ČKD GROUP DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ V SEGMENTECH ENERGETIKA, PLYN A ROPA, EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČKD GROUP DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ V SEGMENTECH ENERGETIKA, PLYN A ROPA, EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA"

Transkript

1

2 ČKD GROUP DODAVATEL INVESTIČNÍCH CELKŮ A FUNKČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ V SEGMENTECH ENERGETIKA, PLYN A ROPA, EKOLOGIE, INFRASTRUKTURA Zákaznické služby, které jsou spojeny se studiemi, servisem, modernizacemi a poradenskou činností.

3 Kolbenka na začátku dvacátého století HISTORIE ČKD Společnost ČKD patří k nejvýznamnějším českým průmyslovým firmám. U jejího zrodu stál podnikatel a technik Emil Kolben. Ve 34 letech založil v pražské čtvrti Vysočany malou firmu Kolben a spol. Společně s Nikolou Teslou a Thomasem Alvou Edisonem byl jedním z průkopníků celosvětového rozvoje elektrotechniky. V roce 1927 se k závodu ČMK (Českomoravská Kolben, a.s.) připojuje firma Breitfeld-Daněk. Vzniká koncern Českomoravská - Kolben Daněk (ČKD). Emil Kolben v čele s týmem inženýrů, 1889 ČKD vždy byla a i dnes je českou firmou. Po celou dobu svého trvání je úspěšnou značkou v segmentech elektrotechnika, strojírenství, energetika, plyn a ropa a infrastruktura, přičemž především poslední tři jmenované obory firma dále úspěšně rozvíjí. Thomas Alva Edison a Emil Kolben na dobovém snímku

4 ČKD GROUP je exportně zaměřená česká firma Dlouhodobým strategickým cílem skupiny ČKD GROUP je systematické posilování pozice silného evropského EPC a EPCm dodavatele (Engineering, Procurement, Construction) v plném komplexu činností, resp. zákaznických služeb. Součástí těchto služeb je zpracování studie proveditelnosti, modelů financování, technický servis i poradenská činnost. Využíváme vlastní výzkum a vývoj, naši odborníci získávají zkušenosti s nejnovějšími technologiemi ve spolupráci s vysokými školami a vědecko-výzkumnými institucemi.

5 ENERGETIKA Projekční příprava, basic a detail design, nákup, realizace, montáž, uvedení do plného provozu, pozáruční servis. Modely financování, studie proveditelnosti.

6 DODÁVKY PRO ENERGETIKU Paroplynové elektrárny Lokální kogenerační zdroje s vysokou účinností Uhelné elektrárny Sekundární okruh / strojovny jaderných elektráren Modernizace, ekologizace a zvyšování účinnosti teplárenských provozů a kotelen Spalovny odpadů a biomasové bloky s kogenerační výrobou energie Turbínová soustrojí pro energetiku Rozvody tepelných sítí včetně kompaktních předávacích stanic Řídicí systémy pro bezobslužný provoz zdroje tepla Chladicí zařízení (ledové plochy, účelové stavby, průmysl a energetika) Záložní zdroje elektrické energie, jednotky chladu a technologie chlazení, nízkotlaké a vysokotlaké kompresorové stanice Příprava investičních záměrů, feasibility studie

7 PLYN A ROPA Projektování a výstavba kompresorových stanic, tranzitních plynovodů, podzemních zásobníků plynu, zařízení na zpracování plynu, doprava a skladování ropných látek.

8 DODÁVKY PRO PLYN A ROPU Kompresorové stanice včetně řídicích systémů pro tranzitní plynovody a podzemní zásobníky plynu Zařízení trasové telemetrie v plném funkčním rozsahu Řídicí systémy zajišťující automatický, bezobslužný centrálně řízený provoz Závody na výrobu LNG Podzemní zásobníky plynu Kompresorová soustrojí Technologie pro rafinaci ropy a využití ropného plynu

9 INFRASTRUKTURA Kompletní příprava investičních záměrů zahrnující projektovou přípravu, řízení projektu, dodávky a montáž, řízení a realizaci stavby, komplexní vyzkoušení a uvedení stavby do provozu.

10 DODÁVKY PRO INFRASTRUKTURU Technologické dodávky pro dopravní infrastrukturu (metro, tunely, MHD) Technologické dodávky pro dopravní neliniové stavby (letiště, regulace dopravy) Technologické provozní soubory pro multifunkční haly Technické vybavení a zabezpečení vodních staveb Třídění a recyklace odpadů Dopravní neliniové stavby (logistické areály, překladiště) EPC dodávky technologických provozů pro různé průmyslové segmenty Bytová výstavba, administrativní objekty

11 PROJEKTOVÁNÍ STROJNÍ PROJEKTOVÁNÍ A DALŠÍ EPC KOMPETENCE Plánování a řízení výstavby Projektování strojní Projektování elektro Projektování měření a regulace Projektování procesní technologie Projektování stavební části Nákup a logistika Management kvality Management ochrany životního prostředí Management ochrany zdraví při práci Studie a koncepční návrh Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Prováděcí projektová dokumentace Bilanční schémata, výpočty bilancí a analýzy Trojrozměrné ( 3D) modely realizace Návrh prostorového uspořádání zařízení Technická specifikace zařízení Elektrárny na fosilní paliva, paroplynové elektrárny, kogenerační jednotky Teplárny a výtopny, kotelny, výměníkové stanice Energetická soustrojí Zařízení sekundárního okruhu jaderných elektráren Optimalizace energetických provozů Čištění spalin (DESOx, DENOx), ekologizace odpadového hospodářství Kompresorové stanice pro obor plyn a ropa Závody na LNG Úpravny technologických vod, čištění odpadních vod, manipulace s odpady Technologie zauhlování, odpopílkování a odstruskování, manipulace s tekutými palivy Kompresorové stanice vzduchu/plynu, redukční stanice plynu Čerpací stanice surové vody Chlazení kondenzátu chladicí věže

12 PROJEKTOVÁNÍ POTRUBNÍCH TRAS Pára, voda, plyn, ropa Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Úvodní projekt Prováděcí projekt P&ID diagramy Analýza zatížení a průtoků Modely ve 3D Isometrické výkresy Podpůrné konstrukce a závěsy Specifikace potrubních tras PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO Studie a koncepční návrh Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Jednopólová schémata, schémata zapojení Analýzy / kalkulace / studie elektrické ochrany, analýza zkratových poměrů Kalkulace a analýzy přechodových dějů, analýza síťových toků Technická specifikace elektrické části Elektrické generátory, budicí systémy generátorů, diesel generátory, synchronizační zařízení Vyvedení elektrického výkonu do sítě zapouzdřené vodiče, generátorový vypínač, blokové a pomocné transformátory, rozvodny VN a VVN, VN a VVN vodiče Rozvodny vlastní spotřeby VN a NN Kabelové systémy, trasy, specifikace kabelů Analýza požárních rizik, protipožární systémy Zemnící systémy Elektrické osvětlení, zásuvkové systémy Ochrana před úderem blesku Telekomunikační zařízení / SCADA systémy elektrických sítí LAN, PABX, CCTV, radiové systémy

13 PROJEKTOVÁNÍ MĚŘENÍ A REGULACE PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI Architektonické návrhy, obecné dispozice, grafické návrhy Předprojektová příprava, úvodní projekt, prováděcí projekt, 3D návrhy projektu Statické, dynamické analýzy, analýza odolnosti proti zemětřesení Průzkumy stavebních ploch, posouzení únosnosti Technické specifikace stavební části, výkazy výměr Ocelové a zpevňující konstrukce budov, dopravních cest, podpůrné konstrukce potrubí a kabeláží Základy pro strojní zařízení a vybavení Speciální ocelové a zpevněné betonové konstrukce pro uložení potrubních tras a zařízení Skladovací tanky, netlakové a tlakové nádoby, sila a zásobníky Základy plynových a parních turbogenerátorů Základy pro mlýny, ventilátory, čerpadla, drtiče Vnitřní piloty a základové konstrukce Cesty, silnice a železniční vlečky Kanalizační a odvodňovací konstrukce Čerpací stanice Stavební servis, konstrukční infrastruktura Posouzení protipožárního zabezpečení a realizace Předprojektová příprava a úvodní projektová dokumentace Prováděcí dokumentace systémů měření a řízení Technická specifikace systémů měření a řízení Optimalizace řešení z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a ceny Procesní instrumentace Algoritmizace řízení a regulace HW řídicího systému ( DCS, PAC, HMI ) HW / aplikační programy Komunikační sítě řídicích systémů, dálkový sběr a analýza dat

14 Span d 33 d 80 d 22 d 955 d 361 d 163 d 169 d 26 d 35 d 284 d 23 d 35 d 170 d 35 d 130 d 0 d Computation of Turbine Drawings BD Turbine Generator Condenser Ordering And Delivery Transport Transport Transport ST Testing, EXW Gen. Testing, EXW PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝSTAVBY Řízení projektu / řízení realizace stavby Stavební dozor Harmonogramy práce / CPM, kapacitní plány POV koordinace technologie a stavební části Zařízení staveniště/ konstrukční provizoria Management výstavby a instalace OHSAS / CDM - ochrana zdraví při práci Požární bezpečnost Manipulace se stavebním materiálem a konstrukčními díly Plánování stavebních prací Plánování montážních prací Studené a horké testy, komplexní vyzkoušení Uvádění do provozu Školení provozního personálu Asistence během provozu

15 SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A PROCESNÍ SCHÉMA SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ SYSTÉM PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ PROCESNÍ SCHÉMA FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE Kontrola a zajištění jakosti Kontrola a zajištění jakosti

16 PERSONÁLNÍ PRÁCE Firemní aspirace a cíle se opírají především o erudici, výkonnost, schopnosti, kreativitu a kompetence našich pracovních týmů, zaměstnanců a manažerů. V rámci našich projektů nabízíme prostředí pro využití energie a plné uplatnění všech schopností. Zvyšujeme aspirace a motivaci k vyššímu výkonu, vyšší efektivnosti a lepším výsledkům, podporujeme týmový styl práce, kreativitu, samostatnost a ochotu učit se od okolního úspěšného světa i našich vlastních zkušených kolegů např. v rámci našich interních individuálních rozvojových programů. Nabízíme všem zaměstnancům, aby se podíleli na zlepšování firemních procesů a byli spolutvůrci všech pozitivních změn. Očekáváme od nich chuť vítězit a mít úspěch. Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami, zejména s ČVUT a ZČU, sponzorujeme studentské soutěže a závěrečné práce, naši zkušení odborníci přednášejí na školách, jsou konzultanty a mentory. Studenti, zejm. vyšších ročníků technických vysokých škol či doktorandi, u nás nacházejí dlouhodobou praxi při studiu, kdy jedno pracovní místo sdílejí 2-3 studenti, kteří se tak kromě odborného rozvoje učí také spolupráci, plánování a organizování vlastní práce. Většina takových studentů se pak po ukončení studia stává našimi plnohodnotnými zaměstnanci.

17 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ČKD GROUP Společenská odpovědnost firmy je integrální součástí naší firemní strategie. ČKD GROUP podporuje vrcholový sport, kvalitní vzdělání, péči pro seniory a historii. ČKD GROUP je partnerem Sportovního holdingu Praha, konkrétně hokejových klubů HC Sparta Praha, HC Lev Praha a klubu Basketball Nymburk.

18 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ČKD GROUP ČKD GROUP je partnerem a sponzorem domova seniorů SueRyder Praha. ČKD GROUP je partnerem a sponzorem vysokých škol převážně technického zaměření, v oblasti magisterských a PhD. prací, stejně tak vybraných laboratoří. Hlavním cílem je podpora vzdělávacího procesu a podpora nadaných studentů v oborech zájmu firmy. ČKD GROUP je partnerem a sponzorem historie, především se zaměřením na vojenskou techniku. Pro zajímavost, v tomto segmentu patřila firma v minulosti k evropským leaderům.

19 1871 První českomoravská továrna na stroje v Praze, a.s. (ČMS) 1936 Výroba usměrňovačů chlazených vzduchem Výroba vozu AERO 50 ČKD GROUP 1885 V ČMS zahájení výroby vzduchových kompresorů, ústředního topení, sušáren a ventilací 1888 Začátek spolupráce Emila Kolbena s Thomasem Alvou Edisonem 1896 Fa Kolben a spol., Elektrotechnické továrna v Praze Vysočanech (E. Kolben zakladatel a vrchní ředitel) V ČMS zahájena výroba průmyslového chlazení a jeřábů 1900 ČMS vyrobila první lokomotivu a tisící parní stroj 1910 V ČMS zahájena výroba naftových motorů a parních turbín 1926 Zahájení výroby elektrických lokomotiv 1927 K závodu Českomoravská Kolben, a.s. se připojuje firma Breitfeld - Daněk v Praze Karlíně. Vznik koncernu Českomoravská Kolben - Daněk (ČKD) 1929 Výroba víceanodových rtuťových usměrňovačů 1930 Výroba protiletadlových naslouchacích přístrojů, letadel 1932 Výroba rtuťových měníren pro pouliční dráhy 1937 Výroba tříosých trolejbusů 1963 Vznik ČKD Polovodiče a výroba monokrystalických polovodičů ČESKÁ REPUBLIKA Cyklus obrazů Vlast pro Národní divadlo, Mikoláš Aleš, František Ženíšek 1881 Otevření Národního divadla v Praze představením Smetanovy Libuše 1880 Oblouková lampa, František Křižík 1893 Antonín Dvořák složil Symfonii č.9, e-moll, op. 95, zvanou Novosvětská 1891 Postavena rozhledna na Petříně Pobyt E. Kolbena ve Spojených státech amerických 1918 Vznik Československa Pobyt Alberta Einsteina v Praze 1894 Založení české obuvnické firmy Baťa 1932 Výstavba lanové dráhy na Petřín 1920 RUR, drama Karla Čapka - historicky první použití termínu robot 1919 Návštěva T. G. Masaryka v závodě ČMS 1942 Atentát na R. Heydricha, Jozef Gabčík a Jan Kubiš 1937 Zahájení provozu na letišti v Praze Ruzyni 1961 Kontaktní čočky, Otto Wichterle 1959 Jaroslav Heyrovský, Nobelova cena za chemii 1945 Konec 2.světové války 1964 Věra Čáslavská, zlatá medaile na LOH v Tokiu, gymnastika 1962 Československý film Ostře sledované vlaky získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, režie Jiří Menzel, na motivy novely Bohumila Hrabala SVĚT 1876 Telefon, Alexander Graham Bell 1880 Peltonova turbína, Lester Allan Pelton 1884 Přetlaková parní turbína, Charles Parsons 1885 První automobil se spalovacím motorem - Benz Patent Motorwagen 1, Karl Benz 1887 Indukční motor, patent - Nikola Tesla 1888 Radiové vlny, Heinrich Herz 1897 Spalovací motor Rudolf Diesel 1901 První udělení Nobelovy ceny, Stockholm Vynález otočného kondenzátoru, Adolf Koepsel 1907 Definice čtvrté krevní skupiny, Jan Janský 1919 Kaplanova turbína, Viktor Kaplan 1921 Albert Einstein, Nobelova cena za fyziku, vysvětlení fotoefektu a zásluhy o teoretickou fyziku 1928 Objev penicilínu, Alexander Fleming 1931 Elektronový mikroskop 1932 První umělá jaderná fúze John Cockcroft, Ernest Walton 1933 Thomas Hunt Morgan, Nobelova cena za fyziologii a medicínu, význam chromozómů v dědičnosti 1938 První štěpná jaderná reakce Poprvé bylo štěpení pozorováno německými chemiky Otto Hahnem a Fritzem Strassmannem u izotopu uranu T h D

20 ČKD GROUP NEDÍLNÁ SOUČÁST TRADICE A INVENCE SVĚTA KOLEM NÁS 1965 Výroba axiálních kompresorů 1988 Výstavba závodu na úpravu zemního plynu Jbisseh Sýrie 1973 Výstavba kompresorové stanice Jabloňov nad Turňou, s celkovým výkonem 282 MW Konsolidace ČKD spol. FITTE Vznik skupiny ČKD GROUP místo v mezinárodní soutěži Best Innovator, kategorie Velké společnosti 1985 Uvedení do provozu prvního bloku jaderné elektrárny Dukovany 1984 Jaroslav Seifert, Nobelova cena za literaturu 1978 Vladimír Remek, první československý kosmonaut, do vesmíru letěl na palubě lodi Sojuz Lední hokej, zlatá medaile na ZOH v Naganu 1993 Vznik České republiky 1987 Radiolokátor Tamara, systém mohl sledovat zároveň 23 radarových cílů a 48 IFF cílů 2002 Zahájení zkušebního provozu prvního bloku jaderné elektrárny Temelín 1999 Vstup ČR do NATO 2011 Petra Kvitová vyhrála tenisový turnaj ve Wimbledonu 2004 Vstup ČR do Evropské unie 1947 Technologie hologramu, Dennis Gabor 1960 Zavedení soustavy jednotek, SI 1961 Jurij Gagarin obletěl Zemi 1965 Richard Feynman, Nobelova cena za fyziku, teorie kvantové elektrodynamiky července - Neil Armstrong přistál na Měsíci 1976 Concorde, první nadzvukové dopravní letadlo 1995 Objev top kvarků nejtěžších známých elementárních částic 2004 Založení sociální sítě Facebook 2010 Bruce A. Beutler a Jules A. Hoffmann, Nobelova cena za fyziologii a lékařství, aktivace vrozené imunity

21 ČKD GROUP VE SVĚTĚ SLOVENSKO SLOVENSKO RUSKO RUSKO ČESKÁ REPUBLIKA ČKD Slovensko, s.r.o. Ružová dolina Bratislava tel.: : ČKD PRAHA DIZ, a.s. branch office Engineering Levice Ku Bratke Levice tel.: ČKD GROUP RUSKO Reprezentační kancelář Český dům 3. Tverskaja Jamskaja ul. 31/ Moskva tel.: ČKD ELEKTROPROM RUSKO Reprezentační kancelář Jekatěrinburg Popova Jekatěrinburg tel./fax: ČKD GROUP, a.s. Na Sychrově Praha 10 tel.: ČKD PRAHA DIZ, a.s. Kolbenova Praha 9 tel.: ČKD ENERGY, a.s. Kolbenova 609/ Praha 9 tel.: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Kolbenova 936/5e Praha 9 tel.: RUSKO KAZACHSTÁN UKRAJINA ČESKÁ REPUBLIKA ČKD PRAHA DIZ, a.s. branch office Engineering Brno Dornych 54/47b Brno tel.: TUNIS Société ČKD PRAHA DIZ Tunis 58, Avenue Habib Bourguiba 2033 Megrine Ben Arous tel.: ČKD Elektromaš Bulvar Družby Narodov, 13, of Kyjev tel.: ČKD ELEKTROPROM RUSKO Reprezentační kancelář Čeljabinsk Ostrovskoho 30 of Čeljabinsk tel.: ČKD GROUP KAZACHSTÁN 41, Kazibekbi Park Palacebldg, A wing Almaty tel.:

22

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl

Činnosti. Přednosti. Obecná charakteristika činnosti. Naše přednosti. Náš cíl EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, ruk e, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

VINCENT DANĚK & EMIL KOLBEN

VINCENT DANĚK & EMIL KOLBEN VINCENT DANĚK & EMIL KOLBEN OBSAH VINCENT DANĚK ŽIVOTOPIS EMIL KOLBEN ŽIVOTOPIS POROVNÁNÍ JEJICH SPOLEČNÝCH VLASTNOSTÍ ČKD PŘEHLED DŮLEŽITÝCH POZNATKŮ VINCENT ČENĚK DANĚK 1826 1893 INŽENÝR, KONSTRUKTÉR,

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí Ivo Slavotínek Modernizace energetického hospodářství Národního divadla 2 Budovy a zázemí Národního divadla Národní divadlo tvoří 4 nadzemní

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

POPIS TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY

POPIS TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY PRŮMYSLOVÉ CHLADIČE POPIS TEPLOSMĚNNÉ PLOCHY VPL Materiál výměníku: Cu/Al, Cu/Cu Průměry trubiček: 8, 10, 12 a 16 mm Rozteč lamel: 1,59; 1,81; 2,1; 2,54; 3,18; 4,23 mm Tlouštka lamely: 0,18 mm (Al, Cu)

Více

NABÍDKOVÁ A REFERENEČNÍ LISTINA

NABÍDKOVÁ A REFERENEČNÍ LISTINA NABÍDKOVÁ A REFERENEČNÍ LISTINA ZÁKLADNÍ INFORMACE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. je projekčně - inženýrská společnost s hlavní orientací na průmyslovou výstavbu včetně strojně - technologického vybavení a energetických

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti

COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti COFELY a.s. Technologie budov Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 OBECNÁ NABÍDKA Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010 Shrnutí Současná situace Základem pro váš efektivní provoz je topení, klimatizace,

Více

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY SPOLEHLIVOST ŽIVOTNOST ZÁRUKY BIOPLYNOVÉ STANICE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD SKLÁDKY PRŮMYSL KOMFORT FLEXIBILITA APLIKACE VÝKONY MOTORY KONTAKTY SLYŠELI JSTE, ŽE KOGENERACE JE JEDNODUCHÁ.

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení

Představení firem NIERSBERGER. Instalujeme inteligentní řešení Představení firem NIERSBERGER Instalujeme inteligentní řešení Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám představit firmy Niersberger Instalace, s.r.o., Niersberger Slovakia, s.r.o. a Niersberger Rus,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí

INTERNÍ STANDARD. AKUSTICKÉ KAPOTY TURBÍNY MOTORY GENERÁTORY přehled referenčních akcí Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 INTERNÍ STANDARD REFERENCE AKUSTICKÉ KAPOTY závaznost dokumentu: PRO INFORMACI

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

VE Gävunda byla po úspěšné rekonstrukci předána zákazníkovi

VE Gävunda byla po úspěšné rekonstrukci předána zákazníkovi 4 / 2014 Zpravodaj ČKD Blansko Engineering, a.s. Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, info@cbeng.cz, www.cbeas.com Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC)

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC) ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Energetické služby financované z budoucích úspor (EPC) SUNFIN PRAHA je česká společnost zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet,

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012

DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Podmínky účasti v 14. vydání katalogu DODAVATELŮ PRO ENERGETIKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Členění katalogu Katalog je složen z barevných plošných inzerátů a odborných článků. Plošné inzeráty jsou v katalogu

Více

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB Prezentace společnosti Technická kancelář pro projektování, výpočty a konstrukci energetických zařízení PROJEKTOVÁNÍ A KONSTRUKCE OCELOVÝCH STAVEB 2013 Činnost Projekční a konstrukční činnost v oblasti

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

HISTORIE BUDOUCNOST SOUČASNOST

HISTORIE BUDOUCNOST SOUČASNOST O NÁS HISTORIE Společnost JANKA Engineering s.r.o. patří mezi nejstarší výrobce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na světě. Její kořeny sahají až do roku 1872, kdy pan Jan Janka přihlásil v

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

REFERENCE SKUPINY KOMTERM

REFERENCE SKUPINY KOMTERM REFERENCE SKUPINY KOMTERM PRODUKTY A SLUŽBY ENERGETICKÝ MANAGEMENT (EM) Energetický management je služba, jejímž cílem je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Příspěvek na tepelné čerpadlo

Příspěvek na tepelné čerpadlo Energeticky úsporná řešení Příspěvek na tepelné čerpadlo Chcete ušetřit více než 50 % nákladů na energie? Chcete mít kvalitní a ekologický systém vytápění a ohřevu vody? Proč tepelné čerpadlo? Mnoho prozíravých

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více