Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)"

Transkript

1 Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org Ostatní 7 Folklorní soubor KALINA Babice 508 Myslivecké sdruţeny Cerony Babice Babice Schola Venefica - Škola trvale udrţitelného zpŧsobu ţivota Babice, Mlýnská 191 Fotbalový klub FC Babice Babice ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BABICE Babice ZO OSŢ ČD Ţelezniční stanice Huštěnovice Babice 188 ZO OS KOVO, PVM STAST spol. s r. o Babice Sbor dobrovolných hasičŧ Babice Babice 164 Tělocvičná jednota Sokol Babice Babice Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště Babice 3 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

2 Bánov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 12 Sociální 1 Církevní org Ostatní 10 Klub seniorŧ Bánov Bánov 700 Honební spolek Bánov, o.s Bánov 464 Občanské sdruţení Kohútek Bánov th Mountain Division, Klub vojenské historie Bánov 61 Společnost singularistŧ v Bánově o.s Bánov 321 Myslivecké sdruţení Háj Bánov Bánov 39 Klub rodičŧ a přátel Základní školy Josefa Bublíka, Bánov Bánov 507 FC BÁNOV Bánov Český zahrádkářský svaz Bánov, U školy Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bánov Bánov 628 Sbor dobrovolných hasičŧ Bánov Bánov Tělovýchovná jednota Sokol Bánov zkrácená forma:t.j.sokol Bánov Bánov Římskokatolická farnost Bánov Bánov 10 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

3 Bařice Velké Těšany (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 "Porta futura o.s." Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 48 TJ SOKOL VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 1 Občanské sdruţení rodičŧ Bařice Kroměříţ, Bařice č.16 T.J. Kruţík Bařice Bařice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bařice-Velké Těšany Bělov (Zlín) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní Sbor dobrovolných hasičŧ Bělov Bělov 6 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

4 Bezměrov (Kroměříţ) Počet NNO: 5 Sport 2 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Bezměrovák o.s Bezměrov 10 Sportovní klub Phar Lap, o.s Bezměrov 29 TJ BEZMĚROV Bezměrov MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HANÁ BEZMĚROV" Bezměrov SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bezměrov 176 Bílovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 2 Církevní org Ostatní 9 Oddíl stolního tenisu Bílovice, O.S Bílovice 208 Občanské sdruţení Game-net Bílovice 506 Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole v Bílovicích Bílovice 440 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BÍLOVICE - PLOŠTINA Bílovice Myslivecké sdruţení Bílovice - Lešník Bílovice Tělovýchovná jednota Bílovice Bílovice SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY V BÍLOVICÍCH Bílovice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

5 Sbor dobrovolných hasičŧ Bílovice Bílovice 491 Základní organizace OS státních orgánŧ - obvod OÚ Bílovice Bílovice Sbor dobrovolných hasičŧ Včelary Bílovice, Včelary 437 ZO Českého zahradkářského svazu Bílovice Bílovice Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Bílovice Bílovice 145 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bílovice Bílovice Římskokatolická farnost Bílovice,Bílovice 42 Biskupice (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Ornitologický klub České republiky Biskupice 158 TJ TATRAN - DRUŢSTEVNÍK BISKUPICE Biskupice Moravskoslezský kynologický svaz ZO č Kynologický klub Biskupice u Luhačovic Biskupice 195 Sbor dobrovolných hasičŧ Biskupice Biskupice 205 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

6 Blazice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní 3 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HRABINA BLAZICE" Blazice "Ţeny Blazice" Blazice Římskokatolická farnost Blazice Blazice 36 Bohuslavice nad Vláří (Zlín) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 SK Bohuslavice nad Vláří o.s Bohuslavice nad Vláří 109 SKS Bohuslavice Bohuslavice nad Vláří 60 OFFROADMEN ASSISTANCE Bohuslavice nad Vláří 9 G & G OFF ROAD CLUB Bohuslavice nad Vláří MS Bohuslavice nad Vláří /o.zlín/ Bohuslavice nad Vláří Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice n/vl. Bohuslavice nad Vláří 62 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

7 Bohuslavice u Zlína (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 TJ SOKOL, Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Myslivecké sdruţení Kříby Bohuslavice - Březnice Bohuslavice u Zlína 101 Klub bohuslavické mládeţe Bohuslavice u Zlína Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína 207 Bojkovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 46 Sport 9 Sdruţení + 41 Sociální O.p.s Kultura 3 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 29 SPORTOVNÍ KLUB SLOVÁCKÁ VIKTORIA Bojkovice, Tovární 615 SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKU, BOJKOVICE Bojkovice Musejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích Bojkovice, Nad Zahradami 893 "Místní akční skupina Bojkovska" Bojkovice, Sušilova 952 Klub Světlov Bojkovice, Sušilova 952 SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, o.s Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715 NOTABENE Bojkovice, o.s Bojkovice, Mánesova II 943 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

8 Jezdecký sportovní klub Bílé Karpaty Bojkovice, Mánesova II 901 MyšMaš - Sdruţení pro alternativní kulturu a ekologii Bojkovice, Bezručova čtvrť 787 BOJKOVICKÁ MINIMATEŘINA Bojkovice, Štefánikova SVĚTLOVÁNEK Bojkovice, Jiráskova 452 Tělovýchovná jednota Přečkovice Bojkovice SRPŠ při základní škole Bojkovice Bojkovice, Štefánikova 460 Tělovýchovná jednota Sokol Krhov Bojkovice "ROZKVĚT" sdruţení občanŧ Bojkovice, Bezručova čtvrť 766 DUHA Světlov Bojkovice Bojkovice, Jiráskova 682 DOMOV sdruţení občanŧ Bojkovice, Mánesova 903 "JISTOTA" sdruţení občanŧ Bojkovice, Čtvrť 1. máje 799 MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST NIVA BOJKOVICE Bojkovice SINGULÁRNÍ PODÍLNÍCI, KRHOV Bojkovice, KRHOV MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST KLADENKA PŘEČKOVICE Bojkovice, Přečkovice Tělovýchovná jednota Bzová Bojkovice Myslivecké sdruţení Lokov Bojkovice, Bzová 1 Tělovýchovná jednota Bojkovice Bojkovice, Tovární 615 SVĚTLOVAN, o.s Bojkovice, Mánesova 906 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Bojkovice pod Světlovem - kynologický klub Bojkovice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Bojkovice Bojkovice, nábřeţí Svobody 172 ZO OS KOVO, MORAVIA CANS a.s Bojkovice, Tovární 532 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

9 Sbor dobrovolných hasičŧ Bzová Bojkovice, Bzová 157 Sbor dobrovolných hasičŧ Bojkovice Bojkovice, Nábř. Svobody 169 ZO OS KOVO, ZEVETA, a. s., Bojkovice Bojkovice, Tovární 532 Klub českých turistŧ Bojkovice, Mánesova 278 Sbor dobrovolných hasičŧ Krhov Bojkovice, Krhov 53 Technické sporty Bojkovice Bojkovice, Čtvrť 1. máje 710 ZO OS prac.dřevozprac.odv. les. a vod. hosp.,jihomor.dřev.záv. a.s.záv.bojkovice Bojkovice, Pod Světlovem 283 Kynologický klub Bojkovice ZO MSKS Bojkovice MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BOJKOVICE Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice Bojkovice, Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bzová Bojkovice, Bzová 117 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bojkovice Bojkovice 2 SDRUŢENÍ ZAHRÁDKÁŘŦ, BZOVÁ Bojkovice, Bzová, BZOVÁ 141 Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s Bojkovice, Sušilova 952 Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s Bojkovice, Světlov Nadační fond Církevní střední odborné školy Bojkovice Bojkovice, Husova Římskokatolická farnost Bojkovice Bojkovice, Husova 62 Konvent sester dominikánek Bojkovice Bojkovice, Husova 537 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

10 Boršice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 3 Sdruţení + 13 Sociální 2 Církevní org Ostatní 9 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Boršice Boršice 190 BIKE CLUB BORŠICE Boršice 568 SK Boršice Boršice MS Boršice Boršice Sportovní klub Kavárna Gréta Boršice Boršice 498 Slovácký musher klub Boršice Folklorní soubor Pentla Boršice 117 ZO Sdruţení technických sportŧ a činností Boršice u Blatnice Boršice Český zahrádkářský svaz, základní organizace Boršice Boršice 559 Český svaz včelařŧ, o.s., základní oprganizace Boršice Boršice 236 Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Buchlovic Boršice 275 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Boršice kynologický klub Boršice TOM 5 KAMZÍK BORŠICE Boršice Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic Boršice 191 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

11 Boršice u Blatnice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 9 Sport 2 Sdruţení + 8 Sociální 1 Církevní org Ostatní 6 občanské sdruţení BORŠIČANÉ Boršice u Blatnice 331 Samostatný firemní klub stolního tenisu Progres - Slaník Boršice u Blatnice Myslivecké sdruţení Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice Fotbalový klub Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 49 SAMOSTATNÝ FIREMNÍ KLUB PROGRES - SLANÍK Boršice u Blatnice Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 288 ZO ČSV Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 299 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Boršice Boršice u Blatnice, Podevsí Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 31 Bořenovice (Kroměříţ) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bořenovice 70 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

12 Branky (Vsetín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 3 Sociální Církevní org Ostatní 3 Tělovýchovná jednota Sokol Branky Branky Myslivecké sdruţení Branky Sbor dobrovolných hasičŧ Branky na Moravě Branky 67 Římskokatolická farnost Branky Branky 98 Bratřejov (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Singulární společnost Bratřejov Bratřejov MS Bratřejov Bratřejov T.J. Sokol Bratřejov Bratřejov Sbor dobrovolných hasičŧ Bratřejov Bratřejov Římskokatolická farnost Bratřejov Bratřejov 117 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

13 Brumov-Bylnice (Zlín) Počet NNO: 30 Sport 7 Sdruţení + 27 Sociální Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 4 Církevní org Ostatní 19 HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV Brumov-Bylnice, Zátiší 645 Sportovní klub policie ČR-Referát cizinecké a pohraniční policie Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 146 Pod Lány o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 JK Na Vyhlídce o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 SPORTcentrum BYLNICE, o.s. "středisko pro volný čas" Brumov-Bylnice, Bylnice, sportovní areál ve Stráni 44 Klub bojových umění Brumov Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 346 TENNIS CLUB BRUMOV Brumov-Bylnice MOTORSPORT BRUMOV Brumov-Bylnice, Zápotočí 601 Sdruţení pro rozvoj a podporu školství Brumov-Bylnice, Druţba 1178 Občanské sdruţení Háčko Brumov-Bylnice, Bylnice, Široká 148 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORT CLUB MEZ, BRUMOV Brumov-Bylnice, MEZ BRUMOV S.p. FC TRIODYN BYLNICE, o.s Brumov-Bylnice, Bylnice, Pod Strání- stadion 44 Singulární společnost Bylnice Bylnice Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1204 Sbor dobrovolných hasičŧ Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice, Říky 1334 Sbor dobrovolných hasičŧ Sv. Štěpán Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 3 LMK Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1211 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

14 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Brumov-Bylnice, Bylnice, Na Poříčí 405 Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Základní organizace CE WOOD Brumov Brumov-Bylnice, Podzámčí 860 Sbor dobrovolných hasičŧ MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká 866 Valašský klub plastikových modelářŧ Brumov-Bylnice, Pluskalova 958 Sbor dobrovolných hasičŧ Brumov Brumov-Bylnice, Hodňov ZO OS D Jihomoravské dřevařské závody Brumov-Bylnice, Pilařská 320 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, 1. května 1023 Školní sportovní klub při Základní škole Brumov-Bylnice, Druţba 1178 ZO OS KOVO Triodyn MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká Nadační fond rozvoje kulturního a duchovního ţivota mládeţe Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská Římskokatolická farnost Brumov Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Řeholní dŧm Kongregace kněţí Mariánŧ v Brumově - Bylnici Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Brusné (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Jezdecký klub Podhradí Brusné 69 Singulární společnost Brusné Brusné 157 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

15 Rybářské sdruţení Brusné Brusné SDO Brontosauři - Brusné Brusné 69 Leteckomodelářský klub Brusné Brusné 158 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Brusné 44 Břest (Kroměříţ) Počet NNO: 12 Sport 4 Sdruţení + 11 Sociální Církevní org Ostatní Stop vandalŧm Břest 67 Hanačka Břest 135 Lukostřelecký klub 3D Mrlínek Břest 281 SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, o.s Břest 165 SS EQUI - BŘEST o.s Břest 288 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DORNAVA SE SÍDLEM V BŘESTĚ Břest Karate Břest Břest 297 Dobrovolný fotbalový klub-haná Břest Břest MS Dornava Břest Břest ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BŘEST Břest PF JUVENTUS,o.s., organizační sloţka Břest Břest 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ BŘEST Břest 120 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

16 Římskokatolická farnost Břest Břest 18 Břestek (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 Spolek pro udrţení tradic Břestek 14 SPORTOVNÍ FOTBALOVÝ KLUB TARGET BŘESTEK Břestek Český zahrádkářský svaz základní organizace Břestek 251 Základní kynologická organizace Břestek Březnice (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Klub švýcarských salašnických psŧ o.s Březnice 512 Český zahrádkářský svaz - ZO , Březnice - Ves Březnice Tělocvičná jednota Sokol Březnice Březnice 225 Sbor dobrovolných hasičŧ Březnice Březnice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

17 Římskokatolická farnost Březnice u Zlína Březnice 14 Březolupy (Uherské Hradiště) Počet NNO: 17 Sport 5 Sdruţení + 16 Sociální 2 1 Církevní org Ostatní 9 Taneční soubor Botík, občanské sdruţení Březolupy 90 SPORTOVNÍ SDRUŢENÍ BŘEZOLUPY Březolupy 555 Občanské sdruţení Orchis Březolupy 545 Janka - dechová hudba z Březolup Březolupy 135 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BŘEZOLUPY Březolupy Myslivecké sdruţení Březolupy Březolupy Sdruţení rodičŧ při ZŠ Březolupy Březolupy 134 SDRUŢENÍ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ Březolupy ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BŘEZOLUPY Březolupy CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY, KLUB ČESKÝCH TURISTU, BŘEZOLUPY Březolupy 283 Sportovně střelecký klub Březolupy Březolupy KVZ Březolupy Březolupy 381 Sbor dobrovolných hasičŧ Březolupy Březolupy 90 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

18 Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Březolupy Základní organizace č Březolupy 326 AUTO KLUB Březolupy v AČR Březolupy ZV ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŦ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY ČECH A MORAVY - STÁTNÍHO STATKU BŘEZOLUPY Březolupy 721 Římskokatolická farnost Březolupy Březolupy 139 Březová (Zlín) Počet NNO: 2 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 2 Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 57 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Březová Březová 122 Březová (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org Ostatní 5 TÉLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, BŘEZOVÁ Březová 379 Myslivecké sdruţení "Hubert" Březová Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 161 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

19 Základní organizace Českého svazu včelařŧ Březová Březová 315 Český zahrádkářský svaz základní organizace Březová Březová Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu Březová 11 Březůvky (Zlín) Počet NNO: 7 Sport 2 Sdruţení + 7 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 4 Studentská tvŧrčí unie Březŧvky 64 Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 SK Březŧvky Březŧvky 76 MS Stráţná Březŧvky-Doubravy Březŧvky 167 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ STRÁŢNÁ - BŘEZŦVKY Březŧvky Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 T.J. Stavosvit Zlín Březŧvky Březŧvky Český zahrádkářský svaz ZO Březŧvky Březŧvky, Březŧvky Sbor dobrovolných hasičŧ Březŧvky Březŧvky Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

20 Buchlovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 31 Sport 3 Sdruţení + 30 Sociální 7 4 Církevní org Ostatní 17 Archivářský spolek restaurační Buchlovice, K Buchlovu 750 Děcka z Buchlovic o.s Buchlovice, Komenského 483 BUCHLOVICE TV o.s Buchlovice, Tyršova 285 DECHOVÁ HUDBA BUCHLOVJANÉ Buchlovice, K Buchlovu 782 Buchlovjánek-obč.sdr.na podporu mateřského centra při ZŠ Buchlovice Buchlovice, Hradišťská 4 Petanque klub Stříbrné kule Buchlovice Buchlovice, Řadová 566 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Buchlovice, náměstí Svobody 800 Folklorní agentura Buchlov Buchlovice, Rechtorka 544 Via Lucis Buchlovice, Komenského 539 Divadelní společnost J.K.Tyla Buchlovice Buchlovice, Váhovy 625 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Buchlovice Buchlovice, Komenského 483 Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o.s Buchlovice, náměstí Svobody 598 Taneční škola Aura, o.s Buchlovice, Komenského 290 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BUCHLOVICE Buchlovice ASOCIACE 8. HISTORICKÉHO PLUKU FRANCOUZSKÉ ŘADOVÉ PĚCHOTY 1813 Buchlovice, Boţeny Němcové 513 AVZO TSČ Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 239 SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ Lesní společnosti Buchlovice, a. s Buchlovice, Lhotka 289 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

21 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŠANDERKA Buchlovice Pěvecký sbor Buchlovice Buchlovice, Tyršova 735 Spolek podporovatelŧ historie Buchlovic Buchlovice, K Buchlovu 750 Folklorní studio Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 800 Rybářský spolek-buchlovice Buchlovice MS Buchlov Buchlovice Buchlovice Český zahrádkářský svaz ZO Buchlovice Buchlovice, Lhotka 578 Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Buchlovice Buchlovice, Řadová 772 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Buchlovice Buchlovice, Váhovy 631 ZO ČSOP Buchlovice Buchlovice, Kostelní 113 Sbor dobrovolných hasičŧ Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek 210 AVZO ČR BUCHLOVICE Buchlovice, Hradišťská 157 Sportovní střelecký klub Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek Římskokatolická farnost Buchlovice Buchlovice, Kostelní 279 Bystřice pod Hostýnem (Kroměříţ) Počet NNO: 76 Sport 19 Sdruţení + 70 Sociální 3 6 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 43 VZDĚLÁVACÍ SPOLEK SUŠIL Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova CYKLO BULIS Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

22 Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 1098 Okrašlovací a zábavní spolek, o. s Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 662 Cimbálová Muzika Bukovinka o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 286 "MSKLC o.s." Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Pěvecký sbor TREGLER, občanské sdruţení Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 133 Místní akční skupina Podhostýnska, o.s Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 888 DIALOGO O.S Bystřice pod Hostýnem, Topolová 1510 Rescue team Hostýnské vrchy Bystřice pod Hostýnem, A. Kašpara 1476 PZ RACING TEAM Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1126 Asociace přátel armády a vojenské historie S.M.C. Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Spolek rodičŧ při ZŠ T.G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Nádraţní 56 Sdruţení stavebníkŧ Končiny Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1514 Středoevropský klub chovatelŧ jugosl. ovčáckého psa ŠARPLANINAC Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 1611 Občanské sdruţení Pod chlumem Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 43 PODHORAN SPORT TEAM Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 136 Klub vojenské historie Painballu a Air -Softu Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Sdruţení rybářŧ na ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Folklórní sdruţení CM Rusava Bystřice pod Hostýnem, Palackého 575 "Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdruţení" Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Valašský soubor písní a tancŧ Rusava Bystřice pod Hostýnem, Vsetínská 1445 Stáje Chlum Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 1 HK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1357 Sportovní klub RYCHLOV, o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Za Potokem 239 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

23 SKATEBOARDS - BMX BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1504 ELEKTROTECHNICKÝ CECH Bystřice pod Hostýnem, Za Příhonem DGC Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní BYSTŘICA Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 741 NOHEJBALOVÝ CLUB Bystřice pod Hostýnem SKI BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, DRUŢBY 1361 DELTA KLUB BYSTŘICE P.H Bystřice pod Hostýnem, Komenského 1443 TJ SOKOL HLINSKO POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem CODY S RACING TEAM, o.s Bystřice pod Hostýnem, Novosady 516 ZÁVODNÍ VÝBOR ODBOROVÉHO SVAZU S.P.TON BYSTŘICE P/HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 224 Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Ochozy Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem HOGOFOGO Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1215 Klub křesťanských ţen Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská 279 Podhostýnští zahradníci o.s Bystřice pod Hostýnem, Za Drahou 1276 FK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1574 Klub vodákŧ Kocábka Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1073 Klub rodičŧ při ZŠ Bratrství Čechŧ a Slovákŧ Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 Jezdecká společnost pod Hostýnem o.s Bystřice pod Hostýnem, Libosváry Dětský valašský soubor Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem TURIST.ODDÍL MLÁDEŢE 3003 PANWEE Bystřice pod Hostýnem, Sídliště SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

24 Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bystřice pod Hostýnem, Na Opletě 823 KLUB BIATLONU Bystřice pod Hostýnem, Lázně 303 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 84 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, U Hřiště 1507 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1508 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1124 Kynologický klub Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 207 Klub českých turistŧ Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1419 Pionýrská skupina Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května ZO ODBOR.SVAZU PRAC. DŘEVOZPR.ODVĚTVÍ, LES. A VOD.HOSP. V ČR - JIHOMOR.DŘEVAŘ.ZÁVODY Bystřice pod Hostýnem, Mlýnská 543 Česká lesnická společnost, základní pobočka při LČR, LS Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 81 ZO OS Kovonaxc spol. s r.o Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 31 Moravský rybářský svaz, místní organizace Bystřice pod Hostýnem Zlínský krajský sněm klubŧ Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 19 Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR - okresní organizace Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612/43 ZO-Odborový svaz pracovníkŧ stát.orgánŧ a organizací pracovníkŧ Měst.úřadu Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZO TECHN.SPORTŦ A ČINNOSTÍ-ZO BYSTŘICE POD HOST. Bystřice pod Hostýnem, Holešovská AUTO KLUB BYSTŘICE P.H. Bystřice pod Hostýnem, Dolní 54 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

25 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Lipová 43 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ RYCHLOV Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 302 O R E L Jednota Bystřice p.h Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 974 Základní org.odborového svazu DLV, Lesní společnost Jihomoravské lesy a.s Bystřice pod Hostýnem, Slavkovská 1024 Český zahrádkářský svaz Základní organizace č. 1 městská v Bystřici pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany Svědkové Jehovovi - sál Království Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Kamenec 161 Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612 Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn Bystřice pod Hostýnem, Svatý Hostýn 107 Římskokatolická farnost Bílavsko Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 5 Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 902 Bystřice pod Lopeníkem (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 TJ Stolní tenis Bystřice p.lop Bystřice pod Lopeníkem 262 Sdruţení myslivcŧ Hubert Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 294 Myslivecký spolek Troják Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 70 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BYSTŘICE POD LOPENÍKEM Bystřice pod Lopeníkem Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

26 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 326 Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 333 Bystřička (Vsetín) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 1 Církevní org. 721 Ostatní 9 "Občanské sdruţení Valašská 24" Bystřička 201 Takticko Operační Skupina Bystřička 266 POHORKA - cestovatelský klub Bystřička Biglesova stíhací peruť Bystřička 176 Střelecký svaz Bystřička Bystřička 312 Hudební skupina D.D.P Bystřička 201 MS Přehrada - Bystřička, o.s Bystřička 212 Základní kynologická organizace Kynologický klub Bystřička Bystřička Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička Bystřička 82 YACHT-CLUB MEZ Vsetín Bystřička, Loděnice TJ MEZ Vsetín Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Sociální sluţby Vsetín, Domov pro seniory Podlesí, Podlesí 342, Podlesí Bystřička 342 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřička 96 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřička Bystřička 173 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

27 Cetechovice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní MS Chlum Cetechovice Honětice Cetechovice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Cetechovice 63 Římskokatolická farnost Cetechovice Cetechovice 9 Částkov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Tělovýchovná jednota Sokol Částkov Částkov Singulární společnost Částkov Částkov 1 Myslivecké sdruţení Vlčinec Částkov Sbor dobrovolných hasičŧ Částkov Částkov 58 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

28 Dešná (Zlín) Počet NNO: 0 Sport Sdruţení + Sociální Církevní org. 721 Ostatní Dobrkovice (Zlín) Počet NNO: 2 Sport 1 Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní T.J. Sokol Dobrkovice /o.zlín/ Dobrkovice Sbor dobrovolných hasičŧ Dobrkovice Dobrkovice Dolní Bečva (Vsetín) Počet NNO: 15 Sport 6 Sdruţení + 13 Sociální 1 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 1 Církevní org Ostatní 7 Sportovní klub Lucie Hrstkové, o.s Dolní Bečva 385 Sdruţení spoluvlastníkŧ singulárního lesa - Horní Rozpité Dolní Bečva 340 AJAX Dolní Bečva Dolní Bečva 507 Roots and Culture (Kořeny a Kultura) Dolní Bečva Fotbalový club SCHENK Dolní Bečva Dolní Bečva 521 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org. 721

Více

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje 2013 zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) - Organizační jednotka sdružení 141 -

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů ORP Žambek a Králíky - dle typu (k 14.10.2016) Typ Název Obec SO ORP MŠ Mateřská škola Dlouhoňovice Dlouhoňovice Žamberk MŠ Mateřská škola Hejnice, okres Ústí nad Orlicí Hejnice

Více

Název vaší obce: Bělov

Název vaší obce: Bělov Název vaší obce: Bělov 1. Denní nákupy (potraviny, drogérie, běţné domácí potřeby) Bělov Otrokovice 2. Nákupy běţného textilu a obuvi Otrokovice 3. Běţné sluţby (kadeřnictví, holičství, čistírny, opravny,...)

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2015 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko Francova Lhota Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Vodění medvěda v pátek odpoledne, pochovávání basy v sobotu večer. Študlov Dopoledne vodění medvěda,

Více

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ Okres Silnice II/492: Luhačovice, křížení se 1. silnicí III/4922 investice 101,417 2006-2007 Luhačovice ZL Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 2. 437 027 investice 47,493 2006 Chvalčov KM 3. Most 05741-1

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011 VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení jednotlivých standardů... 3 Plnění VKIS v knihovnách Zlínského kraje v roce 2011...

Více

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Výsledková listina přijímacích zkoušek Obor: Obchodní akademie Výsledková listina přijímacích zkoušek OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN ze dne: 22. 4. 2016 Přijatí uchazeči jsou v případě zájmu o studium povinni

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel Evidenční číslo JPO Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra

Seznam členů / partnerů MAS 58,6 % IČ/datum narození. Zástupce subjektu pro MAS. 25339184 Josef Bujáček podnikatelská sféra Příloha č. 8 Pravidel MAS Seznam členů / partnerů MAS Název MAS: Celkový počet členů MAS: Subjekty zastupující soukromý sektor: MAS Východní Slovácko 29 17 členů 58,6 % Název subjektu FO/ 1. Juraj Dankanin

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

Seznam relevantních aktérů SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - dle typu (k )

Seznam relevantních aktérů SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová - dle typu (k ) Seznam relevantních aktérů SO ORP a Česká Třebová - dle typu (k 12.10.2016) název obec orp Mateřská škola Brandýs nad, okres Brandýs nad Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova Česká Třebová Česká Třebová

Více

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012 Evidenční číslo Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku

Předávací protokol. MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz. Fiche č. 1 - Rozvoj infrastruktury obcí na Východním Slovácku Částka (Kč) 898 118 Rekonstrukce kulturního domu a chodníků v Bystřici pod 491 861 Dětské hřiště na Orelském stadionu 1 035 482 Renovace sociálního zařízení v ZŠ Josefa Bublíka 1 422 443 Sportovní areál

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM VÁŠ DOPIS ZN. ZE DNE: Č. J.: MUBPH 4481/ VYŘIZUJE: Bc. Jana Váňová TEL./FAX: 573 501 981 E-MAIL: vanova@mubph.cz DATUM: 1. března Zastupitelstvo

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC,

DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC, Sídlo žadatele Celkový Schváleno IČ v r. 2016 počet DVČ-005/17 KERAMIKA ÚJEZDEC, z. s. Ano Větrná 106/3, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov IČ: 22709240 Pohybové aktivity 58 000 29 000 50,00 29 000 0 5 000

Více

Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 11. srpna 2014

Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 11. srpna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 19. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 11. srpna 2014 přijaté usnesení č. 252/2014 - N 3565 I r o z h o d l a na základě doporučení

Více

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2017

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2017 Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 217 poř. č. 1 HOROLEZCI, z.s. 49 2 Basketbal, spolek 36 3 Bikros klub, p.s. 81 4 AC Gamaspol, Česká Ves 223 5 La Pirouette, z.s. Mikulovice

Více

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce

Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Východní Morava - Turistický průvodce 2014 - distribuce Informační centra 24 650 Muzea 7 400 Hrady, zámky, Zoo 12 500 Ubytovací zařízení 24 450 IC TOUR 8 000 Akce KČT 5 000 CCRVM 8 000 Celkem 90 000 Informační

Více

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež.

Tab. č. 17 Evidenční číslo Žadatel Nálež. Tab. č. 17 GVČ-001/15 Český rybářský svaz, místní organizace Přerov Ano Přerov, Přerov I - Město, U rybníka 1034/13 IČ: 18050387 Činnost místní organizace rybářského svazu Přerov 30 000 24 000 80 6 000

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uherský Brod 1 1

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE X X X X X X 214 X 27 6 24 X X 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.00 7.30 7.30 8.05 9.30 7 219 X X X 270 X X 270 X X X 10.15 10.55

Více

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Telefon Zlín KÚ -20308 /2010-770-14000-1 Bc. Eva Nedbalová 577 577 739 30.12.2010

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Telefon Zlín KÚ -20308 /2010-770-14000-1 Bc. Eva Nedbalová 577 577 739 30.12.2010 KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ Třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín tel. 577 577 712, fax 577 577 744 e-mail: ku.zlin@cuzk.cz, ID datové schránky: vhhadp5 Dle rozdělovníku Vaše značka Naše značka Vyřizuje

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 304 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 304 osobní pro tratě Valašské Meziříčí Kojetín Zborovice Kroměříž (Vlárský průsmyk) Bylnice Horní Lideč Velké Karlovice Vsetín Rožnov

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 sport v roce SMR09/0006 SMR09/0010 SMR09/0070 SMR09/0030 SMR09/0060 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,Dr. M. Tyrše 112 SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ ČSTV RYCHNOV N.KN. Tělovýchovná a sportovní unie

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012 Oblast: SPORT Tab. č. 01

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012 Oblast: SPORT Tab. č. 01 Oblast: SPORT Tab. č. 01 GSP-001/12 Veslařský klub Přerov Ano reprezentace IČ: 64601749 Celoroční sportovní činnost ve Veslařském klubu Přerov 400 000 100 000 25 110 000 190 000 60 000 60 000 GSP-002/12

Více

A [ha] délka [m] výška [m]

A [ha] délka [m] výška [m] chráněná plocha / charakter území [%] H001 hráz Břest Moštěnka Břest studie LB 913 2.0 9 10% 90% 14 608 2 H002 hráz Střížovice Dolní Kotojedka Střížovice studie PB 1719 0.5-2.0 150 80% 5% 15% 15 471 2

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro

SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014 / 2015 jaro OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ VSETÍN Svárov 1082, P.O. Box 10 755 01 VSETÍN http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/zlinsky/vsetin HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ IHNED PO UTKÁNÍ SMS 734 760 582 (výsledek utkání + střelci) KOMENTÁŘ

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Příloha k usnesení č. 1641/33/10. Zastupitelstvo města Tábora. 1. s c h v a l u j e uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010:

Příloha k usnesení č. 1641/33/10. Zastupitelstvo města Tábora. 1. s c h v a l u j e uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010: Příloha k usnesení č. 1641/33/10 Zastupitelstvo města Tábora 1. s c h v a l u j e uzavření předložených smluv o poskytnutí dotace pro rok 2010: a) z Fondu mládeže: 1. 1. Kiwajunior klub Tábor IČO : 26616670

Více

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce úspěšní žadatelé

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce úspěšní žadatelé Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014 - úspěšní žadatelé Žadatel Druh dotace Projekt Schválená částka TJ Moravan Lednice Regenerace travnatého hřiště 146 020 TJ Tatran ŠATOV

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Starosta města Jirkova podle 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách so zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z

Více

Poskytnuto k

Poskytnuto k Kap. 10 - Odbor dopravy 5 945 147,00 Kč 5 945 147,00 Kč 0,00 Kč ČSAD Jindřichův Hradec - příspěvek na MHD 5 945 147,00 Kč 5 945 147,00 Kč 0,00 Kč Kap. 14 - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 30 134

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

evidovaní uchazeči pořadí okres obec

evidovaní uchazeči pořadí okres obec pořadí okres obec evidovaní uchazeči podíl nezam. v % 1. KM Šelešovice 29 13,55 2. KM Kunkovice 4 12,50 3. UH Vyškovec 12 11,88 4. UH Stupava 10 10,99 5. KM Podhradní Lhota 36 10,81 6. KM Troubky-Zdislavice

Více

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce úspěšní žadatelé

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce úspěšní žadatelé Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2014 - úspěšní žadatelé Žadatel Okres Účel dotace Název projektu Schválená výše dotace Počet bodů TJ Morava Lednice Břeclav Regenerace travnatého

Více

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2016

Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 2016 Dotační program na podporu sportu - činnost sportovních organizací 26 FENIX SKI Team, 2 2 Bikrosklub, 6 3 TJ JISKRA (oddíl saní), 2 Tenisový klub, 36 5 Cyklistika, spolek, 5 6 HOROLEZCI, z.s., Bělá pod

Více

1. Dostupnost zdravotnické záchranné služby Systém a metodika zpracování Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami...

1. Dostupnost zdravotnické záchranné služby Systém a metodika zpracování Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami... Obsah 1. Dostupnost zdravotnické záchranné služby... 2 2. Systém a metodika zpracování... 2 3. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami... 3 4. Závěrečná ustanovení... 11 1. Dostupnost zdravotnické

Více

PLESY NA PROSTĚJOVSKU Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově

PLESY NA PROSTĚJOVSKU Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově. Prostějov. Městské divadlo v Prostějově PLESY NA PROSTĚJOVSKU 2017 TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obec POŘADATEL LEDEN 6.1. 27. Tradiční městský ples v ě Statutární město 7.1. 12. Pilařský ples Niva Niva SDH Niva 7.1. Reprezentační a stužkovací ples

Více

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I.

název projektu reg. č. projektu žadatel / příjemce CZV (Kč) SF (Kč) CZV (Kč) SF (Kč) TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PARDUBICE I. Stav realizace Integrovaných plánů rozvoje měst - dílčí projekty schválené, zaregistrované a vyřazené z administrace stav k 4. 1. 2016 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

Konečné tabulky ročníku 2010/2011

Konečné tabulky ročníku 2010/2011 Konečné tabulky ročníku 21/211 Regionální soutěž I. Třídy 1 Šarovy A 22 19 1 2 276:12 61 2 Slavičín B 22 18 1 3 275:121 59 3 Fryšták B 22 15 2 5 249:147 54 4 Kostelec D 22 13 2 7 24:156 5 5 Orel Zlín B

Více

Fotbal. Lední hokej. Lední hokej. Házená. Házená. Basketbal. Volejbal. Volejbal

Fotbal. Lední hokej. Lední hokej. Házená. Házená. Basketbal. Volejbal. Volejbal 5. Přímá podpora z rozpočtu Olomouckého kraje a) Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů Poř. číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Příjemce SK Olomouc Sigma MŽ Legionářská 1165/12, 771 00, Olomouc Nová Ulice

Více

Dotace pro začínající včelače

Dotace pro začínající včelače Vybraní žadatelé PF-08-12/684 Daniela Malíková Halenkov Halenkov VS 10 000 65,92 15.171,- 50 30 15 95 1 PF-08-12/692 Milan Machálek Hošťálková Hošťálková VS 10 000 61,63 16.225,- 50 30 15 95 2 PF-08-12/714

Více

Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015

Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015 Tabulka schválených dotací - Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru v roce 2015 Poř. Okres Sport Název příjemce IČ Podporovaná sportovní akce okres Jeseník AGENAS TEAM autoklub v

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne

U S N E S E N Í. z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova konaného dne 10. 02. 2016 Usnesením č. 11/136 schválilo program 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 02. 2016. Usnesením

Více

Fotbal. Házená. Házená. Basketbal. Volejbal. Volejbal

Fotbal. Házená. Házená. Basketbal. Volejbal. Volejbal 5. Přímá podpora z rozpočtu Olomouckého kraje a) Přímá podpora vrcholových sportovních oddílů Poř. číslo Příjemce Sport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SK Olomouc Sigma MŽ Legionářská 1165/12, 771 00, Olomouc Nová

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu Ing. Petr Valášek Zlín vedoucí oddělení dotačních programů 1. 10. 2015 Zdroj financování programu a role

Více

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250

Informační centra - Místo Název Ulice PSČ počet ks 15 250 Distribuce Mapy zážitků 2014 Infocentra 15 250 Muzea 3 700 Hrady, zámky, ZOO 4 100 Ubytovací zařízení 12 950 CCRVM 1 000 IC TOUR 9 000 Akce KČT 4 000 Vkladky do deníků 80 000 Celkem k distribuci 130 000

Více

Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e O B S A H

Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e O B S A H Částka 2/2003 Věstník právních předpisů Zlínského kraje strana 1 Ročník 2003 Částka 2 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 12. prosince 2003 O B S A H 1. NAŘÍZENÍ

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Havířov - Životice Zelená, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 Základní škola, Praha 4, Školní 700 Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Základní škola

Více

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční

oznamuje 1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční O Z N Á M E N Í o době a místě konání společných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 67 a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starosta města Nový Jičín podle 15 zákona

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: VOLNÝ ČAS A) na činnost Evidenční číslo Žadatel

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: VOLNÝ ČAS A) na činnost Evidenční číslo Žadatel Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 216 A) na činnost Evidenční číslo DVČ-1/16 Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Přerov U Rybníka 134/13, Přerov

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Pavel Hrala, kontakt: Pavel Hrala, tel.: 222

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 17.05.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0384/R11/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 kategorie: MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1974 až 1965

kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 kategorie: MUŽI 2 (muži 40 až 49 let) ročník 1974 až 1965 kategorie: MUŽI 1 (muži 18 až 39 let) ročník 1996 až 1975 1 Frídl Tomáš Valachbajk Cyklo Mira Vsetín 1983 ČR 1 10 Rehák Ivan CK Bubnica Dubnica 1976 SK 2 20 Kocian Robert Godzilla Racing Hruška Dušná 1988

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace)

domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (Kotlíkové dotace) Příprava programu aktuální stav Ing. Martin Kobzáň Valašské Meziříčí vedoucí odboru řízení dotačních programů KÚZK 24. 11.

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

Důvodová zpráva Statutární město Jablonec nad Nisou pravidelně podporuje činnost subjektů z oblasti sportu, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví prostřednictvím dotací z rozpočtu města. Jednotlivé

Více

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb:

Kam mám jít volit? Volební okrsek č. 1. Volební okrsek č. 2. Volební okrsek č. 3. Místo konání voleb: Kam mám jít volit? Místo konání voleb: Volební okrsek č. 1 místem konání voleb je volební místnost: ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou Lobečku, Revoluční 682 jídelna ul. Vltavská, Lidická, Ke Koupališti,

Více

Rožnov pod Radhoštěm seznam ulic s čísly popisnými

Rožnov pod Radhoštěm seznam ulic s čísly popisnými seznam ulic s čísly popisnými Název obce Název ulice Čísla domů 1. máje 472, 571, 763, 777, 823, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 863, 864, 865, 991, 992, 993, 994, 995, 1000,

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jana Kozelková Uherské Hradiště, 15.01.2014 Počet pracovních úvazků

Více

v Kč Zákonné odvody (34%) přiděleno Platy/mzdy přiděleno Přiděleno NIV celkem OON přiděleno MP celkem přiděleno FKSP (2%) přiděleno

v Kč Zákonné odvody (34%) přiděleno Platy/mzdy přiděleno Přiděleno NIV celkem OON přiděleno MP celkem přiděleno FKSP (2%) přiděleno Výše přidělených finančních prostředků v rámci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24632/2016, modul C (osoby EU) na rok 2017 Mateřská škola Masná 1 Název školy Adresa

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 165 166 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod.

Pátek 29.8.2014. Shakedown Pohořelice, Komárov trať uzavřena 7,00-13,00 hod. Městská RZ Zlín centrum, AN Zlín AN uzavřeno od 17.01 hod do 24.00 hod. PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 12 2014 Důvod opatření: ÚPLNÉ UZAVÍRKY SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2014 Rozhodnutí úřadu: Magistrát města Zlína č.j. : MMZL 130376 /OSaDŘ/DDol Platí : čtvrtek

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

SDH Dub 732 673 646 www.dubnadmoravou.cz Dub nad Moravou

SDH Dub 732 673 646 www.dubnadmoravou.cz Dub nad Moravou icm Strana 1 24.11.2014 Neziskové organizace pro volný čas dětí a mládeže v okrese Obec Název organizace Adresa Telefon Web Zdroj Bělkovice SDH Bělkovice 774 804 466 www.hasicibl.webgarden.cz Červená Lhota

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Kontrola příspěvkové organizace ze strany zřizovatele

Kontrola příspěvkové organizace ze strany zřizovatele Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol prováděných v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2016 městem Votice a Městským úřadem Votice Označení kontrolního

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Podklad č. 6 pro jednání zastupitelstva města dne Zpracovatel: Marie Vávrová Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá

Podklad č. 6 pro jednání zastupitelstva města dne Zpracovatel: Marie Vávrová Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá Podklad č. 6 pro jednání zastupitelstva města dne 27. 2. 2014 Zpracovatel: Marie Vávrová Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových

Více

Přehled poskytnutých a neposkytnutých dotací na r oblast Tělovýchova a sport

Přehled poskytnutých a neposkytnutých dotací na r oblast Tělovýchova a sport 1 Aerobic Team KN Ostrava Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v 447 000 204 000 55 000 aerobiku a talentované mládeže závodního týmu Aerobic Team KN Ostrava 2 Akademie FC Baník Ostrava

Více

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015

Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Plán inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany na II. pololetí roku 2015 Označení krajské pobočky Úřadu práce ČR, která bude inspekci provádět Označení kontrolované osoby (název, sídlo, IČO) Místo poskytování

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 30. června 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Olga Valentová, kontakt: tel.: 222 871 331,

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více