FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM"

Transkript

1 FILTRY S AKTIVNÍM UHLÍM Filtry s aktivním uhlím pro adsorpci škodlivých plynů a zápachů ze vzduchu Filtrační systém KS KOPA, KS KOPA BIG Kompaktní jednotky KS BD s dvoustupňovou filtrací Reaktivace použitého aktivního uhlí Speciální impregnované aktivní uhlí pro chemisorpci Novinka adsorpční filtry KS AFP pro okamžité nasazení do klimajednotek Standardní EU rozměry pro snadné osazení do všech typů klimatizačních jednotek Filtrační systém KS KOPA, KS BD je doporučen a schválen ČIŽP Praha Hlavní oblasti nasazení: Odtahy z lakoven a stříkacích boxů Odloučení zápachů z kuchyní, masné výroby a grilů Adsorpce škodlivin z chemického a elektronického průmyslu Přívody do letištních a nádražních hal Odtahy z atomových elektráren Přívody a odtahy z operačních sálů, JIP, velínů Odtahy z čistíren odpadních vod Odtahy od svařování Výroba elektroniky a další oblasti, ve kterých se vyskytují škodlivé plyny nebo zápachy, které je nutné odlučovat zasedací místnosti, muzea, nemocnice, laboratoře, počítačové místnosti, tiskárny, čerpací stanice, parkoviště, garáže

2 Filtry s aktivním uhlím základní informace ÚVOD K odlučování (adsorpci) plynných nečistot ze vzduchu, které v poslední době stále častěji svou toxicitou a zápachem zatěžují životní prostředí a mohou být škodlivé pro člověka, zvířata i rostliny, se jako účinný prostředek osvědčilo aktivní uhlí Aktivní uhlí se používá v klimatizačních, ventilačních a speciálních filtračních zařízeních k čištění přívodního, cirkulujícího a odpadního vzduchu VÝROBA A STRUKTURA AKTIVNÍHO UHLÍ Aktivní uhlí se vyrábí z organických látek jako např skořápky kokosových ořechů, rašelina, různé druhy uhlí rozžhavením a speciální úpravou s cílem mimořádného zvětšení vnitřního a vnějšího povrchu Vytvořením velmi jemných pórů se dosáhne adsorpce schopného povrchu až m 2 na každý gram aktivního uhlí Tato extrémně velká adsorpční plocha má vynikající stupeň odlučování a velkou schopnost ukládání akumulace škodlivin PRINCIP ADSORPCE, ADSORPČNÍ IZOTERMA Aby bylo dosaženo co nejlepší adsorpce, musí být doba kontaktu molekul plynu ve vrstvě aktivního uhlí co nejdelší Při návrhu adsorpčního zařízení pro přívod nebo odvod vzduchu se volí rychlost proudění od 0,09 do 0,5 m/sec Výpočet kontaktní doby: t K [s] = objem uhlí [m 3 ]/objemový průtok [m 3 /h] x Přepočteno to znamená, že pro 1 m 3 /hod vzduchu, který se má vyčistit, je potřeba nejméně 0,028 l (12,6 g) aktivního uhlí Čím delší je doba kontaktu a čím specifičtější aktivní uhlí je nasazeno, tím lepší je adsorpce škodlivin a využití aktivního uhlí Sorpčí schopnost a sorpční stupeň filtru s aktivním uhlím závisí především na kvalitě uhlí Filtrační systémy KS KOPA, KS BD a další jsou osazeny aktivním uhlím s vynikající sorpční schopností, tzn mohou přijmout na svůj povrch velké množství škodlivých a zápachových molekul V uvedeném diagramu je znázorněna tzv sorpční izoterma, která ukazuje, že adsorpční schopnost je lepší při vysoké koncentraci škodlivých látek Pro stanovené efektivní schopnosti a akumulace (pohlcování) na filtračním systému je nutné znát koncentraci a složení znečištěného vzduchu Akumulační schopnost g/gau 1,0 0,8 0,6 0,4 0, ,4 0,8 1,2 1,6 Objemová koncentrace v % ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROJEKCI FILTRŮ S AKTIVNÍM UHLÍM Aktivní uhlí je velmi citlivé na prachové částice a proto je nutné předřadit účinné předfiltry ve třídě filtrace F7 Doporučujeme kapsové filtry KS PAK 85, nebo kompaktní články KS FP-F7 Teplota při adsorpci by neměla přesáhnout 40 C (u impregnovaného aktivního uhlí může být i vyšší) Relativní vlhkost vzduchu do max % (v případě nasazení impregnovaného aktivního uhlí může být i vyšší) Škodliviny, které se mají odloučit, musí být adsorbovatelné Jako základní pravidlo platí: plyny nebo páry, jejichž molekuly mají více než 3 nevodíkové atomy, jsou dobře adsorbovatelné Dále platí, že látky s bodem varu 100 C až 0 C se adsorbují hůře, látky s bodem varu nad 0 C se adsorbují velmi dobře Je nutné znát složení škodlivin a jejich koncentraci pro správný návrh typu aktivního uhlí a velikosti filtru Dodržet dobu kontaktu (zdržení) molekul plynu na vrstvě aktivního uhlí Správně zvolit šířku vrstvy AU Tlaková ztráta se na aktivním uhlí nezvyšuje, zůstává konstantní 2

3 Druhy aktivního uhlí Pro záchyt škodlivin ze vzduchu a pro čištění plynů se používají 2 druhy aktivního uhlí: 1) Standardní neimpregnované aktivní uhlí odloučení škodlivin pomocí fyzikální adsorpce Je tvořeno válcovými tyčinkami (granulemi) o o cca 3-4 mm a délce 4-8 mm Toto uhlí se vyznačuje vysokou odolností proti otěru a nižšími tlakovými ztrátami Standardní granulované aktivní uhlí (neimpregnované) je ideální pro adsorpci organických par a zápachů z odpadního vzduchu Díky své stálosti umožňuje provádět reaktivaci; následné opětné nasazení aktivního uhlí k adsorpci, viz str 6 Adsorpce škodlivých plynů se děje hromaděním na vnitřním povrchu aktivního uhlí Molekuly jsou vázány na základě fyzikálního efektu Van der Waalsových sil Adsorpce je účinná nejvíce pro škodlivé plyny s vysokou molekulární hmotností Pro vysoký standard kvality, garantované technické parametry a účinnost adsorpce používáme do filtračních systémů KS KOPA, KS BD granulované aktivní uhlí od renomovaných, významných firem (typ SC 40) Základní technické údaje o granulovaném uhlí typ SC 40 Vzhled tvarované uhlí, granule, průměr cca 4 mm Hustota po setřesení 450 ± 25 kg/m 3 Jodové číslo min mg/g Obsah vody při balení 6 % max Adsorpce CCI 4 70 % min Tabulka adsorpční kapacity pro některé látky při nasazení standardního aktivního uhlí SC 40 Skupina č 1 velmi dobrá adsorpce % hmotnosti AU Skupina č 2 dobrá adsorpce % hmotnosti AU Skupina č 3 velmi malá adsorpční schopnost 3-8 % hmotnosti AU Adsorpční izoterma toluenu na aktivním uhlí SC 40 (vzduch, 25 o C) 70 tuluen, xylen, benzín, fenoly, benzen, chloroform, perchloretylen, styren, acetáty, kerosin, terpentýn, zápachy z kuchyní, udíren a masné výroby, škodliviny ze svařování, pachy z ČOV, tělesné pachy, škodliviny z lepení a pájení, rozpouštědla, tabákový kouř, nemocniční pachy, dezinfekční prostředky, benzol éter, anestetika, aceton, methylalkohol, fosgen, acetáty, smogové plyny akrolein, etan, propan, etylén, chlor, metan, čpavek, formaldehyd, oxid uhličitý Nasycení [hmotnost v %] , Pozn: je nutné nasadit speciální impregnované AU Koncentrace [g/m 3 ] 2) Speciální impregnované aktivní uhlí odloučení škodlivin pomocí chemisorpce Impregnované zrnité nebo granulované aktivní uhlí se nasazuje k adsorpci takových plynů a par, které jsou standardním aktivním uhlím adsorbovány velmi málo nebo vůbec Jedná se o nízkomolekulární a polární látky s nízkou koncentrací a toxickými účinky Složitou chemickou reakcí škodlivé látky s impregnantem dochází k odstraňování látky ze vzduchu škodlivé plyny se chemicky váží na impregnant v aktivním uhlí (chemisorpce) Musí-li se současně v jednom zařízení odlučovat různé škodlivé látky, je třeba navrhnout vícestupňové filtrační zařízení s různě impregnovaným aktivním uhlím Dodávané typy speciálně impregnovaného aktivního uhlí AU KR 1 k záchytu čpavku z plynů a ze vzduchu AU KC 10 k záchytu kyselých par a plynů ze vzduchu (částečně SO 2 ), HCl, SO 3, NO X AU J 42 k záchytu sulfánů, sirovodíku a organických sloučenin síry ze vzduchu AU HS 10 k záchytu formaldehydu ze vzduchu AU JQ 42 k záchytu par rtuti ze vzduchu a z plynů AU CCA k záchytu fosfánů ze vzduchu; používá se v oblasti lidské ochrany AU RKJ 1 k záchytu radioaktivního metyljodidu AU ZS 10 k záchytu aminů, alkalických par a čpavku ze vzduchu a z plynů AU KR 4 k záchytu par čpavku a organických látek skupiny A, K Aktivní uhlí neimpregnované nebo impregnované Adsorpce a chemisorpce vyžaduje v každém jednotlivém případě pečlivé přezkoumání Pouze kompletní informace a znalost všech technických detailů daného problému umožní optimální dimenzování Využijte naše zkušenosti a naše know-how Nechte si poradit Nabízíme vám efektivní a hospodárně smysluplný koncept 3

4 Filtrační systémy s aktivním uhlím KS KOPA Filtrační patrony KS KOPA s možností opětovného naplnění Uvědomělost mnoha podniků, tedy ochrana zdraví svých spolupracovníků před škodlivinami, a stále vzrůstající význam aktivní ochrany životního prostředí vyžadují ve stále větší míře nasazování vhodných stupňů filtrace k čištění přívodního, cirkulujícího a odpadního vzduchu Pomocí filtračních patron KS KOPA s možností opětovného naplnění, které je možné plnit standardním neimpregnovaným nebo speciálním impregnovaným aktivním uhlím pro záchyt plynných škodlivin a zápachů, je možné společně s filtry pro mechanické odlučování pevných částic realizovat ideální kombinace pro nejrůznější případy použití Provedení a popis systému Filtrační systém KS KOPA se skládá z ukládacího rámu a z adsorpčních patron naplněných aktivním uhlím Patrona sestává ze dvou válců s rozdílnými průměry, zhotovenými ze speciálního děrovaného plechu v eloxovaném provedení Meziprostor, který vyplývá z rozdílných průměrů válců, udává šířku vrstvy aktivního uhlí Na setřásacím zařízení se aktivní uhlí optimálně naplní do tohoto meziprostoru Uzavřená patrona je opatřena těsněním, které zaručuje plynotěsné usazení na základním rámu Patrony se upevní na základní rám třemi speciálními svorníky přes bajonetový uzávěr a vytvoří tak stabilní filtrační jednotku Technické parametry adsorpční jednotky KS KOPA 16 Označení filtru: KS KOPA 16 Rozměr jednotky: 610 x 610 x 457 mm (další rozměry viz tabulka) Průměr patrony (vnější): 145 mm Průtočné množství vzduchu: max m 3 /h Tlaková diference: 130 Pa (v průběhu sycení sorbentu se nemění) Počet patron: 16 ks Množství AU v jednotce: 32 kg (minimální množství) Diagram tlakové ztráty Počet patron KS KOPA Tlaková ztráta [Pa] Objemový průtok [m 3 /h] Základní adsorpční jednotka se 16 patronami Adsorpční patrona KS KOPA H aktivní uhlí V víčko Š kruhové těsnění šířka vrstvy AU Doporučený počet patron KS KOPA v závislosti na množství vzduchu v m 3 /h je uveden v tabulce: Počet Náplň Šířka Rozměry adsorpční jednotky Doporučené Hmotnost Tlaková patron AU (min) vrstvy AU Š V H množství vzduchu adsorpční jednotky ztráta [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [m 3 /h] [kg] [Pa] do do do do jednotky 2 x do jednotky 2 x x 610 4

5 MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ A NASAZENÍ FILTRAČNÍCH PATRON KS KOPA Pomocí stavebnicového principu ukládacích rámů ve standardních rozměrech 610 x 610, 508 x 610, 305 x 610, 305 x 305 mm se mohou sešroubováním sestavit libovolně velká filtrační zařízení k zabudování do filtračních stěn, klimatizačních jednotek, nebo nasávacích přívodních kanálů cirkulační vzduch vnější vzduch KS PAK 85-F7 KS KOPA Filtrační sestava KS KOPA 32 (pro m 3 /h) Filtrační stěna s dvoustupňovou filtrací - pro záchyt škodlivých plynů a zápachů 1 stupeň = kapsové filtry KS PAK 85-F7 2 stupeň = filtrační patrony KS KOPA s AU přívod Filtrační systém KS KOPA lze velmi jednoduše zamontovat do filtračních komor klimajednotek S účinnou předfiltrací (KS PAK 85-F7 nebo KS FP-F7) je takto vybavená klimatizační jednotka ideální pro záchyt plynných škodlivin na přívodech vzduchu např do letištních hal, operačních sálů, velínů, apod vnější vzduch cirkulace KS PAK 85 KS KOPA NÁHRH FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S AKTIVNÍM UHLÍM Pro správné stanovení objemu náplně, typu aktivního uhlí, velikosti a provedení filtračního zařízení s aktivním uhlím je třeba vyplnit níže uvedené údaje: Množství vzduchu: m 3 /h Název a složení škodlivých látek: Koncentrace škodlivých látek: mg/m 3 Vlhkost vzduchu: (doporuč max 70 %) Teplota vzduchu: (doporuč max 40 C u neimpregnovaného aktivního uhlí) Intenzita provozu, resp produkce škodlivin: směnnost, množství škodlivých látek za časovou jednotku Požadovaný servisní interval výměny AU: dní INSTALACE, MONTÁŽ, SERVIS, PORADENSTVÍ Filtrační systém s aktivním uhlím navrhneme, vyrobíme a nainstalujeme podle požadavků zákazníka Provádíme komplexní provozní servis zařízení včetně dodávky nových a ekologické likvidace použitých filtračních vložek (předfiltrů) včetně dodávky a výměny aktivního uhlí za reaktivované Různé typy adsorpčních patron KS KOPA s náplní aktivního uhlí 5

6 Údržba filtračního zařízení s aktivním uhlím Během procesu adsorpce postupuje adsorpční zóna ve směru přes vrstvu aktivního uhlí až její čelo dosáhne konce V tomto okamžiku je možno pozorovat průraz nečistot za filtr s aktivním uhlím To znamená, že odpadní (přívodní) vzduch již není prost škodlivých látek S pokračujícím posuvem adsorpční zóny stoupá koncentrace škodlivin Podle druhu škodlivin a použitého aktivního uhlí je stanovena maximální sorpční kapacita aktivního uhlí Kapacita je udávána v hmotnostních % ve vztahu k celkové hmotnosti náplně aktivního uhlí Pro kontrolu nasycení je nejúčinnějším prostředkem přezkoušení přírustku hmotnosti metoda vážení filtračních patron Patrony se označí, vymontují z ukládacího rámu a zváží Výsledky se zapíší do provozní evidence Po určitém časovém úseku se patrony opět zváží a porovnají se přírustky hmotnosti Při dosažení maximální adsorpční kapacity (např pro záchyt organických látek typu toluen, benzen, xylen je tato kapacita cca 25 % hmotnosti aktivního uhlí) je nutné vyměnit aktivní uhlí za reaktivované Aby se zabránilo prostojům na filtračních a technologických zařízeních, je nutné mít na skladě náhradní sadu filtračních patron Při uskladnění v suchu a při okolní teplotě cca 20 C jsou filtrační patrony KS KOPA trvale připraveny k nasazení Po provedené výměně patron je třeba uvést v provozní evidenci datum a čas výměny Další intervaly výměn je možné stanovit na základě výše zmiňovaných kontrolních měření vážením nebo podle provozních hodin technologického zařízení Reaktivace nasyceného aktivního uhlí Provádíme reaktivaci aktivního uhlí - tj vytěsnění škodlivých organických látek horkým plynem při teplotách C Touto ekologicky čistou metodou reaktivace získáme aktivní uhlí s obnovenou vysokou sorpční účinností, která činí až % v porovnání s novým AU Reaktivovat lze pouze standardní neimpregnované aktivní uhlí, které není nasyceno chlorovanými uhlovodíky, příp těžkými kovy Nasycené impregnované aktivní uhlí nelze reaktivovat Je nutná jeho výměna za nové Snadná manipulace s filtračními patronami Aktivní uhlí, které obsahuje toxické látky, radioaktivní příměsi nebo PCB, není možno podrobit reaktivaci, je nutná jeho výměna za nové! Provozní servis filtračních systémů s aktivním uhlím Provádíme kompletní servisní zabezpečení filtračních systémů s aktivním uhlím Nabízíme uzavření dlouhodobé cenově výhodné servisní smlouvy pro pravidlené dodávky, výměny, čištění a ekologickou likvidaci filtračních vložek a aktivního uhlí Zabezpečujeme též provozní servis všech zahraničních i tuzemských systémů s aktivním uhlím, tj vysypání nasyceného AU a likvidaci nebo reaktivaci použitého AU Ekologickou likvidaci filtrů provádíme dle platných norem a zákonů Výhody adsorpčního systému KS KOPA nízké energetické náklady na provoz filtračního systému použitím originálního řešení uložení aktivního uhlí ve filtračních patronách nízké provozní náklady při výměnách aktivního uhlí použitím reaktivačního zařízení, vysoká účinnost filtračního zařízení snadná manipulace s filtračními patronami při cyklech adsorpce a reaktivace nízké investiční náklady v porovnání s konkurenčními systémy odstraňování emisí operativní nasazení filtračního systému do vzduchotechnických a klimatizačních systémů a jednotek Filtrační systém KS KOPA, KS BD je doporučen a schválen Českou inspekcí životního prostředí Praha pro odstraňování organických emisí a škodlivých plynů z odpadního vzduchu Osazení adsorpční patrony KS KOPA 450 ve speciálním ukládacím rámu KS RAP 6

7 Kompaktní jednotky KS BD s dvoustupňovou filtrací Představují velmi operativní řešení odloučení plynných škodlivin z přívodního nebo odpadního vzduchu Kompaktní jednotky KS BD jsou okamžitě připojitelné k VZT potrubí Díky stabilní konstrukci je možné jednotky KS BD osadit na betonový základ, zavěsit pod strop nebo zakomponovat přímo do potrubí Provedení a popis jednotek KS BD Filtrační jednotky KS BD jsou vyrobeny z hliníkových rámových profilů, opláštění je z pozinkovaného plechu Jednotky jsou standardně vybaveny dvoustupňovou filtrací První stupeň filtrace je tvořen kapsovými filtry KS PAK 85 ve třídě filtrace F7 Variantně je možné nasadit také kompaktní filtrační články KS FP-F7 Tyto články se používají díky své velké filtrační ploše (až 18 m 2 ) pro vysoká a proměnlivá množství vzduchu, dále pro vysokou provozní bezpečnost a dlouhý interval výměn Nasazení filtrů KS PAK 85-F7 příp KS FP-F7 je nutné pro záchyt jemného prachu, který by znehodnotil mikropóry aktivního uhlí Druhý stupeň filtrace tvoří adsorpční patrony KS KOPA naplněné odpovídajícím typem aktivního uhlí Patrony jsou osazené v ukládacích rámech Ukládací rámy jsou pevně ukotveny k jednotce Oba stupně filtrace jsou standardně opatřeny revizními dvířky pro kontroly a snadné výměny filtrů Revizní dvířka jsou umístěna na pravé straně jednotky ve směru proudění vzduchu Podle požadavků je možné umístit dvířka na levé nebo vrchní straně jednotky Na sekci kapsových filtrů (příp kompaktních filtračních článků) jsou jednotky opatřeny diferenciálním manometrem se šikmou trubicí pro signalizaci tlakové ztráty a včasné výměny filtrů Pro připojení na VZT potrubí jsou jednotky standardně vybaveny na straně sání i výtlaku lištovými přírubami 30 mm Ve spodní části jednotky je umístěn stabilní podstavný rám o výšce 100 nebo 70 mm Technické specifikace a rozměrová řada jednotek KS BD Jednotky KS BD vyrábíme pro vzduchové množství m 3 /hod Podrobné technické parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách Schematický nákres jednotky KS BD Lištové připojovací příruby (30 mm) B Bp C 2 stupeň filtrace filtrační patrony KS KOPA 100 (70) Ap A 1 stupeň filtrace kapsové filtry KS PAK 85-F7 Mobilní kompaktní jednotka KS BD s dvoustupňovou filtrací 7

8 TECHNICKÁ SPECIFIKACE FILTRAČNÍCH JEDNOTEK S AKTIVNÍM UHLÍM KS BD Typ jednotky Dop max množství vzduchu [m 3 /h] Zákl vnější rozměry [mm] (A) šířka (B) výška (C) délka Připojovací rozměry lištových přírub (standard - 30 mm) s podst bez pod šířka (Ap) výška (Bp) První stupeň filtrace - kapsové filtry KS PAK 85 - F7 rozměry [mm] ks filtrů Druhý stupeň filtrace - patrony KS KOPA 450 počet patron [ks] celkem AU [kg] počáteční [Pa] Tlakové ztráty doporučená koncová [Pa] Orientační hmotnost jednotky [kg] KS BD x287x KS BD x490X KS BD x592x KS BD x592x KS BD x592x KS BD 24 L x592x x592x635 1 KS BD 24 S x287x x592x635 1 KS BD 32 L x592x KS BD 32 S x592x KS BD 40 L x592x x592x x287x635 1 KS BD 40 S x592x635 2 KS BD 48 L x592x KS BD 48 S x592x x592x635 2 KS BD 48 S (v) x592x x592x635 2 KS BD 48 S (v) x287x635 2 KS BD x592x Poznámka: Upozorňujeme, že v nasyceném stavu se hmotnost aktivního uhlí zvýší cca o %! 8

9 TECHNICKÁ SPECIFIKACE FILTRAČNÍCH JEDNOTEK S AKTIVNÍM UHLÍM KS BD Typ jednotky Dop max množství vzduchu [m 3 /h] Zákl vnější rozměry [mm] (A) šířka (B) výška (C) délka Připojovací rozměry lištových přírub (standard - 30 mm) s podst bez pod šířka (Ap) výška (Bp) První stupeň filtrace - kapsové filtry KS PAK 85 - F7 rozměry [mm] ks filtrů Druhý stupeň filtrace - patrony KS KOPA 450 počet patron [ks] celkem AU [kg] počáteční [Pa] Tlakové ztráty doporučená koncová [Pa] Orientační hmotnost jednotky [kg] KS BD 80 L x592x x592x635 4 KS BD 80 S x287x x592x635 4 KS BD 96 L x592x KS BD 96 S x592x KS BD 120 L x592x x287x635 3 KSBD 120 S x592x x592x635 3 KS BD x592x KS BD 168 L x592x x592x635 3 KS BD 168 S x592x x287x635 3 KS BD 192 L x592x KS BD 192 S x592x Poznámka: Upozorňujeme, že v nasyceném stavu se hmotnost aktivního uhlí zvýší cca o %! 9

10 Filtry KS AFP pro adsorpci plynů k odstranění nepříjemných zápachů a plynných znečištění vzduchu Vysoká adsorpční kapacita Nízké tlakové ztráty úspora energetických nákladů, možnost dodatečné montáže Varianty pro odlučování kyselých a zásaditých plynů Žádný úlet prachu téměř žádné zpětné uvolňování a desorpce adsorbovaných plynů Částečně účinné také jako částicové filtry KS AFP-AZ Filtry s vysoce aktivním neimpregnovaným aktivním uhlím (mikrogranule) na bázi skořápek kokosových ořechů a maximální fyzisorpční kapacitou pro širokou oblast použití Typické oblasti nasazení: - elektronický průmysl - letiště - hotely, restaurace - administrativní budovy - muzea, knihovny - nemocnice Filtry KS AFP-AZ jsou zejména účinné proti těmto látkám: uhlovodíky (VOC s) DOP, BHT, silikon MEK, EL, PGMEA, PGME, THFA výfukové plyny spalovacích a vznětových motorů výpary z asfaltu, dehtu, kerosinu a benzínu výpary z rozpouštědel, např z barev a laků Dynamická adsorpce toluenu při V N 100 Zabudovatelné do běžných rámových systémů pro filtry pro jemný prach Nízká hmotnost snadná manipulovatelnost Jednotka na jedno použití žádná obtížná výměna filtračního média Bezproblémová likvidace spálením Technické údaje KS AFP- AZ-305 AZ-420 AZ-508 AZ-610 Max objemový průtok V M (standardní životnost) Tlaková ztráta při V M m 3 /h Pa Jmenovitý objemový průtok V N (dlouhá životnost) Tlaková ztráta při V N m 3 /h Pa Hmotnost filtru kg 4,3 5,6 6,8 7,6 Hmotnost aktivního uhlí kg 2,2 3,3 3,9 4,8 Plocha filtračního média m 2 4,7 7,1 8,4 10,3 Adsorpční kapacita 4) při V N pro toluen* ppb h Počáteční účinnost při V N pro toluen % *) do dosažení 70 % účinnosti, při 23 C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu výpary z lepidel, pryže a čistících prostředků vzdušné škodliviny (tzv antropogeny), smog, ozon tělesné, civilizační, kosmetické a cigaretové zápachy nemocniční, alkoholové a antiseptické zápachy zápach z kuchyní, potravin a hnilob mnoho dalších plynných nečistot Pozn: k dodání jsou též filtry KS AFP-AZ-Komfort, -Duo, -Proces Informace na vyžádání 100 % = 80 ppm 75 Průnik [%] % = 8 ppm Čas [h] KS Klima-Service as Na Trávníkách 1588 CZ Dobříš Tel: Fax: wwwksklimaservicecz KS Klima-Service as 10/2005/Filtry s AU

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA PODNIKOVÁ NORMA FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC 12 5222 1. POPIS Filtrační vložka se skládá z rámu z ocelového pozinkovaného plechu, ve kterém je v přířezu ochranné textilie mezi dvěma mřížkami uložen sorbent (upravované

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe

Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe GEA Modulární filtr Pro prostředí, kde je nejvyšší prioritou odstranění znečišt ujících látek ze vzduchu GEA MultiSafe Projekční data 02/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Technický popis Použití / Komponenty

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-PSTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQ ISO 9001 0 8. umožňují vložení ačních vložek (ů) do potrubních rozvodů. Konstrukce plastových boxů jsou uzpůsobeny pro vložení všech běžných typů

Více

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Pro správný výběr vhodného aktivního uhlí je důležité rozumět parametrům aktivního uhlí, znát faktory ovlivňující odstraňování

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

Filtrační vzduchotěsná skříň. Řešení na míru pomocí modulární koncepce EBE. Projekční data. 04/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

Filtrační vzduchotěsná skříň. Řešení na míru pomocí modulární koncepce EBE. Projekční data. 04/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers Filtrační vzduchotěsná skříň Řešení na míru pomocí modulární koncepce Projekční data 04/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers Technický popis Použití, komponenty, kombinace Filtrační skříň V určitých oblastech,

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

aktivní uhlí pro čištění plynných fází

aktivní uhlí pro čištění plynných fází EcoSorb aktivní uhlí pro čištění plynných fází zastoupení pro Česko, Slovensko a Polsko : endler s.r.o., 5.května 164/15, 405 02 Děčín X-Bělá www.endler.cz uhli@endler.cz tel.: +420 412 553 045 fax : +420

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Katalogový list KP 12 4640 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 8. Výpusť kalu spodní 2. Skříň odlučovače 9. Ventilátor RVZC 3. Štěrbina odlučovací 10. Dvířka k

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ

TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. VŠEOBECNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY CIPRES FILTR BRNO s. r. o. FILTRY ŘADY CUMA Ev. číslo: TP-5-001-04 Datum vydání: 01.01.2004 1. VŠEOBECNĚ Filtry řady CUMA jsou jednoúčelové mobilní jednotky s mechanickou regenerací

Více

VZDUCHOVÉ FILTRY A FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ. Produktový katalog

VZDUCHOVÉ FILTRY A FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ. Produktový katalog VZDUCHOVÉ FILTRY A FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ Produktový katalog KS Klima-Service Naším cílem i posláním je produkovat výrobky, které ochraňují zdraví člověka a současně splňují deklarované parametry evropských

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

aktivní uhlí pro čištění kapalných fází

aktivní uhlí pro čištění kapalných fází AquaSorb aktivní uhlí pro čištění kapalných fází zastoupení pro Česko, Slovensko a Polsko : endler s.r.o., 5.května 164/15, 405 02 Děčín X-Bělá www.endler.cz uhli@endler.cz tel.: +420 412 553 045 fax :

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

Úprava vzduchu filtrace

Úprava vzduchu filtrace Úprava vzduchu filtrace Vše potřebné pro profesionální filtraci stlačeného vzduchu Komponenty i celé sestavy. Naše filtrační zařízení spolehlivě odstraní z vašeho stlačeného vzduchu pevné částice, vodu,

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

Odkalovací filtr FSMad

Odkalovací filtr FSMad Leden 2014 objednací kód FSMadxx.200 (typ F76S) Odkalovací filtr FSMad JEMNÝ FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHEM Použití KATALOGOVÝ LIST Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody.

Více

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Filtry pro plynná média Obsah Popis... 2 Parametry... 2 Princip filtrace a aplikace... 3 Příslušenství a doplňky... 4 Technické parametry... 4 Průtokový diagram

Více

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem

Bazénové odvlhčovače. Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech. Kvalita se systémem Bazénové odvlhčovače Bazénové odvlhčovače Hospodárné a efektivní řešení klimatických podmínek u bazénů a ve wellnes centrech Kvalita se systémem BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE Série SLE Exkluzivní odvlhčovače vzduchu

Více

Filtrace stlačeného vzduchu. Nová generace

Filtrace stlačeného vzduchu. Nová generace Filtrace stlačeného vzduchu Nová generace Filtrace stlačeného vzduchu nová generace Firma Hankison je jedním z předních výrobců zařízení sloužících k sušení a filtraci stlačeného vzduchu. Výrobky Hankison

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Metody likvidace VOC z průmyslových procesů. Ing. Zbyněk Krayzel 602 829 112 zbynek.krayzel@seznam.cz www.krayzel.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Metody likvidace VOC z průmyslových procesů. Ing. Zbyněk Krayzel 602 829 112 zbynek.krayzel@seznam.cz www.krayzel.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Metody likvidace VOC z průmyslových procesů Ing. Zbyněk Krayzel 602 829 112 zbynek.krayzel@seznam.cz www.krayzel.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. K odstraňování VOC z odpadních plynů se v provozní praxi

Více

Nyní volně dýchejte. Profesionální systémy pro ochranu dýchacích

Nyní volně dýchejte. Profesionální systémy pro ochranu dýchacích Profesionální systémy pro ochranu dýchacích cest Lakovací pistole I Systémy kelímků I Ochrana dýchacího ústrojí I Filtrační technika I Příslušenství Nyní volně dýchejte Ochrana dýchacích cest je ochranou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÍŘIVÉ

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 T.//TCH/ Talířové ventily Série pro přívodní a odvodní vzduch TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +0 8 880 80 organizační složka fax: +0 86 88 870 Ďáblická e-mail: trox@trox.cz 8 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY

OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY NOVINKY 2012 AKCE od 1. 3. 2012 ČISTICÍ ČERPADLAA PŘÍPRAVKY PRO TOPNÉ SYSTÉMY DÁVKOVACÍ JEDNOTKA OŠETŘENÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ A TEPLÉ VODY PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ TOPNÝCH A SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ INHIBITOR PRO TOPNÉ

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

Filtry Samočisticí filtrační hlavice Průmyslové odsavače prachu a pilin

Filtry Samočisticí filtrační hlavice Průmyslové odsavače prachu a pilin 2015 TABLE OF CONTENT Filtry Samočisticí filtrační hlavice Průmyslové odsavače prachu a pilin EUROmilling a/s OBSAH OBSAH OBSAH... Samočistící filtrační hlavice Euroflow 300...3 Samočistící filtrační hlavice

Více

Vysoce účinné filtrační vložky

Vysoce účinné filtrační vložky Třída filtrace E11, H13, H14, U15 dle ČSN EN 1822 Konstrukce filtrační vložky Základem filtrační vložky je filtrační médium ve formě speciálních filtračních papírů ze skleněných submikronových vláken.

Více

FILTRY VLOŽKOVÉ FVB A FVC

FILTRY VLOŽKOVÉ FVB A FVC FILTRY VLOŽKOVÉ FV A FVC PC 12 5112 1. POPIS Základní částí vložkových filtrů FV, FVC je skříň, vyrobená z ocelového pozinkovaného plechu ( ve speciálních případech lze skříň dodat v nerez provedení ).

Více

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ KATALOGOVÝ LIST KM 0033/94d HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 8/07 pro potrubí skupiny I Strana: 1 Stran: 2 Čtyřhranné výfukové hlavice (dále jen hlavice) zabraňují vnikání deště a sněhu do potrubí.

Více

Náhradní díly a servis

Náhradní díly a servis Náhradní díly a servis V lednu 2007 společnost PRO-FILTR, na základě potřeby zlepšit péči o zákazníky, vytvořila samostatné servisní středisko, jehož cílem je poskytovat kvalifikovaný servis vzduchotechnických

Více

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu

Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory

Více

Ceramic flues & intelligent building solutions

Ceramic flues & intelligent building solutions KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Ceramic flues & intelligent building solutions Ceramic flues & intelligent GRUPPO EFFE2 S.p.A. je v Evropě již více než 50 let lídrem ve výrobě keramických komínových systémů,

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

emcovstupní čisticí rohože příručka pro zákazníky

emcovstupní čisticí rohože příručka pro zákazníky příručka pro zákazníky údržba a čištění Vážený zákazníku, Chtěli bychom Vám poblahopřát k nákupu emco vstupní čisticí rohože. Naše úsilí o dokonalý výrobek, neustálá kontrola kvality a přesné zpracování

Více

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Univerzální vysavače NAREX jsou vhodné pro suché i mokré vysávání. S přehledem zvládají běžné stavební a dílenské nečistoty, které zachycují do filtračního

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE LABOPUR

BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE LABOPUR Tel/Fax: +0 51 6 73 Řada H NF X 15-11 class BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE LABOPUR Výhody Optimální ochrana uživatele digestoře jsou schváleny podle normy NF X 15-11 nezávislou laboratoří nebezpečné výpary jsou

Více

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min

Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat

Více

Suché vysavače T 10/1

Suché vysavače T 10/1 Suché vysavače T 10/1 Tento vysavač je velmi robustní, funkční a výkonný. S optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukcí, která byla koncipována pro hotely, gastronomii, úklidové firmy,

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

GEA Patronový odlučovač. Kompaktní řešení pro prach a kouř GEA EuroJet. Technická data 08/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Patronový odlučovač. Kompaktní řešení pro prach a kouř GEA EuroJet. Technická data 08/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Patronový odlučovač Kompaktní řešení pro prach a kouř GEA EuroJet Technická data 08/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Váš vzduch bude vždy čistý GEA EuroJet Účinná a spolehlivá filtrace a separace suchého

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2

KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 KATALOGOVÝ LIST KM 0039/96b STŘÍŠKY SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Stříšky spiro (dále jen stříšky) se používají převážně pro odtah vzduchu z prostoru, lze je však použít i pro přívod vzduchu. Jsou

Více

MULTI-SPLITOVÉ SYSTÉMY Výkon, variabilita, spolehlivost

MULTI-SPLITOVÉ SYSTÉMY Výkon, variabilita, spolehlivost 24 DC HYBRID INVERTOR CHLDIVO R-410 MULTI-SPLIT PRO 2,3,4 Ž 5 MÍSTNOSTÍ Velký výběr vnitřních jednotek MULTI-SPLITOVÉ SYSTÉMY Výkon, variabilita, spolehlivost Vysoká spolehlivost a nízká spotřeba Velmi

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter

Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter Nový filtr stlačeného vzduchu Ultra Filter Začal nový věk. S novým zařízením Bezkonkurenční výkonnost! Konstrukce filtru s optimalizovaným průtokem a inovovanou technologií filtrace celkový koncept nemající

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008

Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod. Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 Snížení emisí uhlovodíků z procesu odolejení petrochemických vod Pavel Sláma úsek HSE&Q, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23.10.2008 MCHČOV a čištění odpadních vod z Petrochemie MCHČOV mechanicko-chemická čistírna

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

ICS - Praha SESTAVNÉ PLYNOVÉ VZT JEDNOTKY MTPAL

ICS - Praha SESTAVNÉ PLYNOVÉ VZT JEDNOTKY MTPAL ICS - Praha SESTAVNÉ PLYNOVÉ VZT JEDNOTKY MTPAL Sestavné vzduchotechnické jednotky s plynovým ohřevem MTPAL jsou určeny pro dopravu, ohřev a úpravu vzduchu ve větracích, vytápěcích a technologických systémech

Více

Filtrace Vysoce efektivní vzduchová, kapalinová a sorpční filtrační média. www.fibertex.com

Filtrace Vysoce efektivní vzduchová, kapalinová a sorpční filtrační média. www.fibertex.com F I B E R T E X N O N W O V E N S Filtrace Vysoce efektivní vzduchová, kapalinová a sorpční filtrační média www.fibertex.com Technologické prvenství Fibertex je globálním dodavatelem netkaných textilií

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

GEA Modulární skříňový filtr. Všestrannější díky variabilnímu přizpůsobení GEA MultiMaster-Vario. Technická data 08/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Modulární skříňový filtr. Všestrannější díky variabilnímu přizpůsobení GEA MultiMaster-Vario. Technická data 08/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Modulární skříňový filtr Všestrannější díky variabilnímu přizpůsobení GEA MultiMaster-Vario Technická data 08/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Modulární různorodost s vlastním systémem Modulární systém

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

SKLAD 138-3107 VK-VORTEX EMPTY model 2007 8880 19

SKLAD 138-3107 VK-VORTEX EMPTY model 2007 8880 19 Ceník Vodní Království, Matala platnost od 15.3.2008 FILTRACE VK-VORTEX a VK-KOICLEAR modely roku 2008 - kvalitnější filtrace je lepší ceny doporučená koncová cena, vč. DPH sazba DPH FILTRACE VK-VORTEX

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min. 80.90-1c

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min. 80.90-1c Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008 provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min 80.90-1c Popis Použití V paralelním okruhu hydraulických a mazacích zařízení. Funkce Ochrana mechanizmů

Více

Zpětné klapky. Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2

Zpětné klapky. Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2 3/5/TC/3 Zpětné klapky série ARK ARK1 Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2 TROX Gmb Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním.

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním. KATALOGOVÝ LIST KM 0043/96h PŘÍRUBOVÁ LIŠTA Vydání: 8/07 DK 20/3; DK 30/3; DK 40/4 Strana: 1 Stran: 4 Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

ICS - Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE, VÝMĚNÍKOVÉ DÍLY MTP-V

ICS - Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE, VÝMĚNÍKOVÉ DÍLY MTP-V ICS - Praha PLYNOVÉ OHŘÍVAČE, VÝMĚNÍKOVÉ DÍLY MTP-V Výměnékové díly MTP-V jsou plynové ohřívače vzduchu s tlakovým hořákem určené pro umístění v systému s vlastním ventilátorem. Jejich široká variabilita

Více

Váš partner ve světě sádrokartonu. www.tamadex.cz REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ S OCELOVÝM RÁMEM

Váš partner ve světě sádrokartonu. www.tamadex.cz REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ S OCELOVÝM RÁMEM Váš partner ve světě sádrokartonu REVIZNÍ DVÍŘKA PROTIPOŽÁRNÍ Použití: Dvířka je možné použít v místnostech, sálech a chodbách jako vzhledný a uzavíratelný (popř. uzamykatelný) přístup k nejrůznějším měřidlům,

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Instalační podmínky. Obsah. pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Instalační podmínky pro střídače SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Obsah V tomto dokumentu jsou popsány rozměry, minimální vzdálenosti, které je nutné dodržet, množství přiváděného čerstvého a odváděného

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více