Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1"

Transkript

1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru Vymezení základní terminologie Počítačový program Duševní vlastnictví Autorské právo Exkurz do mezinárodní úpravy Bernská úmluva Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights úmluva TRIPS Ochrana autorských práv v českém právním řádu Licenční smlouva Autorské právo a software v evropském právu Patentovatelnost počítačových programů Právní úprava v českém právním řádu Mezinárodní úprava patentů Rozhodovací praxe EPO Praktické dopady v ČR Komunitární předpisy Soukromoprávní prostředky ochrany softwaru podle autorského zákona Ochrana počítačových programů dle obchodního zákoníku Ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání Ochrana obchodního tajemství Správněprávní prostředky ochrany počítačových programů Sankce za přestupky a jiné správní delikty Jiné správněprávní prostředky k ochraně práva autorského 35 V

2 1.8 Trestněprávní ochrana počítačových programů Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti Porušení chráněných průmyslových práv Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže Právní aspekty ochrany databází Databáze jako autorské dílo Zvláštní práva pořizovatele databáze Omezení zvláštních práv pořizovatele databáze 40 Kapitola druhá Správa Internetu Slovník zkratek používaných v internetové komunitě Základní technické informace o DNS a přenosových protokolech Internetu Technická historie Internetu Historie správy Internetu Počátky Internetu Vznik ICANN Vývoj ICANN a kontrola nad DNS systémem Současná správa Internetu Struktura ICANN Poznámky ke struktuře ICANN Hledání optimálního nastavení správy DNS UDRP Aktuální otázky ICANN a Internetu IDN domény DNSSEC Nové domény nejvyšší úrovně (tzv. gtlds) Regulace Internetu v České republice Počátky Internetu v ČR 64 VI

3 2.8.2 Současný systém hlasování a rozhodování dle aktuálních stanov CZ.NIC Aktuální otázky správy.cz Řešení sporů o domény.cz Nový vítr do plachet ve sporech o domény.cz Závěr 79 Kapitola třetí Smluvní aspekty IT Obecné problémy právní úpravy v IT Účastníci smluvních vztahů v IT Předmět smlouvy Stanovení povinností stran Předání a převzetí Právní důsledky akceptace Odpovědnost za vady plnění Odpovědnost za škodu (a její limitace) Řešení sporů Typy a charakteristika nejobvyklejších smluv v IT Kupní smlouva Smlouva o dílo Licenční smlouva Nepojmenované (inominátní) smlouvy Distanční smlouvy (smlouvy uzavírané na dálku) Spotřebitelské smlouvy 106 Kapitola čtvrtá Ochrana dat a informací Úvod Data a informace Fyzické prostředky ochrany Právní prostředky ochrany Trestní a správní delikty Ochrana utajovaných skutečností (státní tajemství) Utajované skutečnosti Ochrana v trestním zákoníku Správní delikty ohrožující utajování státního tajemství Ochrana podnikových informací Podniková informace objekt konkurenčního boje 127 VII

4 4.4.2 Obchodní tajemství Důvěrné informace Bankovní tajemství Know-how Ochrana pracovněprávní Smluvní úprava ochrany dat a informací Smluvní úprava přepych, či nezbytnost? Kdy smluvní úpravu použít Co do smluvní úpravy ochrany dat zařadit Ochrana osobních údajů Osobní údaje Kdo je to subjekt údajů a co je to osobní údaj Hlavní zásady ochrany osobních údajů v Evropě Správce a zpracovatel Trestněprávní ochrana osobních údajů Závěr 152 Kapitola pátá Řešení sporů v oblasti informačních technologií Specifika sporů v IT Základní nároky kladené na efektivní řešení sporů Možné způsoby řešení sporů a jejich význam Řízení před soudem Formulace podání k soudu Dokazování v řízení před soudem Rozhodnutí v soudním řízení Rozhodčí řízení Řízení před RSHKAK Řízení před rozhodci ad hoc Řízení před zahraniční rozhodčí institucí Alternativní způsoby řešení sporu Podstata alternativního řešení sporu Mediace, konciliace Med-arb Nezávazné rozhodčí řízení 193 VIII

5 5.6.5 Mini-trial Posouzení poradcem Doporučená praktická řešení Prevence Smluvní úprava Využívám to, co znám! Využití odborníků Pozor na falešný optimismus Konfrontace, nebo dohoda? 199 Kapitola šestá E-commerce Úvod Smluvní závazkové vztahy uzavírané v rámci e-commerce Obecný úvod Uzavírání smluv Smlouvy mezi podnikateli (B2B) Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem (B2C) Uzavírání smluv mezi spotřebiteli E-commerce forma právních úkonů Obecný úvod Elektronický podpis Uzavírání smluv prostřednictvím elektronických agentů Mezinárodní aspekty e-commerce Úvod Příslušnost soudů Příslušnost soudů pro rozhodování sporů B2C Výkon rozhodnutí Rozhodné právo Rozhodné právo u spotřebitelských smluv E-commerce mimo ES Transakce e-commerce podle předmětu smlouvy Obecný úvod Prodej zboží Poskytování služeb Způsob placení v rámci e-commerce Obecný úvod 227 IX

6 6.6.2 Úhrada prostřednictvím platebních karet Další standardní platební nástroje Použití platebních prostředků specifických pro e-commerce E-money Platba prostřednictvím třetích stran Platba prostřednictvím poskytovatele telekomunikačních služeb Další vývoj 235 Kapitola sedmá Nové trendy v softwarovém právu Úvod Nové obchodní modely na trhu informačních a komunikačních technologií Životní cyklus outsourcingu a jeho ozvěny v právním řešení Analytická část a její výstupy Standardizace a optimalizace Ukončení spolupráce Ochrana autorských práv účastníků i třetích stran Ochrana dat Ochrana obchodního tajemství Osobní údaje Smluvní aspekty outsourcingových projektů Smluvní typy v oblasti ICT Inominátní smlouva Smlouva o dílo Nájemní smlouva Mandátní smlouva Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Shrnutí ke smluvním typům Vybrané náležitosti smluv o outsourcingu Vymezení předmětu smlouvy Předání plnění Součinnost stran Smluvní pokuta Odpovědnost za škody 268 X

7 7.6.7 Řešení sporů Ostatní specifika IT smluv 270 Kapitola osmá Kriminalita v kyberprostoru Úvod Typy kriminality v kyberprostoru Phishing, pharming Spam neboli nevyžádaná obchodní sdělení Hacking Dětská pornografie na Internetu Obtěžování po Internetu Obchodování s drogami prostřednictvím Internetu Trestné porušování práv k nehmotným statkům Fast flux Jak s kriminalitou na Internetu bojovat v České republice 279 Kapitola devátá Metodologie a systematika softwarového práva Teoretické a praktické metody Distinkce mezi metodami a legitimita pragmatické judikatury Koňské právo Metoda práva ICT Analogie v právu ICT a problém virtualizace Software jako normativní kód informační sítě Software a postavení státu Systém a specifické otázky softwarového práva 323 Seznam použitých předpisů 328 Rejstřík 333 XI

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23

Obsah. O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 O knize 5 O autorech 17 Poděkování 19 Předmluva k 1. vydání 21 Předmluva k 2. vydání 23 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 25 Právo informačních technologií 25 Softwarové právo 26 Internetové

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 3.1 (2013) Ivo Telec, 2006 2 3

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PROSADITELNOST PRÁV verze 2.4 (2009) Ivo Telec, 2006 2

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ...

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 241072429, e-mail: kni@polac.cz OBSAH KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE...2 PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ... Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím

Tematický blok : Odpovědný přístup k financím Tematický blok : Odpovědný přístup k financím První krok k odpovědnému hospodaření - sestavení domácího rozpočtu, příjmy, výdaje /lektor: Bc. Ludmila Žánová/ Proč právě Odpovědný přístup k financím. Přiblížení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o.

Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. Obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti M.NET Studénka s.r.o. vydané v souladu s ust. 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více