PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU Schválený rozpočet na rok Schválený. Schválený.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený."

Transkript

1 Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , , , sdílené daně , , , , , daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , , , daň z příjmů FO z podnikání , , , , , , daň z příjmů FO srážková , , , , , , daň z příjmů PO , , , , , , daň z přidané hodnoty , , , , , , daň z příjmu PO za obce , , , , , , xx poplatky , , , , , , v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu , , , , , poplatek ze psů , , , , , poplatek za provozovaný VHP ,00 135x odvody z loterií a VHP , , , , , daň z nemovitosti , , , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , , , xx příjmy z vlastní činnosti , , , , , , x příjmy z pronájmu , , , , , Hala Opava odvody příspěvkových organizací , , , , , xx přijaté sankční platby , , , , , , xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku , , , , , , xx přijaté splátky půjčených prostředků , , , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , , , xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku , , , , , , xx příjmy z prodeje majetkových podílů 0 0, ,94 VLASTNÍ PŘÍJMY , , , , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , , xx neinvestiční přijaté transfery , , , , , , neinvestiční transfery ze SR , , , , ,00 412x neinvestičbí transfery od obcí - dojížděcí žáci ,12 42xx investiční přijaté transfery , , , , , ,11 PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) , , , , , , FINANCOVÁNÍ , , , , , , krátkodobé financování , , , , , , , tvorba sociálního fondu , , použití sociálního fondu , tvorba zajišťovacího fondu použití zajišťovacího fondu

2 Stránka 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací tvorba fondů , ,00 řízení likvidity ,00 zapojení zůstatku ZBÚ minulých let , , , změna stavu BÚ , , , ,60 zapojení výtěžku z hazardu použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov dlouhodobé financování , , , , , přeplacená výpomoc SFŽP přijetí dlouhodobého úvěru 400mil , , ,08 přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil , ,00 přijetí dlouhodobého úvěru ČSOB 280mil , , ,88 splátka úvěru COOP , ,00 splátka úvěru ČS a.s. 100mil ,00 splátka úvěru ČS a.s. 300mil , , , , , , splátka úvěru KB 60mil , , ,00 splátka úvěru ČS a.s. 400mil , , , , , splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice , , , splátka úvěručsob 280mil , , , přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil , splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil , splátka dlouhodobého úvěru + rámce ,36 CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , , , , CELKEM bez konsolidací) , , , , , ,

3 Stránka 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , mylné úhrady faktur (uhrazeno 2 x, vráceno na účet SMO v lednu 2015) ,40 platby daní a poplatků , ,00 dary obyvatelstvu , ,00 transfery obcím ,00 finanční dar Ústí nad Labem ,00 bankovní služby , , , , , , , finanční vypořádání se SR , , , , , ,73 Daň z příjmů PO za obce , , , , , , , Přímé dotace sociální: Preeduk , , , , , , , Dotace sociální ( grantový systém) Dotace kulturní (grantový systém) , , , , , ,00 0, Přímé dotace kulturní: Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj , , , , , Dolní oblast Vítkovice , ,00 Dotace sportovní (grantový systém) , , , , , ,00 0, Přímé dotace sportovní Hala Opava a.s. - basketbal , , , , , , , Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal , , ,00 HC Slezan Opava, a..s. - hokej , , , , , , , TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů , , , , , , , TJ Sokol Opava - atletika , , , , , , , Slezský fotbalový club Opava a.s. - fotbal , , , , , , , TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů , , , , , , , Kanoe klub Opava , , , , Klub plaveckých sportů Opava - plavání , , , , , , , Kanoe ,00 Přátelé orientačního běhu , , , , , , SK p.e.m.a , , , , FK Slavia Opava , , , , Happy Sport Opava 0 Dotace sportovní (výtěžek z hazardu) , ,00 0, Dotace EVVO , ,00 0, Dotace ostatní , , , , , ,00 0, Přímé dotace ostatní : Hala Opava a.s. - provozní náklady , , , , , , ,00 0 Slezský fotbalový club Opava a.s. - provozní náklady , , , , , , Záchranná služba ,00 Hasičský záchranný sbor v Opavě , , , , , , , Slezská nemocnice v Opavě , , , , , , , Středisko volného času , ,00 Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy , , , , , , , Římskokatolická farnost Panny Marie ,00

4 Stránka 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost Římskokatolická farnost Komárov ,00 Římskokatolická farnost Kateřinky ,00 Slezská univerzita ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj , , , , , ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků , ZUŠ Solná ,00 Areka , , , ,00 M.Žižlavský - kino Mír , , Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž , , , , , , , Finanční rezervy: DPH , , , , , , , rezerva FaRO , , , , , ,44 0, podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU , , , , , ,00 0, rezerva havarijní , , , , , ,00 0, rezerva pro městské části , , , , , ,00 0, konzultační a poradenské služby , , , , , , , vratky dotací průtokových , ,51 porušení rozpočtové kázně u dotačních titulů , , , , , ,00 Úroky z úvěrů a půjček celkem , , , , , , , Úroky z úvěrů a půjček Kanalizace Malé Hoštice , , , , , dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví , , , , , ,00 dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby , , , , , , ,00 dotace ODPA 33xx Kultura, církve , , , , , , ,00 dotace ODPA 34xx Sport , , , , , , ,00 dotace ODPA 35xx Zdravotnictví ,00 dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby , ,00 dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí , , , , ,00 dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo , , , , ,70 dotace ODPA 4xxx Sociální věci , , , , , ,00 dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu , , , , , , ,00 rezerva na čerpání revolvingového úvěru ,84 0,00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) , , , , , , , provozní příspěvky: MŠ Heydukova , , , , , , , MŠ Mostní ,00 MŠ Olomoucká , , , , , , ,00 MŠ Riegrova , , , , , , , MŠ Sadová ,00

5 Stránka 5 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost MŠ Zborovská , , , , , , , MŠ Neumannova , , , , , , , MŠ E. Beneše , , , , , , , MŠ Šrámkova ,00 MŠ Pekařská , , , , , , , MŠ Vaníčkova ,00 MŠ 17. listopadu , , , , , , , MŠ Na pastvisku , , , , , , , MŠ Jateční ,00 MŠ Krnovská , , , , , , , MŠ Havlíčkova , , , , , , , MŠ Mnišská , , , , , , , ZŠ B. Němcové , , , , , , , ZŠ Englišova , , , , , , , ZŠ Mařádkova , , , , , , , ZŠ Otická , , , , , , , ZŠ Ochranova , , , , , , , ZŠ E. Beneše , , , , , , , ZŠ Vrchní , , , , , , , ZŠ a MŠ Komárov , , , , , , , ZŠ a MŠ Malé Hoštice , , , , , , , ZŠ a MŠ Suché Lazce , , , , , , , ZŠ a MŠ Vávrovice , , , , , , , ZŠ Riegrova , , , , , , , ZŠ Kylešovice , , , , , , , ZŠ a MŠ Šrámkova , , , , , , , ZŚ NOVÝ SVĚT , , , , ZŠS Otická - neinv. příspěvek , , , , , , , SVČ Opava Jaselská , , , , , příspěvkové organizace celkem , , , , účelové příspěvky: účelové příspěvky na provoz PO ,42 MŠ Heydukova , , , , , ,50 MŠ Riegrova , ,00 MŠ Zborovská , , ,30 MŠ Neumannova , , , ,00 MŠ E.Beneše , ,00 MŠ Šrámkova , ,00 MŠ 17. listopadu , , , , , ,00 MŠ Na pastvisku , ,00 MŠ Krnovská , , , , ,00 MŠ Havlíčkova , , ,00 MŠ Mnišská , , , , , , ZŠ B.Němcové , , , , , ,00 ZŠ Englišova , ,40

6 Stránka 6 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost ZŠ E. Beneše , , , ,00 ZŠ Mařádkova , , , , , , ,00 ZŠ Otická , , , ,22 ZŠ Ochranova , , , , ,00 ZŠ Vrchní , , , , , ,00 ZŠ a MŠ Komárov , , , , ,00 ZŠ a MŠ Malé Hoštice , , ,20 ZŠ a MŠ Suché Lazce , , ,20 ZŠ a MŠ Vávrovice , ,80 ZŠ Riegrova , , , , , , ,00 ZŠ Kylešovice , , , ,00 ZŠ a MŠ Šrámkova , , , ,30 SVČ Opava Jaselská , , , , , ZŠ Nový svět , , ,00 účelové příspěvky bez UZ PO celkem , , , nejlepší žák roku , , , , , , , protidrogová činnost , , , , , , , neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO , , , , , , ,00 vybavení školním nábytkem , ,00 enviromentální výchova , , , , , Člověk a svět práce ,00 Otvítráme bránu jazyků , , ,00 akce BESIP , , , , prevence kriminality Bezpečně on-line , ,00 Klub nadaných dětí , , , , prevence kriminality , , , , , , , Školy bez hranic Opava - Ratiboř ,00 Den učitelů , , , , , , , pracovní a životní jubilea , , , , , , , tělovýchovné akce , , , , , , , akce odboru , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , stipendia , ,00 Vědomostní a dovednostní soutěže , , , , ozdravné pobyty dětí ,00 hřiště A. Sovy , ,00 sportovní grantový systém EVVO grantový systém Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) , , , , , , ,

7 Stránka 7 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost běžné výdaje , , , , , , , služby pošt , , ,00 dotace sociální ( grantový systém) , , , , ,00 0, vyplacené dotace sociální , , , , , ,00 dotace Charita (mimo grantový systém FARO) ,75 dotace OASA pečovatelská služba (mimo grantový systém FARO) ,25 Seniorcentrum Opava , , , , , , , Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek)) , , ,00 činnost péče o rodinu , , , , , , , komunitní plánování celkem , , , , , , , komunitní plánování - program iniciace projektů , , rómské komunity a rómské poradenství , , , , , , , Dny partnerství , ,00 kluby důchodců , , , , , , , sociální dávky , , , , ,00 cestovné ,00 OSPOD , , , , , , podpora standardizace odd. SPOD , , vratky sociálních dávek 197, , , ,00 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) , , , , , , , oprava odvodnění Staré silnice ,00 0,00 oprava vnitrobloků Jateční 8, 8a ,00 0,00 oprava mapových podkladů Kateřinky , ,00 oprava komunikací Milostovice, Těšínská odkup točna Hlučínská Městské lázně - WELLNES CENTRUM přeložka VO Hlučínská ,00 opravy po povodních - zahradnictví ,00 chemické rozbory , , , , dešťová kanalizace J.Davida ,00 0,00 příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací odstranění oplocení skládka Holasovice běžné výdaje , , , , , , , stroje, přístroje, zařízení ,00 pohřby osamělých osob , , , , , , , komunální služby (věcná břemena, provozování plyn.přípojek) , , , , , demolice přístčešku Jaselská - U Náhonu nákup akcií , , ,00 0 opravy a udržování , ,00

8 Stránka 8 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost nákup ostatních služeb , ,00 úhrady sankcí 1 615, ,00 pronájmy různé , , , , ,50 pojištění majetku , , , , , , , náhrady škod , , , , , , , rezerva na financování majetku z Pily Hrabství PO Městské lesy ,00 0,00 dotace na hospodaření v lesích , , , , , , ,00 Městská víceúčelová hala opravy , , Fotbalový stadion Opava opravy , , neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) , , , , , , , zóna placeného stání , , , , , , , opravy a údržba pronajatých kotelen , , , , , , , správa RHS Městský bazén , ,47 správa Zimní statdion , ,00 posudky, konzultace , , , , ,00 0,00 Suché Lazce - splašková kanalizace ,20 renovace trávníku SFC Opava , ,00 kruhový objezd Krnovská-Vančurova ,00 0,00 obnova stanové základny Campanula , , , SFC Opava - oprava tibuny ,00 diskgolfové hřiště Stříbrné jezero ,68 tělocvična Zámecký okruh ,00 udržitelnost - Dům umění ,00 udržitelnost - Městské sady - plochy , , ,00 udržitelnost - Vnitroblok Vrchní - Rolnická ,00 udržitelnost - Dětská hřiště ,00 udržitelnost - Parter Ochranova 5 713,00 udržitelnost - Cyklostezska č.55 Krnov - Velké Hoštice ,00 udržitelnost - Hozovo nábřeží , ,00 udržitelnost - Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická , ,00 udržitelnost - zlepšení dopravní infrastruktury Kateřinky 1 815, ,00 náklady spojené s koupí nemovitstí Hala Opava Hala Opava - správa provozní příspěvek PO Městské lesy oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) , , , , , , , kácení stromů ( 1099) ,00 úspora energie a obnovitelné zdroje ( 2115) , , , , podchod ČD ( 2219) , , , , , , , oprava vodovodní přípojky Na Pastvisku ,00

9 Stránka 9 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost ZŠ Slavkovská ( 3113) , , , objekt Měnírny ( 3322) , , , , , kaplička Jaktař ,00 sport.zařízení v majetku SMO ( 3412) , , , , , , , vratka kupní ceny za neuskutečněný prodej - ( 3612) ,00 nebytové hospodářství ( 3613, ORG 0000) , , , , , , , běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) ( 3639, 6409) , , , , , , , péče o vzhled obcí ( 3745) , , , , , , , Mraveneček Neumannova ( 4356) kluby důchodců ( 4359) , ,00 kryty CO ( 5212) , , , , , , , bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311) , , , , , , , zastupitelstva ( 6112) , , , , , , , činnost místní správy ( 6171) , , , , , , , vratky přeplatků minulých let ,00 0, náklady spojené s prodeji domů , , , , , ,00 0, Švédská kaple , , , , , , , Lotkové divadlo , ,00 správa majetku byty a nebyty , , , , , , , správa majetku byty a nebyty - pořízení Slezanky ,00 Slezanka , , , , , , , Ministerstvo zemědělství , ,04 Hradecká , ,00 Rybářská ,00 0,00 Dukelská kasárna , , , , , , , Vančurova , , , , ,98 E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií (ORG 2430) , ,00 enviromentální šetrný provoz MMO , , ,00 energetické úspory ,00 akční plán 0 E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií (ORG 2498) , ,00 0, E2 zavedení systematického managementu hospodaření energií (ORG 2499) ,00 obecně prospěšné práce , , ,00 posudky, konzultace , , , , , , , JSDH požární ochrana , , , , , , , inzerce, plakátování , , , , , , , havárie stropů Krnovská 28, , ,30 Domov pro matky s dětmi , ,60 udržitelnost projektů - Městské sady , ,00 PD Krnovská - soc.zařízení ,00 garáže Krnovská ,00 parkoviště Krnovská WC U hřiště, Kylešovice záložní zdroj elektrické energie pro budovy MMO , ,20 Samaritán , ,00

10 Stránka 10 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku , , , , udržitelnost projektu - Domov pro matky s dětmi , ,00 udržitelnost projektu - parter Ochranova 7 500,00 vratky přeplatků minulých let (služby nájem) ,00 0, nájemné ,00 prodeje domů, bytů, správa bytů (ORG 0009xxx000000) , , , , , , ,00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) , , , , , , , pronájmy , , , , daň z převodu nemovitostí , , , , , , , výkupy pozemků , , , , , , , výkupy pozemků kryté úvěrem ,25 pozemek pod Slezankou ,00 Jižní obchvat ,00 Severní obchvat , , ,00 posudky, konzultace , , , , , , , vratky přeplatků minulých let , , ,00 0, pronájmy pozemků (ORG 9xxx) 8 670, , , , , , ,00 pozemky - Dům umění ,00 úhrada sankcí, ostatní , , ,00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) , , , , , , , posudky, konzultace, revize , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , CZECH POINT 6 500, , , , , , , Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) , , , , , , , územní příprava a urbanistické studie , , , , , , , územní projektová dokumentace Opava , , , , , ,00 0,00 územní projektová dokumementace obcí , , ,00 městská památková zóna , , , , , ,00 územně analytické podklady , , , , ,00 penzion Hálkova IV ,00 plán udržitelné městské mobility Opava , , , studie proveditelnosti protipovodňová opatření , , ,60

11 Stránka 11 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost běžné výdaje , , , , , , , Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) , , , , , , , poštovné , , , , , , , občanské záležitosti , , , , , , , vítání občánků , , , , , , , posudky, konzultace , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , Městská policie MPOL (ORJ 0110) , , , , , , , prevence ( 4349) , , , , , , , bezpečnost a veřejný pořádek ( 5311): mzdy (POL 5011) , , , , , , , ostatní osobní výdajec (POL 5021) , , , , , , , odstupné ,00 povinné pojištění (POL 503x) , , , , , , , náhrady mezd v době nemoci , , , , , , , ostatní běžné položky (POL 5xxx) , , , , , , , kapitálové položky (POL 6xxx) ,00 městský kamerový systém , , , , , , , BESIP , , ,00 prevence kriminality - forenzní značení jízdních kol , ,00 autoprovoz , , , , , , , kancelářské potřeby , , , , , , , očkování , , , , , , , cestovné , , , , , , , sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) , , , , , , , dar ZOO Ostrava , , ,00 dotace Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky , , , účelový příspěvěk KPBO ,00 rozvoj služeb MIC , , , , , , , zahraniční vztahy , , , , , , , Řecko - Zlatý delfín ,45 monitoring tisku , , , , , , ,

12 Stránka 12 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost akce města , , , , , , , měsíčník Hláska , , , , , , , oceňování dobrovolných dárců krve , , , , , , , ceny města , , , , , enviromentální výchova , ,00 studie proveditelnosti využití Dukelských kasáren ,00 Voda v krajině 136,15 moderní IT vybavení pro MIC ,00 Životní prostředí na Opavsku ,00 konference k dějinám města , ,20 enviromentální provoz MMO 6 815,00 Opava a Ratiboř historická , ,00 destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko , , ,00 0, akční plán Turistické oblasto Opavské Slezsko , ,00 Zkvalitnění služeb MIC , ,00 akční plán Turistické oblasto Opavské Slezsko , ,38 Pořízení fotografií turistických aktivit , ,00 ediční činnost , , , , , , , Mobilní průvodce Opavou ,00 Opavskem pěšky i na kole ,00 nákup uměleckých předmětů ,00 příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích ,00 propagace města , , , , , , , členské příspěvky , , , , , , , multimediální prezentace , , , , , DVD Heliodor Píka ,00 Opava známá i neznámá , ,00 farmářské trhy ,00 Dendrologická naučná stezska , ,00 implementace komunikační strategie , , , oslavy 790 let města Opavy , , ,73 reprefondy + dary vedení , , , , , , , finanční kompenzace Vinárna U Přemka ,00 běžné výdaje , , , , , , , samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) , , , , , , , Slezské divadlo - příspěvek na provoz , , , , , , , Městská knihovna - příspěvek na provoz , , , , , , , OKO - příspěvek na provoz , , , , , , , OKO - investiční příspěvek , ,00

13 Stránka 13 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost účelové příspěvky PO ,00 účelový příspěvek Slezské divadlo , , , , , , ,00 účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče , , , , , , ,00 účelový příspěvek OKO , , , ,00 koncerty vážné hudby , , , , , , , promenádní koncerty , , , , , , , varhanní soutěž , , , , , , ostatní kulturní činnost , , , , , , , festival Další břehy , , , , , , , Inovační strategiezaměřené na prevenci opak. por.zákona ,50 Bezručova Opava , , , , , , , Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) , , , , , , , obnova zeleně , , , , , , , údržba ploch kolem Stříbrného jezera údržba a likvidace pískovišť , , , , , , , sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , , , enviromentální výchova a vzdělávání , , , , , , , enviromentální šetrný provoz MMO ,00 havárie slepé rameno Jaktarky , ,40 výsadba aleje na Sv. Annu , ,00 projekt Domovní kompostování Opava , ,00 obecně prospěšné práce , , , , jarní a podzimní úklid , , , , ,00 biologická ochrana města , , , , , , , útulek pro psy , , , , , , , posudky, konzultace , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , poradenské služby , ,00 dotace na lesního hospodáře , , , , , , ,00 rezerva náhradní výsadba , ,20 diskgolfové hřiště Stříbrné jezero ,00 Kulturní dům Na Rybníčku , ,20 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) , , , , , , ,

14 Stránka 14 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost program rozvoje podnikání , ,00 projekt REPAIR , ,00 posudky, konzultace , projekt KD Na Rybníčku ,00 projekt Domov pro matky s dětmi ,00 projekt Slezské divadlo 8 925, ,00 projekt Dům umění 9 877, ,00 projekt Obecní dům ,20 projekt Posílení akcsechopnosti JSDH Milostovice ,00 projekt Cyklostezska č ,50 projekt Posílení akcsechopnosti JSDH Vávrovice ,00 projekt Vnitroblok kina Mír ,00 projekt Tyršův stadion ,00 projekt SFC víceúčelová hala ,00 projekt Rekonstrukce hřiště Kylešovice ,75 projekt Přístavba tělocvičny Komárov ,25 územní rozvoj ( 3636) , ,00 studie proveditrlnosti aktualizace strategického plánu řízení realizace IPRM , , , příprava projektových žádostí , , , národní síť Zdravých měst 3 000, , , , , aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO , , ,00 informační tabule na ukončené projekty běžné výdaje , , , , , cyklostezska Hradec-Hranka-Otice-Opava ,00 cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava ,00 projekty , ,00 podpora místních iniciativ v oblasti podnikání ochranná zeleń Opava Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) , , , , , , , dopravní obslužnost , , , , , , , posudky, revize, konzultace , , , , , , , BESIP , ,00 běžné výdaje , , , , , , , poplatek za autovraky , , ,00

15 Stránka 15 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) , , , , , , , telekomunikace, ostatní služby , , , , , , ,72 digitálně technická mapa města , , ,20 mapové podklady , , , , ,00 GIS (geografický informační systém) , , , , , , ,91 IP Telefonie , , , , , ,00 vzdělávání v egon centru Opava , , , ,00 rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (Výzva 09) , , ,00 kopírky , , , , , , ,49 programové vybavení , , , , , , ,29 výpočetní technika , , , , , , ,60 www stránky města , , , , , , ,72 CZECH POINT datové schránky , , , , , , ,69 zřízení technolog.centra a poř.elektron.služeb ,60 OSPOD , ,00 technologická centra ORP ,00 Krnovská infrastruktura , , , , , , ,83 běžné výdaje , , , , , ,00 nájemné volby , ,00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , platby daní a poplatků , , , , , posudky, revize, konzultace , , , , , , hospodářská správa (0191) , , , , , , , drobný majetek - židle obřadní síň KPBO ( 3314) opravy a údržba pietních míst ( 3326) , , , , drobný majetek - vybavení CAMPANULA ( 3421) ,00 nákup a opravy uměl.předmětů ( 3639) , , , , , , , výdaje zastupitelé ( 6112) , , , , , , , volby do Parlamentu ČR ( 6114) 5 583, , ,00 volby do zastupitelstev krajů a obcí ( 6115) , , , ,17

16 Stránka 16 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost volby do Evropského parlamentu ( 6117) , ,52 volby prezidenta republiky ( 6118) ,00 výdaje místní správa ( 6171) , , , , , , , dotace ( 6320) ,00 nájemné ,55 stravenky , , , , , , , enviromentální šetrný provoz MMO , , ,00 oprava pomníků obětem světových válek ,50 autoprovoz , , , , , , , posudky, konzultace, revize , , , , , ,00 0, kancelářské potřeby , , , , , , , cestovné , , , , , , , OSPOD ,00 reprefond + dary tajemník , , , , , , , Obecní dům , ,00 KD Na Rybníčku , , ,00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) , , , , , , , školení zastupitelé , , , volby do Parlamentu ČR ( 6114) , ,00 volby do zastupitelstev krajů a obcí ( 6115) , , , ,80 volby do Evropského parlamentu ( 6117) , , ,00 volby prezidenta republiky ( 6118) ,00 ostatní osobní výdaje - sčítání lidu( 6149) ,00 odstupné povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , , , , služby školení a vzdělávání , , , , , , , odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené , ,00 závodní preventivní péče , , , , , , , správa majetku , , , , , , , rozvoj služeb MIC 9 600, , , , Slezanka , , , , , akce města, měsíčník Hláska 8 250, , , , , , , odměny členům zastupitelstva , , , , , , , ostatní platy , , , , , , , sociální fond - ostatní , , , , , , , stravenky , , , , , , , příspěvek na penzijní připojištění , ,00 ošatné ,00 ošatné matrika, svatby , , , , , , ,

17 Stránka 17 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost ostatní osobní výdaje , , , , , , , strategický plán vzdělávání , ,00 platy zaměstnanců , , , , , , , OOV MIC průvodcování , , , , ,00 0, JSDH Opava Kylešovice , , , , , , , vzdělávání v e-gon centru , , , ,00 procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie , , ,00 povodně záchranné práce ,00 enviromentální šetrný provoz MMO , , , ,00 zpracování marketingové strategie cestovního ruchu ,90 aktualizace strategického plánu a řízení rizik , , ,58 akční plán tturistické oblasti Opavské Slezsko , , ,00 akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko , ,00 zkvalitnění služeb MIC v Opavě , ,00 kluby důchodců , , , , , , , ediční činnost ,00 obecně prospěšné práce , , , , , , ,00 útulek pro psy , , , , , , , posudky, konzultace, revize , , , , ,00 optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání , , , , ,28 KD Na Rybníčku , , , , běžné výdaje , , , , , , odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) , , , , , , , výdaje běžné , , , , , , , výdaje investiční vybavení a zásahy SDH ,00 povodně ,00 soutěž o cenu primátora , , , , , , JSDH Opava Kylešovice , ,00 SDH , , , , , , ,00 posílení akceschopnosti při povodních ,00 povodně - záchranné práce ,00 JSDH , , , , , , , očkování , , , , , , , příděl do zajišťovacího fondu havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , ,

18 Stránka 18 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost platby daní a poplatků , , ,00 posudky, konzultace, revize , , , , , , , Dům umění , ,00 Otický příkop ,00 Procesní analýza ,00 KD Na Rybníčku ,00 Slezské divadlo ,00 Cyklostezska č ,00 Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210) , , , , , , , projekt Procesní analýza, projektové řízení , , , ,81 posudky, konzultace, revize , běžné výdaje , , , , , , , Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) , , , , , , , v tom: investiční akce UZ , , , , , , ,38 UZ 05xxxxxx , ,53 UZ 03xxxxxx ,04 UZ ,00 UZ , , ,24 UZ , , ,83 UZ , ,00 sportoviště - bazén, zimní stadion ,00 Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město Rozšíření kapacity MŠ Mnišská Rozšíření kapacity MŠ Malé Hoštice Rozšíření kapacity MŠ Komárov Demolice objektu MZ (dofinancování) Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování) Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsané MSK probíhá) Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ) Rekreační oblast Stříbrné jezero - nezpůsobilé nklady Vávrovice - spojka Obecní-Vávrovická (memorandum s Modelezem) Stezska pro cyklisty Opava-Komárov (dofinancování) Rekonstrukce Hradecká 16 (dofinancování) 0 MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování) Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu Rekonstrukce ulice Žižkova INV akce k dočerpání alokace IPRM Přitažlivé město ( ): ZŠ Komárov - tělocvična Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem SFC - víceúčelová hala + hřiště projektová příprava investiční akce kryté úvěrem 400mil , ,39

19 Stránka 19 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost investiční akce kryté úvěrem 280mil , , ,84 investiční akce kanalizace Malé Hoštice ,00 investiční akce dotační: kryté revolvingovým úvěrem UZ , ,00 Zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky Revitalizace ZŠ E.Beneše MŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken) MŠ Vaníčkova (zateplení, výměna oken) ZŠ Kylešovice /zateplení, výměna oken) Severní obchvat - východní část Jižní obchvat Hradecká - Těšínská - dokončení Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku ) Severní obchvat - západní část Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká běžné výdaje , , , , , , , Technické služby TSO (ORJ 0790) , , , , , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 2219 a 3745) , , , , , , ,00 správa a údržba - Otický příkop , , , , ,00 údržba obsluhovaného majetku , , , , , , ,10 projektová příprava , , , , , ,00 0,00 správa a údržba - bazén (RHS), Tyršův stadion, In-line stezsky , , , ,00 Tyršův stadion , , ,00 In-line stezsky , , ,00 Městský bazén , , ,00 - zimního stadion , , , , , , ,42 - SFC + sportoviště Kylešovice , , , , , , ,70 - parkovací dům , , , , , , ,50 - parkovací systém Krnovská , , ,00 - veřejné WC , , , , , , ,94 - hřiště pro seniory ,00 - údržba komunikací , , , , , , ,00 - zimní údržba komunikací , , , , , , ,00 - veřejné osvětlení , , , , , , ,00 - hřbitovy , , , , , , ,00 - smuteční síň , , , , , , ,58 - Hala Opava jmenovité akce , , , , , , ,62 udržitelnost projektů: ,00 - vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská , ,98 - vnitroblok Vrchní-Rolnická , ,15

20 Stránka 20 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost - Dětská hřiště , , , ,93 - vnitroblok kin Mír 6 778, , , ,96 - Tyršův stadion , ,00 - Městské sady - zeleň ,00 - Cyklistická stezska č , , , ,92 - Zpevněné plochy městských parků , , , ,19 Milostovice - prodloužení chodníků ,00 ostatní 5 654, ,00 690, ,00 Dětské dopravní hřiště Malé Hoštice ,00 zastávky MHD - přístřešky ,00 chodník Otická ,00 Opava bez městských částí celkem , , , , , , Městské části , , , , , v tom: Komárov (ORJ 0800) , , , , , , , Malé Hoštice (ORJ 0810) , , , , , , , Podvihov (ORJ 0820) , , , , , , , Suché Lazce (ORJ 0830) , , , , , , , Vávrovice (ORJ 0840) , , , , , , , Vlaštovičky (ORJ 0850) , , , , , , , Zlatníky (ORJ 0860) , , , , , , , Milostovice (ORJ 0870) , , , , , , , ostatní výdaje 209, , , , ,73 CELKEM bez konsolidací) , , , , , , , PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , , , , , bez rozlišení , , ,80

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2011. Schválený rozpočet 2011. Upravený Skutečnost 2011 PŘÍJMY PŘÍJMY Schválený rozpočet rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 658 376 500,00 678 569 370,00 679 319 467,57 1xxx sdílené daně 553 000 000,00 538 300 000,00 531 967 378,06 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2016 Příloha č. 1 Daňové příjmy 758 632 700,00 Nedaňové příjmy 112 796 400,00 Kapitálové příjmy 72 084 000,00 Přijaté transfery 54 200 000,00 Krátkodobé financování -3 520 000,00 Dlouhodobé financování -69

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013

PLNĚNÍ ROZPOČTU 2013 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY (v Kč) Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Schválený DAŇOVÉ PŘÍJMY 707 859 508,49 679 319 467,57 695 563 532,90 717 549 400,00 730 249 860,00 758 865 108,84 1xxx sdílené

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plnění příjmů rozpočtu za rok 2014

Plnění příjmů rozpočtu za rok 2014 Závěrečný účet Stratutárního města Opavy za rok 2014 1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2014 rozdíl skutečnost k schválený upravený skutečnost/ upravenému rozpočet rozpočet skutečnost upravený rozpočtu SU

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ RADOU Statutárního města Opavy k 31.12.2014

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ RADOU Statutárního města Opavy k 31.12.2014 Č. rozpočtového opatření Příjmy v Kč Výdaje v Kč Navýšení Účel 2014/3 ze dne 13.1.2014 příjmy z poskytování služeb 80 000,00 MČ Podvihov 80 000,00 80 000,00 nákup ostatních služeb 4359 2014/8 ze dne 27.1.2014

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK VÝDAJE

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK VÝDAJE 1 UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 - VÝDAJE Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí Mateřská škola Investiční příspěvek - zdroj EU, SR Základní škola 710 Investiční příspěvek -

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více