ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vinařská 29, Klobouky u Brna tel ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč ŘÍJEN 2010 ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZPRÁVA Z POBYTU NA OSTROVĚ POKLADŮ ŠKOLA NARUBY ŠKOLNÍ KLUB LETOS V NOVÉM EKOŠKOLA PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOL. ROK PROJEKT EKOŠKOLA NOVÝ VOLITELNÝ PŘEDMĚT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ V KLOBOUKÁCH U BRNA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MODELÁŘSKÝ KROUŽEK MĚST- SKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM - SLOVO ŘEDI- TELE ŠKOLY V. G NA JIHLAVĚ - V.G NA / VE VODĚ PRIMOŠTEN 2010 DOPIS KAMARÁ- DOVI ZE SEZNAMOVACÍHO POBYTU MAJÁ- LES VÝSTAVA SPRÁVNÝ SMĚR STUDENTI PÍŠÍ NOVINY : QUO VADIS? RECYKLOVA- NÉ MATERIÁLY DNES A DENNĚ MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA - PROJEKTOVÝ TÝDEN NA MĚSOŠ Letošní letní tábor ZŠ Klobouky u Brna se nesl zcela v pirátském duchu. Celotáborovou hrou Ostrov pokladů byli všichni účastníci pohlceni ihned po příjezdu na tábořiště v Hornicích. Na základně všechny uvítal Admirál a lodní kuchaři Mc Cookerovi. Sotva se děti rozhlédly po tábořišti a ubytovaly se ve svých kajutách, už je začali kapitáni tří lodí verbovat na svá plavidla. Tahanice to byla veliká, vždyť přijela spousta zdatných a šikovných dětí a každý kapitán je chtěl mít ve svém týmu. Kapitánům Kosatek se podařilo naverbovat 14 duší, kapitáni Piraní jich ulovili také 14, a kapitáni Žraloků si odvedli 15 námořníků. Každé správné lodi nesmí chybět vlajka, aby už z dáli každý poznal s kým má tu čest. Proto byla výroba stožáru a vlajky naším prvním velkým úkolem. Navečer nás poctila svou návštěvou mezi piráty známá osobnost. Sám velký Křivák John starý mořský vlk, přišel se s námi podělit o tajemství mapy k pokladu. Taková mapa je velmi drahá. Nezbývalo, než ji pěkně kousek po kousku postupně skupovat za zlaté pirátské dublony, které jsme si denně vysoutěžili v tvrdých pirátských soutěžích. Admirál každý večer pochválil všechny vítěze a odměnil je medajlí a dredem na pirátský šátek podle nejnovější pirátské módy. Nad naším bezpečím bděla a všelijaké odřeniny, modřiny a boule zázračně uzdravovala naše Samaritánka. Po mnoha zápoleních mezi oddíly a mezi sebou navzájem, po mnoha táborácích a výpravách, jsme se všichni nakonec sešli nad celistvou mapou Ostrova pokladů a naši nejschopnější, aniž by potřebovali klíč, rozšifrovali, kde je poklad ukryt a kam si pro něj musíme dojít. pokračování na str. 2

2 KLOBOUČEK 2 Co dodat Poklad byl nalezen a kousek si každý odvezl na památku. Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků, zůstanou nám vzpomínky na legraci, prožitá dobrodružství, kamarády Štastně a v pořádku jsme se vrátili domů. Současně se už těšíme, jaká dobrodružství nás čekají za rok. Všem dospělým, kteří nám pro děti tyto dobrodružné zážitky pomohli uskutečnit, mnohokrát děkujeme. Za táborový tým Š. Foretníková a R. Mikulicová Dodatek ke zprávě: Admirál: Kateřina Ondrůjová Mc Cookerovi: Radka a Petr Punčochářovi Kapitáni Kosatek : Jana Fibichová a Michal Svoboda Kapitáni Žraloků : Šárka Foretníková a Jan Jakubík Kapitáni Piraní : Lenka Ostřížková a Jan Černý alias Barry Velký John: pan starosta Klobouk Zdeněk Bobek Samaritánka: Romana Mikulicová ŠKOLA NARUBY... Přemístění školního klubu do budovy základní školy přijali žáci druhého stupně s nadšením. Umožnilo jim to trávit smysluplně svůj odpolední volný čas a těm tvořivým, kteří neradi čekají, co zajímavého pro ně my dospělí vymyslíme, to přineslo příležitost přijít se svou troškou do mlýna a navrhovat a realizovat své vlastní nápady. Byla jsem proto mile překvapena, když za mnou jednoho, tuším že květnového dne, přišel žák 9.A Adam Turek s návrhem, že by si on a několik jeho spolužáků z devátých ročníků rádi vyzkoušeli, jaké to je stát před žáky 1. stupně a učit je. Nápad se mi okamžitě zalíbil, a proto jsem jej prodiskutovala s učitelkami ročníku. Sdílely mé nadšení. Na další schůzce přinesl Adam seznam odvážných mladých učitelů a také předmětů, které by chtěli vyučovat. Po domluvě každý z nich kontaktoval vybranou učitelku a domluvil si náplň a průběh hodiny. Celou aktivitu jsme pojmenovali Škola naruby. Časově jsme tuto akci umístili ke konci školního roku, kdy už je více času na hravé procvičování učiva. Do učení se mladí odvážlivci pustili s vervou a za pomoci třídních učitelek. Zjistili, že připravit si promyšleně vyučovací hodinu, která by děti bavila a současně se něco naučily, není zase tak jednoduché. Sám Adam přiznal, že během první hodiny kterou učil, byl pěkně nervózní a na jejím konci pořádně zpocený. Vždyť učitelka daného předmětu seděla v poslední lavici a vše bedlivě sledovala. Samozřejmě ale vše dobře dopadlo, všechny domluvené hodiny byly zdárně odučeny. Deváťákům patří obdiv za odvahu a třídním učitelkám 1. stupně poděkování za podporu této akce. Jana Petrášová

3 KLOBOUČEK 3 Již v loňských číslech Kloboučku jsme informovali o přestěhování školního klubu ze Zámecké ulice do budovy základní školy. V 1. patře budovy směrem k jídelně vznikly dvě útulné místnosti, kde mohou trávit svůj volný čas žáci tříd. Je zde studovna s počítači, knihovnou a DVD koutkem a klubovna s pracovními stoly a místem pro stolní hry a fotbálek. Letošní září čekalo žáky na klubu překvapení. Díky finančnímu příspěvku z Nadace ČEZ jsme mohli nově vybudovat část studovny s počítači a také již zmíněný DVD koutek. Zakoupili jsme nové počítačové stolky a židle, a moderní, pohodlná křesílka. Poděkování za pomoc patří manželům Vystoupilovým ze Zevytu, kteří nejenže při nákupu pomohli svými radami ohledně kvality a vzhledu nábytku a zajistili jeho včasné dodání, ale také nám zdarma nábytek smontovali. S jejich pomocí jsme rovněž zakoupili nové židle do klubovny, které byly financovány z účtu školy. Náš školní klub se těší nejen na své loňské členy, ale samozřejmě vítá i nové. Členem klubu se může stát každý žák školy, který si řádně vyplní přihlášku. Klubový příspěvek je 100 Kč za pololetí. Kdo navštěvuje některý ze zájmových kroužků, stává se členem automaticky. I letos chystáme pro děti řadu aktivit a soutěží nejen ve školním roce, ale také o prázdninách. Sledujte náš školní web (www.zsklobouky.cz), budou zde k nahlédnutí také fotografie z akcí klubu. Text a foto: Dagmar Urbanová

4 Bojujeme o titul KLOBOUČEK 4 ZÁŘÍ: ŘÍJEN: EKOŠKOLA plán činností na škol. rok schůzka Ekotýmu (přivítání nových členů, pravidla fungování Ekotýmu, orientační program na škol. rok , rozdělení fcí zapisovatel, nástěnkáři, hodnotící komise, třídní ekohlídky, redakční rada časopisu Ekoočko) Recyklohraní: pokračování v projektu (sběr drobného elektrozařízení, baterií) Prima eko-třída (celoroční soutěž tříd s vyhodnocením a finanční odměnou) Sběr šípků (ve ŠK) zahájen sběr starého papíru a plastových vršků (říjen květen) Úvodní seminář k Ekoškole ( Lipka Brno) Světový den výživy (16.10.): pomáháme rozvíjet zdravý životní styl našich žáků i pedagogů (v hodinách Př, EV, RV ) Den stromů (20.10.): Soutěžíme s Ekoškolou (připraví členové Ekotýmu pro žáky 1.stupně ) VELKÁ VÝZVA POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT: Starý tříděný papír každý čtvrtek od 7:00 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ! LISTOPAD: Konference EV ( ) Nekup to! ( ) = ekologický výukový program Lipka (co nám prozradí obal, zamyšlení nad spotřebitelstvím, luštění ekoznaček, mini-malizace odpadu, třídění, recyklace. Co všechno víte o ekovýrobcích? (třídní sbírka obalů od ekovýrobků, ekovýrobky, nástěnky s informacemi o ekolog. šetrných výrobcích ) Sběr pomerančové kůry (ve ŠK) PROSINEC: Bezva Vánoce v naší třídě (atmosféra Vánoc ve třídě hodnocení) Ekovánoce a/ 1.stupeň dílny (nejlepší výrobky z přírodních a odpad. materiálů)+šk b/ 2.stupeň - Levné oděvy (každá třída vyrobí po skupinkách oděv z přír. a odpad. materiálů, módní přehlídka) Vršky z PET-lahví malé množství kdykoliv v kabinetě č. 8 (p.uč. Hečová) - větší množství každý čtvrtek v 7:00 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ! LEDEN: Ekologický kalendář na rok 2011 (třídy hodnocení) Žádost řediteli školy o používání ekologicky šetrných výrobků na úklid, ve školní jídelně (popř. nabídka ekolog. šetrných výrobků) ÚNOR: Výživa nebo obživa? ( ) = ekologický výukový program -Lipka (jaká rizika s sebou nesou některé potraviny ve výživě člověka + dílny) příprava projektového dne Ekoškoly BŘEZEN: Světový den lesů (21.3.) Světový den vody (22.3.) - (třídy hodnocení) Projektový den Ekoškoly (pro žáky 1.stupně připraví členové Ekotýmu + ŠK) = program a cíle Ekoškoly, prezentace činnosti Ekotýmu na naší škole, fotogalerie, CD s ekolog. tematikou, ) DUBEN: Špetka domácí ekologie ( ) = ekologický výukový program - Rozmarýnek (hospodaření s vodou a energií, zelené a zdravé město, ) Světový den zdraví (7.4.) Den Země (22.4.) KVĚTEN: Den Slunce (3.5.): význam sluneční energie ( od r. 1978) exkurze ( Kovosteel Hodonín) Vysloužilé baterie ve vestibulu školy je umístěna u zadního vchodu do ZŠ plastová nádoba! Vysloužilá drobná elektrozařízení ve vestibulu školy je umístěna velká červená popelnice, popř. do kabinetu č. 8 (p.uč. Hečová)! ČERVEN: Světový den životního prostředí (5.6.) Vyhodnocení (celoroční práce Ekotýmu nejlepší členové, celoročních soutěží) Pálava = výlet za odměnu! Vypracovala: Mgr. Hečová Miroslava

5 KLOBOUČEK 5 Sběr pomerančové kůry Je již tradicí na naší škole, že v průběhu roku sbíráme některé bylinky, které posíláme do Nákupny léčivých rostlin ve Strážnici. Jedná se pomerančovou kůru, šípky a květ hluchavky bílé. Motto: Dokážeme-li ovlivnit naši školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás! Nový školní rok 2010/2011začal pro některé členy Ekotýmu trochu netradičně. Ještě před oficiálním společným zahájením činnosti Ekotýmu a setkáním všech na první schůzce měli za sebou již spoustu práce. Bylo nutné roztřídit přes prázdniny nahromaděný starý papír, připravit prostor v šatnách na uskladnění starého papíru do sběru, napytlovat k odvozu plastové vršky Netradiční je letos i složení Ekotýmu. Po zkušenostech z minulých let, a hlavně z loňského roku, jsme se rozhodli vybrat pouze ty žáky, kteří mají o práci v Ekotýmu skutečně zájem a kteří se aktivně zapojovali do akcí pořádaných Ekoškolou. Ekotým ve škol. roce 2010/2011 má 25 členů: 7.A Jakubčíková Jolana, Ševelová Markéta, Tomanová Hana 7.B Dudková Bára, Lazók Marek, Strouhalová Radka, Věchetová Alena 8.A Brázdil Michael, Bubeníček Jan, Dostál Petr, Hájek Petr, Horňák Michal, Jančová Žaneta, Kalvodová Žaneta, Karakevas Nikos, Kortiš Jakub, Kovačíková Nikola, Kusák Roman, Líznarová Denisa, Musil Michal, Pregrt Jan, Šebestová Petra, Trutmanová Dominica, Vodáková Gabriela, Zábojníková Markéta Foto a text: Mgr. Hečová Miroslava Bohužel v loňském školním roce bylo šípků velmi málo, takže se sběr nekonal. Vynahradili jsme si to však pomerančovou kůrou. Nasbírali jsme ji celkem 110 kg. Nejvíce se podílely třídy loňská 1. tř. (38 kg), 2. tř. (10 kg), 5. B (18 kg) a 4. tř. (17 kg). Zvláštní poděkování patří třídě paní učitelky Bronislavy Černé, kde se do sběru zapojilo 22 dětí ze třídy. Vyhodnocení a předání cen proběhlo 30. června. A zde jsou vítězové: 1. místo: Adamová Nela 1.tř. 7kg 410g 2. místo: Svoboda Petr 1.tř. 6 kg 700g 3. místo: Vodák Ladik 5.B 5 kg 900g 4. místo: Pacasová Viktorie 5.A 5 kg 5. místo: Šimberová Simona 4. tř. 4 kg 970g 6. místo: Vodák Jakub 2. tř. 4 kg 250g místo: Koutná Monika 5.B 3 kg 900g místo: Chybová Eliška 5.B 3 kg 900g místo: Adamová Tereza 1. tř. 3 kg místo: Ševelová Markéta 6.A 3 kg Přesto, že nebyl dobrý rok ani na hluchavku, pěti žákům se podařilo ji nasbírat a nasušit. Měřili jsme ji na kelímky a pořadí je následující: 1. místo: Foretníková Michaela 7.A 9 kelímků 2. místo: Tomanová Hana 7.A 8 kelímků 3. místo: Jónásová Jana 7.B 7 kelímků 4. místo: Kalus Tom 4. tř. 4 kelímky 5. místo: Tibenská Natálie 3. tř. 1 kelímek Vyhodnocení sběru hluchavky proběhne letos v září. ČLENOVÉ EKOTÝMU Děkujeme všem dětem za jejich sběrovou aktivitu a také jejich rodičům za podporu. I letos se těšíme na spolupráci. text: Dagmar Urbanová foto: Dagmar Urbanová a Bronislava Černá

6 KLOBOUČEK 6 Nabídka zájmových kroužků školního klubu při ZŠ v Kloboukách u Brna školní rok 2010/2011 Výtvarný ( tř.) ved. Bronislava Černá Středa , výtvarný ateliér školy Florbal (2.- 5.tř) ved. Pavel Volek, ml. Čtvrtek , tělocvična ZŠ Modelář (4.- 9.tř.) Středa , dílny Art Smajlík Čtvrtek, relaxační místnost ved. Jaroslav Pavlík ved. Eliška Krmelová Keramický (2.- 5.tř.) ved. Dana Bobková Pondělí , bývalý školní klub 400 Kč 250 Kč 600 Kč Angličtina pro prvňáčky ved. Dagmar Urbanová Pondělí Kč (Kroužek začne až ve 2. pololetí. Kroužek je zdarma. Cena je za učebnici a pracovní sešit) Angličtina pro druháčky ved. Urbanová, Hrádková Úterý (učebnice a pracovní sešit z loňského roku) Folklórní tanec (1.- 7.tř.) ved. Alena Pitlachová Středa , sokolovna Dyslektický (2.- 4.tř.) Pondělí 5. vyuč. hodina, třída 3.A ved. Milena Filásková Basebal (4.- 9.tř.) ved. Zdeněk Kachnáč Středa , hřiště za školou Keramický (6.- 9.tř.) ved. Dana Bobková Pondělí , bývalý školní klub Výtvarný (6.- 9.tř.) ved. Ivana Kozmanová Středa , žákovská kuchyňka Redakční kroužek Úterý 13.30, ŠK bez poplatku 600 Kč 400 Kč ved. Dagmar Urbanová bez poplatku Stolní tenis ved. Pavel Volek, st. Středa , tělocvična školy Římskokatolické náboženství pan František Trtílek Čtvrtek, (bude upřesněno) bez poplatku Angličtina pro rodiče ved. Zuzana Charvátová Pátek Kč (Kroužek bude pracovat dle zájmu z řad rodičů, a to od listopadu do května) Klub Sluníčko ved. Gabriela Prchalová Čtvrtek , ŠK (Pro maminky s dětmi) Cvičení rodičů s dětmi ved. Jiřina Pilátová Pondělí 16.00, tělocvična ZŠ Kroužky zahajují svoji činnost od 1. října Přihlášky se vyzvedávají u D. Urbanové na ŠK. Stejně jako v předchozím období se modelářský kroužek bude scházet ve školních dílnách každou středu od 13:30. Žáci se v kroužku naučí základům leteckého modelářství, seznámí se s používanými technologiemi, materiály i nástroji a vyzkouší si práci s nimi. Přičichnou také k aerodynamice, základům fyziky, geometrie, trigonometrie a technického kreslení. Dozví se nejen proč letí jejich model, ale také proč letí a jak se řídí skutečné letadlo. Seznámí se s historií letectví i se současnou leteckou technikou. Zpočátku budou stavět jednoduché balsové kluzáky, postupně složitější, náročnější, ale také lépe létající. Ti, kteří vydrží dostatečně dlouho se naučí stavět a ovládat modely řízené rádiem s elektrickým pohonem. Na fotografiích jsou členové kroužku při práci ve školních dílnách a při létání s házedly v tělocvičně. Foto, text: Jaroslav Pavlík Nový volitelný předmět ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V letošním školním roce si žáci 7. ročníků v rámci nového školního vzdělávacího programu měli možnost vybrat jako jeden z volitelných předmětů Environmentální výchovu. Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit žáky pozitivnímu vztahu k přírodě a k životnímu prostředí, vytvářet v nich povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec, vést je k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti. Jedním z cílů je také vést žáky nenásilnou formou ke zdravému životnímu stylu. Žáci by si měli uvědomit specifické postavení člověka v systému přírody, jeho odpovědnost za vývoj planety Země a její ochranu. Měli by se naučit vnímat a hodnotit vztah člověka k přírodě a jeho chování v ní, hledat příčiny a důsledky neutěšeného stavu životního prostředí a hlavně vytvářet si vlastní názor a postoj k problému. Výuka by měla probíhat jak v učebně, tak i v terénu. Žáci budou pracovat individuálně nebo skupinově. V rámci výuky jsou plánovány také projekty a exkurze. Mgr. Hečová Miroslava

7 KLOBOUČEK 7 MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM Vinařská 29, Klobouky u Brna tel ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat Vás o významné aktivitě v nastávajícím školním roce. V minulých letech naší studenti dosáhli významných úspěchů v mezinárodních jazykových zkouškách z francouzštiny- DELF. Dlouhodobé výtečné výsledky a hlavně předpoklady pro úspěšné realizování těchto zkoušek na našem gymnáziu vedly Vyslanectví Francouzské republiky k nabídce podepsání smlouvy o spolupráci mezi Alliance Française a Městským víceletým gymnáziem Klobouky u Brna. Od letošního školního roku mohou tedy studenti skládat tyto zkoušky přímo na naší škole. Kromě významného finančního efektu se tato skutečnost odrazí v dalším zvýšení prestiže školy, neboť těchto zkoušek se mohou účastnit i studenti z jiných škol, kde se francouzština také vyučuje. Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna se již vrylo do podvědomí široké veřejnosti jako instituce, která dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky, a to jak v oblastech studijních, tak společenských. Přestože jsme školou tzv. všeobecnou, to znamená, že se nespecializujeme humanitně, přírodovědně, sportovně či jinak, daří se nám umísťovat v soutěžích všech typů tradičně před velkými školami Jihomoravského kraje. Těchto bezesporu výjimečných úspěchů by nebylo možno dosáhnout bez podpory zřizovatele, ale také sponzorů, kteří se různou formou podílejí na pomoci škole. Významným sponzorem, kterému bych chtěl veřejně poděkovat, je pan Roman Blanář a jeho paní, kteří našim maturantům po dva roky hradili rodilou mluvčí ve výuce konverzace v anglickém jazyce. Tuto mimořádnou nabídku a možnost zdokonalit se v konverzaci s opravdovou Angličankou využilo za dva roky asi 60 studentů, kteří se dvakrát týdně ve volitelném dvouhodinovém předmětu účastnili výuky s lektorkou z Austrálie (v loňském roce) a Kanady (v roce letošním). Vážení spoluobčané, věřím, že i nadále budete vnímat naši školu jako nedílnou součást města a zachováte nám přízeň i v letech budoucích. RNDr. Přemysl Pokorný ředitel školy Dlouho očekávaný výlet V.G se uskutečnil Rozhodli jsme se, že tentokrát obohatíme svůj slovník o pojmy háček, zadák, cvaknout se, volej a absolvujeme vodácký výcvik. Vzhledem k tomu, že zkušených vodáků mezi námi bylo minimum, cílem našeho dobrodružství se stala pouze řeka Jihlava z Mohelna do Dolních Kounic. Nutno však dodat, že jsme jeli v době, kdy ještě zcela neopadla voda po předchozích povodních a na horním toku stále platil povodňový stav. Před první jízdou nám do řeči moc nebylo, i věční vtipálkové o svůj pověstný humor brzy přišli. U mohelenského mostu jsme absolvovali vodáckou teorii a hurá do praxe. Některé první pokus trochu vyděsil, ale přes několik otoček, po kolizi se stromy jsme se přece jen šťastně dostali ke břehu. Cesta dolů Jihlavou mohla začít. Po pár metrech jsme zjistili, že pádlování je hračka. Začalo nás to dokonce tak bavit, že když jsme dorazili na místo, kde jsme měli ten den přenocovat, mnohé z nás mrzelo, že pro dnešek už končíme. Ale pouze na vodě, čekal nás další adrenalin. Slaňování, další překonání sebe sama. Super zážitek. Večer nesměly chybět špekáčky a historiky z prvního dne do deníku vodáka. Dokonce nás navštívil vlkodlak, který vypadal jako srnka, skákal jako zajíc a měl bundu s reflexními proužky. Nejvyšší čas zalehnout do spacáků a nechat si zdát o peřejích. Druhý den nás měl čekat prý jenom volej, poklidná a nudná jízda opak byl pravdou. Na slovo olej od toho okamžiku začali být mnozí alergičtí. Řeka se zrychlila, zúžila a po povodních byla stále ještě plná neodklizených větví a spadaných stromů. Stačilo, aby do nich ťukla první loď, a začaly se dít věci. Jen pár jedinců zůstalo v lodích, tudíž v suchu. Plavala pádla, barely, některé věci visely na stromech, některé plaváčky ledová řeka unášela dál. Učitelé měli v tu chvíli plné ruce práce, ale všichni jsme danou situaci zvládli na jedničku. Nikomu z nás se nic nestalo a večer v suchu jsme se už na tyto napínavé okamžiky dívali úplně jinak. Pořádně jsme se nasmáli. Pochopili jsme často opakovanou větu: Zážitky nemusí být vždy pouze příjemné, někdy jsou jen hluboké. A to byly, taky pořádně mokré. Náš neopakovatelný výlet jsme zakončili třetí den slavnostním křtem na vodáka a společných skokem do řeky. Z výletu jsme se vraceli nadšení. Shodli jsme se v tom, že tři dny na vodě nestačí, ale tyto tři dny naši třídu velice stmelily, proto se těšíme na nějaké další PŘÍŠTĚ. Kdoví, třeba tentokrát pojedeme sjíždět Vltavu. Vodáci z V. G

8 KLOBOUČEK 8 Jako každý rok se i letos vedení našeho ústavu rozhodlo žákům druhého a třetího ročníku zpříjemnit hektický závěr školního roku dovolenou strávenou ve slunném Chorvatsku. Na školní výlet do Chorvatska se těší snad každý, kdo o něm slyšel z vyprávění starších absolventů. Deset dní strávených s přáteli u moře je přesně to, co člověk potřebuje po téměř nekonečném devítiměsíčním chození do školy. A jelikož jsme už všichni měli známky uzavřené, nezbývalo nám, než si letošní kurz naplno užít. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že jsme většinu času trávili válením se na pláži, i když hrdý přívlastek v názvu kurzu je sportovně - turistický. Relaxování se ale člověk nemůže věnovat pořád, a tak jsme se statečně vydávali na kolech na dlouhé okruhy po okolí a stejně jako loni podnikali pěší výlety do nepříliš vzdáleného městečka Primošten, které nás všechny okouzlilo svoji nedotčenou architekturou. Samozřejmostí pak byl plážový volejbal, tenis, nohejbal, fotbálek a jiné letní sporty. Večer co večer jsme potom usedali k promítacímu plátnu, kde jsme s napětím sledovali filmy různých žánrů nebo jsme jen tak odpočívali v luxusně zařízených chatkách. Aby nebyly večery monotónní, v polovině týdne jsme vyrazili do baru sídlícího v kempu na diskotéku. Barman byl velmi šikovný a předvedl nám přípravu mnoha různých drinků a koktejlů. Místo (pro kloboucký kurz typického) triatlonového závodu Ironman nám akční čtyřka přichystala podobnou soutěž. V předvečer závodu jsme si vylosovali čtyřčlenná družstva. Každý člen měl pak přiřazenu jednu ze čtyř disciplín: plavání, závod na lehátku, jízda na kole a běh a vzápětí si sáhl na dno svých fyzických možností. Po celou dobu kurzu na nás dohlížela zkušená záchranářka Helena Ziembová, akční čtyřka se opět předvedla ve složení: Pavel Kotrla, Pavel Klement, Zdenek Hájek a Renata Pilařová. Poslední večer jsme se sešli na molu, kde v odlescích zapadajícího slunce přišlo vyhodnocení kurzu a loučení. Byla to jedna z nejlepších akcí - na tom jsme se shodli všichni. Poznali jsme pravé přátelství, tuny legrace, naše vyučující i z té druhé strany, drželi jsme za ruce naše kamarádky, když kolabovali, plácali se po zádech, když se něco dobrého povedlo, ale hlavně jsem si to všichni parádně užili. Ahoj Ani, byli jsme na seznamovacím pobytu v Křižanově a podle mě to splnilo svůj účel. Nikdo ze třídy mi dnes není cizí, protože všechny (díky pobytu) znám. Hry s čísly, bludiště nebo noční hra byly super, protože jsem spolu museli všichni spolupracovat. Vždy, když jsme byli ve skupině, jsme se móóóc nasmáli. Pobyt byl super, protože teď už znám líp všechny své spolužáky. Nevěřila jsem, že když tu jsem nová, že se tak rychle seznámím. Bombově jsme si to užili, škoda, že to tak rychle uteklo. Barbora Pacáková Pavel Klement ml., účastní zájezdu Primošten 2010

9 KLOBOUČEK 9 Dne 28. května 2010 Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna pořádalo v zámeckém areálu už 3. ročník KLOBOUCKÉHO MAJÁLESU, tentokrát ve spolupráci s NIGHT PARTY. Hlavním lákadlem bylo pečené sele, coctail bar a volba krále majálesu. Kandidáty byli Jan Lexa (Rumburak V.), Pavel Janča (Pavel VII.), Lukáš Bank (Luke Mafalme Beng) a Tomáš Vajčner (Timothy V.). Celý večer hrála hudba v podání DJ P.J., DJ Žažohy a skupiny Massage. Majáles jsme zahájili venku, ale zanedlouho nás prudký déšť zahnal do místní sokolovny, DJs vystřídala skupina Massage. Při výběru nejvhodnějšího KRÁLE MAJÁLESU 2010 měly voličům (návštěvníkům) pomoci připravené disciplíny. První prověřila jejich fyzické zdatnosti, druhá pak improvizační schopnosti. Úderem půlnoci pořadatelé sečetli hlasy a byl vyhlášen vítěz. Králem pro rok 2010 se stal Timothy V. Královskou korunu předal první historický král majálesu, Allen Ginsberg, volnou vstupenku na akce NIGHT PARTY Petr Charvát a ředitel gymnázia RNDr. Přemysl Pokorný poukaz v hodnotě 1000 Kč. Podle spokojených návštěvníků usuzujeme, že se akce vydařila, a už teď se můžete těšit na 4. ročník. Za pořadatele Ilona Jakubčíková a Petra Vojáčková (G6)

10 KLOBOUČEK 10 Výstava SPRÁVNÝ SMĚR Impresionismus, lehce provokativní asambláž, velkoformátová plátna, Albert a další objekty lákaly ještě do konce prázdnin k návštěvě kloboucké knihovny, kde se právě konala výstava Správný směr. Jak to však všechno vznikalo? Nápad přišel z hlavy naší učitelky češtiny a dějepisu, ale především výtvarné výchovy paní Pilařové. My samozřejmě souhlasili, považte, kolikrát v životě se člověku poštětstí, aby jen tak polil, pokecal a ještě rozpatlal barvu na bílé prostěradlo a pak tomu mohl říkat umělecké dílo! Toto paplání mělo samozřejmě vyšší smysl - tzv. akční malba, jak se odborně tento výtvarný styl nazývá, je v dnešní době hitem i v aukčních síních - třeba obrazy Jacksona Pollocka patří mezi nejdražší (No. 5 za 140 mil. dolarů). Asambláž v našem podání by mohla být přejmenována na samá ruka, samá noha. Asambláž je v podstatě trojrozměrný obraz či koláž, kde se mísí na první pohled iracionální prvky, které však dohromady tvoří zajímavý celek. Samotná výroba byla rozložena do dvou týdnů. První hodinu jsme potřebovali jen sádrové obvazy, trochu vody a hlavně dostatek dobrovolníků ochotných poskytnout vlastní ruce, nohy a nosy. Nezasvěcenému pozorovateli mohla tato hodina připomínat lekci sádrování pro zdravotní sestry, jednalo se však o stoprocentní umění. Následující týden jsme natřeli našedo akulitovou desku a na ni přilepili mrtvolně bílé sádrové části těla. Doplněné krvavými skvrnami a velmi realistickými krvavými prsty neměla naše práce chybu. A z čeho jsme se inspirovali? Šedý svět všude kolem, unitárnost, provokace. Málokdo by asi dnes hádal, že náš Albert je jen pěkně zamaskované pletivo obalené novinami. Pokud byste si však také chtěli vytvořit vlastního Alberta, připravte si následující: 3 m pletiva, hromadu novin, lepidlo na tapety (čím víc, tím líp), kyblík latexu a především několik lidí, kteří vám potom pomůžou s úklidem.

11 KLOBOUČEK 11 Při výrobě drátěné sochy musíte dát prostor především své fantazii. Ideálně vypadá trup jako nafouknutý pytel, délku paží a nohou odměřte podle vlastních končetin. Následně namícháte lepidlo a kusy novin jednoduše lepíte na připravenou kostru. Lepíte, lepíte a v nejlepším případě máte do tří hodin hotovo. Poté týden počkáte, až všechno pěkně zatvrdne, a můžete se dát do konečné úpravy. Natřete latexem, namalujete oči, přesvědčíte spolužáka o naprosté zbytečnosti jeho košile a tu postavě obléknete. Nakonec přidáte v dnešní době nezbytnou klávesnici a čepici. Takto probíhala tvorba výstavních exponátů a nutno říct, že jsme si to, myslím, pořádně užili :). Za výtvarníky Eva Vojáčková a kolektiv Quo vadis? Před dvaceti lety celý národ provolával slávu Václavu Havlovi a proklínal nenáviděné komunisty. Totalitní režim padl. Po čtyřicet let trvající křížové cestě byli všichni plní euforie a naděje v novou budoucnost. Tenhle neúspěch ale pro srp a kladivo neznamenal žádné Waterloo. Někteří bývalí straníci obratně přeplavali z jednoho břehu na druhý, jiní zapomněli na kus svého života. A když se vody utišily, nastal ten správný čas pro vznik nové komunistické strany KSČM. V žádné jiné zemi na světě by se to stát nemohlo. Komunismus by se zakázal, stejně tak jako kdysi fašismus. Bývalí předáci by dožívali ve vězení. Vrazi, zločinci, neslo by se odevšad. Jen považte: Dle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 byla prohlášena komunistická strana organizací zločinnou a zavrženíhodnou a dnes je třetí nejsilnější stranou v poslanecké sněmovně. A nejen to. ČSSD a ODS soupeří o to, na čí stranu přetáhnou hlasy poslanců KSČM, protože na nich závisí zdar celého hlasování Takže jak je možné, že mají komunisté i po tom všem tolik příznivců? Jak je možné, že se mohou aktivně podílet na rozhodování o budoucnosti Česka? Jak mohou tolik (nejen) vysokých postů zastávat bývalí komunisté? Cožpak mají Češi tak krátkou paměť? Spousta lidí se neustále ohání argumenty typu: Ale za komunistů jsme se přece neměli tak špatně. Za komunistů jsme aspoň všichni měli práci! A nebylo tak draho! Ano, nebyla nezaměstnanost, plán se plnil na 200%, stát se o všechno a o všechny skvěle postaral. Ale výměnou za co? Za nekonečné fronty před obchody, za nedostatek všeho, střežené hranice s ostnatými dráty, ztrátu možnosti vlastního názoru To, že tuhle stranu volí starší lidé, by se ještě dalo pochopit. V totalitním režimu prožili velkou část svého života a byli zvyklí na sociální jistoty. Dost nepochopitelné ale je, co shledává na této straně lákavým mladá generace. Ta nejspíš nezapomněla, ale vůbec nic o tom neví. Je dobře, že žijeme v demokracii a můžeme svobodně volit, koho chceme, ale své rozhodnutí bychom měli vždy pečlivě zvážit a nenechat se opít rohlíkem. Ono by se totiž klidně mohlo stát, že za pár let budeme znovu chodit v průvodu na 1. máje, nosit pionýrské šátky a cvičit na Letné. Veronika Křížová, VI.g Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna Recyklované materiály dnes a denně PET lahve, tetrapaky, papír, sklo čiré a barevné, plasty, baterie Dnešní společnost má k dispozici mnoho materiálů, které se likvidují různými způsoby. Neznám moc lidí, kteří by doma měli na každý materiál zvlášť odpadkový koš a každý zvlášť chodili vysypávat do různobarevných kontejnerů. Ale většina zodpovědných se snaží třídit alespoň základní materiály. Někdo může říct: Vždyť to stejně zase smíchají dohromady a odvezou na skládku. Tak proč bych to měl třídit. Stejně to nedělají všichni, tak proč já? Má to smysl! Mnoho materiálů se dnes zpracovává a využívá dalším způsobem. Třeba takový, denně používaný, toaletní papír. Co když si utíráte zadnici novinami, které jste před rokem vyhodili? Hana Motáňová

12 KLOBOUČEK 12 MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA nám. Míru 6, Klobouky u Brna tel ředitel školy: Mgr. Josef Žáček Závěr školního roku se u nás nesl v duchu bádání o historii, zvycích, významných osobnostech a dalších zajímavostech subregionu Kloboucko. Několik červnových dnů bylo totiž vyčleněno pro projektový týden prvních ročníků. Učitelé jazyků a společenskovědních předmětů si rozdělili studenty do malých skupin a vydali se za zajímavostmi Kloboucka. Navštívili Morkůvky, Boleradice, Brumovice, Bořetice, Diváky a Těšany. Dvě skupinky pak zůstaly přímo v Kloboukách, aby zmapovaly historii a zajímavosti našeho města. Předposlední den školního roku jsme se všichni sešli v jedné třídě, abychom se formou prezentací o nabyté informace podělili s ostatními. Velmi podrobně studenti zpracovali kloboucký folklor. Měli jsme možnost poslechnout si lidové písně, prostřednictvím videa jsme zhlédli ukázky klobouckých hodových tradic a detailně nám byl popsán místní kroj. Dokonce se nám jeden krojovaný pár přišel ukázat naživo. Studenti nám osvětlili původ názvu města Klobouky, charakterizovali specifika místního nářečí a představili různé pamětihodnosti města, jako jsou např. katolický a evangelický kostel, na návrší kaple sv. Barbory, na náměstí kloboucký zámek a samozřejmě také větřák, bez kterého si nikdo z nás nedokáže Klobouky představit. Z okolních obcí nám studenti představili vždy to nejzajímavější. Takže v Boleradicích se zaměřili na historii i současnost ochotnického divadla, v Brumovicích a Morkůvkách na významné osobnosti, jakými byli spisovatel Jan Herben a generál František Peřina. Skupina, která jela do Bořetic, šla po stopách tradice vinařství a s tím spojenou recesistickou vinařskou republikou Kraví hora. Poslední skupina navštívila památník bratří Mrštíků v Divákách a kovárnu v Těšanech, aby zjistila, jak to vlastně bylo s Maryšou. Součástí projektu byla i výstavka literatury týkající se tohoto subregionu, četné fotografie a maketa větrného mlýna, kterou vyrobili studenti. Projektový týden sice nemá na naší škole tradici, ale věříme, že ji bude mít. Práce na projektech je totiž velmi zajímavá už tím, že je jiná než běžná výuka. Studenty velmi bavilo pátrat po zajímavých informacích a jejich následné zpracovávání. Těšíme se na příští rok. Mgr. Martina Blažková Foto: studenti MěSOŠ KLOBOUČEK - školní občasník číslo 42 připravuje Kulturní a informační centrum a redakční rada kontaktní adresa redakce: Kulturní a informační centrum, Zámecká 10, Klobouky u Brna, tel.: ; mob.: (Dana Bobková) neprošlo jazykovou úpravou

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 11/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, v listopadu, už podle samého názvu, nás čeká jen padající listí, vítr, škaredé počasí. Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více