Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12"

Transkript

1 Elektronické bankovnictví II.

2 Platební karty

3 Základní charakteristiky kreditních a debetních karet rozdíly principů debetních a kreditních karet cílové skupiny pro debetní a kreditní karty kreditní karta jako obchodní produkt banky a nebankovní úvěrové společnosti

4 Jaké jsou nejrozšířenější systémy platebních karet, co je to čipová platební karta a jaké jsou její výhody a nevýhody teritoriální použití platebních karet elektronické versus embosované karty nejrozšířenější systémy platebních karet - asociace doplňkové služby k platebním kartám Vztahy karetní asociace - obchodník - banka obchodní model finanční a datové toky časová osa - schéma platby platební kartou

5 První opravdové předchůdce karet vydává Amex (American Expres Company) roku 1892 karty byly papírové a při prokázání se touto kartou, získal zákazník bezplatné nebo zlevněné služby První karta dostupná pro širší veřejnost byla vydána roku 1914 společností Western Union Telegraph Company zákazník měl možnost s ní telefonovat a zasílat telegramy, vyúčtování mu přišlo vždy na konci měsíce a karta měla zákazníka přimět k častějšímu využívání služeb dané společnosti, odtud název věrnostní platební karty V roce 1910 obchodní řetězec Sears Roebuck nabídl svým zákazníkům prodej na splátky tzv. systém Charge-it (Připište mi to na účet) Tento systém se postupně rozrůstal a roku 1924 jej nabídla první síť čerpacích stanic General Petroleum Corporation of California její tzv. Courtesy Card sloužila pro placení pohonných hmot, náhradních dílů a služeb a obměňovala se po 3 měsících. Systém jinak nazývaný Buy now, pay later se dále rozšiřoval a používala ho více než polovina čerpacích stanic v Americe.

6 Roku 1928 zavedly některé firmy plechové karty charge plates podobné identifikačním štítkům americké armády, bylo na nich vyraženo jméno klienta a číslo karty, které se při placení otiskly pomocí mechanického pákového snímače imprinteru a kopírovacího papíru na prodejní doklad. Brzy zavedlo Charge Card několik skupin obchodníků, kteří si své karty navzájem uznávali. Skupina Retail Service Bureau v Seattlu spojovala okolo 1000 obchodů. Karty lákají zákazníky ke stále většímu utrácení a nákupům na splátky, které zastavila až Velká hospodářská krize roku Charge Cards se znovu objevily na konci 30. let. První celostátní Charge Card, která sloužila k placení letenek pro služební cesty byla Air Credit Card. Za Velké hospodářské krize kupovali 90% letenek obchodníci a manažeři a letecké společnosti měly velký zájem na získání i dalších podobných zákazníků. Roku 1936 přišlo 6 amerických leteckých společností s projektem UATP (Universal Air Travel Plan) zavedení úvěrové karty pro obchodní cestující, za zálohu 425 USD získali klienti kredit 2x250 USD, nejstarším členem skupiny byly American Airlines.

7 Nadějný rozvoj platebních karet přerušila druhá světová válka, když v roce 194 omezila americká vláda čerpání spotřebních úvěrů, které odčerpávaly zdroje potřebné pro vedení války, po válce byly opět zavedeny úvěrové karty čerpacích stanic a některé železniční společnosti znovu nabídly cestujícím své úvěrové karty, jízdu si bylo možno objednat i telefonicky. Roku 1948 se karty UATP staly mezinárodně platné jako první na světě. Rok 1914 je považován za zrod věrnostní platební karty a v roce 1950 byla vyrobena první univerzální platební karta. Proč by lidé měli být omezeni hotovostí, kterou mají zrovna u sebe? S touto myšlenkou přiše Frank McNamara. Jednou se mu v restauraci stala nepříjemnost kvůli zapomenuté peněžence. Na základě toho založil Diners Club. Tento klub vydával svým členům úvěrové karty pro placení v restauracích, které s klubem uzavřely smlouvu. Klub ručil za závazky svých členů, splácel předložené účty a měsíčně zasílal svým členům výpis transakcí, které měl člen do 14 dnů uhradit. Spolu s kartou byl zaveden poplatek Merchant Discount Charge, který platil obchodník klubu a sdílel tak s ním určité náklady, na druhou stranu klub obchodníkovi zaručoval bezpečnost. Dále byl zaveden roční poplatek za vydání a správu karty. Do 1 roku měl Diners Club 35 tisíc členů a 285 partnerských restaurací

8 MasterCard, původně známá jako MasterCharge, byla vytvořeno z několika bank v Kalifornii jako konkurence BankAmericard - karet vydávaných Bank of America, které se později staly známé jako Visa kreditní karty, vydávané společností Visa Inc. V Japonsku vydala první kreditní kartu společnost Nippon Diners Club v roce V roce 1961 vznikla soplečnost OCB (Osaka Credit Bureau) a po vzoru amerického AmExu (American Express)založila jedna z vedoucích japonských bank Sanwa Bank JCB (Japan Credit Bureau).

9 Co na kartě najdeme a kde?

10 Co na kartě najdeme a kde?

11 Druhy platebních karet Členění dle povahy finančních prostředků, kterými se s kartou nakládá: Platební karta debetní jedná se o platební kartu obvykle vydávanou k běžnému účtu klienta, při platbě klient čerpá vlastní prostředky uložené na běžném účtu (s výjimou situace, kdy klient na tomto účtu čerpá tzv. kontokorentní úvěr) Kreditní karta při platbě klient čerpá úvěr na vrub úvěrového účtu, v rámci kreditních karet jsou důležitými parametry bezúročné období úvěrový limit karty úroková sazba úvěru částečná splátka a úplnná splátka)

12 Druhy platebních karet Charge karta obdoba kreditní karty, ale s úvěrem bez úročení, klient je povinen zaplatit v daném období po čerpání celou dlužnou jistinu, charge karty jsou určeny zejména pro velmi bonitní klienty často jsou spojeny s dodatečnými službami (pojištění, vstup do letištních salónků) Elektronická peněženka kartou lze čerpat jen vyhrazený objem prostředků, kterým byl předem do karty vložen (příkladem může být předplacená telefonní karta)

13 Debetní platební karta obvykle je standardní součástí výbavy k běžnému účtu slouží k hotovostním výběrům z bankomatů a platbám u obchodníků v některých případech může být autentizačním nástrojem pro ověření oprávnění klienta nebo disponenta k nakládání s účtem protože klient transakcemi s touto debetní nevstupuje do závazku vůči bance, může být vydávána i klientů s nízkou bonitou nebo dokonce nezletilým osobám

14 Kreditní karta je jedním z mnoha druhů úvěrových produktů bank i nebankovních společností slouží zejména k platbám u obchodníků i když je možné kreditní kartou provádět výběr v bankomatech, obvykle je taková transakce zatížena poplatkem ve výši i několika procent z vybírané částky, a proto je výběr z bankomatu pro klienty nevýhodný klient získá kreditní kartu vždy jen na základě uzavření úvěrové smlouvy a to bez ohledu na její formu (např. návrh a akceptace návrhu) klient transakcemi s kreditní kartou vstupuje do závazku vůči bance a každá transakce znamená čerpání limitu na vrub úvěrového účtu kreditní karty z důvodu obezřetnosti může být kreditní karta vydávána jen klientům zletilým a svéprávným a to po zhodnocení bonity klienta v rámci úvěrového procesu z obchodních důvodů bývá obvykle kreditní karta doplněna o dodatečné služby jakými jsou například pojištění proti zneužití, cestovní pojištění, prodloužení záruky na zboží placené KK apod.

15 Kreditní karta důležité pojmy v oblasti kreditních karet: limit karty celkový úvěrový rámec, který může klient čerpat v daném období čerpání datum splatnosti kalendářní den uvedený ve smlouvě, ve který musí proběhnout splátka minimální splátka obvykle vyjádřená v % (5 %, 10 %) z aktuálně čerpaného limitu úplnná splátka splátka celé čerpané jistiny k poslednímu dnu období čerpání období čerpání obvykle je ohraničeno kalendářními dny počátku a konce období čerpání bezúročné období obvykle vyjádřené ve dnech - viz dále úroková sazba kterou je úročena částka jistiny nesplacené ke dni splatnosti, tedy v případech, kdy klient použil minimální resp. částečnou splátku

16

17 Kreditní karta - obchodní produkt Kreditní karta (dále jen KK) je důležitou komponentou portfolia nabídky spotřebitelských úvěrů finančních institucí - bank i nebankovních subjektů. Úvěr poskytovaný prostřednictvím KK je povahy revolvingového úvěru tj. obnovitelného úvěru, u kterého je nastaven celkový rámec možného čerpání a každou splátkou dochází k obnovení možnosti čerpat až do tohoto celkového rámce. Obchodní model není primárně postaven na příjmu z úroků placených klienty tak jako u ostatních úvěrových produktů. Význam úrokového výnosu je sice značný, ale je až druhotný. Prvotním výnosem pro banku (issuera - výstavce KK) jsou poplatky od obchodníků za platbu KK vystavenou výstavcem - tj. podíl na tzv. Interchange fee (pojem IF bude vysvětlen dále). Poskytnutí KK je vázáno na úvěrový scoring (posouzení schopnosti klienta splácet úvěr). Poplatky za vydání KK, případně za její vedení jsou nejméně významnou složkou výnosů a často bývají nastaveny za účelem možnosti marketingové podpory prodeje KK jejich odpouštěním na určité období (například 1. rok zdarma) nebo jejich snížením apod.

18 Charge karta je specifickým druhem úvěrových produktů zejména nebankovních společností, v ČR je nejznámějším příkladem charge karty Diners Club, slouží zejména k platbám u obchodníků i když je možné charge kartou provádět výběr v bankomatech, obvykle je taková transakce zatížena poplatkem ve výši i několika procent z vybírané částky a proto je výběr z bankomatu pro klienty nevýhodný klient získá charge kartu vždy jen na základě uzavření úvěrové smlouvy a to bez ohledu na její formu (např. návrh a akceptace návrhu) klient transakcemi s charge kartou vstupuje do závazku vůči výstavci a každá transakce znamená čerpání limitu na vrub úvěrového účtu charge karty z důvodu obezřetnosti může být charge karta vydávána jen klientům zletilým a svéprávným a to po zhodnocení bonity klienta v rámci úvěrového procesu základním parametrem charge karty je bezúročné období, po kterém musí být provedena plná splátka dlužné jistiny, a proto je obchodní efekt charge karty postaven na mírně odlišných principech než u kreditních karet

19 Charge karta z obchodních důvodů bývá obvykle charge karta doplněna o dodatečné služby jakými jsou například pojištění proti zneužití, cestovní pojištění, vstupy do salónků na letištích, slevy v hotelích, slevy v půjčovnách automobilů, atd. často mají výstavci charge karet propracované věrnostní systémy založené na motivaci klientů k užití karet k platbám za nákupy zboží a služeb hlavním zdrojem výnosů výstavců charge karet jsou jednak poplatky za jejich vydávání inkasované od klientů, ale hlavně poplatky placené obchodníky za transakce prováděné s kartami daného výstavce (asociace) - tzv. interchange fee (vysvětlení dále) charge karty mají obvykle vysoké úvěrové limity a jsou vydávány jen velice bonitním klientům, k omezení okruhu uživatelů na bonitní skupinu jsou často užívány i poměrně vysoké poplatky za vydání karty, které jsou vyváženy takovým druhem výhod, které mohou efektivně čerpat opět spíše bonitní zákazníci

20 Charge karta důležité pojmy v oblasti kreditních karet: limit karty celkový úvěrový rámec, který může klient čerpat v daném období čerpání datum splatnosti kalendářní den uvedený ve smlouvě, ve kterém musí proběhnout splátka období čerpání obvykle je ohraničeno kalendářními dny počátku a konce období čerpání bezúročné období obvykle vyjádřené ve dnech - viz dále sankční úroková sazba kterou je úročena částka jistiny nesplacené ke dni splatnosti, tedy v případech, kdy klient neuhradfil vůbec nebo jen zčásti čerpanou částku podmínky pro využívání doplňkových služeb mohou zde být nastaveny specifické podmínky, které musí být splněny, aby mohla být využita doplňková služba - například pojištění, apod.

21 Co-brandovaná karta Co-brandované platební karty jsou vydávány ve spolupráci vydavatele (obvykle finanční instituce) s nějakou komerční společností (např. retailovým obchodním řetězce, mobilním operátorem, leteckou společností apod.). Při užití takovéto karty k platbě získává držitel nějakou výhodu u daného nákupu (slevu, delší záruku) nebo body do spotřebitelského věrnostního programu. Základním motivem výstavce je možnost oslovení zákazníků komerční společnosti s nějakou specifickou výhodou, obvykle poskytovanou právě spolupracující komerční společností. Z hlediska struktury výnosů je pro výstavce co-brandovaná karta podobná standardní KK avšak obvykle bez poplatkové části, která je však i u standardních KK minoritní. Komerční společnosti přináší co-brandovaná karta možnost poskytnout výhody svým zákazníkům, a tím je motivovat k nákupům zboží nebo služeb, poskytovaných právě touto společností a v neposlední řadě i možnost získání kontaktních údajů svých klientů (zákazníků), pro možnost cíleného oslovování a nabídky. Z dat o nákupech služeb z věrnostního systému pak může čerpat informace o nákupních zvyklostech a preferencích konkrétních skupin i jednotlivých zákazníků.

22 Co-brandovaná karta Zákazním musí někdy pro získání karty splnit nejen podmínky úvěrového scoringu, ale také specifické dodatečné podmínky výstavce a co-brandového partnera. Může se například jednat o členství v určité organizaci nebo věrnostním systému, registrace do systému nebo uzavření smlouvy s obchodními partnery, apod. Co-brandovanou kreditní kartou je například karta vydaná Citibank společně s ČSA, která umožňuje získávat za nákupy placené kartou u libovolných obchodníků tzv. míle do věrnostního programu OK-Plus společnosti ČSA. Určitý počet mil získá klient tohoto programu již za to, že si nechá takovou KK vydat. Podobnou Co-brandovanou kartou je charge karta Diners Club se stejným partnerem (ČSA), která mimo možnosti sbírat míle do programu OK-Plus, ještě umožňuje bezplatný vstup do letištních salónků. T-mobile Bonus karta Komerční banky a společnosti T-mobile, kterou si mohou pořídit jen zákazníci tohoto operátora, umožňuje vybrat si za body získané platbami nákupů dárky z katalogu, navíc při platbách u nasmlouvaných obchodníků získají držitelé této karty slevy.

23 Teritoriální použití platebních karet Z hlediska teritoriálnosti užití platebních karet rozdělujeme karty na: mezinárodní platební karty (obvykle VISA, MasterCard, Diners Club, JCB,... platební karty s omezeným teritoriem užití (Sporožirové karty, Electronic Cash) Platební karty vydávané v ČR až do konce roku 1995 byly použitelné pouze v rámci plateb v ČR, pokud chtěl klient platební kartu použitelnou k platbám v zahraničí, mohla být takto vydána jen k devizovému účtu vedenému v některé volně směnitelné měně. Jako mezinárodní jsou vydávány v ČR platební karty k účtům vedeným v měně CZK až po zavedení vnější volné směnitelnosti CZK

24 Teritoriální použití platebních karet Platební karty s omezeným teritoriem užití Obvykle jsou také vydány ve spolupráci s některou asociací, ale umožňují užití jen v daném teritoriu nebo zejména v něm Základním motivem pro vydávání karet s omezeným teritoriem užití je zejména omezení volné směnitelnosti domácí měny a tím omezení možnosti užít kartu k platbám pouze v domácí meně, Dalším důvodem pak bývá specifický systém zpracování transakcí v národním systému, který není podporován systémy nadnárodními (VISA, MasterCard) a zároveň tak může být zatížen nulovými nebo nižšími tuzemskými poplatky. EC - (electronic cash) je systém debetních karet vydávaných Deutschen Kreditwirtschaft, tyto karty nesou však i značku Maestro a je tedy možné je použít všude tam, kde jsou akceptovány karty EC nebo Maestro Základním problémem, se kterým se potkává zákazník z ČR při svých nákupech v Německu, je nemožnost použít mezinárodní kartu VISA nebo MasterCard při platbě za nákup v retailovém řetězci, protože tento akceptuje pouze karty systému EC, ale je někdy možné použít kartu Maestro, kterých však v ČR není vydáváno mnoho.

25 Embosované platební karty Embosované karty mají plasticky vytlačeny informace o čísle karty, majiteli karty a platnosti karty. Zároveň takové karty nesou informace na magnetickém proužku a dnes již většina i na elektronickém čipu. Embosované karty je možné použít k elektronickým (on-line ověřeným) transakcím (stejně jako elektronické platební karty), ale také k transakcím prováděným prostřednictvím tzv. imprinteru. Obchodník vloží kartu do imprinteru a otiskne údaje z karty na propisovací papírovou účtenku, kterou zákazník podepíše. Obchodník pak takové účtenky v nastaveném intervalu (obvykle týden) odesílá fyzicky bance, která mu poskytuje službu akceptace karet (tzv. Acquiring). Každý obchod má nastaven pro tyto druhy transakcí nastaven určitý limit (floor limit) tedy částku, kterou může zákazník s takovouto kartou a tímto způsobem provést bez nutnosti platbu telefonicky ověřit. Nad tento limit musí obchodník telefonicky ověřovat vždy. Embosované karty jsou tedy přijímané na více místech než karty elektronické. Například i ve službách TAXI, na palubách letadel, tedy všude tam, kde by nebylo výhodné nebo ani možné používat tzv. POS termínály pro on-line autorizaci plateb kartou.daní za tuto výhodu je obvykle vyšší poplatek za vydání, vedení a hlavně blokaci karty při její ztrátě nebo odcizení. Je zde i vyšší nebezpečí zneužití karty i po nahlášení ztráty nebo odcizení.

26 Embosované platební karty

27 Embosované platební karty Embosované karty musí být při blokaci z důvodu ztráty nebo odcizení zařazeny na tzv. stoplist tj. seznam blokovaných (odcizených či ztracených) karet, který banka rozesílá obchodníkům a partnerským bankám. To může trvat i několik dnů a v tomto meziobdobí lze kartu do jisté míry zneužít. To může banku stát náklady, které obvykle nemůže účtovat na vrub klienta. Proto je poplatek za blokaci embosovaných karet výrazně vyšší než za blokaci karet elektronických. Klient má však možnost si pojistit nejen zneužití karty při ztrátě nebo odcizení v průběhu období kdy za transakce zodpovídá (obvykle 24 hodin po podání žádosti bance o blokaci karty), ale také úhradu poplatku za blokaci. To naopak motivuje klienta pojišťovny k provedení blokace včas. Součástí pojištění pak bývají i další služby, například vydání náhradní nebo nové platební karty v zahraničí, zajištění výplaty hotovosti apod. Pro specifické vlastnosti embosovaných karet (větší možnosti akceptace, dodatečné pojištění a další) jsou zejména kreditní karty a charge karty vydávány v embosované podobě. Příkladem embosovaných karet jsou například VISA Classic nebo MasterCard Standard.

28 Elektronické platební karty Elektronické karty nesou informace na magnetickém proužku a dnes již většina i na elektronickém čipu standardu EMV, ale i tyto karty mají natištěny (ne plasticky) údaje na kartě. Nejrozšířenější jsou VISA Electron a Maestro Elektronické karty je možné použít výhradně k elektronicky(on-line ověřovaným) transakcím. Často je dnes již vyžadováno zadání PIN na tzv. PIN Padu. Pokud je ověřováno prostřednictvím PIN, nebývá vyžadováno podepsání dokladu. Ve vyspělých zemích není obvykle problém s užitím elektronických platebních karet. Naopak vybavení POS terminály k jejich autorizaci může být horší v méně vyspělých zemích a to i v relativně velkých obchodech, kde by to zákazník neočekával. Pokud tam akceptují karty, často používají technologii imprinteru a tudíž akceptují jen embosované karty. Dalším problémem je nemožnost užití elektronických karet například při zapůjčení automobilu v půjčovnách nebo při platbách za ubytování v některých hotelech. Pokud totiž dojde k později zjištěné škodě na automobilu, nutnosti doplnění PHM, nebo k opomenutí úhrady za nápoje z minibaru v hotelu. Bývá obvyklé, že půjčovny nebo hotely použijí k dodatečné platbě zvláštní druh transakce (viz další snímek.)

29 MO/TO a další druhy transakcí Některé zvláštní situace vyžadují i zvláštní povahu platební transakce a proto s níže uvedenými situacemi je možné se vypodářat prostřednictvím zvláštních transakcí, ale výhradně pomocí embosovné platební karty. MO/TO transakce (Mail Order / Telephone Order) - jedná se o platby uskutečněné na základě písemné nebo telefonické objednávky zboží nebo služeb (poštou, telefonicky či faxem), například předplatné zahraničního časopisu, účasti na konferenci apod. Express Check-Out - služba hotelu kdy při přihlašování můžete požádat, že byste chtěli využít službu okamžitého odhlášení z hotelu, protože například odlétáte v noci a nechcete před odhlašováním z hotelu řešit placení. Hotel provede otisk embosované karty na účtenku nebo záznam do platebního terminálu. Hotelový účet s kopií účtenky a kopií formuláře Express Check-Out Authorisation Form vám hotel odešle na určenou adresu. Autopůjčovny také mohou požadovat garanci služeb formou embosované platební karty. V jejich případě jde o poskytnutí garance, kterou dáváte půjčovně souhlas s dodatečným naúčtováním později zjištěných nákladů, např. doplnění PHM při vrácení vozidla, závady způsobené na vozidle, které nejsou kryté pojistkou, za způsobené dopravní přestupky apod.

30 EMV standard E (Europay), M (MasterCard) and V (VISA) standard definuje fyzické parametry, například rozměry, elektrické parametry - napájení, formáty uložení dat, logická rozhraní, přenosové protokoly a aplikační úroveň mezi IC kartami a IC karetními zařízeními (terminály) pro platební transakce. Tento standard je definován v normách ISO/IEC 7816 pro kontaktní karty a ISO/IEC pro karty bezkontaktní. Kontaktní jsou karty, které musí být fyzicky zasunuty do čtečky karet tak, aby tato mohla snímat data uložená na čipu karty a to fyzickým dotykem. Bezkontaktní karty jsou takové, které umožňují přenos dat bez nutnosti fyzického styku karty a čtečky. V současné době se začínají prosazovat technologie: MasterCard PayPass a Visa paywave (tyto technologie jsou vzájemně kompatibilní)

31 Obchodní model Na čem jsou založeny vztahy a obchodní motivace karetních asociací, výstavců karet (bank), držitelů (klientů), acquiringových bank (poskytujících službu akceptace PK) a obchodníků přijímajících platby? Karetní asociace - sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB. Organizace sdružující či smluvně spojující banky, které vydávají platební karty. Řídí podmínky vydávání platebních karet, organizuje a propaguje jejich používání. Jednotlivé asociace jsou v přímém konkurenčním vztahu vůči sobě navzájem. Asociace plní i důležitou funkci cenotvorby tím, že stanovují Intechange Fee. Jejich pravidla ovšem povolují dohodu domácích bank, čehož využily členské banky v některých státech. Toto povoluje například VISA, která je asociací bank a banky se musí dohodnut na úrovni domacího IF. Naopak MasterCard, která je veřejně obchodovatelnou společností stanovuje IF i v domácím prostředí a dohodatedy u karet MasterCard a Maestro na výši IF není možná. Asociace dále zprostředkovávají autorizaci, clearing a zúčtování pro své členské banky, za což si účtují poplatky (v řádech haléřů za transakci za autorizaci i clearing. Výše poplatku závisí na objemu transakcí. Poplatky jsou v současné době hrazeny obvykle oběma stranami napůl, 50 % vydavatel a 50 % acquirer. (pojmy Issuer a Acquirer jsou vysvětleny dále)

32 Obchodní model Vydavatel platební karet (Issuer) je banka nebo jiná finanční instituce, která vydává kartu držiteli, s nímž navazuje přímý smluvní vztah. Nese část rizik ze zneužití karty a v případě kreditních karet navíc poskytuje držiteli úvěrový limit a nese kreditní (úvěrové) riziko. Převádí peníze za transakce (platby, výběry hotovosti), které držitel kartou vykonal, a ten je povinen, podle dohodnutých podmínek tyto částky splácet. Držitel karty (Cardholder) je koncový zákazník, jednotlivec nebo organizace, který kartu drží a s její pomocí platí. V případě kreditní karty navíc je příjemcem úvěru ke kreditní kartě, který mu poskytuje vydavatel karty. Obchodník (Merchant) přijímající platby kartami jedné nebo více karetních asociací. Zúčtovací banka obchodníka (Acquiring bank), u které má zvláštní účet obchodník. Přijímá pomocí mezibankovního platebního styku peníze od vydavatelů karet zákazníků, kteří u obchodníka platili kartou a poskytuje je obchodníkovi na jeho účet. Své služby může obchodníkům nabízet přímo nebo prostřednictvím nezávislé distribuční organizace.

33 Obchodní model Dále je nutná ještě technická a organizační infrastruktura, kterou obecně nazýváme karetní zúčtovací a platební systém. Umožňuje provádět ověření platnosti karty, autorizaci transakcí s platební kartou, samotné platební transakce a dále shromažďování a přenos informací o platbách mezi obchodníky a bankami. Systém může být provozován i nezávislou firmou. Například v ČR MUZO pro většinu bank, SiNSYS pro ČSOB a vlastní systém pro Českou spořitelnu. Klíčovými vlastnostmi infrastruktury jsou spolehlivost a bezpečnost, vysoké nároky jsou kladeny na dostupnost, rychlost odezvy, vysokou kapacitu tj. průchodnost a také škálovatelnost systému tj. schopnost rozšiřovat počet obsluhovaných jednotek podle potřeby.

34 Vydavatel platební karet (Issuer) Obchodní model Nese náklady na výrobu a distribuci platebních karet, které může přenášet na držitele (klienty), ale obvykle tak nečiní v plné výši. Jedná se o náklady na plastové polotovary, potisk, personalizaci karty a PIN, distribuční náklady, na provoz a údržbu systémů pro vedení karet, někdy i poplatky asociaci za každou vydanou kartu (fee per active card) od něhož asociace ustupují (VISA již neúčtuje vůbec). Hlavním zdrojem výnosů vydavatele jsou v případě debetních i kreditních karet podíly z Interchange fee, které platí banka obchodníka (Acquirer) bance držitele karty (Issuer) z každé transakce realizované na POS terminálu. Obdobným nákladem vydavatele je pak tzv. Service fee, které naopak platí banka držitele karty (Issuer) z každého výběru hotovosti z bankomatu té bance, která vlastní daný bankomat. V ČR, podobně jako v EU je poplatek (Interchange fee - IF) při transakci na POS určen procenty z částky transakce (obvykle kolem 1%, ale i méně nebo více). Service fee za výběr z bankomatu je obvykle určen pevnou částkou (ke které může být procento přičítáno SF se pohybuje v řádech desetikorun).

35 Vydavatel platební karet (Issuer) Obchodní model Všeobecně jsou z hlediska Interchange fee ve světě karty rozděleny na kreditní a debetní. Service fee při výběru z bankomatu je naopak u všech typů karet totožný. Dále se IF nebo SF nastavují podle regionu, typu karty, ale také podle způsobu platby (to zda je transakce autorizována čipem nebo magnetickým proužkem. Dále sa IF může dělit i podle kategorie obchodniků tzv. MCC merchant category code například v Polsku je zvláštní (nižší) IF pro transakce na poště. Karty poskytující úvěr jsou rizikovější, a tudíž nákladnější tento fakt odráží i výše IF u kreditních a zejména charge karet. Ovšem ne vždy má logiku nastaveni IF pro různé druhy karet v různých zemích a to i jednou asociací. Zde několik příkladů: V ČR je IF 1-1,1 %, v SR je 0,6-0,7 % a v Maďarsku je 0,2-0,3 % V SR je například stejné IF pro kreditní i debetní karty, ale sazba 0,6 % je určená pro hypermarkety a čerpací stanice a sazba 0,7 % pro ostatní subjekty.

36 Obchodní model Držitel karty (Cardholder) Obvykle platí vydavatelské (své) bance poplatky za vydání a případně za vedení platební karty debetní a v případě kreditních karet i za vydání a vedení KK. Obvykle platí poplatky dle sazebníku poplatků a to za výběry hotovosti kartou z bankomatů. Ty bývají často výrazně vyšší při výběru z bankomatů cizích bank než z bankomatů vydavatelské (své) banky. Výrazně vyšší bývají poplatky za výběr hotovosti kreditní kartou. Obvyklá je i sazba 2,5% + obvyklý poplatek za výběr z bankomatu. Obdobně je pak postupováno při výběru z bankomatu v zahraničí i při užití debetní karty. Za platby na POS terminálech u obchodníků nebo za platby v internetových obchodech se obvykle poplatky neplatí. V poslední době však může být o poplatek, i v řádu několika %, zvýšena cena placeného zboží nebo služeb a to samotným obchodníkem. Začíná to být obvyklé například u leteckých nízkonákladových společností (EASY JET), ale také u obchodů prodávajících zahraniční zájezdy a zde jde o poměrně vysoké částky. I někteří maloobchodníci využívají této možnosti a přenášejí náklady ze služby Acquiringu na zákazníka platícího kartou. Další skupinou nákladů pro držitele karet jsou platby za pojištění, případně jiné poplatky spojené s platebními kartami dle sazebníků vydavatelských bank.

37 Obchodní model Obchodník (Merchant) Hlavním nákladem pro obchodníka jsou tzv. poplatky za Acquiring resp. za službu akceptace karet. Obecně se udává, že obchodníci odvádějí zúčtovací bance (Acquiring bank) poplatek z každé transakce na POS ve výši cca 1,2 3,5%. Cenové podmínky pro konkrétního obchodníka určují především měsíční obrat obchodníka a průměrná výše transakce realizovaná platební kartou. Čím větší má obchodník obrat, tím lepší podmínky mu banky poskytne. Elektronický platební terminál (POS), který banka půjčuje obchodníkům začíná být pro banku rentabilní, pokud má obchodník minimální měsíční obrat Kč. Ale možná ještě důležitější je průměrná částka transakce. Pokud má obchodník obrat 100 milionů, ale průměrná platba bude 5 Kč, výsledkem bude ztráta. Dalším faktorem je poměr tzv. ON-US transakcí. To jsou transakce učiněné kartou vydanou stejnou bankou na POS terminálu obchodníka, který má Acquiringovou smlouvu se stejnou bankou, a ta potom neplatí nikomu interchange fee a operace je pro ni tedy výrazně méně nákladná. To je také jednou z výhod velkých bank, které mají vydáno velké množství karet a zároveň poskytují Acquiringové služby velkému množství nebo ještě lépe velkým obchodníkům.

38 Obchodní model Obchodník (Merchant) Zejména pro velké retailové řetězce je dalším nákladem vývoj pokladního systému, který integruje platební termínál POS do jednoho celku s pokladnou. Z hlediska rychlosti provozu pokladny je totiž nutné minimalizovat pracovní úkony pokladní, spojené s vložením karty do čtečky a zadáním všech dat nutných pro uskutečnění transakce. Naopak právě velké retailové řetězce využívají výhod úspor nákladů na operace spojené se zpracováním a odvodem hotovostí z tržeb. Výrazný podíl tržeb realizovaných prostřednictvím platebních karet snižuje nároky na logistiku odvodů hotovostí, protože například počty odvodů, pojištění a zabezpečení musí odpovídat celkovým částkám hotovostních tržeb. Dalším přínosem pro některé typy obchodníků pak jsou možnosti získat dodatečné tržby nebo si zajistit určitou platbu i při nerealizaci služby. Jako příklady se uvádí vyšší útraty v restauracích, když zákazník může hradit kartou (patrně se necítí tak omezen stavem hotovosti v peněžence) nebo u hotelových služeb rezervace podmíněná potvrzením předautorizace kartou a případně účtováním za první noc i v případě, kdy host nepřijede, pokud rezervace není zrušena v dohodnuté lhůtě před stanoveným příjezdem.

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe

Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet. Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe Od decentralizace ke koncentraci procesingu platebních karet Miroslav Crha Výkonný ředitel Global Payments Europe 1 Závěrečné dekády 20.století Vznik procesingového centra v Československu Rok 1968 Vydány

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Bankovní platební karty. Úvodní kurz BIVŠ 3.4.2015

Bankovní platební karty. Úvodní kurz BIVŠ 3.4.2015 Bankovní platební karty Úvodní kurz BIVŠ 3.4.2015 Obsah kurzu Uzavřené a otevřené systémy Vydavatelé a příjemci Systémy platebních karet Druhy platebních karet Typy transakcí Poplatky v systému Rizika,

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny Pavel Šulc 6.4.2009, Hradec Králové Obsah Představení České spořitelny, a.s. Přijímání platebních karet prostřednictvím České spořitelny, a.s.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Zvykli si Češi platit kartami?

Zvykli si Češi platit kartami? ERSTE GROUP Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet srovnání

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Druhy a typy platebních karet Charakteristika: Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet

Klientský formát elektronického výpisu z platebních karet Klientský formát elektronického (pro obchodníky přijímající platební karty) platný od 18. 6. 2012 Pozn. Pokud obchodník realizuje transakce v cizí měně (EUR, USD, GBP nebo RUB) jsou elektronické výpisy

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet I. Úvodní ustanovení I.1. Tyto Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních karet (dále jen Obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Renata Badalíková Kartové centrum Odbor obchodní vztahy

AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny. Renata Badalíková Kartové centrum Odbor obchodní vztahy AKCEPTACE PLATEBNÍCH KARET prostřednictvím České spořitelny Renata Badalíková Kartové centrum Odbor obchodní vztahy Česká Spořitelna a.s. nabízí službu přijímání/akceptace platebních karet od roku 1994

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více