ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vinařská 29, Klobouky u Brna tel ředitel školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč ŘÍJEN 2010 ČTENÍ ZE ŽIVOTA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ZPRÁVA Z POBYTU NA OSTROVĚ POKLADŮ ŠKOLA NARUBY ŠKOLNÍ KLUB LETOS V NOVÉM EKOŠKOLA PLÁN ČINNOSTÍ NA ŠKOL. ROK PROJEKT EKOŠKOLA NOVÝ VOLITELNÝ PŘEDMĚT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ V KLOBOUKÁCH U BRNA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MODELÁŘSKÝ KROUŽEK MĚST- SKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM - SLOVO ŘEDI- TELE ŠKOLY V. G NA JIHLAVĚ - V.G NA / VE VODĚ PRIMOŠTEN 2010 DOPIS KAMARÁ- DOVI ZE SEZNAMOVACÍHO POBYTU MAJÁ- LES VÝSTAVA SPRÁVNÝ SMĚR STUDENTI PÍŠÍ NOVINY : QUO VADIS? RECYKLOVA- NÉ MATERIÁLY DNES A DENNĚ MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA - PROJEKTOVÝ TÝDEN NA MĚSOŠ Letošní letní tábor ZŠ Klobouky u Brna se nesl zcela v pirátském duchu. Celotáborovou hrou Ostrov pokladů byli všichni účastníci pohlceni ihned po příjezdu na tábořiště v Hornicích. Na základně všechny uvítal Admirál a lodní kuchaři Mc Cookerovi. Sotva se děti rozhlédly po tábořišti a ubytovaly se ve svých kajutách, už je začali kapitáni tří lodí verbovat na svá plavidla. Tahanice to byla veliká, vždyť přijela spousta zdatných a šikovných dětí a každý kapitán je chtěl mít ve svém týmu. Kapitánům Kosatek se podařilo naverbovat 14 duší, kapitáni Piraní jich ulovili také 14, a kapitáni Žraloků si odvedli 15 námořníků. Každé správné lodi nesmí chybět vlajka, aby už z dáli každý poznal s kým má tu čest. Proto byla výroba stožáru a vlajky naším prvním velkým úkolem. Navečer nás poctila svou návštěvou mezi piráty známá osobnost. Sám velký Křivák John starý mořský vlk, přišel se s námi podělit o tajemství mapy k pokladu. Taková mapa je velmi drahá. Nezbývalo, než ji pěkně kousek po kousku postupně skupovat za zlaté pirátské dublony, které jsme si denně vysoutěžili v tvrdých pirátských soutěžích. Admirál každý večer pochválil všechny vítěze a odměnil je medajlí a dredem na pirátský šátek podle nejnovější pirátské módy. Nad naším bezpečím bděla a všelijaké odřeniny, modřiny a boule zázračně uzdravovala naše Samaritánka. Po mnoha zápoleních mezi oddíly a mezi sebou navzájem, po mnoha táborácích a výpravách, jsme se všichni nakonec sešli nad celistvou mapou Ostrova pokladů a naši nejschopnější, aniž by potřebovali klíč, rozšifrovali, kde je poklad ukryt a kam si pro něj musíme dojít. pokračování na str. 2

2 KLOBOUČEK 2 Co dodat Poklad byl nalezen a kousek si každý odvezl na památku. Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků, zůstanou nám vzpomínky na legraci, prožitá dobrodružství, kamarády Štastně a v pořádku jsme se vrátili domů. Současně se už těšíme, jaká dobrodružství nás čekají za rok. Všem dospělým, kteří nám pro děti tyto dobrodružné zážitky pomohli uskutečnit, mnohokrát děkujeme. Za táborový tým Š. Foretníková a R. Mikulicová Dodatek ke zprávě: Admirál: Kateřina Ondrůjová Mc Cookerovi: Radka a Petr Punčochářovi Kapitáni Kosatek : Jana Fibichová a Michal Svoboda Kapitáni Žraloků : Šárka Foretníková a Jan Jakubík Kapitáni Piraní : Lenka Ostřížková a Jan Černý alias Barry Velký John: pan starosta Klobouk Zdeněk Bobek Samaritánka: Romana Mikulicová ŠKOLA NARUBY... Přemístění školního klubu do budovy základní školy přijali žáci druhého stupně s nadšením. Umožnilo jim to trávit smysluplně svůj odpolední volný čas a těm tvořivým, kteří neradi čekají, co zajímavého pro ně my dospělí vymyslíme, to přineslo příležitost přijít se svou troškou do mlýna a navrhovat a realizovat své vlastní nápady. Byla jsem proto mile překvapena, když za mnou jednoho, tuším že květnového dne, přišel žák 9.A Adam Turek s návrhem, že by si on a několik jeho spolužáků z devátých ročníků rádi vyzkoušeli, jaké to je stát před žáky 1. stupně a učit je. Nápad se mi okamžitě zalíbil, a proto jsem jej prodiskutovala s učitelkami ročníku. Sdílely mé nadšení. Na další schůzce přinesl Adam seznam odvážných mladých učitelů a také předmětů, které by chtěli vyučovat. Po domluvě každý z nich kontaktoval vybranou učitelku a domluvil si náplň a průběh hodiny. Celou aktivitu jsme pojmenovali Škola naruby. Časově jsme tuto akci umístili ke konci školního roku, kdy už je více času na hravé procvičování učiva. Do učení se mladí odvážlivci pustili s vervou a za pomoci třídních učitelek. Zjistili, že připravit si promyšleně vyučovací hodinu, která by děti bavila a současně se něco naučily, není zase tak jednoduché. Sám Adam přiznal, že během první hodiny kterou učil, byl pěkně nervózní a na jejím konci pořádně zpocený. Vždyť učitelka daného předmětu seděla v poslední lavici a vše bedlivě sledovala. Samozřejmě ale vše dobře dopadlo, všechny domluvené hodiny byly zdárně odučeny. Deváťákům patří obdiv za odvahu a třídním učitelkám 1. stupně poděkování za podporu této akce. Jana Petrášová

3 KLOBOUČEK 3 Již v loňských číslech Kloboučku jsme informovali o přestěhování školního klubu ze Zámecké ulice do budovy základní školy. V 1. patře budovy směrem k jídelně vznikly dvě útulné místnosti, kde mohou trávit svůj volný čas žáci tříd. Je zde studovna s počítači, knihovnou a DVD koutkem a klubovna s pracovními stoly a místem pro stolní hry a fotbálek. Letošní září čekalo žáky na klubu překvapení. Díky finančnímu příspěvku z Nadace ČEZ jsme mohli nově vybudovat část studovny s počítači a také již zmíněný DVD koutek. Zakoupili jsme nové počítačové stolky a židle, a moderní, pohodlná křesílka. Poděkování za pomoc patří manželům Vystoupilovým ze Zevytu, kteří nejenže při nákupu pomohli svými radami ohledně kvality a vzhledu nábytku a zajistili jeho včasné dodání, ale také nám zdarma nábytek smontovali. S jejich pomocí jsme rovněž zakoupili nové židle do klubovny, které byly financovány z účtu školy. Náš školní klub se těší nejen na své loňské členy, ale samozřejmě vítá i nové. Členem klubu se může stát každý žák školy, který si řádně vyplní přihlášku. Klubový příspěvek je 100 Kč za pololetí. Kdo navštěvuje některý ze zájmových kroužků, stává se členem automaticky. I letos chystáme pro děti řadu aktivit a soutěží nejen ve školním roce, ale také o prázdninách. Sledujte náš školní web (www.zsklobouky.cz), budou zde k nahlédnutí také fotografie z akcí klubu. Text a foto: Dagmar Urbanová

4 Bojujeme o titul KLOBOUČEK 4 ZÁŘÍ: ŘÍJEN: EKOŠKOLA plán činností na škol. rok schůzka Ekotýmu (přivítání nových členů, pravidla fungování Ekotýmu, orientační program na škol. rok , rozdělení fcí zapisovatel, nástěnkáři, hodnotící komise, třídní ekohlídky, redakční rada časopisu Ekoočko) Recyklohraní: pokračování v projektu (sběr drobného elektrozařízení, baterií) Prima eko-třída (celoroční soutěž tříd s vyhodnocením a finanční odměnou) Sběr šípků (ve ŠK) zahájen sběr starého papíru a plastových vršků (říjen květen) Úvodní seminář k Ekoškole ( Lipka Brno) Světový den výživy (16.10.): pomáháme rozvíjet zdravý životní styl našich žáků i pedagogů (v hodinách Př, EV, RV ) Den stromů (20.10.): Soutěžíme s Ekoškolou (připraví členové Ekotýmu pro žáky 1.stupně ) VELKÁ VÝZVA POMÁHEJTE NÁM SBÍRAT: Starý tříděný papír každý čtvrtek od 7:00 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ! LISTOPAD: Konference EV ( ) Nekup to! ( ) = ekologický výukový program Lipka (co nám prozradí obal, zamyšlení nad spotřebitelstvím, luštění ekoznaček, mini-malizace odpadu, třídění, recyklace. Co všechno víte o ekovýrobcích? (třídní sbírka obalů od ekovýrobků, ekovýrobky, nástěnky s informacemi o ekolog. šetrných výrobcích ) Sběr pomerančové kůry (ve ŠK) PROSINEC: Bezva Vánoce v naší třídě (atmosféra Vánoc ve třídě hodnocení) Ekovánoce a/ 1.stupeň dílny (nejlepší výrobky z přírodních a odpad. materiálů)+šk b/ 2.stupeň - Levné oděvy (každá třída vyrobí po skupinkách oděv z přír. a odpad. materiálů, módní přehlídka) Vršky z PET-lahví malé množství kdykoliv v kabinetě č. 8 (p.uč. Hečová) - větší množství každý čtvrtek v 7:00 7:50 hod. v šatně 1. stupně ZŠ! LEDEN: Ekologický kalendář na rok 2011 (třídy hodnocení) Žádost řediteli školy o používání ekologicky šetrných výrobků na úklid, ve školní jídelně (popř. nabídka ekolog. šetrných výrobků) ÚNOR: Výživa nebo obživa? ( ) = ekologický výukový program -Lipka (jaká rizika s sebou nesou některé potraviny ve výživě člověka + dílny) příprava projektového dne Ekoškoly BŘEZEN: Světový den lesů (21.3.) Světový den vody (22.3.) - (třídy hodnocení) Projektový den Ekoškoly (pro žáky 1.stupně připraví členové Ekotýmu + ŠK) = program a cíle Ekoškoly, prezentace činnosti Ekotýmu na naší škole, fotogalerie, CD s ekolog. tematikou, ) DUBEN: Špetka domácí ekologie ( ) = ekologický výukový program - Rozmarýnek (hospodaření s vodou a energií, zelené a zdravé město, ) Světový den zdraví (7.4.) Den Země (22.4.) KVĚTEN: Den Slunce (3.5.): význam sluneční energie ( od r. 1978) exkurze ( Kovosteel Hodonín) Vysloužilé baterie ve vestibulu školy je umístěna u zadního vchodu do ZŠ plastová nádoba! Vysloužilá drobná elektrozařízení ve vestibulu školy je umístěna velká červená popelnice, popř. do kabinetu č. 8 (p.uč. Hečová)! ČERVEN: Světový den životního prostředí (5.6.) Vyhodnocení (celoroční práce Ekotýmu nejlepší členové, celoročních soutěží) Pálava = výlet za odměnu! Vypracovala: Mgr. Hečová Miroslava

5 KLOBOUČEK 5 Sběr pomerančové kůry Je již tradicí na naší škole, že v průběhu roku sbíráme některé bylinky, které posíláme do Nákupny léčivých rostlin ve Strážnici. Jedná se pomerančovou kůru, šípky a květ hluchavky bílé. Motto: Dokážeme-li ovlivnit naši školu, dokážeme ovlivnit i svět kolem nás! Nový školní rok 2010/2011začal pro některé členy Ekotýmu trochu netradičně. Ještě před oficiálním společným zahájením činnosti Ekotýmu a setkáním všech na první schůzce měli za sebou již spoustu práce. Bylo nutné roztřídit přes prázdniny nahromaděný starý papír, připravit prostor v šatnách na uskladnění starého papíru do sběru, napytlovat k odvozu plastové vršky Netradiční je letos i složení Ekotýmu. Po zkušenostech z minulých let, a hlavně z loňského roku, jsme se rozhodli vybrat pouze ty žáky, kteří mají o práci v Ekotýmu skutečně zájem a kteří se aktivně zapojovali do akcí pořádaných Ekoškolou. Ekotým ve škol. roce 2010/2011 má 25 členů: 7.A Jakubčíková Jolana, Ševelová Markéta, Tomanová Hana 7.B Dudková Bára, Lazók Marek, Strouhalová Radka, Věchetová Alena 8.A Brázdil Michael, Bubeníček Jan, Dostál Petr, Hájek Petr, Horňák Michal, Jančová Žaneta, Kalvodová Žaneta, Karakevas Nikos, Kortiš Jakub, Kovačíková Nikola, Kusák Roman, Líznarová Denisa, Musil Michal, Pregrt Jan, Šebestová Petra, Trutmanová Dominica, Vodáková Gabriela, Zábojníková Markéta Foto a text: Mgr. Hečová Miroslava Bohužel v loňském školním roce bylo šípků velmi málo, takže se sběr nekonal. Vynahradili jsme si to však pomerančovou kůrou. Nasbírali jsme ji celkem 110 kg. Nejvíce se podílely třídy loňská 1. tř. (38 kg), 2. tř. (10 kg), 5. B (18 kg) a 4. tř. (17 kg). Zvláštní poděkování patří třídě paní učitelky Bronislavy Černé, kde se do sběru zapojilo 22 dětí ze třídy. Vyhodnocení a předání cen proběhlo 30. června. A zde jsou vítězové: 1. místo: Adamová Nela 1.tř. 7kg 410g 2. místo: Svoboda Petr 1.tř. 6 kg 700g 3. místo: Vodák Ladik 5.B 5 kg 900g 4. místo: Pacasová Viktorie 5.A 5 kg 5. místo: Šimberová Simona 4. tř. 4 kg 970g 6. místo: Vodák Jakub 2. tř. 4 kg 250g místo: Koutná Monika 5.B 3 kg 900g místo: Chybová Eliška 5.B 3 kg 900g místo: Adamová Tereza 1. tř. 3 kg místo: Ševelová Markéta 6.A 3 kg Přesto, že nebyl dobrý rok ani na hluchavku, pěti žákům se podařilo ji nasbírat a nasušit. Měřili jsme ji na kelímky a pořadí je následující: 1. místo: Foretníková Michaela 7.A 9 kelímků 2. místo: Tomanová Hana 7.A 8 kelímků 3. místo: Jónásová Jana 7.B 7 kelímků 4. místo: Kalus Tom 4. tř. 4 kelímky 5. místo: Tibenská Natálie 3. tř. 1 kelímek Vyhodnocení sběru hluchavky proběhne letos v září. ČLENOVÉ EKOTÝMU Děkujeme všem dětem za jejich sběrovou aktivitu a také jejich rodičům za podporu. I letos se těšíme na spolupráci. text: Dagmar Urbanová foto: Dagmar Urbanová a Bronislava Černá

6 KLOBOUČEK 6 Nabídka zájmových kroužků školního klubu při ZŠ v Kloboukách u Brna školní rok 2010/2011 Výtvarný ( tř.) ved. Bronislava Černá Středa , výtvarný ateliér školy Florbal (2.- 5.tř) ved. Pavel Volek, ml. Čtvrtek , tělocvična ZŠ Modelář (4.- 9.tř.) Středa , dílny Art Smajlík Čtvrtek, relaxační místnost ved. Jaroslav Pavlík ved. Eliška Krmelová Keramický (2.- 5.tř.) ved. Dana Bobková Pondělí , bývalý školní klub 400 Kč 250 Kč 600 Kč Angličtina pro prvňáčky ved. Dagmar Urbanová Pondělí Kč (Kroužek začne až ve 2. pololetí. Kroužek je zdarma. Cena je za učebnici a pracovní sešit) Angličtina pro druháčky ved. Urbanová, Hrádková Úterý (učebnice a pracovní sešit z loňského roku) Folklórní tanec (1.- 7.tř.) ved. Alena Pitlachová Středa , sokolovna Dyslektický (2.- 4.tř.) Pondělí 5. vyuč. hodina, třída 3.A ved. Milena Filásková Basebal (4.- 9.tř.) ved. Zdeněk Kachnáč Středa , hřiště za školou Keramický (6.- 9.tř.) ved. Dana Bobková Pondělí , bývalý školní klub Výtvarný (6.- 9.tř.) ved. Ivana Kozmanová Středa , žákovská kuchyňka Redakční kroužek Úterý 13.30, ŠK bez poplatku 600 Kč 400 Kč ved. Dagmar Urbanová bez poplatku Stolní tenis ved. Pavel Volek, st. Středa , tělocvična školy Římskokatolické náboženství pan František Trtílek Čtvrtek, (bude upřesněno) bez poplatku Angličtina pro rodiče ved. Zuzana Charvátová Pátek Kč (Kroužek bude pracovat dle zájmu z řad rodičů, a to od listopadu do května) Klub Sluníčko ved. Gabriela Prchalová Čtvrtek , ŠK (Pro maminky s dětmi) Cvičení rodičů s dětmi ved. Jiřina Pilátová Pondělí 16.00, tělocvična ZŠ Kroužky zahajují svoji činnost od 1. října Přihlášky se vyzvedávají u D. Urbanové na ŠK. Stejně jako v předchozím období se modelářský kroužek bude scházet ve školních dílnách každou středu od 13:30. Žáci se v kroužku naučí základům leteckého modelářství, seznámí se s používanými technologiemi, materiály i nástroji a vyzkouší si práci s nimi. Přičichnou také k aerodynamice, základům fyziky, geometrie, trigonometrie a technického kreslení. Dozví se nejen proč letí jejich model, ale také proč letí a jak se řídí skutečné letadlo. Seznámí se s historií letectví i se současnou leteckou technikou. Zpočátku budou stavět jednoduché balsové kluzáky, postupně složitější, náročnější, ale také lépe létající. Ti, kteří vydrží dostatečně dlouho se naučí stavět a ovládat modely řízené rádiem s elektrickým pohonem. Na fotografiích jsou členové kroužku při práci ve školních dílnách a při létání s házedly v tělocvičně. Foto, text: Jaroslav Pavlík Nový volitelný předmět ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V letošním školním roce si žáci 7. ročníků v rámci nového školního vzdělávacího programu měli možnost vybrat jako jeden z volitelných předmětů Environmentální výchovu. Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit žáky pozitivnímu vztahu k přírodě a k životnímu prostředí, vytvářet v nich povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec, vést je k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti. Jedním z cílů je také vést žáky nenásilnou formou ke zdravému životnímu stylu. Žáci by si měli uvědomit specifické postavení člověka v systému přírody, jeho odpovědnost za vývoj planety Země a její ochranu. Měli by se naučit vnímat a hodnotit vztah člověka k přírodě a jeho chování v ní, hledat příčiny a důsledky neutěšeného stavu životního prostředí a hlavně vytvářet si vlastní názor a postoj k problému. Výuka by měla probíhat jak v učebně, tak i v terénu. Žáci budou pracovat individuálně nebo skupinově. V rámci výuky jsou plánovány také projekty a exkurze. Mgr. Hečová Miroslava

7 KLOBOUČEK 7 MĚSTSKÉ VÍCELETÉ GYMNÁZIUM Vinařská 29, Klobouky u Brna tel ředitel školy: RNDr. Přemysl Pokorný Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat Vás o významné aktivitě v nastávajícím školním roce. V minulých letech naší studenti dosáhli významných úspěchů v mezinárodních jazykových zkouškách z francouzštiny- DELF. Dlouhodobé výtečné výsledky a hlavně předpoklady pro úspěšné realizování těchto zkoušek na našem gymnáziu vedly Vyslanectví Francouzské republiky k nabídce podepsání smlouvy o spolupráci mezi Alliance Française a Městským víceletým gymnáziem Klobouky u Brna. Od letošního školního roku mohou tedy studenti skládat tyto zkoušky přímo na naší škole. Kromě významného finančního efektu se tato skutečnost odrazí v dalším zvýšení prestiže školy, neboť těchto zkoušek se mohou účastnit i studenti z jiných škol, kde se francouzština také vyučuje. Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna se již vrylo do podvědomí široké veřejnosti jako instituce, která dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky, a to jak v oblastech studijních, tak společenských. Přestože jsme školou tzv. všeobecnou, to znamená, že se nespecializujeme humanitně, přírodovědně, sportovně či jinak, daří se nám umísťovat v soutěžích všech typů tradičně před velkými školami Jihomoravského kraje. Těchto bezesporu výjimečných úspěchů by nebylo možno dosáhnout bez podpory zřizovatele, ale také sponzorů, kteří se různou formou podílejí na pomoci škole. Významným sponzorem, kterému bych chtěl veřejně poděkovat, je pan Roman Blanář a jeho paní, kteří našim maturantům po dva roky hradili rodilou mluvčí ve výuce konverzace v anglickém jazyce. Tuto mimořádnou nabídku a možnost zdokonalit se v konverzaci s opravdovou Angličankou využilo za dva roky asi 60 studentů, kteří se dvakrát týdně ve volitelném dvouhodinovém předmětu účastnili výuky s lektorkou z Austrálie (v loňském roce) a Kanady (v roce letošním). Vážení spoluobčané, věřím, že i nadále budete vnímat naši školu jako nedílnou součást města a zachováte nám přízeň i v letech budoucích. RNDr. Přemysl Pokorný ředitel školy Dlouho očekávaný výlet V.G se uskutečnil Rozhodli jsme se, že tentokrát obohatíme svůj slovník o pojmy háček, zadák, cvaknout se, volej a absolvujeme vodácký výcvik. Vzhledem k tomu, že zkušených vodáků mezi námi bylo minimum, cílem našeho dobrodružství se stala pouze řeka Jihlava z Mohelna do Dolních Kounic. Nutno však dodat, že jsme jeli v době, kdy ještě zcela neopadla voda po předchozích povodních a na horním toku stále platil povodňový stav. Před první jízdou nám do řeči moc nebylo, i věční vtipálkové o svůj pověstný humor brzy přišli. U mohelenského mostu jsme absolvovali vodáckou teorii a hurá do praxe. Některé první pokus trochu vyděsil, ale přes několik otoček, po kolizi se stromy jsme se přece jen šťastně dostali ke břehu. Cesta dolů Jihlavou mohla začít. Po pár metrech jsme zjistili, že pádlování je hračka. Začalo nás to dokonce tak bavit, že když jsme dorazili na místo, kde jsme měli ten den přenocovat, mnohé z nás mrzelo, že pro dnešek už končíme. Ale pouze na vodě, čekal nás další adrenalin. Slaňování, další překonání sebe sama. Super zážitek. Večer nesměly chybět špekáčky a historiky z prvního dne do deníku vodáka. Dokonce nás navštívil vlkodlak, který vypadal jako srnka, skákal jako zajíc a měl bundu s reflexními proužky. Nejvyšší čas zalehnout do spacáků a nechat si zdát o peřejích. Druhý den nás měl čekat prý jenom volej, poklidná a nudná jízda opak byl pravdou. Na slovo olej od toho okamžiku začali být mnozí alergičtí. Řeka se zrychlila, zúžila a po povodních byla stále ještě plná neodklizených větví a spadaných stromů. Stačilo, aby do nich ťukla první loď, a začaly se dít věci. Jen pár jedinců zůstalo v lodích, tudíž v suchu. Plavala pádla, barely, některé věci visely na stromech, některé plaváčky ledová řeka unášela dál. Učitelé měli v tu chvíli plné ruce práce, ale všichni jsme danou situaci zvládli na jedničku. Nikomu z nás se nic nestalo a večer v suchu jsme se už na tyto napínavé okamžiky dívali úplně jinak. Pořádně jsme se nasmáli. Pochopili jsme často opakovanou větu: Zážitky nemusí být vždy pouze příjemné, někdy jsou jen hluboké. A to byly, taky pořádně mokré. Náš neopakovatelný výlet jsme zakončili třetí den slavnostním křtem na vodáka a společných skokem do řeky. Z výletu jsme se vraceli nadšení. Shodli jsme se v tom, že tři dny na vodě nestačí, ale tyto tři dny naši třídu velice stmelily, proto se těšíme na nějaké další PŘÍŠTĚ. Kdoví, třeba tentokrát pojedeme sjíždět Vltavu. Vodáci z V. G

8 KLOBOUČEK 8 Jako každý rok se i letos vedení našeho ústavu rozhodlo žákům druhého a třetího ročníku zpříjemnit hektický závěr školního roku dovolenou strávenou ve slunném Chorvatsku. Na školní výlet do Chorvatska se těší snad každý, kdo o něm slyšel z vyprávění starších absolventů. Deset dní strávených s přáteli u moře je přesně to, co člověk potřebuje po téměř nekonečném devítiměsíčním chození do školy. A jelikož jsme už všichni měli známky uzavřené, nezbývalo nám, než si letošní kurz naplno užít. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že jsme většinu času trávili válením se na pláži, i když hrdý přívlastek v názvu kurzu je sportovně - turistický. Relaxování se ale člověk nemůže věnovat pořád, a tak jsme se statečně vydávali na kolech na dlouhé okruhy po okolí a stejně jako loni podnikali pěší výlety do nepříliš vzdáleného městečka Primošten, které nás všechny okouzlilo svoji nedotčenou architekturou. Samozřejmostí pak byl plážový volejbal, tenis, nohejbal, fotbálek a jiné letní sporty. Večer co večer jsme potom usedali k promítacímu plátnu, kde jsme s napětím sledovali filmy různých žánrů nebo jsme jen tak odpočívali v luxusně zařízených chatkách. Aby nebyly večery monotónní, v polovině týdne jsme vyrazili do baru sídlícího v kempu na diskotéku. Barman byl velmi šikovný a předvedl nám přípravu mnoha různých drinků a koktejlů. Místo (pro kloboucký kurz typického) triatlonového závodu Ironman nám akční čtyřka přichystala podobnou soutěž. V předvečer závodu jsme si vylosovali čtyřčlenná družstva. Každý člen měl pak přiřazenu jednu ze čtyř disciplín: plavání, závod na lehátku, jízda na kole a běh a vzápětí si sáhl na dno svých fyzických možností. Po celou dobu kurzu na nás dohlížela zkušená záchranářka Helena Ziembová, akční čtyřka se opět předvedla ve složení: Pavel Kotrla, Pavel Klement, Zdenek Hájek a Renata Pilařová. Poslední večer jsme se sešli na molu, kde v odlescích zapadajícího slunce přišlo vyhodnocení kurzu a loučení. Byla to jedna z nejlepších akcí - na tom jsme se shodli všichni. Poznali jsme pravé přátelství, tuny legrace, naše vyučující i z té druhé strany, drželi jsme za ruce naše kamarádky, když kolabovali, plácali se po zádech, když se něco dobrého povedlo, ale hlavně jsem si to všichni parádně užili. Ahoj Ani, byli jsme na seznamovacím pobytu v Křižanově a podle mě to splnilo svůj účel. Nikdo ze třídy mi dnes není cizí, protože všechny (díky pobytu) znám. Hry s čísly, bludiště nebo noční hra byly super, protože jsem spolu museli všichni spolupracovat. Vždy, když jsme byli ve skupině, jsme se móóóc nasmáli. Pobyt byl super, protože teď už znám líp všechny své spolužáky. Nevěřila jsem, že když tu jsem nová, že se tak rychle seznámím. Bombově jsme si to užili, škoda, že to tak rychle uteklo. Barbora Pacáková Pavel Klement ml., účastní zájezdu Primošten 2010

9 KLOBOUČEK 9 Dne 28. května 2010 Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna pořádalo v zámeckém areálu už 3. ročník KLOBOUCKÉHO MAJÁLESU, tentokrát ve spolupráci s NIGHT PARTY. Hlavním lákadlem bylo pečené sele, coctail bar a volba krále majálesu. Kandidáty byli Jan Lexa (Rumburak V.), Pavel Janča (Pavel VII.), Lukáš Bank (Luke Mafalme Beng) a Tomáš Vajčner (Timothy V.). Celý večer hrála hudba v podání DJ P.J., DJ Žažohy a skupiny Massage. Majáles jsme zahájili venku, ale zanedlouho nás prudký déšť zahnal do místní sokolovny, DJs vystřídala skupina Massage. Při výběru nejvhodnějšího KRÁLE MAJÁLESU 2010 měly voličům (návštěvníkům) pomoci připravené disciplíny. První prověřila jejich fyzické zdatnosti, druhá pak improvizační schopnosti. Úderem půlnoci pořadatelé sečetli hlasy a byl vyhlášen vítěz. Králem pro rok 2010 se stal Timothy V. Královskou korunu předal první historický král majálesu, Allen Ginsberg, volnou vstupenku na akce NIGHT PARTY Petr Charvát a ředitel gymnázia RNDr. Přemysl Pokorný poukaz v hodnotě 1000 Kč. Podle spokojených návštěvníků usuzujeme, že se akce vydařila, a už teď se můžete těšit na 4. ročník. Za pořadatele Ilona Jakubčíková a Petra Vojáčková (G6)

10 KLOBOUČEK 10 Výstava SPRÁVNÝ SMĚR Impresionismus, lehce provokativní asambláž, velkoformátová plátna, Albert a další objekty lákaly ještě do konce prázdnin k návštěvě kloboucké knihovny, kde se právě konala výstava Správný směr. Jak to však všechno vznikalo? Nápad přišel z hlavy naší učitelky češtiny a dějepisu, ale především výtvarné výchovy paní Pilařové. My samozřejmě souhlasili, považte, kolikrát v životě se člověku poštětstí, aby jen tak polil, pokecal a ještě rozpatlal barvu na bílé prostěradlo a pak tomu mohl říkat umělecké dílo! Toto paplání mělo samozřejmě vyšší smysl - tzv. akční malba, jak se odborně tento výtvarný styl nazývá, je v dnešní době hitem i v aukčních síních - třeba obrazy Jacksona Pollocka patří mezi nejdražší (No. 5 za 140 mil. dolarů). Asambláž v našem podání by mohla být přejmenována na samá ruka, samá noha. Asambláž je v podstatě trojrozměrný obraz či koláž, kde se mísí na první pohled iracionální prvky, které však dohromady tvoří zajímavý celek. Samotná výroba byla rozložena do dvou týdnů. První hodinu jsme potřebovali jen sádrové obvazy, trochu vody a hlavně dostatek dobrovolníků ochotných poskytnout vlastní ruce, nohy a nosy. Nezasvěcenému pozorovateli mohla tato hodina připomínat lekci sádrování pro zdravotní sestry, jednalo se však o stoprocentní umění. Následující týden jsme natřeli našedo akulitovou desku a na ni přilepili mrtvolně bílé sádrové části těla. Doplněné krvavými skvrnami a velmi realistickými krvavými prsty neměla naše práce chybu. A z čeho jsme se inspirovali? Šedý svět všude kolem, unitárnost, provokace. Málokdo by asi dnes hádal, že náš Albert je jen pěkně zamaskované pletivo obalené novinami. Pokud byste si však také chtěli vytvořit vlastního Alberta, připravte si následující: 3 m pletiva, hromadu novin, lepidlo na tapety (čím víc, tím líp), kyblík latexu a především několik lidí, kteří vám potom pomůžou s úklidem.

11 KLOBOUČEK 11 Při výrobě drátěné sochy musíte dát prostor především své fantazii. Ideálně vypadá trup jako nafouknutý pytel, délku paží a nohou odměřte podle vlastních končetin. Následně namícháte lepidlo a kusy novin jednoduše lepíte na připravenou kostru. Lepíte, lepíte a v nejlepším případě máte do tří hodin hotovo. Poté týden počkáte, až všechno pěkně zatvrdne, a můžete se dát do konečné úpravy. Natřete latexem, namalujete oči, přesvědčíte spolužáka o naprosté zbytečnosti jeho košile a tu postavě obléknete. Nakonec přidáte v dnešní době nezbytnou klávesnici a čepici. Takto probíhala tvorba výstavních exponátů a nutno říct, že jsme si to, myslím, pořádně užili :). Za výtvarníky Eva Vojáčková a kolektiv Quo vadis? Před dvaceti lety celý národ provolával slávu Václavu Havlovi a proklínal nenáviděné komunisty. Totalitní režim padl. Po čtyřicet let trvající křížové cestě byli všichni plní euforie a naděje v novou budoucnost. Tenhle neúspěch ale pro srp a kladivo neznamenal žádné Waterloo. Někteří bývalí straníci obratně přeplavali z jednoho břehu na druhý, jiní zapomněli na kus svého života. A když se vody utišily, nastal ten správný čas pro vznik nové komunistické strany KSČM. V žádné jiné zemi na světě by se to stát nemohlo. Komunismus by se zakázal, stejně tak jako kdysi fašismus. Bývalí předáci by dožívali ve vězení. Vrazi, zločinci, neslo by se odevšad. Jen považte: Dle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 byla prohlášena komunistická strana organizací zločinnou a zavrženíhodnou a dnes je třetí nejsilnější stranou v poslanecké sněmovně. A nejen to. ČSSD a ODS soupeří o to, na čí stranu přetáhnou hlasy poslanců KSČM, protože na nich závisí zdar celého hlasování Takže jak je možné, že mají komunisté i po tom všem tolik příznivců? Jak je možné, že se mohou aktivně podílet na rozhodování o budoucnosti Česka? Jak mohou tolik (nejen) vysokých postů zastávat bývalí komunisté? Cožpak mají Češi tak krátkou paměť? Spousta lidí se neustále ohání argumenty typu: Ale za komunistů jsme se přece neměli tak špatně. Za komunistů jsme aspoň všichni měli práci! A nebylo tak draho! Ano, nebyla nezaměstnanost, plán se plnil na 200%, stát se o všechno a o všechny skvěle postaral. Ale výměnou za co? Za nekonečné fronty před obchody, za nedostatek všeho, střežené hranice s ostnatými dráty, ztrátu možnosti vlastního názoru To, že tuhle stranu volí starší lidé, by se ještě dalo pochopit. V totalitním režimu prožili velkou část svého života a byli zvyklí na sociální jistoty. Dost nepochopitelné ale je, co shledává na této straně lákavým mladá generace. Ta nejspíš nezapomněla, ale vůbec nic o tom neví. Je dobře, že žijeme v demokracii a můžeme svobodně volit, koho chceme, ale své rozhodnutí bychom měli vždy pečlivě zvážit a nenechat se opít rohlíkem. Ono by se totiž klidně mohlo stát, že za pár let budeme znovu chodit v průvodu na 1. máje, nosit pionýrské šátky a cvičit na Letné. Veronika Křížová, VI.g Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna Recyklované materiály dnes a denně PET lahve, tetrapaky, papír, sklo čiré a barevné, plasty, baterie Dnešní společnost má k dispozici mnoho materiálů, které se likvidují různými způsoby. Neznám moc lidí, kteří by doma měli na každý materiál zvlášť odpadkový koš a každý zvlášť chodili vysypávat do různobarevných kontejnerů. Ale většina zodpovědných se snaží třídit alespoň základní materiály. Někdo může říct: Vždyť to stejně zase smíchají dohromady a odvezou na skládku. Tak proč bych to měl třídit. Stejně to nedělají všichni, tak proč já? Má to smysl! Mnoho materiálů se dnes zpracovává a využívá dalším způsobem. Třeba takový, denně používaný, toaletní papír. Co když si utíráte zadnici novinami, které jste před rokem vyhodili? Hana Motáňová

12 KLOBOUČEK 12 MĚSTSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA nám. Míru 6, Klobouky u Brna tel ředitel školy: Mgr. Josef Žáček Závěr školního roku se u nás nesl v duchu bádání o historii, zvycích, významných osobnostech a dalších zajímavostech subregionu Kloboucko. Několik červnových dnů bylo totiž vyčleněno pro projektový týden prvních ročníků. Učitelé jazyků a společenskovědních předmětů si rozdělili studenty do malých skupin a vydali se za zajímavostmi Kloboucka. Navštívili Morkůvky, Boleradice, Brumovice, Bořetice, Diváky a Těšany. Dvě skupinky pak zůstaly přímo v Kloboukách, aby zmapovaly historii a zajímavosti našeho města. Předposlední den školního roku jsme se všichni sešli v jedné třídě, abychom se formou prezentací o nabyté informace podělili s ostatními. Velmi podrobně studenti zpracovali kloboucký folklor. Měli jsme možnost poslechnout si lidové písně, prostřednictvím videa jsme zhlédli ukázky klobouckých hodových tradic a detailně nám byl popsán místní kroj. Dokonce se nám jeden krojovaný pár přišel ukázat naživo. Studenti nám osvětlili původ názvu města Klobouky, charakterizovali specifika místního nářečí a představili různé pamětihodnosti města, jako jsou např. katolický a evangelický kostel, na návrší kaple sv. Barbory, na náměstí kloboucký zámek a samozřejmě také větřák, bez kterého si nikdo z nás nedokáže Klobouky představit. Z okolních obcí nám studenti představili vždy to nejzajímavější. Takže v Boleradicích se zaměřili na historii i současnost ochotnického divadla, v Brumovicích a Morkůvkách na významné osobnosti, jakými byli spisovatel Jan Herben a generál František Peřina. Skupina, která jela do Bořetic, šla po stopách tradice vinařství a s tím spojenou recesistickou vinařskou republikou Kraví hora. Poslední skupina navštívila památník bratří Mrštíků v Divákách a kovárnu v Těšanech, aby zjistila, jak to vlastně bylo s Maryšou. Součástí projektu byla i výstavka literatury týkající se tohoto subregionu, četné fotografie a maketa větrného mlýna, kterou vyrobili studenti. Projektový týden sice nemá na naší škole tradici, ale věříme, že ji bude mít. Práce na projektech je totiž velmi zajímavá už tím, že je jiná než běžná výuka. Studenty velmi bavilo pátrat po zajímavých informacích a jejich následné zpracovávání. Těšíme se na příští rok. Mgr. Martina Blažková Foto: studenti MěSOŠ KLOBOUČEK - školní občasník číslo 42 připravuje Kulturní a informační centrum a redakční rada kontaktní adresa redakce: Kulturní a informační centrum, Zámecká 10, Klobouky u Brna, tel.: ; mob.: (Dana Bobková) neprošlo jazykovou úpravou

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7

Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Obsah: 1/ Informace o škole. str. 2 2/ Seznam potřeb pro žáka 1. třídy.. str. 6 3/ Schůzka rodičů budoucích prvňáčků... str. 7 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Vážení rodiče, potěší nás, že se rozhodnete

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015

Plán činností. Krátkodobý 2014-2015 Plán činností Krátkodobý 2014-2015 Cíl: Omezit ztráty vody ve škole VODA umývat výtvarné potřeby v kyblíku dát PET lahve do splachovadel na WC zlepšit zachycování dešťové vody na školní zahradě do umyvadel

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země

MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Sluneční soustava a Země Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena Hlůšková ZŠ

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče šk. r. 2011/2012 Z celkového počtu 131 vydaných dotazníků se do školy k vyhodnocení vrátilo 85 vyplněných dotazníků. 1) Jste spokojeni s tím, jak je Vaše škola

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více