ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč. na opatrné a citlivé formování postojů a"

Transkript

1 ČTVRTLETNÍK červen 2005 Cena: 3,- Kč Prázdniny, škola a život Začátek prázdnin je radostná událost. Samozřejmě hlavně pro ty, jimž jsou prázdniny určeny především tedy pro děti školou povinné. Na dva měsíce mohou úplně zapomenout, že existují učebnice, tabule a třídy, a smí se aspoň na chvilku rozletět do prázdninových krajin fantazie, volnosti a bezstarostnosti. Začátek letošních prázdnin v Olešnici má ale také trošku jinou příchuť. Právě uplynulým školním rokem skončilo působení pana ředitele Františka Postla na olešnické základní škole. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že toto období patřilo k těm vůbec nejlepším v celé historii školy. Moje dcera měla to štěstí, že zažila alespoň poslední ročník obecné školy ve třídě pana Postla. Dá se to říct i tak, že měla smůlu, že jich nebylo víc. Měl jsem příležitost ke srovnání způsobu výuky a výchovy na městské základní škole v Nových Hradech a na vesnické málotřídce v Olešnici. To, co bylo na té předchozí každodenním bojem a stresem, se najednou stalo radostným objevováním. Samotný pojem škola se za ten jediný rok stačil v očích mé dcery obrátit z rubu na líc. Někteří panu Postlovi vyčítají, že byl k dětem příliš shovívavý, co se týče jejich studijního úsilí. To je možná částečně pravda, nebylo to však samoúčelné, a v žádném případě to nepramenilo z nějaké pohodlnosti nebo nezájmu pana Postla. Právě naopak. Pochopil totiž, v čem vězí to pravé jádro školy, a umí to převést do praxe. Pochopil, že škola není především instituce, ale vztah. Tím nejdůležitějším v ní není memorování kvanta vědomostí a pouček, ale uvedení do života. Tím se, přestože sám v důchodovém věku, hlásí k tomu nejmodernějšímu trendu, který v českém školství zatím jen pomaloučku a nesměle nastupuje. Tím, že klade důraz hlavně na výchovu, na opatrné a citlivé formování postojů a názorů, na respektování jedinečné individuality každého žáka, jeho povahy, nadání a vloh, tím vším nám ukazuje, že i v dnešní uspěchané a nervózní době je možné dětem věnovat dostatek všeho, po čem jejich dušičky prahnou. Učitele s velkým U, jakým je pan Postl, nám bohužel nevyprodukuje žádný institut, takový se musí narodit. Životní moudrosti se člověk opravdu nenaučí na žádné pedagogické fakultě. Ta je výsledkem plného, bohatě prožitého života. Jsme rádi, že nám a hlavně našim dětem tu mohl něco ze své moudrosti zanechat. Přejme tedy olešnické škole a jejím současným i budoucím žáčkům, aby i v budoucnu měla štěstí na výborné pedagogy. Děkujeme panu Františku Postlovi, že budeme mít na co navazovat. Přejeme mu, aby se mu nadále v životě dařilo, aby byl stále dospělými ctěn a dětmi milován. Ludvík Lošek POZVÁNKA Zveme rodiče i prarodiče, kamarády i kamarádky na závěrečnou ŠKOLNÍ AKADEMII ve středu 29. června od 16.30hodin v olešnické sokolovně. Těšíme se na Vaši účast! Olešničtí! Žijete v krásné krajině a máte bezva starostu, jeho zástupce a zastupitele. Jsem místostarosta Dobříkova, vaší partnerské obce v pardubickém kraji. Možná, že vám toho není o naší obci mnoho známo, neboť naše spolupráce, kromě sporadických návštěv, se až dosud omezila na výměnu novin s vaší obcí. Aby se partnerství více utužilo, víceméně jsme se v počtu 18 lidí vnutili 23. a do vaší vesnice. Pan starosta a jeho štáb se o nás skvěle postarali. S velkou láskou a zaujetím nám byla vaše obec detailně představena. V neděli jsme se navíc seznámili i s vaším okolím. Téměř v poklusu bylo k vidění snad vše to nej od vás. Pan starosta měl organizačně vše pod kontrolou. (Dokonce nám sehnal i čerstvé rohlíky v neděli ráno na snídani.) Těšíme se, že vy nám naší návštěvu v hojném počtu oplatíte, a že to nebude dlouho trvat. Jiří Svatoš, místostarosta Dobříkov

2 str. 2 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Vážení spoluobčané, poslední číslo našeho obecního čtvrtletníku Olešnických listů, vyšlo koncem měsíce března Chtěl bych se dotknout výrazných událostí v životě obce Olešnice od té doby. Jako dosti důležitý okamžik uvádím konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy Olešnice, které se uskutečnilo dne na půdě Obecního úřadu Olešnice. Konkursní komise byla složena ze zástupců zřizovatele (Obce Olešnice), České školní inspekce, Jihočeského kraje-krajského úřadu (odboru školství), Městského úřadu Trhové Sviny a samozřejmě zástupce za Základní školu Olešnice. Jako vhodný uchazeč vzešla z konkursního řízení paní Mgr. Gabriela Štrosserová. Mohu potvrdit, jelikož jsem byl přítomen konkursu, že vybraná uchazečka o místo ředitele Základní školy v Olešnici ostatní uchazeče převýšila především svými znalostmi a do jisté míry i zdravou suverenitou. V sobotu 7. května se konala hasičská soutěž na Petříkově. Účastnila se družstva jak z Olešnice, tak z Bukové. V pátek 6. května v Bukové a v sobotu 7. května v Olešnici jsme i my, tak jako v ostatních městech a vesnicích v celé naší republice, uctili památku obětí dvou nejničivějších válečných konfliktů při příležitosti 60. výročí konce 2. světové války. (viz foto nahoře) Počasí nám příliš nepřálo, ale pietní akt u památníků padlých měl důstojnou atmosféru. I ohňostroj v neděli večer, pořízený v rámci možnosti naší obce, shlédlo poměrně dost diváků. Medobraní v Olešnici jsme mohli navštívit v sobotu 28. května v sokolovně od hod. Samozřejmě jsme chtěli připravit pro naše nejmenší zábavné odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí u olešnického zámku. Ale jak se říká: člověk míní a počasí mění. Sobota 4. června nám připravila deštivé odpoledne, takže jsme naložili děti do aut a odvezli je do sálu v Bukové, kde jsme společně s místními nakonec strávili s dětmi plno legrace a zábavy. (viz foto dole) A co plánujeme dál? Rádi bychom pokračovali v tradici setkání heligonkářů, které se nám doufám koncem léta podaří uskutečnit. Pravděpodobně v září budeme mít také příležitost uspořádat oslavu letošních výročí založení sborů dobrovolných hasičů v Olešnici a Bukové. Chtěli bychom připravit zajímavý program pro širokou veřejnost. Na podzim rozhodně nebude chybět tradiční setkání s občany v důchodovém věku. Za zmínku jistě stojí příprava realizace zbrusu nových internetových stránek Obce Olešnice, kde budou zveřejněny nejen všechny potřebné údaje a zprávy pro veřejnost, ale současně bude dán prostor i Vám občanů, na případné dotazy a připomínky. Je třeba také zmínit investiční akce. Během letních prázdnin by mělo dojít k výměně střešní krytiny na budově Základní školy Olešnice. Na tuto investiční akci jsme obdrželi část potřebných financí od Jihočeského kraje- Krajského úřadu, za což děkujeme. Dále připravujeme výstavu na Zámku Olešnice v letním období a opět na základě příspěvku od Ministerstva kultury ČR, Jihočeského kraje a samozřejmě i Obce Olešnice, jako vlastníka nemovité kulturní památky, dojde k dalšímu postupu v odstraňovaní havarijního stavu střešní krytiny na tomto objektu. Akcí, které nás do konce tohoto roku čekají je celá řada a pouze se těšme, že budou i uskutečněny tak, jak je máme naplánovány. Petr Švepeš, starosta

3 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 3 A co škola? Ve svém příspěvku nechci postupovat tak, jako bych psal výroční zprávu o činnosti a průběhu školního roku. Nicméně se na ZŠ v Olešnici odehrály věci, o kterých je záhodno občany obce informovat. Oblast výchovy a výuky Všechna kritéria vzdělání byla žáky splněna. Samozřejmě, že záleží na tom, jaké kdo má nadání. Myslím si ale, že i žáci méně chápající splnili požadavky. Při této příležitosti chci znova apelovat na rodiče, aby v budoucnu využívali službu zdejší školy a nehledali instituce, o kterých si myslí, že jsou lepší. Spíše by se každý rodič měl zamyslet nad tím, co on dělá pro své dítě a co on udělá pro školu. Začít by se mělo především u docházky, protože někteří žáci chybí dosti často. Uvědomte si, že každá hodina, den, týden ve škole má pro dítě v jeho vývinu cenu zlata. Do gymnázia v Trhových Svinech byli přijati žáci Eliška Nemravová, Tereza Lošková, Karel Schwarz a Tomáš Stodolovský, zaslouží si gratulaci. Oblast zábavná Jako každoročně byly děti na horách spolu s rodiči, navštívily několik kulturních akcí, ať již přímo na škole nebo v Č.Budějovicích či Trhových Svinech. Nesmím zapomenout na plavecký výcvik a připravované akce. Koncem června pojedou žáci na výlet do Českého Krumlova, kde zhlédnou na otáčivém hledišti pohádku Zlatovláska. Poté půjdou na exkurzi do Uměleckoprůmyslové školy Sv. Anežky a Upřímné díky! Tímto zcela jednoduchým vyjádřením bych velmi rád poděkoval dvěma výrazným postavám Olešnice, které ji téměř současně opouštějí. Byť nejsou jejími občany a každý je tak trochu jiný, jak jsem je měl možnost poznat, mohu s plnou odpovědností říct, že si obou nesmírně vážím a vážit budu. Abych dlouho nenapínal - o koho vlastně jde? Začnu dámou. Paní Marie Rusová velela mateřské škole a pan František Postl řediteloval naší základní škole. Oba odcházejí do důchodu, jistě aktivně odpočívat. Už jsem se zmínil, že každý je tak trochu jiný, ale oba určitě měli, jeden společný cíl: připravovat děti z Olešnice, z Bukové a ze Lhotky do života. Doba, po kterou jsem měl možnost se s oběma setkávat, se diametrálně liší. Paní Marii Rusovou znám dlouhou dobu, od chvíle, kdy jsem nastoupil do mateřské školy jako tříletý kluk až po dnešek, kdy do školky vodím vlastní děti. pokračování na str. 4 výlet zakončí prohlídkou hradu Rožmberk nad Vltavou. Ve středu v hodin vystoupí děti z MŠ a ZŠ na akademii v Sokolovně. Zveme tímto občany srdečně na tuto akci. Oblast organizační V dubnu se konal na obci konkurz na nového ředitele ZŠ a MŠ v Olešnici. Ze tří kandidátů si nejlépe vedla Mgr. Gabriela Štrosserová, která bude od 1.září 2005 zastávat funkci ředitelky. Nahradí ředitele Františka Postla, který odchází do důchodu. Škola je právním subjektem. Podle nového školského zákona dojde v zařízení ještě k nějakým změnám, ale o tom bude veřejnost informována v příštích číslech Olešnických listů. Poděkování Ani se tomu nechce věřit, ale je to celé čtvrtstoletí, co jsem nastoupila do Mateřské školy Olešnice. Pětadvacet let uteklo jako voda a moje působení je u konce. Byly to krásné roky plné radosti. Proto bych chtěla poděkovat za všechno minulým i současným představitelům obce, minulým i současným kolegyním, školnicím i kuchařkám, bez kterých by byla naše práce daleko obtížnější. Nejvíce pak chci poděkovat rodičům a zejména Závěrem svého příspěvku bych rád poděkoval všem pracovníkům školy. Dokázali jsme vytvořit velmi funkční kolektiv, kde každý byl na svém místě a plnil svědomitě své povinnosti. Chci poděkovat starostům ing.ludmile Lechnerové a ing.petru Švepešovi, kteří měli zájem o školu a spolupráce s nimi neměla chybu. Chci poděkovat celému vedení obce a hlavně všem lidem v Olešnici, protože ne vždycky je taková shoda mezi pedagogem a rodičem. Jsem rád, že mohu zakončit své učitelské působení právě ve vaší obci. Nebyla to jenom škola, ale získal jsem zde i několik osobních přátel. Pokud budu živ, rád se mezi vás budu vracet. František Postl, ředitel školy dětem. Každé z té dlouhé řady mi zůstane v srdci i mysli nějakým střípečkem, vzpomínkou. Celý život jsem se snažila, abych byla dětem trochu maminkou, učitelkou, kamarádkou, ale hlavně tím, s kým se děti cítí bezpečně, šťastně a spokojeně. Škoda, že s těmi maličkými se už neporaduji, nepozlobím. Ale všechno jednou končí i mé působení v MŠ. A tak bych chtěla popřát velkým i malým v Olešnici hodně štěstí a zdaru. Snad si na mě taky někdo někdy vzpomene. Vaše Marie Rusová, učitelka MŠ

4 str. 4 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Upřímné díky! dokončení ze str. 3 S Františkem Postlem jsme si byli představeni až v době, kdy jsem byl zvolen starostou obce a myslím, že mohu říct, že se z nás stali přátelé. Výčet vlastností a skutků, pro které si obou vážím by byl velmi dlouhý a určitě nebudu sám, kdo si myslí, že se tyto dvě postavy v Olešnici opravdu zapsaly nes- mazatelným písmem a já si jim dovolím tímto veřejně poděkovat za veškerou péči a práci, odvedenou našim dětem, odvedenou nám všem. Petr Švepeš, starosta Nečekané mladé překvapení Jednoho, zcela běžného dne, se za mnou zastavili kluci ve věku 8-12 let a zeptali se mně, co by měli udělat, když mají zájem začít s požárním sportem. Musím se přiznat, že jsem chvilku zůstal tak trošku překvapen, že kluci mají zájem o to, aby v budoucnu byli připraveni pomoci při různých krizových situacích a tím byli i nápomocni své obci při záchraně zdraví a životů lidí a jejich majetku. V každodenní práci starosty obce takovýto moment může znamenat jen pouhý další dotaz v celé řadě předchozích a následujících, adresovaných na vedení obce, ale pro mne to je velká výzva, kterou nemůžeme jen tak přejít a říci si: no jo, kluci vždycky něco vymýšlejí. Především mne velmi inspiruje jejich vlastní iniciativa a bylo by velkou chybou, alespoň nevyzkoušet jejich odhodlání a snahu. Ale co je podstatně důležitější je to, že když někdo přijde s přáním pomáhat druhým a být na to připraven, byť jsou to mladí kluci a děvčata, člověku se tak trošku orosí oči, byť si ti, co přišli požádat o podporu spíše představují houkající červenobílá auta, známá z různých školních exkursí a už méně si vybavují možné nebezpečí. Za sebe bych chtěl sdělit, že rozhodně nenechám tento dotaz budoucích hasičů v šuplíku. Budu se snažit iniciovat schůzky s vedením sborů dobrovolných hasičů v Olešnici, v Bukové i ve Lhotce a hledat řešení, jak mladíky podržet při momentální chuti se zapojit do dění v této oblasti. Budu velmi rád, když mi bude vedení sborů nakloněno, což se domnívám, že ani nejde jinak. Važme si této mladé chuti a využijme ji pro roky příští. Petr Švepeš, starosta OKÉNKO K SOUSEDŮM Nemusíte jezdit tisícovky kilometrů, aby jste poznali život v Africe. Stačí, když přejedete hranice a zastavíte se v Moorbad Haarbach (nedaleko od Weitry), kde se pořádá již pátý ročník Afrického festivalu Kasumama. Kasumama je africké slovo, které se objevuje ve více jazycích a znamená klidné srdce, nebo pokoj v duši. Workshop čtvrtek 7.7. pátek 8.7. sobota 9.7. Pohádky, afr.hry pro děti Výroba recykl. hraček Tance západní afriky Od středy 6.7 do neděle se můžete nechat unášet nejen tradičními africkými rytmy, ale i moderními styly černého kontinentu, ochutnat africké speciality, či zakoupit originální doplňky v africkém bazaru. Vstup je každý den do 18:00 volný. V neděli platí volný vstup po celou dobu. Tento rok je poprvé pro návštěvníky otevřena typická africká vesnice s deseti chýšemi z bambusů a hlíny. Zde se bude odehrávat i zahajující ceremonie celého festivalu. Poté bude vesnice využívána pro různé aktivity například i v rámci Workshopů. Ve večerních hodinách se Haarbachem rozezní africké tóny. Vstupenky na následující koncerty jsou levnější v předprodeji a platí též sleva pro studenty a děti. Ve čtvrtek večer 7.7. máte šanci spatřit divadelně-taneční představení mil, kde se spolu setkali nejen profesionální herci, ale i afričtí uprchlíci sídlící v Traiskirchenu. V pátek 8.7. večer se představí skupina Chewata s charismatickou zpěvačkou Minyeshu a okouzlujícími rytmy z Etiopie, kde nebude chybět ani harfa. Hned poté zahraje ještě Reggae skupina Sam Brisbe and The Black Soul Reggae Band. V sobotu 9.7. je očekávána zpěvačka, tanečnice a percusionistka Dobet Gnahoré z Pobřeží Slonoviny, jež bude interpretovat africké písně v různých nářečích. Následovně se můžete zaposlouchat do hudby marockého zpěváka Raie Kadera, který spojuje ve své hudbě severoafrické folklorní písně, Afro-Pop a Jazz. V neděli si dopoledne nenechte ujít africké chorály v podání Ghana Minstrel Chor a Chóru z Moorbad Haarbachu. Africký festival nabízí vyžití ve všech směrech. Krom poznávání cizích kultur bude dozajista příjemným zpestřením začínajících prázdnin. Bližší informace naleznete na /www.kasumama.at/, rozpis akcí viz tabulka Hermína Mocová Přeshraniční impulzní centr. Sdružení Růže Vařit jako v Keni 15-17: : :00 BUBNOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 1O-12 pokročilí začátečníci BUBNO- VÁNÍ PRO DĚTI AFRICKÉ BATIKO- VÁNÍ 1O-12 začátečníci pokročilí 15-17: začátečníci pokročilí 15-17:00 neděle rodina rodina CENA 7E 7E 15E za osob. 17E za os. 15E Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by měli dělat sami. 7E 15-17:00 17E Abraham Lincoln Legitimita demokratického systému nespočívá v tom, že by sliboval všem stejné úspěchy, ale v tom, že nabízí všem stejnou příležitost. Michael Novak

5 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 5 POZVÁNKA Ve čtvrtek 30.června 2005 se bude konat Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olešnice od hodin ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Olešnice Program: 1. zahájení 2. zpráva ze schůzí rady obce 3. zpráva předsedkyně finančního výboru 4. zpráva předsedy kontrolního výboru 5. projednání výsledku přezkumu hospodaření a závěrečného účtu 6. žádosti o koupi obecních pozemků 7. různé 8. diskuse 9. usnesení 10. závěr Petr Švepeš, starosta V tomto čtvrtletí blahopřejeme k významnému životnímu jubileu 70 let paní Karolině Buřičové z Olešnice a panu Jiřímu Farkotovi, také z Olešnice Město Nové Hrady náměstí Republiky 46, Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího stavebního úřadu název územního samosprávného celku: Město Nové Hrady druh práce a místo výkonu práce: vedoucí stavebního úřadu, Městský úřad Nové Hrady a jeho správní obvod požadované vzdělání: SŠ, VŠ stavební nebo obdobného charakteru další požadavky: řidičský průkaz sk. B, částečná znalost NJ výhodou platovou třídu odpovídající druhu práce: 9 lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do předpokládaný nástup: září 2005 místo a způsob podání přihlášky: výhradně písemné přihlášky zaslané poštou nebo doručeny osobně na podatelnu MěÚ přijímá Městský úřad Nové Hrady náměstí Republiky Nové Hrady Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Náležitosti písemné přihlášky jméno, příjmení a titul zájemce datum a místo narození zájemce státní příslušnost zájemce místo trvalého pobytu zájemce číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání VÝZVA Máte názor, či poznatek, se kterým byste se rádi podělili v Olešnických listech? Chcete dát vědět o tom, co připravujete nebo jste připravili? Rádi byste pozvali diváky a účastníky na svou akci? Ozvěte se nám a my Vaše příspěvky rádi otiskneme. Kontakt osobně na olešnickém úřadě, telefonicky na čísle nebo em:

6 str. 6 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Kam v letních měsících za zábavou? V této rubrice bychom rádi nabídli několik tipů na strávení volného času. Vybrali jsme pár kulturních, společenských i sportovních akcí v blízkém okolí Olešnice, které určitě stojí za to navštívit Signore Kartáč opera Jihočeského divadla na hradním nádvoří v Nových Hradech od předprodej vstupenek v KIC Nové Hrady, tel.č Hurá prázdniny od zábavné odpoledne na Buškově hamru TROCNOVSKÉ SLAVNOSTI 4.7. od Babouci k uctění památky Jana Žižky z Trocnova 5.7. BSP Baláž, Střihavka, Pavlíček od rockový koncert na Buškově Hamru 6.7. Musica ad Gaudium Koncert barokní hudby s hostem Eydís Franzdóttir (Island) hoboj od v refektáři kláštera v Nových Hradech 8.7. Zimbabwe Africa Czech Tour 2005 od na náměstí v Trhových Svinech Borůvkový den od v areálu ZŠ Weekend na hradním nádvoří v Nových Hradech od koncert country kapely na zahájení hraních slavností NOVOHRADSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI od tradiční historické tržiště a bohatý program hradní nádvoří v Nových Hradech 15. a 16.7 Limonádový Joe aneb Koňská opera od na Buškově Hamru III. Ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb na návsi v Jílovicích Kocourkov představení Jihočeského divadla od na hradním nádvoří v Nových Hradech Mistrovství světa lodních modelářů Borovany, rybník Pražan 3.8. Jumping drums bubenická show od kulturní sál v Borovanech 5.8. Mňága a Žďorp od na Buškově hamru 6.8. Mistrovství ČR Hobby rallyecross Borovanská strouha 7.8. OLEŠNICKÁ POUŤ Zpívaná poezie Katka Křížová od folkový koncert na nádvoří hradu v Nových Hradech Lidová veselice při loučích od radniční dvůr v Ledenicích 13. a 14.8 Festival dechových hudeb Valdauf 2005 náměstí Trhové sviny Jarda Matěj Matějů a přátelé od folkový koncert na nádvoří hradu v Nových Hradech OHŇOSTROJ lampionový průvod a ohňostroj na rozloučenou s prázdninami sraz na hradním nádvoří v Nových Hradech 3.9. BARÁČNICKÉ SLAVNOSTI od parčík u sokolovny v Ledenicích 3.9. Indiánské odpoledne od areál ZŠ v Borovanech Servitské slavnosti klášter Nové Hrady

7 OLEŠNICKÉ LISTY červenec 2005 str. 7 H-REALITY ČESKÉ BUDĚJOVICE najdete nás v OBI NABÍZÍME KOMPLETNÍ REALITNÍ SLUŽBY : pí Honzíková , kupní smlouvy vypracované kvalitním právníkem, znalecké posudky pro Finanční úřad, poradenství v oblasti realit zdarma! seriozní jednání, dlouholeté zkušenosti Poptávka: náš klient z Prahy koupí RD, chalupu nebo chatu ve Vaší oblasti!! FINANČNÍ PORADENSTVÍ: pí Dobrovská Americká hypotéka : úvěr na cokoliv ( dovolená, auto, bazén, nová kuchyně : od ,- ( peníze na Váš účet, ručení vlastní nemovitostí, příklad úvěr ,-Kč na 20 let splátka cca 1.500,-Kč ) Hypotéka na rekonstrukci, koupi, výstavbu nemovitostí Poradenské služby jsou zcela zdarma! Sídlo firmy a kontakty: tel., fax.: , H-reality, Pražská 2540 (OBI), České Budějovice František LENC KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ a TEPELNÉ IZOLACE Olešnice 116 mobil: , fax: Ceník inzerce: Rádi byste o své firmě dali vědět i prostřednictvím Olešnických listů? Ceny inzerátů jsou: 1/4 strany 300 Kč 1/8 strany 150 Kč Graficky zpracované inzeráty přijímáme v elektronické podobě. Na požádání inzerát i zpracujeme a graficky upravíme. BC Beton Třeboň Beton z Třeboně beton nejvyšší kvality - Technologické zařízení a doprava špičkové úrovně - Pouze u nás spojení mixu s výkonným čerpadlem na beton délky 24 m Je to prosté stačí vytočit naše linky: Velín , Obchod , Kancelář Podívejte se k nám na naše www stránky JINDRA KAREL BSOD PILA & DŘEVOVÝROBA Výroba a prodej: Obrazové a stavebně truhlářské lišty. Obkladové a podlahové palubky. Hoblovací řezivo. Truhlářské a stavební řezivo. Výroba kovů. Služby: Profilové hoblování. Pořez kulatiny do průměru 71 cm. Sušení řeziva. Výkup kulatiny. OTEVÍRACÍ DOBA Po-Pá: od 7,30 do 17,00 hod. Sobota: od 9,00 do 13,00 hod. Olešnice 118 (Hvízdalka), PSČ tel: fax: mobil:

8 str. 8 červenec 2005 OLEŠNICKÉ LISTY Montáž, servis, projekce a revize NEJEDLÝ & BÍNA VODA, TOPENÍ A PLYN Výkup kulatiny a lesů Truhlářské práce Výroba tesařského řeziva Tel.: Fax: Mobil: UHELNÉ SKLADY BOROVANY Zajišťují dovoz tuhých paliv (i Avií) Nabízíme Vám uhlí hnědé (Bílina i Most) a brikety. Uhlí je na skladě přikryto plachtou. NABÍZÍME MNOŽSTEVNÍ SLEVY PŘEDZÁSOBTE SE VČAS! Těšíme se na Vaše objednávky! Pondělí čtvrtek od 7 do 15 hod Pátek od 7 do 14 hod Informace na telefonu: , Rozvody: plast měď železo Chlazení Klimatizace Tepelná čerpadla Kontakt: Kompletní finanční služby OLGA KERLOVÁ Lhotka Trhové Sviny telefon: , První konzultace zdarma Noví klienti - dárek Jan SMRČKA výroba a prodej lázeňských oplatek Buková Trhové Sviny tel., fax: mobil: Vydala Obec Olešnice, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Za obsah a správnost příspěvků ručí autor. Počet výtisků 200 ks.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 3/13. Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 31. 1. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Č e s k ý i n s t i t u t i n t e r n í c h a u d i t o r ů NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY 23. 24. dubna 2015 W o r k s h o p p r o v e ř e j n o u s p r á v u Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 23. 24. dubna 2015, organizuje Český institut interních auditorů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Postřižínský zpravodaj

Postřižínský zpravodaj Postřižínský zpravodaj 5/2015 Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70 Krátké zprávy z obecního úřadu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Společnost ČEZ Distribuce,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Město Prostějov. Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011. Výzva k podání nabídky

Město Prostějov. Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011. Výzva k podání nabídky Město Prostějov Zn. OSZ 13/2011 V Prostějově dne 13. 5. 2011 Výzva k podání nabídky Zadavatel: Město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, IČ: 00288659 zastoupené Františkem Nevrtalem,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Koněšínský zpravodaj 1/2009

Koněšínský zpravodaj 1/2009 Koněšínský zpravodaj 1/2009 Vydává Obecní úřad v Koněšíně, 10. dubna 2009 Velikonoční bohoslužby v Koněšíně Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Velikonoční neděle Pondělí velikonoční 17.00 hod - mše

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více