Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice je příspěvkovou organizací obce Víceměřice, která poskytuje služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a seniorům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Toto prostředí se jim snažíme nahradit v co nejvyšší možné míře. Zabezpečujeme péči a podporu potřebným osobám a maximálně s nimi spolupracujeme při naplňování jejich životních potřeb, přičemž služby přizpůsobujeme individuálně právě těmto potřebám. Umožňujeme žít v důstojném prostředí, vytváříme podmínky pro rozhodování o vlastním životě a pro uplatnění základních práv. Zároveň podporujeme kontakty se společenským prostředím. Základním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče. Jedná se o zařízení s celoročním provozem.

4 Zařízení je umístěno v bývalém Metternichově zámečku, který byl postaven na místě původní tvrze připomínané již ve 14. století. V roce 1924 koupil zámek spolu s polnostmi Řád řebčínských sester dominikánek a v témže roce ( ) zde našlo domov prvních 18 mentálně postižených svěřenců. Za zmínku stojí zřízení košíkářské dílny, ve které svěřenci začali pracovat od roku Začátkem 80. let odešly z ústavu poslední řádové sestry a přenechaly objekt tehdejšímu Okresnímu úřadu Prostějov pro další poskytování sociálních služeb potřebným občanům. V letech bylo zařízení součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov. Tato organizace sdružovala 7 sociálních zařízení okresu a zabezpečovala tak převážnou část sociálních služeb pro staré, invalidní, zdravotně a mentálně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany ve městě Prostějově a celém tehdejším okrese. Zařízení neměla vlastní právní subjektivitu a velká část agend byla společně řešena na ředitelství v Prostějově. Se zrušením okresních úřadů došlo ke změně názvu této organizace a také ke změně zřizovatele. Po roce fungování Sociálních služeb, p. o., rozhodl zřizovatel Olomoucký kraj, že od tuto organizaci zruší a zřídí samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou. K tomuto datu byl tedy zřízen Ústav sociální péče Víceměřice, příspěvková organizace. V říjnu 2004 požádala Obec Víceměřice Olomoucký kraj o převod zřizovacích práv k ústavu. Rozhodnutím Zastupitelstva Obce Víceměřice ze dne pak byl zřízen nový subjekt Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice, příspěvková organizace.

5 Obyvatelé V Ústavu sociální péče a domově důchodců Víceměřice byla k kapacita 206 uživatelů. věk ÚSP DD nad 85-2 Průměrný věk uživatelů ÚSP byl 49,4 let a DD byl 80,6 let. Z celkového počtu uživatelů bylo : ÚSP DD trvale upoutaných na lůžko 1 4 mobilních za pomoci druhé osoby 8 8 ÚSP DD Počet uživatelů k Počet uživatelů k Obložnost v roce % 100% V roce 2006 bylo přijato 7 uživatelů do ÚSP a 5 do DD, dále 3 uživatelé z ÚSP byli propuštěni do domácí péče a 5 uživatelů zemřelo. Z domova důchodců nikdo neodešel do domácí péče a 6 uživatelů zemřelo. Bydlení Kapacita lůžkového zařízení k byla: pokoje ÚSP DD jednolůžkový 2 0 dvoulůžkový 12 0 tří a čtyřlůžkový 43 4 pětilůžkový 2 0

6 Uživatelé jsou rozděleni podle stupně postižení do výchovných a ošetřovných oddělení. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením (polohovací postele, válendy, noční stolky, skříně ). Součástí výbavy pokojů jsou vlastní televize, radiomagnetofony, videa uživatelů a výzdoba z drobných osobních předmětů (fotografie, květiny, plakáty, vlastní výrobky, ) Služby Stravování uživatelů a zaměstnanců zajišťuje vlastní stravovací provoz ÚSP a DD. Stravování uživatelů je zajištěno celodenně. Strava je podávána až 6x denně v jídelnách jednotlivých oddělení. Veškeré dietní omezení předepisuje ošetřující lékař v rámci stanovené diety. Stravování uživatelů lze kdykoliv konzultovat s lékařem telefonicky nebo osobně. Stravovací jednotka pro uživatele Kč racionální (normální) strava 55,00 dietní strava 61,00 diabetická strava 67,00 Čerpání stravovací jednotky bylo sledováno průběžně a vyhodnocování bylo prováděno každý měsíc v průběhu celého roku. Rodiče či příbuzní mají možnost navštívit uživatele kterýkoliv den v týdnu, a to v průběhu celého dne. Taktéž v možnosti vzít si uživatele na dovolenkový pobyt mimo ÚSP a DD nejsou rodinní příslušníci omezováni. V ÚSP a DD mají uživatelé kromě stravování a ubytování zajištěny služby odborných lékařů, rehabilitační péči, péči o ošacení včetně praní a oprav prádla, logopedickou péči, sociálně právní a finanční servis, duchovní péči, výchovu a vzdělání dle individuálních schopností, holiče, pedikúru. Několikrát ročně probíhají nákupy ošacení dle přání uživatelů. Samozřejmostí jsou možnosti kulturního a sportovního vyžití.

7 Výchovná činnost je prováděna pracovníky sociální péče pro základní výchovnou péči na jednotlivých odděleních. Zařazení těchto pracovníků přímo na oddělení umožňuje lepší komunikaci se všemi ostatními zainteresovanými zaměstnanci s předpokládaným efektem co nejvíce přizpůsobit výchovnou práci individuálním potřebám uživatelů. Klíčový pracovníci ve spolupráci se všemi zaměstnanci, kteří přijdou s jednotlivými uživateli do kontaktu, vypracovávají Individuální plán péče pro každého uživatele. Vzdělávací aktivity zabezpečuje speciální pedagog, který má v péči 20 uživatelů, u kterých dochází k obnově a udržování základů školních znalostí v osnovách pomocné školy. Více jak 40 uživatelů je v péči ústavního logopeda, kdy dochází k rozvoji komunikačních schopností. Pracovně-terapeutická péče je organizována ve čtyřech dílnách (tkalcovská, košíkářská, výtvarná a hospodářství) pod vedením pracovníků sociální péče se zaměřením na pracovní výchovu. Součástí hospodářství je ZOO koutek s chovem drobného domácího zvířectva. K pracovním aktivitám uživatelů patří také práce na zahradě, na údržbě areálu, práce v prádelně a kuchyni. Do pracovních činností jsou zapojováni uživatelé ze všech oddělení podle zájmu a svých schopností. Pracovních aktivit se střídavě účastní podle svých schopností a zájmu cca 100 uživatelů. Prezentace výrobků uživatelů a jejich prodej je realizován na výstavách, besídkách pro rodiče a příbuzné a na místních akcích pořádaných ÚSP a DD.

8 Přehled sportovních a kulturních akcí v roce 2006 Leden Návštěva divadelního představení Zimní pohádka v ÚSP Návštěva komponovaného pořadu Vzpomínka na Vánoce Přátelské utkání ve stolním tenisu s ÚSP Nezamyslice Kuželkářská liga Šternberk Únor Turnaj ve stolním tenisu Kyjov Kuželky Šternberk Zábavné karnevalové odpoledne Valentýnský rej (+ hosté z Klentnice) Návštěva divadelního představení Tři čuníci nezbedníci Březen Zábavné odpoledne pro seniory DD Víceměřice Vesele na Hané (+ hosté) Sportovní odpoledne v tělocvičně Magická show kouzla, iluze a čáry představení brněnské skupiny Zábavné odpoledne pro členy Sokol ÚSP Víceměřice Vesele na Hané Na modré niti pohádkové odpoledne v MŠ Nezamyslice Kuželky Šternberk IX. ročník Pepíkovského turnaje ve stolním tenisu (+ 9 pozvaných ÚSP) Návštěva Aquaparku Vyškov Stolní tenis Šternberk Duben Vlčkovo zábavné odpoledne v Bloudníku Velikonoce na statku - Mořice Velikonoce v lidových řemeslech - Dobromilice Návštěva muzea Prostějovska velikonoční zvyky Kulturní klub Duha Prostějov učíme plést pomlázky ZŠ Brodek u Prostějova ukázky pletení pomlázky Návštěva muzea Prostějovska výstava hraček Velikonoce v lidových řemeslech Prostějov Velikonoce v lidových řemeslech ukázky pletení a tkaní Interspar Prostějov Den země prezentace a návštěva ekojarmarku v Prostějově Běh na Stražisko přespolní běh, Sokol ÚSP Víceměřice Návštěva Aquaparku Vyškov Květen Lidová řemesla ukázky a prodej Domamyslice Cykloparáda aneb Litovelským Pomoravím nejen na kolech Celodenní výlet na Svatý Kopeček Návštěva divadelního představení v MŠ Nezamyslice Celodenní výlet do Brna Běh na Radhošť XII. Ročník Hudební vystoupení skupiny Kluci v Ondraticích Zahradní trhy Mořice ukázky pletení koberců a tkaní Němčická patnáctka Sokol ÚSP Víceměřice

9 Návštěva Stacionáře Vyškov výměna zkušeností a námětů Kuželky Šternberk Celodenní výlet do ZOO Lešná Speciální olympiáda Olomouc Den lidových řemesel Mořice ukázky tkaní a pletení Přátelský turnaj v přehazované v ÚSP Nezamyslice XI. mezinárodní hudební festival Plumlov skupina Kluci Účast ve výtvarné soutěži Beruška ( Ústavy sociální péče Moravy) Rekreační pobyt I. oddělení -Karlov pod Pradědem Rekreační pobyt VI. a IX. oddělení Horní Bečva Výlet na Mezinárodní hudební festival Plumlov VIII. a XI. odd. Červen Rekreační pobyt V. oddělení Ostružná Pastviny letní ozdravný pobyt Celodenní výlet X. oddělení Kroměříž Magická show Šamany Brno v ÚSP Víceměřice Sportovní hry Kokory Župní slet Sokol ukázka skladby na Slet Praha Dvoudenní pobyt VIII. a X. oddělení v Protivanově Celodenní výlet III. A IV. oddělení Kroměříž Celodenní výlet V. a I. oddělení Svatý Kopeček Návštěva filmového představení kino Němčice Madagaskar Účast na Dnech zdravotně postižených VIVAT VITA-prezentace ústavu Rekreační pobyt XI. oddělení Ostružná Fimfárum Olomouc festival tvořivosti a fantazie Besídka na závěr školního roku pro pozvané hosty a rodinné příslušníky Ústavní sportovní odpoledne Červenec Všesokolský slet Praha účast sokolů ÚSP s programem Speciální olympiáda Zlín Týdenní projekt Zrcadlo života Chvalčov, chata Obřany Celodenní výlet do Litovle a Loštic Rekreační pobyt v táboře Protivanov Srpen Návštěva Prostějovského muzea Výlet III. oddělení do Prostějova Celodenní výlet Vyškov-ZOO Rekreace v Chorvatsku ( Novi Vinodolski) Návštěva filmového představení Madagaskar -Němčice

10 Září Opékaní špekáčků v Bloudníku s programem oddělení Celoústavní sportovní odpoledne v Bloudníku III.setkání zdravotně postižených Krumsín Celodenní výlet I. oddělení Lednice Flora Olomouc + prohlídka města VII. oddělení Návštěva filmového představení Doba ledová Němčice Kuželky Šternberk XX. sportovní hry Střelice u Brna Rekreace VII. a X. oddělení Karlov Říjen Celodenní výlet VI. a IX. oddělení Svatý Kopeček Turnaj v kopané Kyjov Mistrovství severní Moravy a Slezska ve stolním tenise Katastrofa pohár Prostějov Rekreační pobyt ve Vysokých Tatrách Kuželky Šternberk Drakiáda celoústavní sportovní akce Návštěva u přátel Mikulovský zámek + děvčata z Klentnice Listopad Koncert plný pohody Zlín Kouzelník Katonas v ÚSP Sportovní hry pro TMP Němčice Návštěva koncertu Jožky Černého Kuželky Šternberk Divadlo Radost Brno Pohádkový špalíček Kateřinská veselice ( + hosté z Klentnice) Prosinec Mikulášská nadílka Kuželky Šternberk Mikulášský turnaj ve stolním tenisu Břežany Kluci hrají seniorům Ludmírov Návštěva divadelního představení Betlém Silvestrovský ohňostroj

11 Zajištění lékařské péče Zdravotní péče je zajišťována zdravotními sestrami a dále ošetřovatelkami, které pracují podle ordinací odborných lékařů. 1 x týdně praktický lékař uživatelů (preventivní lékař pro zaměstnance) 1 x za 14 dnů psychiatr 1x týdně stomatolog 1 x týdně psycholog 1 x měsíčně dermatolog Kvalitní lékařský dohled je zabezpečován v ústavní ambulanci. U imobilních a nemocných uživatelů vykonávají lékaři vyšetření přímo na pokojích. Lékaři jsou dostupní telefonicky i mimo svou pracovní dobu, o víkendech i svátcích. V závažných případech je využívána Zdravotní záchranná služba Nemocnice Prostějov a dalších složek. Na další odbornou péči o naše uživatele využíváme specializovaných ambulancí Nemocnice Prostějov, Kroměříž, Brno, Olomouc a Vyškov. Pravidelný specializovaný lékařský dohled nad pacienty trpícími určitou chorobou umožňuje pružnou úpravu léčby podle aktuálního stavu a účinnější předcházení komplikacím. Léky pro uživatele, poukazy na zdravotní pomůcky, jednorázové pomůcky pro inkontinentní uživatele předepisují průběžně dle potřeby lékaři. U všech uživatelů jsou prováděny 2x ročně preventivní stomatologické prohlídky a následně pak zubní ošetření v ústavní stomatologické ordinaci. Pravidelné očkování bylo prováděno dle očkovacího kalendáře jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Proběhlo také pravidelné očkování všech klientů a zaměstnanců proti chřipce. Pracovníci přijati v průběhu roku byli 11

12 očkováni proti infekční hepatitidě typu B a pneumokoku. Průběžně byli klientům doplňovány ortopedické, zdravotní a rehabilitační pomůcky. Rehabilitace V programu rehabilitační péče bylo v průběhu roku provedeno přes 1300 rehabilitačních úkonů pro klienty s různým stupněm fyzického i psychického postižení, kterým se věnovala fyzioterapeutka. Pro zlepšení zdravotního stavu a relaxaci jsou využívány pomůcky na předehřívání svalů před cvičením, např. parafín, vertikalizační stojany, chodítka, ortopedy, gymnastické míče a jiné pomůcky pro masáž. Dále se využívala perličková lázeň, elektroléčba, magnetoterapie a léčebný ultrazvuk. Fyzická zdatnost se zlepšuje i navštěvováním tělocvičen a léčebnou tělesnou výchovou. Aktuální změny zdravotního stavu jsou průběžně konzultovány s lékařem. U některých uživatelů je postup léčby konzultován s rehabilitačním pracovištěm nemocnice Prostějov. 12

13 funkce evidenční počet k fyzické osoby (ženy) k prům. přepoč. stav za rok 2006 Zdravotničntí pracovníci v zařízení sociální péče vrchní sestra staniční sestra 1 1 0,88 všeobecná sestra ošetřovatelka fyzioterapeut CELKEM ,88 Pedagogičtí pracovníci v zařízeních sociální péče speciální pedagog Jiní odborní pracovníci v zařízeních sociální péče PSP (obslužná péče) ,5 PSP (zákl.vých.péče) ,5 PSP (pečovatel,ošetř.) ,75 sociální pracovník CELKEM ,75 Zaměstnanci provozního úseku uklízečka pradlena švadlena údržba kuchař kuchař pomocný pracovníci na VPP +ESF CELKEM

14 Technicko hospodářští pracovníci ředitel ekonom PaM a mzdová účetní provozní technik kulturněvýchovný pracov účetní 3 3 2,5 skladová účetní CELKEM 9 7 8,5 Počet zaměstnanců celkem ,13 Průměrná hrubá mzda zaměstnance v roce 2006 činila ,- Kč. V roce 2006 bylo 83 případů pracovní neschopnosti v celkové délce trvání kalendářních dnů. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období V měsíci květnu proběhlo na všech úsecích plánované školení v oblasti BOZP a PO. Druh školení Počet pracovníků Školení provedl Vstupní instruktáž + instruktáž na pracovišti 29 vedoucí provozu a vedoucí jednotlivých úseků osoba odborně Periodické školení 111 způsobilá Za sledované období byly registrovány dva pracovní úrazy. Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců je zabezpečováno formou školení přímo v zařízení (BOZP, PO, školení řidičů referentských vozidel, atd.) Dále se zaměstnanci účastní různých seminářů, školení a konferencí pořádaných KÚ Olomouc, ANAG Olomouc, VIA HUMANA Brno, AÚSP ČR Olomouc, Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR apod. 14

15 Semináře jsou zaměřeny především na Standardy kvality sociálních služeb, účetní a mzdovou problematiku, kontrolní činnost, hygienické požadavky, ošetřovatelské plány a další oblasti. Zdravotnický personál absolvoval vzdělávání v rámci akreditace povolání. Několik zaměstnanců absolvovalo kurz pro pomocné zdravotnické pracovníky. Evropský sociální fond Od února 2006 u nás započal projekt ESF. Bylo zaměstnáno 6 pracovníků. Cílem je poskytnout jim odpovídající vzdělání, získání dovedností, aby se pracovníci mohli zařadit na vybrané pracovní místo. Pracovníci se zapojili do chodu na oddělení, pomáhali uživatelům při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, pomáhali při nácviku jednoduchých denních činností apod. 15

16 ROZVAHA k 31. prosinci 2006 ( v tis. Kč ) AKTIVA STÁLÁ AKTIVA 6 774,47 699, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35, Oprávky k drobnému dlouhodobému neh. majetku 35, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 902, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 836, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 194, Oprávky k samostatným movitým věcem a s. m. v , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 6 836,81 OBĚŽNÁ AKTIVA 6 074, materiál na skladě 356, zvířata 2, odběratelé 13, poskytnuté provozní zálohy 1, ostatní pohledávky 40, pokladna 35, ceniny 2, běžný účet 5 218, běžný účet FKSP 61, ostatní běžné účty 254, náklady příštích období 46, příjmy příštích období 40,01 PASIVA VLASTNÍ ZDROJE 6 774, , fond dlouhodobého majetku 699, fond oběžných aktiv 419, fond odměn 230, fond kulturních a sociálních potřeb 121, fond rezervní 434, fond reprodukce majetku 863, výsledek hospodaření běžného účetního období CIZÍ ZDROJE 216, , dodavatelé 1 049, ostatní závazky vůči zaměstnancům 1 524, závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 762, ostatní přímé daně 160, výdaje příštích období 2, vznosy příštích období 181, dohadné účty pasivní 109,14 16

17 NÁKLADY VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31. prosinci 2006 ( v tis. Kč ) Hlavní činnost Vedlejší činnost ,26 98, spotřeba materiálu 5 938,59 41, spotřeba energie 2 827,78 22, opravy a udržování 2 218,50 0, cestovné 61,79 0, náklady na reprezentaci 1,18 0, ostatní služby 996,08 0, mzdové náklady ,21 25, zákonné sociální pojištění 5 784,06 8, zákonné sociální náklady 332,14 0, ostatní sociální náklady 442,62 0, manka a škody 0,50 0, jiné ostatní náklady 152,03 0, odpisy DHM a DNM 91,78 0,00 VÝNOSY ,15 98, tržby za vlastní výrobky 373,48 0, tržby z prodeje služeb ,32 98, aktivace materiálu a zboží 73,11 0, úroky 102,89 0, zúčtování fondů 23,24 0, jiné ostatní výnosy 7,00 0, příspěvky a dotace na provoz ,11 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 216,89 0,09 17

18 Základní údaje o organizaci: Název: Ústav sociální péče a domov důchodců Víceměřice, p. o. Sídlo: Víceměřice 32, Nezamyslice IČO: Zřizovatel: Obec Víceměřice Adresa zřizovatele: Víceměřice 26, Nezamyslice IČO zřizovatele: Kontakty na vedoucí pracovníky: Statutární zástupce, ředitel Mgr. Luděk Kuklínek tel.: , Zástupce ředitele, vedoucí provozu a terapií Zdeněk Trnečka tel.: , Sociální pracovnice Miluše Burešová tel.: , Ekonom, správce rozpočtu Veronika Kurpašová tel.: , Vedoucí zdravotního úseku Dagmar Čihovská, tel.: , kl

19 Ústředna: tel.: mobil: fax: Kde nás najdete: Ve Víceměřicích Zdeněk Trnečka pověřený řízením ÚSP a DD 19

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel.383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH - ÚVODNÍ SLOVO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE - KAPACITA

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více