných opatření. Je zde provedeno pouze jejich finanční ohodnocení podle jednotkových cen vycházejících z majetkové evidence vodovodů a kanalizací, která je celostátní a je dána zákonem o vodovodech a kanalizacích. V plánu je proveden i veškerý souhrn plánovaných investic v Karlovarském kraji, který je rozdělen na nové investice a rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních sítí, včetně doprovodných objektů (vodojemy, úpravny vody, čistírny odpadních vod atd.). Všeobecně se předpokládá že hlavní finanční toky budou z Evropské unie, ze Státního fondu životního prostředí, resortních ministerstev a z vlastních zdrojů provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací. Příspěvky na obnovu památek Karlovarský kraj poskytne stejně jako v minulých dvou letech v roce 2005 finanční příspěvky na obnovu a zachování kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Pro tyto účely bylo z rozpočtu vyčleněno 10 milionů korun. V roce 2004 dotoval kraj památky částkou 5 milionů a v roce 2003 to bylo 1,6 milionu korun. Žadatelem a příjemcem příspěvků pro rok 2005 může být pouze vlastník kulturní památky či památkově hodnotného objektu. Poskytnutí příspěvku je vázáno minimálním podílem vlastníka kulturní památky nebo památkově inzerce hodnotného objektu ve výši minimálně 20 procent z poskytnutého příspěvku. Vzhledem k tomu, že jde o peníze z krajského rozpočtu, rozhodují o poskytnutí příspěvku výhradně orgány kraje, říká náměstek hejtmana Jiří Behenský. Žádosti o příspěvek mohou zájemci posílat do 30. dubna 2005 na Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Závodní 353/88, Karlovy Vary. Formuláře žádosti a informace o pravidlech pro poskytování příspěvku lze získat na zmíněném odboru nebo na internetových stránkách kraje: SIMPLY CLEVER HEJTMAN PAVEL PŘEDSTAVIL V ATÉNÁCH KARLOVARSKÝ KRAJ inzerce Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se ve dnech 3. a 4. března společně s ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem a ředitelem agentury Czech Tourism Rostislavem Vondruškou účastnil prezentace České republiky v řeckých Aténách. V tyto dny agentura Czech Tourism otevřela tamní oficiální zastoupení České republiky. Při této příležitosti měli zástupci krajů možnost prezentovat regiony před odborným publikem z oblasti cestovního ruchu. Společně s Karlovarským krajem se představily dále Zlínský a Ústecký kraj a hlavní město Praha. Program pracovní cesty v Aténách zahrnoval dále setkání se zástupci místní Rozvojové agentury EETAA, při kterém byly detailně diskutovány dosavadní řecké zkušenosti s čerpáním peněz ze strukturálních fondů EU. Dále se zástupci krajů v čele s hejtmanem Pavlem setkali s představiteli řeckého Sdružení samospráv regionu Atika. Česká delegace se zajímala především o strukturu místní státní správy a samosprávy. Jako velice podnětné hodnotím setkání s náměstkem řeckého ministerstva hospodářství a financí Foliosem. Při velice obsáhlé diskusi jsme měli možnost seznámit se s praktickými zkušenostmi a řeckou metodikou zpracování Regionálních operačních programů EU. V současné době jsme totiž ve fázi přípravy organizační struktury a metodiky pro administraci těchto programů u nás, říká hejtman Josef Pavel. Hejtman Josef Pavel naslouchá náměstku řeckého ministra hospodářství a financí Foliosovi (vpravo) při diskusi o řeckých zkušenostech zpracování Regionálních operačních programů. Koupím váš zadlužený byt před vystěhováním nebo exekucí, byt s neoprávněným uživatelem nebo právní vadou, vše v hotovosti Telefon: SC /3 SC-51095/1 NÁKUP A PRODEJ PIAN A PIANIN OPRAVY LEASING PRODEJ DOPLŇKŮ KOMPLETNÍ SERVIS DOPRAVA ZÁRUKA OD 1 DO 5 LET Sportovní 28, KARLOVY VARY Tel.: , Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší ŽALUZIE, ROLETY SÍTĚ PROTI HMYZU vykupujeme staré žaluzie na protiúčet , , Jihlavská 611, Praha 4 HLEDÁME TECHNIKY, spolupracovníky vlastní ŽL, mobil, auto SC-10378/1 pro montáž našich výrobků Kupón sleva 50 % z ceny montáže hliníkových žaluzií SC-51085/ SC-51084/1

4 inzerce SC-51083/1

5 Březen strana 5 KARLOVARSKÝ KRAJ Inzece BYDLENÍ STAVBA HYPOTÉKY SC-51094/1 HYPOTÉKY ŠVEC Ing. Petr Švec, hypoteční makléř kompletní vyřízení hypotéky zdarma americké hypotéky (bez účelu) výběr z nabídky všech hypotečních ústavů na trhu Neztrácejte čas hledáním vlastního řešení. Zpracujeme pro Vás bezplatně návrh nejvýhodnější varianty. Ušetříte čas i peníze. telefon: , Kancelář: Karlovy Vary, Západní 3 (1. poschodí) SC-51121/1 Inzertní oddělení Roman Zápolský Garážová vrata od 6.900,- Kč cena bez montáže a DPH BRÁNY - posuvné, křídlové GARÁŽOVÁ VRATA - sekční, výklopná spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort Volejte naše obchodní zástupce: Stanislav Volf: , Radek Šoltézs , Petr Fiala , Ivan Žaloudík (vjezdové brány + zámečnická výroba): Hroznětínská 183, KARLOVY VARY OTOVICE, Tel , Fax VRATA A BRÁNY OD VÝROBCE - NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL Kompletní prezentace na SC-51100/1 DONNER 2+2 DONNER , , , ,- Prodejna: Kpt. Jaroše 1, KARLOVY VARY - DVORY, Po - Pá : , So : , tel./fax : (+420) mob : (+420) autorizovaný prodejce NÁBYTEK Z BOROVICOVÉHO MASIVU SEDACÍ SOUPRAVY VE SKANDINÁVSKÉM STYLU Obývací pokoje, jídelny, ložnice Dětské a studentské pokoje Komody, psací stoly Hotelový program SC-51129/1 SC-51130/1 SC-51081/1 Prodej zasíťovaných pozemků na stavbu RD Karlovy Vary - Dalovice Pod lipami SC-51101/1 Velikosti pozemků m 2 Ceny Kč/m 2 Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: , SC-51092/1 Kontakt: Ing. Jan Praveček, tel.: , mail: SC-51120/1 SC-51090/1

6 Informace z kraje KARLOVARSKÝ KRAJ strana 6 Březen Průběh implementace Společného regionálního operačního programu Dalších deset projektů z Karlovarského kraje, jejichž realizace bude financována ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP), schválila v pátek 18. února 2004 na svém jednání v Kadani Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severozápad. Celková hodnota schválených projektů je 36,2 milionu JUDr. Josef Pavel, hejtman korun, z toho 27,2 milionu korun činí příspěvek EU. Schválené projekty byly předloženy v rámci 2. výzvy k předkládání projektů do SROP, která skončila 30. listopadu Celkem bylo v rámci 2. výzvy předloženo v Karlovarském kraji 21 projektů, které se ucházely o přibližně 92 milionů korun, říká hejtman Josef Pavel. S příspěvkem evropských peněz tak obyvatelům a návštěvníkům Karlovarského kraje začne sloužit mimo jiné několik center celoživotního vzdělávání na celkem šesti středních školách, dále městské infocentrum a výstavní síň v Kynšperku nad Ohří. Tři projekty řeší budování internetových sítí a internetových kiosků, v nichž bude mít přístup k internetu veřejnost. S těmito projekty uspěla obec Krásná na Chebsku, Kynšperk nad Ohří a Krajská knihovna Karlovy Vary. Díky projektu posledně jmenovaného žadatele budou vybudována či rozšířena informační centra s veřejně přístupným internetem v celkem 47 knihovnách po celém kraji. Společnost pro ranou péči Středisko rané péče Plzeň Centrum pro podporu a provázení rodin dětí s vážným zrakovým a kombinovaným postižením Tomanova 5, Plzeň Vás srdečně zvou na seminář : RANÁ PÉČE - TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA pořádaný pod záštitou Mgr. Ellen Volavkové, členky Rady a uvolněné členky Zastupitelstva pro oblast sociálních věcí a oblast neziskových organizací Seminář se bude konat dne 24. března 2005 od 14,00 hodin v Jednacím sále Zastupitelstva, Krajský úřad, Závodní 353/88, Karlovy Vary Přehled vybraných projektů včetně jejich celkové hodnoty a příspěvku ze Strukturálních fondů EU obsahuje připojená tabulka. Z té vyplývá, že z území Karlovarského kraje Regionální rada vybrala a doporučila k financování projekty v následujících opatřeních a podopatřeních: 1. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech -- 3 projekty 2. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech -- 6 projektů 3. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu - 1 projekt Z celkem 641 milionů korun, které mohou být v rámci SROP v letech rozděleny mezi individuální projekty v Karlovarském kraji, zbývá k vyčerpání 184,8 milionů korun. (V rámci první výzvy k předkládání projektů do SROP schválila Regionální rada 24. září Manželky velvyslanců navštíví kraj Agentura Czech Tourism pořádala 22. února prezentaci České republiky a lázeňství na českém velvyslanectví v Berlíně. Při této příležitosti se představil také Karlovarský kraj. Ten prezentoval jako významnou destinaci lázeňství, relaxu a wellness vedoucí kanceláře hejtmana Werner Hauptmann. Na základě výborné spolupráce s Czech Tourismem jsme měli možnost představit náš kraj v Berlíně. Publikum bylo, řekl bych, velice zainteresované. Jednalo se 2004 devět projektů s celkovými uznatelnými náklady 421 milionů korun, celkové uznatelné náklady u projektů schválených ve 2. výzvě činí 35,2 milionu korun.) Dalších 276 milionů korun mohou získat žadatelé z Karlovarského kraje v rámci takzvaných totiž o manželky velvyslanců působících v Berlíně. A jak jsem následně zjistil, jejich zájem o produkt související s relaxací, s beauty programem byl veliký, říká k průběhu prezentace Werner Hauptmann. Na základě tohoto setkání pracuje nyní hejtmanství na přípravě programu pobytu manželek velvyslanců v Karlovarském kraji. Předpokládaným termínem návštěvy této asi 35členné skupiny je první polovina června tohoto roku. grantových schémat -- velkých zastřešujících projektů připravených krajem, jejichž prostřednictvím budou z evropských zdrojů financovány drobnější projekty z oblasti služeb a dále projekty žadatelů ze soukromé sféry, tedy malých a středních podnikatelů, dodává hejtman Josef Pavel. Celkem mohlo být v Karlovarském kraji v období vyčerpáno 917 milionů korun, z nichž zhruba 75 % bude tvořit příspěvek EU. K rozdělení zbývá 184,8 milionů korun pro individuální projekty a 276 milionů korun pro projekty v rámci grantových schémat. Pozn.: Je třeba rozlišovat celkovou hodnotu projektů a celkové uznatelné náklady projektů. Celková hodnota projektu se skládá z uznatelných a neuznatelných nákladů. Celkové uznatelné náklady projektu slouží k výpočtu podílu příspěvku EU, státního rozpočtu, případně krajského či obecního rozpočtu. Určitý pevně stanovený podíl z celkových uznatelných nákladů hradí také žadatel. Pokud projekt obsahuje i neuznatelné náklady, hradí je rovněž žadatel. Seznam projektů doporučených k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci 2. výzva opatření Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Žadatel Název projektu Dotace celkem Dotace z EU (Kč) Krajská knihovna Informační a komunikační Karlovy Vary technologie pro veřejnost Město Kynšperk nad Ohří Městská síť s veřejným přístupem a internetem pro veřejnost v Kynšperku nad Ohří Obec Krásná Zavedení širokopásmového internetu v obci Krásná Na závěr naší prezentace jsme uskutečnili malou soutěž o velice pěkné ceny. Od významných subjektů oboru lázeňství jsme obdrželi poukázky na pobyty v Karlových Varech a Mariánských Lázních, což se setkalo s velikým ohlasem přítomných dam. Chci touto cestou poděkovat za spolupráci hotelu Esplanade v Mariánských Lázních, Grandhotelu Pupp a společnosti Eden group, provozující Zámecké lázně v Karlových Varech dodává Werner Hauptmann. Program semináře: 14,00-14,05 hod. Zahájení semináře - Mgr. Volavková 14,05-14,20 hod. Raná péče - Středisko rané péče Plzeň Mgr. M. Bartošová a R. Stanislavová 14,25-14,35 hod. Zraková postižení u nedonošených dětí - MUDr. M.Řezáčková 14,40-14,50 hod. Zraková stimulace - Bc. Z. Čechová 14,55-15,05 hod. Zkušenosti s ranou péčí z pohledu klientské rodiny 15,10-15,25 hod. Spolupráce logopeda a somatopeda se SRP u dětí s poruchami CNS (DMO, SPU, alternativní formy rehabilitační péče - synergetická reflexní terapie ) - Mgr. J. Klikarová 15,25-15,40 hod. Přestávka 15,40-15,50 hod. Zkušenost s ranou péčí z pohledu dětského lékaře - MUDr. M.Wimmerová 15,55-16,05 hod. Logoped v systému rané péče - Mgr. K. Láfová 16,05-16,15 hod. Zkušenosti s ranou péčí z pohledu klientské rodiny Účast na semináři je bezplatná. Příležitost pro absolventy vysokých škol praxe v Německém spolkovém sněmu Velvyslanec Spolkové níci mohou navíc využít republiky Německo nabídky Humboldtovy univerzity v Berlíně a získat sti- v České republice Michael Libal nabízí českým absolventům vysokých škol možnost zúčastnit se programu praxe v Německém spolkovém sněmu od 1. března do 31. července Mladí čeští absolventi pendium ve výši 511 eur měsíčně a bezplatné ubytování v Berlíně, informuje o zajímavé nabídce pro české vysokoškoláky německý velvyslanec v České republice Michael Libal. vysokých škol budou mít Zájemci musí mít ukončené v tomto jedinečném programu možnost poznat v kanceláři poslance zblízka parlamentní práci. Program zahrnuje Michael Libal, velvyslanec vysokoškolské studium, velmi dobré znalosti němčiny a nesmí být na začátku praxe starší 30 let. Podklady mimo jiné krátké semináře o poli- tickém, hospodářském a kulturním životě Spolkové republiky Německo. Účast- k žádosti jsou na adrese uzávěrka výběrového řízení je 31. května Opel a Chevrolet jedou naplno Nové zázemí automobilových značek Opel a Chevrolet naplno funguje v Karlových Varech- -Dvorech. Na původním místě prodejny Opel otevřela loni v listopadu karlovarská společnost CARS BAD nový autosalon. Německá značka koncernu General Motors se tak v Karlovarském kraji znovu objevila po čtyřech letech. Úplnou novinkou je zastoupení Chevroletu. Dřívější Daewoo mělo podobný osud jako Opel a nyní jeho původní zastoupení v Sokolově skomírá. Počin CARS BADu je proto pro majitele korejských vozů velkým přínosem. Původní budova Opelu u kruhové křižovatky ve Dvorech na Chebské ulici prošla a stále prochází úpravami a rekonstrukcí. V novém showroomu našlo výstavní místo 6 opelů a 6 chevroletů, nechybí zázemí pro zákazníky s parkovištěm. Můžeme se pochlubit vedle autorizovaných servisů obou značek vlastní Werner Hauptmann prezentací oslovil manželky velvyslanců natolik, že se chystají na relaxační pobyt do. klempírnou a lakovnou Standox. Pro majitele vozů Daewoo nabízíme jako jediní v kraji též servis a hlavně veškeré originální náhradní díly, říká vedoucí provozovny Milan Bártl. Zájemci o opely mají nyní možnost vyzkoušet novou Astru Caravan a Chevrolet Lacetti ve všech karosářských verzích. S rozšířením nabídky značek nyní CARS BAD uspokojí podnikatele širokou paletou užitkových vozů -- od Opelu Combo ve dvou a pětimístných variantách po velkou dodávku Opel Vivaro včetně úpravy bus. U osobních vozů s karoserií kombi je přirozeně možné odečíst DPH. Pro nákup nového vozu je nyní výborná příležitost. Nabízíme mimořádně vybavené vozy s klimatizací za standardní ceny. Zákazníkům dokonce umožňujeme, aby si výbavu jejich nového vozu sami sestavili, dodává vedoucí prodeje Opel a Chevrolet Michal Mašek. V řadě novinek zmiňme ještě přestěhování prodeje motocyklů Yuki z autosalonu na Jáchymovské ulici do Dvorů. Pro příznivce jedné stopy CARS BAD připravuje nabídku nových modelů, z nichž si budou moci před letní sezónou vybrat.

7 Březen strana 7 KARLOVARSKÝ KRAJ Informace z úřadu Změny v IDOK od 1. března 2005 Dnem 1. března 2005 dochází v systému Integrované dopravy IDOK k dalším změnám ve prospěch cestující veřejnosti. Po vyhodnocení dosavadního rozvoje podpořil Karlovarský kraj zvětšení území některých zón tak, aby integrovaný dopravní systém mohlo využívat více cestujících. Nově se IDOK dotkne zhruba občanů měst a obcí: Bečov nad Teplou, Božičany, Hory, Mírová, Nová Role a Nová Ves. Jedná se o rozšíření současné tarifní zóny 3 o úsek Jalový dvůr -- Hory, čímž dojde ke stanovení jednotné hraniční zastávky Hory pro všechny spoje ze směrů Sokolov -- Karlovy Vary a Horní Slavkov -- Loket -- Karlovy Vary. Cestujícím to přináší kromě určité finanční úspory mnohem snadnější orientaci při volbě způsobu úhrady jízdného. Současné tarifní zóny 4 o úsek Dolní Hluboká -- Bečov nad Teplou -- Nová Ves, Louka. Toto rozšíření pomůže zejména občanům z Nové Vsi a Louky lepšími podmínkami pro dojíždění za prací, protože značná odlehlost a kilometrická vzdálenost spojená s vysokými náklady na dojíždění velmi omezuje možnosti přijmout Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana Okénko ředitele Seznámení s krajským úřadem a jeho úředníky Il. Posledně jsme skončili u úkolů úředníků státní správy. Zbývá pracovní náplň euroúředníků. Euroúředníci, jak již bylo zmíněno, pomáhají místním subjektům (obcím, podnikatelům) připravovat projekty, na jejichž základě mohou žádat o finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Jde o činnosti spadající do oblasti samosprávy, a proto je zcela na místě v této souvislosti opět zmínit důležitou roli volených orgánů kraje. Jsou to oni, komu přísluší řídit a dohlížet na činnosti v rámci samosprávy a mezi ně úkoly plněné euroúředníky rozhodně patří. Nezanedbatelným přínosem v této oblasti je i jejich aktivní členství v meziresortních komisích a poradních orgánech, které stát pro účely čerpání ze strukturálních fondů EU zřizuje. Společ- S nadsázkou lze říci, že nemine den, kdy by vláda nepřijala nové usnesení či nevydala nové nařízení, některé z ministerstev nevydalo novou vyhlášku nebo poslanci ná práce těchto nebyla přijata nějaká novela zákona. A tak dochází k často zmiňovanému narůstání byrokracie, lidově řečeno jde o přebujelou administrativu, a úředník krajského úřadu vykonávající státní správu nemá jinou možnost než množství těchto právních předpisů uvádět do praxe. Není to tedy krajský úřad, který by svévolně chtěl občany, podnikatele či jiné subjekty našeho kraje zatěžovat stále novými předpisy, ale bohužel je mu zákonem nařízeno tuto nepopulární činnost realizovat. Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu přiměřené zaměstnání. Cestování za prací se usnadní rovněž občanům Bečova nad Teplou, kteří mohou využít IDOK například k cestám do Sokolova, říká 1. náměstek hejtmana Jan Zborník. Současné tarifní zóny 5 o úseky Nová Role -- Chodov, Chodov -- Počerny a Mírová -- Nová Role. Tyto změny umožní v zóně 5 využít IDOK na všech směrech, dosud to bylo z Chodova možné jen ve směrech na Nové Sedlo a Vřesovou. Tímto rozšířením mohou s integrovanými jízdenkami cestovat i občané Nové Role, Božičan, Mírové, Karlových Varů a v podstatně větší míře i občané samotného Chodova. V některých přepravních směrech, především s cílem na Kombinátě Vřesová je velmi zajímavá i výše jízdného, kdy cestující může ušetřit i několik desítek či volených orgánů a euroúředníků již přinesla našemu kraji nezanedbatelné množství finančních prostředků. Tuto úspěšnost lze doložit faktem, že k dnešnímu dni byla Evropskou unií na schválené projekty Karlovarského kraje přislíbena částka 320 mil. Kč (pro srovnání kraj Liberecký, který má přibližně stejně velké území a počet obyvatel, má přislíbeno 46 mil. Kč). Konkrétně mezi tyto projekty patří např. dostavba krajské knihovny a rekonstrukce silniční sítě, dále je to oprava kostela v Kynšperku nad Ohří či projekt areálu zimních sportů v Mariánských Lázních. V souvislosti s činností euroúředníků je důležité i zmínit, že spolupráci s veli- stovek korun, dodává vicehejtman Zborník. Otázky cestujících zodpoví pracovníci nimi si Koordinátora IDOK na telefonních číslech (p. Mládek) a (p. Stránský). Rozšíření IDOK -- příklady cestování Zóna č. 3: Cestující dojíždějící denně z Krásna do Karlových Varů, který vlastní bezkontaktní čipovou kartu, zaplatí u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s., za měsíc cca Kč. Při využití časové jízdenky IDOK platné v zónách č. 3 a č tj. v celém úseku mezi Krásnem a Horami v kombinaci s kilometrickým tarifem dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. v úseku Hory -- Karlovy Vary, terminál zaplatí cestující celkem cca Kč. Cestující tím, že využije 30-ti denní časové jízdenky IDOK pro zóny č. 3 a č. 4 ušetří měsíčně 40 Kč. Zóna č. 4: Cestující dojíždějící denně z Nové Vsi do Horního Slavkova zaplatí u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s., za měsíc cca Kč. protože se výše zmíněný úsek nachází celý v zóně IDOK č. 4, zaplatí cestující při využití 30-ti denní časové jízdenky IDOK pouze 350 Kč. Cestující tím, že využije 30-ti ce chválí obce i podnikatelé, kterým pomáhají s veškerou náročnou administrativou spojenou se žádostmi o finance ze strukturálních fondů. Takto tedy lze stručně popsat činnosti, které krajský úřad a jeho úředníci vykonávají. A abychom se vrátili na začátek, tedy k otázce představy našich občanů o úřednících krajského úřadu, odpovězme si na otázku -- s kým se občan při vyřizování svých záležitostí nejčastěji na krajském úřadě setkává? Jsou to logicky úředníci vykonávající státní správu, tedy ti, kteří svázáni zákonem pak onu výše zmiňovanou představu instituce plné úředníků s razítky vyvolávají. A můžeme se občanovi divit, že denní časovou jízdenku IDOK, ušetří měsíčně 834 Kč. Zóna č. 5: Cestující dojíždějící denně z Karlových Varů do kombinátu Vřesová, který vlastní bezkontaktní čipovou kartu, zaplatí u dopravce LIGNETA autobusy, s. r. o., za měsíc cca 957 Kč. Při využití časové jízdenky IDOK v zóně č. 5 platné ze zastávky Karlovy Vary, Počerny do zastávky Vřesová, kombinát v kombinaci s kilometrickým tarifem dopravce LIGNETA autobusy, Zóny jsou označeny příslušným číslem tento pohled má? Zcela jistě ne, a navíc s ním nelze než souhlasit. Vždyť Krajský úřad byl nucen ke dnešnímu dni pověřit výkonem státní správy 161 svých úředníků (z celkového počtu 275), tedy téměř 60 % Pro ilustraci lze uvést i jeden zajímavý celorepublikový údaj, který společně zpracovalo všech třináct stávajících krajských úřadů -- v období od do muselo být na těchto úřadech v důsledku nových úkolů ze strany státu převedeno na výkon státní správy celkem 261 úředníků Nelze tedy jinak než konstatovat, že je to bohužel ona přebujelá administrativa způsobená narůstáním počtu činností zadávaných státem v oblasti státní správy, se kterou se občan setkává a potýká. A potýká se s ní i krajský úřad a jeho úředníci, kteří státní správu vykonávají. Potýkají se s. r. o., v úseku Karlovy Vary, terminál -- Karlovy Vary, Počerny zaplatí cestující celkem cca 837 Kč. Cestující tím, že využije 30-ti denní časovou jízdenku IDOK ušetří měsíčně 120 Kč. Zóna č. 5: Cestující dojíždějící denně ze zastávky Nová Role, sídliště do kombinátu Vřesová, který vlastní BČK, zaplatí u dopravce LIGNETA autobusy, s. r. o., za měsíc cca 706 Kč. Při využití časové jízdenky IDOK v zóně č. 5 platné v celém úseku z Nové Role do Vřesové zaplatí cestující za měsíc 400 Kč. Cestující tím, že využije 30-ti denní časovou jízdenku IDOK ušetří měsíčně 306 Kč. s ní i krajští zastupitelé, jejichž snahou je, aby krajský úřad nenarůstal co do počtu úředníků, a kteří také tento počet hlídají a každoročně o něm rozhodují. Všichni jmenovaní by zcela jistě přivítali, kdyby stát ve své plánované reformě veřejné správy udělal taková opatření, aby se administrativě jím řízené už nemuselo říkat přebujelá. Pak by mohlo být více úředníků pověřeno výkonem samosprávy a občan by věděl, že krajský úřad není plný úředníků s razítky, ale naopak úředníků, kteří se zabývají důležitými úkoly spojenými s rozvojem našeho Karlovarského kraje. A pokud by stát tuto reformu provedl dostatečně razantně, získal by krajský úřad nejen prostor pro výše zmíněné posílení samosprávy, ale zároveň i reálnou a občany zcela jistě vítanou možnost snížení celkového počtu státních úředníků. Kontakty na krajský úřad Závodní 353/88, Karlovy Vary Úřední hodiny: Po, St Út, Čt , Pá (po předchozí domluvě) E-podatelna: Telefon: tel.: (ústředna) fax: (podatelna) ředitel Krajského úřadu Ing. Roman Rokůsek tel.: zástupce ředitele Krajského úřadu vedoucí odboru správních agend, dozoru a Krajský živnostenský úřad Mgr. Lubomír Novotný tel.: vedoucí odboru kancelář hejtmana Ing. Werner Hauptmann tel.: vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu Miroslav Očenášek tel.: vedoucí odboru krizového řízení Ing. Bohuslav Vachuda tel.: vedoucí odboru kontroly tel.: vedoucí ekonomického odboru Ing. Olga Jurištová tel.: vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Dagmar Kyliánková tel.: vedoucí odboru investic a grantových schémat Ing. Radek Havlan tel.: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Milan Novák, tel.: vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromír Musil tel.: vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Eliška Vršecká tel.: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petr Chlebek, tel.: vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Jan Prudík tel.: vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Miroslava Kurcová tel.: vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Josef Bernátek tel.: vedoucí odboru vnitřních záležitostí Ing. Jan Šnajdr tel.: vedoucí odboru informatiky Ing. Ivan Kocmich tel.:

8 Zajímavosti KARLOVARSKÝ KRAJ strana 8 Březen Karlovarský kraj si z veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 2005 přivezl vítěznou trofej za nejpůsobivější stánek Účast subjektů z našeho kraje má na veletrhu vzrůstající tendenci. V roce 2004 se na Holiday World prezentovalo z karlovarského regionu 16 vystavovatelů. V letošním roce se na výstavní ploše Karlovarského kraje prezentovalo celkem 23 subjektů. Mezi nimi byla například města, zámky, 4 podnikatelské subjekty a 4 zahraniční subjekty (3 ze SRN, 1 ze Švédska). Možnosti prospektového servisu, tedy poskytnutí prezentačních materiálů pro distribuci ve stánku, využilo nyní 10 subjektů. Výstavní plocha karlovarské expozice byla stejná jako loni, tedy 112 m 2, informuje náměstek hejtmana Jiří Behenský. Karlovarský kraj využil možnosti samostatné prezentace v rámci veletrhu a uspořádal v Konferenčním centru Výstaviště Praha prezentaci Představení s ochutnávkou becherovky. Odborná porota z řad profesionálních výtvarníků a odborníků v oblasti cestovního ruchu posuzovala v několika kategoriích nejlepší výstavní expozice. Z těch větších, nad 50 metrů čtverečních, ocenění (diplom a sošku) získal stánek Karlovarského kraje, kterému se podařilo vtáhnout návštěvníka do atmosféry místa a regionu. Ocenění, které náš kraj získal za výstavní stánek, nás těší především proto, že porota vybírala ze všech účastníků veletrhu. V konkurenci sedmi stovek expozic jsme uspěli. Stánek Karlovarského kraje byl jediným českým stánkem, který toto ocenění dostal, dodává Jiří Behenský. Agentura CzechTourism přidělila Karlovarskému kraji další ceny V rámci veletrhu Holiday World byly slavnostně předány ceny za rozvoj cestovního ruchu. Iniciátorem akce byla již potřetí agentura CzechTourism. Cenu za osobní přínos při odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu převzal prezident Národní federace hotelů a restaurací Roman Vacho (ředitel GH Pupp Karlovy Vary), Cena za kreativní motivační nástroj k návštěvě regionu šla do rukou ředitele Městského muzea ve Františkových Lázních Stanislava Macka, který ji převzal jako zástupce subjektů začleněného do systému Regio za projekt Card Fichtelgebirge/Westböhmische Bäder. Karlovarský kraj se letos ve dnech února zúčastnil podruhé veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Největší středoevropská událost v oboru byla ve svém letošním 14. ročníku rekordní jak počtem 700 vystavovatelů tak i počtem 50 zúčastněných zemí. Vedle Karlovarského kraje se veletrhu na Výstavišti v Holešovicích zúčastnilo dalších 22 vystavovatelů z karlovarského regionu. Kraj na veletrhu získal ocenění za nejpůsobivější stánek v kategorii nad 50 m 2. Vítězný stánek budil zaslouženou pozornost návštěvníků. Kraj hledá moderní formy financování projektů podporovaných z fondů EU Karlovarský kraj má jasně definované přísliby spolufinancování projektů, které se realizují v rámci celého Karlovarského kraje. Tento příslib však vede k tomu, že bychom jednorázově zatížili náš rozpočet nemalými finančními výdaji. Z toho důvodu je nutné hledat nové zdroje. Vedení kraje se domnívá, že je třeba hledat nové moderní formy financování. Jsou to: Úvěr na míru pro bonitního zákazníka - tedy kraj Úvěr na předfinancování dotace a spolufinancování projektů Projektové financování Klastrové financování Financování metodou postoupení pohledávek To jsou základní směry, kterými se chceme ubírat při hledání zdrojů, které zajistí realizaci schválených projektů. Je také třeba říci, že budeme dbát nejen na financování projektů, ale také budeme bedlivě sledovat realizaci tohoto projektu z pohledu toku peněz. Zároveň je nutné dodat, že ekonomický úsek bude také dbát na to, aby dluhová služba byla v souladu s platnými nařízeními. V současné době je připraveno vše pro vypsání veřejné zakázky. Její vymezení bude zveřejněno na serveru a na úředních deskách. Jedná se o úvěr, jehož hodnota je 300 milionů korun. Osobně tento záměr beru jako první krok na cestě k financování projektů z pohledu okamžité finanční náročnosti. V budoucnu budeme hledat i jiné výše zmiňované formy financování. JIŘÍ ČERVENKA, NÁMĚSTEK HEJTMANA VÝKONNÝ VÝBOR FIJET JEDNAL V PRAZE A KARLOVÝCH VARECH V rámci jednání exekutivy Světové federace novinářů a publicistů v cestovním ruchu (FIJET) zavítali její zástupci po jednání v Praze také do Karlových Varů. Po prohlídce města a exkurzi v likérce Jan Becher se zahraniční novináři setkali s hejtmanem Josefem Pavlem. Padla zde řada zajímavých dotazů i odpovědí zejména na téma cestovního ruchu, lázeňství a jejich rozvoj v tomto regionu. Pobyt v Karlových Varech byl zakončen relaxačními procedurami v Zámeckých lázních. Přítomní novináři velmi pečlivě shromažďovali všechny informace a po celý pobyt nešetřili slovy úžasu nad -- dle jejich slov -- unikátním místem, kam by se všichni opět někdy v budoucnu rádi vrátili. Publicita našeho města se tak objeví v reportážích v tištěných i audiovizuálních médiích ve Španělsku, Izraeli, Chorvatsku, USA a Turecku. Členové výkonnéhgo výboru FIJET (zleva) Jim Thompson (USA), Miguel Angel Garcia Brera (Španělsko), Eytan Shabi (Izrael), Tina Cubrilo (Chorvatsko), Ozcan Sandikcioglu (Turecko) a Miroslav Navara (ČR) si nenechali ujít návštěvu karlovarského Vřídla. Ruské lékařky projevily zájem o kraj Třináct ruských lékařek přijal radní Jiří Mutinský (vpravo). Na půdě Krajského úřadu Karlovarského kraje proběhlo setkání lékařek z ruského Státního lékařského institutu se zástupci Karlovarského kraje. Jednalo se o specialistky ze všech zdravotnických oborů. Přítomným jsme představili fungovaní zdravotnictví v našem regionu a krátce jsme podiskutovali i o lázeňském zdravotnictví. Tyto lékařky specialistky by měly po návratu vykonávat funkci lázeňských konzultantů pro cestovní kanceláře zpracovávající české lázeňství, říká radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský, který vedl jednání s delegací. Ruské lékařky měly největší zájem o programy na snižování tělesné nadváhy, léčbu pohybového ústrojí a relaxační programy. Hejtmani jednali o podpoře výstavby rychlostní silnice R6 Dokončení ze strany 1 2. Koordinovat postup a činnost členů výboru tak, aby byl na ústřední orgány státní správy vyvinut maximální tlak a tím dosaženo cíle 1. Proč je nutné urychleně pokračovat ve výstavbě rychlostní silnice R6 1. Jde o důležitou dopravní tepnu do Bavorska a Saska -- přímo napojeny jsou hraniční přechody Pomezí, Vojtanov, Svatý Kříž, Aš, Kraslice a Boží Dar. Svou kapacitou již není komunikace schopna vyhovovat dnešním nárokům na silniční dopravu v rámci sjednocené Evropy. 2. Bez realizace výstavby je výrazně omezen další ekonomický rozvoj dotčených území. Dnes již snad každý ví, že jeho předpokladem je právě kvalitní dopravní infrastruktura. 3. Při stále rostoucí hustotě dopravního provozu dochází na této silnici k stále většímu počtu dopravních nehod a i jejich důsledky jsou tragičtější. Existují úseky, které již dnes připomínají množstvím křížů hřbitovy. () Výzva pro čerpání dotačních titulů v rámci projektu LEADER ČR Zájmové sdružení právnických osob Vladař získalo z ministerstva zemědělství pro subjekty na území Karlovarského kraje celkem 4,5 milionu korun, které budou rozděleny dle následujících principů: I. Právo venkova na informace -- Komunikační strategie pro venkov V tomto opatření bude vybrán k realizaci jeden projekt a může ho podat obec nebo svazek obcí. II. Právo venkova na vzdělávání -- Universita venkova V tomto opatření budou vybrány k realizaci dva projekty a mohou je podat obce, svazky obcí a nezávislé neziskové organizace. III. Právo venkova na rozvoj v oblasti zemědělství a podnikání V tomto opatření budou vybrány k realizaci jeden projekt, na který se může přihlásit podnikatelský subjekt jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Tento subjekt musí mít v předmětu podnikání nějakou ze zemědělských aktivit. IV. Právo venkova na rozvoj obcí a měst V tomto opatření bude vybrán k realizaci jeden projekt a může ho podat obec nebo svazek obcí. O čerpání příspěvků rozhodne valná hromada 12.dubna Bližší informace: JUDr. Radan Večerka, předseda správní rady, a PhDr. Petr Sušanka, ředitel MAS Vladař, Měsíčník Registrováno pod číslem MK ČR E vydává Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r.o. vydavatel Jan Čížek ( ), šéfredaktor David Hrdina ( ), DTP Pavel Huml ( ), inzerce: Roman Zápolský, tel./fax: , gsm: , adresa redakce: Husova 29; Plzeň tel/fax: , adresa vydavatele: Na Poříčí 8, Praha 1, tel.: , tel./fax: distribuce výtisků zdarma tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., náklad výtisků ověřen auditorskou společností ABC

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Projekty Karlovarského kraje s podporou ROP Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad Realizované projekty Kraj vynaložil na její vybudování 98, 1 milionu korun, z toho 85 procent financí získal

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj ZÁSADY NÁZEV: Zásady Zastupitelstva Královéhradeckého kaje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ÚČINNOST OD: 1. 1. 2017 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

43. výzva Ministerstva životního prostředí

43. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_043 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_43. výzva PO1, SC 1.2, kolová 43. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 9. března 2016 v 20:00 h V Praze 2. března 2016 Čj. 2214/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Evropská integrace a Česká republika

Evropská integrace a Česká republika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta TEZE k diplomové práci Evropská integrace a Česká republika Zhodnocení přínosů vstupu ČR do EU z krátkodobého hlediska Autor: Bc. Jitka Bendlová

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Bod programu: 19. 12. 2016 10 Věc: Rozpočet na rok 2017 Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 25. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 19. ledna 2017 Čj. 2202/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2214/05 V Praze dne PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 16. února 2005 v 19.30 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více