Výroční zpráva. za školní rok Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Transkript

1 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tel.: fax: IZO: IČO:

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2014 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Školní psycholog: nebo Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Petr Pavlíček RČ /099 Bílovecká 45, Opava, Mgr. Václav Pustějovský --- Ing. Dalibor Bielka Složení školské rady: Školská rada Mendelova gymnázia pracuje od Předseda: JUDr. Hana Lasáková, MBA Místopředseda: Mgr. Václav Pustějovský Členové: Ing. Jiří Dumbrovský, Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc., Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Mgr. Patrik Kavecký Objekt školy zahrnuje budovu školy, budovu tělocvičny a přilehlé pozemky (školní dvůr). Budova školy, postavená v roce 1899, stále vyžaduje rekonstrukci. Charakteristika školy: Během školního roku byla z prostředků MSK vybudována nová posluchárna fyziky a o prázdninách 2013 z projektu ŠABLONY nová posluchárna biologie. V budově školy je prostor pro 24 kmenových učeben, odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů a odpočinkové prostory. V budově tělocvičny jsou dvě tělocvičny, fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem slouží jako hřiště i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště má 3

4 speciální povrch. Na části dvora vznikla pergola s lavicemi, která slouží jako venkovní ekologická učebna i jako prostor k relaxaci. Kapacita jídelny je 1287 jídel, v jídelně je 112 míst, výběr ze 3 jídel. Evidence obědů byla vedena pomocí karet s čárovým kódem. Od měsíce března 2011 bylo zavedeno objednávání stravy přes internet a to s objednávkou na celý daný měsíc. Část II. Přehled oborů vzdělání, základní charakteristika tříd Čtyřleté studium Osmileté studium K/41 Gymnázium ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme K/81 Gymnázium ŠVP Tvořím, tvoříš, tvoříme... Počet tříd: 20 Počet žáků: 619 Průměrný počet žáků na třídu: 30,95 Průměrný počet žáků na učitele: 12,9 (použit přepočtený počet učitelů 48) Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový Z toho Integrovaní zdr. počet žáků dívek postiž. žáci 1.A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ B K/ C K/ D K/ A K/ A K/ A K/ A K/ Celkem

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Personální obsazení školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí pracovníci THP Pracovníci školní jídelny Zahraniční lektoři 2 Absolventi, kteří nastoupili na školu 0 Učitelé s novou pracovní smlouvou 3 Učitelé, kteří nastoupili nebo odešli během školního roku 1 b) Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Kategorie pedagogických pracovníků Celkový počet odučených hodin nebo hodin výchovné práce Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně Z toho počet hodin vyučovaných aprobovaně v % Učitelé ,00 MOV (učitelé odborného výcviku) Vychovatelé Škola celkem ,00 5

6 Část IV. Údaje o přijímacím řízení v roce 2014 Počet kol přijímacího řízení Datum konání přijímacích zkoušek Charakteristika a 23. dubna 2014 pro čtyřleté i osmileté studium Po uskutečnění přijímacího řízení byli žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (max. 90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (max. 30 žáků). Přijímací zkoušky vykonali všichni uchazeči o osmileté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky a uchazeči o čtyřleté studium formou testů SCIO z jazyka českého a z matematiky. Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v 1. kole přijím. řízení Přijato v 1. kole přijímacího řízení Přijato na základě autoremedury 37 0 Odevzdalo zápisový lístek Přijato na odvolání po 1. kole přijímacího řízení 0 0 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníků po ukončení přijímacího řízení Přijato do 1. ročníků celkem 90 Skutečný počet žáků, kteří nastoupili na začátku školního roku se změnil. Během prázdnin část přijatých uchazečů nastoupilo na MGO formou přestupu z jiných škol. Počet přijetí v průběhu škol. roku do 1. ročníků 10 do vyšších ročníků 1 6

7 Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a uplatnění absolventů a) Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 ke dni klasifikační porady Poznámka: Třídy 1.A-8.A jsou prvním až osmým ročníkem osmiletého studijního cyklu. Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu. 7

8 b) Opakování ročníku ve školním roce , vyloučení a podmíněná vyloučení Opakování ročníku 1 žákyně Podmíněné vyloučení - c) Maturitní zkoušky v roce 2014 Termíny ústních maturitních zkoušek (třídy 4.B, 4.C) (třídy 4.D a 8.A). d) Přehledné výsledky maturitních zkoušek Přehled výsledků MZ v jarním termínu Část Předmět Obor Společná Profilová Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch ČJ K/ , K/ ,63 AJ K/ , K/ ,00 M K/ , K/ ,22 NJ K/ ,67 RJ K/ ,00 FJ K/ ,00 ŠJ K/ ,67 ČJL K/ , K/ ,00 AJ K/ , K/ ,50 NJ K/ , K/ ,00 FJ K/ ,25 ŠJ K/ , K/ ,00 RJ K/ ,89 ZSV K/ , K/ ,42 D K/ , K/ ,00 Z K/ , K/ ,25 M K/ , K/ ,00 F K/ , K/ ,00 CH K/ , K/ ,40 8

9 B IVT EV-hud. EV-výtv K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ ,5 Přehled výsledků MZ v podzimním termínu Počet Úspěšně vykonalo Prům. Část Předmět Obor přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch Společná Profilová ČJ K/ ,50 AJ K/ ,00 M K/ ,50 ZSV K/ ,00 RJ K/ ,00 D K/ ,00 Z K/ ,00 B K/ ,00 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014 Jarní termín Obor Termín prospěl prům. prospěl neprospěl s vyzn. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch K/41 řádný , ,62 opravný , K/81 řádný , opravný e) Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Výsledky školy v rámci skupiny Výsledky školy v rámci všech oborů vzdělání Předmět testovaných škol název skupiny oborů vzdělání * úspěšnost percentil percentil Jazyk český 78, Matematika 73, Jazyk anglický 83,

10 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 10

11 11

12 Rozhodnutí ředitele školy a správní řízení Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet Správní odvolání řízení Rozhodnutí o přijetí na 4letý obor studia Rozhodnutí o nepřijetí na 4letý obor studia Rozhodnutí o přijetí na 8letý obor studia Rozhodnutí o nepřijetí na 8letý obor studia Rozhodnutí o přestupu na MGO během školního roku Rozhodnutí o přerušení studia Rozhodnutí o podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu Rozhodnutí o povolení změny oboru Rozhodnutí o přijetí vzdělávání do vyššího ročníku Rozhodnutí o opakování ročníku Umístění absolventů na vysokých školách k Ve školním roce 2013/2014 maturovalo na Mendelově gymnáziu 124 studentů, 4 z nich se na vysoké školy nedostali. Na vysoké a vyšší odborné školy bylo přijato 97% přihlášených absolventů. Přehled přijatých studentů podle vysokých škol: Vysoká škola v zahraničí 3 Karlova univerzita Praha 17 Masarykova univerzita Brno 13 Palackého univerzita Olomouc 20 Ostravská univerzita 18 Slezská univerzita 8 VŠ báňská technická univerzita 11 VŠ ekonomická Praha 5 Vysoké učení technické, ČVUT 17 Ostatní 6 VOŠ 2 Přehled přijatých studentů podle fakult: Filozofické fakulty 27 Lékařské a zdravotní fakulty 5 Ekonomické fakulty 13 Pedagogické fakulty 11 Přírodovědecké fakulty 25 Právnické fakulty 2 Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 8 Fakulty informatiky 7 Fakulty nanotechnologií 4 Fakulty strojní a stavební 10 Fakulty politologické 3 Ostatní fakulty 5 12

13 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výčet akcí souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů Akce Adaptační kurzy, září A, 1.B, 1.C, 1.D Charitativní akce (Světluška, Sluníčkový den, Dětský karneval pro děti z MŠ Na Pastvisku, pomoc nevidoucím) výběr žáků během roku Hudební festival OPAVA CANTAT 2013, celá škola Den Země, akce SM Opavy, vybraní žáci Den dětí, A, 2.A, 3.A, 4.A Monitorovací systém systém sledování žáků za účelem celá škola odhalení a včasného řešení negativních jevů Dny prevence, B, 1.C, 1.D, 5.A Den zdraví a bezpečnosti, červen 2014 celá škola Sportovní den, celá škola Mendel s Cup 2013, turnaj v kopané celá škola Festival dokument. filmů o lidských právech Jeden svět na školách, , Obecní dům 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Obor Řízení školy, ekonomika, prevence Zdravotník zotavovacích akcí, Kvalifikační personální agentura, o.p.s. Rizika kyberprostoru, KVIC Nový Jičín Metodický seminář etwinning pro pokročilé, Národní podpůrné středisko pr etwinning v ČR, G Olgy Havlové, Ostrava Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny, Klub ekologické výchovy MSK Vnitřní kontrola v praxi školských příspěvkových organizací, vzory písemností, PARIS s.r.o. Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny, RESK education s.r.o. Nejčastější úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc, Kvalifikační personální agentura, o.p.s. Nová maturita Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí, CERMAT Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře, CERMAT Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, CERMAT Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ, CERMAT Hodnotitel ústní zkoušky - NJ, CERMAT Hodnotitel ústní zkoušky - ČJ, CERMAT Hodnotitel písemné práce - ČJ, CERMAT 13 Účastníci 4 učitelé 20 učitelů 6 učitelů 5 učitelů 5 učitelů 2 učitelé 2 učitelé 3 učitelé 2 učitelé

14 Zadavatel, CERMAT Zadavatel pro žáky s PUP MZ, CERMAT Český jazyk Poezie ve škole i mimo ni I., KVIC Nový Jičín Anglický jazyk Metodický kurz pro učitele anglického jazyka, Jazyková škola ABECEDA s.r.o. Jazykové vzdělávání učitelů AJ na ZŠ - vantage B2.1 Německý jazyk Rozvoj kompetencí učitelů 4 - Intenzivní jazykový kurz - němčina Němčina je super!, PhDr. Veronika Hutarová Meine Schüller sind auf dem B1-Niveau, PhDr. Veronika Hutarová Trendy v jazykovém vzdělávání, ACERT Den učitelů německého jazyka, Goethe - institut, Praha Ruský jazyk Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka, CERMAT Francouzský jazyk Comenius regio, konference v Ostravě, základy spolupráce s Lotrinskem v oblasti studentských výměn na SŠ, KÚ Ostrava Školení e-twinning, Montpellier, Francie Španělský jazyk De la palabra a la acción: cómo potenciar la producción oral, Fraus Základy společenských věd Český parlament a parlamentarismus, Parlamentní institut, Praha Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce, KVIC Nový Jičín Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce 2, KVIC Nový Jičín Právo - nový občanský zákoník, EDUKO Dějepis Jak vyučovat holocaustu, Památník Terezín Interaktivní metody v dějepisné praxi - Československo ve 20. století, obč. sdružení PANT Dějiny Československy , DESCARTES Zeměpis Dnešní svět v souvislostech, Terra- klub Matematika 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol, Universitas 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol, Universitas 2 učitelé 3 učitelé 3 učitelé 2 učitelé 2 učitelé 2 učitelé Fyzika 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot, E-pedagog.cz Elektřina kolem nás, radioaktivita, fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC, Slovanské gymnázium, Olomouc 14

15 Gamabeta, Společnost ČEZ Chemie Popularizace výuky chemie aneb audiovizuální chemie, VŠB-TU Ostrava Biologie Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK, UP Olomouc Národní konference SCIENTIX, Praha Muzejní workshop, Slezské muzeum, Opava NaTech - Setkání učitelů M-F-B v Trojanovicích Informatika a výpočetní technika Letní škola tvoříme s ipadem a pro ipad, ismart premium s.r.o., Ostrava Informační technologie ve výuce, Klett nakladatelství Tělesná výchova TěloOlomouc 2014, Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc Právní odpovědnost při výuce tělesné výchovy, Comenia consult Praha Gymnastika pro děti, KVIC Nový Jičín 3 učitelé 2 učitelé 2 učitelé 2 učitelé 2 učitelé Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci výuky se žáci zúčastnili následujících akcí: Besedy, přednášky, divadlo, kino a koncerty Simulační hry o komunální politice, Výstava Vincenc Prasek, procházka Opavou, 5.A, 3.A Planeta Země 3000, Madagaskar - Příběh pradávné Lemurie Výstava v Domě umění - Ruské umění 19. a 20. století Výstava ve Slezském muzeu, Slezsko, 3DS Beseda s ředitelem Francouzské aliance z Ostravy Putovní výstava o Pavlu Tigridovi, , přízemí MGO Program v Obecním domě, Cesta městem, DS Pitva prasete, 20 žáků z BS Vzdělávací program pro dívky 1. ročníků dívky 1.A Čas proměn; dívky 1.B, 1.C, 1.D a 5.A S Tebou o Tobě, MGO Varhanní koncert v konkatedrále Panny Marie v Opavě, žáci HV Galerijní animace k výstavě Duch Afriky, Dům umění, žáci VV Přednáška z D na Slezské univerzitě, 4DS, 1.B a 3.B Putování za řemesly - návštěva sochařského ateliéru Tomáše Skalíka, žáci VV Beseda s absolventkou K. Kollerovou o studiu na MU Brno a studiu baltistiky Planeta Země 3000, Austálie - tajemství rudého kontinentu, 2. ročníky Putování za řemesly, Obecní dům, žáci VV Festival outdoorových filmů, 1. ročníky čtyřletého studia a 5.A, aula SU Beseda o studiu na VŠ v zahraničí, žáci 3. a 4. ročníků Přednáška o právu, žáci 3. ročníků Přednáška Petra Klána: Hledání informací na Internetu, přednáška Ladislava Andreya Kvantové počítání II, žáci MS Workshop hudební skupiny FOTOS z Německa, 22 žáků NJ 15

16 Přednáška o homosexualitě Když se máme rádi, není co řešit pro chlapce 1. a 2. ročníků, dívky dobrovolně Slezské muzeum - program k Vánocům, žáci NG Hodiny moderní chemie, projekt STEP, VŠCHT Praha, výběr žáků Opera v NDMS Ostrava, Lohengrin, 7.A Setkání s nevidomými v rámci akce Viděno hmatem, org. KAFIRA, VV 1. roč Beseda pro žáky o rychločtení, zájemci Přednáška Média a my, Fabian Fronček, zájemci Projekt Ambasadoři - přednáška na téma Nanotechnologie, výběr žáků, přednáší Ing. Hana Doležalová z VŠB Zážitkové semináře Setkání s nevidomými, p. Milena Rychtářová, žáci 2. ročníků Prezentace Matematického ústavu SU, žáci 4MS Planeta Země 3000, Mexico - záhada starých Mayů, žáci 1. ročníků Beseda s řešiteli MO kat. B a C, student SU Jiří Jahn Beseda s Městskou policií Opava, 4.A Seminář TV MGO, Fabian Fronček, zájemci, Drum-in Miloše Dvořáčka, 1.A, 2.A, 3.A Přednáška o účasti týmu Comenius na projektu ve Walesu, 2AK Přednáška Dr. Wagnera na SU, žáci FS Anglické divadlo, 3. a 4. ročníky Film o Tomáši Baťovi, zájemci Prezentace projektu UNIVERSITAS LIVE THE UNIVERSITY, žáci Vých. koncert - Strunné nástroje v etnické hudbě, Radim Zenkl, žáci 2. roč Seminář k Chemické olympiádě kat. C Přednáška na téma ČSR a ČR po r.1989 v kontextu mezinárodní politiky, PMV Dlouhá noc krátkých textů, žáci NK Interaktivní výstava Nebojte se fyziky, Hlučín, 6.A Přednášky z cyklu Ambasadoři vědy a techniky, 3MS, Ostrava Festival Jeden svět 2014, kino OKO, vybrané třídy Galerijní animace Koho děsí noční běsy, vybrané třídy Přednáška Peníze a čas ve středověku, SU, 6.A Večerní představení Evžen Oněgin v SD Opava, 2.B, 7.A Projekt Kavárna Evropa, výběr žáků, MGO Putovní výstava o Olze Havlové, , MGO Natáčení soutěžního televizního pořadu U6 - úžasný svět techniky, 5 žáků 3.A Maraton v četbě Dona Quijota, vybraní žáci ŠJ Přednáška Tomáše Kolicha, Sherlock Holmes, vybraní žáci Den Země, akce Stat. města Opavy, vybraní žáci Rady začínajícím milencům, přednáška pro 1. ročníky Divadelní představení Sluha dvou pánů, SD Opava, 2.A a 3.A Projekt AIESEC Speak, návštěva zahraniční stážistky Elizabeth Přednáška Inerciální jaderná fúze, Ing. Vojtěch Horný, zájemci Přednáška Do Německa na zkušenou, 7.A, 3.B, 5.A, 1.D Astroškolička, SU Opava, výběr žáků Projektový den KOS, výběr žáků, VŠB TU Ostrava Výstava o legiích, Obecní dům Výstava Velká válka..., DS Exkurze a zájezdy Exkurze 4.B, Kofola Krnov Exkurze Haškova Lipnice, 3.C, Exkurze estetická výchova, Praha, 3.A, Exkurze do Slezského muzea, Slezsko, 3DS2, Bin Exkurze VŠCHT, Praha, 2.B, Exkurze Dlouhé Stráně, 2.C, 2.B, 2.D, 6.A, 3.C Exkurze Praha, 4DS, výstava "Stopy totality" 16

17 Exkurze Praha, 3.B, Exkurze Lipová, 6.A, Exkurze jižní Morava, 4.B, Exkurze Charita Opava, 4PS Exkurze na Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, 4PS Exkurze do Zemského archivu, 3DS Exkurze na Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy, 3PS Exkurze do Zemského archivu, 3DS Exkurze TEVA, 3CHS Historicko-literární exkurze Brno, 4.A, Gaudeamus Brno, maturitní ročníky Exkurze do BK consult, Daňové poradenství, 4EK Exkurze PL Opava, 4PS Exkurze Slezská tvorba, vybrané třídy Exkurze Marianum, 4PS Ekonomická stáž, Ostrava, výběr žáků Exkurze na Finanční úřad, 4EK Exkurze Kofola Krnov a slévárny, 2.D Exkurze Budiž světlo, DO Vítkovice, 3.A Exkurze VŠCHT Praha, 2.D, Exkurze do skanzenu v Rožnově p. Radhoštěm, Vánoce na dědině, 1.A Exkurze na patologii, SN Opava, 3.B Exkurze do PL Opava, odd. psychóz, 4PS Exkurze do Ústavu sociální péče Marianum, 3PS Exkurze do německé knihovny SU, NNK 7.A Exkurze do PPP Opava, 4PS Exkurzena na ZŠ Dostojevského, 3PS Exkurze na výstavu Opavské hradby, 1.B Exkurze do Světa techniky Vítkovice, 6.A Exkurze do ČSOB, EK Exkuze na ZŠ Dostojevského, 4PS, Bo Exkurze do Dětského centra Čtyřlístek, 4PS Exkurze na logopedii, 4PS Projekt Kosmické souvislosti, VŠB Planetárium, Ostrava, výběr žáků Exkurze do Dětského centra Čryřlístek, 3PS Poznej svoje město, interaktivní prohlídka Opavy, 6.A, VV Po stopách J. A. Komenského, Přerov, žáci 1. ročníků Účast na jednání OSN v Ženevě, projekt Notre Monde, My World, 2 žáci Botanická exkurze, Arboretum, Nauč. stezka Hvozdnice, Údolí Moravice, 3BS Exkurze na Hlásku, 3.A Exkurze do Bělé, Labyrint v Chartres, 7.A Účast na soudním líčení, Okresní soud Opava, 3. roč., v rámci Dnů práva Exkurze do Muzea J. A. Komenského, Přerov, 1.C Exkurze na Den sociálních služeb, výběr žáků Exkurze do úpravny vody na Kružberk-Podhradí, 3.A Exkurze do ČOV, 3.A Terénní exkurze v rámci projektu Stříbrné jezero 2014, vybraní žáci Ekologická exkurze na Stříbrné jezero a polské Pilče, 2.D Exkurze do Olomouce, 2.A Exkurze do Podhradí, 5.A, Exkurze do Raduně, 2.B Zahraniční exkurze Zahraniční poznávací exkurze, 8.A, Rakousko, Exkurze Francie-Švýcarsko, 7.A, výběr francouzštinářů, Projekt Comenius, Francie,

18 Dějepisná exkurze do Bavorska, 6 žáků, Exkurze do Osvětimi, 4.B a 8.A Exkurze do Osvětimi, 4.C, 4.D Exkurze do Vídně - Muzeum hudby, 1.D a zájemci Projekt Comenius - Wales, Exkurze do Technického muzea ve Vídni, projekt STEP z VŠCHT, Exkurze Netradiční zdroje energie, Ratiboř, 1.B, 1.C, 1.D, 5.A Zahraniční poznávací exkurze, Itálie, 3.D, Kla, Ond, Zahraniční exkurze, Anglie, výběr žáků, Kurzy Adaptační kurz 5.A, Podhradí, Adaptační kurz, Podhradí, 1.A a 1.C, Adaptační kurz 1.B a 1.D, LVK Kurzovní chata, 5.A, Stmelovací pobyt třídy 1.A, Bolatice, LVK Kurzovní chata, 1.B a 1.D, LVK Kurzovní chata, 1.C, LVK Kurzovní chata, 2.A, Sportovně turistický kurz, 2.D, Podhradí, Sportovně turistický kurz, 6.A, 2.B, Budišov n. Budišovkou, Sportovně turistický kurz, 2.C, Podhradí, Charitativní akce Charitativní sbírka Světluška, 4.D Sluníčkový den, 1.D Pomozte nevidoucím, OD Breda, výběr žáků, Celoškolní projekty Imatrikulace žáků 1. ročníků, pro žáky a pro rodiče Studentské volby na MGO Opava cantat 2013, Příběhy bezpráví, projekce filmu Deset bodů, beseda s p. Žídkem školní konference, aula Slezské univerzity Mikuláš, organizuje 8.A Zpívání na schodech, Luscinia Projekt AIESEC-Edison, zahraniční studenti na MGO, Festival Jeden svět 2014, kino OKO Ples MGO, zámek Hradec nad Moravicí Den Mendela, hosté z PF UP Olomouc Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. (Radiobiologie) a RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D. (Eugenika) Ge, CHP Oslava 130 let školy a českého gymnaziálního školství ve Slezsku, Křest nové sbírky poezie Miroslava Černého s názvem KARAVANSARAJ. Ilustrace Rostislav Herrmann Dny práva pro 3. ročníky, Dny prevence, 1. ročníky, Dětský den, Suché Lazce, 1.A, 2.A, 3.A a 4.A Mendel s Cup, turnaj v kopané, Den zdraví pro VG Sportovní den, žáci VG Filmový den na MGO 18

19 Evaluace Testování 1. ročníků a 5.A - jeden test z ČJ, M, AJ, OSP MSK KVALITA 2013, , on-line Testování VEKTOR 4. ročníků, výstupní testování ve 4. ročníku, testy OSP, M, ČJ, AJ, , on-line Pre test FCE z angličtiny Testování STONOŽKA, 4.A, , on-line Písemné testy FCE za AJ Ústní testy FCE z AJ Testy CAE z AJ, testy vyšší úrovně, 8 žáků Pilotní testy CERMAT - ČJ a NJ Zkouška Matematika+, CERMAT Testování Stonožka, 2.A, , on-line Testování Dovednosti pro život, 3.A, on-line Testování Dovednosti pro život, 1.A, on-line Testování žáků 3. ročníků KVALITA v MSK, , testy ČJ, M a AJ, NJ, on-line, SCIO DSD Pilotní zkouška německého certifikátu, 3 žáci Písemné zkoušky německého certifikátu, 17 žáků Ústní zkoušky německého certifikátu, Propagace školy a akce pro veřejnost Imatrikulace žáků 1. ročníků, pro žáky i pro rodiče Prezentace středních škol pro výchovné poradce ZŠ, SŠE Opava Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších žáků středních škol v MSK, v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Dětská vědecká konference, Praha, 12 žáků, INFORMA 2013, SŠ technická, Opava, Opava cantat 2013, Deváťáci ze ZŠ Englišova na MGO Den otevřených dveří Mikulášská pro chemiky, účast Klubu nadaných dětí ZŠ Englišova ZŠ B. Němcové na MGO, 8. třída, pokusy z chemie Žáci ze ZŠ B. Němcové na MGO, 9. třída Přírodovědná soutěž pro ZŠ Den otevřených dveří Prezentace MGO na ZŠ Otická, 9.B Odpoledne s chemií a biologií pro žáky ze ZŠ Dostojevského Křest nové sbírky poezie Miroslava Černého s názvem KARAVANSARAJ Den Země, akce SM Opavy Dětský den, Suché Lazce pro žáky NG Besídka s rodiči 1.A Máme rádi hudebku Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v kostele sv. Václava Akce k volbě povolání Informace o možnostech studia na VŠ, agentura Sokrates, maturující třídy Prezentace středních škol pro výchovné poradce ZŠ, SŠE Opava INFORMA 2013, SŠ technická, Opava, Gaudeamus Brno, maturitní ročníky volno k návštěvě veletrhu Spanilá jízda - informace o studiu na VŠE v Praze, náš absolvent Lukáš Němec, zájemci ze 3. a 4. ročníků Hodiny moderní chemie, projekt STEP, VŠCHT Praha, vybrané třídy 19

20 Prezentace studia v Holandsku, absolventka MGO Štěpánka Zvěřinová Přednáška o studiu na vojenské medicíně, absolventka Lucie Pravdová Beseda o studiu geografie na UP Olomouc, 3ZS a4zs Prohlídka výstavy Svět vědy, malá tělocvična, vybrané třídy a zájemci Informace o studiu na středních školách v zahraničí, 5.A a 6.A Přednášky z M, projekt Ambasadoři vědy a techniky, MS3, VŠB-TU Ostrava Partnerské vztahy Výměnný pobyt v Martině, Projekt Comenius, Francie, Workshop hudební skupiny FOTOS z Německa, 22 žáků Projekt Comenius - Wales, Družební kontakt Opava - Roth, na MGO, Projekt Comenius, Maďarsko, Výměnný pobyt v Rothu, SRN, výběr žáků, Návštěva představitelů G Roth Konference o spolupráci s Lotrinskem, 14 žáků, Ostrava Činnost OSS Luscinia Imatrikulace žáků 1. ročníků Soustředění Luscinie, Komárov, Opava cantat 2013, , příjezd sborů Opava cantat 2013, , soutěžní program, workshop, vých. koncerty Opava cantat 2013, , sout. program, závěr. koncert Na Rybníčku Opava cantat 2013, , odjezd, úklid Vánoční koncert duben 2014 Pěvecký festival, Jihlava Vystoupení Luscinie v Děhylově Jarní koncert Luscinie Slezské muzeum Pěvecký festival v Polsku, SOČ Školní přehlídka SOČ Okresní přehlídka SOČ, MGO Krajská přehlídka SOČ, VŠB TU Ostrava Celostátní přehlídka SOČ, Plzeň, Maturita Opravné maturity podzimní termín Didaktické testy a písemné práce spol. části MZ od 2.5. do Maturity 4.B, 4.C, Maturity 4.D, 8.A,

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Mgr. Alena Svanovská Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů a žáků... 6 Obor 79-41-K/41... 6 Obor 79-41-K/81... 6 3. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více