Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaderné elektrárny. Tomáš Vysloužil. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem"

Transkript

1 Jaderné elektrárny Tomáš Vysloužil Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Sokolov, Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Název projektu: Věda pro život, život pro vědu

2 Jaderné elektrárny Jaderná elektrárna slouží k přeměně vazebné energie atomů na energii elektrickou. Energii je možné získat: fúzí lehkých jader atomů štěpením těžkých jader atomů

3 Závislost vazebné energie jádra připadající na jeden nukleon ɛ j. Nejstabilnější prvky jsou s největší hodnotou ɛ j. Rozdíly v hodnotách ɛ j nestabilních prvků v jádře umožňují uvolňování jaderné energie - lehká jádra mají tendenci k syntéze a těžká jádra ke štěpení. [1]

4 Jaderné elektrárny Na jakém principu pracují jaderné elektrárny? fúze jader atomů? štěpení jader atomů

5 Uvolněná energie Jednotka uvolněné energie je elektronvolt (značka ev). Jeden elektronvolt odpovídá kinetické energii, kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu. Používá se běžně k měření malých množství energie zejména v částicové fyzice, fyzikální chemii apod. Je to jednotka technicky výhodná vzhledem k běžným metodám měření energie částic. 1 ev = 1, (35) J

6 Jaderná fúze na Slunci Nejjednodušší reakcí jaderné fúze je spojování dvou jader vodíku na jádro deuteria: 1 1H H 2 1 H + e + + ν Je výchozí reakcí cyklu, v němž vzniká helium a sluneční záření. K získávání energie na Zemi však není vhodná, protože probíhá velmi pomalu a s malou pravděpodobností - v časovém měřítku miliard let. To je důvodem, proč Slunce září pomalu a dlouhodobě.

7 Jaderná fúze K získávání energie z jaderné fúze se předpokládá využití reakce mezi jádry deuteria 2 1 H a tritia 3 1H za vzniku částice α a neutronu 2 1H H 4 2 He n MeV Obrázek: Fúze deuteria a tritia [2]

8 Jaderná fúze Tato reakce může probíhat dvěma způsoby: H H 3 2 He n MeV 2 1H H 3 1 H H MeV H - vodík, jádro obsahuje jen proton H - deuterium, jádro vodíku obsahující jeden proton a jeden neutron, označuje se D 3 1H - tritium, jádro vodíku obsahující jeden proton a dva neutrony, označuje se T

9 Jaderná fúze Ekologicky zajímavé jsou tzv. čisté reakce, při nichž nevznikají neutrony ani záření γ, jako např.: 1 1H B 3 4 2He MeV 3 2He He 4 2 He H MeV 2 1H H 4 2 He n MeV 2 1H He 4 2 He H MeV 6 3Li H 4 2 He He MeV 6 3Li H 3 2 He He MeV 7 3Li H 4 2 He He H MeV 7 3Li H 4 2 He He MeV

10 TOKAMAK Aby se jádra mohla přiblížit na dosah jaderných vazeb, je třeba jim dodat energii o velikosti řádově MeV, čehož lze dosáhnout zahřátím plazmatu na teplotu vyšší než 10 6 K. Pro výzkum jaderné fúze se používá TOKAMAK (toroidalnaja kamera s magnitnymi katuškami - toroidní komora v magnetických cívkách). V tokamaku je plazma ohříváno v nádobě prstencového (toroidního) tvaru na sto milionů Kelvinů. Byl navržen ruskými fyziky Igorem Jevgeněvičem Tammem a Andrejem Sacharovem.

11 TOKAMAK Obrázek: Základní princip tokamaku tokamak tvoří sekundární závit obřího transformátoru [3]

12 Tokamaky v ČR V Ústavu fyziky plazmatu: tokamak CASTOR (Czech Academy of Sciences TORus) [4]. Vyroben byl v roce 1959 a pracoval v SSSR, od roku 2009 slouží pro výukové účely FJFI ČVUT pod názvem GOLEM. od 2009 tokamak COMPASS (COMPact ASSembly), který byl zkonstruován v 80. letech ve výzkumném centru v Culhamu v Anglii jako flexibilní tokamak především pro studium fyziky v plazmatu s kruhovým a tzv. D průřezem citecompass.

13 Tokamak ITER Ve francouzském městě Cadarache se staví tokamak ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor), který by měl jako první vyrobit více energie, než jí spotřebuje na udržení plazmatu. Nebude dodávat elektrickou energii do sítě. Vyrobené teplo bude mařeno v chladících věžích.

14 Tokamaky JET a ASDEX V současné době jsou v Evropě v provozu pouze dva tokamaky, které mají magnetickou konfiguraci podobnou tokamaku ITER a pracují v režimu se zlepšeným udržením plazmatu. tokamak JET (Joint European Torus), Oxford, Velká Británie, produkoval 65% dodávané energie tokamak ASDEX-U, Institut fur Plasmaphysik, Garching, Německo Tokamaky JET a ASDEX jsou největší experimentální zařízení tohoto typu na světě.

15 Obrázek: Srovnání velikostí evropských tokamaků

16 JET ITER poloměr m objem m energetický poměr výkon MW Obrázek: Srovnání tokamaků JET a ITER [5]

17 Obrázek: Tokamak ITER [5]

18 Štěpení jader Energeticky využitelná energie jader atomů je zatím pouze štěpením jader atomů těžkých jader. V jaderných elektrárnách se používá štěpení jader těžkých kovů (uranu U, plutonia Pu, thoria Th). Ostřelováním těžkých jader neutrony 1 0n dojde ke štěpení atomu na dva atomy a uvolnění dalších neutronů a uvolnění energie. Štěpením U vznikne průměrně 2.5 neutronů a štěpením Pu vznikne průměrně 3.02 neutronů.

19 Jaderný reaktor Štěpení jader probíhá v jaderných reaktorech. Rozdělení reaktorů podle druhu neutronů: tepelné reaktory - ke štěpení se používá zpomalených (tepelných) neutronů rychlé reaktory - ke štěpení se používá nezpomalených (rychlých) neutronů

20 Jaderný reaktor Rozdělení reaktorů podle použitého chladiva - reaktory chlazené: plynem (CO 2, helium, vodní pára, vzduch) kapalinou (H 2 O, D 2 O, organické látky) tekutými kovy (sodík, NaK), tekutými solemi (UF 4 )

21 Jaderné reaktory Štěpení uranu je možné vyjádřit rovnicí U n A B X + C D Y n MeV, kde A B X a C DY znamenají štěpné produkty vzniklé rozštěpením jádra uranu. Nejčastěji vznikají dva nestejné odštěpky v hmotnostním poměru 2 : 3. Příklady štěpení U: U n Rb Cs n U n Ba Kr n U n Rb Cs n

22 Obrázek: Procentuální výtěžek štěpení jader v závislosti na hmotnostním čísle A. [6] U, U a Pu

23 Rychlé a tepelné neutrony Štěpná reakce U rychlými neutrony vzniklými při štěpné reakci je velmi malá. Pravděpodobnost jaderné reakce je velká pro tepelné, tj. pro pomalejší neutrony. Neutrony se zpomalují interakcí s jinými jádry atomů, kterým říkáme moderátory. Nejúčinnější moderátory jsou jádra lehkých prvků (vodíku, deuteria, berilia a uhlíku).

24 Moderátory Moderátory pro zpomalení neutronů: grafit už se nepoužívá u nově stavěných elektráren( byl např. v 1. reaktoru v Obninsku, v Černobylu) D 2 O těžká voda, je možné použít přírodní (neobohacený) uran, drahý moderátor( ve vodě obsažena 1 : 5000) H 2 O nutné mírné obohacení uranu H 2 O, D 2 O při havarijním přehřátí reaktoru snižují hustotu a přestávají tím dobře moderovat, rychlé neutrony se pohltí 238 U a reakce se zastaví - kladná zpětná vazba vodních reaktorů. Grafit i při rozžhavení reaktoru stále dobře moderuje neutrony.

25 Multiplikační koeficient Multiplikační koeficient k udává poměr neutronů ke štěpení: k = počet štěpících neutronů v nové generaci počet štěpících neutronů v předcházející generaci Podle velikosti multiplikačního koeficientu rozlišujeme tři základní stavy reaktoru: k = 1 kritický stav reaktoru, počet štěpících neutronů se nemění k < 1 podkritický stav reaktoru, počet štěpících neutronů klesá k > 1 nadkritický stav reaktoru, počet štěpících neutronů se zvětšuje

26 Reaktivita reaktoru Počet neutronů se snižuje zasouváním regulačních tyčí a zvyšováním množství kyseliny borité v chladivu. Pokud jsou v multiplikačním koeficientu zohledněny skutečné podmínky reálného reaktoru, nazýváme jej "efektivní multiplikační koeficient"a značíme jej k ef. V praxi častěji popisujeme stavy reaktoru pomocí "reaktivity reaktoru"ρ, která je definována vztahem: ρ = k ef 1 k ef Hodnota reaktivity reaktoru: ρ = 0 kritický stav reaktoru ρ < 0 podkritický stav reaktoru ρ > 0 nadkritický stav reaktoru

27 První řízená řetězová štěpná reakce USA 2. prosince 1942 reaktoru CP-1 v podzemí stadionu Chicagské univerzity reaktor postavil Enrico Fermi

28 První řízená řetězová štěpná reakce USA 2. prosince 1942 reaktoru CP-1 v podzemí stadionu Chicagské univerzity reaktor postavil Enrico Fermi

29 První řízená řetězová štěpná reakce Obrázek: První řízená řetězová štěpná reakce [7]

30 První jaderná elektrárna připojená k síti Obninsk, SSSR připojení k síti od roku 1959 ukončena produkce elektřiny a byl používán jako výzkumný provoz ukončen 29. dubna 2002 tepelný výkon 30 MWt elektrický výkon 6 MWe, vlastní spotřeba 1 MWe vodou chlazený a grafitem moderovaný 151 kanálů, z toho 23 pro regulační tyče

31 Typy jaderných reaktorů V jaderných elektrárnách ve světě pracovalo v roce jaderných reaktorů několika různých typů. Jejich celkový instalovaný výkon je více než MWe.

32 Jaderný reaktor PWR, VVER Pressurized light-water moderated and cooled Reactor Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor nejrozšířenější typ, asi 57% všech jaderných reaktorů palivo - obohacený UO 2 nebo PuO 2 ve tvaru válečků uspořádaných do palivových tyčí aktivní zóna - palivové tyče poskládané do souborů, v reaktoru - ocelová tlaková nádoba, tlak 15.7 MPa chladivo - H 2 O, která se po ohřátí (na 325 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - H 2 O účinnost elektrárny 32.7 %

33 Jaderný reaktor PWR, VVER Obrázek: Reaktor VVER [8]

34 Jaderný reaktor BWR Boiling Water Reactor druhý nejrozšířenější typ palivo - obohacený UO 2 nebo PuO 2 ve tvaru válečků uspořádaných do palivových tyčí aktivní zóna - palivové tyče poskládané do souborů, v reaktoru - ocelová tlaková nádoba, tlak 7 MPa chladivo - H 2 O, v aktivní zóně vzniká pára (286 C), která se po oddělení vlhkosti vede na turbínu - jednookruhová elektrárna moderátor - H 2 O účinnost elektrárny 33.3 %

35 Jaderný reaktor BWR Obrázek: Reaktor BWR [8]

36 Těžkovodní reaktor CANDU - PHWR vyvinut v Kanadě, exportován do Indie, Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska palivo - přírodní uran ve formě oxidu uraničitého aktivní zóna - umístěna v nádobě ve tvaru ležícího válce, která má v sobě vodorovné průduchy pro tlakové trubky chladivo - D 2 O, která se po ohřátí (na 305 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - D 2 O, moderační schopnost se snižuje se zvyšující se teplotou účinnost elektrárny 30.1 %

37 Těžkovodní reaktor CANDU - PHWR Obrázek: Reaktor CANDU [8]

38 Jaderný reaktor MAGNOX, GCR anglicky magnesium oxid = Magnox Velká Británie a Japonsko palivo - přírodní kovový uran ve formě tyčí pokrytých oxidem magnezia aktivní zóna - skládá se z grafitových bloků (moderátor), kterými prochází několik tisíc kanálů, do každého se umíst uje několik palivových tyčí, je uzavřena v kulové ocelové nádobě s betonovým stíněním výměna paliva - kontinuální za provozu chladivo - CO 2, který se po ohřátí (na 400 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - grafit účinnost elektrárny 28.5 %

39 Jaderný reaktor MAGNOX, GCR Obrázek: Reaktor MAGNOX [8]

40 Jaderný reaktor AGR Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor Velká Británie - 14 reaktorů Velká Británie palivo - uran obohacený izotopem 235 U ve formě UO 2, pokrytí nerez ocelí max. teplota paliva 1500 C chladivo - CO 2, který se po ohřátí (na 650 C) vede do parogenerátoru, kde předá teplo vodě sekundárního okruhu moderátor - grafit účinnost elektrárny 42 %

41 Jaderný reaktor AGR Obrázek: Reaktor AGR [8]

42 Jaderný reaktor RBMK používá se výhradně na území bývalého SSSR, další se nestaví první jaderná elektrárna v Obninsku reaktor v Černobylu palivo - přírodní nebo mírně obohacený uran ve formě UO 2 aktivní zóna - palivové tyče jsou uloženy v kanálech, kudy proudí chladivo, tlak 6.9 MPa chladivo - H 2 O, v tlakových kanálech vzniká pára (284 C), která po oddělení vlhkosti pohání turbínu, elektrárna je jednookruhová moderátor - grafit, obklopuje kanály účinnost elektrárny 31.3 %

43 Jaderný reaktor RBMK Obrázek: Reaktor RBMK [8]

44 Jaderný reaktor HTGR High Temperature Gas Cooled Reactor vysokoteplotní reaktory jsou zatím vyvinuty pouze experimentálně v Německu, USA a Velké Británii palivo - vysoce obohacený uran ve formě malých kuliček UO 2 (průměr asi 0.5 mm). Kuličky povlékané třemi vrstvami karbidu křemíku a uhlíku jsou rozptýleny v koulích grafitu, velkých asi jako tenisový míček. Grafit slouží jako pevná, tepelně odolná schránka uranu i vznikajících radioaktivních zbytků i jako moderátor. Palivo se volně sype do aktivní zóny, na dně je postupně odebíráno. chladivo - He proháněné skrze aktivní zónu účinnost elektrárny 40 %

45 Jaderný reaktor HTGR Obrázek: Reaktor HTGR [8]

46 Jaderný reaktor FBR rychlý množivý reaktor FBR, v Rusku v Bělojarsku BN , BN pracoval ve Francii (Superphénix) a Velké Británii v USA, Německu a Japonsku - demonstrační palivo - plutonium ve směsi oxidu PuO 2 a UO 2, BN obohacení na % 235 U. Vyprodukuje více nového plutoniového paliva, než kolik ho sám spálí. aktivní zóna - svazky palivových tyčí jsou obklopeny plodivým pláštěm z ochuzeného uranu, tlak 0.25 MPa chladivo - sodík - dva okruhy, který ze sekundárního okruhu (620 C) proudí do parogenerátoru, kde ve třetím okruhu ohřívá vodu na páru bez moderátoru, řízená štěpná reakce v něm probíhá působením nezpomalených, rychlých neutronů účinnost elektrárny 42 %

47 Jaderný reaktor FBR Obrázek: Reaktor FBR [8]

48 Vývoj štěpných reaktorů Reaktory IV. generace - šest nových typů reaktorů, čtyři jsou rychlé a dva jsou klasické: Gas-Cooled Fast Reactor (GFR) - rychlý reaktor chlazený plynem Lead-Cooled Fast Reactor (LFR) - rychlý reaktor chlazený olovem Molten Salt Reactor (MSR) - reaktor chlazený roztavenou solí Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR) - rychlý reaktor chlazený sodíkem Supercritical-Water Reactor (SCWR) - reaktor chlazený vodou s nadkritickým cyklem Very-High-Temperature Reactor (VHTR) - reaktor s velmi vysokými teplotami

49 Jaderné elektrárny v ČR V České republice jsou provozovány dvě jaderné elektrárny s šesti reaktory: Dukovany MWe Temelín MWe a 1060 MWe Roční výroba je v každé elektrárně asi 15 TWh a roční využití je přes 80 %.

50 Obrázek: Schéma jaderné elektrárny [9]

51 Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice. V Jaderné elektrárně Dukovany jsou instalovány čtyři tlakovodní reaktory (PWR). Projektové označení těchto reaktorů je VVER 440 typ V 213. Uvedení do provozu:

52 Jaderná elektrárna Dukovany Na projektu, výrobě zařízení a výstavbě elektrárny se podílely následující subjekty: Podklady projektu: firma LOTEP (bývalý SSSR) Prováděcí projekt: Energoprojekt Praha Generální dodavatel stavby: Průmyslové stavby Brno Generální dodavatel technologie: Škoda Praha Konstrukce, výroba, dodávka rozhodujících zařízení: Reaktory: Škoda Plzeň Parogenerátory: Vítkovice Turbogenerátory: Škoda Plzeň

53 Jaderná elektrárna Dukovany Původní instalované parametry každého reaktoru: tepelný výkon 1375 MW elektrický výkon 440 MWe Od roku 2012 jsou na všech reaktorech využity projektové rezervy (zvýšení výkonu reaktoru o 5 %) a vyměněny turbíny: tepelný výkon 1444 MW elektrický výkon 510 MWe Dva hlavní výrobní bloky. V každém jsou dva reaktory. Na jeden reaktor jsou dvě 255 MW turbostrojí s jedním jednoproudým vysokotlakým a dvěma dvouproudými nízkotlakými stupni turbíny.

54 Jaderná elektrárna Dukovany V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení: sklad použitého jaderného paliva, ve kterém je použité palivo skladováno v transportně-skladovacích kontejnerech CASTOR 440/84. úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů (z EDU, ETE a ÚJV Řež), které je ve vlastnictví státu.

55 Jaderná elektrárna Temelín V Jaderné elektrárně Temelín jsou instalovány dva tlakovodní reaktory (PWR). Projektové označení těchto reaktorů je VVER Uvedení do provozu: Instalované parametry každého reaktoru: tepelný výkon 3000 MW elektrický výkon 1000 MWe Po výměně vysokotlaké části turbíny byl elektrický výkon 1020 MWe

56 Jaderná elektrárna Temelín V roce 2013 bylo provedeno zvýšení tepelného výkonu obou reaktorů na 104% (elektrický výkon 1060 MWe). Po výměně nízkotlaké turbíny (čtyřstupňové za pětistupňové) bude výkon 1090 MWe: blok 1 - výměna byla provedena v roce 2014 blok 2 - výměna bude provedena v roce 2015 Na jeden reaktor je jedno turbostrojí s jedním jednoproudým vysokotlakým a třemi dvouproudými nízkotlakými stupni turbíny.

57 Části jaderné elektrárny primární okruh sekundární okruh terciální okruh

58 Obrázek: Schéma jaderné elektrárny [9]

59 Primární okruh reaktor parogenerátory hlavní cirkulační čerpadla cirkulační potrubí primárního okruhu kompenzátor objemu

60 Jaderný reaktor slouží k udržování řízené štěpné řetězové reakce a umožňuje plynule odvádět tepelnou energii uvolňovanou při štěpení ocelová tlaková nádoba opatřená odnímatelným víkem uvnitř je nachází aktivní zóna, v níž je uspořádáno jaderné palivo a regulační orgány pro řízení a kontrolu štěpné reakce.

61 Jaderný reaktor oběhové (hlavní cirkulační) čerpadlo kompenzátor objemu - kompenzace objemových změn, regulace tlaku parogenerátor - horizontální výparníkový výměník, předává své teplo vodě sekundárního okruhu potrubí primárního okruhu -průměr 500 milimetrů a síla stěny 32 mm

62 Jaderný reaktor - Temelín výška 11 m průměr 4.5 m navržena na tlak 17.6 MPa při teplotě 350 provozní tlak je 15.7 MPa při teplotách nízkolegovaná chrom - nikl - molybden - vanadová ocel

63 Sekundární okruh Přeměňuje tepelnou energii páry v mechanickou energii rotoru parní turbíny. Základními zařízeními tohoto okruhu jsou: turbína a generátor kondenzátor - tlak MPa, teplota 30 C kondenzátní čerpadla odplyňovací nádrž napájecí čerpadla regenerační ohříváky - ohřev kondenzátu

64 Terciální okruh Ochlazuje vodu sekundárního okruhu v kondenzátoru a vytváří tak co největší turbínou využitelný podtlak, aby účinnost turbíny byla co nejvyšší. Čím nižší je teplota chladící vody v terciálním okruhu, tím vyšší je podtlak v kondenzátoru. Základními zařízeními tohoto okruhu jsou: chladící věže oběhová čerpadla potrubí a kanály chladící vody

65 Chladící věže Chladící věž ve tvaru rotačního hyperboloidu. Ve spodní části věže je kruhový bazén, v němž se ochlazená voda shromažd uje a oběhovými čerpadly chladící vody je dopravována zpět do kondenzátoru turbín. U elektráren postavených u moře nebo u velkých řek se nestaví chladící věže.

66 Jaderné palivo Izotopu uranu 235 v čerstvém palivu jsou asi 4%. Protože přírodní uran obsahuje pouze 0.7% uranu 235 U, musí dojít před výrobou palivových tablet k takzvanému obohacení uranu. Provozem dochází štěpením ke snižování obsahu 235 U. V obou našich JE se používalo palivo, které bylo projektováno na tříleté použití v reaktoru (takzvanou tříletou palivovou kampaň). V současné době se v JE Dukovany používá palivo projektované na pětiletou palivovou kampaň. V JE Temelín je kampaň čtyřletá. Část paliva (pětina v EDU, čtvrtina v ETE) se vymění každých 12 měsíců.

67 Použité jaderné palivo Kazety s použitým jaderným palivem, které se vyjímají z reaktoru vypadají stejně jako kazety s čerstvým palivem. Jsou nepoškozené a čisté. Významný rozdíl je však v radioaktivitě látek, které obsahují. Během provozu roste téměř z nuly postupně tak, jak narůstá množství produktů štěpení v jaderném palivu. Rozštěpením jednoho atomu U 235 vzniknou dva nestabilní atomy různých prvků, které se dále přeměňují. Po vyjmutí paliva z reaktoru dochází k jaderným přeměnám štěpných produktů a k uvolňování gama záření, neutronů a tepla, které musí být odváděno.

68 Mezisklad použitého paliva - Dukovany Vnější průměr kontejneru CASTOR je 2.66 m a výška 4.2 m. Hmotnost prázdného kontejneru je 93.7 tun, naplněného 112 tun. Pro uložení 84 použitých palivových souborů. Obrázek: Mezisklad použitého jaderného paliva - Dukovany, 1995, 60 kontejnerů [10], Dukovany nový mezisklad, 2006, 133 kontejnerů [11]

69 Mezisklad použitého paliva - Temelín Výška kontejneru je 5.5 m a průměr 2.3 m. Prázdný váží 100 tun a plný 115 tun. Pro uložení 19 použitých palivových souborů. Obrázek: Mezisklad použitého jaderného paliva Temelín, 2010, 152 kontejnerů [12]

70 Manipulace s použitým palivem 1 - kontejment, 2 - reaktorová nádoba, 3 - bazén použitého paliva, 4 - zavážecí stroj, 5 - budova skladu použitého paliva, 6 - kontejner na použité palivo Obrázek: Schéma manipulace s použitým palivem [13]

71 Kontejner CASTOR Obrázek: Schéma kontejneru CASTOR [13]

72 JE Dukovany a Temelín

73 JE Dukovany

74 JE Dukovany

75 JE Temelín

76 JE Temelín

77 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny Která země má největší podíl JE na výrobě elektrické energie?

78 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny Obrázek: Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [14]

79 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny Obrázek: Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [14]

80 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [15] ZEMĚ REAKTORY V REAKTORY PLÁNOVANÉ NÁVRH SPOTŘEBA VÝROBA V JE PROVOZU VE VÝSTAVBĚ REAKTORY REAKTORŮ URANU /1 2015/1 2015/1 2015/ TWh % e No. MWe net No. MWe MWe MWe No. No. gross gross gross tonnes U Argentina 5,7 4, Armenia 2,2 29, Bangladesh 0,0 0, Belarus 0,0 0, Belgium 40,6 52, Brazil 13,8 2, Bulgaria 13,3 30, Canada 94,3 16, Chile 0,0 0, China 104,8 2, ČR 29,0 35, Egypt 0,0 0, Finland 22,7 33, France 405,9 73, Germany 92,1 15, Hungary 14,5 50, India 30,0 3,

81 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [15] ZEMĚ REAKTORY V PROVOZU REAKTORY VE VÝSTAVBĚ VÝROBA V JE /1 2015/1 TWh % e No. MWe net No. MWe gross PLÁNOVANÉ REAKTORY NÁVRH REAKTORŮ SPOTŘEBA URANU /1 2015/1 No. MWe MWe No. gross gross tonnes U Indonesia 0,0 0, Iran 3,9 1, Israel 0,0 0, Italy 0,0 0, Japan 13,9 1, Jordan 0,0 0, Kazakhstan 0,0 0, Korea DPR (N) 0,0 0, Korea RO (S) 132,5 27, Lithuania 0,0 0, Malaysia 0,0 0, Mexico 11,4 4, Netherlands 2,7 2, Pakistan 4,4 4, Poland 0,0 0, Romania 10,7 19, Russia 161,8 17,

82 Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny [15] ZEMĚ REAKTORY V PROVOZU REAKTORY VE VÝSTAVBĚ VÝROBA V JE /1 2015/1 TWh % e No. MWe net No. MWe gross PLÁNOVANÉ REAKTORY NÁVRH REAKTORŮ SPOTŘEBA URANU /1 2015/1 No. MWe MWe No. gross gross tonnes U Saudi Arabia 0,0 0, Slovakia 14,6 51, Slovenia 5,0 33, South Africa 13,6 5, Spain 54,3 19, Sweden 63,7 42, Switzerland 25,0 36, Taiwan 39,8 19, Thailand 0,0 0, Turkey 0,0 0, Ukraine 78,2 43, UAE 0,0 0, UK 64,1 18, USA 790,2 19, Vietnam 0,0 0, WORLD** 2 358,

83 Přírodní reaktor V roce 1972 byl v uranovém dole v Oklo v Gabonu objeven přírodní štěpný reaktor. V této oblasti bylo nalezeno šestnáct reaktorů, které pracovaly asi před 1.7 miliardami let a jejich průměrný výkon byl 100 kw a pracoval asi 150 tisíc let. K objevu došlo při zjištění koncentrace 235 U %, která je nižší než koncentrace kdekoliv na světě, která je %. Následně odebrané vzorky obsahovaly dokonce jen 0.3 % 235 U. Tento nízký obsah je zapříčiněn spotřebováním 235 U v přírodním reaktoru.

84 Přírodní reaktor Poločas rozpadu 235 U je 0.7 miliard let a poločas rozpadu 238 U je 4.5 miliard let. To je důvod, že koncentrace 235 U v přírodním uranu klesá. Před 1.7 miliardami let byla koncentrace 235 U asi 3 %, což postačovalo se spuštění jaderné reakce jako v našich tlakovodních reaktorech s nízko obohaceným uranem moderovaných vodou. Zřejmě byl moderován vodou. Nefungoval kontinuálně, ale jako gejzír. Byl v chodu zhruba půl hodiny a poté 2.5 hodiny chladnul. Tento koloběh se opakoval do ukončení jaderné reakce kvůli nízkému zastoupení 235 U a tvorbě reaktorových jedů.

85 Stupnice INES pro jaderné havárie V roce 1991 byla Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) zavedena stupnice INES (The International Nuclear Event Scale - Mezinárodní stupnice jaderných událostí). - odchylky nemají žádný bezpečnostní význam - nehody - 1, 2, 3 - neohrožující okolí a vně lokality elektrárny nevyžadující žádná mimořádná opatření - havárie - 4, 5, 6, 7 - vyžadující v důsledku většího úniku radioaktivity do okolí opatření, obsažená v přijatých havarijních plánech

86 Stupnice INES pro jaderné havárie Každá účastnická země je povinná v přesně stanoveném termínu informovat koordinační centrum MAAE o každé nehodě a havárii. Absolutní většina hlášených událostí je pod stupněm 3. Události, které vůbec nesouvisejí s bezpečností se označují jako události mimo stupnici. Obrázek: Stupnice INES [16]

87 Havárie v JE INES 4 - JE A-1 v Jaslovských Bohunicích INES 5 - JE Windscale (Anglie) a JE Three Mile Island (USA) INES 7 - Černobyl (Ukrajina, dříve SSSR) dubna 1986, Fukušima (Japonsko) - březen 2011

88 Havárie v JE Černobyl Bloky JE Černobyl [15]: , uzavřen v roce , uzavřen po požáru strojovny v roce , uzavřen v roce , havárie výstavba zastavena v roce výstavba zastavena v roce 1988

89 Havárie v JE Fukušima Při zemětřesení byly automaticky odstaveny provozované reaktory 1, 2 a 3. Na reaktorech 4, 5 a 6 probíhala odstávka. O hodinu později dorazila k elektrárně čtrnáctimetrová vlna. Byl poškozen systém chlazení a zničeny nádrže paliva pro dieselgenerátory. Došlo k odhalení paliva a k produkci vodíku, který byl odpouštěn kvůli vysokému tlaku. V horní části budovy reaktoru došlo k výbuchu vodíku. Z elektrárny unikla radiace.

90 Výroba a provozované bloky JE v Japonsku [15] rok výroba [TWh] z JE [%] počet reaktorů výkon [MW] Probíhá proces schvalování spuštění reaktorů.

91 Výroba a provozované bloky JE v Německu [15] rok výroba [TWh] z JE [%] počet reaktorů výkon [MW]

92 [1] [2] [3] [4] [5] https://www.euro-fusion.org/2014/01/comparison-of-jetand-iter/ [6] [7] how_the_first_chain_reaction_changed_science/ [8] encyklopedie-energetiky/03/typy_2.html [9]

93 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Martin Vajnar 1/7 Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Jaderný reaktor VVER-1000 Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor Budovy jaderné elektrárny 1. Budova reaktoru skládá se ze dvou hlavních

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Spasí nás nové generace reaktor ů? Spasí nás nové generace reaktor ů? Dalibor Stráský Praha, 28.4.2009 Vývoj jaderné energetiky Generation IV - program US Department of Energy iniciován v r. 1999 Výběr reaktorových systém ů IV. generace

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje ing.jan Šritr 1 ing.jan Šritr 2 1 Parní generátory (parní

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Elektroenergetika. (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01

Elektroenergetika. (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01 Elektroenergetika (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01 Dostupnost této prezentace na webových stránkách: http://home.zcu.cz/~laurenc/ (sekce Aktuálně ) Výkon (energetických zařízení) Jmenovitý (štítkový)

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti. Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti Vyhořelé jaderné palivo současné trendy a možnosti Tomáš Bílý Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Plán výletu: Současný stav jaderné energetiky Vyhořelé

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

BULLETIN. Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800. Klasické a rychlé množivé reaktory. První jaderná elektrárna v Obninsku

BULLETIN. Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800. Klasické a rychlé množivé reaktory. První jaderná elektrárna v Obninsku BULLETIN 4 2014 Zahájena štěpná řetězová reakce rychlého reaktoru BN-800 Vladimír Wagner, ÚJF AV ČR, v. v. i. Ruská jaderná energetika prožívá další historickou událost: v Bělojarsku byla spuštěna štěpná

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět t energie Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha To je náš svět. A jiný nemáme... Několik čísel: V současné době žije na Zemi více než 6,3 miliard obyvatel s průměrným ročním přírůstkem

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÁ ÚVAHA Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU. Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Příspěvek českých výrobců pro renesanci jaderného programu v EU Martin Pecina, generální ředitel VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Česká republika je členem úzkého elitního klubu zemí, které jsou schopny

Více

Superkritická vodní smyčka SCWL

Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical Water Loop), je experimentální zařízení sloužící k simulaci fyzikálních a chemických parametrů superkritického

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER Term ojaderná fúze V rámci projektu Fyzikou a chemií k technice vytvořil prezentaci za GKS Marek Kovář (kovar.ma@seznam.cz). Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (www.gnu.org). 1) Nový zdroj

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Pokročilé jaderné technologie

Pokročilé jaderné technologie Pokročilé jaderné technologie a Skupina ČEZ SKUPINA ČEZ Rubrika obsah Šance jaderné energetiky 5 370 000 MW čistého výkonu 6 Proč právě jádro 6 Použité palivo cennou surovinou 9 Jak udělat z použitého

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 256987 (Bl) (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 (51) Int Cl* P 28 D 1/04 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN Ing. Václav Bláha Škoda Plzeň V souvislosti s přípravou kontraktu na dodávku paliva pro JE Temelín na další období, poptala firma TVEL ve ŠKODA JS

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Jaderné reaktory IV. generace

Jaderné reaktory IV. generace ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta Elektrotechnická Diplomová práce Jaderné reaktory IV. generace Vesecký Robert Leden 2006 Anotace Práce se zabývá nejnovějšími poznatky ve vývoji současných

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra chemie

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra chemie Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra chemie Atomové jádro a jaderné reakce Bakalářská práce Andrea Lecjaksová B1001 Chemie se zaměřením na vzdělávání Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

JADERNÁ ENERGETIKA MÝTY a FAKTA

JADERNÁ ENERGETIKA MÝTY a FAKTA JADERNÁ ENERGETIKA 1. Neexistuje bezpečné řešení ukládání radioaktivních odpadů a použitého paliva Bezpečné řešení ukládání radioaktivních odpadů a použitého paliva je technicky zvládnuto. Použité palivo

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19 y POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 04 77 (21) pv 2473-77 189 348 (ii) B1] (51) Int. Cl.' P 01 K 3/08

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. 13.1. Úvod 13.2. Rozvod elektrické energie 13.3. Energetická soustava 13.4. Výroba elektrické energie

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. 13.1. Úvod 13.2. Rozvod elektrické energie 13.3. Energetická soustava 13.4. Výroba elektrické energie 13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE 13.1. Úvod 13.2. Rozvod elektrické energie 13.3. Energetická soustava 13.4. Výroba elektrické energie Ing. Václav Kolář Květen 2000, poslední úprava - červenec 2005

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE

ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE ING.

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU 165 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 2 písm. j) bodu 2 zákona č. 18/1997 Sb.,

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Zastavit se a změnit svět. Vize, rizika a příleţitosti energetiky

Zastavit se a změnit svět. Vize, rizika a příleţitosti energetiky Zastavit se a změnit svět Vize, rizika a příleţitosti energetiky Aleš John NRI Řeţ 18. 10. 2010 1 Fosilní, obnovitelné, jaderné,????, zdroje 100 W/hlavu??? W/hlavu 1800 W/hlavu 18. 10. 2010 2 O čem bude

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomie, manažerství a humanitních věd Uplatnění jaderné energetiky na trhu s elektrickou energií Utilization of Nuclear Power Plants

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY JADERNÁ ENERGIE

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY JADERNÁ ENERGIE ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY JADERNÁ ENERGIE ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY JADERNÁ ENERGIE OBSAH 3 OBSAH Tajemství atomů Pavel Augusta 7 Energie bez kouře Michael Sovadina, Marie Dufková 17 Trezor na tisíc let

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů e-learningový kurz Tento e-learningový kurz byl vypracován v rámci projektu Efektivní přenos poznatků v rámci energetického

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = 1.05 10 21 J 2000 Q ročně (malá hustota) Σ 1850 1950 - Σ 1950 2050 -

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = 1.05 10 21 J 2000 Q ročně (malá hustota) Σ 1850 1950 - Σ 1950 2050 - Jaderná fúze Problém energie Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = 1.05 10 21 J Slunce zem Světová spotřeba energie 2000 Q ročně (malá hustota) Zásoby uhlí ~100 Q, zásoby ropy do 1850 0.004 Q/rok

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE Jaderná fúze je jaderná reakce, při které se spojením jader atomů lehkých prvků vytvoří nové, těžší jádro jiného prvku. NEUTRON DEUTERIUM ENERGIE HELIUM TRITIUM Deuterium (těžký

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Svět a poptávka po energii

Svět a poptávka po energii Svět a poptávka po energii Lidé potřebují více energie a potřebují čistší energii Celosvětová spotřeba energie poroste, a to hlavně ze dvou příčin: Přibývá lidí, a některé chudé země bohatnou. Příklady

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 Pohony - tanky - letadla - ponorky - ledoborce, letadlové lodě a raketové křižníky Mírové využití Netradiční jaderné aplikace - odsolování mořské vody - mobilní

Více

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková Točna Točnu roztočte a položte na ní míček. Pozorujte, jak bude míček opisovat malé kroužky. Nyní lehce plochu nakloňte a dívejte se, kterým směrem se bude míček pohybovat. Jakým směrem jste si myslili,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

Pozitiva výroby jaderné energie. Orálková Jitka

Pozitiva výroby jaderné energie. Orálková Jitka Pozitiva výroby jaderné energie Orálková Jitka Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Rostoucí poptávka po elektrické energii vyžaduje stále větší výrobní kapacity při omezených přírodních zdrojích. Jelikož

Více

Jaderný palivový cyklus

Jaderný palivový cyklus Jaderný palivový cyklus Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Výroba a přenos el. energie

Výroba a přenos el. energie Výroba a přenos el. energie Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala únor 2007 Průmyslová výroba elektrické energie Elektrárny a zdroje Uhelné Jaderné Sluneční

Více

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent 1. Jaderná elektrárna Dukovany 1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent Schéma jaderné elektrárny Dukovany je na obrázku 1-1. Jsou v něm vyznačeny následující hlavní komponenty:

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_192_Elektřina-výroba a rozvod AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 12.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více