Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů"

Transkript

1 výroční zpráva 2013

2

3 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj Servis Zabezpečení jakosti Certifikace Personalistika Ekologie Ostatní informace Finanční část Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní uzávěrce Zpráva statutárního orgánu společnosti Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora

4 O Společnosti O Společnosti Společnost MSA, a.s. (dále Společnost ) jako součást skupiny RIMERA-GROUP zaujímá přední postavení mezi světovými výrobci průmyslových armatur. Vyniká ojedinělou a bohatou historií, která se datuje od jejího založení roku Společnost úspěšně přetrvala krizová léta v první polovině minulého století i období druhé světové války. Po jejím skončení zaznamenala prudký rozvoj výroby průmyslových armatur, na který současná Společnost úspěšně navazuje. Úspěch Společnosti je založen a budován na dlouhodobé tradici výroby armatur, na letitých zkušenostech a odborných schopnostech konstruktérů, techniků i na dovednostech zkušených zaměstnanců. Společnost je tak schopna v souladu s využíváním moderních vědeckých poznatků vyvíjet, konstruovat a vyrábět průmyslové armatury nejvyšší kvality, schopné obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci. Armatury jsou úspěšně aplikovány v různorodých, často vysoce extrémních klimatických a provozních podmínkách. Vedení Společnosti bedlivě sleduje a analyzuje celosvětovou poptávku a trendy rozvoje průmyslových armatur, které určují další orientaci hlavního výrobního programu. Tím je vývoj a výroba kulových kohoutů velkých světlostí v nejnáročnějších provedeních. Společnost se dále rovněž specializuje na produkci dalších typů armatur, především šoupátek, zpětných klapek a ventilů. K expanzi na celosvětové trhy Společnosti slouží neustále se rozšiřující portfolio atestů a certifikací dle mezinárodně uznávaných standardů. Nelze zanedbat ani vysokou úroveň vlastního servisního oddělení schopného poskytovat komplexní servisní služby včetně pozáručního servisu a zajistit tak maximální a trvalou spokojenost zákazníků. Hlavní odvětví použití armatur Společnosti: přeprava a zpracování ropy přeprava, distribuce a zpracování plynu provoz elektráren (včetně jaderných) teplárenství a teplárenské sítě vodárenství chemický průmyslu 4

5 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás prostřednictvím výroční zprávy seznámil s výsledky hospodaření Společnosti za rok Rok 2013 potvrdil velmi dobré výsledky hospodaření dosažené již v předchozím roce. Přes nepříznivý ekonomický vývoj v České republice naše společnost v tomto období dokázala dosáhnout historicky největšího obratu a podařilo se jí udržet stávající trhy i současně expandovat na nové. Díky zakázkám pro Dálný východ vzrostl odbyt našich armatur na asijském trhu. Prostřednictvím dodávek do Argentiny se nám otevřely trhy zemí Jižní Ameriky. Armatury z produkce Společnosti byly poprvé exportovány rovněž na africký kontinent, který je pro výrobce a dodavatele průmyslových armatur velkou výzvou. Společnost si tak nadále upevnila pozici významného strojírenského podniku jako spolehlivého výrobce a dodavatele průmyslových armatur. Výrazných změn doznal výrobní areál společnosti v Dolním Benešově. V závěru roku 2013 byla spuštěna výroba v rekonstruované Nové výrobní hale, čemuž předcházelo otevření jídelny pro zaměstnance. Současně probíhaly práce na realizaci administrativních prostor pro obchodníky a techniky společnosti. Změny přinesly další rozšíření výrobních možností a kapacit. Rok 2014 bude pro Společnost dalším pokračováním procesů zefektivňování výroby, optimalizace a zvyšování účelnosti vynakládání finančních prostředků. Cílem bude nadále rozvíjet Společnost jako ekonomicky stabilní, rostoucí a silnou společnost s image nadnárodní strojírenské společnosti s povědomím klientů o vysoké kvalitě produkce a reputaci podniku. Ing. Vladimir KONONOV generální ředitel a předseda představenstva 5

6 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů Přehled hlavních ekonomických ukazatelů: Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb Vývoz Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Průměrný počet zaměstnanců Rentabilita tržeb - ROS (v %) 3,56 3,85-4,30 Rentabilita celkového kapitálu - ROA (v %) 5,09 5,20-6,11 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE (v %) 13,80 14,01-15,00 Pracovní kapitál Výsledek hospodaření na zaměstnance (údaje v tisících Kč) 6

7 Zpráva managementu Obchod Teritorium Evropa V evropském teritoriu je nutno konstatovat především další rozšiřování a upevňování pozice Společnosti jako významného dodavatele průmyslových armatur. Z realizovaných projektů je možné uvést dodávky pro výstavbu zhruba 1000 km potrubního systému o světlosti DN 700. Konečným uživatelem je největší provozovatel plynovodů v Polsku společnost Gaz-Systém. Projekt byl dotován z fondů Evropské Unie. Společnost byla dále zapsána na seznam dodavatelů významné energetické firmy Fortum AB působící ve Skandinávii, Rusku a Pobaltí. Zde obdržela pilotní objednávku pro projekt KVV8, jehož obsahem je páteřní teplárenský rozvod ve Stockholmu. V průběhu roku 2013, prostřednictvím německého partnera, obdržela Společnost první objednávku pro chemický koncern Lyondell Basell, jeden z největších chemických koncernů v oblasti výroby plastů na světě. Konkrétní dodávkou pro tohoto klienta bylo 57 ks kulových kohoutů v hodnotě 22 mil. Kč. Společnost. dále získala objednávku od firmy Technip Benelux NV Holandsko pro koncového uživatele Naftan Bělorusko. Jedná se o cca 300 ANSI armatur v celkové hodnotě 12 mil. Kč. Po delší odmlce se podařilo získat objednávku na řecký trh. EPC kontraktorem byla řecká firma J&P Avax a konečným uživatelem byl hlavní poskytovatel plynu v Řecku, firma DES- FA. Získaná zakázka se týkala projektu hlavního rozvodu mezi řeckými městy Theodori a Megalopolis. Dodáváno bylo cca 30 ks podzemních kulových kohoutů ve světlostech DN v celkové hodnotě cca 13 mil. Kč. Zdárně byla zakončena dodávka ANSI armatur pro projekt HDS pro koncového uživatele, společnost TOTAL v Antverpách. EPC kontraktorem byla tak jako v předešlém roce italská firma Foster Wheeler. Dodáno bylo 100 ks armatur za celkem 4 mil. Kč. Na tuto transakci navazuje jeden z největších projektů v Evropě pod označením Optara. Velmi kladně lze hodnotit vstup společnosti na španělský trh. Přestože zde naše Společnost obchoduje teprve druhým rokem, úspěšně pokračuje spolupráce se zdejší firmou Cuñado. Do Španělska byly mimo jiné dodány kulové kohouty pro opravy distribuční sítě plynu, jejímž provozovatelem je firma Endesa. Dále je třeba zmínit dojednání významné objednávky pro konečného uživatele, firmu Lukoil Rusko. EPC kontraktorem byla španělská firma Tecnicas Reunidas. Teritorium Zámoří Ve srovnání s předchozími léty byl rok 2013 rokem významného nárůstu obratu v zámořském teritoriu. Do zdárného konce byla dotažena realizace velkého kontraktu pro projekt Central Asia Gas Pipeline (ATG Uzbekistán). Pro novou linii a kompresní stanice tohoto projektu dodala Společnost kulové kohouty světlosti DN v tlakové třídě PN 100. Celá realizace probíhala na území Uzbekistánu, Kazachstánu a Číny. V průběhu roku pokračovala velmi dobrá spolupráce s korejskou plynárenskou společností Korea Gas Corporation (KO- GAS), od které bylo v roce 2013 zadáno několik významných zakázek na dodávky kulových kohoutů k plynovodům v Jižní Koreji. Velmi významným odbytištěm se v roce 2013 stala oblast Blízkého východu. Největší objemy dodávek byly realizovány společnosti Saudi Aramco v Saúdské Arábii, jenž je největší firmou svého druhu na světě. V této oblasti byli získáni i další významní zákazníci. Jedná se například o společnosti ZADCO z Abú Dhabí, GASCO, Petrofac. Pokračovaly dodávky pro zákazníky v Indii a Pákistánu. Nově byli získáni klienti v Thajsku a Austrálii. Pozici významného odběratele posiluje Indonésie, kde se v roce 2013 zintenzivnila spolupráce se společností PT. Multi a koncovými uživateli PHE a PGN. Teritorium Rusko Rok 2013 byl pro Společnost z hlediska dodávek na ruský trh důležitý nejen dokončením řady globálních projektů na výstavbu ropovodů, ale také vstupem podniku mezi výrobce, kteří participují i na dalších významných projektech. V roce 2013 byla ukončena důležitá dodávka kulových kohoutů pro společnost SIBUR Holding. Projekt zahrnoval výstavbu nového potrubí o průměru DN 700 s přidruženým páskováním, včetně více než 500 ks kulových kohoutů. Speciální konstrukce kohoutů s doplňkovou ochranou impulzního potrubí byla navržena právě pro tento projekt. Úspěšně ukončeny byly projekty pro zákazníky Novatek (kompresorová stanice Jurcharovského ropného naleziště) a Arktikgaz (Ačimovské ropné naleziště). Rozvíjí se také spolupráce s klíčovým klientem Společnosti, společností Gazprom. Dále pokračovala úspěšná kooperace na výrobě produkce pro jaderné elektrárny, jako jsou Smolenská JE, Rostovská JE nebo Balakovská JE. Společnost byla zařazena mezi účastníky v nových výrobních a realizačních projektech, například Jamal SPG, ZapSibNěftěchim, Stavrolen nebo stavba Běloruské a Tianwanské jaderné elektrárny. Tyto aktivity jednoznačně pomohou budovat pozici Společnosti na ruském trhu. 7

8 Zpráva managementu Nákup Rok 2013 byl z pohledu objemů nakupovaného materiálu rokem rekordním. Byly zaznamenány vysoké objemy dodávek, a to jak v množstevním, tak i peněžním vyjádření. V roce 2013 byly nakoupeny výkovky za více než 270 mil. Kč od pěti tuzemských a osmi zahraničních kováren. Velmi důležitou část mezi nakupovanými položkami představují pohony. V loňském roce byly nakoupeny pohony za téměř 400 mil. Kč, což představuje 16 % nárůst ve srovnání s předchozím rokem. K hlavním dodavatelům v roce 2013 patřily firmy Rotork, Auma, Niwatec, Shafer nebo Biffi. I přes pokles poptávky po litých armaturách, patří společnost Slévárna Roučka stále mezi významné dodavatele odlitků pro Společnost. V roce 2013 se rozšířilo portfolio dodavatelů o nové subjekty (popřípadě byla obnovena spolupráce s firmami, které do Společnosti dodávaly již v minulosti), kde objem těchto dodavatelů dosáhl téměř 8% z celkového nákupu. Hlavním důvodem bylo rozšíření stávajícího portfolia dodavatelů, dále důvody technologické a investiční. Ve sledovaném období se dařilo snižovat sklady materiálů, které byly tzv. bez vazby na konkrétní zakázku. V roce 2013 tak bylo využito materiálu za více než 10 mil. Kč. Výroba Výroba v roce 2013 ve Společnosti probíhala ve značně ztížených podmínkách způsobených probíhající rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací výrobních prostor Společnosti. Součástí rekonstrukce bylo také pořízení nového obráběcího centra DMF 260, instalovaného v září sledovaného roku. Ve stejném období probíhala ve Společnosti prvotní výroba šoupátka a zpětné klapky o rozměru DN 800 pro Smolenskou atomovou elektrárnu. Stav zakázkové náplně na úrovni překračující stávající výrobní kapacity bylo nutno řešit nákupem kooperací v hodnotě 34,1 mil. Kč. Přesto se dařilo všem stanoveným závazkům dostát a v prosinci 2013 došlo k ukončení přesunu pracoviště montáže a lakovny ze stávajících provizorních prostor do zrekonstruovaných výrobních prostor na Nové hale. Investice V areálu Společnosti proběhla ve sledovaném roce 2013 rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem bylo nejen zkvalitnění a zrychlení výroby, rozšíření výrobních kapacit, zjednodušení a optimalizace výrobních toků, snížení výrobních nákladů a zkrácení výrobního cyklu armatur, ale i instalace nových moderních technologií při současném vyřazení starých a centralizace výrobních procesů. Na rozsáhlou rekonstrukci v objemu více než 300 mil. Kč získala Společnost dotaci Evropské unie z programu Nemovitosti ve výši 59 mil. Kč. Získání dotace se stalo pomyslným startovacím praporkem, jenž 1. března 2013 spustil rekonstrukci Nové haly v hodnotě 170 mil. Kč. Všechny práce směřovaly k ukončení rekonstrukce a zahájení výroby v nových prostorách do prosince roku Ve spojitosti s rekonstrukcí Nové haly byla v druhé polovině října 2013 zahájena instalace nové nejmodernější lakovny firmy Galatek v hodnotě více než 26 mil. Kč. Toto pracoviště splňuje i ty nejnáročnější požadavky na lakování armatur. Díky nové technologii byla výrazně snížena spotřeba těkavých a netěkavých látek, výrobních nákladů a vlivu na životní prostředí. Mezi další nová zařízení v rekonstruované výrobní hale patří ultrazvukové vany, prvotřídní sestava manipulačních zařízení nebo také nový svařovací automat. K posílení výrobních možností podniku slouží nový armaturářský stroj - DBF 800 od renomované německé společnosti Dorries Scharmann. Pořízení tohoto zařízení znamenalo investici v celkové hodnotě přesahující 24 mil. Kč. Jedná se o nejmodernější stroj v ČR. Balík investic do Nové haly uzavře vybudování nové zkušebny ve výši více než 36 mil. Kč, jejíž realizace se plánuje na 4. čtvrtletí roku Současně s výstavbou Nové haly byla provedena kompletní rekonstrukce její administrativní části, kde se nachází nová závodní jídelna včetně kantýny, která přivítala své první strávníky slavnostním otevřením již 1. listopadu Byly realizovány nové prostory pro administrativní pracovníky v rekonstruované administrativní části objektu. V průběhu roku 2013 probíhaly na území Společnosti i nadále sanační práce. Jednalo se hlavně o čerpání kontaminované vody z podloží a jejího čištění. Tyto sanace podzemních vod se budou provádět minimálně do konce roku Výzvou investičního oddělení pro rok 2014 je projekt Ekoenergie. Jeho hlavním účelem je snížení spotřeb energií sloužících k vytápění a osvětlení výrobních hal a průmyslových objektů. 8

9 Zpráva managementu Výzkum a vývoj Výrobě a prodeji nových a speciálních armatur předcházejí procesy vývoje, které zahrnují celou řadu úkonů: od výpočtů, které ověřují statické a dynamické vlastnosti armatur, přes ověření použitelnosti technologických a výrobních procesů, až po závěrečné zkoušení životnosti, validace a ověření způsobilosti nových armatur pro dané použití. V roce 2013 byl typovými zkouškami úspěšně dokončen vývoj kulových kohoutů K89 se svařovaným tělesem a těsněním uzávěru kov-kov. Dále byly provedeny kvalifikační zkoušky šoupátek A00 pro projekt RBMK JE. Rovněž se pokračovalo ve vývoji kryogenních kulových kohoutů K88. Typovými zkouškami pro provoz v JE byly certifikovány zpětné klapky A42 s dálkovým ukazatelem polohy talíře. Byly provedeny typové zkoušky a certifikace čtyř typorozměrů kulových kohoutů K89 s těsněním uzávěru kov-kov na odolnost při působení plamene dle ISO Zkouškami způsobilosti byla ověřena sedla a těsnění kulových kohoutů pro projekty firmy D.E.F.T. Polska. Zpracovaná analýza konstrukce a výsledky provedených typových zkoušek umožnily získání výrobkové certifikace deskových šoupátek S85 dle API Spec. 6D. Zkouškami byla ověřena a kvalifikována technologie navařování vnitřních povrchů armatur pro projekt jaderné energetiky označovaný RBMK. Rok 2014 je možno charakterizovat jako období rozšiřujícího se výrobního portfolia armatur Společnosti jednak o kompletně nové položky i o armatury, které mají oproti původním zcela nové parametry. Proto byl zahájen, respektive bude pokračováno v intenzivním vývoji a výzkumu zaměřeném na: kulové kohouty K89 o světlostech DN do tlakové třídy PN 100 s tvrdým těsněním, nebo těsněním uzávěru kov-kov, těsnost dle ISO 5208, Rate A, třícestný regulační ventil A65 o světlosti DN 300 pro tlak Pp= 8,6 MPa pro primární okruhy JE, pneumatický rozváděcí ventil Y90 o světlosti DN10 tlakové třídy PN 100 pro ovládání šoupátek A01 pro JE, kulový kohout o světlosti DN 100 a tlaku PN 100 s plovoucí koulí, materiálové provedení SAF 2507 pro JE, vývoj zpětných klapek pro projekt modernizace JETe- -účast v programu TAČR, dokončení vývoje kryogenních kulových kohoutů K88 o světlosti do DN 600 a tlakové třídy do PN 100 pro LNG, včetně provedení typových kryogenních zkoušek dle EN12 567, typové klimatické zkoušky kulových kohoutů K83 o světlost DN 300 a tlaku PN 100 při teplotě -70 C pro projekty společnost Gazprom, pokračování typových zkoušek kulových kohoutů K89, API armatur a šoupátek S38 při působení plamene dle ISO 10497, typové zkoušky měřením prchavých emisí API armatur při teplotě +400 C a kulových kohoutů při teplotě +180 C dle ISO , typové, periodické a certifikační zkoušky zpětných bezrázových klapek A41 a uzavíracích klapek L32 určených pro provoz v JE. Servis Společnost zajišťuje komplexní a profesionální servisní služby na své výrobky, nejen v rámci záručního servisu, ale i po celou dobu životnosti produktů. Servisní oddělení má k dispozici vlastní prostory a služby servisu jsou cílevědomě budovány a rozšiřovány podle požadavků trhu. Servisní pracovníci disponují plně vybavenými servisními vozidly, což umožňuje rychlý a odborný zásah dle požadavku zákazníka. Mezi klíčové zákazníky servisního oddělení patřily především tuzemské společnosti Energotrans, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., ROEZ, s.r.o., Vltavotýnská teplárenská, a.s., a ČEZ, a.s. Servisní oddělení dále provádělo pravidelné prohlídky kulových kohoutů pro NET4GAS, s.r.o., D.E.F.T. Polska a jiné. Současně byly realizovány repase armatur a dodávky náhradních dílů v tuzemsku i v zahraničí: PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Novochem Grup, UNIPETROL, a.s., KOGAS, PT. Multi. Servisnímu oddělení Společnosti se daří udržet strategickou pozici u klíčových zákazníků. Mimo jiné byla uzavřena smlouva s dalším významným podnikem - ArcelorMittal. V rámci aktivit servisu armatur se v reakci na požadavky trhu rozvíjí nová výroba a opravy jednostranných a oboustranných kompenzátorů do světlosti DN Ve spolupráci s technickým úsekem oddělení servisu armatur organizovalo celou řadu pravidelných školení obsluhy armatur a pohonů pro pracovníky externích firem. 9

10 Zpráva managementu Zabezpečení jakosti Základním dokumentem pro řízení vývoje společnosti je politika kvality. Pro úsek zabezpečování jakosti se jedná především o stabilní úroveň kvality při optimálních nákladech, zajištění vysoké efektivity procesů a dosažení vysoké kvalifikace zaměstnanců s cílem jejich odborného růstu. Základním cílem je zajišťování plnění požadavků norem ISO 9001, EN a norem API ve všech výrobních i nevýrobních procesech. Ve sledovaném období roku 2013 byla v rámci prováděné rekonstrukce Nové výrobní haly provedena instalace tlakových stolic, které byly původně umístěny ve Staré výrobní hale. Zároveň byla ukončena stavební část projektu vysokotlakých zkušebních stendů pro tlakovou třídu PN 250. Každoročně se zvyšují požadavky na provádění především nedestruktivních zkoušek. Kvalifikace pracovníků k provádění těchto zkoušek probíhá dle standardu EN ISO 9712 (EN 473) ve stupni 2 a 3. Level III a je kvalifikována i dle amerického standardu SNT-TC-1A. Změnou kvalifikační normy EN ISO 9712, která nahradila normu EN 473, je nutné kvalifikace pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky dále rozšiřovat. Všechny procesy zajišťující kvalitu jsou zaměřeny na plnění požadavků zákazníků, včetně požadavků na ochranu životního prostředí, a to především se zaměřením na rychlost a kvalitu vlastního zkoušení a na snižování nákladů. Procesy zkoušení jsou zaměřeny především na ověřování plnění požadavků zákazníků a všech příslušných norem s cílem zajištění spokojenosti zákazníků. Úsek zabezpečování jakosti bude do budoucna pokračovat v trendu zvyšování kvalifikace personálu dle požadavků trhu. Zejména pak bude zajišťovat podmínky pro zpracování podkladů k získání akreditace pro nedestruktivní testování dle EN ISO 17025, resp. EN ISO Certifikace Důležitou podporou pro návrh, výrobu a dodávku produkce Společnosti je zavedený integrovaný systém managementu jakosti a environmentu, jenž tvoří nedílnou součást obchodních požadavků. Společnost vlastní řadu systémových a výrobkových certifikací, které jí dle související legislativy a obchodních požadavků umožňují vyrábět a dodávat výrobky na zahraniční a tuzemské trhy. Společnost vlastní čtyři základní systémové licence, jež zahrnují základní procesy Společnosti a vycházejí z požadavků EN ISO 9001, EN ISO 14001, API Spec. Q1 (ve vazbě na API 6D) a GOST R (Technický reglement Ruské federace). Mezi produktové certifikace navazující na systém návrhu, výroby a zkoušení dle API Spec. Q1 patří zejména Licence dle API Spec. 6D-0239, kterou má Společnost v platnosti. Byla vydána společností American Petroleum Institute a v roce 2013 byl proveden prodlužovací audit. Společnost disponuje také řadou dovozních certifikací spojených s konkrétními produkty a legislativou země vývozu. V této kategorii se jedná hlavně o certifikace určené pro Ruskou federaci, kde Společnost disponuje certifikáty na produkty dle Technického reglementu RF. Obhájeny byly rovněž dovozové certifikáty na Ukrajinu, do Běloruska a Kazachstánu. Právě tyto certifikace jsou nutné vedle prokázání shody produkce Společnosti s normami dané země i pro možnost jejich technologické instalace. Systém jaderné bezpečnosti a problematika výroby je Společností řešena jak pro tuzemský trh formou prokázání shody např. dle vyhlášky č. 309/2005 Sb. modulovým schvalováním dokumentace a inspekcemi, tak pro ruský trh formou produktových licencí. Rovněž pro ruský trh platí inspekce v podniku. Nařízení Evropského společenství jsou pro produkci Společnosti respektovány především v podobě prokazování shody s požadavky směrnice na tlakové nádoby (PED) 97/23/ES, pro kterou Společnost vlastní certifikaci ověření shody dle modulu H. Mimo to Společnost vlastní licenci vycházející z německých předpisů např. AD-2000 Merkblatt HP0, DIN EN ISO 3834_2 atd. Rok 2013 rovněž přinesl proces úspěšného obhájení systémových certifikací dle EN ISO 9001 a EN ISO Dále byly zajištěny účelové certifikace, při nichž jsou výrobky a související systém tvorby dokumentace, výroby a testování podporovány audity a zkouškami za přítomnosti nezávislých organizací a zákazníků. Rok 2014 bude v oblasti QMS a EMS pro Společnost rokem obhájení platností licencí dle ISO v oblasti systému a environmentu. Dále Společnost čeká obhájení platnosti certifikátu API Spec. 6D v návaznosti na nové vydání normy API Spec. Q1, získání nových certifikací nutných pro vývoz do Jižní Ameriky a pro produkci JE ve vazbě na dodávky pro Českou republiku, Slovensko, Rusko a další země provozující jadernou energetiku. 10

11 Zpráva managementu Personalistika Úsek lidských zdrojů v roce 2013 pokračoval v realizaci jednoho z nejdůležitějších dlouhodobých cílů personální strategie Společnosti, kterým je být preferovaným zaměstnavatelem a mít stabilní pozornost a zájem nejlepších a nejtalentovanějších zaměstnanců, kteří jsou v souladu s potřebami, požadavky a očekáváními zaměstnavatele. Úsek lidských zdrojů zabezpečil personální obsazení jak klíčových manažerských, tak i odborných pozic všech stupňů, přičemž cíleně pracoval i s možnostmi interní mobility a kariérním růstem zaměstnanců. Budování značky dobrého Příprava zaměstnanců Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich efektivní motivace patří k nosným cílům naší Společnosti. V roce 2013 bylo zaměstnancům umožněno stejně jako v předešlých letech absolvovat řadu školení, kurzů a odborných seminářů, které jsou podmínkou pro odvádění kvalitní a vysoce profesionální práce. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo celkem zaměstnanců. Z toho zaměstnanců v kurzech organizovaných interně a 91 zaměstnanců se zúčastnilo externích kurzů. Úkolem Společnosti pro naplňování svých cílů je vytvořit a udržet optimální kvalifikační strukturu zaměstnanců. Společnost Věková struktura zaměstnanců k Kvalifikační struktura zaměstnanců k Věková struktura výrobních dělníků k do 30 let - 13,9 % 02 od 31 do 40 let - 18,6 % 03 do 41 do 50 let - 29,7% 04 nad 50 let - 37,8 % 01 základní vzdělání - 2,4 % 02 vyučení - 53,8 % 03 středoškolské vzdělání - 31,4% 04 vysokoškolské vzdělání - 12,4 % 01 do 30 let - 17,3 % 02 od 31 do 40 let - 16,6 % 03 do 41 do 50 let - 32,9% 04 nad 50 let - 33,2 % 37,8% 53,8% 32,9% 33,2% 29,7% 13,9% 18,6% 31,4% 17,3% 16,6% 12,4% 2,4% zaměstnavatele podporoval úsek lidských zdrojů ve spolupráci s oddělením PR také intenzivnější spoluprací se SŠ a VŠ v regionu, stejně jako s regionálními institucemi (MSK, místní samosprávné orgány atd.) či strojírenskými firmami. Práce zaměstnanců, kteří jsou klíčovým článkem podniku, má být správně oceněna a zaměstnanci mají být motivováni k výkonům odpovídajícím dobře splněné práci. V rámci zvýšení motivace zaměstnanců úsek lidských zdrojů na základě důkladné analýzy připravil nový motivační systém, jehož součástí je gradování (odstupňování) pracovních pozic, nastavení klíčových ukazatelů (výkonu, kvality a individuálního chování a přístupu). Součástí zvýšení motivovanosti zaměstnanců je také inovace a rozšíření systému benefitů. Vyjádřením sociální stability zaměstnavatele je také úspěšná realizace společných akcí pro zaměstnance, jako je pravidelné čtvrtletní vyhlašování Nejlepšího pracovníka, Sportovní den, Den otevřených dveří nebo korporátní sportovní akce Rimeriáda. Úsek lidských zdrojů za podpory oddělení informatiky úspěšně uskutečnil implementaci nového personálního software, a to v kriticky krátké době 4 měsíců. Měřítkem úspěšnosti je například bezproblémové zpracování mezd v novém systému. spolupracuje se středními školami technických oborů, jejichž studenti absolvují provozní praxi ve Společnosti. Úspěšným absolventům bude nabídnuta možnost zařadit se mezi kmenové zaměstnance Společnosti. Sociální oblast V sociální oblasti je pro zaměstnance uplatňována řada motivačních prvků, které navazují na kolektivní smlouvu uzavřenou s odborovou organizací. Jedná se především o týden dovolené nad rámec stanovený zákoníkem práce, příspěvek Společnosti na služby závodního stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců, zdravotnické služby a rehabilitace zaměstnanců v areálu podniku, příspěvek na sportovní a kulturní aktivity pracovníků, podnikový časopis, jazykové kurzy apod. V roce 2013 se podařilo přemístit závodní jídelnu a kantýnu do nově zrekonstruovaných prostor, což zásadně přispělo ke zvýšení kultury stravování. 11

12 Zpráva managementu Ekologie V oblasti ekologie zůstává základní snahou Společnosti dodržování všech požadavků zákonných norem a předpisů týkajících se environmentální politiky, minimalizace dopadů výrobní činnosti v areálu Společnosti na životní prostředí a na trvalém zlepšování kvality životního a pracovního prostředí celkově. V souladu s tímto byla vedením Společnosti stanovena Environmentální politika systému řízení společnosti, která je součástí plnění požadavků normy EN ISO 14001, k jejímuž plnění se společnost zavázala, a toto plnění je každoročně ověřováno nezávislou akreditovanou společností. V roce 2013 pokračoval proces úspěšného obhájení systémových certifikací dle EN ISO 9001 a EN ISO Společností TÜV NORD byl proveden první kontrolní audit po pátém prodlužovacím auditu dle EN ISO 9001:2008 a první kontrolní audit po prvním prodlužovacím auditu dle EN ISO 14001:2004. Tento integrovaný audit potvrdil platnost certifikátů obou norem do roku V oblasti staré ekologické zátěže byla v průběhu roku 2013 provedena a ukončena sanace všech stavebních konstrukcí objektů uvedených v zakázce Ministerstva financí ČR s názvem Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s., Dolní Benešov firmou TALPA-RPF, s.r.o. Sanovaný objekt Nová hala byl v průběhu roku kompletně zrekonstruován, vybaven potřebnými technologiemi - mimo jiné byl instalován odmašťovací box s vlastním čištěním odpadní vody, tryskací kabina nebo lakovací a sušící boxy firmy Galatek, a.s., vybavené látkovými filtry k odstranění tuhých látek i uhlíkovými filtry k odstranění organických látek. Instalací nových technologií nahrazujících zastaralé provozy se výrazně snižují emise organických látek vypouštěné do ovzduší. Vlivy Společnosti na životní prostředí jsou průběžně sledovány, provádí se měsíční rozbor kvality vypouštěné odpadní vody z čistírny odpadních vod Společnosti a stanovené limity znečištění nebyly v průběhu roku 2013 překročeny. Pitná voda vyrobená z vlastních zdrojů splnila ukazatele jakosti pro pitnou vodu dané vyhláškou 252/2004 Sb. Emise vypouštěné do ovzduší splňovaly předepsané koncentrační limity a Společnost není plátcem poplatků z vypouštěného celkového množství emisí do ovzduší. Ostatní informace Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Společnost splňuje všechny legislativní požadavky týkající se pracovně právních vztahů. Dle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. se dne 9. června společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 9. června Dne 13. června 2014 zaniklo členství paní Štěpánky Kubincové a paní Mariny Mikhailovny Chupakhiny v dozorčí radě a pan Martin Kornel byl odvolán z funkce člena představenstva. Dále byl upraven způsob jednání za Společnost, kdy od tohoto data jedná předseda představenstva samostatně. Tyto skutečnosti byla zapsány do obchodního rejstříku dne 24. července Kromě výše uvedeného nedošlo po rozvahovém dni k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku nebo výroční zprávu Společnosti k 31. prosinci 2013." 12

13 Finanční část MSA, a.s. Účetní uzávěrka a příloha účetní uzávěrky za rok končící 31. prosince

14 Finanční část ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA 31/12/ /12/2012 Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období

15 ROZVAHA (v celých tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA Finanční část Označení PASIVA 31/12/ /12/2012 a b 6 7 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Jiné závazky B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období

16 Finanční část Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 Finanční část Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k 1. lednu Rozpuštění závazků k minoritním akcionářům (viz poznámka 9) Účtování rezervy na nevybranou dovolenou (viz poznámka 8) Oceňovací rozdíly Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Oceňovací rozdíly Výsledek hospodaření za účetní období Zaokrouhlení Zůstatek k 31. prosinci

18 Finanční část Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do A.2.4 peněžních prostředků a ekvivalentů A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 Finanční část Příloha k účetní uzávěrce 1. Všeobecné informace 1.1. Základní informace o společnosti MSA, a.s. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992 a její sídlo je Hlučínská 641, Dolní Benešov. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je výroba armatur, práce výrobní povahy, výroba tepelné energie, výroba stlačeného vzduchu, rozvod elektrické energie, likvidace odpadů, rozvod vody, vývojové práce, pronájem majetku, přepravné a opravy. Identifikační číslo Společnosti je Společnost je vlastněna společností Joint Stock Company Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant se sídlem Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 21, Ruská federace. Složení představenstva k 31. prosinci 2013 bylo následující: Jméno Funkce Den vzniku členství Vladimir Kononov předseda 14. září 2012 Martin Kornel člen 10. dubna 2013 Dne 10. dubna 2013 byl z funkce předsedy představenstva odvolán pan Ivan Neuwirth, novým předsedou představenstva Společnosti se stal pan Vladimir Kononov. K tomuto datu byl také členem představenstva jmenován pan Martin Kornel. Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013 bylo následující: Jméno Funkce Den vzniku členství Vitaliy Vitalievich Sadykov člen 10. června 2013 Štěpánka Kubincová člen 18. srpna 2011 Marina Mikhailovna Chupakhina člen 1. září 2011 Dne 3. října 2013 bylo z obchodního rejstříku vymazáno členství Olgy Valerievny Naumové v dozorčí radě (zánik členství v dozorčí radě 10. června 2013) a naopak zapsáno členství Vitaliye Vitalieviche Sadykova (vznik členství 10. června 2013). Schéma organizační struktury Společnosti je uvedeno v příloze č. 1. V souladu s ustanovením 22a odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, Společnost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku. 2. Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní uzávěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách, není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný a hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč u nehmotného a 40 tis. Kč u hmotného majetku za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Výjimku tvoří modely, které jsou evidovány jako ostatní dlouhodobý hmotný majetek a předměty výpočetní techniky, které jsou vedeny jako dlouhodobý hmotný majetek. Majetek odkoupený po ukončení leasingu je evidován jako dlouhodobý majetek v kupní ceně. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 19

20 Finanční část Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do konce roku 2007 se odepisuje na základě odpisového plánu prostřednictvím oprávek podle předpokládané doby životnosti. Tyto sazby se liší od sazeb užívaných pro daňové účely. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 se odepisuje dle odpisových sazeb užívaných pro daňové účely převedených na měsíce. Od 1. ledna 2011 Společnost opět přešla u nově pořízeného majetku na účetní odepisování dle předpokládané doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení majetku převyšující částku stanovenou zákonem o daních z příjmů je aktivováno do hodnoty majetku. Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zahájí v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání, kromě technického zhodnocení, které je odepisováno od měsíce, ve kterém bylo aktivováno. V případě vyřazení majetku, který není zcela odepsán, se provede poslední odpis v měsíci, který předchází měsíci vyřazení z užívání. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Stavby Stroje a přístroje Automobily a ostatní motorová vozidla Software Ostatní nehmotná aktiva Doba odpisování let 3-17 let 5-17 let 3-4 roky 5 let 2.3. Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo řízené Společností (dále též dceřiná společnost ). Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny metodou ekvivalence. Podle této metody je majetková účast při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné nebo přidružené společnosti k rozvahovému dni. Přecenění podílu metodou ekvivalence je účtováno proti vlastnímu kapitálu Společnosti Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu skutečných nákladů. Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý materiál, přímé mzdy, kooperační náklady a ostatní přímé náklady. Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 20

21 Finanční část 2.5. Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě individuálního posouzení bonity dlužníků Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem ČNB platným pro Společnost následující den po dni jeho vyhlášení ČNB. Výjimku tvoří výběry cizích měn v hotovosti, kdy Společnost používá kurz Komerční banky ke dni výběru, dále úhrady v cizí měně, které banka neakceptuje a platba je připsána na korunový účet kurzem banky, a přepočet tuzemských dodavatelských faktur v cizí měně, kdy je používán kurz dodavatele. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty a jsou vykázány souhrnně Tržby Tržby jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem nebo k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. V případě fakturace bez fyzického vyskladnění (tzv. Bill and Hold prodeje ) jsou výnosy zaúčtovány v případě žádosti zákazníka o tuto formu dodávky a za podmínky, že zákazník akceptuje fakturaci a přechod vlastnictví a rizik. Aby byly vykázány výnosy v případě fakturace bez fyzického vyskladnění, je také nutné splnění následujících podmínek: je pravděpodobné, že dojde k fyzické dodávce, v okamžiku rozeznání výnosu je zboží fyzicky k dispozici, specificky určeno pro konkrétního zákazníka a připraveno k dodávce, zákazník potvrdí podmínky transakce fakturace bez fyzického dodání, pro transakci platí běžné platební podmínky Společnosti Leasing Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 21

22 Finanční část Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka Úrokové náklady Úrokové náklady jsou účtovány přímo do nákladů s výjimkou úroků z investičních úvěrů do doby zařazení investic do užívání, které jsou součástí vstupní ceny majetku Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, dceřiné a přidružené společnosti. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se provádí do rozvahové položky Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 22

23 Finanční část 3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) Zůstatková hodnota k 1. lednu Přírůstky Odpisy Vyřazení Změna stavu opravných položek Zůstatková hodnota k 31. prosinci Společnost rovněž používá majetek získaný finančním leasingem, který je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení doby leasingu a po převodu vlastnického práva. Nesplacené budoucí leasingové závazky plynoucí ze současných smluv o finančním leasingu k 31. prosinci 2013 činily tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) bez DPH. Smluvní investiční závazky Společnosti jsou uvedeny v poznámce Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 31. prosince 2013 Vlastní podíl Pořizovací cena (tis. Kč) Vlastní kapitál *) (tis. Kč) Přecenění**) (tis. Kč) Podíl Společnosti (tis. Kč) Zahraniční MSA Slovakia s.r.o. 100 % MSA Allport Engineering Equipments 50 % LOZNICA GAS A.D. 20 % Tuzemské Opravárenský závod MSA, s.r.o. 70 % Celkem Opravná položka - 52 Zůstatková hodnota *) neauditováno **) v roce 2013 Společnost neúčtovala o přecenění finančních podílů z důvodu jeho nevýznamnosti 31. prosince 2012 Vlastní podíl Pořizovací cena (tis. Kč) Vlastní kapitál*) (tis. Kč) Přecenění (tis. Kč) Podíl Společnosti (tis. Kč) Zahraniční MSA Slovakia s.r.o. 100 % MSA Allport Engineering Equipments 50 % LOZNICA GAS A.D. 20 % Tuzemské Opravárenský závod MSA, s.r.o. 70 % ZPA MORAVIA s.r.o. 35 % Celkem Opravná položka - 52 Zůstatková hodnota *) neauditováno V roce 2013 převedla Společnost svůj podíl ve společnosti ZPA MORAVIA s.r.o. na ZPA Pečky, a.s. na pana Karla Lampu. 23

24 Finanční část U žádné z uvedených dceřiných a přidružených společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví a procentem na hlasovacích právech. V roce 2003 a 2012 neměla Společnost žádný výnos z titulu přijatých podílů na zisku. Registrovaná sídla dceřiných a přidružených společností: Opravárenský závod MSA, s.r.o., Hlučínská 41, Dolní Benešov, PSČ , Česká republika, LOZNICA-GAS A.D., ul. Vojvode Mišića 4, Loznica, Srbsko, MSA Slovakia s.r.o., Prievozská 2/A, Bratislava, PSČ , Slovenská republika, MSA Allport Engineering Equipment Private Limited, A Som Dutt Chamber 1, Bikaji Cama Place, New Delhi , Indie. 5. Zásoby Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2013 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). 6. Pohledávky Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2013 činily tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2013 činila tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). Závazky ke společnostem ve skupině jsou uvedeny v poznámce Vlastní kapitál Společnost je plně vlastněna společností Joint Stock Company Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant (dále jediný akcionář ), zapsanou v Ruské federaci, která je současně mateřskou společností celé skupiny. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Základní kapitál společnosti se v průběhu let 2013 a 2012 nezměnil, činí tis. Kč a představuje jej ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 15 Kč a ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90 Kč. V roce 2013 nebyly vyplaceny žádné dividendy. Jediný akcionář schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodl o převedení zisku ve výši tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. 24

25 Finanční část 8. Rezervy (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Rezerva na záruční opravy Rezerva na nevyúčtované smluvní pokuty Rezerva na dovolenou Rezerva na provize Rezerva na daň z příjmů Rezervy celkem Společnost k 31. prosinci 2011 nezaúčtovala rezervu na nevybranou dovolenou ve výši tis. Kč. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice byla tato chyba v roce 2012 opravena proti vlastnímu kapitálu. Zálohy na daň z příjmu ve výši tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 0 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 0 tis. Kč). 9. Závazky a budoucí závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k 31. prosinci 2013 činily tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu, nebyla k 31. prosinci 2013 a 2012 významná. Závazky ke společnostem ve skupině jsou uvedeny v poznámce 14. K 31. prosinci 2011 představovaly podstatnou část jiných závazků závazky vůči minoritním akcionářům v hodnotě tis. Kč. Jednalo se o minoritním akcionáři nevyzvednuté protiplnění ve výši 282 Kč za akcii dle 183 m obchodního zákoníku. Tyto závazky byly k 31. prosinci 2012 již promlčeny, Společnost nepředpokládá, že nároky, jež tyto závazky zachycují, budou plněny, a je přesvědčena, že další evidence těchto závazků v rozvaze je v rozporu s požadavkem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. Proto se Společnost rozhodla odepsat tyto závazky k 31. prosinci 2012 proti nerozdělenému zisku minulých let. 10. Úvěry a ostatní půjčky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně části dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku) Dlouhodobé bankovní úvěry se splatností 1-5 let Bankovní úvěry a kontokorenty celkem Jiné půjčky splatné do jednoho roku Jiné půjčky se splatností nad jeden rok Jiné půjčky celkem Krátkodobý provozní revolvingový bankovní úvěr ve výši 60 mil. Kč je poskytnut ČSOB, a.s. a je úročen úrokovou sazbou 1M PRIBOR navýšenou o rizikovou přirážku. K tomuto úvěru se vztahují jisté finanční i nefinanční smluvní podmínky, jejichž nesplnění může vést k okamžité splatnosti úvěru. 25

26 Finanční část Krátkodobý bankovní úvěr je zajištěn následovně: zástavní smlouva - pohledávky v částce tis. Kč, zástavní smlouva - nemovitosti v částce tis. Kč, notářský zápis - zástava zásob v částce tis. Kč, smlouva o vyplňovacím právu směnečném - 7 ks bianco směnek, zástavní smlouva termínované vklady k bankovní záruce v částce tis. Kč. U ČSOB, a.s. čerpá Společnost ještě dva investiční úvěry, jejichž výše byla k 31. prosinci 2013: tis. Kč z limitu tis. Kč na rekonstrukci výrobní haly, tis. Kč z limitu tis. Kč na financování technologie lakování kryogenních armatur. Tyto investiční úvěry jsou zajištěny spolu s provozním úvěrem zástavou nemovitostí Společnosti. Jiné půjčky představují spotřebitelské úvěry u společností Škofin s.r.o. a VB leasing CZ, spol. s r.o. k pořízení osobních a nákladních užitkových vozů a obráběcích strojů a jsou zajištěny těmito pořízenými aktivy. 11. Daň z příjmů a odložená daň Společnost k 31. prosinci 2012 neúčtovala o rezervě na daň z příjmů z důvodu její nevýznamnosti. K 31. prosinci 2013 vytvořila rezervu na daň z příjmů právnických osob v hodnotě tis. Kč a následně ji započetla s uhrazenými zálohami na daň z příjmů ve výši tis. Kč. Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2012 a následující). Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku Rezervy a opravné položky Ostatní přechodné rozdíly Čistá odložená daňová pohledávka Potenciální odložená daňová pohledávka ve výši tis. Kč k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) nebyla zaúčtována s ohledem na nejistotu týkající se jejího uplatnění v budoucích obdobích. 12. Tržby Výnosy z provozní činnosti: (tis. Kč) Výroba armatur, práce výrobní povahy - zahraničí tuzemsko Výroba tepelné energie, výroba stlačeného vzduchu, rozvod elektrické energie, likvidace odpadů, rozvod vody, bytové hospodářství, vývojové práce, pronájem majetku, přepravné, opravy - zahraničí tuzemsko Prodej vlastních výrobků a služeb celkem Prodej zboží - prodej obchodního zboží - zahraničí tuzemsko Prodej zboží celkem Prodej dlouhodobého majetku a materiálu Jiné výnosy Výnosy z provozní činnosti celkem

27 Finanční část Od roku 2012 Společnost postupuje pohledávky vůči některým odběratelům na základě smlouvy o postoupení pohledávek (faktoring). O postoupení pohledávek se účtuje v nominální hodnotě na řádku Ostatní provozní výnosy a řádku Ostatní provozní náklady. Faktoringové provize spojené s postoupením pohledávek jsou účtovány samostatně a jsou vykázány v řádku Ostatní finanční náklady. Hodnota postoupených pohledávek v roce 2013 činila tis. Kč z jiných výnosů (2012: tis. Kč). Na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnost koupila od společnosti INVEST KOMP kusů akcií své mateřské společnosti v nominální hodnotě 1 rubl za jednu akcii a to za rublů, které ihned odprodala společnosti ROSNANO za rublů. Vzniklá pohledávka je vykázána v rozvaze na řádku Jiné pohledávky, závazek z prodeje je uveden na řádku Jiné závazky. Jak pohledávka, tak závazek byly před vydáním této účetní závěrky plně uhrazeny. Náklad ve výši tis. Kč související s nákupem akcií je vykázán na řádku Prodané cenné papíry a podíly. Související výnos ve výši tis. Kč je uveden na řádku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů. 13. Zaměstnanci Osobní náklady (tis. Kč) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během roku Vedení Společnosti Ostatní zaměstnanci Celkem Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni. 14. Transakce se spřízněnými stranami V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. (tis. Kč) Výnosy Prodej služeb Prodej hotových výrobků, materiálu a zboží Ostatní výnosy 5 0 Celkem Náklady / nákupy Nákup materiálu Nákup služeb Úrokové náklady Ostatní náklady 5 0 Celkem Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Celkem Závazky Závazky z obchodních vztahů Přijaté půjčky Přijaté zálohy Celkem Půjčky přijaté byly úročeny úrokovou sazbou 5 % ročně. 27

28 Zpráva o vztazích Předsedovi představenstva, výkonnému řediteli, obchodnímu řediteli a ředitelce úseku lidských zdrojů jsou k dispozici služební vozidla. Odměna představenstvu Společnosti činila tis. Kč (2012: tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti představovala 45 tis. Kč (2012: 71 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů Společnosti. 15. Smluvní závazky Smluvní investiční závazky Společnosti k 31. prosinci 2013 činily tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) a vztahují se k dokončení rekonstrukce výrobní haly, která započala v roce 2013, a k nákupu obráběcího centra. 16. Potencionální závazky Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2013 a Přehled o peněžních tocích Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Pokladní hotovost a peníze na cestě Účty v bankách z toho termínované vklady Peníze a peněžní ekvivalenty celkem (bez termínovaných vkladů) Prostředky na termínovaných vkladech jsou tvořeny peněžními úložkami s výpovědní lhůtou delší než tři měsíce a proto nejsou pro účely tvorby přehledu o peněžních tocích považovány za peněžní ekvivalenty. 18. Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci května 2014 Vladimir Kononov předseda představenstva Martin Kornel člen představenstva Martin Kusý ekonomický ředitel 28

29 Zpráva o vztazích Příloha 1: Organizační struktura Společnosti 29

30 Zpráva o vztazích ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU MSA, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2013 Oddíl I. Osoby tvořící holding I. Ovládaná osoba: MSA, a.s., se sídlem Hlučínská 641, Dolní Benešov, PSČ IČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 388 Statutární orgán k : Vladimir Kononov, předseda představenstva Martin Kornel, člen představenstva Úloha ovládané osoby v holdingu: Výroba a prodej armatur. II. Ovládající osoby: Ovládající osobou ve smyslu 66a obchodního zákoníku byla ke dni 31. prosince 2013: Joint Stock Company Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant (Открытое акционерное общество Челябинский трубопрокатный завод), se sídlem Chelyabinsk, PSČ , Mashinostroiteley 21, Ruská federace, registrační číslo Způsob a prostředky ovládání: prostřednictvím vlastnictví obchodního podílu ve společnosti MSA, a.s. III. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: Ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou: 1. Joint Stock Company Pervouralsk Pipe Plant, se sídlem Pervouralsk, PSČ: , Torgovaya ul. 1, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Открытое акционерное общество Первоуральский новотрубный завод (ОАО ПНТЗ ) 2. Company with limited Liability ChTPZ Information Technologies Centre, se sídlem Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 21, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью ЧТПЗ-Центр информационных технологий (ООО ЧТПЗ-ЦИТ ) 3. Joint Stock Company of Closed Type System of Integrated Procurement MeTriS, se sídlem Moskva, PSČ: Donskaya ul. 4, blv. 1, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество Система комплексного снабжения МеТриС (ЗАО СКС МеТриС ) 30

31 Zpráva o vztazích 4. Joint Stock Company of Closed Type Medical Centre ChTPZ, se sídlem Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 25, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество Медицинский центр ЧТПЗ (ЗАО МЦ ЧТПЗ ) 5. Joint Stock Company of Closed Type Power Grid Company ChTPZ, se sídlem Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 21, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество Энергосетевая Компания ЧТПЗ (ЗАО ЭСК ЧТПЗ ) 6. Company with Limited Liability Interregional Centre ChTPZ Consulting, se sídlem Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 21, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный центр ЧТПЗ-Консалтинг (ООО МЦ ЧТПЗ-Консалтинг ) 7. Company with Limited Liability ChTPZ Service, se sídlem Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 21, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью ЧТПЗ-Сервис (ООО ЧТПЗ-Сервис ) 8. ARKLEY (UK) Ltd., se sídlem Unit A North Gainsborough Studios 1 Poole Street London N1 5EB, Velká Británie; 9. Joint Stock Company of Closed Type Logistics Krasnoyarsk, se sídlem Krasnoyarsk, PSČ: , ul. Bogdana Khmelnitskogo 8g, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество Логистик Красноярск (ЗАО Логистик Красноярск ) 10. Joint Stock Company of Closed Type Logistics North-West, se sídlem Saint-Petersburg, PSČ: , Oblukhovskoy Oborony 76 H, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество Логистик Северо-Запад (ЗАО Логистик Северо-Запад ) 11. Joint Stock Company of Closed Type Pipeline Bends, se sídlem Kopeisk, PSČ: , ul. Kosmonavtov 26, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО СОТ ) 12. Joint Stock Company of Closed Type Zhilevskaya Scrap Metal Company, se sídlem Sitne-Schelkanovo, PSČ: , Zhilevskoy metallobazy projezd, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество «Жилевская металлобаза» (ЗАО ЖМБ ) 13. Joint Stock Company of Closed Type Base of Metal Products, se sídlem Yaroslavl, PSČ: , 2. sekce NPZ, závod ZhBK-1, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество База Металлопродукции (ЗАО База Металлопродукции ) 14. Joint Stock Company of Closed Type RIMERA, se sídlem Moskva, PSČ , Lesnaya ul. 5, budova B, Ruská federace, registrační číslo ; 31

32 Zpráva o vztazích Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество РИМЕРА (ЗАО РИМЕРА ) 15. Joint Stock Company of Closed Type Uraltrubostal, se sídlem Pervouralsk, PSČ: , Torgovaya ul. 1, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное Торговый Дом Уралтрубосталь (ЗАО ТД Уралтрубосталь ) 16. Company with Limited Liability Meta-Invest, se sídlem Moskva, PSČ: , Volgogradskiy prospekt 2, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Мета-Инвест (ООО Мета-Инвест ) 17. Company with Limited Liability ChTPZ- Engineering, se sídlem Moskva, PSČ: , Volgogradskiy prospekt 2, Ruská federace, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью ЧТПЗ- Инжиниринг (ООО ЧТПЗ-Инжиниринг ) 18. Company with Limited Liability META, se sídlem Moskva, PSČ: , ul. Pyatnickaya 2/38, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью МЕТА (ООО МЕТА ) 19. Company with Limited Liability META-Perm, se sídlem Perm, PSČ: , ul. Sovetskaya 104, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА- ПЕРМЬ» 20. Company with Limited Liability META-Chelyabinsk, Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostraiteley 21, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА- Челябинск» 21. Company with Limited Liability META-Yekaterinburg, Yekaterinburg, PSČ: , Promyschlenyj 26, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА- Екатеринбург» 22. Company with Limited Liability META-Kazan, Kazan, PSČ: , ul. Salicha Sajdacheva, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА- Казань» 23. Company with Limited Liability META-Ufa, Ufa, PSČ: , ul. Gagarina 41/3, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА-Уфа» 24. Company with Limited Liability META-Surgut, Chelyabinsk, PSČ: 45412, Mashinostraiteley 2, Ruská federace, registrační číslo: ; 32

33 Zpráva o vztazích Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью МЕТА-Сургут 25. Company with Limited Liability Samaravtormet, Samara, PSČ: , ul. Grodnenskaja 17, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Самаравтормет 26. Company with Limited Liability UNP Vtorchermet, Uljanovsk, PSČ: , ul. Dovatora 5, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Ульяновское народное предприятие Вторчермет 27. Company with Limited Liability PNZT-Servis, Pervouralsk, PSČ: , Torgovaya ul. 1, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью «ПНТЗ- Сервис» (ООО «ПНТЗ-Сервис») 28. Joint Stock Company of Closed Type KMS-Stroj, Chelyabinsk, PSČ: , Mashinostroiteley 21, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество «КМС-Строй» (ЗАО «КМС- Строй») 29. Joint Stock Company of Closed Type Ekorus-Pervouralsk, Pervouralsk, PSČ: , ul. Torgovaja 1, Ruská federace, registrační číslo: Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Закрытое акционерное общество «Экорус-Первоуральск» (ЗАО «Экорус-Первоуральск») 30. Joint Stock Company Ulyanovskoye narodnoye predpriyatiye Vtorchemet, Moskva, PSČ: , ul. Vvedenskovo 23A, registrační číslo ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Открытое акционерное общество «Ульяновское народное предприятие Вторчермет»» (ОАО УНП Вторчермет»»)» 31. Joint Stock Company Samaravtormet, Samara, PSČ: , ul. Grodnenskaja 17, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Открытое акционерное общество «Самаравтормет» 32. Joint Stock Company ALNAS, Almetyevsk, PSČ: , ul. Surgutskaya 2, Ruská federace, registrační číslo: Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Открытое акционерное общество АЛНАС (ОАО АЛНАС ) 33. Company with Limited Liability RIMERA-Servis, Moskva, PSČ: , ul. Serpuchvskaja 44, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА- Сервис (ООО РИМЕРА-Сервис ) 34. Company with Limited Liability YUGANSKNEFTEGAZGEOFIZIKA, Nefteyugansk, PSČ: , Kievskaya ul. 5, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Юганскнефтегазгеофизика 33

34 Zpráva o vztazích 35. Company with Limited Liability NTCB, Noyabrsk, Industrial zone, PSČ: , Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Ноябрьская центральная трубная база (ОО НТЦБ ) 36. Company with Limited Liability Baku-ALNAS-ServisBaku, Binagadi district, poselok M. Rasulzade, ul. Rustamova F. IV, Azerbaidžan; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Общество с ограниченной ответственностью Баку-АЛНАС- Сервис 37. Joint Stock Company Izhneftemash, Izhevsk, PSČ: , ul. Ordzhonikidze 2, Ruská federace, registrační číslo: ; Název osoby a zkratka názvu v jazyce místa registrace: Открытое акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (OАО «Ижнефтемаш») 38. Opravárenský závod MSA, s.r.o., Dolní Benešov, PSČ , Hlučínská 41, Česká republika; identifikační číslo: ; 39. MSA Slovakia s.r.o., Bratislava, PSČ , Prievozská 2/A, Slovenská republika, identifikační číslo: IV. Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanými společnostmi Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» ОАО «ПНТЗ» 88,85% ООО «Мета-Инвест» 99% ЗАО ТД «Уралтрубосталь» ЗАО «Экорус- Первоуральск» ЗАО «КМС-Строй» ООО «ПНТЗ-Сервис» 99% 99% ООО «МЦ «ЧТПЗ- Консалтинг» ООО «ЧТПЗ-ЦИТ» ЗАО «МЦ ЧТПЗ» ЗАО «ЭСК ЧТПЗ» 98,0484% ОАО «УНП «Вторчермет» ОАО «Самаравтормет» ООО «МЕТА» 99% ООО «ЧТПЗ- Сервис» Компания с ограниченной ответственностью ARKLEY (UK) LIMITED МSA a.s. ООО «МЕТА- Челябинск» ООО «МЕТА- Екатеринбург» ООО «МЕТА- Казань» ООО «МЕТА- Уфа» ООО «МЕТА- ПЕРМЬ» ООО «Самаравтормет» ООО «УНП «Вторчермет» ООО «МЕТА- Сургут» 75% ЗАО «Логистик Красноярск» ЗАО «Логистик Северо-Запад» ЗАО «База Металлопродукции» ООО «ЧТПЗ- Инжиниринг» ЗАО «Жилевская металлобаза» ЗАО «СОТ» ЗАО СКС «МеТриС» 99,99% 70% ЗАО «РИМЕРА» МSА Slovakia s.r.o. Opravárenský závod MSA s.r.o. ООО «РИМЕРА-Сервис» ООО «Юганскнефтегазгеофизика» ООО «НЦТБ» ООО «Баку-АЛНАС-Сервис» ОАО «АЛНАС» ОАО «Ижнефтемаш» 34

35 Zpráva o vztazích Oddíl II. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince Oddíl III. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu a ovládanou společností Přehled o smlouvách platných v rozhodném období (uzavřených v rozhodném období nebo obdobích předcházejících): 1) Smlouva o dílo č. 001/2001-INV ve znění dodatků č Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o. (zhotovitel) a MSA, a.s. (objednatel) Předmět smlouvy: provádění díla - paušálně stanovené počty pracovníků v elektrikářských a zámečnických profesích (dílenský pracovník strojní, NC elektro a strojní údržbář, strojní a elektro údržbář, olejový údržbář, konstrukční zámečník). Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: provádět dílo dle smlouvy. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: platit cenu za provedení díla. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. 2) Smlouva o dílo č. 06/2011 ze dne 1. září 2011 Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o. (zhotovitel) a MSA, a.s. (objednatel) Předmět smlouvy: provádění díla úklidových a čistících prací. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: provádět dílo dle smlouvy. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: platit cenu za provedení díla. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. 3) Nájemní smlouva č. N-4/2011-SPM ze dne 19. prosince 2011 Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o. (nájemce) a MSA, a.s. (pronajímatel) Předmět smlouvy: nájem budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 999/18, budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 999/15, pozemku p.č. 999/18, pozemku p.č. 999/15 a pozemku p.č. 999/56. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: platit nájemné. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: poskytnout pronajímateli předmět nájmu. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. 4) Smlouva o dodávkách dodávka armatur a náhradních dílů č. R/I/ ze dne 31. ledna 2012, č. R/I/ ze dne 31. ledna 2012, R/I/ ze dne 20. března 2012 Smluvní strany: MSA, a.s. (prodávající) a Joint Stock Company of Closed Type RIMERA (kupující) Předmět smlouvy: dodávka armatur a náhradních dílů na základě smluv. V roce 2013 bylo dodáno zboží v hodnotě EUR. Závazek, který ze smlouvy plyne pro Joint Stock Company of Closed Type RIMERA: zaplatit kupní cenu Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: dodat armatury a náhradní díly. Smlouvami nevznikla ovládané osobě žádná újma. 35

36 Zpráva o vztazích 5) Smlouva o půjčce ze dne 30. července 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. července 2013 Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o., (věřitel) a MSA, a.s. (dlužník) Předmět smlouvy: půjčka částky Kč Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: poskytnout výše uvedenou půjčku. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: splatit půjčku včetně úroků 5 % p.a., nejpozději do , za rok 2013 byly uhrazeny úroky ve výši Kč. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. 6) Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 1. února 2013 Smluvní strany: Joint Stock Company of Closed Type Pipeline Bends (postupitel) a MSA, a.s. (postupník) Předmět smlouvy: pohledávka vůči dlužníku BABCOCK INDUSTRIEROHRLEITUNGSBAU GmbH, Německo, Overfeldweg 19, Leverkusen Závazek, který ze smlouvy plyne pro Joint Stock Company of Closed Type Pipeline Bends: postoupit pohledávku z obchodních vztahů postupníka. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: zaplatit postupiteli za postoupení úplatu ve výši EUR. Smlouvou vznikla ovládané osobě újma ve výši EUR, neboť postoupená pohledávka je nevymahatelná. Tato újma nebyla v účetním období nahrazena, ani nebyla uzavřena smlouva o její úhradě. 7) Smlouva o dílo č. 1/2013 ze dne 15. května 2013 Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o. (zhotovitel) a MSA, a.s. (objednatel) Předmět smlouvy: modernizace karuselu za cenu Kč a DPH (typ karuselu SKIQ 8 inv. č. 8713) Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: provést dílo dle smlouvy. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: zaplatit cenu za provedení díla. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. 8) Smlouva o dílo č. 2/2013 ze dne 15. srpna 2013 Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o. (zhotovitel) a MSA, a.s. (objednatel) Předmět smlouvy: generální oprava karuselové brusky SFSRV 1250/2 inv. č za cenu Kč a DPH Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: provést dílo dle smlouvy. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: zaplatit cenu za provedení díla. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. 9) Smlouva o dílo č. 2013/01 ze dne 13. listopadu 2013 Smluvní strany: Opravárenský závod MSA, s.r.o. (zhotovitel) a MSA, a.s. (objednatel) Předmět smlouvy: zhotovení polykarbonátové stěny o celkové délce 66 m a výšce 6,3 m za cenu Kč a DPH Závazek, který ze smlouvy plyne pro Opravárenský závod MSA, s.r.o.: provést dílo dle smlouvy. Závazek, který ze smlouvy plyne pro MSA, a.s.: zaplatit cenu za provedení díla. Smlouvou nevznikla ovládané osobě žádná újma. Oddíl IV. Ostatní právní úkony a plnění poskytnutá ve prospěch propojených osob V průběhu roku 2013 nebyly ve prospěch propojených osob učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako vlastníka ovládané osoby. V průběhu roku 2013 nebyla v zájmu či na popud propojených osob poskytnuta, přijata či uskutečněna žádná jiná opatření, kterými by ovládané osobě vznikla újma. 36

37 Zpráva o vztazích Oddíl V. Závěr Tato zpráva byla zpracovaná statutárním orgánem ovládané osoby společnosti MSA, a.s., dne V Dolním Benešově dne 31. března 2014 Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti MSA, a.s.: Vladimir Kononov předseda představenstva Martin Kornel člen představenstva 37

38 Zpráva dozorčí rady ROZHODNUTÍ DOZORČÍ RADY РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Dozorčí rada společnosti MSA, a.s. se sídlem v České republice, Dolním Benešově, Hlučínská č.p. 641, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 388 (dále jen Společnost ) Наблюдательный совет АО «МСА» (MSA, a.s.) с юридическим адресом: Чешская Республика, г. Долни Бенешов, почтовый индекс: , yл. Глучинска 641, (Dolní Benešov, Hlučínská č.p. 641, PSČ ) Номер государственной регистрации (IČ): , зарегистрированного в Коммерческом реестре, находящемся в производстве Краевого суда в г. Острава, раздел B, закладка 388 (далее только как "Общество") jednající předsedou dozorčí rady Vitaliyem Vitalievichem Sadykovem Действующий от имени Виталия Витальевича Садыкова председателя наблюдательного совета tímto v souladu se stanovami Společnosti: Данным в соответствии с уставом Общества: 1) Schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2013, která je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 1) Утверждается бухгалтерская отчетность Oбщества за 2012 год, которая является приложением 1 настоящего решения. 2) Schvaluje návrh představenstva na převedení zisku Společnosti za účetní období od do ve výši ,94 Kč na účet nerozděleného zisku z předchozích let. 2) Утверждается предложение правления о переводе прибыли Oбщества за отчетный период от до суммой в ,94 Крон на счет неразделенной прибыли предыдущего периода. 3) Schvaluje se zpráva představenstva Společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013, která je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí. 3) Утверждаетсяотчет правления общества о взаимoоотношениях между руководящим и контролируемым лицом и о взаимоотношениях между контролируемым лицом и другими лицами, контролируемыми тем же контролирующим лицом за 2013 год который является приложением 2 настоящего решения. Toto rozhodnutí se vyhotovuje v česko-ruské jazykové verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodující ruská jazyková verze. Это решение оформляется в чешско-русской языковой версии. В случае возникновения несоответствий между языковыми версиями, решающей является русская языковая версия. Дата г. Виталий Витальевич Садыков (Vitaliy Vitalievich Sadykov) Председатель наблюдательного совета АО МСА (Předseda dozorčí rady MSA, a.s.) 38

39 Výrok auditora 39

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více