Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/ /2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova Veselí nad Moravou I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,32 112,3 109, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,32 84,1 82, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,27 131,5 123, Zruš.daně z př.fyzic.osob j.n. 0, Daň z příjmů právnických osob , , ,51 119,5 109, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 58,8 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 104,4 96, Poplatky-vypouštění odpad.vod , Popl. za znečišťování ovzduší 1 400, Poplatek-likvidace kom.odpadu , , ,49 99,3 99, Poplatek ze psů , , ,00 85,0 85, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 46,3 46, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , , ,00 121,8 121, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,00 124,3 103, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , Správní poplatky , , ,00 122,2 122, Daň z nemovitostí , , ,65 146,3 145, Splátky půj.prostř. od OPS , Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 117,8 89, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , Ost.převody z vlastních fondů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,50 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Přijaté sankční platby 500, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.záležitosti lesního hosp , Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner , Ost.záležit.těž.prům.a energ , Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , Příjmy z úroků (část) ,87 F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :41:19

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Silnice , ,87 102, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 200, Ost. záležitosti v dopravě , Ostatní příjmy z vlastní čin , Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1, Pitná voda , Odvody PO , ,00 99, Základní školy , ,00 99, Příj.z prodeje zboží , Příjmy z úroků (část) 647, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 85,4 57, Ost. záležitosti kultury , , ,95 242,2 163, Přijaté sankční platby 8 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , Sport.zařízení v majetku obce , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 66, Ostatní činnost ve zdrav. 66, Příjmy z úroků (část) , Prog.podpory indiv.byt.výst , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,20 101,8 86, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 779,4 311, Ostatní příjmy z prodeje DM , , ,00 58,8 58, Bytové hospodářství , , ,20 254,9 172, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,10 97,2 97, Nebytové hospodářství , , ,10 97,2 97, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 83,7 83, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,00 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,00 ***** 99, Ostatní příjmy z vlastní čin , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,50 423,7 423, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , ,27 104, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,77 ***** 109, Přijaté sankční platby 5 500, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 000, Ostat.čin.k ochr.ovzduší , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 117,1 117, Příjmy z úroků (část) 9 212, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,17 245,4 109, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 248,3 99, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 248,3 99, Přijaté sankční platby , Ostat.nakládání s odpady ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :41:19

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Přijaté sankční platby , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Přijaté sankční platby 1 500, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1 500, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, Ost.spr.v ochr.život.prostředí , Ost.přijaté vratky transferů 2 567, Ostatní dávky sociální pomoci 2 567, Ost.přijaté vratky transferů , Ost.dávky pov.soc.zabezp.j.n , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , Přijaté sankční platby 5 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 900, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 97,6 97, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 928, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,50 243,5 243, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 45, Ostatní příjmy z vlastní čin. 25, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,50 36,0 100, Přijaté sankční platby , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23, Neidentifikované příjmy 2 195, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,34 0,6 22, Činnost místní správy , , ,34 0,6 23, Příjmy z úroků (část) , , ,08 205,3 134, Př.z podílů na zisku a divid , ,50 100, Příjmy z prodeje majet.podílů , , ,00 81,7 81, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,58 173,5 119, Přijaté pojistné náhrady , ,00 115, Pojištění funkčně nespecifik , ,00 115, Příj.z FV min.let kraj-obce , ,80 100, Finanční vypořádání minul.let , ,80 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,33 343,9 243,2 F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :41:19

4 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup materiálu j.n. 500,00 410,00 82, Nákup ostatních služeb , , ,50 75,0 97, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,50 75,2 96, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Programové vybavení , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , Nákup ostatních služeb , ,00 99, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 177,8 66, Nákup ostatních služeb , , ,00 141,7 89, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,50 230,2 99, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 98,6 98, Cestovní ruch , , ,50 112,1 96, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 158,0 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 85,5 19, Silnice , , ,00 131,1 50, Nákup materiálu j.n , ,00 83, Nákup ostatních služeb , , ,80 4,0 79, Opravy a udržování , ,20 100, Budovy,haly,stavby , , ,90 ***** 91, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,90 ***** 92, Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , , ,00 71,4 62, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 62,4 62, Nákup ostatních služeb , , ,20 6,5 12, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,20 6,5 12, Budovy,haly,stavby , Ost.záležit.vnitrozem.plavby , Budovy,haly,stavby , ,50 61, Pitná voda , ,50 61, Budovy,haly,stavby ,00 400,00 0, Ost.inv.transf.nezisk.a p.org , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal ,00 400,00 0, Elektrická energie 2 100, ,00 98, Nákup ostatních služeb , ,00 106, Opravy a udržování , Úpravy drobných vodních toků , , ,00 121,0 105, Opravy a udržování , Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,0 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 108,1 100, Nákup ostatních služeb 1 100, ,00 100, Opravy a udržování , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 134,7 100, Základní školy , , ,00 258,0 99, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Elektrická energie 5 000, ,00 55, Služby peněžních ústavů 3 000, ,00 56,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :41:19

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup ostatních služeb , ,00 82, Pohoštění , ,50 72, Věcné dary 1 000,00 332,00 33, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , , ,50 28,6 77, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 86,9 86, Ost.správa ve vzdělávání j.n , , ,00 86,9 86, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 111,0 100, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,00 114,1 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 107,2 100, Budovy,haly,stavby , Činnosti knihovnické , , ,00 86,3 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 107,3 100, Výstavní činnost v kultuře , , ,00 107,3 100, Ostatní osobní výdaje 3 200, Nákup materiálu j.n , , ,50 40,9 81, Služby pošt 1 000,00 470,00 47, Služby peněžních ústavů ,00 400,00 371,50 1,5 92, Nájemné 1 000, , ,00 654,5 100, Konzult.,porad.a práv.služby 5 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,70 98,4 95, Pohoštění , , ,00 137,5 98, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 600, ,00 100, Věcné dary 5 000, ,00 175,00 3,5 17, Neinv.transf.občan.sdružením 5 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 143,7 100, Platby daní a poplatků SR 1 000, Ost. záležitosti kultury , , ,70 143,9 99, Opravy a udržování , Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 99,7 100, Budovy,haly,stavby , , Zachování a obnova kult.památ , , ,00 145,6 92, Opravy a udržování , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 178,1 100, Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd , , ,00 178,1 36, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 100, Plyn , ,75 105, Elektrická energie , ,25 98, Nájemné , , ,00 26,6 89, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , ,70 99, Budovy,haly,stavby , ,20 16, Sport.zařízení v majetku obce , , ,90 364,3 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 264,5 88,2 F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :41:19

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Plyn , ,70 95, Elektrická energie , ,80 97, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,00 94,5 94, Nájemné 5 000, ,50 48, Nákup ostatních služeb , , ,90 16,9 48, Pohoštění , ,50 98, Věcné dary 5 000, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,40 58,0 74, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 137,7 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 137,7 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 87,5 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 221,8 99, Nákup ostatních služeb , , ,45 122,1 100, Lékařská služba první pomoci , , ,45 122,1 100, Nákup materiálu j.n , ,50 78, Nájemné 1 000,00 297,50 29, Nákup ostatních služeb , , ,20 79,9 64, Pohoštění 1 200, ,50 98, Ostatní činnost ve zdrav , , ,70 104,5 66, Úroky vlastní , , ,85 96,2 96, Služby peněžních ústavů 6 500, ,50 99, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 79, Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,35 727,3 81, Plyn 5 000, ,00 98, Elektrická energie 7 000, ,00 61, Nákup ostatních služeb , , ,31 99,1 87, Opravy a udržování , , ,00 63,1 70, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000, ,00 789, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 99,8 99, Platby daní a poplatků SR 1 000,00 600,00 60, Budovy,haly,stavby , , ,00 ***** 83, Nákup majetkových podílů , , ,00 81,7 81, Bytové hospodářství , , ,31 511,2 82, Elektrická energie 8 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 91,9 78, Opravy a udržování , , ,43 85,1 98, Budovy,haly,stavby , ,00 98, Nebytové hospodářství , , ,23 100,6 95, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 128,4 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 1,5 1, Veřejné osvětlení , , ,00 84,8 62, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 92,5 100, Pohřebnictví , , ,00 92,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 183,4 93, Budovy,haly,stavby , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,50 183,4 10, Ostatní nákup DNM , ,60 96, Územní plánování , ,60 96,6 F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :41:19

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , , ,00 10,0 9, Ostatní nákup DNM , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,40 333,6 104, Územní rozvoj , , ,40 253,9 97, Realizované kurzové ztráty 1 700, ,11 98, Nájemné 6 000, ,00 96, Konzult.,porad.a práv.služby , Nákup ostatních služeb , ,90 95, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 120,8 100, Nákup kolků 7 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 218,1 64, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,01 197,5 83, Nájemné , , ,00 186,8 74, Budovy,haly,stavby , ,00 92, Pozemky , ,00 99, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 ***** 91, Nákup ostatních služeb , , ,18 103,3 95, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,18 103,3 95, Služby peněžních ústavů 400,00 364,50 91, Nákup ostatních služeb , , ,02 107,3 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,0 100, Platby daní a poplatků SR 6 100, ,00 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,52 106,8 98, Nákup materiálu j.n , ,75 99, Nákup ostatních služeb , ,30 73, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,05 73, Nákup ostatních služeb , Ost.ochr.půdy a spod.vody , Nákup ostatních služeb , Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 143,7 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 140,7 100, Nákup ostatních služeb , ,00 97, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 97, Sociální dávky , ,00 102, Příspěvek na živobytí , ,00 102, Sociální dávky , ,00 100, Doplatek na bydlení , ,00 100, Sociální dávky , ,00 99, Mimořádná okamžitá pomoc , ,00 99, Sociální dávky , ,00 101, Mimoř.okamž.pomoc os.ohrož , ,00 101, Sociální dávky , ,00 100, Ostatní dávky sociální pomoci , ,00 100, Sociální dávky , ,00 99, Přís.při péči o osobu blízkou , ,00 99, Sociální dávky , ,00 100, Příspěvek na zvlaštní pomůcky , ,00 100, Sociální dávky , ,00 99,9 F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :41:19

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu , ,00 99, Sociální dávky , ,00 100, Přís.na zakou.opr.mot.voz , ,00 100, Sociální dávky , ,00 100, Přís.na prov.motor.vozidla , ,00 100, Sociální dávky , ,00 97, Přís.na individuální dopravu , ,00 97, Sociální dávky , ,00 96, Ostatní dávky zdr.post.občanům , ,00 96, Sociální dávky , ,00 99, Příspěvek na péči , ,00 99, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 98, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , ,00 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 94, Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , ,00 94, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 156,0 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 156,0 100, Nákup materiálu j.n , ,00 97, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Elektrická energie 1 000,00 888,50 88, Nákup ostatních služeb , , ,60 7,3 112, Pohoštění 600,00 83,00 13, Věcné dary , ,00 60, Neinv.příspěvky ostatním PO , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,10 13,8 97, Nákup materiálu j.n , , Ochrana obyvatelstva , , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 88,0 88, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,2 92, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 87,8 87, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 87,7 87, Prádlo, oděv a obuv , , ,20 152,6 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 600, , ,00 31,7 31, DHDM , , ,00 45,0 67, Nákup materiálu j.n , , ,80 32,4 66, Studená voda , , ,50 102,5 102, Plyn , , ,01 48,4 55, Elektrická energie , , ,00 158,4 83, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 115,8 101, Služby telekom. a radiokom , , ,20 114,2 99, Nájemné , Konzult.,porad.a práv.služby 4 000, Služby školení a vzdělávání , , ,00 220,6 88, Nákup ostatních služeb , , ,10 95,5 59, Opravy a udržování , , ,92 316,4 71, Programové vybavení 5 000, ,00 521,00 10,4 52, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 62,9 89, Pohoštění 2 000, ,00 101,4 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :41:19

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , Nákup kolků 2 000, Platby daní a poplatků SR 6 400, , ,00 35,9 35, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,73 88,6 87, Ost.platby za prov.prac.j.n , Prádlo, oděv a obuv 2 000, DHDM , , ,00 123,8 100, Nákup materiálu j.n , ,00 52, Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,10 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 420,0 100, Nákup ostatních služeb 2 300, ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,10 204,0 102, Ostatní osobní výdaje , , ,00 71,8 71, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 92,8 92, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 90,8 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 90,4 90, Zastupitelstva obcí , , ,00 90,2 90, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 93,3 102, Ostatní platy , ,50 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,6 95, Odstupné , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 92,7 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,8 88, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 15,9 15, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,85 79,0 98, DHDM , , ,55 44,0 71, Nákup materiálu j.n , , ,38 123,9 100, Realizované kurzové ztráty , ,12 100, Studená voda , , ,25 98,5 98, Teplo , , ,00 95,4 95, Plyn , , ,85 7,7 96, Elektrická energie , , ,40 106,0 86, Pohonné hmoty a maziva , , ,94 97,6 130, Služby pošt , , ,40 104,6 104, Služby telekom. a radiokom , , ,48 110,4 87, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,7 98, Nájemné 7 000, , ,00 150,6 81, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 4,0 74, Služby školení a vzdělávání , , ,50 42,0 41, Nákup ostatních služeb , , ,49 90,2 51, Opravy a udržování , , ,02 192,6 193, Programové vybavení , , ,70 127,9 127, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,84 94,7 94, Pohoštění , , ,10 115,3 97, Účast. poplatky na konference , , ,00 40,2 40, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,18 112, Věcné dary , , ,50 71,0 787, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 58,6 67, Ost.neinv.transfery VR územ.ú ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :41:19

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b Nákup kolků 500, ,00 ***** Platby daní a poplatků SR 5 000, ,00 800,00 16,0 17, Dary obyvatelstvu , ,00 71, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,70 89,5 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 61, Programové vybavení , ,10 92, Budovy,haly,stavby , ,50 26, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 87,8 85, Pozemky , , ,00 36,5 24, Činnost místní správy , , ,15 95,3 84, Úroky vlastní , , ,50 81,5 99, Realizované kurzové ztráty , ,58 99, Služby peněžních ústavů , ,01 86, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,20 281,5 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,29 90,8 99, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 83,7 83, Služby peněžních ústavů , , ,00 35,4 35, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 48,3 48, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,00 58,8 100, Ostatní finanční operace , , ,00 58,8 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,40 100, Finanční vypořádání minul.let , ,40 100, Nespecifikované rezervy , , Ostatní činnosti j.n , ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,49 365,8 212,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :41:19

11 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,83 69,3 30,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,30 99,9 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , ,64 105,1 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) ,29 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) ,62 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,84 83,6 36,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :41:19

12 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,19 110,2 105,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,05 16,1 103,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,27 ***** 143,1 Třída 4 - Přijaté transfery , ,82 352,3 P ř í j m y c e l k e m , , ,33 343,9 243,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,32 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,80 100, Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje , ,00 99,4 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,01 146,7 103,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,29 351,0 260,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,20 782,7 63,4 V ý d a j e c e l k e m , , ,49 365,8 212,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,32 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ , , ,00 138,7 138, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,40 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :41:19

13 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu ,00 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje ,00 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,17 152,0 88,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,84 83,6 36,5 Třída 8 - Financování , , ,84 83,6 36,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,84 83,6 36,5 F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :41:19

14 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet , , ,87 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů , , ,25 Běžné účty celkem , , ,12 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :41:19

15 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje , ,00 99,4 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :41:19

16 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :41:19

17 VIII.Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU text r F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :41:19

18 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚND obcím , soc.právní ochrana dětí v , Podpora obnovy reg. škol , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti , soc.příspěvek na péči , sociální dávky , Intereg III A č.21711c-niv , Intereg III A EU č.21711c-niv , Zvýš.náklady-LZ par.24 od , Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF SFDI invest.cyklostezka , výstavba nájem.bytů v obci , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR MV-ISPROFIN , Vodovodní řad Kollárova , INTERREG III A č.21711c-iv 7 257, INTERREG III EU č.21711c-iv , Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od , Celkem ,00 F E N I X, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :41:19

19 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku a b c 103 F E N I X, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :41:19

20 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU a b c d Prostředky CZ , ,00 100, Prostředky EU , ,00 100, Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Prostředky CZ 7 300, ,00 99, Prostředky EU , ,00 100, Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA , ,00 99, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 99, , ,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :41:19

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00251810 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00260231 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00291463 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579149 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00579165 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014) O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 Název obce: Zemětice Adresa Zemětice 52 IČ: 00257460 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00579297 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: super UR supervizor Datum zpracování: 29.04.2015 Čas zpracování: 22h39m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Příjmy Schválený

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 02.06.2015 Čas zpracování: 11h53m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2013 12 70902640 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno čj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 v Kč

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název:

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00300535 Název: Statutární město Opava ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013 Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Náměstí 1. máje 62 349 58 Černošín IČ: 48325252 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY, SVAZEK OBCI

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY, SVAZEK OBCI Krajsky úřad Středočeského kraje ~ 7 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_076053/2011/KUSK Čj.: 003111/2012/KUSK Stejnopis č. f A s ' Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Sytno za rok 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2013 (bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2014) Poučení pro občany: Připomínky k návrhu závěrečného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.8.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Náchod Městys Nový Hrádek

Náchod Městys Nový Hrádek Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2008 [v tis. Kč] Rok Měsíc IČO 2008

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více