Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s."

Transkript

1 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Kreditní karty Visa, Visa Electron

2 Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní kreditní kartu od UniCredit Bank Czech Republic, a.s. silné a stabilní mezinárodně uznávané finanční instituce, která je rozhodnuta udělat vše pro to, aby Vám karta přinesla skutečně maximum výhod, pohodlí, jistoty a flexibility. Vítejte ve světě výhod mezinárodních kreditních karet! Tento průvodce Vám ve stručnosti ukáže, jak kreditní kartu co nejlépe využívat. Naše doporučení Kartu chraňte před zneužitím a neposkytujte ji dalším osobám. Kontrolujte, zda jste kartu neztratili nebo Vám nebyla odcizena. Pokud se tak stalo, kartu ihned zablokujte na bezplatné klientské lince nebo na čísle , které je Vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Zapamatujte si PIN kód a nikomu jej nesdělujte. PIN zadávejte vždy diskrétně. Před podpisem účtenky vždy zkontrolujte všechny údaje, které obsahuje. Transakce bez přítomnosti debetní karty, tj. internetové, poštovní, telefonické objednávky zboží či služeb, lze provádět až po jejich odblokování prostřednictvím klientské linky. Obdobně lze transakce také zablokovat. Při těchto nákupech buďte velmi obezřetní. Pečlivě čtěte a kontrolujte výpisy z účtu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí bez odkladu kontaktujte banku a požádejte o prověření sporné transakce. Kartu nepoužívejte k nezákonným účelům. Karta je nepřenosná, nesmí ji používat jiná osoba než ta, jejíž jméno a podpis jsou na kartě uvedeny. 2

3 OBSAH 1. Vaše kreditní karta Visa, Visa Electron 4 2. Jak postupovat po převzetí kreditní karty 4 3. Jak kreditní kartou...platit v obchodech za zboží a služby 5...vybírat hotovost z bankomatu 6...vybírat hotovost na přepážce banky a směnárnách 7...rezervovat ubytování nebo půjčení automobilu 7...objednávat zboží a služby po telefonu, poštou nebo přes internet 8...vyměňovat nebo vracet zboží 9...telefonovat Jak zjistit zůstatek kartového účtu Jak splácet půjčku Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení kreditní karty Jak využívat doplňkové služby ke kreditní kartě Jak využívat klientský servis, kontakty 15

4 1. VAŠE KREDITNÍ KARTA VISA, VISA ELECTRON Informace, které jsou společné pro karty Visa a Visa Electron, uvádíme v této příručce pod označením Visa. U informací vztahujících se pouze k jedné z těchto variant budete na tuto skutečnost výslovně upozorněni. Kartu Visa můžete použít všude tam, kde uvidíte logo společnosti Visa, nejrozšířenějšího platebního systému na světě. Kartu Visa Electron můžete použít všude tam, kde uvidíte logo Visa Electron. Vaše karta je již s čipovou technologií standardu EMV. EMV standard je technologie zajišťující zvýšení bezpečnosti plateb, zavedená mezinárodními asociacemi platebních karet Visa International a MasterCard International. Doručenou kartu Vám na Vaše vyžádání zaktivujeme na klientské lince. Poté ji už budete moci používat k platbám za zboží a služby i k výběrům hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank a směnárnách. U karty Visa Electron bez úvěrového limitu je nutné si před jejím použitím převést na kartový účet finanční prostředky. Jako držitel hlavní karty můžete prostřednictvím klientské linky požádat o zaslání žádosti o dodatkovou kartu pro své blízké. 2. JAK POSTUPOVAT PO PŘEVZETÍ KREDITNÍ KARTY 1. Podepište kartu na zadní straně v podpisovém proužku modrým nebo černým kuličkovým perem a nechte zaschnout. Tento podpis bude sloužit jako podpisový vzor pro ověření Vašich bezhotovostních transakcí. Pořiďte si oboustrannou fotokopii Vámi podepsané karty a uschovejte pro vyžádání bankou při řešení případných reklamací. 2. První kartu telefonicky zaktivujte na telefonní lince uvedené v dopisu, který jste obdrželi společně s kartou. Až do okamžiku telefonické aktivace je první vydaná karta z bezpečnostních důvodů neaktivní, automaticky obnovenou kartu již neaktivujte. Našim operátorům 4

5 sdělte prosím tyto údaje: rodné číslo poslední čtyřčíslí karty heslo (uvedli jste jej ve své žádosti o vydání karty). Heslo uvedené na žádosti slouží pro Vaši první komunikaci s bankou, tj. pro aktivaci karty. Při první telefonické komunikaci s bankou budete vyzváni k doplnění hesla, heslem pro sekundární identifikaci nadále sloužícím pro následnou telefonickou komunikaci s bankou. V obou případech se jedná o údaj o 6-10 alfanumerických znacích bez diakritiky. 3. Máte-li zájem o provádění plateb po internetu či telefonu, můžete si na klientské lince zároveň aktivovat transakce bez přítomnosti karty. 4. Po úspěšném zadání uvedených údajů Vám bude karta nejpozději následující pracovní den aktivována. 5. Poštou obdržíte zásilku obsahující PIN, tedy osobní identifikační kód. Svůj PIN uchovávejte v tajnosti, nesdělujte ho nikomu, nikdy ho neuschovávejte společně s kartou, ani si jej na kartu nepoznamenávejte. 3. JAK KREDITNÍ KARTOU...platit v obchodech za zboží a služby Platby kartou jsou jednoduché a jde o nejběžnější způsob použití karty. Společně s platbou za zboží můžete požádat o vydání hotovosti (služba Cash Back), pokud tuto službu obchodník poskytuje. Placení může probíhat dvěma způsoby: a) přes Imprinter (mechanický snímač dat) Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Upozorněte obchodníka, že budete platit kartou. 2. Obchodník zkontroluje náležitosti karty, případně provede autorizaci transakce. 3. Obchodník pomocí imprinteru překopíruje údaje z karty na účtenku, doplní datum a cenu a předloží Vám účtenku k podpisu. 4. Poté porovná Váš podpis na účtence s podpisovým vzorem na zadní straně karty. 5. Po úspěšném ukončení transakce Vám obchodník vrátí kartu a předá jednu kopii účtenky. Kopii účtenky uschovejte pro potřeby případné reklamace. 6. Na účtence není dovoleno údaje škrtat ani přepisovat. V případě chyby požádejte o vystavení nové účtenky a dohlédněte na to, aby chybná účtenka byla zničena. b) přes elektronický platební terminál 1. Upozorněte obchodníka, že budete platit kartou.

6 2. Obchodník zkontroluje náležitosti karty a pomocí terminálu přečte údaje čipu (z důvodů zvýšení bezpečnosti Vašich plateb preferuje karta automaticky využívání čipu, ale i nadále karta může využívat technologii magnetického proužku, jedná se o kartu hybridní). Poté Vás požádá o zadání Vašeho PINu jako potvrzení transakce. 3. Pokud obchodník pomocí terminálu přečte údaje z magnetického proužku karty, následně Vám předloží účtenku k podpisu. Poté porovná Váš podpis s podpisovým vzorem a je-li podpis shodný, obchodník transakci potvrdí, vrátí Vám kartu a předá kopii účtenky. 4. Doporučujeme Vám vždy si uchovat kopii účtenky pro případnou reklamaci a následně zkontrolovat správnost transakce na výpisu z kartového účtu. Z bezpečnostních důvodů je obchodník oprávněn Vás požádat o předložení Vašeho průkazu totožnosti. Druh a číslo průkazu pak může poznamenat na okraji účtenky. V případě pochybností o Vašem oprávnění nakládat s kartou, např. pokud zadáte chybně PIN (můžete provést dva opravné pokusy), nebo pokud podpis na účtence nesouhlasí s podpisovým vzorem, může obchodník transakci výjimečně odmítnout. Po třetím chybném pokusu zadání PINu dochází k zablokování transakcí s použitím PINu a v tomto případě nebudete moci do půlnoci kartu používat, po půlnoci dojde k automatické odblokaci. Pokud by došlo k zadržení Vaší karty u obchodníka, trvejte na tom, aby obchodník před Vámi zadrženou kartu znehodnotil jejím přestřižením....vybírat hotovost z bankomatu 1. Hotovost lze vybrat ve kterémkoli bankomatu označeném logem Visa nebo Visa Electron. Pro tuto transakci potřebujete vždy znát svůj PIN. 2. Při výběru hotovosti z bankomatu dbejte instrukcí uvedených na obrazovce. 3. Vložte kartu do bankomatu. 4. Zadejte volbu jazyka, ve kterém chcete být obsluhováni. 5. Pokud jste vyzváni ke zvolení typu účtu, vyberte běžný účet. 6. Po zadání výše vybírané částky stiskněte tlačítko ENTER. 7. Kartu a peníze odeberte bez zbytečného prodlení. Bankomat má zpravidla nastaven časový interval, po jehož uplynutí neodebranou kartu a hotovost z bezpečnostních důvodů zadrží. 6

7 Pokud zadáte PIN chybně, bankomat Vám umožní provést dva opravné pokusy. Nebudou-li úspěšné, nebudete moci do půlnoci kartu používat, po půlnoci dojde k automatické odblokaci. Dbejte na to, aby nikdo nesledoval zadání PINu, klávesnici zakryjte tělem nebo druhou rukou. Dokud nejsou peníze vyplaceny, můžete svou transakci kdykoli zrušit stiskem tlačítka CANCEL. Transakce bude stornována a karta Vám bude vrácena. Rozmístění bankomatů Seznam rozmístění bankomatů UniCredit Bank naleznete na stránkách pro informaci o bankomatech v ČR o bankomatech po celém světě pod názvem ATM Locator....vybírat hotovost na přepážce banky a ve směnárnách 1. Hotovost lze vybrat na přepážce kterékoli banky a směnárnách (služba Cash Advance) označených logem Visa nebo Visa Electron. 2. Vybíraná hotovost je vyplacena v měně dané země, ve které je služba poskytnuta. 3. Postup transakce je obdobný jako při placení v obchodech za zboží či služby. Jediným rozdílem je povinnost předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 4. Služba je zpoplatněna podle sazebníku banky.... rezervovat ubytování nebo si půjčit automobil Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Rezervovat ubytování nebo si půjčit automobil lze na základě telefonické či písemné objednávky. Předpokladem je aktivace transakcí bez přítomnosti karty na klientské lince. 2. Při telefonické rezervaci oznamte, že budete platit kartou. Na požádání uveďte její číslo, datum platnosti, své jméno, adresu a požadavky na rezervaci. 3. Zároveň požádejte o písemné potvrzení své rezervace, přidělení rezervačního čísla (Reservation Confirmation Number) a informaci, jak postupovat při případném zrušení své rezervace. Tento doklad si uschovejte pro potřeby případné reklamace. 4. V případě nedodržení časového limitu pro zrušení rezervace z Vaší strany má hotel právo naúčtovat Vám částku, které odpovídá ceně ubytování za jednu noc.

8 Služba rychlého odhlášení z hotelu 1. Služba rychlého odhlášení z hotelu (služba Express Check-Out) Vám umožní v případě, kdy budete nuceni náhle opustit hotel, řádně zaplatit svůj hotelový účet. 2. Po příjezdu do hotelu si vyžádejte formulář Express Check-Out Authorisation Form a vyplňte jej. 3. Po Vašem odjezdu vyplní pracovník hotelu obvyklým způsobem stvrzenku, kde místo Vašeho podpisu uvede S.O.F. - Express Check-Out. 4. Hotel Vám během následujících několika dnů zašle kopii hotelového účtu, účtenky a formuláře Express Check-Out Authorisation Form a zaúčtuje transakci. 5. Pokud po Vašem odjezdu hotelová recepce dodatečně zjistí, že účtovaná částka nepokryla veškeré náklady (telefonní hovory, konzumace z minibaru apod.), je hotel oprávněn doúčtovat zjištěný rozdíl formou transakce Late Charge, ve které je místo Vašeho podpisu uvedeno Late Charge. Kopii účtenky Vám hotel zašle na Vaši adresu a transakci zaúčtuje....objednávat zboží a služby po telefonu, poštou nebo přes internet Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Pomocí karty si můžete objednat zboží a služby telefonicky, poštou nebo přes internet. Předpokladem je aktivace transakcí bez přítomnosti karty na klientské lince. 2. Za účelem zvýšení bezpečnosti používání karty je při těchto transakcích vyžadován tzv. kontrolní kód (CVV 2). Jedná se o třímístný kód, který naleznete vytištěný za číslem Vaší karty v podpisovém proužku na zadní straně karty. a) po telefonu 1. Možnost uhradit nákupy tímto způsobem nabízejí zejména různé propagační materiály nebo časopisy. 2. Sdělte obchodníkovi číslo karty, datum platnosti a kontrolní kód (CVV 2). 3. Obchodník provede autorizaci částky úhrady a vystaví účtenku označenou Telephone Order (místo Vašeho podpisu je uvedena zkratka T. O.). 4. Kopie účtenky je Vám zaslána společně s objednaným zbožím nebo potvrzenou objednávkou. 5. Objednávku zboží je vhodné následně písemně potvrdit. b) poštou 1. Na objednávkovém formuláři specifikujte zboží nebo službu, o kterou máte zájem, a uveďte požadované údaje o své kartě. 8

9 2. Obchodník je povinen zaslat Vám kopii účtenky označené Mail Order společně se zbožím nebo potvrzením o Vaší objednávce (místo Vašeho podpisu je uvedena zkratka M. O.). 3. Uchovejte si všechny dokumenty související s objednávkou pro případnou pozdější reklamaci. c) přes internet 1. Zde nelze určit jednotný postup. Postupujte dle instrukcí dané internetové stránky. 2. Předtím, než poskytnete komukoli své osobní údaje, číslo karty a datum její platnosti přes internetovou síť, ověřte si spolehlivost svého partnera, především zda využívá některý ze standardů pro zabezpečení přenosu dat (SSL). Doporučujeme e-obchody označené logy: 3. Přes veřejný internet nikdy neposkytujte důvěrné bankovní informace (PIN, číslo účtu, bankovní hesla) ani v případě, že adresa odesílatele je shodná s adresou banky nebo karetní asociace....vyměňovat nebo vracet zboží 1. Za zboží uhrazené prostřednictvím karty, které chcete vrátit nebo vyměnit, případně za zaplacenou, avšak neprovedenou službu, nelze od obchodníka požadovat navrácení hotovosti. Ke zrušení nebo změně původní částky placené kartou vystaví obchodník buď dodatečnou, nebo tzv. credit účtenku, jejíž částka Vám bude připsána zpět na účet. 2. Mohou nastat následující situace: zboží vyměníte za jiné se stejnou cenou v tomto případě obchodník dodatečnou účtenku nevystavuje; zboží vyměníte za jiné s nižší cenou obchodník Vám vystaví credit účtenku na částku, která představuje rozdíl mezi cenou původní a novou; zboží vyměníte za jiné s vyšší cenou obchodník provede pomocí Vaší karty dodatečnou platbu a vystaví Vám dodatečnou účtenku na částku představující rozdíl mezi cenou původní a novou; zboží vrátíte obchodník vyhotoví credit účtenku na původní částku transakce.

10 ...telefonovat Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Karty Vám umožní bezhotovostně telefonovat po celém světě z telefonních automatů označených nálepkou CARD PHONE a logem Visa. Většinou bývají tyto automaty umístěny na letištích a v turistických centrech. 2. Po zvednutí telefonního sluchátka protáhněte svou kartu čtecím zařízením a pokračujte podle pokynů na displeji nebo podle návodu. V žádném případě se nepoužívá zadání PINu. 4. JAK ZJISTIT ZŮSTATEK KARTOVÉHO ÚČTU 1. Banka Vám bude pravidelně zasílat výpis z Vašeho kartového účtu, kde budete detailně informováni o všech transakcích uskutečněných prostřednictvím karty, které banka obdrží do data zpracování výpisu. Naleznete zde seznam plateb a výběrů a poplatky spojené s vedením účtu. Informace o každé transakci zahrnuje: datum a místo uskutečnění transakce, původní částku a měnu transakce, zúčtovanou částku v měně Vašeho účtu datum zaúčtování. 2. U karty Visa a Visa Electron s úvěrovým limitem se z výpisu dozvíte i výši úroků z čerpané půjčky, výši povinné minimální splátky a přesné datum její splatnosti. 3. Nesouhlasíte-li z jakéhokoli důvodu se zaúčtovanou částkou uvedenou na Vašem výpisu, kontaktujte neprodleně (nejpozději do pěti dnů od doručení výpisu) naši klientskou linku. 4. Informaci o zůstatku Vašeho kartového účtu Vám poskytneme také na klientské lince nebo ji získáte využitím služby Online Card. 5. Držitel dodatkové karty sdílí kartový účet s držitelem hlavní karty, oba tedy čerpají prostředky ze společného účtu. Za splácení půjčky je zodpovědný držitel hlavní karty. 5. JAK PŮJČKU SPLÁCET Visa a Visa Electron s úvěrovým limitem 1. Na základě ohodnocení Vaší žádosti a s přihlédnutím k Vašemu požadavku je stanoven povolený úvěrový limit, který představuje částku, do jejíž výše můžete čerpat svou půjčku. Jednotlivými splátkami se Vám obnovuje částka, kterou můžete opět použít. 2. Splátky si můžete rozložit tak, aby neohrozily Váš 10

11 rozpočet. Musí však být dodržena povinná minimální měsíční splátka (stanovený procentuální podíl z celkové dlužné částky včetně úroků a poplatků), jejíž výši Vám sdělíme na výpisu z Vašeho kartového účtu. Je nutné ji uhradit tak, aby do data uvedeného na výpisu již byla připsána na Váš kartový účet. Můžete uhradit i částku vyšší, nebo celou dlužnou částku. a) splácení inkasem 1. Starost s úhradou splátek ve výši % dlužné částky můžete nechat na nás, když využijete inkasa ze svého běžného účtu. Pokud při zadávání inkasa nezadáte jinou výši, bude Vám automaticky nastavena výše 5 %. 2. V pobočce banky, kde je veden Váš běžný účet, zadejte povolení k inkasu ve prospěch účtu , kód banky 2700, bez variabilního, konstantního a specifického symbolu. 3. Zatelefonujte na naši klientskou linku a požádejte operátora o zadání splácení půjčky formou inkasa. 4. Operátorovi sdělte číslo běžného účtu, kde jste zadali povolení k inkasu, kód své banky, příp. specifický symbol (pokud je u Vašeho účtu uváděn). 5. Dále operátorovi sdělte procento z dlužné částky, které si přejete, aby se Vám pravidelně inkasovalo (minimálně však 5 % z dlužné částky). 6. Váš požadavek bude neprodleně zadán do systému a následně Vám provedenou změnu potvrdíme písemně. Operátor Vám sdělí termín, od kterého bude inkaso prováděno. b) splácení převodem z účtu Splátky můžete samozřejmě také hradit sami převodem ze svého běžného účtu. Při úhradě splátky převodním příkazem vždy uvádějte jako variabilní symbol posledních 10 číslic čísla Vaší karty. Příkaz k převodu však musíte podat minimálně 3 5 pracovních dnů před datem splatnosti tak, aby úhrada byla 14. den od data vytisknutí výpisu již připsána na Váš kartový účet. c) splácení poštovní poukázkou Další možností je platba poštovní poukázkou, tj. složením hotovosti na poště. Na poštovní poukázku vždy uvádějte jako variabilní symbol posledních 10 číslic čísla Vaší karty. Tento způsob úhrady je pro Vás nejméně výhodný, neboť úhradu banka obdrží až za cca 7 pracovních dnů. Navíc je pro Vás tato forma splátky nejdražší.

12 Bezúročné období Bezúročné období se počítá od data provedení nákupu, do data splatnosti uvedeného na výpise, tj.14 dní od data generování výpisu (viz obr.). Bezúročné období se nevztahuje na výběry hotovosti. Měsíc 1 Měsíc dní 25 dní 35 dní 45 dní platby u obchodníků výpis splátka Délka bezúročného období závisí na datu transakce počítá se od data transakce do data splatnosti uvedeného na výpise. Pokud splatíte celou dlužnou částku k datu uvedenému na výpisu, čerpáte půjčku na bezhotovostní platby bezúročně. Detailní informace o průběhu úročení půjčky a poplatcích za jednotlivé služby Vám rádi podáme na klientské lince nebo na našich kontaktních místech. O aktuální výši minimální měsíční splátky se také můžete informovat na klientské lince nebo využitím služby Online Card, nemusíte čekat na svůj výpis. Visa Electron bez úvěrového limitu 1. U karty Visa Electron bez úvěrového limitu nemáte možnost čerpat půjčku. Všechny finanční prostředky, nutné k používání této karty k platbám za zboží a služby a k výběrům hotovosti, je tedy třeba z Vaší strany na Váš kartový účet převádět. Převod finančních prostředků doporučujeme provádět pravidelně formou trvalého příkazu k úhradě. 2. Po šesti měsících od vydání karty Visa Electron bez úvěrového limitu Vám k ní může být stanoven úvěrový limit. Informace o podmínkách stanovení úvěrového limitu Vám poskytneme na naší klientské lince. 6. JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ KREDITNÍ KARTY 1. Co nejrychleji se obraťte na naši klientskou linku Ze zahraničí volejte Mimo pracovní dobu klientské linky prosím užívejte linku Pro Vaše pohodlí Vám doporučujeme 12

13 zadat linky do Vašeho mobilu nebo při sobě nosit papírovou kartičku s našimi telefonními čísly. Není-li možné kontaktovat přímo naši banku, oznamte ztrátu/odcizení karty kterékoli jiné členské bance asociace Visa. Vždy je třeba sdělit tyto identifikační údaje: jméno druh karty (Visa), případně její číslo název vydávající banky (UniCredit Bank Czech Republic, a. s.) 2. Po nahlášení ztráty/odcizení bude karta zablokována. 3. Odcizení Vaší karty zároveň vždy oznamte místní policii a popište okolnosti, za kterých k tomu došlo. 4. Jako držitel karty odpovídáte za všechny transakce, škody a náklady vzniklé zneužitím karty až do okamžiku nahlášení blokace karty na klientské lince, přičemž odpovědnost za transakce, škody a náklady, vyplývající ze zneužití ztracené nebo odcizené karty ve lhůtě 48 hodin před okamžikem nahlášení blokace karty, je omezena maximálně částkou Kč. Pokud byl při transakcích ztracenou/odcizenou kartou použit Váš PIN, zodpovídáte za všechny transakce, škody a náklady, a to i po nahlášení blokace karty. Pomoc v zahraničí Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Asistenční služba Emergency Service Vám pomůže v případě, kdy se budete nacházet v zahraničí a zůstanete bez karty, příp. karta je nefunkční, vydat náhradní kartu nebo hotovost do 48 hod., v USA do 24 hod. 2. Za tímto účelem volejte linku GCAS (Global Customer Assistance Service), operátoři Vám sdělí postupy a všechny nutné údaje, které musíte poskytnout a při převzetí karty nebo hotovosti doložit. 3. Náhradní karta ECR (Emergency Card Replacement), má omezenou platnost (max. 2 měsíce) a výši limitu (max. do výše limitu původní karty). Náhradní kartou nelze provádět transakce vyžadující zadání PIN. Kartou lze vybírat hotovost na přepážkách bank (Cash Advance) nebo platit v obchodech vybavených platebním terminálem nebo imprinterem. 4. Pro vydání nouzové hotovosti ECA (Emergency Cash Advance), si operátor vyžádá povolení k výplatě od banky a podá Vám informaci, ve které z nejbližších bank nebo poboček si můžete hotovost vyzvednout. 5. Aktuální čísla na Emergency Service příslušné destinace naleznete na adrese sekce Services/Lost Cards. 6. Asistenční služby jsou zpoplatněny podle sazebníku banky.

14 7. JAK VYUŽÍT DOPLŇKOVÉ SLUŽBY KE KREDITNÍ KARTĚ Pojištění Travel Za velmi výhodnou cenu si můžete pro sebe i své rodinné příslušníky, kteří s Vámi cestují do zahraničí, zakoupit cestovní pojištění. Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění ztráty, zcizení a poškození zavazadel, pojištění odpovědnosti, ale i pojištění letních i zimních sportů a další pojištění. Pojištění Vám zajistí pojistnou ochranu při pracovních i soukromých cestách a pobytu v zahraničí až po dobu 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. O pojištění můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Pojištění je zpoplatněno podle sazebníku banky. Pojištění Credit Jako držitel karty si můžete též za výhodných podmínek sjednat pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, příp. pracovní neschopnosti či pro případ ztráty zaměstnání. Toto pojištění trvá po celou dobu splácení půjčky nebo do konce platnosti pojistné smlouvy. O pojištění můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Pojištění je zpoplatněno podle sazebníku banky. Pojištění Safe Za velmi výhodných podmínek si můžete sjednat pojištění zneužití karty v případě její ztráty nebo odcizení. O pojištění můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Pojištění je zpoplatněno podle sazebníku banky. Online Card Služba Online Card Vám umožňuje bezpečně komunikovat s bankou prostřednictvím sítě internet a získávat informace o používaných kartách a transakcích. O službu Online Card si můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Členství v International Airline Passengers Association (IAPA) Nevztahuje se na karty Visa Electron IAPA je mezinárodní organizace poskytující služby a výhody u svých členů, kterými jsou rozsáhlé sítě hotelů (Hilton, Sheraton Hotels, Holiday Inn, Intercontinental, Marriott apod.) a autopůjčoven (Hertz, Avis, Europcar, National, Sixt and Holiday Autos). Mezi poskytované služby a výhody patří např. až 50% slevy z cen ubytování v síti více než 80 tis. hotelů po celém světě, až 30% slevy v autopůjčovnách a speciální slevy v sítích obchodních center. Podrobnější informace o IAPA získáte na stránkách společnosti 14

15 Priority Pass Nevztahuje se na karty Visa Electron Priority Pass je nadstandardní služba, která Vám umožní přístup do více než 500 speciálních letištních salónků ve více než 90 zemích po celém světě, ve kterých můžete trávit chvíle při čekání na letadlo. Zde lze využít telefonních služeb, počítače, jsou zde zajištěny veškeré nápoje a další služby. Karta Priority Pass je nepřenosná a platí pouze tehdy, je-li podepsána jejím držitelem. Návštěva salónku je zpoplatněna podle sazebníku banky. Podrobnější informace získáte na stránkách společnosti 8. JAK VYUŽÍVAT KLIENTSKÝ SERVIS, KONTAKTY Chcete-li provést libovolné změny nebo získat informace o své kartě, stačí zavolat na bezplatnou klientskou linku nebo placenou linku Ze zahraničí volejte Tato čísla jsou v provozu od 7.00 do hodin 7 dní v týdnu. V případě nouze, k zablokování karty při ztrátě či odcizení, mimo výše uvedenou pracovní dobu volejte hot line Naše internetové stránky: Co všechno pro Vás může klientská linka zajistit Aktivaci karty Změnu adresy, telefonního čísla nebo Vašeho jména Přijetí žádosti o snížení či zvýšení úvěrového limitu karty (po 6 měsících užívání karty) Zavedení inkasa, změnu způsobu splácení včetně výše splátky u inkasa (5 100 % z dlužné částky) Objednání nebo zrušení doplňkových služeb Kopii výpisu Podrobnosti o zůstatcích, transakcích či limitech Podání reklamace nebo stížnosti Blokaci karty Informace o cenách a úrokových sazbách Žádost o dodatkovou kartu Sjednat pojištění Travel, Credit nebo Safe, Sjednat doplňkové služby: Online Card, karty IAPA a Priority Pass Klientská linka je servisní linkou pouze pro držitele hlavní karty, popř. dodatkové karty, proto je každý volající nejprve identifikován. V souladu s obchodními podmínkami je hovor nahráván. UniCredit Bank listopad 2007

16 XXXXXXX

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY PŘÍRUČKA DRŽITELE DEBETNÍ KARTY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. DEBETNÍ KARTY Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní debetní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně uznávané

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši důvěru a přivítali Vás mezi uživateli platebních karet Komerční banky a.s. (dále jen KB). Tento

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Pokyny pro přijímání platebních karet

Pokyny pro přijímání platebních karet Pokyny pro přijímání platebních karet Tyto pokyny jsou určeny pro subjekty, které uzavřely s Raiffeisenbank a.s. Smlouvu o přijímání platebních karet a jsou její nedílnou součástí. Platnost pokynů od 31.

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

www.erstepremier.cz www.csas.cz

www.erstepremier.cz www.csas.cz www.erstepremier.cz www.csas.cz Vítejte ve světě nadstandardního bankovnictví Erste Premier 2 01 Co může Erste Premier udělat pro Vás? 5 02 Pro koho je Erste Premier určen? Jaká je cena za službu? 03 Jaké

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1.1 Úvod 1 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 1 2 PLATEBNÍ KARTY 1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:

Více

Příručka pro držitele debetní karty

Příručka pro držitele debetní karty Příručka pro držitele debetní karty DEBETNÍ KARTY Debetní karty jsou moderní platební nástroj umožňující přístup k penězům na Vašem účtu a realizaci bezhotovostních a hotovostních transakcí. Raiffeisenbank

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Jak začít s O 2 Citi kartou

Jak začít s O 2 Citi kartou Jak začít s O 2 Citi kartou odměny s každým nákupem 5% sleva za mobilní služby od O 2 bonus za první platbu kartou 1. Jak aktivovat a začít s O 2 Citi kartou 1. 2. Karta je z bezpečnostních důvodů neaktivní.

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Soukromá klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodem................................................................. 4 2. Ověření Vaší totožnosti při jednání

Více

POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI (dále jen Pokyny )

POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI (dále jen Pokyny ) POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ PLATEBNÍMI KARTAMI (dále jen Pokyny ) Tyto Pokyny jsou určeny pro subjekty, které uzavřely s Bankou smlouvu o přijímání platebních karet (dále jen Smlouva ). Tyto Pokyny

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH PLATEBNÍCH KARET KARET GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních

Více

CCS Tandem průvodce. platební služby ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 266 108 108 NONSTOP INFOLINKA

CCS Tandem průvodce. platební služby ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 266 108 108 NONSTOP INFOLINKA platební služby CCS Česká společnost pro platební karty a.s. přináší nový produkt CCS Tandem, určený drobným podnikatelům a malým firmám s nejvíce 50 zaměstnanci a maximálně 5 automobily. Tento produkt

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více