Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka"

Transkript

1 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_01 Peníze Mgr. Marek Mach Vytvořeno listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Směna, peníze, inflace kvinta Jedná se o prezentaci, jejímž cílem je seznámit žáky s historií peněz, s jejich funkcemi, s ochrannými prvky na bankovkách a doporučeným postupem při setkání se s padělanou či poškozenou bankovkou. Prezentace obsahuje obrazovou dokumentaci, která usnadňuje výklad. Součástí prezentace jsou otázky a úkoly pro žáky, které mají prověřit pochopení učiva, případně obsah učiva dále rozšiřují, žáci odpovědi zaznamenávají do pracovního listu. Český Žáci vysvětlí historii peněz. Objasní, jakou funkci mohou mít peníze. Uvedou, jaké mince a bankovky se v ČR používají. Objasní, jakými ochrannými prvky jsou naše bankovky chráněny. Žáci dokáží vysvětlit co dělat

2 s padělanými a poškozenými bankovkami. Uvědomují si důležitost dobré ochrany bankovek. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Peníze, výměnný obchod, platba komoditami, bankovky a mince, ochranné prvky, padělané bankovky, poškozené bankovky Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je určená pro zjednodušení a zpřístupnění výkladu žákům. Prezentace je rozdělena na tyto části: 1. peníze 2. funkce peněz 3. původ a historie peněz 4. české bankovky a mince 5. ochranné prvky na českých bankovkách 6. Co dělat s padělanou a poškozenou bankovkou. Prezentace doplňuje frontální výklad učitele. Žáci jsou průběžně zapojeni prostřednictvím úkolů, které plní po probrání jednotlivých částí, některé správné odpovědi žáci vyhledávají na internetu či v literatuře (encyklopedii). Není-li možný zajistit žákům v hodině přístup ke zdrojům informací, je vhodné vyplnění pracovních listů zadat za domácí úkol. Otázky v pracovním listu řešeny v prezentaci pro lepší názornost ve výuce.

3 Zdroje informací Prezentace: 1. Wikipedia.org. Peníze [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/pen%c3%adze >. 2. ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě. 1. vyd. Nakladatelství Olomouc s.r.o., s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Wikipedia.org. Barterový obchod [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/barterov%c3%bd_obchod >. 5. Wikipedia.org. Zlatý standard [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/zlat%c3%bd_standard >. 6. Státní tiskárna cenin. Předmět podnikání [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7. Ceskamincovma.cz. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8. ČNB. Bankovky a mince [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html>. Pracovní list: 1. Wikipedia.org. Barterový obchod [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. Wikipedia.org. Zlatý standard [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 3. Státní tiskárna cenin. Předmět podnikání [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 4. Ceskamincovma.cz. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 5. ČNB. Bankovky a mince [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html>.

4 Zdroje obrázků Jako zdroj obrázků byly použity stránky s písemným souhlasem ČNB. Obrázek 1: Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/zaspinena_bankovka.html> Obrázek 2: Pomačkaná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/pomackana_bankovka.html> Obrázek 3: Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/zaspinena_bankovka.html> Obrázek 4: Bankovka, které chybí část nebo části okraje [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/cela_bankovka_bez_okraje.html Obrázek 5: Ohořelá a propálená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/ohorela_bankovka.html Obrázek 6: Zetlená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/zetlela_bankovka.html Obrázek 7: Roztržená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/roztrzena_dve_casti.html> Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_01_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_01_PRACOVNILIST

5 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02 Bezhotovostní peníze Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Bezhotovostní peníze, finanční produkty, bankovní soustava kvinta Jedná se o powerpointovou prezentaci, jejíž cílem je seznámit žáky s principy bezhotovostního platebního styku, s druhy bezhotovostních operací a typy bankovních účtů. Žáci se dále dozvědí praktické informace o moderních formách bankovnictví, náležitostech výpisu z účtu a bezpečného zacházení s platební kartou. K aktivizaci žáků a prověření pochopení učiva jsou do prezentace zařazeny otázky, na které žáci společně odpovídají. Český

6 Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žáci vysvětlí pojem bezhotovostní peníze. Uvedou a charakterizují základní typy účtů a základní typy bezhotovostních operací. Objasní údaje uvedené na výpisu z účtu. Popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy příkazů k úhradě. Uvědomují si důležitost dodržování zásad bezpečného používání platební karty. -žádné- Bezhotovostní peníze, účet, bezhotovostní platba, příkaz k úhradě, výpis z účtu, internetové bankovnictví, platební karta. PowerPointová prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je určená pro zjednodušení a zpřístupnění výkladu žákům. Prezentace je rozdělena na části: bezhotovostní peníze, typy bankovních účtů, typy platebních operací, výpis z bankovního účtu, internetové bankovnictví, formy příkazů k úhradě, platební karta použití a zásady bezpečného zacházení. Prezentace doplňuje frontální výklad učitele. Žáci jsou průběžně zapojeni prostřednictvím otázek, na které odpovídají společně s pomocí pedagoga. Žáci si během výkladu vytvoří zápis, alternativou je žákům vytisknout podklady k prezentaci. Otázky na doma motivují žáky k dalšímu přemýšlení o tématu.

7 Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Wikipedia.org. Bankovní účet [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/bankovn%c3%ad_%c3%ba%c4%8det>. 3. měšec.cz. Internetové bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/prime-bankovnictvi/internetovebankovnictvi/?pabox_5-tabid=top&do=pabox_5-switch>. 4. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Raiffeisenbank. Dodržování bezpečnostních zásad při použití platební karty [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/osobni-finance/platebni-karty/karty-bezpecnost/>. 6. Poraď.cz. Jak platit kartou na internetu [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://osobni-finance.porad.cz/kreditni-karty/navod/jak-platit-kartou-nainternetu.html>. Zdroje obrázků: Obrázek 1: Csas.cz. Visa Classic [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktud >. Souhlas k použití fotografie k nahlédnutí u autora. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02_PRACOVNILIST

8 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_03 Reklamace Mgr. Marek Mach Vytvořeno Listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Reklamace kvarta Jedná se o interaktivní prezentaci s využitím volně dostupných webových odkazů, jejíž cílem je seznámit žáky se zásadami reklamace v ČR a EU a s praktickým postupem při reklamaci zboží. Žáci odpovídají na zadané otázky do pracovního listu po prostudování určených odkazů. Následně jsou správné odpovědi prezentovány vyučujícím. Je dán prostor pro diskusi a sdílení vlastních zkušeností. český Žáci objasní pojem reklamace a uvedou, jakými zákony je reklamace upravena. Popíší, jaké jsou možné způsoby vyřízení reklamace a jaké jsou lhůty pro její vyřízení. Objasní, co je to záruční doba a jaká je její délka u různých typů zboží. Rozumí praktickému postupu

9 reklamace zboží a dovedou ho popsat. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádnéreklamace, záruční doba, záruční list, odstranitelné a neodstranitelné vady, práva zákazníka prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Lekce využívá prezentaci k uvedení do problematiky, k zadání samostatné práce a k prezentaci správných odpovědí. Žáci na základě informací z internetu a shlédnutí volně dostupného on-line kurzu o problematice reklamací vyplňují pracovní list. Lekce je rozdělena na následující části: 1. úvod do problematiky, definice pojmu reklamace 2. zadání materiálů k nastudování (text + on-line kurz o reklamacích) 3. zadání otázek k samostatné práci prostřednictvím ppt prezentace a pracovního listu 4. samostatná práce žáků (varianta: tato část jako domácí úkol + pokračování v následující vyučovací hodině) 5. kontrola odpovědí na zadané otázky s podporou ppt prezentace a diskuze. Pracovní list slouží jako náhrada zápisu o dané problematice, dle zvážení učitele je možné práci žáků klasifikovat.

10 Zdroje informací Prezentace: 1. Dtest. Kurz: Úspěšné řešení reklamace [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dtest.cz/clanek-918/kurz-uspesne-reseni-reklamace>. 2. Česká obchodní inspekce. Rady a informace, práva spotřebitelů [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/>. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_03_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_03_PRACOVNILIST

11 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_04 Rozpočet domácnosti Mgr. Marek Mach Vytvořeno listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Rozpočet domácnosti sekunda Jedná se o interaktivní prezentaci, jejíž cílem je seznámit žáky s významem vytvoření osobního a rodinného rozpočtu a se zásadami jeho tvorby. Prezentace obsahuje praktické příklady a úkoly k diskuzi a zamyšlení, na kterých žáci s pomocí pracovního listu pracují v malých skupinách a následně prezentují svoje závěry ostatním. Dalším výstupem je vytvoření a zhodnocení vlastního rozpočtu, tento úkol žáci zpracují doma. český Žáci objasní pojmy výdaje, příjmy, rozpočet, finanční bilance, rozlišují zbytné a nezbytné výdaje, pravidelné a jednorázové výdaje, sestaví jednouchý osobní rozpočet, popíší postup při tvorbě rozpočtu domácnosti, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření

12 domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, uvedou důvody pro potřebu finanční rezervy domácnosti, objasní význam finančního plánování. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Příjmy, výdaje, bilance, finanční rezerva, úspory, osobní/rodinný rozpočet, finanční plánování Prezentace a pracovní list (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Lekce využívá prezentaci k uvedení do problematiky a k zadání práce ve skupinách. Lekce je rozdělena na následující části: 1. Úvod do problematiky, definice pojmů, objasnění principů hospodaření domácnosti, významu a postupu při tvorbě rozpočtu. 2. Plnění praktických úkolů týkajících se tvorby a úpravy osobního/rodinného rozpočtu. Vhodná je práce v malých skupinách, ve kterých používají pracovní list. 3. Prezentace výstupů jednotlivých skupin, diskuze. Zdroje informací prezentace: 1. Wikipedia.org. Rodinný rozpočet [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rodinn%c3%bd_rozpo%c4%8det>. 2. NOVESKÝ, I., TUVORA, J., KOTYNKOVÁ, M., KOPECKÝ, L., KOTÍKOVÁ, J., ABRAHÁMEK, J., KASAL, J., PELCÁK, S., BĚLÍK, V., KUDELOVÁ, M., MASNÍKOSOVÁ, P., FIALA, P., TEJKAL, J., VÁVROHÁ, H. Slabikář finanční

13 gramotnosti. 1. vyd. COFET, A.S., s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN pracovní list: 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PRACOVNILIST_ZAK Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PRACOVNILIST_ODPOVEDI

14 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_05 Finanční produkty Mgr. Marek Mach Vytvořeno Leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Finanční produkty Kvarta Prezentace je kombinace výkladové části o problematice finančních produktů nabízených na finančním trhu a aktivit žáků, kde řeší příklady z praxe a diskutují nad možnými řešeními daných situací. Žáci na zadaných úkolech pracují samostatně a výsledky prezentují a porovnávají ve společné diskusi vedené vyučujícím. V prezentaci jsou uvedeny k jednotlivým příkladům i řešení navržená vyučujícím. Český Žáci rozumí základním pojmů z oblasti nabídky finančních produktů, žáci kriticky hodnotí klady a zápory jednotlivých produktů, navrhují, řeší a diskutují o reálných situacích ze života. -žádné-

15 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Finanční trh, hypotéka, spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření, leasing. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Úvod prezentace je uveden formou otázek k zamyšlení studentů a navození problematiky nabídky finančních produktů. V dalším průběhu prezentace je vhodně kombinován výklad vyučujícího s praktickými úkoly vedoucí ke kritickému myšlení studentů. Příklady jsou navrženy z praxe a je vhodné jednotlivá řešení žáků společně prodiskutovat. Zdroje informací 1. NejvýhodnějšíPůjčky. cz. Co je to úvěr? [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nejvyhodnejsipujcky.cz/co-je-to-uver>. 2. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Idnes.cz. Hypotéční kalkulačka [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kalkulacky.idnes.cz/cr_hypotecnikalkulacka.php?suma= %2c00&urok=3%2c00&rok=35&interval=12&typ =po >. 4. Měšec.cz. Překlenovací úvěry [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce/preklenovaci-uvery/ >. 5. Měšec.cz. Leasing [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/pujcky/leasing/>.

16 Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_05_PREZENTACE

17 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Občanská výchova / Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06 Majetek domácnosti Mgr. Marek Mach Vytvořeno Únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Majetek domácnosti Kvarta Prezentace uvádí studenty do problematiky hospodaření domácností, zejména se v tomto učebním materiálu seznámí se základními ekonomickými pojmy z oblasti dělení potřeb, statků a majetku domácnosti. Každá část materiálu je doplněna aktivitou pro studenty, kde si ověří získané znalosti. Český Studenti dokáží rozdělit potřeby na základní a ostatní a dokáží ke každé skupině potřeb uvést příklady. Student dělí statky na volné a vzácné, majetek dělí na movitý, nemovitý, finanční, hmotný a nehmotný. Ke každé skupině uvádí vhodné příklady. -žádné-

18 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Základní potřeby, ostatní potřeby, volné statky statky, vzácné statky, movitý, nemovitý a finanční majetek, hmotný, nehmotný majetek. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je kombinací výkladové části a aktivit pro samostatnou práci studentů. Po každém tématu následuje aktivita pro studenta, pro důkladnější pochopení učiva. Výsledky k jednotlivým úkolům jsou dostupné pod hnědými tlačítky. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Zdroje obrázků Obrázek 1: Čnb.cz. Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_poskozeni_ opotrebeni/zaspinena_bankovka.html>. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_PREZENTACE Odpovědi VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_ODPOVEDI Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_PRACOVNILIST

19 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07 Exekuce Mgr. Marek Mach Vytvořeno leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Exekuce Kvinta Prezentace postupně zavádí studenty do problematiky krajního vymáhání pohledávek, exekucí. V Úvodu prezentace jsou zvoleny motivační úkoly pro studenty, následuje vždy osvětlení pojmů související s exekucí. Poté jsou získané informace ověřeny v aktivitách určených pro studenty. Na závěr prezentace, jako procvičení základních pojmů, je pro studenty připravena křížovka i se správným řešením. Český Student rozumí základním pojmům z oblasti vymáhání pohledávek, exekucí a postupům při exekuci. Student objasní práva a povinnosti exekutora. Student se zamýšlí nad možnými řešeními uvedených situací. -žádné-

20 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Exekuce, exekutor, dluh, splátka, pohledávka, věci nepodléhající exekuci. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let V úvodu prezentace studenti mají prostor pro zamyšlení nad danou problematikou, odpoví na otázky z aktivit a následně se prezentace zabývá řešením základních pojmů a problémů exekuce. Na závěr je vložena křížovka, řešení je dostupné pod hnědým tlačítkem. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Občanský soudní řád [online]. 17. prosince [cit ]. Dostupný z WWW: <www.mvcr.cz/soubor/pvobcanskys-pdf.aspx >. 3. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07_PREZENTACE Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07_PRACOVNILIST

21 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_08 Finanční produkty pozor na různé finanční praktiky Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Finanční produkty (finanční praktiky) Kvinta Prezentace seznamuje žáky s možnými riziky při sjednávání různých finančních produktů. S jednotlivými druhy rizik jsou žáci postupně obeznámeni. Součástí jsou také cvičení pro žáky s danou problematikou. Český Žák vyjmenuje a rozpozná možná rizika spojená se sjednáváním finančních produktů. Žák tato rizika kriticky hodnotí a diskutuje o nich. -žádné- Finanční služby, smlouva, úrokové sazby, RPSN, smluvní podmínky, bianko směnky, rizika uzavírání smluv. Prezentace

22 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je kombinací výkladové části a cvičení pro žáky. V úvodu prezentace jsou umístěny cvičení pro zamyšlení žáků o rizicích při sjednávání smluv finančních produktů a následují možná řešení. V další části prezentace jsou jednotlivá rizika blíže rozebrána. Tento rozbor jednotlivých rizik je možné zobrazit pomocí interaktivních tlačítek na snímku číslo č. 3. Zdroje informací 1. CHRZ, Patrik. Měšec.cz: Jak porovnat úrokovou sazbu úvěru či vkladu? [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/rpsnjak-porovnat-urokovou-sazbu-uveru-ci-vkladu/>. 2. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_08_PREZENTACE

23 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_09 Pojištění Mgr. Marek Mach Vytvořeno Leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Pojištění kvarta Prezentace seznamuje žáky s pojmem pojištění. Žáci jsou postupně seznámeni s typickými druhy pojištění, s kterými se nejčastěji mohou setkat. Během prezentace, ale i na konci jsou pro žáky připraveny kontrolní otázky ověřující pochopení učiva. Český Žáci objasní pojem pojištění a jsou schopni vyjmenovat nejčastější možnosti pojištění. Pomocí kontrolních otázek ověřují, zda jsou schopni určit, který pojištění se hodí na určité konkrétní situace. -žádné-

24 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Finanční služby, smlouva, úrokové sazby, RPSN, smluvní podmínky, bianko směnky, rizika uzavírání smluv. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let V úvodní části prezentace jsou žáci seznámeni s různými typy pojištění. Pomocí interaktivních tlačítek je možné rozkrýt bližší informace k jednotlivým druhům pojištění a poté se pomocí tlačítka vrátit zpět na výše uvedený seznam pojištění. V průběhu prezentace jsou vloženy aktivity pro žáky týkající se dané problematiky. Na závěr prezentace je aktivita, kde žáci mají pro konkrétní situace určit vhodné pojištění. U snímků 3, 4 a 5 v aktivitách žáků interaktivní tlačítka odpovědí odkazují na webovou stránku příslušné pojišťovny. Zdroje informací 1. Švarcvová, J. a kol. Ekonomie stručný přehled, 2008/2009. Zlín, CEED s. ISBN Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zdravotní pojišťovny [online]. 30. ledna [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html />. Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_09_PREZENTACE

25 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Občanská výchova Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10 Platební karty a bankomaty Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Banky a jejich služby kvinta Prezentace uvádí žáky do problematiky používání platebních karet. V úvodní teoretické části jsou platební karty rozděleny podle druhu použití a vždy jsou uveden výhody a také nevýhody jednotlivých platebních karet. Následuje aktivita žáků, kde v rámci opakování si procvičí získané vědomosti. Další část prezentace je zaměřena na popis platební karty a na jejich bezpečné používání. Na závěr prezentace je umístěna aktivita žáků na opakování celé problematiky. Český Žáci rozdělí druhy platebních karet, uvědomují si jejich výhody a nevýhody. Žáci popíší platební kartu. Žáci si uvědomují zásady bezpečného používání platebních karet.

26 Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Platební karta, debetní karta, kreditní karta, PIN, bankomat, bezhotovostní platba, zásady bezpečnosti Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Na úvod jsou žáci seznámeni se základními druhy platebních karet. V první aktivitě žáci postupně odpovídají na pět zadaných otázek, přičemž jejich odpověď vyučující označí interaktivní šipkou. Další část prezentace je věnována bezpečnosti platebních karet a následuje opět aktivita žáků, kde se rozdělí na dvě skupiny a volí čísla otázek. Po zodpovězení vyučující pomocí interaktivního tlačítka vpřed ovládá symboly skupin. Před další otázkou je zapotřebí vždy předešlou otázku zavřít červenou šipkou. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz s. ISBN Česká spořitelna: Co dělat při ztrátě karty nebo jejím odcizení? [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/kreditni-kartaodmena/co-delat-pri-ztrate-karty-nebo-jejim-odcizeni-d >. Zdroje obrázků Obrázek 1: Csas.cz. Visa Classic [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktud >. Souhlas k použití fotografie je u autora.

27 Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10_PREZENTACE Odpovědi VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10_ODPOVEDI

28 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_11 Úvod do financí Mgr. et. Mgr. Gabriela Malyšková Vytvořeno prosinec 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Peníze, banky kvarta Materiál slouží jako motivace pro úvod do studia o financích pro žáky. Obsahuje několik úloh s různým zaměřením tak, aby se zapojilo co možná nejvíce žáků. Český Na základě video ukázky žáci popíší vývoj peněz, vyjmenují a objasní základní pojmy finanční gramotnosti. Žáci přiřadí jednotlivé názvy České národní banky k příslušným datům. Žáci vyluští osmisměrku a vysvětlí přísloví týkající se financí. -žádné- Banka, centrální banka, inflace, devalvace, peníze, bankovky, mince, stabilita, finanční trh. Pracovní list

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy

Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Matematika a její aplikace. Matematika. Závislosti a funkční vztahy Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_SADA.08.KO.MAT Matematika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Bankovní soustava ČR III/2 VY_32_INOVACE_25 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Peníze, trh peněz, bankovní soustava VY_32_INOVACE_10_20

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Peníze, trh peněz, bankovní soustava VY_32_INOVACE_10_20 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Vývoj

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, úvěrové účty

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, úvěrové účty Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Pokladna

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

EKONOMIKA Trh charakteristika, vymezení, dělení výkladový materiál

EKONOMIKA Trh charakteristika, vymezení, dělení výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Trh

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901 V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 1. SADA interní kód školy UDE_1901 Vzdělávací předmět: DAŇOVÁ EVIDENCE Tematická oblast: DE CHARAKTERISTIKA

Více

Prezentace k finanční gramotnosti. Co je to banka.

Prezentace k finanční gramotnosti. Co je to banka. Anotace Prezentace k finanční gramotnosti. Co je to banka. Autor Čekalová Sylva Jazyk Čeština Očekávaný výstup Seznámit s pojmem banka a k čemu nám tato instituce slouží. Speciální vzdělávací potřeby žádné

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ekonomika, Finanční

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví

ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_114 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření materiálu:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO179

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_403 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO141

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ÚČETNICTVÍ Cenné papíry - krátkodobý finanční majetek

ÚČETNICTVÍ Cenné papíry - krátkodobý finanční majetek Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Cenné

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A OBSAHU

PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY A OBSAHU Projekt: Pomoc škole a žákům, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1729 Příjemce: Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou Metodický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO153

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list

ÚČETNICTVÍ Bankovní účty, bankovní úvěry pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Bankovní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

ÚČETNICTVÍ Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

ÚČETNICTVÍ Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Způsoby

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34. Název projektu Registrační číslo Kód sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Autor Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099 VY_32_INOVACE_ SADA.11.PV.CJL Jazyk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Leasing III/2 VY_32_INOVACE_313 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více