ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč Prázdniny, škola a život Začátek prázdnin je radostná událost. Samozřejmě hlavně pro ty, jimž jsou prázdniny určeny především tedy pro děti školou povinné. Na dva měsíce mohou úplně zapomenout, že existují učebnice, tabule a třídy, a smí se aspoň na chvilku rozletět do prázdninových krajin fantazie, volnosti a bezstarostnosti. Začátek letošních prázdnin v Olešnici má ale také trošku jinou příchuť. Právě uplynulým školním rokem skončilo působení pana ředitele Františka Postla na olešnické základní škole. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že toto období patřilo k těm vůbec nejlepším v celé historii školy. Moje dcera měla to štěstí, že zažila alespoň poslední ročník obecné školy ve třídě pana Postla. Dá se to říct i tak, že měla smůlu, že jich nebylo víc. Měl jsem příležitost ke srovnání způsobu výuky a výchovy na městské základní škole v Nových Hradech a na vesnické málotřídce v Olešnici. To, co bylo na té předchozí každodenním bojem a stresem, se najednou stalo radostným objevováním. Samotný pojem škola se za ten jediný rok stačil v očích mé dcery obrátit z rubu na líc. Někteří panu Postlovi vyčítají, že byl k dětem příliš shovívavý, co se týče jejich studijního úsilí. To je možná částečně pravda, nebylo to však samoúčelné, a v žádném případě to nepramenilo z nějaké pohodlnosti nebo nezájmu pana Postla. Právě naopak. Pochopil totiž, v čem vězí to pravé jádro školy, a umí to převést do praxe. Pochopil, že škola není především instituce, ale vztah. Tím nejdůležitějším v ní není memorování kvanta vědomostí a pouček, ale uvedení do života. Tím se, přestože sám v důchodovém věku, hlásí k tomu nejmodernějšímu trendu, který v českém školství zatím jen pomaloučku a nesměle nastupuje. Tím, že klade důraz hlavně na výchovu, na opatrné a citlivé formování postojů a názorů, na respektování jedinečné individuality každého žáka, jeho povahy, nadání a vloh, tím vším nám ukazuje, že i v dnešní uspěchané a nervózní době je možné dětem věnovat dostatek všeho, po čem jejich dušičky prahnou. Učitele s velkým U, jakým je pan Postl, nám bohužel nevyprodukuje žádný institut, takový se musí narodit. Životní moudrosti se člověk opravdu nenaučí na žádné pedagogické fakultě. Ta je výsledkem plného, bohatě prožitého života. Jsme rádi, že nám a hlavně našim dětem tu mohl něco ze své moudrosti zanechat. Přejme tedy olešnické škole a jejím současným i budoucím žáčkům, aby i v budoucnu měla štěstí na výborné pedagogy. Děkujeme panu Františku Postlovi, že budeme mít na co navazovat. Přejeme mu, aby se mu nadále v životě dařilo, aby byl stále dospělými ctěn a dětmi milován. Ludvík Lošek POZVÁNKA Zveme rodiče i prarodiče, kamarády i kamarádky na závěrečnou ŠKOLNÍ AKADEMII ve středu 29. června od 16.30hodin v olešnické sokolovně. Těšíme se na Vaši účast! Olešničtí! Žijete v krásné krajině a máte bezva starostu, jeho zástupce a zastupitele. Jsem místostarosta Dobříkova, vaší partnerské obce v pardubickém kraji. Možná, že vám toho není o naší obci mnoho známo, neboť naše spolupráce, kromě sporadických návštěv, se až dosud omezila na výměnu novin s vaší obcí. Aby se partnerství více utužilo, víceméně jsme se v počtu 18 lidí vnutili 23. a do vaší vesnice. Pan starosta a jeho štáb se o nás skvěle postarali. S velkou láskou a zaujetím nám byla vaše obec detailně představena. V neděli jsme se navíc seznámili i s vaším okolím. Téměř v poklusu bylo k vidění snad vše to nej od vás. Pan starosta měl organizačně vše pod kontrolou. (Dokonce nám sehnal i čerstvé rohlíky v neděli ráno na snídani.) Těšíme se, že vy nám naší návštěvu v hojném počtu oplatíte, a že to nebude dlouho trvat. Jiří Svatoš, místostarosta Dobříkov

2 str. 2 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Vážení spoluobčané, poslední číslo našeho obecního čtvrtletníku Olešnických listů, vyšlo koncem měsíce března Chtěl bych se dotknout výrazných událostí v životě obce Olešnice od té doby. Jako dosti důležitý okamžik uvádím konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Olešnice, které se uskutečnilo dne na půdě Obecního úřadu Olešnice. Konkursní komise byla složena ze zástupců zřizovatele (Obce Olešnice), České školní inspekce, Jihočeského kraje-krajského úřadu (odboru školství), Městského úřadu Trhové Sviny a samozřejmě zástupce za Základní školu Olešnice. Jako vhodný uchazeč vzešla z konkursního řízení paní Mgr. Gabriela Štrosserová. Mohu potvrdit, jelikož jsem byl přítomen konkursu, že vybraná uchazečka o místo ředitele Základní školy v Olešnici ostatní uchazeče převýšila především svými znalostmi a do jisté míry i zdravou suverenitou. V sobotu 7. května se konala hasičská soutěž na Petříkově. Účastnila se družstva jak z Olešnice, tak z Bukové. V pátek 6. května v Bukové a v sobotu 7. května v Olešnici jsme i my, tak jako v ostatních městech a vesnicích v celé naší republice, uctili památku obětí dvou nejničivějších válečných konfliktů při příležitosti 60. výročí konce 2. světové války. (viz foto nahoře) Počasí nám příliš nepřálo, ale pietní akt u památníků padlých měl důstojnou atmosféru. I ohňostroj v neděli večer, pořízený v rámci možnosti naší obce, shlédlo poměrně dost diváků. Medobraní v Olešnici jsme mohli navštívit v sobotu 28. května v sokolovně od hod. Samozřejmě jsme chtěli připravit pro naše nejmenší zábavné odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí u olešnického zámku. Ale jak se říká: člověk míní a počasí mění. Sobota 4. června nám připravila deštivé odpoledne, takže jsme naložili děti do aut a odvezli je do sálu v Bukové, kde jsme společně s místními nakonec strávili s dětmi plno legrace a zábavy. (viz foto dole) A co plánujeme dál? Rádi bychom pokračovali v tradici setkání heligonkářů, které se nám doufám koncem léta podaří uskutečnit. Pravděpodobně v září budeme mít také příležitost uspořádat oslavu letošních výročí založení sborů dobrovolných hasičů v Olešnici a Bukové. Chtěli bychom připravit zajímavý program pro širokou veřejnost. Na podzim rozhodně nebude chybět tradiční setkání s občany v důchodovém věku. Za zmínku jistě stojí příprava realizace zbrusu nových internetových stránek Obce Olešnice, kde budou zveřejněny nejen všechny potřebné údaje a zprávy pro veřejnost, ale současně bude dán prostor i Vám občanů, na případné dotazy a připomínky. Je třeba také zmínit investiční akce. Během letních prázdnin by mělo dojít k výměně střešní krytiny na budově Základní školy Olešnice. Na tuto investiční akci jsme obdrželi část potřebných financí od Jihočeského kraje- Krajského úřadu, za což děkujeme. Dále připravujeme výstavu na Zámku Olešnice v letním období a opět na základě příspěvku od Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje a samozřejmě i Obce Olešnice, jako vlastníka nemovité kulturní památky, dojde k dalšímu postupu v odstraňovaní havarijního stavu střešní krytiny na tomto objektu. Akcí, které nás do konce tohoto roku čekají je celá řada a pouze se těšme, že budou i uskutečněny tak, jak je máme naplánovány. Petr Švepeš, starosta

3 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 3 A co škola? Ve svém příspěvku nechci postupovat tak, jako bych psal výroční zprávu o činnosti a průběhu školního roku. Nicméně se na ZŠ v Olešnici odehrály věci, o kterých je záhodno občany obce informovat. Oblast výchovy a výuky Všechna kritéria vzdělání byla žáky splněna. Samozřejmě, že záleží na tom, jaké kdo má nadání. Myslím si ale, že i žáci méně chápající splnili požadavky. Při této příležitosti chci znova apelovat na rodiče, aby v budoucnu využívali službu zdejší školy a nehledali instituce, o kterých si myslí, že jsou lepší. Spíše by se každý rodič měl zamyslet nad tím, co on dělá pro své dítě a co on udělá pro školu. Začít by se mělo především u docházky, protože někteří žáci chybí dosti často. Uvědomte si, že každá hodina, den, týden ve škole má pro dítě v jeho vývinu cenu zlata. Do gymnázia v Trhových Svinech byli přijati žáci Eliška Nemravová, Tereza Lošková, Karel Schwarz a Tomáš Stodolovský, zaslouží si gratulaci. Oblast zábavná Jako každoročně byly děti na horách spolu s rodiči, navštívily několik kulturních akcí, ať již přímo na škole nebo v Č.Budějovicích či Trhových Svinech. Nesmím zapomenout na plavecký výcvik a připravované akce. Koncem června pojedou žáci na výlet do Českého Krumlova, kde zhlédnou na otáčivém hledišti pohádku Zlatovláska. Poté půjdou na exkurzi do Uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky a Upřímné díky! Tímto zcela jednoduchým vyjádřením bych velmi rád poděkoval dvěma výrazným postavám Olešnice, které ji téměř současně opouštějí. Byť nejsou jejími občany a každý je tak trochu jiný, jak jsem je měl možnost poznat, mohu s plnou odpovědností říct, že si obou nesmírně vážím a vážit budu. Abych dlouho nenapínal - o koho vlastně jde? Začnu dámou. Paní Marie Rusová velela mateřské škole a pan František Postl řediteloval naší základní škole. Oba odcházejí do důchodu, jistě aktivně odpočívat. Už jsem se zmínil, že každý je tak trochu jiný, ale oba určitě měli, jeden společný cíl: připravovat děti z Olešnice, z Bukové a ze Lhotky do života. Doba, po kterou jsem měl možnost se s oběma setkávat, se diametrálně liší. Paní Marii Rusovou znám dlouhou dobu, od chvíle, kdy jsem nastoupil do mateřské školy jako tříletý kluk až po dnešek, kdy do školky vodím vlastní děti. pokračování na str. 4 výlet zakončí prohlídkou hradu Rožmberk nad Vltavou. Ve středu v hodin vystoupí děti z MŠ a ZŠ na akademii v Sokolovně. Zveme tímto občany srdečně na tuto akci. Oblast organizační V dubnu se konal na obci konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ v Olešnici. Ze tří kandidátů si nejlépe vedla Mgr. Gabriela Štrosserová, která bude od 1.září 2005 zastávat funkci ředitelky. Nahradí ředitele Františka Postla, který odchází do důchodu. Škola je právním subjektem. Podle nového školského zákona dojde v zařízení ještě k nějakým změnám, ale o tom bude veřejnost informována v příštích číslech Olešnických listů. Poděkování Ani se tomu nechce věřit, ale je to celé čtvrtstoletí, co jsem nastoupila do Mateřské školy Olešnice. Pětadvacet let uteklo jako voda a moje působení je u konce. Byly to krásné roky plné radosti. Proto bych chtěla poděkovat za všechno minulým i současným představitelům obce, minulým i současným kolegyním, školnicím i kuchařkám, bez kterých by byla naše práce daleko obtížnější. Nejvíce pak chci poděkovat rodičům a zejména Závěrem svého příspěvku bych rád poděkoval všem pracovníkům školy. Dokázali jsme vytvořit velmi funkční kolektiv, kde každý byl na svém místě a plnil svědomitě své povinnosti. Chci poděkovat starostům ing.ludmile Lechnerové a ing.petru Švepešovi, kteří měli zájem o školu a spolupráce s nimi neměla chybu. Chci poděkovat celému vedení obce a hlavně všem lidem v Olešnici, protože ne vždycky je taková shoda mezi pedagogem a rodičem. Jsem rád, že mohu zakončit své učitelské působení právě ve vaší obci. Nebyla to jenom škola, ale získal jsem zde i několik osobních přátel. Pokud budu živ, rád se mezi vás budu vracet. František Postl, ředitel školy dětem. Každé z té dlouhé řady mi zůstane v srdci i mysli nějakým střípečkem, vzpomínkou. Celý život jsem se snažila, abych byla dětem trochu maminkou, učitelkou, kamarádkou, ale hlavně tím, s kým se děti cítí bezpečně, šťastně a spokojeně. Škoda, že s těmi maličkými se už neporaduji, nepozlobím. Ale všechno jednou končí i mé působení v MŠ. A tak bych chtěla popřát velkým i malým v Olešnici hodně štěstí a zdaru. Snad si na mě taky někdo někdy vzpomene. Vaše Marie Rusová, učitelka MŠ

4 str. 4 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Upřímné díky! dokončení ze str. 3 S Františkem Postlem jsme si byli představeni až v době, kdy jsem byl zvolen starostou obce a myslím, že mohu říct, že se z nás stali přátelé. Výčet vlastností a skutků, pro které si obou vážím by byl velmi dlouhý a určitě nebudu sám, kdo si myslí, že se tyto dvě postavy v Olešnici opravdu zapsaly nes- mazatelným písmem a já si jim dovolím tímto veřejně poděkovat za veškerou péči a práci, odvedenou našim dětem, odvedenou nám všem. Petr Švepeš, starosta Nečekané mladé překvapení Jednoho, zcela běžného dne, se za mnou zastavili kluci ve věku 8-12 let a zeptali se mně, co by měli udělat, když mají zájem začít s požárním sportem. Musím se přiznat, že jsem chvilku zůstal tak trošku překvapen, že kluci mají zájem o to, aby v budoucnu byli připraveni pomoci při různých krizových situacích a tím byli i nápomocni své obci při záchraně zdraví a životů lidí a jejich majetku. V každodenní práci starosty obce takovýto moment může znamenat jen pouhý další dotaz v celé řadě předchozích a následujících, adresovaných na vedení obce, ale pro mne to je velká výzva, kterou nemůžeme jen tak přejít a říci si: no jo, kluci vždycky něco vymýšlejí. Především mne velmi inspiruje jejich vlastní iniciativa a bylo by velkou chybou, alespoň nevyzkoušet jejich odhodlání a snahu. Ale co je podstatně důležitější je to, že když někdo přijde s přáním pomáhat druhým a být na to připraven, byť jsou to mladí kluci a děvčata, člověku se tak trošku orosí oči, byť si ti, co přišli požádat o podporu spíše představují houkající červenobílá auta, známá z různých školních exkursí a už méně si vybavují možné nebezpečí. Za sebe bych chtěl sdělit, že rozhodně nenechám tento dotaz budoucích hasičů v šuplíku. Budu se snažit iniciovat schůzky s vedením sborů dobrovolných hasičů v Olešnici, v Bukové i ve Lhotce a hledat řešení, jak mladíky podržet při momentální chuti se zapojit do dění v této oblasti. Budu velmi rád, když mi bude vedení sborů nakloněno, což se domnívám, že ani nejde jinak. Važme si této mladé chuti a využijme ji pro roky příští. Petr Švepeš, starosta OKÉNKO K SOUSEDŮM Nemusíte jezdit tisícovky kilometrů, aby jste poznali život v Africe. Stačí, když přejedete hranice a zastavíte se v Moorbad Haarbach (nedaleko od Weitry), kde se pořádá již pátý ročník Afrického festivalu Kasumama. Kasumama je africké slovo, které se objevuje ve více jazycích a znamená klidné srdce, nebo pokoj v duši. Workshop čtvrtek 7.7. pátek 8.7. sobota 9.7. Pohádky, afr.hry pro děti Výroba recykl. hraček Tance západní afriky Od středy 6.7 do neděle se můžete nechat unášet nejen tradičními africkými rytmy, ale i moderními styly černého kontinentu, ochutnat africké speciality, či zakoupit originální doplňky v africkém bazaru. Vstup je každý den do 18:00 volný. V neděli platí volný vstup po celou dobu. Tento rok je poprvé pro návštěvníky otevřena typická africká vesnice s deseti chýšemi z bambusů a hlíny. Zde se bude odehrávat i zahajující ceremonie celého festivalu. Poté bude vesnice využívána pro různé aktivity například i v rámci Workshopů. Ve večerních hodinách se Haarbachem rozezní africké tóny. Vstupenky na následující koncerty jsou levnější v předprodeji a platí též sleva pro studenty a děti. Ve čtvrtek večer 7.7. máte šanci spatřit divadelně-taneční představení mil, kde se spolu setkali nejen profesionální herci, ale i afričtí uprchlíci sídlící v Traiskirchenu. V pátek 8.7. večer se představí skupina Chewata s charismatickou zpěvačkou Minyeshu a okouzlujícími rytmy z Etiopie, kde nebude chybět ani harfa. Hned poté zahraje ještě Reggae skupina Sam Brisbe and The Black Soul Reggae Band. V sobotu 9.7. je očekávána zpěvačka, tanečnice a percusionistka Dobet Gnahoré z Pobřeží Slonoviny, jež bude interpretovat africké písně v různých nářečích. Následovně se můžete zaposlouchat do hudby marockého zpěváka Raie Kadera, který spojuje ve své hudbě severoafrické folklorní písně, Afro-Pop a Jazz. V neděli si dopoledne nenechte ujít africké chorály v podání Ghana Minstrel Chor a Chóru z Moorbad Haarbachu. Africký festival nabízí vyžití ve všech směrech. Krom poznávání cizích kultur bude dozajista příjemným zpestřením začínajících prázdnin. Bližší informace naleznete na /www.kasumama.at/, rozpis akcí viz tabulka Hermína Mocová Přeshraniční impulzní centr. Sdružení Růže Vařit jako v Keni 15-17: : :00 BUBNOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 1O-12 pokročilí začátečníci BUBNO- VÁNÍ PRO DĚTI AFRICKÉ BATIKO- VÁNÍ 1O-12 začátečníci pokročilí 15-17: začátečníci pokročilí 15-17:00 neděle rodina rodina CENA 7E 7E 15E za osob. 17E za os. 15E Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by měli dělat sami. 7E 15-17:00 17E Abraham Lincoln Legitimita demokratického systému nespočívá v tom, že by sliboval všem stejné úspěchy, ale v tom, že nabízí všem stejnou příležitost. Michael Novak

5 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 5 POZVÁNKA Ve čtvrtek 30.června 2005 se bude konat Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešnice od hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Olešnice Program: 1. zahájení 2. zpráva ze schůzí rady obce 3. zpráva předsedkyně finančního výboru 4. zpráva předsedy kontrolního výboru 5. projednání výsledku přezkumu hospodaření a závěrečného účtu 6. žádosti o koupi obecních pozemků 7. různé 8. diskuse 9. usnesení 10. závěr Petr Švepeš, starosta V tomto čtvrtletí blahopřejeme k významnému životnímu jubileu 70 let paní Karolině Buřičové z Olešnice a panu Jiřímu Farkotovi, také z Olešnice Město Nové Hrady náměstí Republiky 46, Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího stavebního úřadu název územního samosprávného celku: Město Nové Hrady druh práce a místo výkonu práce: vedoucí stavebního úřadu, Městský úřad Nové Hrady a jeho správní obvod požadované vzdělání: SŠ, VŠ stavební nebo obdobného charakteru další požadavky: řidičský průkaz sk. B, částečná znalost NJ výhodou platovou třídu odpovídající druhu práce: 9 lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do předpokládaný nástup: září 2005 místo a způsob podání přihlášky: výhradně písemné přihlášky zaslané poštou nebo doručeny osobně na podatelnu MěÚ přijímá Městský úřad Nové Hrady náměstí Republiky Nové Hrady Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Náležitosti písemné přihlášky jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození zájemce státní příslušnost zájemce místo trvalého pobytu zájemce číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání VÝZVA Máte názor, či poznatek, se kterým byste se rádi podělili v Olešnických listech? Chcete dát vědět o tom, co připravujete nebo jste připravili? Rádi byste pozvali diváky a účastníky na svou akci? Ozvěte se nám a my Vaše příspěvky rádi otiskneme. Kontakt osobně na olešnickém úřadě, telefonicky na čísle nebo em:

6 str. 6 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Kam v letních měsících za zábavou? V této rubrice bychom rádi nabídli několik tipů na strávení volného času. Vybrali jsme pár kulturních, společenských i sportovních akcí v blízkém okolí Olešnice, které určitě stojí za to navštívit Signore Kartáč opera Jihočeského divadla na hradním nádvoří v Nových Hradech od předprodej vstupenek v KIC Nové Hrady, tel.č Hurá prázdniny od zábavné odpoledne na Buškově hamru TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI 4.7. od Babouci k uctění památky Jana Žižky z Trocnova 5.7. BSP Baláž, Střihavka, Pavlíček od rockový koncert na Buškově Hamru 6.7. Musica ad Gaudium Koncert barokní hudby s hostem Eydís Franzdóttir (Island) hoboj od v refektáři kláštera v Nových Hradech 8.7. Zimbabwe Africa Czech Tour 2005 od na náměstí v Trhových Svinech Borůvkový den od v areálu ZŠ Weekend na hradním nádvoří v Nových Hradech od koncert country kapely na zahájení hraních slavností NOVOHRADSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI od tradiční historické tržiště a bohatý program hradní nádvoří v Nových Hradech 15. a 16.7 Limonádový Joe aneb Koňská opera od na Buškově Hamru III. Ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb na návsi v Jílovicích Kocourkov představení Jihočeského divadla od na hradním nádvoří v Nových Hradech Mistrovství světa lodních modelářů Borovany, rybník Pražan 3.8. Jumping drums bubenická show od kulturní sál v Borovanech 5.8. Mňága a Žďorp od na Buškově hamru 6.8. Mistrovství ČR Hobby rallyecross Borovanská strouha 7.8. OLEŠNICKÁ POUŤ Zpívaná poezie Katka Křížová od folkový koncert na nádvoří hradu v Nových Hradech Lidová veselice při loučích od radniční dvůr v Ledenicích 13. a 14.8 Festival dechových hudeb Valdauf 2005 náměstí Trhové sviny Jarda Matěj Matějů a přátelé od folkový koncert na nádvoří hradu v Nových Hradech OHŇOSTROJ lampionový průvod a ohňostroj na rozloučenou s prázdninami sraz na hradním nádvoří v Nových Hradech 3.9. BARÁČNICKÉ SLAVNOSTI od parčík u sokolovny v Ledenicích 3.9. Indiánské odpoledne od areál ZŠ v Borovanech Servitské slavnosti klášter Nové Hrady

7 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 7 H-REALITY ČESKÉ BUDĚJOVICE najdete nás v OBI NABÍZÍME KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY : pí Honzíková , kupní smlouvy vypracované kvalitním právníkem, znalecké posudky pro Finanční úřad, poradenství v oblasti realit zdarma! seriozní jednání, dlouholeté zkušenosti Poptávka: náš klient z Prahy koupí RD, chalupu nebo chatu ve Vaší oblasti!! FINANČNÍ PORADENSTVÍ: pí Dobrovská Americká hypotéka : úvěr na cokoliv ( dovolená, auto, bazén, nová kuchyně : od ,- ( peníze na Váš účet, ručení vlastní nemovitostí, příklad úvěr ,-Kč na 20 let splátka cca 1.500,-Kč ) Hypotéka na rekonstrukci, koupi, výstavbu nemovitostí Poradenské služby jsou zcela zdarma! Sídlo firmy a kontakty: tel., fax.: , H-reality, Pražská 2540 (OBI), České Budějovice František LENC KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ a TEPELNÉ IZOLACE Olešnice 116 mobil: , fax: Ceník inzerce: Rádi byste o své firmě dali vědět i prostřednictvím Olešnických listů? Ceny inzerátů jsou: 1/4 strany 300 Kč 1/8 strany 150 Kč Graficky zpracované inzeráty přijímáme v elektronické podobě. Na požádání inzerát i zpracujeme a graficky upravíme. BC Beton Třeboň Beton z Třeboně beton nejvyšší kvality - Technologické zařízení a doprava špičkové úrovně - Pouze u nás spojení mixu s výkonným čerpadlem na beton délky 24 m Je to prosté stačí vytočit naše linky: Velín , Obchod , Kancelář Podívejte se k nám na naše www stránky JINDRA KAREL BSOD PILA & DŘEVOVÝROBA Výroba a prodej: Obrazové a stavebně truhlářské lišty. Obkladové a podlahové palubky. Hoblovací řezivo. Truhlářské a stavební řezivo. Výroba kovů. Služby: Profilové hoblování. Pořez kulatiny do průměru 71 cm. Sušení řeziva. Výkup kulatiny. OTEVÍRACÍ DOBA Po-Pá: od 7,30 do 17,00 hod. Sobota: od 9,00 do 13,00 hod. Olešnice 118 (Hvízdalka), PSČ tel: fax: mobil:

8 str. 8 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Montáž, servis, projekce a revize NEJEDLÝ & BÍNA VODA, TOPENÍ A PLYN Výkup kulatiny a lesů Truhlářské práce Výroba tesařského řeziva Tel.: Fax: Mobil: UHELNÉ SKLADY BOROVANY Zajišťují dovoz tuhých paliv (i Avií) Nabízíme Vám uhlí hnědé (Bílina i Most) a brikety. Uhlí je na skladě přikryto plachtou. NABÍZÍME MNOŽSTEVNÍ SLEVY PŘEDZÁSOBTE SE VČAS! Těšíme se na Vaše objednávky! Pondělí čtvrtek od 7 do 15 hod Pátek od 7 do 14 hod Informace na telefonu: , Rozvody: plast měď železo Chlazení Klimatizace Tepelná čerpadla Kontakt: Kompletní finanční služby OLGA KERLOVÁ Lhotka Trhové Sviny telefon: , První konzultace zdarma Noví klienti - dárek Jan SMRČKA výroba a prodej lázeňských oplatek Buková Trhové Sviny tel., fax: mobil: Vydala Obec Olešnice, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Za obsah a správnost příspěvků ručí autor. Počet výtisků 200 ks.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Otazníky kolem nemocnice

Otazníky kolem nemocnice 7/2015 Aktuálně z radnice V sušické sokolovně proběhlo 31. března pracovní setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu. V úvodu promluvil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 LEDEN 2010 PF 2010 FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více