Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO:

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2014 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ /099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Ing. Dalibor Bielka Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Místopředseda: Mgr. Václav Pustějovský Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 1899, stále vyžaduje rekonstrukci. Charakteristika školy: Během školního roku byla z prostředků MSK vybudována nová posluchárna fyziky a o prázdninách 2013 z projektu ŠABLONY nová posluchárna biologie. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má 3

4 speciální povrch. Na části dvora vznikla pergola s lavicemi, která slouží jako venkovní ekologická učebna i jako prostor k relaxaci. Kapacita jídelny je 1287 jídel, v jídelně je 112 míst, výběr ze 3 jídel. Evidence obědů byla vedena pomocí karet s čárovým kódem. Od měsíce března 2011 bylo zavedeno objednávání stravy přes internet a to s objednávkou na celý daný měsíc. Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium K/41 Gymnázium ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/81 Gymnázium ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 20 Počet žáků: 619 Průměrný počet žáků na třídu: 30,95 Průměrný počet žáků na učitele: 12,9 (použit přepočtený počet učitelů 48) Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci 1.A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ A K/ A K/ A K/ Celkem

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci THP Pracovníci školní jídelny Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu 0 Učitelé s novou pracovní smlouvou 3 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během školního roku 1 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % Učitelé ,00 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,00 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2014 Počet kol přijímacího řízení Datum konání přijímacích zkoušek Charakteristika a 23. dubna 2014 pro čtyřleté i osmileté studium Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky a uchazeči o čtyřleté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v 1. kole přijím. řízení Přijato v 1. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 37 0 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po 1. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníků po ukončení přijímacího řízení Přijato do 1. ročníků celkem 90 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů nastoupilo na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do 1. ročníků 10 do vyšších ročníků 1 6

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 ke dni klasifikační porady Poznámka: Třídy 1.A-8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. 7

8 b) Opakování ročníku ve školním roce , vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku 1 žákyně Podmíněné vyloučení - c) Maturitní zkoušky v roce 2014 Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.C) (třídy 4.D a 8.A). d) Přehledné výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v jarním termínu Část Předmět Obor Společná Profilová Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ K/ , K/ ,63 AJ K/ , K/ ,00 M K/ , K/ ,22 NJ K/ ,67 RJ K/ ,00 FJ K/ ,00 ŠJ K/ ,67 ČJL K/ , K/ ,00 AJ K/ , K/ ,50 NJ K/ , K/ ,00 FJ K/ ,25 ŠJ K/ , K/ ,00 RJ K/ ,89 ZSV K/ , K/ ,42 D K/ , K/ ,00 Z K/ , K/ ,25 M K/ , K/ ,00 F K/ , K/ ,00 CH K/ , K/ ,40 8

9 B IVT EV-hud. EV-výtv K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ ,5 Přehled výsledků MZ v podzimním termínu Počet Úspěšně vykonalo Prům. Část Předmět Obor přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch Společná Profilová ČJ K/ ,50 AJ K/ ,00 M K/ ,50 ZSV K/ ,00 RJ K/ ,00 D K/ ,00 Z K/ ,00 B K/ ,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Jarní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch K/41 řádný , ,62 opravný , K/81 řádný , opravný e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy v rámci skupiny Výsledky školy v rámci všech oborů vzdělání Předmět testovaných škol název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 78, Matematika 73, Jazyk anglický 83,

10 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 10

11 11

12 Rozhodnutí ředitele školy a správní řízení Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet Správní odvolání řízení Rozhodnutí o přijetí na 4letý obor studia Rozhodnutí o nepřijetí na 4letý obor studia Rozhodnutí o přijetí na 8letý obor studia Rozhodnutí o nepřijetí na 8letý obor studia Rozhodnutí o přestupu na MGO během školního roku Rozhodnutí o přerušení studia Rozhodnutí o podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu Rozhodnutí o povolení změny oboru Rozhodnutí o přijetí vzdělávání do vyššího ročníku Rozhodnutí o opakování ročníku Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2013/2014 maturovalo na Mendelově gymnáziu 124 studentů, 4 z nich se na vysoké školy nedostali. Na vysoké a vyšší odborné školy bylo přijato 97% přihlášených absolventů. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Vysoká škola v zahraničí 3 Karlova univerzita Praha 17 Masarykova univerzita Brno 13 Palackého univerzita Olomouc 20 Ostravská univerzita 18 Slezská univerzita 8 VŠ báňská technická univerzita 11 VŠ ekonomická Praha 5 Vysoké učení technické, ČVUT 17 Ostatní 6 VOŠ 2 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filozofické fakulty 27 Lékařské a zdravotní fakulty 5 Ekonomické fakulty 13 Pedagogické fakulty 11 Přírodovědecké fakulty 25 Právnické fakulty 2 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 8 Fakulty informatiky 7 Fakulty nanotechnologií 4 Fakulty strojní a stavební 10 Fakulty politologické 3 Ostatní fakulty 5 12

13 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Adaptační kurzy, září A, 1.B, 1.C, 1.D Charitativní akce (Světluška, Sluníčkový den, Dětský karneval pro děti z MŠ Na Pastvisku, pomoc nevidoucím) výběr žáků během roku Hudební festival OPAVA CANTAT 2013, celá škola Den Země, akce SM Opavy, vybraní žáci Den dětí, A, 2.A, 3.A, 4.A Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Dny prevence, B, 1.C, 1.D, 5.A Den zdraví a bezpečnosti, červen 2014 celá škola Sportovní den, celá škola Mendel s Cup 2013, turnaj v kopané celá škola Festival dokument. filmů o lidských právech Jeden svět na školách, , Obecní dům 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Řízení školy, ekonomika, prevence Zdravotník zotavovacích akcí, Kvalifikační personální agentura, o.p.s. Rizika kyberprostoru, KVIC Nový Jičín Metodický seminář etwinning pro pokročilé, Národní podpůrné středisko pr etwinning v ČR, G Olgy Havlové, Ostrava Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny, Klub ekologické výchovy MSK Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností, PARIS s.r.o. Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, RESK education s.r.o. Nejčastější úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc, Kvalifikační personální agentura, o.p.s. Nová maturita Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí, CERMAT Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře, CERMAT Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, CERMAT Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ, CERMAT Hodnotitel ústní zkoušky - NJ, CERMAT Hodnotitel ústní zkoušky - ČJ, CERMAT Hodnotitel písemné práce - ČJ, CERMAT 13 Účastníci 4 učitelé 20 učitelů 6 učitelů 5 učitelů 5 učitelů 2 učitelé 2 učitelé 3 učitelé 2 učitelé

14 Zadavatel, CERMAT Zadavatel pro žáky s PUP MZ, CERMAT Český jazyk Poezie ve škole i mimo ni I., KVIC Nový Jičín Anglický jazyk Metodický kurz pro učitele anglického jazyka, Jazyková škola ABECEDA s.r.o. Jazykové vzdělávání učitelů AJ na ZŠ - vantage B2.1 Německý jazyk Rozvoj kompetencí učitelů 4 - Intenzivní jazykový kurz - němčina Němčina je super!, PhDr. Veronika Hutarová Meine Schüller sind auf dem B1-Niveau, PhDr. Veronika Hutarová Trendy v jazykovém vzdělávání, ACERT Den učitelů německého jazyka, Goethe - institut, Praha Ruský jazyk Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka, CERMAT Francouzský jazyk Comenius regio, konference v Ostravě, základy spolupráce s Lotrinskem v oblasti studentských výměn na SŠ, KÚ Ostrava Školení e-twinning, Montpellier, Francie Španělský jazyk De la palabra a la acción: cómo potenciar la producción oral, Fraus Základy společenských věd Český parlament a parlamentarismus, Parlamentní institut, Praha Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce, KVIC Nový Jičín Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce 2, KVIC Nový Jičín Právo - nový občanský zákoník, EDUKO Dějepis Jak vyučovat holocaustu, Památník Terezín Interaktivní metody v dějepisné praxi - Československo ve 20. století, obč. sdružení PANT Dějiny Československy , DESCARTES Zeměpis Dnešní svět v souvislostech, Terra- klub Matematika 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol, Universitas 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol, Universitas 2 učitelé 3 učitelé 3 učitelé 2 učitelé 2 učitelé 2 učitelé Fyzika 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot, E-pedagog.cz Elektřina kolem nás, radioaktivita, fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC, Slovanské gymnázium, Olomouc 14

15 Gamabeta, Společnost ČEZ Chemie Popularizace výuky chemie aneb audiovizuální chemie, VŠB-TU Ostrava Biologie Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK, UP Olomouc Národní konference SCIENTIX, Praha Muzejní workshop, Slezské muzeum, Opava NaTech - Setkání učitelů M-F-B v Trojanovicích Informatika a výpočetní technika Letní škola tvoříme s ipadem a pro ipad, ismart premium s.r.o., Ostrava Informační technologie ve výuce, Klett nakladatelství Tělesná výchova TěloOlomouc 2014, Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy, Comenia consult Praha Gymnastika pro děti, KVIC Nový Jičín 3 učitelé 2 učitelé 2 učitelé 2 učitelé 2 učitelé Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Simulační hry o komunální politice, Výstava Vincenc Prasek, procházka Opavou, 5.A, 3.A Planeta Země 3000, Madagaskar - Příběh pradávné Lemurie Výstava v Domě umění - Ruské umění 19. a 20. století Výstava ve Slezském muzeu, Slezsko, 3DS Beseda s ředitelem Francouzské aliance z Ostravy Putovní výstava o Pavlu Tigridovi, , přízemí MGO Program v Obecním domě, Cesta městem, DS Pitva prasete, 20 žáků z BS Vzdělávací program pro dívky 1. ročníků dívky 1.A Čas proměn; dívky 1.B, 1.C, 1.D a 5.A S Tebou o Tobě, MGO Varhanní koncert v konkatedrále Panny Marie v Opavě, žáci HV Galerijní animace k výstavě Duch Afriky, Dům umění, žáci VV Přednáška z D na Slezské univerzitě, 4DS, 1.B a 3.B Putování za řemesly - návštěva sochařského ateliéru Tomáše Skalíka, žáci VV Beseda s absolventkou K. Kollerovou o studiu na MU Brno a studiu baltistiky Planeta Země 3000, Austálie - tajemství rudého kontinentu, 2. ročníky Putování za řemesly, Obecní dům, žáci VV Festival outdoorových filmů, 1. ročníky čtyřletého studia a 5.A, aula SU Beseda o studiu na VŠ v zahraničí, žáci 3. a 4. ročníků Přednáška o právu, žáci 3. ročníků Přednáška Petra Klána: Hledání informací na Internetu, přednáška Ladislava Andreya Kvantové počítání II, žáci MS Workshop hudební skupiny FOTOS z Německa, 22 žáků NJ 15

16 Přednáška o homosexualitě Když se máme rádi, není co řešit pro chlapce 1. a 2. ročníků, dívky dobrovolně Slezské muzeum - program k Vánocům, žáci NG Hodiny moderní chemie, projekt STEP, VŠCHT Praha, výběr žáků Opera v NDMS Ostrava, Lohengrin, 7.A Setkání s nevidomými v rámci akce Viděno hmatem, org. KAFIRA, VV 1. roč Beseda pro žáky o rychločtení, zájemci Přednáška Média a my, Fabian Fronček, zájemci Projekt Ambasadoři - přednáška na téma Nanotechnologie, výběr žáků, přednáší Ing. Hana Doležalová z VŠB Zážitkové semináře Setkání s nevidomými, p. Milena Rychtářová, žáci 2. ročníků Prezentace Matematického ústavu SU, žáci 4MS Planeta Země 3000, Mexico - záhada starých Mayů, žáci 1. ročníků Beseda s řešiteli MO kat. B a C, student SU Jiří Jahn Beseda s Městskou policií Opava, 4.A Seminář TV MGO, Fabian Fronček, zájemci, Drum-in Miloše Dvořáčka, 1.A, 2.A, 3.A Přednáška o účasti týmu Comenius na projektu ve Walesu, 2AK Přednáška Dr. Wagnera na SU, žáci FS Anglické divadlo, 3. a 4. ročníky Film o Tomáši Baťovi, zájemci Prezentace projektu UNIVERSITAS LIVE THE UNIVERSITY, žáci Vých. koncert - Strunné nástroje v etnické hudbě, Radim Zenkl, žáci 2. roč Seminář k Chemické olympiádě kat. C Přednáška na téma ČSR a ČR po r.1989 v kontextu mezinárodní politiky, PMV Dlouhá noc krátkých textů, žáci NK Interaktivní výstava Nebojte se fyziky, Hlučín, 6.A Přednášky z cyklu Ambasadoři vědy a techniky, 3MS, Ostrava Festival Jeden svět 2014, kino OKO, vybrané třídy Galerijní animace Koho děsí noční běsy, vybrané třídy Přednáška Peníze a čas ve středověku, SU, 6.A Večerní představení Evžen Oněgin v SD Opava, 2.B, 7.A Projekt Kavárna Evropa, výběr žáků, MGO Putovní výstava o Olze Havlové, , MGO Natáčení soutěžního televizního pořadu U6 - úžasný svět techniky, 5 žáků 3.A Maraton v četbě Dona Quijota, vybraní žáci ŠJ Přednáška Tomáše Kolicha, Sherlock Holmes, vybraní žáci Den Země, akce Stat. města Opavy, vybraní žáci Rady začínajícím milencům, přednáška pro 1. ročníky Divadelní představení Sluha dvou pánů, SD Opava, 2.A a 3.A Projekt AIESEC Speak, návštěva zahraniční stážistky Elizabeth Přednáška Inerciální jaderná fúze, Ing. Vojtěch Horný, zájemci Přednáška Do Německa na zkušenou, 7.A, 3.B, 5.A, 1.D Astroškolička, SU Opava, výběr žáků Projektový den KOS, výběr žáků, VŠB TU Ostrava Výstava o legiích, Obecní dům Výstava Velká válka..., DS Exkurze a zájezdy Exkurze 4.B, Kofola Krnov Exkurze Haškova Lipnice, 3.C, Exkurze estetická výchova, Praha, 3.A, Exkurze do Slezského muzea, Slezsko, 3DS2, Bin Exkurze VŠCHT, Praha, 2.B, Exkurze Dlouhé Stráně, 2.C, 2.B, 2.D, 6.A, 3.C Exkurze Praha, 4DS, výstava "Stopy totality" 16

17 Exkurze Praha, 3.B, Exkurze Lipová, 6.A, Exkurze jižní Morava, 4.B, Exkurze Charita Opava, 4PS Exkurze na Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, 4PS Exkurze do Zemského archivu, 3DS Exkurze na Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, 3PS Exkurze do Zemského archivu, 3DS Exkurze TEVA, 3CHS Historicko-literární exkurze Brno, 4.A, Gaudeamus Brno, maturitní ročníky Exkurze do BK consult, Daňové poradenství, 4EK Exkurze PL Opava, 4PS Exkurze Slezská tvorba, vybrané třídy Exkurze Marianum, 4PS Ekonomická stáž, Ostrava, výběr žáků Exkurze na Finanční úřad, 4EK Exkurze Kofola Krnov a slévárny, 2.D Exkurze Budiž světlo, DO Vítkovice, 3.A Exkurze VŠCHT Praha, 2.D, Exkurze do skanzenu v Rožnově p. Radhoštěm, Vánoce na dědině, 1.A Exkurze na patologii, SN Opava, 3.B Exkurze do PL Opava, odd. psychóz, 4PS Exkurze do Ústavu sociální péče Marianum, 3PS Exkurze do německé knihovny SU, NNK 7.A Exkurze do PPP Opava, 4PS Exkurzena na ZŠ Dostojevského, 3PS Exkurze na výstavu Opavské hradby, 1.B Exkurze do Světa techniky Vítkovice, 6.A Exkurze do ČSOB, EK Exkuze na ZŠ Dostojevského, 4PS, Bo Exkurze do Dětského centra Čtyřlístek, 4PS Exkurze na logopedii, 4PS Projekt Kosmické souvislosti, VŠB Planetárium, Ostrava, výběr žáků Exkurze do Dětského centra Čryřlístek, 3PS Poznej svoje město, interaktivní prohlídka Opavy, 6.A, VV Po stopách J. A. Komenského, Přerov, žáci 1. ročníků Účast na jednání OSN v Ženevě, projekt Notre Monde, My World, 2 žáci Botanická exkurze, Arboretum, Nauč. stezka Hvozdnice, Údolí Moravice, 3BS Exkurze na Hlásku, 3.A Exkurze do Bělé, Labyrint v Chartres, 7.A Účast na soudním líčení, Okresní soud Opava, 3. roč., v rámci Dnů práva Exkurze do Muzea J. A. Komenského, Přerov, 1.C Exkurze na Den sociálních služeb, výběr žáků Exkurze do úpravny vody na Kružberk-Podhradí, 3.A Exkurze do ČOV, 3.A Terénní exkurze v rámci projektu Stříbrné jezero 2014, vybraní žáci Ekologická exkurze na Stříbrné jezero a polské Pilče, 2.D Exkurze do Olomouce, 2.A Exkurze do Podhradí, 5.A, Exkurze do Raduně, 2.B Zahraniční exkurze Zahraniční poznávací exkurze, 8.A, Rakousko, Exkurze Francie-Švýcarsko, 7.A, výběr francouzštinářů, Projekt Comenius, Francie,

18 Dějepisná exkurze do Bavorska, 6 žáků, Exkurze do Osvětimi, 4.B a 8.A Exkurze do Osvětimi, 4.C, 4.D Exkurze do Vídně - Muzeum hudby, 1.D a zájemci Projekt Comenius - Wales, Exkurze do Technického muzea ve Vídni, projekt STEP z VŠCHT, Exkurze Netradiční zdroje energie, Ratiboř, 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Zahraniční poznávací exkurze, Itálie, 3.D, Kla, Ond, Zahraniční exkurze, Anglie, výběr žáků, Kurzy Adaptační kurz 5.A, Podhradí, Adaptační kurz, Podhradí, 1.A a 1.C, Adaptační kurz 1.B a 1.D, LVK Kurzovní chata, 5.A, Stmelovací pobyt třídy 1.A, Bolatice, LVK Kurzovní chata, 1.B a 1.D, LVK Kurzovní chata, 1.C, LVK Kurzovní chata, 2.A, Sportovně turistický kurz, 2.D, Podhradí, Sportovně turistický kurz, 6.A, 2.B, Budišov n. Budišovkou, Sportovně turistický kurz, 2.C, Podhradí, Charitativní akce Charitativní sbírka Světluška, 4.D Sluníčkový den, 1.D Pomozte nevidoucím, OD Breda, výběr žáků, Celoškolní projekty Imatrikulace žáků 1. ročníků, pro žáky a pro rodiče Studentské volby na MGO Opava cantat 2013, Příběhy bezpráví, projekce filmu Deset bodů, beseda s p. Žídkem školní konference, aula Slezské univerzity Mikuláš, organizuje 8.A Zpívání na schodech, Luscinia Projekt AIESEC-Edison, zahraniční studenti na MGO, Festival Jeden svět 2014, kino OKO Ples MGO, zámek Hradec nad Moravicí Den Mendela, hosté z PF UP Olomouc Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. (Radiobiologie) a RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. (Eugenika) Ge, CHP Oslava 130 let školy a českého gymnaziálního školství ve Slezsku, Křest nové sbírky poezie Miroslava Černého s názvem KARAVANSARAJ. Ilustrace Rostislav Herrmann Dny práva pro 3. ročníky, Dny prevence, 1. ročníky, Dětský den, Suché Lazce, 1.A, 2.A, 3.A a 4.A Mendel s Cup, turnaj v kopané, Den zdraví pro VG Sportovní den, žáci VG Filmový den na MGO 18

19 Evaluace Testování 1. ročníků a 5.A - jeden test z ČJ, M, AJ, OSP MSK KVALITA 2013, , on-line Testování VEKTOR 4. ročníků, výstupní testování ve 4. ročníku, testy OSP, M, ČJ, AJ, , on-line Pre test FCE z angličtiny Testování STONOŽKA, 4.A, , on-line Písemné testy FCE za AJ Ústní testy FCE z AJ Testy CAE z AJ, testy vyšší úrovně, 8 žáků Pilotní testy CERMAT - ČJ a NJ Zkouška Matematika+, CERMAT Testování Stonožka, 2.A, , on-line Testování Dovednosti pro život, 3.A, on-line Testování Dovednosti pro život, 1.A, on-line Testování žáků 3. ročníků KVALITA v MSK, , testy ČJ, M a AJ, NJ, on-line, SCIO DSD Pilotní zkouška německého certifikátu, 3 žáci Písemné zkoušky německého certifikátu, 17 žáků Ústní zkoušky německého certifikátu, Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace žáků 1. ročníků, pro žáky i pro rodiče Prezentace středních škol pro výchovné poradce ZŠ, SŠE Opava Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších žáků středních škol v MSK, v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Dětská vědecká konference, Praha, 12 žáků, INFORMA 2013, SŠ technická, Opava, Opava cantat 2013, Deváťáci ze ZŠ Englišova na MGO Den otevřených dveří Mikulášská pro chemiky, účast Klubu nadaných dětí ZŠ Englišova ZŠ B. Němcové na MGO, 8. třída, pokusy z chemie Žáci ze ZŠ B. Němcové na MGO, 9. třída Přírodovědná soutěž pro ZŠ Den otevřených dveří Prezentace MGO na ZŠ Otická, 9.B Odpoledne s chemií a biologií pro žáky ze ZŠ Dostojevského Křest nové sbírky poezie Miroslava Černého s názvem KARAVANSARAJ Den Země, akce SM Opavy Dětský den, Suché Lazce pro žáky NG Besídka s rodiči 1.A Máme rádi hudebku Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v kostele sv. Václava Akce k volbě povolání Informace o možnostech studia na VŠ, agentura Sokrates, maturující třídy Prezentace středních škol pro výchovné poradce ZŠ, SŠE Opava INFORMA 2013, SŠ technická, Opava, Gaudeamus Brno, maturitní ročníky volno k návštěvě veletrhu Spanilá jízda - informace o studiu na VŠE v Praze, náš absolvent Lukáš Němec, zájemci ze 3. a 4. ročníků Hodiny moderní chemie, projekt STEP, VŠCHT Praha, vybrané třídy 19

20 Prezentace studia v Holandsku, absolventka MGO Štěpánka Zvěřinová Přednáška o studiu na vojenské medicíně, absolventka Lucie Pravdová Beseda o studiu geografie na UP Olomouc, 3ZS a4zs Prohlídka výstavy Svět vědy, malá tělocvična, vybrané třídy a zájemci Informace o studiu na středních školách v zahraničí, 5.A a 6.A Přednášky z M, projekt Ambasadoři vědy a techniky, MS3, VŠB-TU Ostrava Partnerské vztahy Výměnný pobyt v Martině, Projekt Comenius, Francie, Workshop hudební skupiny FOTOS z Německa, 22 žáků Projekt Comenius - Wales, Družební kontakt Opava - Roth, na MGO, Projekt Comenius, Maďarsko, Výměnný pobyt v Rothu, SRN, výběr žáků, Návštěva představitelů G Roth Konference o spolupráci s Lotrinskem, 14 žáků, Ostrava Činnost OSS Luscinia Imatrikulace žáků 1. ročníků Soustředění Luscinie, Komárov, Opava cantat 2013, , příjezd sborů Opava cantat 2013, , soutěžní program, workshop, vých. koncerty Opava cantat 2013, , sout. program, závěr. koncert Na Rybníčku Opava cantat 2013, , odjezd, úklid Vánoční koncert duben 2014 Pěvecký festival, Jihlava Vystoupení Luscinie v Děhylově Jarní koncert Luscinie Slezské muzeum Pěvecký festival v Polsku, SOČ Školní přehlídka SOČ Okresní přehlídka SOČ, MGO Krajská přehlídka SOČ, VŠB TU Ostrava Celostátní přehlídka SOČ, Plzeň, Maturita Opravné maturity podzimní termín Didaktické testy a písemné práce spol. části MZ od 2.5. do Maturity 4.B, 4.C, Maturity 4.D, 8.A,

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2010-2011. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010-2011. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009-200 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2016/2017

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2016/2017 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2016/2017 Září 1. týden po sportovních kurzech: rodičovské schůzky k zimním kurzům výjezd našich studentů v rámci projektu do gymnázia Cygnus v Amsterdamu (termín

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2008/2009 Měsíční plán akcí Září 2008 30. -31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt 1.Zahájení školního roku 2. Třídnické práce, Spirit

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více