Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/ /2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova Veselí nad Moravou I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,32 112,3 109, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,32 84,1 82, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,27 131,5 123, Zruš.daně z př.fyzic.osob j.n. 0, Daň z příjmů právnických osob , , ,51 119,5 109, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 58,8 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 104,4 96, Poplatky-vypouštění odpad.vod , Popl. za znečišťování ovzduší 1 400, Poplatek-likvidace kom.odpadu , , ,49 99,3 99, Poplatek ze psů , , ,00 85,0 85, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 46,3 46, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , , ,00 121,8 121, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,00 124,3 103, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , Správní poplatky , , ,00 122,2 122, Daň z nemovitostí , , ,65 146,3 145, Splátky půj.prostř. od OPS , Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 117,8 89, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , Ost.převody z vlastních fondů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,50 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Přijaté sankční platby 500, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.záležitosti lesního hosp , Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , Ost.záležit.těž.prům.a energ , Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , Příjmy z úroků (část) ,87 F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :41:19

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Silnice , ,87 102, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 200, Ost. záležitosti v dopravě , Ostatní příjmy z vlastní čin , Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1, Pitná voda , Odvody PO , ,00 99, Základní školy , ,00 99, Příj.z prodeje zboží , Příjmy z úroků (část) 647, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 85,4 57, Ost. záležitosti kultury , , ,95 242,2 163, Přijaté sankční platby 8 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , Sport.zařízení v majetku obce , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 66, Ostatní činnost ve zdrav. 66, Příjmy z úroků (část) , Prog.podpory indiv.byt.výst , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,20 101,8 86, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 779,4 311, Ostatní příjmy z prodeje DM , , ,00 58,8 58, Bytové hospodářství , , ,20 254,9 172, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,10 97,2 97, Nebytové hospodářství , , ,10 97,2 97, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 83,7 83, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,00 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,00 ***** 99, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,50 423,7 423, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , ,27 104, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,77 ***** 109, Přijaté sankční platby 5 500, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 000, Ostat.čin.k ochr.ovzduší , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 117,1 117, Příjmy z úroků (část) 9 212, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,17 245,4 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 248,3 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 248,3 99, Přijaté sankční platby , Ostat.nakládání s odpady ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :41:19

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Přijaté sankční platby , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Přijaté sankční platby 1 500, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1 500, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , Ost.přijaté vratky transferů 2 567, Ostatní dávky sociální pomoci 2 567, Ost.přijaté vratky transferů , Ost.dávky pov.soc.zabezp.j.n , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , Přijaté sankční platby 5 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 900, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,6 97, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 928, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,50 243,5 243, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 45, Ostatní příjmy z vlastní čin. 25, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,50 36,0 100, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23, Neidentifikované příjmy 2 195, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,34 0,6 22, Činnost místní správy , , ,34 0,6 23, Příjmy z úroků (část) , , ,08 205,3 134, Př.z podílů na zisku a divid , ,50 100, Příjmy z prodeje majet.podílů , , ,00 81,7 81, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,58 173,5 119, Přijaté pojistné náhrady , ,00 115, Pojištění funkčně nespecifik , ,00 115, Příj.z FV min.let kraj-obce , ,80 100, Finanční vypořádání minul.let , ,80 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,33 343,9 243,2 F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :41:19

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup materiálu j.n. 500,00 410,00 82, Nákup ostatních služeb , , ,50 75,0 97, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,50 75,2 96, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Programové vybavení , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , ,00 99, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 177,8 66, Nákup ostatních služeb , , ,00 141,7 89, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,50 230,2 99, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 98,6 98, Cestovní ruch , , ,50 112,1 96, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 158,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 85,5 19, Silnice , , ,00 131,1 50, Nákup materiálu j.n , ,00 83, Nákup ostatních služeb , , ,80 4,0 79, Opravy a udržování , ,20 100, Budovy,haly,stavby , , ,90 ***** 91, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,90 ***** 92, Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , , ,00 71,4 62, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 62,4 62, Nákup ostatních služeb , , ,20 6,5 12, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,20 6,5 12, Budovy,haly,stavby , Ost.záležit.vnitrozem.plavby , Budovy,haly,stavby , ,50 61, Pitná voda , ,50 61, Budovy,haly,stavby ,00 400,00 0, Ost.inv.transf.nezisk.a p.org , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal ,00 400,00 0, Elektrická energie 2 100, ,00 98, Nákup ostatních služeb , ,00 106, Opravy a udržování , Úpravy drobných vodních toků , , ,00 121,0 105, Opravy a udržování , Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,0 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 108,1 100, Nákup ostatních služeb 1 100, ,00 100, Opravy a udržování , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 134,7 100, Základní školy , , ,00 258,0 99, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Elektrická energie 5 000, ,00 55, Služby peněžních ústavů 3 000, ,00 56,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :41:19

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup ostatních služeb , ,00 82, Pohoštění , ,50 72, Věcné dary 1 000,00 332,00 33, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , , ,50 28,6 77, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 86,9 86, Ost.správa ve vzdělávání j.n , , ,00 86,9 86, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 111,0 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,00 114,1 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 107,2 100, Budovy,haly,stavby , Činnosti knihovnické , , ,00 86,3 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 107,3 100, Výstavní činnost v kultuře , , ,00 107,3 100, Ostatní osobní výdaje 3 200, Nákup materiálu j.n , , ,50 40,9 81, Služby pošt 1 000,00 470,00 47, Služby peněžních ústavů ,00 400,00 371,50 1,5 92, Nájemné 1 000, , ,00 654,5 100, Konzult.,porad.a práv.služby 5 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,70 98,4 95, Pohoštění , , ,00 137,5 98, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 600, ,00 100, Věcné dary 5 000, ,00 175,00 3,5 17, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 143,7 100, Platby daní a poplatků SR 1 000, Ost. záležitosti kultury , , ,70 143,9 99, Opravy a udržování , Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,7 100, Budovy,haly,stavby , , Zachování a obnova kult.památ , , ,00 145,6 92, Opravy a udržování , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 178,1 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , , ,00 178,1 36, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 100, Plyn , ,75 105, Elektrická energie , ,25 98, Nájemné , , ,00 26,6 89, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , ,70 99, Budovy,haly,stavby , ,20 16, Sport.zařízení v majetku obce , , ,90 364,3 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 264,5 88,2 F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :41:19

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Plyn , ,70 95, Elektrická energie , ,80 97, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 94,5 94, Nájemné 5 000, ,50 48, Nákup ostatních služeb , , ,90 16,9 48, Pohoštění , ,50 98, Věcné dary 5 000, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,40 58,0 74, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 137,7 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 137,7 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 87,5 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 221,8 99, Nákup ostatních služeb , , ,45 122,1 100, Lékařská služba první pomoci , , ,45 122,1 100, Nákup materiálu j.n , ,50 78, Nájemné 1 000,00 297,50 29, Nákup ostatních služeb , , ,20 79,9 64, Pohoštění 1 200, ,50 98, Ostatní činnost ve zdrav , , ,70 104,5 66, Úroky vlastní , , ,85 96,2 96, Služby peněžních ústavů 6 500, ,50 99, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 79, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,35 727,3 81, Plyn 5 000, ,00 98, Elektrická energie 7 000, ,00 61, Nákup ostatních služeb , , ,31 99,1 87, Opravy a udržování , , ,00 63,1 70, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000, ,00 789, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 99,8 99, Platby daní a poplatků SR 1 000,00 600,00 60, Budovy,haly,stavby , , ,00 ***** 83, Nákup majetkových podílů , , ,00 81,7 81, Bytové hospodářství , , ,31 511,2 82, Elektrická energie 8 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 91,9 78, Opravy a udržování , , ,43 85,1 98, Budovy,haly,stavby , ,00 98, Nebytové hospodářství , , ,23 100,6 95, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 128,4 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 1,5 1, Veřejné osvětlení , , ,00 84,8 62, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 92,5 100, Pohřebnictví , , ,00 92,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 183,4 93, Budovy,haly,stavby , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,50 183,4 10, Ostatní nákup DNM , ,60 96, Územní plánování , ,60 96,6 F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :41:19

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , , ,00 10,0 9, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,40 333,6 104, Územní rozvoj , , ,40 253,9 97, Realizované kurzové ztráty 1 700, ,11 98, Nájemné 6 000, ,00 96, Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , ,90 95, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 120,8 100, Nákup kolků 7 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 218,1 64, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,01 197,5 83, Nájemné , , ,00 186,8 74, Budovy,haly,stavby , ,00 92, Pozemky , ,00 99, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 ***** 91, Nákup ostatních služeb , , ,18 103,3 95, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,18 103,3 95, Služby peněžních ústavů 400,00 364,50 91, Nákup ostatních služeb , , ,02 107,3 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,0 100, Platby daní a poplatků SR 6 100, ,00 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,52 106,8 98, Nákup materiálu j.n , ,75 99, Nákup ostatních služeb , ,30 73, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,05 73, Nákup ostatních služeb , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Nákup ostatních služeb , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 143,7 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 140,7 100, Nákup ostatních služeb , ,00 97, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 97, Sociální dávky , ,00 102, Příspěvek na živobytí , ,00 102, Sociální dávky , ,00 100, Doplatek na bydlení , ,00 100, Sociální dávky , ,00 99, Mimořádná okamžitá pomoc , ,00 99, Sociální dávky , ,00 101, Mimoř.okamž.pomoc os.ohrož , ,00 101, Sociální dávky , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci , ,00 100, Sociální dávky , ,00 99, Přís.při péči o osobu blízkou , ,00 99, Sociální dávky , ,00 100, Příspěvek na zvlaštní pomůcky , ,00 100, Sociální dávky , ,00 99,9 F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :41:19

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu , ,00 99, Sociální dávky , ,00 100, Přís.na zakou.opr.mot.voz , ,00 100, Sociální dávky , ,00 100, Přís.na prov.motor.vozidla , ,00 100, Sociální dávky , ,00 97, Přís.na individuální dopravu , ,00 97, Sociální dávky , ,00 96, Ostatní dávky zdr.post.občanům , ,00 96, Sociální dávky , ,00 99, Příspěvek na péči , ,00 99, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 98, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , ,00 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 94, Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , ,00 94, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 156,0 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 156,0 100, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Elektrická energie 1 000,00 888,50 88, Nákup ostatních služeb , , ,60 7,3 112, Pohoštění 600,00 83,00 13, Věcné dary , ,00 60, Neinv.příspěvky ostatním PO , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,10 13,8 97, Nákup materiálu j.n , , Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 88,0 88, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,2 92, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 87,8 87, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 87,7 87, Prádlo, oděv a obuv , , ,20 152,6 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 600, , ,00 31,7 31, DHDM , , ,00 45,0 67, Nákup materiálu j.n , , ,80 32,4 66, Studená voda , , ,50 102,5 102, Plyn , , ,01 48,4 55, Elektrická energie , , ,00 158,4 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 115,8 101, Služby telekom. a radiokom , , ,20 114,2 99, Nájemné , Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, Služby školení a vzdělávání , , ,00 220,6 88, Nákup ostatních služeb , , ,10 95,5 59, Opravy a udržování , , ,92 316,4 71, Programové vybavení 5 000, ,00 521,00 10,4 52, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 62,9 89, Pohoštění 2 000, ,00 101,4 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :41:19

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , Nákup kolků 2 000, Platby daní a poplatků SR 6 400, , ,00 35,9 35, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,73 88,6 87, Ost.platby za prov.prac.j.n , Prádlo, oděv a obuv 2 000, DHDM , , ,00 123,8 100, Nákup materiálu j.n , ,00 52, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,10 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 420,0 100, Nákup ostatních služeb 2 300, ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,10 204,0 102, Ostatní osobní výdaje , , ,00 71,8 71, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 92,8 92, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 90,8 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,4 90, Zastupitelstva obcí , , ,00 90,2 90, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 93,3 102, Ostatní platy , ,50 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,6 95, Odstupné , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,7 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,8 88, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 15,9 15, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,85 79,0 98, DHDM , , ,55 44,0 71, Nákup materiálu j.n , , ,38 123,9 100, Realizované kurzové ztráty , ,12 100, Studená voda , , ,25 98,5 98, Teplo , , ,00 95,4 95, Plyn , , ,85 7,7 96, Elektrická energie , , ,40 106,0 86, Pohonné hmoty a maziva , , ,94 97,6 130, Služby pošt , , ,40 104,6 104, Služby telekom. a radiokom , , ,48 110,4 87, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,7 98, Nájemné 7 000, , ,00 150,6 81, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 4,0 74, Služby školení a vzdělávání , , ,50 42,0 41, Nákup ostatních služeb , , ,49 90,2 51, Opravy a udržování , , ,02 192,6 193, Programové vybavení , , ,70 127,9 127, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,84 94,7 94, Pohoštění , , ,10 115,3 97, Účast. poplatky na konference , , ,00 40,2 40, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,18 112, Věcné dary , , ,50 71,0 787, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 58,6 67, Ost.neinv.transfery VR územ.ú ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :41:19

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup kolků 500, ,00 ***** Platby daní a poplatků SR 5 000, ,00 800,00 16,0 17, Dary obyvatelstvu , ,00 71, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,70 89,5 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 61, Programové vybavení , ,10 92, Budovy,haly,stavby , ,50 26, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 87,8 85, Pozemky , , ,00 36,5 24, Činnost místní správy , , ,15 95,3 84, Úroky vlastní , , ,50 81,5 99, Realizované kurzové ztráty , ,58 99, Služby peněžních ústavů , ,01 86, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,20 281,5 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,29 90,8 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 83,7 83, Služby peněžních ústavů , , ,00 35,4 35, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 48,3 48, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,00 58,8 100, Ostatní finanční operace , , ,00 58,8 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,40 100, Finanční vypořádání minul.let , ,40 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní činnosti j.n , ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,49 365,8 212,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :41:19

11 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,83 69,3 30,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,30 99,9 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , ,64 105,1 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) ,29 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) ,62 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,84 83,6 36,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :41:19

12 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,19 110,2 105,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,05 16,1 103,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,27 ***** 143,1 Třída 4 - Přijaté transfery , ,82 352,3 P ř í j m y c e l k e m , , ,33 343,9 243,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,32 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,80 100, Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje , ,00 99,4 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,01 146,7 103,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,29 351,0 260,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,20 782,7 63,4 V ý d a j e c e l k e m , , ,49 365,8 212,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,32 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ , , ,00 138,7 138, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,40 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :41:19

13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu ,00 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje ,00 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,17 152,0 88,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,84 83,6 36,5 Třída 8 - Financování , , ,84 83,6 36,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,84 83,6 36,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :41:19

14 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet , , ,87 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů , , ,25 Běžné účty celkem , , ,12 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :41:19

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje , ,00 99,4 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :41:19

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :41:19

17 VIII.Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :41:19

18 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚND obcím , soc.právní ochrana dětí v , Podpora obnovy reg. škol , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti , soc.příspěvek na péči , sociální dávky , Intereg III A č.21711c-niv , Intereg III A EU č.21711c-niv , Zvýš.náklady-LZ par.24 od , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF SFDI invest.cyklostezka , výstavba nájem.bytů v obci , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR MV-ISPROFIN , Vodovodní řad Kollárova , INTERREG III A č.21711c-iv 7 257, INTERREG III EU č.21711c-iv , Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od , Celkem ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :41:19

19 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103 F E N I X, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :41:19

20 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d Prostředky CZ , ,00 100, Prostředky EU , ,00 100, Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Prostředky CZ 7 300, ,00 99, Prostředky EU , ,00 100, Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA , ,00 99, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 99, , ,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :41:19

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více