Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování"

Transkript

1

2

3 Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, Ing. Karel Srdečný, Ing. Jitka Klinkerová

4 Program semináře Očekávání ze semináře, seznámení Proč potřebujeme OZE? Přehled OZE Nástroje MŽP Informační web a infolinka Navazující akce (specializovaná školení na problematiku povolování jednotlivých zdrojů)

5 Seznámení a očekávání 1. Stručně se, prosím, představte 2. Co se dnes chcete o obnovitelných zdrojích dozvědět, co konkrétního vás zajímá,...? Očekávání pište fixou na kartičky. Děkuji 1 kartička = 1 myšlenka

6 Proč potřebujeme OZE? Vyčerpání fosilních zdrojů Růst koncentrace CO 2 Klimatické změny Mezinárodní závazky ke snižování CO 2 Energetická bezpečnost státu Další závažné dopady

7 Růst populace Regional Distribution of Population, As the global population has doubled over the past 40 years, the shifts in geographical distribution of that population have been equally remarkable. In 1960, 2.1 billion of the world s 3 billion people lived in less-developed regions (70 per cent of the global population). By late 1999, the lessdeveloped regions had grown to 4.8 billion (80 per cent); 98 per cent of the projected growth of the world population by 2025 will occur in these regions.

8 Spotřeba energie a životní úroveň V průběhu lidských dějin se zvyšuje spotřeba energie rychleji než počet lidí Existuje výrazná pozitivní korelace mezi spotřebou energie a životní úrovní - vyšší životní úroveň je umožněna a provázena vyšší spotřebou Každý občan USA spotřebovává: 43 x více ropy a následkem toho vypouští do atmosféry 19 x více CO 2 než obyvatel Indie Bohatá pětina světové populace spotřebovává 66% zdrojů Chudá pětina světové populace vystačí s 1,3% zdrojů

9 Prognóza čerpání fosilních zdrojů zdroj: The Association for the study of peak oil and gas.

10 Růst koncentrace CO 2 spalování fosilních paliv způsobuje zvýšení koncentrace CO 2 v atmosféře nárůst CO 2 v atmosféře významně přispívá ke globálním změnám klimatu

11 Koncentrace CO 2 (v ppm) za posledních 1100 let

12 Klimatické změny razantní tání ledovců a růst hladin oceánů, které ohrozí stamiliony obyvatel pobřežních oblastí úplné vyhynutí % živočišných a rostlinných druhů výrazný nárůst klimatických poruch (bouří, orkánů, povodně atp.) rozšiřování pouští, regionální nedostatek pitné vody a dopady v zemědělství výrazné ekonomické a sociální dopady Zdroj: 4. hodnotící zpráva IPPC, 2007, (český překlad viz

13 Mezinárodní závazky ČR Kjótský protokol (vstoupil v účinnost ) závazek České republiky představuje snížení emisí o 8 % do roku (CO 2, CH 4, N 2 O,HFCs, PFCs, SF 6 )

14 Energetická bezpečnost státu největší naleziště ropy - místa zvýšeného mezinárodního napětí a otevřených konfliktů, (oblast Perského zálivu a přilehlý region - širší Střední Východ) první desítka - pět států Perského zálivu Saudská Arábie, Írán, Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. dále Venezuela, Rusko, Libye a Nigérie

15 Máme problém! Jak by se dal řešit?

16 Jakým způsobem můžeme snížit závislost na neobnovitelných zdrojích energie?

17 Obnovitelné zdroje - možné řešení problému

18 Definice obnovitelné nefosilní přírodní zdroje, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu Dle zákona č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, v platném znění; 2 odst.1

19 Zdroje pro udržitelný rozvoj 1. úspory energie budovy (snížení tepelných ztrát),spotřebiče (zlepšení účinnosti) změna životního stylu 2. sluneční energie (přímé využití) pasivní na přitápění, aktivní na ohřev TUV fotovoltaická (elektřina), vodík a další syntetická paliva 3. sluneční energie (nepřímé využití) biomasa, energie, větru,vln, tepelných rozdílů v oceánu ostatní - geothermální, příliv, jaderná fúze,vodík??

20 Graf spotřeby primárních zdrojů a potenciálu OZE Struktura zdrojů a spotřeby energie obnovitelné zdroje elektřina teplo jaderná energie plynná paliva kapalná paliva tuhá paliva zdroje / spotřeba [TJ] primární zdroje = 100% konečná spotřeba = 60 %

21 Odhad potenciálu obnovitelných zdrojů odhad potenciálu obnovitelných zdrojů podíl na spotřebě primárních zdrojů 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% geotermální en. solární en. biomasa vítr voda 0,0% odhad výhled výhled technický potenciál

22 Potenciál obnovitelných zdrojů potenciál obnovitelných zdrojů 100% 90% 80% 70% energie 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% spotřeba primárních zdrojů konečná spotřeba potenciál OZE

23 energie biomasy energie slunce - ohřev vody a vytápění energie slunce - fotovoltaika energie větru energie vody geotermální energie

24 energie biomasy

25 Biomasa Dřevo Veškerý biologický odpad dřevní odpad (les, dřevovýroba, papírenství) rostlinné zbytky (zemědělství, zeleně) kaly z čistíren odpadních vod, komunální bioodpad a odpady z potravinářství hnůj, kejda, jateční zbytky Cíleně pěstovaná biomasa energetické plodiny (řepka, slunečnice, konopí ) rychle rostoucí dřeviny (topol černý, olše, vrby )

26 Formy biomasy Pevná a suchá, nebo snadno vysušitelná dřevo, kůra, sláma, obilí apod. Kapalná, respektive silně vlhká hnůj, kejda, odpady z jatek, mlékáren a podobně Plynná skládkový plyn

27 Využitelný potenciál

28 Výhody biomasy značný energetický potenciál do 15 let může pokrývat přes 30 % celkové spotřeby energie, zatím pokrývá pouze do 1,5 % akumulace energie obsažená v biomase může být využita v době, kdy ji nejvíce potřebujeme ekologické spalování uzavřený okruh CO 2, málo popele hnojivo péče o krajinu, pracovní místa v regionu Vyšší energetická bezpečnost (zdroj CZ Biom)

29 Spalování pevné biomasy Rozdělení dle instalovaného výkonu: Domácí topeniště Obecní výtopny Rozdělení dle druhu biomasy: Dřeviny Sláma Energeticky pěstované plodiny (konkurence potravin)

30 Přínosy pevné biomasy náhrada uhlí (hlavně v lokálních topeništích) - zlepšení ovzduší široká nabídka kotlů obecně výhody biomasy dostupnost pro obyvatele (nízká cena, možnost získání dotací Zelená úsporám /80 000/ Kč)

31 Rizika spalování pevné biomasy Emise Použít moderní a seřízený kotel a vhodné palivo Nedostatek paliva Počítat s dostupností paliva (dlouhodobé smlouvy s dodavateli), možnost kombinace paliv (speciální kotle), cílené pěstování biomasy/využití probírky v lese Skladovací prostory Zajistit vhodnou logistiku dodávek paliva (smlouvy s dodavateli).

32 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka Bioenergetické centrum Roštín Bývalý zemědělský areál v obci Roštín MWt Sláma od místních zemědělců Na CZT v obci je napojeno 156 domácností a 8 obecních objektů. Cena tepla je 320 Kč/GJ (zima 2008/2009). Celkové náklady dosáhly 110 mil. Kč. Roční spotřeba slámy 1200 tun; úspora CO t/rok; úspora SO t/rok.

33 Bioenergetické centrum Roštín

34 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka Obecní výtopna Hostětín Obec Hostětín v Bílých Karpatech kwt Dřevní štěpka, bioodpad (pecky trnek). Na CZT v obci je napojeno 67 domácností obecní objekty a vzdělávací centrum Veronica Hostětín. Spotřeba štěpky je 600 t/rok.

35 Obecní výtopna Hostětín

36 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Roční spotřeba Suroviny Poznámka Biomasa v obci Salaš Obec Salaš leží v pohoří Chřibů t/rok Dřevo z okolních lesů. V rámci projektu VYUŽITÍ BIOMASY A SLUNCE V PODHORSKÉ OBCI SALAŠ byly instalováno 10 kotlů o výkonu 22 kw; 19 kotlů o výkonu 25 kw; 2 kotle o výkonu 32 kw; 1 kotel o výkonu 40 kw a dále byly nainstalovány celkem 4 solární - solární kolektory typu Heliostar.

37 Biomasa v obci Salaš

38 Využití bioplynu

39 Výroba bioplynu Výroba bioplynu je řízený proces rozkladu organických látek (substrátu) bez přístupu vzduchu. Produkty tohoto procesu jsou bioplyn (směs metanu, oxidu uhličitého, sirovodíku, ) a nerozložitelného zbytku (digestátu vhodné hnojivo). Vyžaduje pečlivé dodržení provozního řádu, jinak hrozí nebezpečí snížení produkce bioplynu a zvýšeného zápachu.

40 Schéma bioplynové stanice

41 Podle využívaného substrátu se BPS dělí na: BPS u čistíren odpadních vod - nezbytná součást moderních ČOV, prakticky bez problémů Zemědělské BPS - bezproblémové pokud se dodrží provozní řád; zpracovávají hnůj, kejdu, kukuřičnou nebo travní siláž BPS zpracovávající biologicky rozložitelný odpad (BRO) - nejproblémovější vyšší dopravní zátěž, povinná hygienizace substrátu, kvůli vyšší koncentraci čpavku a sirovodíku nutné dokonalé utěsnění BPS a správné skladování digestátu

42 Přínosy bioplynu (po úpravě) náhrada zemního plynu likvidace bioodpadu výroba elektřiny příjem pro zemědělce vyšší energetická bezpečnost ochrana klimatu

43 Časté námitky Zápach - lze omezit vhodnou technologií a pečlivým dodržováním provozního řádu Zvýšené dopravní zatížení - je nutnéřešit dopravní trasy substrátu a digestátu -> důležitý výběr vhodné umístění BPS Vysoké investiční nároky - Doba návratnosti přesahuje 10 let, ale na druhou stranu představuje BPS stabilní (předvídatelný) zdroj příjmů.

44 Zásady přípravy výstavby BPS volba vhodné technologie vhodné umístění precizní příprava projektu (dotčeny oblasti ochrany ovzduší, vod a zacházení s odpady!) spolehlivý dodavatel dostatek kvalitních surovin využití vznikajícího tepla

45 Co řeší metodika Umístění Při umístění zdroje je vhodné zohlednit: - rozptylové podmínky pachových látek v oblasti v souvislosti s obydlenou zástavbou, - umístění BPS na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě, - přepravní trasy zapáchajícího materiálu. Požadavky na projektovou dokumentaci - odpovídající kvalifikace projektanta - používat správnou terminologii - musí být podrobně řešeny činnosti mající vliv na životní prostředí - zdokumentována a zdůvodněna zvolená varianta fermentačního procesu - základní provozní podmínky

46 Co řeší metodika Požadavky na stavbu vybavenost a provoz Bioplynové stanice musí mít pro kontrolu procesu vřazen plynoměr zpevněné dopravní cesty a manipulační plochy s možností omyvatelnosti zabezpečena proti úniku zápachu vypracovat plán opatření pro případy havárie PROVOZNÍ ŘÁD -podrobně vymezuje: Skladovací plochy, vstupní jímky, sklady vstupního materiálu Manipulace se surovinou popř. hygienizační linka Anaerobní reaktor Separace Biofiltr Skladování vyfermentovaného zbytku digestátu Manipulace s digestátem Monitoring provozu

47 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka BPS Spytihněv Zemědělský areál (velkochov vepřů) mezi Halenkovicemi a Spytihněvem kwe; 621kWt vepřová kejda, fytomasa a masokostní moučka Ke stavbě byly využity nádrže sloužící kejdovému hospodářství, čímž nedošlo k záboru nové zemědělské půdy. Veškerá elektřina se prodává do veřejné rozvodné sítě, teplo využito k fermentaci, výhledově k vytápění sousedního vepřína.

48 BPS Spytihněv

49 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka BPS Nový dvůr Zemědělský areál (velkochov vepřů) mezi Kunovicemi a Hlukem kwe; 568 kwt Vepřová kejda, masokostní moučka, travní senáž, fritovací oleje, BRO, tuky, zbytky z ovoce a zeleniny, slad. Vepřová kejda je ze sousedního vepřína čerpána podzemním potrubím do přijímací podzemní jímky kde se míchá s menším podílem ostatních surovin. Díky umístění nejsou problémy se zápachem a zvýšenou dopravní zátěží.

50 BPS Nový Dvůr

51 Příklad dobré praxe Název Umístění Zprovoznění Instal. výkon Suroviny Poznámka BPS Nivnice Zemědělský areál (chov skotu) mezi Nivnicí a Uherským Brodem kwe; 540 kwt Hovězí kejda (v menším množství i vepřová), kukuřičná siláž. Výroba bioplynu probíhá ve dvou identických fermentorech o objemu 2 x 2496 m 3 brutto objemu. Na rok 2010 je plánováno rozšíření o další fermentor a navýšení výkonu na 880 kwe. Teplo se prozatím využívá jen k provozu bioreaktoru, v budoucnu se plánuje jeho využití k vytápění budov zemědělského areálu.

52 BPS Nivnice

53 Energie slunce ohřev vody a vytápění

54 Potenciál energie slunce

55 Potenciál energie slunce Jasná obloha Lehce zataženo Silně zataženo W/m W/m W/m 2 Celková doba slunečního svitu v ČR max. dávka ozáření v létě max. dávka ozáření v zimě max. dávka ozáření v přechodovém období h/rok 8 kwh/(m 2.den) 3 kwh/(m 2.den) 5 kwh/(m 2.den)

56 Energie slunce - ohřev TV (+) Přednosti jednoduchá technologie nevyčerpatelný potenciál může pokrýt 60 % potřeby teplé vody u RD (-) Omezení sezónnost akumulace tepla, pouze doplňkový zdroj nehodí se na každou budovu

57 Příklady využití ohřev užitkové vody v objektech na bydlení ohřev vody v objektech s velkou celoroční spotřebou (domovy důchodců, veřejná koupaliště, lázně) předehřev vody pro vytápění

58 Energie slunce - ohřev TV a přitápění Program Zelená úsporám - podmínky Oblast C Využití OZE pro vytápění a přípravu teplé vody Podoblast C3 Instalace solárně termických kolektorů Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to: 350 kwh/m 2 kolektorové absorpční plochy celkem 1500 kwh pro instalaci na rodinném domě celkem 1000 kwh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě

59 Energie slunce - ohřev TV a přitápění Program Zelená úsporám- podpora Podporovaná opatření Solárně-termické kolektory pouze pro ohřev TV Solárně-termické kolektory pro ohřev TV i přitápění Rodinný dům Výše dotace (Kč) Bytový dům* Výše dotace (Kč) * Vztaženo na bytovou jednotku

60 Energie slunce - ohřev TV a přitápění Program Zelená úsporám příklad Celkové investiční náklady Plocha kolektorů Měrná investice Měrný zisk z kolektoru Celkový energetický zisk Výše dotace (RD - Ohřev TV) Výše roční úspory * Prostá návratnost * při ceně 600 Kč/GJ , , ,35 Kč m 2 Kč/m 2 kwh/(m 2.rok) kwh/rok GJ/rok Kč Kč/rok let

61 Energie slunce fotovoltaika

62 Energie slunce fotovoltaika výhody Elektřina je nejvýhodnější forma energie Velký potenciál Žádné odpady ani emise při provozu Jednoduchá montáž Žádné pohyblivé díly Možnost využití střech a fasád na budovách

63 Energie slunce fotovoltaika nevýhody energetická náročnost výroby panelů energetická návratnosti 2 4 roky, ekonomická návratnost jen díky vysoké výkupní ceně zábor zemědělské půdy - naopak konzervuje půdu pro další využití Oplocení elektrárny na volné ploše z důvodu vandalismu snižuje průchodnost krajiny- v případě nutnosti lze rozdělit do několika sekcí kapacita distribuční sítě technicky řešitelné (zatím) Problém s akumulací

64 Co řeší metodika pro FVE Fotovoltaika -metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj vymezení pojmů a odkazy na relevantní zákony a vyhlášky technický popis a rozdělení fotovoltaických systémů umisťování povolování a užívání FV systémů VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCHELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY metodika MŽP rozčleňuje hodnocené území na tři typy území z hlediska možnosti výstavby VTE a FVE. o území nevhodná pro výstavbu (tzv. červená zóna) o území spíše nevhodná pro výstavbu (tzv. žlutá zóna) o území podmíněně vhodná pro výstavbu (tzv. zelená zóna) Biologické hodnocení - ztráta biotopu, vytváření bariér a fragmentace biotopu

65 Fotovoltaika ve Zlínském Kraji Instalovaný elektrický výkon z OZE ve Zlínském kraji MWe kogenerace voda vítr slunce

66 Energie slunce - fotovoltaika Příklady umístění panelů

67 Příklad dobré praxe instalace na střeše

68 Příklad dobré praxe instalace na střeše Typ střechy (plochá nebo sedlová) Sklon (30-60 ) a natočení střechy (J,JZ,JV) Nosnost střechy (15 20 kg/m 2 ) Instalovaný výkon ( přibližně 1 kwp / 10 m 2 ) Cena fotovoltaického systému V roce 2008 přibližně tis. Kč/kWp V roce 2009 přibližně tis. Kč/kWp

69 Vliv natočení fotovoltaického panelu

70 Příklad z praxe - FVE Ostrožská Lhota

71 FVE Ostrožská Lhota Investice Spuštění 1. bloku: Spuštění 2. bloku: Instalovaný výkon : Ročně vyrobená elektřina: Plocha fotovoltaické elektrárny: *1. blok 702kWp a 2. blok 920kWp ** teoretické množství vyprodukované elektřiny 220 mil. Kč Srpen 2007 Květen * kwp 1600** MWh 4,5 ha ( m 2 )

72 Příklad dobré praxe kwp FVE Suchý důl 196,80 Statistiky některých fotovoltaických systémů naleznete na

73 Co řeší metodika pro FVE a VTE VYHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY metodika MŽP Rozčleňuje hodnocené území na tři typy Zóny viditelnosti VTE Biologické hodnocení- vliv na avifaunu - výskyt druhů náchylných ke kolizím s větrnými turbínami (dravci, rackové, sovy apod.) - hnízdní populace se zvláštním zaměřením na hnízdní kolonie větších a středně velkých druhů ptáků v blízkosti plánované výstavby a druhů citlivých na rušivé vlivy (tetřevovití) - výskyt nehnízdících hejn vrubozobých (nocoviště, místa kde shání potravu a odpočívají) - topografe terénu vzdálenost plánované výstavby od migračních a ekologických koridorů ptactva - technické parametry stavby, zejména výška - vzdálenost od významných potravních a hnízdních biotopů - vzdálenost od dalších větrných elektráren (existujících či plánovaných) (kumulativní efekt na avifaunu )

74 Kde najdeme další informace Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie: TZB-info: Solarec (výzkumné centrum EU): Geomedia: Solární liga:

75 energie větru

76 energie větru tradiční zdroj snadná přeměna na elektřinu geografické limity malý zábor půdy odstranitelnost po skončení doby životnosti

77 Mapa větrného potenciálu

78

79 energie větru -časté námitky Hluk malý potenciál v ČR moderní zařízení jsou tichá ve vzdálenosti 300 m od elektrárny hluk jako šumění listů rušení TV signálu výjimečné, lze řešit individuelně infrazvuk a nízkofrekvenční hluk není

80 energie větru -časté námitky ohrožení ptáků, rušení zvěře nutná EIA, stavět mimo migrační tahy ohrožení ptáků a zvěře je minimální problém s ohrožením netopýrů geografické limity narušení krajinného rázu negativní přístup provozovatelů sítí

81 potenciál energie větru Potenciál ČR GWh/rok, tj. 8 % celkové spotřeby Předpoklad Státní energetické koncepce rok instalovaný výkon [MW] výroba [GWh/rok] ,3 21,3 49,

82 Příklad dobré praxe VTE Pchery

83 VTE Pchery Skutečné celkové náklady Dotace 0 Vlastní zdroje + úvěr Instalovaný výkon Průměrná roční výroba - předpokládaná Průměrná roční výroba - skutečný (3,9 GWhčást r. 2008, kdy byla elektrárna uvedena do provozu. Na základě těchto údajů lze odhadnout celkový roční výnos na 9-10 GWh) 190 mil. Kč 190 mil. Kč 2 x 3 MW 11 GWh 3,9 GWh

84 Metodika Vliv na avifaunu- Biologické hodnocení (Věstník MŽP (2009/07)

85 Kde najdeme další informace -Energetický regulační úřad -Česká společnost pro větrnou energii -Evropská asociace pro větrnou energii -Ústav fyziky atmosféry AV ČR - AFE Bohemia

86 energie vody

87 Potenciál využito kolem 2/3 potenciálu k dispozici 1/3 zbývají pouze menší lokality s horší ekonomickou využitelností

88 energie vody - přínosy a pozitiva malé vodní elektrárny tradiční zdroj regulovatelnost a předvídatelnost výkonu využito kolem 2/3 potenciálu

89 energie vody - překážky rozvoje ochrana přírody manipulační řád minimální průtoky rybáři

90 Metodika METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (věstník 5/98) Biologické hodnocení - dotčení potravní nabídky pro některé druhy (např. ledňáček, skorec) - možné ovlivněníříčního ekosystému v blízkosti Mve, změna průtokového či teplotního režimu, - dotčení hnízdních možností (kolísající průtoky)

91 Co může energie vody vaší obci nebo regionu přinést? Práce ve dvojicích. Pište, prosím, fixem na kartičky. Děkuji. Lepení kartiček na flipchart.

92 Příklad dobré praxe MVE Přeborovice

93 MVE Přeborovice Skutečné celkové náklady Dotace -ČEA Státní program na podporu úspor energie a využití OZE pro rok 2005 Vlastní zdroje + úvěr ČSOB Celkový instalovaný výkon 14 mil. Kč 2,7 mil. 6,5 mil. Kč vlastní + úvěr 5 mil. Kč 220 kw celkový zatím dosažený výkon kw, tj. 72 % instalovaného výkonu Průměrná roční výroba předpokládaná Průměrná roční výroba - skutečná 730 MWh odpovídá předpokládanému

94 Kde najdeme další informace Energetický regulační úřad Abeceda vodních pohonů mve.energetika.cz Český hydrometeorologický ústav Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů OTÁZEK KE STAVEBNÍMU ZÁKONU

95 geotermální energie

96 Geotermální energie Teplo z hlubin Země (př. geotermální prameny) energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie energie tepla hornin ("suché zemské teplo") vysoké teploty (>130 C) pro výrobu elektrické energie energie z hydrotermálních zdrojů vyšší teploty (<130 C) pro výrobu tepla geotermální energie pro nízkoteplotní systémy (tepelná čerpadla)

97 Geotermální energie podmínky a využití vhodná lokalita legislativa geologické podmínky blízkost města či CZT poměrně složitá technologie nutnost zajistit odběr tepla

98 Geotermální energie potenciál a přínosy nízké provozní náklady elektrárna nepotřebuje žádné palivo a energie z podzemí by měla vydržet nejméně 30 let vysoké investiční náklady a zejména vysoké náklady na zkušební vrty

99 Příklad dobré praxe ZOO Ústí n. L.

100 ZOO Ústí n. L. areál o rozloze 6 hektarů, 30 budov a pavilonů s celkovou tepelnou ztrátou kw vrt hluboký 515 m 12 l/s geotermální vody na výstupu z vrtu teplotu 32 C

101 ZOO Ústí n. L. přínosy roční energetická úspora ve výši cca GJ snížení nákladů na nákup energie a to ve výši cca tis. Kč/rok. snížení emisí všech sledovaných znečišťujících látek (o cca %). snížení produkce CO 2 o cca 780 t/rok

102 Kde najdeme další informace -Česká geologická služba: - Geomedia:

103 Diskuse

104 Nástroje MŽP pro podporu povolovacího procesu

105 Povolovací proces OZE Obecné schéma povolovacího procesu Problematickéčásti povolovacího procesu jednotlivých OZE Podpora MŽP

106 Povolovací proces

107 Energie větru Problematické oblasti Vliv na krajinný ráz Zdlouhavý a nákladný proces SEA, změna UP, EIA

108 Energie větru Řešení Metodika hodnocení vlivu na krajinný ráz

109 Bioplynové stanice Problematické oblasti Nejasná pravidla povolování a provozování - 3 provoznířády (ovzduší, odpady, ochrana vod)

110 Bioplynové stanice Řešení Vzorový provoznířád BPS

111 Energie vody Problematické oblasti Minimální zůstatkové průtoky

112 Energie vody Řešení Vyhláška regulující minimální zůstatkové průtoky

113 Další nástroje pro podporu rozvoje OZE Publikace o jednotlivých technologiích a ekonomice OZE Publikace o povolovacím proces OZE Metodiky MŽP (Věstníky ) Stanoviska a metodiky MMR

114 Další nástroje pro podporu rozvoje OZE Informační linka obnovitelných zdrojů Web OZE od

115 S jakými problémy se setkáváte Vy?

116 Případová studie Zadání: Navrhněte, prosím, nejvhodnější zdroj energie pro vaši obec nebo region. Vypište a zdůvodněte přínosy. Práce ve skupinách (3 5 účastníků) 15 min. Pište, prosím, fixou na flipchart. Prezentace každá skupina max. 2 min.

117 Shrnutí

118 Otázky a odpovědi Diskuze

119 Děkujeme za pozornost

120

121

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra Ing. Markéta Krahulec, Ph.D. 14.5. 15.5. 2013 Obnovitelné zdroje Řada definic Obnovitelný s časem nevyčerpatelný Energetický zákon obnovitelnénefosilnípřírodnízdroje

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji Odbor životního prostředí KrÚ JMK Ing. Aleš Pantůček 1. Analýza území Jihomoravský kraj je svoji rozlohou čtvrtý největší kraj v ČR, z hlediska počtu

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014

AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

BIOPLYNOVÉ STANICE. Michaela Smatanová

BIOPLYNOVÉ STANICE. Michaela Smatanová BIOPLYNOVÉ STANICE Michaela Smatanová Co zpracovávají BPS? Bioplynové stanice zpracovávají BRO (biologicky rozložitelné odpady): zbytky potravin z domácností a jídelen kejdu, drůbeží hnůj, senáž, siláž

Více

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec...

Úvod... 4. Bioplynová stanice... 5. Provoz bioplynové stanice... 6. Produkty anaerobní digesce... 7. Bioplynová stanice Načeradec... Obsah Úvod... 4 Bioplynová stanice... 5 Provoz bioplynové stanice... 6 Produkty anaerobní digesce... 7 Bioplynová stanice Načeradec... 8 Technické informace... 9 Složení plynu... 10 Postup krmení... 11

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

Solární energie v ČR a v EU

Solární energie v ČR a v EU Solární energie v ČR a v EU v ČR a EU 1 Elektřina ze slunečního záření jako součást OZE OZE v podmínkách České republiky: Vodní energie Větrná energie Energie slunečního záření Energie biomasy a bioplynu

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

AK a obnovitelné zdroje energie

AK a obnovitelné zdroje energie AK a obnovitelné zdroje energie 27. listopadu 2012, CZ Biom Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál zemědělské půdy v ČR pro OZE Přínosy

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie.

Bioplynová stanice. Úvod. Immobio-Energie s.r.o. Jiráskovo nám. 4 Tel.: 377 429 799 326 00 Plzeň Fax: 377 429 921 contact@immobio-energie. Ing. Diana Sedláčková Mobil: 728 019 076 Bioplynová stanice Úvod Vznik bioplynu z organických látek i využití methanu k energetickým účelům je známo již dlouho. Bioplyn je směs methanu, oxidu uhličitého

Více

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE

PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE PROGRAM BIOPLYNOVÉ STANICE Obsah 1 Co je a jak vzniká bioplyn...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...4 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3

Více

Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni

Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS Zelená energie udržitelná energetika na regionální úrovni Chrudim 12. března 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická agentura

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica,

DATRYS s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF Banská Bystrica, s.r.o. Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů ENEF 2014 Banská Bystrica, 9.10.2014 Bioodpad Náklady Zisk Rozdělení odpadů DATRYS Podle typu 1. komunální - BRO, BRKO, biomasa, SKO

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Luhačovice 14. května 2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok

Více

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

PROGRAM TEPLO SLUNCEM PROGRAM "TEPLO SLUNCEM" Obsah 1 Jak můžeme využít energii slunečního záření?... Varianty řešení...5 3 Kritéria pro výběr projektů... Přínosy...7.1. Přínosy energetické...7. Přínosy environmentální...8

Více

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Biomasa jako zdroj energie II STAV A PODPORA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Rožnov pod Radhoštem 28. února 2008 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O EKO-ENERGIEENERGIE 3. března 2010 010, Poděbrady Mgr. Milan Kyselák Odbor elektroenergetiky, MPO Obsah Program EKO-ENERGIE III.Výzva programu Eko-energie Současná energetická situace v Evropě - úspora

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetika a venkovský prostor, 11. 3. 2010 Obnovitelné zdroje energie Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah přednášky Proč využívat obnovitelné zdroje Co jsou to obnovitelné

Více

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Úspory energie a obnovitelné zdroje Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Význam energie pro naši civilizaci Bez dostatečných zdrojů nemůže existovat biosféra (živé organismy) ani technosféra (civilizace)

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2014 Ing. Martin Laštůvka Místopředseda a ředitel sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad Co přinesl rok 2013? Výkladové stanovisko k úpravám na

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Využití alternativních zdrojů energie

Využití alternativních zdrojů energie Využití alternativních zdrojů energie Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 22.4.2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP seminář Biomasa jako zdroj energie II 28. 29.2. 2008 Rožnov pod Radhoštěm Jan Švec Ministerstvo životního prostředí OZE v ČR vývoj a cíle Cíle pro rok

Více

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o.

Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR. Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Zkušenosti s rozvojem OZE v ČR Ing. Michal Šváb ENA s.r.o. Obsah prezentace Představení ENA Podíl OZE v energetickém mixu ČR Změna výkupních cen Větrné elektrárny Biomasa, bioplyn Fotovoltaické elektrárny

Více

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

PATRES Školící program. Bioplynové technologie využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Bioplynové technologie Ing. Jiří Klicpera CSc. Ing.Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Motto "Já elektřinu ke svému životu nepotřebuji, televizi klidně mohu sledovat

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu

Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu Rozdělení BPS podle zpracovávaného substrátu Bioplynové stanice k 31.12.2015 Celkem 507 BPS (k 1.1.2014 500 BPS) Instalovaný výkon 358 MW Výroba elektřiny 83887 GWh Podíl bioplynu na OZE 24,7 % (22,1 %)

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více