Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/34.0099. Člověk a společnost Základy společenských věd. Ekonomie a finance v životě člověka"

Transkript

1 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_01 Peníze Mgr. Marek Mach Vytvořeno listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Směna, peníze, inflace kvinta Jedná se o prezentaci, jejímž cílem je seznámit žáky s historií peněz, s jejich funkcemi, s ochrannými prvky na bankovkách a doporučeným postupem při setkání se s padělanou či poškozenou bankovkou. Prezentace obsahuje obrazovou dokumentaci, která usnadňuje výklad. Součástí prezentace jsou otázky a úkoly pro žáky, které mají prověřit pochopení učiva, případně obsah učiva dále rozšiřují, žáci odpovědi zaznamenávají do pracovního listu. Český Žáci vysvětlí historii peněz. Objasní, jakou funkci mohou mít peníze. Uvedou, jaké mince a bankovky se v ČR používají. Objasní, jakými ochrannými prvky jsou naše bankovky chráněny. Žáci dokáží vysvětlit co dělat

2 s padělanými a poškozenými bankovkami. Uvědomují si důležitost dobré ochrany bankovek. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Peníze, výměnný obchod, platba komoditami, bankovky a mince, ochranné prvky, padělané bankovky, poškozené bankovky Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je určená pro zjednodušení a zpřístupnění výkladu žákům. Prezentace je rozdělena na tyto části: 1. peníze 2. funkce peněz 3. původ a historie peněz 4. české bankovky a mince 5. ochranné prvky na českých bankovkách 6. Co dělat s padělanou a poškozenou bankovkou. Prezentace doplňuje frontální výklad učitele. Žáci jsou průběžně zapojeni prostřednictvím úkolů, které plní po probrání jednotlivých částí, některé správné odpovědi žáci vyhledávají na internetu či v literatuře (encyklopedii). Není-li možný zajistit žákům v hodině přístup ke zdrojům informací, je vhodné vyplnění pracovních listů zadat za domácí úkol. Otázky v pracovním listu řešeny v prezentaci pro lepší názornost ve výuce.

3 Zdroje informací Prezentace: 1. Wikipedia.org. Peníze [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/pen%c3%adze >. 2. ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě. 1. vyd. Nakladatelství Olomouc s.r.o., s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Wikipedia.org. Barterový obchod [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/barterov%c3%bd_obchod >. 5. Wikipedia.org. Zlatý standard [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/zlat%c3%bd_standard >. 6. Státní tiskárna cenin. Předmět podnikání [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 7. Ceskamincovma.cz. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 8. ČNB. Bankovky a mince [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html>. Pracovní list: 1. Wikipedia.org. Barterový obchod [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 2. Wikipedia.org. Zlatý standard [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 3. Státní tiskárna cenin. Předmět podnikání [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 4. Ceskamincovma.cz. Profil společnosti [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 5. ČNB. Bankovky a mince [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html>.

4 Zdroje obrázků Jako zdroj obrázků byly použity stránky s písemným souhlasem ČNB. Obrázek 1: Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/zaspinena_bankovka.html> Obrázek 2: Pomačkaná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/pomackana_bankovka.html> Obrázek 3: Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/zaspinena_bankovka.html> Obrázek 4: Bankovka, které chybí část nebo části okraje [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/cela_bankovka_bez_okraje.html Obrázek 5: Ohořelá a propálená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/ohorela_bankovka.html Obrázek 6: Zetlená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: zeni_opotrebeni/zetlela_bankovka.html Obrázek 7: Roztržená bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_posk ozeni_opotrebeni/roztrzena_dve_casti.html> Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_01_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_01_PRACOVNILIST

5 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02 Bezhotovostní peníze Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Bezhotovostní peníze, finanční produkty, bankovní soustava kvinta Jedná se o powerpointovou prezentaci, jejíž cílem je seznámit žáky s principy bezhotovostního platebního styku, s druhy bezhotovostních operací a typy bankovních účtů. Žáci se dále dozvědí praktické informace o moderních formách bankovnictví, náležitostech výpisu z účtu a bezpečného zacházení s platební kartou. K aktivizaci žáků a prověření pochopení učiva jsou do prezentace zařazeny otázky, na které žáci společně odpovídají. Český

6 Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Žáci vysvětlí pojem bezhotovostní peníze. Uvedou a charakterizují základní typy účtů a základní typy bezhotovostních operací. Objasní údaje uvedené na výpisu z účtu. Popíše rozdíly mezi jednotlivými druhy příkazů k úhradě. Uvědomují si důležitost dodržování zásad bezpečného používání platební karty. -žádné- Bezhotovostní peníze, účet, bezhotovostní platba, příkaz k úhradě, výpis z účtu, internetové bankovnictví, platební karta. PowerPointová prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je určená pro zjednodušení a zpřístupnění výkladu žákům. Prezentace je rozdělena na části: bezhotovostní peníze, typy bankovních účtů, typy platebních operací, výpis z bankovního účtu, internetové bankovnictví, formy příkazů k úhradě, platební karta použití a zásady bezpečného zacházení. Prezentace doplňuje frontální výklad učitele. Žáci jsou průběžně zapojeni prostřednictvím otázek, na které odpovídají společně s pomocí pedagoga. Žáci si během výkladu vytvoří zápis, alternativou je žákům vytisknout podklady k prezentaci. Otázky na doma motivují žáky k dalšímu přemýšlení o tématu.

7 Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Wikipedia.org. Bankovní účet [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/bankovn%c3%ad_%c3%ba%c4%8det>. 3. měšec.cz. Internetové bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/prime-bankovnictvi/internetovebankovnictvi/?pabox_5-tabid=top&do=pabox_5-switch>. 4. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Raiffeisenbank. Dodržování bezpečnostních zásad při použití platební karty [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.rb.cz/osobni-finance/platebni-karty/karty-bezpecnost/>. 6. Poraď.cz. Jak platit kartou na internetu [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://osobni-finance.porad.cz/kreditni-karty/navod/jak-platit-kartou-nainternetu.html>. Zdroje obrázků: Obrázek 1: Csas.cz. Visa Classic [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktud >. Souhlas k použití fotografie k nahlédnutí u autora. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_02_PRACOVNILIST

8 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_03 Reklamace Mgr. Marek Mach Vytvořeno Listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Reklamace kvarta Jedná se o interaktivní prezentaci s využitím volně dostupných webových odkazů, jejíž cílem je seznámit žáky se zásadami reklamace v ČR a EU a s praktickým postupem při reklamaci zboží. Žáci odpovídají na zadané otázky do pracovního listu po prostudování určených odkazů. Následně jsou správné odpovědi prezentovány vyučujícím. Je dán prostor pro diskusi a sdílení vlastních zkušeností. český Žáci objasní pojem reklamace a uvedou, jakými zákony je reklamace upravena. Popíší, jaké jsou možné způsoby vyřízení reklamace a jaké jsou lhůty pro její vyřízení. Objasní, co je to záruční doba a jaká je její délka u různých typů zboží. Rozumí praktickému postupu

9 reklamace zboží a dovedou ho popsat. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádnéreklamace, záruční doba, záruční list, odstranitelné a neodstranitelné vady, práva zákazníka prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Lekce využívá prezentaci k uvedení do problematiky, k zadání samostatné práce a k prezentaci správných odpovědí. Žáci na základě informací z internetu a shlédnutí volně dostupného on-line kurzu o problematice reklamací vyplňují pracovní list. Lekce je rozdělena na následující části: 1. úvod do problematiky, definice pojmu reklamace 2. zadání materiálů k nastudování (text + on-line kurz o reklamacích) 3. zadání otázek k samostatné práci prostřednictvím ppt prezentace a pracovního listu 4. samostatná práce žáků (varianta: tato část jako domácí úkol + pokračování v následující vyučovací hodině) 5. kontrola odpovědí na zadané otázky s podporou ppt prezentace a diskuze. Pracovní list slouží jako náhrada zápisu o dané problematice, dle zvážení učitele je možné práci žáků klasifikovat.

10 Zdroje informací Prezentace: 1. Dtest. Kurz: Úspěšné řešení reklamace [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.dtest.cz/clanek-918/kurz-uspesne-reseni-reklamace>. 2. Česká obchodní inspekce. Rady a informace, práva spotřebitelů [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/>. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_03_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_03_PRACOVNILIST

11 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_04 Rozpočet domácnosti Mgr. Marek Mach Vytvořeno listopad 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Rozpočet domácnosti sekunda Jedná se o interaktivní prezentaci, jejíž cílem je seznámit žáky s významem vytvoření osobního a rodinného rozpočtu a se zásadami jeho tvorby. Prezentace obsahuje praktické příklady a úkoly k diskuzi a zamyšlení, na kterých žáci s pomocí pracovního listu pracují v malých skupinách a následně prezentují svoje závěry ostatním. Dalším výstupem je vytvoření a zhodnocení vlastního rozpočtu, tento úkol žáci zpracují doma. český Žáci objasní pojmy výdaje, příjmy, rozpočet, finanční bilance, rozlišují zbytné a nezbytné výdaje, pravidelné a jednorázové výdaje, sestaví jednouchý osobní rozpočet, popíší postup při tvorbě rozpočtu domácnosti, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření

12 domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, uvedou důvody pro potřebu finanční rezervy domácnosti, objasní význam finančního plánování. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Příjmy, výdaje, bilance, finanční rezerva, úspory, osobní/rodinný rozpočet, finanční plánování Prezentace a pracovní list (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Lekce využívá prezentaci k uvedení do problematiky a k zadání práce ve skupinách. Lekce je rozdělena na následující části: 1. Úvod do problematiky, definice pojmů, objasnění principů hospodaření domácnosti, významu a postupu při tvorbě rozpočtu. 2. Plnění praktických úkolů týkajících se tvorby a úpravy osobního/rodinného rozpočtu. Vhodná je práce v malých skupinách, ve kterých používají pracovní list. 3. Prezentace výstupů jednotlivých skupin, diskuze. Zdroje informací prezentace: 1. Wikipedia.org. Rodinný rozpočet [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/rodinn%c3%bd_rozpo%c4%8det>. 2. NOVESKÝ, I., TUVORA, J., KOTYNKOVÁ, M., KOPECKÝ, L., KOTÍKOVÁ, J., ABRAHÁMEK, J., KASAL, J., PELCÁK, S., BĚLÍK, V., KUDELOVÁ, M., MASNÍKOSOVÁ, P., FIALA, P., TEJKAL, J., VÁVROHÁ, H. Slabikář finanční

13 gramotnosti. 1. vyd. COFET, A.S., s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN pracovní list: 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PREZENTACE Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PRACOVNILIST_ZAK Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_04_PRACOVNILIST_ODPOVEDI

14 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_05 Finanční produkty Mgr. Marek Mach Vytvořeno Leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Finanční produkty Kvarta Prezentace je kombinace výkladové části o problematice finančních produktů nabízených na finančním trhu a aktivit žáků, kde řeší příklady z praxe a diskutují nad možnými řešeními daných situací. Žáci na zadaných úkolech pracují samostatně a výsledky prezentují a porovnávají ve společné diskusi vedené vyučujícím. V prezentaci jsou uvedeny k jednotlivým příkladům i řešení navržená vyučujícím. Český Žáci rozumí základním pojmů z oblasti nabídky finančních produktů, žáci kriticky hodnotí klady a zápory jednotlivých produktů, navrhují, řeší a diskutují o reálných situacích ze života. -žádné-

15 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Finanční trh, hypotéka, spotřebitelský úvěr, kontokorentní úvěr, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření, leasing. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Úvod prezentace je uveden formou otázek k zamyšlení studentů a navození problematiky nabídky finančních produktů. V dalším průběhu prezentace je vhodně kombinován výklad vyučujícího s praktickými úkoly vedoucí ke kritickému myšlení studentů. Příklady jsou navrženy z praxe a je vhodné jednotlivá řešení žáků společně prodiskutovat. Zdroje informací 1. NejvýhodnějšíPůjčky. cz. Co je to úvěr? [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nejvyhodnejsipujcky.cz/co-je-to-uver>. 2. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Idnes.cz. Hypotéční kalkulačka [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://kalkulacky.idnes.cz/cr_hypotecnikalkulacka.php?suma= %2c00&urok=3%2c00&rok=35&interval=12&typ =po >. 4. Měšec.cz. Překlenovací úvěry [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/bydleni/stavebni-sporeni/pruvodce/preklenovaci-uvery/ >. 5. Měšec.cz. Leasing [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/pujcky/leasing/>.

16 Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_05_PREZENTACE

17 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Občanská výchova / Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06 Majetek domácnosti Mgr. Marek Mach Vytvořeno Únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Majetek domácnosti Kvarta Prezentace uvádí studenty do problematiky hospodaření domácností, zejména se v tomto učebním materiálu seznámí se základními ekonomickými pojmy z oblasti dělení potřeb, statků a majetku domácnosti. Každá část materiálu je doplněna aktivitou pro studenty, kde si ověří získané znalosti. Český Studenti dokáží rozdělit potřeby na základní a ostatní a dokáží ke každé skupině potřeb uvést příklady. Student dělí statky na volné a vzácné, majetek dělí na movitý, nemovitý, finanční, hmotný a nehmotný. Ke každé skupině uvádí vhodné příklady. -žádné-

18 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Základní potřeby, ostatní potřeby, volné statky statky, vzácné statky, movitý, nemovitý a finanční majetek, hmotný, nehmotný majetek. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je kombinací výkladové části a aktivit pro samostatnou práci studentů. Po každém tématu následuje aktivita pro studenta, pro důkladnější pochopení učiva. Výsledky k jednotlivým úkolům jsou dostupné pod hnědými tlačítky. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Zdroje obrázků Obrázek 1: Čnb.cz. Zašpiněná bankovka [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/forma_poskozeni_ opotrebeni/zaspinena_bankovka.html>. Seznam příloh Prezentace VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_PREZENTACE Odpovědi VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_ODPOVEDI Pracovní list VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_06_PRACOVNILIST

19 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07 Exekuce Mgr. Marek Mach Vytvořeno leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Exekuce Kvinta Prezentace postupně zavádí studenty do problematiky krajního vymáhání pohledávek, exekucí. V Úvodu prezentace jsou zvoleny motivační úkoly pro studenty, následuje vždy osvětlení pojmů související s exekucí. Poté jsou získané informace ověřeny v aktivitách určených pro studenty. Na závěr prezentace, jako procvičení základních pojmů, je pro studenty připravena křížovka i se správným řešením. Český Student rozumí základním pojmům z oblasti vymáhání pohledávek, exekucí a postupům při exekuci. Student objasní práva a povinnosti exekutora. Student se zamýšlí nad možnými řešeními uvedených situací. -žádné-

20 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Exekuce, exekutor, dluh, splátka, pohledávka, věci nepodléhající exekuci. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let V úvodu prezentace studenti mají prostor pro zamyšlení nad danou problematikou, odpoví na otázky z aktivit a následně se prezentace zabývá řešením základních pojmů a problémů exekuce. Na závěr je vložena křížovka, řešení je dostupné pod hnědým tlačítkem. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice žáka. 2. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Občanský soudní řád [online]. 17. prosince [cit ]. Dostupný z WWW: <www.mvcr.cz/soubor/pvobcanskys-pdf.aspx >. 3. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07_PREZENTACE Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_07_PRACOVNILIST

21 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_08 Finanční produkty pozor na různé finanční praktiky Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Finanční produkty (finanční praktiky) Kvinta Prezentace seznamuje žáky s možnými riziky při sjednávání různých finančních produktů. S jednotlivými druhy rizik jsou žáci postupně obeznámeni. Součástí jsou také cvičení pro žáky s danou problematikou. Český Žák vyjmenuje a rozpozná možná rizika spojená se sjednáváním finančních produktů. Žák tato rizika kriticky hodnotí a diskutuje o nich. -žádné- Finanční služby, smlouva, úrokové sazby, RPSN, smluvní podmínky, bianko směnky, rizika uzavírání smluv. Prezentace

22 Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Prezentace je kombinací výkladové části a cvičení pro žáky. V úvodu prezentace jsou umístěny cvičení pro zamyšlení žáků o rizicích při sjednávání smluv finančních produktů a následují možná řešení. V další části prezentace jsou jednotlivá rizika blíže rozebrána. Tento rozbor jednotlivých rizik je možné zobrazit pomocí interaktivních tlačítek na snímku číslo č. 3. Zdroje informací 1. CHRZ, Patrik. Měšec.cz: Jak porovnat úrokovou sazbu úvěru či vkladu? [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/rpsnjak-porovnat-urokovou-sazbu-uveru-ci-vkladu/>. 2. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz, s. ISBN Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_08_PREZENTACE

23 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_09 Pojištění Mgr. Marek Mach Vytvořeno Leden 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Pojištění kvarta Prezentace seznamuje žáky s pojmem pojištění. Žáci jsou postupně seznámeni s typickými druhy pojištění, s kterými se nejčastěji mohou setkat. Během prezentace, ale i na konci jsou pro žáky připraveny kontrolní otázky ověřující pochopení učiva. Český Žáci objasní pojem pojištění a jsou schopni vyjmenovat nejčastější možnosti pojištění. Pomocí kontrolních otázek ověřují, zda jsou schopni určit, který pojištění se hodí na určité konkrétní situace. -žádné-

24 Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny Finanční služby, smlouva, úrokové sazby, RPSN, smluvní podmínky, bianko směnky, rizika uzavírání smluv. Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let V úvodní části prezentace jsou žáci seznámeni s různými typy pojištění. Pomocí interaktivních tlačítek je možné rozkrýt bližší informace k jednotlivým druhům pojištění a poté se pomocí tlačítka vrátit zpět na výše uvedený seznam pojištění. V průběhu prezentace jsou vloženy aktivity pro žáky týkající se dané problematiky. Na závěr prezentace je aktivita, kde žáci mají pro konkrétní situace určit vhodné pojištění. U snímků 3, 4 a 5 v aktivitách žáků interaktivní tlačítka odpovědí odkazují na webovou stránku příslušné pojišťovny. Zdroje informací 1. Švarcvová, J. a kol. Ekonomie stručný přehled, 2008/2009. Zlín, CEED s. ISBN Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Zdravotní pojišťovny [online]. 30. ledna [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.mzcr.cz/dokumenty/zdravotni-pojistovny_945_839_1.html />. Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_09_PREZENTACE

25 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Občanská výchova Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10 Platební karty a bankomaty Mgr. Marek Mach Vytvořeno únor 2014 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Banky a jejich služby kvinta Prezentace uvádí žáky do problematiky používání platebních karet. V úvodní teoretické části jsou platební karty rozděleny podle druhu použití a vždy jsou uveden výhody a také nevýhody jednotlivých platebních karet. Následuje aktivita žáků, kde v rámci opakování si procvičí získané vědomosti. Další část prezentace je zaměřena na popis platební karty a na jejich bezpečné používání. Na závěr prezentace je umístěna aktivita žáků na opakování celé problematiky. Český Žáci rozdělí druhy platebních karet, uvědomují si jejich výhody a nevýhody. Žáci popíší platební kartu. Žáci si uvědomují zásady bezpečného používání platebních karet.

26 Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Metodické pokyny -žádné- Platební karta, debetní karta, kreditní karta, PIN, bankomat, bezhotovostní platba, zásady bezpečnosti Prezentace (kombinované) Žák gymnaziální vzdělávání let Na úvod jsou žáci seznámeni se základními druhy platebních karet. V první aktivitě žáci postupně odpovídají na pět zadaných otázek, přičemž jejich odpověď vyučující označí interaktivní šipkou. Další část prezentace je věnována bezpečnosti platebních karet a následuje opět aktivita žáků, kde se rozdělí na dvě skupiny a volí čísla otázek. Po zodpovězení vyučující pomocí interaktivního tlačítka vpřed ovládá symboly skupin. Před další otázkou je zapotřebí vždy předešlou otázku zavřít červenou šipkou. Zdroje informací 1. NAVRÁTILOVÁ, P. Finanční gramotnost učebnice učitele. 1. vyd. Computer Media s.r.o., www. computermedia.cz s. ISBN Česká spořitelna: Co dělat při ztrátě karty nebo jejím odcizení? [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/kreditni-kartaodmena/co-delat-pri-ztrate-karty-nebo-jejim-odcizeni-d >. Zdroje obrázků Obrázek 1: Csas.cz. Visa Classic [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/visa-classic/o-produktud >. Souhlas k použití fotografie je u autora.

27 Seznam příloh Prezentace - VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10_PREZENTACE Odpovědi VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV_10_ODPOVEDI

28 Název projektu Registrační číslo Název sady DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematická oblast Zkvalitnění výuky využitím ICT technologií CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_SADA.09.MCH.ZSV Člověk a společnost Základy společenských věd Ekonomie a finance v životě člověka Kód DUM Název DUM Autor VY_32_INOVACE_SADA. 09.MCH.ZSV_11 Úvod do financí Mgr. et. Mgr. Gabriela Malyšková Vytvořeno prosinec 2013 Učivo v návaznosti na ŠVP Ročník Anotace Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Peníze, banky kvarta Materiál slouží jako motivace pro úvod do studia o financích pro žáky. Obsahuje několik úloh s různým zaměřením tak, aby se zapojilo co možná nejvíce žáků. Český Na základě video ukázky žáci popíší vývoj peněz, vyjmenují a objasní základní pojmy finanční gramotnosti. Žáci přiřadí jednotlivé názvy České národní banky k příslušným datům. Žáci vyluští osmisměrku a vysvětlí přísloví týkající se financí. -žádné- Banka, centrální banka, inflace, devalvace, peníze, bankovky, mince, stabilita, finanční trh. Pracovní list

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Dodatek č. 2 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

FINANČNÍ MATEMATIKY NEBOJÍME

FINANČNÍ MATEMATIKY NEBOJÍME úrok úvěr pojištění spoření půjčka daň bankrot finance valuty devizy bankovní účet termínovaný vklad splátka akontace ATM kurzovní lístek RPSN revolving kapitál jistina inflace dlužník věřitel dluhopis

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více