Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)"

Transkript

1 Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org Ostatní 7 Folklorní soubor KALINA Babice 508 Myslivecké sdruţeny Cerony Babice Babice Schola Venefica - Škola trvale udrţitelného zpŧsobu ţivota Babice, Mlýnská 191 Fotbalový klub FC Babice Babice ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BABICE Babice ZO OSŢ ČD Ţelezniční stanice Huštěnovice Babice 188 ZO OS KOVO, PVM STAST spol. s r. o Babice Sbor dobrovolných hasičŧ Babice Babice 164 Tělocvičná jednota Sokol Babice Babice Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště Babice 3 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

2 Bánov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 12 Sociální 1 Církevní org Ostatní 10 Klub seniorŧ Bánov Bánov 700 Honební spolek Bánov, o.s Bánov 464 Občanské sdruţení Kohútek Bánov th Mountain Division, Klub vojenské historie Bánov 61 Společnost singularistŧ v Bánově o.s Bánov 321 Myslivecké sdruţení Háj Bánov Bánov 39 Klub rodičŧ a přátel Základní školy Josefa Bublíka, Bánov Bánov 507 FC BÁNOV Bánov Český zahrádkářský svaz Bánov, U školy Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bánov Bánov 628 Sbor dobrovolných hasičŧ Bánov Bánov Tělovýchovná jednota Sokol Bánov zkrácená forma:t.j.sokol Bánov Bánov Římskokatolická farnost Bánov Bánov 10 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

3 Bařice Velké Těšany (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 "Porta futura o.s." Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 48 TJ SOKOL VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 1 Občanské sdruţení rodičŧ Bařice Kroměříţ, Bařice č.16 T.J. Kruţík Bařice Bařice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bařice-Velké Těšany Bělov (Zlín) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní Sbor dobrovolných hasičŧ Bělov Bělov 6 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

4 Bezměrov (Kroměříţ) Počet NNO: 5 Sport 2 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Bezměrovák o.s Bezměrov 10 Sportovní klub Phar Lap, o.s Bezměrov 29 TJ BEZMĚROV Bezměrov MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HANÁ BEZMĚROV" Bezměrov SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bezměrov 176 Bílovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 2 Církevní org Ostatní 9 Oddíl stolního tenisu Bílovice, O.S Bílovice 208 Občanské sdruţení Game-net Bílovice 506 Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole v Bílovicích Bílovice 440 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BÍLOVICE - PLOŠTINA Bílovice Myslivecké sdruţení Bílovice - Lešník Bílovice Tělovýchovná jednota Bílovice Bílovice SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY V BÍLOVICÍCH Bílovice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

5 Sbor dobrovolných hasičŧ Bílovice Bílovice 491 Základní organizace OS státních orgánŧ - obvod OÚ Bílovice Bílovice Sbor dobrovolných hasičŧ Včelary Bílovice, Včelary 437 ZO Českého zahradkářského svazu Bílovice Bílovice Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Bílovice Bílovice 145 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bílovice Bílovice Římskokatolická farnost Bílovice,Bílovice 42 Biskupice (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Ornitologický klub České republiky Biskupice 158 TJ TATRAN - DRUŢSTEVNÍK BISKUPICE Biskupice Moravskoslezský kynologický svaz ZO č Kynologický klub Biskupice u Luhačovic Biskupice 195 Sbor dobrovolných hasičŧ Biskupice Biskupice 205 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

6 Blazice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní 3 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HRABINA BLAZICE" Blazice "Ţeny Blazice" Blazice Římskokatolická farnost Blazice Blazice 36 Bohuslavice nad Vláří (Zlín) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 SK Bohuslavice nad Vláří o.s Bohuslavice nad Vláří 109 SKS Bohuslavice Bohuslavice nad Vláří 60 OFFROADMEN ASSISTANCE Bohuslavice nad Vláří 9 G & G OFF ROAD CLUB Bohuslavice nad Vláří MS Bohuslavice nad Vláří /o.zlín/ Bohuslavice nad Vláří Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice n/vl. Bohuslavice nad Vláří 62 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

7 Bohuslavice u Zlína (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 TJ SOKOL, Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Myslivecké sdruţení Kříby Bohuslavice - Březnice Bohuslavice u Zlína 101 Klub bohuslavické mládeţe Bohuslavice u Zlína Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína 207 Bojkovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 46 Sport 9 Sdruţení + 41 Sociální O.p.s Kultura 3 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 29 SPORTOVNÍ KLUB SLOVÁCKÁ VIKTORIA Bojkovice, Tovární 615 SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKU, BOJKOVICE Bojkovice Musejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích Bojkovice, Nad Zahradami 893 "Místní akční skupina Bojkovska" Bojkovice, Sušilova 952 Klub Světlov Bojkovice, Sušilova 952 SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, o.s Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715 NOTABENE Bojkovice, o.s Bojkovice, Mánesova II 943 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

8 Jezdecký sportovní klub Bílé Karpaty Bojkovice, Mánesova II 901 MyšMaš - Sdruţení pro alternativní kulturu a ekologii Bojkovice, Bezručova čtvrť 787 BOJKOVICKÁ MINIMATEŘINA Bojkovice, Štefánikova SVĚTLOVÁNEK Bojkovice, Jiráskova 452 Tělovýchovná jednota Přečkovice Bojkovice SRPŠ při základní škole Bojkovice Bojkovice, Štefánikova 460 Tělovýchovná jednota Sokol Krhov Bojkovice "ROZKVĚT" sdruţení občanŧ Bojkovice, Bezručova čtvrť 766 DUHA Světlov Bojkovice Bojkovice, Jiráskova 682 DOMOV sdruţení občanŧ Bojkovice, Mánesova 903 "JISTOTA" sdruţení občanŧ Bojkovice, Čtvrť 1. máje 799 MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST NIVA BOJKOVICE Bojkovice SINGULÁRNÍ PODÍLNÍCI, KRHOV Bojkovice, KRHOV MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST KLADENKA PŘEČKOVICE Bojkovice, Přečkovice Tělovýchovná jednota Bzová Bojkovice Myslivecké sdruţení Lokov Bojkovice, Bzová 1 Tělovýchovná jednota Bojkovice Bojkovice, Tovární 615 SVĚTLOVAN, o.s Bojkovice, Mánesova 906 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Bojkovice pod Světlovem - kynologický klub Bojkovice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Bojkovice Bojkovice, nábřeţí Svobody 172 ZO OS KOVO, MORAVIA CANS a.s Bojkovice, Tovární 532 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

9 Sbor dobrovolných hasičŧ Bzová Bojkovice, Bzová 157 Sbor dobrovolných hasičŧ Bojkovice Bojkovice, Nábř. Svobody 169 ZO OS KOVO, ZEVETA, a. s., Bojkovice Bojkovice, Tovární 532 Klub českých turistŧ Bojkovice, Mánesova 278 Sbor dobrovolných hasičŧ Krhov Bojkovice, Krhov 53 Technické sporty Bojkovice Bojkovice, Čtvrť 1. máje 710 ZO OS prac.dřevozprac.odv. les. a vod. hosp.,jihomor.dřev.záv. a.s.záv.bojkovice Bojkovice, Pod Světlovem 283 Kynologický klub Bojkovice ZO MSKS Bojkovice MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BOJKOVICE Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice Bojkovice, Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bzová Bojkovice, Bzová 117 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bojkovice Bojkovice 2 SDRUŢENÍ ZAHRÁDKÁŘŦ, BZOVÁ Bojkovice, Bzová, BZOVÁ 141 Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s Bojkovice, Sušilova 952 Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s Bojkovice, Světlov Nadační fond Církevní střední odborné školy Bojkovice Bojkovice, Husova Římskokatolická farnost Bojkovice Bojkovice, Husova 62 Konvent sester dominikánek Bojkovice Bojkovice, Husova 537 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

10 Boršice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 3 Sdruţení + 13 Sociální 2 Církevní org Ostatní 9 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Boršice Boršice 190 BIKE CLUB BORŠICE Boršice 568 SK Boršice Boršice MS Boršice Boršice Sportovní klub Kavárna Gréta Boršice Boršice 498 Slovácký musher klub Boršice Folklorní soubor Pentla Boršice 117 ZO Sdruţení technických sportŧ a činností Boršice u Blatnice Boršice Český zahrádkářský svaz, základní organizace Boršice Boršice 559 Český svaz včelařŧ, o.s., základní oprganizace Boršice Boršice 236 Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Buchlovic Boršice 275 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Boršice kynologický klub Boršice TOM 5 KAMZÍK BORŠICE Boršice Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic Boršice 191 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

11 Boršice u Blatnice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 9 Sport 2 Sdruţení + 8 Sociální 1 Církevní org Ostatní 6 občanské sdruţení BORŠIČANÉ Boršice u Blatnice 331 Samostatný firemní klub stolního tenisu Progres - Slaník Boršice u Blatnice Myslivecké sdruţení Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice Fotbalový klub Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 49 SAMOSTATNÝ FIREMNÍ KLUB PROGRES - SLANÍK Boršice u Blatnice Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 288 ZO ČSV Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 299 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Boršice Boršice u Blatnice, Podevsí Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 31 Bořenovice (Kroměříţ) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bořenovice 70 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

12 Branky (Vsetín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 3 Sociální Církevní org Ostatní 3 Tělovýchovná jednota Sokol Branky Branky Myslivecké sdruţení Branky Sbor dobrovolných hasičŧ Branky na Moravě Branky 67 Římskokatolická farnost Branky Branky 98 Bratřejov (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Singulární společnost Bratřejov Bratřejov MS Bratřejov Bratřejov T.J. Sokol Bratřejov Bratřejov Sbor dobrovolných hasičŧ Bratřejov Bratřejov Římskokatolická farnost Bratřejov Bratřejov 117 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

13 Brumov-Bylnice (Zlín) Počet NNO: 30 Sport 7 Sdruţení + 27 Sociální Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 4 Církevní org Ostatní 19 HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV Brumov-Bylnice, Zátiší 645 Sportovní klub policie ČR-Referát cizinecké a pohraniční policie Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 146 Pod Lány o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 JK Na Vyhlídce o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 SPORTcentrum BYLNICE, o.s. "středisko pro volný čas" Brumov-Bylnice, Bylnice, sportovní areál ve Stráni 44 Klub bojových umění Brumov Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 346 TENNIS CLUB BRUMOV Brumov-Bylnice MOTORSPORT BRUMOV Brumov-Bylnice, Zápotočí 601 Sdruţení pro rozvoj a podporu školství Brumov-Bylnice, Druţba 1178 Občanské sdruţení Háčko Brumov-Bylnice, Bylnice, Široká 148 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORT CLUB MEZ, BRUMOV Brumov-Bylnice, MEZ BRUMOV S.p. FC TRIODYN BYLNICE, o.s Brumov-Bylnice, Bylnice, Pod Strání- stadion 44 Singulární společnost Bylnice Bylnice Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1204 Sbor dobrovolných hasičŧ Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice, Říky 1334 Sbor dobrovolných hasičŧ Sv. Štěpán Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 3 LMK Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1211 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

14 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Brumov-Bylnice, Bylnice, Na Poříčí 405 Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Základní organizace CE WOOD Brumov Brumov-Bylnice, Podzámčí 860 Sbor dobrovolných hasičŧ MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká 866 Valašský klub plastikových modelářŧ Brumov-Bylnice, Pluskalova 958 Sbor dobrovolných hasičŧ Brumov Brumov-Bylnice, Hodňov ZO OS D Jihomoravské dřevařské závody Brumov-Bylnice, Pilařská 320 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, 1. května 1023 Školní sportovní klub při Základní škole Brumov-Bylnice, Druţba 1178 ZO OS KOVO Triodyn MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká Nadační fond rozvoje kulturního a duchovního ţivota mládeţe Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská Římskokatolická farnost Brumov Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Řeholní dŧm Kongregace kněţí Mariánŧ v Brumově - Bylnici Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Brusné (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Jezdecký klub Podhradí Brusné 69 Singulární společnost Brusné Brusné 157 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

15 Rybářské sdruţení Brusné Brusné SDO Brontosauři - Brusné Brusné 69 Leteckomodelářský klub Brusné Brusné 158 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Brusné 44 Břest (Kroměříţ) Počet NNO: 12 Sport 4 Sdruţení + 11 Sociální Církevní org Ostatní Stop vandalŧm Břest 67 Hanačka Břest 135 Lukostřelecký klub 3D Mrlínek Břest 281 SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, o.s Břest 165 SS EQUI - BŘEST o.s Břest 288 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DORNAVA SE SÍDLEM V BŘESTĚ Břest Karate Břest Břest 297 Dobrovolný fotbalový klub-haná Břest Břest MS Dornava Břest Břest ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BŘEST Břest PF JUVENTUS,o.s., organizační sloţka Břest Břest 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ BŘEST Břest 120 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

16 Římskokatolická farnost Břest Břest 18 Břestek (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 Spolek pro udrţení tradic Břestek 14 SPORTOVNÍ FOTBALOVÝ KLUB TARGET BŘESTEK Břestek Český zahrádkářský svaz základní organizace Břestek 251 Základní kynologická organizace Břestek Březnice (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Klub švýcarských salašnických psŧ o.s Březnice 512 Český zahrádkářský svaz - ZO , Březnice - Ves Březnice Tělocvičná jednota Sokol Březnice Březnice 225 Sbor dobrovolných hasičŧ Březnice Březnice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

17 Římskokatolická farnost Březnice u Zlína Březnice 14 Březolupy (Uherské Hradiště) Počet NNO: 17 Sport 5 Sdruţení + 16 Sociální 2 1 Církevní org Ostatní 9 Taneční soubor Botík, občanské sdruţení Březolupy 90 SPORTOVNÍ SDRUŢENÍ BŘEZOLUPY Březolupy 555 Občanské sdruţení Orchis Březolupy 545 Janka - dechová hudba z Březolup Březolupy 135 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BŘEZOLUPY Březolupy Myslivecké sdruţení Březolupy Březolupy Sdruţení rodičŧ při ZŠ Březolupy Březolupy 134 SDRUŢENÍ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ Březolupy ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BŘEZOLUPY Březolupy CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY, KLUB ČESKÝCH TURISTU, BŘEZOLUPY Březolupy 283 Sportovně střelecký klub Březolupy Březolupy KVZ Březolupy Březolupy 381 Sbor dobrovolných hasičŧ Březolupy Březolupy 90 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

18 Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Březolupy Základní organizace č Březolupy 326 AUTO KLUB Březolupy v AČR Březolupy ZV ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŦ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY ČECH A MORAVY - STÁTNÍHO STATKU BŘEZOLUPY Březolupy 721 Římskokatolická farnost Březolupy Březolupy 139 Březová (Zlín) Počet NNO: 2 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 2 Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 57 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Březová Březová 122 Březová (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org Ostatní 5 TÉLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, BŘEZOVÁ Březová 379 Myslivecké sdruţení "Hubert" Březová Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 161 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

19 Základní organizace Českého svazu včelařŧ Březová Březová 315 Český zahrádkářský svaz základní organizace Březová Březová Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu Březová 11 Březůvky (Zlín) Počet NNO: 7 Sport 2 Sdruţení + 7 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 4 Studentská tvŧrčí unie Březŧvky 64 Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 SK Březŧvky Březŧvky 76 MS Stráţná Březŧvky-Doubravy Březŧvky 167 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ STRÁŢNÁ - BŘEZŦVKY Březŧvky Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 T.J. Stavosvit Zlín Březŧvky Březŧvky Český zahrádkářský svaz ZO Březŧvky Březŧvky, Březŧvky Sbor dobrovolných hasičŧ Březŧvky Březŧvky Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

20 Buchlovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 31 Sport 3 Sdruţení + 30 Sociální 7 4 Církevní org Ostatní 17 Archivářský spolek restaurační Buchlovice, K Buchlovu 750 Děcka z Buchlovic o.s Buchlovice, Komenského 483 BUCHLOVICE TV o.s Buchlovice, Tyršova 285 DECHOVÁ HUDBA BUCHLOVJANÉ Buchlovice, K Buchlovu 782 Buchlovjánek-obč.sdr.na podporu mateřského centra při ZŠ Buchlovice Buchlovice, Hradišťská 4 Petanque klub Stříbrné kule Buchlovice Buchlovice, Řadová 566 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Buchlovice, náměstí Svobody 800 Folklorní agentura Buchlov Buchlovice, Rechtorka 544 Via Lucis Buchlovice, Komenského 539 Divadelní společnost J.K.Tyla Buchlovice Buchlovice, Váhovy 625 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Buchlovice Buchlovice, Komenského 483 Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o.s Buchlovice, náměstí Svobody 598 Taneční škola Aura, o.s Buchlovice, Komenského 290 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BUCHLOVICE Buchlovice ASOCIACE 8. HISTORICKÉHO PLUKU FRANCOUZSKÉ ŘADOVÉ PĚCHOTY 1813 Buchlovice, Boţeny Němcové 513 AVZO TSČ Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 239 SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ Lesní společnosti Buchlovice, a. s Buchlovice, Lhotka 289 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

21 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŠANDERKA Buchlovice Pěvecký sbor Buchlovice Buchlovice, Tyršova 735 Spolek podporovatelŧ historie Buchlovic Buchlovice, K Buchlovu 750 Folklorní studio Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 800 Rybářský spolek-buchlovice Buchlovice MS Buchlov Buchlovice Buchlovice Český zahrádkářský svaz ZO Buchlovice Buchlovice, Lhotka 578 Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Buchlovice Buchlovice, Řadová 772 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Buchlovice Buchlovice, Váhovy 631 ZO ČSOP Buchlovice Buchlovice, Kostelní 113 Sbor dobrovolných hasičŧ Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek 210 AVZO ČR BUCHLOVICE Buchlovice, Hradišťská 157 Sportovní střelecký klub Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek Římskokatolická farnost Buchlovice Buchlovice, Kostelní 279 Bystřice pod Hostýnem (Kroměříţ) Počet NNO: 76 Sport 19 Sdruţení + 70 Sociální 3 6 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 43 VZDĚLÁVACÍ SPOLEK SUŠIL Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova CYKLO BULIS Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

22 Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 1098 Okrašlovací a zábavní spolek, o. s Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 662 Cimbálová Muzika Bukovinka o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 286 "MSKLC o.s." Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Pěvecký sbor TREGLER, občanské sdruţení Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 133 Místní akční skupina Podhostýnska, o.s Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 888 DIALOGO O.S Bystřice pod Hostýnem, Topolová 1510 Rescue team Hostýnské vrchy Bystřice pod Hostýnem, A. Kašpara 1476 PZ RACING TEAM Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1126 Asociace přátel armády a vojenské historie S.M.C. Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Spolek rodičŧ při ZŠ T.G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Nádraţní 56 Sdruţení stavebníkŧ Končiny Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1514 Středoevropský klub chovatelŧ jugosl. ovčáckého psa ŠARPLANINAC Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 1611 Občanské sdruţení Pod chlumem Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 43 PODHORAN SPORT TEAM Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 136 Klub vojenské historie Painballu a Air -Softu Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Sdruţení rybářŧ na ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Folklórní sdruţení CM Rusava Bystřice pod Hostýnem, Palackého 575 "Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdruţení" Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Valašský soubor písní a tancŧ Rusava Bystřice pod Hostýnem, Vsetínská 1445 Stáje Chlum Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 1 HK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1357 Sportovní klub RYCHLOV, o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Za Potokem 239 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

23 SKATEBOARDS - BMX BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1504 ELEKTROTECHNICKÝ CECH Bystřice pod Hostýnem, Za Příhonem DGC Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní BYSTŘICA Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 741 NOHEJBALOVÝ CLUB Bystřice pod Hostýnem SKI BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, DRUŢBY 1361 DELTA KLUB BYSTŘICE P.H Bystřice pod Hostýnem, Komenského 1443 TJ SOKOL HLINSKO POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem CODY S RACING TEAM, o.s Bystřice pod Hostýnem, Novosady 516 ZÁVODNÍ VÝBOR ODBOROVÉHO SVAZU S.P.TON BYSTŘICE P/HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 224 Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Ochozy Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem HOGOFOGO Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1215 Klub křesťanských ţen Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská 279 Podhostýnští zahradníci o.s Bystřice pod Hostýnem, Za Drahou 1276 FK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1574 Klub vodákŧ Kocábka Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1073 Klub rodičŧ při ZŠ Bratrství Čechŧ a Slovákŧ Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 Jezdecká společnost pod Hostýnem o.s Bystřice pod Hostýnem, Libosváry Dětský valašský soubor Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem TURIST.ODDÍL MLÁDEŢE 3003 PANWEE Bystřice pod Hostýnem, Sídliště SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

24 Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bystřice pod Hostýnem, Na Opletě 823 KLUB BIATLONU Bystřice pod Hostýnem, Lázně 303 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 84 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, U Hřiště 1507 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1508 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1124 Kynologický klub Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 207 Klub českých turistŧ Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1419 Pionýrská skupina Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května ZO ODBOR.SVAZU PRAC. DŘEVOZPR.ODVĚTVÍ, LES. A VOD.HOSP. V ČR - JIHOMOR.DŘEVAŘ.ZÁVODY Bystřice pod Hostýnem, Mlýnská 543 Česká lesnická společnost, základní pobočka při LČR, LS Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 81 ZO OS Kovonaxc spol. s r.o Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 31 Moravský rybářský svaz, místní organizace Bystřice pod Hostýnem Zlínský krajský sněm klubŧ Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 19 Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR - okresní organizace Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612/43 ZO-Odborový svaz pracovníkŧ stát.orgánŧ a organizací pracovníkŧ Měst.úřadu Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZO TECHN.SPORTŦ A ČINNOSTÍ-ZO BYSTŘICE POD HOST. Bystřice pod Hostýnem, Holešovská AUTO KLUB BYSTŘICE P.H. Bystřice pod Hostýnem, Dolní 54 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

25 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Lipová 43 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ RYCHLOV Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 302 O R E L Jednota Bystřice p.h Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 974 Základní org.odborového svazu DLV, Lesní společnost Jihomoravské lesy a.s Bystřice pod Hostýnem, Slavkovská 1024 Český zahrádkářský svaz Základní organizace č. 1 městská v Bystřici pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany Svědkové Jehovovi - sál Království Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Kamenec 161 Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612 Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn Bystřice pod Hostýnem, Svatý Hostýn 107 Římskokatolická farnost Bílavsko Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 5 Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 902 Bystřice pod Lopeníkem (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 TJ Stolní tenis Bystřice p.lop Bystřice pod Lopeníkem 262 Sdruţení myslivcŧ Hubert Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 294 Myslivecký spolek Troják Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 70 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BYSTŘICE POD LOPENÍKEM Bystřice pod Lopeníkem Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

26 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 326 Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 333 Bystřička (Vsetín) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 1 Církevní org. 721 Ostatní 9 "Občanské sdruţení Valašská 24" Bystřička 201 Takticko Operační Skupina Bystřička 266 POHORKA - cestovatelský klub Bystřička Biglesova stíhací peruť Bystřička 176 Střelecký svaz Bystřička Bystřička 312 Hudební skupina D.D.P Bystřička 201 MS Přehrada - Bystřička, o.s Bystřička 212 Základní kynologická organizace Kynologický klub Bystřička Bystřička Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička Bystřička 82 YACHT-CLUB MEZ Vsetín Bystřička, Loděnice TJ MEZ Vsetín Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Sociální sluţby Vsetín, Domov pro seniory Podlesí, Podlesí 342, Podlesí Bystřička 342 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřička 96 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřička Bystřička 173 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

27 Cetechovice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní MS Chlum Cetechovice Honětice Cetechovice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Cetechovice 63 Římskokatolická farnost Cetechovice Cetechovice 9 Částkov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Tělovýchovná jednota Sokol Částkov Částkov Singulární společnost Částkov Částkov 1 Myslivecké sdruţení Vlčinec Částkov Sbor dobrovolných hasičŧ Částkov Částkov 58 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

28 Dešná (Zlín) Počet NNO: 0 Sport Sdruţení + Sociální Církevní org. 721 Ostatní Dobrkovice (Zlín) Počet NNO: 2 Sport 1 Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní T.J. Sokol Dobrkovice /o.zlín/ Dobrkovice Sbor dobrovolných hasičŧ Dobrkovice Dobrkovice Dolní Bečva (Vsetín) Počet NNO: 15 Sport 6 Sdruţení + 13 Sociální 1 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 1 Církevní org Ostatní 7 Sportovní klub Lucie Hrstkové, o.s Dolní Bečva 385 Sdruţení spoluvlastníkŧ singulárního lesa - Horní Rozpité Dolní Bečva 340 AJAX Dolní Bečva Dolní Bečva 507 Roots and Culture (Kořeny a Kultura) Dolní Bečva Fotbalový club SCHENK Dolní Bečva Dolní Bečva 521 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org. 721

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) - Organizační jednotka sdružení 141 -

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Název vaší obce: Bělov

Název vaší obce: Bělov Název vaší obce: Bělov 1. Denní nákupy (potraviny, drogérie, běţné domácí potřeby) Bělov Otrokovice 2. Nákupy běţného textilu a obuvi Otrokovice 3. Běţné sluţby (kadeřnictví, holičství, čistírny, opravny,...)

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012 Evidenční číslo Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel Evidenční číslo JPO Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku Částka (Kč) 898 118 Rekonstrukce kulturního domu a chodníků v Bystřici pod 491 861 Dětské hřiště na Orelském stadionu 1 035 482 Renovace sociálního zařízení v ZŠ Josefa Bublíka 1 422 443 Sportovní areál

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra Příloha č. 8 Pravidel MAS Seznam členů / partnerů MAS Název MAS: Celkový počet členů MAS: Subjekty zastupující soukromý sektor: MAS Východní Slovácko 29 17 členů 58,6 % Název subjektu FO/ 1. Juraj Dankanin

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM VÁŠ DOPIS ZN. ZE DNE: Č. J.: MUBPH 4481/ VYŘIZUJE: Bc. Jana Váňová TEL./FAX: 573 501 981 E-MAIL: vanova@mubph.cz DATUM: 1. března Zastupitelstvo

Více

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Informační centra 24 650 Muzea 7 400 Hrady, zámky, Zoo 12 500 Ubytovací zařízení 24 450 IC TOUR 8 000 Akce KČT 5 000 CCRVM 8 000 Celkem 90 000 Informační

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Telefon Zlín KÚ -20308 /2010-770-14000-1 Bc. Eva Nedbalová 577 577 739 30.12.2010

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Telefon Zlín KÚ -20308 /2010-770-14000-1 Bc. Eva Nedbalová 577 577 739 30.12.2010 KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ Třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín tel. 577 577 712, fax 577 577 744 e-mail: ku.zlin@cuzk.cz, ID datové schránky: vhhadp5 Dle rozdělovníku Vaše značka Naše značka Vyřizuje

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

evidovaní uchazeči pořadí okres obec

evidovaní uchazeči pořadí okres obec pořadí okres obec evidovaní uchazeči podíl nezam. v % 1. KM Šelešovice 29 13,55 2. KM Kunkovice 4 12,50 3. UH Vyškovec 12 11,88 4. UH Stupava 10 10,99 5. KM Podhradní Lhota 36 10,81 6. KM Troubky-Zdislavice

Více

Příloha k usnesení č. 1641/33/10. Zastupitelstvo města Tábora. 1. s c h v a l u j e uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010:

Příloha k usnesení č. 1641/33/10. Zastupitelstvo města Tábora. 1. s c h v a l u j e uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010: Příloha k usnesení č. 1641/33/10 Zastupitelstvo města Tábora 1. s c h v a l u j e uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010: a) z Fondu mládeže: 1. 1. Kiwajunior klub Tábor IČO : 26616670

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Konečné tabulky ročníku 2010/2011

Konečné tabulky ročníku 2010/2011 Konečné tabulky ročníku 21/211 Regionální soutěž I. Třídy 1 Šarovy A 22 19 1 2 276:12 61 2 Slavičín B 22 18 1 3 275:121 59 3 Fryšták B 22 15 2 5 249:147 54 4 Kostelec D 22 13 2 7 24:156 5 5 Orel Zlín B

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250 Distribuce Mapy zážitků 2014 Infocentra 15 250 Muzea 3 700 Hrady, zámky, ZOO 4 100 Ubytovací zařízení 12 950 CCRVM 1 000 IC TOUR 9 000 Akce KČT 4 000 Vkladky do deníků 80 000 Celkem k distribuci 130 000

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e O B S A H

Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e O B S A H Částka 2/2003 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1 Ročník 2003 Částka 2 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 12. prosince 2003 O B S A H 1. NAŘÍZENÍ

Více

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2016

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2016 Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 26 FENIX SKI Team, 2 2 Bikrosklub, 6 3 TJ JISKRA (oddíl saní), 2 Tenisový klub, 36 5 Cyklistika, spolek, 5 6 HOROLEZCI, z.s., Bělá pod

Více

Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015

Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015 Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015 Poř. Okres Sport Název příjemce IČ Podporovaná sportovní akce okres Jeseník AGENAS TEAM autoklub v

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 kategorie: MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1974 až 1965

kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 kategorie: MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1974 až 1965 kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 1 Frídl Tomáš Valachbajk Cyklo Mira Vsetín 1983 ČR 1 10 Rehák Ivan CK Bubnica Dubnica 1976 SK 2 20 Kocian Robert Godzilla Racing Hruška Dušná 1988

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu aktuální stav Ing. Martin Kobzáň Valašské Meziříčí vedoucí odboru řízení dotačních programů KÚZK 24. 11.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 17.05.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0384/R11/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

SDH Dub 732 673 646 www.dubnadmoravou.cz Dub nad Moravou

SDH Dub 732 673 646 www.dubnadmoravou.cz Dub nad Moravou icm Strana 1 24.11.2014 Neziskové organizace pro volný čas dětí a mládeže v okrese Obec Název organizace Adresa Telefon Web Zdroj Bělkovice SDH Bělkovice 774 804 466 www.hasicibl.webgarden.cz Červená Lhota

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Z důvodu lepší informovanosti občanů uvádíme seznam venkovních hracích ploch určených pro hry dětí s pískovištěm ve Zlínském kraji, které mají svého

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 21.09.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0532/Z17/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Luhačovice 1 1 Obecné

Více

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10.

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10. Bohuslavice u Zlína SDRUŽENÍ POTŘEBNÉ BOHUSLAVICÍM 1 Bohuslavice u Zlína ZMĚNA 2 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Sdružení nezávislých kandidátů

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 30. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Olga Valentová, kontakt: tel.: 222 871 331,

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

ukon č uje mimo řádná veterinární opat ření na řízená k zamezení ší ření nebezpe čné nákazy-moru v čelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.

ukon č uje mimo řádná veterinární opat ření na řízená k zamezení ší ření nebezpe čné nákazy-moru v čelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. Č. j. SVS/2015/075105-Z ;.s/;".3tský Ú ŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ 07. P 2015 Prld ěleno 2 1. 013tUrn:,P--ďM 111111 11 i II 1 I poč.druh Kti"W TI 7r poznamka NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární

Více

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska Bystřice pod Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska MAS Podhostýnska, o. s., přijala ve dnech od 25. dubna do 2. května 2012 ve své 8. výzvě programu Leader 2007-2013 (v rámci 16. kola

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,HOS TÝNS KÉ A VIZOVICKÉ VR CHY VE DNECH 25. - 28.8.2011

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,HOS TÝNS KÉ A VIZOVICKÉ VR CHY VE DNECH 25. - 28.8.2011 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,HOS TÝNS KÉ A VIZOVICKÉ VR CHY VE DNECH 25. - 28.8.2011 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v poutních domech na sv.hostýně

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Zdroj financování programu Operační program Životní prostředí 2014 2020 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č.

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č. Usnesení 3/93 - Příloha 1a) Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu: a) Sport ev. IČ žadatel adresa název projektu výše dotace dotace na plán. od - do "Velikonoční turnaj"

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 14755/ENV/15 Ing. Plocek/l. 2132 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE 27 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.30 8.05 9.30 10.15 10.55 12.30 270 270 13.00 13.30 14.10 14.30 15.20 15.50 16.10 16.50

Více

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí Datum Den L e d e n 30.12. pondělí Držková, Kašava, Lukov, Vlčková Březnice 31.12. úterý Březová, Hvozdná 1.1. středa Nový rok 2014 2.1. čtvrtek Biskupice; Ludkovice; Dešná Přílepy; Racková 3.1. pátek

Více

Č Á S T E Č N Ý V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 22.04.2014

Č Á S T E Č N Ý V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 22.04.2014 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E Č Á S T E Č N Ý V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 22.04.2014 U s n e s e n í 0317/R08/14 Rada Zlínského kraje r o z h o d l a a) ve smyslu čl. 6 odst. 3 Směrnice

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E

Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E K datu vytvoření tohoto výpisu usnesení nebyl zápis z 18. zasedání ZZK podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem. Z AS T U P I T E L S T V O ZLÍNSKÉHO K R AJ E V Ý P I S U S N E

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 Sociální služby Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov 90 000,- Poradna Porta Tišnov - odborné sociální poradenství 50 000,- Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Uhrazené poukazy od 1. 7. do 30. 9. 2015

Uhrazené poukazy od 1. 7. do 30. 9. 2015 POU00381 41035933 RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Vrácení složených peněžních jistot včetně úroků 400 007,00 1.7.2015 POU00390 00027383 Česká televize, Kavčí hory, 14070

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

Katalog potravin. oceněných značkou. Perla Zlínska 2014

Katalog potravin. oceněných značkou. Perla Zlínska 2014 Katalog potravin oceněných značkou Perla Zlínska 2014 Jak chutná Zlínsko? V letošním roce byl vyhlášen 9. roční soutěže Perla Zlínska. Do soutěže se přihlásilo 134 vzorků od 43 výrobců. Hodnotitelská

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Výjimky: Rusava a Záříčí (SO), Zborovice (hlášenky).

Výjimky: Rusava a Záříčí (SO), Zborovice (hlášenky). OKRESNÍ PŘEBOR 1. kolo (12. 8., 16.30): Rusava Němčice, Střílky Prusinovice, Mrlínek - Morkovice B, Loukov Lutopecny, Kyselovice - Slavkov p. H., Žeranovice Roštění, Zborovice - Zářičí 2. kolo (19. 8.,

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě

Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě Číslo TJ-SK Název TJ-SK 3806335 Albertovec,JK Hřebčín 3806001 Bělá,TJ Sokol 3806002 Bobrovníky,TJ Sokol 3806282 Bohuslavice,FCVZŠ 3806003 Bohuslavice,Sportovní

Více