Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem"

Transkript

1 Jaderné elektrárny Tomáš Vysloužil Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Sokolov, Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Název projektu: Věda pro život, život pro vědu

2 Jaderné elektrárny Jaderná elektrárna slouží k přeměně vazebné energie atomů na energii elektrickou. Energii je možné získat: fúzí lehkých jader atomů štěpením těžkých jader atomů

3 Závislost vazebné energie jádra připadající na jeden nukleon ɛ j. Nejstabilnější prvky jsou s největší hodnotou ɛ j. Rozdíly v hodnotách ɛ j nestabilních prvků v jádře umožňují uvolňování jaderné energie - lehká jádra mají tendenci k syntéze a těžká jádra ke štěpení. [1]

4 Jaderné elektrárny Na jakém principu pracují jaderné elektrárny? fúze jader atomů? štěpení jader atomů

5 Uvolněná energie Jednotka uvolněné energie je elektronvolt (značka ev). Jeden elektronvolt odpovídá kinetické energii, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu. Používá se běžně k měření malých množství energie zejména v částicové fyzice, fyzikální chemii apod. Je to jednotka technicky výhodná vzhledem k běžným metodám měření energie částic. 1 ev = 1, (35) J

6 Jaderná fúze na Slunci Nejjednodušší reakcí jaderné fúze je spojování dvou jader vodíku na jádro deuteria: 1 1H H 2 1 H + e + + ν Je výchozí reakcí cyklu, v němž vzniká helium a sluneční záření. K získávání energie na Zemi však není vhodná, protože probíhá velmi pomalu a s malou pravděpodobností - v časovém měřítku miliard let. To je důvodem, proč Slunce září pomalu a dlouhodobě.

7 Jaderná fúze K získávání energie z jaderné fúze se předpokládá využití reakce mezi jádry deuteria 2 1 H a tritia 3 1H za vzniku částice α a neutronu 2 1H H 4 2 He n MeV Obrázek: Fúze deuteria a tritia [2]

8 Jaderná fúze Tato reakce může probíhat dvěma způsoby: H H 3 2 He n MeV 2 1H H 3 1 H H MeV H - vodík, jádro obsahuje jen proton H - deuterium, jádro vodíku obsahující jeden proton a jeden neutron, označuje se D 3 1H - tritium, jádro vodíku obsahující jeden proton a dva neutrony, označuje se T

9 Jaderná fúze Ekologicky zajímavé jsou tzv. čisté reakce, při nichž nevznikají neutrony ani záření γ, jako např.: 1 1H B 3 4 2He MeV 3 2He He 4 2 He H MeV 2 1H H 4 2 He n MeV 2 1H He 4 2 He H MeV 6 3Li H 4 2 He He MeV 6 3Li H 3 2 He He MeV 7 3Li H 4 2 He He H MeV 7 3Li H 4 2 He He MeV

10 TOKAMAK Aby se jádra mohla přiblížit na dosah jaderných vazeb, je třeba jim dodat energii o velikosti řádově MeV, čehož lze dosáhnout zahřátím plazmatu na teplotu vyšší než 10 6 K. Pro výzkum jaderné fúze se používá TOKAMAK (toroidalnaja kamera s magnitnymi katuškami - toroidní komora v magnetických cívkách). V tokamaku je plazma ohříváno v nádobě prstencového (toroidního) tvaru na sto milionů Kelvinů. Byl navržen ruskými fyziky Igorem Jevgeněvičem Tammem a Andrejem Sacharovem.

11 TOKAMAK Obrázek: Základní princip tokamaku tokamak tvoří sekundární závit obřího transformátoru [3]

12 Tokamaky v ČR V Ústavu fyziky plazmatu: tokamak CASTOR (Czech Academy of Sciences TORus) [4]. Vyroben byl v roce 1959 a pracoval v SSSR, od roku 2009 slouží pro výukové účely FJFI ČVUT pod názvem GOLEM. od 2009 tokamak COMPASS (COMPact ASSembly), který byl zkonstruován v 80. letech ve výzkumném centru v Culhamu v Anglii jako flexibilní tokamak především pro studium fyziky v plazmatu s kruhovým a tzv. D průřezem citecompass.

13 Tokamak ITER Ve francouzském městě Cadarache se staví tokamak ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor), který by měl jako první vyrobit více energie, než jí spotřebuje na udržení plazmatu. Nebude dodávat elektrickou energii do sítě. Vyrobené teplo bude mařeno v chladících věžích.

14 Tokamaky JET a ASDEX V současné době jsou v Evropě v provozu pouze dva tokamaky, které mají magnetickou konfiguraci podobnou tokamaku ITER a pracují v režimu se zlepšeným udržením plazmatu. tokamak JET (Joint European Torus), Oxford, Velká Británie, produkoval 65% dodávané energie tokamak ASDEX-U, Institut fur Plasmaphysik, Garching, Německo Tokamaky JET a ASDEX jsou největší experimentální zařízení tohoto typu na světě.

15 Obrázek: Srovnání velikostí evropských tokamaků

16 JET ITER poloměr m objem m energetický poměr výkon MW Obrázek: Srovnání tokamaků JET a ITER [5]

17 Obrázek: Tokamak ITER [5]

18 Štěpení jader Energeticky využitelná energie jader atomů je zatím pouze štěpením jader atomů těžkých jader. V jaderných elektrárnách se používá štěpení jader těžkých kovů (uranu U, plutonia Pu, thoria Th). Ostřelováním těžkých jader neutrony 1 0n dojde ke štěpení atomu na dva atomy a uvolnění dalších neutronů a uvolnění energie. Štěpením U vznikne průměrně 2.5 neutronů a štěpením Pu vznikne průměrně 3.02 neutronů.

19 Jaderný reaktor Štěpení jader probíhá v jaderných reaktorech. Rozdělení reaktorů podle druhu neutronů: tepelné reaktory - ke štěpení se používá zpomalených (tepelných) neutronů rychlé reaktory - ke štěpení se používá nezpomalených (rychlých) neutronů

20 Jaderný reaktor Rozdělení reaktorů podle použitého chladiva - reaktory chlazené: plynem (CO 2, helium, vodní pára, vzduch) kapalinou (H 2 O, D 2 O, organické látky) tekutými kovy (sodík, NaK), tekutými solemi (UF 4 )

21 Jaderné reaktory Štěpení uranu je možné vyjádřit rovnicí U n A B X + C D Y n MeV, kde A B X a C DY znamenají štěpné produkty vzniklé rozštěpením jádra uranu. Nejčastěji vznikají dva nestejné odštěpky v hmotnostním poměru 2 : 3. Příklady štěpení U: U n Rb Cs n U n Ba Kr n U n Rb Cs n

22 Obrázek: Procentuální výtěžek štěpení jader v závislosti na hmotnostním čísle A. [6] U, U a Pu

23 Rychlé a tepelné neutrony Štěpná reakce U rychlými neutrony vzniklými při štěpné reakci je velmi malá. Pravděpodobnost jaderné reakce je velká pro tepelné, tj. pro pomalejší neutrony. Neutrony se zpomalují interakcí s jinými jádry atomů, kterým říkáme moderátory. Nejúčinnější moderátory jsou jádra lehkých prvků (vodíku, deuteria, berilia a uhlíku).

24 Moderátory Moderátory pro zpomalení neutronů: grafit už se nepoužívá u nově stavěných elektráren( byl např. v 1. reaktoru v Obninsku, v Černobylu) D 2 O těžká voda, je možné použít přírodní (neobohacený) uran, drahý moderátor( ve vodě obsažena 1 : 5000) H 2 O nutné mírné obohacení uranu H 2 O, D 2 O při havarijním přehřátí reaktoru snižují hustotu a přestávají tím dobře moderovat, rychlé neutrony se pohltí 238 U a reakce se zastaví - kladná zpětná vazba vodních reaktorů. Grafit i při rozžhavení reaktoru stále dobře moderuje neutrony.

25 Multiplikační koeficient Multiplikační koeficient k udává poměr neutronů ke štěpení: k = počet štěpících neutronů v nové generaci počet štěpících neutronů v předcházející generaci Podle velikosti multiplikačního koeficientu rozlišujeme tři základní stavy reaktoru: k = 1 kritický stav reaktoru, počet štěpících neutronů se nemění k < 1 podkritický stav reaktoru, počet štěpících neutronů klesá k > 1 nadkritický stav reaktoru, počet štěpících neutronů se zvětšuje

26 Reaktivita reaktoru Počet neutronů se snižuje zasouváním regulačních tyčí a zvyšováním množství kyseliny borité v chladivu. Pokud jsou v multiplikačním koeficientu zohledněny skutečné podmínky reálného reaktoru, nazýváme jej "efektivní multiplikační koeficient"a značíme jej k ef. V praxi častěji popisujeme stavy reaktoru pomocí "reaktivity reaktoru"ρ, která je definována vztahem: ρ = k ef 1 k ef Hodnota reaktivity reaktoru: ρ = 0 kritický stav reaktoru ρ < 0 podkritický stav reaktoru ρ > 0 nadkritický stav reaktoru

27 První řízená řetězová štěpná reakce USA 2. prosince 1942 reaktoru CP-1 v podzemí stadionu Chicagské univerzity reaktor postavil Enrico Fermi

28 První řízená řetězová štěpná reakce USA 2. prosince 1942 reaktoru CP-1 v podzemí stadionu Chicagské univerzity reaktor postavil Enrico Fermi

29 První řízená řetězová štěpná reakce Obrázek: První řízená řetězová štěpná reakce [7]

30 První jaderná elektrárna připojená k síti Obninsk, SSSR připojení k síti od roku 1959 ukončena produkce elektřiny a byl používán jako výzkumný provoz ukončen 29. dubna 2002 tepelný výkon 30 MWt elektrický výkon 6 MWe, vlastní spotřeba 1 MWe vodou chlazený a grafitem moderovaný 151 kanálů, z toho 23 pro regulační tyče

31 Typy jaderných reaktorů V jaderných elektrárnách ve světě pracovalo v roce jaderných reaktorů několika různých typů. Jejich celkový instalovaný výkon je více než MWe.

32 Jaderný reaktor PWR, VVER Pressurized light-water moderated and cooled Reactor Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor nejrozšířenější typ, asi 57% všech jaderných reaktorů palivo - obohacený UO 2 nebo PuO 2 ve tvaru válečků uspořádaných do palivových tyčí aktivní zóna - palivové tyče poskládané do souborů, v reaktoru - ocelová tlaková nádoba, tlak 15.7 MPa chladivo - H 2 O, která se po ohřátí (na 325 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - H 2 O účinnost elektrárny 32.7 %

33 Jaderný reaktor PWR, VVER Obrázek: Reaktor VVER [8]

34 Jaderný reaktor BWR Boiling Water Reactor druhý nejrozšířenější typ palivo - obohacený UO 2 nebo PuO 2 ve tvaru válečků uspořádaných do palivových tyčí aktivní zóna - palivové tyče poskládané do souborů, v reaktoru - ocelová tlaková nádoba, tlak 7 MPa chladivo - H 2 O, v aktivní zóně vzniká pára (286 C), která se po oddělení vlhkosti vede na turbínu - jednookruhová elektrárna moderátor - H 2 O účinnost elektrárny 33.3 %

35 Jaderný reaktor BWR Obrázek: Reaktor BWR [8]

36 Těžkovodní reaktor CANDU - PHWR vyvinut v Kanadě, exportován do Indie, Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska palivo - přírodní uran ve formě oxidu uraničitého aktivní zóna - umístěna v nádobě ve tvaru ležícího válce, která má v sobě vodorovné průduchy pro tlakové trubky chladivo - D 2 O, která se po ohřátí (na 305 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - D 2 O, moderační schopnost se snižuje se zvyšující se teplotou účinnost elektrárny 30.1 %

37 Těžkovodní reaktor CANDU - PHWR Obrázek: Reaktor CANDU [8]

38 Jaderný reaktor MAGNOX, GCR anglicky magnesium oxid = Magnox Velká Británie a Japonsko palivo - přírodní kovový uran ve formě tyčí pokrytých oxidem magnezia aktivní zóna - skládá se z grafitových bloků (moderátor), kterými prochází několik tisíc kanálů, do každého se umíst uje několik palivových tyčí, je uzavřena v kulové ocelové nádobě s betonovým stíněním výměna paliva - kontinuální za provozu chladivo - CO 2, který se po ohřátí (na 400 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - grafit účinnost elektrárny 28.5 %

39 Jaderný reaktor MAGNOX, GCR Obrázek: Reaktor MAGNOX [8]

40 Jaderný reaktor AGR Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor Velká Británie - 14 reaktorů Velká Británie palivo - uran obohacený izotopem 235 U ve formě UO 2, pokrytí nerez ocelí max. teplota paliva 1500 C chladivo - CO 2, který se po ohřátí (na 650 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - grafit účinnost elektrárny 42 %

41 Jaderný reaktor AGR Obrázek: Reaktor AGR [8]

42 Jaderný reaktor RBMK používá se výhradně na území bývalého SSSR, další se nestaví první jaderná elektrárna v Obninsku reaktor v Černobylu palivo - přírodní nebo mírně obohacený uran ve formě UO 2 aktivní zóna - palivové tyče jsou uloženy v kanálech, kudy proudí chladivo, tlak 6.9 MPa chladivo - H 2 O, v tlakových kanálech vzniká pára (284 C), která po oddělení vlhkosti pohání turbínu, elektrárna je jednookruhová moderátor - grafit, obklopuje kanály účinnost elektrárny 31.3 %

43 Jaderný reaktor RBMK Obrázek: Reaktor RBMK [8]

44 Jaderný reaktor HTGR High Temperature Gas Cooled Reactor vysokoteplotní reaktory jsou zatím vyvinuty pouze experimentálně v Německu, USA a Velké Británii palivo - vysoce obohacený uran ve formě malých kuliček UO 2 (průměr asi 0.5 mm). Kuličky povlékané třemi vrstvami karbidu křemíku a uhlíku jsou rozptýleny v koulích grafitu, velkých asi jako tenisový míček. Grafit slouží jako pevná, tepelně odolná schránka uranu i vznikajících radioaktivních zbytků i jako moderátor. Palivo se volně sype do aktivní zóny, na dně je postupně odebíráno. chladivo - He proháněné skrze aktivní zónu účinnost elektrárny 40 %

45 Jaderný reaktor HTGR Obrázek: Reaktor HTGR [8]

46 Jaderný reaktor FBR rychlý množivý reaktor FBR, v Rusku v Bělojarsku BN , BN pracoval ve Francii (Superphénix) a Velké Británii v USA, Německu a Japonsku - demonstrační palivo - plutonium ve směsi oxidu PuO 2 a UO 2, BN obohacení na % 235 U. Vyprodukuje více nového plutoniového paliva, než kolik ho sám spálí. aktivní zóna - svazky palivových tyčí jsou obklopeny plodivým pláštěm z ochuzeného uranu, tlak 0.25 MPa chladivo - sodík - dva okruhy, který ze sekundárního okruhu (620 C) proudí do parogenerátoru, kde ve třetím okruhu ohřívá vodu na páru bez moderátoru, řízená štěpná reakce v něm probíhá působením nezpomalených, rychlých neutronů účinnost elektrárny 42 %

47 Jaderný reaktor FBR Obrázek: Reaktor FBR [8]

48 Vývoj štěpných reaktorů Reaktory IV. generace - šest nových typů reaktorů, čtyři jsou rychlé a dva jsou klasické: Gas-Cooled Fast Reactor (GFR) - rychlý reaktor chlazený plynem Lead-Cooled Fast Reactor (LFR) - rychlý reaktor chlazený olovem Molten Salt Reactor (MSR) - reaktor chlazený roztavenou solí Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR) - rychlý reaktor chlazený sodíkem Supercritical-Water Reactor (SCWR) - reaktor chlazený vodou s nadkritickým cyklem Very-High-Temperature Reactor (VHTR) - reaktor s velmi vysokými teplotami

49 Jaderné elektrárny v ČR V České republice jsou provozovány dvě jaderné elektrárny s šesti reaktory: Dukovany MWe Temelín MWe a 1060 MWe Roční výroba je v každé elektrárně asi 15 TWh a roční využití je přes 80 %.

50 Obrázek: Schéma jaderné elektrárny [9]

51 Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice. V Jaderné elektrárně Dukovany jsou instalovány čtyři tlakovodní reaktory (PWR). Projektové označení těchto reaktorů je VVER 440 typ V 213. Uvedení do provozu:

52 Jaderná elektrárna Dukovany Na projektu, výrobě zařízení a výstavbě elektrárny se podílely následující subjekty: Podklady projektu: firma LOTEP (bývalý SSSR) Prováděcí projekt: Energoprojekt Praha Generální dodavatel stavby: Průmyslové stavby Brno Generální dodavatel technologie: Škoda Praha Konstrukce, výroba, dodávka rozhodujících zařízení: Reaktory: Škoda Plzeň Parogenerátory: Vítkovice Turbogenerátory: Škoda Plzeň

53 Jaderná elektrárna Dukovany Původní instalované parametry každého reaktoru: tepelný výkon 1375 MW elektrický výkon 440 MWe Od roku 2012 jsou na všech reaktorech využity projektové rezervy (zvýšení výkonu reaktoru o 5 %) a vyměněny turbíny: tepelný výkon 1444 MW elektrický výkon 510 MWe Dva hlavní výrobní bloky. V každém jsou dva reaktory. Na jeden reaktor jsou dvě 255 MW turbostrojí s jedním jednoproudým vysokotlakým a dvěma dvouproudými nízkotlakými stupni turbíny.

54 Jaderná elektrárna Dukovany V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení: sklad použitého jaderného paliva, ve kterém je použité palivo skladováno v transportně-skladovacích kontejnerech CASTOR 440/84. úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů (z EDU, ETE a ÚJV Řež), které je ve vlastnictví státu.

55 Jaderná elektrárna Temelín V Jaderné elektrárně Temelín jsou instalovány dva tlakovodní reaktory (PWR). Projektové označení těchto reaktorů je VVER Uvedení do provozu: Instalované parametry každého reaktoru: tepelný výkon 3000 MW elektrický výkon 1000 MWe Po výměně vysokotlaké části turbíny byl elektrický výkon 1020 MWe

56 Jaderná elektrárna Temelín V roce 2013 bylo provedeno zvýšení tepelného výkonu obou reaktorů na 104% (elektrický výkon 1060 MWe). Po výměně nízkotlaké turbíny (čtyřstupňové za pětistupňové) bude výkon 1090 MWe: blok 1 - výměna byla provedena v roce 2014 blok 2 - výměna bude provedena v roce 2015 Na jeden reaktor je jedno turbostrojí s jedním jednoproudým vysokotlakým a třemi dvouproudými nízkotlakými stupni turbíny.

57 Části jaderné elektrárny primární okruh sekundární okruh terciální okruh

58 Obrázek: Schéma jaderné elektrárny [9]

59 Primární okruh reaktor parogenerátory hlavní cirkulační čerpadla cirkulační potrubí primárního okruhu kompenzátor objemu

60 Jaderný reaktor slouží k udržování řízené štěpné řetězové reakce a umožňuje plynule odvádět tepelnou energii uvolňovanou při štěpení ocelová tlaková nádoba opatřená odnímatelným víkem uvnitř je nachází aktivní zóna, v níž je uspořádáno jaderné palivo a regulační orgány pro řízení a kontrolu štěpné reakce.

61 Jaderný reaktor oběhové (hlavní cirkulační) čerpadlo kompenzátor objemu - kompenzace objemových změn, regulace tlaku parogenerátor - horizontální výparníkový výměník, předává své teplo vodě sekundárního okruhu potrubí primárního okruhu -průměr 500 milimetrů a síla stěny 32 mm

62 Jaderný reaktor - Temelín výška 11 m průměr 4.5 m navržena na tlak 17.6 MPa při teplotě 350 provozní tlak je 15.7 MPa při teplotách nízkolegovaná chrom - nikl - molybden - vanadová ocel

63 Sekundární okruh Přeměňuje tepelnou energii páry v mechanickou energii rotoru parní turbíny. Základními zařízeními tohoto okruhu jsou: turbína a generátor kondenzátor - tlak MPa, teplota 30 C kondenzátní čerpadla odplyňovací nádrž napájecí čerpadla regenerační ohříváky - ohřev kondenzátu

64 Terciální okruh Ochlazuje vodu sekundárního okruhu v kondenzátoru a vytváří tak co největší turbínou využitelný podtlak, aby účinnost turbíny byla co nejvyšší. Čím nižší je teplota chladící vody v terciálním okruhu, tím vyšší je podtlak v kondenzátoru. Základními zařízeními tohoto okruhu jsou: chladící věže oběhová čerpadla potrubí a kanály chladící vody

65 Chladící věže Chladící věž ve tvaru rotačního hyperboloidu. Ve spodní části věže je kruhový bazén, v němž se ochlazená voda shromažd uje a oběhovými čerpadly chladící vody je dopravována zpět do kondenzátoru turbín. U elektráren postavených u moře nebo u velkých řek se nestaví chladící věže.

66 Jaderné palivo Izotopu uranu 235 v čerstvém palivu jsou asi 4%. Protože přírodní uran obsahuje pouze 0.7% uranu 235 U, musí dojít před výrobou palivových tablet k takzvanému obohacení uranu. Provozem dochází štěpením ke snižování obsahu 235 U. V obou našich JE se používalo palivo, které bylo projektováno na tříleté použití v reaktoru (takzvanou tříletou palivovou kampaň). V současné době se v JE Dukovany používá palivo projektované na pětiletou palivovou kampaň. V JE Temelín je kampaň čtyřletá. Část paliva (pětina v EDU, čtvrtina v ETE) se vymění každých 12 měsíců.

67 Použité jaderné palivo Kazety s použitým jaderným palivem, které se vyjímají z reaktoru vypadají stejně jako kazety s čerstvým palivem. Jsou nepoškozené a čisté. Významný rozdíl je však v radioaktivitě látek, které obsahují. Během provozu roste téměř z nuly postupně tak, jak narůstá množství produktů štěpení v jaderném palivu. Rozštěpením jednoho atomu U 235 vzniknou dva nestabilní atomy různých prvků, které se dále přeměňují. Po vyjmutí paliva z reaktoru dochází k jaderným přeměnám štěpných produktů a k uvolňování gama záření, neutronů a tepla, které musí být odváděno.

68 Mezisklad použitého paliva - Dukovany Vnější průměr kontejneru CASTOR je 2.66 m a výška 4.2 m. Hmotnost prázdného kontejneru je 93.7 tun, naplněného 112 tun. Pro uložení 84 použitých palivových souborů. Obrázek: Mezisklad použitého jaderného paliva - Dukovany, 1995, 60 kontejnerů [10], Dukovany nový mezisklad, 2006, 133 kontejnerů [11]

69 Mezisklad použitého paliva - Temelín Výška kontejneru je 5.5 m a průměr 2.3 m. Prázdný váží 100 tun a plný 115 tun. Pro uložení 19 použitých palivových souborů. Obrázek: Mezisklad použitého jaderného paliva Temelín, 2010, 152 kontejnerů [12]

70 Manipulace s použitým palivem 1 - kontejment, 2 - reaktorová nádoba, 3 - bazén použitého paliva, 4 - zavážecí stroj, 5 - budova skladu použitého paliva, 6 - kontejner na použité palivo Obrázek: Schéma manipulace s použitým palivem [13]

71 Kontejner CASTOR Obrázek: Schéma kontejneru CASTOR [13]

72 JE Dukovany a Temelín

73 JE Dukovany

74 JE Dukovany

75 JE Temelín

76 JE Temelín

77 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny Která země má největší podíl JE na výrobě elektrické energie?

78 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny Obrázek: Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [14]

79 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny Obrázek: Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [14]

80 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [15] ZEMĚ REAKTORY V REAKTORY PLÁNOVANÉ NÁVRH SPOTŘEBA VÝROBA V JE PROVOZU VE VÝSTAVBĚ REAKTORY REAKTORŮ URANU /1 2015/1 2015/1 2015/ TWh % e No. MWe net No. MWe MWe MWe No. No. gross gross gross tonnes U Argentina 5,7 4, Armenia 2,2 29, Bangladesh 0,0 0, Belarus 0,0 0, Belgium 40,6 52, Brazil 13,8 2, Bulgaria 13,3 30, Canada 94,3 16, Chile 0,0 0, China 104,8 2, ČR 29,0 35, Egypt 0,0 0, Finland 22,7 33, France 405,9 73, Germany 92,1 15, Hungary 14,5 50, India 30,0 3,

81 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [15] ZEMĚ REAKTORY V PROVOZU REAKTORY VE VÝSTAVBĚ VÝROBA V JE /1 2015/1 TWh % e No. MWe net No. MWe gross PLÁNOVANÉ REAKTORY NÁVRH REAKTORŮ SPOTŘEBA URANU /1 2015/1 No. MWe MWe No. gross gross tonnes U Indonesia 0,0 0, Iran 3,9 1, Israel 0,0 0, Italy 0,0 0, Japan 13,9 1, Jordan 0,0 0, Kazakhstan 0,0 0, Korea DPR (N) 0,0 0, Korea RO (S) 132,5 27, Lithuania 0,0 0, Malaysia 0,0 0, Mexico 11,4 4, Netherlands 2,7 2, Pakistan 4,4 4, Poland 0,0 0, Romania 10,7 19, Russia 161,8 17,

82 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [15] ZEMĚ REAKTORY V PROVOZU REAKTORY VE VÝSTAVBĚ VÝROBA V JE /1 2015/1 TWh % e No. MWe net No. MWe gross PLÁNOVANÉ REAKTORY NÁVRH REAKTORŮ SPOTŘEBA URANU /1 2015/1 No. MWe MWe No. gross gross tonnes U Saudi Arabia 0,0 0, Slovakia 14,6 51, Slovenia 5,0 33, South Africa 13,6 5, Spain 54,3 19, Sweden 63,7 42, Switzerland 25,0 36, Taiwan 39,8 19, Thailand 0,0 0, Turkey 0,0 0, Ukraine 78,2 43, UAE 0,0 0, UK 64,1 18, USA 790,2 19, Vietnam 0,0 0, WORLD** 2 358,

83 Přírodní reaktor V roce 1972 byl v uranovém dole v Oklo v Gabonu objeven přírodní štěpný reaktor. V této oblasti bylo nalezeno šestnáct reaktorů, které pracovaly asi před 1.7 miliardami let a jejich průměrný výkon byl 100 kw a pracoval asi 150 tisíc let. K objevu došlo při zjištění koncentrace 235 U %, která je nižší než koncentrace kdekoliv na světě, která je %. Následně odebrané vzorky obsahovaly dokonce jen 0.3 % 235 U. Tento nízký obsah je zapříčiněn spotřebováním 235 U v přírodním reaktoru.

84 Přírodní reaktor Poločas rozpadu 235 U je 0.7 miliard let a poločas rozpadu 238 U je 4.5 miliard let. To je důvod, že koncentrace 235 U v přírodním uranu klesá. Před 1.7 miliardami let byla koncentrace 235 U asi 3 %, což postačovalo se spuštění jaderné reakce jako v našich tlakovodních reaktorech s nízko obohaceným uranem moderovaných vodou. Zřejmě byl moderován vodou. Nefungoval kontinuálně, ale jako gejzír. Byl v chodu zhruba půl hodiny a poté 2.5 hodiny chladnul. Tento koloběh se opakoval do ukončení jaderné reakce kvůli nízkému zastoupení 235 U a tvorbě reaktorových jedů.

85 Stupnice INES pro jaderné havárie V roce 1991 byla Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) zavedena stupnice INES (The International Nuclear Event Scale - Mezinárodní stupnice jaderných událostí). - odchylky nemají žádný bezpečnostní význam - nehody - 1, 2, 3 - neohrožující okolí a vně lokality elektrárny nevyžadující žádná mimořádná opatření - havárie - 4, 5, 6, 7 - vyžadující v důsledku většího úniku radioaktivity do okolí opatření, obsažená v přijatých havarijních plánech

86 Stupnice INES pro jaderné havárie Každá účastnická země je povinná v přesně stanoveném termínu informovat koordinační centrum MAAE o každé nehodě a havárii. Absolutní většina hlášených událostí je pod stupněm 3. Události, které vůbec nesouvisejí s bezpečností se označují jako události mimo stupnici. Obrázek: Stupnice INES [16]

87 Havárie v JE INES 4 - JE A-1 v Jaslovských Bohunicích INES 5 - JE Windscale (Anglie) a JE Three Mile Island (USA) INES 7 - Černobyl (Ukrajina, dříve SSSR) dubna 1986, Fukušima (Japonsko) - březen 2011

88 Havárie v JE Černobyl Bloky JE Černobyl [15]: , uzavřen v roce , uzavřen po požáru strojovny v roce , uzavřen v roce , havárie výstavba zastavena v roce výstavba zastavena v roce 1988

89 Havárie v JE Fukušima Při zemětřesení byly automaticky odstaveny provozované reaktory 1, 2 a 3. Na reaktorech 4, 5 a 6 probíhala odstávka. O hodinu později dorazila k elektrárně čtrnáctimetrová vlna. Byl poškozen systém chlazení a zničeny nádrže paliva pro dieselgenerátory. Došlo k odhalení paliva a k produkci vodíku, který byl odpouštěn kvůli vysokému tlaku. V horní části budovy reaktoru došlo k výbuchu vodíku. Z elektrárny unikla radiace.

90 Výroba a provozované bloky JE v Japonsku [15] rok výroba [TWh] z JE [%] počet reaktorů výkon [MW] Probíhá proces schvalování spuštění reaktorů.

91 Výroba a provozované bloky JE v Německu [15] rok výroba [TWh] z JE [%] počet reaktorů výkon [MW]

92 [1] [2] [3] [4] [5] https://www.euro-fusion.org/2014/01/comparison-of-jetand-iter/ [6] [7] how_the_first_chain_reaction_changed_science/ [8] encyklopedie-energetiky/03/typy_2.html [9]

93 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Materiály AZ jaderných reaktorů

Materiály AZ jaderných reaktorů Jaderná paliva Povlakové materiály Moderátory Chladiva Materiály absorpčních tyčí Jaderná paliva - hlavní funkce: - štěpení tepelnými neutrony - 1. bariéra mezi štěpnými produkty a životním prostředím

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení. JADERNÁ ENERGIE Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.. Jaderná syntéza (termonukleární reakce): Je děj, při němž složením dvou lehkých jader

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček JADERNÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie Jiří Kameníček Osnova přednášky Styčné body mezi fyzikou a chemií Způsoby získávání energie Uran a jeho izotopy, princip štěpné

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o Anotace Učební materiál EU V2 1/F18 je určen k výkladu učiva jaderná energetika fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Martin Vajnar 1/7 Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Jaderný reaktor VVER-1000 Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor Budovy jaderné elektrárny 1. Budova reaktoru skládá se ze dvou hlavních

Více

Ekonomika nových jaderných zdrojů. Economics of new nuclear power plants

Ekonomika nových jaderných zdrojů. Economics of new nuclear power plants ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta Elektrotechnická Katedra Ekonomiky, Manažerství a Humanitních věd Ekonomika nových jaderných zdrojů Economics of new nuclear power plants Bakalářská práce Studijní

Více

Jaderná energie a energetika

Jaderná energie a energetika Jaderná energie a energetika Hvězdárna Vsetín, Chip 2003 Historie - 8.11.1895 - W.C. Roentgen objevil záření X - 24.2.1896 - A.H. Becquerel objevil radioaktivitu. - 1898 - Curieovi objevili radium - 1900

Více

4.4.9 Energie z jader

4.4.9 Energie z jader 4.4.9 Energie z jader Předpoklady: 040408 Graf závislosti vazebné energie na počtu nukleonů v jádře (čím větší je vazebná energie, tím pevněji jsou nukleony chyceny v jádře, tím menší mají energii a tím

Více

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This

Více

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Klasické energie

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) zvláštností rychlých reaktorů s Pu palivem je jejich množivý charakter při štěpení Pu238 vzniká více neutronů než v případě U (rozštěpením U

Více

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Spasí nás nové generace reaktor ů? Spasí nás nové generace reaktor ů? Dalibor Stráský Praha, 28.4.2009 Vývoj jaderné energetiky Generation IV - program US Department of Energy iniciován v r. 1999 Výběr reaktorových systém ů IV. generace

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU

PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PROVOZ JADERNÉHO REAKTORU Mgr.

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2015-02 Program přednášek - úvod do jaderné energetiky - základy jaderné fyziky - skladba atomu, stabilita jader, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce, štěpná

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje ing.jan Šritr 1 ing.jan Šritr 2 1 Parní generátory (parní

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 5 energie z jádra

Úvod do moderní fyziky. lekce 5 energie z jádra Úvod do moderní fyziky lekce 5 energie z jádra elektrony vs. nukleony elektron vázán v atomu coulombovskou silou energie k odtržení pouze několik ev nukleon vázán v jádře silnou jadernou silou energie

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 JADERNÁ ENERGETIKA Ing. JAROSLAV

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Elektroenergetika. (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01

Elektroenergetika. (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01 Elektroenergetika (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01 Dostupnost této prezentace na webových stránkách: http://home.zcu.cz/~laurenc/ (sekce Aktuálně ) Výkon (energetických zařízení) Jmenovitý (štítkový)

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století něco jako kuličku První

Více

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00 Sdělovací prostředky chrlí další a další informace, ze kterých si laik jen těžko poskládá názor, co se vlastně v jaderné elektrárně Fukušima stalo. Pokusím se shrnout tyto informace a najít pravděpodobnou

Více

Štěpení těžkých jader

Štěpení těžkých jader 1 Štěpení těžkých jader 1934 Enrico Fermi ostřeloval postupně prvky svazkem neutronů s cílem vyrobit umělé radioizotopy. (podobné pokusy prováděl i James Chadwick). Zjistil, že větší efekt vykazují neutrony

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 29. 12. 2013 Název zpracovaného celku: ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Energetická zařízení jsou taková zařízení, ve kterých

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Tomáš Bílý Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Plán výletu: Současný stav jaderné energetiky Vyhořelé

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15 REAKTOR LVR-15 LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu umístěný v beztlakové nádobě pod stínícím víkem, s nuceným chlazením a s provozním tepelným výkonem do 10 MW. Obr. 1: Pohled na reaktor

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

BULLETIN. Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800. Klasické a rychlé množivé reaktory. První jaderná elektrárna v Obninsku

BULLETIN. Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800. Klasické a rychlé množivé reaktory. První jaderná elektrárna v Obninsku BULLETIN 4 2014 Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800 Vladimír Wagner, ÚJF AV ČR, v. v. i. Ruská jaderná energetika prožívá další historickou událost: v Bělojarsku byla spuštěna štěpná

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky Problémová situace První jaderný reaktor spustil 2. prosince 942 na univerzitě v Chicagu italský fyzik Enrico Fermi se svými spolupracovníky.

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÁ ÚVAHA Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Koncentrační solární systémy Historie AugustinMouchot(1825-1912)vytvořil

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Superkritická vodní smyčka SCWL

Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical Water Loop), je experimentální zařízení sloužící k simulaci fyzikálních a chemických parametrů superkritického

Více

Pokročilé jaderné technologie

Pokročilé jaderné technologie Pokročilé jaderné technologie a Skupina ČEZ SKUPINA ČEZ Rubrika obsah Šance jaderné energetiky 5 370 000 MW čistého výkonu 6 Proč právě jádro 6 Použité palivo cennou surovinou 9 Jak udělat z použitého

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER Term ojaderná fúze V rámci projektu Fyzikou a chemií k technice vytvořil prezentaci za GKS Marek Kovář (kovar.ma@seznam.cz). Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (www.gnu.org). 1) Nový zdroj

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více