Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s."

Transkript

1 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Kreditní karty Visa, Visa Electron

2 Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní kreditní kartu od UniCredit Bank Czech Republic, a.s. silné a stabilní mezinárodně uznávané finanční instituce, která je rozhodnuta udělat vše pro to, aby Vám karta přinesla skutečně maximum výhod, pohodlí, jistoty a flexibility. Vítejte ve světě výhod mezinárodních kreditních karet! Tento průvodce Vám ve stručnosti ukáže, jak kreditní kartu co nejlépe využívat. Naše doporučení Kartu chraňte před zneužitím a neposkytujte ji dalším osobám. Kontrolujte, zda jste kartu neztratili nebo Vám nebyla odcizena. Pokud se tak stalo, kartu ihned zablokujte na bezplatné klientské lince nebo na čísle , které je Vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin. Zapamatujte si PIN kód a nikomu jej nesdělujte. PIN zadávejte vždy diskrétně. Před podpisem účtenky vždy zkontrolujte všechny údaje, které obsahuje. Transakce bez přítomnosti debetní karty, tj. internetové, poštovní, telefonické objednávky zboží či služeb, lze provádět až po jejich odblokování prostřednictvím klientské linky. Obdobně lze transakce také zablokovat. Při těchto nákupech buďte velmi obezřetní. Pečlivě čtěte a kontrolujte výpisy z účtu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí bez odkladu kontaktujte banku a požádejte o prověření sporné transakce. Kartu nepoužívejte k nezákonným účelům. Karta je nepřenosná, nesmí ji používat jiná osoba než ta, jejíž jméno a podpis jsou na kartě uvedeny. 2

3 OBSAH 1. Vaše kreditní karta Visa, Visa Electron 4 2. Jak postupovat po převzetí kreditní karty 4 3. Jak kreditní kartou...platit v obchodech za zboží a služby 5...vybírat hotovost z bankomatu 6...vybírat hotovost na přepážce banky a směnárnách 7...rezervovat ubytování nebo půjčení automobilu 7...objednávat zboží a služby po telefonu, poštou nebo přes internet 8...vyměňovat nebo vracet zboží 9...telefonovat Jak zjistit zůstatek kartového účtu Jak splácet půjčku Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení kreditní karty Jak využívat doplňkové služby ke kreditní kartě Jak využívat klientský servis, kontakty 15

4 1. VAŠE KREDITNÍ KARTA VISA, VISA ELECTRON Informace, které jsou společné pro karty Visa a Visa Electron, uvádíme v této příručce pod označením Visa. U informací vztahujících se pouze k jedné z těchto variant budete na tuto skutečnost výslovně upozorněni. Kartu Visa můžete použít všude tam, kde uvidíte logo společnosti Visa, nejrozšířenějšího platebního systému na světě. Kartu Visa Electron můžete použít všude tam, kde uvidíte logo Visa Electron. Vaše karta je již s čipovou technologií standardu EMV. EMV standard je technologie zajišťující zvýšení bezpečnosti plateb, zavedená mezinárodními asociacemi platebních karet Visa International a MasterCard International. Doručenou kartu Vám na Vaše vyžádání zaktivujeme na klientské lince. Poté ji už budete moci používat k platbám za zboží a služby i k výběrům hotovosti z bankomatů a na přepážkách bank a směnárnách. U karty Visa Electron bez úvěrového limitu je nutné si před jejím použitím převést na kartový účet finanční prostředky. Jako držitel hlavní karty můžete prostřednictvím klientské linky požádat o zaslání žádosti o dodatkovou kartu pro své blízké. 2. JAK POSTUPOVAT PO PŘEVZETÍ KREDITNÍ KARTY 1. Podepište kartu na zadní straně v podpisovém proužku modrým nebo černým kuličkovým perem a nechte zaschnout. Tento podpis bude sloužit jako podpisový vzor pro ověření Vašich bezhotovostních transakcí. Pořiďte si oboustrannou fotokopii Vámi podepsané karty a uschovejte pro vyžádání bankou při řešení případných reklamací. 2. První kartu telefonicky zaktivujte na telefonní lince uvedené v dopisu, který jste obdrželi společně s kartou. Až do okamžiku telefonické aktivace je první vydaná karta z bezpečnostních důvodů neaktivní, automaticky obnovenou kartu již neaktivujte. Našim operátorům 4

5 sdělte prosím tyto údaje: rodné číslo poslední čtyřčíslí karty heslo (uvedli jste jej ve své žádosti o vydání karty). Heslo uvedené na žádosti slouží pro Vaši první komunikaci s bankou, tj. pro aktivaci karty. Při první telefonické komunikaci s bankou budete vyzváni k doplnění hesla, heslem pro sekundární identifikaci nadále sloužícím pro následnou telefonickou komunikaci s bankou. V obou případech se jedná o údaj o 6-10 alfanumerických znacích bez diakritiky. 3. Máte-li zájem o provádění plateb po internetu či telefonu, můžete si na klientské lince zároveň aktivovat transakce bez přítomnosti karty. 4. Po úspěšném zadání uvedených údajů Vám bude karta nejpozději následující pracovní den aktivována. 5. Poštou obdržíte zásilku obsahující PIN, tedy osobní identifikační kód. Svůj PIN uchovávejte v tajnosti, nesdělujte ho nikomu, nikdy ho neuschovávejte společně s kartou, ani si jej na kartu nepoznamenávejte. 3. JAK KREDITNÍ KARTOU...platit v obchodech za zboží a služby Platby kartou jsou jednoduché a jde o nejběžnější způsob použití karty. Společně s platbou za zboží můžete požádat o vydání hotovosti (služba Cash Back), pokud tuto službu obchodník poskytuje. Placení může probíhat dvěma způsoby: a) přes Imprinter (mechanický snímač dat) Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Upozorněte obchodníka, že budete platit kartou. 2. Obchodník zkontroluje náležitosti karty, případně provede autorizaci transakce. 3. Obchodník pomocí imprinteru překopíruje údaje z karty na účtenku, doplní datum a cenu a předloží Vám účtenku k podpisu. 4. Poté porovná Váš podpis na účtence s podpisovým vzorem na zadní straně karty. 5. Po úspěšném ukončení transakce Vám obchodník vrátí kartu a předá jednu kopii účtenky. Kopii účtenky uschovejte pro potřeby případné reklamace. 6. Na účtence není dovoleno údaje škrtat ani přepisovat. V případě chyby požádejte o vystavení nové účtenky a dohlédněte na to, aby chybná účtenka byla zničena. b) přes elektronický platební terminál 1. Upozorněte obchodníka, že budete platit kartou.

6 2. Obchodník zkontroluje náležitosti karty a pomocí terminálu přečte údaje čipu (z důvodů zvýšení bezpečnosti Vašich plateb preferuje karta automaticky využívání čipu, ale i nadále karta může využívat technologii magnetického proužku, jedná se o kartu hybridní). Poté Vás požádá o zadání Vašeho PINu jako potvrzení transakce. 3. Pokud obchodník pomocí terminálu přečte údaje z magnetického proužku karty, následně Vám předloží účtenku k podpisu. Poté porovná Váš podpis s podpisovým vzorem a je-li podpis shodný, obchodník transakci potvrdí, vrátí Vám kartu a předá kopii účtenky. 4. Doporučujeme Vám vždy si uchovat kopii účtenky pro případnou reklamaci a následně zkontrolovat správnost transakce na výpisu z kartového účtu. Z bezpečnostních důvodů je obchodník oprávněn Vás požádat o předložení Vašeho průkazu totožnosti. Druh a číslo průkazu pak může poznamenat na okraji účtenky. V případě pochybností o Vašem oprávnění nakládat s kartou, např. pokud zadáte chybně PIN (můžete provést dva opravné pokusy), nebo pokud podpis na účtence nesouhlasí s podpisovým vzorem, může obchodník transakci výjimečně odmítnout. Po třetím chybném pokusu zadání PINu dochází k zablokování transakcí s použitím PINu a v tomto případě nebudete moci do půlnoci kartu používat, po půlnoci dojde k automatické odblokaci. Pokud by došlo k zadržení Vaší karty u obchodníka, trvejte na tom, aby obchodník před Vámi zadrženou kartu znehodnotil jejím přestřižením....vybírat hotovost z bankomatu 1. Hotovost lze vybrat ve kterémkoli bankomatu označeném logem Visa nebo Visa Electron. Pro tuto transakci potřebujete vždy znát svůj PIN. 2. Při výběru hotovosti z bankomatu dbejte instrukcí uvedených na obrazovce. 3. Vložte kartu do bankomatu. 4. Zadejte volbu jazyka, ve kterém chcete být obsluhováni. 5. Pokud jste vyzváni ke zvolení typu účtu, vyberte běžný účet. 6. Po zadání výše vybírané částky stiskněte tlačítko ENTER. 7. Kartu a peníze odeberte bez zbytečného prodlení. Bankomat má zpravidla nastaven časový interval, po jehož uplynutí neodebranou kartu a hotovost z bezpečnostních důvodů zadrží. 6

7 Pokud zadáte PIN chybně, bankomat Vám umožní provést dva opravné pokusy. Nebudou-li úspěšné, nebudete moci do půlnoci kartu používat, po půlnoci dojde k automatické odblokaci. Dbejte na to, aby nikdo nesledoval zadání PINu, klávesnici zakryjte tělem nebo druhou rukou. Dokud nejsou peníze vyplaceny, můžete svou transakci kdykoli zrušit stiskem tlačítka CANCEL. Transakce bude stornována a karta Vám bude vrácena. Rozmístění bankomatů Seznam rozmístění bankomatů UniCredit Bank naleznete na stránkách pro informaci o bankomatech v ČR o bankomatech po celém světě pod názvem ATM Locator....vybírat hotovost na přepážce banky a ve směnárnách 1. Hotovost lze vybrat na přepážce kterékoli banky a směnárnách (služba Cash Advance) označených logem Visa nebo Visa Electron. 2. Vybíraná hotovost je vyplacena v měně dané země, ve které je služba poskytnuta. 3. Postup transakce je obdobný jako při placení v obchodech za zboží či služby. Jediným rozdílem je povinnost předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 4. Služba je zpoplatněna podle sazebníku banky.... rezervovat ubytování nebo si půjčit automobil Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Rezervovat ubytování nebo si půjčit automobil lze na základě telefonické či písemné objednávky. Předpokladem je aktivace transakcí bez přítomnosti karty na klientské lince. 2. Při telefonické rezervaci oznamte, že budete platit kartou. Na požádání uveďte její číslo, datum platnosti, své jméno, adresu a požadavky na rezervaci. 3. Zároveň požádejte o písemné potvrzení své rezervace, přidělení rezervačního čísla (Reservation Confirmation Number) a informaci, jak postupovat při případném zrušení své rezervace. Tento doklad si uschovejte pro potřeby případné reklamace. 4. V případě nedodržení časového limitu pro zrušení rezervace z Vaší strany má hotel právo naúčtovat Vám částku, které odpovídá ceně ubytování za jednu noc.

8 Služba rychlého odhlášení z hotelu 1. Služba rychlého odhlášení z hotelu (služba Express Check-Out) Vám umožní v případě, kdy budete nuceni náhle opustit hotel, řádně zaplatit svůj hotelový účet. 2. Po příjezdu do hotelu si vyžádejte formulář Express Check-Out Authorisation Form a vyplňte jej. 3. Po Vašem odjezdu vyplní pracovník hotelu obvyklým způsobem stvrzenku, kde místo Vašeho podpisu uvede S.O.F. - Express Check-Out. 4. Hotel Vám během následujících několika dnů zašle kopii hotelového účtu, účtenky a formuláře Express Check-Out Authorisation Form a zaúčtuje transakci. 5. Pokud po Vašem odjezdu hotelová recepce dodatečně zjistí, že účtovaná částka nepokryla veškeré náklady (telefonní hovory, konzumace z minibaru apod.), je hotel oprávněn doúčtovat zjištěný rozdíl formou transakce Late Charge, ve které je místo Vašeho podpisu uvedeno Late Charge. Kopii účtenky Vám hotel zašle na Vaši adresu a transakci zaúčtuje....objednávat zboží a služby po telefonu, poštou nebo přes internet Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Pomocí karty si můžete objednat zboží a služby telefonicky, poštou nebo přes internet. Předpokladem je aktivace transakcí bez přítomnosti karty na klientské lince. 2. Za účelem zvýšení bezpečnosti používání karty je při těchto transakcích vyžadován tzv. kontrolní kód (CVV 2). Jedná se o třímístný kód, který naleznete vytištěný za číslem Vaší karty v podpisovém proužku na zadní straně karty. a) po telefonu 1. Možnost uhradit nákupy tímto způsobem nabízejí zejména různé propagační materiály nebo časopisy. 2. Sdělte obchodníkovi číslo karty, datum platnosti a kontrolní kód (CVV 2). 3. Obchodník provede autorizaci částky úhrady a vystaví účtenku označenou Telephone Order (místo Vašeho podpisu je uvedena zkratka T. O.). 4. Kopie účtenky je Vám zaslána společně s objednaným zbožím nebo potvrzenou objednávkou. 5. Objednávku zboží je vhodné následně písemně potvrdit. b) poštou 1. Na objednávkovém formuláři specifikujte zboží nebo službu, o kterou máte zájem, a uveďte požadované údaje o své kartě. 8

9 2. Obchodník je povinen zaslat Vám kopii účtenky označené Mail Order společně se zbožím nebo potvrzením o Vaší objednávce (místo Vašeho podpisu je uvedena zkratka M. O.). 3. Uchovejte si všechny dokumenty související s objednávkou pro případnou pozdější reklamaci. c) přes internet 1. Zde nelze určit jednotný postup. Postupujte dle instrukcí dané internetové stránky. 2. Předtím, než poskytnete komukoli své osobní údaje, číslo karty a datum její platnosti přes internetovou síť, ověřte si spolehlivost svého partnera, především zda využívá některý ze standardů pro zabezpečení přenosu dat (SSL). Doporučujeme e-obchody označené logy: 3. Přes veřejný internet nikdy neposkytujte důvěrné bankovní informace (PIN, číslo účtu, bankovní hesla) ani v případě, že adresa odesílatele je shodná s adresou banky nebo karetní asociace....vyměňovat nebo vracet zboží 1. Za zboží uhrazené prostřednictvím karty, které chcete vrátit nebo vyměnit, případně za zaplacenou, avšak neprovedenou službu, nelze od obchodníka požadovat navrácení hotovosti. Ke zrušení nebo změně původní částky placené kartou vystaví obchodník buď dodatečnou, nebo tzv. credit účtenku, jejíž částka Vám bude připsána zpět na účet. 2. Mohou nastat následující situace: zboží vyměníte za jiné se stejnou cenou v tomto případě obchodník dodatečnou účtenku nevystavuje; zboží vyměníte za jiné s nižší cenou obchodník Vám vystaví credit účtenku na částku, která představuje rozdíl mezi cenou původní a novou; zboží vyměníte za jiné s vyšší cenou obchodník provede pomocí Vaší karty dodatečnou platbu a vystaví Vám dodatečnou účtenku na částku představující rozdíl mezi cenou původní a novou; zboží vrátíte obchodník vyhotoví credit účtenku na původní částku transakce.

10 ...telefonovat Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Karty Vám umožní bezhotovostně telefonovat po celém světě z telefonních automatů označených nálepkou CARD PHONE a logem Visa. Většinou bývají tyto automaty umístěny na letištích a v turistických centrech. 2. Po zvednutí telefonního sluchátka protáhněte svou kartu čtecím zařízením a pokračujte podle pokynů na displeji nebo podle návodu. V žádném případě se nepoužívá zadání PINu. 4. JAK ZJISTIT ZŮSTATEK KARTOVÉHO ÚČTU 1. Banka Vám bude pravidelně zasílat výpis z Vašeho kartového účtu, kde budete detailně informováni o všech transakcích uskutečněných prostřednictvím karty, které banka obdrží do data zpracování výpisu. Naleznete zde seznam plateb a výběrů a poplatky spojené s vedením účtu. Informace o každé transakci zahrnuje: datum a místo uskutečnění transakce, původní částku a měnu transakce, zúčtovanou částku v měně Vašeho účtu datum zaúčtování. 2. U karty Visa a Visa Electron s úvěrovým limitem se z výpisu dozvíte i výši úroků z čerpané půjčky, výši povinné minimální splátky a přesné datum její splatnosti. 3. Nesouhlasíte-li z jakéhokoli důvodu se zaúčtovanou částkou uvedenou na Vašem výpisu, kontaktujte neprodleně (nejpozději do pěti dnů od doručení výpisu) naši klientskou linku. 4. Informaci o zůstatku Vašeho kartového účtu Vám poskytneme také na klientské lince nebo ji získáte využitím služby Online Card. 5. Držitel dodatkové karty sdílí kartový účet s držitelem hlavní karty, oba tedy čerpají prostředky ze společného účtu. Za splácení půjčky je zodpovědný držitel hlavní karty. 5. JAK PŮJČKU SPLÁCET Visa a Visa Electron s úvěrovým limitem 1. Na základě ohodnocení Vaší žádosti a s přihlédnutím k Vašemu požadavku je stanoven povolený úvěrový limit, který představuje částku, do jejíž výše můžete čerpat svou půjčku. Jednotlivými splátkami se Vám obnovuje částka, kterou můžete opět použít. 2. Splátky si můžete rozložit tak, aby neohrozily Váš 10

11 rozpočet. Musí však být dodržena povinná minimální měsíční splátka (stanovený procentuální podíl z celkové dlužné částky včetně úroků a poplatků), jejíž výši Vám sdělíme na výpisu z Vašeho kartového účtu. Je nutné ji uhradit tak, aby do data uvedeného na výpisu již byla připsána na Váš kartový účet. Můžete uhradit i částku vyšší, nebo celou dlužnou částku. a) splácení inkasem 1. Starost s úhradou splátek ve výši % dlužné částky můžete nechat na nás, když využijete inkasa ze svého běžného účtu. Pokud při zadávání inkasa nezadáte jinou výši, bude Vám automaticky nastavena výše 5 %. 2. V pobočce banky, kde je veden Váš běžný účet, zadejte povolení k inkasu ve prospěch účtu , kód banky 2700, bez variabilního, konstantního a specifického symbolu. 3. Zatelefonujte na naši klientskou linku a požádejte operátora o zadání splácení půjčky formou inkasa. 4. Operátorovi sdělte číslo běžného účtu, kde jste zadali povolení k inkasu, kód své banky, příp. specifický symbol (pokud je u Vašeho účtu uváděn). 5. Dále operátorovi sdělte procento z dlužné částky, které si přejete, aby se Vám pravidelně inkasovalo (minimálně však 5 % z dlužné částky). 6. Váš požadavek bude neprodleně zadán do systému a následně Vám provedenou změnu potvrdíme písemně. Operátor Vám sdělí termín, od kterého bude inkaso prováděno. b) splácení převodem z účtu Splátky můžete samozřejmě také hradit sami převodem ze svého běžného účtu. Při úhradě splátky převodním příkazem vždy uvádějte jako variabilní symbol posledních 10 číslic čísla Vaší karty. Příkaz k převodu však musíte podat minimálně 3 5 pracovních dnů před datem splatnosti tak, aby úhrada byla 14. den od data vytisknutí výpisu již připsána na Váš kartový účet. c) splácení poštovní poukázkou Další možností je platba poštovní poukázkou, tj. složením hotovosti na poště. Na poštovní poukázku vždy uvádějte jako variabilní symbol posledních 10 číslic čísla Vaší karty. Tento způsob úhrady je pro Vás nejméně výhodný, neboť úhradu banka obdrží až za cca 7 pracovních dnů. Navíc je pro Vás tato forma splátky nejdražší.

12 Bezúročné období Bezúročné období se počítá od data provedení nákupu, do data splatnosti uvedeného na výpise, tj.14 dní od data generování výpisu (viz obr.). Bezúročné období se nevztahuje na výběry hotovosti. Měsíc 1 Měsíc dní 25 dní 35 dní 45 dní platby u obchodníků výpis splátka Délka bezúročného období závisí na datu transakce počítá se od data transakce do data splatnosti uvedeného na výpise. Pokud splatíte celou dlužnou částku k datu uvedenému na výpisu, čerpáte půjčku na bezhotovostní platby bezúročně. Detailní informace o průběhu úročení půjčky a poplatcích za jednotlivé služby Vám rádi podáme na klientské lince nebo na našich kontaktních místech. O aktuální výši minimální měsíční splátky se také můžete informovat na klientské lince nebo využitím služby Online Card, nemusíte čekat na svůj výpis. Visa Electron bez úvěrového limitu 1. U karty Visa Electron bez úvěrového limitu nemáte možnost čerpat půjčku. Všechny finanční prostředky, nutné k používání této karty k platbám za zboží a služby a k výběrům hotovosti, je tedy třeba z Vaší strany na Váš kartový účet převádět. Převod finančních prostředků doporučujeme provádět pravidelně formou trvalého příkazu k úhradě. 2. Po šesti měsících od vydání karty Visa Electron bez úvěrového limitu Vám k ní může být stanoven úvěrový limit. Informace o podmínkách stanovení úvěrového limitu Vám poskytneme na naší klientské lince. 6. JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ KREDITNÍ KARTY 1. Co nejrychleji se obraťte na naši klientskou linku Ze zahraničí volejte Mimo pracovní dobu klientské linky prosím užívejte linku Pro Vaše pohodlí Vám doporučujeme 12

13 zadat linky do Vašeho mobilu nebo při sobě nosit papírovou kartičku s našimi telefonními čísly. Není-li možné kontaktovat přímo naši banku, oznamte ztrátu/odcizení karty kterékoli jiné členské bance asociace Visa. Vždy je třeba sdělit tyto identifikační údaje: jméno druh karty (Visa), případně její číslo název vydávající banky (UniCredit Bank Czech Republic, a. s.) 2. Po nahlášení ztráty/odcizení bude karta zablokována. 3. Odcizení Vaší karty zároveň vždy oznamte místní policii a popište okolnosti, za kterých k tomu došlo. 4. Jako držitel karty odpovídáte za všechny transakce, škody a náklady vzniklé zneužitím karty až do okamžiku nahlášení blokace karty na klientské lince, přičemž odpovědnost za transakce, škody a náklady, vyplývající ze zneužití ztracené nebo odcizené karty ve lhůtě 48 hodin před okamžikem nahlášení blokace karty, je omezena maximálně částkou Kč. Pokud byl při transakcích ztracenou/odcizenou kartou použit Váš PIN, zodpovídáte za všechny transakce, škody a náklady, a to i po nahlášení blokace karty. Pomoc v zahraničí Nevztahuje se na karty Visa Electron 1. Asistenční služba Emergency Service Vám pomůže v případě, kdy se budete nacházet v zahraničí a zůstanete bez karty, příp. karta je nefunkční, vydat náhradní kartu nebo hotovost do 48 hod., v USA do 24 hod. 2. Za tímto účelem volejte linku GCAS (Global Customer Assistance Service), operátoři Vám sdělí postupy a všechny nutné údaje, které musíte poskytnout a při převzetí karty nebo hotovosti doložit. 3. Náhradní karta ECR (Emergency Card Replacement), má omezenou platnost (max. 2 měsíce) a výši limitu (max. do výše limitu původní karty). Náhradní kartou nelze provádět transakce vyžadující zadání PIN. Kartou lze vybírat hotovost na přepážkách bank (Cash Advance) nebo platit v obchodech vybavených platebním terminálem nebo imprinterem. 4. Pro vydání nouzové hotovosti ECA (Emergency Cash Advance), si operátor vyžádá povolení k výplatě od banky a podá Vám informaci, ve které z nejbližších bank nebo poboček si můžete hotovost vyzvednout. 5. Aktuální čísla na Emergency Service příslušné destinace naleznete na adrese sekce Services/Lost Cards. 6. Asistenční služby jsou zpoplatněny podle sazebníku banky.

14 7. JAK VYUŽÍT DOPLŇKOVÉ SLUŽBY KE KREDITNÍ KARTĚ Pojištění Travel Za velmi výhodnou cenu si můžete pro sebe i své rodinné příslušníky, kteří s Vámi cestují do zahraničí, zakoupit cestovní pojištění. Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, asistenční služby, pojištění ztráty, zcizení a poškození zavazadel, pojištění odpovědnosti, ale i pojištění letních i zimních sportů a další pojištění. Pojištění Vám zajistí pojistnou ochranu při pracovních i soukromých cestách a pobytu v zahraničí až po dobu 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. O pojištění můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Pojištění je zpoplatněno podle sazebníku banky. Pojištění Credit Jako držitel karty si můžete též za výhodných podmínek sjednat pojištění schopnosti splácet měsíční úvěrové splátky pro případ smrti, plné invalidity, příp. pracovní neschopnosti či pro případ ztráty zaměstnání. Toto pojištění trvá po celou dobu splácení půjčky nebo do konce platnosti pojistné smlouvy. O pojištění můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Pojištění je zpoplatněno podle sazebníku banky. Pojištění Safe Za velmi výhodných podmínek si můžete sjednat pojištění zneužití karty v případě její ztráty nebo odcizení. O pojištění můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Pojištění je zpoplatněno podle sazebníku banky. Online Card Služba Online Card Vám umožňuje bezpečně komunikovat s bankou prostřednictvím sítě internet a získávat informace o používaných kartách a transakcích. O službu Online Card si můžete požádat prostřednictvím klientské linky. Členství v International Airline Passengers Association (IAPA) Nevztahuje se na karty Visa Electron IAPA je mezinárodní organizace poskytující služby a výhody u svých členů, kterými jsou rozsáhlé sítě hotelů (Hilton, Sheraton Hotels, Holiday Inn, Intercontinental, Marriott apod.) a autopůjčoven (Hertz, Avis, Europcar, National, Sixt and Holiday Autos). Mezi poskytované služby a výhody patří např. až 50% slevy z cen ubytování v síti více než 80 tis. hotelů po celém světě, až 30% slevy v autopůjčovnách a speciální slevy v sítích obchodních center. Podrobnější informace o IAPA získáte na stránkách společnosti 14

15 Priority Pass Nevztahuje se na karty Visa Electron Priority Pass je nadstandardní služba, která Vám umožní přístup do více než 500 speciálních letištních salónků ve více než 90 zemích po celém světě, ve kterých můžete trávit chvíle při čekání na letadlo. Zde lze využít telefonních služeb, počítače, jsou zde zajištěny veškeré nápoje a další služby. Karta Priority Pass je nepřenosná a platí pouze tehdy, je-li podepsána jejím držitelem. Návštěva salónku je zpoplatněna podle sazebníku banky. Podrobnější informace získáte na stránkách společnosti 8. JAK VYUŽÍVAT KLIENTSKÝ SERVIS, KONTAKTY Chcete-li provést libovolné změny nebo získat informace o své kartě, stačí zavolat na bezplatnou klientskou linku nebo placenou linku Ze zahraničí volejte Tato čísla jsou v provozu od 7.00 do hodin 7 dní v týdnu. V případě nouze, k zablokování karty při ztrátě či odcizení, mimo výše uvedenou pracovní dobu volejte hot line Naše internetové stránky: Co všechno pro Vás může klientská linka zajistit Aktivaci karty Změnu adresy, telefonního čísla nebo Vašeho jména Přijetí žádosti o snížení či zvýšení úvěrového limitu karty (po 6 měsících užívání karty) Zavedení inkasa, změnu způsobu splácení včetně výše splátky u inkasa (5 100 % z dlužné částky) Objednání nebo zrušení doplňkových služeb Kopii výpisu Podrobnosti o zůstatcích, transakcích či limitech Podání reklamace nebo stížnosti Blokaci karty Informace o cenách a úrokových sazbách Žádost o dodatkovou kartu Sjednat pojištění Travel, Credit nebo Safe, Sjednat doplňkové služby: Online Card, karty IAPA a Priority Pass Klientská linka je servisní linkou pouze pro držitele hlavní karty, popř. dodatkové karty, proto je každý volající nejprve identifikován. V souladu s obchodními podmínkami je hovor nahráván. UniCredit Bank listopad 2007

16 XXXXXXX

Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Debetní karta Visa Platinum Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní debetní kartu od UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

KREDITNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY

KREDITNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY PŘÍRUČKA DRŽITELE KREDITNÍ KARTY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. KREDITNÍ KARTY Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní kreditní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní amezinárodněuznávanéfinanční

Více

PŘÍRUČKA držitele KReditnÍ KARty UniCRedit BAnK CZeCH RePUBliC, a.s.

PŘÍRUČKA držitele KReditnÍ KARty UniCRedit BAnK CZeCH RePUBliC, a.s. PŘÍRUČKA držitele kreditní karty UniCredit Bank CZECH REPUBLIC, a.s. kreditní karty Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní kreditní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně

Více

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY

DEBETNÍ KARTY HLAVNÍ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE KARTY PŘÍRUČKA DRŽITELE DEBETNÍ KARTY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. DEBETNÍ KARTY Těší nás, že jste se rozhodli pořídit si mezinárodní debetní kartu od UniCredit Bank silné, stabilní a mezinárodně uznávané

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

PŘÍRUČKA pro držitele kreditních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA pro držitele kreditních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA pro držitele kreditních karet Raiffeisenbank OBSAH Aktivace karty 2 Platnost kreditní karty 3 Limity kreditní karty 3 Jak probíhá transakce 3 Jak splácet 3 Jak probíhá úročení 5 Bezpečnostní zásady

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Vaše nová Vodafone kreditní karta. Jaké výhody a možnosti použití vám karta nabízí Více na www.vodafone.cz/rb a www.rb.cz

Vaše nová Vodafone kreditní karta. Jaké výhody a možnosti použití vám karta nabízí Více na www.vodafone.cz/rb a www.rb.cz Vaše nová Vodafone kreditní karta Jaké výhody a možnosti použití vám karta nabízí Více na www.vodafone.cz/rb a www.rb.cz Děkujeme vám, že jste si vybrali právě Vodafone kreditní kartu, a přejeme, ať se

Více

PŘÍRUČKA pro držitele debetních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA pro držitele debetních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA pro držitele debetních karet Raiffeisenbank Vážený kliente, blahopřejeme Vám k volbě mezinárodní debetní karty Raiffeisenbank, vydané k Vašemu účtu. Děkujeme za důvěru projevenou naší bance. Svoji

Více

Katalog karet DEBETNÍ KARTY

Katalog karet DEBETNÍ KARTY Katalog karet Katalog karet DEBETNÍ KARTY Visa Electron elektronická osobní i služební - celkový denní limit až 50 000 - denní limit pro výběr v bankomatu až 50 000 - denní limit pro platbu u obchodníka

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

PŘÍRUČKA pro držitele debetních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA pro držitele debetních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA pro držitele debetních karet Raiffeisenbank Vážený kliente, blahopřejeme Vám k volbě mezinárodní čipové debetní karty Raiffeisenbank, vydané k Vašemu účtu. Děkujeme za důvěru projevenou naší bance.

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Jak začít s O 2 Citi kartou

Jak začít s O 2 Citi kartou Jak začít s O 2 Citi kartou odměny s každým nákupem 5% sleva za mobilní služby od O 2 bonus za první platbu kartou 1. Jak aktivovat a začít s O 2 Citi kartou 1. 2. Karta je z bezpečnostních důvodů neaktivní.

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Exkluzivní služby a výhody pro Vás

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Exkluzivní služby a výhody pro Vás Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Exkluzivní služby a výhody pro Vás Friedrich Wilhelm Raiffeisen není pouze jméno zakladatele naší finanční skupiny. Dnes je to také značka, pod kterou banka

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet

Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet Zvláštní ujednání pro ubytovací služby doplňující Produktové obchodní podmínky smlouvy o přijímání platebních karet UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 Hotelová rezervační služba (Hotel

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET INFORMACE PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši důvěru a přivítali Vás mezi uživateli platebních karet Komerční banky a.s. (dále jen KB). Tento

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET MAESTRO MASTERCARD Maestro Dětské Maestro MasterCard Standard MasterCard stříbrná MasterCard Gold Mezinárodní akceptace ANO ANO ANO ANO ANO PLATBY ZA ZBOŽÍ A

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

Průvodce k platební kartě

Průvodce k platební kartě Průvodce k platební kartě Vše, co chcete vědět o platební kartě Komerční banky INFORMAČNÍ LINKA KB Klientská linka pro oblast platebních karet +420 955 512 230 Bezplatná informační linka 800 111 055 OZNÁMENÍ

Více

Průvodce k platební kartě. Vše, co chcete vědět o platební kartě Komerční banky

Průvodce k platební kartě. Vše, co chcete vědět o platební kartě Komerční banky Průvodce k platební kartě Vše, co chcete vědět o platební kartě Komerční banky Vážený kliente, jsme potěšeni, že Vás můžeme přivítat mezi držiteli mezinárodních platebních karet vydaných Komerční bankou,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Průvodce světem výhod kreditních karet

Průvodce světem výhod kreditních karet Průvodce světem výhod kreditních karet K prvnímu nákupu Vám stačí 3 kroky! AKTIVACE KREDITNÍ KARTY 1. PODPIS Kartu podepište na zadní straně plastu. Podepište se tak, jak jste zvyklí, aby se podpis na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji

Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Objevte způsob, jak získat naše služby výhodněji Výhody Extra karty Úspora až 40 % na služby od O 2 Nastavte si ze své Extra karty inkaso pro platbu vyúčtování za služby od O 2 a plaťte s ní všechny své

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Vítejte ve světě platebních karet

Vítejte ve světě platebních karet Vítejte ve světě platebních karet Vážení klienti, KARTA ZBLÍZKA rádi bychom vám poděkovali, že využíváte našich služeb. S mezinárodní platební kartou získáváte jednoduchý přístup ke svým financím. Věříme,

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příručka držitele platební karty. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2 Příručka držitele platební karty UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Obsah 1. TYP VAŠÍ KARTY 3 2. PRAKTICKÉ

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více