Stabilita atomového jádra. Radioaktivita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stabilita atomového jádra. Radioaktivita"

Transkript

1 Stbilit tomového jádr Rdioktivit Proton Kldný náboj kg Stbilní Atomové jádro Protony & Neutrony Neutron Bez náboje kg Dlouhodobě stbilní jen v jádře

2 Struktur jádr A Z N A nukleonové číslo Z protonové číslo N neutronové číslo A Z X Nuklid tom o určitých číslech Z & N Isotopy nuklidy prvku s různým počtem neutronů Nestbilní isotopy se nzývjí rdioktivní Izotopy Atomy, jejichž jádr mjí stejný počet protonů ( jádr jednoho prvku), odlišují se všk počtem neutronů Velmi podobné fyzikální chemické vlstnosti (kromě rdioktivních), neboť chemické vlstnosti závisejí n struktuře tomového oblu, tj. počtu elektronů, který je roven počtu protonů, tj. totožný pro izotopy Rozdílná hmotnost jádr rozdílná hustot chemických látek s různými izotopy možnost seprce izotopů Rdioktivit odlišných izotopů je výrzně odlišná! Příkldy H H D H T lehký vodík (obyčejný) těžký vodík (deuterium) supertěžký vodík (tritium)- rdioktivní

3 Izobry Atomy, jejichž jádr mjí stejný počet nukleonů, le odlišují se počtem protonů ( jádr odlišných prvků) Přibližně stejná hmotnost jádr Odlišné chemické vlstnosti (jádr odlišných prvků) Přechod mezi sousedními izobry zprostředkovává rozpd β (β -, β ) Příkldy 60 8 Ni 60 7 Co 8 U 8 9 9Np 8 U 8 9 9Pu Izomery Atomy (jádr) o stejném protonovém i neutronovém čísle, které se všk liší energetickým stvem jádr Obdobně jko elektrony tomového oblu mohou obszovt různé energetické hldiny, mohou i protony neutrony obszovt různé jderné energetické hldiny Přechod mezi izomery (z ecitovného stvu do nižšího nebo přímo nejnižšího zákldního stvu) zprostředkovává rozpd γ, tj. vyslání vysokoenergetického fotonu Příkld 99 Tc 99 Tc m ( 99 Tc * ) metstbilní (ecitovné) technecium

4 Jádro: Stbilit vs. poměr N/Z Je známo 000 různých nuklidů, z nichž pouze 66 je stbilních! prvky se Z > 8 nejsou stbilní! Stbilitu vykzuji jádr s N Z, pro vyšší Z pk spíše N > Z. (el.-stt. repulze protonů) Neutronové číslo N Line Linie of stbility Stbility Poslední stble stbilní element prvek Z 8 (Bi) N Z 50 Protonové číslo Z 00 Interkce v jádře Elektrosttická - působí mezi souhlsně nbitými protony odpudivá Silná jderná - působí mezi všemi nukleony, přitžlivá, nejsilnější známá síl - krátký dosh (jen v rámci jádr, tj. c. 0-5 m) - projevují nsycenost (působí jen n určitý počet nukleonů v okolí)

5 Slupkový model Modely jádr podobně jko elektrony obszují energetické hldiny- slupky (orbitly), tk i v jádře eistují energetické hldiny pro protony neutrony. Jádro je stbilní, pokud jsou obszeny nejnižší slupky. Kpkový model Jádro je jko kpk vody. Síly uvnitř kpky musí být v rovnováze s vnějšími silmi. Hmotnost tomu Proton neutron mjí téměř shodnou hmotnost, která je 80 krát větší než hmotnost elektronů Hmotnost jádr je dán počtem nukleonů mtom Zmp Nmn Zme m p, kg mj Zmp Nmn m n, kg ( Z N) m Am m e 9,.0 - kg p p Uvedené vzthy jsou velice přibližné, protože nezohledňuje změnu hmotnosti jádr působením vzebné jderné energie v důsledku silných jderných interkcí- tzv. hmotnostní deficit

6 Hmotnostní deficit (defekt) m Při vytvoření jádr ze Z protonů N neutronů se uvolní vzebná energie E J, tj. sníží se energie vzniklého jádr výsledné jádro je lehčí než součet hmotností nukleonů Snížení je úměrné uvolněné vzebné energii stbilní jádr jsou výrzněji lehčí, než součet hmotností nukleonů m Zm Nm m EJ m c Atomová hmotnostní jednotk definován jko / hmotnosti tomu izotopu C m u, kg J p (m u..n A ) M( C) n Hmotnostní deficit (defekt) m neutron proton deuterium hmotnost hmotnost Při rekci se ztrtil hmot- přeměn n vzebnou energii jádr deuteri. Při rekci se uvolní energie, MeV ve formě záření zvýšené kinetické energie deuteri ( teplo)

7 Hmotnostní deficit (defekt) m Jk velká je jderná vzebná energie v tomu izotopu C? Hmotnost tomu C je podle definice přesně rovn m u m(jádro) m u 6.m e m J Zm m Zm m 6m m 6.,676.0 m,65.0 p p p E mc,86.0,60.0 Nm Nm 6m (m kg, n n n 8 m m 7 J 6me) 6., (.0 ) ev 9,7 MeV u. 8 7., J,86.0 J 7 6.9,09.0 7,7 MeV / nukleon (viz dále) kg Energie, která se uvolní, když protony neutrony vytvoří jádro tomu. Odpovídá hmotnostnímu úbytku jádr E mc vyjdřuje se v jednotkách MeV nebo J/mol Vzebná energie vzebná energie jádr C: E,86.0,86.0 E, ,0.0 8,95.0 ev 9,7 MeV J / mol 8,95TJ / mol

8 Vzebná energie / nukleon ( MeV) A Bi Nukleonové číslo A Vzebná energie n jeden nukleon doshuje mim při A 56. (Fe) nejstbilnější jádro Je možné získt energii: ) srážkou dvou lehkých jder: (termo)jderná fúze b) rozpdem těžkého jádr (A~00) n dvě lehčí jádr (A~60): štěpná rekce Štěpná rekce po nárzu pomlého neutronu (E<0, ev) se tom urnu rozštěpí n dvě menší jádr, uvolní se energie (c. 00 MeV) kromě toho tké ž neutrony. Možná štěpení: 5 9 n U B Kr n B 6 Kr L 5 Br 0 n 0 n 0 Vzniklé neutrony mohou ktivovt dlší jádr urnu dochází k řetězové štěpné rekci (k tomu nutné jisté minimální množství štěpného mterilu (kritická hmotnost)).

9 Štěpná rekce Jderné elektrárny: jderná rekce je řízen pomocí řídících tyčí, které jsou vyrobeny z mteriálu, který dobře bsorbuje neutrony (B, Cd) plný výkon střední výkon zástv rektoru Moderátor slouží ke zpomlování neutronů, používá se lehká (H O) nebo těžká (D O) vod Termojderná fúze eoenergetická jderná syntéz velká el.-stt. repulze mezi jádry nutnost vysoké teploty (min. 0 6 K) hvězdy, vodíková bomb, řízená termojderná fúze pouze ve stdiu eperimentů npř.: H H H p,0mev H H He 0 n 7,6MeV TOKAMAK:

10 Termojderná fúze n hvězdách Mtemtická vložk: eponenciální logritmické funkce

11 Eponenciální funkce - vlstnosti f ( ) f ( ) Logritmická funkce Logritmem o zákldu nzveme funkci inverzní k znčíme ji: f ( ) log y log y f ( ) logritmus čísl o zákldu je tkové číslo y, pro které pltí v : V přírodních vědách mjí význm pouze logritmy se zákldy: 0 (dekdický log) f ( ) log 0 log e (,78) (přirozený logritmus) f ( ) loge ln > 0,

12 Eponenciální logritmická funkce, > y f ( ) Logritmus je inverzní funkce k funkci eponenciální jejich grfy jsou symetrické podle osy.. kvdrntu > : funkce není omezená funkce je rostoucí f ( ) log funkce je prostá nemá lokální etrémy vždy prochází bodem [,0] Pozn.: e > ; 0 > Eponenciální logritmická funkce, < y Logritmus je inverzní funkce k funkci eponenciální jejich grfy jsou symetrické podle osy.. kvdrntu f ( ) < : funkce není omezená ( > 0) funkce je klesjící funkce je prostá nemá lokální etrémy f ( ) log vždy prochází bodem [,0]

13 Vlstnosti eponentů logritmů : ( ) ( b) b b b log log ( ) log log log log log log n r r log log n log b log log b ln ( e ) log0 log e 0 () log( 0 ) 0 Příkldy logritmů: ln ( ) log0 log 0 log(0.0 ) log(0 ) log(0 ) 5 log ln ( ) log0. ( 0,) log( 0 ) ln( ).ln( ) ln log 0

14 Eponenciální logritmické rovnice Vyřešte rovnici Součty nelze zlogritmovt mocniny mjí různé zákldy. Je třeb rovnici nejprve nějk uprvit: log log 0 log 0,7 log 0,75 Logritmická stupnice f ( ) je v nekonečnu

15 Logritmická stupnice Dekdická stupnice T smá dt v dekdické stupnici mlé píky vůbec nejsou vidět! Logritmická stupnice

16 Rychlost rozpdu jder Kromě typu částic, které jsou emitovány při rozpdu jder se tké zjímáme o to jká je rychlost rozpdu dného nuklidu. Nemůžeme předpovědět, kdy se určité jádro rozpdne, le pouze prvděpodobnost jeho rozpdu v určitém čse! Máme-li větší množství rdioktivní látky, po dném čse se rozpdne množství látky, které můžeme předem vypočítt. Některá rdioktivní jádr mjí velice vysokou rychlost rozpdu, ztímco jiná mohou mít velice nízkou rychlost rozpdu. Ke kvntifikci rychlosti rozpdu jder se používjí veličiny: Poločs rozpdu Přeměnová konstnt Střední dob život jádr Poločs rozpdu Poločs rozpdu (T / ) je čs, z který se rozpdne polovin všech jder rdioktivního mteriálu. Příkld: předpokládejme 0,000 tomů rdioktivního látky. Jestliže je poločs rozpdu T / hodin, kolik tomů rdioktivní látky bude zbývt po: Čs hodin ( T / )? počet nerozp. tomů % nerozp. tomů 0,000 (50%) hodin ( T / )? hodin ( T / )? 5,000 (5%),500 (.5%)

17 Zákon rdioktivní přeměny Počet jder N, která se při jderných přeměnách rozpdnou v čse ve velice krátké čse t: N -λ.n. t N N 0.e -λt N 0 počáteční počet částic N počet nerozpdlých částic v čse t λ přeměnová konst. částice (reltivní úbytek částic z s) n(t)/n λt Vzth mezi přeměnovou konstntou λ poločsem rozpdu T / : V čse T / pltí: N N 0 e λ. t e λ. T / - ln - λ.t / λ ln / T / 0,69/T /

18 Aktivit rdioktivního zářiče Aktivit rdioktivního zářiče je dán počtem přeměněných jder z jednotku čsu: A N / t λ.n. t / t λ.n Jednotk ktivity: becquerel (Bq)- odpovídá jedné přeměně z s. Aktivit zářiče se mění s čsem: A A 0.e -λ.t A 0. Aktivit zářiče n počátku Aktivit látky Jká je ktivit g rádi 6 R o poločsu rozpdu 600 roků? ln mn A() t λ n() t A 0 λn0 λ N0 T M rok,6.0 7 s A A 0 ln mn T M,7.0 0 A s 0, ,6.0, g.6,0.0 mol s 6 gmol. Bq Ci

19 Střední dob život τ Střední dob život volného neutronu je.7 minuty {τ (neutron).7 min.} τ /λ.*t / N / N 0 e -t/τ Čs (doby život) 0τ τ τ τ τ 5τ Čs (min) Podíl nerozpdlých neutronů podíl Frction nerozpdlých Survived jder počet středních Lifetimes dob život Po Po uplynutí -5-5 dob život jsou jsou už už téměř všechny částice rozpdlé! Střední dob život Kždá částice má svou chrkteristickou střední dobu život- velké rozdíly: U má střední dobu život si si6 biliónů (60 9 )) let! --některé subtomární částice mjí střední doby život menší než s s!! Mámeli soubor nestbilních částic, nemůžeme říci, která částice se se kdy konkrétně rozpdne Proces rozpdu se se chová sttisticky. Můžeme pouze předpovědět: ) ) střední dobu život rdioktivní látky nebo ) ) prvděpodobnost rozpdu dné konkrétní částice.

20 Typy záření Alf Největší částice Pohlceno kůží, interně smrtelné Dolet ve vzduchu: cm Bet Pohlceno hliníkovou fólií Dolet ve vzduchu: m Gm Pohlceno pouze dosttečně silnou vrstvou olov či betonu Rdioktivní rozpd α Emitování jádr héli z jádr těžkého tomu (A >50) jeho trnsmutce přeměn n jiný prvek A Z X D A Z He 6-88R 86Rn He 08-8Bi 8Tl He Rn 86 6 R 88 Částice α He Dceřinné jádro Vzniklý těžký nion má Z elektronů Z- protonů náboj - Z zákon zchování energie hybnosti je jednoznčně určen energie částice α i dceřinného jádr. Díky vysoké hmotnosti částice α dochází ke zpětnému rázu, jádro získává dosttečnou energii k ionizci

21 Rdioktivní rozpd α Dolet R / / R konst. E k, [ konst.] m MeV Jádro Poločs rozpdu α v s E k v MeV 8 Po, ,776 8 Po R Am 0,5 5,.0 0,8.0 7, 5,68 5,5 Dceřinné jádro má přesně určenou energii! Rdioktivní rozpd β - Podsttou rozpdu β - je přeměn neutronu n proton, elektron elektronové ntineutrino 0 n p 0 e - - ν e Částice β (β - ) Poločs rozpdu volného neutronu je 5 minut Hmotnost neutronu je vyšší než hmotnost protonu elektronu může docházet k smovolnému rozpdu K β - rozpdu dochází při reltivním ndbytku neutronů (vzhledem k počtu protonů) v jádře - e A X A Z X 0 - Z e - ν C e N 0 e ν e (Anti)neutrin jsou téměř nedetekovtelná

22 Rdioktivní rozpd β - Energetické spektrum β elektronů je spojité on nulové hodnoty ž po mimální Tříčásticový rozpd Zákon zchování energie hybnosti Mimální energie vyzářených elektronů: 0,0 MeV u triti H, MeV u boru 5B Nejtěžší izotop podléhjící β - rozpdu α rozpd Es, konkurencí Rdioktivní rozpd β Podsttou rozpdu β je přeměn protonu n neutron, pozitron elektronové neutrino 0 ( p ) ( 0n) e ν e Částice β e Hmotnost protonu je vyšší než hmotnost neutronu nemůže docházet k smovolnému rozpdu volného protonu, le může k této přeměně docházet pouze v jádře tomu K β rozpdu dochází při reltivním ndbytku protonů (vzhledem k počtu neutronů) v jádře Všechny β rdionuklidy jsou umělé (využití: npř. PET) A Z X X e ν C ν A 0 0 Z e 6 5 e B e

23 Částice ntičástice Ke kždé částici eistuje ntičástice (někdy je identická s částicí), která má stejnou hmotnost, le opčné hodnoty elektrického náboje dlších nábojů čísel Proton p, ntiproton p - Elektron e -, pozitron e Elektronové neutrino ν e, elektronové ntineutrinoν e (obojí elektricky neutrální) Při srážce částice s ntičásticí dochází k nihilci, částice ntičástice zniknou uvolněná energie se vyzáří ve formě dvou fotonů γ letících opčnými směry e - e γ m c 0,5 MeV Využito v PET (pozitronová emisní tomogrfie) E γ e Pozitronová emisní tomogrfie (PET) e se prkticky ihned po emisi s jádr srzí s e - nihilce- vznik dvou γ fotonů o přesně stejné energii (5 kev), které se šíří přesně opčným směrem výhod: přesná detekce v klinické pri nejčstěji využívná -fluoro--deoy-dglukóz (8FDG)- znčení pomocí 8 F

24 PET mozková ktivit: při poslechu při čtení Rdioktivní rozpd β - záchyt K Zchycení elektronu z první slupky oblu (slupk K) jádrem následná jderná rekce A Z X 0 - A -e Z X ν e Přeměn tomu, změn protonového čísl jko při rozpdu β Br -e Se ν e

25 Rdioktivní záření γ Vzniká v jádře tomů při změně energetického stvu jádr následek emise či bsorbce částice Nedochází ke změně hmoty jádr Vlnová délk λ < 00 pm Energie 00 kev ž 0 MeV Silně ionizující Fotoelektrický jev (dominntní do 0,5 MeV) Comptonův rozptyl (dominntní 0,5 5 MeV) Tvorb elektron pozitronových párů (e -, e ) Opčný proces k nihilci páru částice ntičástice Pouze u fotonů s energií větší než m e c MeV Pouze z účsti interkce s dlší částicí (tomem) γ e - e Vnitřní konverze záření γ γ foton emitovný jádrem vyrzí elektron z vnitřní vrstvy tomového oblu Těžký tom vysoké protonové číslo velká elektrosttická energie vnitřních elektronů Vyržený elektron s velkou energií je schopen ionizovt prostředí- Augerův elektron Přeskok elektronu z vyšší vrstvy n uvolněné místo vnitřní vrstvy vznik RTG záření γzářič může být zdrojem sekundárního záření β RTG záření

26 Zákony zchování Jderné rekce A A A A Z X Y X Y Z Z Z Počtu nukleonů A A A A Elektrického náboje Z Z Z Z Protonové číslo se nezchovává, pokud dochází k přeměně mezi protonem neutronem, jink no Zchovává se pseudoprotonové číslo, které vychází z náboje elementárních částic zchování náboje Energie 7 He 7N 8O H Hybnosti 7 α 7 N 8O p Momentu hybnosti N( α,p) 7 O 7 8 Přirozená rdioktivit Rdice je všudypřítomná. Mnoho nerostů, zvláště žul, obshuje mlé množství urnu, jehož rozpdem vzniká rdioktivní plyn rdon. Slunce dlší vesmírné objekty jsou zdroji rdice, jež částečně projde tmosférou ž n zemský povrch. Umělá rdioktivit Rdioktivní zdroje se používjí npř. ve zdrvotnictví Jderné zbrně, jderná zřízení

27 Rdionuklidy přírodní rdionuklidy -primární - druhotné - kosmogenní umělé rdionuklidy Primární rdionuklidy (původní, fosilní) vznikly při kosmické nukleogenezi termonukleárními rekcemi v nitrech hvězd, které pk vybuchly obohtily zárodečný oblk, z něhož vzniklo nše Slunce sluneční soustv. Součástí Země se tk stly při formování Sluneční soustvy před cc -5 milirdmi let. Do dnešní doby se ovšem zchovly pouze ty rdionuklidy, které mjí velmi dlouhý poločs rozpdu. Nejrozšířenějším primárním rdionuklidem je drslík 0 K, dlším přírodním primárním rdionuklidem je thorium Th. Nejvýznmnějšími přírodními rdionuklidy tohoto primárního původu v zemské kůře jsou všk urn 8 U urn 5 U

28 Druhotné rdionuklidy - rozpdové produkty primárních rdionuklidů. - přírodní rdionuklidy Th, 8 U 5 U se rozpdjí n jádr, která jsou tké rdioktivní, stejně jko jejich dlší dlší rozpdové produkty. Přírodní rdionuklidy tvoří rozpdové řdy.. neptuniová řd je odvozen uměle od připrveného trnsurnového prvku plutoni): Urnov ová řd: 8 Aktiniová řd : 5 8 9U Pb 5 9U Pb Thoriov ová řd : 90Th 08 8Pb (Neptuniová řd : 9Pu 09 8Pb Pb) 8 U 06 Pb β záření α záření

29 Kosmogenní rdionuklidy - přírodní rdionuklidy, které průběžně vznikjí jdernými rekcemi při průchodu vysokoenergetického kosmického záření zemskou tmosférou. Npř.: uhlík C (rdiokrbonová metod určování stáří rcheologických předmětů) tritium H (vyráběn i uměle pro potřeby lékřství biologie) Některé nuklidy: více možných rdioktivních přeměn 7 Al 0γ 0 7 Al* 6 Mg 5 Mg p 0n p N He

30 Poždvky n vlstnosti rdionuklidů dle využití: Stbilní eterní zářič Poždujeme čsově neproměnnou, konstntní ktivitu (pouze přibližně, s čsem klesá)- npř. Leksselův Gm nůž Látky s dlouhým poločsem rozpdu Interní zářič Použití pro znčení chemických látek pro stopování (trcing), rdioimmunossy (RIA), pozitronovou emisní tomogrfii (PET), jednofotonovou emisní výpočetní tomogrfii (SPECT) Krátký poločs rozpdu (rychlé odbourání) Dosttečná rdioktivit pro dignostiku vs. co nejnižší dávk pro orgnismus Výrob umělých rdionuklidů

31 Využití rdionuklidů Znčení sloučenin- studium jejich biochemických přeměn, distribuce trnsportu v živých orgnismech Zdroje záření - rdioterpie (ozářování nádorů), resturátorství (proti červotočům). 60 Co (T / 5,6 let, zdroj záření β - zejmén γ. Rdiochemická nlýz- bsolutní měření rdioktivity nebo specifické rdioktivity. Npř. určení stáří orgnických mteriálů ( C dtovcí metod). Anlytická (bio)chemie: zřeďovcí, derivční, sturční, ktivční nlýz Rdionuklidy v nlytické biochemii zřeďovcí nlýz: známé množství rdiokt. nlogu sloučeniny, kterou chceme stnovit. Po ustnovení rovnováhy izolci se vypočítá koncentrce n zákldě poklesu rdioktivity derivční nlýz: rekce látky A s přebytkem znčené látky B*. Poté odstrnění přebytku látky B*. Rdioktivit AB* je úměrná množství látky A přítomnému n počátku. Npř.: imunochemie (interkce ntigenu s protilátkou) sturční nlýz: K látce A se přidá její rdioktivní nlog A* mlé množství látky B. Po ustvení rovnováhy se přebytek látky A odstrní změří se rdioktivit. Obě formy látky A soutěží o vzebná míst látky B, tkže poměr AB/ A*B je úměrný stnovovnému množství neznčené látky A Npř.: rdioimunoesej (stnovení hormonů, toinů, pesticidů, vitmínů). ktivční nlýz: Anlyzovný vzorek se v jderném rektoru vyství proudu neutronů, které část tomů přemění n jejich rdioktivní izotopy. Anlýz následného rdiokt. záření

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

Logaritmická funkce teorie

Logaritmická funkce teorie Výukový mteriál pro předmět: MATEMATIKA reg. č. projektu CZ..07/..0/0.0007 Logritmická funkce teorie Eponenciální funkce je funkce prostá, proto k ní eistuje inverzní funkce. Tto inverzní funkce se nzývá

Více

13. Exponenciální a logaritmická funkce

13. Exponenciální a logaritmická funkce @11 1. Eponenciální logritmická funkce Mocninná funkce je pro r libovolné nenulové reálné číslo dán předpisem f: y = r, r R, >0 Eponent r je konstnt je nezávisle proměnná. Definičním oborem jsou pouze

Více

Hlavní body - magnetismus

Hlavní body - magnetismus Mgnetismus Hlvní body - mgnetismus Projevy mgt. pole Zdroje mgnetického pole Zákldní veličiny popisující mgt. pole Mgnetické pole proudovodiče - Biotův Svrtův zákon Mgnetické vlstnosti látek Projevy mgnetického

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Logaritmické rovnice I

Logaritmické rovnice I .9.9 Logritmické rovnice I Předpokldy: 95 Pedgogická poznámk: Stejně jko u eponenciálních rovnic rozkldů n součin bereme ritmické rovnice jko nácvik výběru metody. Sestvujeme si rzenál metod n konci máme

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Stavba atomu: Atomové jádro

Stavba atomu: Atomové jádro Stavba atomu: tomové jádo Výzkum stuktuy hmoty: Histoie Jen zdánlivě existuje hořké či sladké, chladné či hoké, ve skutečnosti jsou pouze atomy a pázdno. Démokitos, 46 37 př. n.l. Heni Becqueel 85 98 objev

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice

Logaritmická funkce, logaritmus, logaritmická rovnice Logritmická funkce. 4 Logritmická funkce, ritmus, ritmická rovnice - získá se jko funkce inverzní k funkci eponenciální, má tvr f: = Pltí: > 0!! * * = = musí být > 0, > 0 Rozlišujeme dv zákldní tp: ) >

Více

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ Kvantování fyzikálních veličin - vázaným částicím v mikrosvětě náleží diskrétní hodnoty hybnosti, energie i dalších veličin, které nazýváme kvantované fyzikální veličiny -

Více

Otázka: Stavba atomu. Předmět: Chemie. Přidal(a): Kuba Kubikula

Otázka: Stavba atomu. Předmět: Chemie. Přidal(a): Kuba Kubikula Otázka: Stavba atomu Předmět: Chemie Přidal(a): Kuba Kubikula Atom = základní stavební částice všech látek Atomisté: Leukippos zakladatelem atomismu 5 st. př. n. l. Demokritos charakterizoval, že hmota

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Příkld 22 : Kpcit rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem Předpokládné znlosti: Elektrické pole mezi dvěm nbitými rovinmi Příkld 2 Kpcit kondenzátoru je

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 5 Číslo projektu: CZ..07/.5.00/34.040 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Atom

Více

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ

atom Lomonosov Lavoisier Dalton Proutova modely atomů Thomsonův kladným elektronů vysílají elektromagnetické záření nedostatky: počet původ Modely atomu Pojem atom byl zaveden již antickými filozofy (atomos = nedělitelný), v moderní fyzice vyslovili první teorii o stavbě hmoty Lomonosov, Lavoisier, Dalton (poč. 19 stol.): tomy různých prvků

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Vzorová řešení čtvrté série úloh

Vzorová řešení čtvrté série úloh FYZIKÁLNÍ SEKCE Přírodovědecká fkult Msrykovy univerzity v Brně KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ Z FYZIKY 8. ročník 001/00 Vzorová řešení čtvrté série úloh (5 bodů) Vzorové řešení úlohy č. 1 (8 bodů) Volný pád Měsíce

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Předmět: LRR/CHPB1/Chemie pro biology 1 Struktura hmoty - atomu Mgr. Karel Doležal Dr. Cíl přednášky: seznámit posluchače se

Více

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY 1. Mezinárodní soustv jednotek SI Slovo fyzik je odvozeno z řeckého slov fysis, které znmená přírod. Abychom správně

Více

Pozitron teoretická předpověď

Pozitron teoretická předpověď Pozitron teoretická předpověď Diracova rovnice: αp c mc x, t snaha popsat relativisticky pohyb elektronu x, t ˆ i t řešení s negativní energií vakuum je Diracovo moře elektronů pozitrony díry ve vaku Paul

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU ANALYTICKÁ GEOMETRIE V PROSTORU 3. přednášk Vektorová lger Prvoúhlé souřdnice odu v prostoru Poloh odu v prostoru je vzhledem ke třem osám k soě kolmým určen třemi souřdnicemi, které tvoří uspořádnou trojici

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce)

Oxidačně-redukční reakce (Redoxní reakce) Seminář z nlytické chemie idčně-redukční rekce (Redoxní rekce) RNDr. R. Čbl, Dr. Univerzit Krlov v Prze Přírodovědecká fkult Ktedr nlytické chemie Definice pojmů idce částice (tom, molekul, ion) ztrácí

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Riemannův určitý integrál.

Riemannův určitý integrál. Riemnnův určitý integrál. Definice 1. Budiž

Více

Chemie pro KS Anorganická a analytická část

Chemie pro KS Anorganická a analytická část Chemie pro KS Anorganická a analytická část Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. ORSAK@AF.CZU.CZ Program přednášek. přednáška a) atom, jádro, obal, elektron, radioaktivita b) názvosloví anorg. sloučenin včetně koordinačních

Více

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t

( ) ( ) ( ) Exponenciální rovnice. 17.3. Řeš v R rovnici: 3 + 9 + 27 = ŘEŠENÍ: Postup z předešlého výpočtu doplníme využitím dalšího vztahu: ( ) t s t 7. EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE 7.. Řeš v R rovnice: ) 5 b) + c) 7 0 d) ( ) 0,5 ) 5 7 5 7 K { } c) 7 0 K d) ( ) b) + 0 + 0 K ( ) 5 0 5, 7 K { 5;7} Strtegie: potřebujeme zíkt tkový tvr rovnice, kd je n obou trnách

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE) ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE) Tadeáš Simon, Dominik Němec, David Čížek Štěpení jader informace jádro atomu- rozštěpí se, vzniklé části se rozletí velkými rychlostmi ->kinetická energie (energie pohybu)-

Více

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami: Truhlář Michl 3 005 Lbortorní práce č 6 Úloh č 5 p 99,8kP Měření odporu, indukčnosti vzájemné indukčnosti můstkovými metodmi: Úkol: Whetstoneovým mostem změřte hodnoty odporů dvou rezistorů, jejich sériového

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Struktura atomu. Proč je to důležité? Konečný výklad všech chemických jevů Musí být založen na struktuře atomů. Cotton A., Wilkinson G.

Struktura atomu. Proč je to důležité? Konečný výklad všech chemických jevů Musí být založen na struktuře atomů. Cotton A., Wilkinson G. Struktura atomu Proč je to důležité? Konečný výklad všech chemických jevů Musí být založen na struktuře atomů. Cotton A., Wilkinson G. Atomisté Demokritos 460 před n.l. Atomy nedělitelné částečky hmoty,

Více

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 1 Pracovní úkoly 1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am. 2. Určete materiál několika vzorků. 3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém

Více

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90

3. ROVNICE A NEROVNICE 85. 3.1. Lineární rovnice 85. 3.2. Kvadratické rovnice 86. 3.3. Rovnice s absolutní hodnotou 88. 3.4. Iracionální rovnice 90 ROVNICE A NEROVNICE 8 Lineární rovnice 8 Kvdrtické rovnice 8 Rovnice s bsolutní hodnotou 88 Ircionální rovnice 90 Eponenciální rovnice 9 Logritmické rovnice 9 7 Goniometrické rovnice 98 8 Nerovnice 0 Úlohy

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Biofyzikální chemie radiometrické metody Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Radioaktivita 1896 Antoine Henri Becquerel první pozorování při studiu fluorescence a fosforescence solí uranu 1903 Nobelova

Více

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky Problémová situace První jaderný reaktor spustil 2. prosince 942 na univerzitě v Chicagu italský fyzik Enrico Fermi se svými spolupracovníky.

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA Fyzika atomového jádra Stavba atomového jádra Protonové číslo Periodická soustava prvků Nukleonové číslo Neutron Jaderné síly Úkoly zápis Stavba atomového

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

M - Příprava na 3. zápočtový test pro třídu 2D

M - Příprava na 3. zápočtový test pro třídu 2D M - Příprv n. ápočtový test pro třídu D Autor: Mgr. Jromír JUŘEK Kopírování jkékoliv dlší využití výukového mteriálu je povoleno poue s uvedením odku n www.jrjurek.c. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně

Více

Příklady Kosmické záření

Příklady Kosmické záření Příklady Kosmické záření Kosmické částice 1. Jakou kinetickou energii získá proton při pádu z nekonečné výšky na Zem? Poloměr Zeměje R Z =637810 3 maklidováenergieprotonuje m p c 2 =938.3MeV. 2. Kosmickékvantum

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory Datum (období) vytvoření:

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

Otázka: Základní chemické pojmy. Předmět: Chemie. Přidal(a): berushka. Základní chemické pojmy

Otázka: Základní chemické pojmy. Předmět: Chemie. Přidal(a): berushka. Základní chemické pojmy Otázka: Základní chemické pojmy Předmět: Chemie Přidal(a): berushka Základní chemické pojmy ATOM nejmenší částice běžné hmoty částice, kterou nemůžeme chemickými prostředky dále dělit (fyzickými ale ano

Více

Ohýbaný nosník - napětí

Ohýbaný nosník - napětí Pružnost pevnost BD0 Ohýbný nosník - npětí Teorie Prostý ohb, rovinný ohb Při prostém ohbu je průřez nmáhán ohbovým momentem otáčejícím kolem jedné z hlvních os setrvčnosti průřezu, obvkle os. oment se

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo JADERNÁ FYZIKA I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Úvod 4 14 17 1 jádra E. Rutherford, 1914 první jaderná reakce: α+ N O H 2 7 8 + 1 jaderné síly = nový druh velmi silných sil vzdálenost

Více

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

9. Jaderná energie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta 9. Jaderná energie Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedělitelné. Postupem času se zjistilo, že mají jádro složené z protonů a z neutronů a elektronový obal tvořený elektrony. Jaderná fyzika

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic

2.2.9 Grafické řešení rovnic a nerovnic ..9 Grfické řešení rovnic nerovnic Předpokldy: 0, 06 Př. : Řeš početně i grficky rovnici x + = x. Početně: Už umíme. x + = x x = x = K = { } Grficky: Kždá ze strn rovnice je výrzem pro lineární funkci

Více

Rentgenová strukturní analýza

Rentgenová strukturní analýza Rntgnová strukturní nlýz Příprvná část Objktm zájmu difrkční nlýzy jsou 3D priodicky uspořádné struktury (krystly), n ktrých dochází k rozptylu dopdjícího zářní. Díky intrfrnci rozptýlných vln vzniká difrkční

Více

skripta MZB1.doc 8.9.2011 1/81

skripta MZB1.doc 8.9.2011 1/81 skript MZB.doc 8.9. /8 skript MZB.doc 8.9. /8 Osh Osh... Zlomk... Dělitelnost v množině přirozených čísel... Trojčlenk... 9 Výrz s mocninmi s celočíselným eponentem ()... Výrz s mocninmi s rcionálním eponentem...

Více

stechiometrický vzorec, platné číslice 1 / 10

stechiometrický vzorec, platné číslice  1 / 10 Základní chemické zákony Chemické zákony, látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, stechiometrický vzorec, platné číslice http://z-moravec.net 1 / 10 Zákony zachování Zákon zachování hmoty Lavoisier,

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Základní pojmy: Číselné obory a vztahy mezi nimi Zákony pro počítání s číselnými množinami

Základní pojmy: Číselné obory a vztahy mezi nimi Zákony pro počítání s číselnými množinami / Zákldní pojmy: Číselné obory vzthy mezi nimi ČÍSELNÉ MNOŽINY Zákony pro počítání s číselnými množinmi. Přirozená čísl vyjdřují počet prvků množiny N. Celá čísl změn počtu prvků dné množiny, přírůstky

Více