Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Strakonice Velké náměstí Strakonice sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,41 96,1 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,23 178,5 212, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,84 138,3 138, Daň z příjmů právnických osob , , ,40 100,9 107, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 83,4 100, Daň z přidané hodnoty , , ,27 94,2 95, Popl. za znečišťování ovzduší , ,00 228, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 80, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , , ,00 14,1 39, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,98 104,9 104, Poplatek ze psů , , ,00 81,5 81, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 236,5 236, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 107,9 107, Poplatek ze vstupného , , ,00 65,4 65, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 196,6 196, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , , ,33 8,0 160, Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,08 167,1 167, Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 113,6 113, daň z výherních hr. přístrojů , ,13 106, Správní poplatky , , ,00 103,0 98, Daň z nemovitostí , , ,08 75,1 75, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,00 241,5 241, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , , ,58 122,9 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,29 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :15:03

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,81 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 80,6 80, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,64 100, Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,50 100, Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,47 145,2 145, Převody z rozpočtových účtů , Inv. přijaté transfery ze SF , ,03 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,90 140,9 100, Investiční převody z NF , ,18 100, Invest.přijaté transf.od krajů , , ,00 314,4 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , , ,93 89,3 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 120, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , ,00 120, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 184,2 184, Pěstební činnost , , ,00 184,2 184, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 160,0 160, Příj.z prodeje zboží , , ,00 120,4 120, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 98, Cestovní ruch , , ,00 133,0 121, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 267,9 267, Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , , ,00 267,9 267, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Silnice , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 8, Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 940, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 948,2 948, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 92,6 92, Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 92,6 92, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 110,4 102, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 110,4 102, Odvody PO , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 117, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 106,0 106, Předškolní zařízení , , ,00 969,4 110, Odvody PO , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 216, Ost.přijaté vratky transferů , ,60 100, Základní školy , ,60 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,74 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :15:03

3 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Mezinár.spolupráce ve vzděláv , ,74 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 168, Činnosti knihovnické , ,00 168, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 40, Ost.přijaté vratky transferů 1 956, Sport.zařízení v majetku obce 1 956, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 106, Ost.zájmová činnost a rekreace , ,00 106, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 800,00 788,00 98, Ostatní správa ve zdrav.j.n. 800,00 788,00 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 335, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,80 233,6 233, Bytové hospodářství , , ,80 235,2 234, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,34 138,7 138, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 714, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 440,6 440, Nebytové hospodářství , , ,34 144,7 144, Ostatní nedaňové příjmy j.n , Lokální zásobování teplem 9 325, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , Územní plánování , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 119,0 119, Územní rozvoj , , ,00 119,0 119, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,91 124,3 124, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,20 252,6 252, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,40 70,6 70, Přijaté pojistné náhrady , ,00 142, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 242,4 242, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,51 224,1 211, Příjmy z prodeje ost. HDM , , ,00 100,0 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 100,0 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 25,7 180, Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,67 117, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,67 126,3 126, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 144,2 144,2 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :15:03

4 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 196, Prevence vzniku odpadů , , ,50 148,7 145, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 ***** 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , ,00 ***** Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté dary na pořízení DM , ,00 100, Ekologická výchova a osvěta , ,00 100, Ost.přijaté vratky transferů 3 808, Ostatní dávky sociální pomoci 3 808, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Domovy , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Ost.služby a čin.-soc.prevence , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 700, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,44 133,0 92, Přijaté neinvestiční dary 5 000, ,00 100, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,44 135,6 93, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 581,8 272, Sankč.pl.přij. od jiných subj , , ,00 184,7 148, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 800, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,10 269,1 140, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 3,9 ***** Příjmy z prodeje ost. HDM , Činnost místní správy , , ,10 128,5 178, Příjmy z úroků (část) , , ,68 138,0 138, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 57,8 57, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,68 58,5 58, Neidentifikované příjmy , Ostatní činnosti j.n ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,82 294,2 259,2 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :15:03

5 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Úroky vlastní , , ,77 91,5 91, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,77 91,5 91, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,6 97, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 99,6 97, Nákup materiálu j.n , ,60 69, Nákup ostatních služeb , , ,20 94,3 100, Pěstební činnost , , ,80 105,9 95, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 97, DHDM 7 100, ,00 85, Nákup zboží , , ,00 68,9 68, Nákup materiálu j.n , , ,40 28,7 66, Pohonné hmoty a maziva 600,00 585,00 97, Služby pošt 200,00 78,00 39, Nákup ostatních služeb , , ,00 200,0 89, Opravy a udržování , ,20 97, Pohoštění 2 000, ,00 52, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5 000, ,00 84, Věcné dary , ,00 95, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR 100,00 100,00 100, Cestovní ruch , , ,60 69,8 76, Nákup ostatních služeb , Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ , Nákup ostatních služeb , , ,00 64,0 100, Opravy a udržování , , ,04 71,0 99, Platby daní a poplatků SR 1 000,00 121,00 12, Budovy,haly,stavby , ,20 98, Silnice , , ,24 93,0 99, Nájemné , ,00 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 114,0 99, Opravy a udržování , , ,85 30,7 58, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000, ,00 93, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 100,00 18,00 18, Budovy,haly,stavby , , ,51 615,1 97, Pozemky , , ,40 62,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :15:03

6 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,76 177,2 97, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 119,8 99, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 119,8 99, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,80 63,2 96, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 90, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 4 000, ,00 87, Věcné dary 5 000, , ,00 39,8 39, Bezpečnost silničního provozu , , ,80 68,4 91, DHDM , ,00 99, Úroky vlastní , ,52 99, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,80 104,6 100, Budovy,haly,stavby , , ,75 87,3 98, Pitná voda , , ,07 92,2 98, Úroky vlastní , ,67 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 126,4 99, Opravy a udržování , , ,00 58,7 97, Budovy,haly,stavby , , ,26 92,8 97, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,93 92,9 97, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 25,2 33, Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,00 28,0 35, Nákup ostatních služeb 1 700, ,00 100, Opravy a udržování , , ,57 46,5 76, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 111,7 100, Budovy,haly,stavby , , ,57 122,9 100, Předškolní zařízení , , ,14 114,5 99, DHDM , ,40 100, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , ,00 45, Opravy a udržování , , ,40 167,6 98, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 103,1 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,55 130,1 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Základní školy , , ,35 132,2 99, Nákup ostatních služeb , ,00 5, Věcné dary 1 000,00 400,00 40,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :15:03

7 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000, ,00 100, Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,00 26, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva 1 840, ,25 99, Nákup ostatních služeb , ,07 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,75 100, Pohoštění 6 000, ,00 100, Mezinár.spolupráce ve vzděláv , ,07 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,64 100, Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Ost.záležitosti vzdělávání , ,64 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 114,2 100, Činnosti knihovnické , , ,00 114,2 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 90, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 81, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,1 6, Opravy a udržování 1 000,00 800,00 80, Věcné dary 2 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 86,3 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 16,9 80, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,1 100, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 100,0 99, Nákup ostatních služeb , ,00 97, Opravy a udržování , , ,00 488,6 84, Zachování a obnova kult.památ , , ,00 498,9 84, Nákup ostatních služeb 1 500, ,00 96, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 98, DHDM , ,00 45, Nákup materiálu j.n , , ,00 ***** 92, Služby telekom. a radiokom , Nákup ostatních služeb , , ,00 63,6 79, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , ,00 99,6 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :15:03

8 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pohoštění , ,69 71, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 63, Věcné dary , , ,50 128,7 94, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 7,0 36, Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100, Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100,00 100,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 91,7 95, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,19 86,2 87, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 96,5 100, Budovy,haly,stavby , ,80 90, Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,80 101,7 99, Nákup materiálu j.n , ,00 75, Nákup ostatních služeb , , ,00 70,0 100, Věcné dary 2 000, ,00 57, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 104,1 86, DHDM , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 124,9 98, Opravy a udržování , , ,00 57,6 97, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 102,2 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 154,7 92, Dary obyvatelstvu 3 240, ,00 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 154,8 92, Inv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Ostatní nemocnice , ,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 7,5 9, Platby daní a poplatků SR , , ,00 94,7 99, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,39 97, Bytové hospodářství , , ,39 52,2 58, Studená voda , , ,00 103,9 98, Teplo , , ,00 126,2 99, Elektrická energie , , ,00 126,4 99, Nákup ostatních služeb , ,80 99, Opravy a udržování , , ,20 88,3 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 98, Nebytové hospodářství , , ,00 107,4 99, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , Invest.půj.prostř.obyvatelstvu , ,00 99,7 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :15:03

9 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp , , ,00 49,9 49, Elektrická energie , , ,00 144,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,2 100, Opravy a udržování , , ,44 30,1 99, Budovy,haly,stavby , ,20 99, Veřejné osvětlení , , ,64 112,3 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,9 100, Opravy a udržování , ,00 100, Pohřebnictví , , ,00 94,1 100, Nákup materiálu j.n , ,00 88, Nákup ostatních služeb , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 51,1 91, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Lokální zásobování teplem , , ,00 89,1 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,5 79, Územní plánování , , ,00 92,5 79, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,6 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,0 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,3 100, Nákup ostatních služeb , , ,20 99,3 99, Územní rozvoj , , ,20 99,6 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100, DHDM , ,20 99, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,20 55,3 87, Opravy a udržování , , ,00 58,9 68, Pohoštění 4 000, ,00 49, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,40 112,4 89, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,10 89,6 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 42,8 42, Nákup kolků , ,00 93, Platby daní a poplatků SR , Budovy,haly,stavby , ,00 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,10 70,8 70, DHDM , , ,00 98,2 98, Nákup materiálu j.n , , ,20 85,4 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 107,6 100, Nákup majetkových podílů ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :15:03

10 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,20 107,4 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,1 85, Budovy,haly,stavby , , ,80 113,2 99, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,80 111,3 96, Ostatní nákup DNM , Využív.a zneškod.ostat.odpadů , Nákup ostatních služeb , , ,00 123,2 90, Prevence vzniku odpadů , , ,00 123,2 90, Nákup materiálu j.n ,00 383,00 38, Nákup ostatních služeb , , ,00 69,2 72, Pohoštění 1 000,00 900,00 90, Monitoring nakládání s odpady , , ,00 71,7 71, Budovy,haly,stavby , , ,16 ***** 100, Dekont.půd a čišt.spodní vody , , ,16 ***** 100, Inv.transf.právnickým osobám , , ,00 85,7 85, Protieroz.,protilav.,protipož , , ,00 85,7 85, Nákup materiálu j.n , ,55 99, Studená voda , ,00 99, Pohonné hmoty a maziva 1 200, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 111,6 98, Opravy a udržování , ,00 98, Pohoštění 1 200, ,00 96, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,35 115,8 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,8 87, Věcné dary , ,04 99, Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,04 117,5 90, Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00 100, DHDM 6 000, ,00 97, Nákup materiálu j.n , ,00 65, Služby peněžních ústavů 800,00 675,00 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,6 58, Pohoštění 5 000, ,00 32, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 72, Věcné dary , ,00 97, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Umělecká díla a předměty , ,00 100, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 95,5 82, Sociální dávky 3 000, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :15:03

11 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Přís.na prov.motor.vozidla 3 000, ,00 100, Věcné dary , , ,00 85,9 85, Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 85,9 85, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 100,0 100, Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , ,00 100,0 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 108,9 100, Domovy , , ,00 108,9 100, Nákup ostatních služeb , Ost.služby a čin.-soc.prevence , Nákup ostatních služeb 2 000, , Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 73,9 98, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 67,2 87, Nákup materiálu j.n , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 81,9 100, Opravy a udržování , ,00 100, Platby daní a poplatků SR 500,00 500,00 100, Ochrana obyvatelstva , , ,00 116,0 100, Nákup ostatních služeb , Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 100, Ost.záležitosti ochr.obyvat , , ,00 10,0 100, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 100, Nespecifikované rezervy , ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o , , ,00 4,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 92,7 92, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 89,1 89, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,8 92, Ochranné pomůcky , , ,80 139,7 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 101,5 99, DHDM 5 100, ,00 98, Nákup materiálu j.n , , ,64 214,1 99, Studená voda , , ,00 90,8 90, Teplo , , ,00 89,9 89, Elektrická energie , , ,40 87,3 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,32 107,9 100, Služby pošt 1 000,00 500,00 306,00 30,6 61, Služby telekom. a radiokom , , ,95 87,3 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 96,3 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 80,3 100, Nákup ostatních služeb , , ,60 90,9 90,2 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :15:03

12 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování , , ,60 481,8 99, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 744,7 100, Pohoštění 1 000, , ,00 101,4 84, Věcné dary 5 000, ,00 100, Nákup kolků 9 000, , ,00 140,0 100, Platby daní a poplatků SR 1 000, , ,00 150,0 75, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 79,3 79, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 91,7 92, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,31 94,3 92, Ostatní platy 2 000, , ,00 369,8 99, Ochranné pomůcky , DHDM , Nákup materiálu j.n , , ,00 165,0 100, Studená voda , , ,00 111,1 99, Teplo , , ,29 215,5 99, Elektrická energie , , ,00 273,9 99, Pevná paliva 2 600, ,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 65,2 100, Služby školení a vzdělávání 4 800, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 53,1 100, Opravy a udržování , , ,00 457,4 100, Pohoštění 3 000, , ,00 170,2 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,29 199,7 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,0 97, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 91,8 91, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 88,1 88, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 92,3 92, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , ,00 96, Zastupitelstva obcí , , ,00 93,0 91, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 102, Ostatní platy 3 610, ,82 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 103, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,78 99, Pohonné hmoty a maziva 5 710, ,00 100, Služby pošt , ,00 100, Služby telekom. a radiokom , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :15:03

13 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,60 102, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,4 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 387,8 96, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 97,0 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,9 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 106,1 99, Ochranné pomůcky , , ,00 72,0 72, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,60 110,8 99, DHDM , , ,76 93,1 97, Nákup materiálu j.n , , ,33 130,8 95, Studená voda , , ,90 111,3 99, Teplo , , ,96 87,5 93, Elektrická energie , , ,00 72,4 84, Pevná paliva , , Pohonné hmoty a maziva , , ,83 107,7 99, Služby pošt , , ,30 98,3 98, Služby telekom. a radiokom , , ,29 67,4 86, Služby peněžních ústavů 400,00 368,00 92, Nájemné , , ,00 96,6 96, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 96,0 96, Služby školení a vzdělávání , , ,00 94,5 98, Nákup ostatních služeb , , ,55 115,5 91, Opravy a udržování , , ,07 124,5 99, Programové vybavení , ,00 86, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,77 158,7 99, Pohoštění , , ,31 78,2 81, Účast. poplatky na konference 1 500, ,00 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 86,4 87, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,10 110,5 73, Věcné dary , , ,00 25,3 25, Odvody-nezaměstnání zdrav.post , , ,00 63,3 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,80 86,2 86, Nákup kolků , ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 38,5 74, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 122,7 99, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 95,2 97, Programové vybavení , , ,00 103,2 99, Budovy,haly,stavby , ,20 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :15:03

14 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Stroje,přístroje,zařízení , , ,80 45,6 81, Dopravní prostředky , ,00 99, Činnost místní správy , , ,57 101,0 98, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Ostatní veřejné služby j.n , , ,00 100,0 100, Úroky vlastní , , ,47 105,0 100, Služby peněžních ústavů , , ,36 135,9 99, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,83 108,5 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,7 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 100, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 100,0 100, Převody FKSP a SF obcí, krajů , Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,57 76,2 237, Ostatní finanční operace , , ,57 76,2 237, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 400, ,00 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,62 100, Výdaje z FV min.let kraj-obec , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let , ,62 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,60 269,2 230,4 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :15:03

15 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , ,02 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,79 88,2 100,3 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,46 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) , ,53 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,78 76,6 53,7 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :15:03

16 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,75 98,9 100,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,57 123,9 110,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,80 238,6 236,3 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,70 690,0 495,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,82 294,2 259,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,37 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 80,6 80, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,64 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad , ,50 100, Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 314,4 100, Investiční přij.transfery od reg.rad , , ,93 89,3 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu ,00 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje ,00 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,45 119,7 105,5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,40 403,6 373,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,20 124,2 98,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,60 269,2 230,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,37 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 16,9 80,4 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :15:04

17 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , ,00 100, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,23 114,8 98,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,78 76,6 53,7 Třída 8 - Financování , , ,78 76,6 53,7 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,78 76,6 53,7 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :15:04

18 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,11 Běžné účty fondů ÚSC , , ,09 Běžné účty celkem , , ,02 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :15:04

19 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :15:04

20 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :15:04

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více