ČKD GROUP DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ V SEGMENTECH ENERGETIKA, PLYN A ROPA, EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČKD GROUP DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ V SEGMENTECH ENERGETIKA, PLYN A ROPA, EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA"

Transkript

1

2 ČKD GROUP DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ V SEGMENTECH ENERGETIKA, PLYN A ROPA, EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA Zákaznické služby, které jsou spojeny se studiemi, servisem, modernizacemi a poradenskou činností.

3 Kolbenka na začátku dvacátého století HISTORIE ČKD Společnost ČKD patří k nejvýznamnějším českým průmyslovým firmám. U jejího zrodu stál podnikatel a technik Emil Kolben. Ve 34 letech založil v pražské čtvrti Vysočany malou firmu Kolben a spol. Společně s Nikolou Teslou a Thomasem Alvou Edisonem byl jedním z průkopníků celosvětového rozvoje elektrotechniky. V roce 1927 se k závodu ČMK (Českomoravská Kolben, a.s.) připojuje firma Breitfeld-Daněk. Vzniká koncern Českomoravská - Kolben Daněk (ČKD). Emil Kolben v čele s týmem inženýrů, 1889 ČKD vždy byla a i dnes je českou firmou. Po celou dobu svého trvání je úspěšnou značkou v segmentech elektrotechnika, strojírenství, energetika, plyn a ropa a infrastruktura, přičemž především poslední tři jmenované obory firma dále úspěšně rozvíjí. Thomas Alva Edison a Emil Kolben na dobovém snímku

4 ČKD GROUP je exportně zaměřená česká firma Dlouhodobým strategickým cílem skupiny ČKD GROUP je systematické posilování pozice silného evropského EPC a EPCm dodavatele (Engineering, Procurement, Construction) v plném komplexu činností, resp. zákaznických služeb. Součástí těchto služeb je zpracování studie proveditelnosti, modelů financování, technický servis i poradenská činnost. Využíváme vlastní výzkum a vývoj, naši odborníci získávají zkušenosti s nejnovějšími technologiemi ve spolupráci s vysokými školami a vědecko-výzkumnými institucemi.

5 ENERGETIKA Projekční příprava, basic a detail design, nákup, realizace, montáž, uvedení do plného provozu, pozáruční servis. Modely financování, studie proveditelnosti.

6 DODÁVKY PRO ENERGETIKU Paroplynové elektrárny Lokální kogenerační zdroje s vysokou účinností Uhelné elektrárny Sekundární okruh / strojovny jaderných elektráren Modernizace, ekologizace a zvyšování účinnosti teplárenských provozů a kotelen Spalovny odpadů a biomasové bloky s kogenerační výrobou energie Turbínová soustrojí pro energetiku Rozvody tepelných sítí včetně kompaktních předávacích stanic Řídicí systémy pro bezobslužný provoz zdroje tepla Chladicí zařízení (ledové plochy, účelové stavby, průmysl a energetika) Záložní zdroje elektrické energie, jednotky chladu a technologie chlazení, nízkotlaké a vysokotlaké kompresorové stanice Příprava investičních záměrů, feasibility studie

7 PLYN A ROPA Projektování a výstavba kompresorových stanic, tranzitních plynovodů, podzemních zásobníků plynu, zařízení na zpracování plynu, doprava a skladování ropných látek.

8 DODÁVKY PRO PLYN A ROPU Kompresorové stanice včetně řídicích systémů pro tranzitní plynovody a podzemní zásobníky plynu Zařízení trasové telemetrie v plném funkčním rozsahu Řídicí systémy zajišťující automatický, bezobslužný centrálně řízený provoz Závody na výrobu LNG Podzemní zásobníky plynu Kompresorová soustrojí Technologie pro rafinaci ropy a využití ropného plynu

9 INFRASTRUKTURA Kompletní příprava investičních záměrů zahrnující projektovou přípravu, řízení projektu, dodávky a montáž, řízení a realizaci stavby, komplexní vyzkoušení a uvedení stavby do provozu.

10 DODÁVKY PRO INFRASTRUKTURU Technologické dodávky pro dopravní infrastrukturu (metro, tunely, MHD) Technologické dodávky pro dopravní neliniové stavby (letiště, regulace dopravy) Technologické provozní soubory pro multifunkční haly Technické vybavení a zabezpečení vodních staveb Třídění a recyklace odpadů Dopravní neliniové stavby (logistické areály, překladiště) EPC dodávky technologických provozů pro různé průmyslové segmenty Bytová výstavba, administrativní objekty

11 PROJEKTOVÁNÍ STROJNÍ PROJEKTOVÁNÍ A DALŠÍ EPC KOMPETENCE Plánování a řízení výstavby Projektování strojní Projektování elektro Projektování měření a regulace Projektování procesní technologie Projektování stavební části Nákup a logistika Management kvality Management ochrany životního prostředí Management ochrany zdraví při práci Studie a koncepční návrh Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Prováděcí projektová dokumentace Bilanční schémata, výpočty bilancí a analýzy Trojrozměrné ( 3D) modely realizace Návrh prostorového uspořádání zařízení Technická specifikace zařízení Elektrárny na fosilní paliva, paroplynové elektrárny, kogenerační jednotky Teplárny a výtopny, kotelny, výměníkové stanice Energetická soustrojí Zařízení sekundárního okruhu jaderných elektráren Optimalizace energetických provozů Čištění spalin (DESOx, DENOx), ekologizace odpadového hospodářství Kompresorové stanice pro obor plyn a ropa Závody na LNG Úpravny technologických vod, čištění odpadních vod, manipulace s odpady Technologie zauhlování, odpopílkování a odstruskování, manipulace s tekutými palivy Kompresorové stanice vzduchu/plynu, redukční stanice plynu Čerpací stanice surové vody Chlazení kondenzátu chladicí věže

12 PROJEKTOVÁNÍ POTRUBNÍCH TRAS Pára, voda, plyn, ropa Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Úvodní projekt Prováděcí projekt P&ID diagramy Analýza zatížení a průtoků Modely ve 3D Isometrické výkresy Podpůrné konstrukce a závěsy Specifikace potrubních tras PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO Studie a koncepční návrh Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Jednopólová schémata, schémata zapojení Analýzy / kalkulace / studie elektrické ochrany, analýza zkratových poměrů Kalkulace a analýzy přechodových dějů, analýza síťových toků Technická specifikace elektrické části Elektrické generátory, budicí systémy generátorů, diesel generátory, synchronizační zařízení Vyvedení elektrického výkonu do sítě zapouzdřené vodiče, generátorový vypínač, blokové a pomocné transformátory, rozvodny VN a VVN, VN a VVN vodiče Rozvodny vlastní spotřeby VN a NN Kabelové systémy, trasy, specifikace kabelů Analýza požárních rizik, protipožární systémy Zemnící systémy Elektrické osvětlení, zásuvkové systémy Ochrana před úderem blesku Telekomunikační zařízení / SCADA systémy elektrických sítí LAN, PABX, CCTV, radiové systémy

13 PROJEKTOVÁNÍ MĚŘENÍ A REGULACE PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI Architektonické návrhy, obecné dispozice, grafické návrhy Předprojektová příprava, úvodní projekt, prováděcí projekt, 3D návrhy projektu Statické, dynamické analýzy, analýza odolnosti proti zemětřesení Průzkumy stavebních ploch, posouzení únosnosti Technické specifikace stavební části, výkazy výměr Ocelové a zpevňující konstrukce budov, dopravních cest, podpůrné konstrukce potrubí a kabeláží Základy pro strojní zařízení a vybavení Speciální ocelové a zpevněné betonové konstrukce pro uložení potrubních tras a zařízení Skladovací tanky, netlakové a tlakové nádoby, sila a zásobníky Základy plynových a parních turbogenerátorů Základy pro mlýny, ventilátory, čerpadla, drtiče Vnitřní piloty a základové konstrukce Cesty, silnice a železniční vlečky Kanalizační a odvodňovací konstrukce Čerpací stanice Stavební servis, konstrukční infrastruktura Posouzení protipožárního zabezpečení a realizace Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Prováděcí dokumentace systémů měření a řízení Technická specifikace systémů měření a řízení Optimalizace řešení z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a ceny Procesní instrumentace Algoritmizace řízení a regulace HW řídicího systému ( DCS, PAC, HMI ) HW / aplikační programy Komunikační sítě řídicích systémů, dálkový sběr a analýza dat

14 Span d 33 d 80 d 22 d 955 d 361 d 163 d 169 d 26 d 35 d 284 d 23 d 35 d 170 d 35 d 130 d 0 d Computation of Turbine Drawings BD Turbine Generator Condenser Ordering And Delivery Transport Transport Transport ST Testing, EXW Gen. Testing, EXW PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝSTAVBY Řízení projektu / řízení realizace stavby Stavební dozor Harmonogramy práce / CPM, kapacitní plány POV koordinace technologie a stavební části Zařízení staveniště/ konstrukční provizoria Management výstavby a instalace OHSAS / CDM - ochrana zdraví při práci Požární bezpečnost Manipulace se stavebním materiálem a konstrukčními díly Plánování stavebních prací Plánování montážních prací Studené a horké testy, komplexní vyzkoušení Uvádění do provozu Školení provozního personálu Asistence během provozu

15 SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A PROCESNÍ SCHÉMA SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ PROCESNÍ SCHÉMA FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE Kontrola a zajištění jakosti Kontrola a zajištění jakosti

16 PERSONÁLNÍ PRÁCE Firemní aspirace a cíle se opírají především o erudici, výkonnost, schopnosti, kreativitu a kompetence našich pracovních týmů, zaměstnanců a manažerů. V rámci našich projektů nabízíme prostředí pro využití energie a plné uplatnění všech schopností. Zvyšujeme aspirace a motivaci k vyššímu výkonu, vyšší efektivnosti a lepším výsledkům, podporujeme týmový styl práce, kreativitu, samostatnost a ochotu učit se od okolního úspěšného světa i našich vlastních zkušených kolegů např. v rámci našich interních individuálních rozvojových programů. Nabízíme všem zaměstnancům, aby se podíleli na zlepšování firemních procesů a byli spolutvůrci všech pozitivních změn. Očekáváme od nich chuť vítězit a mít úspěch. Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami, zejména s ČVUT a ZČU, sponzorujeme studentské soutěže a závěrečné práce, naši zkušení odborníci přednášejí na školách, jsou konzultanty a mentory. Studenti, zejm. vyšších ročníků technických vysokých škol či doktorandi, u nás nacházejí dlouhodobou praxi při studiu, kdy jedno pracovní místo sdílejí 2-3 studenti, kteří se tak kromě odborného rozvoje učí také spolupráci, plánování a organizování vlastní práce. Většina takových studentů se pak po ukončení studia stává našimi plnohodnotnými zaměstnanci.

17 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ČKD GROUP Společenská odpovědnost firmy je integrální součástí naší firemní strategie. ČKD GROUP podporuje vrcholový sport, kvalitní vzdělání, péči pro seniory a historii. ČKD GROUP je partnerem Sportovního holdingu Praha, konkrétně hokejových klubů HC Sparta Praha, HC Lev Praha a klubu Basketball Nymburk.

18 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ČKD GROUP ČKD GROUP je partnerem a sponzorem domova seniorů SueRyder Praha. ČKD GROUP je partnerem a sponzorem vysokých škol převážně technického zaměření, v oblasti magisterských a PhD. prací, stejně tak vybraných laboratoří. Hlavním cílem je podpora vzdělávacího procesu a podpora nadaných studentů v oborech zájmu firmy. ČKD GROUP je partnerem a sponzorem historie, především se zaměřením na vojenskou techniku. Pro zajímavost, v tomto segmentu patřila firma v minulosti k evropským leaderům.

19 1871 První českomoravská továrna na stroje v Praze, a.s. (ČMS) 1936 Výroba usměrňovačů chlazených vzduchem Výroba vozu AERO 50 ČKD GROUP 1885 V ČMS zahájení výroby vzduchových kompresorů, ústředního topení, sušáren a ventilací 1888 Začátek spolupráce Emila Kolbena s Thomasem Alvou Edisonem 1896 Fa Kolben a spol., Elektrotechnické továrna v Praze Vysočanech (E. Kolben zakladatel a vrchní ředitel) V ČMS zahájena výroba průmyslového chlazení a jeřábů 1900 ČMS vyrobila první lokomotivu a tisící parní stroj 1910 V ČMS zahájena výroba naftových motorů a parních turbín 1926 Zahájení výroby elektrických lokomotiv 1927 K závodu Českomoravská Kolben, a.s. se připojuje firma Breitfeld - Daněk v Praze Karlíně. Vznik koncernu Českomoravská Kolben - Daněk (ČKD) 1929 Výroba víceanodových rtuťových usměrňovačů 1930 Výroba protiletadlových naslouchacích přístrojů, letadel 1932 Výroba rtuťových měníren pro pouliční dráhy 1937 Výroba tříosých trolejbusů 1963 Vznik ČKD Polovodiče a výroba monokrystalických polovodičů ČESKÁ REPUBLIKA Cyklus obrazů Vlast pro Národní divadlo, Mikoláš Aleš, František Ženíšek 1881 Otevření Národního divadla v Praze představením Smetanovy Libuše 1880 Oblouková lampa, František Křižík 1893 Antonín Dvořák složil Symfonii č.9, e-moll, op. 95, zvanou Novosvětská 1891 Postavena rozhledna na Petříně Pobyt E. Kolbena ve Spojených státech amerických 1918 Vznik Československa Pobyt Alberta Einsteina v Praze 1894 Založení české obuvnické firmy Baťa 1932 Výstavba lanové dráhy na Petřín 1920 RUR, drama Karla Čapka - historicky první použití termínu robot 1919 Návštěva T. G. Masaryka v závodě ČMS 1942 Atentát na R. Heydricha, Jozef Gabčík a Jan Kubiš 1937 Zahájení provozu na letišti v Praze Ruzyni 1961 Kontaktní čočky, Otto Wichterle 1959 Jaroslav Heyrovský, Nobelova cena za chemii 1945 Konec 2.světové války 1964 Věra Čáslavská, zlatá medaile na LOH v Tokiu, gymnastika 1962 Československý film Ostře sledované vlaky získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, režie Jiří Menzel, na motivy novely Bohumila Hrabala SVĚT 1876 Telefon, Alexander Graham Bell 1880 Peltonova turbína, Lester Allan Pelton 1884 Přetlaková parní turbína, Charles Parsons 1885 První automobil se spalovacím motorem - Benz Patent Motorwagen 1, Karl Benz 1887 Indukční motor, patent - Nikola Tesla 1888 Radiové vlny, Heinrich Herz 1897 Spalovací motor Rudolf Diesel 1901 První udělení Nobelovy ceny, Stockholm Vynález otočného kondenzátoru, Adolf Koepsel 1907 Definice čtvrté krevní skupiny, Jan Janský 1919 Kaplanova turbína, Viktor Kaplan 1921 Albert Einstein, Nobelova cena za fyziku, vysvětlení fotoefektu a zásluhy o teoretickou fyziku 1928 Objev penicilínu, Alexander Fleming 1931 Elektronový mikroskop 1932 První umělá jaderná fúze John Cockcroft, Ernest Walton 1933 Thomas Hunt Morgan, Nobelova cena za fyziologii a medicínu, význam chromozómů v dědičnosti 1938 První štěpná jaderná reakce Poprvé bylo štěpení pozorováno německými chemiky Otto Hahnem a Fritzem Strassmannem u izotopu uranu T h D

20 ČKD GROUP NEDÍLNÁ SOUČÁST TRADICE A INVENCE SVĚTA KOLEM NÁS 1965 Výroba axiálních kompresorů 1988 Výstavba závodu na úpravu zemního plynu Jbisseh Sýrie 1973 Výstavba kompresorové stanice Jabloňov nad Turňou, s celkovým výkonem 282 MW Konsolidace ČKD spol. FITTE Vznik skupiny ČKD GROUP místo v mezinárodní soutěži Best Innovator, kategorie Velké společnosti 1985 Uvedení do provozu prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany 1984 Jaroslav Seifert, Nobelova cena za literaturu 1978 Vladimír Remek, první československý kosmonaut, do vesmíru letěl na palubě lodi Sojuz Lední hokej, zlatá medaile na ZOH v Naganu 1993 Vznik České republiky 1987 Radiolokátor Tamara, systém mohl sledovat zároveň 23 radarových cílů a 48 IFF cílů 2002 Zahájení zkušebního provozu prvního bloku jaderné elektrárny Temelín 1999 Vstup ČR do NATO 2011 Petra Kvitová vyhrála tenisový turnaj ve Wimbledonu 2004 Vstup ČR do Evropské unie 1947 Technologie hologramu, Dennis Gabor 1960 Zavedení soustavy jednotek, SI 1961 Jurij Gagarin obletěl Zemi 1965 Richard Feynman, Nobelova cena za fyziku, teorie kvantové elektrodynamiky července - Neil Armstrong přistál na Měsíci 1976 Concorde, první nadzvukové dopravní letadlo 1995 Objev top kvarků nejtěžších známých elementárních částic 2004 Založení sociální sítě Facebook 2010 Bruce A. Beutler a Jules A. Hoffmann, Nobelova cena za fyziologii a lékařství, aktivace vrozené imunity

21 ČKD GROUP VE SVĚTĚ SLOVENSKO SLOVENSKO RUSKO RUSKO ČESKÁ REPUBLIKA ČKD Slovensko, s.r.o. Ružová dolina Bratislava tel.: : ČKD PRAHA DIZ, a.s. branch office Engineering Levice Ku Bratke Levice tel.: ČKD GROUP RUSKO Reprezentační kancelář Český dům 3. Tverskaja Jamskaja ul. 31/ Moskva tel.: ČKD ELEKTROPROM RUSKO Reprezentační kancelář Jekatěrinburg Popova Jekatěrinburg tel./fax: ČKD GROUP, a.s. Na Sychrově Praha 10 tel.: ČKD PRAHA DIZ, a.s. Kolbenova Praha 9 tel.: ČKD ENERGY, a.s. Kolbenova 609/ Praha 9 tel.: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Kolbenova 936/5e Praha 9 tel.: RUSKO KAZACHSTÁN UKRAJINA ČESKÁ REPUBLIKA ČKD PRAHA DIZ, a.s. branch office Engineering Brno Dornych 54/47b Brno tel.: TUNIS Société ČKD PRAHA DIZ Tunis 58, Avenue Habib Bourguiba 2033 Megrine Ben Arous tel.: ČKD Elektromaš Bulvar Družby Narodov, 13, of Kyjev tel.: ČKD ELEKTROPROM RUSKO Reprezentační kancelář Čeljabinsk Ostrovskoho 30 of Čeljabinsk tel.: ČKD GROUP KAZACHSTÁN 41, Kazibekbi Park Palacebldg, A wing Almaty tel.:

22

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW) DĚLÁME VELKÉ VĚCI 2012: NOVÉ A ČISTŠÍ TUŠIMICE II Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II se stala prvním z řady projektů programu obnovy výrobních zdrojů

Více

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY

NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY NOVÝ PAROPLYNOVÝ ZDROJ 840 MWe V ELEKTRÁRNĚ POČERADY DĚLÁME VELKÉ VĚCI ÚVODNÍ SLOVO Fakt, že ŠKODA PRAHA Invest buduje v Počeradech první paroplynovou elektrárnu pro Skupinu ČEZ na území ČR, potvrzuje

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU:

BULLETIN. MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4. Konsorcium MIR.1200. Projekt MIR.1200 (AES-2006) Jaderné zařízení na výrobu páry (NSSS) Z OBSAHU: BULLETIN 3 2012 MIR.1200 projekt pro Temelín 3, 4 Konsorcium MIR.1200 Mezinárodní česko-ruské sdružení Konsorcium MIR.1200, složené ze společností ŠKODA JS a. s., Atomstroyexportu a OKB Gidropress, bylo

Více

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty

Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Technologie VVER bezpečnostní a technické aspekty Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l leden 2014 www.mir1200.cz ŽÁDNÁ VYSPĚLÁ ZEMĚ SE NEOBEJDE BEZ ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY Jaké je role žen v oboru jaderné energetiky? To a ještě více se dozvíte v

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina Časopis pro studenty univerzit // 2. číslo / 2005 p r o u n i v e r z i t y Trainee program SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus Témata diplomových prací Technická angličtina Číslo 2 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více