Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 4,86kWp - Langrova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 4,86kWp - Langrova"

Transkript

1 Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 4,86kWp - Langrova vypracoval Ing. Petr Vencovský za společnost Solarhaus s.r.o. Dne Verze 1

2 Obsah 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému Fotovoltaické panely Hliníková konstrukce Střídač Ochrana proti přepětí a podpětí Kabeláž Měřící prvky Technické předpoklady v místě realizace Lokalita Sklon a orientace panelů Kolik energie vyrobí můj budoucí FVS? Zhodnocení technických předpokladů Vašeho FVS Ekonomická studie Vstupní parametry Ekonomický princip Ekonomická studie podrobně Ekonomická studie zhodnocení Cenová nabídka Legislativa Odpisy Vašeho FVS Chraňte si Vaši investici Dodací a platební podmínky Technické listy použitých technologií Reference... 15

3 dne Vážený pane Polický, velmi si cením Vašeho zájmu o fotovoltaický systém společnosti Solarhaus s.r.o. Zasílám Vám nabídku na komplexní instalaci fotovoltaického systému. Našim hlavním cílem je zajistit Vám hladký průběh návrhu a instalace FVS pro Vás. Proto se snažíme se o maximálně individuální přístup k zákazníkovi pro hladký průběh všech poskytovaných služeb počínaje poradenstvím, ekonomickou studií přes instalaci, uvedení do provozu až po vyřízení dotací, následný monitoring systému případně záruční a pozáruční servis. Věřím, že Vás tato nabídka zaujme a budete s námi spolupracovat. Součástí této nabídky je: průvodní dopis technický popis nabízeného fotovoltaického systému ekonomická studie cenová nabídka technické listy použitých technologií. těším se na spolupráci za Solarhaus s.r.o. Ing. Petr Vencovský jednatel Řipská Brno Slatina tel: web: skype: petr.vencovsky ICQ:

4 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému Předmětem této nabídky je fotovoltaický systém (dále jen FVS) a služby spojené s jeho instalací a uvedením do provozu. Níže jsou popsány jednotlivé části FVS. 1.1 Fo to vol ta i cké pan el y Fotovoltaické panely jsou základem celého FVS a jsou tvořeny zapouzdřením sérioparalelně spojených fotovoltaických článků. Jedná se o robustní technologii vysoce odolnou proti přírodním vlivům. Nejlepšího poměru cena/výkon dnes dosahují monokrystalické křemíkové panely. 1.2 Hlin íko vá ko n s tr uk c e Konstrukce je navržena z modulárních hliníkových profilů, přichycených kotvícími háky do nosné konstrukce střechy. Prvky pod fotovoltaickými panely jsou navrženy z profilu umožňujícího variabilní upevnění panelů pomocí standardních nerezových příchytek šroubovými spoji. Spoje jsou utahovány dle doporučení výrobců daným krouticím momentem. 1.3 Stř í d a č Jedná se o elektronické zařízení měnící stejnosměrné elektrické napětí vyráběné panely na střídavé napětí o velikosti 230/400V, které je již použitelné ve Vašem rodinném domě. Střídač, někdy také nazýván měnič nebo invertor je vysoce technicky vyspělé zařízení, které zajišťuje správný chod celého systému. Ke střídači je možno připojit komunikační zařízení, aby mohl předávat data o vyrobené energii a jiných provozních ukazatelích prostřednictvím PC nebo GSM. Účinnost střídačů je až 95,3 %. 1.4 O ch r ana pr o ti př epětí a podp ě tí Bezpečnost především. Do systému je vloženo několik bezpečnostních prvků, jako jsou přepěťové a podpěťové ochrany, jističe instalované do zapouzdřeného rozvaděče. 1.5 Kabeláž Ve FVS jsou použity dva typy kabelů. Stejnosměrné kabely jsou použity na rozvod elektrické energie od panelů ke střídači. Klasické, běžně používané střídavé kabely jsou použity na rozvod elektrické energie od střídače do stávajícího elektrorozvaděče. Stejnosměrné kabely jsou umístěny i ve venkovním prostředí a je v nich vedeno elektrické stejnosměrné napětí o hodnotě až 600V. Proto z důvodu ochrany proti nežádoucímu uzemnění a zkratu jsou záporný a kladný vodič vedeny odděleně samostatnými kabely. Použity budou jednovodičové kabely s dvojitou izolací. Tyto kabely musí být odolné mechanickému namáhání, UV záření, vlivům počasí a velkým teplotním rozdílům (cca -40 C až +70 C). 1.6 Měřící prvky Jedná se o elektroměry, které měří výrobu, prodej a spotřebu elektrické energie. Měřící prvky musí být certifikovány a ocejchovány dle norem ČSN. Na základě odečtených údajů se provádí fakturace, proto je kladen velký důraz na přesnost a spolehlivost.

5 2 Technické předpoklady v místě realizace Správné umístění fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem instalace budoucího FVS. Rozhodující je lokalita, sklon panelů a orientace panelů vůči jihu. 2.1 Lo kal i ta Lokalitou je myšlena geografická oblast, ve které se Váš dům nachází. Na této oblasti závisí množství elektrické energie, kterou je Váš budoucí FVS schopen vyrobit. Roční výroba elektrické energie je důležitým předpokladem pro ekonomickou studii FVS v daném místě. Pro hrubou orientaci se lze obrátit na obecnou mapu. 2.2 Skl on a orien t a ce p an el ů Na základě GPS údajů lze s velkou přesností odhadnout roční výrobu elektrické energie pomocí systému PVGIS. Sklon panelů je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou. V našich podmínkách je ideální sklon 36. V praxi je možno se od ideálního sklonu odchýlit o za cenu snížení výkonu FVS. Ve vašem případě se jedná o sklon 25, který je ideální. Orientací panelů je myšlena odchylka od ideálního směru na jih. V našich podmínkách je ideální orientace 1 na jihozápad. V praxi je možno se od ideální orientace vůči jihu odchýlit o za cenu snížení výkonu FVS. Ve Vašem případě se jedná o orientaci 0, která je naprosto ideální. 2.3 Koli k e n ergie vyr o b í m ů j b u do u cí FVS? Na tuto otázku Vám odpoví informační systém PVGIS (naleznete na volně dostupných webových stránkách Systém PVGIS umožňuje přesný a ověřený odhad na základě vložených parametrů (GPS souřadnice, sklon panelů, orientace panelů, ). Přesnost je zaručena statistickým sběrem dat, který probíhal v letech v celé Evropě. Evropa byla rozdělena na plochy o velikosti 1 x 1 km, ve kterých byly pravidelně odečítány hodnoty intenzity slunečního záření, teploty, apod. Tuto informaci můžete ověřit ve článku Kolik energie vyrobí můj budoucí FVS? (viz. naše webové stránky 2.4 Zhodn o cení t e ch n i ck ý ch př e dp o kla d ů Va šeh o FV S Všechny technické předpoklady ve Vašem konkrétním případě jsme pečlivě zvážili a na jejich základě jsme dospěli k výsledkům ze systému PVGIS uvedeným v následujícím výpisu: Lokalita: 49 10`40" sever, 16 40`50" východ, nadmorská výška: 248 m.n.m. Najbližšie mesto: Brno, Česká republika (6 km vzdialené) Nominálny výkon FV systému: 4.9 kw (technológia kryštalického kremíka) Sklon modulov: 25.0 Orientácia (azimut) modulov: 0.0 Odhadované straty vplyvom teploty: 6.9% (s použitím databázy teplôt) Odhadované straty vplyvom uhlovej odrazivosti: 3.1% Iné straty (káble, menič, atď.): 10.0% Celkové straty systému: 20.0%

6 Graf a tabulka uvádí odhadované množství elektrické energie vyrobené každý měsíc z FVS na základě definované konfigurace, náklonu a orientace FV panelů. Elektřina vyrobená FVS pro výše uvedenou lokalitu Měsíc Výroba za měsíc Výroba za den (kwh) Leden 147 4,8 Únor 227 7,5 Březen ,7 Duben ,8 Květen ,4 Červen ,6 Červenec ,3 Srpen ,0 Září ,9 Říjen ,0 Listopad 149 4,9 Prosinec 102 3,4 Roční průměr ,9 Celková roční výroba (kwh/rok) Odhad vyrobené FV elektřiny (kwh)

7 3 Ekonomická studie Námi zpracovaná ekonomická studie přináší reálný pohled na FVS z hlediska zhodnocení vložených prostředků. Ekonomická studie je tvořena analýzou vstupních parametrů, ekonomického principu a výsledných ukazatelů (návratnost, zhodnocení, ) 3.1 Vstupní p arametr y vyrobeno energie číslo označující vyrobenou energii vašeho FVS v závislosti na technických předpokladech a velikosti v konkrétním místě více se dočtete ve článku Kolik energie vyrobí můj budoucí FVS? Jednotkou je kilowatthodina (kwh množství elektrické energie spotřebované za jednotku času) vlastní spotřeba z FVS procentní podíl, který označuje kolik elektrické energie je spotřebováno v domě. Ziskem je zelený bonus (12,65 Kč) a ušetřená cena, kterou nezaplatíte dodavateli (např. 4,13 Kč). Závisí na elektrických spotřebičích v rodinném domě a způsobu využívání. dodávka do sítě procentní podíl, který označuje část energie, která je dodána do sítě pro výkup. Ziskem je výkupní cena. Jedná se o doplněk vlastní spotřeby do 100%. roční růst PPI index průmyslové inflace. Kopíruje normální inflaci. Výši stanovuje Energetický Regulační Úřad. O tento index jsou každým rokem navyšovány výkupní ceny. roční úbytek výkonu panelů 0,8 % ročně. Dáno technickými vlastnostmi fotovoltaických panelů. Výrobce garantuje, že výkon panelů neklesne po 12ti letech pod 90 % a po 25ti letech pod 80 %. cena elektřiny dnes dle E.ON, ČEZ, PRE stanoveno Vašim dodavatelem elektrické energie. Obecně je cena pro domácnosti stanovena na 4,13 Kč/kWh. roční růst ceny - o tom, že cena elektrické energie dále poroste, není pochyb. Mnoho parametrů toto tvrzení podkládá (inflace, statistika minulosti, ceny elektrické energie v zahraničí, vstup do EU, podpora OZE, dostatečná poptávka). Více se dočtete v rubrice Ceny stávajícího dodavatele na našich internetových stránkách Vycházíme ze statistik Energetického Regulačního Úřadu. roční růst spotřeby každým rokem se navyšuje spotřeba elektřiny. zelený bonus jedná se o finanční prémii, kterou obdrží výrobce elektrické energie z obnovitelného zdroje za to, že si sám zajistí spotřebu bez využití distribuční sítě. V současné době je zelený bonus stanoven na 12,65 Kč/kWh. výkupní cena dotovaná výkupní cena za energii, kterou dodáte do sítě. V současné době je výkupní cena stanovena na 13,46 Kč/kWh. 3.2 Ek onomický princip

8 3.3 Ek onomická s t u die podr o bně Tato ekonomická studie odhaduje vývoj financí na základě vložených parametrů. Parametry jsou dány technickými předpoklady v místě instalace, statistikami, nebo ceníkem dodavatele elektrické energie. vstupní parametry pro ekonomickou studii - Polický, Langrova instalovaný výkon : 4,86 kwp roční růst PPI : 3,00% stát garantuje 2-4% cena projektu : Kč roční úbytek výkonu panelů : -0,80% garantováno výrobcem cena elektřiny dnes : 4,13 Kč dle E.ON, ČEZ, PRE vyrobeno energie : 4723 kwh/rok roční růst ceny : 7,00% podloženo statisticky vlastní spotřeba z FVS : 90% roční růst spotřeby : 3,00% podloženo statisticky dodávka do sítě : 10% zelený bonus dnes : 12,65 Kč vyhláška ERÚ vykupní cena dnes : 13,46 Kč vyhláška ERÚ pořadí rok obecné informace cena za 1kWh zelený bonus výkupní cena výkon panelů [%] vyrobeno [kwh] vlastní spotřeba [kwh] prodej do sítě [kwh] zelený bonus vývoj s instalovaným fotovoltaickým systémem v letech ušetřeno prodej splátka úvěru náklady na provoz výsledná situace ,13 Kč 12,65 Kč 13,46 Kč 100,00% ,36 Kč ,39 Kč 6 357,16 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,42 Kč 13,03 Kč 13,86 Kč 99,20% ,66 Kč ,01 Kč 4 741,71 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,73 Kč 13,42 Kč 14,28 Kč 98,41% ,05 Kč ,23 Kč 4 844,89 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,17 Kč ,06 Kč 13,82 Kč 14,71 Kč 97,62% ,24 Kč ,90 Kč 4 950,31 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,41 Kč 14,24 Kč 15,15 Kč 96,84% ,80 Kč ,48 Kč 5 058,03 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč ,79 Kč 14,66 Kč 15,60 Kč 96,06% ,34 Kč ,68 Kč 5 168,09 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč ,20 Kč 15,10 Kč 16,07 Kč 95,29% ,46 Kč ,52 Kč 5 280,55 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,63 Kč 15,56 Kč 16,55 Kč 94,53% ,79 Kč ,33 Kč 5 395,46 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč ,10 Kč 16,02 Kč 17,05 Kč 93,78% ,95 Kč ,75 Kč 5 512,86 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,57 Kč ,59 Kč 16,51 Kč 17,56 Kč 93,03% ,61 Kč ,79 Kč 5 632,82 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,22 Kč ,12 Kč 17,00 Kč 18,09 Kč 92,28% ,42 Kč ,81 Kč 5 755,39 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,62 Kč ,69 Kč 17,51 Kč 18,63 Kč 91,54% ,05 Kč ,57 Kč 5 880,63 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,30 Kč 18,04 Kč 19,19 Kč 90,81% ,21 Kč ,23 Kč 6 008,59 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,95 Kč 18,58 Kč 19,77 Kč 90,08% ,61 Kč ,42 Kč 6 139,34 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,37 Kč ,65 Kč 19,13 Kč 20,36 Kč 89,36% ,95 Kč ,21 Kč 6 272,93 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,39 Kč 19,71 Kč 20,97 Kč 88,65% ,99 Kč ,19 Kč 6 409,43 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,19 Kč 20,30 Kč 21,60 Kč 87,94% ,48 Kč ,44 Kč 6 548,90 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč ,05 Kč 20,91 Kč 22,25 Kč 87,24% ,19 Kč ,65 Kč 6 691,40 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,96 Kč 21,54 Kč 22,91 Kč 86,54% ,90 Kč ,06 Kč 6 837,01 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,94 Kč 22,18 Kč 23,60 Kč 85,85% ,43 Kč ,56 Kč 6 985,78 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,77 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 4,79 Kč 85,16% ,00 Kč ,71 Kč 1 407,74 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,10 Kč 0,00 Kč 4,94 Kč 84,48% ,00 Kč ,78 Kč 1 438,37 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,30 Kč 0,00 Kč 5,09 Kč 83,80% ,00 Kč ,79 Kč 1 469,67 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč ,58 Kč 0,00 Kč 5,24 Kč 83,13% ,00 Kč ,55 Kč 1 501,65 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,95 Kč 0,00 Kč 5,40 Kč 82,47% ,00 Kč ,74 Kč 1 534,32 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč ,42 Kč 0,00 Kč 5,56 Kč 81,81% ,00 Kč ,92 Kč 1 567,71 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,63 Kč ,98 Kč 0,00 Kč 5,72 Kč 81,15% ,00 Kč ,63 Kč 1 601,82 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,66 Kč 0,00 Kč 5,90 Kč 80,50% ,00 Kč ,40 Kč 1 636,68 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč ,46 Kč 0,00 Kč 6,07 Kč 79,86% ,00 Kč ,85 Kč 1 672,29 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,15 Kč ,38 Kč 0,00 Kč 6,26 Kč 79,22% ,00 Kč ,76 Kč 1 708,68 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,44 Kč 0,00 Kč 6,44 Kč 78,59% ,00 Kč ,10 Kč 1 745,86 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč ,64 Kč 0,00 Kč 6,64 Kč 77,96% ,00 Kč ,13 Kč 1 783,85 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,98 Kč ,99 Kč 0,00 Kč 6,84 Kč 77,33% ,00 Kč ,49 Kč 1 822,67 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,51 Kč 0,00 Kč 7,04 Kč 76,72% ,00 Kč ,28 Kč 1 862,33 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,21 Kč 0,00 Kč 7,25 Kč 76,10% ,00 Kč ,11 Kč 1 902,85 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,96 Kč pozn.: garantováno výrobcem ,51 Kč ,45 Kč ,77 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,72 Kč

9 Kč peněžní tok v průběhu 35 let Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč ,00 Kč zdroje zisku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ušetřeno prodej do sítě zelený bonus

10 3.4 Ek onomická s t u die z h o dn o ce n í ušetřeno (energie vyrobená zdarma a spotřebovaná) Kč zelený bonus + prodej do sítě Kč celková investice (náklad na pořízení, úroky ze splátek, náklady na provoz) Kč zisk celkem Kč 4 Cenová nabídka Předmětem cenové nabídky fotovoltaický systém o výkonu 4,86kWp a služby spojené s jeho instalací a uvedením do provozu. Součástí nabídky je i služba "Ani krok navíc", která zavazuje dodavatele k vyřízení všech potřebných náležitostí se zprovozněním systému, pokud není nutné osobní jednání budoucího provozovatele (po dohodě možno vystavit plnou moc). položka množství fotovoltaický panel Solartec SG-180-5Z 27 ks střídač Fronius IG 40 + montáž 1 ks hliníková konstrukce + montáž 1 ks kabeláž, elektromontážní materiál + montáž 1 ks ochrana přepětí a frekvence + montáž 1 ks projektová dokumentace 1 ks vyřízení licence - zdarma 1 ks doprava - zdarma 1 ks akce "Ani krok navíc" - vyřízení veškeré administrativy - zdarma 1 ks celková cena bez DPH celková cena s 9% DPH Kč Kč

11 5 Legislativa Legislativní podmínky jsou upraveny v těchto předpisech: zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů vyhláška č. 475/2005 Sb. prováděcí vyhláška zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhláška č. 364/2007 Sb. novela vyhlášky 475/2005 vyhláška č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 5.1 O dp i s y V ašeho FVS Na základě licence, kterou uděluje Energetický regulační úřad, se provozovatel sluneční elektrárny stává podnikatelem v oboru energetika. Jedná se o podnikání dle zvláštního předpisu, jímž je Energetický zákon. Jestliže provozovatel doposud nebyl OSVČ, tedy pokud neměl přidělené IČO, ERU přidělení identifikačního čísla zprostředkuje. Na základě licence provozovatel fakturuje distribuční společnosti zelené bonusy a výkupní cenu elektřiny. Výnosy z provozu slunečních elektráren jsou podle 4 odstavce 1 písmene e) Zákon o dani z příjmu osvobozené od daně z příjmu v roce uvedení zařízení do provozu a po dobu 5-ti let bezprostředně následujících. Po této době lze zařízení začínat odpisovat doba odpisování činí 5 let, přičemž takto krátká doba odpisování způsobí, že se provozovatel elektrárny dostane účetně do ztráty, kterou může oproti realizovaným výnosům uplatňovat po dobu dalších 5-ti let, případně tuto ztrátu vykázat jako náklad oproti výnosům z jiných podnikatelských činností. Zkrácen řečeno provozovatel elektrárny je po dobu minimálně 11 let zproštěn povinnosti platit z výnosů elektrárny daň z příjmu. Po dobu prvních minimálně 6-ti let je provozovatel navíc zproštěn povinnosti podávat daňové přiznání, pokud nemá příjmy z jiných neosvobozených podnikání (například jako OSVČ), díky kterým je jinak povinen daňové přiznání podat. Zajistěte si včas příslušné rady daňových poradců. Optimální podmínky byste měli bezpodmínečně zkonzultovat se svým daňovým poradcem. 5.2 Chraňte si V aši investi ci Provozovatel FVS díky garantovaným úhradám za dodanou energii je spojen jen s minimálním ekonomickým rizikem. Nezávisle na lokalitě, je v ČR statisticky všude dostatek slunečního záření, umožňující dostatečné solární výnosy potřebné k ekonomickému provozu systému. Rizika spojená s neobvyklými událostmi může provozovatel FVS pokrýt uzavřením příslušných pojistek. U FVS je možno uzavřít následující pojištění: Pojištění z odpovědnosti za škody vzniklé z provozu podniku, škody zapříčiněné FVS Pojištění obytných budov kryje škody na systému, vzniklé z důvodu vichřice, krupobití, průniku vody, zasažení bleskem nebo ohněm Pojištění solárního systému je pojistkou všech rizik: přírodních katastrof, požárů, zásahů bleskem, explozí, vody z potrubí, zkratu, zpětného působení sítě, konstrukční, materiální závady a chyby v provedení, chyby ovládání, krádeže, vandalismu, selhání měřících, regulačních a jistících přístrojů Pojištění proti výpadku výnosů v případě minimálních výnosů během výpadku systému a jeho oprav Pojištění garantovaných výnosů v případě minimálních výnosů z důvodu nadprůměrných systémových ztrát a tolerancí komponentů, projekčních chyb, technických defektů a oprav. 6 Dodací a platební podmínky Projednání a realizace vlastní elektrické přípojky, pokud je potřeba, včetně přípravy pro osazení měřící soupravy (elektroměru) v elektroměrovém rozvaděči není součástí dodávky. Cenová nabídka je indikativní, může být upřesněna po vyjádření EON (ČEZ, PRE) nebo po vypracování projektové dokumentace. Platba 50 % při podpisu smlouvy o dílo (v případě jakékoli zábrany v instalaci se záloha v plné výši vrací), 30% při dodání technologií na místo instalace a zbývajících 20 % po uvedení do provozu a vyřízení veškeré dokumentace.

12 7 Technické listy použitých technologií

13

14

15 8 Reference Sevilla Španělsko, 1200 kwp, realizace 2007 Ministerstvo životního prostředí ČR, 25kWp, realizace 2006 Rožmitál pod Třemšínem, 200kWp, realizace 2008 Masarykova univerzita v Brně, 40 kwp, realizace 2006

Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova

Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova Nabídka realizace solární elektrárny o výkonu 5,16kWp - Langrova vypracoval Ing. Petr Vencovský za společnost Solarhaus s.r.o. Dne 25.1.2009 Verze 1 Obsah 1 Technický popis nabízeného fotovoltaického systému...

Více

Střešní fotovoltaický systém

Střešní fotovoltaický systém Střešní fotovoltaický systém Elektrická energie Vašeho stávajícího dodavatele je a bude jen dražší, staňte se nezávislí a pořiďte si vlastní fotovoltaickou elektrárnu již dnes. Fotovoltaická elektrárna

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2012 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o.

Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. 2013 Výstavba fotovoltaických elektráren společností Qnet CZ s.r.o. Špitálka 461/21a, 602 00 Brno Představení společnosti Naše společnost Qnet CZ s.r.o. vznikla v roce 1998. Od roku 2008 se zabýváme výstavbou

Více

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk

Dobrá investice. do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Dobrá investice do fotovoltaických solárních systémů zaručuje o 42 % vyšší zisk Prodávejte vyrobenou energii z vaší střechy nebo zahrady za státem garantované ceny Fotovoltaické solární systémy jsou nejvýhodnějším

Více

Ušetřete za elektřinu

Ušetřete za elektřinu Ušetřete za elektřinu Poři te si solární balíček od APINU Všeobecný úvod S nabídkou fotovoltaických balíčků SPPEZY, se zaměřil APIN a Schneider Electric na vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Více

David Pech CityPlan spol. s r.o.

David Pech CityPlan spol. s r.o. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY, PŘÍKLADY P A ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ DATA David Pech CityPlan spol. s r.o. Praha 2008 Konference je součástí projektu a je podporován Evropskou komisí v programu Fotovoltaické

Více

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11.

Fotovoltaika v ČR. Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency. Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy, Envi A, Ostrava 25. 11. Fotovoltaika v ČR Radim Sroka, Bronislav Bechník Czech RE Agency Fotovoltaika současnost, vývoj a trendy Envi A, Ostrava 25. 11. 2009 Obsah Instalovaná kapacita Segmenty trhu Vývoj cen panelů a ostatních

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti Autonomní systémy problém s akumulací energie Systémy připojené k elektrické síti Elektrická siť nahrazuje akumulaci energie STŘÍDAČ Solar City - Amersfoort

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech Ing. Michal Jůza, Ing. Pavel Vrkoslav Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autora, její zneužití bez jeho souhlasu je trestné dle zákona 1 Trnitá cesta

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200

VITOVOLT. Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 VITOVOLT Fotovoltaické systémy Vitovolt 100 Vitovolt 200 2 Vitovolt 200 Fotovoltaický systém Výroba elektrické energie pomocí slunce Popis funkce Vitovoltu Solární zdroj energie Na plochu České republiky

Více

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.

Segarcea 2 x 499 KW. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA. www.solidsun.cz email: solidsun@seznam. PREZENTACE PROJEKTU FOTOVOLTAICKÉHO PARKU O VELIKOSTI 2 X 499 Kwp V RUMUNSKU SEGARCEA www.solidsun.cz email: solidsun@seznam.cz David Dytrych Project manager +420 608 282 233 Jaroslav Hadinec- Finance

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160

NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY. sestavy SW: 1,5/100, 2/125 a 2/160 SUNNYWATT CZ s.r.o. Cukrovarská 230/1 196 00 Praha 9 Česká republika Tel/Fax.: +420 283 931 081 IČ:27956687, DIČ:CZ27956687 Email: poptavky@sunnywatt.cz NABÍDKA NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY sestavy SW: 1,5/100,

Více

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení

Cena 1 kwh pro rok 2007 a roční platby za elektřinu. Cena 1 kwh pro rok 2008 a roční platby za elektřinu po 10% zdražení Cena 1 kwh pro rok 7 a roční platby za elektřinu VT Tarif NT Tarif tarif domácnosti tarif D 02 tarif domácnosti D 02 tarif kwh 1 kwh kwh 1 kwh cena za kwh Vysoký Tarif 7 3,79 Kč/kwh cena za kwh 0,00 kč/kwh

Více

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle

Využívejte energii, kterou máme všichni zdarma - slunce Vám fakturu nepošle Co nám může solární systém přinést: Chceme ohřívat vodu Systém je určen pro 4 osoby Kolik spotřebujeme vody za den (dle normy) 160 L Výkon, který je pro nás optimální 1,7 kw = 7 panelů na střeše (11,55

Více

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves

Operativní karta objektu Fotovoltaické elektrárny - Horní Ves v katastru obce Nová Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 38/1 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní, p.p.č. 509/8, 4147/21 v k. ú. Trstěnice u Mariánských Lázní Provozovatel společnost: Energetic, s.r.o.,

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

EKO PROGRAM PARTNERS

EKO PROGRAM PARTNERS EKO PROGRAM PARTNERS FINANCOVÁNÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMU Problematika týkající se náhradních zdrojů elektrické energie je aktuální záležitosti nejen z pohledu technického, ale také z pohledu financování. Hlavní

Více

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO Zpracování dokumentace zdolávání požáru (DZP) FotoVoltaickýchElektráren pro jednotky PO PROČ DZP? hasič nezná technologii FVE hasič nemá elektrotechnickou kvalifikaci hasič nezná objekt a způsob připojení

Více

Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010. Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s.

Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010. Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. Návratnost fotovoltaických elektráren z let 2009 a 2010 Shrnutí znaleckého posudku společnosti Ostravská znalecká a.s. Ekonomičtí experti ze společnosti Ostravská znalecká podrobili nezávislé analýze materiály

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze ÚPRAVA OPROTI

Více

3. Způsoby připojení výroben elektřiny k DS v souvislosti se zvoleným způsobem podpory výroby el. v obnovitelném zdroji

3. Způsoby připojení výroben elektřiny k DS v souvislosti se zvoleným způsobem podpory výroby el. v obnovitelném zdroji Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování elektrických zdrojů s instalovaným výkonem do 16 kw paralelně s distribuční sítí E.ON Distribuce, a.s. Nově zřizovat, technologicky měnit nebo

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU? Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. HALA 4A stánek 41a Na co se můžete těšit? Základní součásti fotovoltaické

Více

PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno

PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno PROJEKCE A REALIZACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN NOBILITY SOLAR PROJECTS a.s. Cejl 38, 602 00 Brno Jsme SPOLEČNOST... které není lhostejná budoucnost, která se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů,

Více

Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012. Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o.

Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012. Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o. Vyhodnocení provozu a benchmarking fotovoltaických elektráren Workshop CZEPHO / SOLARTEC 29.6.2012 Ing. Jaroslav Jakubes ENA s.r.o. ENA s.r.o. Založena v r.1992 jako specializovaná konzultační firma zaměřená

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL? FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL? Tomáš Baroch Česká fotovoltaická asociace, o. s. HALA 2 stánek 237 Na co se můžete těšit? Optimalizace instalovaného výkonu Maximalizace využití vlastní

Více

Fotovoltaické. systémy na budovách

Fotovoltaické. systémy na budovách Fotovoltaické systémy na budovách plk. Ing. Zdeněk k Hošek Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Obnovitelné zdroje energie Legislativní rámec OSN a EU Obnovitelné

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy Fotovoltaické systémy Prof. Ing. Vitězslav Benda, CSc ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická katedra elektrotechnologie 1000 W/m 2 Na zemský povrch dopadá část záření pod úhlem ϕ 1 6 MWh/m 2 W ( ϕ) = W0

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace

Manažerské rozhodování a investiční strategie. cz, www.energetika.cz. Přehled prezentace Manažerské rozhodování a investiční strategie Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA EkoWATT, o.s. Odborný seminář Chcete si postavit fotovoltaickou elektrárnu? 30. září 2008 cz Přehled prezentace Investiční

Více

ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o.

ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Krátké představení společnosti Klíčové změny v legislativě pro oblast POZE Změny v oblasti

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY střechy FASÁDY solar www.prefa.com NECHTE JI ZÁŘIT JAKO SLUNCE SAMOTNÉ. NAŠE SLUNCE MÁ PRO NÁS NESMÍRNÝ VÝZNAM. Je energetickým zdrojem, který

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

- Slunečná budoucnost (?)

- Slunečná budoucnost (?) Fotovoltaika - Slunečná budoucnost (?) Říjen 2011 Praha Aleš Spáčil Czepho Předseda představenstva Solární budoucnost není o módě, je o přežití. Sir Norman Foster, architekt Vývoj světového trhu fotovoltaiky

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp

Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp Cenová nabídka fotovoltaického systému o výkonu 29,75 kwp Objednatel: SVJ K Netlukám 1472, Praha 22 Obsah nabídky č. 08 2013 1594 1. O nás... 2 2. Přednosti FVE a přírodní podmínky v ČR... 3 3. Návrh technického

Více

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM

CENÍK 2011/12 Pablo e pico _02_FINAL.indd 1 9/16/2011 1:15:07 PM CENÍK 2011/12 str. 2 str. 3 str. 8 str. 12 str. 15 str. 20 str. 28 str. 30 1 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ IP65 IP40 DESIGN IP40 STANDARD IP40 INCASSO PŘÍSLUŠENSTVÍ Kryt kanálu Propojovací průchodka Krabice IP56

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA V PLAMENECH Demonstrační cvičení Bc Josef Kopačka Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jiří Hladík Solartec s.r.o. 28. června 2012 Praha Obsah prezentace Úvod Pokusná měření

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009

Fotovoltaika z pohledu škol a obcí. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009 Fotovoltaika z pohledu škol a obcí Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 15.10.2009 Fotovoltaika je. jev byznys politikum legislativa super záležitost Theme Date Department Strana 2 Specifika

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Příklad návrhu střešní

Příklad návrhu střešní Příklad návrhu střešní instalace FVE. Návratnost investice 8, 10 nebo 15 let? Ing. Michal Židek, Ph.D. Ing. František Mezulián www.vsb.cz/vec Současná situace fotovoltaiky u nás Instalovaný výkon: začátkem

Více

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy

Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Metodika výpočtu kritérií solárních fotovoltaických systémů pro veřejné budovy Ing. Petr Wolf, Ph.D. Ing. Jan Včelák, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Více

Postup při stavbě fotovoltaické elektrárny

Postup při stavbě fotovoltaické elektrárny Postup při stavbě fotovoltaické elektrárny Karel Srdečný, EkoWATT Nápad / projektový záměr volba velikosti, umístění, typu PVE předběžná kalkulace zjištění místních podmínek souhlas s připojením ochranná

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY úvod do problematiky TOMÁŠ KOSTKA, ÚNOR 2015 1 Základní zkratky FV = fotovoltaika PV = photovoltaic FVE = fotovoltaická elektrárna FVS = fotovoltaický systém Wp (wattpeak) watt špičkového

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách Mapa širších vztahů - RD Polevsko RD Polevsko Lumius smarthome Efektivní cesta využití obnovitelných

Více

Podmínky podnikání ve FV sektoru. Ing.Zuzana Musilová Výkonná ředitelka CZEPHO

Podmínky podnikání ve FV sektoru. Ing.Zuzana Musilová Výkonná ředitelka CZEPHO Podmínky podnikání ve FV sektoru Ing.Zuzana Musilová Výkonná ředitelka CZEPHO OBSAH 1. O CZEPHO 2. Podnikání dle nového zákona 3. Hrozby a perspektivy sektoru CO NEBO KDO JE CZEPHO sdružujeme přes 160

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Obnovitelné zdroje energií v domácnostech The European Tradesman - Renewable Energy Sources - Germany 2 Problém: Celosvětová

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE Fotovoltaika Tepelná čerpadla Akumulace Servis FOTOVOLTAIKA BEZ DOTACE cesta k čistému prostředí Hlavní předností tohoto druhu elektráren je, že veškerá

Více

Elektřina ze Slunce je současně výhodná investice a ochrana životního prostředí

Elektřina ze Slunce je současně výhodná investice a ochrana životního prostředí Schüco adresa pro okna a solární systémy Systémový koncept Schüco garantuje stavebníkům kompletní a perfektně vzájemně sladěnou paletu produktů pro všechny oblasti opláštění budov: Okna a balkónové dveře

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

FVE. Možnosti využití střech na fotovoltaické elektrárny. Říjen 2009. Ing. Ladislava Vaňková, OSI MMP František Kůrka, OSI MMP

FVE. Možnosti využití střech na fotovoltaické elektrárny. Říjen 2009. Ing. Ladislava Vaňková, OSI MMP František Kůrka, OSI MMP FVE Možnosti využití střech na fotovoltaické elektrárny Říjen 2009 Zpracovali: Ing. Ladislava Vaňková, František Kůrka, OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ TECHNICKO-EKONOMICKÉ PŘEDPOKLADY... 3 3. LEGISLATIVNÍ

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více