ne, možná, že si jenom vysvětlíme nedorozumění. Život je příliš krátký na to, abychom ho trávili v prostředí pomluva zášti. bratrem, iobrym přítelem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ne, možná, že si jenom vysvětlíme nedorozumění. Život je příliš krátký na to, abychom ho trávili v prostředí pomluva zášti. bratrem, iobrym přítelem"

Transkript

1 2/2011 Cheznovák

2 Vážení spoluobčané, V prvním čísle Vás s občasníkem "Cheznovák" seznámil pan starosta, teď jsem na řadě se svým příspěvkem já. O čem psát? Důležité informace o tom co se děje na obci se dozvídáte na zastupitelstvu, na stránkách obce, v Cheznováku, to bych se jenom opakovala. A s běžným "papírováním", kterého je na obci nemálo, bych vás určitě nudila. Snad tedy k práci s lidmi, která k mé pozici neodmyslitelně patří. Svůj názor na to, že se většina problémů dá vyřešit po dobrém, jsem naštěstí zatím změnit nemusela. Ale ne, nejsem takový optimista, abych si myslela, že vše půjde hladce, určitě budou i konflikty nebo nedorozumění, ale to k životu, a nejen tomu na obci, patří. A pak je tu i ta negativní stránka - pomluvy, kritika za zády a tím spíše zamrzí od toho, koho si myslíte, že znáte, od koho to nečekáte. Ale i to je život! Co bych Vám občanům tedy chtěla říci? Máte problém? Nelíbí se Vám něco? M ysl't e Sl,. ze '" neco '" dělá e ame spatne. '" "'? P""'d' nj te... """""" M ozna "" vyresime, '" "', mozna '" r ne, možná, že si jenom vysvětlíme nedorozumění. Život je příliš krátký na to, abychom ho trávili v prostředí pomluva zášti. Pozvánkg Podbrdská vesnička, je hezká celičká, do lesů posazená. Bělá se v zahrádkách chaloupek hromádka, veselá, usměvavá. Bez věží, bez sirén, bez komínů. Bez zvonů v kapličkách, bez rozdílů umí se rozesmát, vesele zazpívat, pracovat do úsvitu. Přivítá každého turistu milého, kdo by chtěl mít ještě víc. Přijďte k nám dopřát své duši pookřát. Piijďte k nám do Cheznovic. vana Blahovcová místostarostka ikdo neni dobrym občanem, kdo neni dobrym.ynem, dobrym otcem. dobrým bratrem, iobrym přítelem li dobrém manželem. Francouzská ústava z roku J 795 Článek 1. - J, řšichni lidé se rodí.\vobodnt 1 obě rovni co do důstojnosti li práv, J ou nadani rozumem li svědomím li mají spolu jednati l' duchu bratrstvi. Z Všeobecné deklarace lidských práv (přijato a vyhlášeno 10. Prosince 1948 na Valném shromáždění OSN) Mgr. Eva Savkovová

3 Stručný zápis za Cheznovice konaného 1. března (podrobný Zápis za je zveřejněn na webu obce v sekci Zápisy za Cheznovice) Zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení: č schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele č schválení programu jednání č schvaluje a) Hospodaření v obec. lese Lesospolem Zbiroh v roce Zisk pro obec ve výši ,- Kč. Doplatek z této částky ,- Kč bude doplacen do b) Dodatek č. 4 pro rok 2011 k Nájemní smlouvě, uzavřené , částka ,- Kč splatnost do 31.3., 30.6., a č schvaluje Hospodaření obce za. - Xl celkové dosažené příjmy po konsolidaci: ,98 Kč skutečné výdaje po konsolidaci: ,53 Kč saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: ,45 Kč Stav finančních prostředků obce k : běžný účet v KB: ,72 Kč z toho Fond na obnovu infrastruktury vodovodu na účtu 419: ,-- Kč účet u PS: ,89 Kč č schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok č schvaluje ceník služeb OÚ Žebřík výsuvný 50,- Kč/ den Žebřík hliníkový 30,- Kč/den Míchačka 50,- Kč/den Kopírování - černobílá kopie 2,- Kč/ stránka - barevná kopie 4,- Kč/ stránka Jízda - Multicar - Mýto 200,- Kč Těškov 250,- Kč Zaječov 250,- Kč č.41 - aktualizaci Pojistné smlouvy a) č pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7 KOOPERA TV A Č: Pojistné 19827,- Kč. b) č pojistná smlouva o komplexním pojištění vozidla MUL TCAR - roční pojistné 6940,- Kč. č.42 - schvaluje Dodatek č, 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti - příspěvek ve výši 45060,- Kč a pověřuje starostu jejím podepsáním. č schvaluje Cenovou nabídku na ~budování veřejného osvětlení - lokalita "Stochl" číslo akce 11/002 firma: Elektro H+H s.r.o. Rokycanská 61/ Plzeň č schvaluje pronajmutí 2 místností za OÚ Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, základní organizace Cheznovice. č schvaluje finanční příspěvek ve výši: 1 000,- Kč - dechové hudbě Cheznovance ,- Kč - Fotbalovému klubu FC Cheznovice 2 000,- Kč - ČSŽ ZO Cheznovice 5 000,- Kč - SDH Cheznovice 1 000,- Kč - Klubu stolních tenistů FC Cheznovice č schvaluje nákup "Párty stanu", cenová relace cca ,- Kč č schvaluje vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce restaurace LD - Dr. Juliusem Rusňákem, Těně. za ,- Kč č schvaluje finanční příspěvek Policii ČR ve výši 5000,- Kč č schvaluje pořizení územního plánu pro obec Cheznovice prostřednictvím MěÚ Rokycany. Spolupracovat s pořizovatelem je pověřena ng. Pavla Savincová. č.50 - schvaluje opravu silnice kolem Zbirožské a.s.

4 Zastupitelstvo vzalo na vědomí: - Zprávu z jednání kontrolního výboru podanou Milanem Humlem - předsedou kontrolního výboru - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Cheznovice za rok AUDT - bez výhrad -Zprávu o zajištění průzkumného vrtu vody pro napojení 21 domků v Olešné Diskuse na ZO : starosta - V. Mottl- do pracovního poměru i přes veškerou snahu nenastoupil - internet - otázka ohledně umístění značky "Zákaz stání" na "Rafandě" - nabídka pozemku u OÚ k prodej -"Cheznovák" - zajímají nás Vaše příspěvky - T- Mobil - nájem 50 tis. Kč za rok - rozhlas - dotace na bezdrát. rozhlas - rozbité veřejné osvětlení u "Triany" viník škodu uhradil - ng. O. Stupka zaslal písemné připomínky (přílohou zápisu) - cesta se opraví - průmyslová zona musí mít veškerá povolení - potok - jednáno s Povodím Vltavy - je třeba, když bude někdo stavět "na zelené louce", aby veškerá infrastruktura byla na náklady stavebníka Jedlička čp příspěvek Policii ČR - já jsem pro, ale měli bychom vědět za jaké zásahy, když chytnou 2 auta u OÚ, je to k ničemu starosta - určitě se bude konkrétně jednat ~edlička čp upozornil jsem p. Spinera, že parkuje na autobusové zastávce (pokuta 5000,- Kč)... bohužel stojí na obecní zeleni. Také se mi nelíbí jízda traktorem a autem, kdy řídí jeho syn bez řidičského oprávnění - velké nebezpečí, je to třeba řešit. Stupka čp čekárna u OÚ - při nepříznivém počasí fouká vítr a zahání déšt', bylo by potřeba předělat boky čekárny Huml čp kdy bude otevřena sběrna? Sál LD - půjčování složkám zadarmo a soukromníkům jak? místostarostka - na sběrnu se zeptáme. ájem za akci v sále stanovena na 300,- Kč - je to pro lidi z Cheznovic, vyšší nájem = nebudou akce. Mladí nemají kam jít. Star?sta s panem Jedličkou byl v parku u OU navštívit místní mládež - řekli - katastrofa. St~pka čp proč prodávat pozemek u OU, na zahradě se může postavit hasičárna, která je nyní v záplavové oblasti. To tak nutně obec potřebuje peníze? Mladým se nezabrání tam chodit, poničí i plot. Pozemek se prodá jen jednou. starosta - peníze potřebujeme pořád, nevíme co bude za 5 let, ale stavba hasičárny je nesmysl vzhledem k nerovnosti terénu - bezpečnost a vůbec způsobu vjezdu- nelze vjíždět od zastávky Stupková čp chci poděkovat za jednání zastupitelů, že zaparkovaná auta v naší ulici už nejsou starosta - povolení zabránění vjezdu kamionům do naší obce je dlouhodobá záležitost Huml čp rekonstrukce restaurace v LD - bude někde zveřejněno, aby se mohli občané vyjádřit? Já s tím nesouhlasím. starosta - jsou podmínky (vchod, předzahrádka, záchody), které se musí při získání dotace přísně respektovat a dodržovat. Jsi Ty (Huml čp. 154) schopen dotaci sehnat? Huml čp Míro (čp. 154), když si budeš vymýšlet jak to chceš Ty, tak to budeš muset zaplatit. starosta - jsou regule, které nejdou obejít - dotace má své podmínky dodržení, v návrhu projektu p. Rusňáka jsou minimální stavební úpravy Huml čp jaké bude topení? místostarostka - k1imatízační jednotka

5 Cheznovanka v Pekle Ve čtvrtek se kapelník Petr Mráček s muzikanty a zpěváky Cheznovanky dostal do pekla. Do společenského kulturního domu v Plzni byla Cheznovanka přizvána do 86. pořadu Josefa Pospíšila "Beze spěchu", jako amatérská kapela, která jako jedna z mála kapel hraje Českou besedu. Červené světlo nad vchodem informovalo příchozí, že je vyprodáno a obsazeno do posledního místa. Cheznovanka hned na úvod pořádně roztopila pod kotlem. Svůj program zahájila polkou Rodná vesnička od J.Žida a H.Koubové. Následovaly skladby králů dechovky - Vejvody, Vacka, Poncara, Písničky z Podbrdska a nechyběly ani skladby J.Pospíšila, který svojí bravurností a vtipem celý pořad uváděl. 900 posluchačů v sále zapomnělo na starosti a na 2 hodiny jakoby se zastavil čas. Celý sál s Cheznovankou zpíval a po zaznění posledních tónů České besedy ve stoje tleskal. Z publika bylo slyšet volání - Čí je Cheznovanka? - Naše. V té chvíli všichni věděli, že do Pekla za kapelou přijel plný autobus cheznovických fanoušků. Organizátorkám zájezdu za kapelou, která reprezentuje jejich obec, patří velké "DÍKY". Přátelská atmosféra, dobrá nálada, radost a úsměv na tvářích s velkým potleskem bylo pro Cheznovanku tou největší odměnou. Hrála celým svým srdcem a ukázala, že i před tak velkým publikem se jako amatérská kapela nemá za co stydět. "Beze spěchu" s Josefem Pospíšilem Program: rok 2011 Hana Koubová JHOČEŠTÍ RODÁC, kap. Vojtěch Veselý - oblíbené lidové jihočeské písničky v 85. pokračování pořadu CHEZ OVANKA Petra Mráčka z Rokycanska - amatérská kapela s písničkami z Podbrdska a s Českou besedou MALÁ MUZKA NAUŠE PEPÍKA, aneb přátelské Josefovské setkání s kouzelnými šumavskými písničkami, které máte rádi Orig. HARMONKA FAMLY POSPíŠiL, - koncert u příležitosti "životních kulatin", j.h. Slovácká cimbálová muzika s Karlem Hegnerem a další populární muzikanti a sólisté, známí nejen z programů České televize "Za vesnickými muzikanty" ŠTV ÁNC ze Šardic s kapelníkem Milanem Bělíkem - krojovaná Moravsko - Slovácká dechovka šikovných mladých muzikantů VESELKA Ladislava Kubeše ml., - oblíbená jihočeská klasika pořad!!! v jubilejním 90. pořadu této přehlídky

6 Zápis dětí se bude konat: ve 'f]?c, ~ a v 'fjf!jo ~&J v době ( XjJ v budově ZŠ a MŠ Cheznovice (vchod MŠ). V tomto termínu zveme všechny rodiče, kteří mají zájem o nástup dětí do naší "školky nejen na začátku školního roku (. záii), ale i vjeho průběhu (od do ). Na nové malé kamarády se těší děti z "mateřinky" i paní učitelky (Eva Kroupová. Květoslava Stupková a Markéta Sedlářová). Výlet do MN ZOO Počátkem měsíce února navštívily děti z místní mateřinky MN ZOO ve Strašicích. Setkaly se zde s drobnými živočichy žijícími v našem okolí, ale i v exotických krajích. V průběhu prohlídky měly možnost pohladit si některé "tvorečky" dokonce i hada.byl to pro děti velký zážitek a tak přivítaly pozvání od p. Evy Bůchové na další návštěvu spojenou s ukázkou nových" přírůstků". Eva Kroupová

7 Ze školy: Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Cheznovice V lednu proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. S doprovodem rodičů se dostavilo 12 dětí. Předpokládáme, že ve školním roce by mohlo do 1. ročníku nastoupit 10 žáků PUTOVÁNí VESMíREM Toto bylo téma maškarního karnevalu ZŠ v Dobřívě. Konal se v pátek 4. března. Zúčastnily se tyto školy: zš Dobřív, zš Cheznovice, zš Kařez, zš Veselá, zš Holoubkov, zš Volduchy. V pátek ráno se žáci jmenovaných škol v maskách (mimozemšťanů, hvězdiček, vesmírných zvířátek, strašidel apod) shromáždili před ZŠ v Dobřívě a společně vyrazili průvodem obcí. Průvod došel do Sokolovny, kde žáci tančili, soutěžili a předváděli svoje masky. Každá škola vyhrála sladkou odměnu - dort- "Zelenou housenku mimozemšťanku", každé dítě bylo odměněno ručně vyrobenou medailí z keramiky. Dopoledne bylo plné zábavy, hudby a legrace. Dětem se akce velmi líbila. Dětský MAŠKARNí BÁL v Cheznovicích ZŠ a MŠ v Cheznovicích připravujeme na sobotu od hodin v sále LD dětský maškarní bál se soutěžemi a tombolou. Hudbu bude pouštět OJJosef Kožíšek. Těšíme se na velkou účast všech dětí. Připravujte a shánějte masky. SLET ČARODEJNC ZŠ a MŠ v Cheznovicích dále plánuje na tradiční slet čarodějnic, čarodějníků, ježibab a ježidědků. Sled bude spojen s netradičními soutěžemi. Připravte si košťata a masky. Mgr. Bohuslava Šlapáková v Zeny a dívky -přijd'te si zacvičit a protáhnout svá těla na gymnastických balonech a žíněnkách. Používáme různé cvičební pomůcky a nářadí jako posilovací gumy, činky, owerbally apod. Cvičíme nenáročné sestavy pro všechny věkové kategorie. úterý a neděle od v tělocvičně v přístavbě LD. Těším se na Vás. S pozdravem Jana Vacurová OZNÁMENÍ: v sobotu 26. března se koná sběr (sledujte vývěsky OÚ) NEBEZPEČNÉHO i OBJEMNÉHO odpadu. Dětská poradna v Cheznovicích: MUDr. Tesařová bude ordinovat pouze 6. 4., a 1. 6.

8 CBt:ahopřejeme... Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Cheznovice. Kdo si nepřeje zveřejnit své výročí, oznamte to osobně na OÚ. Děkujeme. Jubilanti let Hana Humlová let Karel Císař let Marie Humlová let Vladimír Huml let Marie Svobodová let Marie Hrabáková let Vlasta Chladová q1 pt Milrip Stahnová 10.~_ Z činnosti 1(fu6u důchodců :nd žen , Od té cf" Ypraaje nepfetditě, vždy pwní edav m -, ~v fd'ubowě~ v pff2amí Obecrúlto útastnifme se e-ěně alc;~jafro např. teď~ v posrední Pllměna.konc=t~OV ANKY. pestré a zajtmavé. ou takžečímto mám fimmblé elílooulb<ilrlcstm[á'me.ztratifi se ám v CiJ JUŽÍ,Cfrodi jíei:b na n e pg zení vebni d'3.pže f:eay j tj pifiřem života.. ady se stalie" ú krgmi. O j to ve mlfferú' S{JOletno ve" ej f. T jako Václav Hrabák - předseda KD

9 { ('Clfl Cf t '. r~ r :;' '~Ci(.' 1001 (S'~ LN L. tlij1 i))'i a 93; (ot-s,.&$ 1~:JOl.~.~,~ edoprav"! z... ~" 1 Situace TÚ5'<ov č Mýto Holoubkov Č 1 tel. podjezd SO pro pěší bude umožněn pruchod ~ ~ ~ ~' ~./r podjezd SO "Aeaov~ ", 7C. podjozd SO í C~e7ncv ce

10 Strán a zá6avy Vtipy Sudoku Ptá se vnučka babičky: milenec?".babi, co je to "MLENEC!!!" vykřikne babička, otevře skříň a z ní vypadne kostra... Sebevrah se rozhodne, že vyskočí z okna. Tak tedy skočí a jak tak letí, tak si počítá patra: "Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, šest, sedm... mně se snad někde chytly kšandy!" Blondýnka je v soutěži "Chcete být milionářem" a vybere si nápovědu, přítele na telefonu. V telefonu se ozve Pepa a ona se ho zeptá:.pepo, jakou nápovědu si mám vybrat, padesát na padesát nebo diváky v sále?" "Dneska budu oslavovat," chlubí se jeden houmlesák druhému. "Neříkej! A kolik ti bude?" "Ale né narozeniny. Slavnostně vyberu miliontou popelnici v životě!" Vletí chlap do hospody mám novej vtip o policajtech!" a křičí: "Chlapi, Najednou se v rohu hospody zvedne chlápek a povídá: "Pozor, JÁ jsem policajt!" to odpoví: "Dobrá, a pomalu." Muž na tobě ho povím dvakrát Voják se ptá velitele roty: "Jdu dnes do basy, takjsem se přišel zeptat,jestli bych si tam mohl vzít kytaru?" "Vy jste se zbláznil, do vězení s kytarou?" "No, Dalibor měl přece ve vězení housle!".koukněte se, vojíne, co se děje u jiných útvarů mě nezajímá!" Omalovánky pro děti

11 Cheznovák Vydává Obecní úřad Cheznovice ČO Cheznovice čp. 16 zpracovatel: Jana Taušová autoři příspěvků: Jana Taušová vana Blahovcová Vác1av Hrabák Mgr. Eva Savkovová Hana Koubová Mgr. Bohuslava Šlapáková Mgr. Eva Kroupová ročník Vyšlo - březen 2011 Vážení občané, Vaše připomínky a názory můžete vyjádřit osobně na OÚ nebo písemně ( poštovní schránka na chodbě OÚ nebo ). Za případné chyby se omlouváme.

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín Ročník VII Číslo 9 září 2006 Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín talo se již téměř tradicí, že během prázdninových měsíců probíhají S v našem městě opravy škol a školských zařízení. Po přestěhování

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj prosinec 2014 Informace z radnice Bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení ve městě o dalších 9 světelných bodů za celkovou cenu 283 tisíc Kč s DPH. V listopadu proběhla oprava

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Petřkovice. Říjen 2013 číslo 5

Petřkovice. Říjen 2013 číslo 5 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Říjen 2013 číslo 5 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, léto nám pomalu končí, ale stavební práce jsou v plném proudu. Podle vašich ohlasů na Kulturní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více