ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč Prázdniny, škola a život Začátek prázdnin je radostná událost. Samozřejmě hlavně pro ty, jimž jsou prázdniny určeny především tedy pro děti školou povinné. Na dva měsíce mohou úplně zapomenout, že existují učebnice, tabule a třídy, a smí se aspoň na chvilku rozletět do prázdninových krajin fantazie, volnosti a bezstarostnosti. Začátek letošních prázdnin v Olešnici má ale také trošku jinou příchuť. Právě uplynulým školním rokem skončilo působení pana ředitele Františka Postla na olešnické základní škole. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že toto období patřilo k těm vůbec nejlepším v celé historii školy. Moje dcera měla to štěstí, že zažila alespoň poslední ročník obecné školy ve třídě pana Postla. Dá se to říct i tak, že měla smůlu, že jich nebylo víc. Měl jsem příležitost ke srovnání způsobu výuky a výchovy na městské základní škole v Nových Hradech a na vesnické málotřídce v Olešnici. To, co bylo na té předchozí každodenním bojem a stresem, se najednou stalo radostným objevováním. Samotný pojem škola se za ten jediný rok stačil v očích mé dcery obrátit z rubu na líc. Někteří panu Postlovi vyčítají, že byl k dětem příliš shovívavý, co se týče jejich studijního úsilí. To je možná částečně pravda, nebylo to však samoúčelné, a v žádném případě to nepramenilo z nějaké pohodlnosti nebo nezájmu pana Postla. Právě naopak. Pochopil totiž, v čem vězí to pravé jádro školy, a umí to převést do praxe. Pochopil, že škola není především instituce, ale vztah. Tím nejdůležitějším v ní není memorování kvanta vědomostí a pouček, ale uvedení do života. Tím se, přestože sám v důchodovém věku, hlásí k tomu nejmodernějšímu trendu, který v českém školství zatím jen pomaloučku a nesměle nastupuje. Tím, že klade důraz hlavně na výchovu, na opatrné a citlivé formování postojů a názorů, na respektování jedinečné individuality každého žáka, jeho povahy, nadání a vloh, tím vším nám ukazuje, že i v dnešní uspěchané a nervózní době je možné dětem věnovat dostatek všeho, po čem jejich dušičky prahnou. Učitele s velkým U, jakým je pan Postl, nám bohužel nevyprodukuje žádný institut, takový se musí narodit. Životní moudrosti se člověk opravdu nenaučí na žádné pedagogické fakultě. Ta je výsledkem plného, bohatě prožitého života. Jsme rádi, že nám a hlavně našim dětem tu mohl něco ze své moudrosti zanechat. Přejme tedy olešnické škole a jejím současným i budoucím žáčkům, aby i v budoucnu měla štěstí na výborné pedagogy. Děkujeme panu Františku Postlovi, že budeme mít na co navazovat. Přejeme mu, aby se mu nadále v životě dařilo, aby byl stále dospělými ctěn a dětmi milován. Ludvík Lošek POZVÁNKA Zveme rodiče i prarodiče, kamarády i kamarádky na závěrečnou ŠKOLNÍ AKADEMII ve středu 29. června od 16.30hodin v olešnické sokolovně. Těšíme se na Vaši účast! Olešničtí! Žijete v krásné krajině a máte bezva starostu, jeho zástupce a zastupitele. Jsem místostarosta Dobříkova, vaší partnerské obce v pardubickém kraji. Možná, že vám toho není o naší obci mnoho známo, neboť naše spolupráce, kromě sporadických návštěv, se až dosud omezila na výměnu novin s vaší obcí. Aby se partnerství více utužilo, víceméně jsme se v počtu 18 lidí vnutili 23. a do vaší vesnice. Pan starosta a jeho štáb se o nás skvěle postarali. S velkou láskou a zaujetím nám byla vaše obec detailně představena. V neděli jsme se navíc seznámili i s vaším okolím. Téměř v poklusu bylo k vidění snad vše to nej od vás. Pan starosta měl organizačně vše pod kontrolou. (Dokonce nám sehnal i čerstvé rohlíky v neděli ráno na snídani.) Těšíme se, že vy nám naší návštěvu v hojném počtu oplatíte, a že to nebude dlouho trvat. Jiří Svatoš, místostarosta Dobříkov

2 str. 2 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Vážení spoluobčané, poslední číslo našeho obecního čtvrtletníku Olešnických listů, vyšlo koncem měsíce března Chtěl bych se dotknout výrazných událostí v životě obce Olešnice od té doby. Jako dosti důležitý okamžik uvádím konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Olešnice, které se uskutečnilo dne na půdě Obecního úřadu Olešnice. Konkursní komise byla složena ze zástupců zřizovatele (Obce Olešnice), České školní inspekce, Jihočeského kraje-krajského úřadu (odboru školství), Městského úřadu Trhové Sviny a samozřejmě zástupce za Základní školu Olešnice. Jako vhodný uchazeč vzešla z konkursního řízení paní Mgr. Gabriela Štrosserová. Mohu potvrdit, jelikož jsem byl přítomen konkursu, že vybraná uchazečka o místo ředitele Základní školy v Olešnici ostatní uchazeče převýšila především svými znalostmi a do jisté míry i zdravou suverenitou. V sobotu 7. května se konala hasičská soutěž na Petříkově. Účastnila se družstva jak z Olešnice, tak z Bukové. V pátek 6. května v Bukové a v sobotu 7. května v Olešnici jsme i my, tak jako v ostatních městech a vesnicích v celé naší republice, uctili památku obětí dvou nejničivějších válečných konfliktů při příležitosti 60. výročí konce 2. světové války. (viz foto nahoře) Počasí nám příliš nepřálo, ale pietní akt u památníků padlých měl důstojnou atmosféru. I ohňostroj v neděli večer, pořízený v rámci možnosti naší obce, shlédlo poměrně dost diváků. Medobraní v Olešnici jsme mohli navštívit v sobotu 28. května v sokolovně od hod. Samozřejmě jsme chtěli připravit pro naše nejmenší zábavné odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí u olešnického zámku. Ale jak se říká: člověk míní a počasí mění. Sobota 4. června nám připravila deštivé odpoledne, takže jsme naložili děti do aut a odvezli je do sálu v Bukové, kde jsme společně s místními nakonec strávili s dětmi plno legrace a zábavy. (viz foto dole) A co plánujeme dál? Rádi bychom pokračovali v tradici setkání heligonkářů, které se nám doufám koncem léta podaří uskutečnit. Pravděpodobně v září budeme mít také příležitost uspořádat oslavu letošních výročí založení sborů dobrovolných hasičů v Olešnici a Bukové. Chtěli bychom připravit zajímavý program pro širokou veřejnost. Na podzim rozhodně nebude chybět tradiční setkání s občany v důchodovém věku. Za zmínku jistě stojí příprava realizace zbrusu nových internetových stránek Obce Olešnice, kde budou zveřejněny nejen všechny potřebné údaje a zprávy pro veřejnost, ale současně bude dán prostor i Vám občanů, na případné dotazy a připomínky. Je třeba také zmínit investiční akce. Během letních prázdnin by mělo dojít k výměně střešní krytiny na budově Základní školy Olešnice. Na tuto investiční akci jsme obdrželi část potřebných financí od Jihočeského kraje- Krajského úřadu, za což děkujeme. Dále připravujeme výstavu na Zámku Olešnice v letním období a opět na základě příspěvku od Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje a samozřejmě i Obce Olešnice, jako vlastníka nemovité kulturní památky, dojde k dalšímu postupu v odstraňovaní havarijního stavu střešní krytiny na tomto objektu. Akcí, které nás do konce tohoto roku čekají je celá řada a pouze se těšme, že budou i uskutečněny tak, jak je máme naplánovány. Petr Švepeš, starosta

3 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 3 A co škola? Ve svém příspěvku nechci postupovat tak, jako bych psal výroční zprávu o činnosti a průběhu školního roku. Nicméně se na ZŠ v Olešnici odehrály věci, o kterých je záhodno občany obce informovat. Oblast výchovy a výuky Všechna kritéria vzdělání byla žáky splněna. Samozřejmě, že záleží na tom, jaké kdo má nadání. Myslím si ale, že i žáci méně chápající splnili požadavky. Při této příležitosti chci znova apelovat na rodiče, aby v budoucnu využívali službu zdejší školy a nehledali instituce, o kterých si myslí, že jsou lepší. Spíše by se každý rodič měl zamyslet nad tím, co on dělá pro své dítě a co on udělá pro školu. Začít by se mělo především u docházky, protože někteří žáci chybí dosti často. Uvědomte si, že každá hodina, den, týden ve škole má pro dítě v jeho vývinu cenu zlata. Do gymnázia v Trhových Svinech byli přijati žáci Eliška Nemravová, Tereza Lošková, Karel Schwarz a Tomáš Stodolovský, zaslouží si gratulaci. Oblast zábavná Jako každoročně byly děti na horách spolu s rodiči, navštívily několik kulturních akcí, ať již přímo na škole nebo v Č.Budějovicích či Trhových Svinech. Nesmím zapomenout na plavecký výcvik a připravované akce. Koncem června pojedou žáci na výlet do Českého Krumlova, kde zhlédnou na otáčivém hledišti pohádku Zlatovláska. Poté půjdou na exkurzi do Uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky a Upřímné díky! Tímto zcela jednoduchým vyjádřením bych velmi rád poděkoval dvěma výrazným postavám Olešnice, které ji téměř současně opouštějí. Byť nejsou jejími občany a každý je tak trochu jiný, jak jsem je měl možnost poznat, mohu s plnou odpovědností říct, že si obou nesmírně vážím a vážit budu. Abych dlouho nenapínal - o koho vlastně jde? Začnu dámou. Paní Marie Rusová velela mateřské škole a pan František Postl řediteloval naší základní škole. Oba odcházejí do důchodu, jistě aktivně odpočívat. Už jsem se zmínil, že každý je tak trochu jiný, ale oba určitě měli, jeden společný cíl: připravovat děti z Olešnice, z Bukové a ze Lhotky do života. Doba, po kterou jsem měl možnost se s oběma setkávat, se diametrálně liší. Paní Marii Rusovou znám dlouhou dobu, od chvíle, kdy jsem nastoupil do mateřské školy jako tříletý kluk až po dnešek, kdy do školky vodím vlastní děti. pokračování na str. 4 výlet zakončí prohlídkou hradu Rožmberk nad Vltavou. Ve středu v hodin vystoupí děti z MŠ a ZŠ na akademii v Sokolovně. Zveme tímto občany srdečně na tuto akci. Oblast organizační V dubnu se konal na obci konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ v Olešnici. Ze tří kandidátů si nejlépe vedla Mgr. Gabriela Štrosserová, která bude od 1.září 2005 zastávat funkci ředitelky. Nahradí ředitele Františka Postla, který odchází do důchodu. Škola je právním subjektem. Podle nového školského zákona dojde v zařízení ještě k nějakým změnám, ale o tom bude veřejnost informována v příštích číslech Olešnických listů. Poděkování Ani se tomu nechce věřit, ale je to celé čtvrtstoletí, co jsem nastoupila do Mateřské školy Olešnice. Pětadvacet let uteklo jako voda a moje působení je u konce. Byly to krásné roky plné radosti. Proto bych chtěla poděkovat za všechno minulým i současným představitelům obce, minulým i současným kolegyním, školnicím i kuchařkám, bez kterých by byla naše práce daleko obtížnější. Nejvíce pak chci poděkovat rodičům a zejména Závěrem svého příspěvku bych rád poděkoval všem pracovníkům školy. Dokázali jsme vytvořit velmi funkční kolektiv, kde každý byl na svém místě a plnil svědomitě své povinnosti. Chci poděkovat starostům ing.ludmile Lechnerové a ing.petru Švepešovi, kteří měli zájem o školu a spolupráce s nimi neměla chybu. Chci poděkovat celému vedení obce a hlavně všem lidem v Olešnici, protože ne vždycky je taková shoda mezi pedagogem a rodičem. Jsem rád, že mohu zakončit své učitelské působení právě ve vaší obci. Nebyla to jenom škola, ale získal jsem zde i několik osobních přátel. Pokud budu živ, rád se mezi vás budu vracet. František Postl, ředitel školy dětem. Každé z té dlouhé řady mi zůstane v srdci i mysli nějakým střípečkem, vzpomínkou. Celý život jsem se snažila, abych byla dětem trochu maminkou, učitelkou, kamarádkou, ale hlavně tím, s kým se děti cítí bezpečně, šťastně a spokojeně. Škoda, že s těmi maličkými se už neporaduji, nepozlobím. Ale všechno jednou končí i mé působení v MŠ. A tak bych chtěla popřát velkým i malým v Olešnici hodně štěstí a zdaru. Snad si na mě taky někdo někdy vzpomene. Vaše Marie Rusová, učitelka MŠ

4 str. 4 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Upřímné díky! dokončení ze str. 3 S Františkem Postlem jsme si byli představeni až v době, kdy jsem byl zvolen starostou obce a myslím, že mohu říct, že se z nás stali přátelé. Výčet vlastností a skutků, pro které si obou vážím by byl velmi dlouhý a určitě nebudu sám, kdo si myslí, že se tyto dvě postavy v Olešnici opravdu zapsaly nes- mazatelným písmem a já si jim dovolím tímto veřejně poděkovat za veškerou péči a práci, odvedenou našim dětem, odvedenou nám všem. Petr Švepeš, starosta Nečekané mladé překvapení Jednoho, zcela běžného dne, se za mnou zastavili kluci ve věku 8-12 let a zeptali se mně, co by měli udělat, když mají zájem začít s požárním sportem. Musím se přiznat, že jsem chvilku zůstal tak trošku překvapen, že kluci mají zájem o to, aby v budoucnu byli připraveni pomoci při různých krizových situacích a tím byli i nápomocni své obci při záchraně zdraví a životů lidí a jejich majetku. V každodenní práci starosty obce takovýto moment může znamenat jen pouhý další dotaz v celé řadě předchozích a následujících, adresovaných na vedení obce, ale pro mne to je velká výzva, kterou nemůžeme jen tak přejít a říci si: no jo, kluci vždycky něco vymýšlejí. Především mne velmi inspiruje jejich vlastní iniciativa a bylo by velkou chybou, alespoň nevyzkoušet jejich odhodlání a snahu. Ale co je podstatně důležitější je to, že když někdo přijde s přáním pomáhat druhým a být na to připraven, byť jsou to mladí kluci a děvčata, člověku se tak trošku orosí oči, byť si ti, co přišli požádat o podporu spíše představují houkající červenobílá auta, známá z různých školních exkursí a už méně si vybavují možné nebezpečí. Za sebe bych chtěl sdělit, že rozhodně nenechám tento dotaz budoucích hasičů v šuplíku. Budu se snažit iniciovat schůzky s vedením sborů dobrovolných hasičů v Olešnici, v Bukové i ve Lhotce a hledat řešení, jak mladíky podržet při momentální chuti se zapojit do dění v této oblasti. Budu velmi rád, když mi bude vedení sborů nakloněno, což se domnívám, že ani nejde jinak. Važme si této mladé chuti a využijme ji pro roky příští. Petr Švepeš, starosta OKÉNKO K SOUSEDŮM Nemusíte jezdit tisícovky kilometrů, aby jste poznali život v Africe. Stačí, když přejedete hranice a zastavíte se v Moorbad Haarbach (nedaleko od Weitry), kde se pořádá již pátý ročník Afrického festivalu Kasumama. Kasumama je africké slovo, které se objevuje ve více jazycích a znamená klidné srdce, nebo pokoj v duši. Workshop čtvrtek 7.7. pátek 8.7. sobota 9.7. Pohádky, afr.hry pro děti Výroba recykl. hraček Tance západní afriky Od středy 6.7 do neděle se můžete nechat unášet nejen tradičními africkými rytmy, ale i moderními styly černého kontinentu, ochutnat africké speciality, či zakoupit originální doplňky v africkém bazaru. Vstup je každý den do 18:00 volný. V neděli platí volný vstup po celou dobu. Tento rok je poprvé pro návštěvníky otevřena typická africká vesnice s deseti chýšemi z bambusů a hlíny. Zde se bude odehrávat i zahajující ceremonie celého festivalu. Poté bude vesnice využívána pro různé aktivity například i v rámci Workshopů. Ve večerních hodinách se Haarbachem rozezní africké tóny. Vstupenky na následující koncerty jsou levnější v předprodeji a platí též sleva pro studenty a děti. Ve čtvrtek večer 7.7. máte šanci spatřit divadelně-taneční představení mil, kde se spolu setkali nejen profesionální herci, ale i afričtí uprchlíci sídlící v Traiskirchenu. V pátek 8.7. večer se představí skupina Chewata s charismatickou zpěvačkou Minyeshu a okouzlujícími rytmy z Etiopie, kde nebude chybět ani harfa. Hned poté zahraje ještě Reggae skupina Sam Brisbe and The Black Soul Reggae Band. V sobotu 9.7. je očekávána zpěvačka, tanečnice a percusionistka Dobet Gnahoré z Pobřeží Slonoviny, jež bude interpretovat africké písně v různých nářečích. Následovně se můžete zaposlouchat do hudby marockého zpěváka Raie Kadera, který spojuje ve své hudbě severoafrické folklorní písně, Afro-Pop a Jazz. V neděli si dopoledne nenechte ujít africké chorály v podání Ghana Minstrel Chor a Chóru z Moorbad Haarbachu. Africký festival nabízí vyžití ve všech směrech. Krom poznávání cizích kultur bude dozajista příjemným zpestřením začínajících prázdnin. Bližší informace naleznete na /www.kasumama.at/, rozpis akcí viz tabulka Hermína Mocová Přeshraniční impulzní centr. Sdružení Růže Vařit jako v Keni 15-17: : :00 BUBNOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 1O-12 pokročilí začátečníci BUBNO- VÁNÍ PRO DĚTI AFRICKÉ BATIKO- VÁNÍ 1O-12 začátečníci pokročilí 15-17: začátečníci pokročilí 15-17:00 neděle rodina rodina CENA 7E 7E 15E za osob. 17E za os. 15E Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by měli dělat sami. 7E 15-17:00 17E Abraham Lincoln Legitimita demokratického systému nespočívá v tom, že by sliboval všem stejné úspěchy, ale v tom, že nabízí všem stejnou příležitost. Michael Novak

5 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 5 POZVÁNKA Ve čtvrtek 30.června 2005 se bude konat Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešnice od hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Olešnice Program: 1. zahájení 2. zpráva ze schůzí rady obce 3. zpráva předsedkyně finančního výboru 4. zpráva předsedy kontrolního výboru 5. projednání výsledku přezkumu hospodaření a závěrečného účtu 6. žádosti o koupi obecních pozemků 7. různé 8. diskuse 9. usnesení 10. závěr Petr Švepeš, starosta V tomto čtvrtletí blahopřejeme k významnému životnímu jubileu 70 let paní Karolině Buřičové z Olešnice a panu Jiřímu Farkotovi, také z Olešnice Město Nové Hrady náměstí Republiky 46, Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího stavebního úřadu název územního samosprávného celku: Město Nové Hrady druh práce a místo výkonu práce: vedoucí stavebního úřadu, Městský úřad Nové Hrady a jeho správní obvod požadované vzdělání: SŠ, VŠ stavební nebo obdobného charakteru další požadavky: řidičský průkaz sk. B, částečná znalost NJ výhodou platovou třídu odpovídající druhu práce: 9 lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do předpokládaný nástup: září 2005 místo a způsob podání přihlášky: výhradně písemné přihlášky zaslané poštou nebo doručeny osobně na podatelnu MěÚ přijímá Městský úřad Nové Hrady náměstí Republiky Nové Hrady Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Náležitosti písemné přihlášky jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození zájemce státní příslušnost zájemce místo trvalého pobytu zájemce číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání VÝZVA Máte názor, či poznatek, se kterým byste se rádi podělili v Olešnických listech? Chcete dát vědět o tom, co připravujete nebo jste připravili? Rádi byste pozvali diváky a účastníky na svou akci? Ozvěte se nám a my Vaše příspěvky rádi otiskneme. Kontakt osobně na olešnickém úřadě, telefonicky na čísle nebo em:

6 str. 6 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Kam v letních měsících za zábavou? V této rubrice bychom rádi nabídli několik tipů na strávení volného času. Vybrali jsme pár kulturních, společenských i sportovních akcí v blízkém okolí Olešnice, které určitě stojí za to navštívit Signore Kartáč opera Jihočeského divadla na hradním nádvoří v Nových Hradech od předprodej vstupenek v KIC Nové Hrady, tel.č Hurá prázdniny od zábavné odpoledne na Buškově hamru TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI 4.7. od Babouci k uctění památky Jana Žižky z Trocnova 5.7. BSP Baláž, Střihavka, Pavlíček od rockový koncert na Buškově Hamru 6.7. Musica ad Gaudium Koncert barokní hudby s hostem Eydís Franzdóttir (Island) hoboj od v refektáři kláštera v Nových Hradech 8.7. Zimbabwe Africa Czech Tour 2005 od na náměstí v Trhových Svinech Borůvkový den od v areálu ZŠ Weekend na hradním nádvoří v Nových Hradech od koncert country kapely na zahájení hraních slavností NOVOHRADSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI od tradiční historické tržiště a bohatý program hradní nádvoří v Nových Hradech 15. a 16.7 Limonádový Joe aneb Koňská opera od na Buškově Hamru III. Ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb na návsi v Jílovicích Kocourkov představení Jihočeského divadla od na hradním nádvoří v Nových Hradech Mistrovství světa lodních modelářů Borovany, rybník Pražan 3.8. Jumping drums bubenická show od kulturní sál v Borovanech 5.8. Mňága a Žďorp od na Buškově hamru 6.8. Mistrovství ČR Hobby rallyecross Borovanská strouha 7.8. OLEŠNICKÁ POUŤ Zpívaná poezie Katka Křížová od folkový koncert na nádvoří hradu v Nových Hradech Lidová veselice při loučích od radniční dvůr v Ledenicích 13. a 14.8 Festival dechových hudeb Valdauf 2005 náměstí Trhové sviny Jarda Matěj Matějů a přátelé od folkový koncert na nádvoří hradu v Nových Hradech OHŇOSTROJ lampionový průvod a ohňostroj na rozloučenou s prázdninami sraz na hradním nádvoří v Nových Hradech 3.9. BARÁČNICKÉ SLAVNOSTI od parčík u sokolovny v Ledenicích 3.9. Indiánské odpoledne od areál ZŠ v Borovanech Servitské slavnosti klášter Nové Hrady

7 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 7 H-REALITY ČESKÉ BUDĚJOVICE najdete nás v OBI NABÍZÍME KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY : pí Honzíková , kupní smlouvy vypracované kvalitním právníkem, znalecké posudky pro Finanční úřad, poradenství v oblasti realit zdarma! seriozní jednání, dlouholeté zkušenosti Poptávka: náš klient z Prahy koupí RD, chalupu nebo chatu ve Vaší oblasti!! FINANČNÍ PORADENSTVÍ: pí Dobrovská Americká hypotéka : úvěr na cokoliv ( dovolená, auto, bazén, nová kuchyně : od ,- ( peníze na Váš účet, ručení vlastní nemovitostí, příklad úvěr ,-Kč na 20 let splátka cca 1.500,-Kč ) Hypotéka na rekonstrukci, koupi, výstavbu nemovitostí Poradenské služby jsou zcela zdarma! Sídlo firmy a kontakty: tel., fax.: , H-reality, Pražská 2540 (OBI), České Budějovice František LENC KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ a TEPELNÉ IZOLACE Olešnice 116 mobil: , fax: Ceník inzerce: Rádi byste o své firmě dali vědět i prostřednictvím Olešnických listů? Ceny inzerátů jsou: 1/4 strany 300 Kč 1/8 strany 150 Kč Graficky zpracované inzeráty přijímáme v elektronické podobě. Na požádání inzerát i zpracujeme a graficky upravíme. BC Beton Třeboň Beton z Třeboně beton nejvyšší kvality - Technologické zařízení a doprava špičkové úrovně - Pouze u nás spojení mixu s výkonným čerpadlem na beton délky 24 m Je to prosté stačí vytočit naše linky: Velín , Obchod , Kancelář Podívejte se k nám na naše www stránky JINDRA KAREL BSOD PILA & DŘEVOVÝROBA Výroba a prodej: Obrazové a stavebně truhlářské lišty. Obkladové a podlahové palubky. Hoblovací řezivo. Truhlářské a stavební řezivo. Výroba kovů. Služby: Profilové hoblování. Pořez kulatiny do průměru 71 cm. Sušení řeziva. Výkup kulatiny. OTEVÍRACÍ DOBA Po-Pá: od 7,30 do 17,00 hod. Sobota: od 9,00 do 13,00 hod. Olešnice 118 (Hvízdalka), PSČ tel: fax: mobil:

8 str. 8 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Montáž, servis, projekce a revize NEJEDLÝ & BÍNA VODA, TOPENÍ A PLYN Výkup kulatiny a lesů Truhlářské práce Výroba tesařského řeziva Tel.: Fax: Mobil: UHELNÉ SKLADY BOROVANY Zajišťují dovoz tuhých paliv (i Avií) Nabízíme Vám uhlí hnědé (Bílina i Most) a brikety. Uhlí je na skladě přikryto plachtou. NABÍZÍME MNOŽSTEVNÍ SLEVY PŘEDZÁSOBTE SE VČAS! Těšíme se na Vaše objednávky! Pondělí čtvrtek od 7 do 15 hod Pátek od 7 do 14 hod Informace na telefonu: , Rozvody: plast měď železo Chlazení Klimatizace Tepelná čerpadla Kontakt: Kompletní finanční služby OLGA KERLOVÁ Lhotka Trhové Sviny telefon: , První konzultace zdarma Noví klienti - dárek Jan SMRČKA výroba a prodej lázeňských oplatek Buková Trhové Sviny tel., fax: mobil: Vydala Obec Olešnice, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Za obsah a správnost příspěvků ručí autor. Počet výtisků 200 ks.

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1

Sjednaný druh práce: finanční manažer / finanční manažerka, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 12 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 2. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 6/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.03.2017 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2017 v souladu s usnesením vlády č. 444/2014 výběrové řízení

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 9/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník MěÚ Brandýs

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příklady dokumentů ke konkurznímu řízení:

Příklady dokumentů ke konkurznímu řízení: Příklady dokumentů ke konkurznímu řízení: Usnesením č. 02-3/2015/R ze dne 1. března 2015 Rada obce Horní Lhota po projednání I. v y h l a š u j e v souladu s 102 odst. 2 )písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Město Třebíč. Městská policie Třebíč. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč Město Třebíč Městská policie Třebíč Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Ředitel Městské policie Třebíč, B. Václavka 59/11, 674 01

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Informace k organizaci výběrových řízení na Městském úřadě Jablunkov

Informace k organizaci výběrových řízení na Městském úřadě Jablunkov MĚSTO JABLUNKOV MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Informace k organizaci výběrových řízení na Městském úřadě Jablunkov JABLUNKOV aktualizováno k 1.7.2012 kancelář tajemníka městského úřadu I n f o r m a c e k o r

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

konané dne 26. dubna2016 ve sborovně školy Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace

konané dne 26. dubna2016 ve sborovně školy Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace Školská rada Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace Zápis z 5. řádné schůze Školské rady Základní školy Brno, Heyrovského 32, příspěvkové organizace konané dne 26. dubna2016 ve sborovně

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více