MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města"

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje: Město Letohrad Komenského Letohrad IČO: Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů: Zastupitelstvo města Zastupitelstvo Města Letohrad je tvořeno po komunálních volbách členy, politické zastoupení je následující: Volební strana Počet mandátů Česká strana sociálně demokratická 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Sdružení pro Letohradsko, SNK 9 "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 1 Občanská demokratická strana 4 Alternativa, SNK 2 Výbory zastupitelstva: Finanční výbor Kontrolní výbor

2 Rada města Radu Města Letohrad tvoří 7 členů z následujících politických uskupení: Sdružení pro Letohradsko, obč.sdr Česká strana sociálně demokratická "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 5 zástupců 1 zástupce 1 zástupce Statutárními zástupci města jsou: Starosta Petr Fiala - SPL 1. místostarosta Martin Hatka - SPL 2. místostarosta Zdeněk Maixner SPL Funkce města: samostatná působnost je vymezena 35 zákona o obcích O této funkci rozhoduje Zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. přenesená působnost je vymezena zákona o obcích V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Město Letohrad účtuje v rámci účetnictví města v oblastech: Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bytové a nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana Všeobecná veřejná správa Město Letohrad je k zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Letohrad, Komenského 269 IČO: Základní škola Letohrad, U Dvora 745 IČO: MIKCENTRUM, IČO: změna názvu k Kulturní centrum Letohrad Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí IČO: Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, okres Ústí nad Orlicí IČO: Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad IČO: zrušeno k Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745 IČO: zrušeno k Městská knihovna Letohrad IČO: zrušeno k

3 Město Letohrad je podílníkem v obchodních společnostech: EKOLA České Libchavy, s. r.o., České Libchavy 172, IČ: založeno: základní kapitál: ,- Kč podíl města: 1 % Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 18,1 % Technické služby Letohrad s.r.o., Letohrad, Orlice 243 IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 60 % Závodní klub s.r.o., Letohrad, Družstevní 597 IČ: založeno: základní kapitál: Kč podíl města: 100 % Dagmar Letohrad spol. s r.o., Letohrad, Komenského 41 IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 52 % Kampelička o.p.s., Letohrad, Kunčice 116 IČ: založeno: základní kapitál: není jedná se o obecně prospěšnou společnost podíl města: není ( město je zakladatelem ) Město Letohrad vlastní k následující cenné papíry: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie 1.000,- Kč celkem tedy podíl představuje Kč Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2007: příspěvek v tis. Kč hosp. výsledek v tis. Základní škola Letohrad, Komenského 269 2, Základní škola Letohrad, U Dvora 745 3,173 1,02 Mateřská škola Letohrad, Taušlova ,9 Mateřská škola Letohrad, U Dvora ,41 Kulturní centrum Letohrad 3, ,25 Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad Školní jídelna v Letohradě, U Dvora Městská knihovna Letohrad 1,795 0 Hospodářský výsledek k u společností ve kterých má město majoritní podíl: HV v tis. Kč Technické služby Letohrad s.r.o. -53 tis. Kč Dagmar Letohrad spol. s r.o. -0 tis. Kč Závodní klub s.r.o -419,4 tis. Kč Hospodářský výsledek k u společností ve kterých má město minoritní podíl: HV v tis. Kč EKOLA České Libchavy tis.kč Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí tis.kč

4 ROZVAHA v tis.kč Aktiva Č.ř a b 1 2 A. STÁLÁ AKTIVA , ,26 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,94 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,00 0,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek , ,32 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,00 0,00 5. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,56 1. Zásoby 51 0,00 0,00 2. Pohledávky , ,62 3. Finanční majetek , ,10 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , ,21 5. Přechodné účty aktivní , ,63 ÚHRN AKTIV , ,82 Pasiva Č.ř c d 3 4 C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv , ,29 1. Majetkové fondy , ,76 2. Finanční a peněžní fondy , ,78 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,00 0,00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření , ,15 5. Hospodářský výsledek , ,40 D. Cizí zdroje , ,50 1. Rezervy 160 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky , ,01 3. Krátkodobé závazky , ,70 4. Bankovní výpomoci a půjčky , ,73 5. Přechodné účty pasivní ,39 472,06 ÚHRN PASIV , ,79

5 Město Letohrad ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami a poskytnutými zárukami následujícími nemovitostmi: Obytný dům, č.p. 835, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/52, 376/111 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 836, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/110, 346/112 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 162, budova + pozemek na p.č. 32 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 370, budova + pozemek na p.č p.p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 41, budova + pozemek na p.č. 1143/1 + st.p p.p.č. 165/01 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p , budovy + pozemky na p.č věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Pozemky, p.č.st.305, p.č. 165/1, p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na rekonstrukci Obytný dům, č.p. 15, budova + pozemek na p.č. 363 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 16, budova + pozemek na p.č věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Budova ZŠ U Dvora, č.p pozemek na p.č věřitelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr VaK Jablonné nad Orlicí. Bytové jednotky v domech č.p. 735, 736, 737 na parcelách 1131,1132,1133 Byty č.: 735/9, 735/11, 735/13, 735/15, 736/31, 736/32, 737/40, 737/43, 737/44, 737/46 věřitelem je WUSTENROT ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr Společenství vlastníků bytových jednotek na rekonstrukci domu. Rozpočet Rekapitulace hospodaření rok 2007 Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,61 Nedaňové příjmy 5 766, , ,83 Kapitálové příjmy , , ,01 Přijaté dotace , , ,22 Financování 9 985, , ,67 Příjmy celkem , , ,34 Běžné výdaje , , ,39 Kapitálové výdaje , , ,61 Financování , , ,78 Výdaje celkem , , ,78

6 tis.kč Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,47 Rozp. upr , ,75 Skutečnost , ,78 Příjmy výdaje - skutečnost rok 2007 Příjmy skutečnost rok 2007 Financování 33% Daňové příjmy 45% Přijaté dotace 10% Kapitálové příjmy 7% Nedaňové příjmy 5%

7 Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 Příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Položka Schválený Upravený Skut./Upr.R. pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , ,29 99,28% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,28 88,73% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 563,00 563,00 650,51 115,54% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,09 95,81% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000, , ,48 85,52% 1211 DPH , , ,32 92,34% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 8,00 8,00 10,83 135,31% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1,00 1,00 10, ,20% 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,14 0,14 0,00 0,00% 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 600, , ,06 95,97% 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 87,27 87,27% 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 400,00 400,00 421,72 105,43% 1344 Poplatek ze vstupného 25,00 25,00 36,33 145,34% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20,00 20,00 7,22 36,12% 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrac í příst. 550,00 550,00 691,98 125,81% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 300,00 405,80 135,27% 1361 Správní poplatky 940,00 985, ,07 127,90% 1511 Daň z nemovitostí 2 300, , ,15 93,31% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,61 95,68% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 110, , ,24 107,66% 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) 0,00 0,00 1, Mýtné 0,00 0,00 5, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,00 2,00 0,00 0,00% 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 10,00 10,00 100,00% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 913,37 913,37 614,68 67,30% 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 660, ,00 778,63 46,91% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7, Příjmy z úroků (část) 20,00 20,00 136,34 681,71% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 85, Přijaté sankční platby 60,00 330,00 358,13 108,53% 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 0,00 0, Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 0,00 0,00 11, Přijaté neinvestiční dary 305,00 256,00 443,31 173,17% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128,00 128,00 369,74 288,86% 2328 Neidentifikované příjmy 100,00 100,00 134,67 134,67% 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n ,60 922,60 922,60 100,00% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 605,30 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 766, , ,83 104,38% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí , , ,43 28,74% 3119 Ost.příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 360,00 0,00 0, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3 024, , ,94 29,80% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,01 67,26% 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 0,00 50, Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 3 747, , ,78 99,99% 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 4 831, , ,94 47,93% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 0,00 545,00 468,00 85,87% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 871, , ,27 101,65% 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 2 821, , ,23 100,08% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0, , ,00 100,00% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 323,00 323,00 100,00% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,22 81,95% PŘÍJMY CELKEM , , ,66 90,03%

8 Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 příjmy dle tříd tis.kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , , , , ,00 Rozp.upr , , , ,54 300,40 Skutečnost , , , ,13 100,00 Sdílené daně - rok 2007 plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz. 563,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % leden 1 140,45 11% 90,38 2% 55,72 10% 936,80 8% 1 349,90 8% únor 811,56 8% 31,18 1% 53,31 9% 107,94 1% 2 724,56 15% březen 736,88 7% 386,20 9% 40,99 7% 1 141,94 10% 238,04 1% duben 260,82 2% 317,21 7% 43,80 8% 756,28 6% 0,00 0% květen 793,97 7% 1149,07 25% 45,01 8% 29,16 0% 2 477,83 14% červen 1 030,57 10% 710,51 16% 59,05 10% 2 004,23 17% 691,72 4% červenec 855,97 8% 440,66 10% 58,55 10% 3 108,82 26% 1 338,98 7% srpen 1 043,53 10% 139,84 3% 67,99 12% 0,00 0% 2 516,95 14% září 940,65 9% 269,50 6% 53,57 10% 419,86 4% 423,43 2% říjen 920,90 9% 251,84 6% 53,43 9% 1 718,79 15% 1 283,22 7% listopad 1 009,78 9% 54,19 1% 65,79 12% 198,45 2% 2 648,13 15% prosinec 1 149,23 11% 163,72 4% 53,29 9% 861,81 7% 862,55 5% Celkem ,29 99% 4 004,28 89% 650,51 116% ,09 96% ,32 92%

9 Sdílené daně rok plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr Skutečnost Sdílené daně rok plnění po měsících absolutně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost

10 Sdílené daně rok 2005 až plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Výdaje skutečnost rok 2007 Financování 41% Běžné výdaje 42% Kapitálové výdaje 17%

11 Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 40,00 41,00 40,62 99,08% 1031 Pěstební činnost 73,89 59,89 58,21 97,20% ,00 0,00 4, Vnitřní obchod 0,00 215, , ,13% 2143 Cestovní ruch 3 475, ,13 392,10 11,30% 2212 Silnice 450,00 442,00 461,26 104,36% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 100,00 27,00 27,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 432, Ost.záležit.v silniční dopravě 300,00 169,00 167,71 99,23% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 100,00 463,00 116,13 25,08% 3111 Předškolní zařízení 1 484, , ,00 100,00% 3113 Základní školy 5 445, , ,00 100,00% 3141 Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 1 567, , ,00 100,00% 3231 Základní umělecké školy 100,00 100,00 100,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 1 795, , ,00 96,16% 3319 Ost. záležitosti kultury 155,00 113,53 112,53 99,12% 3322 Zachování a obnova kultur. památek 423,00 894,60 907,05 101,39% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 0,00 0,00 200, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 245,00 255,00 255,04 100,02% 3391 Mezinár.spolupr.v kult.,círk.,a sděl.prostř. 250,00 354,76 354,81 100,01% 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 343,00 300,00 267,73 89,24% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 125,00 113,00 113,00 100,00% 3419 Ost. tělových.činnost 563,00 291,00 371,86 127,79% 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 399,00 396,00 412,15 104,08% 3612 Bytové hospodářství 1 890, , ,43 76,61% 3631 Veřejné osvětlení 940,00 992,50 990,80 99,83% 3632 Pohřebnictví 195,54 192,54 175,95 91,38% 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 0,00 0,00 63, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,55 112,07% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 2 000,00 295,40 292,64 99,07% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 914, , ,67 91,72% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 895, , ,80 100,30% 4171 Příspěvek na živobytí 1 900, ,00 867,69 45,67% 4172 Doplatek na bydlení 600,00 600,00 163,75 27,29% 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 450,00 450,00 27,88 6,20% 4177 Mimoř.okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením 810,69 810,69 0,00 0,00% 4179 Ost. dávky soc.pomoci 450,00 450,00 410,98 91,33% 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 480,00 480,00 515,40 107,38% 4199 Ost.dávky povahy sociálního zabezp. j.n. 0,00 0,00 0, ,00 30,00 0,00 0,00% 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 0,00-3,50 26,50-757,14% 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 150,00 150,00 150,00 100,00% 4343 Soc.pom.os. v souvisl.s živ.pohr. a pož. 10,00 0,00 2, Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv. 546,94 546,94 568,68 103,97% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 2 405, , ,27 92,75% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 030, , ,51 98,02% 5512 PO - dobrovolná část 1 294, , ,65 95,04% 5519 Ost.zálež.požární ochrany 35,03 35,03 0,00 0,00% 6112 Zastupitelstva obcí 1 772, , ,64 99,20% 6171 Činnost místní správy , , ,55 94,01% 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 320,00 460, ,64 554,92% 6330 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 0,00 900,00 0,00 0,00% 6399 Ost.finanční operace 2 000, ,00 0,00 0,00% 6402 Finanční vypořádání minulých let 612,07 612,07 612,07 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 15,00 14,83 98,88% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,39 92,04%

12 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 2212 Silnice 8 902, , ,10 72,89% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2 154, , ,37 98,12% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250,00 164,00 163,44 99,66% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 873,00 0,00 0, Základní školy 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 0,00 88,08 0,00 0,00% 3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 0,00 150, Zachování a obnova kultur. památek 1 004,00 350,00 348,20 99,49% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 100,00 200,00 0,00 0,00% 3419 Ost. tělových.činnost 750,00 838,00 737,63 88,02% 3612 Bytové hospodářství 3 512, , ,05 99,98% 3613 Nebytové hospodářství 2 600, , ,67 99,99% 3631 Veřejné osvětlení 90,00 374,00 373,63 99,90% 3632 Pohřebnictví 221,55 0,00 0, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 400,00 319,00 318,27 99,77% 3635 Územní plánování 80,00 48,00 47,60 99,17% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,47 66,60% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 0,00 20,50 20,50 100,02% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 85,00 84,40 99,29% 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 100,00 123,00 122,19 99,34% 3726 Využívání a zneškod.ostatních odpadů 300,00 41,00 40,93 99,84% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 30,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 35,00 35,00 42,01 120,04% 6112 Zastupitelstva obcí 20,00 0,00 0, Činnost místní správy 200,00 4,00 43, ,00% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,61 84,40% Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2007 Celkové výdaje po oddílech Skutečnost (tis. Kč) Proc. podíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 99 0,13% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby ,80% 22 Doprava ,09% 23 Vodní hospodářství 116 0,15% 31 Vzdělání ,28% 32 Vzdělání 100 0,13% 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky ,76% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,10% 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj ,65% 37 Ochrana životního prostředí ,75% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení ,55% 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz ,81% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,56% 55 PO a integrovaný záchranný systém ,56% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str ,62% 63 Finanční operace ,27% 64 Ostatní činnosti 627 0,80% Výdaje celkem ,00%

13 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Název oddílu Druh výdaje Schválený Upravený Skut/Upr tis. Kč tis. Kč tis. Kč %. Běžné výdaje 113,89 100,89 98,84 97,96% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 113,89 100,89 98,84 97,96%. Běžné výdaje 3 475, , ,08 101,68% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby Celkem 3 475, , ,08 101,68%. Běžné výdaje 850,00 638, ,14 170,55%. Kapitálové výdaje , , ,91 76,57% 22 Doprava Celkem , , ,05 80,99%. Běžné výdaje 100,00 463,00 116,13 25,08%. Kapitálové výdaje 873,00 0,00 0,00-23 Vodní hospodářství Celkem 873,00 0,00 0,00 -. Běžné výdaje 8 496, , ,00 100,00%. Kapitálové výdaje 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 31 Vzdělávání Celkem 9 632, , ,14 100,92%. Běžné výdaje 100,00 100,00 100,00 100,00% 32 Vzdělávání Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00%. Běžné výdaje 3 211, , ,16 102,67%. Kapitálové výdaje 1 104,00 638,08 498,20 78,08% 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. Celkem 4 315, , ,36 99,20%. Běžné výdaje 1 087,00 800,00 897,01 112,13%. Kapitálové výdaje 750,00 838,00 737,63 88,02% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem 1 837, , ,64 99,80%. Běžné výdaje 7 627, , ,62 96,86%. Kapitálové výdaje 9 528, , ,20 91,11% 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj Celkem , , ,81 92,96%. Běžné výdaje 5 809, , ,48 94,15%. Kapitálové výdaje 400,00 249,00 247,52 99,41% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 6 209, , ,00 94,35%. Běžné výdaje 4 690, , ,29 42,35% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení Celkem 4 690, , ,29 42,35%. Běžné výdaje 3 141, , ,77 95,20%. Kapitálové výdaje 30,00 0,00 0,00-43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. Celkem 3 171, , ,77 95,20%. Běžné výdaje 2 030, , ,51 98,02%. Kapitálové výdaje 35,00 35,00 42,01 120,04% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 065, , ,52 98,40%. Běžné výdaje 1 329, , ,65 92,51% 55 PO a integrovaný záchranný systém Celkem 1 329, , ,65 92,51%. Běžné výdaje , , ,19 94,56%. Kapitálové výdaje 220,00 4,00 43, ,00% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva Celkem , , ,19 94,81%. Běžné výdaje 2 320, , ,64 75,97% 63 Finanční operace Celkem 2 320, , ,64 75,97%. Běžné výdaje 612,07 627,07 626,91 99,97% 64 Ostatní činnosti Celkem 612,07 627,07 626,91 99,97% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,39 92,04% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,61 84,40% VÝDAJE CELKEM , , ,00 89,74%

14 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění rok Zemědělství a lesní hospodářství 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělání 32 Vzdělání 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 PO a integrovaný záchranný systém 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok tis.kč zem.a lesní hosp. 2 prům.odvětví 3 služby pro obyv. 4 sociální věci 5 bezpečnost 6 všeob.veř.správa Roz. sch Roz. upr Skutečnost

15 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2007 Měsíc / tis. Kč Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 271, , ,30 únor 5 134, , ,48 březen 6 718, , ,64 duben 4 407, , ,65 květen 6 256, ,47-424,09 červen 7 667, , ,58 červenec 8 712, , ,16 srpen 5 284, , ,47 září 4 502, , ,44 říjen 7 746, , ,79 listopad 8 435, ,26-33,92 prosinec 7 645, , ,35 Celkem , ,00 793,66 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje

16 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2007 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

17 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné Kapitálové Výsledek hospodaření: Příjmy po konsolidaci celkem: ,99 Výdaje po konsolidaci celkem: ,28 Saldo příjmů a výdajů: ,71 Saldo provozního přebytku po měsících rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-)

18 Vyúčtování dotací rok 2007 Druh dotace Poskytnuto Vyčerpáno Vratka Sociální dávky , ,-- -- SDH zásah při likvidaci ptačí ch , ,-- -- SDH akceschopnost , ,-- -- SDH výdaje jednotky , ,-- -- SDH oprava požárního auta , ,-- -- Czech POINT , ,-- -- Politika zaměstnanosti , ,-- -- Regenerace MPR a MPZ , ,-- -- ZŠ Komenského Moji lidičkové , ,-- -- ZŠ U Dvora Poznej sebe i druhé , ,-- -- XXII. setkání autorů liter.faktu , ,-- -- Zlepšení péče o sbírkový fond , ,-- -- Připojení knihoven na internet , ,-- -- Grant cestovní ruch , ,-- -- Podpora výstavby RD pod OEZ , ,-- -- KPSS , ,-- -- Podpora sociálních služeb , ,-- -- Dotace na inf. centrum , ,40 -- CELKEM DOTACE , ,40 -- Finanční situace: Zůstatek základního běžného účtu k ČS, a.s ,10 ČMHB, a.s. 0,- ČS, a.s. KPSSL ,14 Celkem běžné účty: ,24 Kč Zůstatky fondů k : Fond rozvoje bydlení ,47 Povodňový fond ,66 Sociální 2.970,76

19 Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - splátky jistiny bez úroků k zůstatek nesplacených splátky dle Název věřitele úvěrů ke dni rozpočtu Splátky v letech ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p ,44 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace Jabloňová, Sokolovská,SNP,U Bažantnice,Okraková, Pražského povstání, Krátká, Mírové sady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace Nové Město ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace pod OEZ ,62 Kč ,00 Kč ,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, Ústecká (Polní) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, II. Etapa rekonstr. č.p ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - kontokorent.časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města ,44 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,78 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

20 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Název ÚSC: Město Letohrad IČO: Sídlo města: Letohrad, Komenského 41 Zpráva je určena pro zastupitelstvo města, Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Zdeněk Novotný, auditor Ing. Marie Marková, asistent auditora Místo přezkoumání: úřad města Přezkoumání proběhlo ve dnech: , průběžné září 2007 Přezkoumávaný rok: 2007 Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Letohrad za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výhradou nesprávně vyjádřené ceny pořízení obchodního podílu na společnosti Závodní klub s.r.o. Město na základě kupní smlouvy nabylo část obchodního podílu odpovídajícího hodnotou na vkladu do základního kapitálu ve výši

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více