METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB"

Transkript

1 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a) zákoa č. 258/2000 Sb., o ochraě veřejého zdraví a o změě ěkterých souvisejících zákoů, ve zěí pozdějších předpisů metodický ávod ke sjedoceí postupu při měřeí a hodoceí hluku a vibrací a pracovišti a vibrací v chráěých vitřích prostorech staveb. Úvod V tomto metodickém ávodu jsou uvedey metody měřeí a hodoceí hluku a vibrací a pracovišti a vibrací v chráěých vitřích prostorech staveb. Pokud existují harmoizovaé české techické ormy, je uvede odkaz a tyto ormy s případými doplňky. Pokud takové ormy eexistují, je uvedea metodika podrobě. Metodika měřeí a hodoceí hluku a vibrací a pracovišti je doplěa o postup staoveí ejistot měřeí. Rozšířeá ejistota měřeí hluku a vibrací je parametr přidružeý k výsledku měřeí, který určuje kofidečí iterval, ve kterém se s 95 % pravděpodobostí achází správá hodota. Měřidla HLUK NA PRACOVIŠTI () K měřeí hluku a pracovišti se používají zvukoměry třídy ebo třídy 2 vyhovující požadavkům ČSN EN ebo ČSN IEC 65+A a ČSN EN A2. K přímému měřeí expozice hluku u zaměstace se používají osobí zvukové expozimetry splňující požadavky ČSN IEC 252+A. Při kmitočtové aalýze hluku, ízkofrekvečího a vysokofrekvečího hluku, ifrazvuku a ultrazvuku se používají pásmové filtry třídy ebo třídy 2, které splňují požadavky ČSN EN 6260+A. Používaé měřicí mikrofoy musí splňovat požadavky pro pracoví etaloové mikrofoy podle série ČSN EN (2) Provozí kalibrace zvukoměré techiky před měřeím, v jeho průběhu a po jeho ukočeí se provádí akustickými kalibrátory třídy ebo třídy 2, které vyhovují požadavkům ČSN EN 60942, ebo pistofoy (včetě kalibrovaého barometru), které se ve smyslu požadavků ormy ČSN EN považují za akustické kalibrátory třídy ebo třídy 2. (3) Měřicí mikrofoy, přístroje pro měřeí zvuku třídy a třídy 2 (tj. zvukoměry spektrálí aalyzátory), osobí zvukové expozimetry a pásmové filtry třídy a třídy 2 jsou zařazey ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., kterou se staoví měřidla k poviému ověřováí a měřidla podléhající schváleí typu, ve zěí pozdějších předpisů jako staoveá měřidla, která podle zákoa č. 505/990 Sb., o metrologii, ve zěí pozdějších předpisů podléhají státí metrologické kotrole měřidel. Všecha staoveá měřidla používaá k měřeí hluku a pracovišti musí být vybavea platým ověřovacím listem. Akustické kalibrátory a pistofoy používaé k měřeí musí být vybavey kalibračím listem, jehož datum vydáí eí starší ež 2 roky. (4) Pomocá pracoví měřidla (barometr, vlhkoměr, teploměr a aemometr) používaá při měřeí hluku a pracovišti musí mít platý kalibračí list. (5) Při měřeí ifrazvuku se používají měřidla, která vyhovují požadavkům uvedeým v ČSN ISO 796, Příloze A. (6) Při měřeí ultrazvuku se používají měřidla, která v rozsahu slyšitelých kmitočtů vyhovují techickým požadavkům pro zvukoměry třídy ebo třídy 2, a které podle techických údajů výrobce umožňují také měřeí hladi akustického tlaku v třetiooktávových pásmech v kmitočtovém rozsahu ultrazvuku šířeého vzduchem alespoň do kmitočtu 63 khz. Měřicí systém pro měřeí ultrazvuku musí idikovat hladiy akustického tlaku v decibelech vztažeé k referečí hodotě 20 μpa. Měřicí mikrofo vybaveý platým ověřovacím listem pro rozsah slyšitelých kmitočtů musí mít v kmitočtovém rozsahu od 0 khz do 63 khz plochou kmitočtovou charakteristiku s tolerací ±2 db. S ohledem a směrové účiky mikrofou a požadovaý kmitočtový rozsah se doporučuje k měřeí ultrazvuku používat /4 (čtvrtpalcový) ebo /8 (osmiopalcový) měřicí mikrofoy. Ke kalibraci měřidel pro měřeí ultrazvuku se doporučuje používat vícekmitočtový akustický kalibrátor s pracovím kmitočtem až do 6 khz. Kalibraci se doporučuje provádět v rozsahu liearity měřicího systému a hladiě akustického tlaku srovatelé s hladiou ultrazvuku, která se má měřit.

2 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 7 Měřeí a hodoceí hluku a pracovišti podle českých techických orem () Postupy pro měřeí a hodoceí hluku a pracovišti jsou obsažey v ČSN ISO 999 Akustika Staoveí expozice hluku a pracovišti a posouzeí zhoršeí sluchu vlivem hluku ) a v ČSN EN ISO 962 Akustika Určeí expozice hluku a pracovišti Techická metoda. Primárě se ČSN EN ISO 962 používá pro 2. třídu přesosti, ale obecé zásady měřeí či strategie měřeí hluku jsou platé také pro. ebo 3. třídu přesosti. Prodloužíme-li dobu měřeí hluku, postiheme více pracovích úloh a provedeme-li měřeí u více zaměstaců ve skupiě a daém pracovišti, síží se rozšířeá ejistota měřeí a můžeme se dostat do. třídy přesosti ebo aopak. (2) Termíy ormalizovaá hladia expozice hluku pro běžou dobu trváí pracovího de 8 h (ČSN ISO 999, 3.6) a hladia deí expozice hluku A (ČSN EN ISO 962, 3.2) mají stejý výzam jako ekvivaletí hladia akustického tlaku A L Aeq, 8h za osmihodiovou směu. (3) Ifrazvuk a ízkofrekvečí hluk se měří avíc v souladu ČSN ISO 796 Akustika Frekvečí váhová fukce pro měřeí ifrazvuku. Měřeí a hodoceí ízkofrekvečího a vysokofrekvečího hluku a ultrazvuku () Nízkofrekvečí a vysokofrekvečí hluk se měří v souladu s pricipy uvedeými v ČSN ISO 999 a ČSN EN ISO 962. Nízkofrekvečí a vysokofrekvečí hluk posuzovaý v příslušých třetiooktávových pásmech v oblasti ejižších resp. ejvyšších slyšitelých kmitočtů zahruje jak hluk s výrazými tóovými složkami, tak širokopásmový hluk s výzamými hladiami akustického tlaku. Nízkofrekvečí hluk se posuzuje v třetiooktávových pásmech se středím kmitočtem od 20 Hz do 40 Hz tak, že se ze změřeých L teq, T staoví L teq, 8h. Výskyt ízkofrekvečího hluku se a daém místě zjišťuje měřeím okamžitých hladi akustického tlaku A a C. Výskyt ízkofrekvečího hluku je prokázá, je-li rozdíl L pc L pa větší ež 20 db. Za krátkodobou expozici ifrazvuku v třetiooktávových pásmech se středími kmitočty od Hz do 6 Hz a ízkofrekvečímu hluku v třetiooktávových pásmech se středími kmitočty od 20 Hz do 40 Hz, se považuje expozice kratší ež 8 miut. (2) Vysokofrekvečí hluk se posuzuje v třetiooktávových pásmech se středími kmitočty od 8 khz do 6 khz tak, že se ze změřeých L teq, T staoví L teq, 8h. Výskyt vysokofrekvečího hluku se zjišťuje měřeím okamžitých hladi akustického tlaku v třetiooktávových pásmech se středími kmitočty od 8 khz do 6 khz. Výskyt vysokofrekvečího hluku je prokázá, překračují-li okamžité hladiy akustického tlaku v daých třetiooktávových pásmech hladiu akustického tlaku 75 db. (3) Ultrazvuk se posuzuje v třetiooktávových pásmech se středími kmitočty od 20 khz do 40 khz tak, že se ze změřeých L teq, T staoví L teq, 8h. Výskyt ultrazvuku se zjišťuje měřeím okamžitých hladi akustického tlaku v třetiooktávových pásmech se středími kmitočty od 20 khz do 40 khz. Výskyt vysokofrekvečího hluku je prokázá, překračují-li okamžité hladiy akustického tlaku v daých třetiooktávových pásmech hladiu akustického tlaku 05 db. Staoveí průměré expozice hluku a pracovišti za sledovaé období () Při staoveí průměré expozice hluku a pracovišti za sledovaé období jedoho týde, měsíce a za delší časové období pro účely hodoceí expozice se vychází z celkového počtu pracovích smě v daém období a počtu pracovích smě, při kterých je zaměstaec expoová hluku. (2) Daý postup je možé použít také v případě pravidelých ebo epravidelých pracovích smě s odlišou dobou trváí ež 8 hodi, při promělivém počtu hodi za sledovaé období, avšak jedotlivé deí expozice hluku je třeba ejprve ormovat a vztažou dobu 8 hodi. Sledovaým obdobím se rozumí i pracoví doba zaměstaců, pracujících a základě dohod o pracích koaých mimo pracoví poměr. (3) Průměrá týdeí expozice hluku L Aeq, w se vypočítá podle vztahu: L Aeq, w = 0. lg [ ( 0 0,. (L Aeq, 8h, k ))], [db], 5 k= kde je počet smě během pracovího týde, při kterých je zaměstaec expoová hluku. ČSN ISO 999 je harmoizovaá, viz směrice 2003/0/ES a také Nařízeí vlády č. 272/20 Sb.

3 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 (4) Průměrá měsíčí expozice hluku L Aeq, s se vypočítá podle vztahu: L Aeq, s = 0. lg [ ( 0 0,. (L Aeq, 8h, k s k= ))], [db], kde je počet smě během pracovího měsíce, při kterých je zaměstaec expoová hluku a s je celkový počet pracovích dů v daém měsíci. (5) Podle vztahu uvedeého v odst. 4 se postupuje při výpočtu průměré expozice hluku za sledovaé období delší ež jede měsíc (apříklad rok L Aeq, r ), přičemž je počet pracovích smě během sledovaého období (jedoho roku), při kterých je zaměstaec expoová hluku, a s je celkový počet pracovích dů ve sledovaém období (jedoho roku). Nejistoty měřeí hluku () Nejistota měřeí hluku, ifrazvuku a ultrazvuku se staovuje v souladu se zásadami uvedeými v TNI Nejistoty měřeí Část 3: Poky pro vyjádřeí ejistoty měřeí (Poky ISO/IEC 98-3), a v dokumetu EA-4/02 Vyjadřováí ejistoty měřeí při kalibraci. Při výpočtu rozšířeé ejistoty měřeí je možé postupovat také podle ČSN EN ISO 962 s tím rozdílem, že se pro účel tohoto metodického ávodu uvažuje oboustraý kofidečí iterval 95 %, kterému odpovídá koeficiet rozšířeí k =,96, jímž se vyásobí kombiovaá stadardí ejistota měřeí. (2) Kombiovaá stadardí ejistota měřeí zohledňuje ejistotu daou použitým postupem měřeí (u ), ejistotu daou měřicími přístroji (u 2 ) a ejistotu daou umístěím mikrofou (u 3 ). Příspěvky kombiovaé stadardí ejistoty u přidružeé k hladiě deí expozice hluku A závisejí a stadardí ejistotě u i každé vstupí veličiy a přidružeých součiitelů citlivosti c i. Příspěvky příslušých vstupích veliči jsou dáy součiy stadardích ejistot a jejich přidružeých součiitelů citlivosti. Tabulka č. Nejistota u 2 daá měřidly Zvukoměr ) Třída Třída 2 Třída 2 Pásmové filtry se šířkou Třída Třída ebo 2 Třída 2 pásma /3 oktávy 2) Akustický kalibrátor 3) Třída Třída ebo 2 Třída 2 4) Nejistota u 2 0,7 db,5 db,5 db Vysvětlivka č.) Nejistota u 2 se vztahuje ke zvukoměrům vyhovujícím požadavkům ČSN EN V případě použití zvukoměrů, které vyhovují požadavkům ČSN IEC 65 + A a ČSN EN A2, bude ejistota u 2 dosahovat vyšších hodot. Vysvětlivka č. 2) Úředě ověřeý osobí zvukový expozimetr vyhovující ČSN IEC A splňuje techické požadavky pro zvukoměr třídy 2. Vysvětlivka č. 3) Nejistota přidružeá k pásmovým filtrům se šířkou pásma /3 oktávy třídy ebo 2 se vztahuje k určeí hladiy akustického tlaku A ebo G z hladi akustického tlaku v příslušých třetiooktávových pásmech. Vysvětlivka č. 4) Nejistota u 2 je odhaduta pro obvyklé hluky v průmyslových závodech, které mají širokopásmové kmitočtové spektrum omezeé 8 khz a jejichž směr dopadu je zámý. Kombiovaá stadardí ejistota u se získá z jedotlivých příspěvků ejistoty c i u i podle vztahu: u 2 = c i 2 u i 2 i= Rozšířeá ejistota U je dáa vztahem U = ku, kde k =,96 při použití oboustraého kofidečího itervalu 95 %. To zameá, že 95 % hodot leží v itervalu [L Aeq, 8h U, L Aeq, 8h + U]. Na základě staoveí rozšířeé ejistoty U se hodoceí expozice hluku řadí do příslušé třídy přesosti měřeí. Volba třídy přesosti měřeí se provádí s ohledem a dostupá měřidla, podmíky a pracovišti ebo v místech pobytu osob, charakteristiky zdroje hluku, povahu hluku, okamžité hodoty hluku, typický časový símek expozice, dílčí doby expozice a celkové deí doby expozice, umístěí a orietace mikrofou aj. Pokud je z okamžitých hodot hluku a typického časového símku zřejmé, že a posuzovaém místě dochází buď k výrazému překračováí

4 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 9 přípustého expozičího limitu ebo hygieického limitu, ebo jeho splěí s velkou rezervou, plě postačí měřeí ve 2. ebo 3. třídě přesosti. Neí-li tomu tak, je ezbyté měřeí v. třídě přesosti. Měřeí a hodoceí hluku a pracovišti pro účely kategorizace práce musí být v. ebo v 2. třídě přesosti. Tabulka č. 2 Třídy přesosti měřeí hluku a pracovišti Rozšířeá ejistota U 2 db 4 db 7 db Třída přesosti měřeí ) 2 3 Vysvětlivka č.) Hodota rozšířeé ejistoty pro. třídu přesosti je staovea kovečě. Rozšířeá ejistota měřeí L Cpeak, L Geq, 8h L teq, 8h ebo L Amax může dosahovat vyšších hodot. Porováí ekvivaletích hladi akustického tlaku A L Aeq, 8h, resp. průměrých expozic hluku za sledovaé období L Aeq, w, L Aeq, s, L Aeq, r s přípustým expozičím limitem se provádí s uvážeím rozšířeé ejistoty U. Přípustý expozičí limit je prokazatelě překroče, pokud L Aeq, 8h U > L lim. Přípustý expozičí limit je prokazatelě splě, pokud L Aeq, 8h + U < L lim. Pokud L Aeq, 8h U L lim L Aeq, 8h + U, elze učiit žádý závěr a pokud je to možé, musí se měřeí zopakovat přesější metodou. Koečý výsledek hodoceí vyplývá z měřeí v. třídě přesosti. (3) Pokud je deí expozice hluku L Aeq, T vyjádřea pro jiou dobu T ež pro osmihodiovou směu, používá se při hodoceí hygieický limit staoveý pro dobu T podle 8 ařízeí vlády č. 272/20 Sb. Porováí ekvivaletích hladi akustického tlaku A s hygieickým limitem se provádí s uvážeím ejistoty U způsobem, který je popsá v odstavci a 2. VIBRACE NA PRACOVIŠTÍCH A VIBRACE V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Měřidla () K měřeí vibrací přeášeých a člověka (tj. zaměstace a pracovišti resp. zaměstace ebo osobu v chráěých vitřích prostorech staveb) se používají vibrometry vyhovující požadavkům ČSN EN ISO 804. Kmitočtové váhové filtry a to jak zabudovaé ve vibrometru, tak samostaté exterí filtry, používaé při měřeí vibrací přeášeých a člověka musí rověž vyhovovat požadavkům ČSN EN ISO 804. Při kmitočtové aalýze vibrací přeášeých a člověka se používají pásmové filtry třídy ebo třídy 2 se šířkou pásma /3 oktávy, které splňují požadavky ČSN EN 6260+A. Používaé símače vibrací musí vyhovovat požadavkům ČSN EN ISO 804, přílohy E. (2) Provozí kalibrace vibrometrů se provádí před měřeím, v jeho průběhu a po jeho ukočeí vibračími kalibrátory, které vyhovují požadavkům ČSN EN ISO 804, přílohy A. Pravidelou kalibraci přeosých ebo stacioárích vibračích kalibrátorů, símačů vibrací a vibrometrů tj. kalibrátorů a pracovích měřidel estaoveých zajišťuje Český metrologický istitut. Datum vydáí kalibračího listu k vibračímu kalibrátoru esmí být starší ež 2 roky. (3) Pomocá pracoví měřidla (vlhkoměr a teploměr) používaá při měřeí vibrací přeášeých a člověka musí mít platý kalibračí list. (4) Při měřeí celkových vibrací a sedadle zaměstace ebo v místě jeho ezatížeých ohou se používá předostě úchyt popsaý v ČSN EN Vibrace. Laboratorí metoda hodoceí vibrací vozidlových sedadel Část : Základí požadavky. Nelze-li takový úchyt použít, doporučuje se pro símáí celkových vibrací u stojícího zaměstace rová kovová deska o rozměrech 400 x 300 x 0 mm, do jejíhož středu se umístí símač. Při měřeí je deska zatížea hmotostí zaměstace. Při měřeí vibrací přeášeých a ruce zaměstace se používají úchyty uvedeé v ČSN EN ISO Pokud metoda připevěí símače eí pro daý typ expozice uvedea v příslušé české techické ormě, musí zásady připevěí símače vyhovovat požadavkům ČSN ISO 5348 Vibrace a rázy Mechaické připevěí akcelerometrů a použitý úchyt musí být v souladu s ČSN EN ISO 804, přílohou F. (5) Při měřeí vibrací přeášeých a člověka je přípusté měřeí průměrých hladi (hodot) zrychleí vibrací v třetiooktávových pásmech v rozsahu středích kmitočtů uvedeých pro jedotlivé druhy vibrací v ČSN EN ISO 804, viz také íže uvedeá tabulka 3. Při staoveí průměré vážeé hladiy (hodoty) zrychleí vibrací se postupuje podle ČSN EN ISO 804, přílohy C, čl. C.. a C..2.

5 0 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Měřeí a hodoceí vibrací podle českých techických orem () Přehled techických orem, které se používají při měřeí a hodoceí vibrací přeášeých a člověka, je uvede v tabulce 3. Tabulka 3 Přehled hlavích českých techických orem ) Druh vibrací Ozačeí ČSN Název Kmitočtový rozsah Celkové horizotálí a vertikálí vibrace a pracovišti ČSN ISO 263-:999+A:200 ČSN EN 4253+A:2008 Vibrace a rázy Hodoceí expozice člověka celkovým vibracím Část : Všeobecé požadavky Vibrace Měřeí a výpočet expozice celkovým vibracím a pracovím místě s ohledem a zdraví Praktický ávod. Druh vibrací Ozačeí ČSN Název Kmitočtový rozsah Vibrace ve vitřích chráěých prostorech staveb a a pracovišti Vibrace přeášeé a ruce a pracovišti Celkové vertikálí vibrace o kmitočtu ižším ež 0,5 Hz a pracovišti ČSN ISO 263-2:2004 ČSN EN ISO 5349-:2002 ČSN EN ISO :2002 ČSN ISO 263-:999+A:200 Vibrace a rázy Hodoceí expozice člověka celkovým vibracím Část 2: Vibrace v budovách ( Hz až 80 Hz) Vibrace Měřeí a hodoceí expozice vibracím přeášeým a ruce Část : Všeobecé požadavky Vibrace Měřeí a hodoceí expozice vibracím přeášeým a ruce Část 2: Praktický ávod pro měřeí a pracovím místě Vibrace a rázy- Hodoceí expozice člověka celkovým vibracím Část : Všeobecé požadavky Kmitočtové vážeí 0,5 80 Hz Horizotálí směry x a y: W d Vertikálí směr z: W k Kmitočtové vážeí 80 Hz Horizotálí směry x a y a vertikálí směr z: W m 6,3 250 Hz Směry x h, y h a z h : W h Deskriptor Průměrá vážeá hladia ebo hodota zrychleí horizotálích a vertikálích vibrací v jedotlivých směrech působeí a člověka L aw, 8h a ew, 8h Deskriptor Průměrá vážeá hladia ebo hodota zrychleí horizotálích a vertikálích vibrací v jedotlivých směrech působeí a člověka L aw, T a ew, T Průměrá souhrá vážeá hladia ebo hodota vibrací staoveá z jedotlivých směrů jejich působeí a ruce L ahv, 8h a hv, 8h 0, 0,4 Hz Směr z : W f Průměrá vážeá hladia ebo hodota zrychleí vertikálích vibrací L aw, T a ew, T Vysvětlivka č. ) Normy ČSN ISO 263- a ČSN EN ISO jsou harmoizovaé, viz směrice 2002/44/ES a také ařízeí vlády č. 272/20 Sb.

6 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR (2) Celkové horizotálí a vertikálí vibrace a pracovišti se měří v souladu s ČSN ISO 263- Vibrace a rázy Hodoceí expozice člověka celkovým vibracím Část : Všeobecé požadavky a ČSN EN 4253 Vibrace Měřeí a výpočet expozice celkovým vibracím a pracovím místě s ohledem a zdraví Praktický ávod. Při měřeí celkových vibrací v horizotálích směrech x a y se používá kmitočtové vážeí W d a ve vertikálím směru se používá kmitočtové vážeí W k. Při měřeí celkových vibrací se určují průměré vážeé hladiy (hodoty) zrychleí vibrací ve třech směrech podle soustavy souřadic lidského těla. V případě obou horizotálích směrů x a y se k aměřeé průměré vážeé hladiě zrychleí vibrací přičítají 3 db, resp. aměřeá průměrá vážeá hladia zrychleí vibrací se vyásobí čiitelem k =,4, viz ČSN ISO 263-, čláek (3) Hodoceí vibrací se provádí s ohledem a ejvyšší hodotu zrychleí v kterémkoliv z uvedeých směrů v místě přeosu vibrací a zaměstace. Pokud je to možé, měří se celkové vibrace ve třech směrech současě. Při postupém měřeí vibrací v jedotlivých směrech je třeba dodržet stejou dobu měřeí, opakovat shodý pracoví cyklus a dbát a dodržeí shodých podmíek měřeí. Při postupém měřeí vibrací v jedotlivých směrech se sižuje přesost měřeí. V takovém případě musí pracovík provádějící měřeí určit příslušou složku ejistoty. Postupé měřeí celkových vibrací může být zařazeo do. třídy přesosti je v takovém případě, pokud se prokáže domiatí směr vibrací (vibrace v ostatích směrech edosahují 30 % hodoty v domiatím směru). (4) Celkové vibrace ve vitřích chráěých prostorech staveb se měří a hodotí v souladu s ČSN ISO Vibrace a rázy Hodoceí expozice člověka celkovým vibracím Část 2: Vibrace v budovách ( Hz až 80 Hz). Jak v obou horizotálích směrech x a y, tak ve vertikálím směru se používá kmitočtové vážeí W m. Průměré vážeé hladiy (hodoty) zrychleí vibrací a otřesů v budovách se vždy vztahují k době působeí zdroje vibrací T. Otřesy, ke kterým dochází ve vitřím chráěém prostoru staveb alespoň 4krát za de, se hodotí jako přerušovaé vibrace. (5) Vibrace přeášeé a ruce zaměstace se měří a hodotí v souladu s ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Z průměrých vážeých hladi (hodot) zrychleí vibrací určeých v jedotlivých směrech podle soustavy souřadic ruky se určí průměrá souhrá vážeá hladia zrychleí vibrací L ahv, 8h ebo průměrá souhrá vážeá hodota zrychleí vibrací a hv, 8h (vektorový součet) podle ásledujících vztahů: L ahv, 8h = 0 log (0 0,L awx, 8h + 0 0,L awy, 8h + 0 0,L awz, 8h ), [db] kde L awx, 8h, L awy, 8h a L awz, 8h jsou průměré vážeé hladiy zrychleí staoveé v jedotlivých směrech měřeí v db, a hv, 8h = a 2 ewx, 8h + a 2 ewy, 8h + a 2 ewz, 8h, [m. s 2 ] kde a ewx, 8h, a ewy, 8h a a ewz, 8h, jsou průměré vážeé hodoty zrychleí staoveé v jedotlivých směrech měřeí v m. s 2. (6) Pokud je to možé, měří se vibrace ve třech směrech současě. Při postupém měřeí vibrací v jedotlivých směrech je třeba dodržet stejou dobu měřeí, opakovat shodý pracoví cyklus a dbát a dodržeí shodých podmíek měřeí. Při postupém měřeí vibrací v jedotlivých směrech se sižuje přesost měřeí. V takovém případě musí pracovík provádějící měřeí určit příslušou složku ejistoty. Postupé měřeí vibrací přeášeých a ruce zaměstace v jedotlivých směrech může být zařazeo do. třídy přesosti je tehdy, pokud vibrace mají jede domiatí směr (vibrace v ostatích směrech edosahují 30 % hodoty v tomto směru) a složka ejistoty vyplývající z postupého měřeí je tak ízká, že rozšířeá ejistota měřeí epřekročí 2 db. (7) Celkové vertikálí vibrace o kmitočtu ižším ež 0,5 Hz se měří v souladu s ČSN ISO 263- Vibrace a rázy Hodoceí expozice člověka celkovým vibracím Část : Všeobecé požadavky. Při měřeí se používá kmitočtové vážeí W f. Průměré vážeé hladiy (hodoty) zrychleí vertikálích vibrací o kmitočtu ižším ež 0,5 Hz se vždy vztahují k době působeí zdroje vibrací T a dále se určuje, zda deí doba expozice epřekračuje 20 mi ebo je delší. Měřeí a hodoceí vibrací podle postupů eobsažeých v českých techických ormách Vibrace přeášeé zvláštím způsobem se posuzují v místě jejich přeosu a zaměstace v kmitočtovém rozsahu až 000 Hz. Vibracemi přeášeými zvláštím způsobem se rozumí vibrace, které se emohou ozačit ai jako celkové vibrace, ai jako vibrace přeášeé a ruce; zařazují se sem zejméa vibrace, které způsobují itezíví kmitáí horí části páteře i hlavy (apř. působeí vibrací přeosých motorových křoviořezů). Pokud eí domiatí směr kmitáí zdroje vibrací, měří se posuvé vibrace ve třech avzájem kolmých směrech. Pokud se vibrace símají a povrchu lidského těla a místo měřeí je odlišé od místa vstupu vibrací do lidského orgaismu, musí se staovit přeos vibrací z místa jeho vstupu do lidského orgaismu a místem měřeí v závislosti a kmitočtu. Naměřeé hodoty vibrací se musí podle této přeosové fukce korigovat. Hmotost soustavy úchytu a símače esmí v takovém případě překročit 2 g.

7 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Úchyt může mít tvar teké kovové destičky, připevěé k povrchu těla oboustraou lepicí páskou. Símač se k této destičce připeví voskem ebo lepidlem. V každém případě musí připevěí símače vyhovovat požadavkům ČSN ISO Stejým způsobem se v kmitočtovém rozsahu 6,3 Hz až 250 Hz měří segmetálí vibrace přeášeé a ruce zaměstace z vibrujících ástrojů a opracovávaých předmětů. Segmetálí vibrace přeášeé a ruce a vibrace přeášeé a ezatížeé ohy sedícího zaměstace se hodotí jako vibrace přeášeé a ruce. Staoveí průměré expozice zaměstaců vibracím za sledovaé období () Při staoveí průměré expozice zaměstaců vibracím za sledovaé období jedoho týde, měsíce a za delší časové období pro účely hodoceí expozice se vychází z celkového počtu pracovích smě v daém období a počtu pracovích smě, při kterých je zaměstaec vystave vibracím. (2) Daý postup je možé použít také v případě pravidelých ebo epravidelých pracovích smě, při promělivém počtu hodi za sledovaé období s odlišou dobou trváí ež 8 hodi, avšak jedotlivé deí expozice vibracím je třeba ejprve ormovat a vztažou dobu 8 hodi. Sledovaým obdobím se rozumí i pracoví doba zaměstaců, pracujících a základě dohod o pracích koaých mimo pracoví poměr. (3) Průměrá týdeí expozice vibracím, vyjádřeá průměrou (souhrou) vážeou hladiou zrychleí vibrací L aw, w se vypočítá podle vztahu: L aw, w = 0. lg [ ( 0 0,. (L aw, 8h, k ))], [db], 5 k= kde je počet smě během pracovího týde, ve kterých je zaměstaec expoová vibracím. (4) Průměrá týdeí expozice vibracím, vyjádřeá průměrou (souhrou) vážeou efektiví hodotou zrychleí vibrací a ew, w se vypočítá podle vztahu: a ew, w = (a ew, 8h, i) 2, [m. s 2 ], 5 i= kde je počet smě během pracovího týde, ve kterých je zaměstaec expoová vibracím. (5) Průměrá měsíčí expozice vibracím, vyjádřeá průměrou (souhrou) vážeou hladiou zrychleí vibrací L aw, s se určí podle vztahu: L aw, s = 0. lg [ ( 0 0,. (L aw, 8h, k ))], [db], s k= kde je počet smě během pracovího měsíce, při kterých je zaměstaec expoová vibracím a s je celkový počet pracovích dů v daém měsíci. (6) Průměrá měsíčí expozice vibracím, vyjádřeá průměrou (souhrou) vážeou efektiví hodotou zrychleí vibrací a ew, s se určí podle vztahu: a ew, s = (a ew, 8h, i) 2, [m. s 2 ], s i= kde je počet smě během pracovího měsíce, při kterých je zaměstaec expoová vibracím a s je celkový počet pracovích dů v daém měsíci. (7) Podle vztahu uvedeého v odst. 5 se postupuje při staoveí průměré expozice zaměstace vibracím za sledovaé období delší ež jede měsíc (apříklad rok L aw, r, a ew, r ), přičemž je počet pracovích smě během sledovaého období (jedoho roku), při kterých je zaměstaec expoová vibracím, a s je celkový počet pracovích dů ve sledovaém období (jedoho roku). Nejistoty měřeí () Nejistota měřeí vibrací se staovuje v souladu se zásadami uvedeými v TNI Nejistoty měřeí Část 3: Poky pro vyjádřeí ejistoty měřeí (Poky ISO/IEC 98-3), a v dokumetu EA-4/02 Vyjadřováí ejistoty měřeí při kalibraci. Při výpočtu rozšířeé ejistoty měřeí se postupuje tak, že se pro účely tohoto metodického ávodu uvažuje oboustraý kofidečí iterval 95 %, kterému odpovídá koeficiet rozšířeí k =,96, jímž se vyásobí kombiovaá stadardí ejistota měřeí.

8 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 3 (2) Kombiovaá stadardí ejistota měřeí zohledňuje ejistotu daou použitým postupem měřeí (u ), ejistotu daou měřicími přístroji (u 2 ) a ejistotu daou umístěím símače vibrací (u 3 ). Příspěvky kombiovaé stadardí ejistoty u přidružeé k hladiě expozice vibracím závisejí a stadardí ejistotě u i každé vstupí veličiy a přidružeých součiitelů citlivosti c i. Příspěvky příslušých vstupích veliči jsou dáy součiy stadardích ejistot a jejich přidružeých součiitelů citlivosti. Tabulka č. 4 Nejistota u 2 daá měřidly Vibrometr v souladu s ČSN EN ISO 804 Vibračí kalibrátor v souladu s ČSN EN ISO 804 ) S automatickou korekcí amplitudy kmitáí podle hmotosti símače S automatickou ebo mauálí korekcí amplitudy kmitáí podle hmotosti símače Pásmové filtry se šířkou Třída Třída ebo 2 Třída 2 pásma /3 oktávy 2) Nejistota u i db,5 db 2 db S mauálí korekcí amplitudy kmitáí podle hmotosti símače Vysvětlivka č. ) Začka zameá, že vibrometr splňuje požadavky staoveé ČSN EN ISO 804. Vysvětlivka č. 2) Tyto ejistoty jsou odhaduty pro vibrace přeášeé a člověka, které jsou símáy staoveými úchyty podle ČSN EN ISO 804 a jejichž čiitel výkmitu je ižší ež 9. Stacioárí kalibrátor používaý při laboratorím měřeí se podle tabulky 4 zařazuje do skupiy kalibrátorů s automatickou korekcí amplitudy kmitáí. Kombiovaá stadardí ejistota u se získá z jedotlivých příspěvků ejistoty c i u i podle vztahu: u 2 = c i 2 u i 2 i= Rozšířeá ejistota U je dáa vztahem U = ku, kde k =,96 při použití oboustraého kofidečího itervalu 95 %. To zameá, že 95 % hodot leží v itervalu [L aw, 8h U, L aw, 8h + U]. Na základě staoveí rozšířeé ejistoty U se hodoceí expozice vibracím řadí do příslušé třídy přesosti měřeí. Volba třídy přesosti měřeí se provádí s ohledem a dostupá měřidla, podmíky a pracovišti ebo v místech pobytu osob, charakteristiky zdroje vibrací, druh vibrací, okamžité hodoty vibrací přeášeých a člověka, typický časový símek expozice, dílčí doby expozice a celkové deí doby expozice, umístěí a upevěí símače zrychleí aj. Pokud je z okamžitých hodot vibrací a typického časového símku zřejmé, že a posuzovaém místě dochází buď k výrazému překračováí přípustého expozičího limitu ebo hygieického limitu, ebo jeho splěí s velkou rezervou, plě postačí měřeí ve 2. ebo 3. třídě přesosti. Neí-li tomu tak, je ezbyté měřeí v. třídě přesosti. Měřeí a hodoceí vibrací přeášeých a zaměstace pro účely kategorizace práce musí být v. ebo v 2. třídě přesosti. Tabulka č. 5 Třídy přesosti měřeí vibrací přeášeých a člověka Rozšířeá ejistota U vyjádřeá v decibelech vyjádřeá v procetech 2 +25,9; 20, ,5; 36, ,4; 55,3 Třída přesosti měřeí 2 3 Rozšířeé ejistoty vyjádřeé v procetech se používají při vyjádřeí expozice průměrou (souhrou) vážeou hodotou zrychleí. Hodoty rozšířeé ejistoty U uvedeé v tabulce 5 jsou staovey kovečě. Porováí průměrých (souhrých) vážeých hladi zrychleí vibrací L aw, 8h, (L ahv, 8h ) resp. průměrých expozic vibracím za sledovaé období L aw, w, L aw, s, L aw, r s přípustým expozičím limitem L lim se provádí s uvážeím rozšířeé ejistoty U vyjádřeé v decibelech. Přípustý expozičí limit je prokazatelě překroče, pokud L aw, 8h U > L lim. Přípustý expozičí limit je prokazatelě splě, pokud L aw, 8h + U < L lim.

9 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Pokud je L aw, 8h U L lim L aw, 8h + U, elze učiit žádý závěr a měřeí se musí zopakovat přesější metodou. Koečý výsledek hodoceí vyplývá z měřeí v prví třídě přesosti. Porováí průměrých (souhrých) vážeých hodot zrychleí vibrací a ew, 8h, (a hv, 8h ) resp. průměrých expozic vibracím za sledovaé období a ew, w, a ew, s, a ew, r s přípustým expozičím limitem a lim se provádí s uvážeím rozšířeé ejistoty U vyjádřeé v procetech U d Přípustý expozičí limit je prokazatelě překroče, pokud a ew, 8h ( ) a lim U h Přípustý expozičí limit je prokazatelě splě, pokud a ew, 8h ( ) a lim U d 00 + U h Pokud je a ew, 8h ( ) a lim a ew, 8h ( ), elze učiit žádý závěr a pokud je to možé, musí se měřeí zopakovat přesější metodou. Koečý výsledek hodoceí vyplývá z měřeí v. třídě přesosti. Při měřeí celkových vertikálích vibrací o kmitočtu ižším ež 0,5 Hz a vibrací ve vitřích chráěých prostorech staveb se používá shodý způsob staoveí ejistoty měřeí U a jejího uplatěí při porováí s hygieickým limitem avšak s tím rozdílem, že příslušý hygieický limit vibrací se vždy vztahuje k době expozice resp. působeí zdroje vibrací. (3) Pokud je deí expozice vibracím a pracovišti vyjádřea průměrou (souhrou) vážeou hladiou ebo hodotou zrychleí vibrací L aw, T, (L ahv, T ) resp. a ew, T, (a hv, T ) pro jiou dobu T ež pro osmihodiovou směu, používá se při hodoceí hygieický limit staoveý pro dobu T podle 4, NV č. 272/20 Sb. Porováí průměrých (souhrých) vážeých hladi ebo hodot zrychleí vibrací s hygieickým limitem se provádí s uvážeím ejistoty U staoveé a uplatěé způsobem, který je popsá výše v odstavci a 2.

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH

R o č n í k 2002. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH R o č n í k 2002 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: LEDEN 2002 Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 1. Měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací 2. Měření a

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3338 Sbírka zákonů č. 272 / 2011 Částka 97 272 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/ /2000

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika

Co je to statistika? Statistické hodnocení výsledků zkoušek. Úvod statistické myšlení. Úvod statistické myšlení. Popisná statistika Co e to statistika? Statistické hodoceí výsledků zkoušek Petr Misák misak.p@fce.vutbr.cz Statistika e ako bikiy. Odhalí téměř vše, ale to edůležitěší ám zůstae skryto. (autor ezámý) Statistika uda e, má

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

Měření na D/A a A/D převodnících

Měření na D/A a A/D převodnících Měřeí a D/A a A/D převodících. Zadáí A. Na D/A převodíku ealizovaém pomocí MDAC 8: a) Změřte závislost výstupího apětí převodíku v ozsahu až V a zvoleé vstupí kombiaci sousedích kódových slov. Měřeí poveďte

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR

10.2 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty Artmetcý průměr vážeý ze tříděí Aleš Drobí straa 0 VÁŽENÝ ARITMETICKÝ PRŮMĚR Výzam a užtí vážeého artmetcého průměru uážeme a ásledujících příladech Přílad 0 Ve frmě Gama Blatá máme soubor

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Statistické metody ve veřejné správě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Statitické metody ve veřejé právě ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Ig. Václav Friedrich, Ph.D. 2013 1 Kapitola 2 Popi tatitických dat 2.1 Tabulka obahuje rozděleí pracovíků podle platových tříd: TARIF PLAT POČET TARIF

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Fázová charakteristika femtosekundových impulzov a jej vplyv na dvojfotónovú fluorescenciu

Fázová charakteristika femtosekundových impulzov a jej vplyv na dvojfotónovú fluorescenciu Attila GAÁL Fakulta matematiky fyziky a iformatiky UK Bratislava Igác BUGÁR Duša VELIČ Medziárodé laserové cetrum Bratislava Fratišek UHEREK Medziárodé laserové cetrum a Katedra mikroelektroiky FEI STU

Více

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 40. konzultační den Návrh na úpravu hygienických limitů vibrací přenášených na člověka v rámci novely Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Ing. Zdeněk Jandák, CSc. SZÚ Praha 1 Návrh na úpravu limitů vzhledem

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

DOPRAVNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

DOPRAVNÍ STAVBY A KONSTRUKCE 0o Dopraví stavb a kostrukce 0o DOPRVNÍ STVBY KONSTRUKCE Rozsah výuk: 7 týdů * hod/týde 4 hodi cvičeí hodia obsah cvičeí Úvod; podmík pro uděleí zápočtu Používaé orm Přehled průřezů používaých ve stavebích

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 2004 Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení ČSN ISO 1996-1 01 1621 Srpen Acoustics - Description, measurement

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

M E T O D I C K Ý N Á V O D

M E T O D I C K Ý N Á V O D MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 19. února 2007 Č.j. OVZ-32.0-19.02.2007/6306 M E T O D I C K Ý N Á V O D pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu Ministerstvo

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Téma 11 Prostorová soustava sil

Téma 11 Prostorová soustava sil Stavebí statka,.ročík bakalářského studa Téma Prostorová soustava sl Prostorový svazek sl Statcký momet síly a dvojce sl v prostoru Obecá prostorová soustava sl Prostorová soustava rovoběžých sl Katedra

Více

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí . Měřeí základích optických vlastostí materiálů idex lomu a disperze propustost, absorpce kvalita optických prostředí .1. Měřeí idexu lomu a disperze Sellmeierův vztah i ( ) = 1+ i B C i Coruův vzorec

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

Fourierova transformace ve zpracování obrazů

Fourierova transformace ve zpracování obrazů Fourierova trasformace ve zpracováí obrazů Jea Baptiste Joseph Fourier 768-83 6. předáška předmětu Zpracováí obrazů Martia Mudrová 24 Motivace Proč používat Fourierovu trasformaci? základí matematický

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Efektivita v rozvážkovém provozu.

Efektivita v rozvážkovém provozu. Efektivita v rozvážkovém provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. NEZÁLEŽÍ, CO PŘEPRAVUJETE. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ZÁLEŽÍ NA EFEKTIVITĚ.

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více