Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování"

Transkript

1

2

3 Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Ing. Karel Srdečný, Ing. Jitka Klinkerová

4 Program semináře Očekávání ze semináře, seznámení Proč potřebujeme OZE? Přehled OZE Nástroje MŽP Informační web a infolinka Navazující akce (specializovaná školení na problematiku povolování jednotlivých zdrojů)

5 Seznámení a očekávání 1. Stručně se, prosím, představte 2. Co se dnes chcete o obnovitelných zdrojích dozvědět, co konkrétního vás zajímá,...? Očekávání pište fixou na kartičky. Děkuji 1 kartička = 1 myšlenka

6 Proč potřebujeme OZE? Vyčerpání fosilních zdrojů Růst koncentrace CO 2 Klimatické změny Mezinárodní závazky ke snižování CO 2 Energetická bezpečnost státu Další závažné dopady

7 Růst populace Regional Distribution of Population, As the global population has doubled over the past 40 years, the shifts in geographical distribution of that population have been equally remarkable. In 1960, 2.1 billion of the world s 3 billion people lived in less-developed regions (70 per cent of the global population). By late 1999, the lessdeveloped regions had grown to 4.8 billion (80 per cent); 98 per cent of the projected growth of the world population by 2025 will occur in these regions.

8 Spotřeba energie a životní úroveň V průběhu lidských dějin se zvyšuje spotřeba energie rychleji než počet lidí Existuje výrazná pozitivní korelace mezi spotřebou energie a životní úrovní - vyšší životní úroveň je umožněna a provázena vyšší spotřebou Každý občan USA spotřebovává: 43 x více ropy a následkem toho vypouští do atmosféry 19 x více CO 2 než obyvatel Indie Bohatá pětina světové populace spotřebovává 66% zdrojů Chudá pětina světové populace vystačí s 1,3% zdrojů

9 Prognóza čerpání fosilních zdrojů zdroj: The Association for the study of peak oil and gas.

10 Růst koncentrace CO 2 spalování fosilních paliv způsobuje zvýšení koncentrace CO 2 v atmosféře nárůst CO 2 v atmosféře významně přispívá ke globálním změnám klimatu

11 Koncentrace CO 2 (v ppm) za posledních 1100 let

12 Klimatické změny razantní tání ledovců a růst hladin oceánů, které ohrozí stamiliony obyvatel pobřežních oblastí úplné vyhynutí % živočišných a rostlinných druhů výrazný nárůst klimatických poruch (bouří, orkánů, povodně atp.) rozšiřování pouští, regionální nedostatek pitné vody a dopady v zemědělství výrazné ekonomické a sociální dopady Zdroj: 4. hodnotící zpráva IPPC, 2007, (český překlad viz

13 Mezinárodní závazky ČR Kjótský protokol (vstoupil v účinnost ) závazek České republiky představuje snížení emisí o 8 % do roku (CO 2, CH 4, N 2 O,HFCs, PFCs, SF 6 )

14 Energetická bezpečnost státu největší naleziště ropy - místa zvýšeného mezinárodního napětí a otevřených konfliktů, (oblast Perského zálivu a přilehlý region - širší Střední Východ) první desítka - pět států Perského zálivu Saudská Arábie, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. dále Venezuela, Rusko, Libye a Nigérie

15 Máme problém! Jak by se dal řešit?

16 Jakým způsobem můžeme snížit závislost na neobnovitelných zdrojích energie?

17 Obnovitelné zdroje - možné řešení problému

18 Definice obnovitelné nefosilní přírodní zdroje, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu Dle zákona č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, v platném znění; 2 odst.1

19 Zdroje pro udržitelný rozvoj 1. úspory energie budovy (snížení tepelných ztrát),spotřebiče (zlepšení účinnosti) změna životního stylu 2. sluneční energie (přímé využití) pasivní na přitápění, aktivní na ohřev TUV fotovoltaická (elektřina), vodík a další syntetická paliva 3. sluneční energie (nepřímé využití) biomasa, energie, větru,vln, tepelných rozdílů v oceánu ostatní - geothermální, příliv, jaderná fúze,vodík??

20 Graf spotřeby primárních zdrojů a potenciálu OZE Struktura zdrojů a spotřeby energie obnovitelné zdroje elektřina teplo jaderná energie plynná paliva kapalná paliva tuhá paliva zdroje / spotřeba [TJ] primární zdroje = 100% konečná spotřeba = 60 %

21 Odhad potenciálu obnovitelných zdrojů odhad potenciálu obnovitelných zdrojů podíl na spotřebě primárních zdrojů 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% geotermální en. solární en. biomasa vítr voda 0,0% odhad výhled výhled technický potenciál

22 Potenciál obnovitelných zdrojů potenciál obnovitelných zdrojů 100% 90% 80% 70% energie 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% spotřeba primárních zdrojů konečná spotřeba potenciál OZE

23 energie biomasy energie slunce - ohřev vody a vytápění energie slunce - fotovoltaika energie větru energie vody geotermální energie

24 energie biomasy

25 Biomasa Dřevo Veškerý biologický odpad dřevní odpad (les, dřevovýroba, papírenství) rostlinné zbytky (zemědělství, zeleně) kaly z čistíren odpadních vod, komunální bioodpad a odpady z potravinářství hnůj, kejda, jateční zbytky Cíleně pěstovaná biomasa energetické plodiny (řepka, slunečnice, konopí ) rychle rostoucí dřeviny (topol černý, olše, vrby )

26 Formy biomasy Pevná a suchá, nebo snadno vysušitelná dřevo, kůra, sláma, obilí apod. Kapalná, respektive silně vlhká hnůj, kejda, odpady z jatek, mlékáren a podobně Plynná skládkový plyn

27 Využitelný potenciál

28 Výhody biomasy značný energetický potenciál do 15 let může pokrývat přes 30 % celkové spotřeby energie, zatím pokrývá pouze do 1,5 % akumulace energie obsažená v biomase může být využita v době, kdy ji nejvíce potřebujeme ekologické spalování uzavřený okruh CO 2, málo popele hnojivo péče o krajinu, pracovní místa v regionu Vyšší energetická bezpečnost (zdroj CZ Biom)

29 Spalování pevné biomasy Rozdělení dle instalovaného výkonu: Domácí topeniště Obecní výtopny Rozdělení dle druhu biomasy: Dřeviny Sláma Energeticky pěstované plodiny (konkurence potravin)

30 Přínosy pevné biomasy náhrada uhlí (hlavně v lokálních topeništích) - zlepšení ovzduší široká nabídka kotlů obecně výhody biomasy dostupnost pro obyvatele (nízká cena, možnost získání dotací Zelená úsporám /80 000/ Kč)

31 Rizika spalování pevné biomasy Emise Použít moderní a seřízený kotel a vhodné palivo Nedostatek paliva Počítat s dostupností paliva (dlouhodobé smlouvy s dodavateli), možnost kombinace paliv (speciální kotle), cílené pěstování biomasy/využití probírky v lese Skladovací prostory Zajistit vhodnou logistiku dodávek paliva (smlouvy s dodavateli).

32 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka Bioenergetické centrum Roštín Bývalý zemědělský areál v obci Roštín MWt Sláma od místních zemědělců Na CZT v obci je napojeno 156 domácností a 8 obecních objektů. Cena tepla je 320 Kč/GJ (zima 2008/2009). Celkové náklady dosáhly 110 mil. Kč. Roční spotřeba slámy 1200 tun; úspora CO t/rok; úspora SO t/rok.

33 Bioenergetické centrum Roštín

34 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka Obecní výtopna Hostětín Obec Hostětín v Bílých Karpatech kwt Dřevní štěpka, bioodpad (pecky trnek). Na CZT v obci je napojeno 67 domácností obecní objekty a vzdělávací centrum Veronica Hostětín. Spotřeba štěpky je 600 t/rok.

35 Obecní výtopna Hostětín

36 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Roční spotřeba Suroviny Poznámka Biomasa v obci Salaš Obec Salaš leží v pohoří Chřibů t/rok Dřevo z okolních lesů. V rámci projektu VYUŽITÍ BIOMASY A SLUNCE V PODHORSKÉ OBCI SALAŠ byly instalováno 10 kotlů o výkonu 22 kw; 19 kotlů o výkonu 25 kw; 2 kotle o výkonu 32 kw; 1 kotel o výkonu 40 kw a dále byly nainstalovány celkem 4 solární - solární kolektory typu Heliostar.

37 Biomasa v obci Salaš

38 Využití bioplynu

39 Výroba bioplynu Výroba bioplynu je řízený proces rozkladu organických látek (substrátu) bez přístupu vzduchu. Produkty tohoto procesu jsou bioplyn (směs metanu, oxidu uhličitého, sirovodíku, ) a nerozložitelného zbytku (digestátu vhodné hnojivo). Vyžaduje pečlivé dodržení provozního řádu, jinak hrozí nebezpečí snížení produkce bioplynu a zvýšeného zápachu.

40 Schéma bioplynové stanice

41 Podle využívaného substrátu se BPS dělí na: BPS u čistíren odpadních vod - nezbytná součást moderních ČOV, prakticky bez problémů Zemědělské BPS - bezproblémové pokud se dodrží provozní řád; zpracovávají hnůj, kejdu, kukuřičnou nebo travní siláž BPS zpracovávající biologicky rozložitelný odpad (BRO) - nejproblémovější vyšší dopravní zátěž, povinná hygienizace substrátu, kvůli vyšší koncentraci čpavku a sirovodíku nutné dokonalé utěsnění BPS a správné skladování digestátu

42 Přínosy bioplynu (po úpravě) náhrada zemního plynu likvidace bioodpadu výroba elektřiny příjem pro zemědělce vyšší energetická bezpečnost ochrana klimatu

43 Časté námitky Zápach - lze omezit vhodnou technologií a pečlivým dodržováním provozního řádu Zvýšené dopravní zatížení - je nutnéřešit dopravní trasy substrátu a digestátu -> důležitý výběr vhodné umístění BPS Vysoké investiční nároky - Doba návratnosti přesahuje 10 let, ale na druhou stranu představuje BPS stabilní (předvídatelný) zdroj příjmů.

44 Zásady přípravy výstavby BPS volba vhodné technologie vhodné umístění precizní příprava projektu (dotčeny oblasti ochrany ovzduší, vod a zacházení s odpady!) spolehlivý dodavatel dostatek kvalitních surovin využití vznikajícího tepla

45 Co řeší metodika Umístění Při umístění zdroje je vhodné zohlednit: - rozptylové podmínky pachových látek v oblasti v souvislosti s obydlenou zástavbou, - umístění BPS na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě, - přepravní trasy zapáchajícího materiálu. Požadavky na projektovou dokumentaci - odpovídající kvalifikace projektanta - používat správnou terminologii - musí být podrobně řešeny činnosti mající vliv na životní prostředí - zdokumentována a zdůvodněna zvolená varianta fermentačního procesu - základní provozní podmínky

46 Co řeší metodika Požadavky na stavbu vybavenost a provoz Bioplynové stanice musí mít pro kontrolu procesu vřazen plynoměr zpevněné dopravní cesty a manipulační plochy s možností omyvatelnosti zabezpečena proti úniku zápachu vypracovat plán opatření pro případy havárie PROVOZNÍ ŘÁD -podrobně vymezuje: Skladovací plochy, vstupní jímky, sklady vstupního materiálu Manipulace se surovinou popř. hygienizační linka Anaerobní reaktor Separace Biofiltr Skladování vyfermentovaného zbytku digestátu Manipulace s digestátem Monitoring provozu

47 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka BPS Spytihněv Zemědělský areál (velkochov vepřů) mezi Halenkovicemi a Spytihněvem kwe; 621kWt vepřová kejda, fytomasa a masokostní moučka Ke stavbě byly využity nádrže sloužící kejdovému hospodářství, čímž nedošlo k záboru nové zemědělské půdy. Veškerá elektřina se prodává do veřejné rozvodné sítě, teplo využito k fermentaci, výhledově k vytápění sousedního vepřína.

48 BPS Spytihněv

49 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka BPS Nový dvůr Zemědělský areál (velkochov vepřů) mezi Kunovicemi a Hlukem kwe; 568 kwt Vepřová kejda, masokostní moučka, travní senáž, fritovací oleje, BRO, tuky, zbytky z ovoce a zeleniny, slad. Vepřová kejda je ze sousedního vepřína čerpána podzemním potrubím do přijímací podzemní jímky kde se míchá s menším podílem ostatních surovin. Díky umístění nejsou problémy se zápachem a zvýšenou dopravní zátěží.

50 BPS Nový Dvůr

51 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka BPS Nivnice Zemědělský areál (chov skotu) mezi Nivnicí a Uherským Brodem kwe; 540 kwt Hovězí kejda (v menším množství i vepřová), kukuřičná siláž. Výroba bioplynu probíhá ve dvou identických fermentorech o objemu 2 x 2496 m 3 brutto objemu. Na rok 2010 je plánováno rozšíření o další fermentor a navýšení výkonu na 880 kwe. Teplo se prozatím využívá jen k provozu bioreaktoru, v budoucnu se plánuje jeho využití k vytápění budov zemědělského areálu.

52 BPS Nivnice

53 Energie slunce ohřev vody a vytápění

54 Potenciál energie slunce

55 Potenciál energie slunce Jasná obloha Lehce zataženo Silně zataženo W/m W/m W/m 2 Celková doba slunečního svitu v ČR max. dávka ozáření v létě max. dávka ozáření v zimě max. dávka ozáření v přechodovém období h/rok 8 kwh/(m 2.den) 3 kwh/(m 2.den) 5 kwh/(m 2.den)

56 Energie slunce - ohřev TV (+) Přednosti jednoduchá technologie nevyčerpatelný potenciál může pokrýt 60 % potřeby teplé vody u RD (-) Omezení sezónnost akumulace tepla, pouze doplňkový zdroj nehodí se na každou budovu

57 Příklady využití ohřev užitkové vody v objektech na bydlení ohřev vody v objektech s velkou celoroční spotřebou (domovy důchodců, veřejná koupaliště, lázně) předehřev vody pro vytápění

58 Energie slunce - ohřev TV a přitápění Program Zelená úsporám - podmínky Oblast C Využití OZE pro vytápění a přípravu teplé vody Podoblast C3 Instalace solárně termických kolektorů Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to: 350 kwh/m 2 kolektorové absorpční plochy celkem 1500 kwh pro instalaci na rodinném domě celkem 1000 kwh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě

59 Energie slunce - ohřev TV a přitápění Program Zelená úsporám- podpora Podporovaná opatření Solárně-termické kolektory pouze pro ohřev TV Solárně-termické kolektory pro ohřev TV i přitápění Rodinný dům Výše dotace (Kč) Bytový dům* Výše dotace (Kč) * Vztaženo na bytovou jednotku

60 Energie slunce - ohřev TV a přitápění Program Zelená úsporám příklad Celkové investiční náklady Plocha kolektorů Měrná investice Měrný zisk z kolektoru Celkový energetický zisk Výše dotace (RD - Ohřev TV) Výše roční úspory * Prostá návratnost * při ceně 600 Kč/GJ , , ,35 Kč m 2 Kč/m 2 kwh/(m 2.rok) kwh/rok GJ/rok Kč Kč/rok let

61 Energie slunce fotovoltaika

62 Energie slunce fotovoltaika výhody Elektřina je nejvýhodnější forma energie Velký potenciál Žádné odpady ani emise při provozu Jednoduchá montáž Žádné pohyblivé díly Možnost využití střech a fasád na budovách

63 Energie slunce fotovoltaika nevýhody energetická náročnost výroby panelů energetická návratnosti 2 4 roky, ekonomická návratnost jen díky vysoké výkupní ceně zábor zemědělské půdy - naopak konzervuje půdu pro další využití Oplocení elektrárny na volné ploše z důvodu vandalismu snižuje průchodnost krajiny- v případě nutnosti lze rozdělit do několika sekcí kapacita distribuční sítě technicky řešitelné (zatím) Problém s akumulací

64 Co řeší metodika pro FVE Fotovoltaika -metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj vymezení pojmů a odkazy na relevantní zákony a vyhlášky technický popis a rozdělení fotovoltaických systémů umisťování povolování a užívání FV systémů VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCHELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY metodika MŽP rozčleňuje hodnocené území na tři typy území z hlediska možnosti výstavby VTE a FVE. o území nevhodná pro výstavbu (tzv. červená zóna) o území spíše nevhodná pro výstavbu (tzv. žlutá zóna) o území podmíněně vhodná pro výstavbu (tzv. zelená zóna) Biologické hodnocení - ztráta biotopu, vytváření bariér a fragmentace biotopu

65 Fotovoltaika ve Zlínském Kraji Instalovaný elektrický výkon z OZE ve Zlínském kraji MWe kogenerace voda vítr slunce

66 Energie slunce - fotovoltaika Příklady umístění panelů

67 Příklad dobré praxe instalace na střeše

68 Příklad dobré praxe instalace na střeše Typ střechy (plochá nebo sedlová) Sklon (30-60 ) a natočení střechy (J,JZ,JV) Nosnost střechy (15 20 kg/m 2 ) Instalovaný výkon ( přibližně 1 kwp / 10 m 2 ) Cena fotovoltaického systému V roce 2008 přibližně tis. Kč/kWp V roce 2009 přibližně tis. Kč/kWp

69 Vliv natočení fotovoltaického panelu

70 Příklad z praxe - FVE Ostrožská Lhota

71 FVE Ostrožská Lhota Investice Spuštění 1. bloku: Spuštění 2. bloku: Instalovaný výkon : Ročně vyrobená elektřina: Plocha fotovoltaické elektrárny: *1. blok 702kWp a 2. blok 920kWp ** teoretické množství vyprodukované elektřiny 220 mil. Kč Srpen 2007 Květen * kwp 1600** MWh 4,5 ha ( m 2 )

72 Příklad dobré praxe kwp FVE Suchý důl 196,80 Statistiky některých fotovoltaických systémů naleznete na

73 Co řeší metodika pro FVE a VTE VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY metodika MŽP Rozčleňuje hodnocené území na tři typy Zóny viditelnosti VTE Biologické hodnocení- vliv na avifaunu - výskyt druhů náchylných ke kolizím s větrnými turbínami (dravci, rackové, sovy apod.) - hnízdní populace se zvláštním zaměřením na hnízdní kolonie větších a středně velkých druhů ptáků v blízkosti plánované výstavby a druhů citlivých na rušivé vlivy (tetřevovití) - výskyt nehnízdících hejn vrubozobých (nocoviště, místa kde shání potravu a odpočívají) - topografe terénu vzdálenost plánované výstavby od migračních a ekologických koridorů ptactva - technické parametry stavby, zejména výška - vzdálenost od významných potravních a hnízdních biotopů - vzdálenost od dalších větrných elektráren (existujících či plánovaných) (kumulativní efekt na avifaunu )

74 Kde najdeme další informace Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie: TZB-info: Solarec (výzkumné centrum EU): Geomedia: Solární liga:

75 energie větru

76 energie větru tradiční zdroj snadná přeměna na elektřinu geografické limity malý zábor půdy odstranitelnost po skončení doby životnosti

77 Mapa větrného potenciálu

78

79 energie větru -časté námitky Hluk malý potenciál v ČR moderní zařízení jsou tichá ve vzdálenosti 300 m od elektrárny hluk jako šumění listů rušení TV signálu výjimečné, lze řešit individuelně infrazvuk a nízkofrekvenční hluk není

80 energie větru -časté námitky ohrožení ptáků, rušení zvěře nutná EIA, stavět mimo migrační tahy ohrožení ptáků a zvěře je minimální problém s ohrožením netopýrů geografické limity narušení krajinného rázu negativní přístup provozovatelů sítí

81 potenciál energie větru Potenciál ČR GWh/rok, tj. 8 % celkové spotřeby Předpoklad Státní energetické koncepce rok instalovaný výkon [MW] výroba [GWh/rok] ,3 21,3 49,

82 Příklad dobré praxe VTE Pchery

83 VTE Pchery Skutečné celkové náklady Dotace 0 Vlastní zdroje + úvěr Instalovaný výkon Průměrná roční výroba - předpokládaná Průměrná roční výroba - skutečný (3,9 GWhčást r. 2008, kdy byla elektrárna uvedena do provozu. Na základě těchto údajů lze odhadnout celkový roční výnos na 9-10 GWh) 190 mil. Kč 190 mil. Kč 2 x 3 MW 11 GWh 3,9 GWh

84 Metodika Vliv na avifaunu- Biologické hodnocení (Věstník MŽP (2009/07)

85 Kde najdeme další informace -Energetický regulační úřad -Česká společnost pro větrnou energii -Evropská asociace pro větrnou energii -Ústav fyziky atmosféry AV ČR - AFE Bohemia

86 energie vody

87 Potenciál využito kolem 2/3 potenciálu k dispozici 1/3 zbývají pouze menší lokality s horší ekonomickou využitelností

88 energie vody - přínosy a pozitiva malé vodní elektrárny tradiční zdroj regulovatelnost a předvídatelnost výkonu využito kolem 2/3 potenciálu

89 energie vody - překážky rozvoje ochrana přírody manipulační řád minimální průtoky rybáři

90 Metodika METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (věstník 5/98) Biologické hodnocení - dotčení potravní nabídky pro některé druhy (např. ledňáček, skorec) - možné ovlivněníříčního ekosystému v blízkosti Mve, změna průtokového či teplotního režimu, - dotčení hnízdních možností (kolísající průtoky)

91 Co může energie vody vaší obci nebo regionu přinést? Práce ve dvojicích. Pište, prosím, fixem na kartičky. Děkuji. Lepení kartiček na flipchart.

92 Příklad dobré praxe MVE Přeborovice

93 MVE Přeborovice Skutečné celkové náklady Dotace -ČEA Státní program na podporu úspor energie a využití OZE pro rok 2005 Vlastní zdroje + úvěr ČSOB Celkový instalovaný výkon 14 mil. Kč 2,7 mil. 6,5 mil. Kč vlastní + úvěr 5 mil. Kč 220 kw celkový zatím dosažený výkon kw, tj. 72 % instalovaného výkonu Průměrná roční výroba předpokládaná Průměrná roční výroba - skutečná 730 MWh odpovídá předpokládanému

94 Kde najdeme další informace Energetický regulační úřad Abeceda vodních pohonů mve.energetika.cz Český hydrometeorologický ústav Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů OTÁZEK KE STAVEBNÍMU ZÁKONU

95 geotermální energie

96 Geotermální energie Teplo z hlubin Země (př. geotermální prameny) energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie energie tepla hornin ("suché zemské teplo") vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130 C) pro výrobu tepla geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla)

97 Geotermální energie podmínky a využití vhodná lokalita legislativa geologické podmínky blízkost města či CZT poměrně složitá technologie nutnost zajistit odběr tepla

98 Geotermální energie potenciál a přínosy nízké provozní náklady elektrárna nepotřebuje žádné palivo a energie z podzemí by měla vydržet nejméně 30 let vysoké investiční náklady a zejména vysoké náklady na zkušební vrty

99 Příklad dobré praxe ZOO Ústí n. L.

100 ZOO Ústí n. L. areál o rozloze 6 hektarů, 30 budov a pavilonů s celkovou tepelnou ztrátou kw vrt hluboký 515 m 12 l/s geotermální vody na výstupu z vrtu teplotu 32 C

101 ZOO Ústí n. L. přínosy roční energetická úspora ve výši cca GJ snížení nákladů na nákup energie a to ve výši cca tis. Kč/rok. snížení emisí všech sledovaných znečišťujících látek (o cca %). snížení produkce CO 2 o cca 780 t/rok

102 Kde najdeme další informace -Česká geologická služba: - Geomedia:

103 Diskuse

104 Nástroje MŽP pro podporu povolovacího procesu

105 Povolovací proces OZE Obecné schéma povolovacího procesu Problematickéčásti povolovacího procesu jednotlivých OZE Podpora MŽP

106 Povolovací proces

107 Energie větru Problematické oblasti Vliv na krajinný ráz Zdlouhavý a nákladný proces SEA, změna UP, EIA

108 Energie větru Řešení Metodika hodnocení vlivu na krajinný ráz

109 Bioplynové stanice Problematické oblasti Nejasná pravidla povolování a provozování - 3 provoznířády (ovzduší, odpady, ochrana vod)

110 Bioplynové stanice Řešení Vzorový provoznířád BPS

111 Energie vody Problematické oblasti Minimální zůstatkové průtoky

112 Energie vody Řešení Vyhláška regulující minimální zůstatkové průtoky

113 Další nástroje pro podporu rozvoje OZE Publikace o jednotlivých technologiích a ekonomice OZE Publikace o povolovacím proces OZE Metodiky MŽP (Věstníky ) Stanoviska a metodiky MMR

114 Další nástroje pro podporu rozvoje OZE Informační linka obnovitelných zdrojů Web OZE od

115 S jakými problémy se setkáváte Vy?

116 Případová studie Zadání: Navrhněte, prosím, nejvhodnější zdroj energie pro vaši obec nebo region. Vypište a zdůvodněte přínosy. Práce ve skupinách (3 5 účastníků) 15 min. Pište, prosím, fixou na flipchart. Prezentace každá skupina max. 2 min.

117 Shrnutí

118 Otázky a odpovědi Diskuze

119 Děkujeme za pozornost

120

121

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více