FYZIKA FYZIKÁLNÍ TECHNICKÝ EKONOMICKÝ SOCIÁLNĚ-ENVIRONMENTÁLNÍ GEOPOLITICKÝ ENERGETICKÉ VYUŽITÍ JADERNÉ FÚZE FÚZNÍ REAKCE JADERNÁ ENERGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 6.10.2014 FYZIKÁLNÍ TECHNICKÝ EKONOMICKÝ SOCIÁLNĚ-ENVIRONMENTÁLNÍ GEOPOLITICKÝ ENERGETICKÉ VYUŽITÍ JADERNÉ FÚZE FÚZNÍ REAKCE JADERNÁ ENERGIE"

Transkript

1 Zdrojem VESMÍR energie A HVĚZDY hvězd je proces označovaný jako termojaderná fúze. Centrum výzkumu Řež FÚZNÍ ENERGETICKÝ REAKTOR SLAVOMÍR ENTLER Tato práce vznikla za podpory projektu SUSEN CZ.1.05/2.1.00/ (ERDF) 1 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ JADERNÉ FÚZE ZAČLENĚNÍ JADERNÉ FÚZE DO ENERGETIKY MÁ CELKEM 5 HLAVNÍCH ASPEKTŮ: FYZIKÁLNÍ TECHNICKÝ EKONOMICKÝ SOCIÁLNĚ-ENVIRONMENTÁLNÍ GEOPOLITICKÝ FYZIKA 2 3 JADERNÁ ENERGIE ŠTĚPENÍ ATOMOVÝCH JADER FÚZNÍ REAKCE SLUČOVÁNÍ ATOMOVÝCH JADER I. GENERACE TRITIUM HELIUM D + T 4 He + n MeV 6 Li + n 4 He + T + 4,8 MeV II. GENERACE VAZEBNÁ ENERGIE 4 H e 235 U 238 U MNOŽSTVÍ ENERGIE UVOLNĚNÉ PŘI ŠTĚPENÍ TEŽKÝCH JADER DEUTERIUM NEUTRON D + D D + D D + 3 He D + T 3 He + n MeV T + p + 4 MeV 4 He + p + 18,3 MeV 4 He + n MeV 3 H MNOŽSTVÍ ENERGIE UVOLNĚNÉ PŘI FÚZI LEHKÝCH JADER DEUTERIUM HELIUM III. GENERACE H + 11 B 3 4 He + 8.7MeV H + 6 Li 3 He + 4 He + 4MeV 2 H ATOMOVÉ ČÍSLO A 5 DEUTERIUM NEUTRON BEZNEUTRONOVÁ FÚZE (BEZ SEKUNDÁRNÍ RADIOAKTIVITY) 1

2 COULOMBŮV ZÁKON TO PLAZMA ZÓNA JADERNÝCH SIL ZÓNA ELEKTRICKÝCH SIL DEUTERIUM ODPUZOVÁNÍ ATOMOVÝCH JADER KVANTOVÝ TUNEL NÍZKÁ TEPLOTA PEVNÁ LÁTKA 7 STŘEDNÍ TEPLOTA KAPALINA VYSOKÁ TEPLOTA EXTRÉMNÍ TEPLOTA PLYN PLAZMA Plazma je ionizovaný plyn složený z iontů a elektronů (a případně neutrálních atomů a molekul), který vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu (ionizací). Plazma je čtvrté skupenství hmoty. PŘI TEPLOTĚ 160 MILIONŮ K JE KAŽDÁ LÁTKA PLNĚ IONIZOVANÉ PLAZMA. UDRŽENÍ PLAZMATU INERCIÁLNÍ NEBO MAGNETICKÉ UDRŽENÍ Předpokládejme, že jsme jádra nějakým způsobem zahřáli na teplotu 160 milionů K, ale co pak s nimi? Na zemi neexistuje materiál, který by teplotu 160 milionů K vydržel. Například ocel se taví při 1600 o C, což je x méně než je teplota plazmatu. Roztavená ocel C Plasma C n τ E Stlačení jader na hustotu cca jader/m 3 a jejich udržení po dobu sekundy odpovídá inerciálnímu udržení plazmatu. Palivo je velmi rychle a silně stlačeno na požadovanou hustotu a fúzní reakce proběhne dříve, než se jádra rozletí pryč. Pro vytvoření podmínek fúzní reakce postačí setrvačnost (inercie) atomových jader m -3 s Stlačení jader na hustotu cca jader/m 3 a jejich udržení pohromadě po několik sekund odpovídá magnetickému udržení plazmatu pomocí magnetického pole. Magnetické pole vhodné konfigurace může plazma spoutat a udržet, protože atomová jádra i elektrony se jako elektricky nabité částice pohybují podél siločar magnetického pole. 8 9 Inerciální udržení Magnetické udržení NATIONAL IGNITION FACILITY (NIF) MAGNETICKÉ UDRŽENÍ Vlákno protékané proudem = pinč Červenec laserů, 1,85 MJ / 500 TW Fúzi se nepodařilo dosáhnout kvůli vysokým ztrátám energie v terči. ELEKTRICKÝ PROUD VYTVÁŘÍ MAGNETICKÉ POLE Magnetická zrcadla Helikální pinč MAGNETICKÉ POLE VYTVÁŘÍ ELEKTRICKÝ PROUD Korálková nestabilita Kink nestabilita 11 2

3 STELARÁTORY SPITZERŮV STELARÁTOR A ŠROUBOVICOVÉ PLAZMA VINUTÍ VAKUOVÁ MAGNETICKÉ NÁDOBA SILOČÁRY HLAVNÍ CÍVKY ŠROUBOVICE MAGNETICKÉHO POLE JE VYVOŘENA MECHANICKY TVAREM MAGNETICKÝCH CÍVEK TOKAMAKY TOKAMAK T Většina experimentálních zařízení dokázala plazma dříve či později vytvořit a spoutat, ale vždy byl problém plazma udržet po delší dobu. Ukázalo se, že je plazma velmi nestabilní a malé nestability následně přerůstají ve zhroucení celého plazmatu. Nejlepších výsledků dosáhl, díky specifické konfiguraci magnetických polí, ruský návrh tokamak (Тoроидальная kaмера с maгнитными kатушками toroidální komora s magnetickými cívkami). PRIMÁRNÍ VINUTÍ TRANSFORMÁTOROVÉ JÁDRO CÍVKY TOROIDÁLNÍHO MAGNETICKÉHO POLE POLOIDÁLNÍ MAGNETICKÉ POLE TOROIDÁLNÍ MAGNETICKÉ POLE INDUKOVANÝ PROUD V PLAZMATU 14 VYTVÁŘEJÍCÍ POLOIDÁLNÍ MAGNETICKÉ POLE PLAZMA VÝSLEDNÉ ŠROUBOVICOVÉ MAGNETICKÉ POLE 15 TOKAMAKY GOLEM A COMPASS GOLEM COMPASS

4 REAKTOR ITER TOROIDÁLNÍ MAGNETY INTERNATIONAL THERMONUCLEAR EXPERIMENTAL REACTOR Iter = latinsky cesta 29 m výška TECHNIKA PLAZMOVÁ KOMORA PORTY 28 m průměr t váha PRVNÍ STĚNA CENTRÁLNÍ CÍVKA ITER VAKUOVÁ NÁDOBA ITER VAKUOVÁ NÁDOBA D m, H 11.3 m tun, m 3 Tlak Pa portů Nerezová ocel ANSI 316L Eiffelova věž tun 21 ITER MAGNETY Nb 3Sn a NbTi teplota 4 K magnetické pole 5,3 T navrženo na 13 T 29 kv / 17 MA OHŘEV PLAZMATU ECRH, ICRH LHRH RADIOFREKVENČNÍ OHŘEV vysokoteplotní supravodiče magnetické pole 10 T IH INDUKČNÍ OHMICKÝ OHŘEV PLAZMOVÁ KOMORA 22 Induction Heating Electron Cyclotron Resonance Heating Ion Cyclotron Resonance Heating Lower Hybrid Cyclotron Resonance Heating Neutral 23 Beam Injection NBI OHŘEV SVAZKEM NEUTRÁLNÍCH ČÁSTIC 4

5 ITER OHŘEV A GENEROVÁNÍ PROUDU JADERNÁ TECHNOLOGIE blanket stínění stěna vakuové nádoby radiace plazma OHŘEV A CD OHŘEV OHŘEV CD neutrony první stěna chlazení tritiová množivá zóna 24 OHŘEV DO ZÁŽEHU 110 MW PO ZÁŽEHU 100 MW (α) + OHŘEV 50 MW 25 JADERNÁ TECHNOLOGIE = MEZI PLAZMATEM A STĚNOU VAKUOVÉ KOMORY JADERNÉ KOMPONENTY JADERNÉ KOMPONENTY PRVNÍ STĚNA JET, ITER, DEMO, FPP CHRÁNÍ CELOU KONSTRUKCI REAKTORU STOUPAJÍCÍ ZÁTĚŽ S VÝKONEM PRVNÍ STĚNA PRVNÍ STĚNA DIVERTOR (JET), ITER, DEMO, FPP ČISTÍ A MODELUJE PLAZMA BLANKET PLASMA FACING COMPONENT BLANKET CHRÁNÍ PRVNÍ STĚNU BLANKET (ITER), DEMO, FPP ODVÁDÍ ENERGII DIVERTOR DIVERTOR CHRÁNÍ KONSTRUKCI REAKTORU PRODUKUJE PALIVO ( V ITER POUZE TBM) ENERGETICKÁ ZÁTĚŽ JADERNÝCH KOMPONENT JADERNÝ REAKTOR NÁVRATOVÝ MODUL NOMINÁLNĚ RAKETA ARIANE 5 PORUCHY UDRŽENÍ PLAZMATU (orientačně) VDE 500 MW/m 2 ELM MW/m 2 Disrupce MW/m 2 RE MW/m 2 PORUCHA VDE (VERTICAL DISPLACEMENT EVENT) ENERGETICKÁ ZÁTĚŽ MW/m 2 28 PROUDOVÝ MOTOR ITER DIVERTOR PORUCHY ELM V REAKTORU ITER 29 5

6 TEPELNÉ ZATÍŽENÍ [MW/m 2 ] PORUCHA ELM (EDGE LOCALISED MODE) DISRUPCE ZHROUCENÍ PLAZMATU ε rad pre-tq Thermal Quench pre-tq Thermal Quench TQ Thermal Quench CQ [MW/m 3 ] Current Quench PORUCHY PLAZMATU V JET UBÍHAJÍCÍ ELEKTRONY (RUNAWAY ELECTRONS) 32 VDE DISRUPCE 33 ENERGETICKÁ ZÁTĚŽ PFC KONSTRUKCE PFC DISRUPCE: MJ/m 2, ms, 10% NEVRATNÉ MATERIÁLOVÉ ZMĚNY VDE, 60 MJ/m 2, ms, 1% 10 2 ELM: 1 GW/m 2, 500 µs, n> DIVERTOR: 5 MW/m 2, 450 s, n ~ off-normal 34 DÉLKA PULSU [s] normal 35 6

7 PRVNÍ STĚNA ITER SEGMENT REAKTOROVÉ KOMORY PRVNÍ STĚNA berylium CuCrZr austenitická ocel SS 316L HORNÍ PORT HORNÍ PORT POTRUBNÍ TRASY ZATÍŽENÍ neutronové záření < 3 dpa tepelné záření MW/m 2 CHLADIVO voda 70 o / 110 o C 4 MPa STABILIZAČNÍ CÍVKY POTRUBNÍ TRASY EQUATORIÁLNÍ PORT VNITŘNÍ BLANKET VNĚJŠÍ BLANKET MAPA ZATÍŽENÍ PRVNÍ STĚNY [ MW/m 2 ] TYPY FW MODULŮ 1003 mm FW01/02A FW06A 1001 mm TYPY FW MODULŮ TYPY FW MODULŮ 1001 mm FW13AD 913 mm FW10A FW11A 1110 mm FW14NB 1034 mm

8 CHLAZENÍ PRVNÍ STĚNY ITER BERILLIUM TILES COOLANF FLOW FIRST WALL MOCK-UP Holes for TCs Stainless Steel CuCrZr AUSTENITIC STELL STEEL TUBE CuCrZr COOLER NORMAL HEAT FLUX DESIGN ENHANCED HEAT FLUX DESIGN q = ~ 1-2 MW/m 2 q = ~ 5 MW/m 2 Beryllium tiles HYPERVAPOTRON NHF FIRST WALL MOCK-UP Stainless Steel MONTÁŽ PRVNÍ STĚNY ITER VDE CÍVKY ELM CÍVKY ROZVOD CHLAZENÍ CuCrZr hypervapotron 44 EHF FIRST WALL MOCK-UP 45 DIVERTOR KONSTRUKCE DIVERTORU ITER FORMOVÁNÍ TVARU PLAZMATU ochrana první stěny VYTVOŘENÍ TRANSPORTNÍ BARIÉRY V SOL dosažení h-modu ODSTRAŇOVÁNÍ FÚZNÍHO POPELA HELIA udržování koncentrace paliva ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT snížení radiačních ztrát Tepelná zátěž 5-10 MW/m 2 Wolfram SS 316L Chlazení vodou (celkem 1 t / s) 70 o -240 o C / 5 MPa, 18 kg / s Původní konstrukce - CFC + W, CFC pohlcuje tritium Od roku 2011 vývoj full W divertoru Rychloupínací kazety o váze 9 tun, celkem 54 kazet 54 kazet každá o váze 9 tun Rozměry cca 3 x 2 m Kryo-pumpa nádoby výkon 100 m 3 /s X BOD 46 SKLÁPĚNÍ TERČŮ PRO ROZLOŽENÍ ZÁTĚŽE 47 CHLADÍCÍ VLNOVEC POTRUBÍ ODSÁVACÍ POTRUBÍ VAKUOVÝ UZÁVĚR AKTUÁTOR 8

9 DIVERTOR REAKTORU JET VNITŘNÍ VERTIKÁLNÍ TERČ KLENUTÝ TERČ UMBRELLA VNĚJŠÍ VERTIKÁLNÍ TERČ DIVERTOR ITER LIMITERY ZÁMEK REFLEKTOR HYDRAULIKA KLOUB DIVERTOR REFLEKTOR DOSED KAZETA DIVERTOR ITER WOLFRAMOVÉ MONOBLOKY W MONOBLOK monoblock KANÁL Copper Cu MEZIVRSTVA Interlayer CuCrZr CuZrCrHeat CHLADIČ Sink ZÁTĚŽ DIVERTORU ITER CHLAZENÍ CELÉ KAZETY VODA T in ºC T out ~ 240 ºC p in ~ 3 MPa p out ~ 4.4 MPa Průtok ~ 17.5 kg/s

10 MANIPULÁTORY BLANKET Blanket reaktoru je vnitřní obal vakuové nádoby, který má řadu úkolů. Jeho základní funkcí je zachytit energii, uvolněnou při fúzní reakci. Převážnou část energie nesou fúzní neutrony o charakteristické energii 14 MeV. Proto musí blanket zachytit tyto neutrony a uvolněné teplo odvést k dalšímu využití. 54 VIZUÁLNÍ KONTROLA VYJMUTÍ A TRANSPORT HLAVNÍ ÚKOLY BLANKETU A. Zachycení neutronů a přeměna jejich energie na teplo. B. Ochrana supravodivých cívek před tepelným a neutronovým zářením. C. Biologické stínění neutronového záření. D. Odvod tepla z reaktoru. E. TBM testovací moduly blanketu v reaktoru ITER. F. Produkce tritia v energetickém reaktoru s DT palivem. 55 BLANKET REAKTORU ITER ITER - CADARACHE austenitická ocel SS 316L chlazená vodou Zahájení přípravy rok 1985 Zahájení výstavby rok 2011 Spuštění reaktoru rok Zahájení plného provozu rok 2027 FÚZNÍ ELEKTRÁRNA SUPRAVODIVÉ MAGNETY OHŘEV PLAZMATU MNOŽIVÝ BLANKET Li 4SiO 4, Li 2TiO 3, LiPb OHŘEV PLAZMATU CESTA K ENERGETICKÉMU REAKTORU DOBA UDRŽENÍ ENERGIE ~ R 2 JET τ ~ 1 s, pulzy 20 s ITER τ ~ 4 s, pulzy 400 s DEMO τ ~ 5 s, pulzy 8 hod PRIMÁRNÍ OKRUH VODA HELIUM LIPB PAROGENERÁTOR TEPELNÝ VÝMĚNÍK SEKUNDÁRNÍ OKRUH D-T PLAZMA VAKUOVÁ NÁDOBA PALIVO: V PROVOZU DEUTERIUM Z TERMODYNAMICKÝ MOŘSKÉ VODY, MĚŘÍTKO CYKLUS: TRITIUM Z RANKINŮV A/NEBO BLANKETU 58 BRAYTONŮV CYKLUS 59 FÚZNÍ REAKTOR TYPU TOKAMAK TURBÍNA GENERÁTOR JET 80 m 3 16 MW th ITER 800 m MW th DEMO 1000 m 3 VE VÝSTAVBĚ 2000 MW th V PŘÍPRAVĚ 10

11 TEST BLANKET MODULE - TBM TYPY BLANKETU HCPB, HCCB, HCLL - WCPB, WCCB, WCLL - LCCB, SCLL, DCLL HC helium cooled, PB pebble beds WC water cooled, CB ceramic breeder LC LiPb cooled, LL LiPb (Lithium Lead) breeder SC single LiPb cooled, MS molten salt (FLiBe, FLiNaBe) DC double cooled (LiPb+He), 60 STÍNĚNÍ TBM = DEMO v ITERu EU HCPB héliem chlazený blanket s keramickými kuličkami Li 4 SiO 4 v kazetách KIT HCLL héliem chlazený blanket s tekutou eutektickou slitinou LiPb CEA DCLL héliem a tekutou eutektickou slitinou LiPb chlazený blanket CIEMAT WCLL vodou chlazený blanket s tekutou eutektickou slitinou LiPb ENEA 61 POROVNÁNÍ EVROPSKÝCH VARIANT TBM VYVÍJENÉ KONCEPCE TBM Země Typ Chladivo Množivý materál EU HCPB He Li 4SiO 4 EU HCLL He LiPb EU WCLL H 2O LiPb EU DCLL He/LiPb LiPb USA DCLL He/LiPb LiPb USA HCPB He Li 2TiO 3 USA DCMS He/FLI(NA)BE FLI(NA)BE Indie LLCB LiPb Li 2TiO 3 Indie HCPB He Li 2TiO 3 Rusko HCCB He Li 2TiO 3 Rusko LLCB LiPb Li 2TiO 3 Rusko SCLL LiPb LiPb Japonsko HCCB He Li 2TiO 3 Japonsko WCCB H 2O Li 2TiO 3 Japonsko DCMS He/FLIBE FLIBE Japonsko SCLL LiPb LiPb Korea HCCR He Li 4SiO 4 Korea HCLI He LiPb Čína HCCB He Li 4SiO 4 Čína HCLL He LiPb Čína DCLL He/LiPb LiPb BLANKET HCPB BLANKET HCLL (EU) BU Main features EUROFER as structural material FW/SW, SP and CP cooled by rectangular channels He at 8MPa Tin/Tout = 300/500 C FW>SP>CP Plasma side Back side EUROFER Li 4 SiO 4, Be He 300 o /500 o C 8 MPa Cooled plate LiPb (Li at 90% in 6Li ) breeder, neutron multiplier and tritium carrier LiPb slowly re-circulating (10/50 rec/day) parallel flow 64 11

12 BLANKET DCLL (EU-US) První stěna η th = 26.5% He T in /T out = 350/450 C / 8 MPa Množivá zóna η th = 48.7% LiPb T in /T out = 480/700 C He T in /T out = 450/480 C He odvádí cca 40% výkonu, LiPb 60%. BLANKET LLCB (INDIE) 2mm 66 pomalejší proudění LiPb pro snížení úniku tritia 67 TBM testované v reaktoru ITER POŽADAVKY NA MATERIÁLY Země Označení Chladivo Množivý materiál EU EU Japonsko Korea Čína Indie HCPB HCLL WCCB HCCR HCCB LLCB Helium cooled Pebble Beds Helium cooled Lithium Lead Water cooled Ceramic breeder Helium cooled Graphite reflector Helium cooled Ceramic breeder Lithium Lead cooled Ceramic breeder Helium keramika Li 4 SiO 4 Helium tekutý kov LiPb Voda keramika Li 2 TiO 3 Helium keramika Li 4 SiO 4 Helium keramika Li 4 SiO 4 tekutý kov LiPb keramika Li 2 TiO 3 + tekutý kov LiPb POŽADAVKY NA MATERIÁLY PFM (PLASMA FACING MATERIALS) 1. Nízké znečišťování plazmatu - minimální atomové číslo 2. Mechanická odolnost Extrémní tepelný tok 1 až 40 GW/m 2 Vysoké pracovní teploty ~1000 C Cyklická zátěž tepelných cyklů Neutronová zátěž dpa DEMO, dpa FPP Minimální mechanická a chemická eroze 3. Minimální rychlost difúze izotopů vodíku a helia. Minimální zadržování izotopů vodíku a helia. 4. Vysoká tepelná vodivost. 5. Rychlé snižování sekundární radioaktivity MATERIÁLY PRO PFC OBVYKLÝ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL OCEL. TEPELNÁ ODOLNOST OCEL není vhodná po vysoké tepelné zatížení, při teplotě nad 500 o C jí výrazně klesá mez kluzu i mez pevnosti (Vysokoteplotní ODS nebo RAFMS?). Vhodné jsou WOLFRAM nebo uhlíkový vláknový kompozit CFC (UHLÍK), které mají ze všech prvků nejvyšší teplotu tání 3422 o C, resp o C, případně karbid křemíku SiC s teplotou tavení 2950 o C. BERYLIUM má teplotu tání 1287 o C a nesnese vyšší energetické zatížení. NÍZKÉ ATOMOVÉ ČÍSLO WOLFRAM (74) způsobuje vysoké radiační ztráty energie plazmatu při ionizaci, vhodné jsou BERYLIUM (4) a CFC (6). POUŽITELNOST MATERIÁLŮ PFC ROZSAH POUŽITELNOSTI RŮZNÝCH MATERIÁLŮ ODPRAŠOVÁNÍ NÍZKÁ TEPELNÁ VODIVOST Wolfram KŘEHNUTÍ REKRYSTALIZACE TEPELNÁ VODIVOST BERYLIUM (200 W/m.K), WOLFRAM (170 W/m.K), nevhodné jsou CFC (40 W/m.K), SS316 (21 W/m.K) a SiC (12 W/m.K). RAFMS Ocel 316 CREEP (TEČENÍ) ODPRAŠOVÁNÍ CFC a BERYLIUM se silně odprašují. AFINITA K VODÍKU CFC silně pohlcuje deuterium a tritium. Superslitina niklu S OTAZNÍKEM VHODNÉ CYKLICKÁ ZÁTĚŽ WOLFRAM při tepelných cyklech rekrystalizuje a křehne. 71 PRACOVNÍ TEPLOTA o C 12

13 WOLFRAMOVÉ MATERIÁLY WOLFRAMOVÉ MATERIÁLY Čistý wolfram WOLFRAMOVÝ KOMPOZIT W-Cu LAMINÁT Stabilizace wolframu Sloučeniny wolframu Slitiny wolframu Dopování draslíkem Dopování oxidy ODT La 2 O 3 WL-10 W-Ni-Fe DENSIMET La 2 O 3 (WL10) ThO 2 ZrO 2 CeO 2 W-Mo W-Ta W-V KONSTRUKČNÍ OCELI TEPELNÉ SCHÉMA ELEKTRÁRNY ITER: AUSTENITICKÁ OCEL SS316L DEMO: konstrukční materiály se zvýšenou tepelnou a radiační odolností VYSOKOTEPLOTNÍ FERITICKO MARTENSITICKÉ OCELI RAFMS PRO GIV EUROFER, F82H, RUSFER, použitelnost až do 550 o C (650 o C) OCELI S DISPERZNÍM ZPĚVNĚNÍM OXIDY ODS 9Cr-ODS, 12-14Cr-ODS, (Y 2 O 3, Al 2 O 3 ) použitelnost až do 750 o C JADERNÉ REAKTORY PWR GEN III CHLAZENÍ TLAKOVOU VODOU + VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ - NIŽŠÍ ÚČINNOST NEŽ U STÁVAJÍCÍCH ELEKTRÁREN Voda JADERNÉ REAKTORY GEN IV VYSOKOTEPLOTNÍ HELIUM TEKUTÉ KOVY SUPERKRITICKÁ VODA + VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ REAKTORU - NÁROČNÁ TECHNOLOGIE - nekompatibilní s lithiem Helium - neuchladí vysoké tepelné toky Tekuté kovy - magnetohydrodynamické jevy Superkritická voda - extrémně korozivní TEPELNÉ SCHÉMA ELEKTRÁRNY PRIMÁRNÍ OKRUH HCPB A. EXTRÉMNÍ TEPELNÝ TOK MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PRVNÍ STĚNY LIMIT PRO TEPLOTU CHLADIVA LIMIT PRO ÚČINNOST CYKLU reaktorová komora blanket héliový primární okruh 500 C / 8 MPa parogenerátor PLAZMA 150x10 6 K RADIACE KONVEKCE TEPELNÝ CYKLUS MAX T MAX η první stěna množivá zóna 0.4 MPa heliový okruh extrakce tritia PRVNÍ STĚNA H 2, H 2O BERYLIUM 300 C OCELI C WOLFRAM 1100 C 300 C cirkulační čerpadlo CPS sekundární okruh H 2 TES B. SEKUNDÁRNÍ RADIOAKTIVITA KONSTRUKCE DVOUOKRUHOVÉ SCHÉMA H 2, HT, H 2O, HTO TES - tritiový extrakční systém CPS čistící větev chladiva 76 13

14 PRIMÁRNÍ OKRUH HCLL PRIMÁRNÍ OKRUH WCLL reaktorová komora reaktorová komora blanket héliový primární okruh 500 C / 8 MPa parogenerátor blanket vodní primární okruh 325 C / 15.5 MPa parogenerátor 0.1 MPa extrakční kolona 0.1 MPa extrakční kolona první stěna množivá zóna okruh LiPb BPS heliový okruh extrakce tritia první stěna množivá zóna okruh LiPb BPS heliový okruh extrakce tritia H 2, H 2O H 2, H 2O 300 C 0.4 MPa cirkulační čerpadlo sekundární okruh 285 C cirkulační čerpadlo sekundární okruh CPS CPS H 2 TES H 2 TES BPS čistící větev LiPb H 2, HT, H 2O, HTO CPS čistící větev chladiva H 2, HT, H 2O, HTO TES - tritiový extrakční systém CPS - čistící větev chladiva TES - tritiový extrakční systém 79 BPS - čistící větev LiPb PRIMÁRNÍ OKRUH DCLL reaktorová komora blanket první množivá stěna zóna 500 C / 8 MPa 500 C H 2, H 2O 300 C héliový primární okruh 800 C / 0.1 MPa LiPb primární okruh TES T BPS cirkulační čerpadlo CPS výměník sekundární okruh (Braytonův cyklus) EKONOMIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ H 2, HT, H 2O, HTO TES - tritiový extrakční systém CPS - čistící větev chladiva BPS - čistící větev LiPb JADERNÁ BEZPEČNOST 1. Fúzní reaktor je INHERENTNĚ BEZPEČNÝ. Nekontrolovaná jaderná reakce není možná. 2. Jako palivo bude sloužit pouze izotop vodíku deuterium, získávaný z vody, případně vodík, helium nebo bór. Pouze v první fázi bude součást paliva tritium, než technologie umožní slučovat pouze jádra deuteria. 3. Ve fúzním reaktoru bude v každém okamžiku velice malé množství paliva (gramy). Za celý den spálí fúzní reaktor o výkonu jako reaktor v Temelíně zhruba 1 kg paliva. 4. Produktem fúzní reakce bude neškodné hélium, fúzní reakcí nevznikají žádné radioaktivní produkty. 5. Konstrukce fúzního reaktoru bude sestavena z nízkoaktivovatelných materiálů a umožní snížit sekundární aktivaci materiálů konstrukce. Cílové fúzní reaktory budou využívat fúzní reakce s pomalými neutrony nebo bezneutronové fúzní reakce, které aktivaci minimalizují. Zásoby deuteria v oceánech vystačí na 8 mld. let pro celé lidstvo. Životnost slunce je 5,3 mld let. Jaderná fúze je jediný existující zdroj energie, který může zajistit budoucnost lidstva. Výkon 1 GW EL Spotřeba paliva, kg/den Uhelná elektrárna Jaderná elektrárna Fúzní elektrárna Fotovoltaická el Zastavěná plocha, km 2 0, (plocha Českých Budějovic) Potřeba železa, kt Hustota toku energie, W/m FÚZNÍ ZDROJ JE ZCELA BEZPEČNÝ ZDROJ ENERGIE

15 CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE GEOPOLITIKA 84 5 centů (1,35 Kč) 85 PROJEKT ITER GEOPOLITICKÉ VYROVNÁNÍ NEJVĚTŠÍ POZEMSKÝ MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT V DĚJINÁCH LIDSTVA ITER JT-60SA IFERC IFMIF/LIPAC Sedm členských zemí ITER 50% lidské populace 80% HDP SYMBOLICKÁ POLOHA REAKTORU ITER UPROSTŘED SYMBOLICKÁ POLOHA REAKTORU ITER UPROSTŘED? EVROPA - FUSION ROADMAP FUSION ROADMAP 11/ Evropská agentura pro výzkum jaderné fúze EFDA vydala zlomový dokument Fusion electricity, A roadmap to the realisation of fusion energy, který stanovuje plán, jak v nejbližší budoucnosti dosáhnout energetické využití jaderné fúze. Plán je zkráceně nazýván Fusion Roadmap. Předpokládá dosažení výroby elektřiny z fúzního zdroje do roku Klíčovými projekty plánu jsou experimentální reaktor ITER a demonstrační fúzní elektrárna DEMO. 1. FYZIKA PLAZMATU 2. DIVERTOR 3. MATERIÁLY Induktivní režim Steady state režim DTT Současné návrhy Pokročilý návrh Early Neutron Source ITER TBM program 4. TECHNOLOGIE TRITIA Jiné koncepty blanketu ITER Q=10 ITER Q=10 ITER Q=10 ITER steady state režim 5. BEZPEČNOST 6. DEMO DEMO Návrh a projektování Výstavba Provoz ELEKTŘINA Z FÚZE 7. ÚČINNOST Levnější technologie a technologie s dlouhodobou životností 8. STELARÁTOR Optimalizace zařízení Provoz zařízení

16 EVROPA VERTIKÁLNÍ KONCEPT Tloušťka vnitřního blanketu: 78 cm Tloušťka vnějšího blanketu: 130 cm Šířka segmentu: 115 cm MULTIMODULÁRNÍ KONCEPT ČTYŘI TECHNOLOGIE DIVERTORU ENEA MONOBLOCK CCFE THERMALBREAK KIT W-Cu LAMINATE CEA FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL Alokace fondu Eurofusion [k ] pro Alokace fondu Eurofusion v % HDP 0, , , , ,

17 USA RUSKO A gifted and talented workforce is required to support & exploit ITER Confirmation and demonstration fusion energy generation ITER ITER Technical DEMO Q=5 Q=10 requirements Long term operation at Q~ s 3000s DEMO NSTX FNSF Power Plant Fusion plasma physics Heating, transport, current-drive and stability T-10, Globus- M2, T-11M Q<1 T-15 Q =10 ITER Q =30 DEMO DIII-D Alcator CMOD ITER Fusion Nuclear Science Facility (FNSF) challenges: - High performance, steady-state operation - Makes its own fuel - Materials for extreme environments Materials and technologies Facilities, reactors, power plants ITER superconductors ITER equipment, TBM T-15 ITER Tritium New materials and DEMO technology, DEMO technologies in equipment materials and DEMO technologies FNS Fusion-Fission Hybrids PP - DEMO PROTO JAPONSKO 99 INDIE

18 ČÍNA CFETR 103 JIŽNÍ KOREA ZÁKON A PĚTILETKY JIŽNÍ KOREA To establish a long-term and sustainable legal framework for fusion energy development phases. To promote industries and institutes participating fusion energy development by support and benefit. The first country in the world that prepared a legal foundation in fusion energy development. History of the FEDPL : National Fusion R&D Master Plan : National Fusion Energy Development Plan : Fusion Energy Development Promotion Law : Ratification of ITER Implementation Agreement : Framework Plan of Fusion Energy Development (First 5-Year National Plan) : The 2 nd 5-year National Plan has started. Key Milestones Pre-Conceptual DEMO R&D DEMO EDA Design Study Launch & CDA Start DEMO Final Desig n DEMO Phase-1 Co & Constr. Start nstruction Finish20 VLASTNOSTI FÚZNÍHO JADERNÉHO ZDROJE I. Základní energetický zdroj vesmíru. II. Je inherentně naprosto bezpečný. III. Je nevyčerpatelný. IV. Má neomezený výkon. V. Neprodukuje žádné emise ani vyhořelé palivo

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19 Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

Jaderná fúze budoucnost energetiky

Jaderná fúze budoucnost energetiky Jaderná fúze budoucnost energetiky Slavomír Entler ABSTRAKT: Jaderná fúze může být vnímána jako svatý grál, jehož nalezení spasí lidstvo před energetickým hladem. V podstatě je to pravda, protože jaderná

Více

TECHNOLOGY EXPERIENCE FOR FUSION

TECHNOLOGY EXPERIENCE FOR FUSION Research Centre Rez TECHNOLOGY EXPERIENCE FOR FUSION Slavomir Entler FUSION ROADMAP 11/2012 - Evropská agentura pro výzkum jaderné fúze EFDA vydala zlomový dokument Fusion electricity, A roadmap to the

Více

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER Term ojaderná fúze V rámci projektu Fyzikou a chemií k technice vytvořil prezentaci za GKS Marek Kovář (kovar.ma@seznam.cz). Modifikace a šíření dokumentu podléhá licenci GNU (www.gnu.org). 1) Nový zdroj

Více

Svět a poptávka po energii

Svět a poptávka po energii Svět a poptávka po energii Lidé potřebují více energie a potřebují čistší energii Celosvětová spotřeba energie poroste, a to hlavně ze dvou příčin: Přibývá lidí, a některé chudé země bohatnou. Příklady

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = 1.05 10 21 J 2000 Q ročně (malá hustota) Σ 1850 1950 - Σ 1950 2050 -

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = 1.05 10 21 J 2000 Q ročně (malá hustota) Σ 1850 1950 - Σ 1950 2050 - Jaderná fúze Problém energie Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = 1.05 10 21 J Slunce zem Světová spotřeba energie 2000 Q ročně (malá hustota) Zásoby uhlí ~100 Q, zásoby ropy do 1850 0.004 Q/rok

Více

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip: Účel IONTOVÉ ZDROJE vyrobit svazek částic vytvarovat ho a dopravit do urychlovací komory předurychlit ho (10 kev) Požadavky intenzita svazku malá emitance svazku trvanlivost zdroje stabilita zdroje minimální

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková Točna Točnu roztočte a položte na ní míček. Pozorujte, jak bude míček opisovat malé kroužky. Nyní lehce plochu nakloňte a dívejte se, kterým směrem se bude míček pohybovat. Jakým směrem jste si myslili,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler

Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler Podle úředního rozhodnutí fúzní energie není obnovitelný zdroj. Tímto rozhodnutím je pominuta základní fyzikální realita a stav

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Spoutání slunce. kolem nás výzvy a otázky

Spoutání slunce. kolem nás výzvy a otázky Spoutání slunce věda 50 kolem nás výzvy a otázky Tokamak COMPASS Tokamak COMPASS (z anglického Compact Assembly) je hlavním experimentálním zařízením Ústavu fyziky Plazmatu AV ČR. Původně byl zkonstruován

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení. JADERNÁ ENERGIE Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.. Jaderná syntéza (termonukleární reakce): Je děj, při němž složením dvou lehkých jader

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Možné přístupy k realizaci termojaderné syntézy

Možné přístupy k realizaci termojaderné syntézy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky Možné přístupy k realizaci termojaderné syntézy, rezack@fel.cvut.cz Katedra fyziky FEL ČVUT v Praze 6. října 2016 Exkurze Gymnázium

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010

DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 DIVIZE REAKTOROVÝCH SLUŽEB 2009/2010 nejdůležitějšíčinnosti zakázky/ marketingové příležitosti naše konkurence, strategická spolupráce kam jde vývoj G IV, fúze 1.10.2010 1 POSLÁNÍ ÚTVARU /HLAVNÍ ČINNOSTI

Více

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE Jaderná fúze je jaderná reakce, při které se spojením jader atomů lehkých prvků vytvoří nové, těžší jádro jiného prvku. NEUTRON DEUTERIUM ENERGIE HELIUM TRITIUM Deuterium (těžký

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

Superkritická vodní smyčka SCWL

Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL Superkritická vodní smyčka SCWL (z anglického SuperCritical Water Loop), je experimentální zařízení sloužící k simulaci fyzikálních a chemických parametrů superkritického

Více

Spasí nás nové generace reaktor ů?

Spasí nás nové generace reaktor ů? Spasí nás nové generace reaktor ů? Dalibor Stráský Praha, 28.4.2009 Vývoj jaderné energetiky Generation IV - program US Department of Energy iniciován v r. 1999 Výběr reaktorových systém ů IV. generace

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 5 energie z jádra

Úvod do moderní fyziky. lekce 5 energie z jádra Úvod do moderní fyziky lekce 5 energie z jádra elektrony vs. nukleony elektron vázán v atomu coulombovskou silou energie k odtržení pouze několik ev nukleon vázán v jádře silnou jadernou silou energie

Více

4.4.9 Energie z jader

4.4.9 Energie z jader 4.4.9 Energie z jader Předpoklady: 040408 Graf závislosti vazebné energie na počtu nukleonů v jádře (čím větší je vazebná energie, tím pevněji jsou nukleony chyceny v jádře, tím menší mají energii a tím

Více

ENERGIE a její přeměny

ENERGIE a její přeměny Ing. Radim Janalík, CSc. VŠB TU Ostrava katedra energetiky Využití energetických zdrojů ENERGIE a její přeměny ENERGIE : co to vlastně je? Fyzikové ze 17.století definovali energii jako schopnost konat

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Návrh stínění a témata k řešení

Návrh stínění a témata k řešení Výzkumné laserové centrum ELI Beamlines Návrh stínění a témata k řešení Veronika Olšovcová, Mike Griffiths, Richard Haley, Lewis McFarlene, Bedřich Rus a ELI team Plánované pilíře ELI Site to be determined

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR F. Pazdera vědecký tajemník PV IRC MBIR Situace ve světě a ČR Ve světě: 1. Připravuje se výstavba JE s PWR ve světě. 2. Hlavní konkurenti vyvíjejí rychlé reaktory a

Více

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz

PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz PROJEKT SUSEN, UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Marek Mikloš Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Hlavní 130, 250 68 Řež marek.miklos@cvrez.cz ABSTRAKT Centrum výzkumu Řež, s.r.o., dceřiná společnost ÚJV Řež, a.s., společně

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN 16.2.2012

ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN 16.2.2012 ENERGOCETRUM ČERNOŠÍN 16.2.2012 Představení účastníků a účastněných stran prezentace EC ČERNOŠÍN SYNGAS TECHNOLOGIES Investor a provozovatel EC Černošín Lukáš Chmel Milan Kymlička Jaroslav Zajíček SOLENA

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi A. Křivská 1,2 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika 2 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační

Více

HISTORIE APLIKOVANÉHO VÝZKUMU JADERNÉ FÚZE V ŘEŽI

HISTORIE APLIKOVANÉHO VÝZKUMU JADERNÉ FÚZE V ŘEŽI Historie aplikovaného výzkumu jaderné fúze v Řeži HISTORIE APLIKOVANÉHO VÝZKUMU JADERNÉ FÚZE V ŘEŽI Stručný průvodce historií Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Témata diplomových prací pro školní rok 2014/2015 (předpoklad odevzdání 2016) Obor: Jaderná energetická zařízení

Témata diplomových prací pro školní rok 2014/2015 (předpoklad odevzdání 2016) Obor: Jaderná energetická zařízení Témata diplomových prací pro školní rok 2014/2015 (předpoklad odevzdání 2016) Obor: Jaderná energetická zařízení Následuje seznam témat vypsaných Ústavem energetiky (obor jaderná energetická zařízení)

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o., Areál VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, Česká republika Annotation: This

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jaderná fúze bezpečnost a environmentální dopad Lukáš Richter 2013 Zadní strana zadání je uvedena

Více

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 1 2 Spolupráce na řešení projektu Dlouhodobá spolupráce Mezinárodní přesah Interdisciplinarita Komplexní řešení 3 Rozsah

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha Jak změní technologický rozvoj užití energetických surovin pro výrobu elektrické energie? (technologické možnosti konvenčních x nekonvenčních zdrojů elektřiny) Pavel Ripka ČVUT FEL Praha zdroj dat a obrázků:

Více

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 29. 12. 2013 Název zpracovaného celku: ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ Energetická zařízení jsou taková zařízení, ve kterých

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Materiály AZ jaderných reaktorů

Materiály AZ jaderných reaktorů Jaderná paliva Povlakové materiály Moderátory Chladiva Materiály absorpčních tyčí Jaderná paliva - hlavní funkce: - štěpení tepelnými neutrony - 1. bariéra mezi štěpnými produkty a životním prostředím

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček JADERNÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie Jiří Kameníček Osnova přednášky Styčné body mezi fyzikou a chemií Způsoby získávání energie Uran a jeho izotopy, princip štěpné

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU

SEZNAM VYBRANÝCH POLOŽEK PODLÉHAJÍCÍCH KONTROLNÍM REŽIMŮM PŘI DOVOZU, VÝVOZU A PRŮVOZU 165 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009 o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 47 odst. 7 k provedení 2 písm. j) bodu 2 zákona č. 18/1997 Sb.,

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Pokročilé technologie spalování tuhých paliv Může zvyšovaní obsahu CO 2 v ovzduší změnit životní podmínky na Zemi? Možnosti zvyšování účinnosti parních kotlů 1 Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci

Více

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. www.cvrez.cz Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CV Řež) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studium počáteční fáze výboje v tokamacích Autor: Jakub Veverka Vedoucí: RNDr. Jan Stöckel, CSc. Praha 2014

Více

Fyzika plazmatu a termojaderné slučování

Fyzika plazmatu a termojaderné slučování Fyzika plazmatu a termojaderné slučování Jan Stöckel, Ústav fyziky plazmatu AV ČR Potřeba nových zdrojů energie Princip termojaderné fúze a koncepce elektrárny Tokamak perspektivní termojaderný reaktor

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce magnetosféra komety zbytky po výbuchu supernovy formování hvězdy slunce blesk polární záře sluneční vítr - plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty - plazma je plyn s významným množstvím iontů

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 Pohony - tanky - letadla - ponorky - ledoborce, letadlové lodě a raketové křižníky Mírové využití Netradiční jaderné aplikace - odsolování mořské vody - mobilní

Více

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15

Historie. Účel reaktoru. Obr. 1: Pohled na reaktor LVR-15 REAKTOR LVR-15 LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu umístěný v beztlakové nádobě pod stínícím víkem, s nuceným chlazením a s provozním tepelným výkonem do 10 MW. Obr. 1: Pohled na reaktor

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

Zvyšování vstupních parametrů

Zvyšování vstupních parametrů CARNOTIZACE Zvyšování vstupních parametrů TTT + vyšší tepelná účinnost ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI R-C CYKLU - roste vlhkost páry na konci expanze (snížení η td, příp. eroze lopatek) - vyšší tlaky = větší nároky

Více

Moderní energetické stoje

Moderní energetické stoje Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -

Více