ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vinařská 29, Klobouky u Brna tel ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč ŘÍJEN 2010 ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZPRÁVA Z POBYTU NA OSTROVĚ POKLADŮ ŠKOLA NARUBY ŠKOLNÍ KLUB LETOS V NOVÉM EKOŠKOLA PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOL. ROK PROJEKT EKOŠKOLA NOVÝ VOLITELNÝ PŘEDMĚT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ V KLOBOUKÁCH U BRNA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MODELÁŘSKÝ KROUŽEK MĚST- SKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM - SLOVO ŘEDI- TELE ŠKOLY V. G NA JIHLAVĚ - V.G NA / VE VODĚ PRIMOŠTEN 2010 DOPIS KAMARÁ- DOVI ZE SEZNAMOVACÍHO POBYTU MAJÁ- LES VÝSTAVA SPRÁVNÝ SMĚR STUDENTI PÍŠÍ NOVINY : QUO VADIS? RECYKLOVA- NÉ MATERIÁLY DNES A DENNĚ MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA - PROJEKTOVÝ TÝDEN NA MĚSOŠ Letošní letní tábor ZŠ Klobouky u Brna se nesl zcela v pirátském duchu. Celotáborovou hrou Ostrov pokladů byli všichni účastníci pohlceni ihned po příjezdu na tábořiště v Hornicích. Na základně všechny uvítal Admirál a lodní kuchaři Mc Cookerovi. Sotva se děti rozhlédly po tábořišti a ubytovaly se ve svých kajutách, už je začali kapitáni tří lodí verbovat na svá plavidla. Tahanice to byla veliká, vždyť přijela spousta zdatných a šikovných dětí a každý kapitán je chtěl mít ve svém týmu. Kapitánům Kosatek se podařilo naverbovat 14 duší, kapitáni Piraní jich ulovili také 14, a kapitáni Žraloků si odvedli 15 námořníků. Každé správné lodi nesmí chybět vlajka, aby už z dáli každý poznal s kým má tu čest. Proto byla výroba stožáru a vlajky naším prvním velkým úkolem. Navečer nás poctila svou návštěvou mezi piráty známá osobnost. Sám velký Křivák John starý mořský vlk, přišel se s námi podělit o tajemství mapy k pokladu. Taková mapa je velmi drahá. Nezbývalo, než ji pěkně kousek po kousku postupně skupovat za zlaté pirátské dublony, které jsme si denně vysoutěžili v tvrdých pirátských soutěžích. Admirál každý večer pochválil všechny vítěze a odměnil je medajlí a dredem na pirátský šátek podle nejnovější pirátské módy. Nad naším bezpečím bděla a všelijaké odřeniny, modřiny a boule zázračně uzdravovala naše Samaritánka. Po mnoha zápoleních mezi oddíly a mezi sebou navzájem, po mnoha táborácích a výpravách, jsme se všichni nakonec sešli nad celistvou mapou Ostrova pokladů a naši nejschopnější, aniž by potřebovali klíč, rozšifrovali, kde je poklad ukryt a kam si pro něj musíme dojít. pokračování na str. 2

2 KLOBOUČEK 2 Co dodat Poklad byl nalezen a kousek si každý odvezl na památku. Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků, zůstanou nám vzpomínky na legraci, prožitá dobrodružství, kamarády Štastně a v pořádku jsme se vrátili domů. Současně se už těšíme, jaká dobrodružství nás čekají za rok. Všem dospělým, kteří nám pro děti tyto dobrodružné zážitky pomohli uskutečnit, mnohokrát děkujeme. Za táborový tým Š. Foretníková a R. Mikulicová Dodatek ke zprávě: Admirál: Kateřina Ondrůjová Mc Cookerovi: Radka a Petr Punčochářovi Kapitáni Kosatek : Jana Fibichová a Michal Svoboda Kapitáni Žraloků : Šárka Foretníková a Jan Jakubík Kapitáni Piraní : Lenka Ostřížková a Jan Černý alias Barry Velký John: pan starosta Klobouk Zdeněk Bobek Samaritánka: Romana Mikulicová ŠKOLA NARUBY... Přemístění školního klubu do budovy základní školy přijali žáci druhého stupně s nadšením. Umožnilo jim to trávit smysluplně svůj odpolední volný čas a těm tvořivým, kteří neradi čekají, co zajímavého pro ně my dospělí vymyslíme, to přineslo příležitost přijít se svou troškou do mlýna a navrhovat a realizovat své vlastní nápady. Byla jsem proto mile překvapena, když za mnou jednoho, tuším že květnového dne, přišel žák 9.A Adam Turek s návrhem, že by si on a několik jeho spolužáků z devátých ročníků rádi vyzkoušeli, jaké to je stát před žáky 1. stupně a učit je. Nápad se mi okamžitě zalíbil, a proto jsem jej prodiskutovala s učitelkami ročníku. Sdílely mé nadšení. Na další schůzce přinesl Adam seznam odvážných mladých učitelů a také předmětů, které by chtěli vyučovat. Po domluvě každý z nich kontaktoval vybranou učitelku a domluvil si náplň a průběh hodiny. Celou aktivitu jsme pojmenovali Škola naruby. Časově jsme tuto akci umístili ke konci školního roku, kdy už je více času na hravé procvičování učiva. Do učení se mladí odvážlivci pustili s vervou a za pomoci třídních učitelek. Zjistili, že připravit si promyšleně vyučovací hodinu, která by děti bavila a současně se něco naučily, není zase tak jednoduché. Sám Adam přiznal, že během první hodiny kterou učil, byl pěkně nervózní a na jejím konci pořádně zpocený. Vždyť učitelka daného předmětu seděla v poslední lavici a vše bedlivě sledovala. Samozřejmě ale vše dobře dopadlo, všechny domluvené hodiny byly zdárně odučeny. Deváťákům patří obdiv za odvahu a třídním učitelkám 1. stupně poděkování za podporu této akce. Jana Petrášová

3 KLOBOUČEK 3 Již v loňských číslech Kloboučku jsme informovali o přestěhování školního klubu ze Zámecké ulice do budovy základní školy. V 1. patře budovy směrem k jídelně vznikly dvě útulné místnosti, kde mohou trávit svůj volný čas žáci tříd. Je zde studovna s počítači, knihovnou a DVD koutkem a klubovna s pracovními stoly a místem pro stolní hry a fotbálek. Letošní září čekalo žáky na klubu překvapení. Díky finančnímu příspěvku z Nadace ČEZ jsme mohli nově vybudovat část studovny s počítači a také již zmíněný DVD koutek. Zakoupili jsme nové počítačové stolky a židle, a moderní, pohodlná křesílka. Poděkování za pomoc patří manželům Vystoupilovým ze Zevytu, kteří nejenže při nákupu pomohli svými radami ohledně kvality a vzhledu nábytku a zajistili jeho včasné dodání, ale také nám zdarma nábytek smontovali. S jejich pomocí jsme rovněž zakoupili nové židle do klubovny, které byly financovány z účtu školy. Náš školní klub se těší nejen na své loňské členy, ale samozřejmě vítá i nové. Členem klubu se může stát každý žák školy, který si řádně vyplní přihlášku. Klubový příspěvek je 100 Kč za pololetí. Kdo navštěvuje některý ze zájmových kroužků, stává se členem automaticky. I letos chystáme pro děti řadu aktivit a soutěží nejen ve školním roce, ale také o prázdninách. Sledujte náš školní web (www.zsklobouky.cz), budou zde k nahlédnutí také fotografie z akcí klubu. Text a foto: Dagmar Urbanová

4 Bojujeme o titul KLOBOUČEK 4 ZÁŘÍ: ŘÍJEN: EKOŠKOLA plán činností na škol. rok schůzka Ekotýmu (přivítání nových členů, pravidla fungování Ekotýmu, orientační program na škol. rok , rozdělení fcí zapisovatel, nástěnkáři, hodnotící komise, třídní ekohlídky, redakční rada časopisu Ekoočko) Recyklohraní: pokračování v projektu (sběr drobného elektrozařízení, baterií) Prima eko-třída (celoroční soutěž tříd s vyhodnocením a finanční odměnou) Sběr šípků (ve ŠK) zahájen sběr starého papíru a plastových vršků (říjen květen) Úvodní seminář k Ekoškole ( Lipka Brno) Světový den výživy (16.10.): pomáháme rozvíjet zdravý životní styl našich žáků i pedagogů (v hodinách Př, EV, RV ) Den stromů (20.10.): Soutěžíme s Ekoškolou (připraví členové Ekotýmu pro žáky 1.stupně ) VELKÁ VÝZVA POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT: Starý tříděný papír každý čtvrtek od 7:00 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ! LISTOPAD: Konference EV ( ) Nekup to! ( ) = ekologický výukový program Lipka (co nám prozradí obal, zamyšlení nad spotřebitelstvím, luštění ekoznaček, mini-malizace odpadu, třídění, recyklace. Co všechno víte o ekovýrobcích? (třídní sbírka obalů od ekovýrobků, ekovýrobky, nástěnky s informacemi o ekolog. šetrných výrobcích ) Sběr pomerančové kůry (ve ŠK) PROSINEC: Bezva Vánoce v naší třídě (atmosféra Vánoc ve třídě hodnocení) Ekovánoce a/ 1.stupeň dílny (nejlepší výrobky z přírodních a odpad. materiálů)+šk b/ 2.stupeň - Levné oděvy (každá třída vyrobí po skupinkách oděv z přír. a odpad. materiálů, módní přehlídka) Vršky z PET-lahví malé množství kdykoliv v kabinetě č. 8 (p.uč. Hečová) - větší množství každý čtvrtek v 7:00 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ! LEDEN: Ekologický kalendář na rok 2011 (třídy hodnocení) Žádost řediteli školy o používání ekologicky šetrných výrobků na úklid, ve školní jídelně (popř. nabídka ekolog. šetrných výrobků) ÚNOR: Výživa nebo obživa? ( ) = ekologický výukový program -Lipka (jaká rizika s sebou nesou některé potraviny ve výživě člověka + dílny) příprava projektového dne Ekoškoly BŘEZEN: Světový den lesů (21.3.) Světový den vody (22.3.) - (třídy hodnocení) Projektový den Ekoškoly (pro žáky 1.stupně připraví členové Ekotýmu + ŠK) = program a cíle Ekoškoly, prezentace činnosti Ekotýmu na naší škole, fotogalerie, CD s ekolog. tematikou, ) DUBEN: Špetka domácí ekologie ( ) = ekologický výukový program - Rozmarýnek (hospodaření s vodou a energií, zelené a zdravé město, ) Světový den zdraví (7.4.) Den Země (22.4.) KVĚTEN: Den Slunce (3.5.): význam sluneční energie ( od r. 1978) exkurze ( Kovosteel Hodonín) Vysloužilé baterie ve vestibulu školy je umístěna u zadního vchodu do ZŠ plastová nádoba! Vysloužilá drobná elektrozařízení ve vestibulu školy je umístěna velká červená popelnice, popř. do kabinetu č. 8 (p.uč. Hečová)! ČERVEN: Světový den životního prostředí (5.6.) Vyhodnocení (celoroční práce Ekotýmu nejlepší členové, celoročních soutěží) Pálava = výlet za odměnu! Vypracovala: Mgr. Hečová Miroslava

5 KLOBOUČEK 5 Sběr pomerančové kůry Je již tradicí na naší škole, že v průběhu roku sbíráme některé bylinky, které posíláme do Nákupny léčivých rostlin ve Strážnici. Jedná se pomerančovou kůru, šípky a květ hluchavky bílé. Motto: Dokážeme-li ovlivnit naši školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás! Nový školní rok 2010/2011začal pro některé členy Ekotýmu trochu netradičně. Ještě před oficiálním společným zahájením činnosti Ekotýmu a setkáním všech na první schůzce měli za sebou již spoustu práce. Bylo nutné roztřídit přes prázdniny nahromaděný starý papír, připravit prostor v šatnách na uskladnění starého papíru do sběru, napytlovat k odvozu plastové vršky Netradiční je letos i složení Ekotýmu. Po zkušenostech z minulých let, a hlavně z loňského roku, jsme se rozhodli vybrat pouze ty žáky, kteří mají o práci v Ekotýmu skutečně zájem a kteří se aktivně zapojovali do akcí pořádaných Ekoškolou. Ekotým ve škol. roce 2010/2011 má 25 členů: 7.A Jakubčíková Jolana, Ševelová Markéta, Tomanová Hana 7.B Dudková Bára, Lazók Marek, Strouhalová Radka, Věchetová Alena 8.A Brázdil Michael, Bubeníček Jan, Dostál Petr, Hájek Petr, Horňák Michal, Jančová Žaneta, Kalvodová Žaneta, Karakevas Nikos, Kortiš Jakub, Kovačíková Nikola, Kusák Roman, Líznarová Denisa, Musil Michal, Pregrt Jan, Šebestová Petra, Trutmanová Dominica, Vodáková Gabriela, Zábojníková Markéta Foto a text: Mgr. Hečová Miroslava Bohužel v loňském školním roce bylo šípků velmi málo, takže se sběr nekonal. Vynahradili jsme si to však pomerančovou kůrou. Nasbírali jsme ji celkem 110 kg. Nejvíce se podílely třídy loňská 1. tř. (38 kg), 2. tř. (10 kg), 5. B (18 kg) a 4. tř. (17 kg). Zvláštní poděkování patří třídě paní učitelky Bronislavy Černé, kde se do sběru zapojilo 22 dětí ze třídy. Vyhodnocení a předání cen proběhlo 30. června. A zde jsou vítězové: 1. místo: Adamová Nela 1.tř. 7kg 410g 2. místo: Svoboda Petr 1.tř. 6 kg 700g 3. místo: Vodák Ladik 5.B 5 kg 900g 4. místo: Pacasová Viktorie 5.A 5 kg 5. místo: Šimberová Simona 4. tř. 4 kg 970g 6. místo: Vodák Jakub 2. tř. 4 kg 250g místo: Koutná Monika 5.B 3 kg 900g místo: Chybová Eliška 5.B 3 kg 900g místo: Adamová Tereza 1. tř. 3 kg místo: Ševelová Markéta 6.A 3 kg Přesto, že nebyl dobrý rok ani na hluchavku, pěti žákům se podařilo ji nasbírat a nasušit. Měřili jsme ji na kelímky a pořadí je následující: 1. místo: Foretníková Michaela 7.A 9 kelímků 2. místo: Tomanová Hana 7.A 8 kelímků 3. místo: Jónásová Jana 7.B 7 kelímků 4. místo: Kalus Tom 4. tř. 4 kelímky 5. místo: Tibenská Natálie 3. tř. 1 kelímek Vyhodnocení sběru hluchavky proběhne letos v září. ČLENOVÉ EKOTÝMU Děkujeme všem dětem za jejich sběrovou aktivitu a také jejich rodičům za podporu. I letos se těšíme na spolupráci. text: Dagmar Urbanová foto: Dagmar Urbanová a Bronislava Černá

6 KLOBOUČEK 6 Nabídka zájmových kroužků školního klubu při ZŠ v Kloboukách u Brna školní rok 2010/2011 Výtvarný ( tř.) ved. Bronislava Černá Středa , výtvarný ateliér školy Florbal (2.- 5.tř) ved. Pavel Volek, ml. Čtvrtek , tělocvična ZŠ Modelář (4.- 9.tř.) Středa , dílny Art Smajlík Čtvrtek, relaxační místnost ved. Jaroslav Pavlík ved. Eliška Krmelová Keramický (2.- 5.tř.) ved. Dana Bobková Pondělí , bývalý školní klub 400 Kč 250 Kč 600 Kč Angličtina pro prvňáčky ved. Dagmar Urbanová Pondělí Kč (Kroužek začne až ve 2. pololetí. Kroužek je zdarma. Cena je za učebnici a pracovní sešit) Angličtina pro druháčky ved. Urbanová, Hrádková Úterý (učebnice a pracovní sešit z loňského roku) Folklórní tanec (1.- 7.tř.) ved. Alena Pitlachová Středa , sokolovna Dyslektický (2.- 4.tř.) Pondělí 5. vyuč. hodina, třída 3.A ved. Milena Filásková Basebal (4.- 9.tř.) ved. Zdeněk Kachnáč Středa , hřiště za školou Keramický (6.- 9.tř.) ved. Dana Bobková Pondělí , bývalý školní klub Výtvarný (6.- 9.tř.) ved. Ivana Kozmanová Středa , žákovská kuchyňka Redakční kroužek Úterý 13.30, ŠK bez poplatku 600 Kč 400 Kč ved. Dagmar Urbanová bez poplatku Stolní tenis ved. Pavel Volek, st. Středa , tělocvična školy Římskokatolické náboženství pan František Trtílek Čtvrtek, (bude upřesněno) bez poplatku Angličtina pro rodiče ved. Zuzana Charvátová Pátek Kč (Kroužek bude pracovat dle zájmu z řad rodičů, a to od listopadu do května) Klub Sluníčko ved. Gabriela Prchalová Čtvrtek , ŠK (Pro maminky s dětmi) Cvičení rodičů s dětmi ved. Jiřina Pilátová Pondělí 16.00, tělocvična ZŠ Kroužky zahajují svoji činnost od 1. října Přihlášky se vyzvedávají u D. Urbanové na ŠK. Stejně jako v předchozím období se modelářský kroužek bude scházet ve školních dílnách každou středu od 13:30. Žáci se v kroužku naučí základům leteckého modelářství, seznámí se s používanými technologiemi, materiály i nástroji a vyzkouší si práci s nimi. Přičichnou také k aerodynamice, základům fyziky, geometrie, trigonometrie a technického kreslení. Dozví se nejen proč letí jejich model, ale také proč letí a jak se řídí skutečné letadlo. Seznámí se s historií letectví i se současnou leteckou technikou. Zpočátku budou stavět jednoduché balsové kluzáky, postupně složitější, náročnější, ale také lépe létající. Ti, kteří vydrží dostatečně dlouho se naučí stavět a ovládat modely řízené rádiem s elektrickým pohonem. Na fotografiích jsou členové kroužku při práci ve školních dílnách a při létání s házedly v tělocvičně. Foto, text: Jaroslav Pavlík Nový volitelný předmět ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V letošním školním roce si žáci 7. ročníků v rámci nového školního vzdělávacího programu měli možnost vybrat jako jeden z volitelných předmětů Environmentální výchovu. Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit žáky pozitivnímu vztahu k přírodě a k životnímu prostředí, vytvářet v nich povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec, vést je k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti. Jedním z cílů je také vést žáky nenásilnou formou ke zdravému životnímu stylu. Žáci by si měli uvědomit specifické postavení člověka v systému přírody, jeho odpovědnost za vývoj planety Země a její ochranu. Měli by se naučit vnímat a hodnotit vztah člověka k přírodě a jeho chování v ní, hledat příčiny a důsledky neutěšeného stavu životního prostředí a hlavně vytvářet si vlastní názor a postoj k problému. Výuka by měla probíhat jak v učebně, tak i v terénu. Žáci budou pracovat individuálně nebo skupinově. V rámci výuky jsou plánovány také projekty a exkurze. Mgr. Hečová Miroslava

7 KLOBOUČEK 7 MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM Vinařská 29, Klobouky u Brna tel ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat Vás o významné aktivitě v nastávajícím školním roce. V minulých letech naší studenti dosáhli významných úspěchů v mezinárodních jazykových zkouškách z francouzštiny- DELF. Dlouhodobé výtečné výsledky a hlavně předpoklady pro úspěšné realizování těchto zkoušek na našem gymnáziu vedly Vyslanectví Francouzské republiky k nabídce podepsání smlouvy o spolupráci mezi Alliance Française a Městským víceletým gymnáziem Klobouky u Brna. Od letošního školního roku mohou tedy studenti skládat tyto zkoušky přímo na naší škole. Kromě významného finančního efektu se tato skutečnost odrazí v dalším zvýšení prestiže školy, neboť těchto zkoušek se mohou účastnit i studenti z jiných škol, kde se francouzština také vyučuje. Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna se již vrylo do podvědomí široké veřejnosti jako instituce, která dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky, a to jak v oblastech studijních, tak společenských. Přestože jsme školou tzv. všeobecnou, to znamená, že se nespecializujeme humanitně, přírodovědně, sportovně či jinak, daří se nám umísťovat v soutěžích všech typů tradičně před velkými školami Jihomoravského kraje. Těchto bezesporu výjimečných úspěchů by nebylo možno dosáhnout bez podpory zřizovatele, ale také sponzorů, kteří se různou formou podílejí na pomoci škole. Významným sponzorem, kterému bych chtěl veřejně poděkovat, je pan Roman Blanář a jeho paní, kteří našim maturantům po dva roky hradili rodilou mluvčí ve výuce konverzace v anglickém jazyce. Tuto mimořádnou nabídku a možnost zdokonalit se v konverzaci s opravdovou Angličankou využilo za dva roky asi 60 studentů, kteří se dvakrát týdně ve volitelném dvouhodinovém předmětu účastnili výuky s lektorkou z Austrálie (v loňském roce) a Kanady (v roce letošním). Vážení spoluobčané, věřím, že i nadále budete vnímat naši školu jako nedílnou součást města a zachováte nám přízeň i v letech budoucích. RNDr. Přemysl Pokorný ředitel školy Dlouho očekávaný výlet V.G se uskutečnil Rozhodli jsme se, že tentokrát obohatíme svůj slovník o pojmy háček, zadák, cvaknout se, volej a absolvujeme vodácký výcvik. Vzhledem k tomu, že zkušených vodáků mezi námi bylo minimum, cílem našeho dobrodružství se stala pouze řeka Jihlava z Mohelna do Dolních Kounic. Nutno však dodat, že jsme jeli v době, kdy ještě zcela neopadla voda po předchozích povodních a na horním toku stále platil povodňový stav. Před první jízdou nám do řeči moc nebylo, i věční vtipálkové o svůj pověstný humor brzy přišli. U mohelenského mostu jsme absolvovali vodáckou teorii a hurá do praxe. Některé první pokus trochu vyděsil, ale přes několik otoček, po kolizi se stromy jsme se přece jen šťastně dostali ke břehu. Cesta dolů Jihlavou mohla začít. Po pár metrech jsme zjistili, že pádlování je hračka. Začalo nás to dokonce tak bavit, že když jsme dorazili na místo, kde jsme měli ten den přenocovat, mnohé z nás mrzelo, že pro dnešek už končíme. Ale pouze na vodě, čekal nás další adrenalin. Slaňování, další překonání sebe sama. Super zážitek. Večer nesměly chybět špekáčky a historiky z prvního dne do deníku vodáka. Dokonce nás navštívil vlkodlak, který vypadal jako srnka, skákal jako zajíc a měl bundu s reflexními proužky. Nejvyšší čas zalehnout do spacáků a nechat si zdát o peřejích. Druhý den nás měl čekat prý jenom volej, poklidná a nudná jízda opak byl pravdou. Na slovo olej od toho okamžiku začali být mnozí alergičtí. Řeka se zrychlila, zúžila a po povodních byla stále ještě plná neodklizených větví a spadaných stromů. Stačilo, aby do nich ťukla první loď, a začaly se dít věci. Jen pár jedinců zůstalo v lodích, tudíž v suchu. Plavala pádla, barely, některé věci visely na stromech, některé plaváčky ledová řeka unášela dál. Učitelé měli v tu chvíli plné ruce práce, ale všichni jsme danou situaci zvládli na jedničku. Nikomu z nás se nic nestalo a večer v suchu jsme se už na tyto napínavé okamžiky dívali úplně jinak. Pořádně jsme se nasmáli. Pochopili jsme často opakovanou větu: Zážitky nemusí být vždy pouze příjemné, někdy jsou jen hluboké. A to byly, taky pořádně mokré. Náš neopakovatelný výlet jsme zakončili třetí den slavnostním křtem na vodáka a společných skokem do řeky. Z výletu jsme se vraceli nadšení. Shodli jsme se v tom, že tři dny na vodě nestačí, ale tyto tři dny naši třídu velice stmelily, proto se těšíme na nějaké další PŘÍŠTĚ. Kdoví, třeba tentokrát pojedeme sjíždět Vltavu. Vodáci z V. G

8 KLOBOUČEK 8 Jako každý rok se i letos vedení našeho ústavu rozhodlo žákům druhého a třetího ročníku zpříjemnit hektický závěr školního roku dovolenou strávenou ve slunném Chorvatsku. Na školní výlet do Chorvatska se těší snad každý, kdo o něm slyšel z vyprávění starších absolventů. Deset dní strávených s přáteli u moře je přesně to, co člověk potřebuje po téměř nekonečném devítiměsíčním chození do školy. A jelikož jsme už všichni měli známky uzavřené, nezbývalo nám, než si letošní kurz naplno užít. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že jsme většinu času trávili válením se na pláži, i když hrdý přívlastek v názvu kurzu je sportovně - turistický. Relaxování se ale člověk nemůže věnovat pořád, a tak jsme se statečně vydávali na kolech na dlouhé okruhy po okolí a stejně jako loni podnikali pěší výlety do nepříliš vzdáleného městečka Primošten, které nás všechny okouzlilo svoji nedotčenou architekturou. Samozřejmostí pak byl plážový volejbal, tenis, nohejbal, fotbálek a jiné letní sporty. Večer co večer jsme potom usedali k promítacímu plátnu, kde jsme s napětím sledovali filmy různých žánrů nebo jsme jen tak odpočívali v luxusně zařízených chatkách. Aby nebyly večery monotónní, v polovině týdne jsme vyrazili do baru sídlícího v kempu na diskotéku. Barman byl velmi šikovný a předvedl nám přípravu mnoha různých drinků a koktejlů. Místo (pro kloboucký kurz typického) triatlonového závodu Ironman nám akční čtyřka přichystala podobnou soutěž. V předvečer závodu jsme si vylosovali čtyřčlenná družstva. Každý člen měl pak přiřazenu jednu ze čtyř disciplín: plavání, závod na lehátku, jízda na kole a běh a vzápětí si sáhl na dno svých fyzických možností. Po celou dobu kurzu na nás dohlížela zkušená záchranářka Helena Ziembová, akční čtyřka se opět předvedla ve složení: Pavel Kotrla, Pavel Klement, Zdenek Hájek a Renata Pilařová. Poslední večer jsme se sešli na molu, kde v odlescích zapadajícího slunce přišlo vyhodnocení kurzu a loučení. Byla to jedna z nejlepších akcí - na tom jsme se shodli všichni. Poznali jsme pravé přátelství, tuny legrace, naše vyučující i z té druhé strany, drželi jsme za ruce naše kamarádky, když kolabovali, plácali se po zádech, když se něco dobrého povedlo, ale hlavně jsem si to všichni parádně užili. Ahoj Ani, byli jsme na seznamovacím pobytu v Křižanově a podle mě to splnilo svůj účel. Nikdo ze třídy mi dnes není cizí, protože všechny (díky pobytu) znám. Hry s čísly, bludiště nebo noční hra byly super, protože jsem spolu museli všichni spolupracovat. Vždy, když jsme byli ve skupině, jsme se móóóc nasmáli. Pobyt byl super, protože teď už znám líp všechny své spolužáky. Nevěřila jsem, že když tu jsem nová, že se tak rychle seznámím. Bombově jsme si to užili, škoda, že to tak rychle uteklo. Barbora Pacáková Pavel Klement ml., účastní zájezdu Primošten 2010

9 KLOBOUČEK 9 Dne 28. května 2010 Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna pořádalo v zámeckém areálu už 3. ročník KLOBOUCKÉHO MAJÁLESU, tentokrát ve spolupráci s NIGHT PARTY. Hlavním lákadlem bylo pečené sele, coctail bar a volba krále majálesu. Kandidáty byli Jan Lexa (Rumburak V.), Pavel Janča (Pavel VII.), Lukáš Bank (Luke Mafalme Beng) a Tomáš Vajčner (Timothy V.). Celý večer hrála hudba v podání DJ P.J., DJ Žažohy a skupiny Massage. Majáles jsme zahájili venku, ale zanedlouho nás prudký déšť zahnal do místní sokolovny, DJs vystřídala skupina Massage. Při výběru nejvhodnějšího KRÁLE MAJÁLESU 2010 měly voličům (návštěvníkům) pomoci připravené disciplíny. První prověřila jejich fyzické zdatnosti, druhá pak improvizační schopnosti. Úderem půlnoci pořadatelé sečetli hlasy a byl vyhlášen vítěz. Králem pro rok 2010 se stal Timothy V. Královskou korunu předal první historický král majálesu, Allen Ginsberg, volnou vstupenku na akce NIGHT PARTY Petr Charvát a ředitel gymnázia RNDr. Přemysl Pokorný poukaz v hodnotě 1000 Kč. Podle spokojených návštěvníků usuzujeme, že se akce vydařila, a už teď se můžete těšit na 4. ročník. Za pořadatele Ilona Jakubčíková a Petra Vojáčková (G6)

10 KLOBOUČEK 10 Výstava SPRÁVNÝ SMĚR Impresionismus, lehce provokativní asambláž, velkoformátová plátna, Albert a další objekty lákaly ještě do konce prázdnin k návštěvě kloboucké knihovny, kde se právě konala výstava Správný směr. Jak to však všechno vznikalo? Nápad přišel z hlavy naší učitelky češtiny a dějepisu, ale především výtvarné výchovy paní Pilařové. My samozřejmě souhlasili, považte, kolikrát v životě se člověku poštětstí, aby jen tak polil, pokecal a ještě rozpatlal barvu na bílé prostěradlo a pak tomu mohl říkat umělecké dílo! Toto paplání mělo samozřejmě vyšší smysl - tzv. akční malba, jak se odborně tento výtvarný styl nazývá, je v dnešní době hitem i v aukčních síních - třeba obrazy Jacksona Pollocka patří mezi nejdražší (No. 5 za 140 mil. dolarů). Asambláž v našem podání by mohla být přejmenována na samá ruka, samá noha. Asambláž je v podstatě trojrozměrný obraz či koláž, kde se mísí na první pohled iracionální prvky, které však dohromady tvoří zajímavý celek. Samotná výroba byla rozložena do dvou týdnů. První hodinu jsme potřebovali jen sádrové obvazy, trochu vody a hlavně dostatek dobrovolníků ochotných poskytnout vlastní ruce, nohy a nosy. Nezasvěcenému pozorovateli mohla tato hodina připomínat lekci sádrování pro zdravotní sestry, jednalo se však o stoprocentní umění. Následující týden jsme natřeli našedo akulitovou desku a na ni přilepili mrtvolně bílé sádrové části těla. Doplněné krvavými skvrnami a velmi realistickými krvavými prsty neměla naše práce chybu. A z čeho jsme se inspirovali? Šedý svět všude kolem, unitárnost, provokace. Málokdo by asi dnes hádal, že náš Albert je jen pěkně zamaskované pletivo obalené novinami. Pokud byste si však také chtěli vytvořit vlastního Alberta, připravte si následující: 3 m pletiva, hromadu novin, lepidlo na tapety (čím víc, tím líp), kyblík latexu a především několik lidí, kteří vám potom pomůžou s úklidem.

11 KLOBOUČEK 11 Při výrobě drátěné sochy musíte dát prostor především své fantazii. Ideálně vypadá trup jako nafouknutý pytel, délku paží a nohou odměřte podle vlastních končetin. Následně namícháte lepidlo a kusy novin jednoduše lepíte na připravenou kostru. Lepíte, lepíte a v nejlepším případě máte do tří hodin hotovo. Poté týden počkáte, až všechno pěkně zatvrdne, a můžete se dát do konečné úpravy. Natřete latexem, namalujete oči, přesvědčíte spolužáka o naprosté zbytečnosti jeho košile a tu postavě obléknete. Nakonec přidáte v dnešní době nezbytnou klávesnici a čepici. Takto probíhala tvorba výstavních exponátů a nutno říct, že jsme si to, myslím, pořádně užili :). Za výtvarníky Eva Vojáčková a kolektiv Quo vadis? Před dvaceti lety celý národ provolával slávu Václavu Havlovi a proklínal nenáviděné komunisty. Totalitní režim padl. Po čtyřicet let trvající křížové cestě byli všichni plní euforie a naděje v novou budoucnost. Tenhle neúspěch ale pro srp a kladivo neznamenal žádné Waterloo. Někteří bývalí straníci obratně přeplavali z jednoho břehu na druhý, jiní zapomněli na kus svého života. A když se vody utišily, nastal ten správný čas pro vznik nové komunistické strany KSČM. V žádné jiné zemi na světě by se to stát nemohlo. Komunismus by se zakázal, stejně tak jako kdysi fašismus. Bývalí předáci by dožívali ve vězení. Vrazi, zločinci, neslo by se odevšad. Jen považte: Dle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 byla prohlášena komunistická strana organizací zločinnou a zavrženíhodnou a dnes je třetí nejsilnější stranou v poslanecké sněmovně. A nejen to. ČSSD a ODS soupeří o to, na čí stranu přetáhnou hlasy poslanců KSČM, protože na nich závisí zdar celého hlasování Takže jak je možné, že mají komunisté i po tom všem tolik příznivců? Jak je možné, že se mohou aktivně podílet na rozhodování o budoucnosti Česka? Jak mohou tolik (nejen) vysokých postů zastávat bývalí komunisté? Cožpak mají Češi tak krátkou paměť? Spousta lidí se neustále ohání argumenty typu: Ale za komunistů jsme se přece neměli tak špatně. Za komunistů jsme aspoň všichni měli práci! A nebylo tak draho! Ano, nebyla nezaměstnanost, plán se plnil na 200%, stát se o všechno a o všechny skvěle postaral. Ale výměnou za co? Za nekonečné fronty před obchody, za nedostatek všeho, střežené hranice s ostnatými dráty, ztrátu možnosti vlastního názoru To, že tuhle stranu volí starší lidé, by se ještě dalo pochopit. V totalitním režimu prožili velkou část svého života a byli zvyklí na sociální jistoty. Dost nepochopitelné ale je, co shledává na této straně lákavým mladá generace. Ta nejspíš nezapomněla, ale vůbec nic o tom neví. Je dobře, že žijeme v demokracii a můžeme svobodně volit, koho chceme, ale své rozhodnutí bychom měli vždy pečlivě zvážit a nenechat se opít rohlíkem. Ono by se totiž klidně mohlo stát, že za pár let budeme znovu chodit v průvodu na 1. máje, nosit pionýrské šátky a cvičit na Letné. Veronika Křížová, VI.g Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna Recyklované materiály dnes a denně PET lahve, tetrapaky, papír, sklo čiré a barevné, plasty, baterie Dnešní společnost má k dispozici mnoho materiálů, které se likvidují různými způsoby. Neznám moc lidí, kteří by doma měli na každý materiál zvlášť odpadkový koš a každý zvlášť chodili vysypávat do různobarevných kontejnerů. Ale většina zodpovědných se snaží třídit alespoň základní materiály. Někdo může říct: Vždyť to stejně zase smíchají dohromady a odvezou na skládku. Tak proč bych to měl třídit. Stejně to nedělají všichni, tak proč já? Má to smysl! Mnoho materiálů se dnes zpracovává a využívá dalším způsobem. Třeba takový, denně používaný, toaletní papír. Co když si utíráte zadnici novinami, které jste před rokem vyhodili? Hana Motáňová

12 KLOBOUČEK 12 MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA nám. Míru 6, Klobouky u Brna tel ředitel školy: Mgr. Josef Žáček Závěr školního roku se u nás nesl v duchu bádání o historii, zvycích, významných osobnostech a dalších zajímavostech subregionu Kloboucko. Několik červnových dnů bylo totiž vyčleněno pro projektový týden prvních ročníků. Učitelé jazyků a společenskovědních předmětů si rozdělili studenty do malých skupin a vydali se za zajímavostmi Kloboucka. Navštívili Morkůvky, Boleradice, Brumovice, Bořetice, Diváky a Těšany. Dvě skupinky pak zůstaly přímo v Kloboukách, aby zmapovaly historii a zajímavosti našeho města. Předposlední den školního roku jsme se všichni sešli v jedné třídě, abychom se formou prezentací o nabyté informace podělili s ostatními. Velmi podrobně studenti zpracovali kloboucký folklor. Měli jsme možnost poslechnout si lidové písně, prostřednictvím videa jsme zhlédli ukázky klobouckých hodových tradic a detailně nám byl popsán místní kroj. Dokonce se nám jeden krojovaný pár přišel ukázat naživo. Studenti nám osvětlili původ názvu města Klobouky, charakterizovali specifika místního nářečí a představili různé pamětihodnosti města, jako jsou např. katolický a evangelický kostel, na návrší kaple sv. Barbory, na náměstí kloboucký zámek a samozřejmě také větřák, bez kterého si nikdo z nás nedokáže Klobouky představit. Z okolních obcí nám studenti představili vždy to nejzajímavější. Takže v Boleradicích se zaměřili na historii i současnost ochotnického divadla, v Brumovicích a Morkůvkách na významné osobnosti, jakými byli spisovatel Jan Herben a generál František Peřina. Skupina, která jela do Bořetic, šla po stopách tradice vinařství a s tím spojenou recesistickou vinařskou republikou Kraví hora. Poslední skupina navštívila památník bratří Mrštíků v Divákách a kovárnu v Těšanech, aby zjistila, jak to vlastně bylo s Maryšou. Součástí projektu byla i výstavka literatury týkající se tohoto subregionu, četné fotografie a maketa větrného mlýna, kterou vyrobili studenti. Projektový týden sice nemá na naší škole tradici, ale věříme, že ji bude mít. Práce na projektech je totiž velmi zajímavá už tím, že je jiná než běžná výuka. Studenty velmi bavilo pátrat po zajímavých informacích a jejich následné zpracovávání. Těšíme se na příští rok. Mgr. Martina Blažková Foto: studenti MěSOŠ KLOBOUČEK - školní občasník číslo 42 připravuje Kulturní a informační centrum a redakční rada kontaktní adresa redakce: Kulturní a informační centrum, Zámecká 10, Klobouky u Brna, tel.: ; mob.: (Dana Bobková) neprošlo jazykovou úpravou

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2015/2016

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2015/2016 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010

Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 Vyhodnocení analýzy školy projektu Ekoškola v letech 2008-2010 1. Projektu Ekoškola se účastní členové Ekotýmu (zástupci 4.-9. tříd) a žáci ZŠ Bystřice n. P., učitelé, vedení školy, školník, provozní zaměstnanci.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 KLOKÁNEK INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 Hádanka Skáče líp než malá blecha. Polapit se těžko nechá. Přeskočí i starou kašnu. Na bříšku má tajnou brašnu. (Klokan)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků.

Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká účast závodníků. 10. Zápis ze školního parlamentu 6. 6. 2017 1. Výstava mazlíčků Koncem června - zajistí Karel Plavec Bližší informace budou upřesněny Kvadriatlon se povedl, zajímavé disciplíny. Problém byla jen nízká

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLY EVVO 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdenka Havlíková Koordinátor EVVO: Mgr. Jitka Celoroční úkoly v oblastech ekologizace provozu školy, prostředí školy, organizace

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 4. Anotace Tyto dva pracovní listy volně navazují

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD

družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD Co uvnitř najdete družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 branně-ekologický den Novinka pro rodiče informace KZČ, Chobotnice a ŠD družební akce se školou ve Świdnici 2007/2008 datum čas pořadatel

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více