Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: Autor: Ing Jan Šrámek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek"

Transkript

1 Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: Autor: Ing Jan Šrámek

2 Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí Jednotlivé typy odbavení Úvodní obrazovka Volba jazyku Zahájení tankování Čerpání na Bankovní kartu Čerpání na lokální fakturační kartu Identifikace radiofrekvenční kartou Postup autorizace lokální kartou Postup tisku dokladu Dodatečný tisk Společnost a kontakty... 11

3 1 Obecný popis uživatelských částí Tankovací automat CardManager se skládá ze 3 hlavních uživatelských částí: 1. Monitor s dotykovou obrazovkou (touchscreen) slouží pro hlavní ovládání tankautomatu, zobrazení stavu registrace, prezentaci videa a volbu požadovaných funkcí. Ikony na monitoru se mohou lišit s ohledem na aktuální verzi řídícího software. 2. Ovládací panel s bankovním terminálem a prostorem pro bezkontaktní snímání lokálních karet snímač bankovních karet slouží i jako snímač magnetických lokálních karet, klávesnice s displejem je určena pro zadání PIN kódu. Oblast snímače bezkontaktních karet je určena pro snímání radiofrekvenčních lokálních karet. 3. Otvor pro odebrání lístku paragonu z interní tiskárny vyústění výstupního kanálku pro navádění tisknutého lístku paragonu. 1/11

4 2 Jednotlivé typy odbavení 2.1 Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka monitoru nabízí přístup do hlavních pracovních položek určených pro ovládání tankovacího automatu CardManager. V levé hlavní části probíhá zobrazení reklamních obrázků a propagačního videa k čerpací stanici. Na pravé a spodní straně obrazovky jsou rozmístěny ikony pro aktivaci požadovaných funkcí. EU - pro volbu jazyku Čerpání - pro zahájení procesu registrace k tankování Tisk účtenky- pro dodatečné provedení tisku paragonu, pokud nebylo voleno během registrace tankování Stiskni mě - pro zobrazení nápovědy ovládání tankautomatu Požadovanou funkci aktivujete přiložením prstu (klepnutím) na odpovídající ikonu na obrazovce. Ikony určené pro aktivní volbu jsou zabarveny zeleně, nebo červeně. Ikony v šedé barvě značí neaktivní, nebo již vybranou funkci. 2/11

5 2.2 Volba jazyku V základním nastavení je aktivní Čeština. Dále jsou k dispozici Slovenština, Němčina a Angličtina. Klepněte na hlavní obrazovce ikonu EU a v další obrazovce klepněte na ikonu s vlajkou příslušné země. 2.3 Zahájení tankování 1. Volba čerpání - V hlavní obrazovce klepněte na ikonu Čerpání. Zobrazí se nabídka výdejních stojanů, které jsou k dispozici. Zeleně zabarvené ikony jsou stojany k dispozici, šedé ikony jsou neaktivní stojany. Červený křížek ukončí režim výběru stojanů. 2. Volba typu platby / registrace - Obrazovka vyzve zákazníka k výběru způsobu platby, nebo autorizace pro povolení tankování. Dle konkrétní konfigurace tankautomatu mohou být k dispozici tyto varianty plateb / registrací: a. Platba bankovní kartou b. Autorizace lokální kartou fakturační, nebo hotovostní (karty radiofrekvenční, magnetické, s čárovým kódem) 3/11

6 2.4 Čerpání na Bankovní kartu 1. Volba čerpání v hlavní obrazovce klepněte na ikonu Čerpání. 2. Volba typu platby (registrace) vyberte ikonu Bankovní karty. 3. Požadavek vložení karty - Ovládací obrazovka vyzve zákazníka grafickým znázorněním ke vložení karty. Ukončit započatou operaci je možné pomocí křížku vlevo dole. 4. Předvolba finanční částky - Minimální hodnota je 200,-Kč, maximální hodnota ,- Kč. Zadaná částka bude rezervována pro platbu tankování. a. Pokud nebude tankováním vyčerpána do plné výše, bude odečtena pouze skutečná čerpaná hodnota. b. Pokud by tankování zákazníka mělo překročit předvolenou částku, tankautomat zastaví čerpání. Částku lze volit ručně nebo pomocí předvolených částek na ikonách. Přesun na další položku registrace lze provést pomocí šipky vpravo dole. Šipka směřující vlevo vrátí obrazovku o pozici zpět, křížek ukončí registraci tankování. 4/11

7 5. V tomto bodě se liší postup pro bankovní kartu čipovou a bankovní kartu magnetickou. a. Nečipová bankovní karta: I. Obrazovka vyzve k vyjmutí vložené karty. Pokud byla karta špatně snímána, následuje výzva s informací k opakování vložení karty. II. Obrazovka vyzve k zadání PIN kódu (na numerické klávesnici předního panelu). Zvolené pozice pro PIN jsou zobrazovány na displeji PIN klávesnice. b. Čipová bankovní karta: 1. Karta je vložená ve snímači, a obrazovka vyzve k zadání PIN kódu (u vybraných typů platebních terminálů je karta snímačem blokována proti fyzickému vysunutí - odlišně od magnetické karty). 2. Obrazovka vyzve k vyjmutí vložené karty v okamžiku, kdy bankovní snímač uvolní fyzické blokování karty po potvrzené autorizaci v bance. 6. Zobrazení průběhu autorizace - Obrazovka informuje o probíhající autorizaci bankovní karty v bance. V případě špatně zadaného PIN kódu je na obrazovce zobrazena informace o špatně zadaném PIN. Opakování zadání je možné provést pomocí zelené šipky vpravo dole. 5/11

8 7. Tisk dokladu - Obrazovka vyzve zákazníka k volbě tisku dokladu. Doklad bude možné vytisknout až po ukončení transakce tankování. (Tato položka je k dispozici jen v závislosti na zvolené konfiguraci s úplným, nebo zjednodušeným daňovým dokladem.) 8. Potvrzení úspěšné registrace - Na obrazovce je zobrazeno potvrzení úspěšné registrace tankování a výzva k zahájení tankování. Zákazník musí od tohoto okamžiku do 2 minut zahájit tankování z vybraného stojanu, jinak bude registrace tankování ukončena s nulovou hodnotou a bude vytisknut doklad s částkou 0.0,-Kč. Po správně provedeném tankování a zavěšení pistole bude možné vytisknout doklad a to pomocí ikony Tisk. 2.5 Čerpání na lokální fakturační kartu Pro lokální karty mohou nastat různé varianty postupu autorizace v závislosti na použitém typu karty dle aktuální konfigurace tankautomatu. Rozdíl nastává ve způsobu přikládání karet a zobrazovaných nápovědách na obrazovce. Níže je zobrazen postup registrace kartou bezkontaktní, radiofrekvenční. Identifikace kartou s čárovým kódem Identifikace radiofrekvenční kartou Autorizace radiofrekvenční kartou se provádí přiložením a oddálením karty od snímací plochy na předním panelu. Prostor vymezený pro načtení karty je označen nápisem "ZDE PŘILOŽTE ČIP". (Pokud je prostor pro snímač RF karet bez potisku, jedná se o tankautomat bez snímače RF karet.) Při načítání karet dbejte na to, aby v blízkosti snímače nebyla jiná než načítaná karta (jinak dochází k vzájemnému rušení). 6/11

9 2.5.2 Postup autorizace lokální kartou Následuje popis autorizace, který je shodný pro karty s čárovým kódem i RF. 1. Volba čerpání klepněte v hlavní obrazovce na ikonu čerpání. Zobrazí se nabídka výdejních stojanů, které jsou k dispozici. Zeleně zabarvené ikony jsou aktivní stojany, šedé ikony jsou neaktivní stojany. Červený křížek ukončí režim výběru stojanů. 2. Volba typu platby (registrace) - Obrazovka vyzve zákazníka k výběru způsobu platby. Vyberte ikonu Lokální karty. 3. Požadavek registrace kartou - Ovládací obrazovka vyzve zákazníka k přiložení karty pomocí grafického znázornění. Kartu identifikujte na odpovídajícím zařízení (v závislosti na typu použité karty) Přečtení je potvrzeno pípnutím v oblasti snímače. Ukončit započatou operaci je možné pomocí křížku vlevo dole. Neúspěch registrace - V případě že karta nebude nalezena jako aktivní v databázi povolených karet, zobrazí se na obrazovce popis důvodu neúspěšného potvrzení. V textu bude zobrazeno, o jakou kartu se jedná, např. karta vozidla. 4. Výzva k potvrzení registrace druhou kartou Je vyžadována u karet, které nejsou definované jako samostatné (singl). Pokud registrace první karty proběhla v pořádku, ovládací obrazovka vyzve zákazníka k přiložení druhé karty. Kartu identifikujte na odpovídajícím zařízení (v závislosti na typu použité karty) Přečtení je potvrzeno pípnutím v oblasti snímače. Ukončit započatou operaci je možné pomocí křížku vlevo dole 5. Požadavek zadání PIN kódu - Obrazovka vyzve k zadání PIN kódu na numerické klávesnici v případě, že karta vyžaduje potvrzení PIN kódem. Zvolené pozice jednotlivých čísel PIN kódu jsou zobrazovány na monitoru jako hvězdičky. Pokud karta není chráněna PIN kódem, přesune se postup registrace na další položku. 7/11

10 6. Požadavek zadání stavu Km jen pro vybrané zákazníky - Pro vybrané karty zákazníků, může být požadováno zadání stavu kilometrů tachometru vozidla, případně jiná doplňková informace ve formě stazky. Zadání požadované hodnoty se provede na obrazovce. 7. Tisk dokladu - Obrazovka vyzve zákazníka k volbě tisku dokladu. (Jen v závislosti na konfiguraci systému s tiskem úplného, nebo zjednodušeného daň. dokladu, zobrazení obrazovky se může lišit v závislosti na SW verzi) Doklad bude možné vytisknout až po ukončení transakce tankování. 8. Potvrzení úspěšné registrace - Na obrazovce je zobrazeno potvrzení úspěšné registrace tankování a výzva k zahájení tankování. Zákazník musí provést do 2 min. tankování z vybraného stojanu, jinak bude registrace tankování ukončena s nulovou hodnotou a bude vytisknut lístek s částkou 0.0,-Kč. Po správně provedeném tankování a zavěšení pistole bude možné provedení tisku lístku přes ikonu Tisk. Pro variantu tankautomatu s podporou předvolby částky tankování bude obrazovka doplněna textem s informací o možném nedočerpání předvolené částky u výdejních stojanů bez podpory přesného zastavení dle předvolby. 8/11

11 2.6 Postup tisku dokladu Po natankování a zavěšení pistole je nutné zvolit ikonu TISK a následně výběr pro jaký stojan má být tisk proveden. Doklad bude možné vytisknout ještě dodatečně po tankování s dobou trvání do 5 min, pokud v této době nedojde k aktivaci stejného stojanu jiným čerpáním. V takovém případě již doklad není možné uživatelsky vytisknout a je nutné zažádat obsluhu čerpací stanice o dodatečný tisk originálu, nebo kopie účtenky. 9/11

12 2.6.1 Dodatečný tisk Na základní obrazovce zvolte ikonou Tisk která aktivuje volbu pro výběr stojanu, ze kterého bylo čerpáno, a je možné následně tisknout lístek. Ikony stojanů v zelené barvě jsou k dispozici pro výběr. Ikony zbarvené šedou barvou jsou neaktivní z důvodu neprovedeného, nebo právě probíhajícího tankování. V případě, že ikona vašeho stojanu není po ukončení tankování zbarven zeleně, ověřte, že je správně zavěšena pistole stojanu, na kterém jste tankovali. Následně chvíli vyčkejte do okamžiku zbarvení ikony stojanu do aktivní zelené barvy. 10/11

13 3 Společnost a kontakty Společnosti PETROCard Czech s.r.o. Sídlo: Ostrava-Poruba, Čs.exilu Provozovna: Michálkovická 86, Slezská Ostrava Webové stránky: Provozovna čerpací stanice AVK Štramberk Libotín č.315 Směr koupaliště Čerpací stanice PETROCard 11/11

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL Ingenico IPP UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více

Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka

Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR. Incident Web Portal uživatelská příručka Elektronický systém výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR Incident Web Portal uživatelská příručka Obsah Strana 1 Obecné informace... 4 1.1 Účel dokumentu... 4 1.2 Použité pojmy a zkratky...

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

CCS Limit průvodce. Na správné cestě. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. je významnou společností na českém trhu, která má ve svém portfoliu řadu moderních produktů a služeb. Firmám

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více