Třinecké železárny slaví 175 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třinecké železárny slaví 175 let"

Transkript

1 Rekonstrukce cest uzavře nadjezd Hutnický den již tuto sobotu Ján Moder zhodnotil hokejovou sezonu Od května řidiče v Třinci čekají Nabídne bohatý program Prezident Ocelářů komentoval uzavírky a semafory str. 3 pro všechny generace str. 13 i další zajímavá témata str. 28 Inzerce Třinecký Trzyniecki Středa 30. dubna 2014 T ýdeník Třineck ých želez áren Ročník 66 číslo 18 cena 8 Kč Třinecké železárny slaví 175 let Historie železáren v Třinci se začala psát před 175 lety. Jejich cesta dějinami byla v některých obdobích značně složitá. Obdobně na tom bylo i sedm generací třineckých hutníků, které s nimi spojily svou pracovní kariéru. Říká se, že to, co tě nezabije, tě posílí. Zřejmě i toto lidové moudro provázelo v minulosti naši huť až do současnosti. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále, ku prospěchu celé skupiny TŽ MS, nás i celého zdejšího regionu. Jan Czudek, generální ředitel TŽ Za 175 let své existence byly Třinecké železárny součástí průmyslové základny Rakousko-Uherska, Československa, Polska, Německa, opět Československa a nyní České republiky. Zakladatel železáren, Těšínská komora, byl rozsáhlým feudálním velkostatkem Habsburků, který se soustřeďoval na přelomu 18. a 19. století především na zemědělskou a potravinářskou výrobu. Měl ve správě obrovský komplex lesů a k tomu také síť železárenských podniků. Výstavba vysoké pece v Třinci, která začala v roce 1836, měla odstranit nedostatek surového železa pro pět zkujňovacích hutí v rámci Těšínské komory, ale hlavně měla zpeněžit dřevo z okolních beskydských lesů. Jednoznačně tak za výstavbou železáren v Třinci stojí potřeba využití obrovských zásob dřeva a jeho zpracování na dřevěné uhlí, které následně spotřebovala vysoká pec pro výrobu surového železa. Přestože v době vzniku železáren v Třinci byla moderní technologie výroby surového železa už založena na energetické základně černého uhlí a koksu, bylo z ekonomických důvodů dřevěné uhlí ve vysokopecním procesu v naší huti využíváno téměř dalších 30 let po založení hutě a pak v kombinaci s koksem až do roku Kolem roku 1830 bylo jen v českých zemích 73 dřevouhelných vysokých pecí a na 80 železáren, které surové železo zpracováva- ly ve zkujňovacích výhních nebo hamrech. Část železa spotřebovávaly také slévárny. To platilo také pro mladé železárny v Třinci, které vyráběly surové železo hlavně pro vlastní slévárnu, respektive jím zásobovaly další hutě Těšínské komory. Převážná většina hutí v Rakousko-Uhersku fungovala v 19. století jako součást feudálních velkostatků. Mezi jejich vlastníky patřily významné šlechtické rody jako Colloredo-Mansfeldové, Nosticové, Šternberkové, Kolowratové, Waldsteinové, Harrachové, Lichtensteinové, Salmové nebo Habsburkové. Pro rozvoj železáren v Třinci měl zásadní význam projekt na vybudování Košicko-bohumínské železniční dráhy. Díky této dopravní tepně se dostaly zdejší železárny v 70. letech 19. století ke zdrojům kvalitnějších železných rud, lepší dostupnosti černého uhlí a koksu a zároveň i k efektivnějšímu transportu hotových výrobků. Pokračování na straně...5 u Gymnázium má nové hřiště Třinec Ve víceúčelovou sportovní plochu se proměnilo původní zchátralé asfaltové hřiště u třineckého gymnázia. Slavnostně jej otevřeli v sobotu 26. dubna a škola na něj získala krajskou dotaci osm milionů korun. Díky modernizaci poskytne nyní sportoviště u našeho gymnázia komplexní nabídku prostor pro výuku tělesné výchovy i pro sportovní volnočasové aktivity v rámci kroužků pořádaných naší školou, uvedla ředitelka gymnázia Romana Cieslarová Moderní sportovní areál nyní nabízí k využití hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty a čtyřproudou atletickou dráhu, na kterou navazuje rozběhová dráha s doskočištěm pro skok do dálky. K dispozici je také antuková plocha pro vrh koulí a tartanové doskočiště. Přibyly i chodníky k dílčím sportovištím, relaxační a travnaté plochy. Modernizace za 9,6 milionu korun byla z 85 procent financována z regionálního (dk) operačního programu. Připomněli si konec 2. světové války Český Těšín Váleční veteráni, zástupci obce a studenti českotěšínského gymnázia si v pondělí připomněli konec 2. světové války. Pietní akt se konal u památníku věnovaného letcům 1. čs. smíšené letecké divize padlým v bojích o Moravskou bránu v letech Již v pátek se skauti, harceři a pamětníci z celého regionu poklonili památce 18 členů odboje slezských Junáků. Pietní akce se konala na starém židovském hřbitově v Cieszyně, kde byli odbojáři před koncem války popraveni ranou do týlu. (ikz) náš tip Upálí čarodějnice a postaví májky Region V mnoha obcích vyrostou večer před 1. květnem májky, symboly jara a lásky. V Bukovci ji začnou stavět 30. dubna od 18 hodin na Kympě, ve Vendryni v 17 hodin u Czytelni a na krásy Trojmezí shlédne májka česko-slovenská až 1. května dopoledne. (dk) Inzerce

2 2 Z regionu Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Komorní Lhotka/Nýdek Slezská církev evangelická a. v. (SCEAV) v rámci restitucí požádala o navrácení tří budov stojících v Komorní Lhotce a vydání několika pozemků na území Třince, Havířova, Komorní Lhotky a Nýdku. Ne všude to ale půjde hladce. Církve zažádaly o vrácení majetku Izabela Kraus-Żurová, Dana Holubcová Betezda, Betanie a bývalá Sarepta. Právě tyto tři budovy SCEAV požaduje zpět. A právě žádost o navrácení budovy bývalé Sarepty, ve které příspěvková organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka provozuje Domov pro seniory, nejvíce čeří vody. Její původní hodnota je totiž vyčíslena na zhruba 800 tisíc korun. Ta dnešní je 17 milionů korun (bez vnitřního vybavení), neboť v roce 1991 objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byla k původní budově dostavěna dvě rozsáhlá křídla. Obec, zaměstnanci ústavu i někteří obyvatelé Komorní Lhotky poukazují ale i na to, že v katastru nemovitostí SCEAV jako majitel Sarepty nikdy nefigurovala. Původním vlastníkem těchto objektů bylo sdružení Stowarzyszenie Ewangelickich Niewiast. Ve stanovách tohoto sdružení je naše církev uvedena jako nástupnická organizace v případě zániku výše jmenované organizace. Proto, v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání, předložila SCEAV žádost o navrácení těchto objektů, sdělila tisková mluvčí SCEAV Anna Macurová. S tím nesouhlasí současný ředitel Domova pro seniory Pavel Dyrčík: Posledním vlastníkem uvedené nemovitosti je v katastru nemovitostí zapsáno dne 9. ledna 1943 Společenství slezského domova důchodů v polské Vratislavi. V té době to byl majetek německé říše a nacházel se ve Vratislavském biskupství. S největší pravděpodobností podléhá některému z Benešových dekretů o konfiskaci německého majetku. Podle námi zjištěných skutečností na katastrálním úřadě ve Frýdku- -Místku je toto poslední vlastník před převzetím majetku státem. Problémem je i hodnota bývalé Sarepty vůči té dnešní, tedy 800 tisíc oproti 17 milionům. Na otázku, proč evangelická církev požádala o celou budovu a ne o finanční ekvivalent, mluvčí odpověděla: Při žádosti o navrácení objektů jsme postupovali dle výše zmíněného zákona. Je na příslušných úřadech, jak o naší žádosti rozhodnou. Je možné, že budovu rozdělí. Podle potvrzení stavebního úřadu v Hnojníku je možnost rozdělení dilatovaných budov na tři části. Tedy té původní, již zrekonstruované, a dalších dvou budov zkolaudovaných v roce 1991, jež po následné kolaudaci mohou zůstat v majetku státu, aniž by bezplatně převedl hodnotu cca 16 milionů korun jinému právnickému subjektu, vysvětluje Pavel Dyrčík. V Nýdku problém nemají V Nýdku evangelická církev žádá navrácení pozemků pod kostelem a v jeho přilehlém okolí zhruba o rozloze jednoho hektaru. Vedení obce není proti. Rozhodlo však, že majetek bude převeden na církev pouze na základě soudního rozhodnutí. Žalobu podává církev. Obec mezitím na katastrálním úřadu v Třinci i v pozemkové knize v Opavě zjistila, že původním majitelem nárokovaných pozemků byla Evangelická školní obec v Nýdku. Odňaty jí byly v roce Obec je do vlastnictví získala až v roce Pokud SCEAV u soudu prokáže, že má na pozemky právo, pak pro nás celá věc skončí, sdělil starosta Jan Konečný. Evangelické církve na území bývalého Rakousko-Uherska si od druhé poloviny 19. století zřizovaly zvláštní organizační složky zabezpečující chod konfesních hřbitovů nebo škol, které se nazývaly školní či hřbitovní obce. Jednou z nich byla i Evangelická školní obec v Nýdku. Ta disponovala několika nemovitostmi, které měly zabezpečit materiální základnu pro fungování evangelické školy, osvětlil pastor Roman Raszka. Roku 1950 církev školní obce zrušila a jejich majetek převzaly farní sbory. Majetek Evangelické školní obce v Nýdku tak převzal Farní sbor SCEAV v Bystřici. Po sametové revoluci se objevil v jednom ze zákonů tzv. blokační paragraf. Ten zakazoval převádět majetek, jenž komunisté odňali církvím, na jiné subjekty. Sankcí bylo zrušení platnosti takového převodu. Účelem této blokace bylo do budoucna umožnit vypořádání restitučních nároků církví. Farní sbor v Bystřici tvrdí a domáhá se po soudu určení, že přechod vlastnictví k pozemkům, náležejícím kdysi Evangelické školní obci v Nýdku, ze státu na obec Nýdek byl uskutečněn v rozporu s tzv. blokačním paragrafem, a proto je neplatný, uzavřel pastor. Pokud bude žalobě vyhověno, přestane být obec Nýdek evidována jako vlastník těchto nemovitostí,a církev bude dále jednat o jejich vrácení se státem. Pokud se jedná o katolickou církev, konkrétně o Diecézi ostravsko-opavskou, tak ta podala 340 žádostí, ve kterých se domáhá vydání 22 tisíc hektarů lesů, 3500 hektarů pozemků a zhruba 100 budov. V našem regionu se nejvíce žádostí týká Jablunkova. Jen do státního pozemkového fondu jich přijali 50. Krimi Matku chtěl srovnat do latě Večer si skočil na pár piv a panáků a pak šel domů dělat pořádky se svou matkou. Ta však věděla, co může od synáčka čekat, proto si na svou ochranu přivolala strážníky. Syn se strážníků polekal a začal sekat latinu. Uklidnil se a dokonce se matce omluvil. Zdálo se, že mu domluva postačí a odejde, jak slíbil. Hlídka však raději ještě počkala, což se vyplatilo. Syn se po chvíli vrátil a s ještě větší agresivitou matku slovně napadl. K fyzickému napadení byl jen krůček. Přítomná hlídka mu ale zabránila. Výtržník tak skončil na záchytce. Kradla jako straka dále Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Podobně dopadla žena z Českého Těšína, kterou přistihli v třineckém supermarketu při krádeži potravin. Přestože se nejednalo o vysokou částku, ženu i tak čekají velké potíže. Strážníci totiž zjistili, že se jedná o nenapravitelnou zlodějku, která byla již v minulosti za krádeže potrestána. Jelikož zákon na takovéto případy pamatuje, byla žena na místě předána policii jakožto podezřelá z trestného činu. (dk) Ke slovu opět přišli skrutátoři Třinec Jako za starých časů. Tak se odvíjela část jednání třineckých zastupitelů minulý týden. Selhala totiž technika, která tak nemohla dohlížet na hlasování. Role sčítačů pro a proti se po sedmi letech chopili opět skrutátoři. Naposledy se na třinecké radnici ruce zastupitelů při hlasování zvedaly v roce A minulé úterý nahradili hlasovací zařízení znovu pověření úředníci. Půlhodinový výpadek techniky jednání nijak nenarušil. Pak již mohli zastupitelé obvyklým způsobem odsouhlasit další bod zadání změny územního plánu. Ten se rozhodlo město aktualizovat o dva roky dříve a vyjít tak vstříc požadavkům občanů, již chtějí stavět. Žádostí se na stavebním odboru sešlo přes 200. Schválené zadání změny územního plánu rozjede výběrové řízení na projektanta návrhu, který důležitý dokument s většinou čtyřletou platností zpracuje. Zhruba rok potrvá projednávání s dotčenými orgány. Podle nich se plán projekčně upraví a kraj ho musí odsouhlasit. Poté se projedná s veřejností. To trvá asi půl roku. Čekají nás tedy ještě asi dva roky, uvedla vedoucí stavebního úřadu Věra Pindurová. (pm) Hlasovalo se jako kdysi. Foto: pm To nejlepší z regionu představila delegace ze Slezska v Maďarsku Dana Holubcová Region Dřevěné hračky z Lomné, placky z Bukovce, hrčavské pivo, jablunkovský folklorní festival, werk jako hlavního zaměstnavatele regionu či penzion Hlušec coby jediného chovatele tetřevů ve zdejším kraji. To všechno, včetně praktických ukázek většiny produktů stačil během konference v maďarské Ostřihomi představit starosta Hrčavy Petr Staňo. Navíc, jak je u něho zvykem, tradičně oděn do červeného brucliku, součásti gorolského kroje. Do Ostřihomi se dostal v rámci projektu Jste to, co jíte společně se zástupci regionálních občanských sdružení jako jsou Hrčávka, Koliba, Górolsko Swoboda či Trianon. A všichni tam putovali pod vedením nejmenší obce v regionu Hrčavy. Cílem třídenní konference bylo navázat kontakty a získat co možná nejvíce informací v oblasti pohybu drobných farmářů a prodejců a také zjistit možnosti uplatnění regionálních produktů i za hranicemi, vysvětlil Petr Staňo a doplnil: Seznámili jsme se například s podmínkami prodeje v Maďarsku, Polsku i na Slovensku a zároveň jsme zjistili, že systém, který běží v našem regionu, daleko předstihl ty ostatní. Důvod náskoku vidí Staňo v tom, že zdejší obce a města leží na česko polsko slovenském pomezí. A díky tomu se neuzavřely pouze v rámci jedné Region Těšínského Slezska prezentoval v Ostřihomi Petr Staňo. Foto: Trianon republiky, ale mají přeshraniční dosah. Což je ku prospěchu věci. Podle reakcí ostatních účastníků konference se naše praxe stala dobrou motivací pro partnery z Maďarska a Slovenska, kteří se také snaží tímto způsobem postupovat, dodal Staňo. Samotný projekt Jste to, co jíte je velmi důležitý v souvislosti s nástupem potravin plných konzervantů a urychlovačů zrání, které lidé běžně kupují v obchodních řetězcích. Právě proto se do zorného pole dnešních spotřebitelů, alespoň takových, jimž záleží na tom, co jedí, dostávají kvalitní čisté regionální potraviny. Ovšem drobní producenti mají stejné problémy jak u nás, tak třeba v Maďarsku či na Slovensku. Jsou odhodláni využívat přírodní potenciál, zejména půdu k produkci kvalitních čistých potravin. Jsou ale bezbranní vůči dovozové hysterii řetězců, způsobu nakupování lidí a nezájmu politiků. Proto je spolupráce s regionálními celky, ač se liší charakterem života, velmi důležitá, podotkl předseda českotěšínského sdružení Trianon Viliam Šuňal. Stálo by za to vytvořit efektivní distribuční kanály regionálních produktů především tradičních potravin mezi regiony z Česka, Slovenska i Maďarska a vzájemně se inspirovat i v jiných oblastech. Třeba v cestovním ruchu, ochraně životního prostředí či zaměstnávání, doplnil Viliam Šuňal. Třídenní pobyt v Ostřihomi zahrnoval i spoustu zajímavých výletů do jejího okolí, právě mezi drobné dodavatele regionálních produktů. Kromě historických památek jsme navštívili třeba producenta jablečné šťávy, vinný sklípek, výrobnu sýrů či farmu na chov velmi oblíbených mangalic. Odnesli jsme si mnoho zážitků a věříme, že se naše spolupráce s partnery ze zemí Visegradské čtyřky bude i nadále rozvíjet, uzavřel Petr Staňo.

3 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Z regionu 3 Rekonstrukce cest uzavře nadjezd Třinec Oprava páteřních silnic v centru Třince se posouvá k dalším úsekům. Zatímco v dubnu řidiči pocítili omezení jen zúžením jízdních pruhů a snížením maximální rychlosti, od května je již čekají nejen uzavírky, ale i semafory řídící dopravu. Na nadjezd se řidiči nedostanou od 5. do 15. května. Petra Martynková V pondělí 5. května od 7. hodiny ráno se začíná s opravou ulice 1. máje od nadjezdu do Třineckých železáren ke křižovatce s Frýdeckou ulicí. Až do 15. května tudy řidiči osobních aut neprojedou. Na nadjezd budou moci jen autobusy. Tato etapa oprav si vyžádá úplnou uzavírku, a to v době pokládky asfaltu. V pátek 9. i v sobotu 10. května bude průjezd zakázán i autobusům. Ty budou využívat objízdnou trasu přes Kanadu, popsala omezení Lada Bartošová z odboru dopravy. Bude-li ale nepříznivé počasí, pokládka asfaltu proběhne v sobotu 10. a v pondělí 12. května. Autobusová doprava bude po dobu uzavírky ulice 1. máje vedena v obou směrech na autobusové Ač loupil, prozatím je na svobodě Izabela Kraus-Żurová Třinec Muž, který v polovině března s nožem v ruce přepadl třineckou večerku, si pár dnů nato zašel do té samé na nákup. Byl totiž vyšetřován na svobodě. Za zvlášť závažný zločin loupeže může strávit za mřížemi 2 až 10 let. Když se objevil ve dveřích, myslela jsem, že zkolabuji. Stejně jako moje zaměstnankyně, kterou několik dní předtím přepadl. Na otázku, co tady chce, odpověděl, že přišel koupit pár piv. Požádaly jsme ho, ať odejde. Tentýž den přišel ještě jednou. Zeptaly jsme se, zda mu není trapné sem chodit a ať už to víc nedělá, popisuje majitelka přepadené večerky Marika Műllerová situaci, ve které se spolu s přepadenou prodavačkou ocitly pár dnů po incidentu. V následujících dnech pak lupiče párkrát potkaly na ulici. Muž přepadl večerku 16. března před 19. hodinou. To, jak šermuje Foto: pm kuchyňským nožem s 20centimetrovým ostřím před prodavačkou, žádá po ní tisíc korun a vyhrožuje, že ji podřeže, zachytil i kamerový systém. Proto obě ženy žily v domnění, že když pachatel bude polapen, půjde hned za mříže. Polapen byl, ale do vazby nešel. V průběhu vyšetřování uvedeného případu nebyly policejním orgánem shledány důvody vazby vůči pachateli této loupeže, uvedl na dotaz Třineckého hutníku mluvčí frýdecko-místeckých policistů Vlastimil Starzyk. Na námitku, že je to pro prodavačku dosti stresující záležitostí, policejní mluvčí reagoval, že muž do večerky chodil nakupovat i před svým činem, tak je přece možné, že tam bude nakupovat i nadále. Kdyby však svým chováním nějak svědka ovlivňoval, policie by pak přijala účinná opatření, dodal. Z psychologického hlediska však opětovné setkávání se s pachatelem může vést až k rozvoji postraumatické stresové poruchy. stanoviště po ulici Staroměstské. Uzávěra zasáhne především zaměstnance Třineckých železáren. Objízdná trasa bude nařízena po Frýdecké ulici směrem na I/11 a na Kanadu. Z ní řidiči sjedou k hlavní bráně Třineckých železáren, popřípadě k bráně Koksovna, a naopak, vysvětluje mluvčí Třineckých železáren Petra Jurásková. Problémy budou mít po tuto dobu i řidiči, kteří budou chtít vjet do areálu huti Jižní bránou. Vjezd bude zcela uzavřen ve středu 7. května od 6.00 do hodin. Od 6. května se začíná s frézováním Frýdecké ulice od světelné křižovatky ke kruhovému objezdu na Nádražní ulici směrem k Myší díře, kde bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh, doplnila Bartošová další obtíže, které potrvají do 15. května. Navíc od 7. května se začíná s frézováním první části rekonstrukce silnice od náměstí TGM po městský úřad. I tady se bude jezdit jen po polovině silnice a dopravu budou řídit semafory. Na stres náš mozek reaguje automaticky podle vzorce bojuj nebo uteč. Zážitek, který prožila prodavačka, nebyl zcela běžnou negativní zkušeností. Je to určité trauma a může vést až k rozvoji posttraumatické stresové poruchy, vysvětlila psycholožka Barbara Konderlová. Doplnila, že podstata zmíněné poruchy tkví v tom, že nejsme schopni zvládnout určitou silnou situaci nebo zážitek. Jakékoliv další připomenutí situace, v tomto případě opětovné setkání s agresorem, povede k dalšímu návalu strachu. Při opakování této situace se u prodavačky může dokonce rozvinout naučená reakce strachu na jakéhokoliv muže, který přijde do večerky nakupovat, dodala psycholožka. Soudní líčení, na jehož konci padne verdikt, zda a na kolik let půjde třinecký lupič do vězení, začne v polovině května. Do té doby se jak napadená prodavačka, tak majitelka obchodu mohou s mužem setkat ještě mnohokrát, protože ve vazbě není. Kompostér do každé dědiny Kola pro Afriku Třinec Kolo. Pro děti i dospělé v Africe ten nejžádanější dopravní prostředek. I proto se třinecká Charita pustila do jejich sbírky. Na africkém venkově často rozhoduje kolo o tom, jestli bude dítě chodit do školy. Někdy zase stačí jedno kolo do rodiny, aby měl otec práci a všichni tak měli co jíst, uvedl Arthur F. Sniegon, který se loni s bicyklem vydal na roční africkou pouť za záchranou slonů. Charitě se již podařilo shromáždit 26 vzácných dopravních prostředků. Máme tady skládačky, silničky, horská kola, kola píchlá nebo bez blatníků. Rádi přijmeme vše, uvedl Jakub Molin, který na dárce čeká každý den od 8 do 15 hodin, v pátek do 13 hodin u garáže Charity za hotelem Steel. Také náhradní díly charita přijme. Na černém kontinentu jsou totiž pokladem. Možnost najít tam dobrý bicykl nebo náhradní díly je totiž mizivá. I když má člověk peníze. Moderní kola se tam jednoduše ještě nevedou a setkat se lze se starými modely nebo levným čínským zbožím, dodal Arthur F. Sniegon, který kolo po své cestě také daroval. Sbírka potrvá do úterý 6. května. (pm) Hledá se místo pro třídírnu Třinec Pro třídírnu, kterou má v plánu vystavět firma Nehlsen, se hledá nová lokalita. Pozemek v Konské, který společnost koupila a pro který byl projekt moderní dotřiďovací linky navržen, je podle vedení Třince nevyhovující. A to i přesto, že kraj výstavbu po zjišťovacím řízení na vliv životního prostředí v Konské posvětil. Valná hromada vlastníků Třince a německého partnera měla na březnovém setkání pozastavit projekt. Není totiž vyřešena doprava. Navíc přes šest stovek odpůrců třídírny vystupuje proti výstavbě ve sdružení Třinec místo pro život a podepsalo se také pod petici. Třinec byl pro, německý společník proti usnesení pozastavit výstavbu linky. Dohodli jsme se, že Nehlsen najde další lokality severozápadně až západně od města. Dotřiďovací linka je zapotřebí. Dnes třídírna zpracovává 9 až 10 tisíc tun odpadu, ale pouze 1700 tun je z Třince. Není dáno, že třídírna musí stát právě v Konské, uvedla starostka Věra Palkovská a dodala, že výstavbu je nutné také správně načasovat. Chystá se totiž nový plán odpadového hospodářství i nové programovací období, které má s dotacemi pamatovat právě na stavby třídíren. Podle zaměstnanců i jednatele firmy Nehlsen je ovšem pozemek v Konské nejvhodnějším a město blokuje výstavbu z populistických důvodů. To již dříve třinecká starostka ovšem razantně popřela. Vedení Třince nehájí zájmy společnosti, trvale brzdí rozvoj společnosti a ustupuje nátlakovým organizacím, které zastupují jen malé procento občanů, píší nespokojení zaměstnanci v otevřeném dopise, který adresovali vedení třinecké radnice i zastupitelům. Třídicí linka v Oldřichovicích je podle pracovníků zastaralá a kapacitně nevyhovující. V tomto neutěšeném stavu nevidíme žádnou budoucnost a je jasné, že to ohrožuje naše pracovní místa, píší v dopise s tím, že je nepřijatelné, aby byla linka postavena mimo Třinec. V dojíždění na větší vzdálenosti vidí zaměstnanci těžko řešitelný problém. (pm) Inzerce Region Na kompostéry, jež získají zdarma v rámci dotace, čekají nyní obce ve zdejším regionu. Žádost o ně sepsaly na základě nabídky, kterou dostaly v únoru na schůzce Sdružení obcí Jablunkovska. V obcích mají lidé většinou místo určené na kompost. K čemu tedy ještě kompostér? ptali se zástupců firmy starostové. Dostalo se jim odpovědi, že zpracování kompostu přímo v kompostérech je mnohem rychlejší. Navíc obce k menším kompostérům pro jednotlivé domácnosti občanů získají také velkoobjemový kompostér a štěpkovač pro obecní účely. To většinu z nich přesvědčilo. Žádost o dotaci podalo například vedení Písečné, Nýdku či Hrádku. Černé skládky jsou plné biologického odpadu, který bychom takto mohli lépe likvidovat. Potoky a příkopy pak budou bez nánosů, čisté a uklizené, podotkl starosta Hrádku Robert Borski. Pro starosty bývá likvidace odpadu a černých skládek v obcích nikdy nekončícím bojem s větrnými mlýny. Na jedné straně uklidíte, a na druhé nová skládka vznikne, posteskl si závěrem Robert Borski. (dk)

4 4 Ze skupiny TŽ MS Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Ostravský park ozdobí hrušně díky daru třinecké hutě Ostrava Obyvatelé městské části Moravská Ostrava a Přívoz si už za několik dní budou moci vychutnat příjemné posezení v parčíku Železárenská. Ve čtvrtek 24. a v pátek 25. dubna tady vysadili nové kvetoucí stromy. Ke zvelebení parčíku přispěly svým dílem Třinecké železárny, které poskytly městskému obvodu dar ve výši 300 tisíc korun. Petra Jurásková, tisková mluvčí Třinecké železárny nedaleko parku provozují Válcovnu trub. Darem chtějí vyjádřit zájem o rozvoj této lokality a přispět ke zlepšení životního prostředí lidí, kteří nedaleko jednoho z odloučených provozů třinecké hutě žijí. Jsem rád, že jsme mohli i v Ostravě udělat něco pro životní prostředí. Naší dlouhodobou snahou je přispívat ke zvelebení našeho okolí a letos jsme se rozhodli masivně podpořit výsadbu stromů. Nejen v Třinci, ale také třeba tady v Ostravě, vysvětlil generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Rekonstrukce parčíku Železárenská pokračuje novou výsadbou. Jedná se o další etapu rekonstrukce parčíku. Proto, abychom ho zkrášlili, vybrali jsme kvetoucí stromy. Vysazeno zde bude 26 okrasných hrušní. Poděkování patří společnosti Třinecké železárny, která nám poskytla finanční dar, díky kterému může k obnově parku dojít, uvedl místostarosta Dalibor Mouka. Výsadbě pomohli také vybraní žáci frýdecko-místecké průmyslové školy, kteří se kromě toho podívali do provozu válcovny. Se školou Třinecké železárny dlouhodobě spolupracují, provoz válcoven může být jednou z možností pracovního uplatnění jejích absolventů. Výsadbě stromků asistoval i generální ředitel Jan Czudek. Na snímku s žáky frýdecko-místecké průmyslové školy, kteří pomáhali při výsadbě, usazuje do připravené jámy jednu z hrušní. Foto: Jiří Wawrzacz Refrasil slavil Třinec Dvacáté výročí vzniku firmy Refrasil si v pátek připomněli na slavnostním setkání v kulturním domě Trisia zaměstnanci této firmy spolu s pozvanými obchodními partnery. Mezi hosty nechyběli představitelé mateřského podniku Třineckých železáren v čele s předsedou představenstva TŽ Janem Czudkem a předsedou představenstva Moravia Steel Petrem Popelářem. V úvodu setkání ředitel Refrasilu Tadeáš Franek stručně připomněl zásadní historické milníky firmy. Během 20 let existence firma zaměstnávala 600 pracovníků. Vyrobila 500 tisíc tun žáruvzdorných výrobků za 7 miliard Kč, které vyvezla do 50 zemí čtyř kontinentů. K největším úspěchům patří 2. místo v žebříčku největších výrobců žáromateriálů v ČR a 1. místo ve výrobě žárobetonových prefabrikátů. Začátky výroby žárovzdorných materiálů v Třinci sahají do poloviny 19. století, kdy Těšínská komora zahájila u břehů řeky Olzy výrobu surového železa a litiny. První žárovzdorné výrobky byly proto určeny pro vyzdívku vysoké pece a agregátů pracujících ve slévárně a smaltovně. Časem se jejich produkce rozšířila o výrobky pro koksovnu, ocelárny a válcovny. V roce 1889 vznikla v TŽ z původní malé dílny továrna na žárovzdorný materiál, která kryla celou potřebu železáren. V továrně se vyrábělo asi tun šamotových a dinasových materiálů. V důsledku zvyšování výroby oceli a změny požadavků na sortiment a kvalitu dodávaných žáromateriálů byla uvedena v roce 1961 do provozu nová šamotárna, která umožnila výrobu cca tun šamotových, vysocehlinitých, křemičitých a magnezitových výrobků. V roce 1993 vznikla v procesu restrukturalizace Třineckých železáren samostatná firma Refrasil, s.r.o., která navazuje na dlouholetou tradici výroby žaromateriálů a za relativně krátkou dobu své existence získala nejen přední pozici v tomto průmyslovém odvětví v České republice, ale prosadila se i v evropském měřítku mezi výrobci žáruvzdorných materiálů. Dnes patří Refrasil mezi nejvýznamnější výrobce žáruvzdorných materiálů v České republice. Kromě výroby zajišťuje odborný technický servis související s aplikací žárovzdorných materiálů a poskytuje komplexní žárotechnické služby při zabudování svých materiálů u odběratelů. Výrobní sortiment zahrnuje šamotové a vysocehlinité tvárnice, izolační materiály, hmoty, malty, tmely, žárobetony a žárobetonové prefabrikáty. Žáruvzdorné výrobky jsou určeny pro spotřebu v metalurgickém průmyslu, slévárnách, stavebnictví, keramickém a sklářském průmyslu, cementárnách a vápenkách, energetice a dalších průmyslových odvětvích, které vyžadují použití žáromateriálů. V letech 1998 až 2002 Refrasil zastupoval výrobce žáromateriálů z ČR a SR v Evropské asociaci výrobců žáromateriálů se sídlem v Bruselu. V roce 2002 Refrasil založil Asociaci českých a slovenských výrobců žáromateriálů (AČSVŽ), která sdružuje nejvýznamnější výrobce tohoto oboru a v současné době má ve svých řadách prezidenta AČSVŽ. Jan Czudek ve svém vystoupení poblahopřál firmě k dosahovaným výsledkům. Ocenil dlouholetou práci ředitele Tadeáše Franka a jeho zástupce Jana Javorského, ale i všech zaměstnanců, kteří firmou za ta léta prošli, dokázali čelit výkyvům na trhu a velké konkurenci. Díky tomu i obrovské obětavosti a nasazení se firma vypracovala na druhou z největších firem v republice v tomto oboru. Vyjádřil zároveň přání, aby v krátkém časovém horizontu dosáhla na příčku první v žebříčku největších výrobců žáromateriálů v ČR. (jw) Další zaměstnanci odcházející do důchodu se loučili s werkem TŽ V březnu se s Třineckými železárnami rozloučili další dlouholetí zaměstnanci. Tentokrát se personální ředitel naší hutě Ivo Žižkou setkal s fotbalovou jedenáctkou, neboť právě tolik, dnes již důchodců, se setkání v zasedací místnosti ředitelství hutě zúčastnilo. Chtěl bych vám poděkovat za věrnost jednomu klubu. Dlouholetou věrnost, neboť někteří z vás nastoupili do železáren, když jsem začal chodit do 1. třídy. A za to, že jste našemu werku zasvětili kus života, ještě jednou upřímně děkuji, řekl mj. v krátkém proslovu ředitel. Na slavnostní setkání u příležitosti odchodu do důchodu jsou zváni (na návrh provozů a odborných útvarů) zaměstnanci, kteří v Třineckých železárnách odpracovali přinejmenším patnáct let. Obvykle však, a poslední setkání nebylo výjimkou, valná většina bývalých zaměstnanců pracovala v huti průměrně 40 let. I spektrum profesí bylo tentokrát rozmanité. S werkem se loučili valcíři, odlévači, zámečníci, technici ale i obsluhovač ohřívače větru na vysokých pecích. Jak je již zvykem, čerstvým důchodcům bylo rovněž nabídnuto k zvážení členství v Klubu werkových důchodců. Zajisté někteří z nich se členy klubu stanou, neboť výhod má takový člen nemálo. Například levnější pobyty v lázních a výlety za rozumnou cenu do zajímavých destinací, jako Mnichov či Győr, anebo také do moravských vinných sklípků. (ikz) Oficiálního rozloučení s bývalými zaměstnanci se zúčastnil personální ředitel Ivo Žižka a předseda odborové organizace František Ligocki. Foto: Petr Rubal

5 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Ze skupiny TŽ MS 5 Železárny v Třinci slaví jubileum Jan Czudek, generální ředitel TŽ Pokračování ze strany...1 u Hlavními protagonisty prosazení trasy výstavby této železnice přes Třinec byli ředitel slezsko- -haličských železáren Ludvík Hohenegger, který se rovněž významně zasloužil o výstavbu a rozvoj železáren v Třinci, a také ředitel těšínsko-haličských statků Těšínské komory Josef Kalchberg, který se stal později po roce 1848 místodržitelem ve Slezsku a poté v době stavby železnice i ministrem obchodu Rakousko-Uherské monarchie. Kvalitní a ekonomicky efektivní dopravní dostupnost znamenala koncentraci ostatních hutí Těšínské komory, které byly mimo železniční spojení, do výhodněji položených železáren v Třinci. Třinecká huť se tak během 80. a 90. let 19. století stala největším i nejmodernějším závodem Těšínské komory. Jak rychle železářské hutě v českých zemích Rakousko-Uherské monarchie v období 17. až 19. století vznikaly, tak také rychle zanikaly. Na konci 19. století zůstalo ze 73 vysokých pecí, které existovaly na našem území kolem roku 1830, už jen 8 dřevouhelných a 20 koksových vysokých pecí. Výroba železa a oceli se v českých zemích na počátku 20. století zkoncentrovala do sedmi míst. Třinec byl jedním z nich. V roce 1905 prodali Habsburkové železárny v Třinci kapitálově silné Rakouské báňské a hutní společnosti. To mělo blahodárný vliv na jejich rychlou modernizaci. Lze to dokumentovat například světovým prvenstvím v zavedení prvního elektrického systému Ilgner-Ward-Leonard k pohonu vratné tratě v červenci 1906, což patřilo k tehdejší světovým technickým unikátům. Rozvoj železáren v Třinci, jako nejvýznamnější součástí Báňské a hutní společnosti, pokračoval i v období první republiky. Na celkové československé výrobě oceli se ve 30. letech 20. století podílely naše železárny z jedné čtvrtiny a v případě válcovaného materiálu dokonce z jedné třetiny. V Třinci byla v roce 1923 například postavena největší vysoká pec v Československu, v pořadí čtvrtá, která je společně s později vybudovanou vysokou pecí č. 6 základem třinecké výroby surového železa i v současnosti. V období druhé světové války a krátce po jejím konci si historie s Báňskou hutní společností a tedy i s Třineckými železárnami zalaškovala. Své 100. výročí založení, po anexi Těšínského Slezska Polskem, oslavily Třinecké železárny jako největší a nejmodernější průmyslový závod v tehdejším Polsku. Po přepadení Polska Německem v roce 1939 se staly součástí německého koncernu Hermann Göring Werke a aby toho nebylo dost, byla na ně po skončení války uvalena národní správa a k byl majetek Báňské a hutní společnosti znárodněn, protože byl považován za německý. Dlouhých padesát let pak trvalo, než byly Třinecké železárny zase odstátněny a staly se opět soukromou společností. V období socialistického Československa, kdy byl těžkému průmyslu přikládán zvlášť strategický význam, pokračoval intenzivní rozvoj železáren. Zásadním způsobem se ale nezměnila předválečná výrobní orientace z období Báňské a hutní společnosti. Třinecké železárny zůstaly zaměřeny na výrobu dlouhých válcovaných výrobků. Výroba oceli i válcovaného materiálu se však mezi lety 1949 až 1989 více než zdvojnásobila. Množství vyráběné oceli však bylo tehdy státem centrálně plánováno a stát také garantoval prodej vyrobených ocelových produktů. Nicméně klíčové investice do ocelářských a válcovenských kapacit v období socialismu tvoří výrobní základnu hutní prvovýroby Třineckých železáren i v současnosti. Nejnovější kapitolu svých dějin začínají Třinecké železárny psát od roku 1996, kdy se jejich majoritním vlastníkem stala akciová společnost Moravia Steel. S t a n o v e n í nové firemní mise Společně pro příští generace a definování vize Vyspělá průmyslová společnost vycházející z tradic hutní výroby se stává impulsem pro tvorbu nové podnikové strategie i pro postupnou řízenou přeměnu celé akciové společnosti. Roste podíl finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou a rentabilitou. Rozrůstá se i výrobkové portfolio. K novým nosným výrobkům provozů Třineckých železáren se tak připojují bezešvé trubky, široká nebo tažená ocel. Postupně se zúročují především přednosti vysoké čistoty naší oceli vyráběné rudnou cestou, knowhow generací třineckých hutníků a zároveň i vybudované navazující výrobkové řetězce. Jestliže měly Třinecké železárny v roce 1999 šest dceřiných a přidružených společností, pak na počátku roku 2014 se tento počet zvýšil již na dvacet osm. V roce 1999 pracovalo v Třineckých železárnách zaměstnanců a další v šesti dceřiných firmách. Dnes zaměstnávají Třinecké železárny na zaměstnanců, přičemž se objem vyrobené oceli oproti roku 1996 zvýšil. V ostatních dvaceti osmi společnostech skupiny v ČR, Polsku a Maďarsku je zaměstnáno dalších zaměstnanců. V posledních pěti letech jsou Třinecké železárny největším výrobcem oceli v České republice, když prakticky každá druhá tuna české oceli je vytavena u nás v Třinci. I když se Třinecké železárny řadí k nejstarším průmyslovým podnikům v České republice, jsou i po 175 letech od svého založení moderní a perspektivní ocelářskou společností a také největším zdrojem pracovních příležitostí v Těšínském Slezsku. Během příštích pěti let vloží Třinecké železárny, díky rozhodnutí jejich hlavního akcionáře, do své modernizace a nových ekologických zařízení dalších deset miliard korun. Čtyři a půl miliardy proinvestují v průběhu pěti let také jejich dceřiné společnosti. Tento veliký objem investic v rámci celé skupiny je garancí jak vysoké konkurenceschopnosti, tak i snižování ekologické zátěže okolní krajiny. Zodpovědnost za udržitelný rozvoj celého regionu zůstává pro skupinu Třinecké železárny Moravia Steel klíčovým závazkem jak vůči současné generaci, tak i generacím příštím. Snažme se pro čest a slávu našeho werku odvést každý maximum, abychom si mohli my i naši nástupci připomínat jeho budoucí jubilea po minimálně dalších sto let. Středoškolští studenti z regionu nahlédli do zákulisí péče o životní prostředí v huti Radim Klimša, vedoucí odboru Ochrana životního prostředí v TŽ, seznámil studenty a pedagogy s opatřeními Třineckých železáren zaměřenými na kontrolu a minimalizaci znečišťování životního prostředí. Foto: Jiří Wawrzacz Petra Jurásková Snaha o maximální využití odpadů, instalace nejmodernějších technologií na snižování ekologické zátěže z průmyslu, dodržování všech emisních limitů, čištění odpadních vod a řadu dalších aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí mohli na vlastní oči vidět vybraní studenti a pedagogové středních škol z Třince, Českého Těšína, Havířova i Frýdku-Místku. Minulý týden přijeli do třinecké hutní firmy na speciální exkurzi. Během ní se třiadvacet návštěvníků mohlo přesvědčit o tom, co vše výrobní firma v rámci ekologických činností dělá. Novinkou pro mne bylo zjištění, že železárny provozují na vlastní náklady stacionární nornou stěnu, která v případě úniku nebezpečných látek kdekoliv výše na vodním toku, zabrání dalšímu šíření, uvedl během diskuse jeden z pedagogů. Kromě návštěvy norné stěny v Konské si skupinka studentů s učiteli prohlédla také koncovou čistírnu odpadních vod, absolvovala ukázku běžného měření emisí do ovzduší, prohlédla si také laboratoře vod, centrální sklad maloobjemových odpadů. Snažíme se vnímat odpady jako materiál, takže pokud se dají využít, zpracováváme je následně v rámci uzavřeného výrobního cyklu, podotkl během následné diskuse vedoucí odboru Ochrana životního prostředí v TŽ Radim Klimša. Dodal, že Třinecké železárny mají od roku 2001 zaveden Environmentální systém řízení, který se promítá do všech procesů výroby a zejména do péče o životní prostředí. Péče o životní prostředí je nejenom naším zájmem a společenskou odpovědností, ale přímo i požadavkem našich zákazníků, zejména ze segmentu automobilového průmyslu. Důkazem, že se nám v této oblasti daří, je například množství vypouštěných tuhých emisí, které za poslední období kleslo natolik, že činí pouze 1 % toho, co bylo vypouštěno například v 60. letech, podotkl ředitel pro personalistiku a administrativu Ivo Žižka. Připomněl, že česká ocelářská firma s největším podílem výroby oceli v ČR letos pokračuje v investicích do odprášení v řádech několika miliard korun, které znamenají instalaci špičkové technologie látkových filtrů na zařízeních, kde dochází k největší prašnosti. Jedou takové filtry pořád, nebo je vypínáte? zeptala se jedna z přítomných studentek. Provoz filtrů jede samozřejmě souběžně s provozem odprašovaného zařízení, neboť je přímo navázaný na výrobu. Dokud běží výroba, běží i filtry. Navíc na nejvýznamnějších zdrojích znečišťování probíhá kontinuální měření emisí se záznamem naměřených hodnot. Účinný a souběžný provoz filtrů je předmětem pravidelných kontrol orgánů státní správy a k žádnému vypínáni proto rozhodně nedochází, odpověděl Radim Klimša. Doplnil, že veškeré výrobní provozy v Třinci jsou zmodernizované a splňují přísné požadavky BAT, tedy nejlepší dostupné technologie. V podobně zaměřených exkurzích budou Třinecké železárny pokračovat. Jejich smyslem je poskytnout pedagogům a mladé generaci dostatečné informace o tom, jak v dnešní době v průmyslovém podniku vypadá péče o životní prostředí a kam jsou snahy o zlepšení podmínek života obyvatel v regionu směřovány.

6 6 Info Zaolzie Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Jubileusz chóru Przełęcz Mosty koło Jabłonkowa Sobotnie popołudnie bez wątpienia należało do chóru mieszanego Przełęcz. Na scenie mosteckiego Domu PZKO chór zaprezentował się w koncercie jubileuszowym, bowiem Przełęcz świętowała. I to podwójnie: 60. urodziny i 40 lat pracy z zespołem jego dyrygentki Haliny Niedoba. Sympatycy śpiewu chóralnego z całego regionu, którzy wypełnili salę do ostatniego miejsca, wysłuchali koncertu, w którym Przełęcz zaśpiewała to, co najlepsze w jej repertuarze. A przekrój wykonanych utworów był szeroki od pieśni sakralnym po ludowe. I jak to na jubileuszach bywa, były prezenty i niespodzianki. Dla jubilata wiązankę pieśni ludowych wykonał zespolik śpiewaczy z miejscowej podstawówki, zaś członkinie prowadzonego przed laty przez Halinę Niedoba zespołu wokalnego Przełęczanki ponownie razem zaśpiewały na scenie. (ikz) Jubilat na scenie mosteckiego Domu PZKO Foto: ikz Delong i Branny są w Radzie Rządu RC Praga Czeski premier, Bohuslav Sobotka powołał na mocy uchwały Rządu Republiki Czeskiej z dnia 16 kwietnia nową Radę Rządu RC ds. Mniejszości Narodowych. Polska mniejszość będzie miała w Radzie ponownie dwóch przedstawicieli: Dariusza Brannego, który został nominowany przez Kongres Polaków oraz Eugeniusza Delonga, nominowanego przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Nowi członkowie rady zastąpią Tadeusza Wantułę (Kongres) i Władysława Niedobę (PZKO), którzy reprezentowali polską społeczność w Pradze przez poprzednie dwie kadencje. Członkami Rady jest osiemnastu przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych żyjących na terenie RC. (th) 16. Przegląd Filmowy KINO NA GRANICY 16. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI Cieszyn/Český Těšín Středa D/Pro děti: Porwanie w Tiutiurlistanie (Zdzisław Kudła, Wojciech Żukrowski, PL, 1986) C/WM Sublokator ( Janusz Majewski, 1966) P/DH Zlatá šedesátá: Dušan Hanák (Martin Šulík, 2009) T/NF: Pandy (Matúš Vizár, 2013), Exponáty alebo príbehy z kaštieľa (Palo Korec, 2013) C/BM Bilet powrotny (Czesław Petelski, Ewa Petelska, 1978) P/KH: Hulki-Laskowskiego przygoda ze Szwejkiem (Józef Głębski, 1999), Osudy dobrého vojáka Švejka ( Jiří Trnka, 1954) T/NF Jako nikdy (Zdeněk Tyc, 2013) C/NF Pojedeme k moři (Jiří Mádl, 2014) P/VV Evropa tančila valčík (Otakar Vávra, 1989) T/NF Płynące wieżowce (Tomasz Wasilewski, 2013) C/NF Rozkoš ( Jitka Rudolfová, 2013) P/KH: Zvony pana Mlácena (Zdeněk Podskalský, 1973), Franz Kafka (Piotr Dumała, PL 1991), Inkarnace (Pavel Barta, CZ 1994), K. kontra Kafka (Longin Szmyd, PL 1997) T/DH: Deň radosti (Dušan Hanák, 1972), Obrazy starého sveta (Dušan Hanák, 1972) C/NF Bez miłości (Barbara Sass, 1980) Z/KH Amerika ( Vladimír Michálek, CZ 1994) K/Koncert: Bokka Čtvrtek D/Pro děti: Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie (Stanisław Dülz, PL, 1986) C/NF Kandidát ( Jonáš Karásek, 2013) T/VV Ľalie poľné (Elo Havetta, 1972) D: Glasgow (Piotr Subbotko, 2010), Urodziny (Maciej Sobieszczański, 2011), Psubrat (Maria Zbąska, 2013) P/NF Stopy na hrebeni (Pavol Barabáš, 2013) A/Setkání: W otoczeniu, kulturze, głowach co nam zostało sprzed 1914 roku? C/BM Kolory kochania ( Wanda Jakubowska, 1988) P/DH: Učenie (Dušan Hanák, 1965), Ružové sny (Dušan Hanák, 1976) T/NF Imagine (Andrzej Jakimowski, 2013) C/NF: Sneh (Ivana Šebestová, 2013), Nový život (Adam Oľha, 2013) P/VV: Postkarten (Stanisław Różewicz, 1979), Signum laudis (Martin Hollý, 1980) T/UA: Damage (Vladymir Vlasenko, UA 2013), UA ToyKhtoProyshovKrizVohon (Mykhailo Illienko, 2011) C/NF Příběh kmotra (Petr Nikolaev, 2013) P/NF Dziewczyna z szafy (Bodo Kox, 2013) T/NF: Hřích boha (Agnieszka Holland, 1969), Powrót Agnieszki H. (Krystyna Krauze, Jacek Petrycki, 2013) C/NF Vejška (Tomáš Vorel, 2014) Z/KH Vzorný kinematograf Haška Jaroslava (Oldřich Lipský, 1955) K/Koncert: Zrní Pátek KS/Pro děti: Gwiazda Kopernika (Zdzisław Kudła i Andrzej Orzechowski, PL, 2009) D/Setkání: Krok pierwszy: scenariusz C/BM Bluszcz (Hanka Włodarczyk, 1982) D/Nejen pro děti: Legendy staré Prahy (Ondřej Žatečka, Marek Berger, PL, 2013) KS/NF: Rondo (Janusz Majewski, 1958), Sen jest życiem (Stefan Szlachtycz, 2013) P/VV Zbehovia a pútnici ( Juraj Jakubisko, 1968) T/NF Tatarské touhy (Krystyna Krauze, 2012) D/ Prosta historia o miłości (Arkadiusz Jakubik, 2010) C/NF Nepravděpodobná romance (Ivan Vojnár, 2013) KS/BM Agnieszka Osiecka: filmy szkolne (Agnieszka Osiecka, ) P/DH Ja milujem, ty miluješ (Dušan Hanák, 1980) T/NF Sekrety miłości (Krystian Matysek, 2012) C/NF Papusza (Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, 2013) KS/WM: Docent H. (Janusz Majewski, 1962), Szpital ( Janusz Majewski, 1962), Błękitny pokój ( Janusz Majewski, 1965), Pierwszy pawilon (Janusz Majewski, 1965) P/VV: Len lístok poľnej pošty (Peter Solan, 1977), Anjel milosrdenstva (Miloslav Luther, 1994) T/NF Bella Mia (Martin Duba, 2013) C/NF Křídla Vánoc (Karin Babinská, 2013) P/VV Štyridsaťštyri (Paľo Bielik, 1957) T/WM Urząd ( Janusz Majewski, 1969) A/Koncert: The Fathers C/NF Líbánky ( Jan Hřebejk, 2013) Z/UA: Podorozh do zaliznykh ptakhiv (Maryna Grishay, 2012), Orangelove (Alan Badojew, 2007) K/Koncert: Dr Misio C/NF Fair Play (Andrea Sedláčková, 2014) projekce Kina Central, mimo program Kina na hranici! Sobota C/NF Klauni ( Viktor Tauš, 2013) P/KH Haškovy povídky ze starého mocnářství (Miroslav Hubáček, 1952) T/NF: Fongopolis (Joanna Kożuch, 2014), Hodina dejepisu (Dušan Trančík, 2012) C/BM Mężczyzna niepotrzebny! (Laco Adamik, 1981) P/DH: Výzva do ticha (Dušan Hanák, 1965), Tichá radosť (Dušan Hanák, 1985) T/UA: Bila vorona (Anatoliy Lavrenishyn, 2010), Kross (Maryna Vroda, UA/FR 2011), Nastupniy (Anatoliy Lavrenishyn, 2003), Pozvonky (Maryna Grishay, 2012), Poriatunok (Nikon Romanchenko, 2013), Yaderni vidkhody (Myroslav Slaboshpytskiy, 2012), Staty tverdym (Stepan Koval, 2009) C/NF Zamatoví teroristi (Peter Kerekeš, Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský, 2013) P/DH: Prišiel k nám Old Shatterhand (Dušan Hanák, 1966), Papierové hlavy (Dušan Hanák, 1995) T/KH Proces (Agnieszka Holland, Laco Adamík, 1980) C/NF Krásno (Ondřej Sokol, 2014) P/KH Dobrý voják Švejk (Karel Steklý, 1956) T/NF: Błękitne drzewo (Anna Przybyłko, 2013), Chce się żyć (Maciej Pieprzyca, 2013) C/NF Kauza Cervanová (Robert Kirchhoff, 2013) Z/NF: Strach (Martin Krejčí, 2013), Show! (Bohdan Bláhovec, 2013) K/Koncert: Puding pani Elvisovej C/NF Láska, soudruhu! (Taru Makelä, 2014) Neděle C/BM Palace Hotel (Ewa Kruk, 1977) P/VV České století: Veliké bourání (Robert Sedláček, 2013) T/NF Hořící keř (Agnieszka Holland, 2013) C/NF Colette (Milan Cieslar, 2013) P/DH Súkromné životy (Dušan Hanák, 1990) C/NF Hany (Michal Samir, 2014) P/KH Poslušně hlásím (Karel Steklý, 1957) C/NF Zázrak ( Juraj Lehotský, 2013) C/NF Wałęsa. Człowiek z nadziei (Andrzej Wajda, 2013) Legenda KDE: A: Čítárna & kavárna Avion/Noiva, Český Těšín, C: kino Central, Český Těšín, D: Dom Narodowy, Cieszyn, KS: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín, K: Festivalový klub, Cieszyn, Wzgórze Zamkowe, P: kino Piast, Cieszyn, S: Galeria Szara, Cieszyn, T: Teatr im. Adama Mickiewicza, Cieszyn, Z: Promítání u Piastovské věže, Cieszyn, Wzgórze Zamkowe CO: BM: Mazurka nad ránem. Ženské filmy v polské kinematografii; DH: Dušan Hanák. Retrospektiva; HU: maďarský element; KH: Franz Kafka & Jaroslav Hašek. Retrospektiva; NF: nové filmy; UA: Hranice a zdi světa: Na filmové Ukrajině; VV: Velká válka ; WM: Kurt Weber & Janusz Majewski. Retrospektiva. Změna programu vyhrazena.

7 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Obrazem 7 Fortuna běh přilákal přes tisíc běžců Na startu bylo hodně těsno. Foto: ikz (5) cieszyn/český Těšín Běhání je v módě. Šestý ročník Fortuna běhu přilákal letos více než tisíc běžců, kteří se v neděli rozhodli zdolat desetikilometrovou trať. Tak, jako obvykle vedla nábřežími po polské i české straně Olzy. Tentokrát do cíle doběhl jako první Artur Kozłowski z Sieradze v čase 29:34. O deset vteřin pomalejší byl kenijský běžec Moses Bowen. Nejrychlejší ženou pak byla Ukrajinka Tatyana Holovcenko (35:07). Na kratší trase si zazávodila i mládež a všem běžcům po celou dobu hrál českotěšínský Silesia Dixie Band. (ikz) Doušek minerálky na trase přišel vhod. V rámci Fortuna běhu závodila také mládež. Účastníků bylo opravdu požehnaně. Fanda na jedničku. Začala prestižní soutěž o železného hasiče a hasičku Hnojník Hasičky a hasiči, dobrovolní a profesionálové, se 19. dubna utkali v prvním kole závodu Beskydský železný hasič, který je pořádán již potřetí. Na start silového a vytrvalostního závodu se tentokrát dostavilo více než sto hasičů z Čech, Polska a Slovenska, mezi nimiž bylo i 16 žen. Závodníci museli zdolat několik překážek, např. přesunout 80kg figurínu. Další kola soutěže se budou konat v Písečné, Bukovci, Mostech u Jablunkova a Jablunkově. Své želízko v ohni mají i werkoví hasiči. (ikz) Na začátku byl úsměv. Foto: ikz (6) Pak nastal čas na plížení se zdolávání překážek,... běh (i do schodů na 3. podlaží), a několik dalších atrakcí. V cíli lapali po dechu všichni soutěžící. Kdo polapí trofej se teprve uvidí.

8 8 Kultura Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Bláznivý Petříček míří do Trisie Třinec Příjemný kulturní zážitek nejspíše přinese všem milovníkům divadla představení Bláznivý Petříček, s nímž do Třince přijedou 22. května oblíbení herci Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Čtenářům našeho týdeníku dnes přinášíme rozhovor s oběma protagonisty.? Táňo, když vám přišla nabídka na postavu Mariany v Bláznivém Petříčkovi, prý jste ji nejprve odmítla. Proč? Produkce mi nabídla moc nízký honorář za celý servis, který po mně chtěla. Pak ale sehnali Richarda Balouse (ředitele divadla La Fabrika), největšího frajera a mecenáše v Praze, a tak jsem nabídku přijala.? Hercům se často stává, že spolu na jevišti tvoří milenecký pár, ale ne vždy se z nich stane pár i v soukromí. Čím vás Vojta tak upoutal? Tohle se mi stává opravdu často, většinou s herci, co hrají titulní roli, třeba Idiot (Pavel Liška) z filmu Návrat idiota anebo Kájínek, takže Petříček byl na řadě.? Hraje se vám spolu teď jinak, když spolu žijete jako partneři? Je to velká výhoda, protože například v Petříčkovi máme spolu spoustu milostných scén, které někdy můžete zkrátit, někdy zrychlit, zpomalit a někdy taky úplně přeskočit (když vás doma naštval)? Jak zvládáte starat se o tři děti. Pomáhá vám i Vojta? Pomáhají všichni, kdo mají ruce a chuť zažívat nevšední zážitky. Hlavní protagonisté Blaznivého Petříčka? Vojtěch Dyk je nejen mimořádně obsazovaný herec, ale také velmi oblíbený u mnoha mladých žen, jak se s tím vyrovnáváte? Jsem královna všech šeredek, mám silné vojsko a je nás víc! Takže se ohrožení nebojím? Vojtěchu, když vás režisér Peter Serge Butko obsadil do hry Bláznivý Petříček, prý jste si vyžádal za partnerku Tatianu Vilhelmovou. Proč? Je to prostě skvělá herečka. A navíc měla hodně peněz.? Hraje se vám spolu teď jinak? Je libo past na mouchy s hodinovým strojkem? Třinec Z kolekce Vojty Náprstka pochází nová a velice zajímavá expozice v Muzeu Třineckých železáren a města Třince nazvaná Domácí strojky. Základním námětem výstavy je osobnost Vojty Náprstka a jeho snahy o obeznámení české společnosti s technickým pokrokem, které vyvrcholily založením Českého průmyslového muzea v roce 1862, upřesňuje vedoucí muzea Eva Zamarská. V úvodní části se návštěvníci seznámí s osobností Vojty Náprstka a jeho životními příběhy. Hlavní část expozice je věnována předmětům, které sesbíral on či jeho příznivci a podporovatelé v časovém rozmezí let 1860 až K vidění zde tedy jsou předměty technického charakteru, které byly základem Náprstkova průmyslového muzea a v roce 1943 byly z velké části předány do sbírek Národního technického muzea. V muzeu je vystaveno na sedmdesát nejroztodivnějších novinek druhé poloviny 19. století. Například typ jednoho z prvních šlapacích šicích strojů americké Foto: PROMO Herecký projev se lepší, ale peníze ubývají.? Na dnešní poměry jste se poměrně mlád stál otcem. Změnila vás tato úloha? Určitě ano. Začíná mi růst otcovský pupek a čím dál tím víc mě baví fotbal. A jinak, když se necháte dítětem inspirovat, stáváte se automaticky lepším člověkem.? Máte čas při svých pracovních povinnostech pomáhat také doma? Jsem nejrychlejší a nejkvalitnější věšeč prádla, který kdy pod tímto sluncem existoval. (th) značky Wheeler-Wilson, dřevěné pračky, cestovní soupravy na čaj, šlehače, krouhače a nebo past na mouchy s hodinovým strojkem. Výstava připravená ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze potrvá do 11. června. U příležitosti 150 let Českého průmyslového muzea doplňuje tři další výstavy v třineckém muzeu věnované 175. výročí Třineckých železáren. Velkou výstavní síň zaplnila expozice Svatého Floriána, v Galerii Na schodech visí Třinecké železárny na plátně. (pj) Dneska končí předprodej na Europe kulturní info Trvá filmová přehlídka i Bienále Cieszyn/Český Těšín Včera začala 16. Filmová přehlídka Kino na h(g)ranicy, která potrvá do neděle 4. května. Podrobný program najdete na str. 6. Současně probíhá i další ročník Biennale w Cieszyńskiej Wenecji, který jako obvykle má mezinárodní charakter. Díla několika desítek umělců jsou k vidění na 23 místech a na obou nábřežích mezi hraničními mosty. Podrobnější informace včetně mapy najdete na www. biennale.cieszyn.pl. (ikz) Rytmy a Přesýpací básně Třinec Dnes, ve středu 30. dubna,je poslední šance zakoupit si lístky na koncert kapely Europe s předkapelou Divokej Bill. Zaměstnanci skupiny TŽ MS je mohou získat pouze v předprodeji za 200 korun v kulturním domě TRIS- IA (od 9 do 17 hod.). Na místě už všichni návštěvníci Hutnického dne zaplatí plnou cenu 250 korun. Koncert kapely Divokej Bill začíná v hodin, Europe přijde na scénu ve hodin.prodej vstupenek na Hutnický den začne v sobotu 3. května v hodin. Jednoduchá vstupenka pouze do areálu STaRS stojí 50 korun bez vstupu do staré Werk arény na večerní koncerty. Výtěžek poputuje na dobročinné účely a regionální občanské aktivity. Zaměstnanci skupiny TŽ MS mají bezplatný vstup na firemní karty a děti do 120 cm vstup zdarma. V areálu se kromě bohatého programu mohou návštěvníci těšit na širokou nabídku oblíbených regionálních specialit a žízeň uhasí mj.produkce nošovického Radegastu - nový Fajront 15. Hodnota odebraného sortimentu v limitu do 1000 korun na zaměstnaneckou kartu bude sražena ze mzdy při výplatě za květen. Podrobný program Hutnického najdete na internetových stránkách TŽ. (pj) Třinec V Galerii města Třince proběhne v úterý 6. května v 17 hod. vernisáž výstavy vendryňského rodáka Jana Wojnara. Ten se jako autor unikátně podílel na formování konceptuálního myšlení v československém umění. Je tvůrcem konceptuálních děl, obrazů, objektů a fotografických sérií. Na výstavě v Galerii města Třince budou prezentovány dva cykly Rytmy a Přesýpací básně. Ve stejný den v hod. je naplánována přednáška Dáši Lasotove Obrazy Jana Wojnara. (ikz) Krásy Beskyd tahy Pawła Wałacha Wałachovy obrazy jsou k vidění v galerii Winholz. Foto: pm Sv Florián Foto: pm (2) Tento prazvláštní strojek sloužil jako zmrzlinovač. Bystřice Zákoutí regionu, půvab místní architektury i rozkvetlá krása květin oživuje bystřický Windholz. Nová výstava okouzluje obrazy Pawła Wałacha. Na tvorbu autora mělo velký vliv nejen prostředí Beskyd, ale také nářečí, místní dřevěnky, krása těšínských krojů i melodií písní, které byly součástí života. Ten zaznamenává Wałach s uměleckou pravdou, pravdou o lidech, zdejších zvycích a světě horalů na Těšínsku. Dynamické tahy štětce i barvy dávají krajinomalbám pohádkovou atmosféru. Výtvarné dílo plně odráží to, co je jedinečné, autentické pro tento kousek místa na zemi. A to je možné jen tehdy, když má umělec kromě talentu Anteovu sílu. Když je kořeny svých předků spjat s touto zemí, jejíž sílu zdědil. Obrazy Pawła Wałacha jsou odrazem této síly, říká o umělcově tvorbě, která je v Bystřici k vidění do 4. června, Daniel Kadłubiec. (pm)

9 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Zajímavosti 9 Z našich GruNí Trzy Kopce Wiślańskie jsou místem s krásným výhledem Recept Irena Cichá Hora Trzy Kopce Wiślańskie (810 m n. m.) je součástí pásma Równice. Ve starších turistických průvodcích bývá hora uváděna pod názvem Malinka s nadmořskou výškou 809 metrů. Od návrší se dvěma méně výraznými vrcholy se odděluje boční rameno Kamienného, Bukowé a Obory. Severním směrem od vrcholu Trzech Kopců Wiślańských spadají do údolí polany. Trzy Kopce Wiślańskie jsou jedním z nejzajímavějších vyhlídkových míst v okolí města Wisły. Jihozápadním směrem od vrcholu se naskýtá rozhled do údolí Wisły s pásmem Stožku v pozadí. Je odtud však také pěkný výhled na Orłowou, Równici a Skrzyczne i na další hory a horská pásma. Svůj název získala hora kvůli své poloze na hranici tří obcí Ustroně, Wisły a Brenné. Dříve se totiž hranice obcí vyznačovaly zářezy v kůře stromů nebo právě tak, že si obyvatelé každé obce navršovali ze své strany kamenné kopečky. Název Trzy Kopce je ovšem v polských Beskydech poměrně rozšířen, přídavné jméno Wiślańskie proto hora nese kvůli odlišení od dalších vrchů stejného jména, jako jsou např. Trzy Kopce u hranic Brenné, Szczyrku a Wapienice nebo Trzy Kopce v Beskidu Żywieckém. Pohled na Bukowou v minulosti. Lesní kostel na Bukowé. Trzy Kopce Wiślańskie nebývají většinou samostatným cílem výletů a častěji se přes ně pouze přechází v rámci hřebenové trasy ze Salmopolského sedla na Równici a opačně. Bukowa Zalesněná hora Bukowa (713 m n. m.) leží v bočním hřbetu pásma Równice severním směrem nad městem Wisła. Z jejího vrcholu se otevírá skutečně krásné, široké panorama, jež zahrnuje i značnou část Slezských Beskyd. Severním směrem se dole pod Bukowou uzavírá údolí Ślepé Dobky, která je již částí Ustroně. Po Foto: archiv MŚC Foto: J. Tesarczyk pravé straně pak lze vidět horský hřbet, který spojuje Trzy Kopce Wiślańskie s výraznější Orlowou. Západním směrem od vrcholu Bukowé se rozkládá centrum Wisły, nad nímž se zvedá horské hraniční pásmo, které se táhne od Kiczor a Velkého Stožku až po Velkou Čantoryji. Název Bukowa je odvozen od bukových lesů, které pokrývají svahy hory. Během kolonizace postupující od Ustroně do horských oblastí byly ve 2. polovině 17. století osídleny i jižní svahy Bukowé. Lesní kostel Také svahy Bukowé byly v období protireformace útočištěm evangelíků, kteří se tu mohli zúčastňovat svých tajných bohoslužeb. Lesní kostel na Bukowé byl v místě zvaném Spowiednia Dolina (Zpovědní údolí). Na této lesní polaně se dodnes nachází kámen, pod nímž měl dříve tryskat silný pramen vody. Na kameni ve tvaru kazatelny jsou vyryta data a byl do něj zazděn původní kámen, u nějž se kdysi tajné bohoslužby odehrávaly. Dne 29. září 1983 zde byla sloužena inaugurační bohoslužba, která měla mj. připomenout někdejší poslání tohoto místa. Od roku 1988 se tu pak vždy o poslední neděli v srpnu konají bohoslužby. Rybí karbanátky v marinádě Suroviny: Na karbanátky: 1500 g sledě, 30 g soli, 100 g mouky hladké, 100 g strouhanky, 2 vejce do směsi a 2 vejce na obalování, 120 g oleje na smažení Na marinádu: 200 g citronů, 2300 ml vody, 500 ml bílého vína, 2000 g kořenové zeleniny, 2 g bobkového listu, 10 g nového koření, 300 g soli, 450 ml octu, 1325 g cibule, 10 g hořčičného semínka Postup Ryby krátce povaříme, maso obereme, umeleme, přidáme potřebné suroviny a ze směsi vytvarujeme karbanátky. Obalíme je v trojobalu a usmažíme. Ve vodě uvaříme nakrájenou zeleninu, koření a sůl. Před koncem varu přidáme cibuli, ocet, citron a bílé víno. Hotové karbanátky ukládáme do vhodných nádob či sklenic, prokládáme je zeleninou z marinády a zaléváme vychlazeným nálevem. Za tři až pět dnů můžeme podávat. Recept připravila SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov Noční kontroly heren Český Těšín Zastupitelé Českého Těšína schválili v únoru dvě vyhlášky, které mají přispět k omezení hazardu. Od května tak ve městě začne platit zákaz nočního provozu heren. Město navíc neprodlouží provozovatelům hracích automatů povolení, která jim vyprší na konci letošního roku. Od počátku května budou strážníci dělat četnější kontroly, zda herny zákaz hazardu mezi 22. hodinou a 8. hodinou dodržují. Město už před více než rokem vyhláškou zakázalo reklamu na hazard. Nyní přijalo další vyhlášky ve snaze omezit hazard. Jde o velmi složitou problematiku, která nepřináší okamžitý efekt. Navíc je tu stále řada právních nejasnosti a kliček, kdy provozovatelé nacházejí stále nové způsoby jak z hazardu nadále těžit, uvedl místostarosta Stanislav Folwarczny. Hracích přístrojů, které povoluje radnice, je na území Českého Těšína pouze 57. Oproti tomu je však dalších téměř 300 přístrojů, jejichž provoz povoluje ministerstvo financí. (th) Dzień dobry, ludkowie złoci 175 roków je piekny wiek, drugich tela jeszcze piekniejszi Latoś sie nasz werk dożył 175 roków. Mało gdo z nas sie połówki dożyje. Trzeba mu życzyć, aby jeszcze dłógi roki dychoł a z jego kuminów sie kurziło, bo w mało kierej chałpie, co by nie było kogo, co we werku robił albo robi. Robili praprastarzicy, prastarzicy, starzicy, robióm tatowie, synowie aji cery. Oby jako choroba na niego nie skoczyła i nie klęknył na kolana. Jako dziesiątki fabryk w naszej republice. A ho, ho, kiela jich było, co były znane na cały świat. Prziszło pore szubrawców, kierzi naślubowali, że jak jim to sprzedómy, to nóm aji trzeci zęby narosnóm. Narosły, ale dłógi a tunele z jednego na drugi kóniec republiki. Ludzie z dnia na dziyń stracili robote a nieroz aji pore wypłat, kiere jim sóm do dzisio dłóżni ci, co poszli wsyry. Nikany sie jyny wiater przeganio, a co szło, to złodzieje rozkradli. Na łoczach całego narodu. Dyby sie to miało wszecko łopisać, to by starczyło na serial dłógi jako telekryminalny Dallas. Nasz staruszek, chwała Bogu, żyje i dożył sie sędziwego wieku, a dzięki nowym technologióm akt zgónu mu jeszcze dłógi roki pisać nie bedzie trza. Byłaby ciekawo tako jakosi piekno saga ło werku. Bo ni jyny żelazym sie tam żyło i żyje. A miałaby być ło ludziach, kierzi jeszcze żyjóm i kupa se pamiętajóm. Jak daleko mieli ku autobusu albo ku cugu. Bo chodzili aż z Bagiyńca albo z Hrczawej pieszo. Jedni do Nowsio ku cugu, drudzy na Mosty. Dziepiyr potym nieskorzi zaczyny jeździć autobusy. Teraz już aji przez Głównóm brame aż do werku. Byłyby ciekawe łopowiadania pamiętników, kierzi jeszcze żyjóm. Dzisio już jeździ partyja aji swojimi autami. Mo to swoje wygody, boście sóm panami swojigo czasu a też aji rychli w chałpie. Powiydzcie dzisio kómu, że by mioł iść z Hrczawej do Mostów pieszo tam aji spatki. Ale zaś ci ludzie byli ło kupa zdrowsi i nie potrzebowali jakisi tam fitnessy. Kiela sie tam za tych 175 roków pomiyniło i kaj czego przitrefiło. Przeżył wojny, kryzys, strajki, bezroboci. Kiela zażył wiesiel, miłości szczęśliwych i nieszczęśliwych. Pogrzebów aji wspóminek na tych, kierzi wczas łodeszli. Jako sie kiejsi w nim harowało a jako sie wszecko pomiyniło. Drzine zastąpiła technika. Nikany na betrybach muszóm więcej robić głowóm niż rękami. Szłoby ło tym naszym werku napisać grubóm książke. Ni jyny ło żelazie, ale ło ludzki solidarności i pómocy jedyn drugimu. Ni jyny przi robocie we werku, ale aji za jego bramami. Jako se partyja kiejsi pómogała, bo sie chałpy stawiały takzwanie svépomocí. Żodni tam jacysi developerzi to słowo tu do nas pasuje jako pięść na łoko. Ale partyja z betrybu. Ślosorze, tesorze, stolorze, mulorze, elektrykorze. Mamy i starki napiykły kołoczy, nawarziły gulaszu aji laworowice. Żodyn sie nie łotruł. Na swaczyne sie postawił na plac stół, na nim pecyn chleba a ku tymu pełny gliniocz szpyrek. Dziecka góniły z bańkóm na piwo i to była cało wypłata dlo brygadników. Żodyn se nie pisoł godziny i nie wyciągoł ręke po piniądze. Za chwile drudzy stawiali i jedyn drugimu pómogoł. Partyja sie jakosi lepi dzierżała po kupie. Przyjaźnie sie tworziły na cały żywot. Dzisio sie to jakosi wytraco. Ta wspólnota sie straciła. A możne aji tymu, że my sóm taki kónzumowe społeczyństwo? Że jyny sym tam sie jeszcze partyja zyndzie i wspómni na tych, kierzi z nimi dobre aji złe za ty roki przeżywali. Życzym Wóm wszeckim, kierzi we werku robicie, abyście byli zdrowi i mieli robote. Aby sie tyn Wasz żywiciel dzierżoł jako do teraz i nie trza go było resuscytować. Aby sie Wóm dobrze robiło, a wypłaty z premijami Wóm ni płacz, ale uśmiych na twarzi wykrzesały. Bo bez tych pieców aji kuminów nad Łolzóm ani domyśleć, jako biyda by tu piszczała. Waszo Jewka Trzyńczanka

10 10 Svět mladých Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Svět mladých Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem o obsahu snímku posílejte do této rubriky em na adresu Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník, Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, Třinec nebo naskenované em. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Studenti mohou své texty posílat i na redakce studentského časopisu Prostor: Těšíme se na vaše příspěvky. Výtvarná soutěž Nejkrásnější werk míří do finále Region Soutěž sedmých tříd o super výlet do Tater finišuje. O tom, která třída zvítězí, rozhodne široká veřejnost hlasováním na speciální webové stránce s přístupem přes ehutník. Hlasování končí 20. května, každý hlasující může věnovat pouze jeden hlas. Máme už výsledky vědomostního klání, v němž zvítězila třída Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci. Rozhodující bude ale hlasování o nejlepším obrázku. Teprve součet bodů vědomostního a výtvarného kola určí vítěze, říká Petra Jurásková za pořadatele. Stačí označit obrázek, který se nejvíce líbí, a podílet se tak na určení pořadí, které bude pro konečné hodnocení soutěže rozhodující. Špína, prach či smog na straně mínusů. Ale také práce pro lidi, známost ve světě či výroba oceli na plusové polovině názorového chrlení dětí základních škol. Projekt Můj werk, který Třinecké železárny mezi žáky sedmých tříd základních škol regionu rozjely, mají dětem ukázat huť v jejím pravém světle. Jako největšího výrobce oceli v republice, jako moderní firmu řízenou počítači, jako významného zaměstnavatele a také exportéra do celého světa. Cílem projektu je žákům sedmých tříd doplnit jejich znalosti o hutním podniku, který se bezprostředně dotýká života celého regionu. (th) Jubilejní Masarykova ZŠ, Třinec ZŠ Bystřice ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec ZŠ Bezručova, Třinec PZŠ Gustawa Przeczka, Třinec ZŠ Kopernikova, Třinec ZŠ Slezská, Třinec ZŠ Bystřice ZŠ Vendryně PZŠ Vendryně ZŠ Slezská, Třinec ZŠ Kopernikova, Třinec ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec Jubilejní Masarykova ZŠ, Třinec PZŠ Bystřice Poznali krásy Slovinska Český Těšín Již několik let je českotěšínské gymnázium součástí projektu Comenius, který navazuje přátelství mezi školami z různých částí Evropy. Tento rok se gymnazisté spolu s partnery z Turecka, Polska a Španělska sešli na území slovinských kolegů v malém městě Brežice. Na dlouhou cestu se vydalo šest gymnazistů v doprovodu pěti profesorů, aby prozkoumali zdejší život, památky, ale také odprezentovali myšlenky svého tématu Sportem ku zdraví těla i mysli. Jednalo se o pozitivní působení cvičení na zlepšení výkonu ve škole. Poté následovalo seznamování při jednoduchých sportovních aktivitách v jejich malé tělocvičně, vysvětlili studenti 2.A Kateřina Sliwková, Karla Kulová a Petr Beniač a pokračovali: Výlet Církevní ZŠ, Třinec nám dal opravdu mnoho. Využili jsme svých znalostí angličtiny v praxi, poznali nové zvyky, navázali přátelské vztahy. Profesoři si mohli vyměnit zkušenosti, poznat nové výukové metody. A všichni jsme získali nové přátele. Nejen studenti, ale také učitelé dodávají, že se už velmi těší na příští setkání všech partnerů. Již v červnu se všichni potkají v polském Drobinu. (pm) ZŠ Slezská, Třinec ZŠ Slezská, Třinec

11 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 TV program 11 Středa 30. DUBNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 5.59 Studio Vše o vaření 9.00 McLeodovy dcery: Divocí koně - australský seriál 9.50 Polopatě - magazín hodin Dobrodružství kriminalistiky: Pinkertonova detektivní agentura - český seriál Zprávy ve Události v regionech plus Sama doma Vše o vaření Profesionálové: Tak byl dobyt Everest - britský krimi seriál Kuchařská pohotovost: Rýže s rýží rýžovou Televarieté - zábavný pořad Cestománie: Itálie - Sicílie - Za jižní pohodou AZ-kvíz - vědom. soutěž Černé ovce Události v regionech za okamžik a počasí Události v regionech Taxík - soutěžní pořad Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny Losování Sportky a Šance Pošta pro tebe Život se smrtí - dokument Losování Šťastných 10 a Šance milion Karel Kachyňa - 90 let: Lásky mezi kapkami deště - československé romantické drama Tělo jako důkaz: Lazar - americký detektivní seriál 0.35 Máte slovo s M. Jílkovou 1.40 AZ-kvíz - vědom. soutěž 2.05 Dobré ráno 4.35 Kriminálka Paříž: Závislost - francouzský seriál 5.30 Události v regionech 5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Duše Evropy 9.20 Země opět beze jména Století létání - dokument Nejvýznamnější operace 2. světové války: Bitva o Rýn - dokument Největší bomba na světě Náš venkov: Člověk, kůň a les Ta naša kapela Chcete je? Folklorika: Kachle a kamna Naše tradice: Pálení čarodějnic Evropa dnes: Ženy z Hohenecku Když odplula loď Velikonoční ostrov: Stopy Klíč Kancl: Sbohem, Toby - 1. část Život na pobřeží: Kostarika - dokument Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: Štvanec - 2. část Příběhy Alfreda Hitchcocka: V mlze Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída Zprávy v českém znakovém jazyce Český žurnál: Zločin pana Chytila - dokument Na cestě po Rwandě Trabantem Jižní Amerikou Luther - brit. krimi seriál Děvčátko - česko- -slovenská dramedie 0.15 Pot, slzy a naděje: Co nejde silou, jde ještě větší silou - dokument 1.00 Chcete mě? 1.25 Tajuplný ostrov Makatea aneb Svedená a opuštěná 1.55 Tady je Šloufovo...! 2.50 Podle práva: Přednosta stanice 3.20 Josef Bláha archeolog a jazzman 3.40 Přesídlená vesnice 4.00 Babylon 4.25 Ploština - krvavá paseka - dokument 5.59 Snídaně s Novou 9.05 Ulice - český seriál 9.55 Ordinace v růžové zahradě: Nechci být bez tebe - český seriál Krok za krokem Tescoma s chutí Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Dallas: Čí bude Southfork? Beze stopy: Bez uznání Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Nemohoucí trpaslík Ordinace v růžové zahradě: Přímo na solar - český seriál Krok za krokem Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Kriminálka Miami: Hellraisers Ulice - český seriál Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Hlas Případ Pelikán - americký film 0.45 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Nemohoucí trpaslík Novashopping 2.05 Kriminálka Miami: Hellraisers Dallas: Čí bude Southfork? Kolotoč 4.10 Snídaně s Novou 5.15 Novashopping 6.05 Policie Hamburk - seriál 7.05 Vraždy v Kitzbühelu 8.15 M*A*S*H - amer. seriál 9.05 To je vražda, napsala Policie Hamburk - seriál Julie Lescautová - seriál Walker, Texas Ranger Siska - něm. krimi seriál Castle na zabití - seriál Komisař Rex - krimi seriál Odpolední zprávy Prostřeno! Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy Cesty domů - rod. seriál Očima Josefa Klímy - publicistická show Pípšoubazar Hawaii krimi seriál 0.35 Myšlenky zločince: Chování podezřelých Nedokonalé zločiny - italský krimi seriál 2.35 Siska - něm. krimi seriál 3.35 Walker, Texas Ranger 4.20 Nikdo není dokonalý - zábavný pořad PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.20 Velké africké dobrodružství v balonu 7.15 Pěšky napříč světem 8.15 Ztracené světy 9.05 Tajemství svět. muzeí 9.55 Krásy divokého Pobaltí Lovci krajt Megakatastrofy Hudsonské nouzové přistání Mise X: Příběhy velkých vynálezů Úžasná tajemství vědy Jurské bojiště Říše dinosaurů Zrozeni k zabíjení? MacIntyre: Nejdrsnější města světa Království rostlin Nelítostné války hmyzu Černá díra: Monstrum Mléčné dráhy Pět let na Marsu 0.05 Vojevůdci 0.55 Vrtulníky ve válce 1.50 Utajená pravda 2.35 Je to možné? 5.45 Svět Nova Cinema 6.15 Teleshopping 6.50 Monsuno - anim. seriál 7.15 Méďa Béďa - anim. seriál 7.30 Amazing Race: O milion kolem světa 8.25 Nová cestománie: Rusko: Neznámá Karélie 9.00 Nemocnice Chicago Hope 9.50 Ten, kdo tě chrání - seriál Beze stopy - krimi seriál Teleshopping Nemocnice Chicago Hope Upíří deníky - amer. seriál : Nová generace Ten, kdo tě chrání - seriál Dlouhá cesta - amer. film Upíří deníky - amer. seriál Amazing Race: O milion kolem světa : Nová generace Kosmetička a zvíře - americká komedie Eurotrip - amer. komedie Patty Hewes: Nebezpečná advokátka Teleshopping 5.30 Králův korzár - francouzský dobrodružný seriál 6.30 Animáček 9.15 Cordierovi, soudce a policajt - fr. krimi seriál Pomsta a spravedlnost - amer.-kanadský western Doktor z hor - seriál Červené růže - seriál Pauline a Leonard - seriál Jake a Tlusťoch Kašpárku, vař! Naše zprávy Velkolepé století - turecký výpravný seriál Vtip za stovku! Chicago Fire - amer. seriál Lovec - fr. krimi seriál Pouliční rváč - americký akční film 1.55 Chicago Fire - amer. seriál 2.35 Lovec - fr. krimi seriál 3.25 Ostříháno 4.25 Marlene a Konstantin - něm. romantický seriál 8.00 Panorama 8.30 Hokej: PSG Zlín - HC Kometa Brno Letectví: Red Bull Air Race 2014 Chorvatsko Téma pro hosty ČT sport Bojové sporty: Cesta ke slávě Panorama Sportovní zprávy Cyklotoulky Hokej den poté BBV po 25 letech Paralympijský magazín Extrémní sport: Vertikal Dostihy: Turf Deník NHL Basketbal: BK IMOS Brno - ZVVZ USK Praha Fotbal: AC Sparta Praha - FK Baumit Jablonec RWE Ski&Golf Fotbal: Za oponou Ligy mistrů Fotbal: Chelsea FC - Atlético Madrid Olympijský magazín Jezdectví: Český skokový pohár ATP týden tenisu 8.05 Třetí hlídka - amer. seriál 8.50 Extrémní sny - reality show 9.20 NHL play-off - záznam NBA play-off - záznam Teleshopping Barcelona Open Banc Sabadell - záznam Kobra 11 - seriál Teleshopping Hvězdná brána: Atlantida - seriál Extrémní sny - reality show Teleshopping Mistři aukcí - dokument Třetí hlídka - amer. seriál Kobra 11 - pilot - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Kriminálka New York Alcatraz - seriál Sexy amatérky Playboye Hranice nemožného 0.00 Městečko South Park 0.25 Mistři aukcí - dokument 1.05 NHL play-off - přímý přenos 5.20 Telezakupy 5.55 Info Poranek 8.00 Wiadomości 8.05 Pogoda poranna 8.10 Polityka przy kawie 8.30 Dzień pierwszy: 1 maja film dokumentalny 9.35 Natura w Jedynce: Żaglica. Szaleńcze żerowanie - film dok Moda na sukces - serial Świat się kręci - widowisko publicystyczne Wiadomości Agrobiznes Magazyn Rolniczy: Polska wieprzowina Przepis dnia - magazyn Natura w Jedynce: Tajemnice termitów - film dokumentalny Jaka to melodia? Moda na sukces - serial Wiadomości Pogoda Polska non stop - reportaż Klan - telenowela Drużyna A: Gorączka złota - serial Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Klan - telenowela Świat się kręci - widowisko publicystyczne Regiony zmian Przepis dnia - magazyn Wiadomości Sport Pogoda Piąty Stadion: Prosta gra Liga Mistrzów w piłce nożnej: Chelsea Londyn - Atletico Madryt (studio) Liga Mistrzów w piłce nożnej: Chelsea Londyn - Atletico Madryt (półfinał - rewanż) Liga Mistrzów - skróty Jak narkotyk - reportaż 0.25 Chicago Fire - serial 1.20 Drużyna A: Gorączka złota - serial 2.20 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 3.10 Klan - telenowela 3.45 Serenity - film sci-fi USA 5.35 M jak miłość - serial 6.30 W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku 7.05 M jak miłość - serial 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia - serial Na dobre i na złe - serial Makłowicz w podróży: Chorwacja Wojciech Cejrowski: Obrzęd żaby - reportaż Jeden z dziesięciu XIX Festiwal Kabaretu w Koszalinie Panorama Kraj, pogoda M jak miłość - serial Rodzinka.pl - serial Panorama, sport telegram, pogoda Jeden z dziesięciu Barwy szczęścia - serial Na dobre i na złe - serial Mamma Mia! - komedia niem.-amer.-brytyjska Reporter Polski 0.30 Zagadki umysłu - serial 1.25 Iran: Bomba za każdą cenę? - film dok Reporter Polski 3.05 Pogoda na piątek - serial POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 Świat według Kiepskich 9.00 Malanowski i partnerzy Dzień, który zmienił moje życie - serial Dlaczego ja? - serial Pielęgniarki - serial Trudne sprawy - serial Pierwsza miłość - serial Dzień, który zmienił moje życie - serial Wydarzenia, prognoza pogody Interwencja - magazyn Malanowski i partnerzy Dlaczego ja? - serial Pierwsza miłość - serial Wydarzenia, sport, prognoza pogody Świat według Kiepskich Top Chef - reality show Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość - film USA 0.10 Śpiewający detektyw - komedia USA 6.10 Krimi 6.40 Veľké noviny TV JOJ 7.30 Top Star 8.00 Nový Panelák - seriál 9.00 Súdna sieň Noviny O Kosti - krimi seriál USA Vtierka Castle - krimi seriál USA Nákupné maniačky Páli vám to? Top Star Noviny O Búrka: Dobrodružstvo lásky - mex. telenovela Súdna sieň Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie Nový Panelák - seriál Kosti - krimi seriál USA Kravaťáci - komed. seriál C.S.I.: Kriminálka Miami - krimi seriál USA 0.30 Kosti - krimi seriál USA 1.30 Kravaťáci - komed. seriál 2.20 Vtierka Castle - krimi seriál USA I C.S.I.: Kriminálka Miami Markíza 6.00 Teleráno 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál 9.40 Chlapi neplačú - seriál Komisár Rex - krimi seriál Odložený prípad - seriál NCIS - Námorný vyšetrovací Monk Dva a pol chlapa - sitcom NCIS - Námorný vyšetrovací Prvé televízne noviny Reflex Chlapi neplačú - seriál Televízne noviny Športové noviny Počasie Hlas Česko Slovenska - Súboj Arrow Dva a pol chlapa - sitcom 1.00 NCIS - Námorný vyšetrovací 1.45 Odložený prípad - seriál 2.35 NCIS - Námorný vyšetrovací 3.20 Monk - čtvrtek 1. KVĚTNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 6.00 Rozsudky soudce Ooky - pohádka 7.00 Lístek do památníku - televizní film 8.30 O Popelákovi - pohádka 9.35 Ať se lidi mají rádi... aspoň dnes - zábavný pořad Kouzelná tetička Valentýna - pohádka Koloběžka první - pohádka Tři vejce do skla Pyšná princezna - česká filmová pohádka Smrt krásných srnců - český film Nesmrtelná teta - česká filmová pohádka Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny Vůně vanilky - televizní film Dva muži ve městě - francouzsko-italské drama Losování Šťastných 10 a Šance milion Řetěz - český krimi film 0.35 Sváteční slovo ředitele Charity Ostrava Martina Pražáka 0.40 Pod pokličkou 1.00 Chalupa je hra 1.25 Zajímavosti z regionů 1.50 Postřehy odjinud: Baskicko očima Jaroslava Skalického 2.00 Kouzelnice z Bejrútu: Blanka Matragi - dokument 2.20 Banánové perličky 2.50 Velká holka 3.45 Tři vejce do skla Všechnopárty - talk show Karla Šípa 6.00 Eurofighter Typhoon 6.45 Letecké katastrofy: Tíživá nejistota - dokument 7.35 Auto Moto Revue 8.00 Architektura 8.30 Kouzelná školka 9.00 Tvoje, moje a naše - amer. rodinná komedie Vzestup a pád pyramid Leptis Magna Svět ticha - dokument Příběh Katynčina rovu Tajemství života KHM Postřehy odjinud: Baskicko očima Jaroslava Skalického Trabantem Jižní Amerikou Zázračná planeta: Afrika: Kalahari Korsika v barvách čtyř ročních období Jedna nebo dvě ženy - francouzská komedie Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: Tajný přítel Příběhy Alfreda Hitchcocka: Seance Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída Laurel a Hardy: Bílá křídla Televise bude! - televizní film Parta Analog - dokument Muž v pozadí - český historický seriál Queer: Chudožnici na útěku Bratři a sestry: Otec neznámý - amer. seriál 0.40 Nedej se 1.06 Nedej se plus: Černá sjezdovka 1.22 Občanské noviny: Děti Země hájí veřejný zájem 1.30 Ta naša kapela 2.00 Náš venkov: Člověk, kůň a les 2.25 Příběh duhových bojovníků - Greenpeace 3.25 Experiment s Experty 3.50 Podle práva: Vražda s odkladem 4.15 Zašlapané projekty: Pod značkou ČSA 4.35 Fašank ve Strání 6.00 Oggy a Škodíci - animovaný seriál 6.10 Americký ocásek - americký animovaný film 7.35 Sněhurka - německý film 8.45 Hlas Pták Ohnivák - česko-německý koprodukční film Mr. Bean - britský seriál Cesta do hlubin študákovy duše Kopí osudu - německý dobrodružný film Co ta holka chce - americká romantická komedie Ulice - český seriál Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Ordinace v růžové zahradě: Jste můj anděl - český seriál Prásk! Kat - americko-německý akční film 0.20 Kopí osudu - německý dobrodružný film 2.10 Novashopping 2.40 DO-RE-MI 3.55 Kolotoč 4.20 Áčko: Máme postižené dítě, Downův syndrom 5.10 Novashopping 6.05 Zpravodajství FTV Prima 6.55 O princezně na hrášku - americká pohádka 8.50 Dr. Dolittle 4 - americká rodinná komedie Kačenka a strašidla - čes.-něm. pohádka Prázdniny pana Beana - brit.-fr.-německá komedie U pokladny stál Dovolená s Andělem - česká filmová komedie Prostřeno! Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy Kurýr - americko- -francouzský akční film Ano, šéfe! Šestej smysl Myšlenky zločince: Chování podezřelých Firma Kurýr - americko- -francouzský akční film 3.40 Receptář prima nápadů 5.15 Svět Nova Cinema 5.25 Teleshopping 5.55 Monsuno - anim. seriál 6.20 Méďa Béďa - anim. seriál 6.40 Amazing Race: O milion kolem světa 7.30 Odvážná novinářka - amer.-kanadská komedie 9.05 Nemocnice Chicago Hope 9.55 Ten, kdo tě chrání - seriál : Nová generace Beze stopy - krimi seriál Teleshopping Nemocnice Chicago Hope Upíří deníky - amer. seriál Ten, kdo tě chrání - seriál Kosmetička a zvíře - americká komedie Upíří deníky - amer. seriál Amazing Race: O milion kolem světa : Nová generace Námořní vyšetřovací služba - amer. krimi seriál Czech Made Man Patty Hewes: Nebezpečná advokátka PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.20 Zrozeni k zabíjení? 7.15 MacIntyre: Nejdrsnější města světa 8.10 Království rostlin 9.10 Nelítostné války hmyzu Velké africké dobrodružství v balonu Pěšky napříč světem Ztracené světy Tajemství svět. muzeí Krásy divokého Chorvatska Lovci krajt Megakatastrofy Počasí, které psalo dějiny Raketoplány: Konec jedné éry Přechod Venuše Nacisté ve službách CIA Vrtulníky ve válce Upíři v Benátkách Je to možné? Krásy korálových útesů 0.50 Žraloci ve městě 1.40 Starověké objevy 2.25 Meč: Příběh jedné zbraně 3.20 Nejpodivnější zvířata světa 5.30 Králův korzár - francouzský dobrodružný seriál 6.25 Animáček 8.55 Čarodějky ze země Oz - amer. fantasy minisérie Táto, sežeň štěně! - česká rodinná komedie Filip a Leticie - španělský film Důvod k rozvodu Beethoven: Velký trhák - americká komedie Naše zprávy Velkolepé století - turecký výpravný seriál Dobrý voják Švejk - český film Půlnoc v Paříži - amer. romant. komedie Svůdná lež - kanadský film 1.50 Věřte nevěřte Ostříháno 4.25 Marlene a Konstantin - něm. romantický seriál 8.00 Panorama 8.30 Nike Premier Cup Mezinárodní závody spřežení Kladruby Plavání: ČP 2014 Ostrava Běh: Night Run 2014 Hradec Králové Sport v regionech Cyklistika: Fleche Wallone Panorama ME freestyle motokros 2014 Rakousko MM ČR Supermoto Auto-rallye-cross Golf Minute Magazine Deník NHL Dostihy: Prvomájová steeplechase Hokej: Švédsko - Česko FC Zbrojovka Brno - FC Viktoria Plzeň Juventus Turín - Benfica Lisabon PGA Tour Deník NHL 1.20 Branky, body, vteřiny 1.30 Mezinárodní závody spřežení Kladruby 3.00 Plavání: ČP 2014 Ostrava 3.25 Sport v regionech 8.00 Třetí hlídka - amer. seriál 8.45 Extrémní sny - reality show 9.15 Reklamožrouti - seriál 9.40 NHL play-off - záznam NBA play-off - záznam Teleshopping BRD Nastase Tiriac Trophy - záznam Teleshopping Kobra 11 - pilot - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Extrémní sny - reality show Teleshopping Mistři aukcí - dokument Třetí hlídka - amer. seriál Kobra 11 - pilot - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Zničeno ve vteřině - dokum. seriál Evropská liga UEFA - přímý přenos Sexy amatérky Playboye Hranice nemožného - seriál 0.20 Městečko South Park 5.55 Info Poranek 8.00 Niespokojne umysły: Tomasz Dietl - cykl dokumentalny 8.20 My Wy Oni - magazyn 8.50 Natura w Jedynce: Tajemnice termitów - film dokumentalny 9.55 Moda na sukces - serial Człowiek w żelaznej masce - amer.-brytyjski film przygodowo-historyczny Świętuj z nami: 10 lat w Unii Europejskiej Natura w Jedynce: Pod wodami Okawango - film dokumentalny Świętuj z nami: 10 lat w UE Jaka to melodia? Moda na sukces - serial Świętuj z nami: 10 lat w UE Jak rozpętałem II wojnę światową: Ucieczka - komedia polska Teleexpress Pogoda Świętuj z nami: 10 lat w UE Jaka to melodia? Świętuj z nami: 10 lat w UE Galeria - serial obyczajowy Świętuj z nami: 10 lat w UE Regiony zmian Wiadomości Sport Pogoda Ojciec Mateusz: Gorące rytmy - serial kryminalny Tu bije serce Europy - koncert Be Cool - komedia USA 1.20 Jak rozpętałem II wojnę światową: Ucieczka - komedia polska 2.55 Człowiek w żelaznej masce - amer.-brytyjski film przygodowo-historyczny 5.50 Łowca - ostatnie starcie - film polski 7.30 Klan urwisów - komedia USA 9.05 Piraci, którzy nic nie robią - film anim. USA Rodzinne oglądanie: Morze, które świeci Wielka włóczęga - komedia fr.-brytyjska Familiada Rodzinka.pl - serial Kabaret Neo-Nówka Mamma Mia! - komedia niem.-amer.- -brytyjska Panorama, sport telegram, pogoda lat w Unii: Czy wszyscy chcą świętować? - program publicystyczny VIII Płocka Noc Kabaretowa Kogel - Mogel - komedia polska W matni - film kanadyjski 1.15 Nocne Graffiti - film polski POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.40 Casper: Szkoła straszenia - film animowany USA Gruby Albert - komedia USA Kupiliśmy zoo - komediodramat USA Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość - film USA Dlaczego ja? - serial Pierwsza miłość - serial Wydarzenia, sport, prognoza pogody Świat według Kiepskich - serial Zdrady - serial Przyjaciółki - serial To nie koniec świata! - serial Człowiek z M-3 - komedia polska 1.15 Tajemnice losu 7.50 Tajomstvo Sherwoodskeho lesa - kanadský dobrodr. film 9.55 Otec nevesty - americká komédia Dobrý vojak Švejk - česká komédia Sexi pištoľníčky - fr.-mex.-amer. komédia Toy Story 3 - amer. anim. komédia Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie Nový Panelák - seriál Profesionáli - slov. seriál Sexi pištoľníčky - fr.-mex.-amer. komédia 0.40 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas - krimi seriál USA 1.40 C.S.I.: Kriminálka New York - krimi seriál USA 2.30 Hawaii amer. seriál 3.10 Dexter - krimi seriál USA 4.05 Dobrý vojak Švejk - česká komédia 5.50 Top Star Markíza 5.50 Jezerní královna - česko-nemecká rozprávka 7.25 Myšiak Stuart Little - americk-nemecká rodinná komédia 9.00 Scooby-Doo - amer.-australská komédia Hlas Česko Slovenska - Súboj Rock zo strednej - americká komédia Princ a ja: Rok po svadbe - amer. romant. komédia Asterix a Obelix: Misia Kleopatra - fr. komédia Televízne noviny Športové noviny Počasie Búrlivé víno - rod. seriál Nevinnost - český triler 0.00 Liek pre naše deti - amer. skutočný príbeh 2.00 Nevinnost - český triler 3.45 NCIS - Námorný vyšetrovací 5.00 Televízne noviny

12 12 TV program Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 pátek 2. KVĚTNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 5.59 Studio Vše o vaření 9.00 McLeodovy dcery: Velké pokušení - australský seriál 9.45 Doma je doma - povídka z cyklu Bakaláři Kluci v akci Pošta pro tebe Toulavá kamera Zprávy ve Události v regionech plus Sama doma Vše o vaření Smrt v ráji - britsko-francouzský krimi seriál Tak neváhej a toč speciál AZ-kvíz - vědom. soutěž Malá farma: Medná kráva Besipky: Motorkáři Polopatě - magazín Události v regionech za okamžik a počasí Události v regionech Taxík - soutěžní pořad Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny První republika: Bratrská láska - dobový seriál komnata Moniky Foris Kvasničkové Losování Šťastných 10 a Šance milion Všechnopárty - talk show Karla Šípa Kolo plné hvězd - zábavný pořad Profesionálové: Když se ochladí - britský krimi seriál 0.00 AZ-kvíz - vědom. soutěž 0.30 Malá farma: Medná kráva 0.55 Hobby naší doby 1.25 Sama doma 2.55 Dobré ráno 5.30 Události v regionech 5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Leptis Magna 9.55 Vesmír: Magnetická bouře Chcete mě? Život na pobřeží: Kostarika - dokument Vínečko - zábavný pořad Každý po svém Když odplula loď Století létání - dokument Druhá světová válka: zapomenuté filmy Dva domovy Dobrodružství vědy a techniky: Pravda o tucích Věda na vlastní kůži Kancl: Sbohem, Toby - 2. část Pot, slzy a naděje: Co nejde silou, jde ještě větší silou - dokument Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: Jen nejsilnější přežije Příběhy Alfreda Hitchcocka: Kolo štěstěny Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída Zprávy v českém znakovém jazyce Zázračná planeta: Afrika: Savana Návštěva staré dámy - televizní film Ex - italsko-francouzská tragikomedie 0.40 Exil - britský thriller 2.10 Babylon 2.35 Chcete je? 2.40 Na oblasti 3.40 Zrušíme tělocvik 4.05 Podle práva: Zločin bez motivu 4.30 Bílé uhlí - dokument 5.00 Žehnání koní v Lanžhotě 5.30 Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída 5.35 Kancl: Sbohem, Toby - 2. část - americký komediální seriál 5.59 Snídaně s Novou 8.50 Ulice - český seriál Ordinace v růžové zahradě: Jste můj anděl - český seriál Tescoma s chutí Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Dallas: Loučení se Southforkem Beze stopy: Černá vdova Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Pohled shůry Ordinace v růžové zahradě: Zvládneme i horší věci! - český seriál Krok za krokem Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Kriminálka Miami: Lovec odměn Ulice - český seriál Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Alvin a Chipmunkové 2 - americká animovaná komedie Habermannův mlýn - česko-rakouský film Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Pohled shůry Kriminálka Miami: Lovec odměn Dallas: Loučení se Southforkem Novashopping 2.35 Kolotoč 3.30 Áčko: Mé tělo je zbraň, boj je pro mě droga 4.15 Snídaně s Novou 5.25 Novashopping 6.05 Policie Hamburk - seriál 7.05 Vraždy v Kitzbühelu - rakouzský krimi seriál 8.15 M*A*S*H - amer. seriál 9.05 To je vražda, napsala Policie Hamburk - seriál Julie Lescautová - seriál Walker, Texas Ranger - americký akční seriál Siska - něm. krimi seriál Castle na zabití - seriál Komisař Rex - krimi seriál Odpolední zprávy Prostřeno! Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy Julie Lescautová - francouzský krimi seriál Show Jana Krause - late night show Znamení - americký sci-fi thriller 1.30 Lež má krátké nohy - americká romantická komedie 3.20 Siska - něm. krimi seriál 4.20 Walker, Texas Ranger PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.20 Sedm hvězdných věků 7.10 Před cestou do vesmíru 8.10 Vojevůdci 9.10 Vrtulníky ve válce Zrozeni k zabíjení? MacIntyre: Nejdrsnější města světa Království rostlin Nelítostné války hmyzu Austrálií se Simonem Reevem Pěšky napříč světem Ztracené světy Tajemství svět. muzeí Honba za UFO Je to možné? Tajemství hlubin Rybzilla: Hadohlavec útočí Starověké objevy Biblické záhady 0.00 Nejpodivnější zvířata světa 0.45 Neznámý svět chameleonů 1.40 Mise X: Příběhy velkých vynálezů 2.30 Úžasná tajemství vědy 5.15 Svět Nova Cinema 5.30 Teleshopping 6.05 Monsuno - anim. seriál 6.30 Méďa Béďa - anim. seriál 6.50 Sněhurka - německý film 7.55 Amazing Race: O milion kolem světa 8.45 Nemocnice Chicago Hope 9.35 Ten, kdo tě chrání - seriál Teleshopping Nemocnice Chicago Hope Upíří deníky - amer. seriál : Nová generace Ten, kdo tě chrání - seriál Námořní vyšetřovací služba - amer. krimi seriál Pták Ohnivák - česko- -německý koprod. film Mr. Bean - britský seriál Amazing Race: O milion kolem světa : Nová generace O rodičích a dětech Nic než pravda - americký thriller 0.15 Appaloosa - americký akční film 5.30 Králův korzár - francouzský dobrodružný seriál 6.25 Animáček 8.50 Čarodějky ze země Oz - amer. fantasy minisérie Dobrodružství na Zlaté zátoce - český fim Wallis a Edward - britský film Půlnoc v Paříži - amer. romant. komedie Když Burian prášil Kašpárku, vař! Naše zprávy Velkolepé století - seriál Četník a mimozemšťané - francouzská komedie Intim s Heidi Janků Strážce zákona - americký western 0.40 GSG 9: Speciální jednotka - německý krimi seriál 1.45 Svůdná lež - kanad. film 3.15 Ostříháno 4.25 Marlene a Konstantin - něm. romantický seriál 8.00 Panorama 8.30 Fotbal: Chelsea FC - Atlético Madrid Svět motorů Olympijský magazín Golf Minute Magazine Panorama Sportovní zprávy Fotbal: Juventus Turín - Benfica Lisabon RWE Ski&Golf Hokej na zemi Total ragby České ragby Studio fotbal extra Deník NHL Futsal: FK ERA-PACK Chrudim - FC Benago Praha Basketbal: ZVVZ USK Praha - BK IMOS Brno PGA Tour Deník NHL 1.20 Branky, body, vteřiny 1.30 Hokej na zemi 1.55 Total ragby 2.20 České ragby 2.25 Futsal: FK ERA-PACK Chrudim - FC Benago Praha 8.05 Třetí hlídka - amer. seriál 8.50 Extrémní sny - reality show 9.20 Reklamožrouti - seriál 9.45 World of Freesports NHL play-off - záznam Evropská liga UEFA Teleshopping Zničeno ve vteřině Kobra 11 - pilot - seriál Teleshopping Hvězdná brána: Atlantida - seriál Extrémní sny - reality show Teleshopping Mistři aukcí - dokument Třetí hlídka - amer. seriál Kobra 11 - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál SK Slavia Praha - 1. FK Příbram - přímý přenos Alcatraz - seriál Sexy amatérky Playboye Hranice nemožného 0.20 Městečko South Park 1.05 NHL play-off - přímý přenos 5.55 Info Poranek 7.45 ZUS dla Ciebie 8.00 Słodkie życie: Alimenty - sitcom 8.25 Tu bije serce Europy - koncert Galeria - serial obyczajowy Goryle we mgle - film USA Natura w Jedynce: Dingo. Wróg czy przyjaciel? - film dokumentalny Jaka to melodia? Moda na sukces - serial Jak rozpętałem II wojnę światową: Za bronią - komedia polska Kajakiem przez ocean - reportaż Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Galeria - serial obyczajowy Urodzinki: Tu zaszła zmiana - teleturniej Regiony zmian Przepis dnia - magazyn Wiadomości Sport Pogoda Pątniczka - serial Mama do wynajęcia - komedia USA Anatomia prawdy - pilot serialu 0.45 Jak rozpętałem II wojnę światową: Za bronią - komedia polska 2.05 Białe kołnierzyki - serial 3.00 Goryle we mgle - film USA 5.15 Dzieje Mistrza Twardowskiego - polska baśń filmowa 7.05 M jak miłość - serial 8.00 Pytanie na śniadanie Rodzinne oglądanie: Optimista Zokkomon - film indyjski Familiada Koncerty królewskie Kabaret Neo-Nówka Kogel - Mogel - komedia polska Panorama, sport telegram, pogoda Cesarskie cięcie - komedia polska Barwy szczęścia - serial VIII Płocka Noc Kabaretowa Księga aniołów i ludzi - koncert Piąty Stadion: Prosta gra Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 0.35 Incredible Hulk - film sci-fi USA 2.35 Pitbull - serial 3.35 Kryminalne zagadki Las Vegas - serial POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.20 Świat według Kiepskich 8.55 Malanowski i partnerzy Dzień, który zmienił moje życie - serial Dlaczego ja? - serial Pielęgniarki - serial Trudne sprawy - serial Pierwsza miłość - serial Dzień, który zmienił moje życie - serial Wydarzenia, prognoza pogody Interwencja - magazyn Malanowski i partnerzy Dlaczego ja? - serial Pierwsza miłość - serial Wydarzenia, sport, prognoza pogody Świat według Kiepskich Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy Push - thriller kanad.- -brytyjsko-amerykański 0.15 Taksówkarz - dramat USA 6.10 Krimi 6.40 Veľké noviny TV JOJ 7.30 Top Star 8.00 Nový Panelák - seriál 9.00 Súdna sieň Noviny O Kosti - krimi seriál USA Vtierka Castle - krimi seriál USA Nákupné maniačky Nákupné maniačky - Finále Top Star Noviny O Búrka: Dobrodružstvo lásky - mex. telenovela Súdna sieň Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie Súboj národov - zábavná show Rýchlo a zbesilo - amer.-nemec. akčný film 0.45 Dokonalý únik - americký akčný triler 2.45 Tajomstvo Sherwoodskeho lesa - kanadský dobrodr. film Markíza 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál 9.40 Chlapi neplačú - seriál Komisár Rex - krimi seriál Odložený prípad - seriál NCIS - Námorný vyšetrovací Monk Dva a pol chlapa - sitcom NCIS - Námorný vyšetrovací Prvé televízne noviny Reflex Chlapi neplačú - seriál Televízne noviny Športové noviny Počasie Búrlivé víno - rod. seriál Pomsta v mene syna - americký akčný film NCIS - Námorný vyšetrovací 0.40 NCIS - Námorný vyšetrovací 1.30 Odložený prípad - seriál 2.15 NCIS - Námorný vyšetrovací 3.00 Monk - sobota 3. KVĚTNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 6.00 Kouzelné bylinky: Na bolavé tělo 6.25 Kde bydlely princezny: Hluboká 6.45 Okouzlení - italská sága 7.40 Na cestě po Rwandě 8.05 Jozef Kroner - 90 let: Slovácko sa nesúdí: Poslední vůle - kom. seriál 8.40 Co teď a co potom?: Dno - český seriál 9.45 Všechnopárty - talk show Karla Šípa Pyšná princezna - česká filmová pohádka Týden v regionech Hobby naší doby Postřehy odjinud: Baskicko očima Jaroslava Skalického Zprávy Princezna Ano - pohádka Paní Liška - pohádka Pro pamětníky...: Šťastnou cestu - českoslov. psych. drama V hlavní roli zločin: Vražda před večeří - komorní detektivka My všichni školou povinní: Dárek k Vánocům - český seriál Kluci v akci Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny Losování loterie Euromiliony Nejchytřejší Čech - zábavná show Jak básníci přicházejí o iluze - česká filmová komedie Losování Šťastných 10 a Šance milion Operace Corned Beef - francouzská komedie 0.55 Galashow s latinou 2.20 Sváteční slovo 2.25 Zkus mít vkus - magazín 2.50 Pod pokličkou 3.10 Zahrada je hra 3.35 Chalupa je hra 4.00 Království za koně 4.20 Karlovy Vary, sadové město 4.35 Malá farma komnata Moniky Foris Kvasničkové 5.30 Z metropole 6.00 Raníček: My tři braši od muziky 6.10 Atlas zvířat 6.35 Malý princ 7.00 Mikulášovy patálie 7.15 Garfieldova show 7.30 Studio Kamarád 9.00 Náš venkov: Roman a dřevo 9.25 Ta naša kapela 9.55 Folklorika: Šumavští statkáři Velká vlastenecká válka: Od Dněpru k Odře Století létání - dokument Nejvýznamnější operace 2. světové války: Bitva o Rýn - dokument GEN: František Fajtl pohledem Jána Sebechlebského Babylon Korsika v barvách čtyř ročních období Le Mans - americký akční film Vzestup a pád pyramid Zázračná planeta: Afrika: Savana Auto Moto Revue Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: Nedávej se lacino Příběhy Alfreda Hitchcocka: Vše pro umění Cesty k úspěchu Grotesky: Charlie Chaplin Ve jménu kultu : Sherlock: Znamení tří - britský film Filmový klub: Křížová palba - francouzský thriller Luther - brit. krimi seriál 0.00 Malá Velká Británie - britský komediální seriál 0.30 Jedna nebo dvě ženy - francouzská komedie 2.00 Queer: Chudožnici na útěku 2.30 Tajuplný ostrov Makatea aneb Svedená a opuštěná 2.55 Tankisté - dokument 3.55 Osudové okamžiky: Ještěd dokument 4.10 Podle práva: Facka 4.35 František Řehák 5.00 Babylon 6.15 Oggy a Škodíci - animovaný seriál 6.35 Senzační Spiderman - animovaný seriál 7.00 Liga Špačků - americký animovaný seriál 7.25 Taz - mania - americký animovaný seriál 7.50 Král džungle - americký animovaný seriál 8.20 Tučňáci z Madagaskaru - americký animovaný seriál 8.45 Krok za krokem Zathura: Vesmírné dobrodružství - americký film Koření Volejte Novu Funebrák Místo v životě: Guláš pro tři - český seriál Terminál - americký film Rady ptáka Loskutáka Babicovy dobroty Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Román pro ženy Elitní zabijáci - americký akční film 0.30 Svůdná touha - americký thriller 2.00 Novashopping 2.35 Volejte Novu 3.05 DO-RE-MI 4.05 Kolotoč 4.35 Áčko: Můj blízký zemřel ve službě pro vás 5.20 Novashopping 6.25 Jake a piráti ze Země Nezemě - anim. seriál 6.55 Avengers - Sjednocení - amer. anim. akční seriál 7.25 Dokonalý Spider-Man - americký anim. seriál 8.00 Autosalon 9.10 Top Gear Vyznání lásky - německý romantický film Pátek není svátek Big Ben - německý krimi seriál Vraždy v Midsomeru - britský krimi seriál Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy Jak porodit a nezbláznit se - americká komedie Souboj národů - zábavná show 0.25 Moje krev - kanadský thriller 2.20 Vraždy v Midsomeru - britský krimi seriál 4.00 Big Ben - německý krimi seriál PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.15 Utajená pravda 7.05 Je to možné? 7.55 Žraloci Velikonočního ostrova 8.55 Láska pod vodou 9.55 Černá díra: Monstrum Mléčné dráhy Pět let na Marsu Vojevůdci Vrtulníky ve válce Zrozeni k zabíjení? MacIntyre: Nejdrsnější města světa Království rostlin Nelítostné války hmyzu Starověké objevy Biblické záhady Ostrov na severu Terry Pratchett: Cesta za orangutany Mise X: Příběhy velkých vynálezů Úžasná tajemství vědy 0.15 Jurské bojiště 1.05 Říše dinosaurů 2.05 Krásy divokého Pobaltí 2.55 Lovci krajt 5.00 Svět Nova Cinema 5.25 Teleshopping 5.55 Hero Factory 6.40 Amazing Race: O milion kolem světa 7.25 Nemocnice Chicago Hope : Nová generace Ten, kdo tě chrání - seriál 9.40 Beze stopy - krimi seriál Teleshopping Cesta do hlubin študákovy duše Appaloosa - americký akční film Habermannův mlýn - česko-rakouský film Alvin a Chipmunkové 2 - americká anim. komedie Všichni dobří rodáci - československé drama A.I. Umělá inteligence - amer. sci-fi film Vymítač ďábla - americký horor 1.05 Otis - americká komedie 2.45 Teleshopping 3.00 Román pro ženy Trpasličí manželství - americký doku-seriál 5.55 Animáček 9.25 Drtivá porážka Když Burian prášil Rowan Atkinson: Instantní smích - britská komedie Důvod k rozvodu Inga Lindström: Svatba v Hardingsholmu - německý romantický film Columbo - krimi seriál Naše zprávy Velkolepé století - seriál Vše nejlepší - záb. pořad Exkluziv Kateřiny Brožové Sejdeme se na Cibulce Každý chce být Ital - amer. romant. komedie 1.35 Wallis a Edward - britský film 3.20 Strážce zákona - americký western 6.05 MM ČR Supermoto Studio fotbal extra 7.00 Jezdectví: Český skokový pohár Panorama 8.30 Cyklotoulky 8.40 Olympijský magazín 9.15 IAAF Athletix magazine 9.40 Magazín Ligy mistrů UEFA Házená: HK.A.S.A. Město Lovosice - Talent M.A.T. Plzeň Panorama Deník NHL Hokej: Švédsko - Finsko Čtyřka Sport Hokej: Rusko - Česko Magazín Evrop. ligy UEFA Fotbal: FK Teplice - AC Sparta Praha PGA Tour Deník NHL 0.45 Branky, body, vteřiny 0.55 Hokej: Rusko - Česko 2.40 Házená: HK.A.S.A. Město Lovosice - Talent M.A.T. Plzeň 4.10 Magazín Evrop. ligy UEFA 5.00 Hokej na zemi 5.25 Branky, body, vteřiny 8.00 World of Freesports 8.30 Reklamožrouti - seriál 8.55 NHL play-off - záznam SK Slavia Praha - 1. FK Příbram - záznam Teleshopping Evropská liga UEFA - záznam Element Teleshopping Kobra 11 - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Mercedes - Benz Jachting Teleshopping Everest - kanadský film Motory Detroitu Hvězdná brána: Atlantida - seriál Kriminálka Miami - seriál Policajt z New Yorku Replikant - americké akční sci-fi K.O.Night 0.35 Erotické příběhy - seriál 1.00 European Poker Tour záznam 5.20 Matki, żony i kochanki - serial 6.20 Ekspres Miłosierdzia - reportaż 6.45 Pełnosprawni - magazyn dla niepełnosprawnych 7.05 Las bliżej nas: Historia bieszczadzkich lasów - magazyn 7.25 Rok w ogrodzie - magazyn 7.50 Dzień dobry w sobotę - program poradnikowy 8.15 Naszaarmia.pl - magazyn 8.50 Magazyn Ligi Mistrzów 9.30 Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju - koncert galowy Ocalony świat: Z dziobem i szponami - cykl dokumentalny Jaka to melodia? Święto Konstytucji 3 maja - transmisja Biegajmy razem - magazyn Okrasa łamie przepisy: Ogórkowa kuchnia Te Deum Laudamus Jak rozpętałem II wojnę światową: Wśród swoich - komedia polska Teleexpress Pogoda Ojciec Mateusz: Gorące rytmy - serial kryminalny OPOLE! Kocham Cię! (1) - felieton Ranczo: W blasku fleszy - serial obyczajowy OPOLE! Kocham Cię! (2) - felieton Regiony zmian Wiadomości Sport Gol: T - Mobile Ekstraklasa Pogoda Ławeczka w Unii - serial Komisarz Alex: Bestia - serial kryminalny sukienek - komedia USA Karmazynowy przypływ - dramat USA 1.25 Pątniczka - serial 3.05 Mama do wynajęcia - komedia USA 6.00 Na spacerze z psem 7.00 M jak miłość - serial 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia - serial Najgorszy rewolwerowiec Dzikiego Zachodu - komedia USA Polacy w Rzymie i Watykanie - cykl dok Familiada Koncerty królewskie Słowo na niedzielę Agent z przypadku - film hongkon VIII Płocka Noc Kabaretowa Panorama, sport telegram, pogoda Kulisy teleturnieju Postaw na milion Postaw na milion The Voice of Poland: Live Incredible Hulk - film sci-fi USA 0.35 Możdżer Danielsson Fresco: Polska Live 1.40 Agent nr 1 - film polski 3.30 Najgorszy rewolwerowiec Dzikiego Zachodu - komedia USA POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 Jeźdźcy smoków - serial animowany 8.45 Co nowego u Scooby- ego? - serial anim Ewa gotuje - magazyn Horton słyszy Ktosia! - film animowany USA Jaś Fasola - serial Tylko muzyka - program rozrywkowy Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy Piekielna Kuchnia - reality show Wydarzenia, sport, prognoza pogody Świat według Kiepskich - serial Trzej muszkieterowie - film fr.-niem.-bryt.-amer Działa Navarony - bryt.-amer. film wojenny 1.45 Tajemnice losu 6.20 Max Steel - anim. seriál 6.45 Káčerovo 7.35 Šaolinský futbal - hongkong.-čín. komédia Geissenovci - Ťažký život milionárov - reality show Nové bývanie Súboj národov - zábavná show X Factor Profesionáli - slov. seriál Rýchlo a zbesilo - amer.-nemec. akčný film Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie X-Men: Prvá trieda - amer. akčný sci-fi triler Americký gangster - americký krimi triler 2.40 Nebezpečná príťažlivosť - americký krimi triler 4.05 Krimi 4.25 Veľké noviny TV JOJ 5.05 Top Star 5.20 Šaolinský futbal - hongkong.-čín. komédia Markíza 6.00 Čarodejnice - amer. seriál 6.45 Legendy Chima 7.05 Tom a Jerry 7.20 Scooby-Doo 7.50 Kung Fu Panda 8.15 Tučniaky z Madagaskaru 8.40 Dobrák Ben: Nebezpečenstvo v horách - dobrodr. film Dva a pol chlapa - sitcom baby na mizine - sitcom Kráska a zviera - seriál Arrow Hlas Česko Slovenska - Súboj x a stále po prvý raz - amer. romant. komédia Smotánka Televízne noviny Športové noviny Počasie Môj dokonalý ex - amer. romant. komédia Krvavé sprisahanie - americký akčný film 0.40 Pomsta v mene syna - americký akčný film

13 Třineck ý / Tr z yniecki / Hutník / 30. dubna 6. k větna l e t T ř i n ec k ých ž e l e z á r e n 13

14 let Třineckých železáren Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května let Třineckých železáren 15 Obrazové ohlédnutí za stopětasedmdesátiletou historií Třineckých železáren Vybraná historická data Zakladatel železáren v Třinci Karel Habsburský, třetí syn císaře Leopolda II. a následně adoptivní syn Alberta SaskoTěšínského a Marie Christiny, nejmladší dcery Marie Terezie. Právě díky nim se stal bohatým dědicem těšínského panství. Registrační známka Těšínské komory, rozsáhlého velkostatku Habsburků. Aby komora zužitkovala dřevo z rozsáhlých lesů, rozhodla se postavit v Třinci dřevouhelnou pec. Kresba zpodobňující vesnici Třinec podle katastrální mapy z roku 1836 a dobových fotografií. Pohled od jihu uprostřed teče Olše, na pravém břehu se line cesta vedoucí z Těšína do Uher. Zprava do Olše vtéká Líštnice. Za jejím ústím jsou dnes vysoké pece, výše zámeček (u dnešních mechanických dílen), zbouraný v roce Na levém břehu, před ústím Tyrky, dnes stojí koksovna. Letecký snímek železáren s městem Třinec v pozadí z roku Pohled od Českého Těšína. I. OBDOBÍ TĚŠÍNSKÉ KOMORY 1822 Třinec vlastnictvím knížete Karla Habsburského založení železáren v Třinci Těšínskou komorou datum slavnostního zprovoznění dřevouhelné vysoké pece 1842 zprovoznění první slévárny výstavba smaltovny 1845 na průmyslové výstavě ve Vídni získaly železárny zlatou medaili za slévárenské odlitky 1849 postavení kuplovny zahájen provoz na celé Košicko bohumínské železniční trati (368,6 km). Železárny v Třinci se tímto vyšvihly na první místo mezi ostatními železárnami komory 1873 výstavba čtyř koksárenských baterií postaveny vysoké pece I a II na koks přemístění válcovny z Ustroně a Bessemerovy hutě spolu s malou válcovnou a válcovnou kolejnic z Karlovy hutě v Lískovci do Třince 1878 otevření chemické laboratoře (sloužila až do roku 1898 pro všechny doly a závody Těšínské komory) elektrické osvětlení zavedeno do všech oddělení vybudovány šamotárna, mechanické dílny, kovárna 1891 vybudována nová vratná trať 1894 zapálena I. martinská pec 1897 otevření závodní nemocnice 1900 postavena vysoká pec III 1905 železárny prodány Rakouské báňské a hutní společnosti (RBHS) II. OBDOBÍ BÁŇSKÉ A HUTNÍ SPOLEČNOSTI elektrický pohon vratné válcovací tratě - první Illgnerovo zařízení na světě září 1918 podepsána první kolektivní smlouva 1923 změna názvu RBHS na Báňská a hutní společnost uvedena do provozu vysoká pec IV, největší v ČSR registrace ochranné známky Tři kladívka v kruhu 1929 zavádění prvních děrnoštítkových strojů Hollerith 1930 zprovoznění spojité tratě zřízena závodní škola pro výchovu učňů listopad 1938 železárny součástí Spółki Górniczo Hutniczej Karwina Trzyniec S.A září 1939 Třinecké železárny podnikem německého koncernu Berghütte znárodnění Báňské a hutní společnosti jako bývalého německého majetku, vznikla Báňská a hutní společnost, národní podnik. Rytina železáren v Třinci z roku Téměř veškerá ocel se dnes vyrábí v kyslíko-konvertorové ocelárně. Foto zachycuje nalévání surového železa do konvertoru. Ochranná známka Tři kladívka v kruhu byla zapsána poprvé do rejstříku ochranných známek v ČSR Výrobní procesy jsou dnes plně automatizovány. Na snímku řídicí velín kontidrátové tratě. III. OBDOBÍ STÁTNÍHO PODNIKU Železárny Třinec, n. p., se staly právním zástupcem Báňské a hutní společnosti, n. p., a nesly název Báňská a hutní společnost, n. p., Železárny Třinec vybudování elektrárny E II s chladicími věžemi 1952 zprovozněna vysoká pec č. VI, v té době největší v ČR zahájen provoz vysoké pece V zahájen provoz jemné kontiprofilové válcovny 1962 postavena nová koksovna s koksárenskými bateriemi (KB) č. XI (zprovozněna ), KB XII ( ) uvedena do provozu KB č. XIII zastavení provozu vysokých pecí I, II, III zahájen provoz kontidrátové válcovny zapálena koksárenská baterie č. XIV uvedena do provozu kyslíková konvertorová ocelárna 1985 zastavení provozu ocelárny II zahájen provoz blokového kontilití (č. 1) vznik akciové společnosti Třinecké železárny zahájen provoz sochorového kontilití (č. 2) Pohled na vysoké pece II a I z křižovatky pod katolickým kostelem. Snímek z 80. let 19. století. Interiér vratné tratě válcoven z přelomu 19. a 20. století. Pohled přes nedávno zmodernizovanou koksárenskou baterii KB 12 na nové zařízení pro injektáž prachového uhlí do vysokých pecí (tmavě červené objekty), zprovozněné koncem loňského roku. IV. OBDOBÍ ŽELEZÁRNY OPĚT V SOUKROMÝCH RUKOU vláda ČR rozhodla o prodeji 50,92% akcií TŽ, a.s., (doposud držených Fondem národního majetku) společnosti Moravia Steel zahájen provoz sochorové válcovny v Kladně modernizace a hermetizace chemické části koksovny 1999 generální oprava vysoké pece č. VI podepsána smlouva o koupi areálu POLDI Dříň v Kladně TŽ získaly 100 % podíl ve Ferromoravii Staré Město ukončena nejvýznamnější etapa GO kontijemné tratě rekonstrukce a modernizace vysoké pece IV září 2005 Vítkovice Válcovna trub začleněny do TŽ MS květen 2008 dceřinou společností se stává Šroubárna Kyjov s.r.o Třinecké železárny ovládly firmu Metalurgia v PR TŽ získaly střední školu v Třinci Kanadě ukončení generální opravy koksárenské baterie č. XII Drátovna v Bohumíně patří Třineckým železárnám zahájen provoz injektáže práškového uhlí do vysokých pecí říjen 2013 EU schválila poslední z žádostí TŽ o dotace na ekologické investice. Rozjíždí se historicky největší investice do ekologie. Za 2,6 miliardy korun bude zrealizováno 12 akcí.

15 16 65 let Třineckého hutníku Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května let nepřetržitého toku informací Soutěž o nejlepší směnu, rubrika Naším/Vaším perem, články o úspěšném dokončení oprav na vysoké peci nebo reportáž ze zásahu záchranných složek u požáru domu a zpráva o plánované rekonstrukci obecní základní školy, na kterou se těší všechny děti. Nepřetržitý tok informací už 65 let přináší svým čtenářům Třinecký hutník. Třinecký hutník a jeho předchůdci Trzyńczan List pro dělníky tehdejších železáren v polském jazyce vydával okresní výbor Komunistické strany v Karviné Berghütte Werk Zeitung V době nacistické okupace vydával německý koncern Berghütte pro třineckou huť, ale i další závody společnosti Berg und Hüttenwerksgesellschaft Karwin Trzynietz AG, v Českém Těšíně časopis. Třinecké železárny byly v té době jedním z největších a hospodářsky nejvýznamnějších podniků koncernu Berghütte Třinecký hutník První pokus o vydávání závodních novin po válce byl učiněn 1. prosince 1945, kdy vyšly desetistránkové noviny psané na psacím stroji. Další číslo tohoto Třineckého hutníku však již nevyšlo. Třinecký hutník je unikátní v tom, že se z podnikového časopisu postupně vyvinuly regionální noviny. Týdeník vydávaný Třineckými železárnami nabízí čtenářům Těšínského Slezska zprávy o dění ve městech i obcích a dává dostatečný přehled o tom, co se děje za branami největšího zaměstnavatele. První číslo podnikového časopisu Třinecký hutník vyšlo 1. května Od té doby bylo realizováno zhruba 3320 vydání. Jde o hrubý odhad, protože z počátků vydávání časopisu se žel úplný archiv nedochoval. V proudu historie noviny pochopitelně prošly mnoha změnami. Měnil se obsah, poměr textů o huti a o dění v regionu, měnila se grafická podoba, v posledním desetiletí přibývalo barevných stran. Hlavička Třineckého hutníku se za 65 let změnila hned 11krát. Výraznou změnu noviny zaznamenaly po roce 1990 a později v roce Novou grafickou tvář Třinecký hutník naposled dostal loni v červnu, od té doby jsou rovněž celé noviny plnobarevné. Postupem let se rozšiřoval rozsah novin až na nynějších 24 stran. Zlomovým obdobím byl rok 1990, kdy v rámci celého tehdejšího Československa skončila cenzura a noviny začal vydávat tehdejší státní podnik Třinecké železárny. Významným milníkem pak byl červen téhož roku, kdy se naše noviny poprvé objevily na stáncích PNS a v některých prodejnách tabáku na území Třince i jeho okolí. Zpravodajské texty o dění v regionu už pokrývaly významnou část osmistránkového vydání, a co se publicistiky týče, redakce dávala větší prostor k otištění fejetonů, zamyšlení, příspěvků čtenářů, názorů, reportáží a podobně. V tomto trendu noviny pokračují i dnes. Třinecký hutník je v regionu svého působení svým nákladem kolem 12 tisíc výtisků jedničkou mezi tištěnými zpravodajskými médii. Navíc má i svou elektronickou verzi ehutník, která se těší stále větší návštěvnosti. Kolik noviny stály 1953 (2 strany) 0,15 Kčs 1963 (4 strany) 0,15 Kčs 1968 (4 strany) 0,40 Kčs 1976 (8 stran) 0,60 Kčs 1990 (8 stran) 1 Kčs 2000 (12 stran) 4 Kč nyní (24 stran) 8 Kč Hutník Vydávala Báňská a hutní společnost. Časopis byl tiskovým orgánem Třineckých železáren a byl určen i pro její ostatní závody. 1. května 1949 Třinecký/Trzyniecki hutník Vychází jako čtrnáctideník na šesti stranách formátu A4. Redaktoři zůstali tehdy v anonymitě, z obsahu bylo zřejmé, že šlo o narychlo učiněný pokus vedení závodu vydávat podnikové noviny jako svůj orgán. Redakcí Třineckého hutníku prošly za jeho dosavadní existenci desítky lidí, ať už šlo o redaktory, fotografy a další kolegy, spolupracovníky i přispěvatele. Jmenujme alespoň ty, kteří redakci v různých obdobích vedli. Prvním šéfredaktorem byl Alois Rebec, mezi jeho následovníky patřili Josef Bardoň, Jan Szurman, Vítězslav Pastrňák, opět Josef Bardoň, poté Alois Knobloch, Jan Rozsypal, Tomáš Kubeš a Jiří Wawrzacz. Nyní redakci vede první žena, Anna Bortlíčková. Jak se týden co týden se rodí vaše naše noviny Je středa časně ráno, většina lidí ještě spí. Do stánků a na další prodejní místa putují balíky novin. Také Třinecký hutník. Ovšem cesta informace z místa události ke čtenářům v našem případě trvá obvykle několik dní. Týden začíná středou V den, kdy vyjde nový Hutník, se pouštíme do práce na dalším vydání. Pro nás v redakci tedy, na rozdíl od většiny populace v produktivním věku, právě středou startuje nový pracovní týden. Začínáme, jak jinak, poradou. Na ní především (a mimo jiné) probíráme hlavní události nadcházejících dní, vlastní témata i náměty od vás, čtenářů. Obsahový plán dalšího čísla tak je na světě. Zdejší region máme my redaktoři rozdělený. Stejně tak resorty. Každý z týmu si ten svůj hlídá, nicméně občas zabrousí do rajonu kolegy. Pod články o dění ve skupině Třinecké železárny Moravia Steel tak jsou nejčastěji podepsáni Petra Jurásková, tisková mluvčí skupiny, a kolega Jiří Wawrzacz. Dana Holubcová má na starosti Jablunkovsko. Také ale píše třeba o třineckých nemocnicích. Dění v Třinci a jeho okolí pokrývá Petra Není nadto akci zažít. Třeba jako figurant při cvičném zásahů hasičů. Foto: dk Martynková, která také komunikuje s policií a hasiči a v péči má i rubriku školáků a studentů. Další v týmu, Izabela Kraus-Żurová, se věnuje dění zejména v Českém Těšíně a Cieszyně i v obcích povodí Stonávky. Zaznamenává aktivity polské národnostní menšiny, na starosti má také kulturu. A občas si střihne i články z werku. Sporťáka Luboše Černeka máme zkrátka na sport a grafika Edu Pawlicu na grafiku, jak jinak. A (nejen) o inzerci pečují Halina Farná a Halina Gocieková. Zpravodajky málokdy touží rajony si mezi sebou prohodit. Důvod? Kontakty! Na tom, jak si je redaktor naváže a jak o ně pečuje, závisí i množství a kvalita informací, které pak předkládá čtenářům. Hrrr, do terénu! Pracovní doba pondělí až pátek od 7 do 15 pro nás neplatí. A ani nemůže. Nemálo událostí (například zasedání obecních zastupitelstev, kulturní a společenské akce) začíná či končí pozdě odpoledne, nezřídka večer či v noci. Nemluvě o sobotách a nedělích. Mnohdy nám také celý diář převrátí nečekaná událost a nejbližších pár hodin je pak všechno úplně jinak, než jsme si naplánovali. Telefonáty po příbuzných či známých, aby nám vyzvedli dítě ze školy či kroužku a vyvenčili psa, pak nejsou nijak výjimečné. Informace je pro novináře poklad. Naše otázky zasypávají starosty, úředníky, mluvčí, odborníky, ale i známé, sousedy či náhodné kolemjdoucí den co den. Docela dost času trávíme se sluchátkem u ucha, elektronická pošta hlásí přijetí nové zprávy každých 10 minut. A hlavně jsme hodně v terénu, pro novináře totiž není nadto být na místě události a mít informace z první ruky. Nelze samozřejmě publikovat všechno, co zaslechneme. Nejednou jde o fámy, někdy vyloženě nesmysly. Informaci, kterou jedna paní povídala, je třeba důkladně ověřit. Ne vždy se naopak dozvíme vše, co chceme. Nezbývá nám, než se ptát, zkoumat, pídit se. Koš shromážděných informací je koncem týdne plný, ba přeplněný, zbývá zpracovat články tak, aby sdělení bylo kompletní, srozumitelné a zároveň čtenáře zaujalo. A ačkoli se to nezdá, texty na jedné novinové straně představují kolem sedmi někdy i deseti tisíc znaků. A třeba tři strany sportovní spolknou až 24 tisíc znaků. Mazlení se s grafikou Drtivá většina článků je hotova, ovšem od počítačů neodcházíme. Každé pondělní odpoledne totiž přetváříme texty do grafické podoby, kterou budou mít v novinách. Články a obrázky umísťujeme do příslušných stránek a rubrik. Obdobně zajímavé jako práce v terénu je i mazlení se s grafikou. Opakovaně dolaďujeme a přesouváme objekty článků a fotek podle důležitosti sdělení i vizuálního vyvážení stránky. Finišujeme v úterý jazykovou a grafickou korekturou. Nicméně, horkou aktualitu se ještě i v čase vrcholící uzávěrky snažíme dostat do v podstatě už hotového čísla. Stránky jsou definitivně uzavřené, v elektronické formě je posíláme do tiskárny. Přenos trvá šest, sedm minut. Do moderní tiskárny Ringier Axel Springer Print v Ostravě vás zavedeme příští týden. Stranu připravily Anna Bortlíčková, Petra Jurásková

16 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 TV program 17 neděle 4. KVĚTNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Postřehy odjinud: Baskicko očima Jaroslava Skalického 6.35 Okouzlení - italská sága 7.25 Pro pamětníky...: Šťastnou cestu - českoslov. psych. drama 9.00 Polopatě - magazín 9.45 Kalendárium Toulavá kamera Objektiv - magazín Dušan Klein - 75 let: Hříchy pro pátera Knoxe: Proč tolik nebožtíků - detektivní cyklus Otázky Václava Moravce Zprávy Nepovedený kouzelník - pohádka O princezně, která nesměla na slunce - pohádka Duhová kulička - českoslov. rodinný film Příběhy slavných - Karel Černoch: Máš-li kam, leť výš Přísahám a slibuji - československé drama Kouzelné bylinky: Pro dobrou náladu Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny Losování Sportky a Šance Poslední cyklista 1/2 - televizní film hodin Losování Šťastných 10 a Šance milion Sametoví vrazi 2/2 - český krimi film Komisař Moulin: Zelený medvěd - francouzský krimi cyklus 0.50 Zkus mít vkus - magazín 1.10 Království za koně 1.30 Nové Hrady 1.50 Bydlení je hra 2.15 Pod pokličkou 2.35 Chalupa je hra 3.00 Vyzkoušejte si...: Zumba 3.20 Zahrada je hra 3.45 Evergreeny G. Broma komnata Moniky Foris Kvasničkové 4.45 Všechnopárty - talk show Karla Šípa 6.00 Raníček: My tři braši od muziky 6.10 Atlas zvířat 6.35 Malý princ 7.00 Mikulášovy patálie 7.15 Garfieldova show 7.30 Studio Kamarád 9.00 Československý filmový týdeník Hledání ztraceného času: Vltava v obrazech (62) 9.35 Český žurnál: Zločin pana Chytila - dokument Nedej se: Elegie za les Nedej se plus: Křivoklátsko - národní park? Občanské noviny: Pomohl nám Frank Bold Chcete mě? Život se smrtí Život na pobřeží: Okinawa, ostrov stoletých - dokument Sváteční slovo pedagoga a publicisty Jiřího Zajíce Křesťanský magazín Uchem jehly Cesty víry: Lovci duší Na cestě po Rwandě Trabantem Jižní Amerikou Křídla přírody: Jak se cyklus natáčel Jeden oceán: Zrození Naše tradice: 1. máj Vínečko - zábavný pořad Na plovárně s Petrem Nováčkem Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: S vraždou na mysli Příběhy Alfreda Hitchcocka: Pokřivený obraz Grotesky: Charlie Chaplin Pot, slzy a naděje: A usmívej se u toho S kuchařem kolem světa: Québec Velikáni filmu... Karel Kachyňa - 90 let: Pozor, vizita! - československá tragikomedie Tito - Poslední svědci testamentu - dokument 0.05 Když odplula loď 1.00 Evropa dnes: Ženy z Hohenecku 1.25 Folklorika: Šumavští statkáři 6.05 Oggy a Škodíci - animovaný seriál 6.25 Senzační Spiderman - animovaný seriál 6.50 Liga Špačků - americký animovaný seriál 7.20 Taz - mania - americký animovaný seriál 7.40 Looney Tunes: Úžasná Show - americký animovaný seriál 8.10 Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví - americký animovaný seriál 8.35 Prásk! 9.10 Víkend: Zlatá léta Sedm let v Tibetu - americko-britský film Mr. Bean - britský seriál Vlak do stanice Nebe - český film Zapomenutý ostrov - americký dobrodružný film Twister - americký katastrofický film Rozpaky kuchaře Svatopluka: Špalek - český seriál Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Doktoři z Počátků: Nezájem - český seriál Střepiny Mission: Impossible 2 - americko-německý akční thriller 0.25 Twister - americký katastrofický film 2.05 Novashopping 2.35 Mr. Bean - britský seriál 3.05 DO-RE-MI 4.20 Áčko: Starám se o děti, které jste vy opustili 5.10 Novashopping 6.20 Jake a piráti ze Země Nezemě - anim. seriál 6.55 Avengers - Sjednocení - amer. anim. akční seriál 7.25 Dokonalý Spider-Man - americký anim. seriál 7.55 Peklo v Pacifiku - britský dokumentární seriál 9.10 Prima SVĚT 9.40 Synové a dcery Jakuba skláře - český seriál Partie Receptář prima nápadů Show Jana Krause Big Ben - krimi seriál Vraždy v Midsomeru - britský krimi seriál Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy X Factor Na odstřel - americko- -britsko-francouz. thriller 0.30 Policejní bažanti - kanadský krimi seriál 1.25 Peklo v Pacifiku 2.25 Vraždy v Midsomeru - britský krimi seriál 4.05 Big Ben - krimi seriál PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.15 Starověké objevy 7.05 Meč: Příběh jedné zbraně 8.05 Nejpodivnější zvířata světa 8.55 Po vlčích stezkách 9.55 Upíři v Benátkách Je to možné? Krásy korálových útesů Žraloci ve městě Raketoplány: Konec jedné éry Přechod Venuše Nacisté ve službách CIA Vrtulníky ve válce Mise X: Příběhy velkých vynálezů Úžasná tajemství vědy Jurské bojiště Cesta do roku př. n. l Krásy divokého Chorvatska Lovci krajt 0.00 Megakatastrofy 0.50 Počasí, které psalo dějiny 1.35 Velké africké dobrodružství v balonu 2.20 Pěšky napříč světem 5.45 Svět Nova Cinema 6.05 Teleshopping 6.45 Zathura: Vesmírné dobrodružství - americký film 8.25 Všichni dobří rodáci - československé drama Funebrák Teleshopping Koření Terminál - americký film A.I. Umělá inteligence - amer. sci-fi film Vražedná čísla Švindlíři - americká krimi komedie Bílý Elephant - americký akční film Tudorovci - americko- -irsko-kanadský seriál 0.50 Teleshopping 1.10 Mission: Impossible 2 - americko-německý akční thriller 3.05 Bílý Elephant - americký akční film 4.35 Tudorovci - americko- -irsko-kanadský seriál 5.30 Trpasličí manželství 6.00 Animáček 8.35 Drtivá porážka 9.55 Hvězda padá vzhůru - český film Dobrý voják Švejk - český film Inga Lindström: Léto u jezera Lilja - německý romantický film Columbo - krimi seriál Naše zprávy Velkolepé století - seriál Únos za bílého dne - kanadský krimi film Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti Bastardi - český film 0.30 Každý chce být Ital - amer. romant. komedie 2.35 Vše nejlepší - záb. pořad 3.45 Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti 4.25 Rowan Atkinson: Instantní smích - britská komedie 8.00 Panorama 8.30 Extrémní sport: Rock Point - Horská výzva 2014 Jeseníky 8.45 Fotbal: FK Teplice - AC Sparta Praha Lakros: Memoriál Aleše Hřebeského Tahače Mistrovství Evropy Panorama Hokej: Finsko - Česko Čtyřka Sport Hokej: Švédsko - Rusko Deník NHL Dostihy: Jarní cena klisen Tisková konference nominaci na MS v hokeji Studio fotbal - Dohráno Golf: PGA Tour Cyklistika: Liege - Bastogne - Liege 0.25 Deník NHL 0.45 Branky, body, vteřiny 0.55 Hokej: Finsko - Česko 2.40 Lakros: Memoriál Aleše Hřebeského 3.20 Dostihy: Jarní cena klisen 4.30 Studio fotbal - Dohráno 8.00 Mercedes - Benz Jachting 8.35 Motory Detroitu - dokum. seriál 9.25 Everest - kanadský film Moto GP - VC Španělska - přímý přenos Teleshopping Moto GP - VC Španělska - přímý přenos Teleshopping Extrémní nebezpečí - dokument Vězněm v cizině Teleshopping Everest - kanadský film FK Baumit Jablonec - FC Viktoria Plzeň - přímý přenos Policajt z New Yorku - seriál Perníkový táta - seriál Erotické příběhy - seriál Hranice nemožného - seriál 0.00 Městečko South Park 0.30 K.O.Night 1.25 Policajt z New Yorku 5.35 Bulionerzy: Bezrobotni - serial komediowy 6.05 Bulionerzy: Dziecko sukcesu - serial komediowy 6.30 My Wy Oni - magazyn 7.00 Nasz Profesor Papieżem - film dokumentalny 8.00 Tydzień 8.30 Świat się kręci - the best of 8.55 Ziarno - magazyn 9.30 Msza Święta Droga do Brazylii - magazyn piłkarski Między ziemią a niebem Anioł Pański Między ziemią a niebem Magiczne drzewo: Drewniany pies - serial Attenborough. 60 lat wśród dzikiej przyrody: Życie w kamerze - serial dokumentalny OPOLE! Kocham Cię! (3) - felieton Cziłała z Beverly Hills - komedia USA OPOLE! Kocham Cię! (4) - felieton Teleexpress Pogoda Komisarz Alex: Bestia - serial kryminalny Jaka to melodia? Słodkie życie: Psychoanaliza - sitcom Regiony zmian Wiadomości Sport Pogoda Ławeczka w Unii: Szkolenia językowe - serial Ranczo: Grecy i Bułgarzy - serial obyczajowy Nadchodzi Polly - komedia USA Przeprawa - dramat USA 1.00 Downton Abbey III - serial obyczajowy 2.05 Jak rozpętałem II wojnę światową: Wśród swoich - komedia polska 3.25 Przeprawa - dramat USA 5.30 Słowo na niedzielę 5.45 Sto tysięcy bocianów: Park Narodowy 6.15 Milion ton śmieci 6.50 M jak miłość - serial 7.50 Barwy szczęścia - serial 8.55 Rodzinne oglądanie: Pupile w rozmiarze XXL 9.50 Napad na bank - komedia francuzska Makłowicz w podróży: Malezja Kogel - Mogel - komedia polska Familiada The Voice of Poland: Live Na dobre i na złe - serial Na sygnale - serial Panorama, sport telegram, pogoda Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy Neo - nówka rządzi - program kabaretowy Sherlock: Jego ostatnia przysięga - serial Kocham Kino - magazyn Polacy, Polacy (fotografie Krzysztofa Gierałtowskiego) - film dok. POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 Co nowego u Scooby- ego? - serial 8.15 Jeźdźcy smoków - serial animowany 8.45 Horton słyszy Ktosia! - film animowany USA Szeregowiec Dolot - bryt. film animowany Trzej muszkieterowie - film fr.-niem.-bryt.-amer Top Chef - reality show Nagi peryskop - komedia USA Nasz nowy dom - reality show Wydarzenia, sport, prognoza pogody Państwo w państwie - program publicystyczny Tylko muzyka - program rozrywkowy Kości - serial Chętni na kasę - film USA 1.30 Magazyn sportowy 3.30 Tajemnice losu 7.30 Ultimate Spider-man 8.25 Káčerovo 9.20 Šéf v utajení Stratené duše - americký fantasy seriál Dokonalé manželstvo - kanadský triler X-Men: Prvá trieda - amer. akčný sci-fi triler Cena je správna Nové bývanie Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie X Factor Noci s nepriateľom - americký triler 0.10 Peklo na zemi - americký horor 2.15 Môj brat je prasa - americká rodinná komédia 3.45 Nové bývanie 4.30 Svet zázrakov 5.00 Krimi 5.15 Veľké noviny TV JOJ 5.55 Dobré ráno Slovensko Markíza 6.00 Čarodejnice - amer. seriál 6.45 Legendy Chima 7.05 Tom a Jerry 7.10 Scooby-Doo 7.40 Kung Fu Panda 8.05 Tučniaky z Madagaskaru 8.25 Karate Kid 2 - americký dobrodr. film Asterix a Obelix: Misia Kleopatra - fr. komédia Pomstiteľ bez mena - hongongský akčný film Vražedná rivalita - americký triler Lovci drakov - americký dobrodr. film Televízne noviny Športové noviny Počasie Ochranca - americký akčný film Bitkári 2 - americký akčný film 0.35 Ochranca - akčný film 2.15 Bitkári 2 - akčný film 4.00 Smotánka 5.00 Televízne noviny pondělí 5. KVĚTNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 5.59 Studio Vše o vaření 9.00 McLeodovy dcery: Podezíravá duše - australský seriál komnata Moniky Foris Kvasničkové Příběhy slavných - Karel Černoch: Máš-li kam, leť výš První republika: Bratrská láska - dobový seriál Zprávy ve Události v regionech plus Sama doma Vše o vaření O zlatém pokladu - pohádkový příběh Možná přijde i kouzelník - zábavný pořad Cestománie: Jordánsko - Hledání kořenů AZ-kvíz - vědom. soutěž Černé ovce Události v regionech za okamžik a počasí Události v regionech Taxík - soutěžní pořad Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny Losování SAZKAmobil šance Clona: První oheň - krimi seriál Marta a Věra: Odhalení - český sitkom Reportéři ČT Losování Šťastných 10 a Šance milion Kriminálka Paříž: Tak už to v životě chodí - francouzský seriál MI5 - britský seriál 0.00 Kalendárium 0.15 Sváteční slovo pedagoga a publicisty Jiřího Zajíce 0.20 AZ-kvíz - vědom. soutěž 0.45 Designtrend 1.00 Chalupa je hra 1.20 Týden v regionech 1.50 Království za koně - magazín 2.10 Pod pokličkou 2.30 Dobré ráno 5.00 Hobby naší doby 5.30 Události v regionech 5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Korsika v barvách čtyř ročních období 9.55 S kuchařem kolem světa: Québec Chcete je? Babylon Cesty víry: Lovci duší Klíč Největší bomba na světě Československý filmový týdeník O poklad Anežky České Velikonoční ostrov: Stopy Věda na vlastní kůži Vesmír: Magnetická bouře Druhá světová válka: zapomenuté filmy Operace Thunderclap Templáři: Poslední zůstává - dokument Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: Kostlivec ve skříni Příběhy Alfreda Hitchcocka: Rychlá kola Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída Zprávy v českém znakovém jazyce Nejvýznamnější operace 2. světové války: Bitva o Rýn - dokument Empire State Building Velikáni filmu... Alain Delon: Spálené stodoly - fr.-italské drama Cesty k úspěchu Noční filmový klub: Pan Klein - fr. drama 1.35 Uchem jehly 2.00 Dva domovy 2.30 Legenda o živých mrtvých - Osudné rozhodnutí - tel. seriál 3.25 Z očí do očí 3.50 Terezín 4.10 Narozen za císaře pána 4.40 Automobilové muzeum v Mulhouse 4.50 Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída 4.55 Tankisté - dokument 5.59 Snídaně s Novou 9.05 Ulice - český seriál Doktoři z Počátků: Nezájem - český seriál Střepiny Tescoma s chutí Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Dallas: Následky pravdy Beze stopy: Nevinní Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Šachy Ordinace v růžové zahradě: Přijeď rychle! - seriál TV Nova Krok za krokem Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Kriminálka Miami: Odplata Ulice - český seriál Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Kriminálka Anděl: Klára - český krimi seriál Mentalista: Rulík zlomocný Lovci zločinců Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti: Talisman Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Šachy Kriminálka Miami: Odplata Novashopping 2.05 Přestávka ve vysílání 6.05 Policie Hamburk - německý krimi seriál 7.05 Vraždy v Kitzbühelu - rakouský krimi seriál 8.15 M*A*S*H - americký válečný seriál 9.05 To je vražda, napsala Policie Hamburk - seriál Julie Lescautová - francouzský krimi seriál Walker, Texas Ranger - americký akční seriál Siska - něm. krimi seriál Castle na zabití - seriál Komisař Rex - krimi seriál Odpolední zprávy Prostřeno! Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy Cesty domů - rod. seriál Top Star magazín Partička - improviz. show Prci, prci, prcičky 2 - americká komedie 1.35 Nedokonalé zločiny - italský krimi seriál 2.35 Siska - něm. krimi seriál PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.20 Mise X: Příběhy velkých vynálezů 7.20 Úžasná tajemství vědy 8.20 Jurské bojiště 9.15 Záhadný dinosaurus Starověké objevy Biblické záhady Nejpodivnější zvířata světa Neznámý svět chameleonů Honba za UFO Je to možné? Tajemství hlubin Rybzilla: Hadohlavec útočí Kurz přežití s Rayem Mearsem Lovci krajt Megakatastrofy Počasí, které psalo dějiny Austrálií se Simonem Reevem Pěšky napříč světem 0.15 Ztracené světy 1.05 Tajemství svět. muzeí 1.50 Zrozeni k zabíjení? 2.40 MacIntyre: Nejdrsnější města světa 5.45 Svět Nova Cinema 6.05 Teleshopping 6.35 Monsuno - anim. seriál 7.00 Vražedná čísla Sedm let v Tibetu - americko-britský film Rozpaky kuchaře Svatopluka - český seriál Teleshopping Nemocnice Chicago Hope Zapomenutý ostrov - americký dobrodružný film Švindlíři - americká krimi komedie Upíří deníky - amer. seriál Amazing Race: O milion kolem světa : Nová generace Síla country - americké drama Krvavá stopa - americký thriller 0.25 Odvrácená tvář hor - britský seriál 1.20 Teleshopping 1.35 Mentalista Jeff Corwin - Ochránce přírody - dokument 6.15 Animáček 9.45 Inga Lindström: Svatba v Hardingsholmu - německý romantický film Columbo - krimi seriál Doktor z hor - seriál Červené růže - seriál Pauline a Leonard - něm. romantický seriál Jake a Tlusťoch Kašpárku, vař! Naše zprávy Velkolepé století - seriál Kurňa, co to je? - zábavný pořad Sejdeme se na Cibulce Romance za korunu - český hudební film 0.25 Únos za bílého dne - kanadský krimi film 2.05 Vtipálek - ital. komedie 3.30 Ostříháno 4.25 Marlene a Konstantin - něm. romantický seriál 8.00 Panorama 8.30 Jezdectví: Český skokový pohár Dostihy: Prvomájová steeplechase Red Bull Air Race 2014 Chorvatsko Olympijský magazín Panorama Sportovní zprávy Hokej: Finsko - Česko Auto-rallye-cross Studio fotbal - Dohráno Představení týmů fotbal. MS v Brazílii Sportovní zprávy Fotbal ve světě Deník NHL Fotbal: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava Sport ve světě Prosperita Open Sportovní zprávy Deník NHL Fotbal: Manchester United - Sunderland 0.20 Manchester United TV 1.40 Branky, body, vteřiny 1.50 Představení týmů fotbal. MS v Brazílii Třetí hlídka - amer. seriál 8.45 Extrémní sny - reality show 9.15 Sportovní spoty - seriál 9.45 NHL play-off - záznam NBA play-off - záznam Teleshopping Vězněm v cizině - dokum. seriál Extrémní nebezpečí - dokument Teleshopping Everest - kanadský film Extrémní sny - reality show Teleshopping Mistři aukcí - dokument Třetí hlídka - amer. seriál Kobra 11 - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Kobra 11 - seriál Perníkový táta - seriál Sexy amatérky Playboye Hranice nemožného - seriál 0.15 Městečko South Park 0.45 K.O.Night 1.35 Mistři aukcí - dokument 5.20 Telezakupy 5.55 Info Poranek 8.00 Wiadomości 8.05 Pogoda poranna 8.15 Polityka przy kawie 8.35 Sąsiad na widelcu - magazyn kulinarny 9.30 Attenborough. 60 lat wśród dzikiej przyrody: Życie w kamerze - serial dokumentalny Moda na sukces - serial Świat się kręci - widowisko publicystyczne Wiadomości Agrobiznes Przepis dnia - magazyn Natura w Jedynce: Gepard, mistrz szybkości - film dokumentalny Jaka to melodia? Galeria - serial obyczaj Wiadomości Pogoda Polska non stop Okrasa łamie przepisy: Ogórkowa kuchnia Drużyna A: Zatopiony skarb - serial Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Klan - telenowela Świat się kręci - widowisko publicystyczne Regiony zmian Gwiazdy Eurowizji Przepis dnia - magazyn Wiadomości Sport Biało-czerwoni - felieton Pogoda Ławeczka w Unii: Wymiana sąsiedzka - serial Teatr Telewizji: Księżyc i magnolie Downton Abbey III - serial obyczajowy Nadchodzi Polly - komedia USA 0.25 Drużyna A: Zatopiony skarb - serial 1.20 Świat się kręci 2.10 Iga Cembrzyńska: Każdy ma swój świat - cykl dok Klan - telenowela 2.50 Naszaarmia.pl - magazyn 3.25 Czerwona kartka dla kochanki piłkarza - film dokumentalny 5.40 M jak miłość - serial 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn 7.05 M jak miłość - serial 8.00 Pytanie na śniadanie Sztuka życia Barwy szczęścia - serial Na dobre i na złe - serial Polacy w Rzymie i Watykanie - cykl dok Wojciech Cejrowski: Israelitas - reportaż Baron24 - serial Jaskiniowcy z Himalajów Panorama Kraj, pogoda Zaginiona - serial Rodzinka.pl - serial Panorama, sport telegram, pogoda Jeden z dziesięciu Barwy szczęścia - serial M jak miłość - serial Kulisy serialu M jak miłość Tomasz Lis na żywo Punkt oparcia - film dok Sherlock: Jego ostatnia przysięga - serial 1.50 Aida - serial 2.45 Punkt oparcia - film dok Tomasz Lis na żywo POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 Świat według Kiepskich 9.00 Malanowski i partnerzy Dzień, który zmienił moje życie - serial Dlaczego ja? - serial Pielęgniarki - serial Trudne sprawy - serial Pierwsza miłość - serial Dzień, który zmienił moje życie - serial Wydarzenia, prognoza pogody Interwencja - magazyn Malanowski i partnerzy Dlaczego ja? - serial Pierwsza miłość - serial Wydarzenia, sport, prognoza pogody Świat według Kiepskich film kanad.-amer El Mariachi - dramat meks.-amer Kim jest Clark Rockefeller? - film USA 3.15 Tajemnice losu 8.00 Nový Panelák - seriál 9.00 Súdna sieň Noviny O Kosti - krimi seriál USA Vtierka Castle - krimi seriál USA Nákupné maniačky Páli vám to? Top Star Noviny O Búrka: Dobrodružstvo lásky - mex. telenovela Súdna sieň Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie Nový Panelák - seriál Agenti S.H.I.E.L.D. - amer. sci-fi seriál Dedičstvo - seriál C.S.I.: Kriminálka Las Vegas - krimi seriál USA 0.30 Traja cudzinci - americký horor 2.25 Vtierka Castle - krimi seriál USA I Agenti S.H.I.E.L.D. - amer. sci-fi seriál 3.45 Dedičstvo - seriál Markíza 6.00 Teleráno 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál 9.40 Chlapi neplačú - seriál Zámena manželiek Odložený prípad - seriál NCIS - Námorný vyšetrovací Monk Dva a pol chlapa - sitcom NCIS - Námorný vyšetrovací Prvé televízne noviny Reflex Chlapi neplačú - seriál Televízne noviny Športové noviny Počasie Búrlivé víno - rod. seriál Rodinné prípady Dva a pol chlapa - sitcom Monk NCIS - Námorný vyšetrovací 1.15 Odložený prípad - seriál 2.00 NCIS - Námorný vyšetrovací 2.50 Monk -

17 18 TV program, křížovka Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 úterý 6. KVĚTNA ČT1 ČT2 Nova Prima Nova Cinema ČT Sport TVP 1 TVP 2 Joj 5.59 Studio Vše o vaření 9.05 McLeodovy dcery: Dny zúčtování - australský seriál 9.50 Nejchytřejší Čech - zábavná show Reportéři ČT Zprávy ve Události v regionech plus Sama doma Vše o vaření Jozef Kroner - 90 let: Slovácko sa nesúdí: Poslední vůle - komediální cyklus Objektiv - magazín Možná přijde i kouzelník - zábavný pořad Cestománie: Izrael - Země třikrát svatá Postřehy odjinud: Baskicko očima Jaroslava Skalického AZ-kvíz - vědom. soutěž Černé ovce Události v regionech za okamžik a počasí Události v regionech Taxík - soutěžní pořad Události za okamžik a počasí Události Branky, body, vteřiny Losování loterie Euromiliony Vyprávěj: Osvobození - český retro seriál Dobrodružství kriminalistiky: Poslední odvolání - český krimi seriál Losování Šťastných 10 a Šance milion Nejlepší Bakaláři: Co dokáží dveře Protiúder - americko-britský seriál MI5 - britský seriál 0.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž 0.55 Pod pokličkou 1.20 Magický Špilberk - kouzelnická show 2.15 Magie v ulicích - kouzelnická show 2.30 Dobré ráno 5.05 Malá farma: Medná kráva 5.30 Události v regionech 5.59 Dobré ráno 8.30 Kouzelná školka 9.00 Jeden oceán: Zrození 9.50 Křídla přírody: Jak se cyklus natáčel Český žurnál: Zločin pana Chytila - dokument Nedej se: Elegie za les Nedej se plus: Křivoklátsko - národní park? Občanské noviny: Pomohl nám Frank Bold Velká vlastenecká válka: Od Dněpru k Odře Letecké katastrofy: Tíživá nejistota - dokument Dobrodružství vědy a techniky: Pravda o tucích Leptis Magna Vraky u pobřeží Normandie - dokument Spojenci dobývají Řím US-Army v ČSR Empire State Building Vesmír: Cestování časem Večerníček: Malý král Příběhy Alfreda Hitchcocka: Pod vlivem alkoholu Příběhy Alfreda Hitchcocka: Ve jménu vědy Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída Zprávy v českém znakovém jazyce Velká vlastenecká válka: Útok na západ Válka očima dětí Vyšší princip - československé drama Sestřička Jackie: Jablečný bong Babylon 0.35 Dokumentární klub: Tito - Poslední svědci testamentu - dokument 1.30 Vínečko - zábavný pořad 2.00 Legenda o živých mrtvých - Štvanice - televizní seriál 2.55 Z očí do očí 3.35 Deník Otty Wolfa 4.35 Vražda na Buchlově - dokument 5.30 Postřehy odjinud: Burgundsko očima Jana Šmída 5.35 Laco Garaj - dokument 5.10 Novashopping 5.59 Snídaně s Novou 9.05 Ulice - český seriál 9.55 Kriminálka Anděl: Klára - český krimi seriál Krok za krokem Tescoma s chutí Polední televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Dallas: Nepřítel mého nepřítele Beze stopy: Jeden den v životě Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Spolek Ordinace v růžové zahradě: Zahradník má potíže - český seriál Krok za krokem Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Kriminálka Miami: Skóre Ulice - český seriál Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Ordinace v růžové zahradě: Zloděj a vrah - český seriál Víkend: Zakázané ovoce Lovci zločinců Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti: Dozvuky Zákon a pořádek: Zločinné úmysly: Spolek Kriminálka Miami: Skóre Novashopping 2.10 Lovci zločinců Dallas: Nepřítel mého nepřítele Snídaně s Novou 5.10 Novashopping 6.05 Policie Hamburk - seriál 7.05 Vraždy v Kitzbühelu - rakouský krimi seriál 8.15 M*A*S*H - amer. seriál 9.05 To je vražda, napsala Policie Hamburk - seriál Julie Lescautová - seriál Walker, Texas Ranger - americký akční seriál Siska - něm. krimi seriál Komisař Rex - krimi seriál Odpolední zprávy Prostřeno! Zprávy FTV Prima Krimi zprávy Divácké zprávy VIP zprávy Princ Bajaja - česká filmová pohádka Ano, šéfe! Myšlenky zločince - seriál 0.15 Spravedlnost v krvi Nedokonalé zločiny - italský krimi seriál 2.10 Siska - něm. krimi seriál 3.10 Walker, Texas Ranger 3.55 Prima SVĚT 4.20 Nikdo není dokonalý PRIMA ZOOM Barrandov Fanda 6.05 Krásy divokého Pobaltí 7.00 Lovci krajt 7.55 Megakatastrofy 8.45 Hudsonské nouzové přistání 9.40 Mise X: Příběhy velkých vynálezů Úžasná tajemství vědy Jurské bojiště Říše dinosaurů Starověké objevy Biblické záhady Ostrov na severu Terry Pratchett: Cesta za orangutany Austrálií se Simonem Reevem Pěšky napříč světem Ztracené světy Tajemství svět. muzeí Zrozeni k zabíjení? MacIntyre: Nejdrsnější města světa 0.05 Království rostlin 1.00 Nelítostné války hmyzu 1.55 Černá díra: Monstrum Mléčné dráhy 5.30 Svět Nova Cinema 5.45 Teleshopping 6.15 Méďa Béďa - anim. seriál 6.30 Vlak do stanice Nebe - český film 7.55 Amazing Race: O milion kolem světa 8.45 Odvrácená tvář hor - britský seriál 9.40 Nemocnice Chicago Hope Beze stopy - krimi seriál Teleshopping Nemocnice Chicago Hope Upíří deníky - amer. seriál : Nová generace Ten, kdo tě chrání - seriál Síla country - amer.drama Upíří deníky - amer. seriál Amazing Race: O milion kolem světa : Nová generace Novodobí Robinsoni - amer. dobrodružný film Nemilosrdně - amer. film 0.05 Odvrácená tvář hor - britský seriál 1.00 Teleshopping 1.20 Nemilosrdně - amer. film 5.30 Jeff Corwin - Ochránce přírody - dokument 6.20 Animáček 9.15 Inga Lindström: Léto u jezera Lilja - německý romantický film Columbo Doktor z hor - seriál Červené růže - seriál Pauline a Leonard - něm. romantický seriál Jake a Tlusťoch Kašpárku, vař! Naše zprávy Velkolepé století - turecký výpravný seriál Boot Hill - ital. western Žraločí mutanti - americký katastrof. film Bastardi - český film 1.35 Věřte nevěřte Ostříháno 4.25 Marlene a Konstantin - něm. romantický seriál 8.00 Panorama 8.30 Mezinárodní závody spřežení Kladruby Prosperita Open Představení týmů fotbal. MS v Brazílii Fotbal ve světě Cyklotoulky Panorama Sportovní zprávy Fotbal: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava Vertikal ME freestyle motokros 2014 Rakousko Sport ve světě Sportovní zprávy BBV po 25 letech Horská kola: Český pohár 2014 Lipník nad Bečvou Deník NHL Basket jako cesta ARIETE Prostějov - BK JIP Pardubice Hokejista Tipsport extraligy sezony 2013/ Téma pro hosty ČT sport Tempo - týdeník o běhání Sportovní zprávy 8.00 Třetí hlídka - amer. seriál 8.45 Extrémní sny - reality show 9.15 NHL play-off - záznam ATP World Tour Masters 1000-Madrid - záznam Teleshopping Kobra 11 - seriál Teleshopping Kobra 11 - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Extrémní sny - reality show Teleshopping Mistři aukcí - dokument Třetí hlídka - amer. seriál Kobra 11 - seriál Hvězdná brána: Atlantida - seriál Kriminálka New York Perníkový táta - seriál Sexy amatérky Playboye Hranice nemožného - seriál 0.00 Městečko South Park 0.25 Fight Club News 1.15 Mistři aukcí - dokument 5.20 Telezakupy 5.55 Info Poranek 8.00 Wiadomości 8.05 Pogoda poranna 8.15 Polityka przy kawie 8.35 Słownik - talk show prof. Jana Miodka 9.05 Co czytać? - magazyn 9.30 Natura w Jedynce: Gepard, mistrz szybkości - film dokumentalny Moda na sukces - serial Świat się kręci - widowisko publicystyczne Gwiazdy Eurowizji Wiadomości Agrobiznes Przepis dnia - magazyn Dzika Planeta: Dzik. Dziki z natury - film dok Dzika Polska: Lasy pełne życia - serial dok Jaka to melodia? Moda na sukces - serial Wiadomości Pogoda Polska non stop Klan - telenowela Drużyna A: Misja Pokoju - serial Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Klan - telenowela Świat się kręci - widowisko publicystyczne Regiony zmian Przepis dnia - magazyn Wiadomości Sport Gol: T - Mobile Ekstraklasa Biało-czerwoni - felieton Pogoda Ławeczka w Unii: Ścieżki rowerowe - serial Gwiazdy Eurowizji Konkurs Piosenki Eurowizji - Kopenhaga 2014 (1. półfinał) Po prostu - program publicystyczny Ekstradycja III - serial 0.50 Drużyna A: Misja Pokoju 1.50 Świat się kręci - widowisko publicystyczne 2.40 Klan - telenowela 3.10 Po prostu - program publicystyczny 5.40 M jak miłość - serial 6.35 Pogromca demonów 7.05 M jak miłość - serial 8.00 Pytanie na śniadanie Barwy szczęścia - serial Na dobre i na złe - serial Makłowicz w podróży: Chorwacja - Rab Wojciech Cejrowski: Ludożercy - reportaż Baron24 - serial Kabaretowy Klub Dwójki Panorama Kraj, pogoda M jak miłość - serial Rodzinka.pl - serial Panorama, sport telegram, pogoda Jeden z dziesięciu Barwy szczęścia - serial M jak miłość - serial Kulisy serialu M jak miłość Magazyn Ekspresu Reporterów Wyścig na Biegun Południowy: Amundsen kontra Scott - film dok Na linii strzału - serial 1.25 Wiadomości z drugiej ręki - serial POLSAT 5.00 Wstawaj! Gramy! 6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 Świat według Kiepskich 9.00 Malanowski i partnerzy Dzień, który zmienił moje życie - serial Dlaczego ja? - serial Pielęgniarki - serial Trudne sprawy - serial Pierwsza miłość - serial Dzień, który zmienił moje życie - serial Wydarzenia, prognoza pogody Interwencja - magazyn Malanowski i partnerzy Dlaczego ja? - serial Pierwsza miłość - serial Wydarzenia, sport, prognoza pogody Świat według Kiepskich Piekielna Kuchnia - reality show części prawdy - thriller USA Biali nie potrafią skakać - komedia USA 7.55 Nový Panelák - seriál 9.00 Súdna sieň Noviny O Kosti - krimi seriál USA Vtierka Castle - krimi seriál USA Nákupné maniačky Páli vám to? Top Star Noviny O Búrka: Dobrodružstvo lásky - mex. telenovela Súdna sieň Veľké noviny TV JOJ Šport Krimi Najlepšie počasie Nový Panelák - seriál Vtierka Castle - krimi seriál USA Vdova - krimi seriál Zastavte Cartera! - americký akčný triler 1.50 C.S.I.: Kriminálka Miami - krimi seriál USA 2.45 Vtierka Castle - krimi seriál USA I Vtierka Castle - krimi seriál USA 4.05 Nový Panelák - seriál Markíza 6.00 Teleráno 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál 9.40 Chlapi neplačú - seriál Komisár Rex - krimi seriál Odložený prípad - seriál NCIS - Námorný vyšetrovací Monk Dva a pol chlapa - sitcom NCIS - Námorný vyšetrovací Prvé televízne noviny Reflex Chlapi neplačú - seriál Televízne noviny Športové noviny Počasie Búrlivé víno - rod. seriál Rodinné prípady Dva a pol chlapa - sitcom Monk NCIS - Námorný vyšetrovací 1.15 Odložený prípad - seriál 2.05 NCIS - Námorný vyšetrovací 2.55 Monk - Tajenka minulé křížovky: (Helen Rowlandová) Nabídka manželství je ten největší kompliment. V mnoha případech poslední. Vylosována byla Irena Kozoková, Tyra. Výhru je nutno vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění. Rozluštění zasílejte do pondělí do 8.00 hod. na adresu redakce, nebo em:

18 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Společenská rubrika 19 S blahopřáním Z życzeniami STŘEDA Blahoslav, Zikmund, Klára, Pius, Katarzyna, Marian, Donat, Jakub, Lilla, Tamara, Piotr, Bartłomiej, Chwalisława, Afrodyzja, Andrea ČTVRTEK Josef, Richard, Peregrin, Lubomír, Józef, Filip, Aniela, Jakub, Jeremiasz, Berta, Floryna Tamara, Maja PÁTEK Zikmund, Atanáš, Anatol, Zygmunt, Atanazy, Walenty, Walery, Walter, Maria, Alodia, Antonina, Aleksander, Leonia, Tymoteusz, Piotr SOBOTA Blahopřejeme Gratulujemy Alexej, Alex, Filip, Jakub, Milivoj, Aleš, Vráclav, Maria, Aleksander, Mariola, Anika, Antonina, Stanisław, Świętosława Filip (3. května): Jméno je složeno z dvojice řeckých slov philos a hippos, přičemž první znamená milovat a druhé kůň. Jde tedy o milovníka koní. (K sestavení kalendária bylo použito českých i polských kalendářů: občanského, evangelického a katolického.) Poděkování za záchranu života Osmisměrka NEDĚLE Květoslav, Florián, Grzegorz, Monika, January, Michał, Władysław, Paulin, Gotard PONDĚLÍ Klaudie, Gotard, Pius, Irena, Waldemar, Hilary, Ita, Teodor, Wincenty, Penelopa, Sabrina ÚTERÝ Radoslav, Radoslava, Jan, Božetěch, Hostivit, Ditrich, Judyta, Jurand, Dita, Filip, Jakub, Ewodia, Gościwit, Małgorzata, Placyd Dne letošního roku srazilo auto mého desetiletého syna, který neopatrně vjel na kolečkových bruslích do vozovky. Utrpěl velmi vážná zranění hlavy. Díky včasnému příjezdu záchranné služby a profesionálnímu přístupu lékařů v Nemocnici Sosna pod vedením MUDr. Petra Adama se podařilo mého syna zachránit. Chtěli bychom jim tímto způsobem poděkovat a vyjádřit velký obdiv. Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří svou práci dělají s takovým zápalem a umem jako tým lékařů na dětském oddělení Nemocnice Sosna. Ještě jednou velice děkuji za záchranu života mého syna. Rodina Macurova. Bystřická škola hledá kantory Bystřice Do pátrací akce se pouští bystřická základní škola. Ta letos oslaví 90. výročí. Není divu, že její historií prošlo na 300 učitelů, po kterých nyní škola pátrá. Ráda by je i své bývalé žáky pozvala na oslavu jubilea. Pro své bývalé učitele a bývalé žáky totiž připravujeme jedinečné setkání, které je naplánováno na sobotu 24. května od hodin. V tento den bude škola otevřena veřejnosti. Bývalí učitelé se budou moci setkat se svými bývalými žáky, bývalí žáci zase se svými spolužáky. Bude to jedno velké setkání po letech, vysvětluje starosta Ladislav Olšar. Také on proseděl v lavicích bystřické školy své dětství. Stejně tak jako režisér Radovan Lipus, atomový fyzik Josef Rusnok či starosta Vendryně Rudolf Bilko. Nýdecký starosta Jan Konečný pak s trpělivostí vykonával roli kantora. Všichni se sejdeme a zavzpomínáme na staré časy. V tento den se uskuteční také tradiční radovánky, po nichž bude pokračovat akce neformálním setkáním při poslechu cimbálové muziky Lipka, kterou vystřídá Stanleyš dixieland band a akustický Čechomor žáků třinecké umělecké školy. V programu se představí rovněž bystřičtí žáci, láká bystřický starosta i bývalý žák tamní základní školy Ladislav Olšar. (pm) Šachy Blahopřání Blahopřání Blahopřání Blahopřání Gratulacje Gratulacje sudoku Dne 24. dubna oslavila své jubileum paní Alenka Čejková. Mnoho zdraví a hodně štěstí to Ti přejí Tvoji známí. 60 let je krásný věk, ať jsi tady do 100 let. Dnes, 30. dubna, slaví 50. narozeniny milovaný zeť, pan Ing. Jaroslav Kroliczek z Vendryně. Ať ta Tvoje padesátka jak hvězdička září, vždyť jsi teprv na půl cesty, daleko je stáří! K Tvému životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí, elánu a pracovních úspěchů přeje tchyně Bohunka. Dnes, 30. dubna, slaví 40. narozeniny pan Robert Zvoníček z Třince. Můj milý bráško, přejeme Ti krásné narozeniny, hlavně zdraví a pamatuj, že jsi v nejlepších letech. Sylva s rodinou a rodiče. Dne 2. května oslaví krásných 60 let pan Stanislav Krzyžowski, zaměstnanec Moravia Security Třinec. Veselou mysl, dobrou náladu, hodně elánu, spokojenosti a především pevného zdraví do dalších let přejí spolupracovníci a synové. Dnia 6 maja obchodzi swój jubileusz życiowy Kochana Żona, Mama, Ciocia, Babcia i Prababcia, pani Bronisława Lenczowska z Trzyńca. Z tej okazji wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia oraz błogosławieństwa Bożego życzą synowie z rodzinami. Dne 6. května oslaví krásné životní jubileum 80 let pan Josef Lewinski z Hrádku. Přejeme Ti hlavně zdraví, ať Tě život stále baví. Síly ať Ti neubývá, do sta let Ti hodně zbývá. To vše a ještě mnohem víc přejí manželka Helena, dcery Jarmila, Drahomíra a Jiřina s rodinami. Horoskop Býk Snažte se příliš neutrácet na nepotřebných věcech. Znovu si promyslete své životní kroky, ale tentokrát buďte kritičtější. V lásce se pokuste držet nohama na zemi. Blíženci Rodina vám zřejmě nebude říkat celou pravdu. Pokud jste nezadaní, pak si na tu pravou lásku ještě chvíli počkáte, zatím si ale nezávazně užívejte. Nezapomínejte pečovat o své zdraví. Rak V práci zvládnete vše úspěšně vyřešit. Pokuste se udržet v klidu a nenechat se ovládnout vztekem. S rodinou si naplánujte nějaký výlet. Nezapomínejte na pořádný odpočinek. Lev Více o sebe pečujte a také odpočívejte. Potřebujete nabít energii a být čilí pro práci. Mějte kontrolu nad svými útratami. Při nečekané zprávě si dejte pozor na svá slova. Žijte přítomností. Panna Jestliže potřebujete radu, promluvte si s někým důvěryhodným. Vaše finance zřejmě budou klesat a vy si nebudete moci dovolit, co jste zamýšleli. V lásce si vše předem dobře rozmyslete. Váhy Naslouchejte svému srdci a promluvte si s partnerem o budoucnisti. Potřebujete se odreagovat, třeba procházkou na čerstvém vzduchu. Pozor na nedůvěryhodné jedince, hrozí vám ztráty. Štír Do práce vložte větší úsilí, ničeho se nebojte a snažte se, jak nejlépe umíte. Věřte si, stůjte si za svým rozhodnutím. Lásce nechte volný průběh. Dopřejte svému tělu fyzický pohyb. Střelec V práci následujte svou intuici. Pečujte lépe o finance a méně utrácejte. Zřejmě nastanou nedorozumění s přáteli. Snažte se ale nezůstávat osamoceni. S láskou si naplánujte cestování. Kozoroh Možná potkáte někoho, kdo vám může pomoci splnit vaše cíle. Pokuste se na ostatní příliš netlačit, a to ani doma, ani v práci. Myslete na své zdraví, snažte se udržet v klidu a lépe stravovat. Vodnář Nebojte se opozice a držte se svých pevných návrhů. Najděte si čas na vyslechnutí problémů příbuzných. Neutrácejte příliš na nepotřebných věcech. Pečujte o svého milovaného partnera. Ryby Nereálné sliby vás mohou dostat do potíží. Snažte se udržet klidní. Máte chuť se bavit, buďte ale rozumní a bavte se zdravě. Navštivte místo, kam vás to táhne. Mějte důvěru k partnerovi. Tajenka: antická stavba pro umělecké přednesy. Legenda: beat, číhat, ďouče, floutek, hadi, kapitán, kemp, krov, Loučná, objev, obrat, Ohio, plenty, rodit, roup, vany (pw) Bílý vyhraje. V koncovce může být černý střelec lepší než bílý jezdec. Hrozí vůbec něco? (jsl) Dnešní sudoku patří ke středně těžkým. Řešení všech zadání na straně 25. (JT) Beran Změna by vám mohla prospět, ale nevyhledávejte ji. V osobním životě byste se měli více věnovat detailům. Snažte se vyhnout nedorozumění. V lásce se otevřete novým věcem. (DaR)

19 20 Rodinná kronika / Kronika rodzinna Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 oznámení S hlubokým zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás dne 18. dubna 2014 opustila ve věku 83 let naše milovaná, paní Rozalia Bogdáňová z Českého Těšína. Děkujeme všem, kdo na ni vzpomenou. Zarmoucená rodina. poděkování Kdo znal, vzpomene. Kdo měl rád, nezapomene. Dne 28. dubna jsme si připomněli třetí smutné výročí úmrtí našeho drahého Josefa Bíčánka z Vendryně. S úctou vzpomínají manželka, dcera Lydie s rodinou a syn Milan s rodinou, pravnoučata Vojtíšek, Honzík, Petřík, Nikolka, Terezka, Vítek, Vašík, Ondrášek. Těžko se s Tebou loučilo, ještě těžší je bez Tebe žít. Leč láska smrtí nekončí, v našich srdcích Tě budeme stále mít. Dnes, 30. dubna, si připomínáme 20. výročí úmrtí pana Libora Chrasciny. Se smutkem v srdci vzpomínají maminka a sestra s dětmi. Dne 2. května si připomeneme druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Gustav Ostruszka z Třince. S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou. Dne 3. května uplyne rok, kdy nás navždy opustil pan Jan Sniegon. Vzpomínají manželka, dcera s manželem a vnuci s rodinami. Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevy soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení s panem Ing. Rudolfem Nogawczykem, který nás opustil dne ve věku 69 let. Zarmoucená rodina. Dne 28. dubna by se dožil 80 let pan Adolf Hudziec z Třince. Vzpomínají manželka a dcery s rodinami. V těchto dnech jsme si připomněli 10. smutné výročí úmrtí pana Josefa Walka a 15 let od úmrtí jeho manželky, paní Vandy Walkové z Třince. Za celou rodinu syn Josef s manželkou Danuší. Dne 1. května by oslavil své 80. narozeniny pan Rudolf Mitánek z Třince. Dne 14. října si připomeneme 12. smutné výročí, kdy nás navždy opustil. Vzpomíná manželka Františka. Dne 3. května uplyne 20 smutných let, kdy nás opustil manžel a táta, pan Svatopluk Kratochvíl. Dne 18. května si připomeneme jeho nedožité 75. narozeniny. Za celou rodinu manželka a syn. Dne 4. května si připomeneme 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan Jan Fiedor z Ropice. Vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami. wspomnienie Díky za každý den, který jste s námi žili. Díky za vzor, kterým jste pro nás byli. Z očí Vám zářila láska a dobrota, budete nám chybět do konce života. Dne 5. dubna jsme si připomněli 6. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní Emilie Jochymková z Jablunkova-Radvanova. Dne 11. května si připomeneme 26. výročí úmrtí našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jana Jochymka. S láskou a úctou vzpomínají tři dcery a syn s rodinami. Kytičkou květů a tichou vzpomínkou jsme uctili dne 29. dubna 23. smutné výročí úmrtí našeho drahého manžela a tatínka, pana Oldřicha Bažanovského z Oldřichovic, bývalého pracovníka mechanických dílen. Vzpomínají manželka, syn, maminka a sestry s rodinami. wspomnienie V tento den jsme Ti chodili blahopřát, osud však zasáhl a my můžeme jen vzpomínat. Dne 1. května by se dožil 80 let náš milovaný otec, pan Pavel Cieslar z Milíkova. Zároveň 16. května si připomeneme páté smutné výročí úmrtí. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka, dcera a syn s rodinami. Dne 3. května si připomeneme druhé smutné výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a bratra, pana Petra Holexy z Bystřice. S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila, dcera Jana a syn Richard s rodinami. Dnia 5 maja upłynie 3. rocznica, kiedy opuścił nas na zawsze nasz Kochany Mąż, Tatuś, Dziadek i Pradziadek śp. Alojzy Kufa z Nawsia. Z miłością i szacunkiem wspominają małżonka i córki z rodzinami. wspomnienie Když den se s nocí střídá, Ty ve dne jsi jak sluníčko a v noci měsíc, kdy nás hlídá, pohádková babičko. Dne 22. dubna jsme si připomněli naši babičku, paní Helenu Pavlíkovou, která nás opustila před 8 lety. S úctou vnuci David a Roman s rodinou. Dzisiaj, 30 kwietnia, obchodziłby 70 lat nasz Kochany śp. Stanisław Rusz z Milikowa. Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi. Den za dnem odcházejí, léta ubíhají, vzpomínky na Tebe v srdcích zůstávají. Dne 1. května to bude 8 let, kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr, strýc, pan Stanislav Bruk z Karpentné. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Manželka, dcera a syn s rodinami. I když nejsi mezi námi, v srdcích jsi stále s námi. Dne 3. května uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Konderla z Třince. S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami a sestra s rodinou. Dnia 6 maja minie 1. rocznica, kiedy opuścił nas na zawsze nasz Drogi Mąż, Ojciec, Brat, Teść, Dziadek, Pradziadek, Wujek i Szwagier śp. Jan Chraścina z Piosku, były pracownik wielkich pieców Huty Trzynieckiej. Z szacunkiem wspominają żona Maria oraz synowie z rodzinami. I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. Dne 28. dubna jsme si připomněli 1. výročí úmrtí pana Rudolfa Szlaura z Bystřice. S láskou a úctou vzpomínají manželka Helena a synové s rodinami. Dnes, 30. dubna, uplyne 12 let od úmrtí našeho manžela, otce, tchána a dědečka, pana Emila Zwrtka z Tyry. Vzpomínají manželka a synové s rodinami. Dne 1. května si připomeneme 20. smutné výročí úmrtí pana Ing. Františka Kokotka, který by se dne 15. dubna dožil 80 let. S láskou vzpomínají nejbližší. Oznámení do rodinné kroniky přijímáme vždy do pondělí 10 hodin.

20 Třinecký / Trzyniecki / Hutník / 30. dubna 6. května 2014 Rodinná kronika, Služba čtenářům, Inzerce 21 Právník radí Způsoby dědění v novém občanském zákoníku Dne 6. května si připomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Karel Byrtus z Třince. Vzpomínají manželka, synové Roman a Karel, dcery Martina a Zuzana s rodinami. I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ stále s námi. Dne 6. května si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí pana Karla KiszI z Nebor. S láskou a úctou vzpomínají dcera, syn, vnučky a pravnuk. Dne 5. května si připomeneme 13. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše manželka, maminka a babička, paní Anna Madejová z Českého Těšína. Stále vzpomínají manžel, dcery Dáša a Simona s rodinami a sestry. Mgr. Kristýna Staszczaková Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři Dědické právo je právo dědice získat pozůstalost nebo poměrný podíl z ní. Pozůstalost tvoří veškeré jmění zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které je způsobilé přejít na právní nástupce. Do pozůstalosti tedy nespadají práva a povinnosti vázaná výlučně na osobu zůstavitele, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci (např. u soudu). Důsledkem toho přejdou do pozůstalosti např. i pravomocně přisouzená zůstavitelova práva na bolestné, náhrada nemajetkové újmy v penězích apod. Pozůstalost je tedy širším pojmem než pojem dědictví. Dědictvím se rozumí ta část z pozůstalosti, která skutečně přejde na jednotlivé zůstavitelovy dědice. Nový občanský zákoník navrací mnoho tradičních institutů dědického práva, jež předešlý zákoník neznal, a umožňuje tak, mimo jiné, zůstaviteli svobodněji se rozhodnout, komu a jakým způsobem odkáže svůj majetek. Přechod jmění ze zůstavitele na právní nástupce se neděje nahodile, ale musí zde existovat nějaký dědický titul, tj. právní důvod dědění, na jehož základě se osoba bude považovat za dědice. Předešlá právní úprava dědického práva znala pouze dva dědické tituly, a to zákon a závěť, které jsou nyní doplněny dalším dědickým titulem - dědickou smlouvou. Podle nové právní úpravy je také možné vypořádat případné dědické spory již za zůstavitelova života, a to prostřednictvím tzv. zřeknutí se dědického práva, o čemž byla řeč v minulém článku. Dle platné právní úpravy je možné tedy dědit na základě dědické smlouvy, ze závěti a ze zákona. Pokud nedojde k dědění podle dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, pak dědí tzv. odkazovníci (jedná se o osoby odlišné od dědiců, kteří na rozdíl od nich nemají povinnost přispívat na úhradu zůstavitelových dluhů). Jednotlivými dědickými tituly se budeme zabývat v následujících článcích. Dobré rady Oznámení do rodinné kroniky přijímáme vždy do pondělí 10 hodin. Nezastupitelní pomocníci v lidském metabolismu Radana Sikorová, Dis, nutriční terapeut Nemocnice Podlesí Lidské tělo, respektive jeho metabolismus, je pomyslná továrna, která zpracovává přijatou potravu k tomu, aby dobře fungovalo a těšilo se dlouhodobému zdraví. K tomu mu napomáhají jedineční pomocníci, kteří mají důležitou a nezastupitelnou roli. Postupně si je představíme. Žlučník Žlučník (vesica fellea) má protáhle hruškovitý tvar, jeho celkový objem je 40 až 50 ml. Žlučník slouží k uchovávání a zahušťování žluče. Žluč je mírně vazká, žlutohnědá tekutina, která je směsí organických a anorganických látek. Žluč je nezbytná pro trávení a vstřebávání tuků. Její nejdůležitější součástí jsou žlučové kyseliny, které se tvoří z cholesterolu. Asi 80 procent žluče je transportováno do žlučníku, zbylých 20 procent žluče odchází do dvanáctníku. Žlučníkový záchvat Vánoční svátky, různé bujaré večírky, oslavy a nevhodná životospráva jsou příležitosti ke vzniku tzv. žlučníkové koliky, kterou kdekdo již měl možnost zažít na vlastní kůži. Žlučníkový záchvat se projevuje bolestí proměnlivé intenzity, která vyzařuje z pravého podžebří nahoru a dozadu, někdy až k pravému rameni. Často ji doprovází nechutenství, třesavka, zimnice, horečka, zvracení. Vhodným způsobem, jak zabránit dietní chybě, je nepřejídat se, konzumovat méně tuků a jíst více zeleniny. Mnohem častěji než dietní chyba vyvolá žlučníkový záchvat mechanická závada ve formě žlučníkových kamenů. Žlučníkové kameny mohou být různého původu a složení a způsobují 90 procent akutních zánětů žlučníku. Jde o cholesterolové, pigmentové, smíšené kameny. Hlavní riziko je při pohybu kaménku, nebo pokud poškodí stěnu žlučníku nebo vývodu. Žlučové kamínky mohou také úplně ucpat žlučové cesty, čímž zabrání odtoku žluči a někdy i šťávy slinivky břišní. Hromadění těchto šťáv může způsobit další poškození hlavně jater a slinivky. Nádorové onemocnění žlučníku Zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest jsou poměrně vzácným nádorovým onemocněním. Ženy bývají postiženy dvakrát častěji než muži. Příčina vzniku onemocnění není jasná, ačkoliv téměř u třetiny nemocných s nádorem žlučníku byl zaznamenán výskyt žlučových kamenů. V ČR se ročně zjistí přibližně 800 případů. Nejvýznamnější rizikový faktor je přítomnost žlučníkových kamenů v kombinaci s chronickými zánětlivými procesy, infekční onemocnění zánětlivá onemocnění střeva apod. Dietní opatření Cílem tzv. žlučníkové diety je obvykle prevence vzniku žlučníkových kamenů a jejich léčba při vzniku žlučníkových záchvatů a dalších komplikací s touto chorobou spojených. Dietní opatření zde mají dlouhodobý, zpravidla celoživotní charakter. Smyslem diety je však vrátit příjem potravy mezi životní radosti, nikoliv odsoudit nemocného k požívání fádních, nechutných jídel. Takto nevhodně pojatá žlučníková dieta pak musí zákonitě nemocného svádět k jejímu soustavnému porušování a ke vzniku nových a nových bolestivých záchvatů. Základem celkového režimu je pravidelné stravování. Nepravidelnost ve stravě s sebou nese mnohé komplikace. Mezi těmi prvotními jsou právě počátky žlučníkových záchvatů, neboť dlouhodobý interval mezi jednotlivými jídly vede k pozdějšímu nadměrnému přísunu potravy. Technologicky by se měla preferovat příprava pokrmu v konvektomatu, v páře, dušení, vaření, pečení na pečicím papíře apod. Smažení, grilování, opékání na ohni jsou velice riskantní postupy, které lehce vedou k rychlému ataku. Problémová jídla či potraviny je dobře individuálně vyzkoušet, protože variabilita vhodných a nevhodných surovin či pokrmů je velmi široká. Obvyklým zdrojem obtíží jsou salátové okurky či vodní meloun, česnek, cibule, nadýmavá zelenina (kedlubny, ředkvičky, květák, kapusta), nadýmavé ovoce (hrušky, hrozno), ale i nadýmavé pokrmy jako luštěniny, čerstvé pečivo, čerstvé kynuté moučníky a nápoje sycené oxidem uhličitým. V denní stravě by mělo dojít ke snížení dávky tuku tzn. volit potraviny se sníženým obsahem tuku: maso netučné libové, uzeniny šunka, šunkový salám, drůbeží salám, dietní párky, mléko individuálně (nepodává se jako samostatný pokrm), nízkotučné mléčné výrobky, nízkotučný tvaroh, tvarohové sýry s nižším obsahem tuku, zakysané mléčné výrobky, tvrdý sýr 30%, tavené sýry do 30 % a bez pikantních příchutí, vejce ne jako samostatný pokrm. Pozor by si měli dát jedinci citliví na ataky žlučníkové koliky a jedinci po operaci žlučníku na potraviny, které snadno vyvolají dané obtíže, tudíž je ve svých stravovacích zvyklostech omezíme, ne-li úplně odstraníme. Jsou to: alkohol, káva, kakao, čokoláda, sycené slazené limonády typu Pepsi, Sprite, sycené minerální vody, chléb, celozrnné pečivo, tučné sladké pečivo, sladkosti, zabíjačkové pochoutky, vnitřnosti, tučná masa, dresinky, instantní pochutiny, ostré koření, kořenící směsi. Zdroje: Klinická dietologie, Svačina,

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

3. číslo březen duben 2014

3. číslo březen duben 2014 3. číslo březen duben 2014 Výlet za železem Školy už bylo dost. To si myslí nejen studenti, ale také naši profesoři, kteří nám v rámci Evropské unie umožnili exkurzi do třineckých železáren. Konala se

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ekologie a životní prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ekologie a životní prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Zpráva o činnosti ObHK se sídlem v Třinci za rok 2008. Zpráva o činnosti Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci za rok 2008

Zpráva o činnosti ObHK se sídlem v Třinci za rok 2008. Zpráva o činnosti Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci za rok 2008 Zpráva o činnosti Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci za rok 2008 1 OBSAH OBSAH... 2 1. Úvod... 3 1.1 Historie a vývoj organizace... 4 1.2 Současnost Oblastní hospodářské komory se sídlem v

Více

Etikav reálném podnikatelskémprostředí. Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Etikav reálném podnikatelskémprostředí. Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Etikav reálném podnikatelskémprostředí Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. GE Kodex chování 2 Dodržujte všechny příslušné zákony a regulační pravidla,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.

BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. BROWNFIELD - areál ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek leží v severovýchodní části České republiky, nedaleko státních hranic se Slovenskem a Polskem. Poloha Frýdku-Místku je na strategické křižovatce

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010 URČENO K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 15. 4. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 1. čtvrtletní

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena Úvodní ustanovení Účelem Manuálu je nastavení pravidel pro organizátory, tak aby byly zajištěny všechny nezbytné náležitosti akce a byla dodržena důstojnost celé akce. Tento Manuál je pro organizátory

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Písecký zpravodaj Únor 2010

Písecký zpravodaj Únor 2010 Písecký zpravodaj Únor 2010 Vyšla publikace Židé v Jablunkově Začátkem prosince roku 2009 byla v nakladatelství Beskydy vydána publikace Josefa Byrtuse Židé v Jablunkově, která poprvé systematicky a do

Více

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 2 Realizace projektů ke snížení znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování ovzduší společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ing. Gajdacz Tomáš Ochrana ovzduší TŽ, a.s. 3 Cíl prezentace: Informovat o: Vývoji

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

BOCANOVICE Mateřská škola a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace

BOCANOVICE Mateřská škola a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace BOCANOVICE a Bocanovice 19, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Ředitel/ka: Lenka Kubiczková Telefon: 558 555 322 Web: www.msbocanovice.cz E-mail: ms.bocanovice@seznam.cz BUKOVEC Základní škola

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Baliny. průmyslová zóna. Město Třinec. Průmyslová zóna Baliny 100 % využitý brownfield

Baliny. průmyslová zóna. Město Třinec. Průmyslová zóna Baliny 100 % využitý brownfield Město Třinec RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince garant za průmyslovou zónu Jablunkovská 161, 739 61 Třinec tel: +420 558 306 111, +420 602 71 06 17 Investoři v zóně: Vesuvius Solar Crucible, s.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Občanské sdružení Como-3 gym, škola bojového umění Muay Thai v Ostravě, Třinci a Frýdlantu nad Ostravicí. PZKO v České republice - Český Těšín

Občanské sdružení Como-3 gym, škola bojového umění Muay Thai v Ostravě, Třinci a Frýdlantu nad Ostravicí. PZKO v České republice - Český Těšín Č. projektu Název projektu Žadatel Cíl projektu č. 1 Bezpečný prostor č. 2 Obřady a zvyky Těšínského Slezska na fotografiích Občanské sdružení Como-3 gym, škola bojového umění Muay Thai v Ostravě, Třinci

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

roman švec portfolio www.romansvec.com

roman švec portfolio www.romansvec.com 2004-2005 Profil firmy Aktuality Sortiment Ceník Jakost Betonářská laboratoř Kontakty září 2004 Filosofie firmy Základní údaje Historie Organizační struktura Sociální politika Životní prostředí Okazy www

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj 13 Obsah čísla: 1) Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná 23. 5. 2009 od 8:00 ve firmě HOBES s.r.o. v Horním Benešově 2 2) Návrh rozpočtu

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více