PLATEBNÍ METODY V ČR. Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATEBNÍ METODY V ČR. Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice"

Transkript

1 PLATEBNÍ METODY V ČR Část I: Studie dostupnosti platebních metod v České republice podzim 2007

2 Obsah Obsah Úvod Úvodní slovo Platební metody na internetu Metodika získávání informací Rozdělení platebních metod Základní principy Mikro a makro platby Off-line a on-line Podle typu zboží / obchodu Popis platebních metod Platební karty Platební brány Nákup na splátky Úvěrové karty Premium Rate SMS M-platba Elektronické peněženky Převod na účet Dobírka Hotovost Ostatní metody Srovnání platebních metod Statistiky, průzkumy Nabídka platebních metod Placení z pohledu zákazníků Situace ve světě Srovnání platebních metod Doporučení a závěr Doporučení podle zaměření obchodu Digitální obsah Drobné zboží a služby Velké zboží

3 5.2 Trendy Platební karty Elektronické peněženky Mobilní platby Závěrečné shrnutí Zdroje Poskytovatelé plateb Banky Mobilní operátoři Splátkové společnosti Elektronické peněženky Ostatní Zdroje dat

4 1 Úvod 1.1 Úvodní slovo Studie Platební metody v ČR se snaží poskytnout přehledný popis platebních nástrojů použitelných pro platbu v prostředí internetu. Je koncipována jako příručka pro (začínajícího) obchodníka, který hledá vhodné nástroje příjmu peněz od zákazníků v e-obchodě. Informace v této studii obsažené jsou samozřejmě použitelné také pro další subjekty, počínaje zákazníky, přes finanční instituce, mobilní operátory, společnosti zabývající se mobilním marketingem a vlastně všechny, koho tato problematika zajímá. Ve většině případů je upřednostňován pohled obchodníka před pohledem zákazníka. Studie je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá obecným popisem platebních metod a trendů v této oblasti a je členěna do následujících kapitol. V úvodní kapitole se seznámíme s institucemi, které se na vypracování studie podílely, řekneme si, co chápat pod pojmem platební metody na internetu a objasníme použité metody sběru informací. V kapitole rozdělení platebních metod provedeme pro usnadnění orientace začlenění platebních metod do specifických skupin. V poslední části kapitoly pak rozdělíme metody, respektive e-obchody, podle typů prodávaného zboží. To nám usnadní učinit v závěrečné části studie doporučení o vhodnosti jednotlivých platebních metod. Kapitola popis platebních metod detailně identifikuje každou z významnějších platebních metod na českém trhu. Některé podrobnosti (zejména přesné náklady a údaje odlišující konkrétní poskytovatele) jsme zařadili do části produktové karty. V kapitole srovnání platebních metod jsou formou grafů (a tabulek) prezentovány souhrnné informace týkající se oblíbenosti, používání a rozšířenosti platebních metod. Srovnáme nabídku platebních způsobů u českých obchodníků (v rozdělní velcí střední malí), jejich oblíbenost z pohledu zákazníků a nakonec si ukážeme, jak je to s platebními metodami ve světě. Na konci kapitoly je umístěna přehledná tabulka, srovnávající parametry jednotlivých metod. V závěru poskytneme celkové zhodnocení a doporučení vhodného užití platebních možností pro různé typy e-obchodů. Druhou částí studie jsou produktové karty, které obsahují velmi podrobný popis každé metody z pohledu nabídky jednotlivých poskytovatelů. Pokud je tedy některá platební metoda nabízena více poskytovateli, a jejich nabídky se liší, je pro každou nabídku vypracována samostatná produktová karta. 1.2 Platební metody na internetu Platebními metodami na internetu chápeme v rámci této studie prostředky, jež umožňují zákazníkům zaplatit za zboží a služby, které si objednali v e-obchodě. Nemusí se nutně jednat o bezhotovostní platbu, případně platbu s využitím internetové sítě. Internetové platební metody nabízejí široké spektrum možností od dobírky nebo nákupu na splátky až po ryze internetové metody jako je elektronická peněženka nebo online platba kartou. Při pohledu na širokou nabídku platebních metod nepřekvapí úsilí o vytvoření universálního platebního nástroje. Použití více platebních kanálů je zátěží pro obchodníka, který musí implementovat několik komunikačních rozhranní a zřizovat různé účty. Také pro zákazníka nemusí být širší nabídka vždy přínosem. Je jistě pozitivní, když si může každý 3

5 vybrat takový způsob platby, jaký mu vyhovuje. Ne všichni obchodníci však nabízejí stejné platební metody. Zákazník proto potřebuje několik různých účtů, registrací a nástrojů pro platbu v různých e-obchodech. Samotná praxe není tak složitá, existuje několik základních platebních nástrojů, které nevyžadují žádné zvláštní registrace a účty (dobírka, převod z účtu, platba v hotovosti). Tyto jednoduché platební metody ale často doprovází vyšší časové prodlevy a / nebo nutnost práce s hotovostí. Moderní bezhotovostní platební nástroje jsou sice rychlé a pracují elektronicky, vyžadují však složitější implementaci a jsou zatíženy vyššími transakčními poplatky. 1.3 Metodika získávání informací Základním zdrojem informací pro sestavení této studie (zejména pro produktové karty) byl dotazník, distribuovaný většině subjektů, jež nabízejí nějakou modifikaci internetových plateb. Pokud stejnou platební metodu nabízí více poskytovatelů, byli osloveni všichni. Jednu metodu proto může reprezentovat více produktových karet. Dalším významným zdrojem byly informace, prezentované na webových stránkách dotčených institucí, dále osobní dotazování a články v odborném tisku. Statistická data byla čerpána z interních průzkumů APEKu, dále od agentury GfK, ACNielsen a ze statistik publikovaných Sdružením pro bankovní karty ČR. 4

6 2 Rozdělení platebních metod Přestože základních principů pro placení v prostředí internetu je pouze několik, mohou nabývat mnoha odlišných variací. Nejdříve proto vymezíme tyto základní platební principy, na jejichž základě vnikají různé varianty a modifikace. Ty se postupně pokusíme rozdělit na mikro a makro platby, on-line a off-line platby a podle využití v různých typech internetových obchodů. 2.1 Základní principy Dobírka / platba při osobním odběru (převzetí): výchozí princip, při kterém zákazník platí za zboží v okamžiku převzetí zboží nebo služby. Může se jednat o převzetí balíku na poště, od specializovaného dopravce nebo o osobní vyzvednutí zboží na výdejním místě. Novým trendem je bezhotovostní platba řidiči (dopravci), který je vybaven terminálem POS pro příjem platebních karet. Elektronické peněženky: tento druh plateb v Čechách zatím není rozšířen díky absenci vhodného funkčního a široce akceptovaného systému. V zahraničí je nejznámějším systémem PayPal. Elektronická peněženka pracuje na principu virtuálního účtu, kam zákazník nejdříve převede peněžní prostředky (nejčastěji převodem z účtu), s nimiž následně platí v e- obchodech. M-platby: mobilními platbami nazýváme platby, které je možné uskutečnit s využitím mobilního telefonu a zároveň se nejedná o GSM banking ovládání běžného účtu mobilem. U M-plateb jsou částky strhávány ze zákazníkova kreditu nebo připočítávány k pravidelnému vyúčtování. V ČR se jedná o Premium SMS (nabízejí všichni operátoři) a m-platbu (pouze T- mobile). Platební karty (nebo jiný druh karet, postavený na podobném principu): zákazník vkládá údaje (o své platební kartě) do zabezpečeného formuláře na internetových stránkách. Pojmem jiný druh karet máme na mysli úvěrové nákupní karty, které z hlediska procesu platby na internetu fungují velice podobně. Převody mezi bankovními účty: běžná a velmi nenáročná forma bezhotovostních plateb. Kromě klasického převodu z účtu zákazníka na účet obchodníka řadíme do této kategorie také internetové platební brány, jež jsou nadstavbou internetového bankovnictví a umožňují pohodlnější a hlavně rychlejší platbu. Splátky: nákup na splátky je posledním typem plateb. Jedná se o rozšíření nabídky splátkového prodeje i do e-obchodů. Proces platby se může lišit v závislosti na poskytovateli splátek, s nímž má e-obchod dohodu. 2.2 Mikro a makro platby Často se můžeme, zejména v médiích, setkat s rozdělením platebních metod na mikroplatební a makroplatební. Dělící hranice mezi mikro a makro platbami je neostrá a lze ji definovat různě. Například výší placené částky (do 1 EUR, do 10 EUR atd.). V této studii se přikloníme k rozdělení na mikro a makroplatby podle typu zboží a služeb: Mikroplatby jsou v internetovém prostředí určeny pro nákup drobného zboží a služeb, jehož cena se pohybuje maximálně v řádu stovek korun. Jedná se například o multimediální produkty pro mobilní telefony, novinové články, zpoplatnění přístupu a další podobné služby. Mluvíme většinou o nehmotném zboží nebo službách, které lze okamžitě doručit prostřednictvím komunikačních sítí. Mikroplatební systémy jsou založeny na zprostředkování 5

7 velkého objemu transakcí. Platební systém by proto měl umožňovat okamžité potvrzení platby a nenáročnou obsluhu. V naší studii do mikroplateb řadíme: Elektronickou peněženku M-platbu Premium SMS Do makroplatebních systémů patří ostatní metody, určené pro platby za zboží, jehož cena není nijak omezena. Například elektronika, bílé zboží, letenky a další. Řadíme sem: Dobírku Hotovost / platbu při osobním odběru Nákup na splátky Platební brány Platební karty - 3DS Převod z účtu Úvěrové karty 2.3 Off-line a on-line Dalším pohledem na oblast placení prostřednictvím internetu je rozdělení na off-line a on-line platby. Na rozdíl od mikro a makro plateb je hranice pro rozlišení zřetelnější. Podstatou tohoto rozdělení jsou požadavky na rychlost odezvy: On-line systém by měl poskytovat informaci o úspěšnosti platby maximálně v řádu desítek vteřin. Naopak off-line platební systémy poskytují informaci o proběhnutí platby s výrazným zpožděním, někdy v řádu dnů. V tomto případě rozhoduje potvrzení platby, tedy příslib, že peníze budou v budoucnu obchodníkovi převedeny sjednaným způsobem. Platba sice může být potvrzena v okamžiku nákupu zboží (nebo expedice například zpřístupnění novinového článku), ale přesun finančních prostředků může probíhat v měsíčních intervalech. Pro zboží a zejména služby, které vyžadují okamžitou odezvu (jedná se většinou o poskytování nehmotného zboží a služeb, například přístup na stránky, poskytnutí článku, informací), je třeba vybrat některý z on-line systémů. Daní za rychlost odezvy je u on-line systémů složitější a nákladnější implementace a provoz. Naopak off-line systémy jsou na instalaci a provoz méně náročné, ale ověření platby není okamžité. Vhodné jsou zejména pro prodej hmotného zboží. Nelze vyloučit, že i off-line platby mohou probíhat velmi rychle (do několika hodin). 6

8 On-line: Elektronická peněženka M-platba Platební brána Platební karta 3DS Premium SMS Úvěrová karta Off-line: Dobírka Hotovost / platba při osobním odběru Nákup na splátky Převod z účtu 2.4 Podle typu zboží / obchodu Některé platební metody jsou vhodné pouze pro určitý typ internetového obchodu, respektive pro určitý sortiment zboží a služeb. Jsou příliš nákladné, nelze s nimi platit velké částky, nebo mají jiná omezení, např. neposkytují dostatečně rychlou odezvu. Platit za novinový článek převodem z účtu je drahé (náklady na platbu mohou převýšit cenu) a také odezva v řádu dnů je příliš dlouhá. Internetový obchodník proto musí, mimo jiné, zvážit i vazbu mezi typem sortimentu a adekvátní platební metodou Metody můžeme rozdělit podle typu zboží do následujících kategorií: Digitální obsah - do této kategorie řadíme obchody nabízející mobilní obsah (loga, melodie, obrázky, Java hry a programy), platby za informace, články, obrázky, licence na software, filmy a hudbu, platby za webové služby nebo přístup na internetové stránky. Pro platbu za tento druh zboží se nejlépe osvědčila speciálně tarifikovaná SMS a elektronická peněženka, u dražšího zboží platební karta a bankovní převod. Drobné zboží a služby - jedná se většinou o prodej zboží a služeb v řádech desítek až stovek korun, nejčastěji knihy, audio a video nahrávky, vstupenky. Pro tento segment trhu jsou primárně určeny mikroplatební nástroje a právě z důvodu malé nabídky těchto platebních systémů je nahrazuje dobírka, platební brána, převod z účtu, apod. Velké zboží - elektronika, počítače, bílé a černé zboží, zájezdy, apod. Částky za nákup se nejčastěji pohybují v řádech stovek až desetitisíců korun. U tohoto typu zboží najde své uplatnění většina tradičních metod jako platební karta nebo převod z účtu, svůj díl získává i splátkový prodej. Uvedené členění zohledňuje zejména pohled obchodníka. Pro zákazníky samozřejmě existují univerzální platební metody, např. platební kartou nebo převodem z účtu je možné zaplatit vše od přístupu na internetovou stránku až po ledničku. 7

9 3 Popis platebních metod Seznam: 1. Platební karty 2. Platební brány 3. Nákup na splátky 4. Úvěrové karty 5. Premium Rate SMS 6. M-platba 7. Elektronické peněženky 8. Převod na účet 9. Dobírka 10. Hotovost 11. Ostatní Legenda k popisu platebních metod Náročnost implementace: 1. náročná ( ) - implementace vyžaduje významný zásah do prostředí e-obchodu, je časově náročná. Je třeba zprovoznit šifrované komunikační rozhranní, certifikáty, uzavřít smluvní vztahy s relevantními subjekty, provést testování, dodržovat určitá pravidla, apod. 2. středně náročná ( ) - implementace vyžaduje jednoduchý zásah do systému e- obchodu. Je třeba zprovoznit šifrované komunikační rozhranní, uzavřít smluvní vztah a provést jednoduché testování 3. nenáročná ( ) - není třeba žádný zásah do systému 8

10 3.1 Platební karty Podstata: Akceptace platebních karet v prostředí internetu, nyní VISA a MasterCard, Diners Club v plánu (případně JBC a AmericanExpress). Nabízí: banky - ČS, ČSOB, ebanka, KB Poplatky: ANO - procenta z každé transakce, případně implementační a měsíční poplatek Náročnost implementace: náročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku v rámci limitů, které má nastaveny držitel karty) Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: vlastnictví platební karty, která má povoleny platby na internetu Systém placení prostřednictvím platební karty (debetní nebo kreditní) je rozšířen po celém světě a stále více vytlačuje papírové peníze. Zejména v USA a západních zemích je placení kartou velmi rozšířeno a stejnou popularitu má i na internetu. V České republice byl nástup platebních karet do prostředí internetu trochu opožděný a prošel několika etapami, pracujícími s různými systémy. V současnosti je u nás dostupný pouze systém 3D Secure, který je prosazován po celém světě a měl by být nejvyspělejší. Prostřednictvím partnerských bank jej provozují dvě největší kartové asociace Visa a MasterCard. Nejvýznamnějším přínosem systému 3D Secure, oproti starším řešením, je vyšší bezpečnost transakcí na straně zákazníka, obchodníka i banky. Ve srovnání s předchozími systémy zavádí tzv. 3 (bezpečnostní) domény (odtud 3D Secure): Acquiring domain doména zpracovatelské banky obchodníka Issuer domain doména vydavatelské banky (zákazníka) Interoperability domain doména kartových asociací (VISA, MasterCard) Doménu zpracovatelské banky obchodníka můžeme považovat za nejdůležitější. Umožnila přesunout zadávání citlivých údajů o kartě z prostředí obchodníkovy aplikace na stránky obchodníkovy banky. Tím došlo ke zmírnění nejčastější obavy zákazníků - zneužití údajů o kartě. Doména vydavatelské banky v ČR zatím není zprovozněna (vydávání tzv. 3D Secure karet je stále odkládáno) a doména kartových asociací slouží k výměně informací mezi jednotlivými institucemi. V České republice existují dvě technická řešení 3D Secure: Pay MUZO a systém České spořitelny. Tyto se k obchodníkovi dostávají prostřednictvím nabídky partnerských bank. Česká spořitelna má své vlastní řešení, ostatní banky (KB, ČSOB, ebanka) využívají systém Pay MUZO od společnosti Global Payments. Po implementaci komunikačního rozhraní může obchodník teoreticky přijímat všechny karty vydané společností VISA nebo MasterCard (propagováno pod značkami Verified by VISA a Secure by MasterCard). Záleží pouze na vydavateli platební karty, zda platby na internetu povolí. Běžně jsou platby povolovány u embosovaných karet VISA a MC. U karet Maestro a VISA Electron to zatím není obvyklé (záleží na bance). Některé banky a úvěrové společnosti vedle 3D Secure nabízejí speciální virtuální/internetové karty, které neexistují v plastové podobě a jsou určeny výhradně pro platby na internetu. 9

11 Společnosti vydávající karty Diners Club a JCB také plánují řešení na bázi 3D Secure. Ve výsledku by měla obchodníkova brána bez dalších zásahů akceptovat kromě karet VISA a MC také Diners Club a JCB. Výše jednotlivé platby není nijak omezena. Platba je zatížena transakčním poplatkem v řádu jednotek procent, v případě českých internetových obchodníků obvykle mezi 1,5 až 3 procenty. Některé banky účtují další poplatky za aktivaci obchodníka, měsíční poplatky apod. 3.2 Platební brány Podstata: Platba prostřednictvím speciální brány propojené s internetovým bankovnictvím Nabízí: banky - ebanka, Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní spořitelna, Živnostenská banka Poplatky: ANO - procenta z každé transakce, případně implementační poplatek Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku) Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: bankovní účet s internetovým přístupem u banky, která obchodníkovi platební bránu zprostředkovává Platební brána internetového bankovnictví je specifická služba provázaná s běžným internetovým bankovnictvím. Jedná se o zjednodušenou formu zadávání platebního příkazu s předvyplněnými údaji. Umožňuje obchodníkovi přijímat platby od zákazníků, kteří mají u banky provozující bránu zřízen účet s internetovým bankovnictvím. Platební systémy tohoto druhu nabízejí v současnosti v České republice 5 bankovních domů: ebanka, Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní spořitelna a Živnostenská banka. Proces platby je poměrně jednoduchý. Zákazník vybere platbu prostřednictvím platební brány a je přesměrován do prostředí své banky. Zde zadá přihlašovací údaje, stejně jako při transakci prostřednictvím internetového bankovnictví. Na základě údajů o platbě a zboží od obchodníka je předvyplněn platební příkaz, který zákazník pouze potvrdí. Na rozdíl od běžného převodu z účtu na účet, dostává obchodník informaci o platbě okamžitě, prostřednictvím komunikačního rozhraní. Pokud má obchodník účet u banky, která systém poskytuje (některé toto požadují), jsou peníze připsány na jeho účet v řádu hodin. Výše jednotlivé platby není nijak omezena. Jak vyplývá z principu celého procesu, největším omezením celého systému je požadavek, aby zákazník měl u poskytující banky zřízen účet a zavedeno internetové bankovnictví. 3.3 Nákup na splátky Podstata: Platba za zboží formou spotřebitelského úvěru Nabízí: Cetelem, GE Money Multiservis, HomeCredit, Tringl Poplatky: NE, obchodník získává provizi za sjednaný úvěr Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: částečně omezen Rychlost odezvy: off-line Nároky na zákazníka: žádné - úvěrová společnost musí úvěr schválit 10

12 Nakupování na splátky se rozšířilo i do elektronického obchodování. Úvěr je poskytnut na dálku a úvěrová smlouva je podepsána při převzetí zboží nebo je poslána poštou před dodáním zásilky. Při výběru platby na splátky je zákazník přesměrován na stránky splátkové společnosti, kde zadá údaje potřebné pro předběžné odsouhlasení úvěru. Následně úvěrová společnost sdělí zákazníkovi i obchodníkovi, zda byl úvěr odsouhlasen (žádost je vyhodnocena do několika hodin). Při kladné odpovědi většinou obchodník dodá zboží zákazníkovi vlastní dopravou, náležitosti úvěrové smlouvy vyřídí řidič (kontrola průkazů totožnosti). 3.4 Úvěrové karty Podstata: Akceptace speciálních úvěrových karet v prostředí internetu Nabízí: Cetelem, Multiservis, Home Credit Poplatky: NE Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: částečně omezen Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: Vlastnit nákupní úvěrovou kartu Princip placení na internetu pomocí úvěrových karet je podobný platbám klasickými platebními kartami. Rozdíl je v tom, že zákazník čerpá úvěrový rámec a platební bránu zajišťuje úvěrová společnost, na jejíž stránky je při platbě zákazník přesměrován. Platba je potvrzena také on-line. Úvěrový rámec se obvykle pohybuje od do Kč. 3.5 Premium Rate SMS Podstata: Platba odesláním speciální SMS zprávy z mobilního telefonu, která má jinou (vyšší) tarifikaci Nabízí: agregátoři mobilního obsahu (viz. přílohy) Poplatky: ANO - z každé SMS poplatek mobilnímu operátorovi, resp. agregátorovi Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: omezen (3-99 Kč) Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: využívat služeb některého z mobilních operátorů Premium Rate SMS je název pro speciálně tarifikované textové zprávy, které slouží k platbě za určité druhy zboží a služeb pomocí mobilního telefonu. Tuto metodu nabízejí všichni mobilní operátoři prostřednictvím partnerských společností (agregátorů). Operátor zajišťuje pouze inkasování plateb a technické zajištění služby. Potencionální obchodník nemusí uzavírat smlouvy s každým operátorem zvlášť, stačí navázat smluvní vztah s agregátorem, který je propojen se všemi operátory (mnohdy nabízí i další služby spojené s PR SMS a SMS). Platba probíhá odesláním SMS se speciálním textem na konkrétní číslo. Identifikace zákazníka probíhá prostřednictvím zmíněného textu v SMS nebo pomocí telefonního čísla. Některé druhy zboží určeného pro mobilní telefony totiž zákazník obdrží na svůj telefon ve formě speciální zprávy (např. logo nebo melodie). Zaplacená částka je připočítána k zákazníkovu měsíčnímu vyúčtování nebo stržena z předplaceného kreditu. 11

13 Částka, kterou lze zaplatit pomocí PR SMS, je omezena v intervalu od 1 do 99 Kč (včetně DPH) po předem daných hodnotách. Z této částky, kterou zaplatí zákazník, si agregátor a mobilní operátor strhne poplatek za zprostředkování služby. Obchodník ve výsledku může obdržet jen % z celé částky. Platba probíhá on-line v rámci jedné minuty (záleží na rychlosti odeslání a doručení SMS). 3.6 M-platba Podstata: Platba prostřednictvím speciální brány společnosti T-Mobile Nabízí: T-Mobile ČR Poplatky: ANO - procenta z každé transakce Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: omezen, maximálně 700 Kč Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: využívat služeb mobilního operátora T-Mobile ČR Tato platební metoda je nabízena pouze mobilním operátorem T-Mobile ČR. Využívat jí mohou pouze zákazníci zmíněného operátora (tarifní i předplacené karty). Suma, kterou lze jednotlivě zaplatit, je omezena do výše 700 Kč. Při placení je zákazník přesměrován na platební bránu společnosti T-Mobile, kde se identifikuje pomocí přihlašovacích údajů k portálu t-zones (speciální internetová služba pro zákazníky T-Mobile). Následně zákazník platbu potvrdí a je přesměrován zpět do systému obchodníka (zároveň je předána informace o provedení platby). Celý proces probíhá on-line, obchodník okamžitě ví, zda byla platba provedena. 3.7 Elektronické peněženky Podstata: Platba převodem z virtuálního účtu na internetu Nabízí: PayPal, PayPay, MoneyBookers a další (u nás dříve Monetka) Poplatky: různé, většinou poplatek z transakce Náročnost implementace: středně náročná Rozsah plateb: český poskytovatel omezen zákonem o platebním styku do 150 EUR, jinak většinou jednotky až stovky korun Rychlost odezvy: on-line Nároky na zákazníka: zřízení virtuálního účtu (elektronické peněženky) u poskytovatele takovéto služby Princip elektronických peněženek je postaven na zřízení virtuálního účtu, který si klient naplní finančním obnosem. Převedenou částkou může následně platit za zboží a služby ve vybraných internetových obchodech. V České republice je činnost elektronických peněženek regulována zákonem č. 124/2002 Sb. o platební styku. Důvodem regulace je fakt, že provozovatel do jisté míry nahrazuje bankovní služby a spravuje sice speciální, nicméně peněžní účty svých zákazníků. Nejznámější elektronickou peněženkou je systém PayPal, spjatý s aukčním systém ebay. V České republice existovalo několik platebních systémů, které po vydání zmíněného zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku ukončily svoji činnost. Problematickým pro jejich existenci se stal 19 odstavec 1, který stanoví, že příjemce plateb (obchodník) musí být v 12

14 těsnějším vztahu (ovládaná osoba, osoba ovládající) s poskytovatelem platebního systému. V první polovině roku 2005 obnovila v České republice činnost Monetka (obchodní název elektronické peněženky), která získala povolení od ČNB. V současné době je činnost Monetky pozastavena a jedná se o jejím prodeji. Mezinárodní elektronické peněženky jsou často využívány k levným převodům peněz do zahraničí. Převod z jednoho elektronického účtu na jiný (mezi spotřebiteli) je většinou zdarma. Platí se převod zpět na běžný účet (vyprázdnění vlastní peněženky). Některé systémy umožňují provázat elektronickou peněženku s platební kartou, není poté třeba na virtuální účet převádět peníze. Systém prostředky pro platby automaticky strhne z karty. Platba prostřednictvím elektronické peněženky probíhá on-line. 3.8 Převod na účet Podstata: Platba podáním příkazu k úhradě na obchodníkův účet, zákazník obvykle použije některý kanál přímého bankovnitcví (internet banking, home banking, tele banking, GSM banking) Nabízí: všechny banky Poplatky: NE - pouze v rámci běžných bankovních poplatků Náročnost implementace: nenáročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku) Rychlost odezvy: off-line Nároky na zákazníka: vlastnictví bankovního účtu (při platbě složenkou není podmínkou) Jedna z nejjednodušších platebních metod. Není třeba žádná implementace, obchodník musí mít pouze zřízen bankovní účet. Zákazník může využít platby prostřednictvím složenky typu A, nemusí tedy nutně vlastnit běžný účet. Do této kategorie spadá také GSM banking. Často je uváděn jako speciální platební kanál, jedná se však spíše o marketingovou propagaci mobilních operátorů. GSM banking je pouze způsob podání platebního příkazu, stejně jako internet banking, telebanking nebo podání příkazu na přepážce. Nezáleží také, u kterého operátora zákazník GSM banking používá (obchodník pochopitelně nemusí nic implementovat). Největší nevýhodou je časové zpoždění. Platba při mezibankovním převodu většinou dorazí na obchodníkův účet s dvoudenním zpožděním (převody probíhají pouze v pracovní dny). 3.9 Dobírka Podstata: Platba za hmotné zboží při převzetí balíku od dopravce Nabízí: Česká pošta, PPL, DHL, RAVI Expres, DPD, vlastní doprava obchodníka Poplatky: ANO - podle hmotnosti nebo ceny zboží (často hradí zákazník v rámci dopravy) Náročnost implementace: nenáročná Rozsah plateb: většinou do Kč (případně ) Rychlost odezvy: off-line Nároky na zákazníka: žádná - pouze mít požadovanou hotovost a občanský průkaz 13

15 Nejjednodušší a také nejrozšířenější metoda placení za zboží v internetových obchodech v ČR. Zákazník platí za zboží v okamžiku převzetí od dopravce. Kupující preferují dobírku zejména z důvodu bezpečnosti a nenáročnosti. Pro obchodníky nevýhodná metoda post-paid dostane zaplaceno až po převzetí kupujícím s několikadenním zpožděním Hotovost Podstata: Platba v hotovosti na výdejním místě obchodníka Nabízí: obchodníci, kteří provozují také kamenné výdejny/prodejny Poplatky: - Náročnost implementace: nenáročná Rozsah plateb: neomezen (lze zaplatit jakoukoliv částku) Rychlost odezvy: - Nároky na zákazníka: požadovaná částka v hotovosti Platba v hotovosti v kamenné prodejně nebo na výdejním místě Ostatní metody České systémy Za okrajové platební systémy můžeme považovat metody, které jsou svým rozšířením nevýznamné, nebo je jejich systém úzce specializován. Jedná se například o systém SMSpay.cz, který funguje podobně jako elektronická peněženka, ale je využíván pouze několika obchody nabízejícími mobilní obsah. Systém SMSden.cz poskytuje ve zjednodušené podobě služby na bázi Premium Rate SMS. Podobný princip nabízí také Pipay.cz. Tyto systémy nabízejí pro obchodníka jednodušší a časově méně náročnou alternativu k agregátorům Premium SMS (viz. sekce Premium Rate SMS). Díky jednoduché implementaci lze tyto systémy využít pro zpoplatnění jednoduchých webových nebo mobilních služeb a projektů. Google Checkout Z nejnovějších projektů jistě stojí za zmínku aktivity společnosti Google v oblasti elektronických peněženek. Dlouho připravovaný projekt v průběhu času vystupoval pod mnoha jmény (Googlepal, Gbuy, Google Wallet, Google Purchases), na konci června 2006 byl projekt oficiálně představen pod jménem Google Checkout. Ukázalo se, že nejde o přímého konkurenta světově nejrozšířenější elektronické peněženky PayPal, jak se původně předpokládalo. Nejedná se totiž o elektronickou peněženku, ale o systém, který tvoří prostředníka mezi obchodníkem a zákazníkem. Systém centralizuje zadávání osobních údajů zákazníků a jejich autentizaci pod hlavičku Googlu. Zákazník se v partnerských obchodech projektu registruje a přihlašuje pouze pod jedním uživatelským jménem. Platby sice probíhají přes Google Checkout, ale je využito standardních prostředků převodu z účtu a zejména on-line platby platební kartou. Z pohledu obchodníka Checkout přináší odstínění od procesu příjmu plateb, které zákazníci realizují v prostředí Checkoutu. Google patrně nabízí menší poplatky z provedených transakcí, než by obchodníci zaplatili přímo u akceptace platebních karet. Dalším lákadlem je propojení se službou AdWords. Google nabízí výrazné slevy z transakčních poplatků při inzerování prostřednictvím zmíněné služby. 14

16 Systém společnosti Google je v současné době dostupný pouze občanům USA (na straně obchodníka i zákazníka). Nabídka Googlu tak sice zatím zůstává pro českého obchodníka nezajímavá, dá se však předpokládat její další rozšiřování a zdokonalování. 15

17 4 Srovnání platebních metod V předchozích částech jsme nastínili některé ze způsobů rozdělení platebních metod a seznámili se všemi významnými platebními metodami dostupnými v České republice. V této sekci platební metody vzájemně porovnáme a představíme setření/průzkumy z této oblasti. Platební metody lze srovnávat v zásadě podle dvou, respektive tří, základních kritérií: kolik obchodníků danou metodu nabízí jaké procento zákazníků metodou platí jakou metodou by zákazníci chtěli platit. První kritérium sleduje nabídku platebních metod u sledovaného vzorku obchodníků. V tomto případě považujeme za účelné přistupovat k obchodníkům podle velikosti. Velcí obchodníci si mohou dovolit nákladnější metody, malí obchodníci volí co nejjednodušší implementaci a nízké náklady na provoz. Je zřejmé, že celý trh bude směřovat k menšímu počtu univerzálních řešení. Česká republika je v tomto ohledu výjimečná: zatímco v západní Evropě zákazníci využívají maximálně 3 až 4 metody (většinou elektronické), na českém Internetu jich napočítáme více než deset. S ohledem na tuto skutečnost se pokusíme o pokud možno účelné srovnání, které zachytí podstatné rozdíly: V první části uvedeme statistiky o platebních metodách oblíbenost, nabídka obchodníků a srovnání se zahraničím. V části druhé nabídneme souhrnný přehled metod a jejich hlavních vlastností. 16

18 4.1 Statistiky, průzkumy Nabídka platebních metod Jako první představíme interní průzkum APEKu, který probíhal v roce 2006 na vzorku 35 obchodníků. V nedávné době (září 2007) proběhl nový průzkum s cílem aktualizovat a porovnat již získaná data. Bohužel, relevantní vzorek odpovědí byl výrazně menší a také struktur obtížně srovnatelný (metodika byla stejná). Z tohoto důvodu nejsou data přímo zanesena v grafech, na výrazné odlišnosti a zajímavosti bude upozorněno přímo v textu. Vzhledem k účelnosti srovnání jsou obchodníci rozděleni do skupin podle ročního obratu: Malí do 50 mil. Kč Střední mil. Kč Velcí nad 200 mil. Kč Výsledky průzkumu jsou porovnávány podle prvního (nabídka platebních metod obchodníky) a druhého (jaké procento zákazníků platební metodu používá) kritéria. 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Nabídka platebních metod - všichni obchodníci (35) 97% 97% 74% 60% 57% 54% 49% 17% 0% 0% Graf 1, zdroj APEK 2Q/2006 Graf č. 1 poskytuje základní přehled o nabízených platebních metodách v ČR. Je z něj zřetelná orientace na jednoduchá a levná řešení. Jistě nepřekvapí, že na prvním místě se umístila dobírka a převod na účet, které nabízí téměř každý obchodník. Jedná se o jakýsi nepsaný základ. První dvojku ještě doplňuje možnost platby hotovostí na výdejním místě (74 %), jejíž rozšířenost je omezena množstvím výdejních míst, nabízených obchodníky. U zmíněných tří metod nedošlo při srovnání s novými daty k žádnému významnému posunu. Pouze lehce vzrostla nabídka výdejních míst a tudíž i platby v hotovosti. Dá se očekávat, že do budoucna bude i nadále 100 % obchodníků nabízet dobírku a převod z účtu, i když jejich reálný význam bude klesat. Možná překvapí, že nadpoloviční většina obchodníků nabízí platbu prostřednictvím platební brány, i když se jedná o poměrně omezený systém (co do počtu potencionálních 17

19 uživatelů). Příčinou může být fakt, že se většinou jedná o systém ebanky, u které má mnoho obchodníků vedené své podnikatelské účty. Nákup na splátky (57 %) lze také zařadit mezi rozšířené platební metody. Důvodem může být jisté zkreslení vzorku testovaných obchodníků, kdy převažují prodejci dražšího hmotného zboží, zejména bílého zboží a elektroniky. V tomto segmentu je nákup na splátky stále oblíbenější a jeho nabídka vzrůstá. Ruku v ruce se splátkami jdou i úvěrové nákupní karty. Zhruba polovina obchodníků nabízí platbu platební kartou online. Vzhledem k náročnosti implementace a poplatkové struktuře můžeme takto vysokou nabídku považovat za úspěch bezhotovostních plateb. Nový průzkum mezi členy APEKu sice nepřinesl žádný výrazný nárůst, přesto lze očekávat mírné zlepšování. Rozšířenost platebních terminálů (POS) je vázána na výdejní místa. Mnoho obchodníků zatím volí pouze akceptaci hotovosti s ohledem na poplatky a složitost implementace terminálu. Přesto můžeme pozorovat nárůst vzhledem k aktuálnímu průzkumu a tedy větší ochotu obchodníků nabídnout v kamenné prodejně lepší služby v oblasti plateb. Na posledním místě se umístily elektronické peněženky a mobilní platby. Důvodem nulového zastoupení u mobilních plateb je již zmiňovaná produktová orientace dotazovaných obchodníků. Pokud by se průzkum prováděl mezi obchodníky prodávajícími mobilní obsah (loga, melodie, hry), bylo by zastoupení mobilních plateb 100 %, naopak dobírka by nebyla zastoupena vůbec. Situace kolem elektronických peněženek je komplikována samotnou dostupností podobných řešení v ČR. V současné době nabízí z dotazovaných obchodníků elektronickou peněženku pouze jeden. Se zvýšením aktivity systému Paypal v ČR bychom v budoucnu mohli očekávat rozšiřování nabídky tímto směrem. Stále je třeba mít na zřeteli produktovou orientaci obchodníků. Následující 3 grafy rozvádějí výsledky prezentované v grafu č. 1 podle jednotlivých skupin obchodníků velcí, střední a malí. Podrobnější komentář již byl poskytnut u souhrnného grafu, proto se dále zaměříme pouze na výrazná specifika jednotlivých skupin. 18

20 Velcí obchoníci Nabídka platebních metod - velcí obchodníci (4) 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,75 75% 0,5 0,25 25% 0 0% 0% Graf 2, zdroj APEK 2Q/2006 Graf č. 2 ukazuje, kolik procent velkých obchodníků nabízí ve svém e-obchodě uvedené platební metody. V průzkumu APEK byli v této kategorii tržeb zastoupeni 4 obchodníci. Získané výsledky se dají shrnout tvrzením, že velcí obchodníci se snaží nabídnout co nejširší nabídku platebních metod a zároveň si ji také mohou dovolit. Díky velkým objemům tržeb mohou dosáhnout na lepší poplatkové podmínky a zpřístupnit zákazníkům i nákladnější metody (implementačně a poplatkově), tedy nabídnout lepší služby. Výjimku potvrzující pravidlo lze vidět u online platebních karet; jeden obchodník tuto službu nenabízí. Naopak k výraznému posunu došlo u POS terminálů v kamenných pobočkách. Nově nabízejí tuto platbu 3 obchodníci (75 %). Potvrzuje se již zmíněný nárůst, který v kategorii největších obchodů nepřekvapuje. Vzhledem k tomu, že 4 největší obchodníci v ČR jsou zaměřeni zejména na prodej velkého hmotného zboží, nepřipadají mobilní platby v úvahu. V aktuálním průzkumu APEKu se nově objevila elektronická peněženka, která je nabízena v rámci obchodu specializovaného na online prodej hudby (bez fyzických nosičů). 19

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ. Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ Mobilní platební služby INOVACE V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Adam Nečas Praha 12. února 2014 14.2.2014 SLIDE 1 Obsah I. Regulatorní pohled na mobilní platby II. Praktické příklady

Více

Bezpečné placení na internetu

Bezpečné placení na internetu David Lorenc dlorenc@csas.cz Přímé bankovnictví, Česká spořitelna 22.02.2011 Praha Agenda 1. Podvody řešené v bankách 2. Jak je bezpečné placení na internetu 3. Vnímání bezpečnosti klienty 4. Bezpečnost

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

BUDOU MÍT OKAMŽITÉ PLATBY VYUŽITÍ?

BUDOU MÍT OKAMŽITÉ PLATBY VYUŽITÍ? C3 BUDOU MÍT OKAMŽITÉ PLATBY VYUŽITÍ? PRO KORPORÁTNÍ KLIENTY BRONISLAV ČÍŽ 8210 / PAYMENT PRODUCTS Co to vlastně jsou okamžité platby? Čím (jakými parametry) jsou okamžité platby definovány? Pro koho jsou

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod Bankovní převod a Poštovní poukázka v ČR a SR a průběhu platby verze 19 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Bankovní převod v

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

PLATEBNÍ METODY V ČR. Část II: Produktové karty

PLATEBNÍ METODY V ČR. Část II: Produktové karty PLATEBNÍ METODY V ČR Část II: Produktové karty podzim 2007 Produktové karty Druhou část studie Platební metody v ČR tvoří produktové karty, které detailně popisují jednotlivé platební metody od různých

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2

Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Platby kartou na internetu trendy, výzvy a vize Připravil Václav Keřka Září 2013 Stav e-commerce v ČR se zaměřením na platební metody 9/18/2013 2 Kde se nakupuje na internetu? Odhad počtu českých e-shopů

Více

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 13. října 11

Elektronický obchod. Jan Doubek, MBA. Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA. čtvrtek, 13. října 11 2 Elektronický obchod Jan Doubek, MBA Prezentaci přřipravili: Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Jan Doubek, MBA Novinka z oblas- e- obchodování Internetové obchody musí vracet zákazníkům i poštovné Internetové

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové Obsah Představení České spořitelny, a.s. Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka Product Manager GP webpay Global Payments Europe 1 Stav e-commerce v České republice se zaměřením na platební metody a porovnání s Evropou 2 Nakupování

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platební metody MTSMS a průběhu platby verze / 9..0 Obsah Přehled platebních metod. MTSMS. MTSMS [erotický obsah] Průběh platby. Platba s přesměrování na platební

Více

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby

Transakční terminály nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby nová generace samoobslužných zařízení pro bezhotovostní platby Miloslav Křečan, kartové centrum České spořitelny Praha, Samoobslužná zařízení ČS Samoobslužná zařízení: rychlá obsluha, pohodlné, cenově

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] popis platebních metod PRSMS a průběhu platby verze 17 / 29.2.2012 1 Obsah 1 Přehled platebních metod 3 1.1 Premium rate SMS 3 1.2 Premium rate SMS [erotický obsah] 3

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 1. Co je Mobito? Mobito jsou vaše peníze v mobilu. Díky Mobitu bezpečně, rychle a jednoduše zaplatíte svým mobilním telefonem v jakoukoli denní či noční hodinu,

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

2.1. Bezhotovostní platební styk. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen

2.1. Bezhotovostní platební styk. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen 2.1. Bezhotovostní platební styk 2.1.1. připsání úroku, převod úroku z účtu na účet/vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby 2.1.2. 2.1.3. úhrada/převod v cizí měně mezi běžnými/termínov anými

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin. Doprava Jeden z našich cílů zní: Dopravit zboží k zákazníkovi co nejdříve!!!. Právě proto používáme ověřené služby Expresní společnosti In Time a České pošty. Zboží skladem je odesláno v den objednání,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant. 2. Elektronická evidence tržeb. ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant. 2. Elektronická evidence tržeb. ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY ČSOB nabízí bezplatně níže uvedené doplňkové služby. 1. Aplikace pro správu objednávek POS Merchant POS Merchant je webová aplikace určená pro komfortní správu platebních bran. Základní

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001. o přeshraničních platbách v euro

KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001. o přeshraničních platbách v euro EVROPSKÁ KOMISE Generální direktorát pro vnitřní trh FINANČNÍ INSTITUCE Záležitosti maloobchodního sektoru a platební systémy MARKT/2902/2002 KOMENTÁŘ K PRAKTICKÉMU PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU 3 NAŘÍZENÍ Č. 2560/2001

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni

Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Josef Jehlík Věrnostní program bene+ pohledem GE Money Bank a Eni Kateřina Lédlová Josef Jehlík Kateřina Lédlová GE Money Bank 250 x 676 x TROJNÁSOBN Ý 3 x 2008 2009 2010 2011 Vývoj bene+ červen Spuštění

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

On-line platby za poskytované služby

On-line platby za poskytované služby Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 On-line platby za poskytované služby Knihovny současnosti 2011 JČU České Budějovice 13.- 15. září Martin Svoboda martin.svoboda@techlib.cz Přehled Úvod Placené

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více