FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM"

Transkript

1 FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM Filtry s aktivním uhlím pro adsorpci škodlivých plynů a zápachů ze vzduchu Filtrační systém KS KOPA, KS KOPA BIG Kompaktní jednotky KS BD s dvoustupňovou filtrací Reaktivace použitého aktivního uhlí Speciální impregnované aktivní uhlí pro chemisorpci Novinka adsorpční filtry KS AFP pro okamžité nasazení do klimajednotek Standardní EU rozměry pro snadné osazení do všech typů klimatizačních jednotek Filtrační systém KS KOPA, KS BD je doporučen a schválen ČIŽP Praha Hlavní oblasti nasazení: Odtahy z lakoven a stříkacích boxů Odloučení zápachů z kuchyní, masné výroby a grilů Adsorpce škodlivin z chemického a elektronického průmyslu Přívody do letištních a nádražních hal Odtahy z atomových elektráren Přívody a odtahy z operačních sálů, JIP, velínů Odtahy z čistíren odpadních vod Odtahy od svařování Výroba elektroniky a další oblasti, ve kterých se vyskytují škodlivé plyny nebo zápachy, které je nutné odlučovat zasedací místnosti, muzea, nemocnice, laboratoře, počítačové místnosti, tiskárny, čerpací stanice, parkoviště, garáže

2 Filtry s aktivním uhlím základní informace ÚVOD K odlučování (adsorpci) plynných nečistot ze vzduchu, které v poslední době stále častěji svou toxicitou a zápachem zatěžují životní prostředí a mohou být škodlivé pro člověka, zvířata i rostliny, se jako účinný prostředek osvědčilo aktivní uhlí Aktivní uhlí se používá v klimatizačních, ventilačních a speciálních filtračních zařízeních k čištění přívodního, cirkulujícího a odpadního vzduchu VÝROBA A STRUKTURA AKTIVNÍHO UHLÍ Aktivní uhlí se vyrábí z organických látek jako např skořápky kokosových ořechů, rašelina, různé druhy uhlí rozžhavením a speciální úpravou s cílem mimořádného zvětšení vnitřního a vnějšího povrchu Vytvořením velmi jemných pórů se dosáhne adsorpce schopného povrchu až m 2 na každý gram aktivního uhlí Tato extrémně velká adsorpční plocha má vynikající stupeň odlučování a velkou schopnost ukládání akumulace škodlivin PRINCIP ADSORPCE, ADSORPČNÍ IZOTERMA Aby bylo dosaženo co nejlepší adsorpce, musí být doba kontaktu molekul plynu ve vrstvě aktivního uhlí co nejdelší Při návrhu adsorpčního zařízení pro přívod nebo odvod vzduchu se volí rychlost proudění od 0,09 do 0,5 m/sec Výpočet kontaktní doby: t K [s] = objem uhlí [m 3 ]/objemový průtok [m 3 /h] x Přepočteno to znamená, že pro 1 m 3 /hod vzduchu, který se má vyčistit, je potřeba nejméně 0,028 l (12,6 g) aktivního uhlí Čím delší je doba kontaktu a čím specifičtější aktivní uhlí je nasazeno, tím lepší je adsorpce škodlivin a využití aktivního uhlí Sorpčí schopnost a sorpční stupeň filtru s aktivním uhlím závisí především na kvalitě uhlí Filtrační systémy KS KOPA, KS BD a další jsou osazeny aktivním uhlím s vynikající sorpční schopností, tzn mohou přijmout na svůj povrch velké množství škodlivých a zápachových molekul V uvedeném diagramu je znázorněna tzv sorpční izoterma, která ukazuje, že adsorpční schopnost je lepší při vysoké koncentraci škodlivých látek Pro stanovené efektivní schopnosti a akumulace (pohlcování) na filtračním systému je nutné znát koncentraci a složení znečištěného vzduchu Akumulační schopnost g/gau 1,0 0,8 0,6 0,4 0, ,4 0,8 1,2 1,6 Objemová koncentrace v % ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROJEKCI FILTRŮ S AKTIVNÍM UHLÍM Aktivní uhlí je velmi citlivé na prachové částice a proto je nutné předřadit účinné předfiltry ve třídě filtrace F7 Doporučujeme kapsové filtry KS PAK 85, nebo kompaktní články KS FP-F7 Teplota při adsorpci by neměla přesáhnout 40 C (u impregnovaného aktivního uhlí může být i vyšší) Relativní vlhkost vzduchu do max % (v případě nasazení impregnovaného aktivního uhlí může být i vyšší) Škodliviny, které se mají odloučit, musí být adsorbovatelné Jako základní pravidlo platí: plyny nebo páry, jejichž molekuly mají více než 3 nevodíkové atomy, jsou dobře adsorbovatelné Dále platí, že látky s bodem varu 100 C až 0 C se adsorbují hůře, látky s bodem varu nad 0 C se adsorbují velmi dobře Je nutné znát složení škodlivin a jejich koncentraci pro správný návrh typu aktivního uhlí a velikosti filtru Dodržet dobu kontaktu (zdržení) molekul plynu na vrstvě aktivního uhlí Správně zvolit šířku vrstvy AU Tlaková ztráta se na aktivním uhlí nezvyšuje, zůstává konstantní 2

3 Druhy aktivního uhlí Pro záchyt škodlivin ze vzduchu a pro čištění plynů se používají 2 druhy aktivního uhlí: 1) Standardní neimpregnované aktivní uhlí odloučení škodlivin pomocí fyzikální adsorpce Je tvořeno válcovými tyčinkami (granulemi) o o cca 3-4 mm a délce 4-8 mm Toto uhlí se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a nižšími tlakovými ztrátami Standardní granulované aktivní uhlí (neimpregnované) je ideální pro adsorpci organických par a zápachů z odpadního vzduchu Díky své stálosti umožňuje provádět reaktivaci; následné opětné nasazení aktivního uhlí k adsorpci, viz str 6 Adsorpce škodlivých plynů se děje hromaděním na vnitřním povrchu aktivního uhlí Molekuly jsou vázány na základě fyzikálního efektu Van der Waalsových sil Adsorpce je účinná nejvíce pro škodlivé plyny s vysokou molekulární hmotností Pro vysoký standard kvality, garantované technické parametry a účinnost adsorpce používáme do filtračních systémů KS KOPA, KS BD granulované aktivní uhlí od renomovaných, významných firem (typ SC 40) Základní technické údaje o granulovaném uhlí typ SC 40 Vzhled tvarované uhlí, granule, průměr cca 4 mm Hustota po setřesení 450 ± 25 kg/m 3 Jodové číslo min mg/g Obsah vody při balení 6 % max Adsorpce CCI 4 70 % min Tabulka adsorpční kapacity pro některé látky při nasazení standardního aktivního uhlí SC 40 Skupina č 1 velmi dobrá adsorpce % hmotnosti AU Skupina č 2 dobrá adsorpce % hmotnosti AU Skupina č 3 velmi malá adsorpční schopnost 3-8 % hmotnosti AU Adsorpční izoterma toluenu na aktivním uhlí SC 40 (vzduch, 25 o C) 70 tuluen, xylen, benzín, fenoly, benzen, chloroform, perchloretylen, styren, acetáty, kerosin, terpentýn, zápachy z kuchyní, udíren a masné výroby, škodliviny ze svařování, pachy z ČOV, tělesné pachy, škodliviny z lepení a pájení, rozpouštědla, tabákový kouř, nemocniční pachy, dezinfekční prostředky, benzol éter, anestetika, aceton, methylalkohol, fosgen, acetáty, smogové plyny akrolein, etan, propan, etylén, chlor, metan, čpavek, formaldehyd, oxid uhličitý Nasycení [hmotnost v %] , Pozn: je nutné nasadit speciální impregnované AU Koncentrace [g/m 3 ] 2) Speciální impregnované aktivní uhlí odloučení škodlivin pomocí chemisorpce Impregnované zrnité nebo granulované aktivní uhlí se nasazuje k adsorpci takových plynů a par, které jsou standardním aktivním uhlím adsorbovány velmi málo nebo vůbec Jedná se o nízkomolekulární a polární látky s nízkou koncentrací a toxickými účinky Složitou chemickou reakcí škodlivé látky s impregnantem dochází k odstraňování látky ze vzduchu škodlivé plyny se chemicky váží na impregnant v aktivním uhlí (chemisorpce) Musí-li se současně v jednom zařízení odlučovat různé škodlivé látky, je třeba navrhnout vícestupňové filtrační zařízení s různě impregnovaným aktivním uhlím Dodávané typy speciálně impregnovaného aktivního uhlí AU KR 1 k záchytu čpavku z plynů a ze vzduchu AU KC 10 k záchytu kyselých par a plynů ze vzduchu (částečně SO 2 ), HCl, SO 3, NO X AU J 42 k záchytu sulfánů, sirovodíku a organických sloučenin síry ze vzduchu AU HS 10 k záchytu formaldehydu ze vzduchu AU JQ 42 k záchytu par rtuti ze vzduchu a z plynů AU CCA k záchytu fosfánů ze vzduchu; používá se v oblasti lidské ochrany AU RKJ 1 k záchytu radioaktivního metyljodidu AU ZS 10 k záchytu aminů, alkalických par a čpavku ze vzduchu a z plynů AU KR 4 k záchytu par čpavku a organických látek skupiny A, K Aktivní uhlí neimpregnované nebo impregnované Adsorpce a chemisorpce vyžaduje v každém jednotlivém případě pečlivé přezkoumání Pouze kompletní informace a znalost všech technických detailů daného problému umožní optimální dimenzování Využijte naše zkušenosti a naše know-how Nechte si poradit Nabízíme vám efektivní a hospodárně smysluplný koncept 3

4 Filtrační systémy s aktivním uhlím KS KOPA Filtrační patrony KS KOPA s možností opětovného naplnění Uvědomělost mnoha podniků, tedy ochrana zdraví svých spolupracovníků před škodlivinami, a stále vzrůstající význam aktivní ochrany životního prostředí vyžadují ve stále větší míře nasazování vhodných stupňů filtrace k čištění přívodního, cirkulujícího a odpadního vzduchu Pomocí filtračních patron KS KOPA s možností opětovného naplnění, které je možné plnit standardním neimpregnovaným nebo speciálním impregnovaným aktivním uhlím pro záchyt plynných škodlivin a zápachů, je možné společně s filtry pro mechanické odlučování pevných částic realizovat ideální kombinace pro nejrůznější případy použití Provedení a popis systému Filtrační systém KS KOPA se skládá z ukládacího rámu a z adsorpčních patron naplněných aktivním uhlím Patrona sestává ze dvou válců s rozdílnými průměry, zhotovenými ze speciálního děrovaného plechu v eloxovaném provedení Meziprostor, který vyplývá z rozdílných průměrů válců, udává šířku vrstvy aktivního uhlí Na setřásacím zařízení se aktivní uhlí optimálně naplní do tohoto meziprostoru Uzavřená patrona je opatřena těsněním, které zaručuje plynotěsné usazení na základním rámu Patrony se upevní na základní rám třemi speciálními svorníky přes bajonetový uzávěr a vytvoří tak stabilní filtrační jednotku Technické parametry adsorpční jednotky KS KOPA 16 Označení filtru: KS KOPA 16 Rozměr jednotky: 610 x 610 x 457 mm (další rozměry viz tabulka) Průměr patrony (vnější): 145 mm Průtočné množství vzduchu: max m 3 /h Tlaková diference: 130 Pa (v průběhu sycení sorbentu se nemění) Počet patron: 16 ks Množství AU v jednotce: 32 kg (minimální množství) Diagram tlakové ztráty Počet patron KS KOPA Tlaková ztráta [Pa] Objemový průtok [m 3 /h] Základní adsorpční jednotka se 16 patronami Adsorpční patrona KS KOPA H aktivní uhlí V víčko Š kruhové těsnění šířka vrstvy AU Doporučený počet patron KS KOPA v závislosti na množství vzduchu v m 3 /h je uveden v tabulce: Počet Náplň Šířka Rozměry adsorpční jednotky Doporučené Hmotnost Tlaková patron AU (min) vrstvy AU Š V H množství vzduchu adsorpční jednotky ztráta [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [m 3 /h] [kg] [Pa] do do do do jednotky 2 x do jednotky 2 x x 610 4

5 MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ A NASAZENÍ FILTRAČNÍCH PATRON KS KOPA Pomocí stavebnicového principu ukládacích rámů ve standardních rozměrech 610 x 610, 508 x 610, 305 x 610, 305 x 305 mm se mohou sešroubováním sestavit libovolně velká filtrační zařízení k zabudování do filtračních stěn, klimatizačních jednotek, nebo nasávacích přívodních kanálů cirkulační vzduch vnější vzduch KS PAK 85-F7 KS KOPA Filtrační sestava KS KOPA 32 (pro m 3 /h) Filtrační stěna s dvoustupňovou filtrací - pro záchyt škodlivých plynů a zápachů 1 stupeň = kapsové filtry KS PAK 85-F7 2 stupeň = filtrační patrony KS KOPA s AU přívod Filtrační systém KS KOPA lze velmi jednoduše zamontovat do filtračních komor klimajednotek S účinnou předfiltrací (KS PAK 85-F7 nebo KS FP-F7) je takto vybavená klimatizační jednotka ideální pro záchyt plynných škodlivin na přívodech vzduchu např do letištních hal, operačních sálů, velínů, apod vnější vzduch cirkulace KS PAK 85 KS KOPA NÁHRH FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S AKTIVNÍM UHLÍM Pro správné stanovení objemu náplně, typu aktivního uhlí, velikosti a provedení filtračního zařízení s aktivním uhlím je třeba vyplnit níže uvedené údaje: Množství vzduchu: m 3 /h Název a složení škodlivých látek: Koncentrace škodlivých látek: mg/m 3 Vlhkost vzduchu: (doporuč max 70 %) Teplota vzduchu: (doporuč max 40 C u neimpregnovaného aktivního uhlí) Intenzita provozu, resp produkce škodlivin: směnnost, množství škodlivých látek za časovou jednotku Požadovaný servisní interval výměny AU: dní INSTALACE, MONTÁŽ, SERVIS, PORADENSTVÍ Filtrační systém s aktivním uhlím navrhneme, vyrobíme a nainstalujeme podle požadavků zákazníka Provádíme komplexní provozní servis zařízení včetně dodávky nových a ekologické likvidace použitých filtračních vložek (předfiltrů) včetně dodávky a výměny aktivního uhlí za reaktivované Různé typy adsorpčních patron KS KOPA s náplní aktivního uhlí 5

6 Údržba filtračního zařízení s aktivním uhlím Během procesu adsorpce postupuje adsorpční zóna ve směru přes vrstvu aktivního uhlí až její čelo dosáhne konce V tomto okamžiku je možno pozorovat průraz nečistot za filtr s aktivním uhlím To znamená, že odpadní (přívodní) vzduch již není prost škodlivých látek S pokračujícím posuvem adsorpční zóny stoupá koncentrace škodlivin Podle druhu škodlivin a použitého aktivního uhlí je stanovena maximální sorpční kapacita aktivního uhlí Kapacita je udávána v hmotnostních % ve vztahu k celkové hmotnosti náplně aktivního uhlí Pro kontrolu nasycení je nejúčinnějším prostředkem přezkoušení přírustku hmotnosti metoda vážení filtračních patron Patrony se označí, vymontují z ukládacího rámu a zváží Výsledky se zapíší do provozní evidence Po určitém časovém úseku se patrony opět zváží a porovnají se přírustky hmotnosti Při dosažení maximální adsorpční kapacity (např pro záchyt organických látek typu toluen, benzen, xylen je tato kapacita cca 25 % hmotnosti aktivního uhlí) je nutné vyměnit aktivní uhlí za reaktivované Aby se zabránilo prostojům na filtračních a technologických zařízeních, je nutné mít na skladě náhradní sadu filtračních patron Při uskladnění v suchu a při okolní teplotě cca 20 C jsou filtrační patrony KS KOPA trvale připraveny k nasazení Po provedené výměně patron je třeba uvést v provozní evidenci datum a čas výměny Další intervaly výměn je možné stanovit na základě výše zmiňovaných kontrolních měření vážením nebo podle provozních hodin technologického zařízení Reaktivace nasyceného aktivního uhlí Provádíme reaktivaci aktivního uhlí - tj vytěsnění škodlivých organických látek horkým plynem při teplotách C Touto ekologicky čistou metodou reaktivace získáme aktivní uhlí s obnovenou vysokou sorpční účinností, která činí až % v porovnání s novým AU Reaktivovat lze pouze standardní neimpregnované aktivní uhlí, které není nasyceno chlorovanými uhlovodíky, příp těžkými kovy Nasycené impregnované aktivní uhlí nelze reaktivovat Je nutná jeho výměna za nové Snadná manipulace s filtračními patronami Aktivní uhlí, které obsahuje toxické látky, radioaktivní příměsi nebo PCB, není možno podrobit reaktivaci, je nutná jeho výměna za nové! Provozní servis filtračních systémů s aktivním uhlím Provádíme kompletní servisní zabezpečení filtračních systémů s aktivním uhlím Nabízíme uzavření dlouhodobé cenově výhodné servisní smlouvy pro pravidlené dodávky, výměny, čištění a ekologickou likvidaci filtračních vložek a aktivního uhlí Zabezpečujeme též provozní servis všech zahraničních i tuzemských systémů s aktivním uhlím, tj vysypání nasyceného AU a likvidaci nebo reaktivaci použitého AU Ekologickou likvidaci filtrů provádíme dle platných norem a zákonů Výhody adsorpčního systému KS KOPA nízké energetické náklady na provoz filtračního systému použitím originálního řešení uložení aktivního uhlí ve filtračních patronách nízké provozní náklady při výměnách aktivního uhlí použitím reaktivačního zařízení, vysoká účinnost filtračního zařízení snadná manipulace s filtračními patronami při cyklech adsorpce a reaktivace nízké investiční náklady v porovnání s konkurenčními systémy odstraňování emisí operativní nasazení filtračního systému do vzduchotechnických a klimatizačních systémů a jednotek Filtrační systém KS KOPA, KS BD je doporučen a schválen Českou inspekcí životního prostředí Praha pro odstraňování organických emisí a škodlivých plynů z odpadního vzduchu Osazení adsorpční patrony KS KOPA 450 ve speciálním ukládacím rámu KS RAP 6

7 Kompaktní jednotky KS BD s dvoustupňovou filtrací Představují velmi operativní řešení odloučení plynných škodlivin z přívodního nebo odpadního vzduchu Kompaktní jednotky KS BD jsou okamžitě připojitelné k VZT potrubí Díky stabilní konstrukci je možné jednotky KS BD osadit na betonový základ, zavěsit pod strop nebo zakomponovat přímo do potrubí Provedení a popis jednotek KS BD Filtrační jednotky KS BD jsou vyrobeny z hliníkových rámových profilů, opláštění je z pozinkovaného plechu Jednotky jsou standardně vybaveny dvoustupňovou filtrací První stupeň filtrace je tvořen kapsovými filtry KS PAK 85 ve třídě filtrace F7 Variantně je možné nasadit také kompaktní filtrační články KS FP-F7 Tyto články se používají díky své velké filtrační ploše (až 18 m 2 ) pro vysoká a proměnlivá množství vzduchu, dále pro vysokou provozní bezpečnost a dlouhý interval výměn Nasazení filtrů KS PAK 85-F7 příp KS FP-F7 je nutné pro záchyt jemného prachu, který by znehodnotil mikropóry aktivního uhlí Druhý stupeň filtrace tvoří adsorpční patrony KS KOPA naplněné odpovídajícím typem aktivního uhlí Patrony jsou osazené v ukládacích rámech Ukládací rámy jsou pevně ukotveny k jednotce Oba stupně filtrace jsou standardně opatřeny revizními dvířky pro kontroly a snadné výměny filtrů Revizní dvířka jsou umístěna na pravé straně jednotky ve směru proudění vzduchu Podle požadavků je možné umístit dvířka na levé nebo vrchní straně jednotky Na sekci kapsových filtrů (příp kompaktních filtračních článků) jsou jednotky opatřeny diferenciálním manometrem se šikmou trubicí pro signalizaci tlakové ztráty a včasné výměny filtrů Pro připojení na VZT potrubí jsou jednotky standardně vybaveny na straně sání i výtlaku lištovými přírubami 30 mm Ve spodní části jednotky je umístěn stabilní podstavný rám o výšce 100 nebo 70 mm Technické specifikace a rozměrová řada jednotek KS BD Jednotky KS BD vyrábíme pro vzduchové množství m 3 /hod Podrobné technické parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách Schematický nákres jednotky KS BD Lištové připojovací příruby (30 mm) B Bp C 2 stupeň filtrace filtrační patrony KS KOPA 100 (70) Ap A 1 stupeň filtrace kapsové filtry KS PAK 85-F7 Mobilní kompaktní jednotka KS BD s dvoustupňovou filtrací 7

8 TECHNICKÁ SPECIFIKACE FILTRAČNÍCH JEDNOTEK S AKTIVNÍM UHLÍM KS BD Typ jednotky Dop max množství vzduchu [m 3 /h] Zákl vnější rozměry [mm] (A) šířka (B) výška (C) délka Připojovací rozměry lištových přírub (standard - 30 mm) s podst bez pod šířka (Ap) výška (Bp) První stupeň filtrace - kapsové filtry KS PAK 85 - F7 rozměry [mm] ks filtrů Druhý stupeň filtrace - patrony KS KOPA 450 počet patron [ks] celkem AU [kg] počáteční [Pa] Tlakové ztráty doporučená koncová [Pa] Orientační hmotnost jednotky [kg] KS BD x287x KS BD x490X KS BD x592x KS BD x592x KS BD x592x KS BD 24 L x592x x592x635 1 KS BD 24 S x287x x592x635 1 KS BD 32 L x592x KS BD 32 S x592x KS BD 40 L x592x x592x x287x635 1 KS BD 40 S x592x635 2 KS BD 48 L x592x KS BD 48 S x592x x592x635 2 KS BD 48 S (v) x592x x592x635 2 KS BD 48 S (v) x287x635 2 KS BD x592x Poznámka: Upozorňujeme, že v nasyceném stavu se hmotnost aktivního uhlí zvýší cca o %! 8

9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE FILTRAČNÍCH JEDNOTEK S AKTIVNÍM UHLÍM KS BD Typ jednotky Dop max množství vzduchu [m 3 /h] Zákl vnější rozměry [mm] (A) šířka (B) výška (C) délka Připojovací rozměry lištových přírub (standard - 30 mm) s podst bez pod šířka (Ap) výška (Bp) První stupeň filtrace - kapsové filtry KS PAK 85 - F7 rozměry [mm] ks filtrů Druhý stupeň filtrace - patrony KS KOPA 450 počet patron [ks] celkem AU [kg] počáteční [Pa] Tlakové ztráty doporučená koncová [Pa] Orientační hmotnost jednotky [kg] KS BD 80 L x592x x592x635 4 KS BD 80 S x287x x592x635 4 KS BD 96 L x592x KS BD 96 S x592x KS BD 120 L x592x x287x635 3 KSBD 120 S x592x x592x635 3 KS BD x592x KS BD 168 L x592x x592x635 3 KS BD 168 S x592x x287x635 3 KS BD 192 L x592x KS BD 192 S x592x Poznámka: Upozorňujeme, že v nasyceném stavu se hmotnost aktivního uhlí zvýší cca o %! 9

10 Filtry KS AFP pro adsorpci plynů k odstranění nepříjemných zápachů a plynných znečištění vzduchu Vysoká adsorpční kapacita Nízké tlakové ztráty úspora energetických nákladů, možnost dodatečné montáže Varianty pro odlučování kyselých a zásaditých plynů Žádný úlet prachu téměř žádné zpětné uvolňování a desorpce adsorbovaných plynů Částečně účinné také jako částicové filtry KS AFP-AZ Filtry s vysoce aktivním neimpregnovaným aktivním uhlím (mikrogranule) na bázi skořápek kokosových ořechů a maximální fyzisorpční kapacitou pro širokou oblast použití Typické oblasti nasazení: - elektronický průmysl - letiště - hotely, restaurace - administrativní budovy - muzea, knihovny - nemocnice Filtry KS AFP-AZ jsou zejména účinné proti těmto látkám: uhlovodíky (VOC s) DOP, BHT, silikon MEK, EL, PGMEA, PGME, THFA výfukové plyny spalovacích a vznětových motorů výpary z asfaltu, dehtu, kerosinu a benzínu výpary z rozpouštědel, např z barev a laků Dynamická adsorpce toluenu při V N 100 Zabudovatelné do běžných rámových systémů pro filtry pro jemný prach Nízká hmotnost snadná manipulovatelnost Jednotka na jedno použití žádná obtížná výměna filtračního média Bezproblémová likvidace spálením Technické údaje KS AFP- AZ-305 AZ-420 AZ-508 AZ-610 Max objemový průtok V M (standardní životnost) Tlaková ztráta při V M m 3 /h Pa Jmenovitý objemový průtok V N (dlouhá životnost) Tlaková ztráta při V N m 3 /h Pa Hmotnost filtru kg 4,3 5,6 6,8 7,6 Hmotnost aktivního uhlí kg 2,2 3,3 3,9 4,8 Plocha filtračního média m 2 4,7 7,1 8,4 10,3 Adsorpční kapacita 4) při V N pro toluen* ppb h Počáteční účinnost při V N pro toluen % *) do dosažení 70 % účinnosti, při 23 C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu výpary z lepidel, pryže a čistících prostředků vzdušné škodliviny (tzv antropogeny), smog, ozon tělesné, civilizační, kosmetické a cigaretové zápachy nemocniční, alkoholové a antiseptické zápachy zápach z kuchyní, potravin a hnilob mnoho dalších plynných nečistot Pozn: k dodání jsou též filtry KS AFP-AZ-Komfort, -Duo, -Proces Informace na vyžádání 100 % = 80 ppm 75 Průnik [%] % = 8 ppm Čas [h] KS Klima-Service as Na Trávníkách 1588 CZ Dobříš Tel: Fax: wwwksklimaservicecz KS Klima-Service as 10/2005/Filtry s AU

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Pro správný výběr vhodného aktivního uhlí je důležité rozumět parametrům aktivního uhlí, znát faktory ovlivňující odstraňování

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Bezpečně odvést, efektivně upravit

Bezpečně odvést, efektivně upravit Výrobky Öwamat Úprava kondenzátu Bezpečně odvést, efektivně upravit Separátory olej-voda ÖWAMAT Výrobky Úprava kondenzátu ÖWAMAT Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT Od procesního řízení

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

GEA Průmyslová filtrace vzduchu. Konstantní podmínky vzduchu pro všechny aplikace. Přehledový katalog 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Průmyslová filtrace vzduchu. Konstantní podmínky vzduchu pro všechny aplikace. Přehledový katalog 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Průmyslová filtrace vzduchu Konstantní podmínky vzduchu pro všechny aplikace Přehledový katalog 04/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Systémy filtrace vzduchu Účinná úprava vzduchu šitá na míru Ať už

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace Přehled průmyslu pro užívání filtrů v ČR - reference O firmě Automobilový průmysl ŠKODA AUTO a.s. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. TRW Automotive

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis

Bioplynové stanice. Návrh Realizace Servis Bioplynové stanice Návrh Realizace Servis Energie budoucnosti Výroba a prodej elektrické energie z obnovitelných zdrojů představuje nový potenciál pro Vaši firmu. S energií budoucnosti můžete vydělávat

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ REFERENCE

VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ REFERENCE VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ REFERENCE MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO (VELKO)KUCHYNĚ Větrací a klimatizační stropy SKV a TPV jsou vlajkovou lodí v nabídce společnosti ATREA. Moderní

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

FILTRAČNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ

FILTRAČNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/13 Datum vytištění: 17.09.2007 FILTRAČNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ Schválil: Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HR a HSE&Q UNIPETROL SERVICES, s.r.o Platnost od: 1.9.2007 Správce dokumentu:

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Velké možnosti pro ještě větší projekty. Buderus Stacionární kotle středních a velkých výkonů 71 1850 kw. Logano plus GB312 / GB402

Velké možnosti pro ještě větší projekty. Buderus Stacionární kotle středních a velkých výkonů 71 1850 kw. Logano plus GB312 / GB402 Buderus Stacionární kotle středních a velkých výkonů 71 1850 kw Velké možnosti pro ještě větší projekty Logano plus GB312 / GB402 Logano plus SB625 / SB745 Logano GE315 / GE515 / GE615 Logano SK655 / SK755

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Systémové řešení v oblasti větrání a vytápění Vzduch je pro lidi životně důležitý Jeden člověk spotřebuje v závislosti na fyzické aktivitě 15 000 až 20

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Teplovzdušné ép rovozní ná Pouze dy! kla Nulo v solární kolektory sluneční energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Ohřívá V závislosti na intenzitě slunečního

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011 NÁVOD AC 5286Q 5. 9. 2011 přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 Popis produktu: V kabině vozu vytváří ozón (přístroj není časově přednastaven), který vyčistí a odstraní zápach organického

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více