V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s."

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013

2

3 1. Úvod Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní identifikační údaje o společnosti Údaje o předmětu podnikání Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Prodej 4.2. Produkty 4.3. Treasury a risk management 4.4. Investice a ochrana životního prostředí 4.5. Personální politika 4.6. Cíle a strategie pro r Vybrané ukazatele 4.8. Návrh na rozdělení zisku 5. Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti BUZULUK a.s. k Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok Příloha k účetní závěrce za rok 2013

4 1. Úvod 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům Vážení akcionáři, výsledky roku 2013 byly výrazně ovlivněny nízkou poptávkou trhu zejména v prvním pololetí. Tržby akciové společnosti dosáhly pouze 639 mil. Kč, což je 77% tržeb roku Na tomto výsledku se podílela samostatná obchodní jednotka Gumárenské stroje (SOJ GS) 257 mil. Kč a samostatná obchodní jednotka Pístní kroužky (SOJ PK) 382 mil. Kč. Abychom za těchto podmínek udrželi kladný hospodářský výsledek bylo nezbytné přistoupit ke snížení provozních nákladů. Významně pomohlo vyjednání dohody se zaměstnanci a odborovou organizací o zkrácení pracovního týdne na 30 hodin s adekvátním snížením mzdy během prvních čtyř měsíců roku Další úspory se podařilo realizovat zvýšením efektivity interních procesů, snížením zmetkovitosti a důsledným controllingem zejména v divizi gumárenských strojů. Přes nepříznivou situaci na trzích se pak podařilo vykázat zisk ve výši 10 mil. Kč. Bylo přitom investováno 20 mil. Kč do pořízení nových technologií a 20 mil. Kč do oprav majetku společnosti. Abychom navýšili konkurenceschopnost našich výrobků na trhu gumárenských strojů, rozpracovali jsme návrh strategie optimalizace využití zdrojů a know-how Buzuluk a mateřské společnosti Dalian Rubber & Plastics Machinery s tím, že po jejím projednání se stane základem nové střednědobé strategie Buzuluku a.s. Za jeden z pilotních projektů můžeme považovat konstrukční zpracování a úspěšnou komerční nabídku hnětacího zařízení typu Intermix, který je pro Buzuluk významným rozšířením produktového portfolia a jeho zprovoznění u zákazníka je naplánováno na 1. pololetí Významné je i realizované navýšení a zkvalitnění kapacit v oblasti vlastní konstrukce a programování řídících systémů vyráběných zařízení. V divizi pístních kroužků, se podařilo rozšířit výrobkové portfolio jednak úspěšným zavedením technologie nitridování ocelových pístních kroužků na vlastním zařízení, čímž se významně zvýšila stabilita a spolehlivost procesu a jednak rozšířením sortimentu výroby pro aftermarket (zákazníci MS, Mahle) o technicky náročné kroužky pro moderní dieselové motory. Dále jsme zahájili sériové dodávky pro automobilku Volvo, vyvinuli technologii výroby pro speciální těsnicí kroužky do hydraulických aplikací pro švédského zákazníka Thonab. Stali jsme se i hlavním dodavatelem nové generace motorů KDI italské firmy Lombardini, patřící do koncernu Kohler. Pro rok 2014 pak zůstává hlavním cílem zvýšení tržního podílu našich výrobků obou hlavních divizí u významných světových zákazníků a hledání nových příležitostí i mimo naše tradiční tržní segmenty, abychom mohli v následujícím roce oslavit významné jubileum naší společnosti s reálnou vizí stabilní a perspektivní firmy. Věřím, že se nám to společně podaří Ing. Petr Mašek Generální ředitel a člen představenstva 4

5 1.2. Statutární orgány akciové společnosti Představenstvo Management Luo Shaoning generální ředitel předseda Ing. Petr Mašek generální ředitel ředitel SOJ PK Ing. Petr Mašek člen Ing. Josef Hlad ředitel SOJ GS RNDr. Martin Pleskač člen RNDr. Martin Pleskač finanční ředitel Wang Maokai člen Ma Jie člen Ing. Miloš Jedlička představitel vedení pro jakost Dozorčí rada Song Guoqiang člen Jiang Jingqing člen Milan Ernest člen zástupce zaměstnanců Dne panu Ernestovi vypršel pětiletý mandát člena dozorčí rady společnosti. 5

6 1.3. Organizační struktura společnosti Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Generální ředitel Řízení kvality a EMS Sekretariát GŘ a.s. Propagace Stroje a zařízení, energetika, investice, doprava Personalistika a mzdy Finance Ekonomika, kontroling, účetnictví IT SOJ Pístní kroužky SOJ Gumárenské stroje Vývoj, marketing, technický úsek Technický úsek GS Metalurgie Dozor svařování Výroba PK - - slévárna Obchodní úsek GS Výroba PK - - obrobna Nákup GS Obchodní úsek PK Výroba GS Nákup PK Ekonom SOJ GS Ekonom SOJ PK Kontrola zakázek Řízení kvality PK Řízení kvality GS 6

7 2. Základní identifikační údaje o společnosti obchodní jméno: BUZULUK a.s sídlo: Komárov, Buzulucká 108 právní forma: akciová společnost rok založení: 1996 obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4059, den zápisu IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: /0800, /2600, /8150 základní jmění: ,- Kč Ukazatele a komentář Druhy a objem již vydaných CP: 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč - akcie jsou vydány v listinné podobě na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné Údaj o platební schopnosti a.s.: akciová společnost je k platebně schopná Veřejně obchodovatelné dluhopisy: nebyly vydány Veřejně obchodovatelné podílové listy: nebyly vydány Uzavření smlouvy na zakázku, která by podstatně ovlivnila výsledek hospodaření: - Prodej společnosti novému vlastníkovi: Vstup společnosti do konkursu: - Osoby, které společnost ovládají a osoby, které mají nejméně 10% podíl na hlasovacích právech společnosti Dalian State-owned Assets Investment & Management (Group) Co., Ltd Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd Tianjin Machinery Import & Export Corporation DXS HongKong Investment Enterprise Ltd 90 % Xin Sheng Investments Limited 10 % Zahraniční účast na podnikání společnosti: - Osoby, na jejichž podnikání se společnost účastní: - Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob: Viz. Organizační schéma společností ve skupině 7

8 Orgány společnosti Statutárním orgánem je představenstvo. Bankovní úvěry k : 0,- Kč 3. Údaje o předmětu podnikání Předmětem činnosti je - silniční motorová doprava nákladní - zprostředkovatelská činnost v oblasti gumárenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - slévárenství - kovoobráběčství - galvanizérství - zpracování dat, služby databank, správa sítí - skladování zboží a manipulace s nákladem - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - realitní činnost - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd výzkum a vývoj v oblasti pístních kroužků, autodílů, gumárenských a plastikářských strojů - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 4.1. Prodej Tržby SOJ PK překročily v roce mil. Kč, což je 9% překročení plánované hodnoty, ale zároveň o 10% méně než v roce Důvodem byl zejména vývoj automobilového trhu v průběhu roku Zákazníkům bylo dodáno více než 22,4 mil. kusů pístních kroužků a opracovaných odlitků a více než 1,1 mil. kusů neopracovaných odlitků. Hlavními cílovými teritorii pro prodej pístních kroužků, autodílů a odlitků byly v r trhy Evropské Unie, Ruské federace (spolu s Běloruskem a Ukrajinou) a USA, Mexiko a Brazílie. Největším odběratelem byl koncern Kolbenschmidt, především česká pobočka KS Kolbenschmidt Czech Republic a.s., spolu s afilacemi lokalizovanými v různých částech světa (SRN, Mexiko, Brazílie, Turecko a Čína). Kolbenschmidt realizoval v roce 2013 více než 33% tržeb SOJ PK. Dalším významným zákazníkem byl Sollers (Zavolžskij motornyj závod), ačkoli právě u tohoto zákazníka dochází k poklesu výroby, a tím i dodávek, dále pak skupina Stihl, koncern VW včetně Audi a Bentley a Fiat Powertrain, abychom zmínili zákazníky s podílem více než 5% tržeb SOJ PK. Pístní kroužky pro KS Kolbenschmidt Czech Republic jsou montovány na písty vyráběné tímto zákazníkem a jsou dále dodávány dvěma hlavním zákazníkům, a to společnosti Wabco, která je jedním z největších světových výrobců kompresorů pro nákladní automobily a společnosti Stihl, renomovanému světovému výrobci motorových pil a zahradní mechanizace. Dodávky pro koncern VW a AUDI tvořily jak těsnící kroužky pro mechanismus proměnného časování vačkových hřídelí motorů, tak pístní kroužky od průměru 81 mm do průměru 85,5 mm pro druhou drážku pístů čtyřválcových, šestiválcových a osmiválcových benzinových motorů Audi. Dalšími významnými zákazníky těsnících kroužků 8

9 pro mechanismy proměnného časování byly firmy Kössler koncový zákazník AMG (Daimler), Volvo a také prestižní britská firma Bentley. Významnou roli hraje v prodeji výrobků SOJ PK i nadále ruský, ukrajinský a běloruský trh, a to jednak pro prvovýrobu, kde nejdůležitějšími cílovými zákazníky byly společnosti Zavolžskij motornyj závod, Volžskyj motornyj zavod, Zaporožskyj avtomobilnyj závod a Minskij motornyj závod, ale vzhledem k poklesu prvovýroby na tomto teritoriu byl významnější trh náhradních dílů (ND), kde jsme realizovali dodávky do sítě Sollers pro motory ZMZ, do sítě Diesel MTS a řadě dalších obchodních partnerů. Novým zákazníkem na tomto trhu se přes bulharskou logistickou organizaci stal ruský automobilový holding GAZ. Nadále rostly tržby na náročném italském trhu, jednak díky dalšímu navýšení dodávek páček pro převodovky Fiat Powertrain, čímž se zvýšil podíl tohoto zákazníka na více než 6% tržeb a jednak díky posílení naší pozice u firem Lombardini a NuAir-Fini. V sortimentu opracovaných odlitků se podařilo rozšířit dodávaný sortiment pro společnost Zetor o ventilový můstek rozvodového mechanismu motorů. Tržby divize SOJ GS v roce 2013 výrazně ovlivnila nižší zakázková náplň v I.a II. čtvrtletí roku Pokles tržeb roku 2013 byl oproti roku 2012 o 25% nižší, přičemž na složení tržeb se tradičně nejvíce podílely dodávky do Evropy. Pozitivním faktem je, že došlo k navýšení objemu dodávek na asijský trh. Podíl sortimentu na celkových tržbách v roce 2013 je následující: Podíl strojových zakázek na tržbách dosáhl 65%. Dodávky válců pro náhradní spotřebu pokračovaly ve vzrůstající tendenci a na celkových tržbách se podílely 20%. Dodávky náhradních dílů se na objemu tržeb podílely 5%. Montáže a servis pak 6%. Kooperace se na celkových tržbách podílely 2 %, stejně tak jako obchodní zboží. Tržby za r podle teritorií v % Rozdělení tržeb za rok 2013 podle teritorií 12,2% 23,1% 11,1% Česká republika 24,2% Západní Evropa Východní Evropa Afrika a Asie S a J Amerika Austrálie a ost. 29,3% 9

10 Tržby za r podle sortimentu v % Rozdělení tržeb za rok 2013 podle sortimentu 7,2% 37,8% Gumárenské stroje Pístní kroužky Ostatní 55,0% 4.2. Produkty Z nově zavedených výrobků SOJ PK v roce 2013 byla nejvýznamnějším rozšířením produktového portfolia výroba ocelového nitridovaného pístního kroužku na vlastní technologii instalované nově v Buzuluku. Dále bychom chtěli zmínit významné rozšiřování sortimentu pístních kroužků pro náhradní potřebu zejména pro zákazníky KS-MS, NE Europe a Mahle. V oblasti prvovýroby byly zahájeny sériové dodávky těsnicích kroužků proměnného časování ventilů pro firmu Volvo a pokračovaly vývojové projekty pro JaMZ, Stihl, Audi a Wabco. V oblasti odlitků jsme navýšili dodávky dílů pro Hutchinson s cílovým zákazníkem Toyota a restartovali dodávky odlitků z temperované litiny pro firmu Brano. V sortimentu opracovaných odlitků se podařilo rozšířit dodávaný sortiment pro společnost Zetor o ventilový můstek rozvodového mechanismu motorů. Vývojové aktivity SOJ GS se v roce 2013 zaměřily na rozšíření produktového portfolia v oblasti hnětičů. Pokračoval vývoj Intermixu typ s kapacitou 140 l, k jehož dokončení a uvedení do provozu dojde ve 2. čtvrtletí roku Začal vývoj na hnětiči intermix s kapacitou 320 l a tangenciálním hnětiči s kapacitou 420l, které budou dále pokračovat v roce V roce 2013 též pokračoval vývoj 2V a víceválcových kalandrů. Ve vývoji linek jsme se zaměřili na linky pro výrobu dopravníkových pásů. V následujících letech chceme dále rozšiřovat a zkvalitňovat produktová portfolia válcových strojů a hnětičů, která jsou základním výrobním programem divize GS. Válcové stroje (kalandry) a hnětiče tvoří nosný výrobní program Buzuluku divize GS. Souhrn základních bodů vývojových aktivit divize GS je uveden níže: a) Hnětiče intermix 140 l, 320 l b) Hnětiče tangenciální 420 l c) Kalandrovací linky pro výrobu dopravních pásů d) 2V kalandry 4.3 Treasury a risk management Společnost Buzuluk v oblasti finančních rizik je díky své orientaci na export vystavena primárně vlivům pohybu devizových kurzů EUR/CZK a USD/CZK. Zajištění je sjednáváno průběžně na existující i předpokládané kontrakty v cizích měnách. Primárním zajišťovacím nástrojem jsou měnové forwardy na pokrytí výkyvů kurzu. Pro řízení kreditního rizika je pravidelně prováděno nastavení úvěrových limitů 10

11 s podporou pojistné smlouvy na krytí kreditních rizik. Společnost využívá systém odkupu pohledávek přes faktoring, což napomáhá jak vlastnímu financování, tak řízení kreditních rizik především s novými odběrateli. Na základě informací od pojistitelů pohledávek jsou prováděny úpravy kreditních limitů Investice a ochrana životního prostředí Za rok 2013 bylo na investice vynaloženo 19,8 mil. Kč, zejména do obnovy a modernizace výroby pístních kroužků. Certifikační společnost SGS Czech Republic, s.r.o. prověřila v listopadu 2013 systém řízení managementu kvality a environmentálního managementu kontrolním auditem a potvrdila platnost certifikátů dle norem EN ISO 9001 : 2008, ISO/TS : 2009 a EN ISO : 2004 bez odchylek. Vztah ke kvalitě a všem složkám životního prostředí je každoročně promítán do cílů společnosti pro další období Personální politika V roce 2013 měla společnost 625 zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu. V roce 2013 klesl počet pracovníků o 62 oproti roku K byl vykázán celkový evidenční stav 659 zaměstnanců, z toho je 373 výrobních dělníků, 100 režijních dělníků, 186 technicko-hospodářských pracovníků. Ve společnosti BUZULUK a.s. pracovalo 5,9 % pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 0,9 % s vyšším odborným vzděláním, 31,8 % se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou, 53,2 % se středoškolským vzděláním ukončeným výučním listem a 8,2 % se základním vzděláním. Kvalifikační růst zaměstnanců byl zabezpečován různými formami vzdělávání a odborné přípravy. Vzdělávací programy byly realizovány zejména v těchto oblastech: - jazykové kurzy - daňová legislativa - mzdová legislativa - technické semináře - leadership - kupní smlouvy - nemocenské a důchodové pojištění - FMEA - školení v návaznosti na předpisy (BOZP a PO, chemické látky, environmentální systém, atd.) V roce 2013 se firma stala příjemcem dotace na vzdělávání zaměstnanců v rámci globálního grantu EDUCA IV. Vzdělávací projekt je financovaný z ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je odborné proškolení zaměstnanců. Zaměstnanci absolvují 14 specifických kurzů zaměřených na výrobu pístních kroužků a gumárenských strojů a 4 obecné kurzy zaměřené na systém řízení kvality a na IT vzdělávání. Do projektu bude zapojeno 240 zaměstnanců různých pracovních pozic ve všech úsecích výroby. BUZULUK a.s. věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Systematicky školí všechny své zaměstnance, z hlediska bezpečnosti práce také pravidelně kontroluje jednotlivá pracoviště a průběžně provádí jejich úpravy ke snížení rizika práce. 11

12 Školení o předpisech BOZP probíhá u zaměstnanců v souladu s organizačními směrnicemi generálního ředitele společnosti a zpracovanými aktualizovanými osnovami pro jednotlivá pracoviště zaměřenými na jeho rizika a specifika. Každý měsíc probíhaly v r pravidelné kontroly dodržování BOZP na pracovištích. Členové komise procházeli postupně všemi provozy. O provedených kontrolách byl vždy proveden zápis, který byl projednán s vedoucím provozu nebo na poradě hospodářského vedení společnosti. Jednou měsíčně se konala kontrola BOZP i s lékaři, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Při této inspekci se kontrolovaly především pracovní a hygienické podmínky a pracoviště se zařazovala do jednotlivých kategorií rizikovosti. Vždy byl proveden zápis technikem BOZP a samostatný zápis o kontrole poskytovatelem pracovně-lékařských služeb. Mezi další bezpečnostní opatření patřila pravidelná informovanost zaměstnanců o pracovních úrazech z uplynulého čtvrtletí roku. Každý úraz byl pečlivě zdokumentován a na nejbližší výrobní poradě s ním byli seznámeni zaměstnanci včetně rozboru zdrojů, příčin a fotografií a opatřeních k nápravě. V roce 2013 došlo ke snížení počtu pracovních úrazů, a to o 3 úrazy proti roku 2012, snížila se i doba pracovní neschopnosti o 92 kalendářní dny proti roku V r byla na základě výsledků nových měření hlukové expozice u zaměstnanců společnosti provedena revize kategorizace prací (pracovišť) celé akciové společnosti. Na základě provedených kontrolních měření rizikového faktoru hluk v souladu s rozhodnutím KHS Praha došlo k vyřazení 4 profesí z kategorie 2R (rizikové) do kategorie práce 2 (nerizikové). Do rizikového faktoru hluku bylo rozhodnutím KHS Praha zařazeno nové pracoviště výroby páček FIAT, a to do kategorie 2R (rizikové). Na pracovišti slévárny PK ve středisku otřepy PK a středisku broušení odlitků došlo k zařazení z kategorie 2R do kategorie 3 na zjištěnou hlukovou expozici. Zvýšená pozornost byla i nadále věnována pracovně-lékařské péči v souladu s novými platnými právními předpisy a plnění sociálního programu v souladu s kolektivní smlouvou Cíle a strategie pro r Predikce vývoje evropské a světové výroby vozidel a motorů pro rok 2014 je vzhledem k výsledkům prvního kvartálu 2014 mírně optimistická. Pro nás je nepříznivá předpokládaná stagnace výroby v Evropě, protože na rostoucích trzích (Čína, USA, Mexico a Brazílie) nemáme silný tržní podíl. Specifická situace je na trhu Ruské federace, kde se všeobecně očekává růst, nicméně tradiční domácí výrobci, mezi které patří náš významný zákazník ZMZ ze skupiny Sollers, snižují výrobu. Zákazníci se přiklánějí k automobilům světových značek, ať dovážených nebo vyráběných v Rusku. Proto jsou pro SOJ PK v roce 2014 nastaveny ekonomické ukazatele tak, aby při tržbách řádově na úrovni roku 2012/2013 (400 mil Kč) došlo nejen k vytvoření zisku, ale aby byly vytvořeny i dostatečné zdroje pro realizaci strategických investic a oprav. Cílem a strategií SOJ PK je pro rok 2014: - zefektivnit vnitřní organizaci a procesy a zejména snížit ztráty z nekvality - získat projekt sady pístních kroužků pro významného světového výrobce motorů - posílit naši dodavatelskou pozici u významných stávajících zákazníků - vyvíjet pístní a těsnící kroužky pro náročnější aplikace (snižování CO 2, redukce axiálních výšek, optimalizace tvaru a povrchových úprav, noví zákazníci) - zavést do výroby nové typy opracovaných odlitků a inovovat výrobní portfolio neopracovaných odlitků směrem k odlitkům vyšším know-how a lepší ziskovostí - hlavní plánované investiční záměry SOJ PK směřovat do rozšíření kapacit a zlepšení kvality axiálního broušení pístních kroužků s povrchovou úpravou, kde naše stávající technologie nezajistí budoucí požadavky na kvalitu mikropovrchu a rozšíření kapacit profilového broušení pro novou generaci stíracích kroužků - zvýšit tržní podíl na rozvojových trzích, na čínském trhu pak ve spolupráci s DXS. Vzhledem k obtížné predikovatelnosti vývoje trhů a hospodářské situace se musíme a budeme nadále chovat ve výdajové oblasti velmi zodpovědně a adekvátně vývoji tržeb. 12

13 SOJ GS se bude dále zaměřovat na využití zdrojů, které nabízí mateřská společnost, což je spojeno s integrací a standardizací procesů obou společností. Cílem je maximálně sdílet znalosti, využít potenciál obou společností v prodeji, vývoji nových zařízení, výrobě a servisu. Důležitým faktorem je standardizace produktové portfolia, která umožní snížit náklady na výrobu a zvýší flexibilitu v přístupu k zákazníkům. Marketinkovým cílem je se ve větší míře prosadit u čínských výrobců v gumárenském průmyslu. V následujícím období se budeme též zabývat vývojem komplementů ke stávajícím zařízením tak, abychom byli schopni dodávat technologické celky. Pro rok 2014 jsou v divizi gumárenských strojů plánovány investice do modernizace výrobních zařízení a budov ve výši 16 mil. Kč. Z hlediska produktové strategie divize GS plánuje dále rozvíjet produktové portfolio nosných produktů (hnětiče a kalandry). Z hlediska zákaznického předpokládáme další rozvoj na asijských trzích, který by měl být podpořen snižováním nákladů ve spolupráci s mateřskou společností. Plán investic a oprav společnosti pro rok 2014 je odsouhlasen v celkové výši 60 mil. Kč. Při zajišťování nových technologií budeme intenzivně usilovat o získání dostupných podpor z evropských a státních fondů. 13

14

15

16 BUZULUK a.s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 Zpracovatel: BUZULUK a.s. Buzulucká 108, Komárov IČ: jako osoba ovládaná Ovládající osoby: Dalian State-owned Assets Investment & Management (Group) Co., Ltd No. 33 Huizhan Road, 16th floor, Global Finance Center, Shahekou District, Dalian People's Republic of China Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd No. 18 Yinghui Road, Ganjingzi District, Dalian, Liaoning Province, People's Republic of China Tianjin Machinery Import & Export Corporation No. 75 Jianshe Road, Heping District, Tianjin, Tianjin Municipality, People's Republic of China

17 Organizační schéma společností ve skupině Dalian State-owned Assets Investment & Management (Group) CO., Ltd Minoritní akcionáři (Shanghai Stock Exchange Float 41%) 50.03% 49.97% Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd Tianjin Machinery Import & Export Corporation 40% 60% 40% 60% 100% 51% 51% DXS International Enterprise Ltd DXS Hong Kong Enterprise Ltd Dalian Da Xiang Machinery & Manufacturing Limited Liability Company Dalian Da Xiang Electric Control Equipment Manufacturing Enterprise Limited Dalian Da Xiang Engineering & Technology Enterprise Limited 100% 100% DXS Hong Kong Investment Enterprise Ltd Xin Sheng Investments Limited 100% 90% 10% Macro Engineering & Technology Inc. (Kanada) BUZULUK a.s. (Česká republika) Zdroj: Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd

18 A Smlouvy mezi společností ovládanou (BUZULUK a.s.) a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako dodavatel Společnost BUZULUK a.s. nemá uzavřené smlouvy s ostatními společnostmi ovládanými stejnými ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako dodavatel. B Smlouvy mezi společností ovládanou (BUZULUK a.s.) a ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako dodavatel Smlouvy obchodní, které se ukončují splněním dodávky Kontrakt/ odběratel Buzuluku smlouva/ objednávka faktura ze dne hodnota plnění v Kč Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd ,20 Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd GS ,58 Dalian Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd SF ,80 C Smlouvy mezi společností ovládanou (BUZULUK a.s.) a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako odběratel Společnost BUZULUK a.s. nemá uzavřené smlouvy s ostatními společnostmi ovládanými stejnými ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako odběratel. D Smlouvy mezi společností ovládanou (BUZULUK a.s.) a ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako odběratel Společnost BUZULUK a.s. nemá uzavřené smlouvy s ostatními společnostmi ovládanými stejnými ovládajícími osobami, kde společnost BUZULUK a.s. vystupuje jako odběratel. Společnosti BUZULUK a.s. ze smluv, dohod či jiných právních úkonů obsažených ve zprávě nevznikla újma

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Příloha účetní závěrky za rok 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2013 podle vyhlášky č. 500/2002 v platném znění (v tis. Kč) Název účetní jednotky: BUZULUK a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Komárov IČO:

30 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE Charakteristika společnosti Akcionáři Členové statutárních orgánů Majetková účast Společnosti v jiných společnostech Počet zaměstnanců a osobní náklady Plnění poskytovaná členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek Hmotný a nehmotný majetek Ocenění Účetní odpisy Daňové odpisy Způsob tvorby opravných položek Dlouhodobý finanční majetek Ocenění Změna reálné hodnoty Zásoby Ocenění Způsob tvorby opravných položek Rozdělení zásob pro obchodní jednotky pístních kroužků a gumárenských strojů... 8 Běžné období... 8 Minulé období Pohledávky Ocenění Způsob tvorby opravných položek Úvěry Ocenění Rezervy Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Odložená daň Finanční deriváty Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Pohledávky za upsané vlastní jmění Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Majetek najatý formou finančního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Dlouhodobý finanční majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem Zásoby Pohledávky

31 Příloha účetní závěrky za rok Pohledávky z obchodního styku Věková struktura pohledávek z obchodního styku Pohledávky k podnikům ve skupině Pohledávky vůči státu Jiné pohledávky Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Základní kapitál Rezervy Závazky Závazky z obchodního styku Věková struktura závazků z obchodního styku Závazky vůči státu Jiné závazky Závazky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění Bankovní úvěry a dluhopisy Bankovní úvěry Emitované dluhopisy Souhrnná splatnost bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků Ostatní pasiva Aktiva a pasiva v cizí měně Daň z příjmu Splatná daň Odložená daň Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj Transakce se spřízněnými osobami Výnosy realizované s podniky ve skupině Nákupy realizované se spřízněnými subjekty Nákupy a prodeje dlouhodobého majetku realizované s podniky ve skupině ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ Bankovní záruky Mimobilanční směnky k poslednímu dni účetního období Termínované kontrakty Původní hodnota 2013 Hodnota po přecenění Podmíněné závazky UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI

32 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Charakteristika společnosti Název účetní jednotky (obchodní jméno): Právní forma: BUZULUK a. s. (dále v textu jen Společnost ) akciová společnost Sídlo účetní jednotky: Komárov ulice Buzulucká 108 PSČ a obec Komárov IČO: Datum založení: Datum zápisu do OR, datum vzniku: Základní kapitál: Výše základního kapitálu Kč ,- z toho nesplaceno 0 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V účetním období r nebyly zapsány do Obchodního rejstříku žádné změny. Předmět činnosti: - zprostředkovatelská činnost v oblasti gumárenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - slévárenství - kovoobráběčství - galvanizérství - zpracování dat, služby databank, správa sítí - skladování zboží a manipulace s nákladem - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - realitní činnost - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd výzkum a vývoj v oblasti pístních kroužků, autodílů, gumárenských a plastikářských strojů - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz Popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Detailní struktura je uvedena v příloze č. 1 a byla vyhotovena k Během účetního období nedošlo k žádným zásadním změnám. 1.2 Akcionáři Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí 10 a více % na základním kapitálu: Podíl v % 1. DXS HONGKONG INVESTMENT ENTERPRISE LIMITED XIN SHENG INVESTMENTS LIMITED 10 4

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více