Václavské náměstí 47. NENÍ kulturní památkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Václavské náměstí 47. NENÍ kulturní památkou"

Transkript

1 NENÍ kulturní památkou Předsedkyně Klubu Za starou Prahu řekla, že to je kvalitní dům, ale nemá tu úroveň, že by musel být nutně prohlášen za památku MK se rozhodlo budovu neprohlásit za kulturní památku neboť nesplňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů VN47 nemá mimořádnou uměleckou nebo historickou hodnotu jak zákon o památkové péči vyžaduje od kulturních památek Zpráva Hlavního města Prahy z roku 2007 upozorňuje na cenné budovy Prahy 1 VN47 se v tomto seznamu nenachází Jiné nechráněné budovy na VN jsou v seznamu uvedeny jako cenné Zpráva Hlavního města Prahy z roku 2007 identifikovala čtyři architektonicky cenné budovy na Václavském náměstí (v zeleném rámečku) vedle kulturních památek (červeně). Václavské náměstí 47 nebylo do této skupiny zahrnuto. původní neorenesanční fasáda navržena autorem budovy Národního muzea Josefem Schulzem byla v roce 1922 zničena nelze prokázat, že autorem přestavby z roku 1922 byl arch. Bohumír Kozák Kozák tuto budovu nikdy mezi svými díly nezmínil budovy, které byly celé doložitelně navrženy arch. Kozákem nejsou kulturními památkami (Avion palác Luxor, palác Broadway) přestavba z roku 1922 nebyla umělecká, ale funkční byla přidána 2 patra původní neorenesanční fasáda byla stržena objevuje se velké množství konstrukčních a statických nedokonalostí a vad (vlhkost, praskliny) Uznávaní odborníci o Václavském náměstí 47: JUDr., PhDr. Jiří Plos popisuje budovu jako prúměrnou už v době vzniku s tím, že se její stav zhoršil s přestavbami Arch. Zdeněk Lukeš popisuje budovu jako druholigovou populární teoretik architektury Adam Gebrian řekl, že architektura domu není jedinečná ani výjimečná v kontextu Prahy

2 Mýty vyvráceny Mýtus: Architekti si na počátku 20. století začali uvědomovat dominantnost Národního muzea na Václavském náměstí a ustupovali proto od použití nárožního motivu věží. Pravda: Budově Národního muzea, postavené v roce 1891, nemůže žádná budova na Václavském náměstí konkurovat s výškovým akcentem či bez něj. Jakékoliv jiné zdůvodnění, byť vznešeně znějící, je absurdní. Právě na konci 19. století a zhruba do roku 1920 vznikla na VN většina staveb s nárožními nebo výškovými dominantami ( Palác Koruna, Palác Ligna, Hotel Evropa atd.). V roce 1922 byla přistavěna dvě patra a původní fasáda byla stržena Mýtus: Architektonické hodnoty domu spočívají nejen v množství dochovaných architektonických detailů interiéru, ale zejména v provedení fasády. Pravda: Úprava byla utilitární a úsporná, v prvních třech patrech například zůstala neorenesanční okna. Technické provedení fasády z roku 1920 na starší zdivo prokazuje stále nové poruchy a ani přes maximální úsilí majitele budovy tento proces nelze zastavit. Oprava není možná z důvodu použité technologie a nemožnosti dosáhnout původní odstín (jelikož originální materiál již není dostupný), texturu a finiš. Mýtus: Harmonickou souhru těchto stylů dům vykazuje v celku i v detailu a syntetizuje tak to nejlepší, co tehdejší architektura nabízela. Pravda: Jedná se o zcela klasické řešení, které je typické pro dobu svého vzniku. Je dokladem ekonomického impulzu meziválečného období. Stylové řešení pouze odpovídá své době, v žádném případě se ovšem nejedná o syntézu toho nejlepšího, co tehdejší architektura nabízela. Mýtus: Pojetí domu se zakládá na uměřené výškové regulaci a záměrném potlačení nárožní dominanty. Pravda: Zapojením (potlačením) nárožní věže do hmoty dvoupodlažní nástavby došlo bezesporu k navýšení hmoty domu. V době realizace nástavby v roce 1920 platilo pro budovy na Václavském náměstí nařízení, že všechny objekty musí mít výškovou dominantu. Arch. Kozák měl velké problémy s projednáním svého řešení, které toto nařízení porušilo.

3 Mýty vyvráceny Mýtus: Kubismus se projevuje hlavně v detailu; velmi nápaditě je tvořeno nároží, v jehož formě se uplatňují dva polygonální arkýře a souhra jejich zkosených ploch. Pravda: Okosené arkýře poblíž nároží nemají žádné znaky kubistického tvarosloví. Navíc toto řešení nárožních arkýřů je zcela tradiční a nejedná se o nic výjimečného. Pozice arkýřů je definována původní pozicí balkonů na objektu z roku Budova z roku 1880 Současná budova z roku 1922 Mýtus: Dům vykazuje vysoké umělecké, architektonické a urbanistické hodnoty. Pravda: Ve srovnání s ostatními budovami na Václavském náměstí se jedná o průměrnou (druholigovou) stavbu, což konstatuje také významný historik architektury Zdeněk Lukeš Na tyto domnělé hodnoty ovšem nikdo po dobu 80 let neupozornil. Až v souvislosti s plánovanou demolicí se začaly objevovat informace o architektonických hodnotách tohoto objektu. Mýtus: Jedinečné místo tato stavba také zaujímá v díle Bohumíra Kozáka. Pravda: Pokud tento objekt porovnáme s ostatními stavbami arch. Kozáka například Thomayerovou nemocnicí, telefonní centrálou, které jsou kulturní památkou a dále Palác Avion s pasáží Luxor na Václavském náměstí nebo dům v Pevnostní 565/4, které památkou nejsou, je zřejmé, že se pro architektonickou firmu Dušek-Kozák-Máca jednalo o zcela běžnou komerční zakázku. Hlavním argumentem, který popírá toto nepravdivé tvrzení je fakt, že arch. Kozák nikdy neuváděl tento dům mezi své projekty a nikdy ho nezařadil do svého seznamu prací. Dílo Bohumíra Kozáka, Václavské náměstí 41, cenná, ne chráněná budova

4 Detailní historie Cenné architektonické prvky původní budovy nebyly na dnešní budově zachovány Budova před rokem 1920 Neorenesanční objekt z roku 1880, byl postaven pro manžele Benešovy jako bytový dům. Ti jej v roce 1920 prodali České chmelařské společnosti, která přestavbu objektu zadala firmě Dušek- Kozák- Máca. Uvádí se, že autorem původní Muzeum neorenesanční fasády z roku 1880 je sám Josef Schulz, autor budovy Národního muzea. Navzdory prestižní pověsti arch. Schulze, byla jeho fasáda po 40-ti letech zničena a nahrazena novou fasádou stávající podle návrhu DKM. Úpravy byly utilitární navýšení objemu nástavbou dvou podlaží a redukování štukové úpravy fasády v rámci tzv. purizace. Neorenesanční fasáda od arch. Schulze byla nahrazena v té době novou, modernější s teracovým povrchem. Nárožní věž, tolik typická pro pražské panorama a nárožní objekty, byla odstraněna. Na domě použitá kompozice fasády z roku 1920 a estetika ornamentu, aplikovaná ovšem na starší neorenesanční zdivo, je průměrné kvality a je převážně neoklasicistní. Technické provedení fasády z roku 1920 na starší zdivo prokazuje stále nové poruchy a ani přes maximální úsilí majitele budovy tento proces nelze Trhliny na fasádě zastavit. Okosené arkýře poblíž nároží nemají žádné znaky kubistického tvarosloví. Navíc toto řešení nárožních arkýřů je zcela tradiční a nejedná se o nic výjimečného.

5 Články v médiích vyjadřující podporu Zdeněk Lukeš: Myslím si jen, že nejde o nějaké špičkové foto: Lidové noviny Praze bych p ál osvícené investory, špi kové architekty z r zných zemí a více mezinárodních sout ží, ekl v on-line rozhovoru serveru Lidovky.cz historik architektury Zden k Lukeš. Zde ka Lukeše se tená i ptali zejména na osud konkrétních staveb. Dále je zajímalo, pro se v hlavním m st narozdíl od ostatních sv tových metropolí neda í snoubit staré s novým? "Cesta zp t od totality k demokracii je, jak vidno, dlouhá a klikatá," odpov d l architekt. Václavské nám stí? Dokonalá galerie všech styl A co íká demolici domu na rohu Václavského nám stí a Opletalovy ulice? "Myslím si jen, že nejde o n jaké špi kové architektonické dílo. P vodní cenný neorenesan ní d m byl ve dvacátých letech zbaven dekorace a navýšen o dv patra. Stavba je zajímavá, ale za památku bych ji neozna il," tvrdí architekt. Václavské nám stí je podle architekta Lukeše dokonalá galerie všech architektonických styl od baroka p es klasicismus, historismus, secesi, art déco, konstruktivismus a funkcionalismus, sorelu až po sou asné styly. To je pro n j typické. A docela mu to sluší. "Snad se do káme i revitalizace podle nám stí dle projektu Jakuba Ciglera," uzavírá architekt. architektonické dílo. Původní cenný neorenesanční dům byl ve dvacátých letech zbaven dekorace a navýšen o dvě patra. Stavba je zajímavá, ale za památku bych ji neoznačili. (Lidové noviny, 9. května 2012) rozhovor Richard Doležal: Domnívám se, že Václavské náměstí je místem, kde by na rozdíl od Starého Města nové domy vznikat měly. Tento dům zároveň není nijak výjimečný, a proto by mohl být nahrazen novou stavbou reprezentující dnešní podobu. (Lidové noviny Esprit, 2. května 2012) (8) A c itekt ric a d D ležal, akladatel kanceláře DaM, se na dil ost a ě, ystud al e Š ýca sku a Česku sbí á cenění. E15 > ZPRÁVY > NÁZORY > ROZHOVORY > JAKUB CIGLER: KRIZE ÚPLN ZM NILA Jakub Cigler: Na Václavském náměstí se budovy neustále měnily už od dob Karla IV. I když prostor je stále přesně daný Praha se vyvíjí. A teď je otázka, kde je ta hranice. * E15: Podívejme se na sou asné projekty v centru Prahy, které kv li bourání starších dom vyvolávají vášn. Vám osobn se líbí zamýšlená novostavba takzvaného Kv tinového domu na rohu Václavského nám stí a Opletalovy ulice nebo Novomlýnské brány na konci Revolu ní? Jako architekt bych objekty navrhl jinak. Ale na druhé stran by bylo nefér hlasovat proti. Oba projekty leží vzhledem ke své poloze na neuv iteln citlivé misce vah. Na Václavském nám stí se budovy neustále m nily už od dob Karla IV. I když prostor je stále p esn daný. Praha se vyvíjí. A te je otázka, kde je ta hranice. Která budova má takovou hodnotu, že má právo další desítky let z stat netknuta. A jaký objekt už do této kategorie nepat í, navíc když jeho majitel na zbourání intenzivn tla í. I když ada odborník, s nimiž si b žn rozumím, tvrdí, že by se tyto objekty bourat nem ly, tak jsem spíš lehce pro jejich zbourání. Ale je pravda, že když slyším opa nou argumentaci n koho, koho si vážím, tak znejistím. P estože obdivuji Prahu kv li tomu, co nám tady zachovali naši p edci, tak si myslím, že bychom si n jaký posun mohli dovolit. Nem li bychom zaujímat postoj, že každá zm na je k horšímu, a radikáln konzervovat. Je pot eba dívat se na Prahu novýma o ima. Která budova má takovou hodnotu, že má právo další desítky let zůstat netknuta. A jaký objekt už do této kategorie nepatří, navíc když jeho majitel na zbourání intenzivně tlačí. I když řada odborníků, s nimiž si běžně rozumím, tvrdí, že by se tyto objekty bourat neměly, tak jsem spíš lehce pro jejich zbourání. (E15, 1. března 2012)

6 Měnící se rozhodnutí Červen 2010 Sbor expertů Magistrátu hlavního města Prahy vyslovil souhlas s nahrazením budovy VN47 novou stavbou Současná budova Předsedkyně Klubu Za starou Prahu: Ministerstvo kultury nezpochybňuje kvalitu tohoto domu, říkají, že to je kvalitní dům, ale nemá tu úroveň, že by musel být nutně prohlášen za památku, s tím nakonec asi všichni souhlasíme. Červen 2010 Magistrát hlavního města Prahy v Závazném stanovisku prohlásil demolici za přípustnou In Prague 3 September 2012 No. MK 59673/2012 OPP File mark: MK-S 5052/2012 OPP Leden 2011 Ministerstvo kultury zrušilo Závazné stanovisko Magistrátu z června 2010 Květen 2011 Ministerstvo kultury zrušilo zrušení Závazného stanoviska Magistrátu Duben Ministerstvo kultury zahajuje řízení o prohlášení budovy za kulturní památku DECISION The Ministry of Culture as an authorised state administration body on the level of state monumental care determined by the regulation 2 par. 1 of the law no. 20/1987 Coll., on state monumental care in the later rules, does not declare building no. 1601/II on the plot no. 27, together with the plot no. 27, cadastral office Nové M sto, Prague 1, Opletalova 1, Václavské nám stí 47, as cultural monument. Conclusion Due to the above-mentioned reasons the Ministry of Culture did not declare the building in question as a cultural monument because it does not meet the conditions for declaring an object as a cultural monument in the sense of the provision 2of the law no. 20/1987 Coll., on state monumental care in the later rules. Mgr. Petra Ulbrichova Head of the Department of Cultural monument protection at the department of monumental care of the Minisitry of Culture. Září Ministerstvo kultury neprohlašuje budovu za kulturní památku Listopad Ministerstvo kultury ukládá rozkladové komisi prozkoumat svoje zářijové rozhodnutí budovu neprohlásit za kulturní památku Degradace budov způsobena průtahy v administrativních řízeních

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVII. (VIII.) ČÍSLO 1 / 2007 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Martin Micka, květen 2007. Zákres a text Klub Za starou Prahu Vidím město veliké, výška jehož domů hvězd se dotýká (Čtěte článek

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 15. října 2012 Sp. zn.: 5819/2011/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru demolice nároží Václavského nám. a Opletalovy ul. v Praze A Obsah podnětu Dne 3. 11. 2011 se

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Radnice chce investovat do přechodů 18 milionů

Radnice chce investovat do přechodů 18 milionů Jarní část Komplexní údržby komunikací strana 3 ročník 20 číslo 3/2011 ZDARMA Příloha Nákladové nádraží strana 7 až 10 Radnice chce investovat do přechodů 18 milionů Radnice letos podpoří zlepšení bezpečnosti

Více

Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků. 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013. www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Architektura s rudou hvězdou bez stigmat a předsudků 5. ročník odborné konference 13. 6. 2013 www.krizovatkyarchitektury.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Křižovatky architektury Architektura s rudou hvězdou bez stigmat

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy?

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností. Kam kráčejí pražské stavební předpisy? První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 3 2014 Kam kráčejí pražské stavební předpisy? Nové: Demagogická tvrzení je třeba uvést na pravou míru Žijeme jen na

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í

Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í +NLDSY116Q21Q+ Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury V Praze dne 8. března 2013 Č.j.: MK 12610/2013 OLP Vyřizuje: JUDr. P. Strupek U s n e s e n í Podle ustanovení 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1

Jednička. Oblastní sněm zvolil nové vedení. Smutné výročí holocaustu. Pánská pasáž otevřena. Pracujeme pro vás. Nevydařený běh Prahou 1 Oblastní sdružení ODS Praha 1 www.odspraha1.cz č. 8 říjen 2011 Jednička Nevydařený běh Prahou 1 Radnice Městské části Praha 1 nesouhlasila s uskutečněním reklamního běhu firmy NIKE. Jak vypadá takový nesouhlas

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ 3 2015 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA: HONORÁŘOVÝ ŘÁD A CENÍKY PROJEKTOVÁNÍ JAKO RISKANTNÍ A NEVÝNOSNÝ KONÍČEK ÚOHS NEROZLIŠUJE MEZI PROFESNÍMI KOMORAMI A ZPRACOVATELI

Více

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 TRH S UMĚNÍM Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více