Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka"

Transkript

1 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_01 Peníze Mgr. Marek Mach Vytvořeno listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Směna, peníze, inflace kvinta Jedná se o prezentaci, jejímž cílem je seznámit žáky s historií peněz, s jejich funkcemi, s ochrannými prvky na bankovkách a doporučeným postupem při setkání se s padělanou či poškozenou bankovkou. Prezentace obsahuje obrazovou dokumentaci, která usnadňuje výklad. Součástí prezentace jsou otázky a úkoly pro žáky, které mají prověřit pochopení učiva, případně obsah učiva dále rozšiřují, žáci odpovědi zaznamenávají do pracovního listu. Český Žáci vysvětlí historii peněz. Objasní, jakou funkci mohou mít peníze. Uvedou, jaké mince a bankovky se v ČR používají. Objasní, jakými ochrannými prvky jsou naše bankovky chráněny. Žáci dokáží vysvětlit co dělat

2 s padělanými a poškozenými bankovkami. Uvědomují si důležitost dobré ochrany bankovek. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Peníze, výměnný obchod, platba komoditami, bankovky a mince, ochranné prvky, padělané bankovky, poškozené bankovky Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je určená pro zjednodušení a zpřístupnění výkladu žákům. Prezentace je rozdělena na tyto části: 1. peníze 2. funkce peněz 3. původ a historie peněz 4. české bankovky a mince 5. ochranné prvky na českých bankovkách 6. Co dělat s padělanou a poškozenou bankovkou. Prezentace doplňuje frontální výklad učitele. Žáci jsou průběžně zapojeni prostřednictvím úkolů, které plní po probrání jednotlivých částí, některé správné odpovědi žáci vyhledávají na internetu či v literatuře (encyklopedii). Není-li možný zajistit žákům v hodině přístup ke zdrojům informací, je vhodné vyplnění pracovních listů zadat za domácí úkol. Otázky v pracovním listu řešeny v prezentaci pro lepší názornost ve výuce.

3 Zdroje informací Prezentace: 1. Wikipedia.org. Peníze [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/pen%c3%adze >. 2. ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě. 1. vyd. Nakladatelství Olomouc s.r.o., s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Wikipedia.org. Barterový obchod [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/barterov%c3%bd_obchod >. 5. Wikipedia.org. Zlatý standard [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/zlat%c3%bd_standard >. 6. Státní tiskárna cenin. Předmět podnikání [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7. Ceskamincovma.cz. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8. ČNB. Bankovky a mince [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html>. Pracovní list: 1. Wikipedia.org. Barterový obchod [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. Wikipedia.org. Zlatý standard [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 3. Státní tiskárna cenin. Předmět podnikání [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 4. Ceskamincovma.cz. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 5. ČNB. Bankovky a mince [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html>.

4 Zdroje obrázků Jako zdroj obrázků byly použity stránky s písemným souhlasem ČNB. Obrázek 1: Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/zaspinena_bankovka.html> Obrázek 2: Pomačkaná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/pomackana_bankovka.html> Obrázek 3: Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/zaspinena_bankovka.html> Obrázek 4: Bankovka, které chybí část nebo části okraje [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/cela_bankovka_bez_okraje.html Obrázek 5: Ohořelá a propálená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/ohorela_bankovka.html Obrázek 6: Zetlená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/zetlela_bankovka.html Obrázek 7: Roztržená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/roztrzena_dve_casti.html> Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_01_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_01_PRACOVNILIST

5 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02 Bezhotovostní peníze Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Bezhotovostní peníze, finanční produkty, bankovní soustava kvinta Jedná se o powerpointovou prezentaci, jejíž cílem je seznámit žáky s principy bezhotovostního platebního styku, s druhy bezhotovostních operací a typy bankovních účtů. Žáci se dále dozvědí praktické informace o moderních formách bankovnictví, náležitostech výpisu z účtu a bezpečného zacházení s platební kartou. K aktivizaci žáků a prověření pochopení učiva jsou do prezentace zařazeny otázky, na které žáci společně odpovídají. Český

6 Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žáci vysvětlí pojem bezhotovostní peníze. Uvedou a charakterizují základní typy účtů a základní typy bezhotovostních operací. Objasní údaje uvedené na výpisu z účtu. Popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy příkazů k úhradě. Uvědomují si důležitost dodržování zásad bezpečného používání platební karty. -žádné- Bezhotovostní peníze, účet, bezhotovostní platba, příkaz k úhradě, výpis z účtu, internetové bankovnictví, platební karta. PowerPointová prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je určená pro zjednodušení a zpřístupnění výkladu žákům. Prezentace je rozdělena na části: bezhotovostní peníze, typy bankovních účtů, typy platebních operací, výpis z bankovního účtu, internetové bankovnictví, formy příkazů k úhradě, platební karta použití a zásady bezpečného zacházení. Prezentace doplňuje frontální výklad učitele. Žáci jsou průběžně zapojeni prostřednictvím otázek, na které odpovídají společně s pomocí pedagoga. Žáci si během výkladu vytvoří zápis, alternativou je žákům vytisknout podklady k prezentaci. Otázky na doma motivují žáky k dalšímu přemýšlení o tématu.

7 Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Wikipedia.org. Bankovní účet [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/bankovn%c3%ad_%c3%ba%c4%8det>. 3. měšec.cz. Internetové bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/prime-bankovnictvi/internetovebankovnictvi/?pabox_5-tabid=top&do=pabox_5-switch>. 4. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Raiffeisenbank. Dodržování bezpečnostních zásad při použití platební karty [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/osobni-finance/platebni-karty/karty-bezpecnost/>. 6. Poraď.cz. Jak platit kartou na internetu [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://osobni-finance.porad.cz/kreditni-karty/navod/jak-platit-kartou-nainternetu.html>. Zdroje obrázků: Obrázek 1: Csas.cz. Visa Classic [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktud >. Souhlas k použití fotografie k nahlédnutí u autora. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02_PRACOVNILIST

8 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_03 Reklamace Mgr. Marek Mach Vytvořeno Listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Reklamace kvarta Jedná se o interaktivní prezentaci s využitím volně dostupných webových odkazů, jejíž cílem je seznámit žáky se zásadami reklamace v ČR a EU a s praktickým postupem při reklamaci zboží. Žáci odpovídají na zadané otázky do pracovního listu po prostudování určených odkazů. Následně jsou správné odpovědi prezentovány vyučujícím. Je dán prostor pro diskusi a sdílení vlastních zkušeností. český Žáci objasní pojem reklamace a uvedou, jakými zákony je reklamace upravena. Popíší, jaké jsou možné způsoby vyřízení reklamace a jaké jsou lhůty pro její vyřízení. Objasní, co je to záruční doba a jaká je její délka u různých typů zboží. Rozumí praktickému postupu

9 reklamace zboží a dovedou ho popsat. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádnéreklamace, záruční doba, záruční list, odstranitelné a neodstranitelné vady, práva zákazníka prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Lekce využívá prezentaci k uvedení do problematiky, k zadání samostatné práce a k prezentaci správných odpovědí. Žáci na základě informací z internetu a shlédnutí volně dostupného on-line kurzu o problematice reklamací vyplňují pracovní list. Lekce je rozdělena na následující části: 1. úvod do problematiky, definice pojmu reklamace 2. zadání materiálů k nastudování (text + on-line kurz o reklamacích) 3. zadání otázek k samostatné práci prostřednictvím ppt prezentace a pracovního listu 4. samostatná práce žáků (varianta: tato část jako domácí úkol + pokračování v následující vyučovací hodině) 5. kontrola odpovědí na zadané otázky s podporou ppt prezentace a diskuze. Pracovní list slouží jako náhrada zápisu o dané problematice, dle zvážení učitele je možné práci žáků klasifikovat.

10 Zdroje informací Prezentace: 1. Dtest. Kurz: Úspěšné řešení reklamace [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dtest.cz/clanek-918/kurz-uspesne-reseni-reklamace>. 2. Česká obchodní inspekce. Rady a informace, práva spotřebitelů [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/>. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_03_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_03_PRACOVNILIST

11 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_04 Rozpočet domácnosti Mgr. Marek Mach Vytvořeno listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Rozpočet domácnosti sekunda Jedná se o interaktivní prezentaci, jejíž cílem je seznámit žáky s významem vytvoření osobního a rodinného rozpočtu a se zásadami jeho tvorby. Prezentace obsahuje praktické příklady a úkoly k diskuzi a zamyšlení, na kterých žáci s pomocí pracovního listu pracují v malých skupinách a následně prezentují svoje závěry ostatním. Dalším výstupem je vytvoření a zhodnocení vlastního rozpočtu, tento úkol žáci zpracují doma. český Žáci objasní pojmy výdaje, příjmy, rozpočet, finanční bilance, rozlišují zbytné a nezbytné výdaje, pravidelné a jednorázové výdaje, sestaví jednouchý osobní rozpočet, popíší postup při tvorbě rozpočtu domácnosti, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření

12 domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, uvedou důvody pro potřebu finanční rezervy domácnosti, objasní význam finančního plánování. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Příjmy, výdaje, bilance, finanční rezerva, úspory, osobní/rodinný rozpočet, finanční plánování Prezentace a pracovní list (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Lekce využívá prezentaci k uvedení do problematiky a k zadání práce ve skupinách. Lekce je rozdělena na následující části: 1. Úvod do problematiky, definice pojmů, objasnění principů hospodaření domácnosti, významu a postupu při tvorbě rozpočtu. 2. Plnění praktických úkolů týkajících se tvorby a úpravy osobního/rodinného rozpočtu. Vhodná je práce v malých skupinách, ve kterých používají pracovní list. 3. Prezentace výstupů jednotlivých skupin, diskuze. Zdroje informací prezentace: 1. Wikipedia.org. Rodinný rozpočet [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rodinn%c3%bd_rozpo%c4%8det>. 2. NOVESKÝ, I., TUVORA, J., KOTYNKOVÁ, M., KOPECKÝ, L., KOTÍKOVÁ, J., ABRAHÁMEK, J., KASAL, J., PELCÁK, S., BĚLÍK, V., KUDELOVÁ, M., MASNÍKOSOVÁ, P., FIALA, P., TEJKAL, J., VÁVROHÁ, H. Slabikář finanční

13 gramotnosti. 1. vyd. COFET, A.S., s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN pracovní list: 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PRACOVNILIST_ZAK Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PRACOVNILIST_ODPOVEDI

14 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_05 Finanční produkty Mgr. Marek Mach Vytvořeno Leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Finanční produkty Kvarta Prezentace je kombinace výkladové části o problematice finančních produktů nabízených na finančním trhu a aktivit žáků, kde řeší příklady z praxe a diskutují nad možnými řešeními daných situací. Žáci na zadaných úkolech pracují samostatně a výsledky prezentují a porovnávají ve společné diskusi vedené vyučujícím. V prezentaci jsou uvedeny k jednotlivým příkladům i řešení navržená vyučujícím. Český Žáci rozumí základním pojmů z oblasti nabídky finančních produktů, žáci kriticky hodnotí klady a zápory jednotlivých produktů, navrhují, řeší a diskutují o reálných situacích ze života. -žádné-

15 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Finanční trh, hypotéka, spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření, leasing. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Úvod prezentace je uveden formou otázek k zamyšlení studentů a navození problematiky nabídky finančních produktů. V dalším průběhu prezentace je vhodně kombinován výklad vyučujícího s praktickými úkoly vedoucí ke kritickému myšlení studentů. Příklady jsou navrženy z praxe a je vhodné jednotlivá řešení žáků společně prodiskutovat. Zdroje informací 1. NejvýhodnějšíPůjčky. cz. Co je to úvěr? [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nejvyhodnejsipujcky.cz/co-je-to-uver>. 2. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Idnes.cz. Hypotéční kalkulačka [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kalkulacky.idnes.cz/cr_hypotecnikalkulacka.php?suma= %2c00&urok=3%2c00&rok=35&interval=12&typ =po >. 4. Měšec.cz. Překlenovací úvěry [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce/preklenovaci-uvery/ >. 5. Měšec.cz. Leasing [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/pujcky/leasing/>.

16 Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_05_PREZENTACE

17 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Občanská výchova / Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06 Majetek domácnosti Mgr. Marek Mach Vytvořeno Únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Majetek domácnosti Kvarta Prezentace uvádí studenty do problematiky hospodaření domácností, zejména se v tomto učebním materiálu seznámí se základními ekonomickými pojmy z oblasti dělení potřeb, statků a majetku domácnosti. Každá část materiálu je doplněna aktivitou pro studenty, kde si ověří získané znalosti. Český Studenti dokáží rozdělit potřeby na základní a ostatní a dokáží ke každé skupině potřeb uvést příklady. Student dělí statky na volné a vzácné, majetek dělí na movitý, nemovitý, finanční, hmotný a nehmotný. Ke každé skupině uvádí vhodné příklady. -žádné-

18 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Základní potřeby, ostatní potřeby, volné statky statky, vzácné statky, movitý, nemovitý a finanční majetek, hmotný, nehmotný majetek. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je kombinací výkladové části a aktivit pro samostatnou práci studentů. Po každém tématu následuje aktivita pro studenta, pro důkladnější pochopení učiva. Výsledky k jednotlivým úkolům jsou dostupné pod hnědými tlačítky. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Zdroje obrázků Obrázek 1: Čnb.cz. Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_poskozeni_ opotrebeni/zaspinena_bankovka.html>. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_PREZENTACE Odpovědi VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_ODPOVEDI Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_PRACOVNILIST

19 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07 Exekuce Mgr. Marek Mach Vytvořeno leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Exekuce Kvinta Prezentace postupně zavádí studenty do problematiky krajního vymáhání pohledávek, exekucí. V Úvodu prezentace jsou zvoleny motivační úkoly pro studenty, následuje vždy osvětlení pojmů související s exekucí. Poté jsou získané informace ověřeny v aktivitách určených pro studenty. Na závěr prezentace, jako procvičení základních pojmů, je pro studenty připravena křížovka i se správným řešením. Český Student rozumí základním pojmům z oblasti vymáhání pohledávek, exekucí a postupům při exekuci. Student objasní práva a povinnosti exekutora. Student se zamýšlí nad možnými řešeními uvedených situací. -žádné-

20 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Exekuce, exekutor, dluh, splátka, pohledávka, věci nepodléhající exekuci. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let V úvodu prezentace studenti mají prostor pro zamyšlení nad danou problematikou, odpoví na otázky z aktivit a následně se prezentace zabývá řešením základních pojmů a problémů exekuce. Na závěr je vložena křížovka, řešení je dostupné pod hnědým tlačítkem. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Občanský soudní řád [online]. 17. prosince [cit ]. Dostupný z WWW: <www.mvcr.cz/soubor/pvobcanskys-pdf.aspx >. 3. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07_PREZENTACE Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07_PRACOVNILIST

21 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_08 Finanční produkty pozor na různé finanční praktiky Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Finanční produkty (finanční praktiky) Kvinta Prezentace seznamuje žáky s možnými riziky při sjednávání různých finančních produktů. S jednotlivými druhy rizik jsou žáci postupně obeznámeni. Součástí jsou také cvičení pro žáky s danou problematikou. Český Žák vyjmenuje a rozpozná možná rizika spojená se sjednáváním finančních produktů. Žák tato rizika kriticky hodnotí a diskutuje o nich. -žádné- Finanční služby, smlouva, úrokové sazby, RPSN, smluvní podmínky, bianko směnky, rizika uzavírání smluv. Prezentace

22 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je kombinací výkladové části a cvičení pro žáky. V úvodu prezentace jsou umístěny cvičení pro zamyšlení žáků o rizicích při sjednávání smluv finančních produktů a následují možná řešení. V další části prezentace jsou jednotlivá rizika blíže rozebrána. Tento rozbor jednotlivých rizik je možné zobrazit pomocí interaktivních tlačítek na snímku číslo č. 3. Zdroje informací 1. CHRZ, Patrik. Měšec.cz: Jak porovnat úrokovou sazbu úvěru či vkladu? [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/rpsnjak-porovnat-urokovou-sazbu-uveru-ci-vkladu/>. 2. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_08_PREZENTACE

23 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_09 Pojištění Mgr. Marek Mach Vytvořeno Leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Pojištění kvarta Prezentace seznamuje žáky s pojmem pojištění. Žáci jsou postupně seznámeni s typickými druhy pojištění, s kterými se nejčastěji mohou setkat. Během prezentace, ale i na konci jsou pro žáky připraveny kontrolní otázky ověřující pochopení učiva. Český Žáci objasní pojem pojištění a jsou schopni vyjmenovat nejčastější možnosti pojištění. Pomocí kontrolních otázek ověřují, zda jsou schopni určit, který pojištění se hodí na určité konkrétní situace. -žádné-

24 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Finanční služby, smlouva, úrokové sazby, RPSN, smluvní podmínky, bianko směnky, rizika uzavírání smluv. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let V úvodní části prezentace jsou žáci seznámeni s různými typy pojištění. Pomocí interaktivních tlačítek je možné rozkrýt bližší informace k jednotlivým druhům pojištění a poté se pomocí tlačítka vrátit zpět na výše uvedený seznam pojištění. V průběhu prezentace jsou vloženy aktivity pro žáky týkající se dané problematiky. Na závěr prezentace je aktivita, kde žáci mají pro konkrétní situace určit vhodné pojištění. U snímků 3, 4 a 5 v aktivitách žáků interaktivní tlačítka odpovědí odkazují na webovou stránku příslušné pojišťovny. Zdroje informací 1. Švarcvová, J. a kol. Ekonomie stručný přehled, 2008/2009. Zlín, CEED s. ISBN Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zdravotní pojišťovny [online]. 30. ledna [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html />. Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_09_PREZENTACE

25 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Občanská výchova Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10 Platební karty a bankomaty Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Banky a jejich služby kvinta Prezentace uvádí žáky do problematiky používání platebních karet. V úvodní teoretické části jsou platební karty rozděleny podle druhu použití a vždy jsou uveden výhody a také nevýhody jednotlivých platebních karet. Následuje aktivita žáků, kde v rámci opakování si procvičí získané vědomosti. Další část prezentace je zaměřena na popis platební karty a na jejich bezpečné používání. Na závěr prezentace je umístěna aktivita žáků na opakování celé problematiky. Český Žáci rozdělí druhy platebních karet, uvědomují si jejich výhody a nevýhody. Žáci popíší platební kartu. Žáci si uvědomují zásady bezpečného používání platebních karet.

26 Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Platební karta, debetní karta, kreditní karta, PIN, bankomat, bezhotovostní platba, zásady bezpečnosti Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Na úvod jsou žáci seznámeni se základními druhy platebních karet. V první aktivitě žáci postupně odpovídají na pět zadaných otázek, přičemž jejich odpověď vyučující označí interaktivní šipkou. Další část prezentace je věnována bezpečnosti platebních karet a následuje opět aktivita žáků, kde se rozdělí na dvě skupiny a volí čísla otázek. Po zodpovězení vyučující pomocí interaktivního tlačítka vpřed ovládá symboly skupin. Před další otázkou je zapotřebí vždy předešlou otázku zavřít červenou šipkou. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz s. ISBN Česká spořitelna: Co dělat při ztrátě karty nebo jejím odcizení? [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/kreditni-kartaodmena/co-delat-pri-ztrate-karty-nebo-jejim-odcizeni-d >. Zdroje obrázků Obrázek 1: Csas.cz. Visa Classic [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktud >. Souhlas k použití fotografie je u autora.

27 Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10_PREZENTACE Odpovědi VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10_ODPOVEDI

28 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_11 Úvod do financí Mgr. et. Mgr. Gabriela Malyšková Vytvořeno prosinec 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Peníze, banky kvarta Materiál slouží jako motivace pro úvod do studia o financích pro žáky. Obsahuje několik úloh s různým zaměřením tak, aby se zapojilo co možná nejvíce žáků. Český Na základě video ukázky žáci popíší vývoj peněz, vyjmenují a objasní základní pojmy finanční gramotnosti. Žáci přiřadí jednotlivé názvy České národní banky k příslušným datům. Žáci vyluští osmisměrku a vysvětlí přísloví týkající se financí. -žádné- Banka, centrální banka, inflace, devalvace, peníze, bankovky, mince, stabilita, finanční trh. Pracovní list

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901 V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 1. SADA interní kód školy UDE_1901 Vzdělávací předmět: DAŇOVÁ EVIDENCE Tematická oblast: DE CHARAKTERISTIKA

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, úvěrové účty

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, úvěrové účty Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Pokladna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_403 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Leasing III/2 VY_32_INOVACE_313 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

EKONOMIKA Statky, služby výkladový materiál

EKONOMIKA Statky, služby výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Statky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO179

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34. Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.02.BN.ZSV Člověk

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Akcie III/2 VY_32_INOVACE_24 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojišťovnictví základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_28 2 Název školy Registrační číslo

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Daně základní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_30 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Státní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Dlouhodobý

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Směnky III/2 VY_32_INOVACE_21 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo III-2-VkZ-I-1- Název materiálu Sociální role Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Tento materiál je k využití v předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník, v kapitole Sociální klima. str.

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0304 - Návrh vlastní šablony Autor

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více