Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)"

Transkript

1 Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES) Babice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 10 Sport 2 Sdruţení + 9 Sociální 1 Církevní org Ostatní 7 Folklorní soubor KALINA Babice 508 Myslivecké sdruţeny Cerony Babice Babice Schola Venefica - Škola trvale udrţitelného zpŧsobu ţivota Babice, Mlýnská 191 Fotbalový klub FC Babice Babice ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BABICE Babice ZO OSŢ ČD Ţelezniční stanice Huštěnovice Babice 188 ZO OS KOVO, PVM STAST spol. s r. o Babice Sbor dobrovolných hasičŧ Babice Babice 164 Tělocvičná jednota Sokol Babice Babice Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště Babice 3 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

2 Bánov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 12 Sociální 1 Církevní org Ostatní 10 Klub seniorŧ Bánov Bánov 700 Honební spolek Bánov, o.s Bánov 464 Občanské sdruţení Kohútek Bánov th Mountain Division, Klub vojenské historie Bánov 61 Společnost singularistŧ v Bánově o.s Bánov 321 Myslivecké sdruţení Háj Bánov Bánov 39 Klub rodičŧ a přátel Základní školy Josefa Bublíka, Bánov Bánov 507 FC BÁNOV Bánov Český zahrádkářský svaz Bánov, U školy Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bánov Bánov 628 Sbor dobrovolných hasičŧ Bánov Bánov Tělovýchovná jednota Sokol Bánov zkrácená forma:t.j.sokol Bánov Bánov Římskokatolická farnost Bánov Bánov 10 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

3 Bařice Velké Těšany (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 "Porta futura o.s." Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 48 TJ SOKOL VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 1 Občanské sdruţení rodičŧ Bařice Kroměříţ, Bařice č.16 T.J. Kruţík Bařice Bařice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ VELKÉ TĚŠANY Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bařice-Velké Těšany Bělov (Zlín) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní Sbor dobrovolných hasičŧ Bělov Bělov 6 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

4 Bezměrov (Kroměříţ) Počet NNO: 5 Sport 2 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Bezměrovák o.s Bezměrov 10 Sportovní klub Phar Lap, o.s Bezměrov 29 TJ BEZMĚROV Bezměrov MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HANÁ BEZMĚROV" Bezměrov SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bezměrov 176 Bílovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 2 Církevní org Ostatní 9 Oddíl stolního tenisu Bílovice, O.S Bílovice 208 Občanské sdruţení Game-net Bílovice 506 Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole v Bílovicích Bílovice 440 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BÍLOVICE - PLOŠTINA Bílovice Myslivecké sdruţení Bílovice - Lešník Bílovice Tělovýchovná jednota Bílovice Bílovice SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY V BÍLOVICÍCH Bílovice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

5 Sbor dobrovolných hasičŧ Bílovice Bílovice 491 Základní organizace OS státních orgánŧ - obvod OÚ Bílovice Bílovice Sbor dobrovolných hasičŧ Včelary Bílovice, Včelary 437 ZO Českého zahradkářského svazu Bílovice Bílovice Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Bílovice Bílovice 145 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bílovice Bílovice Římskokatolická farnost Bílovice,Bílovice 42 Biskupice (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 3 Ornitologický klub České republiky Biskupice 158 TJ TATRAN - DRUŢSTEVNÍK BISKUPICE Biskupice Moravskoslezský kynologický svaz ZO č Kynologický klub Biskupice u Luhačovic Biskupice 195 Sbor dobrovolných hasičŧ Biskupice Biskupice 205 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

6 Blazice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní 3 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HRABINA BLAZICE" Blazice "Ţeny Blazice" Blazice Římskokatolická farnost Blazice Blazice 36 Bohuslavice nad Vláří (Zlín) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 SK Bohuslavice nad Vláří o.s Bohuslavice nad Vláří 109 SKS Bohuslavice Bohuslavice nad Vláří 60 OFFROADMEN ASSISTANCE Bohuslavice nad Vláří 9 G & G OFF ROAD CLUB Bohuslavice nad Vláří MS Bohuslavice nad Vláří /o.zlín/ Bohuslavice nad Vláří Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice n/vl. Bohuslavice nad Vláří 62 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

7 Bohuslavice u Zlína (Zlín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 TJ SOKOL, Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína Myslivecké sdruţení Kříby Bohuslavice - Březnice Bohuslavice u Zlína 101 Klub bohuslavické mládeţe Bohuslavice u Zlína Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice u Zlína Bohuslavice u Zlína 207 Bojkovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 46 Sport 9 Sdruţení + 41 Sociální O.p.s Kultura 3 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 29 SPORTOVNÍ KLUB SLOVÁCKÁ VIKTORIA Bojkovice, Tovární 615 SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKU, BOJKOVICE Bojkovice Musejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích Bojkovice, Nad Zahradami 893 "Místní akční skupina Bojkovska" Bojkovice, Sušilova 952 Klub Světlov Bojkovice, Sušilova 952 SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, o.s Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715 NOTABENE Bojkovice, o.s Bojkovice, Mánesova II 943 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

8 Jezdecký sportovní klub Bílé Karpaty Bojkovice, Mánesova II 901 MyšMaš - Sdruţení pro alternativní kulturu a ekologii Bojkovice, Bezručova čtvrť 787 BOJKOVICKÁ MINIMATEŘINA Bojkovice, Štefánikova SVĚTLOVÁNEK Bojkovice, Jiráskova 452 Tělovýchovná jednota Přečkovice Bojkovice SRPŠ při základní škole Bojkovice Bojkovice, Štefánikova 460 Tělovýchovná jednota Sokol Krhov Bojkovice "ROZKVĚT" sdruţení občanŧ Bojkovice, Bezručova čtvrť 766 DUHA Světlov Bojkovice Bojkovice, Jiráskova 682 DOMOV sdruţení občanŧ Bojkovice, Mánesova 903 "JISTOTA" sdruţení občanŧ Bojkovice, Čtvrť 1. máje 799 MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST NIVA BOJKOVICE Bojkovice SINGULÁRNÍ PODÍLNÍCI, KRHOV Bojkovice, KRHOV MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST KLADENKA PŘEČKOVICE Bojkovice, Přečkovice Tělovýchovná jednota Bzová Bojkovice Myslivecké sdruţení Lokov Bojkovice, Bzová 1 Tělovýchovná jednota Bojkovice Bojkovice, Tovární 615 SVĚTLOVAN, o.s Bojkovice, Mánesova 906 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Bojkovice pod Světlovem - kynologický klub Bojkovice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Bojkovice Bojkovice, nábřeţí Svobody 172 ZO OS KOVO, MORAVIA CANS a.s Bojkovice, Tovární 532 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

9 Sbor dobrovolných hasičŧ Bzová Bojkovice, Bzová 157 Sbor dobrovolných hasičŧ Bojkovice Bojkovice, Nábř. Svobody 169 ZO OS KOVO, ZEVETA, a. s., Bojkovice Bojkovice, Tovární 532 Klub českých turistŧ Bojkovice, Mánesova 278 Sbor dobrovolných hasičŧ Krhov Bojkovice, Krhov 53 Technické sporty Bojkovice Bojkovice, Čtvrť 1. máje 710 ZO OS prac.dřevozprac.odv. les. a vod. hosp.,jihomor.dřev.záv. a.s.záv.bojkovice Bojkovice, Pod Světlovem 283 Kynologický klub Bojkovice ZO MSKS Bojkovice MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BOJKOVICE Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice Bojkovice, Bojkovice Tělocvičná jednota Sokol Bzová Bojkovice, Bzová 117 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bojkovice Bojkovice 2 SDRUŢENÍ ZAHRÁDKÁŘŦ, BZOVÁ Bojkovice, Bzová, BZOVÁ 141 Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s Bojkovice, Sušilova 952 Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s Bojkovice, Světlov Nadační fond Církevní střední odborné školy Bojkovice Bojkovice, Husova Římskokatolická farnost Bojkovice Bojkovice, Husova 62 Konvent sester dominikánek Bojkovice Bojkovice, Husova 537 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

10 Boršice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 14 Sport 3 Sdruţení + 13 Sociální 2 Církevní org Ostatní 9 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Boršice Boršice 190 BIKE CLUB BORŠICE Boršice 568 SK Boršice Boršice MS Boršice Boršice Sportovní klub Kavárna Gréta Boršice Boršice 498 Slovácký musher klub Boršice Folklorní soubor Pentla Boršice 117 ZO Sdruţení technických sportŧ a činností Boršice u Blatnice Boršice Český zahrádkářský svaz, základní organizace Boršice Boršice 559 Český svaz včelařŧ, o.s., základní oprganizace Boršice Boršice 236 Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Buchlovic Boršice 275 Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Boršice kynologický klub Boršice TOM 5 KAMZÍK BORŠICE Boršice Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic Boršice 191 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

11 Boršice u Blatnice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 9 Sport 2 Sdruţení + 8 Sociální 1 Církevní org Ostatní 6 občanské sdruţení BORŠIČANÉ Boršice u Blatnice 331 Samostatný firemní klub stolního tenisu Progres - Slaník Boršice u Blatnice Myslivecké sdruţení Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice Fotbalový klub Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 49 SAMOSTATNÝ FIREMNÍ KLUB PROGRES - SLANÍK Boršice u Blatnice Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 288 ZO ČSV Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 299 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Boršice Boršice u Blatnice, Podevsí Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice 31 Bořenovice (Kroměříţ) Počet NNO: 1 Sport Sdruţení + 1 Sociální Církevní org. 721 Ostatní SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bořenovice 70 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

12 Branky (Vsetín) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 3 Sociální Církevní org Ostatní 3 Tělovýchovná jednota Sokol Branky Branky Myslivecké sdruţení Branky Sbor dobrovolných hasičŧ Branky na Moravě Branky 67 Římskokatolická farnost Branky Branky 98 Bratřejov (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Singulární společnost Bratřejov Bratřejov MS Bratřejov Bratřejov T.J. Sokol Bratřejov Bratřejov Sbor dobrovolných hasičŧ Bratřejov Bratřejov Římskokatolická farnost Bratřejov Bratřejov 117 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

13 Brumov-Bylnice (Zlín) Počet NNO: 30 Sport 7 Sdruţení + 27 Sociální Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 4 Církevní org Ostatní 19 HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV Brumov-Bylnice, Zátiší 645 Sportovní klub policie ČR-Referát cizinecké a pohraniční policie Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 146 Pod Lány o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 JK Na Vyhlídce o.s Brumov-Bylnice, 1. května 1108 SPORTcentrum BYLNICE, o.s. "středisko pro volný čas" Brumov-Bylnice, Bylnice, sportovní areál ve Stráni 44 Klub bojových umění Brumov Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 346 TENNIS CLUB BRUMOV Brumov-Bylnice MOTORSPORT BRUMOV Brumov-Bylnice, Zápotočí 601 Sdruţení pro rozvoj a podporu školství Brumov-Bylnice, Druţba 1178 Občanské sdruţení Háčko Brumov-Bylnice, Bylnice, Široká 148 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORT CLUB MEZ, BRUMOV Brumov-Bylnice, MEZ BRUMOV S.p. FC TRIODYN BYLNICE, o.s Brumov-Bylnice, Bylnice, Pod Strání- stadion 44 Singulární společnost Bylnice Bylnice Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1204 Sbor dobrovolných hasičŧ Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice, Říky 1334 Sbor dobrovolných hasičŧ Sv. Štěpán Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 3 LMK Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Druţba 1211 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

14 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Brumov-Bylnice, Bylnice, Na Poříčí 405 Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, Základní organizace CE WOOD Brumov Brumov-Bylnice, Podzámčí 860 Sbor dobrovolných hasičŧ MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká 866 Valašský klub plastikových modelářŧ Brumov-Bylnice, Pluskalova 958 Sbor dobrovolných hasičŧ Brumov Brumov-Bylnice, Hodňov ZO OS D Jihomoravské dřevařské závody Brumov-Bylnice, Pilařská 320 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Brumov - Bylnice Brumov-Bylnice, Bylnice Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice, 1. května 1023 Školní sportovní klub při Základní škole Brumov-Bylnice, Druţba 1178 ZO OS KOVO Triodyn MEZ Brumov Brumov-Bylnice, Kloboucká Nadační fond rozvoje kulturního a duchovního ţivota mládeţe Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská Římskokatolická farnost Brumov Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Řeholní dŧm Kongregace kněţí Mariánŧ v Brumově - Bylnici Brumov-Bylnice, 1. května 1018 Brusné (Kroměříţ) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Jezdecký klub Podhradí Brusné 69 Singulární společnost Brusné Brusné 157 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

15 Rybářské sdruţení Brusné Brusné SDO Brontosauři - Brusné Brusné 69 Leteckomodelářský klub Brusné Brusné 158 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Brusné 44 Břest (Kroměříţ) Počet NNO: 12 Sport 4 Sdruţení + 11 Sociální Církevní org Ostatní Stop vandalŧm Břest 67 Hanačka Břest 135 Lukostřelecký klub 3D Mrlínek Břest 281 SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, o.s Břest 165 SS EQUI - BŘEST o.s Břest 288 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DORNAVA SE SÍDLEM V BŘESTĚ Břest Karate Břest Břest 297 Dobrovolný fotbalový klub-haná Břest Břest MS Dornava Břest Břest ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BŘEST Břest PF JUVENTUS,o.s., organizační sloţka Břest Břest 85 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ BŘEST Břest 120 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

16 Římskokatolická farnost Břest Břest 18 Břestek (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 2 Spolek pro udrţení tradic Břestek 14 SPORTOVNÍ FOTBALOVÝ KLUB TARGET BŘESTEK Břestek Český zahrádkářský svaz základní organizace Břestek 251 Základní kynologická organizace Břestek Březnice (Zlín) Počet NNO: 5 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org Ostatní 4 Klub švýcarských salašnických psŧ o.s Březnice 512 Český zahrádkářský svaz - ZO , Březnice - Ves Březnice Tělocvičná jednota Sokol Březnice Březnice 225 Sbor dobrovolných hasičŧ Březnice Březnice Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

17 Římskokatolická farnost Březnice u Zlína Březnice 14 Březolupy (Uherské Hradiště) Počet NNO: 17 Sport 5 Sdruţení + 16 Sociální 2 1 Církevní org Ostatní 9 Taneční soubor Botík, občanské sdruţení Březolupy 90 SPORTOVNÍ SDRUŢENÍ BŘEZOLUPY Březolupy 555 Občanské sdruţení Orchis Březolupy 545 Janka - dechová hudba z Březolup Březolupy 135 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BŘEZOLUPY Březolupy Myslivecké sdruţení Březolupy Březolupy Sdruţení rodičŧ při ZŠ Březolupy Březolupy 134 SDRUŢENÍ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ Březolupy ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BŘEZOLUPY Březolupy CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY, KLUB ČESKÝCH TURISTU, BŘEZOLUPY Březolupy 283 Sportovně střelecký klub Březolupy Březolupy KVZ Březolupy Březolupy 381 Sbor dobrovolných hasičŧ Březolupy Březolupy 90 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

18 Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Březolupy Základní organizace č Březolupy 326 AUTO KLUB Březolupy v AČR Březolupy ZV ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŦ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY ČECH A MORAVY - STÁTNÍHO STATKU BŘEZOLUPY Březolupy 721 Římskokatolická farnost Březolupy Březolupy 139 Březová (Zlín) Počet NNO: 2 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 2 Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 57 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Březová Březová 122 Březová (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 1 Sdruţení + 5 Sociální Církevní org Ostatní 5 TÉLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, BŘEZOVÁ Březová 379 Myslivecké sdruţení "Hubert" Březová Sbor dobrovolných hasičŧ Březová Březová 161 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

19 Základní organizace Českého svazu včelařŧ Březová Březová 315 Český zahrádkářský svaz základní organizace Březová Březová Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu Březová 11 Březůvky (Zlín) Počet NNO: 7 Sport 2 Sdruţení + 7 Sociální 1 Církevní org. 721 Ostatní 4 Studentská tvŧrčí unie Březŧvky 64 Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 SK Březŧvky Březŧvky 76 MS Stráţná Březŧvky-Doubravy Březŧvky 167 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ STRÁŢNÁ - BŘEZŦVKY Březŧvky Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple Březŧvky 19 T.J. Stavosvit Zlín Březŧvky Březŧvky Český zahrádkářský svaz ZO Březŧvky Březŧvky, Březŧvky Sbor dobrovolných hasičŧ Březŧvky Březŧvky Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

20 Buchlovice (Uherské Hradiště) Počet NNO: 31 Sport 3 Sdruţení + 30 Sociální 7 4 Církevní org Ostatní 17 Archivářský spolek restaurační Buchlovice, K Buchlovu 750 Děcka z Buchlovic o.s Buchlovice, Komenského 483 BUCHLOVICE TV o.s Buchlovice, Tyršova 285 DECHOVÁ HUDBA BUCHLOVJANÉ Buchlovice, K Buchlovu 782 Buchlovjánek-obč.sdr.na podporu mateřského centra při ZŠ Buchlovice Buchlovice, Hradišťská 4 Petanque klub Stříbrné kule Buchlovice Buchlovice, Řadová 566 Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Buchlovice, náměstí Svobody 800 Folklorní agentura Buchlov Buchlovice, Rechtorka 544 Via Lucis Buchlovice, Komenského 539 Divadelní společnost J.K.Tyla Buchlovice Buchlovice, Váhovy 625 Sdruţení rodičŧ při Základní škole Buchlovice Buchlovice, Komenského 483 Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o.s Buchlovice, náměstí Svobody 598 Taneční škola Aura, o.s Buchlovice, Komenského 290 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BUCHLOVICE Buchlovice ASOCIACE 8. HISTORICKÉHO PLUKU FRANCOUZSKÉ ŘADOVÉ PĚCHOTY 1813 Buchlovice, Boţeny Němcové 513 AVZO TSČ Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 239 SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ Lesní společnosti Buchlovice, a. s Buchlovice, Lhotka 289 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

21 MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŠANDERKA Buchlovice Pěvecký sbor Buchlovice Buchlovice, Tyršova 735 Spolek podporovatelŧ historie Buchlovic Buchlovice, K Buchlovu 750 Folklorní studio Buchlovice Buchlovice, náměstí Svobody 800 Rybářský spolek-buchlovice Buchlovice MS Buchlov Buchlovice Buchlovice Český zahrádkářský svaz ZO Buchlovice Buchlovice, Lhotka 578 Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Buchlovice Buchlovice, Řadová 772 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Buchlovice Buchlovice, Váhovy 631 ZO ČSOP Buchlovice Buchlovice, Kostelní 113 Sbor dobrovolných hasičŧ Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek 210 AVZO ČR BUCHLOVICE Buchlovice, Hradišťská 157 Sportovní střelecký klub Buchlovice Buchlovice, Suchý řádek Římskokatolická farnost Buchlovice Buchlovice, Kostelní 279 Bystřice pod Hostýnem (Kroměříţ) Počet NNO: 76 Sport 19 Sdruţení + 70 Sociální 3 6 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 5 Církevní org Ostatní 43 VZDĚLÁVACÍ SPOLEK SUŠIL Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova CYKLO BULIS Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

22 Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 1098 Okrašlovací a zábavní spolek, o. s Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 662 Cimbálová Muzika Bukovinka o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 286 "MSKLC o.s." Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Pěvecký sbor TREGLER, občanské sdruţení Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 133 Místní akční skupina Podhostýnska, o.s Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 888 DIALOGO O.S Bystřice pod Hostýnem, Topolová 1510 Rescue team Hostýnské vrchy Bystřice pod Hostýnem, A. Kašpara 1476 PZ RACING TEAM Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1126 Asociace přátel armády a vojenské historie S.M.C. Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Spolek rodičŧ při ZŠ T.G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Nádraţní 56 Sdruţení stavebníkŧ Končiny Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1514 Středoevropský klub chovatelŧ jugosl. ovčáckého psa ŠARPLANINAC Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 1611 Občanské sdruţení Pod chlumem Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 43 PODHORAN SPORT TEAM Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 136 Klub vojenské historie Painballu a Air -Softu Bystřice p.host Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177 Sdruţení rybářŧ na ochranu přírody Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369 Folklórní sdruţení CM Rusava Bystřice pod Hostýnem, Palackého 575 "Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdruţení" Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Valašský soubor písní a tancŧ Rusava Bystřice pod Hostýnem, Vsetínská 1445 Stáje Chlum Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 1 HK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1357 Sportovní klub RYCHLOV, o.s Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Za Potokem 239 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

23 SKATEBOARDS - BMX BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1504 ELEKTROTECHNICKÝ CECH Bystřice pod Hostýnem, Za Příhonem DGC Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní BYSTŘICA Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 741 NOHEJBALOVÝ CLUB Bystřice pod Hostýnem SKI BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, DRUŢBY 1361 DELTA KLUB BYSTŘICE P.H Bystřice pod Hostýnem, Komenského 1443 TJ SOKOL HLINSKO POD HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem CODY S RACING TEAM, o.s Bystřice pod Hostýnem, Novosady 516 ZÁVODNÍ VÝBOR ODBOROVÉHO SVAZU S.P.TON BYSTŘICE P/HOSTÝNEM Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 224 Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s Bystřice pod Hostýnem, Sportovní Ochozy Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem HOGOFOGO Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1215 Klub křesťanských ţen Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská 279 Podhostýnští zahradníci o.s Bystřice pod Hostýnem, Za Drahou 1276 FK Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1574 Klub vodákŧ Kocábka Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1073 Klub rodičŧ při ZŠ Bratrství Čechŧ a Slovákŧ Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 Jezdecká společnost pod Hostýnem o.s Bystřice pod Hostýnem, Libosváry Dětský valašský soubor Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem TURIST.ODDÍL MLÁDEŢE 3003 PANWEE Bystřice pod Hostýnem, Sídliště SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

24 Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Bystřice pod Hostýnem, Na Opletě 823 KLUB BIATLONU Bystřice pod Hostýnem, Lázně 303 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 84 Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, U Hřiště 1507 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1508 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1124 Kynologický klub Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 207 Klub českých turistŧ Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1419 Pionýrská skupina Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května ZO ODBOR.SVAZU PRAC. DŘEVOZPR.ODVĚTVÍ, LES. A VOD.HOSP. V ČR - JIHOMOR.DŘEVAŘ.ZÁVODY Bystřice pod Hostýnem, Mlýnská 543 Česká lesnická společnost, základní pobočka při LČR, LS Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 81 ZO OS Kovonaxc spol. s r.o Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 31 Moravský rybářský svaz, místní organizace Bystřice pod Hostýnem Zlínský krajský sněm klubŧ Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 19 Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR - okresní organizace Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612/43 ZO-Odborový svaz pracovníkŧ stát.orgánŧ a organizací pracovníkŧ Měst.úřadu Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137 ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZO TECHN.SPORTŦ A ČINNOSTÍ-ZO BYSTŘICE POD HOST. Bystřice pod Hostýnem, Holešovská AUTO KLUB BYSTŘICE P.H. Bystřice pod Hostýnem, Dolní 54 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

25 Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Lipová 43 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ RYCHLOV Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 302 O R E L Jednota Bystřice p.h Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 974 Základní org.odborového svazu DLV, Lesní společnost Jihomoravské lesy a.s Bystřice pod Hostýnem, Slavkovská 1024 Český zahrádkářský svaz Základní organizace č. 1 městská v Bystřici pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany Svědkové Jehovovi - sál Království Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Kamenec 161 Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612 Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn Bystřice pod Hostýnem, Svatý Hostýn 107 Římskokatolická farnost Bílavsko Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 5 Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 902 Bystřice pod Lopeníkem (Uherské Hradiště) Počet NNO: 6 Sport 2 Sdruţení + 6 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 4 TJ Stolní tenis Bystřice p.lop Bystřice pod Lopeníkem 262 Sdruţení myslivcŧ Hubert Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 294 Myslivecký spolek Troják Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 70 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BYSTŘICE POD LOPENÍKEM Bystřice pod Lopeníkem Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

26 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 326 Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Bystřice pod Lopeníkem Bystřice pod Lopeníkem 333 Bystřička (Vsetín) Počet NNO: 13 Sport 2 Sdruţení + 13 Sociální 1 1 Církevní org. 721 Ostatní 9 "Občanské sdruţení Valašská 24" Bystřička 201 Takticko Operační Skupina Bystřička 266 POHORKA - cestovatelský klub Bystřička Biglesova stíhací peruť Bystřička 176 Střelecký svaz Bystřička Bystřička 312 Hudební skupina D.D.P Bystřička 201 MS Přehrada - Bystřička, o.s Bystřička 212 Základní kynologická organizace Kynologický klub Bystřička Bystřička Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička Bystřička 82 YACHT-CLUB MEZ Vsetín Bystřička, Loděnice TJ MEZ Vsetín Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Sociální sluţby Vsetín, Domov pro seniory Podlesí, Podlesí 342, Podlesí Bystřička 342 Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřička 96 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřička Bystřička 173 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

27 Cetechovice (Kroměříţ) Počet NNO: 3 Sport Sdruţení + 2 Sociální Církevní org Ostatní MS Chlum Cetechovice Honětice Cetechovice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Cetechovice 63 Římskokatolická farnost Cetechovice Cetechovice 9 Částkov (Uherské Hradiště) Počet NNO: 4 Sport 1 Sdruţení + 4 Sociální Církevní org. 721 Ostatní 5 Tělovýchovná jednota Sokol Částkov Částkov Singulární společnost Částkov Částkov 1 Myslivecké sdruţení Vlčinec Částkov Sbor dobrovolných hasičŧ Částkov Částkov 58 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

28 Dešná (Zlín) Počet NNO: 0 Sport Sdruţení + Sociální Církevní org. 721 Ostatní Dobrkovice (Zlín) Počet NNO: 2 Sport 1 Sdruţení + 2 Sociální Církevní org. 721 Ostatní T.J. Sokol Dobrkovice /o.zlín/ Dobrkovice Sbor dobrovolných hasičŧ Dobrkovice Dobrkovice Dolní Bečva (Vsetín) Počet NNO: 15 Sport 6 Sdruţení + 13 Sociální 1 Nadace, nadační fond Děti, mládeţ, volný čas 1 Církevní org Ostatní 7 Sportovní klub Lucie Hrstkové, o.s Dolní Bečva 385 Sdruţení spoluvlastníkŧ singulárního lesa - Horní Rozpité Dolní Bečva 340 AJAX Dolní Bečva Dolní Bečva 507 Roots and Culture (Kořeny a Kultura) Dolní Bečva Fotbalový club SCHENK Dolní Bečva Dolní Bečva 521 Oddělení neziskového sektoru KÚZK data k

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport

Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Výroční zpráva byla zpracována ke dni 30.6.2011. 2 Výroční zpráva Nadace Děti-kultura-sport 2010 Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 5 Základní informace

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5. března 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222 871

Více

Granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk. Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

Granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk. Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací Granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit v kompetenci Rady Pk Program B1: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací P.č. IČ Okres Žadatel Právní forma Název projektu Náklady Požadavek Schváleno

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 26.9.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Příloha 7 zápisu - usnesení 26/2014/ZK-9 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Podpora sportu Opatření 1 - Rekonstrukce a opravy sportovišť v Kč 1 Město Vimperk Zkvalitnění podmínek výuky tělesné

Více

Program 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu" 2012

Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 2012 Příloha č. 8 Program 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu" 2012 Celk. počet: 809 OBDRŽENÉ ŽÁDOSTI Zkratka ŽÁDOST z toho: sdružení Název Zaměření projektu nebo Název Poř.č. Interní číslo

Více

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014

Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Dary poskytnuté v roce 2014 - stav k 17.6.2014 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

Program 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu" 2014

Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu 2014 Program 133510 - "Podpora materiálně technické základny sportu" 2014 Celk. počet 766 (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 5 670 569,39 4 424 171,93 820 100 000,00 ŽÁDOST Název Obdržené požadavky Zaměření

Více

Agitační zpravodaj Nezdenic. - Nezdenice : agitační kolektiv při MNV. - Vych. listopad 1971 - prosinec 1971

Agitační zpravodaj Nezdenic. - Nezdenice : agitační kolektiv při MNV. - Vych. listopad 1971 - prosinec 1971 Uherské Hradiště Agitační zpravodaj Nezdenic. - Nezdenice : agitační kolektiv při MNV. - Vych. listopad 1971 - prosinec 1971 Agitátor okresu Uherské Hradiště. - Uherské Hradiště : OV KSČ. - Roč. 1975 (červen,

Více

Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2013

Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2013 Přehled organizací a projektů podpořených v roce 2013 Pro zdraví Ostravská vozíčkářů o.s. Aldio - alternativní doprava imobilních osob 50000 Ostrava Sportovní klub SK Ostrava Česká národní ragby liga vozíčkářů

Více

Dobrovolnické centrum o.s.

Dobrovolnické centrum o.s. Dary poskytnuté v roce 2011 - stav k 31.12. 2011 Podnik může v souladu s 16 odst. 6 zákona o státním podniku poskytovat ze svého obchodního jmění dary jen k účelům a v rozsahu, v jakém lze odečíst hodnotu

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 06.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0396/R10/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

6.1 Adresář organizací spolupracujících s dobrovolníky v sociálních službách. název organizace adresa e-mailový kontakt. Příční 470/18c, 460 07

6.1 Adresář organizací spolupracujících s dobrovolníky v sociálních službách. název organizace adresa e-mailový kontakt. Příční 470/18c, 460 07 6 Přílohy 6.1 Adresář organizací spolupracujících s dobrovolníky v sociálních službách název organizace adresa e-mailový kontakt D, o.s., Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Příční 470/18c, 460 07

Více

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou

Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou Výroční zpráva 2004 Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ v roce 2002. Svoji činnost zahájila v únoru 2003, s cílem zastřešit svou podporu, kterou každoročně věnuje na veřejně prospěšné

Více

DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce

DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce 1955 učitelkou Ludmilou Stuchlíkovou při Základní škole

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Akademie - Rebelka a královna víl Mámo, táto, babi, dědo pojď si se mnou hrát. kvalitnější život seniorů. Sweetsen fest - umělci potřebným 2015

Akademie - Rebelka a královna víl Mámo, táto, babi, dědo pojď si se mnou hrát. kvalitnější život seniorů. Sweetsen fest - umělci potřebným 2015 Podpořené projekty - Pro region 2015 Číslo projektu 151110002 Dobrodiní o.p.s. 151110013 Subjekt Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, Název projektu Akademie - Rebelka a královna víl Mámo, táto, babi,

Více

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014

POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 2014 Sociální služby Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov 90 000,- Poradna Porta Tišnov - odborné sociální poradenství 50 000,- Diecézní charita Brno-oblasní charita Tišnov

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projek t ů

Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projek t ů Pře h led podpoře nýc h orga n izac í a projek t ů Program Název Název projektu Město Zubří Prameniště pod Obecníkem voda pro lidi i pro přírodu 280 000 Zubří Slezská nemocnice v Opavě Muzeum ošetřovatelství

Více

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII.

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Rozpočet Holešova na rok 2012. Str. 4, 5 a 6 Moravské děti se staly sborem roku. Str. 16 Michal David bude zpívat na plese města. Str. 17 1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty

Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah Nadace ČEZ v roce 2012 4 Základní údaje 5 Orgány Nadace ČEZ k 20. 6. 2013 6 Úvodní slovo předsedy správní rady 8 Nadační projekty 10 Projekty Oranžové hřiště 12 Projekty Podpora

Více

Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu

Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu Aktualizovaná verze z 7.11. 2011 Seznam soukromoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu Úvod Seznam původců vychází ze znění zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. v platném

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:

Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace: Ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o tyto informace: Seznam subjektů, jimž byly od začátku roku 2009 prominuty daňové povinnosti (včetně prominutí příslušenství k dani), případně uděleny

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011) NÁZEV PUBLIC FUNDING PAID TO BENEFICIARY UNDER FUND TOTAL 1. výzva ROP NUTS II Jihozápad The first application call of ROP NUTS II Southwest Správa a údržba silnic Přeložka komunikace II/196 v 112 961

Více

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa prioritni osa oblast podpory ID název žadatele 1 1.1 1612488 Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí 1 1.1 1288601 TEPVOS, spol. s r.o. 4 4.2 40304 DIAMO, státní podnik 1 1.1 541408 Svazek

Více

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement

Seznam škol oprávněných k čerpání benefitů v rámci programu Microsoft PiL School Agreement RED_IZO Name Street ZIP Town 600106144 Základní škola Komenského 4 679 04 Adamov 600003132 Základní umělecká škola Osvobození 11 679 04 Adamov 600136108 ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Školní 11 735 43 Albrechtice

Více