Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 4,86kWp - Langrova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 4,86kWp - Langrova"

Transkript

1 Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 4,86kWp - Langrova vypracoval Ing. Petr Vencovský za společnost Solarhaus s.r.o. Dne Verze 1

2 Obsah 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému Fotovoltaické panely Hliníková konstrukce Střídač Ochrana proti přepětí a podpětí Kabeláž Měřící prvky Technické předpoklady v místě realizace Lokalita Sklon a orientace panelů Kolik energie vyrobí můj budoucí FVS? Zhodnocení technických předpokladů Vašeho FVS Ekonomická studie Vstupní parametry Ekonomický princip Ekonomická studie podrobně Ekonomická studie zhodnocení Cenová nabídka Legislativa Odpisy Vašeho FVS Chraňte si Vaši investici Dodací a platební podmínky Technické listy použitých technologií Reference... 15

3 dne Vážený pane Polický, velmi si cením Vašeho zájmu o fotovoltaický systém společnosti Solarhaus s.r.o. Zasílám Vám nabídku na komplexní instalaci fotovoltaického systému. Našim hlavním cílem je zajistit Vám hladký průběh návrhu a instalace FVS pro Vás. Proto se snažíme se o maximálně individuální přístup k zákazníkovi pro hladký průběh všech poskytovaných služeb počínaje poradenstvím, ekonomickou studií přes instalaci, uvedení do provozu až po vyřízení dotací, následný monitoring systému případně záruční a pozáruční servis. Věřím, že Vás tato nabídka zaujme a budete s námi spolupracovat. Součástí této nabídky je: průvodní dopis technický popis nabízeného fotovoltaického systému ekonomická studie cenová nabídka technické listy použitých technologií. těším se na spolupráci za Solarhaus s.r.o. Ing. Petr Vencovský jednatel Řipská Brno Slatina tel: web: skype: petr.vencovsky ICQ:

4 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému Předmětem této nabídky je fotovoltaický systém (dále jen FVS) a služby spojené s jeho instalací a uvedením do provozu. Níže jsou popsány jednotlivé části FVS. 1.1 Fo to vol ta i cké pan el y Fotovoltaické panely jsou základem celého FVS a jsou tvořeny zapouzdřením sérioparalelně spojených fotovoltaických článků. Jedná se o robustní technologii vysoce odolnou proti přírodním vlivům. Nejlepšího poměru cena/výkon dnes dosahují monokrystalické křemíkové panely. 1.2 Hlin íko vá ko n s tr uk c e Konstrukce je navržena z modulárních hliníkových profilů, přichycených kotvícími háky do nosné konstrukce střechy. Prvky pod fotovoltaickými panely jsou navrženy z profilu umožňujícího variabilní upevnění panelů pomocí standardních nerezových příchytek šroubovými spoji. Spoje jsou utahovány dle doporučení výrobců daným krouticím momentem. 1.3 Stř í d a č Jedná se o elektronické zařízení měnící stejnosměrné elektrické napětí vyráběné panely na střídavé napětí o velikosti 230/400V, které je již použitelné ve Vašem rodinném domě. Střídač, někdy také nazýván měnič nebo invertor je vysoce technicky vyspělé zařízení, které zajišťuje správný chod celého systému. Ke střídači je možno připojit komunikační zařízení, aby mohl předávat data o vyrobené energii a jiných provozních ukazatelích prostřednictvím PC nebo GSM. Účinnost střídačů je až 95,3 %. 1.4 O ch r ana pr o ti př epětí a podp ě tí Bezpečnost především. Do systému je vloženo několik bezpečnostních prvků, jako jsou přepěťové a podpěťové ochrany, jističe instalované do zapouzdřeného rozvaděče. 1.5 Kabeláž Ve FVS jsou použity dva typy kabelů. Stejnosměrné kabely jsou použity na rozvod elektrické energie od panelů ke střídači. Klasické, běžně používané střídavé kabely jsou použity na rozvod elektrické energie od střídače do stávajícího elektrorozvaděče. Stejnosměrné kabely jsou umístěny i ve venkovním prostředí a je v nich vedeno elektrické stejnosměrné napětí o hodnotě až 600V. Proto z důvodu ochrany proti nežádoucímu uzemnění a zkratu jsou záporný a kladný vodič vedeny odděleně samostatnými kabely. Použity budou jednovodičové kabely s dvojitou izolací. Tyto kabely musí být odolné mechanickému namáhání, UV záření, vlivům počasí a velkým teplotním rozdílům (cca -40 C až +70 C). 1.6 Měřící prvky Jedná se o elektroměry, které měří výrobu, prodej a spotřebu elektrické energie. Měřící prvky musí být certifikovány a ocejchovány dle norem ČSN. Na základě odečtených údajů se provádí fakturace, proto je kladen velký důraz na přesnost a spolehlivost.

5 2 Technické předpoklady v místě realizace Správné umístění fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem instalace budoucího FVS. Rozhodující je lokalita, sklon panelů a orientace panelů vůči jihu. 2.1 Lo kal i ta Lokalitou je myšlena geografická oblast, ve které se Váš dům nachází. Na této oblasti závisí množství elektrické energie, kterou je Váš budoucí FVS schopen vyrobit. Roční výroba elektrické energie je důležitým předpokladem pro ekonomickou studii FVS v daném místě. Pro hrubou orientaci se lze obrátit na obecnou mapu. 2.2 Skl on a orien t a ce p an el ů Na základě GPS údajů lze s velkou přesností odhadnout roční výrobu elektrické energie pomocí systému PVGIS. Sklon panelů je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou. V našich podmínkách je ideální sklon 36. V praxi je možno se od ideálního sklonu odchýlit o za cenu snížení výkonu FVS. Ve vašem případě se jedná o sklon 25, který je ideální. Orientací panelů je myšlena odchylka od ideálního směru na jih. V našich podmínkách je ideální orientace 1 na jihozápad. V praxi je možno se od ideální orientace vůči jihu odchýlit o za cenu snížení výkonu FVS. Ve Vašem případě se jedná o orientaci 0, která je naprosto ideální. 2.3 Koli k e n ergie vyr o b í m ů j b u do u cí FVS? Na tuto otázku Vám odpoví informační systém PVGIS (naleznete na volně dostupných webových stránkách Systém PVGIS umožňuje přesný a ověřený odhad na základě vložených parametrů (GPS souřadnice, sklon panelů, orientace panelů, ). Přesnost je zaručena statistickým sběrem dat, který probíhal v letech v celé Evropě. Evropa byla rozdělena na plochy o velikosti 1 x 1 km, ve kterých byly pravidelně odečítány hodnoty intenzity slunečního záření, teploty, apod. Tuto informaci můžete ověřit ve článku Kolik energie vyrobí můj budoucí FVS? (viz. naše webové stránky Zhodn o cení t e ch n i ck ý ch př e dp o kla d ů Va šeh o FV S Všechny technické předpoklady ve Vašem konkrétním případě jsme pečlivě zvážili a na jejich základě jsme dospěli k výsledkům ze systému PVGIS uvedeným v následujícím výpisu: Lokalita: 49 10`40" sever, 16 40`50" východ, nadmorská výška: 248 m.n.m. Najbližšie mesto: Brno, Česká republika (6 km vzdialené) Nominálny výkon FV systému: 4.9 kw (technológia kryštalického kremíka) Sklon modulov: 25.0 Orientácia (azimut) modulov: 0.0 Odhadované straty vplyvom teploty: 6.9% (s použitím databázy teplôt) Odhadované straty vplyvom uhlovej odrazivosti: 3.1% Iné straty (káble, menič, atď.): 10.0% Celkové straty systému: 20.0%

6 Graf a tabulka uvádí odhadované množství elektrické energie vyrobené každý měsíc z FVS na základě definované konfigurace, náklonu a orientace FV panelů. Elektřina vyrobená FVS pro výše uvedenou lokalitu Měsíc Výroba za měsíc Výroba za den (kwh) Leden 147 4,8 Únor 227 7,5 Březen ,7 Duben ,8 Květen ,4 Červen ,6 Červenec ,3 Srpen ,0 Září ,9 Říjen ,0 Listopad 149 4,9 Prosinec 102 3,4 Roční průměr ,9 Celková roční výroba (kwh/rok) Odhad vyrobené FV elektřiny (kwh)

7 3 Ekonomická studie Námi zpracovaná ekonomická studie přináší reálný pohled na FVS z hlediska zhodnocení vložených prostředků. Ekonomická studie je tvořena analýzou vstupních parametrů, ekonomického principu a výsledných ukazatelů (návratnost, zhodnocení, ) 3.1 Vstupní p arametr y vyrobeno energie číslo označující vyrobenou energii vašeho FVS v závislosti na technických předpokladech a velikosti v konkrétním místě více se dočtete ve článku Kolik energie vyrobí můj budoucí FVS? Jednotkou je kilowatthodina (kwh množství elektrické energie spotřebované za jednotku času) vlastní spotřeba z FVS procentní podíl, který označuje kolik elektrické energie je spotřebováno v domě. Ziskem je zelený bonus (12,65 Kč) a ušetřená cena, kterou nezaplatíte dodavateli (např. 4,13 Kč). Závisí na elektrických spotřebičích v rodinném domě a způsobu využívání. dodávka do sítě procentní podíl, který označuje část energie, která je dodána do sítě pro výkup. Ziskem je výkupní cena. Jedná se o doplněk vlastní spotřeby do 100%. roční růst PPI index průmyslové inflace. Kopíruje normální inflaci. Výši stanovuje Energetický Regulační Úřad. O tento index jsou každým rokem navyšovány výkupní ceny. roční úbytek výkonu panelů 0,8 % ročně. Dáno technickými vlastnostmi fotovoltaických panelů. Výrobce garantuje, že výkon panelů neklesne po 12ti letech pod 90 % a po 25ti letech pod 80 %. cena elektřiny dnes dle E.ON, ČEZ, PRE stanoveno Vašim dodavatelem elektrické energie. Obecně je cena pro domácnosti stanovena na 4,13 Kč/kWh. roční růst ceny - o tom, že cena elektrické energie dále poroste, není pochyb. Mnoho parametrů toto tvrzení podkládá (inflace, statistika minulosti, ceny elektrické energie v zahraničí, vstup do EU, podpora OZE, dostatečná poptávka). Více se dočtete v rubrice Ceny stávajícího dodavatele na našich internetových stránkách Vycházíme ze statistik Energetického Regulačního Úřadu. roční růst spotřeby každým rokem se navyšuje spotřeba elektřiny. zelený bonus jedná se o finanční prémii, kterou obdrží výrobce elektrické energie z obnovitelného zdroje za to, že si sám zajistí spotřebu bez využití distribuční sítě. V současné době je zelený bonus stanoven na 12,65 Kč/kWh. výkupní cena dotovaná výkupní cena za energii, kterou dodáte do sítě. V současné době je výkupní cena stanovena na 13,46 Kč/kWh. 3.2 Ek onomický princip

8 3.3 Ek onomická s t u die podr o bně Tato ekonomická studie odhaduje vývoj financí na základě vložených parametrů. Parametry jsou dány technickými předpoklady v místě instalace, statistikami, nebo ceníkem dodavatele elektrické energie. vstupní parametry pro ekonomickou studii - Polický, Langrova instalovaný výkon : 4,86 kwp roční růst PPI : 3,00% stát garantuje 2-4% cena projektu : Kč roční úbytek výkonu panelů : -0,80% garantováno výrobcem cena elektřiny dnes : 4,13 Kč dle E.ON, ČEZ, PRE vyrobeno energie : 4723 kwh/rok roční růst ceny : 7,00% podloženo statisticky vlastní spotřeba z FVS : 90% roční růst spotřeby : 3,00% podloženo statisticky dodávka do sítě : 10% zelený bonus dnes : 12,65 Kč vyhláška ERÚ vykupní cena dnes : 13,46 Kč vyhláška ERÚ pořadí rok obecné informace cena za 1kWh zelený bonus výkupní cena výkon panelů [%] vyrobeno [kwh] vlastní spotřeba [kwh] prodej do sítě [kwh] zelený bonus vývoj s instalovaným fotovoltaickým systémem v letech ušetřeno prodej splátka úvěru náklady na provoz výsledná situace ,13 Kč 12,65 Kč 13,46 Kč 100,00% ,36 Kč ,39 Kč 6 357,16 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,42 Kč 13,03 Kč 13,86 Kč 99,20% ,66 Kč ,01 Kč 4 741,71 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,73 Kč 13,42 Kč 14,28 Kč 98,41% ,05 Kč ,23 Kč 4 844,89 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,17 Kč ,06 Kč 13,82 Kč 14,71 Kč 97,62% ,24 Kč ,90 Kč 4 950,31 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,41 Kč 14,24 Kč 15,15 Kč 96,84% ,80 Kč ,48 Kč 5 058,03 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč ,79 Kč 14,66 Kč 15,60 Kč 96,06% ,34 Kč ,68 Kč 5 168,09 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč ,20 Kč 15,10 Kč 16,07 Kč 95,29% ,46 Kč ,52 Kč 5 280,55 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,63 Kč 15,56 Kč 16,55 Kč 94,53% ,79 Kč ,33 Kč 5 395,46 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč ,10 Kč 16,02 Kč 17,05 Kč 93,78% ,95 Kč ,75 Kč 5 512,86 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč ,59 Kč 16,51 Kč 17,56 Kč 93,03% ,61 Kč ,79 Kč 5 632,82 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,22 Kč ,12 Kč 17,00 Kč 18,09 Kč 92,28% ,42 Kč ,81 Kč 5 755,39 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,69 Kč 17,51 Kč 18,63 Kč 91,54% ,05 Kč ,57 Kč 5 880,63 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,30 Kč 18,04 Kč 19,19 Kč 90,81% ,21 Kč ,23 Kč 6 008,59 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,95 Kč 18,58 Kč 19,77 Kč 90,08% ,61 Kč ,42 Kč 6 139,34 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,65 Kč 19,13 Kč 20,36 Kč 89,36% ,95 Kč ,21 Kč 6 272,93 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,39 Kč 19,71 Kč 20,97 Kč 88,65% ,99 Kč ,19 Kč 6 409,43 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,19 Kč 20,30 Kč 21,60 Kč 87,94% ,48 Kč ,44 Kč 6 548,90 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč ,05 Kč 20,91 Kč 22,25 Kč 87,24% ,19 Kč ,65 Kč 6 691,40 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,96 Kč 21,54 Kč 22,91 Kč 86,54% ,90 Kč ,06 Kč 6 837,01 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,94 Kč 22,18 Kč 23,60 Kč 85,85% ,43 Kč ,56 Kč 6 985,78 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,77 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 4,79 Kč 85,16% ,00 Kč ,71 Kč 1 407,74 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,10 Kč 0,00 Kč 4,94 Kč 84,48% ,00 Kč ,78 Kč 1 438,37 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,30 Kč 0,00 Kč 5,09 Kč 83,80% ,00 Kč ,79 Kč 1 469,67 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč ,58 Kč 0,00 Kč 5,24 Kč 83,13% ,00 Kč ,55 Kč 1 501,65 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,95 Kč 0,00 Kč 5,40 Kč 82,47% ,00 Kč ,74 Kč 1 534,32 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč ,42 Kč 0,00 Kč 5,56 Kč 81,81% ,00 Kč ,92 Kč 1 567,71 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,63 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 5,72 Kč 81,15% ,00 Kč ,63 Kč 1 601,82 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,66 Kč 0,00 Kč 5,90 Kč 80,50% ,00 Kč ,40 Kč 1 636,68 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč ,46 Kč 0,00 Kč 6,07 Kč 79,86% ,00 Kč ,85 Kč 1 672,29 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,38 Kč 0,00 Kč 6,26 Kč 79,22% ,00 Kč ,76 Kč 1 708,68 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,44 Kč 0,00 Kč 6,44 Kč 78,59% ,00 Kč ,10 Kč 1 745,86 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč ,64 Kč 0,00 Kč 6,64 Kč 77,96% ,00 Kč ,13 Kč 1 783,85 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,99 Kč 0,00 Kč 6,84 Kč 77,33% ,00 Kč ,49 Kč 1 822,67 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,51 Kč 0,00 Kč 7,04 Kč 76,72% ,00 Kč ,28 Kč 1 862,33 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,21 Kč 0,00 Kč 7,25 Kč 76,10% ,00 Kč ,11 Kč 1 902,85 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč pozn.: garantováno výrobcem ,51 Kč ,45 Kč ,77 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,72 Kč

9 Kč peněžní tok v průběhu 35 let Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč ,00 Kč zdroje zisku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ušetřeno prodej do sítě zelený bonus

10 3.4 Ek onomická s t u die z h o dn o ce n í ušetřeno (energie vyrobená zdarma a spotřebovaná) Kč zelený bonus + prodej do sítě Kč celková investice (náklad na pořízení, úroky ze splátek, náklady na provoz) Kč zisk celkem Kč 4 Cenová nabídka Předmětem cenové nabídky fotovoltaický systém o výkonu 4,86kWp a služby spojené s jeho instalací a uvedením do provozu. Součástí nabídky je i služba "Ani krok navíc", která zavazuje dodavatele k vyřízení všech potřebných náležitostí se zprovozněním systému, pokud není nutné osobní jednání budoucího provozovatele (po dohodě možno vystavit plnou moc). položka množství fotovoltaický panel Solartec SG-180-5Z 27 ks střídač Fronius IG 40 + montáž 1 ks hliníková konstrukce + montáž 1 ks kabeláž, elektromontážní materiál + montáž 1 ks ochrana přepětí a frekvence + montáž 1 ks projektová dokumentace 1 ks vyřízení licence - zdarma 1 ks doprava - zdarma 1 ks akce "Ani krok navíc" - vyřízení veškeré administrativy - zdarma 1 ks celková cena bez DPH celková cena s 9% DPH Kč Kč

11 5 Legislativa Legislativní podmínky jsou upraveny v těchto předpisech: zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů vyhláška č. 475/2005 Sb. prováděcí vyhláška zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhláška č. 364/2007 Sb. novela vyhlášky 475/2005 vyhláška č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 5.1 O dp i s y V ašeho FVS Na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad, se provozovatel sluneční elektrárny stává podnikatelem v oboru energetika. Jedná se o podnikání dle zvláštního předpisu, jímž je Energetický zákon. Jestliže provozovatel doposud nebyl OSVČ, tedy pokud neměl přidělené IČO, ERU přidělení identifikačního čísla zprostředkuje. Na základě licence provozovatel fakturuje distribuční společnosti zelené bonusy a výkupní cenu elektřiny. Výnosy z provozu slunečních elektráren jsou podle 4 odstavce 1 písmene e) Zákon o dani z příjmu osvobozené od daně z příjmu v roce uvedení zařízení do provozu a po dobu 5-ti let bezprostředně následujících. Po této době lze zařízení začínat odpisovat doba odpisování činí 5 let, přičemž takto krátká doba odpisování způsobí, že se provozovatel elektrárny dostane účetně do ztráty, kterou může oproti realizovaným výnosům uplatňovat po dobu dalších 5-ti let, případně tuto ztrátu vykázat jako náklad oproti výnosům z jiných podnikatelských činností. Zkrácen řečeno provozovatel elektrárny je po dobu minimálně 11 let zproštěn povinnosti platit z výnosů elektrárny daň z příjmu. Po dobu prvních minimálně 6-ti let je provozovatel navíc zproštěn povinnosti podávat daňové přiznání, pokud nemá příjmy z jiných neosvobozených podnikání (například jako OSVČ), díky kterým je jinak povinen daňové přiznání podat. Zajistěte si včas příslušné rady daňových poradců. Optimální podmínky byste měli bezpodmínečně zkonzultovat se svým daňovým poradcem. 5.2 Chraňte si V aši investi ci Provozovatel FVS díky garantovaným úhradám za dodanou energii je spojen jen s minimálním ekonomickým rizikem. Nezávisle na lokalitě, je v ČR statisticky všude dostatek slunečního záření, umožňující dostatečné solární výnosy potřebné k ekonomickému provozu systému. Rizika spojená s neobvyklými událostmi může provozovatel FVS pokrýt uzavřením příslušných pojistek. U FVS je možno uzavřít následující pojištění: Pojištění z odpovědnosti za škody vzniklé z provozu podniku, škody zapříčiněné FVS Pojištění obytných budov kryje škody na systému, vzniklé z důvodu vichřice, krupobití, průniku vody, zasažení bleskem nebo ohněm Pojištění solárního systému je pojistkou všech rizik: přírodních katastrof, požárů, zásahů bleskem, explozí, vody z potrubí, zkratu, zpětného působení sítě, konstrukční, materiální závady a chyby v provedení, chyby ovládání, krádeže, vandalismu, selhání měřících, regulačních a jistících přístrojů Pojištění proti výpadku výnosů v případě minimálních výnosů během výpadku systému a jeho oprav Pojištění garantovaných výnosů v případě minimálních výnosů z důvodu nadprůměrných systémových ztrát a tolerancí komponentů, projekčních chyb, technických defektů a oprav. 6 Dodací a platební podmínky Projednání a realizace vlastní elektrické přípojky, pokud je potřeba, včetně přípravy pro osazení měřící soupravy (elektroměru) v elektroměrovém rozvaděči není součástí dodávky. Cenová nabídka je indikativní, může být upřesněna po vyjádření EON (ČEZ, PRE) nebo po vypracování projektové dokumentace. Platba 50 % při podpisu smlouvy o dílo (v případě jakékoli zábrany v instalaci se záloha v plné výši vrací), 30% při dodání technologií na místo instalace a zbývajících 20 % po uvedení do provozu a vyřízení veškeré dokumentace.

12 7 Technické listy použitých technologií

13

14

15 8 Reference Sevilla Španělsko, 1200 kwp, realizace 2007 Ministerstvo životního prostředí ČR, 25kWp, realizace 2006 Rožmitál pod Třemšínem, 200kWp, realizace 2008 Masarykova univerzita v Brně, 40 kwp, realizace 2006

Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova

Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova vypracoval Ing. Petr Vencovský za společnost Solarhaus s.r.o. Dne 25.1.2009 Verze 1 Obsah 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému...

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

EKO PROGRAM PARTNERS

EKO PROGRAM PARTNERS EKO PROGRAM PARTNERS FINANCOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMU Problematika týkající se náhradních zdrojů elektrické energie je aktuální záležitosti nejen z pohledu technického, ale také z pohledu financování. Hlavní

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Elektřina ze Slunce je současně výhodná investice a ochrana životního prostředí

Elektřina ze Slunce je současně výhodná investice a ochrana životního prostředí Schüco adresa pro okna a solární systémy Systémový koncept Schüco garantuje stavebníkům kompletní a perfektně vzájemně sladěnou paletu produktů pro všechny oblasti opláštění budov: Okna a balkónové dveře

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 56692/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO

Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice Zpracováno pro: Czech Photovoltaic Industry Association - CEPHO Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Czech RE Agency, o. p. s. Leden 2010 Zaměstnanost

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01)

PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) ID název opatření katalog úsporných opatření PV01 Fotovoltaické panely na střeše (PV 01) Obecné zařazení: Obnovitelné zdroje energie Popis: Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Fotovoltaika v ČR a její financování

Fotovoltaika v ČR a její financování Fotovoltaika v ČR a její financování Seminář Farmtec a.s., Větrný Jeníkov Martin Barteš 26. 1. 2010 1 Obsah Shrnutí vývoje fotovoltaiky v ČR Legislativa Vývoj instalované kapacity Proměny investora do

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte?

Výzkumné energetické centrum VŠB VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - Technická univerzita Ostrava. Kolik energie opravdu. vyrábíte? Kolik energie opravdu vyrábíte? Kontrola výkonů a kvality solárních panelů Zjištění možné závady sledováním neodpovídajícího výkonu solární elektrárny, nebo profesionálním monitoringem Proměření pomocí

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU 23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU Lenka Houdová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1. Pasivní domy Ochrana životního prostředí

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

STAVBY FOTOVOLTAICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU

FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A OZE V MUNICIPÁLNÍM SEKTORU ENERGETIKA A DOPRAVA VE MĚSTECH FINANCE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ Národní síť zdravých měst Praha, 25. května 2010 2 FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR A

Více

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Optimalizace provozu FVE a ekonomické aspekty Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 1 Osnova přednášky Optimalizace provozu FVE Systém výkupu vyrobené energie Cenová

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU RUKOVĚŤ ZÁJEMCE O KOGENERAČNÍ JEDNOTKU Pořízení kogenerační jednotky je vážnou investicí, před níž je nutno dobře zvážit všechny ekonomické, technické a legislativní faktory, ovlivňující efektivitu provozu

Více

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o.

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS 90-840. ProSun - alternative energy systems s.r.o. PROENERGY ProSun - alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie využíváme v oblasti dodávky a instalace plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel,

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

180/2005 Sb. ZÁKON ze dne 31. března 2005. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů Znění účinné od 1. ledna 2011 s výjimkou ustanovení 3 odst. 5 a ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení k zákonu č. 330/2010 Sb., která nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. 180/2005 Sb. ZÁKON

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008

UCHAZEČ. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE: V LITOMĚŘICÍCH 0280a-f/2008/Vys 19. května 2008 telefon :+420 416 723 375 fax :+420 416 73 56 19 E-MAIL : lvysoudil@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ 00 830 488 IČO : 00 830 488 bank.spojení : KB Litoměřice číslo účtu : 24 734-471/0100 www stránky : www.nemocnice-lt.cz

Více

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Tel.: 244 467 062 email: spvez@spvez.cz webové stránky: www.spvez.

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů Argentinská 38, 170 00 Praha 7 Tel.: 244 467 062 email: spvez@spvez.cz webové stránky: www.spvez. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k rukám ministra Ing. Jana Mládka, CSc. Na Františku 32 110 15 Praha 1 Věc: Námitky proti novele zákona č. 165/2012 Sb. V Praze dne 1.7.2014 Vážený pane ministře, v rámci

Více

Monitoring 2. Solar Monitor s.r.o. 28. října 17, 51101 Turnov www.solarmonitor.cz. tel. : +420 481 313 661 email: info@solarmonitor.

Monitoring 2. Solar Monitor s.r.o. 28. října 17, 51101 Turnov www.solarmonitor.cz. tel. : +420 481 313 661 email: info@solarmonitor. Monitoring Solar Monitor s.r.o. 8. října 7, 50 Turnov tel. : +0 8 66 email: info@solarmonitor.cz Solar Monitor Malé a střední FVE Solární parky Komunikace mezi zařízeními Instituce Služby Podporované střídače

Více

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV

SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV SOLÁRNÍ PANEL CENNÁ SUROVINA NIKOLIV NEBEZPEČNÝ ODPAD Ministerstvo životního prostředí zavedlo na samém konci působení ministra Tomáše Chalupy (ODS) nesmyslně vysoký příspěvek na recyklaci fotovoltaických

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE, ZMĚNY V LEGISLATIVNÍ PODPOŘE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinese nový zákon Povinnost zajištění autorizace

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha

Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Čj.: 292-63 /2010/DP ÚVN V Praze dne 15.srpna 2011 Výtisk jediný Počet listů: Monitorovací systém ke sledování měření teplot lednic, mrazáků a místností v ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha provádí,

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

SEŠIT PROFESIONÁLA S2

SEŠIT PROFESIONÁLA S2 S2 SOLÁRNÍ SYSTÉMY OBSAH S2 Fotovoltaické systémy... 1 Princip činnosti... 1 Solární panely... 1 Monokrystalické... 2 Polykrystalické... 3 Amorfní... 3 Vlastnosti panelů... 3 Montáž panelů... 4 Sluneční

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

165/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 31. ledna 2012. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 165/2012 Sb. ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE HLAVA I OBECNÁ

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

Výzva k podání nabídky na zajištění termografického měření fotovoltaických elektráren pro kolektivní systém ASEKOL Solar na období 09/2014 12/2014

Výzva k podání nabídky na zajištění termografického měření fotovoltaických elektráren pro kolektivní systém ASEKOL Solar na období 09/2014 12/2014 Výzva k podání nabídky na zajištění termografického měření fotovoltaických elektráren pro kolektivní systém ASEKOL Solar na období 09/2014 12/2014 srpen 2014 1. Úvod ASEKOL Solar je společnost, která se

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více