MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města"

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje: Město Letohrad Komenského Letohrad IČO: Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů: Zastupitelstvo města Zastupitelstvo Města Letohrad je tvořeno po komunálních volbách členy, politické zastoupení je následující: Volební strana Počet mandátů Česká strana sociálně demokratická 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Sdružení pro Letohradsko, SNK 9 "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 1 Občanská demokratická strana 4 Alternativa, SNK 2 Výbory zastupitelstva: Finanční výbor Kontrolní výbor

2 Rada města Radu Města Letohrad tvoří 7 členů z následujících politických uskupení: Sdružení pro Letohradsko, obč.sdr Česká strana sociálně demokratická "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 5 zástupců 1 zástupce 1 zástupce Statutárními zástupci města jsou: Starosta Petr Fiala - SPL 1. místostarosta Martin Hatka - SPL 2. místostarosta Zdeněk Maixner SPL Funkce města: samostatná působnost je vymezena 35 zákona o obcích O této funkci rozhoduje Zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. přenesená působnost je vymezena zákona o obcích V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Město Letohrad účtuje v rámci účetnictví města v oblastech: Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bytové a nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana Všeobecná veřejná správa Město Letohrad je k zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Letohrad, Komenského 269 IČO: Základní škola Letohrad, U Dvora 745 IČO: MIKCENTRUM, IČO: změna názvu k Kulturní centrum Letohrad Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí IČO: Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, okres Ústí nad Orlicí IČO: Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad IČO: zrušeno k Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745 IČO: zrušeno k Městská knihovna Letohrad IČO: zrušeno k

3 Město Letohrad je podílníkem v obchodních společnostech: EKOLA České Libchavy, s. r.o., České Libchavy 172, IČ: založeno: základní kapitál: ,- Kč podíl města: 1 % Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 18,1 % Technické služby Letohrad s.r.o., Letohrad, Orlice 243 IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 60 % Závodní klub s.r.o., Letohrad, Družstevní 597 IČ: založeno: základní kapitál: Kč podíl města: 100 % Dagmar Letohrad spol. s r.o., Letohrad, Komenského 41 IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 52 % Kampelička o.p.s., Letohrad, Kunčice 116 IČ: založeno: základní kapitál: není jedná se o obecně prospěšnou společnost podíl města: není ( město je zakladatelem ) Město Letohrad vlastní k následující cenné papíry: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie 1.000,- Kč celkem tedy podíl představuje Kč Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2007: příspěvek v tis. Kč hosp. výsledek v tis. Základní škola Letohrad, Komenského 269 2, Základní škola Letohrad, U Dvora 745 3,173 1,02 Mateřská škola Letohrad, Taušlova ,9 Mateřská škola Letohrad, U Dvora ,41 Kulturní centrum Letohrad 3, ,25 Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad Školní jídelna v Letohradě, U Dvora Městská knihovna Letohrad 1,795 0 Hospodářský výsledek k u společností ve kterých má město majoritní podíl: HV v tis. Kč Technické služby Letohrad s.r.o. -53 tis. Kč Dagmar Letohrad spol. s r.o. -0 tis. Kč Závodní klub s.r.o -419,4 tis. Kč Hospodářský výsledek k u společností ve kterých má město minoritní podíl: HV v tis. Kč EKOLA České Libchavy tis.kč Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí tis.kč

4 ROZVAHA v tis.kč Aktiva Č.ř a b 1 2 A. STÁLÁ AKTIVA , ,26 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,94 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,00 0,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek , ,32 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,00 0,00 5. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,56 1. Zásoby 51 0,00 0,00 2. Pohledávky , ,62 3. Finanční majetek , ,10 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , ,21 5. Přechodné účty aktivní , ,63 ÚHRN AKTIV , ,82 Pasiva Č.ř c d 3 4 C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv , ,29 1. Majetkové fondy , ,76 2. Finanční a peněžní fondy , ,78 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,00 0,00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření , ,15 5. Hospodářský výsledek , ,40 D. Cizí zdroje , ,50 1. Rezervy 160 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky , ,01 3. Krátkodobé závazky , ,70 4. Bankovní výpomoci a půjčky , ,73 5. Přechodné účty pasivní ,39 472,06 ÚHRN PASIV , ,79

5 Město Letohrad ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami a poskytnutými zárukami následujícími nemovitostmi: Obytný dům, č.p. 835, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/52, 376/111 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 836, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/110, 346/112 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 162, budova + pozemek na p.č. 32 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 370, budova + pozemek na p.č p.p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 41, budova + pozemek na p.č. 1143/1 + st.p p.p.č. 165/01 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p , budovy + pozemky na p.č věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Pozemky, p.č.st.305, p.č. 165/1, p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na rekonstrukci Obytný dům, č.p. 15, budova + pozemek na p.č. 363 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 16, budova + pozemek na p.č věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Budova ZŠ U Dvora, č.p pozemek na p.č věřitelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr VaK Jablonné nad Orlicí. Bytové jednotky v domech č.p. 735, 736, 737 na parcelách 1131,1132,1133 Byty č.: 735/9, 735/11, 735/13, 735/15, 736/31, 736/32, 737/40, 737/43, 737/44, 737/46 věřitelem je WUSTENROT ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr Společenství vlastníků bytových jednotek na rekonstrukci domu. Rozpočet Rekapitulace hospodaření rok 2007 Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,61 Nedaňové příjmy 5 766, , ,83 Kapitálové příjmy , , ,01 Přijaté dotace , , ,22 Financování 9 985, , ,67 Příjmy celkem , , ,34 Běžné výdaje , , ,39 Kapitálové výdaje , , ,61 Financování , , ,78 Výdaje celkem , , ,78

6 tis.kč Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,47 Rozp. upr , ,75 Skutečnost , ,78 Příjmy výdaje - skutečnost rok 2007 Příjmy skutečnost rok 2007 Financování 33% Daňové příjmy 45% Přijaté dotace 10% Kapitálové příjmy 7% Nedaňové příjmy 5%

7 Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 Příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Položka Schválený Upravený Skut./Upr.R. pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , ,29 99,28% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,28 88,73% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 563,00 563,00 650,51 115,54% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,09 95,81% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000, , ,48 85,52% 1211 DPH , , ,32 92,34% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 8,00 8,00 10,83 135,31% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1,00 1,00 10, ,20% 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,14 0,14 0,00 0,00% 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 600, , ,06 95,97% 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 87,27 87,27% 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 400,00 400,00 421,72 105,43% 1344 Poplatek ze vstupného 25,00 25,00 36,33 145,34% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20,00 20,00 7,22 36,12% 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrac í příst. 550,00 550,00 691,98 125,81% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 300,00 405,80 135,27% 1361 Správní poplatky 940,00 985, ,07 127,90% 1511 Daň z nemovitostí 2 300, , ,15 93,31% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,61 95,68% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 110, , ,24 107,66% 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) 0,00 0,00 1, Mýtné 0,00 0,00 5, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,00 2,00 0,00 0,00% 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 10,00 10,00 100,00% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 913,37 913,37 614,68 67,30% 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 660, ,00 778,63 46,91% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7, Příjmy z úroků (část) 20,00 20,00 136,34 681,71% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 85, Přijaté sankční platby 60,00 330,00 358,13 108,53% 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 0,00 0, Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 0,00 0,00 11, Přijaté neinvestiční dary 305,00 256,00 443,31 173,17% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128,00 128,00 369,74 288,86% 2328 Neidentifikované příjmy 100,00 100,00 134,67 134,67% 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n ,60 922,60 922,60 100,00% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 605,30 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 766, , ,83 104,38% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí , , ,43 28,74% 3119 Ost.příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 360,00 0,00 0, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3 024, , ,94 29,80% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,01 67,26% 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 0,00 50, Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 3 747, , ,78 99,99% 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 4 831, , ,94 47,93% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 0,00 545,00 468,00 85,87% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 871, , ,27 101,65% 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 2 821, , ,23 100,08% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0, , ,00 100,00% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 323,00 323,00 100,00% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,22 81,95% PŘÍJMY CELKEM , , ,66 90,03%

8 Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 příjmy dle tříd tis.kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , , , , ,00 Rozp.upr , , , ,54 300,40 Skutečnost , , , ,13 100,00 Sdílené daně - rok 2007 plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz. 563,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % leden 1 140,45 11% 90,38 2% 55,72 10% 936,80 8% 1 349,90 8% únor 811,56 8% 31,18 1% 53,31 9% 107,94 1% 2 724,56 15% březen 736,88 7% 386,20 9% 40,99 7% 1 141,94 10% 238,04 1% duben 260,82 2% 317,21 7% 43,80 8% 756,28 6% 0,00 0% květen 793,97 7% 1149,07 25% 45,01 8% 29,16 0% 2 477,83 14% červen 1 030,57 10% 710,51 16% 59,05 10% 2 004,23 17% 691,72 4% červenec 855,97 8% 440,66 10% 58,55 10% 3 108,82 26% 1 338,98 7% srpen 1 043,53 10% 139,84 3% 67,99 12% 0,00 0% 2 516,95 14% září 940,65 9% 269,50 6% 53,57 10% 419,86 4% 423,43 2% říjen 920,90 9% 251,84 6% 53,43 9% 1 718,79 15% 1 283,22 7% listopad 1 009,78 9% 54,19 1% 65,79 12% 198,45 2% 2 648,13 15% prosinec 1 149,23 11% 163,72 4% 53,29 9% 861,81 7% 862,55 5% Celkem ,29 99% 4 004,28 89% 650,51 116% ,09 96% ,32 92%

9 Sdílené daně rok plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr Skutečnost Sdílené daně rok plnění po měsících absolutně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost

10 Sdílené daně rok 2005 až plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Výdaje skutečnost rok 2007 Financování 41% Běžné výdaje 42% Kapitálové výdaje 17%

11 Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 40,00 41,00 40,62 99,08% 1031 Pěstební činnost 73,89 59,89 58,21 97,20% ,00 0,00 4, Vnitřní obchod 0,00 215, , ,13% 2143 Cestovní ruch 3 475, ,13 392,10 11,30% 2212 Silnice 450,00 442,00 461,26 104,36% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 100,00 27,00 27,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 432, Ost.záležit.v silniční dopravě 300,00 169,00 167,71 99,23% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 100,00 463,00 116,13 25,08% 3111 Předškolní zařízení 1 484, , ,00 100,00% 3113 Základní školy 5 445, , ,00 100,00% 3141 Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 1 567, , ,00 100,00% 3231 Základní umělecké školy 100,00 100,00 100,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 1 795, , ,00 96,16% 3319 Ost. záležitosti kultury 155,00 113,53 112,53 99,12% 3322 Zachování a obnova kultur. památek 423,00 894,60 907,05 101,39% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 0,00 0,00 200, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 245,00 255,00 255,04 100,02% 3391 Mezinár.spolupr.v kult.,círk.,a sděl.prostř. 250,00 354,76 354,81 100,01% 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 343,00 300,00 267,73 89,24% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 125,00 113,00 113,00 100,00% 3419 Ost. tělových.činnost 563,00 291,00 371,86 127,79% 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 399,00 396,00 412,15 104,08% 3612 Bytové hospodářství 1 890, , ,43 76,61% 3631 Veřejné osvětlení 940,00 992,50 990,80 99,83% 3632 Pohřebnictví 195,54 192,54 175,95 91,38% 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 0,00 0,00 63, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,55 112,07% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 2 000,00 295,40 292,64 99,07% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 914, , ,67 91,72% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 895, , ,80 100,30% 4171 Příspěvek na živobytí 1 900, ,00 867,69 45,67% 4172 Doplatek na bydlení 600,00 600,00 163,75 27,29% 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 450,00 450,00 27,88 6,20% 4177 Mimoř.okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením 810,69 810,69 0,00 0,00% 4179 Ost. dávky soc.pomoci 450,00 450,00 410,98 91,33% 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 480,00 480,00 515,40 107,38% 4199 Ost.dávky povahy sociálního zabezp. j.n. 0,00 0,00 0, ,00 30,00 0,00 0,00% 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 0,00-3,50 26,50-757,14% 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 150,00 150,00 150,00 100,00% 4343 Soc.pom.os. v souvisl.s živ.pohr. a pož. 10,00 0,00 2, Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv. 546,94 546,94 568,68 103,97% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 2 405, , ,27 92,75% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 030, , ,51 98,02% 5512 PO - dobrovolná část 1 294, , ,65 95,04% 5519 Ost.zálež.požární ochrany 35,03 35,03 0,00 0,00% 6112 Zastupitelstva obcí 1 772, , ,64 99,20% 6171 Činnost místní správy , , ,55 94,01% 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 320,00 460, ,64 554,92% 6330 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 0,00 900,00 0,00 0,00% 6399 Ost.finanční operace 2 000, ,00 0,00 0,00% 6402 Finanční vypořádání minulých let 612,07 612,07 612,07 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 15,00 14,83 98,88% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,39 92,04%

12 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 2212 Silnice 8 902, , ,10 72,89% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2 154, , ,37 98,12% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250,00 164,00 163,44 99,66% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 873,00 0,00 0, Základní školy 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 0,00 88,08 0,00 0,00% 3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 0,00 150, Zachování a obnova kultur. památek 1 004,00 350,00 348,20 99,49% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 100,00 200,00 0,00 0,00% 3419 Ost. tělových.činnost 750,00 838,00 737,63 88,02% 3612 Bytové hospodářství 3 512, , ,05 99,98% 3613 Nebytové hospodářství 2 600, , ,67 99,99% 3631 Veřejné osvětlení 90,00 374,00 373,63 99,90% 3632 Pohřebnictví 221,55 0,00 0, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 400,00 319,00 318,27 99,77% 3635 Územní plánování 80,00 48,00 47,60 99,17% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,47 66,60% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 0,00 20,50 20,50 100,02% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 85,00 84,40 99,29% 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 100,00 123,00 122,19 99,34% 3726 Využívání a zneškod.ostatních odpadů 300,00 41,00 40,93 99,84% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 30,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 35,00 35,00 42,01 120,04% 6112 Zastupitelstva obcí 20,00 0,00 0, Činnost místní správy 200,00 4,00 43, ,00% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,61 84,40% Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2007 Celkové výdaje po oddílech Skutečnost (tis. Kč) Proc. podíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 99 0,13% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby ,80% 22 Doprava ,09% 23 Vodní hospodářství 116 0,15% 31 Vzdělání ,28% 32 Vzdělání 100 0,13% 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky ,76% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,10% 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj ,65% 37 Ochrana životního prostředí ,75% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení ,55% 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz ,81% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,56% 55 PO a integrovaný záchranný systém ,56% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str ,62% 63 Finanční operace ,27% 64 Ostatní činnosti 627 0,80% Výdaje celkem ,00%

13 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Název oddílu Druh výdaje Schválený Upravený Skut/Upr tis. Kč tis. Kč tis. Kč %. Běžné výdaje 113,89 100,89 98,84 97,96% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 113,89 100,89 98,84 97,96%. Běžné výdaje 3 475, , ,08 101,68% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby Celkem 3 475, , ,08 101,68%. Běžné výdaje 850,00 638, ,14 170,55%. Kapitálové výdaje , , ,91 76,57% 22 Doprava Celkem , , ,05 80,99%. Běžné výdaje 100,00 463,00 116,13 25,08%. Kapitálové výdaje 873,00 0,00 0,00-23 Vodní hospodářství Celkem 873,00 0,00 0,00 -. Běžné výdaje 8 496, , ,00 100,00%. Kapitálové výdaje 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 31 Vzdělávání Celkem 9 632, , ,14 100,92%. Běžné výdaje 100,00 100,00 100,00 100,00% 32 Vzdělávání Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00%. Běžné výdaje 3 211, , ,16 102,67%. Kapitálové výdaje 1 104,00 638,08 498,20 78,08% 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. Celkem 4 315, , ,36 99,20%. Běžné výdaje 1 087,00 800,00 897,01 112,13%. Kapitálové výdaje 750,00 838,00 737,63 88,02% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem 1 837, , ,64 99,80%. Běžné výdaje 7 627, , ,62 96,86%. Kapitálové výdaje 9 528, , ,20 91,11% 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj Celkem , , ,81 92,96%. Běžné výdaje 5 809, , ,48 94,15%. Kapitálové výdaje 400,00 249,00 247,52 99,41% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 6 209, , ,00 94,35%. Běžné výdaje 4 690, , ,29 42,35% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení Celkem 4 690, , ,29 42,35%. Běžné výdaje 3 141, , ,77 95,20%. Kapitálové výdaje 30,00 0,00 0,00-43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. Celkem 3 171, , ,77 95,20%. Běžné výdaje 2 030, , ,51 98,02%. Kapitálové výdaje 35,00 35,00 42,01 120,04% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 065, , ,52 98,40%. Běžné výdaje 1 329, , ,65 92,51% 55 PO a integrovaný záchranný systém Celkem 1 329, , ,65 92,51%. Běžné výdaje , , ,19 94,56%. Kapitálové výdaje 220,00 4,00 43, ,00% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva Celkem , , ,19 94,81%. Běžné výdaje 2 320, , ,64 75,97% 63 Finanční operace Celkem 2 320, , ,64 75,97%. Běžné výdaje 612,07 627,07 626,91 99,97% 64 Ostatní činnosti Celkem 612,07 627,07 626,91 99,97% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,39 92,04% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,61 84,40% VÝDAJE CELKEM , , ,00 89,74%

14 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění rok Zemědělství a lesní hospodářství 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělání 32 Vzdělání 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 PO a integrovaný záchranný systém 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok tis.kč zem.a lesní hosp. 2 prům.odvětví 3 služby pro obyv. 4 sociální věci 5 bezpečnost 6 všeob.veř.správa Roz. sch Roz. upr Skutečnost

15 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2007 Měsíc / tis. Kč Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 271, , ,30 únor 5 134, , ,48 březen 6 718, , ,64 duben 4 407, , ,65 květen 6 256, ,47-424,09 červen 7 667, , ,58 červenec 8 712, , ,16 srpen 5 284, , ,47 září 4 502, , ,44 říjen 7 746, , ,79 listopad 8 435, ,26-33,92 prosinec 7 645, , ,35 Celkem , ,00 793,66 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje

16 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2007 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

17 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné Kapitálové Výsledek hospodaření: Příjmy po konsolidaci celkem: ,99 Výdaje po konsolidaci celkem: ,28 Saldo příjmů a výdajů: ,71 Saldo provozního přebytku po měsících rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-)

18 Vyúčtování dotací rok 2007 Druh dotace Poskytnuto Vyčerpáno Vratka Sociální dávky , ,-- -- SDH zásah při likvidaci ptačí ch , ,-- -- SDH akceschopnost , ,-- -- SDH výdaje jednotky , ,-- -- SDH oprava požárního auta , ,-- -- Czech POINT , ,-- -- Politika zaměstnanosti , ,-- -- Regenerace MPR a MPZ , ,-- -- ZŠ Komenského Moji lidičkové , ,-- -- ZŠ U Dvora Poznej sebe i druhé , ,-- -- XXII. setkání autorů liter.faktu , ,-- -- Zlepšení péče o sbírkový fond , ,-- -- Připojení knihoven na internet , ,-- -- Grant cestovní ruch , ,-- -- Podpora výstavby RD pod OEZ , ,-- -- KPSS , ,-- -- Podpora sociálních služeb , ,-- -- Dotace na inf. centrum , ,40 -- CELKEM DOTACE , ,40 -- Finanční situace: Zůstatek základního běžného účtu k ČS, a.s ,10 ČMHB, a.s. 0,- ČS, a.s. KPSSL ,14 Celkem běžné účty: ,24 Kč Zůstatky fondů k : Fond rozvoje bydlení ,47 Povodňový fond ,66 Sociální 2.970,76

19 Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - splátky jistiny bez úroků k zůstatek nesplacených splátky dle Název věřitele úvěrů ke dni rozpočtu Splátky v letech ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p ,44 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace Jabloňová, Sokolovská,SNP,U Bažantnice,Okraková, Pražského povstání, Krátká, Mírové sady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace Nové Město ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace pod OEZ ,62 Kč ,00 Kč ,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, Ústecká (Polní) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, II. Etapa rekonstr. č.p ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - kontokorent.časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města ,44 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,78 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

20 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Název ÚSC: Město Letohrad IČO: Sídlo města: Letohrad, Komenského 41 Zpráva je určena pro zastupitelstvo města, Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Zdeněk Novotný, auditor Ing. Marie Marková, asistent auditora Místo přezkoumání: úřad města Přezkoumání proběhlo ve dnech: , průběžné září 2007 Přezkoumávaný rok: 2007 Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Letohrad za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výhradou nesprávně vyjádřené ceny pořízení obchodního podílu na společnosti Závodní klub s.r.o. Město na základě kupní smlouvy nabylo část obchodního podílu odpovídajícího hodnotou na vkladu do základního kapitálu ve výši

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více