PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU Schválený rozpočet na rok Schválený. Schválený.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený."

Transkript

1 Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , , , sdílené daně , , , , , daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , , , daň z příjmů FO z podnikání , , , , , , daň z příjmů FO srážková , , , , , , daň z příjmů PO , , , , , , daň z přidané hodnoty , , , , , , daň z příjmu PO za obce , , , , , , xx poplatky , , , , , , v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu , , , , , poplatek ze psů , , , , , poplatek za provozovaný VHP ,00 135x odvody z loterií a VHP , , , , , daň z nemovitosti , , , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , , , xx příjmy z vlastní činnosti , , , , , , x příjmy z pronájmu , , , , , Hala Opava odvody příspěvkových organizací , , , , , xx přijaté sankční platby , , , , , , xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku , , , , , , xx přijaté splátky půjčených prostředků , , , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , , , xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku , , , , , , xx příjmy z prodeje majetkových podílů 0 0, ,94 VLASTNÍ PŘÍJMY , , , , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , , xx neinvestiční přijaté transfery , , , , , , neinvestiční transfery ze SR , , , , ,00 412x neinvestičbí transfery od obcí - dojížděcí žáci ,12 42xx investiční přijaté transfery , , , , , ,11 PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) , , , , , , FINANCOVÁNÍ , , , , , , krátkodobé financování , , , , , , , tvorba sociálního fondu , , použití sociálního fondu , tvorba zajišťovacího fondu použití zajišťovacího fondu

2 Stránka 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací tvorba fondů , ,00 řízení likvidity ,00 zapojení zůstatku ZBÚ minulých let , , , změna stavu BÚ , , , ,60 zapojení výtěžku z hazardu použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov dlouhodobé financování , , , , , přeplacená výpomoc SFŽP přijetí dlouhodobého úvěru 400mil , , ,08 přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil , ,00 přijetí dlouhodobého úvěru ČSOB 280mil , , ,88 splátka úvěru COOP , ,00 splátka úvěru ČS a.s. 100mil ,00 splátka úvěru ČS a.s. 300mil , , , , , , splátka úvěru KB 60mil , , ,00 splátka úvěru ČS a.s. 400mil , , , , , splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice , , , splátka úvěručsob 280mil , , , přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil , splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil , splátka dlouhodobého úvěru + rámce ,36 CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , , , , , CELKEM bez konsolidací) , , , , , ,

3 Stránka 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , mylné úhrady faktur (uhrazeno 2 x, vráceno na účet SMO v lednu 2015) ,40 platby daní a poplatků , ,00 dary obyvatelstvu , ,00 transfery obcím ,00 finanční dar Ústí nad Labem ,00 bankovní služby , , , , , , , finanční vypořádání se SR , , , , , ,73 Daň z příjmů PO za obce , , , , , , , Přímé dotace sociální: Preeduk , , , , , , , Dotace sociální ( grantový systém) Dotace kulturní (grantový systém) , , , , , ,00 0, Přímé dotace kulturní: Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj , , , , , Dolní oblast Vítkovice , ,00 Dotace sportovní (grantový systém) , , , , , ,00 0, Přímé dotace sportovní Hala Opava a.s. - basketbal , , , , , , , Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal , , ,00 HC Slezan Opava, a..s. - hokej , , , , , , , TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů , , , , , , , TJ Sokol Opava - atletika , , , , , , , Slezský fotbalový club Opava a.s. - fotbal , , , , , , , TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů , , , , , , , Kanoe klub Opava , , , , Klub plaveckých sportů Opava - plavání , , , , , , , Kanoe ,00 Přátelé orientačního běhu , , , , , , SK p.e.m.a , , , , FK Slavia Opava , , , , Happy Sport Opava 0 Dotace sportovní (výtěžek z hazardu) , ,00 0, Dotace EVVO , ,00 0, Dotace ostatní , , , , , ,00 0, Přímé dotace ostatní : Hala Opava a.s. - provozní náklady , , , , , , ,00 0 Slezský fotbalový club Opava a.s. - provozní náklady , , , , , , Záchranná služba ,00 Hasičský záchranný sbor v Opavě , , , , , , , Slezská nemocnice v Opavě , , , , , , , Středisko volného času , ,00 Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy , , , , , , , Římskokatolická farnost Panny Marie ,00

4 Stránka 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost Římskokatolická farnost Komárov ,00 Římskokatolická farnost Kateřinky ,00 Slezská univerzita ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj , , , , , ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků , ZUŠ Solná ,00 Areka , , , ,00 M.Žižlavský - kino Mír , , Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž , , , , , , , Finanční rezervy: DPH , , , , , , , rezerva FaRO , , , , , ,44 0, podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU , , , , , ,00 0, rezerva havarijní , , , , , ,00 0, rezerva pro městské části , , , , , ,00 0, konzultační a poradenské služby , , , , , , , vratky dotací průtokových , ,51 porušení rozpočtové kázně u dotačních titulů , , , , , ,00 Úroky z úvěrů a půjček celkem , , , , , , , Úroky z úvěrů a půjček Kanalizace Malé Hoštice , , , , , dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví , , , , , ,00 dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby , , , , , , ,00 dotace ODPA 33xx Kultura, církve , , , , , , ,00 dotace ODPA 34xx Sport , , , , , , ,00 dotace ODPA 35xx Zdravotnictví ,00 dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby , ,00 dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí , , , , ,00 dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo , , , , ,70 dotace ODPA 4xxx Sociální věci , , , , , ,00 dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu , , , , , , ,00 rezerva na čerpání revolvingového úvěru ,84 0,00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) , , , , , , , provozní příspěvky: MŠ Heydukova , , , , , , , MŠ Mostní ,00 MŠ Olomoucká , , , , , , ,00 MŠ Riegrova , , , , , , , MŠ Sadová ,00

5 Stránka 5 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost MŠ Zborovská , , , , , , , MŠ Neumannova , , , , , , , MŠ E. Beneše , , , , , , , MŠ Šrámkova ,00 MŠ Pekařská , , , , , , , MŠ Vaníčkova ,00 MŠ 17. listopadu , , , , , , , MŠ Na pastvisku , , , , , , , MŠ Jateční ,00 MŠ Krnovská , , , , , , , MŠ Havlíčkova , , , , , , , MŠ Mnišská , , , , , , , ZŠ B. Němcové , , , , , , , ZŠ Englišova , , , , , , , ZŠ Mařádkova , , , , , , , ZŠ Otická , , , , , , , ZŠ Ochranova , , , , , , , ZŠ E. Beneše , , , , , , , ZŠ Vrchní , , , , , , , ZŠ a MŠ Komárov , , , , , , , ZŠ a MŠ Malé Hoštice , , , , , , , ZŠ a MŠ Suché Lazce , , , , , , , ZŠ a MŠ Vávrovice , , , , , , , ZŠ Riegrova , , , , , , , ZŠ Kylešovice , , , , , , , ZŠ a MŠ Šrámkova , , , , , , , ZŚ NOVÝ SVĚT , , , , ZŠS Otická - neinv. příspěvek , , , , , , , SVČ Opava Jaselská , , , , , příspěvkové organizace celkem , , , , účelové příspěvky: účelové příspěvky na provoz PO ,42 MŠ Heydukova , , , , , ,50 MŠ Riegrova , ,00 MŠ Zborovská , , ,30 MŠ Neumannova , , , ,00 MŠ E.Beneše , ,00 MŠ Šrámkova , ,00 MŠ 17. listopadu , , , , , ,00 MŠ Na pastvisku , ,00 MŠ Krnovská , , , , ,00 MŠ Havlíčkova , , ,00 MŠ Mnišská , , , , , , ZŠ B.Němcové , , , , , ,00 ZŠ Englišova , ,40

6 Stránka 6 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost ZŠ E. Beneše , , , ,00 ZŠ Mařádkova , , , , , , ,00 ZŠ Otická , , , ,22 ZŠ Ochranova , , , , ,00 ZŠ Vrchní , , , , , ,00 ZŠ a MŠ Komárov , , , , ,00 ZŠ a MŠ Malé Hoštice , , ,20 ZŠ a MŠ Suché Lazce , , ,20 ZŠ a MŠ Vávrovice , ,80 ZŠ Riegrova , , , , , , ,00 ZŠ Kylešovice , , , ,00 ZŠ a MŠ Šrámkova , , , ,30 SVČ Opava Jaselská , , , , , ZŠ Nový svět , , ,00 účelové příspěvky bez UZ PO celkem , , , nejlepší žák roku , , , , , , , protidrogová činnost , , , , , , , neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO , , , , , , ,00 vybavení školním nábytkem , ,00 enviromentální výchova , , , , , Člověk a svět práce ,00 Otvítráme bránu jazyků , , ,00 akce BESIP , , , , prevence kriminality Bezpečně on-line , ,00 Klub nadaných dětí , , , , prevence kriminality , , , , , , , Školy bez hranic Opava - Ratiboř ,00 Den učitelů , , , , , , , pracovní a životní jubilea , , , , , , , tělovýchovné akce , , , , , , , akce odboru , , , , , , , běžné výdaje , , , , , , , stipendia , ,00 Vědomostní a dovednostní soutěže , , , , ozdravné pobyty dětí ,00 hřiště A. Sovy , ,00 sportovní grantový systém EVVO grantový systém Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) , , , , , , ,

7 Stránka 7 PLNĚNÍ ROZPOČTU rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Skutečnost běžné výdaje , , , , , , , služby pošt , , ,00 dotace sociální ( grantový systém) , , , , ,00 0, vyplacené dotace sociální , , , , , ,00 dotace Charita (mimo grantový systém FARO) ,75 dotace OASA pečovatelská služba (mimo grantový systém FARO) ,25 Seniorcentrum Opava , , , , , , , Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek)) , , ,00 činnost péče o rodinu , , , , , , , komunitní plánování celkem , , , , , , , komunitní plánování - program iniciace projektů , , rómské komunity a rómské poradenství , , , , , , , Dny partnerství , ,00 kluby důchodců , , , , , , , sociální dávky , , , , ,00 cestovné ,00 OSPOD , , , , , , podpora standardizace odd. SPOD , , vratky sociálních dávek 197, , , ,00 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) , , , , , , , oprava odvodnění Staré silnice ,00 0,00 oprava vnitrobloků Jateční 8, 8a ,00 0,00 oprava mapových podkladů Kateřinky , ,00 oprava komunikací Milostovice, Těšínská odkup točna Hlučínská Městské lázně - WELLNES CENTRUM přeložka VO Hlučínská ,00 opravy po povodních - zahradnictví ,00 chemické rozbory , , , , dešťová kanalizace J.Davida ,00 0,00 příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací odstranění oplocení skládka Holasovice běžné výdaje , , , , , , , stroje, přístroje, zařízení ,00 pohřby osamělých osob , , , , , , , komunální služby (věcná břemena, provozování plyn.přípojek) , , , , , demolice přístčešku Jaselská - U Náhonu nákup akcií , , ,00 0 opravy a udržování , ,00

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1.

Usnesení č. 2/20/2 - Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 34. Strana 1. VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. Strana 1 VÝDAJE ROZPOČTU Moravskoslezského kraje na rok 2005 1. BĚŽNÉ VÝDAJE Skupina 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2.1 paragraf položka Název 2140 Vnitřní služby, obchod a turismus 10 500

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více