JADERNÁ ENERGIE: BÝT ČI NEBÝT? František Janouch Ústav jaderného výzkumu, Řež The Royal Institute of Technology, Stockholm Nadace Charty 77, Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JADERNÁ ENERGIE: BÝT ČI NEBÝT? František Janouch Ústav jaderného výzkumu, Řež The Royal Institute of Technology, Stockholm Nadace Charty 77, Praha"

Transkript

1 JADERNÁ ENERGIE: BÝT ČI NEBÝT? František Janouch Ústav jaderného výzkumu, Řež The Royal Institute of Technology, Stockholm Nadace Charty 77, Praha LEDNICE, KVĚTEN 2013

2 Krátce po příchodu do Švédska jsem, v červnu 1975, napsal článek, uveřejněný v odborářském časopise Metallarbetaren s názvem ENERGIE, SVOBODA, NEZÁVISLOST Švédští politici, jak zleva, tak i zprava, článek vůbec nepochopili a ptali se : Jakou souvislost mohou mít tyto pojmy? Svobodu či nezávislost přece uhájíme armádou!

3

4 O rok později jsem napsal anglický vědecký článek, rozšířený po celém světě Nuclear Energy - To be or not be? (On Swedens health and political risks Of NOT going Nuclear) František Janouch Research Institute for Physics, Stockholm

5 Český název článku: JADERNÁ ENERGIE BÝT ČI NEBÝT? (O POLITICKÝCH A ZDRAVOTNÍCH RISICÍCH ŠVÉDSKA V PŘÍPADĚ, ŽE SE VZDÁ JADERNÉ ENERGIE)

6 Na tento článek již reagoval švédský expremiér Palme a Andrej Sacharov

7 ŠVÉDSKÝ PREMIÉR OLOF PALME ZAČÍNAL CHAPÁT DŮLEŽITOST ENERGETICKÉ POLITIKY JIŽ V ROCE 1977 (poté co prohrál volby!!!) USA O 20 LET POZDĚJI! EU SNAD TEPRVE NYNÍ!

8 Andrej Sacharov vyhověl mé prosbě a vyslovil se k západní diskusi o zákazu jaderných reaktorů článkem, který jsem měl po jeho prosbě uveřejnit na Západě. Článek nazval prorocky: JADERNÁ ENERGETIKA A SVOBODA ZÁPADU Západ začal trochu chápat Sacharovovo varování teprve o čtvrt století později.

9 Poslední, důležitá, stránka rukopisu článku Andreje Sacharova s jeho PS adresovaným mně osobně. Bez tohoto PS by článek zřejmě na Západě nikdy nevyšel!!!

10 Publikace Sacharovova článku v Bulletinu Atomových vědců (červen 1978). Vyšel též v der Spiegel a řadě největších světových deníků (např. Der Speigel, Neue Zürcher Zeitung atd.)

11 AKROPOLIS, PRAHA 2011

12 Energetický Slabikář * Příručka pro politiky, mé zelené přátele a taktéž pro nás, občany Planety Země *Celý Energetický Slabikář bude vydán jako útlá knížečka nejpozději na podzim 2012

13 1.Fyzika zná pouze jeden zdroj energie: energii jadernou. Energie v přírodě vzniká pouze v důsledku syntézy lehkých jader nebo při štěpení jader těžkých.

14 Původ našich energetických zdrojů Sluneční energie: Syntéza lehkých j ader Geotermální energie: Rozpad radioaktiv ních j ader uv nitřzemě Energie v ětru: Slunce Hydroenergie: Slunce Fosilní paliv a: Konzerv ov aná a kondenzov aná energie Slunce Organická paliv a: Fotosyntéza - Slunce Příliv ov á energie: Grav itace - Velký třesk (Big Bang)

15 2. Energii, na rozdíl od všech druhých surovin, nelze ničím nahradit. Energii lze pouze proměňovat, ukládat, energií lze šetřit nebo jí plýtvat. Zákony zachování a proměňování energie patří k nejfundamentálnějším zákonům, objeveným a potvrzeným již v předminulém století.

16 ZÁKONY ZACHOVÁNÍ A PROMĚNY ENERGIE První věta termodynamiky Robert Mayer ( ), Herman Helmholz ( ), Druhá věta termodynamiky Sadi Carnot ( ) Robert Clausius ( ) Perpetuum mobile - Patentní úřad USA zamítal zkoumat patentové přihlášky již v 19. století, Francouzská akademie věd dokonce dříve Ekvivalentnost hmoty a energie, Albert Einstein ( ) E=mc 2

17 3. Energie je na naší planetě používána krajně nerovnoměrně: bohatší menšina lidstva používá značnou část energie.

18 Globální disproporce Obyvatelstvo Bohatí 16% Spotřeba Energie Bohatí 49% Spotřeba elektřiny Bohatí 58% Chudí 84% Chudí 51% Chudí 42% 84% = (2009) World Bank WDI 2006

19 4. HND a některé důležité civilizační parametry, jako například průměrná doba života nebo dětská úmrtnost jsou přímo úměrné množství energie, kterou společnost disponuje.

20 Energie a Kvalita života Svět Státy s vysokými příjmy Státy se středními příjmy Státy s nízkými příjmy Obyvatelstvo (mil.) Spotřeba energie (kg of oil equivalence per capita) Spotřeba elektřiny (Kwh per capita) GDP v bil. $ Průměrný věk (roky) Kojenecká úmrtnost 49,4 5,2 35,7 92,7 World Bank WDI 2006

21 GDP per capita (in current USD) OECD versus countries of South of Sahara OECD Sub-Saharan Africa World Sub-Sah. Africa World Resources Intitute 2008

22 5. Energie je dokonce spojena s pojmy jako je svoboda, nezávislost, demokracie, tržní hospodářství. Naše politické a demokratické instituce a občanská práva a svobody by dokonce byly ohroženy výrazným nedostatkem energie. Lidstvo musí proto počítat s růstem spotřeby energie v budoucnosti.

23 Ve fyzice energie a čas úzce souvisí. Mnohé rovnice v klasické i kvantové fyzice (relace neurčitosti) dokonce napovídají, že existuje určitý vztah mezi energií a časem: E x t ~ h (h - Planckova konstanta) Ilustrace Člověk, používající energii koně, větru, parního stroje či tryskového motoru dosáhne cíle dříve a dokáže více než člověk, používající pouze svou vlastní energii. Demokratická společnost bez dostatečných zdrojů energie by nemohla uplatňovat svá základní pravidla a mechanizmy (omezení tiskovin, vysílacích časů, dopravních prostředků na volební schůze atd).

24 6. Dosud se nepodařilo zastavit populační explozi: každý den přibývá na naší planetě téměř obyvatel.

25 World Population Clock 01/04/2010 6,811,988,144 01/05/2010 6,818,119,630 7,131, 486 za měsíc 237,716 za den

26 World Population Clock 237,716 Čistý DENNÍ přírůstek populace naší planety v dubnu 2010

27 INSTALOVANÝ VÝKON PRO VÝROBU ELEKTŘINY V JEDNOTLIVÝCH A REGIONECH Země Výkon na obyvatele (1995) v kw Kanada 13.2 Norsko 13 USA 11.2 Japonsko 5.7 Evropa (Západní a Východní) 4.8 Bývalý SSSR 4 Čína 0.99 Indie 0.37 Rozvojové země Svět (průměr)

28 K zajištění pouze nejzákladnějších potřeb elektřiny na úrovni velmi chudého světového průměru pro přírůstek populace naší Planety potřebujeme denně uvést do provozu elektrárny s výkonem 499 MW!! Jinými slovy: k zachování dnešnho ( velice mizerného!!!) energetického standartu bychom museli uvádět do provozu Jeden Temelínský blok (reaktor) KAŽDÝ DRUHÝ DEN (!!!) (Viz předešlá tabulka 2.1 Kw per capita) Jinak.

29

30 Předešlý obrázek ukázal A COMPLETE BLACKOUT

31 BLACKOUT IN THE STATE OF NEW YORK 23:15 EST 14 Aug Výpadek dodávky elektřiny ve státě New York

32 Largest blacouts in the world since 1993

33 7.V současné době přes 80% spotřebovávané energie pochází z fosilních paliv a tento podíl zatím prakticky neklesá.

34 Svět TPES IEA 2008

35 Světová výroba elektřiny podle surovin in TWh OECD Factbook 2008

36 Světová výroba elektřiny podle zdroje Hydro 23,0% Other 0,7% Hydro 16,0% Other 2,3% Coal and Peat 40,1% Coal and Peat 41,0% Nuclear 2,1% Nuclear 14,8% Gas 13,3% Oil 20,9% Gas 20,1% Oil 5,8% 5245 TWh TWh OECD Factbook 2008

37 8. Fosilní paliva vznikala v průběhu stovek miliónů let absorpcí kysličníku uhličitého z atmosféry: s pomocí reakce fotosyntézy byl kyslík uvolňován zpět do atmosféry a uhlík ukládán do zelené masy.

38 9.Budou-li fosilní paliva spotřebovávána dnešním tempem, budou jejich zdroje zřejmě vyčerpány v průběhu několika málo stovek let (IEA 2008: nafta vystačí na 200 let, zemní plyn na méně než 200 let, uhlí na 300 let). * Zdroje známé v roce 2000

39 10. Kysličník uhličitý je již dnes při spalování fosilních paliv emitován do atmosféry zhruba milionkrát rychleji než byl před stamilióny lety z atmosféry odebírán.

40

41

42 Obnovitelné zdroje Pozor na prognózy!

43 Švédská prognóza z roku 1978 pro rok 1989 a skutečnost 1993 (Obnovitelné zdroje) Solar (TWh) Wind (TWh) 1989 projection reality 0,0001 0,05 0,1 Biomass (TWh) Poznámka: Švédské jaderné elektrárny vyráběly v té době kolem 75 TwH elektřiny!!!

44 Po referendu 1980 švédský Riksdag přijal zákon, podle kterého budou všechny švédské jaderné reaktory odstaveny do roku V letech musel toto rozhodnutí revidovat a jaderná energetika má nyní ve Švédsku zelenou

45 TWh Růst výroby elektřiny 7000 Additional energy production compared to the base year Years ENERGY FROM ENERGY FROM OTHER SOURCES RENEWABLE SOURCES Nehledě na ohromné subvence a jiné výhody pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů!!! OECD Factbook 2008

46 !! Poznámka: V průběhu desetiletí byl globální růst spotřeby elektřiny několikanásobně vyšší než růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů!!!!

47 Nakonec!!! ZÁPADNÍ ZEMĚ A JEJICH VLÁDY ZAČÍNAJÍ CHÁPAT SOUVISLOSTI MEZI ENERGIÍ A SVOBODOU A NEZÁVISLOSTÍ

48 It will require policy leadership to bring energy to the top of the policy agenda and to keep it there; It will require vision to anticipate problems well ahead of time so that they can be addressed in an orderly manner; It will require political courage to make difficult choices, notably for the trade-offs between the welfare of the present versus future generations. Energy Policy: Key Challenges for the 21st Century. Donald J. Johnston, Secretary-General, OECD, April 2002 Bude vyžadovat politické líderství, aby se energie dostala do čela politických programů a zůstala tam; Bude vyžadovat vizi, aby problémy byly řešeny s dostatečným předstihem a řádným způsobem; Bude vyžadovat politickou odvahu zvláště při rozhodování mezi blahobytem dnešních versus budoucích generací..

49 Washington 2001

50 Spolehlivá, přijatelná a zdravá z hlediska životního prostředí energie pro budoucnost Ameriky

51 K vytvoření evropské strategie k zajištění bezpečnosti zásobování energií

52 Evropská Unie Neuskutečnitelnost energetické soběstačnosti Zdaleka ne dokonalé možné zdroje energie Nový referenční systém: klimatické změny

53 Bílá kniha o energii Budoucnost naší energetiky: vytvoření nízkouhlíkové ekonomiky

54 V předmluvě k druhému vydání britské Bílé knihy k energetické situaci premiér Tonny Blair napsal, že se cíle nízkouhlíkaté energeticky (2006) nepodaří uskutečnit bez dalšího jaderné jaderné energetiky.

55 "We can meet our carbon dioxide emissions targets, but only if we are willing to think ahead... and give serious consideration to nuclear power Tonny Blair, The Times, May 23, 2007

56 February /01/11 6,890,646,738 01/02/11 6,897,078,213 Za jeden den se obyvatelstvo naší Planety zvětšilo o net daily increase

57

58 ZÁVĚR: ABYCHOM NEZHORŠOVALI JIŽ TAK STRAŠNOU NEROVNOVÁHU, MUSELI BYCHOM KAŽDÉ 3-4 DNY SPOUŠTĚT JEDEN TEMELÍNSKÝ REAKTOR

59 Hlavní problém energetické politiky 4 roky versus 40 let

60 Politická ale i ekonomická - rozhodnutí ohledně energetické politiky jsou velice obtížná. 4 roky versus 40 let 4 roky je ve většině demokratických zemí délka volebního údobí, tedy doba, na kterou je politik volen do parlamentu 40 let je rozumný časo horizont pro plánování velkých energetických rozhodnutí tedy energetické strategie

61 Mr. Donald J. Johnston, Secretary General of OECD, Pamplona, Spain in April 2002: Bude vyžadovat politické vůdcovství aby energie byla umístěna do čela politického programu a aby se tam udržela Bude vyžadovat předvídavost, aby energetické problémy mohly být řádně a včas řešeny Bude vyžadovat politickou odvahu k politickým rozhodnutím, zvláště co se týká politické volby mezi blahobytem současné versus budoucích generací. (podtrhnuto mnou, FJ)

62 Budoucí jaderné zdroje

63 Generace I Vývoj jaderné energetiky Generace II První prototypové reaktory Shippingport Dresden Fermi I Magnox Komerční energetické reaktory LWR PWR,BWR CANDU AGR VVER 440, 1000 RBMK Generace III Pokročilé LWR reaktory ABWR Systém 80+ AP 600 EPR VVER 1000 Generace III+ Evoluční typy nabízející zlepšenou ekonomiku Generace IV vysoce ekonomické vysoká bezpečnost minimum odpadů Proliferation resistent generace I generace II generace III generace III+ generace IV

64 (Mezinárodní projekt ITER založený na myšlence Andreje Scharova Tokamak. Zřejmě ještě desetiletí do praktického využití. Víme však, že to jde: důkazem je slunce a vodíkové bomby TERMOJADERNÁ ENERGIE (JADERNÁ FÚZE)

65 Diagram of the D-T reaction

66 Výbuch vodíkové bomby

67 Breedery (množivé reaktory se zvýšenou pasivní bezpečností) Sodium-Cooled Fast Reactor (SFR) Gas-Cooled Fast Reactor (GFR) Led-Cooled Fast Reactor (LFR) Super-Ccritical Water cooled Reactor (SCWR) Very High-Temperature Reactor (VHTR) Molten-Salt Reactor (MSR)

68 Jak vidíte, snažím se po desetiletí ze všech svých sil přesvědčovat politiky o nezbytnosti a nevyhnutelnosti jaderné energie. Někdy to jde, jindy ne. Já to ale nikdy nevzdám!

69 Vaš článek v angličtině jsem přelouskal, dokonce bez slovníku, a musím říct, že mne docela přesvědčil. Zajisté: celkovou krizi moderní technické civilizace nevyřeší příklon k tomu či onomu novému energetickemu zdroji; nicméně z různých alternativ perspektivních zdrojů energie se zdá podle Vašeho výkladu být energie jaderná řešením nejlepším. Obzvlašť na mne jako na nevědce, ale spíš poetu zapůsobil argument, že to je vlastně jediná skutečně přirozená a autentická energie, která se přírodě vyskytuje; to jsem si neuvědomoval. Zda se orientovat, či neorientovat na jadernou energii nebyl ovšem námět našeho dokumentu; tam šlo skutečně jen o to, k čemu to vede, když si s atomem zahrává tenhle druh režimu. Je vyborné, že jste na ten dokument napsal odpověď dokumenty Charty jsou od jisté doby diskusní a zatím bohužel moc diskusních příspěvků k nim není; Váš je vlastně první. Škoda, že když jsme spolu o tom poprve mluvili telefonem, nedomluvili jsme se na tom, že byste to nejdřiv poslal nám my bychom to jako diskusní příspěvek vydali a teprve pak by to mohlo vyjít venku. Ale na to je teď už pozdě. Sacharovův dopis5 jsem taky se zájmem přelouskal, už dlouho jsem v tom nábytkovém písmu nic nečetl, ale docela to šlo. Z dopisu Václava Havla Františku Janouchovi, , psán na Hrádečku. (Podle korespondence Havel Janouch, Akropolis Praha 2007)

70

71 DĚKUJI ZA POZORNOST!

72

73

74

75 Russia

76 Reactors under construction: China 23 Russia 10 India 7 Korea 5 USA 3 Totally worldwide 73 Reactors under construction

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ODVRACEJÍ ENERGETICKÝ KOLAPS EUROPE AND THE CZECH REPUBLIC STAVE OFF AN ENERGY COLLAPSE

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ODVRACEJÍ ENERGETICKÝ KOLAPS EUROPE AND THE CZECH REPUBLIC STAVE OFF AN ENERGY COLLAPSE EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA ODVRACEJÍ ENERGETICKÝ KOLAPS EUROPE AND THE CZECH REPUBLIC STAVE OFF AN ENERGY COLLAPSE Miloš BALABÁN, Antonín RAŠEK balaban@fsv.cuni.cz, rasek@centrum.cz Abstract The authors

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Technicko-ekonomické aspekty energetiky

Technicko-ekonomické aspekty energetiky Technicko-ekonomické aspekty energetiky JAN OSIČKA FILIP ČERNOCH PETR OCELÍK TOMÁŠ VLČEK Aktualizované vydání TECHNICKO-EKONOMICKÉ ASPEKTY ENERGETIKY Jan Osička Filip Černoch Petr Ocelík Tomáš Vlček Masarykova

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

Ceský preklad dokumentu

Ceský preklad dokumentu Ceský preklad dokumentu Bílá kniha ISES: Prechod k obnovitelným zdrojum energie budoucnosti Donald W. Aitken Mezinárodní spolecnost solární energetiky Freiburg (Nemecko) 2003 2 Prechod k obnovitelným zdrojum

Více

ZPRAVODAJ 04/2012. Zemřel profesor Čestmír Šimáně

ZPRAVODAJ 04/2012. Zemřel profesor Čestmír Šimáně ZPRAVODAJ V čísle: - Zemřel profesor Čestmír Šimáně - Evropská komise a Rada Evropy mají problém s komunikací výsledků stress testů JE v Evropské unii - Jižní Afrika plánuje rozvoj jaderné energetiky -

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

ZPRAVODAJ 04/2013. Vietnam

ZPRAVODAJ 04/2013. Vietnam ZPRAVODAJ 04/2013 V čísle: - Vietnam - Jihovýchodní Asie a Blízký východ hledají nové zdroje energie a volí jádro - Malé jaderné elektrárny budoucnost moderní energetiky? - Finsko sází na jádro a biomasu

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Jaderná energetika s ručením omezeným

Jaderná energetika s ručením omezeným Jaderná energetika s ručením omezeným Pravidla odpovědnosti za škody při případné havárii atomových elektráren A Hnuti DUHA, Bratislavska 31, 602 00 Brno T 545 214 431 F 545 214 429 E info@hnutiduha.cz

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí

břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? ropa a plyn těžba RozVojoVé cíle tisíciletí břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový plyn ropa a plyn HydRaulické frakování změna klimatu Voda těžební průmysl: pomoc nebo hrozba? břidlicový plyn nekonvenční a nechtěný: případ břidlicový

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze

Zdá se, že změny již nejsou spjaty pouze e k o l o g i e h o s p o d á r n o s t Současná realita globální změny klimatu RNDr. Jan Pretel, CSc., vedoucí oddělení klimatické změny, Český hydrometeorologický ústav Zdá se, že změny již nejsou spjaty

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Václav Mezřický (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj

Václav Mezřický (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj Václav Mezřický (ed.) Environmentální politika a udržitelný rozvoj KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Environmentální politika a udržitelný rozvoj / Václav Mezřický, ed. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005.

Více