MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města"

Transkript

1 MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje: Město Letohrad Komenského Letohrad IČO: Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů: Zastupitelstvo města Zastupitelstvo Města Letohrad je tvořeno po komunálních volbách členy, politické zastoupení je následující: Volební strana Počet mandátů Česká strana sociálně demokratická 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Sdružení pro Letohradsko, SNK 9 "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 1 Občanská demokratická strana 4 Alternativa, SNK 2 Výbory zastupitelstva: Finanční výbor Kontrolní výbor

2 Rada města Radu Města Letohrad tvoří 7 členů z následujících politických uskupení: Sdružení pro Letohradsko, obč.sdr Česká strana sociálně demokratická "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 5 zástupců 1 zástupce 1 zástupce Statutárními zástupci města jsou: Starosta Petr Fiala - SPL 1. místostarosta Martin Hatka - SPL 2. místostarosta Zdeněk Maixner SPL Funkce města: samostatná působnost je vymezena 35 zákona o obcích O této funkci rozhoduje Zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. přenesená působnost je vymezena zákona o obcích V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Město Letohrad účtuje v rámci účetnictví města v oblastech: Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bytové a nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana Všeobecná veřejná správa Město Letohrad je k zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Letohrad, Komenského 269 IČO: Základní škola Letohrad, U Dvora 745 IČO: MIKCENTRUM, IČO: změna názvu k Kulturní centrum Letohrad Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí IČO: Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, okres Ústí nad Orlicí IČO: Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad IČO: zrušeno k Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745 IČO: zrušeno k Městská knihovna Letohrad IČO: zrušeno k

3 Město Letohrad je podílníkem v obchodních společnostech: EKOLA České Libchavy, s. r.o., České Libchavy 172, IČ: založeno: základní kapitál: ,- Kč podíl města: 1 % Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 18,1 % Technické služby Letohrad s.r.o., Letohrad, Orlice 243 IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 60 % Závodní klub s.r.o., Letohrad, Družstevní 597 IČ: založeno: základní kapitál: Kč podíl města: 100 % Dagmar Letohrad spol. s r.o., Letohrad, Komenského 41 IČ: základní kapitál: Kč podíl města: 52 % Kampelička o.p.s., Letohrad, Kunčice 116 IČ: založeno: základní kapitál: není jedná se o obecně prospěšnou společnost podíl města: není ( město je zakladatelem ) Město Letohrad vlastní k následující cenné papíry: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie 1.000,- Kč celkem tedy podíl představuje Kč Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2007: příspěvek v tis. Kč hosp. výsledek v tis. Základní škola Letohrad, Komenského 269 2, Základní škola Letohrad, U Dvora 745 3,173 1,02 Mateřská škola Letohrad, Taušlova ,9 Mateřská škola Letohrad, U Dvora ,41 Kulturní centrum Letohrad 3, ,25 Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad Školní jídelna v Letohradě, U Dvora Městská knihovna Letohrad 1,795 0 Hospodářský výsledek k u společností ve kterých má město majoritní podíl: HV v tis. Kč Technické služby Letohrad s.r.o. -53 tis. Kč Dagmar Letohrad spol. s r.o. -0 tis. Kč Závodní klub s.r.o -419,4 tis. Kč Hospodářský výsledek k u společností ve kterých má město minoritní podíl: HV v tis. Kč EKOLA České Libchavy tis.kč Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí tis.kč

4 ROZVAHA v tis.kč Aktiva Č.ř a b 1 2 A. STÁLÁ AKTIVA , ,26 1. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,94 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,00 0,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek , ,32 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,00 0,00 5. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,56 1. Zásoby 51 0,00 0,00 2. Pohledávky , ,62 3. Finanční majetek , ,10 4. Prostředky rozpočtového hospodaření , ,21 5. Přechodné účty aktivní , ,63 ÚHRN AKTIV , ,82 Pasiva Č.ř c d 3 4 C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv , ,29 1. Majetkové fondy , ,76 2. Finanční a peněžní fondy , ,78 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,00 0,00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření , ,15 5. Hospodářský výsledek , ,40 D. Cizí zdroje , ,50 1. Rezervy 160 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky , ,01 3. Krátkodobé závazky , ,70 4. Bankovní výpomoci a půjčky , ,73 5. Přechodné účty pasivní ,39 472,06 ÚHRN PASIV , ,79

5 Město Letohrad ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami a poskytnutými zárukami následujícími nemovitostmi: Obytný dům, č.p. 835, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/52, 376/111 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 836, budova + pozemek na p.č p.p.č. 376/110, 346/112 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 162, budova + pozemek na p.č. 32 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 370, budova + pozemek na p.č p.p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 41, budova + pozemek na p.č. 1143/1 + st.p p.p.č. 165/01 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p , budovy + pozemky na p.č věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Pozemky, p.č.st.305, p.č. 165/1, p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na rekonstrukci Obytný dům, č.p. 15, budova + pozemek na p.č. 363 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 16, budova + pozemek na p.č věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Budova ZŠ U Dvora, č.p pozemek na p.č věřitelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr VaK Jablonné nad Orlicí. Bytové jednotky v domech č.p. 735, 736, 737 na parcelách 1131,1132,1133 Byty č.: 735/9, 735/11, 735/13, 735/15, 736/31, 736/32, 737/40, 737/43, 737/44, 737/46 věřitelem je WUSTENROT ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr Společenství vlastníků bytových jednotek na rekonstrukci domu. Rozpočet Rekapitulace hospodaření rok 2007 Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy , , ,61 Nedaňové příjmy 5 766, , ,83 Kapitálové příjmy , , ,01 Přijaté dotace , , ,22 Financování 9 985, , ,67 Příjmy celkem , , ,34 Běžné výdaje , , ,39 Kapitálové výdaje , , ,61 Financování , , ,78 Výdaje celkem , , ,78

6 tis.kč Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch , ,47 Rozp. upr , ,75 Skutečnost , ,78 Příjmy výdaje - skutečnost rok 2007 Příjmy skutečnost rok 2007 Financování 33% Daňové příjmy 45% Přijaté dotace 10% Kapitálové příjmy 7% Nedaňové příjmy 5%

7 Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 Příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Položka Schválený Upravený Skut./Upr.R. pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , , ,29 99,28% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,28 88,73% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 563,00 563,00 650,51 115,54% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,09 95,81% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000, , ,48 85,52% 1211 DPH , , ,32 92,34% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 8,00 8,00 10,83 135,31% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1,00 1,00 10, ,20% 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,14 0,14 0,00 0,00% 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 600, , ,06 95,97% 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 87,27 87,27% 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 400,00 400,00 421,72 105,43% 1344 Poplatek ze vstupného 25,00 25,00 36,33 145,34% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20,00 20,00 7,22 36,12% 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrac í příst. 550,00 550,00 691,98 125,81% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 300,00 405,80 135,27% 1361 Správní poplatky 940,00 985, ,07 127,90% 1511 Daň z nemovitostí 2 300, , ,15 93,31% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,61 95,68% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 110, , ,24 107,66% 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) 0,00 0,00 1, Mýtné 0,00 0,00 5, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,00 2,00 0,00 0,00% 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 10,00 10,00 100,00% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 913,37 913,37 614,68 67,30% 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 660, ,00 778,63 46,91% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7, Příjmy z úroků (část) 20,00 20,00 136,34 681,71% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 85, Přijaté sankční platby 60,00 330,00 358,13 108,53% 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 0,00 0, Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 0,00 0,00 11, Přijaté neinvestiční dary 305,00 256,00 443,31 173,17% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128,00 128,00 369,74 288,86% 2328 Neidentifikované příjmy 100,00 100,00 134,67 134,67% 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n ,60 922,60 922,60 100,00% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 605,30 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 766, , ,83 104,38% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0, , Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí , , ,43 28,74% 3119 Ost.příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 360,00 0,00 0, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3 024, , ,94 29,80% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,01 67,26% 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 0,00 50, Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 3 747, , ,78 99,99% 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 4 831, , ,94 47,93% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 0,00 545,00 468,00 85,87% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 871, , ,27 101,65% 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 2 821, , ,23 100,08% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0, , ,00 100,00% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 323,00 323,00 100,00% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , , ,22 81,95% PŘÍJMY CELKEM , , ,66 90,03%

8 Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 příjmy dle tříd tis.kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch , , , , ,00 Rozp.upr , , , ,54 300,40 Skutečnost , , , ,13 100,00 Sdílené daně - rok 2007 plnění po měsících DPFO zč DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsíc Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Upr.roz. 563,00 Upr.roz ,00 Upr.roz ,00 Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % leden 1 140,45 11% 90,38 2% 55,72 10% 936,80 8% 1 349,90 8% únor 811,56 8% 31,18 1% 53,31 9% 107,94 1% 2 724,56 15% březen 736,88 7% 386,20 9% 40,99 7% 1 141,94 10% 238,04 1% duben 260,82 2% 317,21 7% 43,80 8% 756,28 6% 0,00 0% květen 793,97 7% 1149,07 25% 45,01 8% 29,16 0% 2 477,83 14% červen 1 030,57 10% 710,51 16% 59,05 10% 2 004,23 17% 691,72 4% červenec 855,97 8% 440,66 10% 58,55 10% 3 108,82 26% 1 338,98 7% srpen 1 043,53 10% 139,84 3% 67,99 12% 0,00 0% 2 516,95 14% září 940,65 9% 269,50 6% 53,57 10% 419,86 4% 423,43 2% říjen 920,90 9% 251,84 6% 53,43 9% 1 718,79 15% 1 283,22 7% listopad 1 009,78 9% 54,19 1% 65,79 12% 198,45 2% 2 648,13 15% prosinec 1 149,23 11% 163,72 4% 53,29 9% 861,81 7% 862,55 5% Celkem ,29 99% 4 004,28 89% 650,51 116% ,09 96% ,32 92%

9 Sdílené daně rok plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr Skutečnost Sdílené daně rok plnění po měsících absolutně tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost

10 Sdílené daně rok 2005 až plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Výdaje skutečnost rok 2007 Financování 41% Běžné výdaje 42% Kapitálové výdaje 17%

11 Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 40,00 41,00 40,62 99,08% 1031 Pěstební činnost 73,89 59,89 58,21 97,20% ,00 0,00 4, Vnitřní obchod 0,00 215, , ,13% 2143 Cestovní ruch 3 475, ,13 392,10 11,30% 2212 Silnice 450,00 442,00 461,26 104,36% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 100,00 27,00 27,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 432, Ost.záležit.v silniční dopravě 300,00 169,00 167,71 99,23% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 100,00 463,00 116,13 25,08% 3111 Předškolní zařízení 1 484, , ,00 100,00% 3113 Základní školy 5 445, , ,00 100,00% 3141 Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 1 567, , ,00 100,00% 3231 Základní umělecké školy 100,00 100,00 100,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 1 795, , ,00 96,16% 3319 Ost. záležitosti kultury 155,00 113,53 112,53 99,12% 3322 Zachování a obnova kultur. památek 423,00 894,60 907,05 101,39% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 0,00 0,00 200, Ost.zálež.sdělovacích prostředků 245,00 255,00 255,04 100,02% 3391 Mezinár.spolupr.v kult.,círk.,a sděl.prostř. 250,00 354,76 354,81 100,01% 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 343,00 300,00 267,73 89,24% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 125,00 113,00 113,00 100,00% 3419 Ost. tělových.činnost 563,00 291,00 371,86 127,79% 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 399,00 396,00 412,15 104,08% 3612 Bytové hospodářství 1 890, , ,43 76,61% 3631 Veřejné osvětlení 940,00 992,50 990,80 99,83% 3632 Pohřebnictví 195,54 192,54 175,95 91,38% 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 0,00 0,00 63, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,55 112,07% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 2 000,00 295,40 292,64 99,07% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 914, , ,67 91,72% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 895, , ,80 100,30% 4171 Příspěvek na živobytí 1 900, ,00 867,69 45,67% 4172 Doplatek na bydlení 600,00 600,00 163,75 27,29% 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 450,00 450,00 27,88 6,20% 4177 Mimoř.okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením 810,69 810,69 0,00 0,00% 4179 Ost. dávky soc.pomoci 450,00 450,00 410,98 91,33% 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 480,00 480,00 515,40 107,38% 4199 Ost.dávky povahy sociálního zabezp. j.n. 0,00 0,00 0, ,00 30,00 0,00 0,00% 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 0,00-3,50 26,50-757,14% 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 150,00 150,00 150,00 100,00% 4343 Soc.pom.os. v souvisl.s živ.pohr. a pož. 10,00 0,00 2, Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv. 546,94 546,94 568,68 103,97% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 2 405, , ,27 92,75% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 030, , ,51 98,02% 5512 PO - dobrovolná část 1 294, , ,65 95,04% 5519 Ost.zálež.požární ochrany 35,03 35,03 0,00 0,00% 6112 Zastupitelstva obcí 1 772, , ,64 99,20% 6171 Činnost místní správy , , ,55 94,01% 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 320,00 460, ,64 554,92% 6330 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 0,00 900,00 0,00 0,00% 6399 Ost.finanční operace 2 000, ,00 0,00 0,00% 6402 Finanční vypořádání minulých let 612,07 612,07 612,07 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 15,00 14,83 98,88% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,39 92,04%

12 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 2212 Silnice 8 902, , ,10 72,89% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2 154, , ,37 98,12% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250,00 164,00 163,44 99,66% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 873,00 0,00 0, Základní školy 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 0,00 88,08 0,00 0,00% 3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 0,00 150, Zachování a obnova kultur. památek 1 004,00 350,00 348,20 99,49% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 100,00 200,00 0,00 0,00% 3419 Ost. tělových.činnost 750,00 838,00 737,63 88,02% 3612 Bytové hospodářství 3 512, , ,05 99,98% 3613 Nebytové hospodářství 2 600, , ,67 99,99% 3631 Veřejné osvětlení 90,00 374,00 373,63 99,90% 3632 Pohřebnictví 221,55 0,00 0, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 400,00 319,00 318,27 99,77% 3635 Územní plánování 80,00 48,00 47,60 99,17% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,47 66,60% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 0,00 20,50 20,50 100,02% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 85,00 84,40 99,29% 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 100,00 123,00 122,19 99,34% 3726 Využívání a zneškod.ostatních odpadů 300,00 41,00 40,93 99,84% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 30,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 35,00 35,00 42,01 120,04% 6112 Zastupitelstva obcí 20,00 0,00 0, Činnost místní správy 200,00 4,00 43, ,00% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,61 84,40% Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2007 Celkové výdaje po oddílech Skutečnost (tis. Kč) Proc. podíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 99 0,13% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby ,80% 22 Doprava ,09% 23 Vodní hospodářství 116 0,15% 31 Vzdělání ,28% 32 Vzdělání 100 0,13% 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky ,76% 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,10% 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj ,65% 37 Ochrana životního prostředí ,75% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení ,55% 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz ,81% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,56% 55 PO a integrovaný záchranný systém ,56% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str ,62% 63 Finanční operace ,27% 64 Ostatní činnosti 627 0,80% Výdaje celkem ,00%

13 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Název oddílu Druh výdaje Schválený Upravený Skut/Upr tis. Kč tis. Kč tis. Kč %. Běžné výdaje 113,89 100,89 98,84 97,96% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 113,89 100,89 98,84 97,96%. Běžné výdaje 3 475, , ,08 101,68% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby Celkem 3 475, , ,08 101,68%. Běžné výdaje 850,00 638, ,14 170,55%. Kapitálové výdaje , , ,91 76,57% 22 Doprava Celkem , , ,05 80,99%. Běžné výdaje 100,00 463,00 116,13 25,08%. Kapitálové výdaje 873,00 0,00 0,00-23 Vodní hospodářství Celkem 873,00 0,00 0,00 -. Běžné výdaje 8 496, , ,00 100,00%. Kapitálové výdaje 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 31 Vzdělávání Celkem 9 632, , ,14 100,92%. Běžné výdaje 100,00 100,00 100,00 100,00% 32 Vzdělávání Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00%. Běžné výdaje 3 211, , ,16 102,67%. Kapitálové výdaje 1 104,00 638,08 498,20 78,08% 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. Celkem 4 315, , ,36 99,20%. Běžné výdaje 1 087,00 800,00 897,01 112,13%. Kapitálové výdaje 750,00 838,00 737,63 88,02% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem 1 837, , ,64 99,80%. Běžné výdaje 7 627, , ,62 96,86%. Kapitálové výdaje 9 528, , ,20 91,11% 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj Celkem , , ,81 92,96%. Běžné výdaje 5 809, , ,48 94,15%. Kapitálové výdaje 400,00 249,00 247,52 99,41% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 6 209, , ,00 94,35%. Běžné výdaje 4 690, , ,29 42,35% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení Celkem 4 690, , ,29 42,35%. Běžné výdaje 3 141, , ,77 95,20%. Kapitálové výdaje 30,00 0,00 0,00-43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. Celkem 3 171, , ,77 95,20%. Běžné výdaje 2 030, , ,51 98,02%. Kapitálové výdaje 35,00 35,00 42,01 120,04% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 065, , ,52 98,40%. Běžné výdaje 1 329, , ,65 92,51% 55 PO a integrovaný záchranný systém Celkem 1 329, , ,65 92,51%. Běžné výdaje , , ,19 94,56%. Kapitálové výdaje 220,00 4,00 43, ,00% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva Celkem , , ,19 94,81%. Běžné výdaje 2 320, , ,64 75,97% 63 Finanční operace Celkem 2 320, , ,64 75,97%. Běžné výdaje 612,07 627,07 626,91 99,97% 64 Ostatní činnosti Celkem 612,07 627,07 626,91 99,97% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,39 92,04% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,61 84,40% VÝDAJE CELKEM , , ,00 89,74%

14 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění rok Zemědělství a lesní hospodářství 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělání 32 Vzdělání 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 PO a integrovaný záchranný systém 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok tis.kč zem.a lesní hosp. 2 prům.odvětví 3 služby pro obyv. 4 sociální věci 5 bezpečnost 6 všeob.veř.správa Roz. sch Roz. upr Skutečnost

15 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2007 Měsíc / tis. Kč Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 271, , ,30 únor 5 134, , ,48 březen 6 718, , ,64 duben 4 407, , ,65 květen 6 256, ,47-424,09 červen 7 667, , ,58 červenec 8 712, , ,16 srpen 5 284, , ,47 září 4 502, , ,44 říjen 7 746, , ,79 listopad 8 435, ,26-33,92 prosinec 7 645, , ,35 Celkem , ,00 793,66 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje

16 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy Výdaje Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2007 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem

17 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné Kapitálové Výsledek hospodaření: Příjmy po konsolidaci celkem: ,99 Výdaje po konsolidaci celkem: ,28 Saldo příjmů a výdajů: ,71 Saldo provozního přebytku po měsících rok tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-)

18 Vyúčtování dotací rok 2007 Druh dotace Poskytnuto Vyčerpáno Vratka Sociální dávky , ,-- -- SDH zásah při likvidaci ptačí ch , ,-- -- SDH akceschopnost , ,-- -- SDH výdaje jednotky , ,-- -- SDH oprava požárního auta , ,-- -- Czech POINT , ,-- -- Politika zaměstnanosti , ,-- -- Regenerace MPR a MPZ , ,-- -- ZŠ Komenského Moji lidičkové , ,-- -- ZŠ U Dvora Poznej sebe i druhé , ,-- -- XXII. setkání autorů liter.faktu , ,-- -- Zlepšení péče o sbírkový fond , ,-- -- Připojení knihoven na internet , ,-- -- Grant cestovní ruch , ,-- -- Podpora výstavby RD pod OEZ , ,-- -- KPSS , ,-- -- Podpora sociálních služeb , ,-- -- Dotace na inf. centrum , ,40 -- CELKEM DOTACE , ,40 -- Finanční situace: Zůstatek základního běžného účtu k ČS, a.s ,10 ČMHB, a.s. 0,- ČS, a.s. KPSSL ,14 Celkem běžné účty: ,24 Kč Zůstatky fondů k : Fond rozvoje bydlení ,47 Povodňový fond ,66 Sociální 2.970,76

19 Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - splátky jistiny bez úroků k zůstatek nesplacených splátky dle Název věřitele úvěrů ke dni rozpočtu Splátky v letech ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p ,44 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace Jabloňová, Sokolovská,SNP,U Bažantnice,Okraková, Pražského povstání, Krátká, Mírové sady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace Nové Město ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace pod OEZ ,62 Kč ,00 Kč ,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, Ústecká (Polní) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, II. Etapa rekonstr. č.p ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - kontokorent.časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města ,44 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,78 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

20 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Název ÚSC: Město Letohrad IČO: Sídlo města: Letohrad, Komenského 41 Zpráva je určena pro zastupitelstvo města, Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Zdeněk Novotný, auditor Ing. Marie Marková, asistent auditora Místo přezkoumání: úřad města Přezkoumání proběhlo ve dnech: , průběžné září 2007 Přezkoumávaný rok: 2007 Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Letohrad za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výhradou nesprávně vyjádřené ceny pořízení obchodního podílu na společnosti Závodní klub s.r.o. Město na základě kupní smlouvy nabylo část obchodního podílu odpovídajícího hodnotou na vkladu do základního kapitálu ve výši

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. 158 00 Praha 5, Seydlerova 2451 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2007 Obec Kestřany

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rybitví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274194 název Obec Rybitví ulice, č.p. Školní 180 obec Rybitví PSČ, pošta 533 54 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2010 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2010 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2008 Obec Kestřany

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ,, ZPRAVA O VYSLEDKU v r, v, PREZKOUMANI HOSPODARENI Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Mladý Smolivec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, č.p. 95 obec Mladý Smolivec PSČ, pošta

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 28.5.2012 Strana 2 (celkem 11) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ratibořské Hory ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252794 název Obec Ratibořské Hory ulice, č.p. Ratibořské Hory 121 obec Ratibořské

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Homole u Panny ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00555495 název Obec Homole u Panny ulice, č.p. Homole u Panny obec Ústí nad Labem

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2015

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2015 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2015 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2015 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2015 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

I. Rozpočtové příjmy návrh

I. Rozpočtové příjmy návrh paragraf položka I. Rozpočtové příjmy 2017 - návrh Město Chýnov popis 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 6 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více