ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008

2 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol, CZ / /0405, řešeném na Ostravská univerzitě v Ostravě. 2

3 OBSAH 1 BANKOVNÍ SYSTÉM Vymezení bankovního systému Uspořádání bankovního systému Historie a současnost českého bankovního sektoru Hustota bankovní sítě v zahraničí a v České republice Trendy v bankovnictví CENTRÁLNÍ BANKA Postavení a funkce centrální banky Postavení a funkce centrální banky Vznik centrálních bank Hlavní cíle centrální banky (ČNB) KOMERČNÍ BANKY Charakteristika banky Vznik a zánik bankovní licence (Kriteria autorizace) Jednotná bankovní licence (JBL) - Bankovnictví jednotného trhu Organizační struktura banky a provozní požadavky Zásady bankovní činnosti Základní funkce bank SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH PRODUKTŮ Systematizace bankovních produktů Systematizace bankovních produktů ÚROKOVÉ SAZBY PASIVNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY BANKY

4 5.1 Pasivní bankovní obchody Druhy depozitních bankovních produktů Depozitní politika bank BANKOVNÍ ÚVĚROVÉ PRODUKTY Charakteristika aktivních bankovních obchodů Členění bankovních úvěrových produktů Poskytování úvěrů Úročení úvěrů Splácení úvěrů Systematizace úvěrových produktů PLATEBNÍ STYK Charakteristika platebního styku Hotovostní platební styk Šeky Platební karty Bezhotovostní platební styk Nástroje bezhotovostního platebního styku Směnky Platební systémy Finanční arbitr ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ Charakteristika elektronického bankovnictví Telefonní bankovnictví Internetové bankovnictví Bezpečnost Elektronické obchodování

5 1 BANKOVNÍ SYSTÉM CÍL KAPITOLY: - bankovní systém a jeho struktura, - historie bankovnictví v ČR, - bankovní síť v ČR a ve světě, - směry vývoje bankovního sektoru. OSNOVA KAPITOLY: 1.1 Vymezení bankovního systému 1.2 Uspořádání bankovního systému 1.3 Historie a současnost českého bankovního sektoru 1.4 Hustota bankovní sítě v zahraničí a v České republice 1.5 Trendy v bankovnictví 1.1 VYMEZENÍ BANKOVNÍHO SYSTÉMU Bankovní systém můžeme definovat jako souhrn všech bankovních institucí v daném státě, jejich vzájemné vztahy a vazby k okolí. V užším pojetí bankovní systém představuje pouze instituce, které se řídí zákonem o bankách, v širším pojetí se do tohoto systému zahrnují i další finanční instituce. Bankovní systém tvoří dvě vzájemně propojené složky: - institucionální představuje jednotlivé banky, které jsou zde členěny podle hlavní náplně své činnosti. Mohou zde patřit např. hypoteční banky, stavební spořitelny, rozvojové banky, spořitelní banky, zemědělské banky, městské a komunální banky, investiční banky a bankovní holdingové společnosti, - funkční znamená způsob uspořádání vztahů mezi jednotlivými bankami na daném území. V této souvislosti rozdělujeme bankovní systém na jednostupňový a dvoustupňový. 1.2 USPOŘÁDÁNÍ BANKOVNÍHO SYSTÉMU Uspořádání bankovního systému můžeme provést dle těchto pravidel: 1) Podle institucionálního oddělení centrální banky, se svými makroekonomickými funkcemi, od obchodních bank na jednostupňový nebo dvoustupňový bankovní systém. 1

6 2) Podle rozsahu oprávnění jednotlivých bank k provádění klasických obchodů komerčního bankovnictví nebo k provádění investičních bankovních obchodů na systém univerzálního, odděleného a smíšeného bankovnictví. 3) Podle možnosti uložení finančních prostředků klientem ve formě depozit depozitní a nedepozitní finanční instituce. V jednostupňovém bankovním systému existuje pouze jediná banka, hovoří se o tzv. centrální bance. Historicky tento systém předchází systému dvoustupňovému. Působí zde i jiné banky, které jsou však specializované na předem velmi úzce vymezený rozsah činnosti a jsou závislé na rozhodnutí centrální banky, nemohou samy podnikat. V tomto systému se liší postavení bank, včetně centrální banky od postavení bank ve dvoustupňovém bankovním systému. Jednostupňové bankovní systémy se vyskytují v netržních ekonomikách, zejména v centrálně plánovaných ekonomikách. Tím, že existuje pouze jediná banka, bývá tento systém označován jako systém monobanky. V jednostupňovém bankovním systému se nachází velmi malý počet bank, nefunguje zde příliš velká konkurence. Cílem bank není dosažení zisku, ale pouze splnění ukazatelů, který jim stanovuje plán stanovený z centra a tudíž banky fungují bez ohledu na výsledky hospodaření, ale bankrot bank není možný. Proto jednostupňové bankovní systémy nefungují příliš efektivně. Státní sféra (podniky) požaduje úvěry bez ohledu na jejich návratnost, peníze jsou pouze zprostředkovatele hmotných toků a tím dochází k narušení peněžní rovnováhy v ekonomice. Jednostupňový bankovní systém fungoval i v československé ekonomice od roku 1950 do roku 1989, ale i v ostatních komunistických zemích. Dvoustupňový systém je založen na oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka a mikroekonomické funkce, která je doménou obchodních, nebo-li komerčních bank. Centrální banky neúvěrují podnikatelské subjekty a neřídí přímo činnost komerčních bank, pouze stanovují pravidla vstupu do bankovnictví a pravidla obezřetného chování. Komerční banky provádějí operace s finančními prostředky za účelem dosažení zisku a ve vymezeném prostředí, které je dáno bankovními regulacemi a pravidly obezřetného podnikání bank. V tomto systému se vyskytuje větší množství bank s různým zaměřením. Banky jsou zcela samostatné podnikatelské subjekty a existuje možnost krachu banky. Systém má oligopolní strukturu, tzn. že z hlediska podílu na trhu dominuje několik málo velkobank. Je to 2

7 moderní liberální bankovní systém. Tento bankovní systém funguje v rámci zemí EU a ČR. Dvoustupňové bankovní systémy se odlišují v několika směrech, přičemž v každé ekonomice mohou fungovat jiné systémy. První odlišností je možnost provádět operace s akciemi nebo emisními obchody. Podle tohoto kritéria rozlišujeme univerzální bankovní systém a specializovaný bankovní systém. V univerzálním bankovním systému banky provádějí operace jak investičního tak i obchodního bankovnictví. Univerzální bankovnictví je charakteristické oligopolní strukturou na bankovních trzích, k čemuž přispívá kapitálové propojení s menšími bankami. Předností univerzálního bankovního systému je poskytování rozmanitých bankovních služeb u jedné banky. Na jedné straně vzniká možnost dosahování úspor nákladů a času klientů, na straně druhé umožňuje diverzifikaci činností vedoucích ke snižování bankovního rizika a zvyšování rentability. Pro univerzální bankovnictví je typická hustá pobočková síť. Tento systém funguje i v ČR. Ve specializovaném bankovním systému je striktně odděleno investiční a obchodní bankovnictví. Komerční banky, které přijímají vklady od široké veřejnosti nesmějí provádět obchody s akciemi a naopak. Specializovaný bankovní systém umožňuje nabídnout svým klientům kvalitnější služby a rovněž vtahy ke klientům bývají na lepší úrovni než u univerzálního bankovního systému. Výhodou specializovaného bankovního systému mohou být bankovní náklady, které u specializované banky nejsou tak vysoké, jako u univerzálního bankovnictví. Nevýhodou tohoto systému je nižší konkurenceschopnost bank a výskyt větší možnosti odebrání bankovní licence. Banky se ve vyspělých ekonomikách více specializují na poskytování univerzálních bankovních služeb, přičemž v současné době bankám roste konkurence v podobě nebankovních institucí, které nabízejí specializované bankovní produkty. Druhou odlišností je otevřenost bankovního systému vůči zahraničním bankám. Na základě tohoto kritéria rozdělujeme dvoustupňový bankovní systém na vysoce otevřený a málo otevřený. V Evropské unii existují stejné podmínky pro zakládání bank a poboček bank z členských zemí na základě jednotné bankovní licence, přičemž v ČR v současné době funguje vysoce otevřený bankovní systém. Třetí odlišností dvoustupňového bankovního stému je uspořádání bank vycházející z tradic, zákonodárství a bankovních předpisů země. Může mít formu pobočkovou, unitární nebo 3

8 propojenou. Pobočkový bankovní systém znamená, že na daném území existuje málo bank a hodně poboček. Opakem je unitární systém, kde na daném území funguje hodně bank a málo poboček. Propojený bankovní systém představuje relativně hodně bank, které jsou propojeny vlastnickými vztahy. Fúze a akvizice vedou ke vzniku propojeného bankovního systému. Příkladem vlastnického propojování je ovládnutí německé bankovní dvojky HVB největší italskou bankou UniCredit, která již ovládá Živnobanku. UniCredit tím posílil pozice ve střední Evropě. V rámci historicky největší fúze dvou bank z různých zemí v hodnotě asi 20 miliard eur vznikne devátá největší evropská banka s tržní hodnotou okolo 49 miliard eur. Tabulka č. 1 představuje největší banky v Evropě dle hodnoty kapitálu Tier 1 1 a celkové velikosti aktiv. Tabulka č. 1: TOP 100 bank střední a východní Evropy (údaje k v mld.) Banka Kapitál Tier 1 Velikost aktiv USD změna v % pořadí USD změna v % 1. National Saving Comm.Bank, Maďarsko , ,5 2. Bank Pekaa, Polsko , ,8 3. PKO Bank Poslki , ,2 4. Česká spořitelna, ČR , ,8 5. Bank BPH, Polsko , ,2 6. Bank Handlovy w Warszawi, Polsko , ,3 7. ČSOB, ČR , ,1 8. Komerční banka, ČR , ,8 9. Banca Comerciala Romana, Rumunsko , ,2 10. Hansbank Group, Estonsko , ,3 23. HVB Banka Czech Republic, ČR 505 6, ,0 25. GE Money Bank, ČR , ,3 32. Citibank, ČR , ,5 65. Živnostenská banka, ČR 128 8, ,5 68. Reiffeisenbank, ČR 119 9, ,0 89. BAWAG Bank CZ, ČR 79 0, ,5 Zdroj: Bankovnictví č.12/2005 Finanční instituce působící v bankovním systému můžeme také členit na základě toho, zda umožňují svým klientům uložit volné finanční prostředky ve formě depozit na požádání, úsporných účtů nebo jim tuto možnost nenabízejí. Do depozitních finančních institucí zařazujeme i spořitelní a úvěrní družstva. V rámci širšího pojetí bankovní soustavy mohou na daném teritoriu působit i finanční instituce, které nejsou bankami a institucemi depozitního charakteru (pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční a penzijní fondy, leasingové společnosti). Ale i tyto instituce přijímají od klientů volné finanční zdroje, které jim zhodnocují, avšak neřídí se zákonem o bankách a úvěrových družstvech. 1 Specificky vymezená část kapitálu konsolidačního celku. Je tvořen splaceným základním kapitálem, splaceným emisním ážiem, povinnými a ostatními rezervními fondy, nerozděleným ziskem, atd. 4

9 1.3 HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO BANKOVNÍHO SEKTORU První banky na území České republiky vznikaly na počátku 19. století. V roce 1824 byla založena Česká spořitelna v Praze a od tohoto data začaly postupně vznikat další nové banky. Úspěšný rozvoj byl poznamenán burzovním krachem ve Vídni v roce 1873, který samozřejmě zasáhl i pražský peněžní a kapitálový trh. Rok 1918 silně ovlivnil vývoj českého bankovního sektoru. Byly přijaty nové zákony o fungování nové měny, založení bank a založení centrální banky. V první republice patřila československá koruna k nejpevnějším měnám na světě a to zejména prozíravosti prvního ministra financí Aloise Rašína, který svou reformou zabránil útoku hyperinflační vlny, která po první světové válce zasáhla všechny okolní země. Dalším mezníkem ve vývoji české bankovní soustavy byla druhá světová válka, která znamenala snížení počtu bank na Československém území. Tento vývoj pokračoval i po roce 1945, kdy došlo ke znárodnění bank. Na základě zákona č. 38/1948 Sb. byla zřízena Národní banka Československá, která měla za úkol vydávat bankovky a spravovat měnu. Tato banka operovala do roku 1950, kdy byla zrušena a na základě zákona č. 31/1950 Sb. byla založena Státní banka československá. Do roku 1990 existovalo na území ČSFR 5 bank (Státní banka Československá, Česká státní spořitelna, Československá obchodní banka, Investiční banka, Živnostenská banka). Změny v politicko-ekonomickém prostředí v druhé polovině 80. let dorazily do ČSFR velmi pozvolna a tudíž i změny v bankovním systému začaly být připravovány v socialistických zemích jako jedny z posledních. Přitom zákony o institucionálním oddělení centrálního a komerčního bankovnictví byly připraveny již dříve. K vstoupily v platnost zákony č. 130/1989 Sb. O státní bance československé a zákon č. 131/1989 Sb. O bankách a spořitelnách. Již v roce 1990 velmi liberální přístup státu umožnil vznik nových soukromých bank. V roce 1991 byl přijat nový zákon o Státní bance československé. Dalším významným mezníkem bylo rozdělení Československa k , kdy po tomto datu došlo ke vzniku dvou nových centrálních bank - České národní banky a Národní banky Slovenska. Hned na počátku transformace se české bankovnictví muselo potýkat s celou řadou finančních závazků, které vznikly v centrálně plánované ekonomice. Mezi podstatné problémy bank bylo možné zařadit následující: 5

10 - nedostatečná konkurence bankovního sektoru a pomalá privatizace v prvopočátcích transformace, - podkapitalizace vznikajících bank, - neefektivní posuzování úvěrových projektů a nedokonalá legislativa, setrvačné úvěrování firem, které v nových podmínkách neobstály, - nezkušenost pracovníků bankovního sektoru z tržní ekonomiky, - narůstající počet klasifikovaných úvěrů, které způsobily nedostatečnou výhodnost českého bankovního sektoru, pokud jde o čistý zisk. Aby banky mohly fungovat v tržní ekonomice bez těchto závazků, byl přijat tzv. Konsolidační program I., v rámci něhož byly nedobytné pohledávky převedeny do banky k tomuto účelu založené - Konsolidační banky. Na základě tohoto kroku a pak ještě dalšími formami nepřímé pomoci, byly všechny banky oddluženy a rekapitalizovány. Postupně se začaly objevovat problémy malých, nově vzniklých bank, které musela ČNB řešit. Byla přijata opatření, jejichž výsledkem bylo zavedení časově omezené nucené správy, přičemž mnoha bankám byly odebrány bankovní licence. Druhým opatřením byl vyhlášen Konsolidační program II., který byl zaměřen na malé banky. ČNB v rámci tohoto programu zapojila do řešení problémů akcionáře bank. Do tohoto programu bylo zapojeno 15 bank, 9 bank nepřežilo a byly prodány jinému investorovi, nebo jim byly odebrány bankovní licence. V roce 1997 byl vyhlášen tzv. Stabilizační program, který byl rovněž určen malým bankám, které mohly své nedobytné pohledávky převést do státní instituce Česká finanční, s.r.o. Program byl určen na dobu 7 let, kdy po této době měly banky povinnost pohledávky odkoupit zpět. Do tohoto programu vstoupilo 6 bank, ale žádná banka, která do něj vstoupila nepřežila a program byl předčasně ukončen. Koncem 90. let se začaly řešit problémy velkých bank, aby se mohlo přistoupit k jejich privatizaci. Nebonitní aktiva těchto bank byla převedena do Konsolidační banky a banky byly kapitálově posilněny. Tabulka č. 2 nám dokumentuje prodej státních podílů velkých bank. 6

11 Tabulka č. 2: Prodej státních podílů velkých bank Prodávaný Banka Cena podíl Investiční a poštovní banka Datum smlouvy 36,0 % 3 mld. Kč ČSOB 65,7 % 40 mld. Kč Česká spořitelna 52,0 % 19,4 mld. Kč Komerční banka 60,0 % 40,2 mld. Kč Pramen: Hájek, J.: Ekonomická revue, 2005, str Nabyvatel státního podílu Nomura Europe plc. (Japonsko) KBC Bank (Belgie) Erste Bank (Rakousko) Société Générale (Francie) Vývoj bankovního sektoru byl již v roce 2002 stabilní. Banky mohly začít podnikat v podmínkách tržního hospodářství jako svobodné podnikatelského subjekty. Tím, že se prodaly velké banky zahraničním subjektům. Došlo jednak ke zvýšení kvality práce, domácí banky byly kapitálově posíleny a dále se docílilo celkové efektivnosti bankovního sektoru. V České republice funguje dvoustupňový bankovní systém. Na jedné straně s Českou národní bankou, která má specifické postavení, a s obchodními (komerčními) bankami na straně druhé. Převládá model univerzálního bankovnictví. Český bankovní sektor je svým podílem na tvorbě HDP považován za nejvíce rozvinutý ze všech zemí střední a východní Evropy. V současné době v ČR existuje 37 aktivních bank, včetně poboček zahraničních bank. Tabulka č. 3 charakterizuje vývoj českého bankovního systému od roku 1990 do roku Tabulka č. 3: Bankovní sektor České republiky od roku 1990 do roku 2006 Rok Udělené licence Zavedení nucené správy Aktivní banky a pobočky zahraničních bank Pramen: ČNB

12 1.4 HUSTOTA BANKOVNÍ SÍTĚ V ZAHRANIČÍ A V ČESKÉ REPUBLICE V každé zemi se nachází jiný počet peněžních ústavů. Např. na území USA v roce 1990 působilo bank 2, přičemž pouze čtvrtina z nich mohla působit jen na území jednoho státu Unie. Jiná situace byla v Evropě, kde v roce 1995 působilo bank. Česká republika se přibližuje počtem bank takovým státům, jako je Švédsko, Řecko a Irsko, ale zaostává za zeměmi jako jsou např. Rakousko, Finsko. Český bankovní sektor disponoval v roce 1996 asi bankovními místy, k tomu musíme připočítat i bankovní místa, která jsou otevřená na poštách. Udržování husté pobočkové sítě je velmi nákladné a v zemi, kde je tato síť dostatečně rozvinutá, je pro zahraniční konkurenty obtížné proniknout do maloobchodních bankovních operací a proto probíhá konkurenční boj pouze mezi tuzemskými bankami. V roce 1996 Česká národní banka umožnila vstup zahraničního kapitálu do české bankovní soustavy a tím umožnila zesílení konkurenčního boje mezi bankami. Tabulka č. 4 uvádí počet bankovních subjektů, podnikajících v České republice. Výčet dílčích peněžních ústavů 3 uvádí poznámka pod čarou. 2 Mervart, J.: České banky v kontextu světového vývoje, str Seznam bank a poboček zahraničních bank v ČR (k ) I. Centrální banka 1. Česká národní banka II. Banky s převážně (více než 50 %) českou účastí na základním kapitálu 1. Česká exportní banka, a.s. 2. Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 3. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 4. ebanka, a.s. 5. HYPO stavební spořitelna a.s. 6. Hypoteční banka, a.s. 7. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. 8. PPF banka a.s 9. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. III. Banky s převážně (více než 50 %) zahraniční účastí na základním kapitálu 1. BAWAG Bank CZ a.s. 2. Citibank a.s. 3. Česká spořitelna, a.s. 4. Československá obchodní banka, a.s. 5. GE Money Bank, a.s. 6. HVB Bank Czech Republic a.s. 7. IC Banka, a.s. 8. J&T BANKA, a.s. 9. Komerční banka, a.s. 10. Raiffeisenbank a. s. 11. Raiffeisen stavební spořitelna a. s. 12. Volksbank CZ, a.s. 13. Wüstenrot hypoteční banka a.s. 14. Wüstenrot - stavební spořitelna a. s. 15. Živnostenská banka, a.s. IV. Pobočky zahraničních bank (v režimu jednotné licence) 1. ABN AMRO Bank N.V. 2. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. 8

13 Tabulka č. 4: Banky a pobočky zahraničních bank v ČR (stav k ) Banka Počet Banky s převážně (více než 50 %) českou účastí na základním kapitálu 8 - z toho stavební spořitelny 4 Banky s převážně (více než 50 %) zahraniční účastí na základním kapitálu 15 - z toho stavební spořitelny 1 Pobočky zahraničních bank (v režimu jednotné bankovní licence) 14 - z toho stavební spořitelny 0 Banky celkem 37 - z toho stavební spořitelny 6 Pramen: ČNB 1.5 TRENDY V BANKOVNICTVÍ Na světový bankovní sektor působí několik důležitých faktorů mezi které můžeme zařadit např. rostoucí trhy v EU jako důsledek zavedení jednotné měny, měnící se potřeby klientů, rozvoj kapitálových trhů, rostoucí význam informačních technologií, řízení rizik, tlak na efektivnost. Rostoucí trhy v EU jako důsledek jednotné měny EUR Se zavedením jednotné měny dochází k rozšiřování odbytových možností, k rozšíření trhů, ale zároveň vzrůstá i konkurenční prostředí. Vznikají nové tržní segmenty a zvyšuje se atraktivita všech evropských trhů 4. Internacionalizuje se chování investorů v obchodech s cennými papíry, realitami a v dalších oblastech a tento vývoj nabývá na významu. Jednotná měna přinese v privátním bankovnictví posílení významu regionu a bude narůstat význam lokálních bank, které mohou svou specifickou činností přežít konkurenční prostředí. Měnící se potřeby klientů V důsledku rozvoje jednotného evropského bankovního trhu došlo k rozvoji nových bankovních produktů, které jsou schopné uspokojit potřeby nově vznikajících mezinárodních firem, ale i domácích podnikatelských subjektů. Mezi tyto produkty patří projektové 3. CALYON S.A. 4. COMMERZBANK Aktiengesellschaft 5. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag 6. Fortis Bank SA/NV 7. HSBC Bank plc. 8. ING Bank N. V. 9. Oberbank AG 10. PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 11. Raiffeisenbank im Stiftland eg 12. Všeobecná úverová banka a.s. 13. Waldviertler Sparkasse von 4 Juřík, P.: Trendy v bankovním sektoru. Bankovnictví č.9/2004, str

14 financování, syndikalizované financování, finanční deriváty, sekuritizace, daňově optimalizované financování, financování leasingem, forfaiting, faktoring. Podniky získávají kapitál z vnitřních i vnějších zdrojů, řídí svoji hotovost (cash management) s cílem zajistit likviditu, soustřeďují svou pozornost na řízení nákladů a rizik a ukládají své volné kapitálové zdroje na základě kritérií rentability a bezpečnosti. Nefinancují se pouze u bank, ale refinancují se přímo na kapitálových trzích a nebo navzájem mezi sebou a tím obcházejí banky. Banky při financování firemní klientely mění svou pozici. Na místo jednoduchých bankovních produktů se přesouvá náročné finanční poradenství a nabídka komplexních bankovních služeb. I v oblasti privátního bankovnictví dochází ke změnám. Klienti jsou náročnější, vyžadují podobné bankovní balíčky jako firemní klientela, na kvalitativně vyšší úrovni a za nižší cenu. Klienti jsou vzdělanější, informovanější, méně loajální. Banky se tento trend snaží změnit. Zvýšení loajality klientů je jednou z priorit bank, protože získat nového klienta je finančně náročnější, než si udržet současného. S rozvojem informačních technologií nabývají na významu bankovní poradci, jejichž role je nezastupitelná. Bankovní poradci poskytují pomoc při vyhledávání dodatečných informací, vyhodnocují a posuzují podklady pro rozhodování a pomáhají klientovi se správně rozhodnout, jak vhodně investovat volné finanční zdroje. Přitom by se měli snažit o dobrý a vzájemný vztah mezi klientem a bankou. Rozvoj kapitálových trhů S rozvojem globalizace se mění i strategie ve financování firem, které se stále častěji a v daleko větší míře začínají obracet na kapitálový trh. Rostoucí význam informačních technologií Klasické pobočky jsou doplňovány novými komunikačními kanály v podobě telefonního bankovnictví, mobilního bankovnictví, internetového bankovnictví. Rozvíjí se samoobslužné zóny, které jsou budovány v supermarketech, hypermarketech, a kiosky. Bankovní informační technologie tím, že se nyní staly také hlavním nákladovým faktorem, spolurozhodují o konkurenceschopnosti bank 5. Přitom se očekává, že dojde k dalšímu rozšiřování informačních technologií, které však nepřinášejí bankám takové snížení nákladů, jaké si představovaly. Proto banky pečlivě zvažují, které nové informační technologie využijí. Náklady na pořízení a provoz informačních technologií 5 Juřík, P.: Trendy v bankovnictví. Bankovnictví č.9/2004, str

15 tvoří jednu z podstatných složek investic a provozních nákladů bank a jejich návratnost nebývá kratší než čtyři roky. To ovlivňuje možnost a ochotu managementu bank zavádět další změny, což vede k úvahám o využití outsorcingu. Řízní rizik Jedním z důležitých faktorů, který má velký vliv na další vývoj bankovnictví a kterému musí vedení bank věnovat mimořádnou pozornost je řízení rizik. Kromě úvěrového a tržního rizika věnují banky pozornost i provoznímu riziku. Výsledkem tlaku na lepší a obezřetnější řízení bankovního sektoru je schválení dohody o kapitálové přiměřenosti bank a dalších norem. Tlak na efektivnost Tlak na efektivnost je základním trendem. Management bank komplikuje růst konkurence podporovaný globalizací bankovního obchodu. Banky se musí přizpůsobit tlaku těchto nových subjektů a současně čelit konkurencí ostatních bank, kterou navíc umocňuje akvizice a vznik holdingových bankovních společností. Proto hrají klíčovou roli úspory nákladů, zjednodušení a zefektivnění bankovních procesů, controlling a řízení obchodní sítě. DOPORUČENÉ ZDROJE KE STUDIU: DRDLA, M., RAIS, K.: Evropská unie, evropská integrace a bankovnictví. Praha: Computer Press, DVOŘÁK, P.: Bankovnictví. Praha: Skriptum VŠE, DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, FORIŠKOVÁ, D., KLIMIKOVÁ, M.: Restrukturalizace českého a slovenského bankovního systému a sekundární trh úvěrových pohledávek. Ostrava: Ekonomická revue, roč.viii, č.3, JÍLEK, J.: Peníze a měnová politika. Praha: Grada Publishing, JUŘÍK, P.: Trendy v bankovním sektoru. Bankovnictví č. 9/2004. MERVART, J.: České banky v kontextu světového vývoje. Praha: Lidové noviny, MISHKIN, F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. Praha: Ekonomia, POLIDAR, V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha: Ekopress, POLOUČEK, S.: České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Edith, POLOUČEK, S.: Bankovnictví. Karviná: Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta,

16 REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA,J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, ROSE, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Praha: Victoria Publishing, ROSE, P.S.,-KOLARI, J.W.-FRASER, D.R.: Financial Institutions. Boston: Irwin, TOMÁŠEK, M.: Bankovnictví jednotného vnitřního trhu EU. Praha: Linde, ZAHRADNÍK, P.: Volné bankovnictví a slučitelnost s realitou. Finance a úvěr, 1992, č.8, str KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Charakterizujte jednostupňový a dvoustupňový bankovní systém. 2. Popište univerzální a specializovaný bankovní systém. 3. Kolik bank funguje v současné době na českém trhu. 4. Které trendy lze v současné době zaznamenat v bankovním sektoru. 12

17 2 CENTRÁLNÍ BANKA CÍL KAPITOLY: - postavení a funkce centrální banky, - cíle centrální banky. OSNOVA KAPITOLY: 2.1 Postavení a funkce centrální banky 2.2 Hlavní cíle centrální banky 2.1 POSTAVENÍ A FUNKCE CENTRÁLNÍ BANKY Významným mezníkem na cestě vývoje bankovnictví je vznik centrálního bankovnictví. V tržních ekonomikách jsou centrální banky institucemi, které mají nezastupitelné místo v oblasti regulace množství peněz v oběhu a bankovního systému dané ekonomiky. Základními funkcemi centrální banky v tržní ekonomice jsou: - emisní funkce, - funkce vrcholného subjektu měnové politiky, - regulace bankovního systému. Kromě těchto funkcí, centrální banky vedou účty státu, spravují státní dluh, spravují devizové rezervy a přijímají od obchodních bank vklady, poskytují jim úvěry, vedou obchodním bankám účty Vznik centrálních bank Centrální banky vznikly až v 17. století, ale jejich rozvoj začíná až ve 20. století. Jaké byly důvody vzniku. Mezi hlavní důvody můžeme zařadit, panovník chtěl mít vlastní banku, která by mu kdykoliv emitovala vlastní peníze a panovník chtěl mít vlastní instituci, ve které by sledoval pohyb finančních prostředků. Tyto důvody se v čase měnily a jedním z dalších důvodů, který přispěl ke vzniku centrálních bank, bylo podchytit emisi bankovek pod jedinou institucí. V některých zemích vznikly centrální banky až na základě poptávky bank po mezibankovním zúčtování. V roce vypracoval guvernér Bank of England Montagu Collet Norman zásady fungování centrálních bank. Centrální banky mohou vzniknout několika způsoby, buď se stávající soukromá komerční banka přemění na centrální banku nebo dostane vybraná obchodní banka povolení k emisi bankovek a jako poslední možnost vzniku je založení zcela nové instituce. 13

18 Na českém území vznikla první centrální banka Privilegovaná Rakouská národní banka, která vznikla v roce Po vzniku samostatné ČR vykonávalo některé funkce centrální banky ministerstvo financí a v roce 1926 zahájila svou činnost Národní banka Československá. Od roku 1950, kdy na našem území funguje centrálně plánovaná ekonomika začíná funkci Národní banky Československé plnit Státní banka československá, která funguje až do roku Od tohoto roku plní v ČR funkci centrální banky Česká národní banka (ČNB). Cíl měnové politiky a úkol ČNB je právně kodifikován v ustanoveních článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb. o ČNB a jejich novel, které ji ukládají zabezpečovat stabilitu měny. Prioritním cílem ČNB se v posledním období stává především zabezpečení cenové stability. Úkol zajistit stabilitu cen v ekonomice, tj. přispět k tvorbě stabilního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit, je na jedné straně výrazem narůstající odpovědnosti centrálních bank za udržitelný ekonomický vývoj. Předpokladem realizace měnové politiky vedoucí k cenové stabilitě je na druhé straně nezávislost centrální banky. Nejstarší centrální bankou je Sveriges Riksbank, která byla založena v roce HLAVNÍ CÍLE CENTRÁLNÍ BANKY (ČNB) Centrální banky mají téměř ve všech vyspělých zemích stejnou činnost, plní makroekonomické a mikroekonomické funkce. Do makroekonomických funkcí můžeme zařadit provádění měnové politiky, emisi bankovek a mincí a devizové operace. Pod mikroekonomické funkce patří hlavně regulace a dohled nad bankovním systémem, dále funkce banky bank, banky státu a rovněž centrální banka vystupuje jako reprezentant státu v měnové oblasti. U makroekonomické funkce patří k hlavním cílům stabilní měnový vývoj a při mikroekonomické funkci je to hlavně spolehlivost a důvěryhodnost celého bankovního systému. I centrální banka v České republice plní dle zákona č.6/1993 Sb. O ČNB a Ústavy ČR funkce tak, jako i jiné centrální banky ve světě. Mezi její hlavní cíle patří: a) vydává bankovky a mince, b) dbá o stabilní měnový vývoj c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti bankovního systému, d) vykonává bankovní dohled nad činností bank, e) provádí další činnosti. 14

19 Emise bankovek a mincí Tuto funkci plnily i nejstarší vzniklé banky a proto převládá i v současné době. Žádná jiná instituce ve státě nemůže emitovat bankovky a mince a určovat jejich hodnotu. V současné době na jedné straně roste množství hotovostních peněz v oběhu, ale na druhé straně klesá podíl hotovostních peněz na celkovém peněžním obratu. Dá se říci, že tato funkce centrálních bank ustupuje. Měnová politika Funkce měnové politiky je jednou z hlavních funkcí centrálních bank v tržní ekonomice. Banka tím, že reguluje množství peněz v ekonomice, úrokové sazby, měnovou bázi, měnový kurs tak podporuje stabilitu cenové hladiny. Měnová politika je prováděna nástroji mezi které zařazujeme operace na volném trhu, diskontní nástroje, kursové intervence, povinné minimální rezervy (PMR -existence tohoto nástroje je diskutabilní, neboť v řadě zemí již se PMR netvoří a v ČR jsou již řadu let na úrovni 2 %) a ostatní nástroje. Bližší specifikace nástrojů je provedena v (Revenda, 2001, Revenda, Mandel, 2005). Při této funkci je důležité si uvědomit, zda centrální banka je samostatným subjektem v rozhodování měnové politiky, či nikoliv. Regulace a dohled nad bankovním systémem Bankovní systém patří k regulovaným odvětvím a centrální banka stanovuje obchodním bankám pravidla činnosti, reguluje vstup do odvětví bankovnictví a provádí kontrolu dodržování stanovených pravidel. ČNB musí dvakrát ročně podávat Poslanecké sněmovně k projednání zprávu o měnovém vývoji a po skončení kalendářního roku předkládat i zprávu o svém hospodaření. ČNB je rovněž povinna jednou za tři měsíce informovat veřejnost o měnovém vývoji. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je sedmičlenná bankovní rada, jejíž členy jmenuje na šestileté funkční období prezident republiky. Členy bankovní rady jsou guvernér, dva víceguvernéři a další čtyři vedoucí zaměstnanci ČNB. Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování, rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních ČNB a jiných záležitostech zásadní povahy. 15

20 VÝKON DALŠÍCH ČINNOSTÍ ČNB vede účty státního rozpočtu, státních fondů a provádí některé operace pro vládu a centrální orgány a devizovou činnost. DOPORUČENÉ ZDROJE KE STUDIU: REVENDA, Z. a kol: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Praha: Management Press, 1996, ISBN REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK,P., BRADA,J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání Praha: Management Press, SEKERKA, B: Banky a bankovní produkty, Praha: Profess Consulting, ISBN X KONTROLNÍ OTÁZKY: 1. Jaké jsou základní funkce centrální banky v tržní ekonomice? 2. Určete nástroje, které používá ČNB k řízení měny? 3. Jaká je aktuální diskontní, lombardní a repo sazba v ČR? 16

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc Sc., M.B.A. vedoucí referátu měnových m analýz a transmise měnovm nové politiky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů Praha, 10. září 2015

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Komerční bankovnictví A1-1

Komerční bankovnictví A1-1 Komerční bankovnictví A1-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu

finančním trhem s kompetencemi správního úřadu Česká národní banka Základní charakteristika ČNB Právní forma: osoba veřejného práva sui generis Vznik: ze zákona, k 1.1.1993, rozdělením SBČS Ústřední banka České republiky Od 1.4.2006 orgán sjednoceného

Více

Bankovnictví. Martin Foral - Futrál Jan Hondlík - Netty Jan Šťásek - Šarpy

Bankovnictví. Martin Foral - Futrál Jan Hondlík - Netty Jan Šťásek - Šarpy Bankovnictví Martin Foral - Futrál Jan Hondlík - Netty Jan Šťásek - Šarpy Bankovnictví - úvod původ z latinského il banco instituce, která poskytuje finanční služby základní činností je shromažďování dočasně

Více

Centrální banka. 1. Historický vývoj centrálních bank 2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky

Centrální banka. 1. Historický vývoj centrálních bank 2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky Centrální banka 1. Historický vývoj centrálních bank 2. Činnost centrální banky 3. Bilance centrální banky Centrální banky relativně mladé instituce první vznikaly v 17. stol - převáţná většina začíná

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011 Třídící znak 1 0 3 1 1 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 5. PROSINCE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku 91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku Česká národní banka stanoví podle 18d odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Struktura pasiv Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14

Struktura pasiv Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 T1 Složení pasiv Struktura pasiv 1995 2005 Zdroje od ČNB 4 1 Vklady od bank 20,8 12,9 Vklady klientů 50,8 65 Základní kapitál 10,5 7,2 Ostatní pasiva 13,9 14 Pramen: Bankovní dohled ČNB (BD 1996 s. 22,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh Finanční trhy Doc Ing Jana Korytárová, PhD Finanční trh trh peněz (trh krátkodobých úvěrů splatnost do 1 roku), trh kapitálu (respektive zahrnuje ještě devizový trh a trh drahých kovů) 1 Historický vývoj

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více