ÚVOD. Napájecí obvody Řídící obvody Výkonné členy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Napájecí obvody Řídící obvody Výkonné členy"

Transkript

1 ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ PNEUMATICKÝCH A HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1

2 OBSAH: Úvod... 3 Elektrická schémata kontaktního řízení... 6 Přehled vybraných schématických značek... 6 Označování elektrických předmětů ve schématech Označení vodičů a svorek elektrických předmětů Druhy elektrických schémat kontaktního řízení Funkce základních řídících obvodů Obvody přímo ovládané tlačítkem nebo vypínačem Nepřímé ovládání pomocí vypínače nebo tlačítek Ovládání elektromagnetického ventilu vypínačem Ovládání elektromagnetického ventilu dvojicí tlačítek Ovládání dvou elektromagnetických ventilů trojicí tlačítek Postupné ovládání dvou elektromagnetických ventilů trojicí tlačítek Ovládání zařízení ze dvou míst Dvouruční ovládání zařízení Signalizační obvody Časově závislé spínání Postupné spínání dvou ventilů Postupné spínání tří ventilů Závěr Použitá literatura

3 ÚVOD Tento učební text navazuje na učební texty Základní pojmy v elektrotechnice a Praktická aplikace elektrotechniky. Zaměřuje se na popis elektrického řízení pneumatických a hydraulických zařízení. Elektrické řízení rozšiřuje možnosti pneumatického nebo hydraulického řízení především v oblasti ovládání těchto systémů a signalizaci jejich funkce. Je nezbytnou podmínkou programového řízení s pomocí např. PLC automatů. Další výhodou elektrického řízení je jeho rychlost a možnost rozmístění ovládacích prvků do značných vzdáleností od pneumatického nebo hydraulického zařízení, protože je jednodušší na větší vzdálenosti použít elektrické kabely než hadice či trubky. S elektrickým řízením se v praxi můžeme setkat od nejjednodušších aplikací, jako je např. ovládání elektromagnetického ventilu spínačem, až po programově řízené systémy. Elektrický řídící systém si můžeme znázornit takto: Napájecí obvody Řídící obvody Výkonné členy Napájecí obvody Napájecími obvody rozumíme zdroje elektrické energie, jistící a ochranné prvky. Zdrojem elektrické energie může být elektrická síť, generátor, akumulátor apod. Jistícími a ochrannými prvky jsou přístroje, které chrání nejen vlastní elektrické zařízení proti nadproudům, zkratům (pojistky, jističe) a proti přepětí (přepěťové ochrany), ale i přístroje chránící osoby obsluhující elektrická zařízení (chrániče). Pro ovládání pneumatických a hydraulických systémů se obvykle používají elektrické zdroje s bezpečným stejnosměrným napětím 24 V. V praxi se také můžeme setkat s kombinovaným napájením řídících obvodů stejnosměrným napětím 24 V pro pneumatické nebo hydraulické systémy a s napájením řídících stykačových obvodů střídavým napětím 230 V 50 Hz. 3

4 Řídící obvody Řídící obvody jsou nejsložitější součástí elektrického řídícího systému, svou koncepcí a použitými prvky určují funkci celého pneumatického nebo hydraulického systému. Mezi nejčastěji používané přístroje patří: tlačítka a tlačítkové ovladače vypínače a přepínače koncové, tlakové, teplotní spínače relé, časová relé, stykače magnetické, indukční, kapacitní, optické snímače signalizační přístroje pro optickou a akustickou signalizaci signálky, zvonky, houkačky, měřicí přístroje, obrazovky apod. jednotky pro řízení motorů řízené zdroje, měniče kmitočtu programové spínače a programovatelné automaty (PLC) Výkonné členy Výkonnými členy rozumíme ty součásti zařízení, které vykonávají požadovanou činnost. Např. elektromotor pohání zařízení, elektromagnetický ventil přivede tlak do válce, elektromagnet odbrzdí pohon apod. Zpětná vazba řídícího systému Mezi výkonnými členy a řídícími obvody může být i zpětná vazba, jejímž úkolem je sledovat funkci výkonného členu a provádět potřebné korekce v řídícím obvodu, např.: při zatížení elektromotoru klesají otáčky, řídící obvod provede opatření proti poklesu (např. zvýšení napětí, kmitočtu apod.) teplota zařízení se přiblíží maximální dovolené hodnotě, řídící obvody zapnou chlazení pohyblivá část zařízení dosáhla krajní polohy, koncový spínač vypne pohon digitální odměřovací systém kontroluje, zda se pohyblivá část zařízení přesunula do požadované polohy pokud ne, provede příslušné korekce Způsoby řízení Kontaktní řízení Spínání elektrických obvodů se provádí pomocí kontaktů spínacích přístrojů. Výhodou kontaktního řízení je dobrá vodivost a zaručené sepnutí nebo vypnutí obvodu. Nevýhodou je opalování kontaktů elektrickým obloukem a možnost jejich mechanického poškození vlivem namáhání při zapínání nebo vypínání. Bezkontaktní řízení Pro spínání využívá elektronických součástek, kterými mohou být spínací tranzistory, tyristory, diaky a triaky. Při tomto způsobu spínání nevzniká elektrický oblouk a nevzniká 4

5 mechanické namáhání, proto při vhodné konstrukci jsou bezkontaktní spínače velice spolehlivé. Výhodou mohou být i malé rozměry těchto přístrojů a široké možnosti nastavení jejich funkce. Nevýhodou je větší odpor při sepnutém stavu a z toho vyplývající ztráty a zahřívání elektronických spínacích součástek. Ve vypnutém stavu je elektrický odpor nižší než u rozepnutého kontaktu, proto bezkontaktní spínání nelze použít pro bezpečné vypnutí elektrického zařízení k bezpečnému vypnutí se použije hlavní vypínač, který mechanicky svými kontakty odpojí zařízení od zdroje. U bezkontaktních spínačů se často na výstup připojuje relé, které může spínat obvody jiných napěťových soustav. Způsoby ovládání Dotykové ovládání Při dotykovém ovládání dochází ke spínání nebo vypínání pomocí mechanické síly. Např. rukou stiskneme tlačítko nebo vypínač, otočíme páčkou přepínače, narážka stiskne koncový spínač apod. Bezdotykové ovládání U bezdotykového ovládání nepůsobí na spínač mechanická síla. K sepnutí dochází vlivem změn magnetického nebo elektrostatického pole, působením světelných paprsků, zvukem nebo ultrazvukem, rádiovými vlnami apod. Spínání obvykle bývá bezkontaktní, může však být i kontaktní, jako např. jazýčkový kontakt ovládaný magnetickým polem. Nejpoužívanější bezdotykové přibližovací snímače: Schematická značka Druh snímače Schematická značka Druh snímače Indukční reaguje na kovové předměty změnu magnetického pole Kapacitní při přiblížení předmětu dojde ke změně kapacity Optoelektronický reaguje na světlo (infračervené záření) Ultrazvukový vyhodnocuje dobu ozvěny odraženého signálu 5

6 ELEKTRICKÁ SCHÉMATA KONTAKTNÍHO ŘÍZENÍ Kontaktní řízení patří k nerozšířenějším způsobům ovládání pneumatických a hydraulických systémů. K jeho výhodám patří jednoduchost a přehlednost. S pomocí kontaktních spínacích přístrojů je možné realizovat celou řadu jednoduchých i složitějších aplikací. Elektrické obvody znázorňujeme ve schématech. V elektrotechnické dokumentaci se používá celá řada různých druhů schémat, která mají svoje specifická použití. Aby schémata byla přehledná, má každý elektrický prvek (přístroj, spotřebič, zařízení) svoji normalizovanou schématickou značku. Přehled vybraných schématických značek Schematická značka Popis Poznámky spínač, spínací kontakt rozpínač, rozpínací kontakt přepínač, přepínací kontakt Pokud má spínací přístroj spínací, rozpínací nebo přepínací kontakty, spínají tak, že nejprve vypne rozpínací kontakt a potom sepne spínací kontakt. Během přepínání jsou po krátkou dobu oba kontakty rozepnuté. Tato funkce spínání kontaktů se běžně používá u spínacích přístrojů předstihový spínač spínací kontakt předstihový rozpínač rozpínací kontakt přepínač bez přerušení spínač nerozpíná samostatně Pokud má spínací přístroj spínací, rozpínací nebo přepínací kontakty, spínají tak, že nejprve zapne spínací kontakt a potom teprve rozepne rozpínací kontakt. Během přepínání jsou po krátkou dobu oba kontakty současně zapnuté. Tato funkce spínání se používá tehdy, nemá-li během přepínání dojít k přerušení elektrických obvodů, např. při přepínání proudových rozsahů, řízení stejnosměrných motorů. Funkce přístroje je závislá na funkci dalšího zařízení 6

7 spínač se zpožděným spínáním, spínací kontakt časového relé se zpožděným zapínáním rozpínač se zpožděným zapínáním při návratu, rozpínací kontakt časového relé se zpožděným vypínáním výkonový vypínač třífázový (motorový) jistič se zkratovou a nadproudovou spouští Tvar padáčku určuje, kterým směrem kontakt spíná okamžitě, a kterým s časovým zpožděním. Oba typy časových relé mohou mít jak spínací, tak rozpínací kontakty, popř. přepínací kontakty. Výkonový vypínač je v podstatě výkonový jistič, který kromě zapínání a vypínání chrání elektrické obvody před zkraty a přetížením. Chrání elektrické obvody před zkraty a přetížením odpojovač pojistka Používá se k bezpečnému a viditelnému odpojení elektrických obvodů, vypíná pouze obvody bez zatížení. Chrání elektrické obvody před nadproudy a zkraty, vadná pojistka se nesmí opravovat, pouze vyměnit za pojistku stejné hodnoty. třífázové pojistky 3x 10 A, typ D2 (patrony) zásuvka (vlevo) s vidlicí (vpravo) ruční ovládání obecně ovládání tlakem ovládání tahem ovládání otáčením ovládání naklápěním Značka se používá u všech rozpojitelných spojení zásuvky, vidlice, konektrory apod. Použití u tlačítek, vypínačů Tahové vypínače ovládané šňůrou Otočné vypínače, přepínače Naklápěcí vypínače, přepínače 7

8 ovládání pedálem Pedál ovládaný nohou odnímatelný ovládač ovládání kladkou ovládání elektromagnetickým spouštěčem ovládání tepelným spouštěčem Ovládací mechanismus přístroje je odnímatelný Kladka je při pohybu mechanicky stlačena koncový vypínač Spouštěče motorů bez napětí je nelze zapnout, při výpadku napájení samočinné vypnou Nadproudové bimetalové ochrany motorový pohon Motorově poháněné přístroje programový spínač pístový pohon uzamykatelný vypínač Přístroj je ovládán pneumaticky nebo hydraulicky Hlavní vypínače pracovních strojů přibližovací ovládání dotykové ovládání neuzavřená závora Sledování polohy K ovládání stačí pouhý dotyk Ovládání závory závora v obou směrech aretace přímé mechanické ovládání buzení pro impulzní relé cívka elektromagnetu relé, stykače, jističe apod. cívka elektromagnetu se dvěma samostatnými vinutími Poloha je vymezena Označení mechanického ovládání přístrojů Impulzní relé je impulzy střídavě zapínáno a vypínáno Obecné označení cívky elektromagnetického přístroje Elektromagnet určený pro dvě napětí, zvýšení výkonu při zapínání elektromagnetu apod. 8

9 elektromagnetické relé se zpožděným odpadem Relé vypne až po určité době od vypnutí řídícího napětí elektromagnetické relé se zpožděným přítahem Relé zapne až po určité době od připojení řídícího napětí elektromagnetické relé se zpožděným přítahem i odpadem polarizované relé relé řízená impulzy relé pro spínání blinkrů (5x za minutu) Relé zapne až po určité době od připojení řídícího napětí a vypne až po určité době od vypnutí řídícího napětí Polarizované relé má kromě elektromagnetu ještě permanentní magnet, může mít tři polohy: zapnuto jedním směrem vypnuto zapnuto druhým směrem Polarizované relé (impulzy střídavě zapíná a vypíná), krokový volič (při impulzu se pootočí o jednu polohu) Cyklicky spínající relé zdroj světla obecně, žárovka, signálka Nejčastěji používaná značka pro signalizaci svodič přepětí Přepěťová ochrana elektrických zařízení, svádí přepětí do země nebo ochranné soustavy polovodičová dioda zenerova dioda bipolární supresorová dioda Usměrnění střídavého proudu, oddělení obvodů dle polarity napětí Stabilizace napětí, popř. přepěťová ochrana stejnosměrných elektronických obvodů zapojuje se v nepropustném směru, proud vede až po překročení zenerova napětí Jedná se v podstatě o dvojici protisměrně sériově spojených zenerových diod přepěťová ochrana střídavých obvodů 9

10 usměrňovač Obecná značka usměrňovače střídavého proudu můstkový usměrňovač Zjednodušené označené můstkového usměrňovače se 4 diodami měnič proudu Zařízení měnící stejnosměrný proud na střídavý generátor kmitočtu houkačka, siréna zvonek Akustická signalizace používaná nejčastěji pro signalizaci výstrahy, mimořádného stavu nebo nebezpečí Akustická signalizace galvanický článek, akumulátor Chemické zdroje elektrického napětí. Baterie vzniká spojením dvou nebo více článků. baterie spojení dvou nebo více galvanických článků nebo článků akumulátorů směr proudu, signálu U stejnosměrných obvodů se orientuje od + k pólu, u střídavých obvodů od fázového vodiče ke střednímu, popř. od napájecího vodiče ke společnému Označování elektrických předmětů ve schématech A B C D E F G H konstrukční celek nebo skupina (bloky elektrického řízení složitějších zařízení) převodník neelektrických veličin na elektrické (snímače tepla, tlaku, světla) kondenzátor zpožďovací člen, paměť různé použití ochranné zařízení (pojistka, jistič, chránič) generátor (alternátor, dynamo, generátor kmitočtu) signalizační zařízení (kontrolní žárovka, houkačka) 10

11 K L M P Q R S T U V X Y Z relé, stykač (pomocná a časová relé, výkonové stykače) indukčnost (cívka, tlumivka) motor měřicí, zkušební přístroj výkonový spínač (hlavní vypínač, výkonové vypínače a přepínače) rezistor (pevné a nastavitelné rezistory) spínač (tlačítko, vypínač, přepínač, ovládací koncový spínač) transformátor modulátor, převodník (střídavý měnič, převodník kmitočtu) polovodičový prvek (dioda, tranzistor, tyristor, triak) svorka, zásuvka, vidlice, konektor elektricky ovládané mechanické zařízení (elektromagnetický ventil, spojka, brzda) zakončovací odpor, impedance, omezovací impedance (filtr, zakončovací odpor vedení) K těmto písmenům se přidává ještě pořadové číslo elektrického předmětu, např, K1, S3, Q1. Označení vodičů a svorek elektrických předmětů Označení proudových soustav: AC střídavá soustava DC stejnosměrná soustava Označení vodičů a svorek se provádí: u předmětů (transformátory, motory, spotřebiče) na koncích vodičů u vodičů v rozvodu s písmeny Značení musí odpovídat dokumentaci, musí být výrazné, čitelné a trvanlivé. Druhy označení: písmenové nebo číslicové označení grafickou značkou barevným kódem Písmenové nebo číslicové značení vodičů L fázový vodič střídavé soustavy (AC), jednotlivé fáze L1, L2, L3 N střední vodič fázové soustavy (AC) 11

12 L+ kladný pól stejnosměrné soustavy (DC) L záporný pól stejnosměrné soustavy (DC) M střední vodič stejnosměrné soustavy (DC) PE ochranný vodič PEN vodič ochranný a pracovní FE vodič pracovního uzemnění FB vodič pracovního pospojování Písmenové nebo číslicové značení svorek U svorka pro 1. fázi (AC) V svorka pro 2. fázi (AC) W svorka pro 3. fázi (AC) N svorka pro střední vodič (AC) PE svorka pro ochranný vodič PEN svorka pro vodič ochranný a pracovní PEN C, + svorka pro kladný pól (DC) D, záporný pól (DC) M svorka pro střední vodič (DC) FB svorka pro vodič pracovního pospojování FE svorka pro vodič pracovního uzemnění Druhy elektrických schémat kontaktního řízení Bloková schémata Bloková schémata se používají ke znázornění funkce složitějších elektrických zařízení. Blokem se rozumí část elektrického zařízení s určitou funkcí, např. napájecí zdroj, řídící obvody, silnoproudé stykačové obvody, obvody pohonu apod. Podle složitosti zařízení může být blokem buď jednoduchý obvod a nebo i složitý celek. Na obrázku je blokové schéma stabilizovaného zdroje transformátor 230/20V, 100VA můstkový usměrňovač stabilizátor napětí výstup 12V DC 5 A V blokových schématech mohou být vyjádřeny i vzájemné vazby jednotlivých bloků. Na příkladu schématu pohonu jsou vyjádřeny následující vazby: z připojovací rozvodnice je proud veden do napájecí části zařízení, které obsahuje jisticí prvky a transformátory pro řídící a signalizační obvody 12

13 z napájecí části je proud veden do části obsahují výkonové obvody s měničem kmitočtu pro asynchronní pohon a dále do vlastního pohonu z napájecí části je napájen také blok řídících obvodů blok řídících obvodů je ovládán z ovládacího panelu, do signalizačních přístrojů posílá informace o funkci celého zařízení blok řídících obvodů řídí výkonové obvody a přijímá z nich informace o jejich funkci (napětí, proud, kmitočet apod.), které zpracovává (např. automatická regulace, signalizace mimořádného stavu, vypnutí v případě překročení stanovených hodnot) blok řídících obvodů přijímá z asynchronního pohonu informace o otáčkách a provádí potřebné korekce připojovací rozvodnice napájecí část zařízení výkonové obvody asynchronní pohon ovládací panel signalizace řídící obvody ovládání silové části sledování odběru kontrola otáček Z blokových schémat sice snadno zjistíme funkci elektrického zařízení, nezjistíme však zapojení a funkci jednotlivých dílčích obvodů. Obvodová schémata (rozložené uspořádaná elektrická schémata) V obvodových schématech jsou rozkresleny jednotlivé obvody elektrického zařízení podle jejich funkce. Při kreslení se postupuje při svislém uspořádání obvodů z levé horní strany směrem dolů, další obvody se kreslí doprava, při vodorovném kreslení obvodů z levého horního rohu směrem doprava a další obvody se kreslí dolů. Z obvodových schémat snadno určíme funkci jednotlivých obvodů, proto se používají při oživování nových nebo při opravách již používaných zařízení. Podle obvodových schémat se však obtížně provádí např. montáž rozvaděčů, protože jednotlivé přístroje mají kontakty a cívky v různých obvodech. Pro tyto účely se používají montážní schémata, popř. zapojovací tabulky. Montážní (přehledová) schémata Na montážním schématu je znázorněno zapojení jednotlivých přístrojů s popisem, kam vodiče vedou. Popis je možné nahradit označení trasy propojovacího vedení. Montážní schémata mají velké uplatnění při výrobě elektrického zařízení složitějších strojních celků. Pro potřeby pochopení funkce řídících elektrických obvodů v pneumatických a hydraulických systémech se budeme dále zabývat pouze obvodovými schématy. 13

14 FUNKCE ZÁKLADNÍCH ŘÍDÍCÍCH OBVODŮ Obvody přímo ovládané tlačítkem nebo vypínačem Jedná se o nejjednodušší elektrické obvody, z nichž nejznámější je zřejmě ovládání zvonku. Zvonek zvoní, pokud je stisknuté tlačítko. Pokud tlačítko uvolníme, zvonek přestane zvonit. Obdobné zapojení lze využít při ovládání elektromagnetických ventilů pneumatických nebo hydraulických zařízení. Na obrázku vlevo je schéma ovládání ventilu tlačítkem a na obrázku vpravo schéma ovládání ventilu vypínačem. Tlačítkové ovládání se používá v případě, kdy doba činnosti zařízení je krátká (např. vysunutí pístu) a je výhodnější činnost zařízení ukončit uvolněním tlačítka. Dále se tlačítkové ovládání používá v případech, kdy je zapotřebí, aby obsluha po dobu činnosti zařízení byla u ovládacího panelu a nemohla odejít (podpůrné bezpečnostní opatření). Ovládání vypínačem se naopak používá tehdy, pokud má být zařízení v provozu delší dobu (např. zapnutí pneumatické spojky pohonu). Nevýhodou tohoto ovládání je skutečnost, že po obnovení přerušené dodávky proudu dojde k samočinnému spuštění zařízení, což v některých případech může ohrozit bezpečnost osob. Proto se používá tehdy, pokud je opětovné zapnutí požadováno. Nepřímé ovládání pomocí vypínače nebo tlačítek Přímé ovládání má výhodu v jednoduchosti elektrických obvodů. S ohledem na proudovou zatížitelnost a konstrukci kontaktů tlačítek je možné jej využít pouze pro malé výkony. Jeho využití v automaticky řízených obvodech je omezené, protože v těchto obvodech je zapotřebí 14

15 zajistit návaznou funkci dalších obvodů, což s použitím pouze jednoho kontaktu tlačítka nebo vypínače není možné. Nepřímé ovládání s pomocí relé nebo stykačů umožňuje rozšíření funkcí řídících obvodů, protože relé i stykače mají větší počet spínacích, rozpínacích nebo přepínacích kontaktů. Ovládání elektromagnetického ventilu vypínačem Vypínač S1 spíná proud do cívky relé K1. Relé sepne a svým kontaktem K1 sepne proud do cívky elektromagnetického ventilu Y1. Relé K1 současně může svými dalšími kontakty ovládat další obvody, např. signalizaci zapnutého (K1.1) a vypnutého (K1.2) stavu. Ovládání elektromagnetického ventilu dvojicí tlačítek Obvod je ovládán tlačítky S2 (START) a S1 (STOP). Tlačítko S1 má rozpínací kontakt, který v klidovém stavu umožňuje průchod proudu na tlačítko S2 a kontakt relé K1.1. Stisknutím tlačítka S2 (START) je proud přiveden na cívku relé K1, které sepne. Tím dojde ke spojení kontaktu relé K1.2, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y1, a také k sepnutí kontaktu K1.1, který propojí tlačítko S2. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K1.1. Pro takto zapojené kontakty se používá název stálodržný kontakt. Celý obvod vypneme tlačítkem S1 (STOP), které přeruší napájení obvodu a relé K1 vypne. Zároveň dojde k vypnutí ventilu Y1. Pro další sepnutí je nutné opět stisknout tlačítko S2 (START). Tento, ale i další obvody nelze realizovat přímým řízením. 15

16 Ovládání dvou elektromagnetických ventilů trojicí tlačítek Zapojení lze využít pro ovládání dvou ventilů, které nesmí být zapnuty současně. Obvod je ovládán tlačítky S2 (START 1), S3 (START 2) a S1 (STOP). Tlačítko S1 má rozpínací kontakt, který v klidovém stavu umožňuje průchod proudu na tlačítka S2, S3 a kontakty obou relé K1.1, K2.1. Stisknutím např. tlačítka S2 (START 1) je proud přiveden na cívku relé K1, které sepne. Tím dojde ke spojení kontaktu relé K1.3, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y1, a také k sepnutí kontaktu K1.1, který propojí tlačítko S2. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K1.1. Rozpínací kontakt relé K1.2 přitom rozpojí obvod do cívky relé K2, takže pokud bychom stiskli tlačítko S3 (START 2), nebude se nic dít. Celý obvod vypneme tlačítkem S1 (STOP), které přeruší napájení obvodu a relé K1 vypne. Pro další sepnutí je nutné stisknout tlačítko S2 (START 1) nebo S3 (START 2). Stisknutím tlačítka S3 (START 2) je proud přiveden na cívku relé K2, které sepne. Tím dojde ke spojení kontaktu relé K2.3, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y2, a také k sepnutí kontaktu K2.1, který propojí tlačítko S3. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K2.1. Rozpínací kontakt relé K2.2 přitom rozpojí obvod do cívky relé K1, takže pokud bychom stiskli tlačítko S2 (START 1), nebude se nic dít. Celý obvod opět vypneme tlačítkem S1 (STOP), které přeruší napájení obvodu a relé K2 vypne. Pro další sepnutí je nutné stisknout tlačítko S2 (START 1) nebo S3 (START 2). Postupné ovládání dvou elektromagnetických ventilů trojicí tlačítek Zapojení lze využít pro postupné ovládání dvou ventilů, druhý ventil lze zapnout teprve tehdy, až je zapnutý první. Obvod je ovládán tlačítky S2 (START 1 pro první ventil), S3 (START 2 pro druhý ventil) a S1 (STOP). Tlačítko S1 má rozpínací kontakt, který v klidovém stavu umožňuje průchod proudu na tlačítko S2 a kontakt relé K1.1. Stisknutím tlačítka S2 (START 1) je proud přiveden na cívku relé K1, které sepne. Tím dojde ke spojení kontaktu relé K1.2, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y1, a také k sepnutí kontaktu K1.1, který propojí tlačítko S2. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K

17 Teprve nyní můžeme stisknutím tlačítka S3 (START 2) přivést proud na cívku relé K2, které sepne. Tím dojde ke spojení kontaktu relé K2.2, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y2, a také k sepnutí kontaktu K2.1, který propojí tlačítko S3. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K2.1. Celý obvod vypneme tlačítkem S1 (STOP), které přeruší napájení obvodu a relé K1 vypne a tím vypne i relé K2. Zároveň dojde k vypnutí ventilů Y1 a Y2. Pro další sepnutí je nutné stisknout tlačítko S2 (START 1). Z předcházejících zapojení je zřejmé, že vhodným využitím kontaktů relé a tlačítek lze realizovat celou řadu zapojení s odlišnými funkcemi. Ovládání zařízení ze dvou míst Ovládáme-li jakékoliv zařízení ze dvou nebo více míst, zapojují se tlačítka STOP do série a tlačítka START paralelně. Na obrázku máme ovládání ze dvou míst, tlačítka S1 a S2 mají funkci STOP, tlačítka S3 a S4 mají funkci START. 17

18 Ovládání tlačítky z více míst se používá např. při ovládání osvětlení, odsávání, tj. u takových zařízení, která při spuštění nemohou nikoho ohrozit. U rozsáhlejších pracovních strojů a linek, které může obsluhovat i více osob, však není možné připustit, aby zařízení mohl spustit kdokoliv a odkudkoliv. Zde se obvykle z bezpečnostních důvodů používá pouze jedno tlačítko START na stanovišti vedoucího obsluhy, odkud je přehled o celém zařízení. Tlačítek STOP ale bývá více, aby bylo možné zařízení v případě nutnosti vypnout ze všech pracovišť. Dvouruční ovládání zařízení Dvouruční ovládání se používá jako podpůrné bezpečnostní opatření u lisů, nůžek a podobných zařízení. Tím, že obsluha musí držet každou rukou stisknuté jedno tlačítko, nemůže strčit ruku do míst, kde by si mohla způsobit úraz. Tlačítka S1 a S2 realizují logickou funkci AND, to znamená, že proud do relé K1 je přiveden až po jejich současném stisknutí. Relé K1 spíná proud do elektromagnetického ventilu spojky pohonu. Další zapojení je možné realizovat u klikových lisů s pneumaticky ovládanou spojkou a brzdou. Aby obsluha nemusela držet sepnutá tlačítka S1 a S2 také při pohybu beranu směrem nahoru, kdy již nebezpečí úrazu nehrozí, je zde použit programový spínač S3, který je nastaven tak, aby byl sepnutý pouze při pohybu beranu od dolní polohy k horní, kde musí vypnout. Při pohybu beranu směrem dolů je vypnutý. Obdobné zapojení pro obsluhu dvěma pracovníky je možné realizovat jako čtyřruční ovládání čtyřmi sériově zapojenými tlačítky. 18

19 Signalizační obvody Další schémata řeší zapojení signalizačních obvodů. Obecně můžeme říci, že pro signalizaci zapnutého stavu používáme spínací kontakty a pro signalizaci vypnutého stavu rozpínací kontakty. Na obrázku spínací kontakt relé K1.1 rozsvítí signálku zapnutého stavu H1 při sepnutí relé K1, v klidovém stavu relé K1 jeho kontakt K1.2 rozsvítí signálku vypnutého stavu H2. Na dalších obrázcích si ukážeme různé způsoby, jak lze realizovat signalizaci stavu zařízení. Následující obvod řeší požadavek, aby se signálka H1 rozsvítila až tehdy, bude-li některé z reé K1, K2, K3 nebo K4 zapnuté. Jedná se o aplikaci logické funkce OR. V následujícím schématu je řešen požadavek, aby signálka H1 svítila tehdy, pokud bude některé z relé K1, K2, K3 nebo K4 ve vypnutém stavu. Pokud budou všechna relé sepnuta, signálka H1 zhasne. Jedná se o negaci logické funkce OR, tedy o funkci NOR. 19

20 Signalizace v následujícím schématu má tři funkce: Signálka H1 bude svítit tehdy, budou-li současně sepnuta všechna relé, tj. K1, K2, K3 a K4 logická funkce AND Signálka H2 bude svítit pouze tehdy, budou-li všechna relé, tj. K1, K2, K3 a K4 ve vypnutém stavu negace AND, tedy NAND Signálka H3 bude svítit tehdy, bude-li současně sepnuté jedno z dvojice relé K1 nebo K2 a jedno z dvojice relé K3 nebo K4. Jedná se o kombinaci logických funkcí AND a OR. Možnosti jsou následující: o K1 + K3 o K1 + K4 o K2 + K3 o K2 + K4 o K1 + K2 + K3 o K1 + K2 + K4 o K1 + K3 + K4 o K2 + K3 + K4 o K1 + K2 + K3 + K4 Je zřejmé, že vhodným použitím kontaktů relé lze získat celou řadu možností signalizace. Připojíme-li míst signálky relé, získáme další možnosti pro řízení elektrických obvodů. 20

21 Časově závislé spínání Postupné spínání dvou ventilů Obvod je ovládán tlačítky S2 (START), S1 (STOP) a časovým relé K3 se zpožděným přítahem (zapínáním). Tlačítko S1 má rozpínací kontakt, který v klidovém stavu umožňuje průchod proudu na tlačítko S2 a kontakt relé K1.1. Stisknutím tlačítka S2 (START) je proud přiveden na cívku relé K1, které sepne, a na cívku časového relé K3 se zpožděným přítahem, které začne odpočítávat čas pro zapnutí. Zároveň dojde ke spojení kontaktu relé K1.2, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y1, a také k sepnutí kontaktu K1.1, který propojí tlačítko S2. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K1.1. Po uplynutí nastavené doby zpožděného zapnutí časové relé K3 sepne a svým kontaktem K3.1 přivede proud do cívky relé K2, které kontaktem K2.2 sepne proud do elektromagnetického ventilu Y2. Celý obvod vypneme tlačítkem S1 (STOP), které přeruší napájení obvodu a relé K1, K2 a časové relé K3 vypnou. Zároveň dojde k vypnutí ventilů Y1 a Y2. Pro další sepnutí je nutné opět stisknout tlačítko S2 (START). Postupné spínání tří ventilů Obvod je ovládán tlačítky S2 (START), S1 (STOP) a časovými relé K4, K5 se zpožděným přítahem (zapínáním). Tlačítko S1 má rozpínací kontakt, který v klidovém stavu umožňuje průchod proudu na tlačítko S2 a kontakt relé K1.1. Stisknutím tlačítka S2 (START) je proud přiveden na cívku relé K1, které sepne, a na cívku časového relé K3 se zpožděným přítahem, které začne odpočítávat čas pro zapnutí. Zároveň dojde ke spojení kontaktu relé K1.2, který sepne proud do elektromagnetického ventilu Y1, a také k sepnutí kontaktu K1.1, který propojí tlačítko S2. Pokud tlačítko uvolníme, proud prochází dále přes kontakt relé K1.1. Po uplynutí nastavené doby zpožděného zapnutí časové relé K4 sepne a svým kontaktem K4.1 přivede proud do cívky relé K2, které současně sepne kontaktem K2.1 proud do časového relé K5 a kontaktem K2.2 do elektromagnetického ventilu Y2. 21

22 Po uplynutí nastavené doby zpožděného zapnutí časové relé K5 sepne a svým kontaktem K5.1 přivede proud do cívky relé K3, které současně sepne kontaktem K3.2 proud do elektromagnetického ventilu Y3. Celý obvod vypneme tlačítkem S1 (STOP), které přeruší napájení obvodu a relé K1, K2, K3 a časová relé K4 a K5 vypnou. Zároveň dojde k vypnutí ventilů Y1, Y2 a Y3. Pro další sepnutí je nutné opět stisknout tlačítko S2 (START). ZÁVĚR Z uvedených schémat je zřejmé, že s pomocí vhodně zapojených tlačítek, relé a časových relé je možné sestavit celou řadu elektrických řídících obvodů pro ovládání pneumatických a hydraulických systémů. Další možnosti přináší využití koncových spínačů, snímačů polohy, tlakových spínačů a jiných prvků. Zapojení se však stávají složitější a méně přehledná. U složitých obvodů je výhodné používat PLC automaty, které svým řídícím programem umožní realizovat i složité funkce. Problematika programování PLC automatů a jejich využití při řízení pneumatických a hydraulických systémů je obsahem dalších učebních textů. POUŽITÁ LITERATURA Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku Dietmar Schmid a kolektiv 22

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 9 V ELEKTROTECHNICE Schémata Schéma = Specifický druh technického výkresu. Používá standardizovaných značek pro zobrazení základních elementů celku, které jsou definovaným způsobem propojeny

Více

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru Michaela Pekarčíková 1 Obsah : 1 Úvod.. 3 1.1 Regulace 3 1.2

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář

CZ.1.07/1.1.36/01.0008. Vzdělávací program pro učební obor elektrikář Vzdělávací program pro učební obor elektrikář 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika, obsah a zaměření vzdělávání v 1. ročníku Koncepce vzdělávání na naší škole je postavena

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Základy spojovací techniky

Základy spojovací techniky EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základy spojovací techniky PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Funkce účastnické

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce

SYNCHRONNÍ MOTOR. Konstrukce SYNCHRONNÍ MOTOR Konstrukce A. stator synchronního motoru má stejnou konstrukci jako stator asynchronního motoru na svazku statorových plechů je uloženo trojfázové vinutí, potřebné k vytvoření točivého

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

14. Snímače. 14.1. Základní pojmy. 14.2. Rozdělení snímačů

14. Snímače. 14.1. Základní pojmy. 14.2. Rozdělení snímačů nímače 08 1 z 7 14. Snímače 14.1. Základní pojmy Snímače poskytují informace o řízeném stroji nebo výrobním procesu snímají určenou fyzikální veličinu a převádí ji na elektrický signál, který je pak možno

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

11. Polovodičové diody

11. Polovodičové diody 11. Polovodičové diody Polovodičové diody jsou součástky, které využívají fyzikálních vlastností přechodu PN nebo přechodu kov - polovodič (MS). Nelinearita VA charakteristiky, zjednodušeně chápaná jako

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty

Ukázka práce MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Fyzika tanečních párty STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Vačkové spínače a vypínače

Vačkové spínače a vypínače www.moeller.cz Vačkové spínače a vypínače Spínací a ovládací přístroje v moderním provedení pro spolehlivé a přesné spínání RMQ ovládací a signalizační přístroje FAK nožní a ruční spínače SL signalizační

Více

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-51-H/001 Elektrikář zaměření slaboproud Písemná část: 1. Návrh napájecího zdroje - schéma

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Technické, montážní a seřizovací pokyny pro EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování http://trabant.jinak.cz EBZA ESE-2H Elektronické bezkontaktní zapalování (Elektronische Batterie

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více