Obec Dolní Radechová IČO: Závěrečný účet za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013"

Transkript

1 Obec Dolní Radechová IČO: Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská 240, Dolní Radechová Telefonické spojení: starosta: Ing.Jan Michel, , účetní obce: Ivana Zelená, elektronická podatelna: webové stránky obce na adrese: počet obyvatel k datu : 787 Starosta: Ing.Jan Michel Místostarosta: Josef Beneš ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce je sedmičlenné. Jmenný seznam: 1. Ing.Jan Michel 2. Josef Beneš 3. Jaroslav Martinec 4. Josef Gebrt 5. Tibor Jirman 6. Jiří Jirman 7. Jana Kosinková Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2013: Veřejné zasedání ZO č.14/ /2013 celkem 6 zasedání: ZO - 14/2013 dne: ZO - 15/2013 dne : ZO - 16/2013 dne: ZO - 17/2013 dne : ZO - 18/2013 dne: ZO- 19/2013 dne: Zaměstnanci obce: Účetní, referentka : Ivana Zelená Obecní pracovníci : Jiří Samek, Jaroslav Martinec, Marie Kalousová 1

2 VÝSLEDEK INVENTARIZACE V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 10 byl stanoven harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek byly provedeny jako prvotní a byly sestaveny ke konci rozvahového dne tedy ke dni Pro provedení inventur bylo jmenováno osm dílčích inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komisi, který sestavila inventarizační zprávu. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. NEDOKONČENÉ INVESTICE SU 42 Vrt 98553,00 Kč 42 Park před OU 57578,00 Kč 42 Infrastruktura RD 55084,00 Kč 42 Prodloužení kanalizace za zbrojnicí 22000,00 Kč 42 Přechod pro chodce 22998,00 Kč 42 Pomník sv.jan 28495,30 Kč 42 Celkem ,30 Kč ZAŘAZENÍ DO MAJETKU SU drobný DDM 28 Výstražná rampa JSDH 3187,00 Kč 28 Nosič JSDH 4605,00 Kč 28 Kontejner na plasty Katastr 6666,00 Kč 28 Vysavač Jupiter VOC 3012,00 Kč 28 Monitor VOC 3830,00 Kč 28 Teleskopický žebřík Hala 3800,00 Kč 28 Čerpadlo JSDH 15000,00 Kč 28 Dýchací přístroj JSDH 12000,00 Kč 28 Naviják Golemwinch JSDH 7800,00 Kč 28 2 ks kontejnery -starší JSDH 6000,00 Kč 28 Sada NUPLA JSDH 10006,70 Kč 28 Kombinovaná proudnice JSDH 6957,50 Kč 28 Kalové čerpadlo JSDH 19989,20 Kč 28 PC sestava pro VOX VOC 13354,80 Kč celkem drobný DHM ,20 Kč 2

3 SU drobný DDM skříně ASKO Hala 5997,00 Kč 902 Pila na kov JSDH 2299,00 Kč 902 Křísící přístroj JSDH 2065,00 Kč 902 Přepínač JSDH 2182,00 Kč 902 Fotoaparát Panaconic VOC 1868,00 Kč 902 Mobilní telefon Nokia VOC 1968,00 Kč 902 Svítilna LED 3 ks JSDH 2885,85 Kč 902 Starší jízdní kolo Katastr 1500,00 Kč Celkem 20764,85 Kč SU Investice 19 Územní plán Katastr ,00 Kč 21 Veřejné osvětlení podél cyklostezky Katastr ,00 Kč 21 Hasičská zbrojnice Katastr 43250,00 Kč 21 VO Na Kruhovce Katastr 30943,50 Kč 21 VO Kostelecká Katastr 62592,00 Kč 21 Zhodnocení ZŠ-sociální zařízení Katastr ,60 Kč 21 ZŠ a MŠ-zpevněná plocha Katastr ,70 Kč 21 Hala-zateplení a výměna oken Hala ,78 Kč 21 Komunikace Ke Hřbitovu Katastr ,00 Kč 21 Komunikace Zvonička Katastr ,00 Kč 21 Komunikace Legionář Katastr ,00 Kč 21 Komunikace Radex Katastr ,00 Kč 21 Propustek Podháj Katastr ,10 Kč 21 Rozšíření VO u Martinců Katastr 6232,96 Kč 21 VO V Koutě Katastr ,50 Kč 21 Autobusová zastávka Tereza Katastr 10714,00 Kč 21 Autobusová zastávka Lom Katastr 79719,50 Kč 22 VW transporter JSDH ,00 Kč celkem investice: ,14 Kč VYŘAZENÍ Z MAJETKU 22 Prodej automobilu JSDH ,00 Kč 28 Fotoaparát Nikon VOC 5249,00 Kč 28 Přívěs PCB Hala 9900,00 Kč 28 Trampolína Hala 17099,90 Kč 28 Sekačka strunová Hala 1575,00 Kč 902 Mobilní telefon Nokia VOC 2278,00 Kč ks hasící přístroj Hala 250,00 Kč 902 Kráječ na chleba Hala 290,00 Kč 902 Nástěnné hodiny VOC 249,00 Kč celkem vyřazeno ,90 Kč 3

4 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ A MŠ DOLNÍ RADECHOVÁ Obec Dolní Radechová jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová, poskytla na její provoz ze svého rozpočtu příspěvek v částce ,- Kč. Náklady za rok 2013: ,32 Kč za hlavní činnost a ,58 Kč za hospodářskou činnost. Výnosy za rok 2013: ,01 Kč za hlavní činnost a ,00 Kč za hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření: 5 639,69 za hlavní činnost a 291,42 Kč za hospodářskou činnost. Dne byla provedena finanční kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová k se závěrem bez výhrad. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ODPA POL TEXT SCHVÁL. UPRAV. VÝSLEDEK 1111 daň z příjmu fyz.osobo ze záv ,00 Kč ,00 Kč ,53 Kč 1112 daň z příjmů fyz.osob ze SVČ ,00 Kč 90000,00 Kč 89999,61 Kč 1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výn ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč 1121 daň z příjmů právnických osob ,00 Kč ,00 Kč ,47 Kč 1122 daň z příjmů práv. osob za obce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1211 daň z přidané hodnoty ,00 Kč ,00 Kč ,34 Kč 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. 0,00 Kč 32,00 Kč 32,00 Kč 1341 poplatek ze psů 13000,00 Kč 13500,00 Kč 13500,00 Kč 1343 poplatek za využívání veř.prost 1000,00 Kč 1000,00 Kč 500,00 Kč 1344 poplatek ze vstupného 5000,00 Kč 8500,00 Kč 8030,00 Kč 1345 poplatek z ubyt.kapacity 1000,00 Kč 448,00 Kč 80,00 Kč 1351 odvod loterií a podobných her 17000,00 Kč 32053,00 Kč 32052,43 Kč 1361 správní poplatky 5000,00 Kč 5600,00 Kč 5600,00 Kč 1511 daň z nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč 2412 Splátky půjčených prostředků 54800,00 Kč 54800,00 Kč 54796,00 Kč 4111 neinv.přijaté transf.z všeob.pokl ,00 Kč 41471,00 Kč 41471,00 Kč 4112 neinv.přijaté transf. Ze SR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4122 neinv.transf.od krajů 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4134 převody rozpočtových účtů 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze SF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem za 0000: ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 4

5 1012 příjmy z pozemků 5000,00 Kč 96460,00 Kč 96460,00 Kč 2141 vnitřní obchod-pronájem 65000,00 Kč 65000,00 Kč 53064,00 Kč 2212 přijaté příspěvky 9000,00 Kč 9000,00 Kč 2321 prodej kanalizace ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3113 přijaté pojistné náhrady 6466,00 Kč 6466,00 Kč 3419 sportovní hala-pronájmy,náhrady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3429 zájmová činnost 8000,00 Kč 10500,00 Kč 10140,00 Kč 3512 zubní ordinace-pronájem 65000,00 Kč 65000,00 Kč 64440,00 Kč 3631 veřejné osvětlení-náhrady 1010,00 Kč 1003,00 Kč 3632 Pohřebnictví 4000,00 Kč 5500,00 Kč 5494,00 Kč 3722 sběr a svoz kom.odadů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3725 využívání a znešk.kom.odpadů ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 5512 požární ochrana ,00 Kč ,00 Kč 6171 pronájmy,služby, příspěvky, dat 38000,00 Kč 49900,00 Kč 49139,00 Kč 6310 příjmy z úroků ,00 Kč 9 500,00 Kč 3 699,32 Kč Rozpočtové příjmy : ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: ODPA POL TEXT SCHVÁL. UPRAV. VÝSLEDEK 1012 nákup pozemku 35000,00 Kč 35000,00 Kč 18530,00 Kč 1031 pěstební činnost 10000,00 Kč 12080,00 Kč 12075,00 Kč 2141 vnitřní obchod 15000,00 Kč 15000,00 Kč 1100,00 Kč 2212 Silnice ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč 2219 pozemní komunikace 60000,00 Kč 60000,00 Kč 23298,00 Kč 2310 pitná voda-vodovod 20000,00 Kč 20000,00 Kč 14825,00 Kč 2321 odvádění a čištění odp.vod 65000,00 Kč 65000,00 Kč 32961,50 Kč 2333 úpravy drobných toků 60000,00 Kč 41700,00 Kč 13657,00 Kč 2341 vodní díla 10000,00 Kč 10000,00 Kč 0,00 Kč 3113 základní školy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3314 knihovna 24000,00 Kč 24000,00 Kč 19415,00 Kč 3319 transfery obč.sdružením 50000,00 Kč 50000,00 Kč 20000,00 Kč 3349 zál.sdělovacích prostř ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 3399 jubilea 45000,00 Kč 50800,00 Kč 50544,00 Kč 3419 ostatní těl.činnost ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč 3429 zájmová činnost 25000,00 Kč 25000,00 Kč 16140,00 Kč 3631 veřejné osvětlení ,00 Kč ,00 Kč ,23 Kč 3632 pohřebnictví 45000,00 Kč 45000,00 Kč 5182,00 Kč 3633 výstavba a údržba inženýr.sítí ,00 Kč ,00 Kč 24600,00 Kč 3635 územní plánování 30000,00 Kč 59335,00 Kč 59290,00 Kč 3721 svoz nebezpečných odpadů 20000,00 Kč 14810,00 Kč 14810,00 Kč 3722 svoz komunálních odpadů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3723 svoz jiných tříděných odpadů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3745 péče o vzhled obcí ,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč 5

6 4351 pečovatelská služba 37000,00 Kč 37000,00 Kč 37000,00 Kč 4359 příspěvky na obědy 15000,00 Kč 15000,00 Kč 14856,00 Kč 5272 povodně-příspěvek Rudník 0,00 Kč 20000,00 Kč 20000,00 Kč 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 3000,00 Kč 1500,00 Kč 1500,00 Kč 5512 požární ochrana ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč 6112 zastupitelstva obcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6114 volby - Parlament 23500,00 Kč 14359,00 Kč 6118 volby -prezident 25000,00 Kč 17971,00 Kč 17971,00 Kč 6171 činnost místní správy ,00 Kč ,00 Kč ,59 Kč 6310 obecné výdaje/úroky, poplatky ,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč 6320 pojištění 56000,00 Kč 58350,00 Kč 58313,00 Kč 6330 převody vlastním fondům 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6402 finanční vypořádání min.let 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rozpočtové výdaje: ,00 Kč ,00 Kč ,42 Kč STAV PENĚŽNÍCH ÚČTŮ K K stav ZBU: / ,71 Kč ,01 Kč Stav ČNB: ,56 Kč stav úvěrového účtu ,83 Kč ,83 Kč VYÚČTOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU stav sociálního fondu k vloženo čerpáno k účet ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč PŘIJATÉ TRANSFERY V ROCE 2013 Transfery poskytnuto čerpáno skutečně použito Vráceno POV-úroky z úvěru ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dotace volby prezident 23500,00 Kč ,00 Kč 17971,00 Kč 5529,00 Kč Dotace- Volby do Parlamentu 23500,00 Kč 23500,00 Kč 14359,00 Kč 9141,00 Kč SZIF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč (Vratka 5 529,00 Kč nepoužitých dotací odvedena v září 2013) (Vratka 9141,00 Kč nepoužitých dotací odvedena v lednu

7 POSKYTNUTÉ TRANSFERY V ROCE 2013 Svazek obcí mezi Úpou a Metují-rozhlas-investiční Svazek obcí mezi Úpou a Metují-neinvestiční TJ Sokol Dolní Radechová-neinvestiční Spolek pro obnovu venkova-neinvestiční Svaz měst a obcí-neinvestiční Oblastní Charita Červený Kostelec-sociální služby Dar obci Rudník-příspěvek na povodně ,00 Kč 11760,00 Kč 20000,00 Kč 2000,00 Kč 3640,00 Kč 37000,00 Kč 20000,00 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : ,29 Kč NÁKLADY CELKEM náklady z činnosti: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba Cestovné ostatní služby mzdové náklady zákonné pojištění jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Dary tvorba fondů Odpisy Prodaný dlouhodobý majetek Prodané pozemky Opravné položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti finanční náklady: Úroky ostatní finanční náklady náklady na transfery: náklady územních rozpočtů na transfery Daň z příjmů ,08 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,74 Kč 15207,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2484,00 Kč 600,00 Kč 3924,00 Kč 26174,00 Kč 30000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6813,00 Kč 4127,20 Kč ,20 Kč 17400,00Kč ,24 Kč 58313,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7

8 VÝNOSY CELKEM výnosy z činnosti: výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku ostatní výnosy z činnosti finanční výnosy: Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostaní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy ze sdílených daní a poplatků: výnosy z daně z příjmů FO výnosy z daně z příjmů PO výnosy z DPH výnosy z majetkových daní výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ,37 Kč ,50 Kč ,00 Kč 5040,00 Kč 5600,00 Kč 22110,00 Kč 97321,00 Kč ,00 Kč 32945,00 Kč 3682,35 Kč ,00 Kč 3515,37 Kč ,69 Kč ,58 Kč ,47 Kč ,34 Kč ,64 Kč 32084,43 Kč PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Dolní Radechová za rok 2011 bylo provedeno dne a zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Radechová za rok 2013 je součástí závěrečného účtu při projednávání v zastupitelstvu obce Dolní Radechová. ZÁVĚR ZPRÁVY Při přezkoumání hospodaření podle 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Radechová za rok Zpráva o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Radechová 3.Výkaz Fin 2-12 M k Přílohy č.1-3 jsou součásti Závěrečného účtu a jsou na požádání k nahlédnutí na obecním úřadě. Závěrečný účet včetně příloh je vyvěšen na webových stránkách obce. 8

9 Zpracovala: Ivana Zelená, účetní obce Schválil: Ing.Jan Michel, starosta obce Dne: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 9

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více