PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně! LINDYNETTE 30 obalené tablety k vnitřnímu užití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně! LINDYNETTE 30 obalené tablety k vnitřnímu užití"

Transkript

1 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Informace pro použití, čtěte pozorně! LINDYNETTE 30 obalené tablety k vnitřnímu užití Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko Složení Léčivé látky: Ethinylestradiolum 0,030 mg, Gestodenum 0,075 mg v 1 obalené tabletě. Pomocné látky: Natrium-kalcium-edetát, magnesium-sterát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, chinolinová žluť, oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek, uhličitan vápenatý, sacharosa. Indikační skupina Hormonální kontraceptivum pro celkové použití. Charakteristika Jak funguje ženský reprodukční systém? Jednou měsíčně opouští vaječníky jedno vajíčko a prochází vejcovodem do dělohy. Oplodnění (spojení s mužskou spermií) probíhá obvykle již ve vejcovodu. Oplodněné vajíčko se samo uhnízdí ve stěně dělohy, která je speciálně uzpůsobená jej přijmout a vajíčko začíná růst. Jestliže nedojde k oplodnění, vajíčko je z organismu vyloučeno při nejbližší menstruaci. Jak LINDYNETTE 30 účinkuje? Všechny potahované tablety LINDYNETTE 30 obsahují stejná množství stejné kombinace hormonů. Takovým přípravkům se říká monofázická orální kontraceptiva. Obsahují dva rozdílné ženské pohlavní hormony, gestoden (ze skupiny progestogenů) a ethinylestradiol (ze skupiny estrogenů). Tyto hormony zabraňují uvolňování vajíčka z vaječníků, které probíhá každý měsíc, zahušťují hlen v děložním hrdle a ztěžují tím spermiím možnost spojit se s vajíčkem. Ovlivňují také děložní výstelku tak, že uhnízdění oplodněného vajíčka je obtížnější. Orální kontraceptiva jsou přípravky, které se polykají, aby se zabránilo otěhotnění. Pokud se užívají správně, představují účinnou a reverzibilní (tj. vratnou) formu antikoncepce. - Menstruační krvácení může být mírnější a také ztráta železa pro organismus může být menší. Proto se také méně často vyskytuje chudokrevnost v důsledku ztráty železa. Indikace Proč se LINDYNETTE 30 užívá? 1/8

2 LINDYNETTE 30 je určeno k ochraně před otěhotněním. Kontraindikace Kdy se nesmí LINDYNETTE 30 užívat? LINDYNETTE 30 se nesmí podávat, pokud je žena těhotná nebo pokud má podezření na těhotenství a v období kojení. LINDYNETTE 30 nesmí být užíváno, pokud žena má nebo v minulosti měla následující stavy: - Tvorba krevní sraženiny v povrchových cévách dolních končetin (trombofletitida) nebo v očních cévách. - Tvorba krevní sraženiny v hlubokých žílách dolních končetin, v plicních cévách (plicní embolie). - Srdeční záchvat nebo mozková příhoda. - Rakovina prsu nebo podezření na ni. - Rakovina pohlavních orgánů (dělohy, děložní výstelky, děložního čípku) nebo podezření na ni. - Jaterní nádor (benigní nebo maligní) nebo podezření na něj. - Porucha metabolismu tuků. Podávání nesmí být zahájeno nebo musí být přerušeno při následujících stavech: - Pocit bolesti na prsou (angina pectoris). - Blíže neobjasněné krvácení z rodidel (až do doby stanovení diagnózy lékařem). - Přecitlivělost na některou ze složek přípravku LINDYNETTE 30. Dále pokud měla následující stavy v průběhu těhotenství: - Těhotenská žloutenka nebo žloutenka po předchozím podávání orálních kontraceptiv. Ženy, které mají nebo měly některý z výše uvedených stavů, by měly požádat lékaře o doporučení jiné alternativní účinné metody zabránění početí. Nežádoucí účinky Jaké nežádoucí účinky můžete zažít při užívání orálních kontraceptiv? Následující nežádoucí účinky byly pozorovány ženami, které užívaly orální antikoncepci. Tyto účinky však nemusí být důsledkem užívání orální antikoncepce. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout v prvních měsících užívání orální antikoncepce a obvykle časem samy ustoupí. - Bolesti hlavy. - Otok (nahromadění přebytečného množství tekutiny v buňkách, tkáních nebo v dutinách). - Nevolnost, zvracení. - Žaludeční křeče, změny chuti. - Změny tělesné hmotnosti. - Porfyrie (skupina poruch biosyntézy krevního barviva - hemu). - Depresivní nálady, nervozita, závratě, změny pohlavního pudu. - Vyrážka, nodosní erytém (záněty podkožní tukové tkáně), akné, hnědé skvrny na tváři a po těle, podobné těhotenské pigmentaci, hirsutismus (nadměrné ochlupení), vypadávání vlasů. - Nesnášenlivost kontaktních čoček, zánět zrakového nervu, závažná oční onemocnění. 2/8

3 - Přerušované krvácení, špinění, menstruační změny, amenorea (vynechání menstruace), změny děložního čípku a děložní sekrece, poševní zánět. - Změny prsou: bolestivost, zvětšení, sekrece. - Zvýšení hladiny tuků v krvi, zhoršení glukózové tolerance (cukrovky). - Riziko vzniku krevních sraženin (trombů) Trombóza je charakterizována jako vznik krevní sraženiny, která může ucpat krevní cévy. Trombóza někdy vznikne v hlubokých žilách dolních končetin (trombóza hlubokých žil). Jestliže se trombus uvolní, může se krevním řečištěm dostat do plicní tepny a způsobit plicní embolii (ucpání plicní tepny). K trombóze hlubokých žil dochází vzácně a bez závislosti na užívání orální antikoncepce. Může k ní také dojít v průběhu těhotenství. V průběhu užívání orální antikoncepce je riziko vzniku trombózy vyšší, ale ne tak vysoké, jako je v průběhu těhotenství. Krevní trombus se může také dostat velmi vzácně do cév, zásobujících krví srdce (a může způsobit srdeční záchvat) nebo mozek (a vyvolat mrtvici). Velmi vzácně se může dostat do jater, střev, ledvin nebo do očí. Trombóza může v některých případech způsobit vážnou trvalou neschopnost nebo může dokonce skončit smrtí. Ke zvýšenému riziku trombózy dochází, jestliže užíváte orální antikoncepci a musíte podstoupit chirurgický zákrok, jste-li kvůli chorobě dlouhodobě připoutána na lůžko nebo těsně po porodu. Proto je třeba poradit se s lékařem, kdy je možno zahájit podávání orální antikoncepce po porodu nebo po přerušení těhotenství v druhém trimestru (viz. také Podávání v průběhu kojení). - Srdeční záchvat a mrtvice Orální antikoncepce může zvýšit tendenci vzniku mozkové mrtvice (blokáda nebo prasknutí cévy zásobující krví mozek) nebo srdečního záchvatu (ucpání cévy, zásobující krví srdce). Každá taková příhoda může končit smrtelně nebo může mít za následek vážnou neschopnost. Kouření podstatně zvyšuje možnost vzniku srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice a tedy i pravděpodobnost vzniku a úmrtí na srdeční onemocnění. - Zvýšený krevní tlak U žen užívajících orální antikoncepci bylo pozorováno zvýšení krevního tlaku a bylo pravděpodobnější u starších žen, užívajících orální antikoncepci dlouhodobě. - Onemocnění žlučníku U uživatelek orální antikoncepce je pravděpodobně vyšší riziko vzniku onemocnění žlučníku než u žen, které neužívají orální antikoncepci, i když toto riziko je vztahováno k orálním kontraceptivům s vyšším obsahem účinných látek - estrogenů. - Jaterní nádory Ve vzácných případech mohou orální kontraceptiva vyvolat vznik nezhoubných nádorů, které mohou prasknout a ohrozit život vnitřním krvácením. Kromě toho při podávání orální antikoncepce byl pozorován vznik rakoviny jater; přímá souvislost její incidence (výskytu) s podáváním orální antikoncepce však nebyla prokázána. I tak rakovina jater byla pozorována velmi vzácně, takže riziko rozvoje rakoviny jater po podávání orální antikoncepce je velmi nízké. - Rakovina rozmnožovacích orgánů U žen užívajících orální antikoncepci byla o něco častěji diagnostikována rakovina prsu, než u žen stejného věku, které neužívají orální antikoncepci. Tento velmi nízký rozdíl postupně mizí v průběhu 10 let po ukončení užívání orální antikoncepce. Není známo, zda rozdíl je způsoben orální antikoncepcí. Bývá vysvětlován také tím, že ženy užívající orální antikoncepci jsou vyšetřovány častěji, takže je u nich větší pravděpodobnost odhalení nádoru v ranném stádiu. 3/8

4 Některé studie svědčí o zvýšení rizika rakoviny děložního čípku u žen užívajících orální antikoncepci. Tato zjištění však mohou mít i jinou souvislost než jen s užíváním orální antikoncepce. O každém nežádoucím účinku by měl být informován lékař, zvláště, je-li nežádoucí účinek závažný nebo přetrvávající nebo jestliže došlo ke změně celkového zdravotního stavu a mohlo to být zapříčiněno orální antikoncepcí. Varovné signály Informujte ihned svého lékaře, jestliže budete mít následující pocity: - Ostrá bolest na hrudi, vykašlávání krve nebo náhlé ztížené dýchání (indikující možné ucpání plicní cévy krevní sraženinou). - Bolest v lýtku (možné ucpání žíly dolní končetiny). - Tíživá bolest hrudníku nebo tíha na hrudi (možný srdeční záchvat). - Náhlé silné bolesti hlavy nebo zvracení, závratě nebo mdloby, poruchy vidění nebo řeči, slabost nebo znecitlivění a brnění horních či dolních končetin (možná mozková mrtvice). - Náhlá částečná nebo úplná ztráta vidění (možné ucpání cévy, která zásobuje oko krví). - Hmatatelné uzlíky v prsou (možný zhoubný nebo nezhoubný nádor prsu). - Velké bolesti břicha nebo bolest břicha na pohmat (možné prasknutí jaterního nádoru). - Problémy se spánkem, slabost, ztráta energie, únava, náhlé změny nálady (možná závažná deprese). - Žloutenka nebo zežloutnutí kůže nebo oční koule, provázené často horečkou, únavou, ztrátou chuti k jídlu, tmavým zbarvením moči nebo světlým zbarvením stolice (možné jaterní onemocnění). - Začátek nebo nové vzplanutí migrény. Užívání orální antikoncepce má kromě svého hlavního účinku i další výhody: - Může zlepšit pravidelnost menstruačního cyklu. - Menstruační krvácení může být mírnější a také ztráta železa pro organismus může být menší. Proto se také méně často vyskytuje chudokrevnost v důsledku ztráty železa. - Méně častý může být také vznik dutin ve vaječníku (cyst). - Méně často dochází k mimoděložnímu těhotenství. - Méně častý může být výskyt nezhoubných nádorů prsu. - Méně často může dojít k akutnímu zánětu pánevních orgánů. - Orální kontraceptiva mohou poskytovat částečnou ochranu proti vzniku dvou druhů rakoviny, a to rakoviny vaječníků a rakoviny výstelky dělohy. - Může zlepšit akné (trudovitost kůže). Interakce Některá léčiva, jako např. rifampicin, léčiva k léčbě epilepsie, léčiva navozující spánek (např. fenobarbital ze skupiny barbiturátů), fenytoin, protizánětlivý lék fenylbutazon a některá antibiotika (jako griseofulvin, ampicilin a tetracyklin) mohou snižovat antikoncepční účinnost orální antikoncepce a zvyšovat krvácení mimo cyklus. Po dobu podávání výše uvedených léčiv a po dalších 7 dnů se doporučuje používat ještě jiný způsob antikoncepce. V případě nejasností je lépe se poradit s lékařem. Laboratorní vyšetření: orální kontraceptiva mohou ovlivnit výsledky laboratorních vyšetření. Proto je třeba před provedením laboratorních vyšetření informovat lékaře o užívání orální antikoncepce. 4/8

5 Váš lékař by měl vědět o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku LINDYNETTE 30 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Dávkování a způsob použití Kdy a jak užívat LINDYNETTE 30? Každý blistr obsahuje 21 potahovaných tablet. K dosažení maximální antikoncepční účinnosti je třeba tablety užívat přesně podle návodu jednou denně přibližně ve stejnou denní dobu a zapít tekutinou podle potřeby. Tablety se užívají po 21 po sobě následujících dní tak, že se berou postupně podle šipek a návodu na blistru. Užívání z nového balení začíná vždy po sedmidenní přestávce, během které se dostaví krvácení z hormonálního spádu. To obvykle začíná druhý až třetí den po užití poslední potahované tablety a nemusí být ukončeno v době zahájení užívání z nového balení. To znamená, že užívání z nového balení začíná vždy ve stejný den v týdnu a že krvácení probíhá také pravidelně ve stejné dny v týdnu každý měsíc. Pokud bylo předchozích 21 tablet užíváno správně, není třeba po dobu sedmidenní přestávky používat žádný doplňkový způsob antikoncepce. Ihned po skončení sedmidenní přestávky je nutno zahájit podávání z nového balení. - Zahájení užívání Jestliže v předchozím měsíci nebyla podávána žádná hormonální antikoncepce: užívání se zahájí první den menstruačního cyklu (první den menstruačního krvácení) užitím tablety označené na blistru příslušným dnem v týdnu Každý následující den se užije jedna tableta, přičemž se postupuje podle šipek na obalu do té doby, dokud není obal prázdný. Je možno zahájit podávání také den menstruačního cyklu, ale v tomto případě se doporučuje po dobu prvních 7 dní užívání tablet použít ještě další doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu (jako např. kondom nebo spermicidy). Toto platí pouze pro první balení. - Přechod na LINDYNETTE 30 z jiné kombinované orální antikoncepce První potahovaná tableta přípravku LINDYNETTE 30 by měla být podána nejlépe následující den po užití poslední tablety s účinnou látkou předchozího antikoncepčního přípravku, ale nejpozději v den následující po pravidelném období přestávky v užívání kombinované orální antikoncepce (nebo po užití poslední tablety bez účinné látky předchozího antikoncepčního přípravku). - Přechod z čistě progestinové antikoncepce (mikropilule) Původní antikoncepci je možno změnit na podávání přípravku LINDYNETTE 30 kterýkoli den cyklu. Podávání potahovaných tablet LINDYNETTE 30 musí být zahájeno následující den po podání poslední mikropilule, ve stejnou denní dobu. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní podávání tablet LINDYNETTE Přechod z antikoncepce ve formě injekce nebo implantátu První tableta LINDYNETTE 30 má být podána v den, kdy měla být podána injekce nebo kdy byl odstraněn implantát. V tomto případě je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní podávání přípravku LINDYNETTE 30. V případě nejasností je lépe se poradit s lékařem. - Po porodu Se zahájením užívání se obvykle čeká, než se dostaví první menstruační krvácení. Někdy, podle doporučení lékaře, je možné začít s užíváním dříve. Kojící ženy se před zahájením užívání musí poradit s lékařem. - Po vyvolaném nebo spontánním potratu Vždy je třeba se poradit s lékařem. Co dělat, když se zapomene užít LINDYNETTE 30? 5/8

6 Antikoncepční spolehlivost může být snížena, jestliže dojde k opomenutí užití tablet. Jestliže opoždění podání tablety LINDYNETTE 30 činí méně než 12 hodin, není důvod k obavám. Pacientka by měla užít zapomenutou potahovanou tabletu co nejdříve, jakmile si uvědomí opoždění. Následující tableta se pak užije v obvyklou dobu. Jestliže nedojde k užití opomenuté potahované tablety do 12 hodin od obvyklé doby podávání, může dojít ke snížení antikoncepční účinnosti. V tomto případě je třeba užít zapomenutou poslední tabletu ihned, jakmile si to pacientka uvědomí a následující tabletu užít v obvyklou dobu, takže může dojít k podání 2 potahovaných tablet v jednom dni. Další tablety se pak už podávají v obvyklou dobu. Po následujících 7 dnů je však třeba použít ještě doplňkovou metodu nehormonální antikoncepce jako např. kondom. Jestliže těchto 7 dnů skončí až po využívání všech potahovaných tablet z jednoho balení, ihned (bez přestávky v užívání) se začíná s podáváním tablet z nového balení. Až do využívání tohoto druhého balení pravděpodobně nedojde ke krvácení ze spádu, ale může se vyskytnout špinění nebo přerušované krvácení. Jestliže se nedostaví krvácení ze spádu po využívání druhého balení, je třeba nejprve se poradit s lékařem, aby vyloučil těhotenství, a teprve poté pokračovat v užívání z dalšího balení. Jestliže bylo opomenuto užití tablet a došlo-li týden předtím k pohlavnímu styku, je možné uvažovat o těhotenství. Je třeba neprodleně informovat lékaře a zahájit používání doplňkové metody antikoncepce. Co dělat, když dojde ke zvracení? Dojde-li ke zvracení do 3 4 hodin po podání potahované tablety, nemusí dojít k úplnému vstřebání účinných látek. To je podobný případ, jako když se zapomene užít tableta a proto se postupuje stejně, jak je výše uvedeno. Předávkování Po akutním užití velkých dávek přípravku malými dětmi nedošlo k žádnému závažnému účinku. Předávkování může vyvolat nevolnost a u žen krvácení z hormonálního spádu. V případě předávkování se poraďte s lékařem. Upozornění Předtím, než začnete užívat LINDYNETTE 30: je třeba se podrobit celkové lékařské prohlídce a vyhodnocení onemocnění v rodině. V průběhu dlouhodobého užívání se budete muset podrobit pravidelné kontrole zdravotního stavu, vždy nejméně jedenkrát za rok. Jestliže se u vás nebo ve vaší rodině v minulosti vyskytlo některé z následujících onemocnění, informujte o tom svého lékaře: - Rakovina prsu, uzlíky prsu, vazivové uzlíky prsu, neobvyklé nálezy při rentgenologickém nebo mamografickém vyšetření prsů. - Cukrovka (diabetes). - Zvýšené hladiny tuků (cholesterolu nebo triglyceridů). - Vysoký krevní tlak. - Migréna, jiné bolesti hlavy nebo epilepsie. - Psychická deprese. - Žlučníkové, srdeční nebo ledvinové onemocnění. Kombinovaná orální kontraceptiva musí být předepisována s opatrností u pacientek, které mají sklony k zadržování tekutin v organismu. Uživatelky orální antikoncepce s výše uvedenými stavy musí být vyšetřovány častěji. Lékař by měl být také informován v případě, že žena kouří nebo užívá další léky. Kouření cigaret zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní oběh. Toto riziko se zvyšuje s věkem a počtem vykouřených cigaret (15 a více cigaret denně) a je zcela zřetelné u žen nad 35 let věku. Ženy užívající orální antikoncepci nemají kouřit. 6/8

7 Vynechání krvácení a podávání před otěhotněním nebo v ranném těhotenství. V průběhu užívání může dojít k situacím, kdy se nedostaví krvácení z hormonálního spádu po využívání celého balení orálního kontraceptiva. Jestliže tablety byly užívány správně podle návodu a jednou se nedostaví krvácení z hormonálního spádu, pokračujte v užívání z nového balení a pro jistotu informujte lékaře. Jestliže jste neužívala přípravek tak, jak uvádí příbalový leták a nedostala jste menstruační krvácení, nebo se nedostavilo krvácení již dvakrát za sebou, můžete být těhotná. V takovém případě je třeba ihned informovat lékaře a přestat užívat orální antikoncepci, dokud se nevyloučí těhotenství. V mezidobí je třeba používat jinou metodu nehormonální antikoncepce jako např. kondom se spermicidem. Není prokázáno, že by podávání orální antikoncepce v ranném těhotenství vedlo ke zvýšení incidence novorozeneckých vad. Přesto Vám lékař nepředepíše orální kontraceptiva ani žádné další léky v průběhu těhotenství kromě případů, kdy je to zcela nezbytné. Míra rizika užívání v tomto případě musí být pečlivě zvážena lékařem před zahájením užívání. Těhotenství po ukončení užívání orální antikoncepce Je možné, že mezi ukončením užívání orální antikoncepce a skutečným otěhotněním dojde k určité časové prodlevě, zvláště u žen, které měly nepravidelný cyklus před zahájením podávání orální antikoncepce. Při žádoucím otěhotnění může být prospěšné počkat s početím do doby, až se po ukončení užívání orální antikoncepce obnoví pravidelný menstruační cyklus. Nebylo prokázáno zvýšení incidence novorozeneckých defektů v případě otěhotnění brzy po ukončení užívání orální antikoncepce. Podávání v průběhu kojení Protože některá léčiva mohou přecházet do mateřského mléka, je třeba se o možnosti začít užívat orální antikoncepci v průběhu kojení poradit nejdříve s lékařem. Bylo pozorováno několik nežádoucích účinků u kojených dětí, včetně zežloutnutí kůže (žloutenka) a zvětšení prsů. Kromě toho orální kontraceptiva mohou snížit množství a kvalitu mateřského mléka, proto by orální antikoncepce neměla být podávána po dobu kojení. Po dobu kojení by měla být používána jiná antikoncepční metoda, protože kojení představuje pouze částečnou ochranu proti otěhotnění a tato částečná ochrana se ještě snižuje v průběhu dlouhodobého kojení. O zahájení užívání orální antikoncepce se má uvažovat až po úplném odstavení dítěte. Zvláštní upozornění Tento přípravek (tak jako všechna orální kontraceptiva) zabraňuje otěhotnění. Nechrání proti infekci HIV (AIDS) ani proti jiným nemocem, přenášeným pohlavním stykem. Každá žena, která zvažuje užívání orální antikoncepce by měla znát výhody a rizika používání tohoto způsobu řízení otěhotnění. Příbalový leták poskytuje řadu informací k takovému rozhodnutí a pomůže také stanovit míru rizika rozvoje nežádoucích účinků spojených s užíváním. Podává informace, jak přesně přípravek užívat, aby byl maximálně účinný. Nemůže však nahradit pozorný rozhovor mezi pacientkou a lékařem. Informace podané v tomto příbalovém letáku mají být předmětem diskuse lékaře s pacientkou vždy před zahájením užívání a v průběhu každé další návštěvy u lékaře. Rady lékaře, které vyplývají z této diskuse je třeba dodržovat. Toto léčivo nesmí být podáváno k žádnému jinému účelu, než pro který bylo předepsáno. Pacientka je také nesmí poskytnout žádné jiné osobě k prevenci otěhotnění. Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 0 C. Varování 7/8

8 Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a při zřetelném poškození jako je např. změna barvy nebo mechanické poškození potahovaných tablet. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. Balení 1 x 21 a 3 x 21 obalených tablet Datum poslední revize: /8

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRI-MINULET obalené tablety ethinylestradiolum/gestodenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRI-MINULET obalené tablety ethinylestradiolum/gestodenum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE TRI-MINULET obalené tablety ethinylestradiolum/gestodenum - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9943/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE HARMONET obalené tablety Ethinylestradiolum, Gestodenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VELAVEL 0,075 MG potahované tablety Desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls170715/2014 A sp.zn.sukls238446/2012, sukls41514/2013 Příbalová informace: informace pro uživatelku Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku Evellien 0,075 mg (desogestrelum) Potahované tablety

Příbalová informace: informace pro uživatelku Evellien 0,075 mg (desogestrelum) Potahované tablety sp.zn. sukls55279/2015 Příbalová informace: informace pro uživatelku Evellien 0,075 mg (desogestrelum) Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně! TRIAKLIM. Výrobce a držitel registračního rozhodnutí. Složení.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně! TRIAKLIM. Výrobce a držitel registračního rozhodnutí. Složení. PŘÍBALOVÁ INFORMACE Informace pro použití, čtěte pozorně! TRIAKLIM Potahované tablety k vnitřnímu užití. Výrobce a držitel registračního rozhodnutí Chemical Works of Gedeon Richter Ltd. Gyömröi út 19-21,

Více

Azalia 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum

Azalia 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum Příbalová informace: informace pro uživatelku Azalia 75 mikrogramů potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CYSAXAL 100 mg tablety. Léčivá látka: Cyproteroni acetas PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 100 mg tablety Léčivá látka: Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Klimonorm estradioli valeras, levonorgestrelum obalené tablety

Klimonorm estradioli valeras, levonorgestrelum obalené tablety Sp.zn.:sukls252551/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Klimonorm estradioli valeras, levonorgestrelum obalené tablety Pečlivě si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum)

Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELKY Gravistat 125 Obalené tablety (ethinylestradiolum, levonorgestrelum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Více

Pečlivě si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pečlivě si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. sp. zn. sukls57616/2013 Informace pro použití, čtěte pozorně Pečlivě si přečtěte celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls227595/2011 Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete užívat Femoden. Ponechte

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Cerseii 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/Drospirenonum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Cerseii 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/Drospirenonum Sp. zn. sukls277320/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta Cerseii 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/Drospirenonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Informační karta pro pacientku

Informační karta pro pacientku Informační karta pro pacientku Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls145359/2011 a příloha k sp. zn. sukls178993/2011. Příbalová informace

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls145359/2011 a příloha k sp. zn. sukls178993/2011. Příbalová informace Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls145359/2011 a příloha k sp. zn. sukls178993/2011 Příbalová informace Vreya potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE!1 Příbalová informace: informace pro uživatele Esmya 5 mg tablety Ulipristali acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg tablety (estriolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg tablety (estriolum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg tablety (estriolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro uţivatele. Stodette obalené tablety Léčivá látka /Léčivé látky: etinylestradiolum a gestodenum

Příbalová informace: Informace pro uţivatele. Stodette obalené tablety Léčivá látka /Léčivé látky: etinylestradiolum a gestodenum Příbalová informace: Informace pro uţivatele Stodette obalené tablety Léčivá látka /Léčivé látky: etinylestradiolum a gestodenum Tato příbalová informace obsahuje údaje o Stodette obalovaných tabletách.

Více

sp.zn.sukls210423/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Visanne 2 mg tablety dienogestum

sp.zn.sukls210423/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Visanne 2 mg tablety dienogestum sp.zn.sukls210423/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Visanne 2 mg tablety dienogestum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras

Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras sp.zn.: sukls16272/2013, sukls16273/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Tamoxifen Ebewe 10 mg Tamoxifen Ebewe 20 mg tablety tamoxifeni citras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouţeným uvolňováním estriolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouţeným uvolňováním estriolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouţeným uvolňováním estriolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek pouţívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. CYSAXAL 100 mg tablety. Cyproteroni acetas Sp.zn.sukls101009/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele CYSAXAL 100 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma sp.zn. sukls212990/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TRAVEL-GUM 20 mg (Dimenhydrinatum) perorální guma Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg tablety estriolum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg tablety estriolum Příbalová informace: Informace pro uživatele Ovestin 1 mg Ovestin 2 mg tablety estriolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Femoston 1/10, potahované tablety 1 mg estradiolum, 1 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum

Femoston 1/10, potahované tablety 1 mg estradiolum, 1 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls161384/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Femoston 1/10, potahované tablety 1 mg estradiolum, 1 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Estrimax 2 mg potahované tablety Estradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Estrimax 2 mg potahované tablety Estradiolum Příbalová informace: informace pro uživatelku Estrimax 2 mg potahované tablety Estradiolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston 2/10, potahované tablety 2 mg estradiolum, 2 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. Femoston 2/10, potahované tablety 2 mg estradiolum, 2 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls100930/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Femoston 2/10, potahované tablety 2 mg estradiolum, 2 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příloha k sp.zn. sukls77670/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aletro 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Calumid 50 mg potahované tablety bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68574/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE FINANORM 5 mg potahované tablety (Finasteridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

KLIANE potahované tablety Estradiol/Norethisteron acetát

KLIANE potahované tablety Estradiol/Norethisteron acetát Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls219452/2011 a příloha ke sp. zn. sukls219441/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE KLIANE potahované tablety Estradiol/Norethisteron acetát Přečtěte si

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Livial 2,5 mg tablety tibolonum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Livial 2,5 mg tablety tibolonum Příbalová informace: informace pro uživatelku Livial 2,5 mg tablety tibolonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Werrca 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum a ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Werrca 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum a ethinylestradiolum Příbalová informace: informace pro uživatelku Werrca 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum a ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně. Než začnete užívat přípravek Jeanine, přečtěte si pečlivě tuto informaci.

Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně. Než začnete užívat přípravek Jeanine, přečtěte si pečlivě tuto informaci. Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně Než začnete užívat přípravek Jeanine, přečtěte si pečlivě tuto informaci. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum

! Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Příbalová informace - informace pro uživatelku Lindynette 20 75 /20 mikrogramů obalené tablety Gestodenum/ Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls67042/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zynzol 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

NINIVET 2,5 mg potahované tablety

NINIVET 2,5 mg potahované tablety Příbalová informace: informace pro uživatele NINIVET 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Příbalová informace: informace pro pacienta Likarda 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls21865/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls21865/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls21865/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Qlaira, potahované tablety estradioli valeras / dienogestum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

ANDROCUR 100 100 mg, tablety cyproteroni acetas

ANDROCUR 100 100 mg, tablety cyproteroni acetas sp.zn.sukls103797/2015 Příbalová informace informace pro uživatele ANDROCUR 100 100 mg, tablety cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls34727/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls34727/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls34727/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIVINA estradioli valeras, medroxyprogesteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

K čemu se Angeliq používá

K čemu se Angeliq používá Sp.zn.sukls110148/2014 Příbalová informace: informace pro uživatelky Angeliq 1 mg/2 mg potahované tablety Estradiolum/Drospirenonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls197058/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LETROVENA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GYNOVEL UŢÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2 ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŢ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GYNOVEL UŢÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety Estradiolum a Norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Hyplafin 5 mg Potahované tablety Finasteridum Příbalová informace: informace pro uživatele 5 mg Potahované tablety Finasteridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Estrofem 2 mg potahované tablety Estradiolum hemihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Estrofem 2 mg potahované tablety Estradiolum hemihydricum sp.zn. sukls103228/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Estrofem 2 mg potahované tablety Estradiolum hemihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution (Piracetamum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISELLE 25mg implantát (Estradiolum hemihydricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79136/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin vaginální kuličky (estriolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin vaginální kuličky (estriolum) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54121/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ovestin vaginální kuličky (estriolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum

ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum sp.zn.: sukls144443/2011 a sp.zn.: sukls7175/2013, sukls134238/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ANTABUS 400 mg šumivé tablety disulfiramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg

Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg Ibalgin 200 por.tbl.flm.24x200mg IBALGIN 200 potahované tablety (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Příloha č. 2 ke změně sp.zn. sukls145683/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GABITRIL 10 mg (tiagabini hydrochloridum monohydricum) potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) sp.zn.: sukls221353/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum calcicum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum calcicum PŘÍBALOVÁ INFORMACE Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety Atorvastatinum calcicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp. G03HA01 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CYSAXAL 50 mg tablety Cyproteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA. Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC. tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA. Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC. tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA Informace pro použití, čtěte pozorně! MODURETIC tablety (amiloridi hydrochloridum dihydricum, hydrochlorothiazidum) Co je to MODURETIC? MODURETIC obsahuje 5 mg amiloridu

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Mimpara 30 mg potahované tablety Mimpara 60 mg potahované tablety Mimpara 90 mg potahované tablety Cinacalceti hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls12372/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VERAL 75 retard tablety s řízeným uvolňováním (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DAMURGIN 0,4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety

IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety IMODIUM PLUS 8 Žvýkací tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM PLUS žvýkací tablety (loperamidi hydrochloridum, simeticonum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety

Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety Příloha k sp.zn. sukls122941/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Gynovel 1 mg/0.5 mg tablety estradiolum valeras a norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety. Estradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety. Estradiolum Příbalová informace: informace pro uživatele Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety Estradiolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls59782/2012 a příloha ke sp.zn. sukls154305/2011 a sukls247809/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls59782/2012 a příloha ke sp.zn. sukls154305/2011 a sukls247809/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls59782/2012 a příloha ke sp.zn. sukls154305/2011 a sukls247809/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Natalya Desogestrelum 0,15 mg

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011 Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls22373/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VASOCARDIN SR 200 tablety s prodlouženým uvolňováním (metoprololi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAREL (nafarelini acetas) nosní sprej, roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAREL (nafarelini acetas) nosní sprej, roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SYNAREL (nafarelini acetas) nosní sprej, roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls107934/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GEFIN 5 mg potahované tablety (finasteridum) Tento přípravek je určen výhradně pro

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Moxogamma 0,2 mg Moxonidinum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Moxogamma 0,2 mg Moxonidinum potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE Moxogamma 0,2 mg Moxonidinum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trisequens potahované tablety. Estradiolum/norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Trisequens potahované tablety. Estradiolum/norethisteroni acetas Příbalová informace: informace pro uživatele Trisequens potahované tablety Estradiolum/norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Saxi 0,075 mg/0,030 mg potahované tablety. Gestodenum /Ethinylestradiolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Saxi 0,075 mg/0,030 mg potahované tablety. Gestodenum /Ethinylestradiolum sp.zn. sukls55225/2015 a sukls53472/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Saxi 0,075 mg/0,030 mg potahované tablety Gestodenum /Ethinylestradiolum Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls66417/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls96867/2011, sukls9178/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP XANAX SR 0,5 mg XANAX SR 1 mg XANAX SR 2 mg XANAX SR

Více

Co naleznete v této příbalové informaci

Co naleznete v této příbalové informaci sp.zn. sukls245523/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele GSCondro 1500 mg prášek pro perorální roztok glucosamini sulfas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku BELARA, 0,03 mg/2 mg potahované tablety

Příbalová informace: informace pro uživatelku BELARA, 0,03 mg/2 mg potahované tablety Příbalová informace: informace pro uživatelku BELARA, 0,03 mg/2 mg potahované tablety Ethinylestradiolum a chlormadinoni acetas Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových

Více