V Ý R O Č N Í Z P R Á V A w w w. c p p. c z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 w w w. c p p. c z"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 O B S A H 3 Obsah 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Základní údaje o ČPP Statutární orgány k Přehled produktů 8-9 Organizační struktura Zpráva o podnikatelské činnosti Obchodní služba v roce Rozvaha pojišťovny k Zpráva dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, a.s Výkaz zisků a ztrát pojišťovny k Výrok auditora Zpráva o vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou Mapa obchodních míst ČPP Kontakty 03

3 Ú V O D N Í S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E Některé roky nezapomenete. Například ten, kdy jste se narodili. Nebo ty, kdy se narodily vaše děti. Zůstanou vám navždy v paměti včetně dní a minut, jimiž šly za sebou jednotlivé události. Stejnou vlastnost pro mne má i rok, v němž bylo třeba rozhodně a nekompromisně udělat vše potřebné pro obhájení mnoha dobrého, co už vytvořeno bylo. Takový byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., i pro mne rok Byl to rok, v němž jsme nejprve prošli sérií vlastních chyb, zpřísněným dozorem Ministerstva financí, sérií otázek a článků v tisku, a také ztrátou části tržeb, které bychom jinak podle plánu získali. Nicméně všechno zlé je k něčemu dobré. Prošli jsme také mnohým jiným. Jako tým jsme prošli krizí, a to je zkušenost, která nás spojuje. Prošli jsme dlouhými dny, v nichž jsme si uvědomili vlastní sílu. Pak už byl jen krok k tomu, abychom se začali chovat jako profesionálové, kteří vědí přesně, co mají dělat a mají dost sil a vůle, aby i z této krize vyšli s hlavou vzhůru. To jsou lidé, kteří nepláčou nad vlastní slabostí a smůlou. Vlastně je to stejné, jako s v Čechách tolik populárními hokejisty. Když má tým hlavu a páteř, je moc těžké jej zlomit. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., prožila rok a tedy devátý rok svého života - jako výjimečná a samozřejmě významná pojišťovna na českém trhu. Nejen, že patřila a patří do první desítky největších, dosáhla také největšího růstu vytvořeného vlastní silou a přes veškeré nesnáze dosáhla historicky největšího hrubého předepsaného pojistného a největšího počtu klientů. Její obchodní strategie byla úspěšná. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., je fenomén stojící za mnohá odříkání. Je to parta lidí, které drží pohromadě správně namíchaná směs odvahy, chuti, znalostí, zkušeností, očekávání, ctižádosti a zarputilosti a fantazie. Jak se bude naše pojišťovna vyvíjet dál? Především dojde k posílení jejího základního kapitálu. Přestaneme věnovat většinu svého času administrativním záležitostem, které sice musíme ctít, ale které nás zdržují od toho, proč tu jsme. Jsme tu proto, abychom vydělávali peníze službou jiným lidem. Tou nejlepší službou jiným lidem. Staneme se firmou, která neignoruje čas letící kolem. Staneme se firmou, jež je klientovi partnerem, kterého může kdykoli zavolat nejen na pomoc i na radu. Chceme, aby slova jsem pojišťen u ČPP znamenala totéž, jako starám se o sebe. Naši klienti budou vědět, že my jsme ten přítel, kterého v nouzi poznají. Také jsme ovšem přítel, který je neobtěžuje, když v nouzi nejsou. Nápady, rychlost a pružnost. Jedno z těchto slov vás napadne jako první, až v roce 2006 a dalších uslyšíte otázku co je to ČPP?. Ostatní je samozřejmost, klient ani nevnímá. Ing. ZDENĚK ŠŤÁSTKA předseda představenstva a generální ředitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 04

4 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O Č P P Obchodní firma: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Sídlo: Budějovická 5, Praha 4 IČ: Základní kapitál: 560 mil. Kč Internet: Založení a vznik: společnost byla založena 22. června 1995, zápis do Obchodního rejstříku byl proveden 6. listopadu 1995 u Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl B, vložka 3433 Povolení k pojišťovací činnosti: 26. října 1995 Zahájení pojišťovací činnosti: 6. listopadu 1995 Akcionář: Capital Management Company, a.s. se sídlem Masarykovo nábřeží 28, Praha 1, IČ Počet kmenových zaměstnanců k : 658 S T A T U T Á R N Í O R G Á N Y K Členové představenstva a dozorčí rady, vedení společnosti: Představenstvo: Ing. Zdeněk Šťástka, předseda představenstva Ing. Vlastimil Navrátil, místopředseda představenstva Ing. Petr Brabenec, člen představenstva Ing. Vladimír Pulchart, člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Vladimír Janoušek, CSc., člen Ing. Petr Kachlík, člen Ing. Pavlína Přerovská, člen Vedení společnosti: Ing. Zdeněk Šťástka, generální ředitel Ing. Vladimír Pulchart, výkonný ředitel Ing. Vlastimil Navrátil, prezident Ing. Jaroslav Besperát, ředitel obchodního úseku Ing. Petr Brabenec, ředitel finančního úseku RNDr. Michal Resl, ředitel úseku životního pojištění JUDr. Václav Hönig, ředitel úseku neživotního pojištění Rostislav Haufer, MBA, ředitel úseku informačních technologií Ing. Tomáš Neumann, CSc., ředitel korporátního úseku Mgr. Luboš Houska, ředitel úseku zajištění 05

5 P Ř E H L E D P R O D U K T Ů : POJIŠTĚNÍ VOZIDEL Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Speciál Super Jubilejní balíček pojištění Havarijní pojištění ALL RISK Havárie + Živelní událost Odcizení + Živelní událost Pojištění finanční způsobilosti dopravce POJIŠTĚNÍ OSOB Životní pojištění Spoření s Filipem Životní pojištění s Filipem PLUS důchodové pojištění výnosové životní pojištění pro dospělé Úrazové pojištění rodinné úrazové pojištění individuální úrazové pojištění skupinové úrazové pojištění úrazové pojištění Filip Variant úraz Cestovní pojištění společný produkt ČPP, a.s. a Pojišťovny VZP, a.s. pojištění léčebných výloh - ve spolupráci s Pojišťovnou VZP pojištění úrazové pojištění zavazadel pojištění odpovědnosti za škodu při cestách a pobytu pojištění storna zájezdu pojištění zpoždění letu pojištění zpoždění zavazadel únos letadla pojištění nevyužité dovolené Zdravotní a sociální pojištění Jistota společný produkt ČPP, a.s. a Pojišťovny VZP, a.s. POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ A PRŮMYSLU výnosové životní pojištění pro děti a mládež pojištění úvěru rizikové pojištění připojištění - úrazové, zdravotně sociální, zproštění od placení pojistného Životní pojištění s Filipem Variant Pojištění "All-Risk" Živelní pojištění Pojištění pro případ odcizení Pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení věcí (vandalismus) Pojištění skla 06

6 P Ř E H L E D P R O D U K T Ů : Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení Pojištění strojů Pojištění elektroniky Pojištění výstav a veletrhů Pojištění cestovních kanceláří Pojištění stavebních a montážních rizik Pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu podniku Pojištění vnitrostátní přepravy Pojištění zahraniční přepravy POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojištění nemovitostí (staveb) Pojištění rekreační domácnosti Pojištění rekreační nemovitosti POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti Pojištění obecné odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem Pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí Pojištění profesní odpovědnosti Pojištění odpovědnosti silničního dopravce Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo provozovatele plavidla Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nebo opatrovatele zvířete 07

7 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PLATNÉ K PREZIDENT Úsek životního pojištění ŘEDITEL ÚSEKU Úsek neživotního pojištění ŘEDITEL ÚSEKU Úsek pojištění vozidel ŘEDITEL ÚSEKU Úsek obchodní ŘEDITEL ÚSEKU Odbor tvorby produktu ŽP Odbor tvorby produktu NP Odbor tvorby produktu PV Odbor metodiky a rozvoje interních sítí Odbor provozu ŽP Odbor provozu NP Odbor provozu PV Odbor řízení externích sítí Odbor LPU ŽP Odbor LPU NP Odbor LPU vozidel Odbor vnitřního řízení NP Odbor péče o VIP klienty a CK Odbor podnikatelských rizik Odbor vzdělávání obchodní sítě KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ 08

8 O R G A N I Z A Č N Í S T R U K T U R A PŘEDSTAVENSTVO Odpovědný pojistný matematik GENERÁLNÍ ŘEDITEL Odbor ochrany společnosti Odbor interního auditu a kontroly Úsek finanční ŘEDITEL ÚSEKU Úsek korporátní ŘEDITEL ÚSEKU Úsek marketingu a komunikace ŘEDITEL ÚSEKU Úsek informačních technologií ŘEDITEL ÚSEKU Úsek zajištění ŘEDITEL ÚSEKU Odbor účetnictví a reportingu Odbor právní Odbor marketingu Odbor správy hardware Odbor zajištění Odbor provizí Odbor personální Odbor klientského centra Odbor správy software Odbor inkasa pojistného Odbor regresů a vymáhání pohled. Specialista datových operací Specialista treasury Controlling FINANČNÍ KONTROLOR Odbor centrální spisovny Odbor správy majetku Odbor podatelny Odbor rozvoje aplikací Odbor správy serverů a sítí Specialista bezpečnosti IT 09

9 Z P R Á V A O P O D N I K A T E L S K É Č I N N O S T I Předepsané pojistné v celkové výši činí tis. Kč Hospodářský výsledek za rok 2004 vykazuje zisk tis. Kč Meziroční nárůst dosáhl 22,1% (pojistný trh v ČR 6,46%) Technické rezervy činí tis. Kč Meziroční nárůst dosáhl 36 % Největší dynamika růstu na trhu celkově 8. místo v České republice ČPP je univerzální pojišťovnou, nabízí pojištění životní, úrazová, odpovědnostní, majetková a cestovní. Klíčovými produkty jsou Životní pojištění s Filipem, pojištění odpovědnosti zprovozu vozidel tzv. povinné ručení, s programy: SPECIÁL a SUPER, cestovní a zdravotní pojištění. Významnou součást portfolia tvoří i pojištění průmyslových rizik. Dynamický rozvoj ilustruje následující graf: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. působí na českém pojistném trhu od listopadu Základní kapitál společnosti k činil 560 mil.kč. Počátkem roku 2005 byl navýšen na 660 mil. Kč. V oblasti povinného ručení patří mezi tři nejvýznamnější pojišťovny na české trhu. Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a členem Hospodářské komory hlavního města Prahy, Francouzko-české obchodní komory a dalších sdružení. ČPP je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. Koncem roku 2004 jsme spravovali 760 tisíc smluv našich klientů a vyplatili jsme více než 59 tisíc za náhradní plnění. ČPP má 658 kmenových zaměstnanců a působí na celém území České republiky prostřednictvím 14 krajských ředitelství a sítě více než 65 poboček, 100 pojišťovacích kanceláří. ČPP PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ CELKEM (TIS. KČ) Asistenční služba v cestovním pojištění a v oblasti pojištění vozidel je zajišťována asistenční službou AXA ASSISTAN- CE s celosvětovou působností a komunikací v češtině. 10

10 Z P R Á V A O P O D N I K A T E L S K É Č I N N O S T I OBCHODNÍ VÝSLEDKY 0,8% 5,6% 0,2% 10,9% 32,6% 0,7% 0,7% 59,3% STRUKTURA POJIŠTĚNÍ V ROCE 2004 Povinné ručení Cestovní pojištění Úrazové pojištění + Zdravotní pojištění VZP Životní pojištění Ostatní pojištění Pojištění průmyslu a podnikatelů Pojištění občanů Havarijní pojištění POVINNÉ RUČENÍ - PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ (TIS. KČ) R ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ (TIS. KČ) R POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ A PRŮMYSLU PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ (TIS. KČ) R

11 Z P R Á V A O P O D N I K A T E L S K É Č I N N O S T I STRATEGIE PRO ROK 2005 Priority v oblasti obchodu Životní pojištění Filip PLUS, Variant (MSBI) Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Udržení dynamiky povinného ručení Zavádění nových produktů (nové pojištění proti odcizení vozidla, pojištění majetku a odpovědnosti občanů, komerční zdravotní připojištění - Jistota) ZAJIŠTĚNÍ Novým vedoucím zajistitelem pro rok 2005 se stala zajišťovna Transatlantic Re (AA) Zajistitel pro povinné ručení: Faraday (AAA) Zajistitel na krytí katastrofických rizik: Hannover Re (AA-) STRATEGIČTÍ PARTNEŘI ČPP VOBLASTI POJIŠTĚNÍ Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pobočková síť, asistenční služba, společné marketingové akce Pojišťovna VZP společné produkty, společné marketingové akce Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. společné produkty, společné marketingové akce Česká pošta, s.p. prodej povinného ručení, cca 3500 prodejních míst AXA ASSISTANCE asistenční služba pro pojištění vozidel a cestovní pojištění Mezi další zajistitele v roce 2005 patří: Partner Re (AA-) Everest Re (AA-) Mapfre Re (AA-) Odyssey Re (A-), Alea (A-) a další v závorkách je vždy uveden rating Standard & Poor s Makler Service Bohemia International (MSBI) prodej společného produktu životního pojištění a pojištění občanů Škoda Auto, a.s. pojištění zaměstnanců, společné marketingové akce 12

12 Z P R Á V A O P O D N I K A T E L S K É Č I N N O S T I SPONZORING ČPP si uvědomuje svou zodpovědnost a podporuje celospolečensky prospěšné projekty zaměřené na prevenci vzniku škod, rozvoj zdravého životního stylu, kultury, na podporu mládeže a humanitárních aktivit. Mezi nejvýznamnější projekty ČPP patří: Divadlo TaFantastika Fotbal trading, a.s. Fotbalové naděje Podpora mládežnického fotbalu. Horská služba ČR ČPP s HS spolupracuje při tvorbě instruktážních videokazet, na seminářích, realizaci soutěží, atd. Medea Kultur, s. r. o. Komunikační pořady zaměřené na primární prevenci drogových závislostí. Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni Podpora nadace, jejímž cílem je zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, vpřímé souvislosti s ní nebo pro její výkon. Podaná ruka Dětství bez úrazů ČPP dlouhodobě podporuje projekt Mise dětství bez úrazů cílem celorepublikového projektu je prevence dětských úrazů. SDH Sbory dobrovolných hasičů ČPP podporuje jednotlivé sbory při pořádání hasičských soutěží a plesů, přispívá na nákup techniky. Bezpečnost silničního provozu Pojištění vozidel tvoří značnou část pojistného kmene ČPP. Proto jsme se rozhodli aktivně spolupracovat na projektech, které se zabývají prevencí škod a pozitivní výchovou účastníků silničního provozu včetně dětí. ČPP se v loňském roce stala až do roku 2007 hlavním partnerem nadace Malina. Cílem této nadace automobilového závodníka Romana Kresty a zpěváka Daniela Landy je především prevence a výchova jak řidičů, tak ostatních účastníků silničního provozu. Nadace zdarma distribuuje kvalitní instruktážní filmy, které vhodně zvolenou přátelskou formou přináší do statisíců domácností informace o správných návycích a dalších aspektech týkajících se zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. 13

13 O B C H O D N Í S L U Ž B A V R O C E Po velmi úspěšném roce 2003 byl také na rok 2004 stanoven velmi ambiciózní plán s absolutním přírůstkem nárůstu předepsaného pojistného téměř o1 miliardu Kč. Od počátku se dařilo plnit plán zvláště v povinném ručení a pojištění průmyslu a podnikatelů. Pragmatické nastavení obchodních podmínek se projevilo ve výrazném růstu všech významných spolupracujících obchodních kanálů. Stabilizace zaměstnanců na krajských ředitelstvích, zavedení produktových a obchodních manažerů, nastavení motivačního systému odměňování a pravidelného systému školení se projevilo ve výrazném růstu produkce jak u vlastních zaměstnanců, tak jimi přímo řízených mandatářů a spolupracujících autobazarů. V oblasti externích sítí se výrazně projevila spolupráce s Českou poštou a její neustále rostoucí počet sjednávaných smluv povinného ručení. Naše největší spolupracující síť Makler Service Bohemia International si udržela stabilní výkonnost při sjednávání životního pojištění a díky široké síti pečovatelů výrazně rozšířila svoji nabídku hlavně v oblasti pojištění vozidel a pojištění rodinných domků a nemovitostí. Dlouhodobá spolupráce se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR byla rozšířena o nově vzniklou společnost Pojišťovna VZP, kde jsou nabízeny společné produkty zdravotního připojištění VZP a cestovního pojištění. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Hasičská vzájemná pojišťovna také zůstávají významným sjednatelem v oblasti povinného ručení. Přes úspěšný začátek roku 2004 však bylo celkové plnění plánu negativně ovlivněno silným konkurenčním bojem a s ním spojenou negativní mediální kampaní na podzim roku I přes tuto skutečnost se podařilo dosáhnout meziročního růstu celkového předepsaného pojistného o více než 22 %, když pojistný trh v ČR rostl pouze o 6,5 %. Znamenalo to pak celkově 8. místo na trhu mezi všemi pojišťovnami a opětovné navýšení tržního podílu, kde se v povinném ručení ČPP dostala na 3. pozici v počtu pojištěných vozidel. 14

14 O B C H O D N Í S L U Ž B A V R O C E Povinné ručení Pragmaticky nastavená obchodní politika, široká prodejní síť, růst prodeje ve všech obchodních kanálech a kvalitní produkt splňující všechny podmínky upravené dle standardů Evropské unie znamenaly navýšení předepsaného pojistného o 30 % a celkový počet vozidel v kmeni k dosáhl ks. Životní pojištění Začátek roku 2004 znamenal hlavně nastavení fungující spolupráce s největší prodejní sítí Makler Service Bohemia International, která se dále projevila v růstu produkce v běžně placeném pojistném. ČPP připisovala na kapitálovou hodnotu pojištění klienta 5,5 %. Celkový počet smluv pak dosáhl na konci roku Pojištění průmyslu a podnikatelů Zaznamenalo ze všech našich produktů nejdynamičtější růst, a to o více než 60 %. Příznivě se zde rozvíjela spolupráce prostřednictvím odborných pojistných makléřů, kde ČPP spolupracuje se všemi významnými makléři pracujícími na trhu v ČR. 15

15 R O Z V A H A P O J I Š Ť O V N Y k Pojišťovna: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Budějovická 5, Praha 4 IČO: v tis. Kč (bez des. míst) Číslo Minulé Hrubá Úprava Čistá Legenda řádku období výše výše AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill C. Finanční umístění (investice) I. Pozemky a stavby (nemovitosti), z toho: a) provozní nemovitosti II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly v ovládaných osobách Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám Podíly s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 2. Dluhové cenné papíry Finanční umístění v investičních sdruženích Ostatní půjčky Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění IV. Depozita při aktivním zajištění D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník E. Dlužníci I. Pohledávky z operací přímého pojištění pojistníci zprostředkovatelé II. Pohledávky z operací zajištění III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně III. Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv I. Naběhlé úroky a nájemné II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: a) v životním pojištění b) v neživotním pojištění III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

16 R O Z V A H A P O J I Š Ť O V N Y k Číslo Minulé Hrubá Úprava Čistá Legenda řádku období výše výše PASIVA A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál, z toho: a) změny základního kapitálu b) vlastní akcie nebo vlastní zatímní listy, vlastní obchodní podíly II. Emisní ažio III. Rezervní fond na nové ocenění IV. Ostatní kapitálové fondy V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období B. Podřízená pasiva C. Technické rezervy Rezerva na nezasloužené pojistné z toho: a) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění b) Rezerva na nezasloužené pojistné vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění Rezerva pojistného životních pojištění Rezerva na pojistná plnění z toho: a) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění b) Rezerva na pojistná plnění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění Rezerva na prémie a slevy z toho: a) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění b) Rezerva na prémie a slevy vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění Vyrovnávací rezerva Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry Rezerva pojistného neživotních pojištění z toho: a) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění b) Rezerva pojistného neživotních pojištění vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění Jiné rezervy z toho: a) Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvětvím životních pojištění b) Jiná rezerva vztahující se k pojistným odvětvím neživotních pojištění D. Technická rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník

17 R O Z V A H A P O J I Š Ť O V N Y K Číslo Minulé Hrubá Úprava Čistá Legenda řádku období výše výše E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daně Ostatní rezervy F. Depozita při pasívním zajištění G. Věřitelé I. Závazky z operací přímého pojištění II. Závazky z operací zajištění III. Výpůjčky zaručené dluhopisem, z toho: a) směnitelné (konvertibilní) výpůjčky IV. Závazky vůči finančním institucím V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení VI. Garanční fond Kanceláře H. Přechodné účty pasiv I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM

18 Z P R Á V A D O Z O R Č Í R A D Y Č E S K É P O D N I K A T E L S K É P O J I Š Ť O V N Y, A. S. Dozorčí rada společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (dále jen společnost ) v roce 2004 dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a vyvíjela svoji činnost v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku ke dni , k čemuž jí byly předloženy všechny součásti řádné účetní závěrky stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Při svém hodnocení vycházela dozorčí rada z předložených dokumentů a informací, které získala při svém působení ve společnosti. Pro své konečné stanovisko vzala dozorčí rada v úvahu zprávu auditora společnosti ze dne o ověření účetní závěrky za účetní období od do Z materiálů předložených dozorčí radě a z její kontrolní činnosti vyplývá, že účetní zápisy byly ve společnosti v roce 2004 řádně vedeny v souladu s platnými právními předpisy a postupy účtování a podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku ke dni VPraze dne ing. PETR KACHLÍK předseda dozorčí rady 19

19 V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T P O J I Š Ť O V N Y k Pojišťovna: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Budějovická 5, Praha 4, IČ: Číslo Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek řádku I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 1 x x x x a) předepsané hrubé pojistné x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům x x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) x x x d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6.) 6 x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 7 x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 8 x x x x a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x x aa) hrubá výše x x x ab) podíl zajišťovatelů x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 12 x x x x ba) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) 15 x x Prémie a slevy, očištěné od zajištění 16 x x Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 18 x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 19 x x x c) správní režie 20 x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 21 x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 22 x x Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) 23 x x Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) 24 x x II. TECHNICKÝ ÚČET K ŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 25 x x x x a) předepsané hrubé pojistné 26 x x x b) pojistné postoupené zajišťovatelům 27 x x x c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-) 28 x Výnosy z finančního umístění (investic): 29 x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 30 x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 31 x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb nemovitostí 32 x x x bb) výnosy z ostatních investic x x c) změny hodnoty finančního umístění (investic) 34 x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) 35 x

20 V Ý K A Z Z I S K Ů A Z T R Á T P O J I Š Ť O V N Y k Číslo Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek řádku Přírůstky hodnoty finančního umístění (investic) 36 x x 4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 37 x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: 38 x x x x a) náklady na pojistná plnění: 39 x x x x aa) hrubá výše x x x ab) podíl zajišťovatelů x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 42 x x x x ba) hrubá výše x x x bb) podíl zajišťovatelů Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-): 45 x x x x a) změna stavu rezervy pojistného životních pojištění: 46 x x x x aa) změna stavu hrubé výše x x x ab) podíl zajišťovatelů x x b) změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění 49 x Prémie a slevy, očištěné od zajištění 50 x x 8. Čistá výše provozních nákladů: 51 x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy 52 x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) 53 x x x c) správní režie 54 x x x d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 55 x Náklady na finanční umístění (investice): 56 x x x x a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků 57 x x x b) změna hodnoty finančního umístění (investic) 58 x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) 59 x Úbytky hodnoty finančního umístění (investic) 60 x x 11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 61 x x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 62 x x 13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) 63 x x III. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) 64 x x Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) 65 x x Výnosy z finančního umístění (investic): 66 x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob 67 x x x b) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom: 68 x x x x ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) 69 x x x bb) výnosy z ostatních investic x x 21

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP. Foto: Ladislav Cesnek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP Foto: Ladislav Cesnek OBSAH O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Představenstvo a dozorčí rada... 11 Úvodní

Více

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva

Výroční zpráva 1999. Úvodní slovo předsedy představenstva Výroční zpráva 1999 Rok 1999 byl pro Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. nejúspěšnějším rokem po dobu své existence. Dosaženým předepsaným pojistným 226 mil. Kč dosáhla téměř dvojnásobku tržeb oproti

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2013 2012 2011 Hrubé předepsané pojistné 11,871 11,568 11,044 Životní pojištění 4,481 4,307 3,736 Neživotní pojištění 7,390 7,261

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2008 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více