Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)"

Transkript

1 Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org Ostatní 7 Folklorní soubor KALINA Babice 508 Myslivecké sdruţeny Cerony Babice Babice Schola Venefica - Škola trvale udrţitelného zpŧsobu ţivota Babice, Mlýnská 191 Fotbalový klub FC Babice Babice ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BABICE Babice ZO OSŢ ČD Ţelezniční stanice Huštěnovice Babice 188 ZO OS KOVO, PVM STAST spol. s r. o Babice Sbor dobrovolných hasičŧ Babice Babice 164 Tělocvičná jednota Sokol Babice Babice Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště Babice 3 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

2 Bánov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 12 Sociální 1 Církevní org Ostatní 10 Klub seniorŧ Bánov Bánov 700 Honební spolek Bánov, o.s Bánov 464 Občanské sdruţení Kohútek Bánov th Mountain Division, Klub vojenské historie Bánov 61 Společnost singularistŧ v Bánově o.s Bánov 321 Myslivecké sdruţení Háj Bánov Bánov 39 Klub rodičŧ a přátel Základní školy Josefa Bublíka, Bánov Bánov 507 FC BÁNOV Bánov Český zahrádkářský svaz Bánov, U školy Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bánov Bánov 628 Sbor dobrovolných hasičŧ Bánov Bánov Tělovýchovná jednota Sokol Bánov zkrácená forma:t.j.sokol Bánov Bánov Římskokatolická farnost Bánov Bánov 10 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

3 Bařice Velké Těšany (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 "Porta futura o.s." Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 48 TJ SOKOL VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 1 Občanské sdruţení rodičŧ Bařice Kroměříţ, Bařice č.16 T.J. Kruţík Bařice Bařice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bařice-Velké Těšany Bělov (Zlín) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní Sbor dobrovolných hasičŧ Bělov Bělov 6 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

4 Bezměrov (Kroměříţ) Počet NNO: 5 Sport 2 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Bezměrovák o.s Bezměrov 10 Sportovní klub Phar Lap, o.s Bezměrov 29 TJ BEZMĚROV Bezměrov MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HANÁ BEZMĚROV" Bezměrov SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bezměrov 176 Bílovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 2 Církevní org Ostatní 9 Oddíl stolního tenisu Bílovice, O.S Bílovice 208 Občanské sdruţení Game-net Bílovice 506 Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole v Bílovicích Bílovice 440 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BÍLOVICE - PLOŠTINA Bílovice Myslivecké sdruţení Bílovice - Lešník Bílovice Tělovýchovná jednota Bílovice Bílovice SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY V BÍLOVICÍCH Bílovice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

5 Sbor dobrovolných hasičŧ Bílovice Bílovice 491 Základní organizace OS státních orgánŧ - obvod OÚ Bílovice Bílovice Sbor dobrovolných hasičŧ Včelary Bílovice, Včelary 437 ZO Českého zahradkářského svazu Bílovice Bílovice Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Bílovice Bílovice 145 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bílovice Bílovice Římskokatolická farnost Bílovice,Bílovice 42 Biskupice (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Ornitologický klub České republiky Biskupice 158 TJ TATRAN - DRUŢSTEVNÍK BISKUPICE Biskupice Moravskoslezský kynologický svaz ZO č Kynologický klub Biskupice u Luhačovic Biskupice 195 Sbor dobrovolných hasičŧ Biskupice Biskupice 205 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

6 Blazice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní 3 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HRABINA BLAZICE" Blazice "Ţeny Blazice" Blazice Římskokatolická farnost Blazice Blazice 36 Bohuslavice nad Vláří (Zlín) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 SK Bohuslavice nad Vláří o.s Bohuslavice nad Vláří 109 SKS Bohuslavice Bohuslavice nad Vláří 60 OFFROADMEN ASSISTANCE Bohuslavice nad Vláří 9 G & G OFF ROAD CLUB Bohuslavice nad Vláří MS Bohuslavice nad Vláří /o.zlín/ Bohuslavice nad Vláří Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice n/vl. Bohuslavice nad Vláří 62 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

7 Bohuslavice u Zlína (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 TJ SOKOL, Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Myslivecké sdruţení Kříby Bohuslavice - Březnice Bohuslavice u Zlína 101 Klub bohuslavické mládeţe Bohuslavice u Zlína Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína 207 Bojkovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 46 Sport 9 Sdruţení + 41 Sociální O.p.s Kultura 3 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 29 SPORTOVNÍ KLUB SLOVÁCKÁ VIKTORIA Bojkovice, Tovární 615 SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKU, BOJKOVICE Bojkovice Musejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích Bojkovice, Nad Zahradami 893 "Místní akční skupina Bojkovska" Bojkovice, Sušilova 952 Klub Světlov Bojkovice, Sušilova 952 SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, o.s Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715 NOTABENE Bojkovice, o.s Bojkovice, Mánesova II 943 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

8 Jezdecký sportovní klub Bílé Karpaty Bojkovice, Mánesova II 901 MyšMaš - Sdruţení pro alternativní kulturu a ekologii Bojkovice, Bezručova čtvrť 787 BOJKOVICKÁ MINIMATEŘINA Bojkovice, Štefánikova SVĚTLOVÁNEK Bojkovice, Jiráskova 452 Tělovýchovná jednota Přečkovice Bojkovice SRPŠ při základní škole Bojkovice Bojkovice, Štefánikova 460 Tělovýchovná jednota Sokol Krhov Bojkovice "ROZKVĚT" sdruţení občanŧ Bojkovice, Bezručova čtvrť 766 DUHA Světlov Bojkovice Bojkovice, Jiráskova 682 DOMOV sdruţení občanŧ Bojkovice, Mánesova 903 "JISTOTA" sdruţení občanŧ Bojkovice, Čtvrť 1. máje 799 MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST NIVA BOJKOVICE Bojkovice SINGULÁRNÍ PODÍLNÍCI, KRHOV Bojkovice, KRHOV MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST KLADENKA PŘEČKOVICE Bojkovice, Přečkovice Tělovýchovná jednota Bzová Bojkovice Myslivecké sdruţení Lokov Bojkovice, Bzová 1 Tělovýchovná jednota Bojkovice Bojkovice, Tovární 615 SVĚTLOVAN, o.s Bojkovice, Mánesova 906 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Bojkovice pod Světlovem - kynologický klub Bojkovice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Bojkovice Bojkovice, nábřeţí Svobody 172 ZO OS KOVO, MORAVIA CANS a.s Bojkovice, Tovární 532 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

9 Sbor dobrovolných hasičŧ Bzová Bojkovice, Bzová 157 Sbor dobrovolných hasičŧ Bojkovice Bojkovice, Nábř. Svobody 169 ZO OS KOVO, ZEVETA, a. s., Bojkovice Bojkovice, Tovární 532 Klub českých turistŧ Bojkovice, Mánesova 278 Sbor dobrovolných hasičŧ Krhov Bojkovice, Krhov 53 Technické sporty Bojkovice Bojkovice, Čtvrť 1. máje 710 ZO OS prac.dřevozprac.odv. les. a vod. hosp.,jihomor.dřev.záv. a.s.záv.bojkovice Bojkovice, Pod Světlovem 283 Kynologický klub Bojkovice ZO MSKS Bojkovice MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BOJKOVICE Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice Bojkovice, Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bzová Bojkovice, Bzová 117 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bojkovice Bojkovice 2 SDRUŢENÍ ZAHRÁDKÁŘŦ, BZOVÁ Bojkovice, Bzová, BZOVÁ 141 Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s Bojkovice, Sušilova 952 Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s Bojkovice, Světlov Nadační fond Církevní střední odborné školy Bojkovice Bojkovice, Husova Římskokatolická farnost Bojkovice Bojkovice, Husova 62 Konvent sester dominikánek Bojkovice Bojkovice, Husova 537 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

10 Boršice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 3 Sdruţení + 13 Sociální 2 Církevní org Ostatní 9 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Boršice Boršice 190 BIKE CLUB BORŠICE Boršice 568 SK Boršice Boršice MS Boršice Boršice Sportovní klub Kavárna Gréta Boršice Boršice 498 Slovácký musher klub Boršice Folklorní soubor Pentla Boršice 117 ZO Sdruţení technických sportŧ a činností Boršice u Blatnice Boršice Český zahrádkářský svaz, základní organizace Boršice Boršice 559 Český svaz včelařŧ, o.s., základní oprganizace Boršice Boršice 236 Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Buchlovic Boršice 275 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Boršice kynologický klub Boršice TOM 5 KAMZÍK BORŠICE Boršice Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic Boršice 191 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

11 Boršice u Blatnice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 9 Sport 2 Sdruţení + 8 Sociální 1 Církevní org Ostatní 6 občanské sdruţení BORŠIČANÉ Boršice u Blatnice 331 Samostatný firemní klub stolního tenisu Progres - Slaník Boršice u Blatnice Myslivecké sdruţení Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice Fotbalový klub Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 49 SAMOSTATNÝ FIREMNÍ KLUB PROGRES - SLANÍK Boršice u Blatnice Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 288 ZO ČSV Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 299 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Boršice Boršice u Blatnice, Podevsí Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 31 Bořenovice (Kroměříţ) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bořenovice 70 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

12 Branky (Vsetín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 3 Sociální Církevní org Ostatní 3 Tělovýchovná jednota Sokol Branky Branky Myslivecké sdruţení Branky Sbor dobrovolných hasičŧ Branky na Moravě Branky 67 Římskokatolická farnost Branky Branky 98 Bratřejov (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Singulární společnost Bratřejov Bratřejov MS Bratřejov Bratřejov T.J. Sokol Bratřejov Bratřejov Sbor dobrovolných hasičŧ Bratřejov Bratřejov Římskokatolická farnost Bratřejov Bratřejov 117 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

13 Brumov-Bylnice (Zlín) Počet NNO: 30 Sport 7 Sdruţení + 27 Sociální Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 4 Církevní org Ostatní 19 HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV Brumov-Bylnice, Zátiší 645 Sportovní klub policie ČR-Referát cizinecké a pohraniční policie Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 146 Pod Lány o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 JK Na Vyhlídce o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 SPORTcentrum BYLNICE, o.s. "středisko pro volný čas" Brumov-Bylnice, Bylnice, sportovní areál ve Stráni 44 Klub bojových umění Brumov Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 346 TENNIS CLUB BRUMOV Brumov-Bylnice MOTORSPORT BRUMOV Brumov-Bylnice, Zápotočí 601 Sdruţení pro rozvoj a podporu školství Brumov-Bylnice, Druţba 1178 Občanské sdruţení Háčko Brumov-Bylnice, Bylnice, Široká 148 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORT CLUB MEZ, BRUMOV Brumov-Bylnice, MEZ BRUMOV S.p. FC TRIODYN BYLNICE, o.s Brumov-Bylnice, Bylnice, Pod Strání- stadion 44 Singulární společnost Bylnice Bylnice Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1204 Sbor dobrovolných hasičŧ Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice, Říky 1334 Sbor dobrovolných hasičŧ Sv. Štěpán Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 3 LMK Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1211 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

14 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Brumov-Bylnice, Bylnice, Na Poříčí 405 Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Základní organizace CE WOOD Brumov Brumov-Bylnice, Podzámčí 860 Sbor dobrovolných hasičŧ MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká 866 Valašský klub plastikových modelářŧ Brumov-Bylnice, Pluskalova 958 Sbor dobrovolných hasičŧ Brumov Brumov-Bylnice, Hodňov ZO OS D Jihomoravské dřevařské závody Brumov-Bylnice, Pilařská 320 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, 1. května 1023 Školní sportovní klub při Základní škole Brumov-Bylnice, Druţba 1178 ZO OS KOVO Triodyn MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká Nadační fond rozvoje kulturního a duchovního ţivota mládeţe Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská Římskokatolická farnost Brumov Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Řeholní dŧm Kongregace kněţí Mariánŧ v Brumově - Bylnici Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Brusné (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Jezdecký klub Podhradí Brusné 69 Singulární společnost Brusné Brusné 157 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

15 Rybářské sdruţení Brusné Brusné SDO Brontosauři - Brusné Brusné 69 Leteckomodelářský klub Brusné Brusné 158 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Brusné 44 Břest (Kroměříţ) Počet NNO: 12 Sport 4 Sdruţení + 11 Sociální Církevní org Ostatní Stop vandalŧm Břest 67 Hanačka Břest 135 Lukostřelecký klub 3D Mrlínek Břest 281 SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, o.s Břest 165 SS EQUI - BŘEST o.s Břest 288 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DORNAVA SE SÍDLEM V BŘESTĚ Břest Karate Břest Břest 297 Dobrovolný fotbalový klub-haná Břest Břest MS Dornava Břest Břest ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BŘEST Břest PF JUVENTUS,o.s., organizační sloţka Břest Břest 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ BŘEST Břest 120 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

16 Římskokatolická farnost Břest Břest 18 Břestek (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 Spolek pro udrţení tradic Břestek 14 SPORTOVNÍ FOTBALOVÝ KLUB TARGET BŘESTEK Břestek Český zahrádkářský svaz základní organizace Břestek 251 Základní kynologická organizace Břestek Březnice (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Klub švýcarských salašnických psŧ o.s Březnice 512 Český zahrádkářský svaz - ZO , Březnice - Ves Březnice Tělocvičná jednota Sokol Březnice Březnice 225 Sbor dobrovolných hasičŧ Březnice Březnice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

17 Římskokatolická farnost Březnice u Zlína Březnice 14 Březolupy (Uherské Hradiště) Počet NNO: 17 Sport 5 Sdruţení + 16 Sociální 2 1 Církevní org Ostatní 9 Taneční soubor Botík, občanské sdruţení Březolupy 90 SPORTOVNÍ SDRUŢENÍ BŘEZOLUPY Březolupy 555 Občanské sdruţení Orchis Březolupy 545 Janka - dechová hudba z Březolup Březolupy 135 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BŘEZOLUPY Březolupy Myslivecké sdruţení Březolupy Březolupy Sdruţení rodičŧ při ZŠ Březolupy Březolupy 134 SDRUŢENÍ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ Březolupy ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BŘEZOLUPY Březolupy CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY, KLUB ČESKÝCH TURISTU, BŘEZOLUPY Březolupy 283 Sportovně střelecký klub Březolupy Březolupy KVZ Březolupy Březolupy 381 Sbor dobrovolných hasičŧ Březolupy Březolupy 90 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

18 Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Březolupy Základní organizace č Březolupy 326 AUTO KLUB Březolupy v AČR Březolupy ZV ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŦ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY ČECH A MORAVY - STÁTNÍHO STATKU BŘEZOLUPY Březolupy 721 Římskokatolická farnost Březolupy Březolupy 139 Březová (Zlín) Počet NNO: 2 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 2 Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 57 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Březová Březová 122 Březová (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org Ostatní 5 TÉLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, BŘEZOVÁ Březová 379 Myslivecké sdruţení "Hubert" Březová Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 161 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

19 Základní organizace Českého svazu včelařŧ Březová Březová 315 Český zahrádkářský svaz základní organizace Březová Březová Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu Březová 11 Březůvky (Zlín) Počet NNO: 7 Sport 2 Sdruţení + 7 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 4 Studentská tvŧrčí unie Březŧvky 64 Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 SK Březŧvky Březŧvky 76 MS Stráţná Březŧvky-Doubravy Březŧvky 167 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ STRÁŢNÁ - BŘEZŦVKY Březŧvky Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 T.J. Stavosvit Zlín Březŧvky Březŧvky Český zahrádkářský svaz ZO Březŧvky Březŧvky, Březŧvky Sbor dobrovolných hasičŧ Březŧvky Březŧvky Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

20 Buchlovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 31 Sport 3 Sdruţení + 30 Sociální 7 4 Církevní org Ostatní 17 Archivářský spolek restaurační Buchlovice, K Buchlovu 750 Děcka z Buchlovic o.s Buchlovice, Komenského 483 BUCHLOVICE TV o.s Buchlovice, Tyršova 285 DECHOVÁ HUDBA BUCHLOVJANÉ Buchlovice, K Buchlovu 782 Buchlovjánek-obč.sdr.na podporu mateřského centra při ZŠ Buchlovice Buchlovice, Hradišťská 4 Petanque klub Stříbrné kule Buchlovice Buchlovice, Řadová 566 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Buchlovice, náměstí Svobody 800 Folklorní agentura Buchlov Buchlovice, Rechtorka 544 Via Lucis Buchlovice, Komenského 539 Divadelní společnost J.K.Tyla Buchlovice Buchlovice, Váhovy 625 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Buchlovice Buchlovice, Komenského 483 Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o.s Buchlovice, náměstí Svobody 598 Taneční škola Aura, o.s Buchlovice, Komenského 290 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BUCHLOVICE Buchlovice ASOCIACE 8. HISTORICKÉHO PLUKU FRANCOUZSKÉ ŘADOVÉ PĚCHOTY 1813 Buchlovice, Boţeny Němcové 513 AVZO TSČ Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 239 SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ Lesní společnosti Buchlovice, a. s Buchlovice, Lhotka 289 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

21 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŠANDERKA Buchlovice Pěvecký sbor Buchlovice Buchlovice, Tyršova 735 Spolek podporovatelŧ historie Buchlovic Buchlovice, K Buchlovu 750 Folklorní studio Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 800 Rybářský spolek-buchlovice Buchlovice MS Buchlov Buchlovice Buchlovice Český zahrádkářský svaz ZO Buchlovice Buchlovice, Lhotka 578 Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Buchlovice Buchlovice, Řadová 772 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Buchlovice Buchlovice, Váhovy 631 ZO ČSOP Buchlovice Buchlovice, Kostelní 113 Sbor dobrovolných hasičŧ Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek 210 AVZO ČR BUCHLOVICE Buchlovice, Hradišťská 157 Sportovní střelecký klub Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek Římskokatolická farnost Buchlovice Buchlovice, Kostelní 279 Bystřice pod Hostýnem (Kroměříţ) Počet NNO: 76 Sport 19 Sdruţení + 70 Sociální 3 6 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 43 VZDĚLÁVACÍ SPOLEK SUŠIL Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova CYKLO BULIS Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

22 Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 1098 Okrašlovací a zábavní spolek, o. s Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 662 Cimbálová Muzika Bukovinka o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 286 "MSKLC o.s." Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Pěvecký sbor TREGLER, občanské sdruţení Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 133 Místní akční skupina Podhostýnska, o.s Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 888 DIALOGO O.S Bystřice pod Hostýnem, Topolová 1510 Rescue team Hostýnské vrchy Bystřice pod Hostýnem, A. Kašpara 1476 PZ RACING TEAM Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1126 Asociace přátel armády a vojenské historie S.M.C. Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Spolek rodičŧ při ZŠ T.G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Nádraţní 56 Sdruţení stavebníkŧ Končiny Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1514 Středoevropský klub chovatelŧ jugosl. ovčáckého psa ŠARPLANINAC Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 1611 Občanské sdruţení Pod chlumem Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 43 PODHORAN SPORT TEAM Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 136 Klub vojenské historie Painballu a Air -Softu Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Sdruţení rybářŧ na ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Folklórní sdruţení CM Rusava Bystřice pod Hostýnem, Palackého 575 "Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdruţení" Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Valašský soubor písní a tancŧ Rusava Bystřice pod Hostýnem, Vsetínská 1445 Stáje Chlum Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 1 HK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1357 Sportovní klub RYCHLOV, o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Za Potokem 239 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

23 SKATEBOARDS - BMX BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1504 ELEKTROTECHNICKÝ CECH Bystřice pod Hostýnem, Za Příhonem DGC Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní BYSTŘICA Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 741 NOHEJBALOVÝ CLUB Bystřice pod Hostýnem SKI BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, DRUŢBY 1361 DELTA KLUB BYSTŘICE P.H Bystřice pod Hostýnem, Komenského 1443 TJ SOKOL HLINSKO POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem CODY S RACING TEAM, o.s Bystřice pod Hostýnem, Novosady 516 ZÁVODNÍ VÝBOR ODBOROVÉHO SVAZU S.P.TON BYSTŘICE P/HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 224 Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Ochozy Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem HOGOFOGO Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1215 Klub křesťanských ţen Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská 279 Podhostýnští zahradníci o.s Bystřice pod Hostýnem, Za Drahou 1276 FK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1574 Klub vodákŧ Kocábka Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1073 Klub rodičŧ při ZŠ Bratrství Čechŧ a Slovákŧ Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 Jezdecká společnost pod Hostýnem o.s Bystřice pod Hostýnem, Libosváry Dětský valašský soubor Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem TURIST.ODDÍL MLÁDEŢE 3003 PANWEE Bystřice pod Hostýnem, Sídliště SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

24 Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bystřice pod Hostýnem, Na Opletě 823 KLUB BIATLONU Bystřice pod Hostýnem, Lázně 303 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 84 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, U Hřiště 1507 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1508 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1124 Kynologický klub Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 207 Klub českých turistŧ Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1419 Pionýrská skupina Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května ZO ODBOR.SVAZU PRAC. DŘEVOZPR.ODVĚTVÍ, LES. A VOD.HOSP. V ČR - JIHOMOR.DŘEVAŘ.ZÁVODY Bystřice pod Hostýnem, Mlýnská 543 Česká lesnická společnost, základní pobočka při LČR, LS Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 81 ZO OS Kovonaxc spol. s r.o Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 31 Moravský rybářský svaz, místní organizace Bystřice pod Hostýnem Zlínský krajský sněm klubŧ Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 19 Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR - okresní organizace Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612/43 ZO-Odborový svaz pracovníkŧ stát.orgánŧ a organizací pracovníkŧ Měst.úřadu Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZO TECHN.SPORTŦ A ČINNOSTÍ-ZO BYSTŘICE POD HOST. Bystřice pod Hostýnem, Holešovská AUTO KLUB BYSTŘICE P.H. Bystřice pod Hostýnem, Dolní 54 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

25 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Lipová 43 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ RYCHLOV Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 302 O R E L Jednota Bystřice p.h Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 974 Základní org.odborového svazu DLV, Lesní společnost Jihomoravské lesy a.s Bystřice pod Hostýnem, Slavkovská 1024 Český zahrádkářský svaz Základní organizace č. 1 městská v Bystřici pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany Svědkové Jehovovi - sál Království Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Kamenec 161 Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612 Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn Bystřice pod Hostýnem, Svatý Hostýn 107 Římskokatolická farnost Bílavsko Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 5 Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 902 Bystřice pod Lopeníkem (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 TJ Stolní tenis Bystřice p.lop Bystřice pod Lopeníkem 262 Sdruţení myslivcŧ Hubert Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 294 Myslivecký spolek Troják Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 70 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BYSTŘICE POD LOPENÍKEM Bystřice pod Lopeníkem Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

26 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 326 Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 333 Bystřička (Vsetín) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 1 Církevní org. 721 Ostatní 9 "Občanské sdruţení Valašská 24" Bystřička 201 Takticko Operační Skupina Bystřička 266 POHORKA - cestovatelský klub Bystřička Biglesova stíhací peruť Bystřička 176 Střelecký svaz Bystřička Bystřička 312 Hudební skupina D.D.P Bystřička 201 MS Přehrada - Bystřička, o.s Bystřička 212 Základní kynologická organizace Kynologický klub Bystřička Bystřička Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička Bystřička 82 YACHT-CLUB MEZ Vsetín Bystřička, Loděnice TJ MEZ Vsetín Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Sociální sluţby Vsetín, Domov pro seniory Podlesí, Podlesí 342, Podlesí Bystřička 342 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřička 96 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřička Bystřička 173 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

27 Cetechovice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní MS Chlum Cetechovice Honětice Cetechovice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Cetechovice 63 Římskokatolická farnost Cetechovice Cetechovice 9 Částkov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Tělovýchovná jednota Sokol Částkov Částkov Singulární společnost Částkov Částkov 1 Myslivecké sdruţení Vlčinec Částkov Sbor dobrovolných hasičŧ Částkov Částkov 58 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

28 Dešná (Zlín) Počet NNO: 0 Sport Sdruţení + Sociální Církevní org. 721 Ostatní Dobrkovice (Zlín) Počet NNO: 2 Sport 1 Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní T.J. Sokol Dobrkovice /o.zlín/ Dobrkovice Sbor dobrovolných hasičŧ Dobrkovice Dobrkovice Dolní Bečva (Vsetín) Počet NNO: 15 Sport 6 Sdruţení + 13 Sociální 1 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 1 Církevní org Ostatní 7 Sportovní klub Lucie Hrstkové, o.s Dolní Bečva 385 Sdruţení spoluvlastníkŧ singulárního lesa - Horní Rozpité Dolní Bečva 340 AJAX Dolní Bečva Dolní Bečva 507 Roots and Culture (Kořeny a Kultura) Dolní Bečva Fotbalový club SCHENK Dolní Bečva Dolní Bečva 521 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) - Organizační jednotka sdružení 141 -

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250 Distribuce Mapy zážitků 2014 Infocentra 15 250 Muzea 3 700 Hrady, zámky, ZOO 4 100 Ubytovací zařízení 12 950 CCRVM 1 000 IC TOUR 9 000 Akce KČT 4 000 Vkladky do deníků 80 000 Celkem k distribuci 130 000

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Konečné tabulky ročníku 2010/2011

Konečné tabulky ročníku 2010/2011 Konečné tabulky ročníku 21/211 Regionální soutěž I. Třídy 1 Šarovy A 22 19 1 2 276:12 61 2 Slavičín B 22 18 1 3 275:121 59 3 Fryšták B 22 15 2 5 249:147 54 4 Kostelec D 22 13 2 7 24:156 5 5 Orel Zlín B

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

SDH Dub 732 673 646 www.dubnadmoravou.cz Dub nad Moravou

SDH Dub 732 673 646 www.dubnadmoravou.cz Dub nad Moravou icm Strana 1 24.11.2014 Neziskové organizace pro volný čas dětí a mládeže v okrese Obec Název organizace Adresa Telefon Web Zdroj Bělkovice SDH Bělkovice 774 804 466 www.hasicibl.webgarden.cz Červená Lhota

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji

Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Venkovní hrací plochy s pískovištěm ve Zlínském kraji Z důvodu lepší informovanosti občanů uvádíme seznam venkovních hracích ploch určených pro hry dětí s pískovištěm ve Zlínském kraji, které mají svého

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 Sociální služby Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov 90 000,- Poradna Porta Tišnov - odborné sociální poradenství 50 000,- Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí

Svoz směsného komunálního odpadu ze samostatných obcí Datum Den L e d e n 30.12. pondělí Držková, Kašava, Lukov, Vlčková Březnice 31.12. úterý Březová, Hvozdná 1.1. středa Nový rok 2014 2.1. čtvrtek Biskupice; Ludkovice; Dešná Přílepy; Racková 3.1. pátek

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/066785-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010

Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010 Závěrečný účet SMO za rok 2010 1 IČO: 00300535 G O R D I C s o f t w a r e - U C R 13:20:41 Název: Statutární město Opava 21.02.2011 Čerpání výdajů rozpočtu za rok 2010 UJIXL004 201020101651 schválený

Více

I. schválila. 2.2 projektovou dokumentaci akce Chodník ulice Michalská Staré Město.

I. schválila. 2.2 projektovou dokumentaci akce Chodník ulice Michalská Staré Město. U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 11.09.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.5 smlouvu se Školním hospodářstvím, s. r. o., Staré Město, Velehradská

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ

REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ REFERENCE / CHEMICKÁ INJEKTÁŽ Bochoř, Náves 13 Brno, Česká 5 Městská knihovna Břeclav Zlatnictví RUBRINGER Čehova 17, Přerov Doksy u Kladna, Vorlíčkova 127 silikonovou Dolní Kounice (okr. Brno - Venkov),

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

ŽÁDOSTI SCHVÁLENÉ 2015

ŽÁDOSTI SCHVÁLENÉ 2015 ŽÁDOSTI SCHVÁLENÉ 2015 Žadatel K Církevní základní škola a mateřská škola Třinec 1 Muzikál žáků Církevní základní školy a mateřské školy v Třinci 80 000 40 000 8 000 Střední odborná škola Třineckých železáren

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ pro rok 2012 částka 400 Kč x dítě

PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ pro rok 2012 částka 400 Kč x dítě Příloha č. 1 usn. RM č. 6/76/III/2012 PŘÍSPĚVKY NA DĚTI A MLÁDEŽ 400 Kč x dítě počet dětí podpora TJ Sokol 104 41,6 Raraši o.s. 16 6,4 TJ Jiskra 41 16,4 Junák 54 21,6 TJ ZŠ 79 31,6 RSCM Rozkoš 125 50 SDH

Více

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Martin Kaďůrek 608 120 732 4. Němčice NE ÚZM Tomáš Darebníček 602 371 299 5.

Více

Zásady územního rozvoje nského kraje

Zásady územního rozvoje nského kraje Zásady územního rozvoje Zlínsk nského kraje Zásady územního rozvoje Koncepce+úkoly Podněty+zadání Podklady ZÚR PÚR+ KÚ/DO+obce Požadavky na zpřesnění v ÚS/RP ÚAP kraje Podmínky Krajské vyhlášky a usnesení

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace

Textové přílohy. Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Textové přílohy Příloha 1. Působení sester moravské provincie od roku 1872 2004. Převzato: Archiv kongregace Albrechtice 1954 1981 ústav sociální péče Bernartice 1951 1953 internát továrny Texlen Žacléř

Více

Souhrn připomínek k návrhu tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích vzešlých ze setkání nestátních neziskových organizací (NNO)

Souhrn připomínek k návrhu tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích vzešlých ze setkání nestátních neziskových organizací (NNO) Souhrn připomínek k návrhu tezí věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích vzešlých ze setkání nestátních neziskových organizací (NNO) Seznam setkání: Oborová a celostátní sdružení NNO, region

Více

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10.

Vylosovaná pořadová čísla jednotlivých volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční 10. - 11. 10. Bohuslavice u Zlína SDRUŽENÍ POTŘEBNÉ BOHUSLAVICÍM 1 Bohuslavice u Zlína ZMĚNA 2 KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE-ČESKOSLOVENSKÁ STRANA Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Sdružení nezávislých kandidátů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 19. zasedání dne 31.10.2013

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Schválený rozpočet. Upravený rozpočet Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY. mimořádná veterinární opatření: Úvodní ustanovení Č. j. SVS/2015/054952-Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 7 a podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Centra sportu AŠSK ČR aktualizovaná k 31. 1. 2015

Centra sportu AŠSK ČR aktualizovaná k 31. 1. 2015 Centra ČR aktualizovaná k 31. 1. 2015 Jméno zástupce v Druhy provozované v Centru 79, 132 HKR/506/02 Václav Kuzel Nová Paka Husitská 1695 509 01 Nová Paka 297 1 tělocvična, 2 hřiště (tráva, asfalt), 1

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

KALENDÁŘ. dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

KALENDÁŘ. dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje KALENDÁŘ dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Vážení mladí přátelé, blíží se doba, kdy ukončíte základní školu, rozloučíte se spolužáky a začnete přemýšlet, jaké to bude na střední škole,

Více

Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě

Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě Seznam čísel IS ČSTV TJ-SK sdružených v OS ČSTV v Opavě Číslo TJ-SK Název TJ-SK 3806335 Albertovec,JK Hřebčín 3806001 Bělá,TJ Sokol 3806002 Bobrovníky,TJ Sokol 3806282 Bohuslavice,FCVZŠ 3806003 Bohuslavice,Sportovní

Více

Rozlosování KRAJSKÁ SOUTĚŽ 2015/2016 pracovní verze

Rozlosování KRAJSKÁ SOUTĚŽ 2015/2016 pracovní verze Rozlosování KRAJSKÁ SOUTĚŽ 2015/2016 pracovní verze 1. kolo 11.09.15 pá 17:00 TJ Bojkovice Krons B - TJ Bojkovice Krons C 11.09.15 pá 17:30 KC Zlín C - Sport centrum Bylnice B 12.09.15 so 09:30 TJ Slavia

Více

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR STŘELECTVÍ 1. ZO.AVZO TSČ ČR-40025 Velká Hleďsebe 2. ZO.AVZO TSČ ČR-40027 AK Libavské Údolí 3. ZO.AVZO TSČ ČR-40031 Cheb Město 4. ZO.AVZO TSČ ČR-40178 SSK Jáchymov-Ostrov 5. ZO.AVZO

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2014 Č. Název organizace Projekt Účel Poskytnutá 1 Stars Ostrava Příprava a podpora činnosti mažoretek Stars Ostrava 2014 pronájmy, doprava,

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

6. výzva MAS Podhostýnska

6. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace DF INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 077 705,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace v

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4:

PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY. Obsah přílohy č.4: Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti sko analytická část 121 PŘÍLOHA č.4: TABULKY A GRAFY Obsah přílohy č.4: PILÍŘ A EKONOMIKA... 122 A.1 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ... 122 A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA... 125 PILÍŘ

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 17.02.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0113/R04/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih

10. ROK PAPRSKU 54 000 20 000. Podpora celoroční činnosti a materiálové základny TOM ČMOUDÍK Ostrava Podpora celoroční činnosti oddílu Průzkumník-Jih Poskytnuté dotace VOLNÝ ČAS - OKRUH 1 Kód Název žadatele Název projektu Požadováno Dotace 13/0676 Armáda spásy v ČR Volný čas pro děti v Armádě spásy 230 000 30 000 1 13/0871 Asociace TOM ČR, TOM 19061

Více

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou

Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou Seznam veřejně přístupných ploch ve Žďáře nad Sázavou 1. Plochy kolem České pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky (vč. parkoviště před hl. vchodem) a bývalé prodejny Julius Meinl (ul. Studentská). 2. Libušín

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Žádosti o grant města Jevíčka 2014

Žádosti o grant města Jevíčka 2014 Žádosti o grant města Jevíčka 2014 Doručeno Rozsah Žadatel (odpovědná osoba) Účel grantu (zdůvodnění projektu) Určeno pro Celk. náklady projektu Požadovaná částka v % (ze sl.g) Loňská dotace Návrh RM ke

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015

Soupis dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2015 příjemce transferu částka v tis. Kč účel podpora de minimis rozpočtová oblast Asociace krajů České republiky, IČO: 70933146 750 tis. Kč Členský příspěvek Ostatní financování Český institut interních auditorů,

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více